Plast2009. Plast og klima. Varm mælk på farten. En stejl nedtur. Nærkontakt med de unge. Grøn smiley til plastindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plast2009. Plast og klima. Varm mælk på farten. En stejl nedtur. Nærkontakt med de unge. Grøn smiley til plastindustrien"

Transkript

1 Varm mælk på farten En ny opsigtsvækkende sutteflaske er kommet på markedet. To danske fædre, Rasmus H. Schmiegelov og Nikolaj Leonard-Hjort står bag, og har valgt RK Plast i Skive som producent. Sutteflasken er speciel, fordi den kan opvarme 180 ml. mælk op på 4 minutter vel at mærke uden nogen form for strøm. Hemmeligheden er en organisk varmepatron bestående af salt og vand. Ingen ledninger, ingen strøm og ingen begrænsninger. Ideen bag sutteflasken er også, at den nybagte familie lettere skal kunne leve en aktiv og mobil tilværelse. Plast2009 plastindustrien i danmark 2009 D R S KO N C E RTS A L H E LT T Æ T P Å Plast og klima Plast2009 udgives af Plastindustrien i Danmark LÆS mere SIDE LÆS mere SIDE En stejl nedtur Læs lederen på side 3 Nærkontakt med de unge Læs mere på side 8 Nørre Voldgade København K Tlf.: : Ansvarshavende redaktør: Direktør, Peter Skov Redaktør: Charlotte Bengt Grafisk design: Makalhof Repro, Jonas Nilsson 10 L Æ S m e r e S I D E 10 Grøn smiley til plastindustrien Læs mere på side 10 Plastindustrien i Danmark

2 En stejl nedtur Plastindustrien sætter nu spotlight på klimadagsordenen med en ny hjemmeside om klima og plast. Den bliver en videnbank om det positive, plast gør for klimaet. Anledningen er stigende interesse i klimaspørgsmål herhjemme på grund af COP 15. Forbrugere finder deres viden på Internettet, og googler man ordet klima, får man over 44 millioner hits. Derimod overrasker det mange, at plastmaterialer og klimaforbedringer går hånd i hånd. Derfor har Plastindustrien valgt at lancere hjemmesiden Den skal være videnbank for danskere, som søger information om plast og klima. Siden indeholder fem væsentlige emner om plast i relation til klimaet, hvor de hårde fakta kan forenes med fordybelse i interessante cases. Den nødvendige og besparende plast Mange forbrugere tænker ikke over, at populære, energibesparende produkter og bæredygtighed i hverdagen ville være umuligt uden plast, og at plastmaterialet undergår en rivende udvikling til gavn for mennesker og miljø. Det er på grund af plastens egenskaber, at fødevarespild kan minimeres, og plasten gør energiproduktion fra sol, vind og vand til en mulighed. Og ifølge EU er det især inden for transport og energi, at en øget indsats og teknologiudvikling vil hjælpe klimaet afgørende. Energiforbruget giver nemlig anledning til ca. 80 % af EU s udledning af drivhusgasser. Det lyder for mange paradoksalt, at plast er en vigtig del af løsningen på klimaproblemet. Men når man klikker sig ind på den nye hjemmeside, bliver man klogere på, hvorfor netop plasten bidrager til at nedbringe både ressourceforbruget og CO 2 -emissionerne. I fjerde kvartal 2008 blev konjunkturerne sendt på den mest stejle nedtur, vi har oplevet ikke blot i mands minde, men i generationer. Mange havde allerede konstateret en vis svækkelse i markedet, men efter Lehman Brothers gik konkurs og det globale sammenbrud i den finansielle sektor, gik det rigtigt stærkt, og markedet har været surt siden. Alle berørt af krisen Ingen kan sige sig fri for at være berørt af krisen, men heldigvis er ikke alle dele af den plastforarbejdende industri lige hårdt ramt. Og på trods af de mørke udsigter, så skal vi huske, at der efter en nedtur altid kommer en optur. Det tilsiger al hidtidig erfaring os. Udfordringen er derfor hurtigst muligt at tilpasse vores kapacitet til markedet og samtidig være klar, når opturen forhåbentlig snart kommer. Vi skal nok komme igen. Personligt tror og håber jeg, at mange i Plastbranchen kommer hurtigere igennem krisen end tilfældet er i andre brancher. Vi skal stadig udvikle os Derfor betyder krisen ikke, at behovet for at udvikle vores virksomheder sættes på hold. Vi skal stadig være innovative i bredeste forstand, vi skal stadigvæk bruge uddannet arbejdskraft, overholde de mange regler om miljø, arbejdsmiljø og fødevarer og holde skarpt øje med nye initiativer, der negativt berører vores branche som eksempelvis energiafgifter på produktionsprocesser. Plastindustrien bistår Jeg mener derfor, at Plastindustrien i Danmark spiller en vigtig rolle, også i modgangstider. Både for at løse de mange opgaver, der bedst løses i fællesskab. Men også for at understøtte det branchenetværk, der kan gøre det lidt lettere at drive sin virksomhed helskindet gennem krisen. Jeg vil derfor opfodrer til, at branchen bakker op bag foreningen, som man har gjort det i over 60 år, for vi står stærkere sammen. Med venlig hilsen Formanden fik Plastprisen Hans Ulrich, Fabrikant, Ulfoss Plastic A/S Formand for Plastindustrien 3 2 Koncerthuset i DR Byen DR s koncerthus i Ørestaden er pakket ind i næsten transparent, blå polyesterdug, der sidder 2 meter fra den indre facade. Polyesterdugen er tilpas gennemsigtig til, at man aner betonkonstruktionen indenunder, men samtidig så tæt, at den kan bruges som lærred. Plastdugen lyses op om aftenen i forbindelse med koncerter og arrangementer. Så er der kvm. lærred i plast. Som en kæmpeoverraskelse for ham selv gav Plastindustrien årets Plastpris 2008 til formanden for foreningen, Hans Ulrich, Ulfoss Plastic A/S. Begrundelsen gav foreningens næstformand, Ole Arenfeldt, Wavin: Du været en enestående repræsentant for branchen, og i de seneste 18 år har du som bestyrelsesmedlem, og siden 2005 som bestyrelsesformand, påvirket os alle med dit engagement og din kærlighed for branchen. Hans Ulrich fyldte 60 i 2008 og kunne samtidig fejre sit 40 års jubilæum! Det kan lade sig gøre, hvis man starter tidligt nok.

3 Netværksdag med inspiration til bedre bundlinje Plastindustriens designklub en holdbar succes 4 Plastindustriens Netværksdag i november 2008 var en stor succes. Plastindustrien vil følge op med at invitere medlemsvirksomhederne med i løsningsorienterede netværksgrupper i Krisen skærper behovet for fokusering på, hvor der tjenes penge, og hvordan markedet angribes, når konjunkturen svinger opad igen. Recessionen og for mange røde tal skærper virksomhedernes kamp om kunderne samtidig med, at ordrebogen skrumper ind og kunderne kræver lavere priser. Denne problemstilling var på dagsordenen i et nyt initiativ i Plastindustriens regi Plastindustriens Netværksdag. På selve netværksdagen i november 2008 tog direktører fra forskellige virksomheder udgangspunkt i konkrete cases og diskuterede sig frem til mulige løsninger på problemerne med manglende indtjening og lønsomhed. De blev provokeret og sekunderet af Anders Drejer, professor i strategi og forretningsudvikling på Århus Business School. Tab på 80 % af kunderne Erfaringerne viser, at mange virksomheder har et uklart billede af de reelle omkostninger ved at fremstille og levere produkterne. Det er ikke usædvanligt, at der tabes på 80 % af kunderne, fordi rabatter gives for tilfældigt, og ofte til kunder man reelt ikke tjener på. Omvendt kunne en casevirksomhed vise, at man gennem fokus på de bedste kunder og skalerbare omkostninger kan vende røde tal til et positivt resultat på bare 6-8 måneder. Netværksdagen gav deltagerne stor inspiration og lyst til at arbejde i mindre netværk, hvor målet er at lære af de bedste og af hinanden for at styrke salg og lønsomhed. Derfor tilbyder Plastindustrien i 2009 medlemsvirksomhederne at gå sammen i mindre netværksgrupper med egne problemstillinger og løsninger. Grupperne bistås af en erfaren konsulent. LØSNING Afklar hvilke kunder der tjenes på og hvorfor? Skaf dig af med dårlige kunder og fokuser på de bedste Opsøg flere af de gode kunder Sælg løsninger ikke produkter Sæt pris på løsninger og service Hav en klar prisstruktur Beløn kun sælgeren for salg, der bidrager positivt på bundlinjen plastindustrien i danmark 2009 I over 10 år har Plastindustriens Designklub været datingklub for designere og virksomheder til velbesøgte arrangementer over hele landet. Samarbejdet mellem de vidt forskellige dele af plastbranchen og designverdenen er tit startet i en kaffepause under et virksomhedsbesøg. Kaffepauserne er faktisk ofte noget af det allervigtigste ved arrangementerne, udtaler industriel designer, Eskil Højland, der er formand for Designklubben. Temadagenes deltagere har gentagne gange bekræftet, at muligheden for at netværke på tværs er med til at motivere det flittige fremmøde. Vær så god at sidde I efteråret 2008 var møbeldesign på dagsordenen i klubben, og møbelfabrikken Fritz Hansen A/S lagde hus til. Udover produktionen af de velkendte designklassikere i træ og metal, benytter virksomheden også flittigt plastmaterialer til de nyeste designs. Designklubbens møde havde temaet Møbler, Plast og Globalisering, hvor en sagkyndig i virksomhedens produktion gav en faglig gennemgang af produktionsmetoderne. Den klassiske møbelvirksomhed benytter flere forskellige forarbejdningsprocesser som sprøjtestøbning, rotationsstøbning og blæsestøbning. Designklubben oplever altid at blive budt hjerteligt velkommen på de virksomheder, man besøger. Udbrede faglig viden om plast Når klubben mødes, giver det altid anledning til debat om materialeanvendelser og produktionsmetoder. Det er filosofien bag Designklubben: At udbrede faglig viden om plast til de mange dygtige designere, vi råder over herhjemme. Vi vil gerne have plastvirksomheder, der benytter designere og designere, der benytter plast. En flok opmærksomme tilhørere lytter til en forklaring om produktionsmetoder. Produktchef hos Fritz Hansen A/S, Niels Hamilton Ferguson fortæller. 5 Krisen skærper behovet RIN er produceret af Fritz Hansen for fokusering på, hvor der tjenes penge og hvordan markedet angribes...

4 REACH er en gigantopgave Vi når målet om genanvendelse REACH stiller nye krav til samarbejdet mellem leverandører og brugere af kemikalier. Fra 1. december 2008 blev det forbudt at anvende et kemikalie, der ikke er enten præ-registreret eller fuldt registreret i EU s nye kemikalieagentur i Helsinki. Plastvirksomheder, der bruger kemikalier eller kemiske produkter, skal derfor være sikre på, at den leverandør, man benytter, har registreret kemikalierne. Arbejdet er faktisk lige begyndt REACH er først fuldt indfaset i De kommende år byder derfor på nye fælles udfordringer for både råvareleverandørerne og plastvirksomhederne. Plastvirksomheder modtager fremover nye sikkerhedsdatablade fra leverandøren med konkret information om, hvordan det kemiske stof må bruges for ikke at skade miljø og sundhed. Er virksomhedens brug af kemikaliet ikke dækket, har man pligt til selv at udarbejde kemikalierapporter og sikkerhedsdatablade. Kemiske stoffer må kun markedsføres i EU, hvis de er enten præ-registrerede før eller hvis de er fuldt registreret virksomheder har præ-registreret kemiske stoffer hos EU s kemikalieagentur i Helsinki. Plastrelevante stoffer på kandidatlisten Alt tyder på, at vi nåede EU-målsætningen om genanvendelse af plastemballage i Plastindustrien har i så fald i samarbejde med bl.a. miljøministeriet øget genanvendelsen af plastemballage fra 6-7 % i 1994 til de krævede 22.5 % i Det er sket til lave omkostninger sammenlignet med de øvrige medlemslande. I de fleste europæiske lande er der indført kostbare, duale indsamlingssystemer, hvorimod vi herhjemme har løst opgaverne i samarbejde mellem myndigheder og erhvervsliv. Det har betydet, at kommunerne har spillet en hovedrolle, understøttet af forskellige initiativer fra erhvervslivet. Det har tilsyneladende ført til målet. Behov for nye initiativer Hold Danmark rent Plastindustrien er blevet partner i Hold Danmark Rent. Formålet er at holdningspåvirke danskerne til at tænke sig om, før de smider affald fra sig i byen eller i naturen. Fonden vil aktivere danskerne gennem aktioner. Danmarks Naturfredningsforening afholder landsdækkende indsamlinger af henkastet affald. I 2006 fandt man dåser og plastflasker! Det er rigelig grund til, at plastindustrien også bidrager til at gøre Hold Danmark Rent til en succes. Kandidatlisten Fire kemikalier, der har betydning for plastmaterialer, er optaget på REACH-kandidatlisten. Det betyder, at de anses for særligt miljø- og sundhedsmæssigt problematiske, og derfor skal brugen af dem begrænses. Listen bliver med tiden udbygget med nye stoffer. Bromeret flammehæmmer: HBCD DEHP DBP BBP Find information om stofferne på En række initiativer har været med til at promovere tanken om, at den rene plastfolie bør sorteres til genanvendelse. Man var i 2006 i en kritisk fase, hvor der opstod tvivl om, at målsætningen kunne nås, og der blev derfor søsat flere nye initiativer, der efter alt at dømme har virket efter hensigten: Plastvirksomheder skal informere kunderne, hvis virksomhedens produkter indeholder et af stofferne på kandidatlisten. Læs mere på Ekspertisen samlet ét sted Plastindustrien gør det nemmere for medlemmerne at leve op til de komplicerede REACH regler. Vi tilbyder ekspertise om REACH og kemikalier via vores hjemmeside, i workshops, erfa-grupper og i konkret rådgivning over telefon eller mail, lover chefkonsulent Helle Fabiansen. 6 En stor kommunikationskampagne Retur med plasten opfordrede erhvervslivet til at leve op til løfterne i aftalen mellem industrien, kommunerne, handelen og miljøministeriet. Nye krav om indsamling af flasker og dunke fra husholdningerne og pant på mineralvandsflasker har også bidraget. Krisen truer genanvendelsen Der foreligger endnu ikke en endelig rapport, der bekræfter, at målet er nået, og den økonomiske lavkonjunktur kan desværre true de gode resultater, da prisen på plastaffald er røget ned mellem gulvbrædderne. Men erfaringerne viser, at et konstruktivt samarbejde kan føre vidt, når miljøopgaver skal finde en fornuftig løsning. Miljøministeren Troels Lund Poulsen var selv i gang ved lanceringen af fonden, Hold Danmark Rent, som Plastindustrien støtter. 7

5 Nærkontakt med de unge Plastmageruddannelsen tilpasset virksomhedernes behov Siden 2000 har Plastindustrien aktivt søgt kontakt med de unge ad mange kanaler: Plastens skoledag, spændende pjecer, konkurrencer, Elev i Praktik, uddannelsesmesser og kampagner via plakater og sjove og flotte radio- og tv-spots. Men kan vi blive bedre? Det har Ziirsen Research undersøgt, og vi går nu efter nærkontakt med de unge. Flere Plastmagere Vi har heldigvis fået fat i flere unge til plastmageruddannelsen, men vi vil op på 150 uddannede årligt, fordi plastindustrien herhjemme skal leve af et højt kompetenceniveau. Der uddannes kun nye plastmagere, hvis branchen aktivt er med til at tiltrække elever til faget, og tilbyder dem elevpladser. Taxameterbetaling er en effektiv regulering af uddannelsestilbudet: Ingen elever = ingen uddannelse! Tag en plastmagerelev! Jeg opfordrer branchens virksomheder til at tage flere elever og uddanne flere plastmagere, så vi styrker vores kompetencer så vi er godt forberedte til fremtiden. Ingen tror vel på, at krisen tager nær så lang tid, som det gør at uddanne en dygtig plastmager, udtaler adm. dir. Jens Uhl Nielsen, der er formand for Plastindustriens Uddannelsesudvalg. For at imødekomme virksomhedernes stigende behov for fleksibel produktion med mindre seriestørrelser er plastmageruddannelsens indhold justeret. Det er Plastindustrien, der sammen med 3F er ansvarlige for uddannelsens indhold. Ifølge den ny bekendtgørelse for faget skal plastmagereleverne nu også lære at arbejde med periferiudstyr til plastproduktion, dvs. robotter, så deres færdigheder styrkes på dette område og det teknisk faglige niveau øges. For at kunne leve op til de nye krav, har Den Jydske Haandværkerskole netop fået installeret en 6-akset robot, der velvilligt er udlånt af Lego. Den skal nu skal indgå i undervisningen. Stor interesse for plast i folkeskolen Det kan en plastmager Indkøre Optimere Kvalitetssikre Problemløsning Organisere Den nye hjemmeside er smækfyldt af information om plastmageruddannelsen Afprøvet målemetode Ziirsen Research er anerkendt for deres analysemetoder: 50 grundige telefoninterviews og 12 personlige interviews af lige mange unge, der henholdsvis har valgt eller fravalgt plastmageuddannelsen, gav bemærkelsesværdige resultater. Der skal nærkontakt med de unge til og helst fra ung til ung. Der skal også gives helt konkret information om uddannelsen, skolen, karrieremulighederne, løn og om videreuddannelse. Nye initiativer I samarbejde med Den jydske Haandværkerskole satser vi derfor nu på en helt ny hjemmeside, ny informationspjece og besøg på folkeskoler og efterskoler. Vi satser på, at en ung plastmagerelev kommunikerer med de unge. Også vejlederne informerer vi om vores tilbud. For at tænde folkeskoleelever på at få en uddannelse indenfor plast, har Plastindustrien i 2008 afholdt kurser med virksomhedsbesøg for landets kemi- og fysiklærere. Kurserne har været et tilløbsstykke. Lærerne har brug for den viden og inspiration, kurserne har givet dem til undervisningen derhjemme. Mange lærere har aldrig været på en plastvirksomhed og en lærerkommentar var: Det er utrolig spændende at se de store maskiner omforme plastgranulatet til flotte, færdige produkter, og det kræver stærke færdigheder at kunne betjene computerstyringen af maskinerne. Besøg på Baylab Som led i charme-kuren vendt imod skolerne, blev 20 lærere inviteret på besøg hos Bayer i Leverkusen, hvor de selv kom på skolebænken igen i Baylab, der er Bayers berømte elevlaboratorium. For at forfølge resultaterne af sidste års succesrige besøg hos Bayer, bliver besøget i år udloddet som gevinst i en konkurrence for landets folkeskoler. Sideløbende afholdes de populære kurser fortsat for kemi- og fysiklærerne i hele Danmark. 8 9

6 Grøn smiley til plastens arbejdsmiljø Forsikringsaftalen under luppen 2008 var året, hvor alle plastvirksomheder fik screenet arbejdsmiljøet. Og arbejdsmiljøet i plastindustrien har det godt. Hele 82 % af de screenede virksomheder har i dag en grøn smiley, med eller uden krone, som symbol på, at langt de fleste har styr på arbejdsmiljøet. Vejledning hjælper Mange medlemmer har fundet god hjælp i Plastindustriens screeningsvejledning til at få styr på arbejdsmiljøet forud for Arbejdstilsynets screeningsbesøg. Der er god økonomi i et godt arbejdsmiljø. En arbejdsulykke koster i gennemsnit arbejdsgiveren kr. Kommer Arbejdstilsynet på besøg og konstaterer overtrædelser af arbejdsmiljøloven koster det typisk mellem og kr. afhængig af overtrædelsens karakter. Plastindustrien vil derfor hjælpe medlemmerne til et endnu bedre arbejdsmiljø til glæde for ansatte og virksomheden selv. Plastindustrien fortsætter derfor med at udgive vejledninger med anvisninger og praktiske råd, som kan bruges som guide til at finde vej gennem junglen af regler på arbejdsmiljøområdet. Fokus på ulykker og kemi En kampagne med fokus på knivskader samt rene og ryddelige gulve skal nedbringe antallet af ulykker i plastvirksomhederne. Plastindustrien udgiver i samarbejde med I-BAR en vejledning om sikkerhedsog sundhedsforhold for reparatører af plastforarbejdningsmaskiner med fokus på de 20 mest anvendte plastråvarer. STATISTIK Screening i plastvirksomheden Smiley Antal virksomheder % I alt Kilde: februar 2009 plastindustrien i danmark 2009 Forsikringsudvalget har bedt forsikringsmæglerne AON vurdere den forsikringsaftale, som Plastindustrien har haft med Topdanmark gennem mange år. Eksperternes vurdering er, at aftalen er prissat konkurrencedygtigt. Forslag til yderligere forbedringer drøftes nu med Topdanmark, hvor en mulighed er at danne et captive. Et captive er et forsikringsselskab, ejet af forsikringstagerne selv. Det har eksempelvis træbranchen gjort med held. Fornuftigt præmieniveau Bedømt på skadesforløb og præmieindbetaling viser beregningerne, at præmiebetalingen er fornuftig. Der er mulighed for nogle præciseringer i aftalen for så vidt angår f.eks. produktansvar. Forslagene drøftes i forsikringsudvalget, hvor der sidder repræsentanter for Topdanmark og Plastindustrien. Hvorfor overveje et captive? Et captive har vist sig at rumme fordele både for store koncerner og for grupperinger af virksomheder. Det skyldes dels helt kontante fordele i form af lave udgifter til reassurance og højere renteindtægter samt mindre udgifter til nytegning. Men et captive viser sig også at føre til lavere skadesfrekvens, fordi en typisk lidt højere selvrisiko og udsigten til en tilbagebetaling af for meget indbetalt præmie, øger forsikringstagernes opmærksomhed på forebyggelse. FAKTA Fakta om Sundhedssikringen I 2008 dækker Sundhedssikringen op til kr., i samme kalenderår, og op til kr. i alt. Da Sundhedssikring tilbydes alle medarbejdere i virksomheden, bliver medarbejderen ikke beskattet af betalingen. Virksomheden kan til gengæld fratrække betalingen som en driftsudgift. Sundhedssikring dækker: Undersøgelser Forundersøgelser Indlæggelse, operation og medicin Visse kosmetiske behandlinger Genoptræning og rekreation Afvænning for alkohol, ludomani eller spiseforstyrrelse Behandling hos psykiater og psykolog Akut krisehjælp plastindustrien i danmark 2009 Plastindustriens arbejdsmiljø skal være helt i top Tilbud om sundhedssikring Mange medlemsvirksomheder har allerede tegnet sundhedssikring for deres medarbejdere, så medarbejdere får adgang til at benytte private hospitaler og klinikker, når de rammes af sygdom. Det giver fordele for alle parter. Topdanmark tilbyder nu en konkurrencedygtig Sundhedssikringsordning til Plastindustriens medlemmer

7 Bioplast bydes velkommen Emballagenetværket holder dig ajour Udviklingen af plast lavet af biomasse tager fart. Plastindustrien hilser bioplast velkommen i familien af plastråvarer. Bioplast kan gøre os uafhængige af fossile råvarer og reducere CO 2 udslippet. Der er et stort potentielt marked og prisen kommer ned på sigt. Biomassen skal bruges effektivt Biomasse bør udnyttes til formål, der giver størst miljø- og samfundsmæssig værdi. Bruges biomassen til fremstilling af polyethylen, udnytter man værdien af biomassen tre gange bedre, end hvis man bruger biomassen til brændstof. Til transport og opvarmning kan vi i stedet udnytte andre klimavenlige energiformer. Fra biomasse til alle typer af plast Biomasse bruges til at fremstille helt nye polymerer som PLA (PolyLacticAcid), men biomassen kan også bruges til at fremstille de polymerer, vi allerede benytter i dag både basisplast som PE og PP og mere avanceret teknisk plast. Stort marked for bioplast, og prisen kommer relativt ned i takt med større anlæg Danske virksomheder som NOVOZYMES og Topsøe er i front i udviklingen af metoder til at omdanne biomasse til alle typer af polymerer. Perspektivet er, at ikke kun majs, sukkerrør og andre spiselige afgrøder kan anvendes til fremstilling af plast. Også biomasse i form af affaldsmateriale fra landbrugsproduktion og specialafgrøder kan benyttes som råvarer. Emballagenetværket er et netværk, som kan reagere hurtigt og målrettet på givne behov. Siden Emballagenetværkets etablering i 2004 har 81 personer fra 52 medlemsvirksomheder tilmeldt sig. Netværket er medlemmernes rådgivnings- og oplysningsforum. Her kan man som medlem få svar på spørgsmål og hvis Plastindustriens eksperter ikke kender svaret så kender vi garanteret en, der så kan hjælpe dig. Netværket bliver brugt til løbende at opdatere om ændringer i dansk og fælles EU-regulering vedrørende materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med levnedsmidler. Plastindustriens europæiske netværk Via Plastindustriens stærke netværk til danske myndigheder og eksperter i EU-systemet har vi mulighed for at følge forhandlinger i Bruxelles tæt. Og vi kan også via netværket fortælle, hvor udviklingen går hen. Parallelt hermed samarbejder vi med vores europæiske søsterorganisationer (EuPC og PlasticsEurope) for sammen med dem at påvirke udviklingen i den ønskede retning. Det har især betydning ved større lovmæssige ændringer, hvor EU-processen kan tage flere år. Flere mødeformer Emballagenetværket afholder faglige møder efter behov og en årlig temadag. Ad hoc-møderne bruges til at orientere om specifikke faglige problemstillinger og faglig diskussion i en fortrolig kreds f.eks. da bestemmelser om egenkontrolsystemer blev indført. Til det årlige temamøde samler vi de forskellige stakeholdere og får belyst og diskuteret aktuelle temaer med vores danske og udenlandske kontakter. Emballagenetværket sikrer 52 medlemsvirksomheder opdateret information Stort potentielt marked Plastindustrien tror på, at bioplast rummer en stor fremtid for dansk plastindustri. Der er nemlig et potentielt stort marked for bioplast, og prisen kommer relativt ned i takt med, at større anlæg og ny teknologi introduceres. Men det er ikke bionedbrydelighed, der er målet. Vi skal kunne bruge plasten til de samme formål som vi kan nu, og vi skal kunne genanvende den. Dansk bioplastnetværk Plastindustrien deltager i et bioplastnetværk med forskere, landbrug, kommuner og regioner. Det har til opgave at udvikle erhvervsmæssige muligheder og perspektiver ved produktion og anvendelse af bioplast i Danmark. Plastindustrien var sammen med NOVOZYMES vært for et velbesøgt seminar om bioplast. 125 deltagere mødte i vinter op på DTU for at drøfte bioplast som en bæredygtig og innovativ løsning. Videnskabsjournalisten Lone Frank var ordstyrer

8 Temperaturen i Plastindustrien Plastindustrien er branchens netværk Finanskrakket og krisen i store dele af økonomien betød et stort omsætningsfald i fjerde kvartal i 2008 og et væsentligt lavere prisniveau for plastråvarer. Store dele af plastindustrien ventes fortsat at være under stærkt pres resten af 2009, men nogle virksomheder klarer sig godt trods krisen. Faldet er tilsyneladende fladet noget ud, i alt fald taler nogle økonomiske eksperter nu om et muligt opsving allerede i Voldsomt fald i råvaresalget I fjerde kvartal 2008 faldt efterspørgslen på basisplast som polyethylen og polypropylen med % i forhold til efterspørgslen samme kvartal året før og i forhold til resten af Faldet i salg af råvarer har været det voldsomste i 35 år. Priserne blev halveret fra et niveau på omkring 1500 euro til 700 euro pr. ton. Salget af basisplast har taget fart igen i første kvartal af 2009, men ingen kan sige, om det skyldes, at pipelinen er tømt, og at det, vi ser, faktisk er en nødvendig genopbygning af lagre, efter lagrene har været kørt ned for at holde likviditeten hjemme i virksomhederne. For teknisk plast, der naturligvis også er ramt af krisen, ligger prisudsvingene kun på omkring det halve i forhold til basisplast. Eksperterne forventer ikke, at plastpriserne vil stige i 2009, hvor priserne i Europa i øvrigt ligger lavere end i USA og Asien. Totalt set regner råvareproducenterne med et fald i råvaresalget på 5 % i 2009 i forhold til salget i Stor variation i afsætningen Omsætningen er især faldet markant indenfor afsætning af delkomponenter og byggeprodukter. Samtidig rammer det mange virksomheder, der afsætter til det svenske og engelske marked, at der er lave kurser på svenske kroner og engelske pund, hvilket giver lave salgspriser omregnet til euro eller danske kroner. Indenfor byggesektoren ligger produktionen på indeks 50-60, og man har måttet afskedige mange medarbejdere for at tilpasse produktionskapaciteten. Mange virksomheder har også benyttet mulighederne for at gå på arbejdsfordeling og tilbyde medarbejderne relevant efteruddannelse. Krisen er ikke så hårdtslående på områder som legetøj og medicinsk udstyr og til dels emballage. Plastindustriens flagskib, LEGO, har efter et forrygende år i 2008 forsat en god prognose for salget i Og medicinsk udstyr og emballage er naturligvis ikke så følsomme over for konjunktursvingninger, da sygepleje og fødevareforbrug fortsætter trods krisen. En del tyder derfor på, at man har lov at håbe, at den danske plastforarbejdende industri har udsigt til at klare sig bedre gennem krisen end anden fremstillingsindustri. PE priser 1,600 1, Plastics information Europe, Bad Homburg/Germany - Plastindustrien er organiseret som en netværksorganisation. Vi tilbyder vores medlemmer 15 forskellige plastrelevante netværk i form af sektioner og faglige ad hoc netværk. Samtidig tager vi som forening del i danske og internationale netværk. Plastindustrien er medlemsorganisation i DI - Organisation for Erhvervslivet, og foreningens plastforarbejdende virksomheder er også samtidig medlem af DI. Det indebærer, at Plastindustrien kan udnytte den betydelige ekspertise og gennemslagskraft, som DI har på en lang række erhvervspolitiske områder. Tæt internationalt netværk Internationalt har Plastindustrien et udbygget samarbejde med PlasticsEurope, der er råvareproducenternes europæiske organisation. Gennem samarbejdet har vi adgang til en stor videnbank om plast, og vi kan monitorere på forslagsstadiet den udvikling, der finder sted i EU, og som er særlig relevant for plastindustrien. Vi er også medlem af den europæiske paraplyorganisation for plastforarbejdende industri, EUPC, og 8 europæiske organisationer for delbrancher under denne paraply. Plastdagen Plastindustrien afholder hvert år en Plastdag i maj måned, hvor et aktuelt emne bliver taget op til debat. I 2008 var temaet Fremtiden og Plast. To hundrede repræsentanter fra branchen deltog. Et godt spørgsmål! 15 Der er ikke markante udsving i antal indkøbte maskiner og udstyr i forhold til EUR/t 1,400 1,300 1,200 1,100 1, Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2008 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2009 Feb Mar 14 Øverst fra venstre mod højre: Tidl. Adm. direktør Jens Bornstein Færch Plast A/S (udtrådt af bestyrelsen) Adm. direktør Peter Skov Plastindustrien i Danmark Regional director Jan-Erik Johansson PlasticsEurope Adm. direktør Frank Gad SP Group A/S Adm. direktør Søren Ulstrup Ulstrup Plast A/S Direktør Eddie Oswald Arburg A/S Vice President Anders N. Ravnskjær LEGO Koncernen Nederst fra venstre mod højre: Fabrikant Henrik Thorning Fiberline Composites A/S Direktør Jens Uhl Nielsen DKI Plast A/S Adm. direktør Ole Arenfeldt Jensen Wavin A/S Fabrikant Hans Ulrich Ulfoss Plastic A/S Jan Schäfer SABIC Nordic A/S Vice President John Søndergård Coloplast A/S

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM OM NETVÆRKET + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER BÆREDYGTIG KAFFE + Danmarks største festival for global retfærdighed PRODUKTER 21. maj 2011 NYHEDER tel 2487 3836 mail info@kaffetekakao.dk ARRANGEMENTER åbningstider

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Plastindustrien tilbyder dig netværk og kompetencer

Plastindustrien tilbyder dig netværk og kompetencer Plastindustrien tilbyder dig netværk og kompetencer PLASTINDUSTRIEN Formanden for bestyrelsen i Plastindustrien, fabrikant Hans Ulrich, Ulfoss Plastic A/S, siger om Plastindustrien: Der er for mig ingen

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Plastmagermagasinet blivplastmager.dk. Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i

Plastmagermagasinet blivplastmager.dk. Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i Plastmagermagasinet er udgivet af: Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i Plastmagermagasinet. Plastmagermagasinet blivplastmager.dk F å e n p l

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere