Kina fra vest til øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kina fra vest til øst"

Transkript

1 3 Birgitte Crawfurd Silkevejsekspedition 2006 Silkevejen. Ordet klinger af fascination og mystik, det emmer af eventyr og farefulde rejser. Nu om dage er en ekspedition nok mere magelig, men mindst lige så fascinerende. I april 2006 foretog Birgitte Crawfurd, der er klassisk arkæolog, og hendes søn Peter en månedlang ekspedition ad Silkevejen. Karakulsøen På egen hånd Min Silkevejsekspedition adskilte sig på mange måder fra tidligere ekspeditioner i Kina blandt andet på grund af mit køn. Og i modsætning til før havde jeg hurtige transportmidler, gode logier med rindende vand, friske forsyninger og moderne it-hjælpemidler til rådighed, inkl. mobiltelefon med international dækning. Jeg er formentligt en af de eneste kvinder (og danskere), der har foretaget en decideret Silkevejsekspedition i Kina efter de engelske Mildred Cable, Eva og Francesca French, der rejste i Gobiørkenen Vores ekspedition dækkede dog hele den 1 Jf: Mildred Cable with Francesca French, The Gobi Desert. Virago Press Ltd. London, 1984 (1942). kinesiske Silkevej (og mere til) fra vest til øst. Som rejseledsager foretrak jeg en mandlig assistent, da jeg skulle besøge den muslimske provins Xinjiang, selvom diplomater havde forsikret mig om, at de danske Muhammedtegninger ikke ville skabe problemer. Vores voksne søn, Peter, der netop skulle påbegynde et arbejde i Shanghai, accepterede mit forslag uden tøven og så meget frem til at besøge Kina og de vestlige egne, da han selv var Made in China 22 år før Rejsen blev en stor og berigende oplevelse for os begge Carpe Diem! Det er ikke noget problem at rejse i Kina på egen hånd, hvis man har en kompetent ledsager, er fl eksibel og hårdfør, har stor tålmodighed, et godt helbred og ellers har gjort sit hjemmearbejde. Det fremmer naturligvis forståelsen at kunne tale lidt mandarinkinesisk og ikke at sige nej, hvis der bydes på særlige kulturelle oplevelser som f.eks. en traditionel begravelse og besøg hos en vinbonde. Vi arrangerede vores egen transport og indlogering i Kina og behøvede ikke hjælp fra lokale turistbureauer, tolke og guides. Vi foretrak at rejse på egen hånd. Det var mit valg, at ekspeditionen skulle starte i Kinas vestligste egne, ikke langt fra Tashkurgan og de høje Pamirbjerge, fordi det var deromkring, at den romerske og kinesiske gensidige videnssfære geografi sk lå nær hinanden. De to kulturer havde dog ikke nogen direkte kontakt, fordi al handel foregik via mellemmænd.

2 4 Tre hovedruter Den gamle Silkevej skabte en omfattende samhandel mellem øst og vest og blev en dynamisk formidler af kultur, nye opfi ndelser, religion og diplomati. Silkevejen bestod af ikke en, men af tre store handelsruter mellem Kina og Middelhavsområdet. Moderne landegrænser eksisterede ikke. De tre ruter dannede et enormt og visse steder integreret handelsnetværk, der havde de to gamle hovedstæder Changan (Xi an) og Rom som endestationer. Ingen af de to store riger i øst og vest havde dog nærmere kendskab til hinanden (eks.: Selvom romerne elskede silke, troede de, at det voksede på træer). Der eksisterede ikke nogen direkte handelskontakt mellem de to riger, da handelen foregik gennem mange mellemmænd. Silkevejen havde tre hovedruter. Der var to mere eller mindre integrerede større landruter Ørken- og Oaseruten over Centralasien, og den nordlige Stepperute via Rusland. Silkevejene strakte sig hele vejen fra Kina, via Centralasien og Rusland, Pakistan, Afghanistan, Indien og den arabiske verden, til Middelhavet i vest. Den sydlige hovedrute, Søvejen, krydsede de store oceaner. Den begyndte senere end landruterne og startede med ønsket om at undvige den arabiske blokade af handelen over land og med opfi ndelsen af det magnetiske kompas, der gav skibene nye muligheder og større rækkevidde. I de sidste par århundreder er der dukket Nye Silkeveje op, som trods ny geopolitik (politiske landegrænser), infrastruktur (landeveje, skibe og fl y), hastighed, kommunikation (it), midler og vilkår har rod i fortiden. Det er derfor vigtigt at holde fortiden in mente >> Det var også i det geografi ske område, at mange vestlige ekspeditioner var kommet ind i Kina efter at have krydset nogle af verdens højeste bjerge. Den gamle oaseby, Kashgar, i det muslimske Turkestan (nutidens Xinjiang) bød på tiltrængt hvil og friske forsyninger for handelskaravaner fra øst og vest, nord og syd. Kinaekspeditionen 2006 dækkede hele den kinesiske Silkevej fra vest til øst: fra Pamirbjergene med Karakulsøen og Kashgaroasen i vest og ad den sydlige Taklamakan Silkevej til Yengisar og Yarkand, og ad den nordlige rute omkring Taklamakanørkenen (med oasebyerne Kuqa, Turpan og Dunhuang, Jiayuguan og Lanzhou) hele vejen til Xi an som den østlige endestation for Silkevejen over land fra Rom. Fra Xi an fl øj vi østpå til Shanghai ved Det Østkinesiske Hav og Stillehavet, med dets Maritime Silkevej. Her genforenedes vi med min mand, der var fl øjet ind fra Haag, hvor vi boede dengang, og med Trampe- og Nerger-familierne, som vi kendte fra vore tidligere ophold i Beijing og Seoul. Kinaekspeditionen 2006 endte med studiebesøg i to gamle silkebyer på Kinas østkyst. Fra Shanghai kørte vi først med lokaltog til Suzhou i Jiangsu-provinsen for primært at se det fantastiske Suzhou Silkemuseum. I Suzhou, Østens Venedig, fandt vi en lokal passagerbåd, der ad Den Store Kanal sejlede os helt til Hangzhou (ca. 14 timers sejlads). Kanalen er km lang og forbandt Hangzhou i syd med Beijing i nord. Indkvarteringen på båden var primitiv, og sejladsen ikke helt uden farer, da Den Store Kanal var stærkt trafi keret, og mange fragtbåde var mørklagte. Hangzhou i Zhejiang-provinsen huser Kinas Nationale Silkemuseum, Vestsøen, Zhejiang Provinsmuseum m.m. Byen blomstrede under Tang-dynastiet, og Marco Polo har begejstret beskrevet den som Den Himmelske By. Fra Hangzhou tog vi lokaltoget tilbage til Shanghai, hvor vi bl.a. besøgte Shanghai Museum. Selv om vi i 2006 havde krydset Kina på tværs i en noget vanskelig tid og i vidt forskellige højder og terræn, viste Kina sig at være lige så venlig og imødekommende som i 1980 erne, men nu var det tilladt at rejse rundt i Kina på egen hånd. Og Peter var blevet genforenet med det land, han trådte sine første barnesko i! Silkevejen(e) Det var først for ca. 100 år siden, at Silkevejen fi k det navn, Seidenstrasse, som den har i dag. Den fi k det af den tyske geograf og baron Ferdinand von Richthofen i 1877, som brugte benævnelsen for det to tusind år gamle, store netværk af landbaserede og maritime handelsveje mellem Changan (Xi an) og Middelhavet.

3 5 Birgittes Blå Bog Birgitte Samsøe Crawfurd har med sin familie boet sammenlagt ti år i Asien (Beijing ( ), Seoul og Tokyo), ti år i vestlige lande (Toronto og Haag), og siden 2006 i Rusland (Moskva). Karakteristisk nok har Moskvas ørn to hoveder, der skuer mod Øst og Vest Hun er cand.mag. i klassisk arkæologi og har efterfølgende studeret kunsthistorie, koreansk arkæologi og Silk Road-ology på forskellige universiteter. Hun har foretaget private studierejser i udlandet og virket som museumslærer og -guide i Toronto og København, kulturel rejsefører i Kina og som foredragsholder i mange andre lande. Det er også blevet til artikler om koreansk kultur og initiativer til fl ere tværkulturelle foreninger samt i Moskva også studiekredsen The Silk Roads In Search of Ancient Russia, der fokuserer på den såkaldte Stepperute over det sydlige Rusland. Birgitte Crawfurd arbejder som foto-historiker, journalist, rejseleder og foredragsholder med emnet: Silkevejens tværkulturelle forbindelser. Birgitte og Peter Kontakt Birgitte på: eller via Skype (IP telefoni) på crawfurd422 Det er dog mere korrekt at bruge navnets fl ertalsform, da der faktisk er tale om fl ere silkeveje Richthofens Silkevej begyndte ikke som en decideret handelsrute, men som et resultat af en militær strategi med udveksling af centralasiatiske heste for kinesisk silke. Militærstrategien var udtænkt af den kinesiske Han-dynastikejser Wudi (reg f.kr.), fordi riget var plaget af rytternomader fra nord og havde brug for at styrke sit forsvar. Nomadernes heste var små. Kejser Wudi havde hørt forlydende om en særlig hesterace i Ferganadalen, hvor hestene var kraftige og kunne bære tungere bevæbnede ryttere, og han så i dem en mulighed for at bekæmpe xiongnu-nomaderne, hvis det også lykkedes Wudi at opnå alliance med de vestlige yuezhi-nomader. Der skulle imidlertid tre militære ekspeditioner til, før det lykkedes kejserens udsending at udveksle kinesisk silke med Himmelske Heste fra Ferganadalen og dermed styrke rigets hær. Silke var sin egen vægt værd i guld og fungerede som Silkevejsvaluta. Den var så kostbar, at der var dødsstraf for at røbe hemmeligheden bag silkeavl. Begyndelsen på den landbaserede handel mellem øst og vest kan formentligt dateres til 105 f.kr., hvor kejser Wudi sendte en gruppe kinesiske udsendinge til Mithradates II s hof i Persien (reg f.kr.). Wudis mission synes at have markeret begyndelsen på handelen med Persien i 53 f.kr. Ved Slaget i Carrhae blændede persernes silkebannere romerne. Romerne blev skrækslagne, fl ygtede og tabte derved slaget. Kinesisk silke nåede imidlertid Rom i 46 f.kr., og det varede ikke længe, før silke blev så eftertragtet, at det romerske senat i 14 f.kr. måtte udstede et om end forgæves forbud for mænd mod at bære silke. I det 1. årh. e.kr. berettede Seneca, at han havde svært ved at tolerere, at romerske kvinder var iført silke. Det første århundrede efter Kristus så en stigende samhandel mellem de to store riger i øst og vest, der dog i perioder blev afbrudt af krige og persisk monopol på handel over land. Handelen mellem det romerske rige og det sydlige Asien var dog startet længe før Kristi fødsel, da romerske og arabiske sømænd fandt ud af at benytte monsunvindene til Indien. Denne handelsvej havde et maritimt og sydligere forløb og var afhængig af kystnavigation. Silkevejen kom snart til at fungere som en blomstrende tværkulturel smeltedigel for øst og vest. Silkevejens landruter fortsatte, trods afbrydelser forårsaget af krige og politik, til det årh., hvor maritime handelsruter overtog landruternes betydning. Silkevejshandelen over land blomstrede under Han- og Tang-dynastierne. Handelen langs Silkevejen fungerede som en dynamisk kulturkatalysator mellem Middelhavet, Indien, den arabiske verden, de nordlige steppeområder, Centralasien samt Kina og sågar Korea og Japan. Handelsmænd, kunstnere, musikere, dansere, kamelførere, cirkusartister, udsendinge og missionærer alle formidlede deres kunst, stilarter, traditioner, sprog, nye opfi n- delser og nye religioner langs Silkevejens mange kulturer. Silkevejshandelen skyldtes tre væsentlige faktorer: profi t, fascination af det eksotiske og politisk magt. Men den blev også fremmet af buddhismen, der kom fra Indien. Silkevejens samfund var multinationale, og økonomien var global af natur. Kamelkaravanerne fra fjerne egne var læsset med kostbare statussymboler og luksusvarer, som der blev opkrævet skat og bompenge for undervejs. Varerne blev håndteret af en lang række mellemmænd og handelsstationer, der hver især hævede priserne. Silkevejens handelsmænd var rige. I de sidste par århundreder er der dukket nye Silkeveje op, som trods store forskelle i øvrigt har rod i fortiden.

4 6 På rejse Silkevejsekspedition 2006 starter i Shanghai for Peter og mig, der kom fra hvert vores verdenshjørne. Han fra Cebu, jeg fra Haag, som dengang var min bopæl. Efter en enkelt overnatning i Shanghai fortsætter vi med morgenfl y til Urumqi, hovedstaden i Xinjiang-provinsen og den hovedstad i verden, der ligger fjernest fra havet: km. Her får vi et godt udsyn over Gansu-korridoren med dens opdyrkede land- og ørkenområder. Efter en intensiv dag på Xinjiang Museum og et besøg i den muslimske basar, fortsætter vi med aftenfl y langs de dramatiske Tianshan-bjerge til den gamle oaseby Kashgar, der skal være vor base og udgangspunkt de følgende dage. Moderne billedrulle kamelkaravane Xinjiang-provinsen Kashgar Kashgar (Kashi) er en vigtig oaseby og et mødested for handelskaravanerne fra alle verdenshjørner. Kashgar ligger ca km fra Changan (Xi an), hvilket dengang svarede til et års rejse. I Kashgar mødtes den sydlige Silkevejsrute (med oasebyerne Yarkand og Khotan) rundt om Taklamakanørkenen med den nordlige gren (med Kuqa og Turpan). Og herfra udgik en tredje Silkevej, der via Tashkurgan og Khunjerab-passet strakte sig ind i Indien og Pakistan. En fjerde rute gik over Tianshans Terek og Torugart-bjergpas op til Fergana og Persien, videre gennem Tashkent og Samarkand, og over Oxusfl oden til Merv (Mary). Her løb den sammen med den sydligere rute fra Balkh. Kashgar var således et vigtigt handelsknudepunkt på Silkevejen. Kashgar er højtbeliggende (1.289 m) og vandes af Kashgarfl oden. Byen blev et kinesisk protektorat i det 1. årh. f.kr. og blev kaldt for Shule i Han- og Tang-dynastierne. Det er stadig muligt at besøge den gamle uighurbydel og at se levn af de gamle bymure. Byen berømmes for sit søndagsmarked, der vistnok er det største marked i Asien, og som har mange farverige silkebutikker. Kashgar har imidlertid også et yderst livligt kreaturmarked, hvor det myldrer med får, kvæg, enkelte heste og endda et par baktiske kameler. Dyrene udbydes til salg for højeste pris, så der tinges på livet løs, mens kreaturerne undersøges grundigt for og bag. Kashgars andre seværdigheder omfatter Kinas største moske, Id Kah Moskeen (Aidiga Qingzhen Si), og Yusuf Hashs Mausoleum. Distriktsmuseet (Kashi Diqu Bowuguan) er desværre lukket, og Abakh Hoja Mausolæet (1640) et af de helligste steder i Xinjiang ligger uden for umiddelbar rækkevidde. Himmelske bjerge og gletsjere Hverken romerne eller kineserne havde noget nøjagtigt kendskab til hele forløbet af Silkevejen mellem Rom og Changan (Xi an), men deres opfattelsessfærer om hinanden mødtes formentligt et sted i Pamirbjergene. En af de gamle Silkevejsruter fra Kashgar førte netop op gennem Pamirbjergene til det befæstede Tashkurgan, nær de kinesiske grænser til Tajikistan, Afghanistan, Pakistan og Indien. Tashkurgan er muligvis identisk med det Stentårn, som beskrives i antikke kilder. Byen var stærkt befæstet og udgjorde et af de få bjergpas i Pamirbjergene, hvor handelskaravanerne fra øst og vest var i stand til at passere nogle af de højeste bjerge i verden. Romerne betragtede landet bag Stentårnet som Terra Incognita (ukendt land). Stentårnet (Lythinos pyrgos) nævnes af bl.a. Claudius Ptolomaeus (ca. 150 e.kr.), som gengav en anden antik kilde: Marinus Gammelt gnidetryk købmand med kamel fra Tyres beretning om, at Silkeruten fortsatte på den anden side af Baktra (Balkh), over Komedoibjergene (Pamirbjergene?) til Stentårnet og ind i Silkens Land. Marinus fortælling stammer muligvis fra en tredje kilde, en makedonsk silkehandler ved navn Maes, hvis romerske navn var Titianus. For kineserne markerede Tashkurgan afslutningen på Silkevejene fra Kashgar og Yarkand. Den befæstede by fungerede som en vigtig handelstransit for kinesiske og centralasiatiske mellemhandlere på Silkevejene. Herfra rejste baktriske og persiske karavaner læsset med kinesiske varer til Gilgit, og derfra enten sydpå til det Indiske Ocean langs Indusfl oden eller vestpå til Kabul, Herat og Meshed, til Middelhavet ved Antiochia eller Tyrus, for til sidst at slutte i Rom. Jeg havde set frem til at besøge Tashkurgan, men beslutter af sikkerhedsmæssige årsager at fravælge ideen og i stedet nøjes med at rejse halvvejs til Tashkurgan, til Karakulsøen (Det sorte Hav) som med sine m er en af verdens højest beliggende gletsjersøer. Kort efter Kashgar passerer vi Shufu, Upal og Ghez med deres små mudderklinede huse, gadeboder og en enkelt moske. Landsbyerne er så små, at vi næsten ikke når at bemærke dem. Derefter begynder det golde, stenede Pamir-landskab med vilde kameler, yakokser, enkelte, tunge lastbiler og motorcykler og (som ventet) næsten ingen mennesker, bortset fra nogle arme stenhuggere i et udtørret fl odleje. Vejen snor sig op i højden og følger Ghezfl odens dybe canyon, kun ca. 10 km fra grænsen til Tajikistan. Birgitte Birgitte Crawfurd Crawfurd

5 7 Ganske uventet, vel omkring Bulunkul, passerer vi en primitiv grænsestation bevogtet med bomme og kinesiske soldater. Vore pas bliver nøje gransket og godkendt, mens ikke-uniformerede centralasiatiske toldere endevender vores bil. Vi øjer et kinesisk-engelsk skilt med advarsel om, at vi herefter er overladt til vor egen skæbne. Jeg er glad for, at vi kun skal til Karakulsøen og ikke helt til Tashkurgan! Vores taxa snegler sig op ad den berømte Karakorum Highway (KKH, km lang, bygget ), verdens højest beliggende offentlige vej, der fører mod Khunjerabpasset (4.730 m) og Pakistan. Omkring os knejser de høje gletsjerbjerge Kongur (7.791 m) og Muztagh Ata (7.546 m, Isbjergenes Fader ). KKH er farbar, tosporet og fi nt asfalteret det meste af vejen. Kun få steder er der vejarbejde som følge af klippeskred og oversvømmelser. Landskabet er goldt og gråt i gråt, men meget dramatisk og betagende. Stilheden næsten larmende. Vi er langt oppe over trægrænsen og begynder ikke helt uventet at føle lidt højdesyge. Det ses tydeligt på vor store cola-fl aske, der får en fi r- kantet form! Rejseoplevelsen er unik og uforglemmelig. Det lykkes at få et omend beskedent indtryk af terrænets ufremkommelighed, de store afstande, naturens magt og barskhed, og nogle af de utallige farer som handelsmænd og karavaner må have mødt på deres lange rejser ad Silkevejen. Silkevejen syd om Taklamakanørkenen Tarimbækkenet og Taklamakanørkenen Kinas nordlige og sydlige Silkeveje omkransede det enorme Tarimbækken ( km 2 ). Det omgiver Kinas største ørken, Taklamakanørkenen ( km 2 ), som er omgrænset af fl ere bjergkæder: Tianshan (nord), Kunlun Shan (syd), Pamirbjergene og Karakorum (vest). Gletsjerfl oder gav liv og næring til de gamle oasebyer, som opdyrkede jorden med kunstig vanding (karezer) og leverede friske forsyninger til karavanerne. Da fl oderne tørrede ud, ebbede livet i byerne også ud, og Silkevejshandelen aftog. Kashgar silkemarkedet

6 8 I Kashgar lejer vi atter en taxa og besøger to oasebyer på den sydlige Silkevej omkring Taklamakanørkenen: Yengisar (Yingjisha. Knivproduktion) og Yarkand (Shache. Jade, gammel bydel og muslimsk pilgrimskirkegård). Det er forår, og en sandstorm begrænser vort udsyn fra taxaens vinduer, men et lille uighurtehus i det gamle kvarter i Yarkand (Shache) byder på læ og hygge i selskab med en større uighurfamilie. Vi nyder teen og den gode shashlik, mens alle tager os i øjesyn også fuglene i deres bure oven over vore hoveder. Her står tiden stille, og vi fornemmer lidt af den gamle Silkevejsstemning. Yarkand var engang en meget vigtig karavaneby fra Leh i Indien og Karakorumpasset og var et center for hinduhandelsmænd og pengeudlånere. Byen består i dag af en moderne bydel og en gammel uighurbydel centreret omkring moskeen. Lige over for tehuset ligger indgangen til den gamle Altyn Moske (Aqindian Qingzhen Si) med Ama Isah Khans gravmausoleum ( , hustru til Khanen af Yarkand) og en stor interessant muslimsk kirkegård med grave (mazar) for Yeti Sultan, Deng, Sus Pasha og Hayzi Terper. Og lige ved siden af tehuset ses rester af en høj lermur med store, gamle trædøre fra det, der engang var Yarkands kongepalads. Karakorum Highway vilde kameler Da oaserne på den sydlige Silkevej omkring Taklamakanørkenen ligger langt fra hinanden, udskyder vi vores besøg til de andre gamle Silkevejsbyer, Khotan (jade og silkeproduktion), Niya, Miran og Loulan, til infrastrukturen bliver bedre. Khotan kan nås med rutebus fra Kashgar (en hel dagsrejse) eller med fl y, der dog risikerer at blive afl yst i tilfælde af sandstorm. De andre fjernereliggende oasebyer kræver lokal guide og fi r- hjulstrækker samt overnatning i telt og egen proviantering. Silkevejen nord om Taklamakanørkenen Kuqa (Kuche, Qiuci) og de Tusind Buddhistiske Grotter i Kizil Fra Kashgar tager vi nattoget østpå og følger nu Taklamakanørkenens nordlige Silkevej langs foden af Tianshan-bjergene. Første stop er Kuqa, hvor vi besøger de unikke Tusind Buddhistiske Grotter i Kizil, ca. 70 km fra Kuqa. Byen var en vigtig buddhistisk bystat på den gamle Silkevej. Pilgrimsmunken Xuanzang besøgte Kuqa i 630 og berettede om to enorme Buddhastatuer, fl ere munkeklostre og en buddhistisk konge med indoeuropæisk udseende. I midten af det 7. årh. fandt persiske emigranter tilfl ugt i Kuqa, og i 658 kom Kizil under kinesisk kontrol og blev centrum for hele Tarimbækkenet. Mange af de buddhistiske vægmalerier er velbevarede og kan i dag ses bl.a. i Berlin. De er beslægtet med Bamiyan og den indohellenistiske Gandharastil. Kuqa og Kizil var centre for Hinayana-buddhismen, og deres persiske indfl ydelse kan meget vel være nået hertil længe før de persiske fl ygtninge. De ældste Kuqamalerier er fra omkring år 500 e.kr. og er malet i den såkaldte Første Indo-Persiske Stil med brug af dæmpede farver. Den senere fase, den Anden Indo- Persiske Stil, stammer fra e.kr. og er karakteriseret af bl.a. et stærkt farvevalg med malakit og lapis lazuli. Havde vi bare haft mere tid til rådighed i Kuqa, havde vi også besøgt ruinerne af den gamle feudalstats hovedstad Qiuci (Qiuci Gucheng) i Kuqa samt de buddhistiske klippehuler i Kumtura og ruinerne i Subashi. Men vi må videre med nattoget til Turpan. Det er desværre ikke muligt at gøre stop i oasebyen Aksu, hvorfra en gren af Silkevejen førte nordpå til Issyk-kul-søen og videre til Samarkand, fordi vort tog ikke standser der formentligt, fordi det så var midt om natten. Turpan (Tulupan) I Turpan besøger vi næste morgen Turpan Museet med fund fra bl.a. Astana og Gaochang, basaren med dens farverige Ikat-silker samt Eminmoskeen (Emin Ta) fra 1777 med en malerisk teglstensminaret (37 m høj) grundlagt af Turpan-herskeren Emin Hoja og opført i afghansk stil. Omkring moskeen var et lille gadekryds, hvor vi stille får mulighed for at betragte dagliglivet i udkanten af Turpan. Vor tilstedeværelse bliver accepteret og tolereret. Vi opholder os fl ere dage i Turpan for også at besøge de gamle ruinbyer Jiaohe og Gaochang, Astanagravene samt de buddhistiske klippehuler i hhv. Bezeklik og Tuyoq. Turpan kaldes også Ildlandet (Houzhou), fordi det er det varmeste sted i Kina. Tianshanbjergene mod nord skærmer området mod de kolde vinde fra Sibirien. Turpans ekstreme klima skyldes den geografi ske beliggenhed i en sænkning på hele 150 m under havets overfl ade. Kun Det Døde Hav er dybere. Der falder sjældent regn, men al-

7 9 ligevel er området frugtbart, og man kan høste vindruer, meloner og mange andre dejlige afgrøder. Et næsten km langt underjordisk karez-system sørger for kunstig vanding af herlighederne. Turpans oprindelige indbyggere var indoeuropæere, måske tochaerer beslægtet med mumierne i Urumqis museum. Efter jushi-folket i det årh. f.kr. blev området besat af kinesere. I de følgende århundreder skiftede herredømmet mellem xiongnu-nomader, han-kinesere, og de tyrkiske stammer Juqu og Rouran. I midt 7. årh. blev Turpan domineret af det kinesiske Tang-dynasti, dog blot i 30 år. I det 8. årh. kom området under tibetansk indfl ydelse, og fra til enden på mongolernes herredømme var Turpan underkastet uighurer, hvorefter beboelsen ophørte. I 1759 tilfaldt Turpan atter det kinesiske rige, og i 1884 blev Turpan indlemmet i provinsen Xinjiang. Jiaohe hedder på kinesisk Jiaohe Gucheng eller på uighur: Yarkhoto, Byen ved Yar. Det kinesiske Jiaohe betyder Hvor to fl oder mødes, den kaldes også Klippebyen ). Bystrukturen i Jaohe er bedre bevaret end i Gaochang. De fl este ruiner (soltørret ler) er fra Tang-dynastiet. De omfatter bl.a. brede boulevarder, et stort vagt- og udsigtstårn, et stort buddhistisk tempelkompleks med resterne af en siddende (hovedløs) buddhistisk statue i en niche samt det såkaldte 100-Stupa-Tempel i nord. Jiaohe ligger ca. 8 km vest for Turpan by, på et m højt klippeplateau (1.600 m x 300 m) i Yarnazdalen mellem to fl oder. Byen var oprindelig en garnisionsby under Han-dynastiet, og den blev bygget som forsvar mod xiongnu-nomaderne. Jiaohe var hovedstad for jushi-folket så tidligt som fra det 2. årh. f.kr., men kom i 60 f.kr. under kinesisk herredømme. Jiaohe blev fra det årh. hersket fra Gaochang. Den blev ødelagt under Djengis Khans erobring i 1209 og siden forladt. Gaochang har også navnene Kocho/Chotscho/Karakhoja/Idikutschari, og den ligger ca. 45 km sydøst for Turpan by, nær De Flammende Bjerge. Byen var en større mellemstation på Silkevejen. Den var inddelt i en ydre og en indre by, et palads- og regeringsområde, Karakorum Highway æselrytter og dens byplanlægning har haft Changan (Xi an) som forbillede. Der er gjort betydelige fund af tekster på klassisk uighur, sanskrit, kinesisk og tibetansk samt levn af en nestoriansk kirke og et stort manikæisk samfund. Vi ser desværre ikke mange ruiner, men aner i sydvest et stort buddhistisk kloster med en høj platform. Bedst bevaret er imidlertid de lerstampede bymure (opr. 12 m tykke, 11 m høje og 5 km lange) med et kvadratisk omrids. Kongepaladset var placeret i centrum, men i dag er der kun enkelte fundamenter og en forhøjet central platform tilbage. Fund fra Gaochang kan ses i Urumqis provinsmuseum og i Berlin. Gaochang blev grundlagt under den kinesiske Han-dynastikejser Wudi (reg f. Kr.) og tjente som kinesisk forpost i ørkenen til slutningen af Han-dynastiet (220 e.kr.). Mellem årh. var Gaochang hersket af Juqu- og Qu-klanerne, der betalte tribut til Kina. Gaochang blomstrede under Tang-dynastiets herredømme over Gaochang (fra 640) og Turpanoasen. Den kinesiske pilgrimsmunk Xuanzang besøgte Gaochang i det 7. årh., hvor han havde svært ved at opnå tilladelse fra kong Qu Wentai til at rejse videre. Omkring 850 erobrede Huihe (nutidens uighurer) Gaochang og gjorde den til hovedstad i deres Kochorige. Uighurfyrsten Bugug Chan ( ) bekendte sig til den manikæiske tro, og mange fulgte hans eksempel (mange manikæiske malerier kan i dag ses i Berlin). Størstedelen af Gaochangs befolkning forblev buddhistiske indtil det 13. årh., hvor mongolerne satte en ende på den buddhistiske blomstringstid, og islam blev fremherskende. Gaochang var et lokalt forvaltningscentrum under det mongolske Yuan-dynasti. Det ophørte med at fungere i det 17. årh., da vandingssystemet blev ødelagt under en lokal klankamp. Astanagravene er beliggende nær Gaochang. Området dækker 10 km 2 og er en nekropol fra med over 400 grave. I dag er kun tre Tang-dynastigrave (6 m under jordens overfl ade, ca. 10 m 2 ) med vægmalerier åbne for offentligheden. Gravfundene (mumier, kostbare silker, dokumenter og gravfi guriner) opbevares i Turpan Museum og i Urumqis provinsmuseum.

8 10 De Flammende Bjerge (Huoyan Shan) er op til 851 m høje. En dramatisk, gold og gulrød bjergkæde, der strækker sig i en længde af 100 km nord for Taklamakanørkenen og skærmer Turpanoasen mod de kolde vinde fra Sibirien. Omtalt af pilgrimsmunken Xuanzang i fortællingen Rejsen mod Vesten. Bezeklik - De Tusind Buddhistiske Grotter (Qianfo Dong) ligger 56 km nordøst for Turpan og 8 km nord for Gaochang. Bezeklik er uighur for Stedet, hvor der er malerier. Består af 83 grotter, udhulet i en canyonskrænt 80 m oven over Murtuqfl oden. Bezeklik-grotterne kan inddeles i to typer. Den ældre type har en fi rkantet celle med central stupasøjle og foranliggende portico eller åbent galleri. Den yngre type har enkle, fi rkantede rum med kuppel- eller teglbygning. Enkelte huler er skåret ind i klippen, andre har en forbygning af ubrændte tegl. Ikke velbevaret, beskadiget af muslimsk ikonoklasme og fl yvesand. Fresker kan i dag ses i Berlin. De Syngende Sandbjerge Tuyoq (Tuyugou) ligger 70 km øst for Turpan, i en fjerntliggende, frugtbar dal (vindrueavl) omgivet af De Flammende Bjerge. En charmerende landsby med vinstokke, mudderklinet moske samt en muslimsk kirkegård med en stor symbolsk pilgrimsgrav (mazar) for den første uighurske muslim. Tuyoqs buddhistiske grotter er udhugget i væggen på en fl odcanyon nogen vej fra Tuyoq. De er fra det årh. e.kr. og dermed de ældste i Turpanoasen. Kun få grotter er åbne for offentligheden og kun med særlig tilladelse, da de ellers er afl åst. Gansu-provinsen Dunhuang Mogaogrotter og Syngende Sandbjerge Vi står af toget i den lille stationsby Liu yuan og fi nder en lokal minibus, der kører os gennem det golde ørkenlandskab. Efter 130 km og et par timer senere ankommer vi til Dunhuang, hvor vi indlogerer os på et fantastisk hotel med udsigt til De Syngende Sandbjerge! Dunhuang er et af de steder, hvor den kinesiske Silkevej delte sig. Yumen-passet 80 km nordvest for Dunhuang førte videre mod Turpan. Men Yangguan-passet 65 km sydvest for Dunhuang opnåede endnu større betydning, da det var herfra, buddhismen kom ind i Kina. Mogaogrotterne (Qianfo, Tusinde Buddhistiske Huler, 25 km sydøst for Dunhuang) er udhugget i en stejl fl odbanke kronet af fl yvsk ørkensand, men inden i hulerne er der farverige buddhistiske vægmalerier, som på grund af deres skrøbelighed kun må fremvises på skift. Hulerne blev grundlagt i 366 af munken Lezun og voksede i løbet af de næste tusinde år til et stort tempel- og grottekompleks og et vigtigt center for buddhistiske studier og pilgrimme. Dunhuangs andre seværdigheder er et lokalt museum, Halvmånekilden (Yueyaguan) ved De Syngende Sandbjerge (Mingshashan) samt enkelte fjerntliggende tårne fra Han-dynastiet. Halvmånesøen ved De Syngende Sandbjerge Jiayuguan Vi tager en taxa tilbage gennem ørkenen til stationsbyen Liuyuan, og derfra et formiddagstog 300 km til Jiayuguan for at se den vestligste ende af Kinas Store Mur fra Mingdynastiet ( ) med fæstningen Jiayuguan samt Museet for den Store Mur. Ming-dynastiets Store Mur viser sig at være under genopbygning! Fæstningen, der ligger syv km vest for stationsbyen, var The Point of No Return for de Silkevejskaravaner, der skulle videre vestpå, for lagde man først fæstningen bag sig, forlod man Rigets beskyttelse og var i barbarernes land. Fæstningen har høje mure, porte og pagodelignende tårne. Fra den 10 m høje og 733 m lange mur er der fi n udsigt til ørkenen i vest og til Den store Mur, der snor sig gennem bjerglandskabet med et stejlt fald nedad bjergsiden mod fæstningen. Lanzhou Vi stopper i Lanzhou for at besøge Gansu Provinsmuseum (Gansu Sheng Bowuguan), men det er desværre under renovering. Shaanxi-provinsen Changan (Xi an) Den østlige endestation for Silkevejen fra Rom På såkaldt hard-sleeper fortsætter vi i tog gennem Gansukorridoren til Xi an, til det gamle Changan, som var den østlige endestation på Silkevejen fra Rom. Her bruger vi adskillige dage på at se bl.a. kejserlige Han-, Qin- og Tang-kejsergrave. Vi besøger følgende historiske monumenter: Qin-kejser Shihuangs store terrakottahær, det nyåbnede Han Yang Ling (gravanlæg fra Han-dynastiet med en stor terrakottahær i lille størrelse), Xianyang Bymuseum, Famen Si (stor buddhistisk pagode og tempelanlæg med mange hellige skatte, bl.a. rester af Buddhas fi ngerknogler), Mao Ling (grav for Han-kejser Wudi, d. 87 f. Kr.), den nærtliggende grav for kejser Wudis Silkevejsgeneral Huo Qubing, Zhao Ling (Tang-mausoleum med vingede hesteskulpturer) samt Qian Ling (Tang-mausoleum med skulpturer af dyr, kejserlig vagt, etniske grupper og udenlandske diplomater). I Xi an by koncentrerer vi os om historiske seværdigheder: Shaanxi Historiske Museum, Steleskoven, den gamle bymur, Klokketårnet, Vildgåspagoderne, den store moske og det muslimske kvarter. Vi kunne sagtens have brugt nogle fl ere dage i Xi an.

9 11 Her, i Xi an, slutter vores egentlige Silkevejsekspedition gennem Kina. Vi påbegyndte vores ekspedition i samme verdenshjørne og omtrent samme sted, hvor mange tidligere forskere og opdagelsesrejsende var kommet ind i Kina for at udforske den gamle Silkevej, nemlig i Pamirbjergene og i det vestligste område af den kinesiske Silkevej. Og vi fulgte i det store og hele de samme ruter rundt om Taklamakanørkenen, og vi besøgte alle de seværdigheder, byer og huler, som kinesisk infrastruktur og tid muliggjorde på vor vej. Undervejs har vi fået personlig føling med nogle af de store fysiske krav, som Silkevejen stillede sine rejsende over for med hensyn til klima og geografi, selvom vi undgik ekstremer ved ikke at rejse om vinteren og sommeren. Ekspeditionen bragte os nær nogle af de højeste bjerge og største ørkener i verden og viste os årtusindgamle Birgitte ved den vestligste ende af Den Store Mur oasebyer og kongedømmer, nyere markedspladser, buddhistiske klippehuler, moskeer og mangen et mausoleum og kirkegård langs den gamle Silkevej i Kina. Vi tilbagelagde mere end km (fra Kashgar til Xi an (Changan)) og rejste gennem år af Kinas gamle historie. Vi blev bekræftede i, at handel kan bringe religioner og fremmede folkeslag i kontakt med hinanden og at den også kan fungere som dynamisk kulturkatalysator. Grænsen til vestligt ingenmandsland i Kina er på år rykket fra Den Store Mur i Jiayuguan i Gansu-provinsen til en grænsepost ved foden af Pamirbjergene nær Tajikistan. Det og bygningen af den lange Karakorum Highway bekræfter eksistensen af de nye Silkeveje Det var en sand oplevelse for livet at rejse ad vejen, som silken har lagt navn til. Anbefalet læsning Along the Ancient Silk Roads. Central Asian art from the West Berlin State Museums Tekst af Herbert Hartel Udstillingskatalog. The Metropolitan Museum of Art. New York, 1982 Luce Boulnois, Silk Road. Monks, Warriors & Merchants on the Silk Road Oversat af Helen Loveday Geneve, 2004 International Dunhuang Project Anke Kausch, Seidenstrasse. Von China durch die Wusten Gobi und Taklamakan über den Karakorum Highway nach Pakistan Dumont Reise Führer. Køln, 2001 China Lonely Planet, 2005 The Silk Road. Trade, Travel, War and Faith Red. af Susan Whitfi eld og Ursula Sims-Williams Udstillingskatalog. The British Library. London, 2004 Silkroad Foundation Jonathan Tucker, The Silk Road. Art and History Philip Wilson Publishers. London, 2003 Frances Wood, The Silk Road, Two Thousand Years in the Heart of Asia The British Library. London, 2002 Sally Hovey Wriggins, Xuanzang. A Buddhist Pilgrim on the Silk Road Forord af Frederick W. Mote Westview Press, 1996 Xinru Liu og Lynda Norene Schaffer, Connections Across Eurasia. Transportation, Communication, and Cultural Exchange on the Silk Roads Explorations in World History. New York, 2007

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet 14 dage med et fantastisk varieret og kontrastfyldt program, med afrejse 20. juni og hjemkomst 4. juli. Rejsen er unik da den vil byde på meget

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Ukraine 6 dage / 5 nætter

Ukraine 6 dage / 5 nætter Ukraine 6 dage / 5 nætter Dette seks-dages tur byder på et besøg til de vigtigste destinationer i Ukraine: Kiev, Lviv og Odessa perlen af Sortehavet". Kiev, i Oldtiden kaldet Kievan Rus, der nåede sin

Læs mere

Hornbill Festival/Nagaland og Arunachal Pradesh

Hornbill Festival/Nagaland og Arunachal Pradesh Hornbill Festival/Nagaland og Arunachal Pradesh Denne rejse bringer os til to uberørte og sjældent besøgte delstater i den nordøstlige del af Indien, grænsende op til Tibet og Burma. Det er et af de sidste

Læs mere

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 Tag med Anton Rejser til Kinas hovedstad Beijing på en rejse, der lægger beslag på alle dine sanser! Oplev alle de kendte steder, som man altid har drømt om at

Læs mere

Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien

Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien Altai Republikken i Sydsibirien, Pazyryk kurganer & den mægtige Yenisey`s kilde. 5 dage i det spektakulære Skt. Petersburg og Ermitagemuseum. 17 DAGE; 22.

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

A taste of Québec. 5 dages togtur i det østlige Canada. Eventyr med tog

A taste of Québec. 5 dages togtur i det østlige Canada. Eventyr med tog A taste of Québec 5 dages togtur i det østlige Canada Eventyr med tog Danskerne har kåret os som bedste ferierejsebureau 2012 CANADA Québec City Québec Ontario Ottawa Montréal Kingston Toronto USA fakta

Læs mere

Kinaturen i november 1998

Kinaturen i november 1998 Kinaturen i november 1998 Fra Zoo fortsatte vi til Sommerpaladset. Desværre var det også efterår i Kina, så lotusblomsterne blomstrede ikke. Vi stardede fra Kastrup lufthavn kl. 16.00 og ankom til Beijing

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset KORSETS OPHØJELSE Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset Efter Jesu død på Golgata forsvandt korset fra det sted, hvor Jesus blev korsfæstet. Da de jødiske ledere så de mange mirakler som

Læs mere

Moskva - Ekaterinburg - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude 12 Dage / 11 Nætter

Moskva - Ekaterinburg - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude 12 Dage / 11 Nætter Ruslands Transsibiriske Jernbane Moskva - Ekaterinburg - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude 12 Dage / 11 Nætter Dag 1 Ankomst til Moskva. Transfer fra lufthavnen til hotellet, indkvartering. Fritid. Dag

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet I november 2013 besøgte Malene Elrond & Minna Therkildsen Baskent Universty og Baskent Hospital i

Læs mere

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj, 147 meter over havet. Her set fra nordøst. Lige ved siden af den store telemast nordøst for Sorring, ligger gravhøjen Sorring Loddenhøj.

Læs mere

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL AFREJSE: d. 26. marts - 5. april 2015 11 dage PRIS: DKK 17.800 kr. per person UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL Grønne terrassemarker, rhododendron-skove

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne. Færøerne på kryds og tværs Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne. Færøerne på kryds og tværs Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island Den klassiske rundrejse på Færøerne 8 dage fra kr. 11.398 pr. person Inkl. fly, hotel & billeje En fantastisk kør- selv- ferie med skønne naturoplevelser På denne kør-selv-ferie får I friheden til at opleve

Læs mere

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Vælger du at dit næste rejsemål skal være Kina, kan du være sikker på at få dit livs rejseoplevelse. Kina har altid fascineret rejsende

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Ta med til skønne Rumænien landet med et utal af attraktioner

Ta med til skønne Rumænien landet med et utal af attraktioner Ta med til skønne Rumænien landet med et utal af attraktioner Tennis- og kultur rejse Bukarest Karpaterne Dracula- Transsylvanien Udrejse 13. september hjemrejse 20. juni 2016 Rumænien blev indlemmet som

Læs mere

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad Historiefaget.dk: Konstantinopel Konstantinopel Efter i 320'erne at have vundet enemagten i Romerriget grundlagde kejser Konstantin den Store ved Bosporus' bredder det nye Rom, Konstantinopel. Byen, grundlagt

Læs mere

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende 1 2 Padron 3 En smuk promenade langs med floden Sar. 4 Men vand var det småt med. 5

Læs mere

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Romaer Europas største etniske mindretal v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Sigøjnere - romaer Sigøjnere: - Eksotiske, farverige, fascinerende og skræmmende - Glade og frie musikere,

Læs mere

Rejsebrev fra Changzhou, Kina juni 2014

Rejsebrev fra Changzhou, Kina juni 2014 Rejsebrev fra Changzhou, Kina juni 2014 Andreas Lose Min praktik og deres pædagogik Nu er jeg næsten færdig med min praktik, og det går godt. Jeg er i en børnehave, som hedder DaDi kindergarten of Changzhou

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Har du en passion for motorcykelkørsel?

Har du en passion for motorcykelkørsel? Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN Har du en passion for motorcykelkørsel? På motorcykel i Spanien. Er du passioneret motorcyklist? Er du til road-trips? Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Pragtfulde Kina. 15 dages komplet rundrejse til Kinas højdepunkter. Kulturel Oplevelsesrejse med

Pragtfulde Kina. 15 dages komplet rundrejse til Kinas højdepunkter. Kulturel Oplevelsesrejse med Pragtfulde Kina 15 dages komplet rundrejse til Kinas højdepunkter Kulturel Oplevelsesrejse med 2 Pragtfulde Kina 13 dages kulturrejse med dansk rejseleder Beijing - Xian - Guilin - Yangshou - Guilin -

Læs mere

CHRISTIAN 4. I folkeskolens historiekanon er der udvalgt tre kanonpunkter fra 1600-tallet Christian 4., Den Westfalske Fred og Statskuppet 1660.

CHRISTIAN 4. I folkeskolens historiekanon er der udvalgt tre kanonpunkter fra 1600-tallet Christian 4., Den Westfalske Fred og Statskuppet 1660. 1600-TALLET UDKIG HISTORIEKANON CHRISTIAN 4. FRA I folkeskolens historiekanon er der udvalgt tre kanonpunkter fra 1600-tallet Christian 4., Den Westfalske Fred og Statskuppet 1660. For alle tre kanonpunkters

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage med M/S Rakhmaninov Velkommen ombord på M/S Rakhmaninov på dennes sidste rejse inden vinterpausen i Rostov. Rejsen starter i Moskva og slutter 19 dage senere

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

Hotellets adresse: Holiday Inn Express BEIJING TEMPLE OF HEAVEN, NO. 36, Nanwei Road, Xuanwu District, Beijing, 100050 China. Tel.: (86 10) 8315 7777

Hotellets adresse: Holiday Inn Express BEIJING TEMPLE OF HEAVEN, NO. 36, Nanwei Road, Xuanwu District, Beijing, 100050 China. Tel.: (86 10) 8315 7777 Studietur til Kina, januar 2013 Dato: 2. januar 2013 Rejseplan: Afrejse d. 12/1 2013 afgang kl. 21.05. Vi mødes i Terminal 3 kl. 18.30. Ankomst kl. 13.05 (d. 13.). SAS-flynr.: SK 995. Reservationsnr. 375PRM.

Læs mere

Nedgangen i Polonnaruwa

Nedgangen i Polonnaruwa Polonnaruwa Polonnaruwa var tidligere en kongeby, hovedstad og regeringsby på Sri Lanka med en storslået forhistorie og monumenter. Selv om disse monumenter er ruiner idag, er Sri Lanka. Her mærker man

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Program Rundrejse i Georgien under Kaukasus s høje bjerge 20.-27. august 2016

Program Rundrejse i Georgien under Kaukasus s høje bjerge 20.-27. august 2016 Program Rundrejse i Georgien under Kaukasus s høje bjerge 20.-27. august 2016 Vores rundrejse i Georgien fører os gennem bjergtagende natur og vi skal derudover stifte bekendtskab med tusindårige kirker

Læs mere

Volterra lang, cirkulær vandretur

Volterra lang, cirkulær vandretur Volterra lang, cirkulær vandretur Distance: 12 km Tid: Ca. 3 timer Dette er en længere vandretur fra Volterra, hvor man udforsker de etruskiske vægge og grave lige uden for de middelalderlige mure, og

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

MC Road Trips i Spanien

MC Road Trips i Spanien Frontera MC Road Trips i Spanien Tag med på guided road trip i det smukke Spanien - og oplev også historien og kulturen. Besøg maleriske landsbyer, varieret natur, smukke bjergkæder, vide sletter og historiske

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

Andalusien. Af Dorit Andersen

Andalusien. Af Dorit Andersen Córdoba Sevilla Granada Cádiz Ronda Málaga Andalusien under huden Af Dorit Andersen Andalusien er Spanien, når det er allerbedst. Her finder du et varmt og solrigt klima, brede sandstrande ud til Middelhavet

Læs mere

Udrejse fra Danmark til Zary Efter endt opsamling i Danmark, kører vi mod vort overnatningshotel i Zary i Polen, hvor middagen venter.

Udrejse fra Danmark til Zary Efter endt opsamling i Danmark, kører vi mod vort overnatningshotel i Zary i Polen, hvor middagen venter. Rejsedato: Lør 111014 - Søn 191014 Dage: 9 Tillæg enkeltværelse: 1650,- Pris pr person: 5295,- Krakow, som anses for Polens smukkeste by, var den kongelige hovedstad i over et halvt M Morgenmad år tusind

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Program Efteråret 2015

Program Efteråret 2015 Program Efteråret 2015 Jeg kommer snart hjem ved politiker og forfatter Ole Sohn Mandag den 7. september kl. 14.00 En bondefamilie fra Nordjylland emigrerede i 1910 til Sibirien for at skabe sig et nyt

Læs mere

Sample file. Velkommen til Dragedræberens grav Kære spilleder, At besøge hulerne flere gange. 2 Hinterlandet på Fastaval

Sample file. Velkommen til Dragedræberens grav Kære spilleder, At besøge hulerne flere gange. 2 Hinterlandet på Fastaval 2 Hinterlandet på Fastaval Velkommen til Dragedræberens grav Kære spilleder, Du sidder nu med et af fire sammenhængende scenarier i hånden, og forude venter et kæmpe eventyr, som bedst spilles som en mini-kampagne,

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Tusind og en nat. Udvalgte fortællinger. Oversat fra arabisk af Johannes Østrup Med efterskrift af Peter Madsen. forlaget vandkunsten

Tusind og en nat. Udvalgte fortællinger. Oversat fra arabisk af Johannes Østrup Med efterskrift af Peter Madsen. forlaget vandkunsten Tusind og en nat Udvalgte fortællinger Oversat fra arabisk af Johannes Østrup Med efterskrift af Peter Madsen forlaget vandkunsten Denne bog bygger på den danske arabist Johannes Østrups oversættelse fra

Læs mere

Sparta og Athen. Sparta. Vidste du, at... Vidste du, at... Athen. Fakta. Historiefaget.dk: Sparta og Athen. Side 1 af 5

Sparta og Athen. Sparta. Vidste du, at... Vidste du, at... Athen. Fakta. Historiefaget.dk: Sparta og Athen. Side 1 af 5 Historiefaget.dk: Sparta og Athen Sparta og Athen I antikkens Grækenland grundlagde man som følge af bl.a. den græske geografi fra ca. 800 f.v.t. en række bystater. Bystaterne var ofte i indbyrdes konkurrence,

Læs mere

Chiang Mais kulturelle mangfoldighed

Chiang Mais kulturelle mangfoldighed Chiang Mais kulturelle mangfoldighed Chiang Mai har en smuk natur, et behageligt klima og en rig kultur. Chiang Mai er midtpunkt for flere historiske riger og har derfor været centrum for udveksling af

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus ved skoleafslutninger i Skorup kirke skrevet af Brian Iversen Kejser Augustus (A) er i våbenhuset. Ærkeenglen Gabriel (G) står i koret

Læs mere

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE DETAILBESKRIVELSE AF EMNE Titel Danmark og Romerriget i tiden omkring år 0. Elevgruppe Formål 3. 6. klassetrin. Formålet med emnet er, at eleverne får: Viden om stammesamfundet i Danmark i Jernalderen.

Læs mere

Grækenland i antikken

Grækenland i antikken Historiefaget.dk: Grækenland i antikken Grækenland i antikken Det gamle Grækenlands historie opdeles i tre perioder. Den arkaiske periode fra ca. 800-500 f.v.t. Den klassiske periode ca. 500-300 f.v.t.

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Kili safari 8 dage Kontakt os for pris Amboseli - Lake Naivasha - Masai Mara I Masaiernes Kenya kunne man fristes til at sige om denne safari. Fra udsigten til Kilimanjaro via Rift Valley søen Naivasha

Læs mere

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island Færøerne på kryds og tværs 8 dage - Fra kr. 11.698 pr. person Inkl. fly, overnatning & dansktalende guide Oplev de skønne færøske øer På denne rejse vil I med lokalguide, som snakker dansk, opleve de fantastiske

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Opgave 3) Forestil dig, at du var konge i det gamle Egypten. Beskriv din dag som konge:

Opgave 3) Forestil dig, at du var konge i det gamle Egypten. Beskriv din dag som konge: Tutankhamon For ca. 3300 år siden blev Tutankhamon farao i Egypten. Hans far, der også var farao, var død, og derfor skulle han nu være den nye farao. Tutankhamon var kun ni år gammel, og han skulle nu

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

DEN STRÅLENDE RELIGIONS MINDESTEN

DEN STRÅLENDE RELIGIONS MINDESTEN DEN STRÅLENDE RELIGIONS MINDESTEN HISTORIEN OM DEN KINESISKE NESTORIANERSTEN I KØBENHAVN Hvordan er en gipsafstøbning af en sten i Kina til minde om kristendommens indførelse i Kina havnet ved Det Kongelige

Læs mere

Dejlig Penthouselejlighed i Bektas ved Alanya

Dejlig Penthouselejlighed i Bektas ved Alanya N Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk Dejlig Penthouselejlighed i Bektas ved Alanya 195.000 Euro N Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli 248.000 Euro Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere