Kina fra vest til øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kina fra vest til øst"

Transkript

1 3 Birgitte Crawfurd Silkevejsekspedition 2006 Silkevejen. Ordet klinger af fascination og mystik, det emmer af eventyr og farefulde rejser. Nu om dage er en ekspedition nok mere magelig, men mindst lige så fascinerende. I april 2006 foretog Birgitte Crawfurd, der er klassisk arkæolog, og hendes søn Peter en månedlang ekspedition ad Silkevejen. Karakulsøen På egen hånd Min Silkevejsekspedition adskilte sig på mange måder fra tidligere ekspeditioner i Kina blandt andet på grund af mit køn. Og i modsætning til før havde jeg hurtige transportmidler, gode logier med rindende vand, friske forsyninger og moderne it-hjælpemidler til rådighed, inkl. mobiltelefon med international dækning. Jeg er formentligt en af de eneste kvinder (og danskere), der har foretaget en decideret Silkevejsekspedition i Kina efter de engelske Mildred Cable, Eva og Francesca French, der rejste i Gobiørkenen Vores ekspedition dækkede dog hele den 1 Jf: Mildred Cable with Francesca French, The Gobi Desert. Virago Press Ltd. London, 1984 (1942). kinesiske Silkevej (og mere til) fra vest til øst. Som rejseledsager foretrak jeg en mandlig assistent, da jeg skulle besøge den muslimske provins Xinjiang, selvom diplomater havde forsikret mig om, at de danske Muhammedtegninger ikke ville skabe problemer. Vores voksne søn, Peter, der netop skulle påbegynde et arbejde i Shanghai, accepterede mit forslag uden tøven og så meget frem til at besøge Kina og de vestlige egne, da han selv var Made in China 22 år før Rejsen blev en stor og berigende oplevelse for os begge Carpe Diem! Det er ikke noget problem at rejse i Kina på egen hånd, hvis man har en kompetent ledsager, er fl eksibel og hårdfør, har stor tålmodighed, et godt helbred og ellers har gjort sit hjemmearbejde. Det fremmer naturligvis forståelsen at kunne tale lidt mandarinkinesisk og ikke at sige nej, hvis der bydes på særlige kulturelle oplevelser som f.eks. en traditionel begravelse og besøg hos en vinbonde. Vi arrangerede vores egen transport og indlogering i Kina og behøvede ikke hjælp fra lokale turistbureauer, tolke og guides. Vi foretrak at rejse på egen hånd. Det var mit valg, at ekspeditionen skulle starte i Kinas vestligste egne, ikke langt fra Tashkurgan og de høje Pamirbjerge, fordi det var deromkring, at den romerske og kinesiske gensidige videnssfære geografi sk lå nær hinanden. De to kulturer havde dog ikke nogen direkte kontakt, fordi al handel foregik via mellemmænd.

2 4 Tre hovedruter Den gamle Silkevej skabte en omfattende samhandel mellem øst og vest og blev en dynamisk formidler af kultur, nye opfi ndelser, religion og diplomati. Silkevejen bestod af ikke en, men af tre store handelsruter mellem Kina og Middelhavsområdet. Moderne landegrænser eksisterede ikke. De tre ruter dannede et enormt og visse steder integreret handelsnetværk, der havde de to gamle hovedstæder Changan (Xi an) og Rom som endestationer. Ingen af de to store riger i øst og vest havde dog nærmere kendskab til hinanden (eks.: Selvom romerne elskede silke, troede de, at det voksede på træer). Der eksisterede ikke nogen direkte handelskontakt mellem de to riger, da handelen foregik gennem mange mellemmænd. Silkevejen havde tre hovedruter. Der var to mere eller mindre integrerede større landruter Ørken- og Oaseruten over Centralasien, og den nordlige Stepperute via Rusland. Silkevejene strakte sig hele vejen fra Kina, via Centralasien og Rusland, Pakistan, Afghanistan, Indien og den arabiske verden, til Middelhavet i vest. Den sydlige hovedrute, Søvejen, krydsede de store oceaner. Den begyndte senere end landruterne og startede med ønsket om at undvige den arabiske blokade af handelen over land og med opfi ndelsen af det magnetiske kompas, der gav skibene nye muligheder og større rækkevidde. I de sidste par århundreder er der dukket Nye Silkeveje op, som trods ny geopolitik (politiske landegrænser), infrastruktur (landeveje, skibe og fl y), hastighed, kommunikation (it), midler og vilkår har rod i fortiden. Det er derfor vigtigt at holde fortiden in mente >> Det var også i det geografi ske område, at mange vestlige ekspeditioner var kommet ind i Kina efter at have krydset nogle af verdens højeste bjerge. Den gamle oaseby, Kashgar, i det muslimske Turkestan (nutidens Xinjiang) bød på tiltrængt hvil og friske forsyninger for handelskaravaner fra øst og vest, nord og syd. Kinaekspeditionen 2006 dækkede hele den kinesiske Silkevej fra vest til øst: fra Pamirbjergene med Karakulsøen og Kashgaroasen i vest og ad den sydlige Taklamakan Silkevej til Yengisar og Yarkand, og ad den nordlige rute omkring Taklamakanørkenen (med oasebyerne Kuqa, Turpan og Dunhuang, Jiayuguan og Lanzhou) hele vejen til Xi an som den østlige endestation for Silkevejen over land fra Rom. Fra Xi an fl øj vi østpå til Shanghai ved Det Østkinesiske Hav og Stillehavet, med dets Maritime Silkevej. Her genforenedes vi med min mand, der var fl øjet ind fra Haag, hvor vi boede dengang, og med Trampe- og Nerger-familierne, som vi kendte fra vore tidligere ophold i Beijing og Seoul. Kinaekspeditionen 2006 endte med studiebesøg i to gamle silkebyer på Kinas østkyst. Fra Shanghai kørte vi først med lokaltog til Suzhou i Jiangsu-provinsen for primært at se det fantastiske Suzhou Silkemuseum. I Suzhou, Østens Venedig, fandt vi en lokal passagerbåd, der ad Den Store Kanal sejlede os helt til Hangzhou (ca. 14 timers sejlads). Kanalen er km lang og forbandt Hangzhou i syd med Beijing i nord. Indkvarteringen på båden var primitiv, og sejladsen ikke helt uden farer, da Den Store Kanal var stærkt trafi keret, og mange fragtbåde var mørklagte. Hangzhou i Zhejiang-provinsen huser Kinas Nationale Silkemuseum, Vestsøen, Zhejiang Provinsmuseum m.m. Byen blomstrede under Tang-dynastiet, og Marco Polo har begejstret beskrevet den som Den Himmelske By. Fra Hangzhou tog vi lokaltoget tilbage til Shanghai, hvor vi bl.a. besøgte Shanghai Museum. Selv om vi i 2006 havde krydset Kina på tværs i en noget vanskelig tid og i vidt forskellige højder og terræn, viste Kina sig at være lige så venlig og imødekommende som i 1980 erne, men nu var det tilladt at rejse rundt i Kina på egen hånd. Og Peter var blevet genforenet med det land, han trådte sine første barnesko i! Silkevejen(e) Det var først for ca. 100 år siden, at Silkevejen fi k det navn, Seidenstrasse, som den har i dag. Den fi k det af den tyske geograf og baron Ferdinand von Richthofen i 1877, som brugte benævnelsen for det to tusind år gamle, store netværk af landbaserede og maritime handelsveje mellem Changan (Xi an) og Middelhavet.

3 5 Birgittes Blå Bog Birgitte Samsøe Crawfurd har med sin familie boet sammenlagt ti år i Asien (Beijing ( ), Seoul og Tokyo), ti år i vestlige lande (Toronto og Haag), og siden 2006 i Rusland (Moskva). Karakteristisk nok har Moskvas ørn to hoveder, der skuer mod Øst og Vest Hun er cand.mag. i klassisk arkæologi og har efterfølgende studeret kunsthistorie, koreansk arkæologi og Silk Road-ology på forskellige universiteter. Hun har foretaget private studierejser i udlandet og virket som museumslærer og -guide i Toronto og København, kulturel rejsefører i Kina og som foredragsholder i mange andre lande. Det er også blevet til artikler om koreansk kultur og initiativer til fl ere tværkulturelle foreninger samt i Moskva også studiekredsen The Silk Roads In Search of Ancient Russia, der fokuserer på den såkaldte Stepperute over det sydlige Rusland. Birgitte Crawfurd arbejder som foto-historiker, journalist, rejseleder og foredragsholder med emnet: Silkevejens tværkulturelle forbindelser. Birgitte og Peter Kontakt Birgitte på: eller via Skype (IP telefoni) på crawfurd422 Det er dog mere korrekt at bruge navnets fl ertalsform, da der faktisk er tale om fl ere silkeveje Richthofens Silkevej begyndte ikke som en decideret handelsrute, men som et resultat af en militær strategi med udveksling af centralasiatiske heste for kinesisk silke. Militærstrategien var udtænkt af den kinesiske Han-dynastikejser Wudi (reg f.kr.), fordi riget var plaget af rytternomader fra nord og havde brug for at styrke sit forsvar. Nomadernes heste var små. Kejser Wudi havde hørt forlydende om en særlig hesterace i Ferganadalen, hvor hestene var kraftige og kunne bære tungere bevæbnede ryttere, og han så i dem en mulighed for at bekæmpe xiongnu-nomaderne, hvis det også lykkedes Wudi at opnå alliance med de vestlige yuezhi-nomader. Der skulle imidlertid tre militære ekspeditioner til, før det lykkedes kejserens udsending at udveksle kinesisk silke med Himmelske Heste fra Ferganadalen og dermed styrke rigets hær. Silke var sin egen vægt værd i guld og fungerede som Silkevejsvaluta. Den var så kostbar, at der var dødsstraf for at røbe hemmeligheden bag silkeavl. Begyndelsen på den landbaserede handel mellem øst og vest kan formentligt dateres til 105 f.kr., hvor kejser Wudi sendte en gruppe kinesiske udsendinge til Mithradates II s hof i Persien (reg f.kr.). Wudis mission synes at have markeret begyndelsen på handelen med Persien i 53 f.kr. Ved Slaget i Carrhae blændede persernes silkebannere romerne. Romerne blev skrækslagne, fl ygtede og tabte derved slaget. Kinesisk silke nåede imidlertid Rom i 46 f.kr., og det varede ikke længe, før silke blev så eftertragtet, at det romerske senat i 14 f.kr. måtte udstede et om end forgæves forbud for mænd mod at bære silke. I det 1. årh. e.kr. berettede Seneca, at han havde svært ved at tolerere, at romerske kvinder var iført silke. Det første århundrede efter Kristus så en stigende samhandel mellem de to store riger i øst og vest, der dog i perioder blev afbrudt af krige og persisk monopol på handel over land. Handelen mellem det romerske rige og det sydlige Asien var dog startet længe før Kristi fødsel, da romerske og arabiske sømænd fandt ud af at benytte monsunvindene til Indien. Denne handelsvej havde et maritimt og sydligere forløb og var afhængig af kystnavigation. Silkevejen kom snart til at fungere som en blomstrende tværkulturel smeltedigel for øst og vest. Silkevejens landruter fortsatte, trods afbrydelser forårsaget af krige og politik, til det årh., hvor maritime handelsruter overtog landruternes betydning. Silkevejshandelen over land blomstrede under Han- og Tang-dynastierne. Handelen langs Silkevejen fungerede som en dynamisk kulturkatalysator mellem Middelhavet, Indien, den arabiske verden, de nordlige steppeområder, Centralasien samt Kina og sågar Korea og Japan. Handelsmænd, kunstnere, musikere, dansere, kamelførere, cirkusartister, udsendinge og missionærer alle formidlede deres kunst, stilarter, traditioner, sprog, nye opfi n- delser og nye religioner langs Silkevejens mange kulturer. Silkevejshandelen skyldtes tre væsentlige faktorer: profi t, fascination af det eksotiske og politisk magt. Men den blev også fremmet af buddhismen, der kom fra Indien. Silkevejens samfund var multinationale, og økonomien var global af natur. Kamelkaravanerne fra fjerne egne var læsset med kostbare statussymboler og luksusvarer, som der blev opkrævet skat og bompenge for undervejs. Varerne blev håndteret af en lang række mellemmænd og handelsstationer, der hver især hævede priserne. Silkevejens handelsmænd var rige. I de sidste par århundreder er der dukket nye Silkeveje op, som trods store forskelle i øvrigt har rod i fortiden.

4 6 På rejse Silkevejsekspedition 2006 starter i Shanghai for Peter og mig, der kom fra hvert vores verdenshjørne. Han fra Cebu, jeg fra Haag, som dengang var min bopæl. Efter en enkelt overnatning i Shanghai fortsætter vi med morgenfl y til Urumqi, hovedstaden i Xinjiang-provinsen og den hovedstad i verden, der ligger fjernest fra havet: km. Her får vi et godt udsyn over Gansu-korridoren med dens opdyrkede land- og ørkenområder. Efter en intensiv dag på Xinjiang Museum og et besøg i den muslimske basar, fortsætter vi med aftenfl y langs de dramatiske Tianshan-bjerge til den gamle oaseby Kashgar, der skal være vor base og udgangspunkt de følgende dage. Moderne billedrulle kamelkaravane Xinjiang-provinsen Kashgar Kashgar (Kashi) er en vigtig oaseby og et mødested for handelskaravanerne fra alle verdenshjørner. Kashgar ligger ca km fra Changan (Xi an), hvilket dengang svarede til et års rejse. I Kashgar mødtes den sydlige Silkevejsrute (med oasebyerne Yarkand og Khotan) rundt om Taklamakanørkenen med den nordlige gren (med Kuqa og Turpan). Og herfra udgik en tredje Silkevej, der via Tashkurgan og Khunjerab-passet strakte sig ind i Indien og Pakistan. En fjerde rute gik over Tianshans Terek og Torugart-bjergpas op til Fergana og Persien, videre gennem Tashkent og Samarkand, og over Oxusfl oden til Merv (Mary). Her løb den sammen med den sydligere rute fra Balkh. Kashgar var således et vigtigt handelsknudepunkt på Silkevejen. Kashgar er højtbeliggende (1.289 m) og vandes af Kashgarfl oden. Byen blev et kinesisk protektorat i det 1. årh. f.kr. og blev kaldt for Shule i Han- og Tang-dynastierne. Det er stadig muligt at besøge den gamle uighurbydel og at se levn af de gamle bymure. Byen berømmes for sit søndagsmarked, der vistnok er det største marked i Asien, og som har mange farverige silkebutikker. Kashgar har imidlertid også et yderst livligt kreaturmarked, hvor det myldrer med får, kvæg, enkelte heste og endda et par baktiske kameler. Dyrene udbydes til salg for højeste pris, så der tinges på livet løs, mens kreaturerne undersøges grundigt for og bag. Kashgars andre seværdigheder omfatter Kinas største moske, Id Kah Moskeen (Aidiga Qingzhen Si), og Yusuf Hashs Mausoleum. Distriktsmuseet (Kashi Diqu Bowuguan) er desværre lukket, og Abakh Hoja Mausolæet (1640) et af de helligste steder i Xinjiang ligger uden for umiddelbar rækkevidde. Himmelske bjerge og gletsjere Hverken romerne eller kineserne havde noget nøjagtigt kendskab til hele forløbet af Silkevejen mellem Rom og Changan (Xi an), men deres opfattelsessfærer om hinanden mødtes formentligt et sted i Pamirbjergene. En af de gamle Silkevejsruter fra Kashgar førte netop op gennem Pamirbjergene til det befæstede Tashkurgan, nær de kinesiske grænser til Tajikistan, Afghanistan, Pakistan og Indien. Tashkurgan er muligvis identisk med det Stentårn, som beskrives i antikke kilder. Byen var stærkt befæstet og udgjorde et af de få bjergpas i Pamirbjergene, hvor handelskaravanerne fra øst og vest var i stand til at passere nogle af de højeste bjerge i verden. Romerne betragtede landet bag Stentårnet som Terra Incognita (ukendt land). Stentårnet (Lythinos pyrgos) nævnes af bl.a. Claudius Ptolomaeus (ca. 150 e.kr.), som gengav en anden antik kilde: Marinus Gammelt gnidetryk købmand med kamel fra Tyres beretning om, at Silkeruten fortsatte på den anden side af Baktra (Balkh), over Komedoibjergene (Pamirbjergene?) til Stentårnet og ind i Silkens Land. Marinus fortælling stammer muligvis fra en tredje kilde, en makedonsk silkehandler ved navn Maes, hvis romerske navn var Titianus. For kineserne markerede Tashkurgan afslutningen på Silkevejene fra Kashgar og Yarkand. Den befæstede by fungerede som en vigtig handelstransit for kinesiske og centralasiatiske mellemhandlere på Silkevejene. Herfra rejste baktriske og persiske karavaner læsset med kinesiske varer til Gilgit, og derfra enten sydpå til det Indiske Ocean langs Indusfl oden eller vestpå til Kabul, Herat og Meshed, til Middelhavet ved Antiochia eller Tyrus, for til sidst at slutte i Rom. Jeg havde set frem til at besøge Tashkurgan, men beslutter af sikkerhedsmæssige årsager at fravælge ideen og i stedet nøjes med at rejse halvvejs til Tashkurgan, til Karakulsøen (Det sorte Hav) som med sine m er en af verdens højest beliggende gletsjersøer. Kort efter Kashgar passerer vi Shufu, Upal og Ghez med deres små mudderklinede huse, gadeboder og en enkelt moske. Landsbyerne er så små, at vi næsten ikke når at bemærke dem. Derefter begynder det golde, stenede Pamir-landskab med vilde kameler, yakokser, enkelte, tunge lastbiler og motorcykler og (som ventet) næsten ingen mennesker, bortset fra nogle arme stenhuggere i et udtørret fl odleje. Vejen snor sig op i højden og følger Ghezfl odens dybe canyon, kun ca. 10 km fra grænsen til Tajikistan. Birgitte Birgitte Crawfurd Crawfurd

5 7 Ganske uventet, vel omkring Bulunkul, passerer vi en primitiv grænsestation bevogtet med bomme og kinesiske soldater. Vore pas bliver nøje gransket og godkendt, mens ikke-uniformerede centralasiatiske toldere endevender vores bil. Vi øjer et kinesisk-engelsk skilt med advarsel om, at vi herefter er overladt til vor egen skæbne. Jeg er glad for, at vi kun skal til Karakulsøen og ikke helt til Tashkurgan! Vores taxa snegler sig op ad den berømte Karakorum Highway (KKH, km lang, bygget ), verdens højest beliggende offentlige vej, der fører mod Khunjerabpasset (4.730 m) og Pakistan. Omkring os knejser de høje gletsjerbjerge Kongur (7.791 m) og Muztagh Ata (7.546 m, Isbjergenes Fader ). KKH er farbar, tosporet og fi nt asfalteret det meste af vejen. Kun få steder er der vejarbejde som følge af klippeskred og oversvømmelser. Landskabet er goldt og gråt i gråt, men meget dramatisk og betagende. Stilheden næsten larmende. Vi er langt oppe over trægrænsen og begynder ikke helt uventet at føle lidt højdesyge. Det ses tydeligt på vor store cola-fl aske, der får en fi r- kantet form! Rejseoplevelsen er unik og uforglemmelig. Det lykkes at få et omend beskedent indtryk af terrænets ufremkommelighed, de store afstande, naturens magt og barskhed, og nogle af de utallige farer som handelsmænd og karavaner må have mødt på deres lange rejser ad Silkevejen. Silkevejen syd om Taklamakanørkenen Tarimbækkenet og Taklamakanørkenen Kinas nordlige og sydlige Silkeveje omkransede det enorme Tarimbækken ( km 2 ). Det omgiver Kinas største ørken, Taklamakanørkenen ( km 2 ), som er omgrænset af fl ere bjergkæder: Tianshan (nord), Kunlun Shan (syd), Pamirbjergene og Karakorum (vest). Gletsjerfl oder gav liv og næring til de gamle oasebyer, som opdyrkede jorden med kunstig vanding (karezer) og leverede friske forsyninger til karavanerne. Da fl oderne tørrede ud, ebbede livet i byerne også ud, og Silkevejshandelen aftog. Kashgar silkemarkedet

6 8 I Kashgar lejer vi atter en taxa og besøger to oasebyer på den sydlige Silkevej omkring Taklamakanørkenen: Yengisar (Yingjisha. Knivproduktion) og Yarkand (Shache. Jade, gammel bydel og muslimsk pilgrimskirkegård). Det er forår, og en sandstorm begrænser vort udsyn fra taxaens vinduer, men et lille uighurtehus i det gamle kvarter i Yarkand (Shache) byder på læ og hygge i selskab med en større uighurfamilie. Vi nyder teen og den gode shashlik, mens alle tager os i øjesyn også fuglene i deres bure oven over vore hoveder. Her står tiden stille, og vi fornemmer lidt af den gamle Silkevejsstemning. Yarkand var engang en meget vigtig karavaneby fra Leh i Indien og Karakorumpasset og var et center for hinduhandelsmænd og pengeudlånere. Byen består i dag af en moderne bydel og en gammel uighurbydel centreret omkring moskeen. Lige over for tehuset ligger indgangen til den gamle Altyn Moske (Aqindian Qingzhen Si) med Ama Isah Khans gravmausoleum ( , hustru til Khanen af Yarkand) og en stor interessant muslimsk kirkegård med grave (mazar) for Yeti Sultan, Deng, Sus Pasha og Hayzi Terper. Og lige ved siden af tehuset ses rester af en høj lermur med store, gamle trædøre fra det, der engang var Yarkands kongepalads. Karakorum Highway vilde kameler Da oaserne på den sydlige Silkevej omkring Taklamakanørkenen ligger langt fra hinanden, udskyder vi vores besøg til de andre gamle Silkevejsbyer, Khotan (jade og silkeproduktion), Niya, Miran og Loulan, til infrastrukturen bliver bedre. Khotan kan nås med rutebus fra Kashgar (en hel dagsrejse) eller med fl y, der dog risikerer at blive afl yst i tilfælde af sandstorm. De andre fjernereliggende oasebyer kræver lokal guide og fi r- hjulstrækker samt overnatning i telt og egen proviantering. Silkevejen nord om Taklamakanørkenen Kuqa (Kuche, Qiuci) og de Tusind Buddhistiske Grotter i Kizil Fra Kashgar tager vi nattoget østpå og følger nu Taklamakanørkenens nordlige Silkevej langs foden af Tianshan-bjergene. Første stop er Kuqa, hvor vi besøger de unikke Tusind Buddhistiske Grotter i Kizil, ca. 70 km fra Kuqa. Byen var en vigtig buddhistisk bystat på den gamle Silkevej. Pilgrimsmunken Xuanzang besøgte Kuqa i 630 og berettede om to enorme Buddhastatuer, fl ere munkeklostre og en buddhistisk konge med indoeuropæisk udseende. I midten af det 7. årh. fandt persiske emigranter tilfl ugt i Kuqa, og i 658 kom Kizil under kinesisk kontrol og blev centrum for hele Tarimbækkenet. Mange af de buddhistiske vægmalerier er velbevarede og kan i dag ses bl.a. i Berlin. De er beslægtet med Bamiyan og den indohellenistiske Gandharastil. Kuqa og Kizil var centre for Hinayana-buddhismen, og deres persiske indfl ydelse kan meget vel være nået hertil længe før de persiske fl ygtninge. De ældste Kuqamalerier er fra omkring år 500 e.kr. og er malet i den såkaldte Første Indo-Persiske Stil med brug af dæmpede farver. Den senere fase, den Anden Indo- Persiske Stil, stammer fra e.kr. og er karakteriseret af bl.a. et stærkt farvevalg med malakit og lapis lazuli. Havde vi bare haft mere tid til rådighed i Kuqa, havde vi også besøgt ruinerne af den gamle feudalstats hovedstad Qiuci (Qiuci Gucheng) i Kuqa samt de buddhistiske klippehuler i Kumtura og ruinerne i Subashi. Men vi må videre med nattoget til Turpan. Det er desværre ikke muligt at gøre stop i oasebyen Aksu, hvorfra en gren af Silkevejen førte nordpå til Issyk-kul-søen og videre til Samarkand, fordi vort tog ikke standser der formentligt, fordi det så var midt om natten. Turpan (Tulupan) I Turpan besøger vi næste morgen Turpan Museet med fund fra bl.a. Astana og Gaochang, basaren med dens farverige Ikat-silker samt Eminmoskeen (Emin Ta) fra 1777 med en malerisk teglstensminaret (37 m høj) grundlagt af Turpan-herskeren Emin Hoja og opført i afghansk stil. Omkring moskeen var et lille gadekryds, hvor vi stille får mulighed for at betragte dagliglivet i udkanten af Turpan. Vor tilstedeværelse bliver accepteret og tolereret. Vi opholder os fl ere dage i Turpan for også at besøge de gamle ruinbyer Jiaohe og Gaochang, Astanagravene samt de buddhistiske klippehuler i hhv. Bezeklik og Tuyoq. Turpan kaldes også Ildlandet (Houzhou), fordi det er det varmeste sted i Kina. Tianshanbjergene mod nord skærmer området mod de kolde vinde fra Sibirien. Turpans ekstreme klima skyldes den geografi ske beliggenhed i en sænkning på hele 150 m under havets overfl ade. Kun Det Døde Hav er dybere. Der falder sjældent regn, men al-

7 9 ligevel er området frugtbart, og man kan høste vindruer, meloner og mange andre dejlige afgrøder. Et næsten km langt underjordisk karez-system sørger for kunstig vanding af herlighederne. Turpans oprindelige indbyggere var indoeuropæere, måske tochaerer beslægtet med mumierne i Urumqis museum. Efter jushi-folket i det årh. f.kr. blev området besat af kinesere. I de følgende århundreder skiftede herredømmet mellem xiongnu-nomader, han-kinesere, og de tyrkiske stammer Juqu og Rouran. I midt 7. årh. blev Turpan domineret af det kinesiske Tang-dynasti, dog blot i 30 år. I det 8. årh. kom området under tibetansk indfl ydelse, og fra til enden på mongolernes herredømme var Turpan underkastet uighurer, hvorefter beboelsen ophørte. I 1759 tilfaldt Turpan atter det kinesiske rige, og i 1884 blev Turpan indlemmet i provinsen Xinjiang. Jiaohe hedder på kinesisk Jiaohe Gucheng eller på uighur: Yarkhoto, Byen ved Yar. Det kinesiske Jiaohe betyder Hvor to fl oder mødes, den kaldes også Klippebyen ). Bystrukturen i Jaohe er bedre bevaret end i Gaochang. De fl este ruiner (soltørret ler) er fra Tang-dynastiet. De omfatter bl.a. brede boulevarder, et stort vagt- og udsigtstårn, et stort buddhistisk tempelkompleks med resterne af en siddende (hovedløs) buddhistisk statue i en niche samt det såkaldte 100-Stupa-Tempel i nord. Jiaohe ligger ca. 8 km vest for Turpan by, på et m højt klippeplateau (1.600 m x 300 m) i Yarnazdalen mellem to fl oder. Byen var oprindelig en garnisionsby under Han-dynastiet, og den blev bygget som forsvar mod xiongnu-nomaderne. Jiaohe var hovedstad for jushi-folket så tidligt som fra det 2. årh. f.kr., men kom i 60 f.kr. under kinesisk herredømme. Jiaohe blev fra det årh. hersket fra Gaochang. Den blev ødelagt under Djengis Khans erobring i 1209 og siden forladt. Gaochang har også navnene Kocho/Chotscho/Karakhoja/Idikutschari, og den ligger ca. 45 km sydøst for Turpan by, nær De Flammende Bjerge. Byen var en større mellemstation på Silkevejen. Den var inddelt i en ydre og en indre by, et palads- og regeringsområde, Karakorum Highway æselrytter og dens byplanlægning har haft Changan (Xi an) som forbillede. Der er gjort betydelige fund af tekster på klassisk uighur, sanskrit, kinesisk og tibetansk samt levn af en nestoriansk kirke og et stort manikæisk samfund. Vi ser desværre ikke mange ruiner, men aner i sydvest et stort buddhistisk kloster med en høj platform. Bedst bevaret er imidlertid de lerstampede bymure (opr. 12 m tykke, 11 m høje og 5 km lange) med et kvadratisk omrids. Kongepaladset var placeret i centrum, men i dag er der kun enkelte fundamenter og en forhøjet central platform tilbage. Fund fra Gaochang kan ses i Urumqis provinsmuseum og i Berlin. Gaochang blev grundlagt under den kinesiske Han-dynastikejser Wudi (reg f. Kr.) og tjente som kinesisk forpost i ørkenen til slutningen af Han-dynastiet (220 e.kr.). Mellem årh. var Gaochang hersket af Juqu- og Qu-klanerne, der betalte tribut til Kina. Gaochang blomstrede under Tang-dynastiets herredømme over Gaochang (fra 640) og Turpanoasen. Den kinesiske pilgrimsmunk Xuanzang besøgte Gaochang i det 7. årh., hvor han havde svært ved at opnå tilladelse fra kong Qu Wentai til at rejse videre. Omkring 850 erobrede Huihe (nutidens uighurer) Gaochang og gjorde den til hovedstad i deres Kochorige. Uighurfyrsten Bugug Chan ( ) bekendte sig til den manikæiske tro, og mange fulgte hans eksempel (mange manikæiske malerier kan i dag ses i Berlin). Størstedelen af Gaochangs befolkning forblev buddhistiske indtil det 13. årh., hvor mongolerne satte en ende på den buddhistiske blomstringstid, og islam blev fremherskende. Gaochang var et lokalt forvaltningscentrum under det mongolske Yuan-dynasti. Det ophørte med at fungere i det 17. årh., da vandingssystemet blev ødelagt under en lokal klankamp. Astanagravene er beliggende nær Gaochang. Området dækker 10 km 2 og er en nekropol fra med over 400 grave. I dag er kun tre Tang-dynastigrave (6 m under jordens overfl ade, ca. 10 m 2 ) med vægmalerier åbne for offentligheden. Gravfundene (mumier, kostbare silker, dokumenter og gravfi guriner) opbevares i Turpan Museum og i Urumqis provinsmuseum.

8 10 De Flammende Bjerge (Huoyan Shan) er op til 851 m høje. En dramatisk, gold og gulrød bjergkæde, der strækker sig i en længde af 100 km nord for Taklamakanørkenen og skærmer Turpanoasen mod de kolde vinde fra Sibirien. Omtalt af pilgrimsmunken Xuanzang i fortællingen Rejsen mod Vesten. Bezeklik - De Tusind Buddhistiske Grotter (Qianfo Dong) ligger 56 km nordøst for Turpan og 8 km nord for Gaochang. Bezeklik er uighur for Stedet, hvor der er malerier. Består af 83 grotter, udhulet i en canyonskrænt 80 m oven over Murtuqfl oden. Bezeklik-grotterne kan inddeles i to typer. Den ældre type har en fi rkantet celle med central stupasøjle og foranliggende portico eller åbent galleri. Den yngre type har enkle, fi rkantede rum med kuppel- eller teglbygning. Enkelte huler er skåret ind i klippen, andre har en forbygning af ubrændte tegl. Ikke velbevaret, beskadiget af muslimsk ikonoklasme og fl yvesand. Fresker kan i dag ses i Berlin. De Syngende Sandbjerge Tuyoq (Tuyugou) ligger 70 km øst for Turpan, i en fjerntliggende, frugtbar dal (vindrueavl) omgivet af De Flammende Bjerge. En charmerende landsby med vinstokke, mudderklinet moske samt en muslimsk kirkegård med en stor symbolsk pilgrimsgrav (mazar) for den første uighurske muslim. Tuyoqs buddhistiske grotter er udhugget i væggen på en fl odcanyon nogen vej fra Tuyoq. De er fra det årh. e.kr. og dermed de ældste i Turpanoasen. Kun få grotter er åbne for offentligheden og kun med særlig tilladelse, da de ellers er afl åst. Gansu-provinsen Dunhuang Mogaogrotter og Syngende Sandbjerge Vi står af toget i den lille stationsby Liu yuan og fi nder en lokal minibus, der kører os gennem det golde ørkenlandskab. Efter 130 km og et par timer senere ankommer vi til Dunhuang, hvor vi indlogerer os på et fantastisk hotel med udsigt til De Syngende Sandbjerge! Dunhuang er et af de steder, hvor den kinesiske Silkevej delte sig. Yumen-passet 80 km nordvest for Dunhuang førte videre mod Turpan. Men Yangguan-passet 65 km sydvest for Dunhuang opnåede endnu større betydning, da det var herfra, buddhismen kom ind i Kina. Mogaogrotterne (Qianfo, Tusinde Buddhistiske Huler, 25 km sydøst for Dunhuang) er udhugget i en stejl fl odbanke kronet af fl yvsk ørkensand, men inden i hulerne er der farverige buddhistiske vægmalerier, som på grund af deres skrøbelighed kun må fremvises på skift. Hulerne blev grundlagt i 366 af munken Lezun og voksede i løbet af de næste tusinde år til et stort tempel- og grottekompleks og et vigtigt center for buddhistiske studier og pilgrimme. Dunhuangs andre seværdigheder er et lokalt museum, Halvmånekilden (Yueyaguan) ved De Syngende Sandbjerge (Mingshashan) samt enkelte fjerntliggende tårne fra Han-dynastiet. Halvmånesøen ved De Syngende Sandbjerge Jiayuguan Vi tager en taxa tilbage gennem ørkenen til stationsbyen Liuyuan, og derfra et formiddagstog 300 km til Jiayuguan for at se den vestligste ende af Kinas Store Mur fra Mingdynastiet ( ) med fæstningen Jiayuguan samt Museet for den Store Mur. Ming-dynastiets Store Mur viser sig at være under genopbygning! Fæstningen, der ligger syv km vest for stationsbyen, var The Point of No Return for de Silkevejskaravaner, der skulle videre vestpå, for lagde man først fæstningen bag sig, forlod man Rigets beskyttelse og var i barbarernes land. Fæstningen har høje mure, porte og pagodelignende tårne. Fra den 10 m høje og 733 m lange mur er der fi n udsigt til ørkenen i vest og til Den store Mur, der snor sig gennem bjerglandskabet med et stejlt fald nedad bjergsiden mod fæstningen. Lanzhou Vi stopper i Lanzhou for at besøge Gansu Provinsmuseum (Gansu Sheng Bowuguan), men det er desværre under renovering. Shaanxi-provinsen Changan (Xi an) Den østlige endestation for Silkevejen fra Rom På såkaldt hard-sleeper fortsætter vi i tog gennem Gansukorridoren til Xi an, til det gamle Changan, som var den østlige endestation på Silkevejen fra Rom. Her bruger vi adskillige dage på at se bl.a. kejserlige Han-, Qin- og Tang-kejsergrave. Vi besøger følgende historiske monumenter: Qin-kejser Shihuangs store terrakottahær, det nyåbnede Han Yang Ling (gravanlæg fra Han-dynastiet med en stor terrakottahær i lille størrelse), Xianyang Bymuseum, Famen Si (stor buddhistisk pagode og tempelanlæg med mange hellige skatte, bl.a. rester af Buddhas fi ngerknogler), Mao Ling (grav for Han-kejser Wudi, d. 87 f. Kr.), den nærtliggende grav for kejser Wudis Silkevejsgeneral Huo Qubing, Zhao Ling (Tang-mausoleum med vingede hesteskulpturer) samt Qian Ling (Tang-mausoleum med skulpturer af dyr, kejserlig vagt, etniske grupper og udenlandske diplomater). I Xi an by koncentrerer vi os om historiske seværdigheder: Shaanxi Historiske Museum, Steleskoven, den gamle bymur, Klokketårnet, Vildgåspagoderne, den store moske og det muslimske kvarter. Vi kunne sagtens have brugt nogle fl ere dage i Xi an.

Dragelandet Kina. med dansk rejseleder

Dragelandet Kina. med dansk rejseleder med dansk rejseleder Dragelandet Kina Rundrejse fra Beijing til Maleriske Sydkina 16 dage Tag med på en eventyrlig rejse hvor vi skal opleve Kinas historie fra nord til syd, fra fortid til nutid og fra

Læs mere

Shanghai - Beijing. BYHISTORIER og MODERNE BYER. Henrik Valeur

Shanghai - Beijing. BYHISTORIER og MODERNE BYER. Henrik Valeur Shanghai - Beijing BYHISTORIER og MODERNE BYER Henrik Valeur Kinas historie 2 Shanghai 9 Shanghais historie 10 Det gamle Shanghai 12 Det nye Shanghai 16 Qingpu 20 Zhujiajiao 21 Suzhou 22 The Commune 24

Læs mere

Rejsekatalog 2010 CULTOURS.DK

Rejsekatalog 2010 CULTOURS.DK Rejsekatalog 2010 Kære rejseinteresserede I Cultours gør vi tingene på vor egen måde, en bedre måde end andre rejsearrangører, når jeg selv skal sige det. Vi forsøger at forberede rejserne så grundigt

Læs mere

KINA BEIJING, XIAN & SHANGHAI REJSER MED DANSK REJSELEDER

KINA BEIJING, XIAN & SHANGHAI REJSER MED DANSK REJSELEDER KINA BEIJING, XIAN & SHANGHAI REJSER MED DANSK REJSELEDER Beijing Xian Shanghai Rejsen kort 1: 2: 3: 4: 5: Afrejse fra Danmark Ankomst til Beijing og introduktion til det kinesiske køkken (F, A) Historisk

Læs mere

Unik Kunsttur til Beijing

Unik Kunsttur til Beijing 10 dages rejse til det eventyrlige Kina Direkte til Kina Unik Kunsttur til Beijing 10 dages rejse til det eventyrlige Kina Beijing - Den Kinesiske Mur - Beijing Kinas gamle hovedstad, Beijing, har i de

Læs mere

SEPTEMBER 2006 / nr. 25 MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB

SEPTEMBER 2006 / nr. 25 MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB SEPTEMBER 2006 / nr. 25 Globen MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB TEMA: STORBYER JORDEN RUNDTOSSET få hjælp til at tænke klart Uanset hvor på jorden du rejser rundt, er det afgørende at være forsikret.

Læs mere

Stig Albeck BEIJING. Stigs OG OMEGN. gratis rejsebøger på DanmarkRejser.dk

Stig Albeck BEIJING. Stigs OG OMEGN. gratis rejsebøger på DanmarkRejser.dk Stigs Stig Albeck BEIJING OG OMEGN gratis rejsebøger på DanmarkRejser.dk Stigs Beijing/ 北 京 www.bjta.gov.cn www.cnto.org Kina er kendt som Riget i Midten, og midtpunktet er den kinesiske hovedstad, Beijing.

Læs mere

Dragens Mur. Rejse til KINA med. 12 dages uforglemmelig vandreferie på den Kinesiske Mur. Direkte til Kina

Dragens Mur. Rejse til KINA med. 12 dages uforglemmelig vandreferie på den Kinesiske Mur. Direkte til Kina 12 dages uforglemmelig vandreferie på den Kinesiske Mur Direkte til Kina Rejse til KINA med Dragens Mur 12 dages uforglemmelig vandreferie på den berømte Kinesiske Mur med overnatning i lokale landsbyer

Læs mere

Kina Ekspressen. med dansk rejseleder

Kina Ekspressen. med dansk rejseleder med dansk rejseleder Kina Ekspressen Rundrejse til Beijing og Shanghai 10 dage Oplev Beijing og Den Kinesiske Mur inden dagstoget bringer os i ekspresfart til hyggelige kanalbyer og det moderne Shanghai

Læs mere

En lille stump. Kina

En lille stump. Kina En lille stump af det mægtige Kina Frede Lauritsen - Side 2 - Så står vi her 31. marts 1997 i Beijing lufthavns ankomsthal. Den er særdeles kedelig en 100 meter lang hallignende bygning med ganske få souvenirbutikker

Læs mere

Pris pr. person: kr. 90,- Busleje for 10-20 personer: kr. 1.450,- Busleje for 21-30 personer: kr. 2.190,- Busleje for 31-45 personer: kr. 2.

Pris pr. person: kr. 90,- Busleje for 10-20 personer: kr. 1.450,- Busleje for 21-30 personer: kr. 2.190,- Busleje for 31-45 personer: kr. 2. INDLEDNING KILROY s Oplevelsespakker er hjælp til jer for at få det optimale ud af jeres oplevelser på stedet. På en lang række destinationer har vi samlet forslag til jer om, hvad I kan opleve på destinationen

Læs mere

mongolernes kerneområde i Mongoliet,

mongolernes kerneområde i Mongoliet, Nr'. 19-7. årgang september 1996 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Mongolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf Gilberg (ansvarshavende), Bulgan Njama, Gudrun Lefmann, Jan Koed og Bent

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

GLOBUS A. Af Troels Gollander

GLOBUS A. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå GLOBUS A Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Globus A Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Spiritualitet & religion

Spiritualitet & religion Autentiske rejsehistorier fra De Berejstes Klub Gl ben Sommer 2013 52 De Berejstes Klub TEMA: Spiritualitet & religion KIRIBATI Verdens værste land? CHILE En lille anekdote om navne UGANDA Rejs til Uganda

Læs mere

NEXT STOP BEIJING GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE 102 GRADER HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADER BOXEN KAN ÆNDRES I

NEXT STOP BEIJING GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE 102 GRADER HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADER BOXEN KAN ÆNDRES I BOXEN KAN ÆNDRES I NEXT STOP BEIJING 102 GRADER HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADER GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE Om dit rejsebureau og dette hæfte Formålet med dette hæfte er at

Læs mere

The smiling Burma. Rejsebrev om solsiden af Myanmar februar 2014

The smiling Burma. Rejsebrev om solsiden af Myanmar februar 2014 The smiling Burma Rejsebrev om solsiden af Myanmar februar 2014 Hvad får én til at rejse til Burma, når man er helt uden sympati for landets militærregime og dens grove udnyttelse af den almindelige befolkning?

Læs mere

Mayaernes Verden 21 dages kulturrejse til Mexico, Guatemala og Honduras

Mayaernes Verden 21 dages kulturrejse til Mexico, Guatemala og Honduras 21 dages kulturrejse til Mexico, Guatemala og Honduras Rejse til Mellemamerika med 2 MAYAERNES VERDEN 21 dages kulturrejse til Mexico, Guatemala og Honduras Mexico City Puebla Catemaco Palenque Flores

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

Marokko Rundrejser med dansk rejseleder

Marokko Rundrejser med dansk rejseleder Marokko Rundrejser med dansk rejseleder Velkommen til Marokko Marokko er fortryllende - så enkelt kan det siges Vi lover et uforglemmeligt eventyr gennem Marokkos spændende historiske byer og spektakulære

Læs mere

KINABLADET NR. 33 FORÅR 2007

KINABLADET NR. 33 FORÅR 2007 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement på bladet uden medlemskab

Læs mere

OXUS. Nyhedsbrev for Centralasiatisk Selskab. 2009, nr. 1

OXUS. Nyhedsbrev for Centralasiatisk Selskab. 2009, nr. 1 OXUS Nyhedsbrev for Centralasiatisk Selskab 2009, nr. 1 Indhold Indhold Redaktionelt 1 Nyheder fra Centralasiatisk Selskab 3 Lagt på is Kirgistan, et u-land i minusgrader 6 Anette Krarup Djengiz Ajtmatov,

Læs mere

ASSISI-NYT APRIL 2009

ASSISI-NYT APRIL 2009 ASSISI-NYT APRIL 2009 Kæreste Assisi-venner. Med the Spirit of Assisi til USA - Det Hvide Hus set fra Pennsylvania Avenue d. 9. marts 2009 Her i de allerførste dage i april måned, hvor jeg påbegynder dette

Læs mere

GLOBEN. Din første rejseoplevelse: Rejsestafetten: Dramatiske ankomster Kopper Vindistrikter

GLOBEN. Din første rejseoplevelse: Rejsestafetten: Dramatiske ankomster Kopper Vindistrikter MEDLEMSBLAD FOR DE BEREJSTES KLUB DECEMBER 2004 / NR. 18 GLOBEN Din første rejseoplevelse: Læs, hvordan medlemmer oplevede deres første uforglemmelige rejse Rejsestafetten: Dramatiske ankomster Kopper

Læs mere

Happy Lama Travel - Researchrejse til Mongoliet 1. juli 2014-15. juli 2014

Happy Lama Travel - Researchrejse til Mongoliet 1. juli 2014-15. juli 2014 - På sporet af Djengis Khan - Nomadeeventyr i firehjulstræk 2 - Alle mongoler er født med indbygget GPS - Er der ingen vej, så laver vi en. Vi kender nogenlunde retningen. Vi har altid været nomader -

Læs mere

INDIEN INDIENS STORE KLASSIKERE REJSER MED DANSK REJSELEDER

INDIEN INDIENS STORE KLASSIKERE REJSER MED DANSK REJSELEDER INDIEN INDIENS STORE KLASSIKERE REJSER MED DANSK REJSELEDER Amritsar Rishikesh Haridwar Corbett nationalpark Alsisar Delhi Agra Jaipur Rejsen kort Dag 1 Afrejse fra Danmark Dag 2. Rundtur i Delhi, tur

Læs mere

INGER HøJ3JEfiq. TR^"Q EB^RS B?3EF0LKNING 1620-1ä45f. 4 L-. _ T:',\"':"'~t-Ã:.~*~:'!'ÉffFI-'\. "':"_. ' _. í~ f -~_ ~_..;_.. - L?;?r.

INGER HøJ3JEfiq. TR^Q EB^RS B?3EF0LKNING 1620-1ä45f. 4 L-. _ T:',\':'~t-Ã:.~*~:'!'ÉffFI-'\. ':_. ' _. í~ f -~_ ~_..;_.. - L?;?r. _ ~I` I _~., INGER HøJ3JEfiq _: TR^"Q EB^RS B?3EF0LKNING 1620-1ä45f -I 4 L-. _ T:',\"':"'~t-Ã:.~*~:'!'ÉffFI-'\. "':"_. '. 3._. I :,J'\ / P II'!! _ P' "P \"' 'I í~ f -~_ ~_..;_.. - L?;?r.u;fa5% * 4. _ I..

Læs mere

under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18

under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18 VIETNAM under overfladen 1 Vietnam under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18 Sexmisbrugte piger får hjælp I et boligområde nær floden i

Læs mere

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Punkt... Side Søndag den 10. november 2002... 3 Mandag den 11. november 2002... 5 Tirsdag den 12. november 2002... 7 Onsdag den 13. november 2002...

Læs mere

Om dit rejsebureau og dette hæfte

Om dit rejsebureau og dette hæfte Om dit rejsebureau og dette hæfte Formålet med dette hæfte er at give jer informationer om studierelevante og faglige besøg, seværdigheder af forskellig karakter, herunder kulturelle seværdigheder, samt

Læs mere