Så englene synger... Et salmesangsprojekt for 1. til 3. klassetrin. Et undervisningsmateriale fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så englene synger... Et salmesangsprojekt for 1. til 3. klassetrin. Et undervisningsmateriale fra"

Transkript

1 Så englene synger... Et salmesangsprojekt for 1. til 3. klassetrin 2011 Et undervisningsmateriale fra

2 Salmesangsprojekt 2011 Undervisningsmaterialet er udarbejdet af KOST - Kirkerne i Odsherreds SkoleTjeneste ved religionspædagogisk konsulent Jesper Arnmark. Der tages udgangspunkt i Frederikssunds skoletjenestes projekt: Et møde med den danske salme 2008 og Hillerøds, Fredensborgs, Helsingørs, Københavns og Frederiksbergs skoletjenestes projekt: Et møde med den danske salme Materialet kan vederlagsfrit rekvireres af alle skoler og lærere i Odsherred Kommune. Det er tilladt at kopiere materialet - både helt og delvist. Materialets tegninger må kun benyttes i sammenhæng med materialet, og tegner (Julie Norn Hammen og Torkil Skov) skal altid krediteres. Jytte Lundbak og Hanne Nebeling (organister ved Skt. Nikolai Kirke i Holbæk) for deres store indsats ved klaveret og som dirigent ved cd-indspilningen. Alle pigerne og drengene i Skt. Nikolai Kirkes Storekor som med flid og dygtighed har lagt stemmer til de fem udvalgte salmer. Morten Mogensen, som har været lydtekniker i forbindelse med cd-indspilningen. Birgithe Crista for sin pædagogiske assistance, blik for detaljer og indsigt i skolernes hverdag. De førnævnte skoletjenester for deres velvillighed til at dele deres inspirerende projekter og diskutere projekt. KOST er et tilbud fra alle kirkerne i Odsherred Kommune til alle skolerne i Odsherred Kommune. Skoletjenestens primære formål er at styrke og inspirere skolernes kristendomsundervisning ved at udvikle og udbyde undervisningsprojekter. Således ønsker KOST at kvalificere det allerede eksisterende lokale samarbejde mellem skoler og kirker. En stor tak skal lyde til alle, der har bidraget til materialet: Julie Norn Hammen der har kreeret de fine og illustrative tegninger til spillekortene. Torkil Skov for sin flotte forsidetegning. KOST, Vesterbro 4, 4500 Nyk. Sj., Tlf.: Hjemmeside: 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning side 4 Struktur side 5 Fælles mål side 6 5. kapitel: Engle i salmerne side Salmer, hvad er det? side Nu kom der bud fra englekor side Velkommen igen, Guds engle små side Opstanden er den Herre Krist side Sov sødt, barnlille side Lysets engel side kapitel: Engle - hvor kender vi dem fra? side Engle alle vegne side Engles oprindelse side 8 2. kapitel: Engle i kristendommen side Engle i Bibelen side Biblens fortællinger om engle side Det himmelske hierarki side Englenes funktion side kapitel: Engle i islam side Engle i Koranen og haditherne side kapitel: Engle i kunsten side Hvordan ser engle ud? side Domsenglen i Højby kirke side kapitel: Undervisningsforslag side Forslag til et undervisningsforløb side Besøg i den lokale kirke side Englekort side Englebrød side Perleengle side Påklædningsengle side 67 Litteraturliste side 70 Hjemmesider side 71 Bilag Elevark 1: Engle i sproget side 72 Elevark 2: Engleordner og opgaver side 73 Cd en med de fem salmer Cd en 3

4 Indledning Så englene synger... er et undervisningsprojekt, hvis primære formål er, at eleverne gennem sang, leg, fortællinger, billeder og kreative aktiviteter opnår kendskab til centrale salmer og bibelfortællinger, som alle belyser forskellige sider af det mangfoldige englebegreb. Projektet tager afsæt i den kristne forståelse af engle og er tænkt som et inspirationsoplæg til faget kristendomskundskab. Oplægget kan enten benyttes til et selvstændigt forløb om engle eller kan tænkes sammen med et forløb om julen eller endnu bredere et forløb om kirkeårets højtider. Kirkeårets øvrige højtider vil i øvrigt blive behandlet i kommende projekter fra KOST. Der lægges der op til et tværfagligt samarbejde med musik, hvor eleverne indøver salmerne. Disse salmer indgår i undervisningsforløbets sidste fase, besøget i den lokale kirke. Projektet er udbudt til alle 1. til 3. klasser i Odsherred Kommune. Da der naturligvis er stor forskel på klassernes faglige niveau, på kristendomsfagets timenormering og på de økonomiske rammer, må de enkelte lærere vurdere, hvilke undervisningsforslag, elevopgaver mv. der egner sig til netop deres klasse, og hvordan stoffet skal formidles. I afsnit 6.1. gives et konkret forslag til et undervisningsforløb, som kan bruges som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af undervisningen. Materialet er i sin helhed en lærervejledning, men i bilagene forefindes enkelte elevark, som med fordel kan kopieres og udleveres til eleverne. Ligeledes kan enkelte andre sider med fordel kopieres. Det drejer sig primært om siderne med salmeteksterne og elevopgaver. Endelig ligger der på KOSTs hjemmeside en billedfil af Højby Kirkes kalkmaleri af Skt. Michael, som kan downloades og benyttes i undervisningen. Til projektet hører en cd, hvor de fem salmer er indspillet med og uden korsang. Denne cd er tænkt som støtte i undervisningen. Projektet lægger op til, at der arbejdes med forskellige metoder og indgangsvinkler til stoffet. Projektet tilsigter både en formidling af generel baggrundsviden om kristendommen, specifik viden om engle og indøvelse af salmer. Derudover er der løbende forslag til kreative aktiviteter, hvilket giver rig mulighed for at arbejde både narrativt, hermeneutisk og æstetisk med stoffet, men hvorledes og i hvilket omfang afgøres af den enkelte lærer. 4

5 Struktur Projektet er opdelt i seks overordnede kapitler. Projektet indledes med et baggrundskapitel om engles oprindelse. Herefter følger det centrale kapitel 2 om engle i Bibelen. Kapitel 3 og 4 er udblik til engle i islam og kunsthistorien. Kapitel 5 er projektets omdrejningspunkt, hvor fem udvalgte salmer gennemarbejdes. I kapitel 6 samles trådene fra de foregående kapitler, idet der her gives en række forslag til kreative aktiviteter samt et konkret forslag til et undervisningsforløb. I undervisningsforslaget lægges der ligesom i resten af projektet op til, at undervisningsforløbet afsluttes med et besøg i den lokale kirke. Første kapitel er en generel indføring i begrebet engle samt et oprids af udviklingen i begrebet fra den ægyptiske og græske gudeverden til en kristen kontekst. Andet kapitel er centralt i projektet, idet tråden her føres videre i en kristen og specifik bibelsk sammenhæng. Der gives en indføring i den mangfoldige skare af engle, som optræder i Bibelen. Dette underbygges ud fra seks bibelfortællinger. Sidste del af kapitlet opridser to måder at gruppere engle på - den traditionelle hierarkiske model ud fra englenes formodede placering i himlen og en mere dynamisk model, der fokuser mere på englenes opgaver og funktioner, end på hvilken type engel der er tale om. Fjerde kapitel ridser op, hvordan engle gennem kunsthistorien er blevet portrætteret, hvilket afspejler det vekslende syn på engle. Både kapitel 3 og 4 er tænkt som et redskab til at trække en rød tråd gennem hele elevernes skoleforløb, således at man på et senere klassetrin kan vende tilbage til temaet engle og arbejde mere i dybden med disse emner. Femte kapitel er projektets omdrejningspunkt. Kapitlet indledes med en kort redegørelse for salmegenren og mere specifikt om engle i salmerne. Derefter bliver de fem udvalgte sange og salmer gennemgået, og der trækkes tråde til projektets øvrige kapitler gennem bl.a. forslag til elevopgaver. Sjette og sidste kapitel indledes med et konkret forslag til et undervisningsforløb over 8-9 lektioner og inddrager forskellige læringsstile. Forløbet afrundes med et besøg i den lokale kirke. Bagest i projektet findes bilag til udlevering i klassen. Derudover er læreren velkommen til at kopiere projektets øvrige kapitler - helt eller delvist. Tekstbokse forklarer udvalgte begreber og uddyber særlige temaer i projektets baggrundskapitler. De kan bruges som inspiration i undervisningen. Tredje kapitel giver et oprids af opfattelsen af engle i islam. 5

6 Fælles Mål Den danske salmetradition er unik - både i omfang og i dybde. Salmerne giver et indblik i kristentroens udvikling i Danmark. Samtidig har salmerne præget kunsten - lige fra popmusik til finkultur. Temaet med engle er valgt for at åbne salmerne - både bagud, så de funderes i de bibelske fortællinger og fremad i elevernes hverdag, sprog og forestillinger. Engle dukker op alle vegne i film, musik og i sproget. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne bl.a. har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: samtale om, hvad kirke og kristendom er samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen synge og samtale om salmer og sange. Så englene synger... er målrettet 1. til 3. klassetrin og har fokus på følgende elementer af trinmålene for kristendomskundskab efter 3. klassetrin: Derudover er det oplagt at samarbejde med musik, hvor salmerne kan indøves. Bibelske fortællinger Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne bl.a. har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: kende til centrale fortællinger i Det Gamle og Nye Testamente tale med om indholdet af bibelske fortællinger gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis sætte indholdet af bibelske fortællinger i forhold til nutiden 6

7 1. Engle - hvor kender vi dem fra? 1.1. Engle alle vegne Om ordet engle Ordet engel betyder sendebud eller budbringer og kommer af det græske ord angelos. På latin blev det til angelus, og derfra er ordet kommet til at indgå i de forskellige europæiske sprog som fx angelo på italiensk, angel på engelsk og engel på dansk. Oprindeligt var ordet angelos ikke kun en betegnelse for et himmelsk væsen. Det var snarere en titel på enhver (menneske eller himmelsk væsen), der overrakte et budskab. På dansk er ordet primært en betegnelse for et himmelsk væsen, og bruges det om mennesker, så er det ikke budbringerfunktionen, der er tale om, men englenes øvrige kvaliteter, der hentydes til, for engle er meget mere end blot budbringere. I religiøse sammenhænge bruges begrebet engle ofte som betegnelse for en bestemt kategori af Guds skabninger nemlig dem der bringer bud mellem mennesker på jorden og (i monoteistiske religioner) den ene almægtige Gud, der troner i himlen. I de monoteistiske religioner (jødedommen, kristendommen og islam) opstår behovet for mellemvæsener som engle, når den guddommelige magt hæves til en position fjernt fra det jordiske. Jo fjernere den enevældige gud er, des flere mellemvæsener må der til for at slå bro mellem guden og mennesker. Det er en grundlæggende forestilling i de Undervisningstip tre religioner, at det guddommelige er Som indledning på oppe i forholdet til det menneskelige, projektet kan eleverne tale om, hvor der er nede. Når engle er budbringere fra en afsender, der er højere end de kender engle mennesker, er det logisk, at engle kommer til at høre til i luftrummet mellem ner og steder stø- fra. Hvilke situatio- oppe og nede, himmel og jord. der de på engle? Engle i hverdagen I dag er engle ikke kun i det høje, men findes alle vegne - i religiøse og ikke religiøse sammenhænge. Mange butikker pynter op med engle, når vi nærmer os jul, men der er også butikker, der har engle i vinduerne hele året. Fx laver mange lokale kunstnere malerier med engle, smykker med engle eller glasengle til pynt. Måske har eleverne en engel hængende derhjemme? Til jul vil de fleste sikkert have en engel som pynt i huset eller på juletræet. Hvad med de ikke-kristne elever, har de engle som pynt? Det kan også være, at eleverne er blevet kaldt engle af deres forældre eller bedsteforældre. Det gør man som regel, når man har opført sig eksemplarisk. I den modsatte ende af 7

8 spektret har vi Hells Angels, som de fleste elever sikkert også kender. Og når vi er ude på landevejene, har vi nær Grevinge en vej, som hedder Englestrupvej. Måske kender eleverne andre navne, hvor engle optræder? Den tyske kansler Angela Merkel er der måske nogle elever, der har hørt om? Det kan også være, at eleverne kender de økologiske produkter med mærket Änglemark. Jo engle er alle vegne At tro på engle En ting er at støde på engle i alle mulige hverdagssituationer, noget andet er at tro på engle, på engles eksistens som højere væsner. Kristeligt Dagblad foretog for fire år siden en undersøgelse af danskernes tro på engle. Artiklen kan man læse her: Undersøgelsen viser, at 43% af alle danskere i en eller anden grad tror på engle, så man må sige, at disse mystiske og magtfulde væsner langt fra er ved at forsvinde fra vores forestillingsverden. De er en del af vores kulturelle og religiøse arv. Men hvilken arv er der tale om? Først og fremmest den kristne arv, men kristendommen har selv arvet forestillingen om engle fra langt ældre religioner Engles oprindelse Mellemvæsner Ligeså længe mennesket har haft religiøse forestillinger om en kraft større end os, en kraft uden for os, ligeså længe har mennesket haft forestillinger om mellemvæsner, væsner som forbandt denne verden og det, der lå hinsides, væsner som forbandt det guddommelige og mennesket selv. Disse mellemvæsner har man forestillet sig meget forskelligt i de forskellige religioner - både hvad angår udseende og funktion, men der er ingen tvivl om, at forestillingerne har præget hinanden gennem tiden. Og med tiden fik mellemvæsnerne det navn, som de fleste bruger i dag: engle. Sfinksen De ældste mellemvæsner man kender til, kender de fleste i dag uden at forbinde dem med engle, men de har haft stor betydning for forestillingen om engle i Det Gamle Testamente. Det drejer sig om den ægyptiske sfinks, som senere prægede både den babylonske og den assyriske religion og siden jødedommen og den græske mytologi. De ældste spor af sfinksen er omkring 5000 år gamle. Sfinksen var et magtfuldt og frygtet væsen med en dyrekrop (oftest en løve) og et menneskehoved og ofte vinger. Nogle opfattede sfinksen som et frygtindgydende monster, andre som et væsen man kunne bede om beskyttelse mod 8

9 det onde. Med tiden vandt den sidste forestilling indpas, og sfinksen blev en form for vogtervæsen, som beskyttede grave, paladser og hellige steder. Den mest kendte sfinks er netop vogter af de kongelige grave i den store pyramide i Gizeh. Vi har også sfinkser herhjemme. Der står fx seks og vogter Eremitageslottet i Dyrehaven. Sfinksen på Eremitagen i Dyrehaven Sfinksen i Gizeh Sfinksens gåde Hvis klassen skal høre lidt om sfinksen, som er forløberen for engle, så kan det være et sjovt indslag, at eleverne skal gætte sfinksen gåde. Den lyder således: I den græske mytologi støder Ødipus på en sfinks, der vogter indgangen til den frodige by Theben. Denne sfinks er kendt for sin gåde, den stiller alle fremmede, der søger adgang til byen. Svarer de forkert, flænses de af sfinksens klør! Heldigvis for Ødipus har han et godt hoved og svarer rigtigt, og sfinksen falder død om. "Hvad har én stemme, fire fødder, siden to fødder, til sidst tre fødder og er stærkest på færrest fødder?". Svaret er mennesket, da mennesket kravler på alle fire fra fødslen, går på to ben midtvejs i livet og tre ben ved livets ende (stokken er det tredje ben). 9

10 De græske gudeengle Den største indflydelse fra den græske mytologi på forestillingen om engle kommer dog ikke fra fortællingen om sfinksen, men fra nogle af de græske guder. Det drejer sig især om tre guder, der har præget forestillingen om engle, nemlig: Nike, Hermes og Eros. Sidstnævntes indflydelse er dog først at spore i Renæssancen i det 15. århundrede. Derfor bliver Eros først inddraget i projektets 4. kapitel: Engle i kunsten. For guden Hermes er det mere hans funktion end hans udseende, der har præget forestillingen om engle - eller er det engleforestillingerne, der har præget Hermes? Det er svært at sige. Hermes er gud for veje og rejser og bliver derfor både gudernes sendebud, de vejfarendes beskytter og den, der leder døde til dødsriget. Alle tre funktioner er helt centrale for de senere forestillinger om engle. I øvrigt har Hermes også små vinger, men hans sidder på støvlerne eller ved anklerne. Nike er den græske gudinde for sejr (ordet Niké betyder sejr). Af samme årsag har det kendte skomærke fået sit navn. Nike er personificeringen af kamp, kraft og styrke - tre ting, som også bliver kendetegnende for nogle typer af engle. Men Nikes største indflydelse på forestillingen om engle er hendes udseende - et kraftfuldt bevinget menneske. Hermes Den hovedløse statue af Nike fra øen Samothrake Forestillingerne om engle er altså ikke pludseligt dumpet ned fra himlen, men er blevet til over flere årtusinder, men først med jødedommen og kristendommen slår englene igennem, som er en særlig slags mellemvæsner. 10

11 2. Engle i kristendommen Hvad mener kristne om engle? Ja det er næsten ligeså svært at svare på som: hvad mener børn om fodbold? Ethvert menneske har sin tro. Alligevel er der inden for de forskellige kristne kirker nogle betragtninger om engle og deres natur, som præger mange kristne i dag. De fleste af de betragtninger har deres afsæt i Bibelens fortællinger, men læser man Bibelens fortællinger om engle, så finder man hurtigt ud af, at engle ikke bare er engle. Der findes mange forskellige slags engle med forskellige kræfter og opgaver. Og hvad et menneske eller en kirke lægger vægt på, er ikke nødvendigvis vigtigt for andre mennesker og kirker. En engel er et åndeligt væsen uden krop, skabt af Gud for at tjene kristenheden og kirken. Det er meget beskrivende for engle, men der kan siges meget mere end det... Den katolske kirke taler om mange forskellige typer engle: skytsengle, ærkeengle mm. I mange protestantiske kirker (heriblandt Den danske Folkekirke) er man mere skeptisk, når talen falder på engle - ikke at man benægter deres eksistens, men man anerkender, at Bibelens tale om engle er temmelig diffus. Martin Luther, der er en af kirkens grundlæggere, har skrevet mangt og meget om den kristne tro, men når talen falder på engle, er han bemærkelsesværdig tavs. Han skriver et sted: 11

12 2.1. Engle i Bibelen I Bibelen er der over 300 steder, hvor der optræder engle. Ikke alle de steder bruges betegnelsen engel, men man kan læse det ud af konteksten. Oftest bruges betegnelsen Herrens engel eller Guds engel, og meget markant er det, at engle i Bibelen ikke har noget navn og ikke anses for at være individuelle skabninger, men mere er skabninger af en samlet Guds kraft - lidt a la myrer i en myretue. Der er dog to undtagelser: to engle, som bærer navn, og som skiller sig markant ud fra myretuen : englen Michael og englen Gabriel (Se afsnit 2.4.). Så på trods af de utallige steder i Bibelen, hvor der optræder engle, er det meget svært at få styr på englene. Engle i Det Gamle Testamente Læser man Bibelen, kan man se en tydelig udvikling i begrebet engle. Fra begyndelsen og gennem Det Gamle Testamente er englene ofte næsten identisk med Gud. knuser soldater med i 2. Sam 24, Det er i Det Gamle Testamente vanskeligt at se, hvornår Guds kraft hører op, og englemagten begynder. Engle i Det Nye Testamente Anderledes forholder det sig i det Nye Testamente, fordi Gud her vælger at afgrænse sig selv ved at blive menneske i Jesus Kristus. Dermed bliver englene også lettere at adskille fra Gud selv. Englene bliver mere menneskelige og mere personlige, ja de ligner ofte mennesker til forveksling og bærer hvide klæder. Det er den udvikling, der fortsætter op gennem historien. I dag vil de fleste børn og voksne tegne en menneskelignende skabning, hvis de bliver bedt om at tegne en engel - og måske endda med hvide klæder, men sådan har det ikke altid været. Der er langt fra den egyptiske sfinks til englene, der sang for hyrderne julenat. I 1. Mos 32,23-30 hører vi om Jakobs kamp med en fremmed mand. Den mand præsenterer sig som Gud, men da det ifølge jøderne er utænkeligt, at Gud skulle vise sig som et menneske, er tanken nok nærmere, at der er tale om en Herrens engel. Eller når Gud i 2. Mos 12 fortæller Moses, at han (Gud) som en tiende plage vil gå gennem Egypten og dræbe alle førstefødte, så minder det meget om den kraft Herrens engel 12

13 2.2. Biblens fortællinger om engle Da englebegrebet er temmelig diffust i Bibelen, er det godt at tage udgangspunkt i nogle konkrete bibelfortællinger, som kan vise englenes mangfoldighed. Dermed får eleverne et fundament for det videre arbejde med engle. I det følgende har jeg udvalgt seks bibelfortællinger, hvor engle på forskellig vis optræder. Fortællingerne er her kort genfortalt. I undervisningen kan fortællingerne enten læses op eller genfortælles. Uddrivelsen af paradis (1. Mos 3) Adam og Eva var godt flove. De have gjort det eneste, Gud havde sagt, de ikke måtte. De havde spist af Kundskabens træ, og pludseligt forstod de og så en masse, de ikke havde set og forstået før. De lagde mærke til, at de var nøgne, og at der var forskel på Adam og Eva, på mand og kvinde. Det var bare dødpinligt, og de tænkte: Vi må lave noget tøj, så vi kan dække vores nøgne kroppe. på hinanden. Adam sagde: Det var Eva, der fik mig til det! Og Eva sagde: Det var slangen, der lokkede mig! Men slangen sagde ingenting. Den hvislede blot. Og Gud blev vred og straffede dem og sagde: Mennesker skal fra i dag hade slanger og knuse deres hoveder. Kvinder skal føde børn i smerte, og mænd skal arbejde hårdt for at skaffe mad. Og når jeres tid kommer, skal I alle dø. Og derefter sendte Gud dem ud af paradisets have, ud i verden, og han satte en kerub, en vogterengel til at vogte indgangen til paradis, så ingen ved egen kraft kunne komme derind. Og Guds mægtige kerub stod med sit flammesværd og så Adam og Eva drage ud i verden. Mens de stod der, dukkede Gud op og de skyndte at gemme sig bag nogle buske, for de var bange og flove. Gud kaldte: Hvor er du, Adam?. Stilhed. Gud kaldte igen og igen, og til sidst turde Adam ikke andet end at svare: Jeg skjuler mig, for jeg er bange for din straf og flov over at være nøgen. Bange, flov, nøgen! Har du spist af Kundskabens træ? spurgte Gud, og så begyndte Adam og Eva at skyde skylden 13

14 Assyrernes belejring af Jerusalem (2. Kong 19) Den store kong Hizkija regerede over landet Judæa. Han sad på sin trone i byen Jerusalem og ledte landet til stor rigdom. Nabolandet mod øst hed Assyrien. Da assyrernes konge, kong Sankerib, så, hvor godt det gik i nabolandet, blev han jaloux og sendte sin mægtige hær af sted for at plyndre riget. Og det gjorde hæren. De stjal alt, hvad de fandt på vej gennem landet, indtil de nåede Jerusalem og omringede byen. Udenfor stillede assyrernes største general sig og råbte op til soldaterne på muren: Overgiv jer, og jeres liv vil blive skånet! Alle jeres venner er blevet besejret. Deres guder kunne ikke hjælpe dem mod den mægtige Sankerib, og jeres Gud, Jahve, er ligeså magtesløs! Hizkija gik ind i Herrens tempel og bad: Hør, hvordan assyrerne håner dig. Frels os fra assyrerkongen, så han kan se, hvem du er. Svaret kom til profeten Esajas samme dag, og han gik først til kong Hizkija og siden til assyrerne med budskabet: Assyrerkonge, nu gik du for vidt. Du brøler som en tyr Jeg skal give dig ring i næsen og trække dig hjem ad den vej du kom. Jeg beskytter min by, Jerusalem. Her kommer du ikke ind! Men assyrerne blev, hvor de var, og om natten gik Herrens engel ud i deres lejr og dræbte mænd, og næste dag flygtede de overlevende ad den vej, de var kommet. Bileam og æslet (4. Mos 22) En gang var der i landet Moab en konge, Balak, der var vant til at få alt, hvad han pegede på. Men jo mere han fik, desto mere blev han bange for at miste alting. En dag hørte kongen, at en kæmpe gruppe mennesker havde slået sig ned ved landets grænser. De kaldte sig israelittere og var kommet som slaver af Egypten. De søgte sammen med deres leder Moses efter et sted, de kunne slå sig ned. Men Balak var bange for, at de skulle tage hans land, og han var bange for at sende sin hær imod israelitterne, for han havde hørt, hvordan det var gået faraoen i Egypten. Derfor sendte han bud efter en spåmand ved navn Bileam. 14

15 Balaks folk red til Bileam og sagde: Kongen har befalet, at du skal forbande israelitterne, så vores hær kan slå dem i kamp. Følg med os til kongen. Bileam bad Gud om råd, og Gud svarede ham om natten. Først sagde han: Nej. Israelitterne er mit folk. Det er velsignet. Det var mig, der førte dem ud af Egypten. Siden sagde han dog: ja til at Bileam måtte tage med til kongen, men han måtte ikke forbande israelitterne. Og så red kongens mænd og Bileam af sted på sit gamle æsel. Men Gud blev bange for, at Bileam alligevel skulle blive lokket til at forbande israelitterne og besluttede derfor at stoppe ham på rejsen. Gud sendte en mægtig engel med skinnende rustning og sværd, og englen stillede sig på vejen foran Bileam. Men ingen kunne se englen - undtagen det gamle æsel. Og da æslet så det mægtige sværd, red det ud på marken og uden om englen. Bileam troede, den var ved at stikke af, så han slog den med kæppen og fik den ind på vejen igen. på vejen. Bileam blev rasende og slog det med kæppen og sagde: Op, dit dovne æsel!. Men så åbnede Gud æslets mund og sagde: Hvorfor slår du mig? Og Bileam svarede rasende: Havde jeg haft et sværd, havde jeg slået dig ihjel! I det samme åbnede Gud Bileams øjne, og pludselig så han Herrens engel i skinnende rustning og hævet sværd, og englen sagde: Dit æsel har reddet dig tre gange. Ellers havde jeg slået dig ihjel. Og fra den dag slog Bileam aldrig æslet igen. Og Bileam fortalte kun kong Balak, hvad Gud befalede - også selvom det var ilde hørt. Englen stillede sig en gang til på vejen længere fremme. Denne gang på et smallere sted uden marker omkring. Men igen var det kun æslet, der så englen, og det klemte sig mellem englen og en klippe og kom forbi. Og igen slog Bileam det ulydige æsel, for han kunne jo ikke se englen. En tredje gang stillede englen sig på vejen. Nu et sted der var så smalt, at man ikke kunne komme udenom. Denne gang kunne æslet ikke komme forbi, og derfor lagde det sig Bileam møder englen 15

16 Mariæ bebudelse (Luk 1,26-38) Engang blev englen Gabriel af Gud sendt til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef. Jomfruens navn var Maria. Og Gabriel kom ind til hende og hilste hende med ordene: Gud er med dig! Maria blev bange over at se englen og forstod ikke ordene og spurgte sig selv: Hvad skal det betyde? Da sagde Gabriel til hende: Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud skal give ham den gamle kong Davids trone. Jesus skal være konge til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen: Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende: Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn i sin alderdom. Hende, man kalder ufrugtbar, er gravid i sjette måned, for intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter din vilje, og så forlod englen hende. Hyrderne på marken julenat (Luk 2,8-15) Det var den første julenat. Ikke langt fra byen Betlehem lå der hyrder ude på marken og holdt nattevagt over deres får. Da viste Herrens engel sig for dem, og Guds herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se, jeg er kommet for at fortælle jer om en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser. Og her er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Gud har fortalt os. Hyrderne på marken julenat 16

17 Jesu opstandelse påskemorgen (Matt 28,1-8) Det var søndag morgen, tre dage efter Jesus var blevet korsfæstet, døde og blev begravet. Nogle kvinder gik ud til graven for at sørge, men da de kom derud, mærkede de et kraftigt jordskælv, fordi Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede en stor sten fra graven og satte sig på den. Englens udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt ved graven, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: Frygt ikke! Jeg ved, I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og at han skal møde jer i Galilæa. Og kvinderne skyndte sig væk fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det Det himmelske hierarki Som det fremgår af forrige afsnit rummer Bibelen et utal af beretninger om engle. Englene i Bibelen er ikke en homogen masse, for der findes typer engle med vidt forskellige evner, opgaver og udseende. I de første århundreder af kirkens historie blev der fortalt videre på Bibelens beretninger og føjet nye historier om engle til, og flere af disse engle fik med tiden navne og personlige attributter. På et tidspunkt ville man gerne have lidt styr på englene, og man begyndte at kategorisere dem og placere dem i et himmelsk hierarki. Det blev med tiden til en decideret englelære, en såkaldt angelogi. Grundlæggeren af dette arbejde var en mand, der kaldes Dionysios Areopagites. Han skrev omkring år 500 sit store værk: Om det himmelske hierarki. Om det himmelske hierarki Dionysios tog udgangspunkt i Bibelens mange beretninger om engle og forsøgte at placere dem i et himmelsk hierarki, alt efter hvilken type engel der var tale om, og hvor tæt på Gud de var. Tanken var, at jo tættere på Gud englene var placeret i himlen, desto mere hellige og magtfulde var de. Dionysios inddelte englene i tre overordnede grupper: de engle, der stod Gud nærmest. De engle, der tilhørte mellemgruppen. Og endelig de lavest rangerende engle. Jo højere placeret englene var i hierarkiet, desto mindre havde de med mennesker og verden at gøre. 17

18 Hver af de tre overordnede grupper blev efterfølgende underinddelt i tre typer, således at der i alt var ni englekor - ni typer engle. Dionysios oprindelige inddeling så således ud: 1) De højeste engle: Tronengle, Keruber og Serafer 2) Midtergruppen: Myndigheder, Herskere og Kræfter 3) De laveste engle: Engle, Ærkeengle og Magter Der er blevet byttet lidt rundt på rækkefølgen op gennem kirkens historie, men ganske hurtigt blev der bred enighed om nedenstående rangorden, som også kan ses på elevark 2: Serafer Keruber Tronengle Herskere Magter Myndigheder Kræfter Ærkeengle Engle Selvom der i dag tales væsentlig mere om engle i den katolske kirke, så er englene blevet en fast del af den kristne forestillingsverden, som er grundlaget også for Den danske Folkekirke. De ni englekor Biblen fortæller kun sparsomt om englenes udseende. Derfor er måden de er afbilledet på i høj grad præget af kirkekunsten og kunstnernes mere eller mindre frie fantasi (se kap. 4.). Det er heller ikke alle typer engle, der har spillet en lige stor rolle. Faktisk er det sådan, at de laveste engle har spillet den største rolle i kirkekunsten, fordi de høje engle, fordi disse ifølge traditionen ikke involverede sig i menneskers verden. Serafer Serafer er seksvingede væsner, der omgiver Guds himmelske trone. Serafernes farve er rød, og de hører sammen med ilden og det brændende. På hebraisk betyder seraf at brænde. Samme grundord bruges også som betegnelse for slanger (serafim), hvilket angiver en oprindelig forbindelse mellem slangevæsener og serafengle. I det hele taget er serafer blandingsvæsner, der ligesom keruberne ligner både mennesker og dyr. 18

19 Bedst kender vi seraferne fra profeten Esajas vision: I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver seks vinger; med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og med de to fløj de. De råbte til hinanden: Hellig, hellig, hellig er Hærskarernes Herre, hele jorden er fuld af hans herlighed (Esajas 6, 2-3). Denne råben er også blevet opfattet som sang, og seraferne er derfor førstesangere i englekoret. Undertiden ses de afbildet med harper. I Esajas bog fortælles det endvidere at seraferne flyver med glødende kul, der kan rense for synd og skyld. Af kærlighed til Gud står seraferne i evig brand, og de er flammeskæret om Guds trone. Derudover symboliseres de undertiden ved et hjerte i flammer. Deres størrelse er af kosmiske dimensioner. De er syv himle høje og med et vingefang, der er det dobbelte. I øvrigt blandes serafer og keruber ofte sammen. Begge typer afbildes fx ofte oversået med øjne, selvom det egentlig er et Kerubkendetegn. Keruber Sprogligt er ordet Kerub formentligt beslægtet med andre ord for vogtende fabelvæsener af mange forskellige slags (griffer, sfinxer o.a.). Keruberne er de første engle, der optræder i Bibelen. Vi hører om to keruber med flammesværd, der skal vogte indgangen til paradis, da Gud fordrev Adam og Eva (1 Mos 3). Efter syndefaldet måtte menneskerne ikke vende tilbage til det hellige Livets træ og på den måde blive udødelige igen. Som vogterengle er det naturligt, at det er to keruber af guld, der lå over Pagtens ark, israelitternes ældste helligdom, da arken stod i Salomos tempel, indtil det blev ødelagt i 587 f.kr. Derefter blev yderligere to Keruber sat til at vogte arken. (2 Mos. 25,17-22). Beskrivelserne af, hvordan Keruber ser ud, går tilbage til profeten Ezekiel. Han skuer i et syn fra Gud (Ez. 1,5-22) en hvirvlende ild med fire væsener i midten. De har menneskelig skikkelse, fødder som en kalv, fire vinger og fire ansigter: et menneskeansigt, et løveansigt, et okseansigt og et ørneansigt. Keruberne bevæger sig ved hjælp af hjul, og deres legemer og vinger er oversået med øjne. Det er sandsynligvis kirkefaderen Irenæus (ca. år ), der har fundet på at forbinde Ezekiels fire Kerubansigter med de fire evangelister, så de passede på indhold og detaljer i de fire evangelier. Senere byttede kirkefaderen Hieronimus ( ) lidt rundt på symboler, så Matthæus fik menneskeansigtet som symbol, Mar- Indiana Jones Eleverne kender måske filmen: Indiana Jones og jagten på den forsvundne skat, hvor Pagtens ark optræder. Her kan man se, hvilken kraft det er, keruberne vogter. 19

20 kus løveansigtet, Lukas okseansigtet og Johannes ørneansigtet. Kerubernes farve er blå som himlen, og deres attributter i kristen kunst er især øjne og hjul eller en bog. Tronengle Tronengle afbildes som regel siddende eller placeret under en baldakin. Deres farve er gul eller grøn. Deres attributter er ofte krone, scepter og rigsæble eller glorie. Herskere, Magter, Myndigheder og Kræfter Sammen med tronenglene går disse englekor tilbage til Paulus, der opregner dem i brevet til kolossenserne (Kol 1). De omfatter, som navnene siger, en rækker kræfter og magter, der tjener og hjælper mennesker i forskellige situationer. Netop fordi de mest af alt er kræfter, er de en meget diffus størrelse og har ikke spillet så stor en rolle i de kristne fortællinger eller i kunsthistorien. Når engle afbilledes, afbilledes de med en lang række forskellige symboler og attributter, som gør dem svære at afgrænse. Ærkeengle Der er uenighed om, hvor mange ærkeengle der er. I Bibelen er de to eneste, der nævnes ved navn: Gabriel og Michael. Andre jødiske og kristne tekster regner dog med fire eller syv ærkeengle. Ud over Mikael og Gabriel nævnes ærkeenglen Rafael i Tobits Bog, som er et af de skrifter, der ikke kom med i Bibelen. I Enoks bog opregnes Uriel som en fjerde ærkeengel. Senere er Raguel, Sarakael og Remiel også nævnt, men har aldrig fået helt den samme status. Ærkeenglene har forskellige opgaver og har lagt grunden til den senere tro på skytsengle (se afsnit 2.5.), der er kendetegnende for den katolske kirke, men afvises i den protestantiske (heriblandt Den danske Folkekirke). Mikael betyder Hvem ser Gud?. Han regnes som overærkeenglen. Mikaels attributter er sværd og vægt. Sværdet har han, fordi det var ham, der kæmpede mod dragen i Johannes Åbenbaring (Åb 12 og 20), og fordi han ofte omtales som den store fyrste, idet han regnes som leder af den himmelske hærskare. Vægten har han, fordi det er ham, der vejer sjælene på Dommens dag. (se mere i afsnit 4.2.). Gabriel betyder Gud er min styrke. Ligesom Michael er Gabriel også en engel, der drager i krig. Mest kendt er Gabriel dog som budbringeren fra Gud. Gabriels attributter er ofte en lilje og en stav samt et skriftbånd med ordene til Maria: Ave Maria, Gratia Plena (Vær hilset Maria, du benådede). Rafael betyder Gud læger. Derfor forbindes Rafael ofte med helbredelse og hjælp til de syge og sårede. Oftest er Rafael dog fremstillet som de rejsendes engel. Derfor fremstilles han ofte med rejseklæder, sandaler og en vandrestav. Han ses også med en fisk, fordi han reddede Tobit fra en fisk i floden Tigris (Tobits bog 12). 20

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk Retfærdighed og hævn Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti www.bornogengle.dk 2009 Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti - et samarbejde mellem skole og kirke.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere