Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe Emil Knorr Sørensen Diana Stenrøjl Bleeg & Daniel V. Andersen Helle Bjerre & Camilla Lysgaard-Hansen hf15k - KRÆS2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Identitetsdannelse i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund Titel 2 Kulturmøder Titel 3 Det gode samfund Titel 4 Områdestudie: Japan Side 1 af 12

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Identitetsdannelse i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund Netværkssamfundet. Bjørnstrup, Viktor. S og Liv i Danmark. Jacobsen, Benny. S Sociologi ABC. Thorndal, Morten Hansen. S og Fremstillinger: Danmarks historie i et globalt perspektiv, Kühle, Ebbe s , , og Kilder: Inkorporeret i Danmarks historie i et globalt perspektiv, Kühle, Ebbe Film: 1800 tallet på vrangen 2 Liv Thomsen, Danmark Radio, tallet på vrangen 6 Liv Thomsen, Danmarks Radio, 2007 Supplerende: Danmarks historie i et globalt perspektiv, Kühle, Ebbe s , 368 og Besøg i den katolske kirke i Fredericia (historie og religion slået sammen) Biblen: 1. Mosebog kap. 1, Johannes. Kap 19, Lukas. Kap. 10,13,14,15,16. Religion i det senmoderne samfund, Ludvigsen og Mikkelsen, systime, 2007 s. 16, s s s De kristnes religion, Forman, systime, 2008 s s og tog bolig i blandt os, Forman, Forlaget Musagets, 1993 s Mennesket og Magterne, Andreasen mfl., Gyldendal, 2001 s s Den stolte tro Asatroen https://www.youtube.com/watch?v=tbuj0npytbk Omfang 12 lektioner á 45 min. 48 lektioner á 45 min. 12 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter Identitet, socialisering, sociale roller og normer, fra fællesskaber til samfund, det senmoderne samfunds fire forhold, risikosamfundet, kulturelle frisættelse og senmodernitetens reaktionsmønstre, kapitalformer og habitus, minervamodellen, livsstil og arbejde Traditionelle og moderne samfund, Godset og landsbyen (godset som økono- Side 2 af 12

3 misk system, landsbyen som dyrkningsfællesskab), Socialt hierarki (bønder, fæstebønder, husmænd, daglejere) Købstæder og by- og borgerskabskultur, Grundtvig og højskolerne, Indre Mission, Industrialisering og urbanisering, Transportrevolution, Andelsbevægelsen, Napoleonskrigen, Demokratisering, Enevældens fald, Grundloven, National identitet og borgerkrig, 1864, Hverdagsrevolution og ungdomsoprør Kristendommens indflydelse på individet i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund. Guds rolle i samfundet, sekularisering og synkretisme. Forskelle og ligheder mellem protestantisme og katolicisme. Besøg i den katolske kirke i Fredericia Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, klassefremlæggelse Klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, klassefremlæggelse, opgaveløsning, skriftligt og grafisk arbejde, eksperimentelt arbejde Klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, klassefremlæggelse, læreroplæg Side 3 af 12

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold Kulturmøder Nielsen, Geert A., Kulturforståelse, Columbus, 2009, s , og Den danske indfødsretsprøve Nationalparitet: Præsentation af partiprogram d Pia Kjærsgaard; Tørklædets svøbe, fra Pia Kjærsgaards ugebrev, d Sir James Mellon; Danmark og danskerne set udefra, fra Og gamle Danmark, G. Prakash Reddy; Indiske øjne på indvandring til Danmark, fra Danske dilemmaer, Fremstilligner: Kristendom og islam middelalderens kulturmøde Lars Peter Visti Hansen i Fokus 1. Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen Ulrik Grubb et al Nordisk forlag 2008, p Kolonisering Pernille Ipsen Hamilton i Fokus 2. Kernestof i historie. Fra oplysningstid til imperialisme Inge Adriansen et al, Nordisk Forlag, 2008, p Globalisering og afkolonisering Feldstein, Lene (et al) i Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd Andersen, Lars et al, Nordisk Forlag 2008, p Kilder: Pave Urban 2.s tale i Clarmont i 1095 i Fokus 1. Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen Ulrik Grubb et al Nordisk forlag 2008, p Al Qazvini om frankernes hjemlande i Fokus 1. Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen Ulrik Grubb et al Nordisk forlag 2008, p. 146 Håndbog for en markedsinspektør i Fokus 1. Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen Ulrik Grubb et al Nordisk forlag 2008, p.147 Om de spanske kristnes begejstring for muslimsk kultur i Fokus 1. Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen Ulrik Grubb et al Nordisk forlag 2008, p. 148 Christopher Columbus: Jeg opdagede mange øer med utallige mennesker in Claus Friisberg Kilder til verdens historie, Forlaget Marko 1988 p Ministerpræsident Patrice Lumumbas tale ved Congos uafhængighed 30. juni 1960 i Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd Andersen, Lars et al, Nordisk Forlag 2008, p Robert Guest: Hvorfor er Afrika så fattigt? i Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd Andersen, Lars et al, Nordisk Forlag 2008, p Niels I. Meyer: Kasino samfundet i Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd Andersen, Lars et al, Nordisk Forlag 2008, p Side 4 af 12

5 Mod ATTAC om globaliseringen i Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd Andersen, Lars et al, Nordisk Forlag 2008, p Film: Krigere: Hernan Cortés del af britisk dramadokumentarisk serie sendt på DR2 Kingdom of Heaven ( ) amerikansk film af Ridley Scott Grisen dansk oscarnomineret kortfilm fra 2005 Blod, sved og t shirts afsnit 3, hentet på dr.dk/undervisning Supplerende: Synopsissæt om kulturmødet mellem kristendom og islam. Kernestof: Religion og kultur en grundbog. Af Esben Andreasen m.fl., Systime 2005, s , Islam og muslimer Af Jens Forman, Systime 2011, s , herunder tekster fra Koranen og Hadith om tørklædet Modernitet kristendom og etik Af Preben Broch Jacobsen, Systime 2013, s , Det multikulturelle samfund og det danske. Af Allan Friis Clausen m.fl, Systime S. 7 16, s , Klassisk og moderne islam Af Deniz Kizir, Systime 2010, s , Supplerende stof: Tv udsendelse: Anne på herrens mark om Islam Billeder fra Religionsportalen.dk med tørklæder i Damaskus Underviserens eget materiale om tørklædet i islam, Kilde: Islam og muslimerne af Jens Forman, Systime 2011 Dansk Supermarked på knæ Muslimske særkrav er en del af en større plan, Læserbrev af Lone Nørgaard, Kristeligt Dagblad 7. juni 2013 Dansk Supermarked viser stort overskud med deres tørklædepolitik af Jeppe Hedaa, Læserbrev i Kristeligt Dagblad 14. juni 2013 Truslen mod Europa af Mogens Camre, Morgenavisen Jyllandsposten, 1998 Side 5 af 12

6 Danmark er et islamisk land af Fatih Alev, Morgenavisen Jyllandsposten, 1998 Omfang 21 lektioner á 45 min. 30 lektioner á 45 min. 21 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter Kursisterne skal have kendskab til begreber som; Kulturbegrebet, Jeg eller vi kultur, kroppen som kommunikationselement, lav og højkontekstkulturer, fire kulturdimensioner, kulturbestemt tidsopfattelse, stereotypibegrebet, nationale stereotyper, os dem kultur, fællesskab og fjendebilleder, Danskerne, dansk kultur, danskhed, indvandring, Danmark set med udenlandske øjne, Globalisering, Zygmunt Bauman turisterne og vagabonderne, global identitet, Danmarks udfordringer i en global verden, Anthony Giddens adskillelsen af tid og rum, kulturel globalisering, global identiet. Derudover skal kursisterne arbejde samfundsfagligt inden for de taksonomiske niveauer, arbejde med kvalitativ og kvantitativ metode om emnet, forstå, forklarer og diskuterer kulturbegreber. Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden. Kulturmødet/kultursammenstødet mellem kristendom og islam i historisk lys. Globalisering og kulturmøde. Kursisterne som globale forbrugere. Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv. Ligheder og forskelle mellem jødedom, kristendom og islam Introduktion til islam Tørklædet i Islam Euroislam Globalisering og pluralisme Forskellige holdninger og positioner i kulturmødet Islam i Danmark Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, analyse af tekster, projektarbejde, synopsistræning, klassefremlæggelser Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser, brug af tavle, pararbejde, kildearbejde, øvelse i at opstille spørgsmål til hinanden, Side 6 af 12

7 selvstændigt arbejde, matrixgrupper, øvelse i at fremstille problemformulering, matrixgruppearbejde, made in øvelse, synopsisarbejde. Klasseundervisning, tekstanalyse, individuelt arbejde, skriveøvelse, gruppearbejde, fremstilling af plancher, gruppefremlæggelser, diskussioner på klassen, synopseskrivning og eksamenstræning Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Indhold Det gode samfund B bogen: s , Tekster: I Legoland kan man betale sig foran i køen. Liberalisten: Jeg hader at stå i kø. Du lader os andre stå tilbage i køen, Arzrouni (alle fra Politiken d. 25/5 2011). Tyskland: Uddrag fra Hartz reformerne. Tyskland: Tyskland: Hjemmepleje: De bliver i familien. Aktuelt d. 21/ Tyskland: Tyskland på vej mod social deroute. Berlingske Tidene 12/ Video: Joachim B. Olsen og Özlem Cecik: Fattigdom. Joachim B. Olsen og Dovne Robert: Velfærdsstat Litteratur: Roslyng Jensen, Palle Ideologiernes kamp og murens fald i Andersen, Lars (et al) Fra verdenskrig til velfærd. Fokus 3, 1. udgave, Nordisk Forlag A/S, København, 2008 p. p Andersen, Lars Fra fattighjælp til velfærdsstat i Andersen, Lars (et al) Fra verdenskrig til velfærd. Fokus 3, 1. udgave, Nordisk Forlag A/S, København, 2008 p Kilder: Præsident Wilsons 14 punkter in Roslyng Jensen, Palle Ideologiernes kamp og murens fald inandersen, Lars (et al) Fra verdenskrig til velfærd. Fokus 3, 1. udgave, Nordisk Forlag A/S, København, 2008 Lenin om demokrati og diktatur (1919) ibid Hitler om racepolitik og livsrum ibid Ernst Hansen: Livet som arbejdsløs i 1930 erne ibid Poul Møller: Velfærdsstaten sløver modstandskraften. (1956) ibid Bent Rold Andersen: Den aktive velfærdsstat. (1966) ibid Jytte Hilden m.fl.: Velfærdsydelser kan også produceres af private. (1996) ibid Anders Fogh Rasmussen: Et samfund med tryghed, dynamik og fleksibili Side 7 af 12

8 tet. (2005) ibid Velfærdskommissionen: Fremtidens velfærd vores valg. (2005) ibid Den danske velfærdsstat i verden ibid Film/net: Flugtrute DDR Danmark (fra miniserie sendt på DR2) Velfærd fra vugge til grav del 1 en god start (fra miniserie sendt på DR2) Supplerende: Synopsismateriale om opbygningen af den danske velfærdsstat, velfærdsstaten i dag samt de kirkelige organisationers rolle heri. Materiale til historieopgaven (om DDR og Murens fald frivilligt om kursisterne ville bruge materialet eller selv finde deres materiale). Materiale til Projekt Oprør! (KRÆS projekt om den folkelige modstand mod Berlin muren). Yderligere som intro til historiefaget: Introduktion til historie på baggrund af Grubb, Ulrik (et al) Introduktion til historie p i Fokus 1. Fra antikken til reformationen 1. udgave, Nordisk Forlag A/S, København 2008 Kildeøvelse på baggrund af Marion Berg Hitler, artikel i Ude og Hjemme Kernestof: Troens træ fra Jyllandsposten, Religionerne og det gode samfund fra Kultur & samfundsbogen, Columbus 2009, s Supplerende stof: Billeder og film fra religionsportalen.dk, Systime TV program om ondskab: Ond, ondere, ondest https://www.dr.dk/tv/se/ond ondere ondest/ond ondere ondest 1 6/ Omfang 21 lektioner á 45 min. Side 8 af 12

9 42 lektioner á 45 min. (inkl. synopsisøvelse, Opråb! projekt og historieopgave) 21 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter Kursisterne skal have kendskab til og kunne arbejde samfundsfagligt inden for emnerne ideologier, stat marked civilsamfund, liberalisme, socialisme, konservatisme, socialliberalisme, velfærdsmodeller, velfærdsstaten i Danmark, velfærdsdebat, den tyske velfærdsstat, fremtiden for den danske velfærdsstat. Derudover arbejder kursisterne tværfagligt med et af følgende fag; Design, drama, musik eller dans om emnet Oprør i velfærdsstaten Opbygningen af den danske velfærdsstat efter Velfærdsstatens udfordringer i dag. Den danske velfærdsmodel sammenlignet med andre landes velfærdsmodeller. Ideologiernes kamp i det 20. århundrede. Politiske brud i et europæisk perspektiv. Særligt fokus på DDR og Den kolde Krig. DK som sekulært samfund, Ligheder og forskelle mellem de tre Abrahamsreligioner Almisse i hhv. jødedom, kristendom og islam, Det dobbelte kærlighedsbud i kristendommen, Forholdet mellem velfærdssamfundet og den kristne tankegang, Diakoni og filantropi Velgørende organisationer i DK Ondskab i det gode samfund Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, analysearbejde, tværfagligt projekt med kreative fag, gruppearbejde, klassediskussioner, projektarbejde, synopsistræning Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser, brug af tavle, pararbejde, kildearbejde, øvelse i at opstille spørgsmål til hinanden, selvstændigt arbejde, øvelse i at fremstille problemformulering, planchefremstilling, synopsisarbejde, projektarbejde, velfærdsbattle (Liberal Alliance vs. Enhedslisten). Side 9 af 12

10 Klasseundervisning, diskussioner på klassen, individuelt arbejde, gruppearbejde, tekstanalyse, dramatisering af lignelser, tværfagligt projekt, synopsistræning Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Indhold Områdestudie: Japan Det nye Japan, s , 42-48, og Japan mellem øst og vest, s og Japan i hånden: s Film: Kaspar Astrup Schröder: Opfindelsen af Dr. Nakamats (2009) og Lej en familie A/S (2012) begge Plus Pictures Aps. Bøger: Japan mellem øst og vest Annette Skovsted Hansen et al, Systime 2011 p , 21 28, 31 40, 47 54, 62 70, 76 83, 87 95, , Kilder: Hara Tamiki, Notater fra atomlidelsernes tid, 1945 ibid Billede: Udenlandske skibe i Yokohama Havn (Sadahide, 1861) Billede: Et handelshus i Yokohama (Sadahide, 1860) Billede: Plakat fra Smid barbarene ud kampagne (Sadahide, 1861) Film: Den sidste samurai Edward Zwick, 2003 Lost in translation Sofia Coppola 2003 (>40:00) Anden verdenskrig i farver: Sejr i Stillehavet Robert Powell, 2008/9 sendt på DRK Supplerende: Synopsissæt med kilder om Japan Eksamenstræning: Ved det grønne bord (ks eksamen + synopsissæt om Kina). Side 10 af 12

11 Kernestof: Japansk religion af Esben Andreasen og Jørn Borup, Forlaget Univers, 2013, s. 8-16, 44-51, , , , , Horisont Af Allan Ahle, Infobokse om ritualer og myter s. 19 og 24 Underviserens egne materialer om Buddhisme, Kilde: Religionsportalen.dk af Poul Storgaard Mikkelsen Supplerende stof: Uddrag af tegneserien Saint Young Men af Nakamura Hikaru Shintoritualer hentet fra Youtube: Bøn i kloster: Bryllupsritual: Baby-crying sumo ritual: Shintomatsuri Kanamara (Penis festival): Et udvalg af skabelsesmyter i shinto Amidas oprindelige løfte Shinbuddhistisk Begravelse https://www.youtube.com/watch?v=yccbpelx2hy&feature=youtu.be Besøg hos Soka Gakkai https://www.youtube.com/watch?v=sghnec0iuc4&feature=plcp Omfang 21 Lektioner á 45 min. 39 lektioner á 45 min. 24 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter Forståelse for det japanske samfund og dets karakteristika, tilværelsesforståelse i Japan, familiemønstre i Japan, det politiske system, japansk økonomi og velfærd, moderne kriser og løsninger Side 11 af 12

12 Kulturmøde. Japanernes forhold til deres egen historie. Områdestudium (Japan/Asien). Identitetsdannelse det traditionelle og det moderne Japan (samfundsfag tager sig af den senmoderne Japan). Styreformer samfundsopbygningen under Tokugawa shogunatet. Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og Asien/Japan. Japanernes forhold til religion i dag Shinto: Kami kulten, Ritualer og myter i shinto, Shinto i dag Buddhisme: Shin buddhisme, Zenbuddhisme, Buddhisme i dag, Dødsopfattelse i shinto og buddhisme Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, gruppepræsentationer, klassediskussion, filmfremvisning, analysearbejde Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser, brug af tavle, pararbejde, kildearbejde, øvelse i at opstille spørgsmål til hinanden, selvstændigt arbejde, brainstorm om Japan, øvelse i at fremstille problemformulering, matrixgruppearbejde. Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, fremstilling af plancher, fremlæggelse, ritualanalyse, tekstanalyse, Synopseskrivning og eksamenstræning Side 12 af 12

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Fag: Samfundsfag C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag B alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (2):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tradium Handelsgymnasiet Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hfe Samfundsfag C hfe Colm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Kulturforståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-2 Kultur og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Ma juni 2013 Institution Frederikshavn handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Kulturforståelse

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juli 2013-2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF C/B Jens Overgaard,

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design C Jeannette Mørdrup 14desc1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dramatik C Maiken Brøndum Ravn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Favrskov Gymnasium Stx Religion C Maria Elisabet Betinger Andersen 2e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Design C CRA HH3A-KOM

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Jens Hvelplund (JE) 2i sab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Handelsskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemesteret 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Det internationale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Claus Munch

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Design C Anders Baunbæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC Hfe historie niveau B Susanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Sommereksamen 2015 Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx

Læs mere

Moduloversigt for national identitet-forløb

Moduloversigt for national identitet-forløb Moduloversigt for national identitet-forløb Mål: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien. Overskrift på de 15 lektioner materiale

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HF Nørre Nissum, VIA UC Uddannelse HF Fag og niveau Kultur og samfundsfagspakken

Læs mere