Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe Emil Knorr Sørensen Diana Stenrøjl Bleeg & Daniel V. Andersen Helle Bjerre & Camilla Lysgaard-Hansen hf15k - KRÆS2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Identitetsdannelse i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund Titel 2 Kulturmøder Titel 3 Det gode samfund Titel 4 Områdestudie: Japan Side 1 af 12

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Identitetsdannelse i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund Netværkssamfundet. Bjørnstrup, Viktor. S og Liv i Danmark. Jacobsen, Benny. S Sociologi ABC. Thorndal, Morten Hansen. S og Fremstillinger: Danmarks historie i et globalt perspektiv, Kühle, Ebbe s , , og Kilder: Inkorporeret i Danmarks historie i et globalt perspektiv, Kühle, Ebbe Film: 1800 tallet på vrangen 2 Liv Thomsen, Danmark Radio, tallet på vrangen 6 Liv Thomsen, Danmarks Radio, 2007 Supplerende: Danmarks historie i et globalt perspektiv, Kühle, Ebbe s , 368 og Besøg i den katolske kirke i Fredericia (historie og religion slået sammen) Biblen: 1. Mosebog kap. 1, Johannes. Kap 19, Lukas. Kap. 10,13,14,15,16. Religion i det senmoderne samfund, Ludvigsen og Mikkelsen, systime, 2007 s. 16, s s s De kristnes religion, Forman, systime, 2008 s s og tog bolig i blandt os, Forman, Forlaget Musagets, 1993 s Mennesket og Magterne, Andreasen mfl., Gyldendal, 2001 s s Den stolte tro Asatroen https://www.youtube.com/watch?v=tbuj0npytbk Omfang 12 lektioner á 45 min. 48 lektioner á 45 min. 12 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter Identitet, socialisering, sociale roller og normer, fra fællesskaber til samfund, det senmoderne samfunds fire forhold, risikosamfundet, kulturelle frisættelse og senmodernitetens reaktionsmønstre, kapitalformer og habitus, minervamodellen, livsstil og arbejde Traditionelle og moderne samfund, Godset og landsbyen (godset som økono- Side 2 af 12

3 misk system, landsbyen som dyrkningsfællesskab), Socialt hierarki (bønder, fæstebønder, husmænd, daglejere) Købstæder og by- og borgerskabskultur, Grundtvig og højskolerne, Indre Mission, Industrialisering og urbanisering, Transportrevolution, Andelsbevægelsen, Napoleonskrigen, Demokratisering, Enevældens fald, Grundloven, National identitet og borgerkrig, 1864, Hverdagsrevolution og ungdomsoprør Kristendommens indflydelse på individet i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund. Guds rolle i samfundet, sekularisering og synkretisme. Forskelle og ligheder mellem protestantisme og katolicisme. Besøg i den katolske kirke i Fredericia Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, klassefremlæggelse Klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, klassefremlæggelse, opgaveløsning, skriftligt og grafisk arbejde, eksperimentelt arbejde Klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, klassefremlæggelse, læreroplæg Side 3 af 12

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold Kulturmøder Nielsen, Geert A., Kulturforståelse, Columbus, 2009, s , og Den danske indfødsretsprøve Nationalparitet: Præsentation af partiprogram d Pia Kjærsgaard; Tørklædets svøbe, fra Pia Kjærsgaards ugebrev, d Sir James Mellon; Danmark og danskerne set udefra, fra Og gamle Danmark, G. Prakash Reddy; Indiske øjne på indvandring til Danmark, fra Danske dilemmaer, Fremstilligner: Kristendom og islam middelalderens kulturmøde Lars Peter Visti Hansen i Fokus 1. Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen Ulrik Grubb et al Nordisk forlag 2008, p Kolonisering Pernille Ipsen Hamilton i Fokus 2. Kernestof i historie. Fra oplysningstid til imperialisme Inge Adriansen et al, Nordisk Forlag, 2008, p Globalisering og afkolonisering Feldstein, Lene (et al) i Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd Andersen, Lars et al, Nordisk Forlag 2008, p Kilder: Pave Urban 2.s tale i Clarmont i 1095 i Fokus 1. Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen Ulrik Grubb et al Nordisk forlag 2008, p Al Qazvini om frankernes hjemlande i Fokus 1. Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen Ulrik Grubb et al Nordisk forlag 2008, p. 146 Håndbog for en markedsinspektør i Fokus 1. Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen Ulrik Grubb et al Nordisk forlag 2008, p.147 Om de spanske kristnes begejstring for muslimsk kultur i Fokus 1. Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen Ulrik Grubb et al Nordisk forlag 2008, p. 148 Christopher Columbus: Jeg opdagede mange øer med utallige mennesker in Claus Friisberg Kilder til verdens historie, Forlaget Marko 1988 p Ministerpræsident Patrice Lumumbas tale ved Congos uafhængighed 30. juni 1960 i Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd Andersen, Lars et al, Nordisk Forlag 2008, p Robert Guest: Hvorfor er Afrika så fattigt? i Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd Andersen, Lars et al, Nordisk Forlag 2008, p Niels I. Meyer: Kasino samfundet i Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd Andersen, Lars et al, Nordisk Forlag 2008, p Side 4 af 12

5 Mod ATTAC om globaliseringen i Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd Andersen, Lars et al, Nordisk Forlag 2008, p Film: Krigere: Hernan Cortés del af britisk dramadokumentarisk serie sendt på DR2 Kingdom of Heaven ( ) amerikansk film af Ridley Scott Grisen dansk oscarnomineret kortfilm fra 2005 Blod, sved og t shirts afsnit 3, hentet på dr.dk/undervisning Supplerende: Synopsissæt om kulturmødet mellem kristendom og islam. Kernestof: Religion og kultur en grundbog. Af Esben Andreasen m.fl., Systime 2005, s , Islam og muslimer Af Jens Forman, Systime 2011, s , herunder tekster fra Koranen og Hadith om tørklædet Modernitet kristendom og etik Af Preben Broch Jacobsen, Systime 2013, s , Det multikulturelle samfund og det danske. Af Allan Friis Clausen m.fl, Systime S. 7 16, s , Klassisk og moderne islam Af Deniz Kizir, Systime 2010, s , Supplerende stof: Tv udsendelse: Anne på herrens mark om Islam Billeder fra Religionsportalen.dk med tørklæder i Damaskus Underviserens eget materiale om tørklædet i islam, Kilde: Islam og muslimerne af Jens Forman, Systime 2011 Dansk Supermarked på knæ Muslimske særkrav er en del af en større plan, Læserbrev af Lone Nørgaard, Kristeligt Dagblad 7. juni 2013 Dansk Supermarked viser stort overskud med deres tørklædepolitik af Jeppe Hedaa, Læserbrev i Kristeligt Dagblad 14. juni 2013 Truslen mod Europa af Mogens Camre, Morgenavisen Jyllandsposten, 1998 Side 5 af 12

6 Danmark er et islamisk land af Fatih Alev, Morgenavisen Jyllandsposten, 1998 Omfang 21 lektioner á 45 min. 30 lektioner á 45 min. 21 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter Kursisterne skal have kendskab til begreber som; Kulturbegrebet, Jeg eller vi kultur, kroppen som kommunikationselement, lav og højkontekstkulturer, fire kulturdimensioner, kulturbestemt tidsopfattelse, stereotypibegrebet, nationale stereotyper, os dem kultur, fællesskab og fjendebilleder, Danskerne, dansk kultur, danskhed, indvandring, Danmark set med udenlandske øjne, Globalisering, Zygmunt Bauman turisterne og vagabonderne, global identitet, Danmarks udfordringer i en global verden, Anthony Giddens adskillelsen af tid og rum, kulturel globalisering, global identiet. Derudover skal kursisterne arbejde samfundsfagligt inden for de taksonomiske niveauer, arbejde med kvalitativ og kvantitativ metode om emnet, forstå, forklarer og diskuterer kulturbegreber. Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden. Kulturmødet/kultursammenstødet mellem kristendom og islam i historisk lys. Globalisering og kulturmøde. Kursisterne som globale forbrugere. Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv. Ligheder og forskelle mellem jødedom, kristendom og islam Introduktion til islam Tørklædet i Islam Euroislam Globalisering og pluralisme Forskellige holdninger og positioner i kulturmødet Islam i Danmark Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, analyse af tekster, projektarbejde, synopsistræning, klassefremlæggelser Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser, brug af tavle, pararbejde, kildearbejde, øvelse i at opstille spørgsmål til hinanden, Side 6 af 12

7 selvstændigt arbejde, matrixgrupper, øvelse i at fremstille problemformulering, matrixgruppearbejde, made in øvelse, synopsisarbejde. Klasseundervisning, tekstanalyse, individuelt arbejde, skriveøvelse, gruppearbejde, fremstilling af plancher, gruppefremlæggelser, diskussioner på klassen, synopseskrivning og eksamenstræning Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Indhold Det gode samfund B bogen: s , Tekster: I Legoland kan man betale sig foran i køen. Liberalisten: Jeg hader at stå i kø. Du lader os andre stå tilbage i køen, Arzrouni (alle fra Politiken d. 25/5 2011). Tyskland: Uddrag fra Hartz reformerne. Tyskland: Tyskland: Hjemmepleje: De bliver i familien. Aktuelt d. 21/ Tyskland: Tyskland på vej mod social deroute. Berlingske Tidene 12/ Video: Joachim B. Olsen og Özlem Cecik: Fattigdom. Joachim B. Olsen og Dovne Robert: Velfærdsstat Litteratur: Roslyng Jensen, Palle Ideologiernes kamp og murens fald i Andersen, Lars (et al) Fra verdenskrig til velfærd. Fokus 3, 1. udgave, Nordisk Forlag A/S, København, 2008 p. p Andersen, Lars Fra fattighjælp til velfærdsstat i Andersen, Lars (et al) Fra verdenskrig til velfærd. Fokus 3, 1. udgave, Nordisk Forlag A/S, København, 2008 p Kilder: Præsident Wilsons 14 punkter in Roslyng Jensen, Palle Ideologiernes kamp og murens fald inandersen, Lars (et al) Fra verdenskrig til velfærd. Fokus 3, 1. udgave, Nordisk Forlag A/S, København, 2008 Lenin om demokrati og diktatur (1919) ibid Hitler om racepolitik og livsrum ibid Ernst Hansen: Livet som arbejdsløs i 1930 erne ibid Poul Møller: Velfærdsstaten sløver modstandskraften. (1956) ibid Bent Rold Andersen: Den aktive velfærdsstat. (1966) ibid Jytte Hilden m.fl.: Velfærdsydelser kan også produceres af private. (1996) ibid Anders Fogh Rasmussen: Et samfund med tryghed, dynamik og fleksibili Side 7 af 12

8 tet. (2005) ibid Velfærdskommissionen: Fremtidens velfærd vores valg. (2005) ibid Den danske velfærdsstat i verden ibid Film/net: Flugtrute DDR Danmark (fra miniserie sendt på DR2) Velfærd fra vugge til grav del 1 en god start (fra miniserie sendt på DR2) Supplerende: Synopsismateriale om opbygningen af den danske velfærdsstat, velfærdsstaten i dag samt de kirkelige organisationers rolle heri. Materiale til historieopgaven (om DDR og Murens fald frivilligt om kursisterne ville bruge materialet eller selv finde deres materiale). Materiale til Projekt Oprør! (KRÆS projekt om den folkelige modstand mod Berlin muren). Yderligere som intro til historiefaget: Introduktion til historie på baggrund af Grubb, Ulrik (et al) Introduktion til historie p i Fokus 1. Fra antikken til reformationen 1. udgave, Nordisk Forlag A/S, København 2008 Kildeøvelse på baggrund af Marion Berg Hitler, artikel i Ude og Hjemme Kernestof: Troens træ fra Jyllandsposten, Religionerne og det gode samfund fra Kultur & samfundsbogen, Columbus 2009, s Supplerende stof: Billeder og film fra religionsportalen.dk, Systime TV program om ondskab: Ond, ondere, ondest https://www.dr.dk/tv/se/ond ondere ondest/ond ondere ondest 1 6/ Omfang 21 lektioner á 45 min. Side 8 af 12

9 42 lektioner á 45 min. (inkl. synopsisøvelse, Opråb! projekt og historieopgave) 21 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter Kursisterne skal have kendskab til og kunne arbejde samfundsfagligt inden for emnerne ideologier, stat marked civilsamfund, liberalisme, socialisme, konservatisme, socialliberalisme, velfærdsmodeller, velfærdsstaten i Danmark, velfærdsdebat, den tyske velfærdsstat, fremtiden for den danske velfærdsstat. Derudover arbejder kursisterne tværfagligt med et af følgende fag; Design, drama, musik eller dans om emnet Oprør i velfærdsstaten Opbygningen af den danske velfærdsstat efter Velfærdsstatens udfordringer i dag. Den danske velfærdsmodel sammenlignet med andre landes velfærdsmodeller. Ideologiernes kamp i det 20. århundrede. Politiske brud i et europæisk perspektiv. Særligt fokus på DDR og Den kolde Krig. DK som sekulært samfund, Ligheder og forskelle mellem de tre Abrahamsreligioner Almisse i hhv. jødedom, kristendom og islam, Det dobbelte kærlighedsbud i kristendommen, Forholdet mellem velfærdssamfundet og den kristne tankegang, Diakoni og filantropi Velgørende organisationer i DK Ondskab i det gode samfund Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, analysearbejde, tværfagligt projekt med kreative fag, gruppearbejde, klassediskussioner, projektarbejde, synopsistræning Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser, brug af tavle, pararbejde, kildearbejde, øvelse i at opstille spørgsmål til hinanden, selvstændigt arbejde, øvelse i at fremstille problemformulering, planchefremstilling, synopsisarbejde, projektarbejde, velfærdsbattle (Liberal Alliance vs. Enhedslisten). Side 9 af 12

10 Klasseundervisning, diskussioner på klassen, individuelt arbejde, gruppearbejde, tekstanalyse, dramatisering af lignelser, tværfagligt projekt, synopsistræning Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Indhold Områdestudie: Japan Det nye Japan, s , 42-48, og Japan mellem øst og vest, s og Japan i hånden: s Film: Kaspar Astrup Schröder: Opfindelsen af Dr. Nakamats (2009) og Lej en familie A/S (2012) begge Plus Pictures Aps. Bøger: Japan mellem øst og vest Annette Skovsted Hansen et al, Systime 2011 p , 21 28, 31 40, 47 54, 62 70, 76 83, 87 95, , Kilder: Hara Tamiki, Notater fra atomlidelsernes tid, 1945 ibid Billede: Udenlandske skibe i Yokohama Havn (Sadahide, 1861) Billede: Et handelshus i Yokohama (Sadahide, 1860) Billede: Plakat fra Smid barbarene ud kampagne (Sadahide, 1861) Film: Den sidste samurai Edward Zwick, 2003 Lost in translation Sofia Coppola 2003 (>40:00) Anden verdenskrig i farver: Sejr i Stillehavet Robert Powell, 2008/9 sendt på DRK Supplerende: Synopsissæt med kilder om Japan Eksamenstræning: Ved det grønne bord (ks eksamen + synopsissæt om Kina). Side 10 af 12

11 Kernestof: Japansk religion af Esben Andreasen og Jørn Borup, Forlaget Univers, 2013, s. 8-16, 44-51, , , , , Horisont Af Allan Ahle, Infobokse om ritualer og myter s. 19 og 24 Underviserens egne materialer om Buddhisme, Kilde: Religionsportalen.dk af Poul Storgaard Mikkelsen Supplerende stof: Uddrag af tegneserien Saint Young Men af Nakamura Hikaru Shintoritualer hentet fra Youtube: Bøn i kloster: Bryllupsritual: Baby-crying sumo ritual: Shintomatsuri Kanamara (Penis festival): Et udvalg af skabelsesmyter i shinto Amidas oprindelige løfte Shinbuddhistisk Begravelse https://www.youtube.com/watch?v=yccbpelx2hy&feature=youtu.be Besøg hos Soka Gakkai https://www.youtube.com/watch?v=sghnec0iuc4&feature=plcp Omfang 21 Lektioner á 45 min. 39 lektioner á 45 min. 24 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter Forståelse for det japanske samfund og dets karakteristika, tilværelsesforståelse i Japan, familiemønstre i Japan, det politiske system, japansk økonomi og velfærd, moderne kriser og løsninger Side 11 af 12

12 Kulturmøde. Japanernes forhold til deres egen historie. Områdestudium (Japan/Asien). Identitetsdannelse det traditionelle og det moderne Japan (samfundsfag tager sig af den senmoderne Japan). Styreformer samfundsopbygningen under Tokugawa shogunatet. Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og Asien/Japan. Japanernes forhold til religion i dag Shinto: Kami kulten, Ritualer og myter i shinto, Shinto i dag Buddhisme: Shin buddhisme, Zenbuddhisme, Buddhisme i dag, Dødsopfattelse i shinto og buddhisme Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, gruppepræsentationer, klassediskussion, filmfremvisning, analysearbejde Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser, brug af tavle, pararbejde, kildearbejde, øvelse i at opstille spørgsmål til hinanden, selvstændigt arbejde, brainstorm om Japan, øvelse i at fremstille problemformulering, matrixgruppearbejde. Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, fremstilling af plancher, fremlæggelse, ritualanalyse, tekstanalyse, Synopseskrivning og eksamenstræning Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisning i kultur- og samfundsforhold

Undervisning i kultur- og samfundsforhold Undervisning i kultur- og samfundsforhold Kommenteret materialekatalog til domænet Medborgerskab Januar 2007 Indhold Forord...3 10 danskere...4 100 års barndom...5 Anker Jørgensen om demokrati...8 Boligmarked...10

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee 2012.

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet

Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Undervisningsforløb i historie med udgangspunkt i Hernings udvikling efter 2. Verdenskrig, hvor byens virksomheder bliver blandt de førende i Danmark inden for

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere

Hvordan forstår vi udviklingen i samfundet? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet www.policy.dk

Hvordan forstår vi udviklingen i samfundet? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet www.policy.dk Hvordan forstår vi udviklingen i samfundet? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet www.policy.dk Disposition Samfundet det abstrakte Udviklingen En beskrivelse af det danske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie 1 Anmeldelser 194 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Dansk og historie i samspil temaer i lange linjer. Columbus

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Litteraturliste: Nord / Syd relationer

Litteraturliste: Nord / Syd relationer Litteraturliste: Nord / Syd relationer Titel A-Z Omtale Lande A Buyer's Market Hæftet giver en kort og letlæselig indsigt i de komplekse forhold omkring verdenshandel, og forklarer hvorfor det ikke er

Læs mere

Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge?

Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge? Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge? I kataloget, som du sidder med i hånden, er der 300 forskellige hold, du kan melde dig til. Men hvad skal man nu vælge?

Læs mere