Timbuktu. TIMBUKTU/ undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Timbuktu. TIMBUKTU/ undervisningsmateriale"

Transkript

1 Timbuktu Et undervisningsmateriale Fag: historie, kristendomskundskab, fransk og samfundsfag. Niveau: gymnasiale uddannelser Forfatter: Birgitte Maria Smidt. 1. Bag om filmen 2. Synopse 3. Afrikas mange stemmer. Den sproglige virkelighed 4. Den afrikanske æstetik 5. Islam: Mission og fundamentalisme

2 Bag om filmen Timbuktu er et autentisk berettende og samtidig kunstnerisk udført fransk-mauretansk såkaldt world cinema drama. Filmen, der er instrueret af mauretanskfødte Abderrahmane Sissako, blev nomineret til en Gylden Palme i Cannes 2014 og vandt Den Økumeniske Jurys Pris og Francois Chalais-prisen. På amerikansk jord var filmen nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Udenlandske Film. Nomineringen er Mauretaniens første nogensinde. Det afrikanske Afrika har på alle måder fået en filmisk stemme. Filmen, der lægger sig tæt op af den dokurealistiske genre, ser på den islamistiske jihadistgruppe Ansar Dines tidligste besættelse af Malis hovedstad Timbuktu i 2012 og lægger anslag til en refleksion over det tabte Afrika. Centrale dele af filmen bygger på realia, blandt andet den offentlige stening af et ugift par i Aguelhok. Filmen er som kunstværk et stilhedens skrig mod teokratisk funderet intolerance og uniform tænkning. Filmen blev optaget i det sydvestlige Mauretanien i byen Oualata.

3 Synopse Filmens tempo er langsomt, og inden man vænner sig til den usædvanlige rytme, kan den forekomme usammenhængende med sin mosaik af umiddelbart brudte scener uden narrativ støtte af nogen visuel eller auditiv art. Men som karaktererne dukker op for anden gang, forstår vi plottet, der her står entydigt klart. En fisker dræber en ko, der ødelægger hans net i floden, og koens ejer, der er kvæghyrde og afhængig af sit kvæg, konfronterer ham medbringende en pistol - på trods af hans hustrus bekymringer. Fiskeren og kvæghyrden kæmper i floden, og fiskeren bliver dræbt af et skud. Fiskerens mor nægter at tilgive bonden, og byens shariadomstol fastsætter hurtigt de fornødne blodpenge for sønne- og ærestab til 40 køer. Hyrden har kun syv og kan ikke betale og dermed slutte konflikten. Straffen herfor er ifølge sharialovgivningen offentlig henrettelse. Da hans kone møder frem til sin mands sidste minut, løber mand og kvinde mod hinanden, og i samme sekund skyder islamisterne og dræber dem begge. Lav to og to en personkarakteristik af en udvalgt karakter. Beskriv personen ud fra dens nære miljø, de mennesker, der står ham-hende nærest, og den levevis, der er meningsfuld for personen. Lav herefter en gruppekarakteristik af en udvalgt entitet (enhed, gruppe). Hvilke værdier har denne enhed, og hvad er det gode liv for menneskene heri? I et større perspektiv: Undersøg Ansar Dines historik og forbindelser til de øvrige islamistiske bevægelser, der missionerer i Afrika og i Mellemøsten. Mulighederne er mange: Eksempelvis Boko Haram, Jizbollah, Hamas, Taleban, Al Qaeda og ISIS. Afrikas mange stemmer. Den sproglige virkelighed I Timbuktu er mobiltelefonen en vigtig kommunikationsform i en tid, hvor menneskene taler forskellige sprog og må benytte mellemmænd tolke for at forstå hinanden. Der synes fra første instans at være en uoverstigelig sproglig barriere mellem de forskellige sprog. Vi er langt fra et

4 Europa med et basalt skolekendskab til nabolandenes sprog. Lad os se nærmere på Afrikas multifacetterede sproglige virkelighed. Sagen er den, at ud af verdens anslåede 6000 talte sprog er de 1800 sprog afrikanske. Det betyder, at listen over afrikanske sprog kan være ganske umulig at overskue og endnu mere abstrakt at forholde sig til i praksis. Den vestlige sprogvidenskab har dog eller rettere: derfor - inddelt de afrikanske sprog i fem grupper: 1. Afroasiatiske sprog 1 2. Niger-kordofanske sprog 2 3. Nilo-sahariske sprog 3 4. Khoisansprog 4 5. Austronesiske sprog 5 Ved siden af disse egentlige og naturligt opståede afrikanske sprog tales en række europæiske sprog, der er (og derfor i den afrikanske bevidsthed ofte fungerer præcis som) kolonimagternes sprog altså som sprog påført med tvang, og som ikke udtrykker eller er i stand til at udtrykke egentligheden, den afrikanske sjæl: 6 1 Den afroasiatiske sprogæt benævnes også hamito-semitiske sprog og omfatter seks sprogfamilier med over 250 sprog, som tales af over 300 millioner mennesker. Størst er arabisk med ca. 180 millioner arabisktalende. Den afroasiatiske sprogæt er verdens næststørste sprogæt lige efter den indoeuropæiske sprogæt, rummende over 400 sprog, herunder dansk. 2 Den niger-kordofanske sprogæt er Afrikas største med over 1000 sprog fordelt på ti sprogfamilier. Den tales af over 160 millioner mennesker. Størst af yoruba (ca. 20 millioner), mens swahili, der er modersmål for ca. fem millioner mennesker anvendes af over 40 millioner som andetsprog. 3 Den nilo-sahariske sprogæt er central- og østafrikansk funderet med ca. 160 sprog fordelt på otte sprogfamilier, der tales af ca. 35 millioner mennesker. Størst er kanuri (ca. 3, 5 millioner). 4 Khoisan er en sprogæt med ca. 30 sprog, der tales af Sydvestafrikas to oprindelige befolkningsgrupper, hottentotter (khoi) og buskmænd (san), i alt cirka mennesker. 5 Den austronesiske sprogæt indgår i sprogæten austro-tai, som også omfatter tai og rummer ca. 720 talte sprog, der tales af mere end 240 millioner mennesker. Størst her er javanesisk (ca. 70 millioner). 6 Herudover tales der en række indiske sprog i Syd- og Østafrika, afrikaans i Sydafrika og Namibia og flere såkaldte kreol- og pidginsprog.

5 1. Engelsk 2. Fransk 3. Portugisisk 4. Spansk 5. Tysk Filmen Timbuktu har denne sproglige virkelighed med som et underliggende tema; der tales mange forskellige sprog, og hvert sprog afslører en status eller en levevis. Personkaraktererne taler bambara indbyrdes (der tales af den største etniske gruppe i Mali, bambarafolket, der nærmer sig de små tre millioner personer), men bambara er også betegnelsen for Malis såkaldte lingua franca 7, der hører under sprogfamilien manding (der også rummer mandinka og er en undergruppe til Afrikas største sprogæt, Niger-kordofan-sprogæten. Herudover opleves ørkensprog tuareg (også kendt som nomadefolket det blå folks sprog), arabisk (islamisternes medbragte sprog), fransk (europæernes medbragte sprog og Malis officielle sprog efter koloniseringen) og i et enkelt tilfælde eller to, engelsk. Nedenfor ses bambarasprogets udbredelse. Bemærk den naturlige formation på tværs af nationalstater. 7 Lingua franca er betegnelsen for det sprog, der i et område uden fælles modersmål bliver det egentlige fællessprog. Et eksempel er engelsk som lingua franca i det videnskabelige sprog.

6 Den afrikanske æstetik Abderrahmane Sissakos Timbuktu er et skrig fra et blødende hjerte. Det er en visuelt meget smuk film med en fortælling, der tydeligt bærer en lidenskab i sig, som kommer til udtryk med ekstrem ynde og, ville franskmændene sige, délicatesse hensynsfuldhed, omsorg. Timbuktu er et portræt af instruktørens barndom i den vestafrikanske stat Mali og i Tuaregbyen Timbuktu, hvis rige og humane traditioner Sissako har oplevet blive trampet ned af fanatiske jihadister, der selv ofte stammer fra andre lande og religiøse virkeligheder. Fortællingen udspiller sig omkring en ko, hvis navn GPS tidligt bærer en symbolik for et land, der er faret vild. Det, at Afrika er et kontinent med lande, hvis grænser ikke er draget af afrikanerne selv men fjernkontinentalt af imperialistiske, europæiske stater, betyder, at grænsedragningerne ikke er naturlige og etnisk-kulturelt meningsfulde, men derimod fungerer som kunstige rammer for en kontinental sjæl, der langt hen af vejen bygger på én fælles grundværdi: Kærligheden til det smukke og sanselige, kærligheden til kroppen. Menneskekroppen er det sociale omdrejningspunkt i alle sociale relationer, og det er med kroppen, at alle livets profane og hellige dimensioner fejres. Kroppen er det menneskelige redskab for at udtrykke alle former for status og følelser, og man kan ud fra et afrikansk ståsted ikke forestille sig glæde uden brug af kroppen æstetisk. Og med den æstetiske krop knytter sig alle menneskets sanser. Det sanselige aspekt har en essentiel værdi for hver enkelt afrikaner, og med det sanselige tænkes her specifikt på musikken, dansen, bevægelsen. Afrikanere har kroppen med i alle sociale sammenhænge, i højere grad end man kender fra Vesten. Samtidig er der forskelle i fortolkningen af specifikke kropsdeles æstetisk-kønslige funktion. Eksempelvis kan en dans forstås som sexet i Europa, hvorimod den udtrykker energi, glæde og-eller frugtbarhed i Afrika. Bambarafolkets kunst i Mali står i nær forbindelse med religionen og har sit fornemmeste udtryk i masken, oftest i form af en træskulptur, som forestiller en stiliseret antilope, der er guddom for marken og afgrøden. Maskerne fastgøres rituelt til en flettet hue af bast og bæres oven på hovedet i en dans, hvor den dansende efterligner antilopernes spring. Bevægelsen er central, kroppen et kommunikationsmiddel med det hellige. I disse geometrisk-konstruktivistiske skulpturer har bambarakunsten nået et enestående niveau uden sidestykke andre steder i Afrika. Mali, især den

7 sydlige del (og i øvrigt også den nordvestlige del af Elfenbenskysten), er med andre ord vært for en del af kontinentets kulturelle verdensarv. Filmen er stille og visuelt fin i sit udtryk. Det er med stor kraft, at Sissako i løbet af de første, ganske få minutter skaber en smertelig association til islamistiske gruppers omfattende ødelæggelser af den afrikanske kulturarv ved at vise jihadisters skydevåben destruere masker og statuetter. Dette er den perfekte måde at portrættere den besættende magts totalt manglende respekt for århundreders kunst og med et fokuseres igen på mennesker; vi forstår, at virkeligheden drejer sig om menneskenes skæbne. Kontrasten mellem den afrikanske æstetik og shariastatens regelsæt er så ekstrem, som tænkes kan. Filmen viser den afrikanske befolknings reaktioner på de ekstreme islamiske regler, som de oplever som absurde; en kvindelig fiskerkone (CHECK) får at vide, at hun skal bære handsker i sit arbejde for at skjule sine hænder; en kvindelig sanger straffes med fyrre piskeslag for sin sang og fyrre piskeslag for at have opholdt sig i samme rum som ham (CHECK), som akkompagnerede hende instrumentalt; et ægtepar begraves i sand til halsen og stenes til døde; unge mænd spiller fodbold virtuelt, uden fodbold, som er bandlyst. Den ene scene efter den anden bærer et flow med sig af rolige argumenter

8 for moralspørgsmålet omkring, hvorvidt jihad er en personlig, moralsk kamp eller en mere eksternt funderet og fysisk kamp, og hvorvidt islamisterne har ret til at gennemtvinge sharia i det traditionsrige og i øvrigt polyteistiske, lokalafrikanske samfund. Islam: Mission og fundamentalisme Krig, vold og destruktion har sandsynligvis altid været en del af den menneskelige adfærd, en uundgåelig modpol til forsøget på at skabe et fredeligt samfund. I det før-islamiske Arabien, hvor islam senere kom til at udspringe fra, var krig, på grund af manglen på en autoritet, den normale tilstand, mens fred var noget, der krævede en specialaftale mellem stammerne. Med islams komme forandredes denne tilstand, idet det blev forbudt muslimerne at dræbe deres trosfæller, og den eneste acceptable form for krig, ved siden af undertrykkelse af oprør, blev jihad, der havde det religiøse mål: at udbrede islam og islamisk lov, sharia, til hele verden. Jihad er blevet oversat til hellig krig, men betyder faktisk anstrengelse (og her skelnes mellem den store og den lille jihad), og missionsbefalingen ophører i teorien ikke før hele den ikke-muslimske verden er vundet for islam. Centralt her står buddet om at skelne mellem monoteistiske kulturer og polyteistiske ditto, og i denne skelnen var de polyteistiske samfund som de afrikanske ikke de højest rangerende. Mens

9 de kristne og de jødiske folkeslag, begge abrahamistiske, kunne bevare deres tro, blot de betalte kopskat, blev de flergudsdyrkende samfund befalet at konvertere til islam, og disse vantro har siden 700-tallet haft to valg: at leve som slaver eller dø. Arbejd videre med islamiseringen af Afrika, idet I i grupper udvælger et land og ser nærmere på tiden fra slutningen af 600-tallet til (som en mulighed) den europæiske kolonisering. Nord- og Vestafrika var nogle af de første afrikanske regioner, der oplevede den islamiske mission, og dette skyldes det forhold, at islams introduktion i Afrika fulgte handelsvejene; inden for dette område var der kun ringe kontakt mellem østkystens handelsfolk og indlandet. Handelskaravanerne, der fulgte Silkevejen og altså trak tråde fra Kina helt til Europa og det nordvestlige Afrika, gjorde tidligt Marokko og Mauretanien til centre for international handel. Byen Timbuktu ligger lige nord for Niger-floden og blev grundlagt allerede i 1100-tallet som handelsmæssigt knudepunkt. Her handledes med guld, elfenben, slaver, salt og asiatiske delikatesser, og Timbuktu var gennem flere århundreder regionens vigtigste by og hovedstad og regionscentrum for adskillige riger. Et universitet blev tidligt knyttet til byen, der således også blev intellektuelt centrum med op til forskere og studerende. Byen ligger på grænsen mellem det såkaldt sorte Afrika syd for Sahara og det arabiske Nordafrika, og dens position inden for købmandsskab og akademisk formåen har været med til at gøre byen til et af verdens mest sagnomspundne steder som en metafor for fjerne, eksotiske lande; en by netop fra de varme lande, som man sagde, før man vidste bedre og mere præcist. I ørkenen uden for Timbuktu lever byens oprindelige tuaregfolk, som op til i dag har holdt den oprindelige beduinkultur ved lige, blandt andet ved den årlige musikfestival Festival du Désert, der traditionelt har mikset kamelvæddeløb, markeder med det mest grundlæggende i for afrikaneren i Mali: musikken. Traditionen har været indstillet, siden den fundamentalistiske bevægelse Ansar Dine har indtaget byen i Timbuktus mange kulturmindesmærker og en pyramide, der er på UNESCOs verdensarvsliste for umistelig kunst og kultur, er ligeledes anset for at være i fare; islam og ikke mindst den rigide islamisme, der sætter Hadith-teksterne højt tabuiserer menneskets

10 illustrationer af det levende. I filmen Timbuktu trækker Afrika endnu vejret under jihadisternes formaninger, men vi forstår, at jorden er udpint. Dette erkendes også fra muslimsk side i filmen. Islamisterne, der forbyder dagligdagsfornøjelser som musik og fodbold og etablerer shariastraffe som pisk og stening, optræder som nypuritanere over for et etableret muslimsk system, repræsenteret af den lokale imam, der længe har prædiket en næstekærlig og tolerant udgave af islam. Islamisterne møder op i moskeen med våben. Beskriv i grupper islamisternes fremfærd. Hvad sker der? Hvem har magten i forsamlingen? Hvilket forhold har islamisterne til teknologien? Beskriv deres brug af mobiltelefoner, biler og videokameraer i lyset af deres religiøse virke. Hvilken funktion har deres våben også i lyset af deres religiøse virke? I militarismens nærhed ophører byen Timbuktu med at være Tombouctou la mystérieuse det legendariske, magiske sted for at blive et hårdt, grimt og på flere niveauer kærlighedsforladt sted af frygt og snæversynethed. Sissako skaber en kæde af tableauer, der giver os scener fra en traumatiseret nation, en nation, der historisk er revet fra hinanden og i nutiden mærker konsekvenserne af den islamistiske mission. I midten af den nationale tragedie står en familie, der lever i kærlighed og idyl: Kvæghyrden, Kidane, hans hustru Satima og deres 12-årige datter samt familiens adopterede hyrdedreng. Plottet den problemsættende hændelse - tager udgangspunkt i en lokalafrikansk hændelse: en disputs mellem to mænd omkring en kos færden. Udfaldet, et mandsdrab, er i sig selv tragisk, men Malis nye teokratiske stat stadfæster brutalt en dom over noget, der ingen forbindelse har til styrets egne omsiggribende religiøse love. Sissako udstiller her islamismens ensidigt onde væsen af fuldkommen ufølsomhed og umodenhed, der spolerer menneskenes samfund også muslimernes.

11 I fremstillingen af det onde gør instruktøren brug af dets modsætning det skønne. Filmen byder på flere fantastiske visuelle øjeblikke: Det panoramiske flodmotiv er i al sin skønhed den fuldkomne kontrast til de scener, hvor islamismen taler. Find så mange scener som muligt, der taler for det smukke, traditionelle Afrika. Hvad ser vi? Hvilke positive sider af Afrika fortælles her? Hvordan fremstilles på modsat vis repræsentanterne for det teokratiske Mali? Hvad sker der i farvevalg, kameravinkel og billedkomposition? Tænk for eksempel på naturmotiverne i forbindelse med islamistens frieri hvad skal vi føle her i forhold til islamismens kvindesyn? Hvordan portrætteres de unge mænds desperate forsøg på at spille fodbold? Hvilke værdier er sat i spil her? Ser I et muligt satireaspekt her? Hvad sker der mellem ordene i scenen, hvor en ung mand filmes i sine pro-islamiske overvejelser? Hvordan får vi på trods af det umiddelbare budskab et indtryk af ulykkelige følelser og fortvivlelse? Hvad ønsker Sissako at fortælle os med detaljen omkring den rygende islamist?

12 Til trods for sit afgjort kritiske blik på Ansar Dines krænkelser af de helt basale menneskerettigheder, gør Sissako ikke jihadisterne til stereotype dæmoner uden ansigt. Timbuktu viser islamisterne som mænd, som på trods af deres engagement i fanatismens udbredelse ikke helt har glemt deres hjerter, men blot indkapslet dem i stålet fra en selvudnævnt stat, og nu griber ud efter rigiditeten i læsningen af helligteksterne og afvisningen af selvet, især hvad angår det feminine køn. Det centrale budsskab ligger dog hele tiden andetsteds: Denne bølge af intolerance er ikke frugten af Malis egen jord, selvom den oprindelige konflikt på flodbredden er skabt af dens levevilkår. Selv naturen synes at beskue jihadisternes gerninger med et trist blik, efterhånden som kameraet fører os frem over sand, sten og vand; islamismen kommer udefra, og den er uvelkommen.

13 Steninger, pisk og øvrige brutale og barbariske sanktioner formidles filmen igennem næsten minimalistisk - enkelt og uden brug af det spektakulært dyrkende, der blandt andet møder os i andre lidelsesfilm som The Passion og 12 Years A Slave. Den afrikanske stolthed voldtages, stjæles og dræbes i korte, stille momenter, der nærmest står alene uden brug af eksplicitte virkemidler, der kan risikere at banalisere smerten. Men i stilheden vokser stoltheden det desto mere. Sissako har selv udtrykt, at det er i menneskeliggørelsen af fjenden, at ens egen menneskelighed ligger. Steningsscenen varer kun få sekunder og punktueres undervejs af den dansende jihadist. Hans ansigt udtrykker ikke tiltro til gerningen. I stedet beder han til sin gud. Hvad fortælles her på nærmest poetisk og surrealistisk vis? Vi skal nu se nærmere på det billede, filmen giver af verdens næststørste religion, islam. Er filmen antimuslimsk? Nej. Timbuktu viser rent faktisk, at islam ikke har noget med islamismen at gøre. Islam fremstår som en religion, der er blevet kidnappet af en form for bande. Hvad er det, imamen spørger til, da han til jihadisterne stiller følgende spørgsmål: Where is

14 God in all this? Where is the compassion? Where is forgivesness? You re traumatizing people, you re arrogant. What you re doing to our people has nothing to do with islam. Man kan fremføre, at den vestlige politik efter terrorangrebet på Twin Towers i N.Y. den 11. september 2001 har drejet sig mod islams grønne farve som den nye fælles fjende. For modstandere af denne unuancerede tænkning er der tale om ren stigmatisering. Hvad betyder dette ord? Hvad tænker du selv herom? Islamismen er forbundet til islam, men islam er ikke forbundet til islamismen hævdes det i venstreorienterede kredse. Hvad betyder det? Den værste terror, som de islamiske ekstremister repræsenterer, er med andre ord ikke udelukkende reserveret de vantro vesterlændinge, men påført de folk, der måske af Vesten anses for at være ekstremismens egne trosfæller.

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad KunstCentret Silkeborg Bad 17. januar - 19. april 2015 Jens Galschiøt: Abrahams Børn En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM af Jens Galschiøt om Jødedommen, Kristendommen og Islam 1 Om begrebet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Det musiske menneske er meget mere end musisk

Det musiske menneske er meget mere end musisk Af Birgitte Rasmussen bira@foa.dk Det musiske menneske er meget mere end musisk Mit udgangspunkt var den dybe glæde ved at få et barn og at komme så utrolig nær det nyfødte barn. Dette møde var for mig

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Foto: Scanbox Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Formål: Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd Fremlægge og formidle stof Analysere og forstå brugen og betydningen

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN HARRIE EMILY RICE TRE FALKE SKOLEN 10.I FS10 Synopseprøve 17 juni 2009 Fordybelsesområde:

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Mali, også et muslimsk land

Mali, også et muslimsk land Mali, også et muslimsk land Tekst Carl Johan Colberg, fotos Finn Hillmose Islam forbindes med de arabiske lande, men de fleste muslimer har hjemme andetsteds. Den nation i verden, som huser flest muslimer,

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 I denne rapporteringsperiode er forfølgelserne verden over taget til, selv steder hvor den ikke har været så udtalt tidligere, f.eks. områder i Asien, Latinamerika

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12

Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12 Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12 Her kan du læse vores forslag til film i Grenaa og Ørsted under Salaam Filmfestival 2011/12. Vi har også vedhæftet/vedlagt en kort beskrivelse af Salaams

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Den gode død findes den? 7. nationale kongres Foreningen for Palliativ Indsats Workshop

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København I hvilken retning udvikler islam sig i Danmark? Er det muligt at være

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Når Ego og Sjæl danser tæt

Når Ego og Sjæl danser tæt PERNILLE BRETTON-MEYER PSYKOSPIRITUEL TRÆNING VELKOMMEN Når Ego og Sjæl danser tæt Overskrifter Hvem er vi - hvad er sjælen Hvad er Egoet Hvorfor danser de ikke tæt Dynamikken inden i Hvad skal der til

Læs mere

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra v. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Baggrund / erfaringer Forskning i sundhed blandt

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

NextStop. Rejse program Iran. Iran 18. juli - 8. august 2011

NextStop. Rejse program Iran. Iran 18. juli - 8. august 2011 18. juli - 8. august 2011 Be Khosh Amadid velkommen til! Uanset om du har stor viden om s sociale og politiske forhold eller knap nok ved, hvor landet ligger, er det sikkert, at mødet med vil gøre et enestående

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere