33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp."

Transkript

1 Januar /07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin Ph.d... 7 Seminar med Professor Glen O. Gabbard... 9 Kurser Introduktionskursus i brugen af MCMI III Introduktionskursus i NEO-PI-R Introduktionskursus i SCID-II Certificeringskursus i MCMI III Specialafsnit for behandling af svære personlighedsforstyrrelser Boganmeldelse Kontingent Kalender Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45)

2 Orientering fra formanden Et nyt år står for døren - Godt Nytår ønsker vi fra bestyrelsen til alle Instituttets medlemmer! Atter i år har vi nogle spændende arrangementer: Afdelingsleder, fagchef Per Nielsen fra behandlingsinstitutionen Ringgården står i spidsen for de to første arrangementer til belysning af sammenhængen mellem personlighed og alkoholmisbrug. Vi oplever i disse år en stigende interesse for at forstå sammenhæng mellem personlighed og spiseforstyrrelse, personlighed og psykose, personlighed og depression osv., og især har der været særlig fokus på sammenhængen mellem personlighed og misbrug. Det er naturligvis udtryk for et udbredt ønske om at dreje behandlingen væk fra en ren symptombehandling. Vi skal møde personen eller mennesket bag lidelsen, og personlighedspatologi, hvad enten den ytrer sig gennem patologi af selvet, tilbøjelighed til konflikter i interpersonelle relationer, kognitive dysfunktioner eller en emotionel labilitet, kan føre til et misbrug som forsøg på at lindre problemet. Patienten skal ikke blot have en symptombehandling for sit misbrug, men også skal have bearbejdet den bagvedliggende personlighedspatologi. Man har på Ringgården arbejdet med at udvikle behandlingssystemer, hvor man tager hensyn til disse patienter med dobbeltdiagnoser. Ved det første seminar den 18. januar fremlagde forskellige danske forskere og behandlere deres projekter. Ved det efterfølgende seminar den marts vil Roel Verheul og Samuel Ball belyse internationale erfaringer fra to førende centre inden for alkoholforskning og personlighedsforstyrrelser (se annoncering andet steds i dette nummer). Speciallæge Ulrik Haahr har været primus motor i planlægning af et 2-dages seminar den marts med professor Lorna Smith Benjamin. Lorna Benjamin regnes for en af de mest kreative tænkere inden for den psykodynamiske tradition. Ikke alene har hun udviklet sit eget teoretiske system, men dets validitet er underbygget gennem empiriske studier af SASB-modellen (Structural Analysis of Social Behavior). Lorna Benjamin tilhører den interpersonelle tradition, som har haft andre vigtige bidragydere som Leary, Wiggens og Kiesler. En af de trofaste venner af Instituttet, professor Glen O. Gabbard besøger os i dagene april. Som det fremgår af programmet, vil der denne gang dels være tale om en uddybning af hans udvikling af mind-body tænkningen, og dels være tale om to eftermiddage med supervision. Den bedst sælgende psykiatriske lærebog i nyere tid har været Gabbard GO: Psychodynamic Psychiatry in NEWSLETTER 3 IPTP

3 Clinical Practice, og den foreligger nu i 4. udgave. Gabbard har senest redigeret Oxford Textbook on Psychotherapy. Instituttet fortsætter traditionen med at tilbyde kurser i anvendelse af instrumenter til personlighedsvurdering. For forårssemestret er der planlagt kurser i MCMI, SCID II og NEO-PI-R. I skrivende stund foreligger der endnu ikke et internetbaseret scoringsprogram for MCMI, men der er indgået aftale mellem Dansk Psykologisk Forlag og et tysk firma om, at MCMI nu kan lanceres i Danmark til pc-/internetscoring. WPA/ISSPD s uddannelsesprogram om personlighedsforstyrrelser er færdigt og godkendt af bestyrelsen for WPA. WPA-sekretariatet arbejder på at få lagt uddannelsesprogrammet på nettet, hvorfra det kan downloades gratis. Internetadressen er: educational programs. Vi håber, Instituttets medlemmer vil gøre flittigt brug af uddannelsesprogrammet. Instituttet vil overveje at tilbyde kurser i anvendelse af programmet, underbygget gennem brug af de slides, der er knyttet til programmet samt anvendelse af video. Arbejdet med at udvide WPA Section on Personality Disorders aktiviteter fortsætter. Formanden skal til møde med forlaget Wiley i London for at drøfte muligheden af at lancere et nyt tidsskrift: Journal on Personality and Mental Health. Ligeledes er det under overvejelse at gøre IPTP til officielt sekretariat for WPA Section on Personality Disorders. Også i dette Newsletter har vi fået en specialafdeling til at beskrive sit behandlingstilbud for patienter med personlighedsforstyrrelser, idet teamleder Mette Harpsøe Nielsen og afdelingslæge Kraka Bjørnholm præsenterer afdelingen på Bispebjerg Hospital. Til slut vil jeg nævne, at vores hjemmeside er yderligere forbedret. Instituttet vil fremover også lancere sine arrangementer på ISSPD s hjemmeside: Endnu en gang velkommen til et nyt spændende år i IPTP. Erik Simonsen NEWSLETTER 4 IPTP

4 Ordinær generalforsamling i IPTP Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 12. april 2007 kl Psykiatrien Roskilde, Smedehus, Smedegade 10-16, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastlæggelse af budget og kontingent 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter* 9. Valg af to revisorer 10. Valg af medlemmer til faste udvalg 11. Eventuelt *Suppleant Per Nielsen er på valg og genopstiller. Forslag til dagsorden ud over de faste punkter samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Der vil ikke blive udsendt yderligere indkaldelse. Bestyrelsen Seminarer og kurser For følgende seminarer og kurser gælder samme tilmeldings- og betalingsprocedure: Tilmelding til Dorit Mortensen eller i nogle tilfælde via hjemmesiden telefonisk: eller Kursusafgift betales inden seminaret/kurset på IPTP s konto i BG Bank: Tilmelding er bindende, når betaling foreligger. NEWSLETTER 5 IPTP

5 Seminarer Substance abuse and personality disorders Den 29. og 30. marts 2007 afholder IPTP i samarbejde med behandlingshjemmet Ringgården seminar med to prominente forskere inden for rusmiddelafhængighed og personlighedsforstyrrelser: lektor, klinisk psykolog Samuel A. Ball og professor og institutleder Roel Verheul fra henholdsvis USA og Holland. På seminaret vil oplæg og diskussioner foregå på engelsk Kursusleder: forskningsoverlæge, forskningslektor Erik Simonsen, formand for Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi og fagchef Per Nielsen, Ringgården Discussants: Erik Simonsen og Per Nielsen Tid: torsdag den 29. marts 2007 kl og fredag den 30. marts 2007 kl Sted: Ringgården, Strandvejen 1, Middelfart Kursusafgift for medlemmer af IPTP kr., for ikke-medlemmer kr kr. Tilmelding senest 12. marts 2007 til Dorit Mortensen på Foreløbigt program Torsdag den 29. marts 2007 Roel Verheul: Comorbiditet mellem afhængighed og personlighedsforstyrrelse state of the art - specific diagnostic and treatment implications of comorbid personality disorders in the treatment of substance abuse - treatment of personality disorders - specific diagnostic and treatment implications of comorbid substance use disorders in the treatment of personality disorders Roel Verheul har gennem de sidste 10 år haft stor betydning for forståelsen af forekomst af dobbeltdiagnoser med både misbrug og personlighedsforstyrrelse. I de senere år har hans forskning fokuseret mere på psykoterapi af personlighedsforstyrrelser end på misbrug. NEWSLETTER 6 IPTP

6 Fredag den 30. marts 2007 Samuel Ball: Behandling af dobbelt belastede klienter med rusmiddelafhængighed og personlighedsforstyrrelser: dobbelt fokuseret skema terapi Samuel Ball s primære forskningsområde er vurdering og behandling af personlighedsforstyrrelser hos misbrugere. Hans arbejde inkluderer validering af dimensionelle og flerdimensionelle undertyper af personlighed og misbrug. Han har udviklet den første manual for psykoterapi af de mest almindelige dobbeltdiagnoser: personlighedsforstyrrelser og rusmiddelafhængighed. Seminar med Lorna Smith Benjamin Ph.d. Interpersonel Rekonstruktiv Terapi og nye synspunkter på mentale lidelser. Integration af viden og forskning Lorna Smith Benjamin er professor ved Department of Psychology, University of Utah, Salt Lake City samt professor ved Department of Psychiatry, University of Utah. I Danmark er hun mest kendt for instrumentet Structural Analysis of Social Behavior (SASB), brugt i adskillige forskningsprojekter. Lorna Benjamin vil på seminaret gennemgå sin psykoterapeutiske model: Interpersonel Rekonstruktiv Terapi: en attachmentteoribaseret indgang til personlighed som systematisk kombinerer psykodynamisk teori, kognitiv adfærdsteori, klientcentrerede og humanistiske begreber. På andendagen præsenteres et alternativ til den medicinske deficit model samt SABS, som måler internaliserede repræsentationer og personlighedsmønstre. Tid: tirsdag den 6. marts 2007 kl og onsdag den 7. marts 2007 kl Sted: FUHU s konferencecenter, Auditorium 1, Fiolstræde 44, Kbh. K Kursusafgift for medlemmer af IPTP kr., for ikke-medlemmer kr kr. Tilmelding senest 16. februar 2007 til Dorit Mortensen på Kurset søges godkendt i Psykologforeningen. NEWSLETTER 7 IPTP

7 Foreløbigt program Day 1: Interpersonal Reconstructive Therapy (IRT): an attachment-based approach to personality that systematically combines psychodynamic, cognitive behavioral, client centered and humanistic concepts Morning Assessing personality and relating it to Axis I Part A: Defining two cases of personality disorder according to DSM-IV, dimensional alternatives, and Benjamin s (1996) interpersonal descriptions Part B: IRT case formulations for the NPD and BPD/OCDPD examples and their comorbid Axis I disorders Afternoon Treatment of personality and comorbid Axis I disorders using IRT Part A: RT treatments for the illustrative NPD and OCDPD cases. Part B: Outcome data for IRT. Selected remedies for common difficulties adhering to the IRT model Day 2: An alternative to the structural deficit version of the medical model Morning Mental disorder in analogy to immune disease Part A: Two views of mental disorder: Structural Deficit model and the Infectious disease model (allergy and autoimmune versions) Part B: Randomly selected IRT cases show the power of the allergy/ autoimmune disease analogy. Reframing roles of medications and genetics Afternoon Structural Analysis of Social Behavior (SASB) measures internalized representations and patterns of personality Part A: Basic principles of SASB theory and assessment methods. Data connecting internalized representations and clinical syndromes Part B: Clinical and Research uses of SASB. Avoiding common misuses of SASB and optimizing its versatility NEWSLETTER 8 IPTP

8 Seminar med Professor Glen O. Gabbard The mind-brain interface Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) har atter få tilsagn fra professor Glen O. Gabbard om afholdelse af seminar i Danmark. Glen Gabbard er professor i psykiatri ved University of Houston. Han har bag sig et omfattende forfatterskab på over hundrede artikler og flere bøger om psykiatri og psykoanalyse. I den meget velanskrevne og roste bog Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice, der i 2005 forelå i 4. udgave, har Gabbard grundigt argumenteret for integrering af biologisk og psykodynamisk tankegang. Tid: Fredag den 13. april 2007 kl Lørdag den 14. april 2007 kl Sted: Hotel Prindsen i Roskilde Kursusleder: Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen Kursusafgift for medlemmer af IPTP kr., ikke-medlemmer kr. Frokost og kaffe/te begge dage inkluderet. Tilmelding senest 26. marts 2007 til Dorit Mortensen på Foreløbigt program Friday 13. April Registration The mind-brain interface in borderline personality disorder Coffee/tea The mind-brain interface in borderline personality disorder (cont d) Lunch Case presentation Coffee/tea Case presentation Saturday 14. April A neuroscience perspective on transference and the therapeutic action of psychotherapy Coffee/tea NEWSLETTER 9 IPTP

9 A neuroscience perspective on transference and the therapeutic action of psychotherapy (cont d) Lunch Case presentation Coffee/tea Case presentation Kurser Introduktionskursus i brugen af MCMI III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III) MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Psykologisk Forlag står for udgivelsen. Der er udgivet et håndscoringsprogram, men forlaget forventer at lancere en web-baseret eller pc-baseret scoring i starten af Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering. Tid: Onsdag den 19. april 2007 kl Sted: Psykiatrien Roskilde, Aktivitetshuset, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser: Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen Program: Gennemgang af personlighedsforstyrrelser Kort introduktion til Millons teorier og publikationer Introduktion til spørgeskemametoden og alternativer til MCMI MCMI III s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder Fortolkning af MCMI III profiler Kursusafgift: kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikkemedlemmer Deltagerantal: Max. 20 Tilmelding senest 30. marts 2007 til Dorit Mortensen på NEWSLETTER 10 IPTP

10 Introduktionskursus i NEO-PI-R NEO-PI-R er sammen med MCMI-III og MMPI blandt de hyppigst anvendte spørgeskemaer til klinisk brug. NEO-PI-R beskriver 5 grundlæggende faktorer: Neuroticisme, ekstroversion, samarbejdsvillighed, åbenhed og samvittighedsfuldhed samt en række underliggende facetter. NEO-PI-R står knapt så stærkt i relation til en traditionel klassifikation af personlighedsforstyrrelser som fx MCMI-III, men har sin styrke i beskrivelsen af patientens ressourcer, stærke og svage sider. Testen er videnskabeligt velunderbygget og er valideret i flere transkulturelle studier. Den er hyppigt anvendt i forskningsprojekter, men har også vist sig at være et nyttigt instrument til brug for en almindelig psykologisk testning eller ved psykiatriske speciallægeerklæringer. Tid: Fredag den 8. maj 2007 kl Sted: Psykiatrien Roskilde, Aktivitetshuset, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser: Kursusafgift: Deltagerantal: max. 20 Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikkemedlemmer Tilmelding senest 17. april 2007 til Dorit Mortensen på Program: Gennemgang af testens konstruktion og administration Kliniske anvendelsesmuligheder Gennemgang af eksempel på anvendelse i forskningsprojekt Gennemgang af en række sygehistorier, hvor testen har været anvendt som led i en klinisk udredning Testen er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, og der foreligger en manual, som det forventes, at deltagerne har anskaffet sig inden kurset. NEWSLETTER 11 IPTP

11 Introduktionskursus i SCID-II SCID-II er et semistruktureret interview, der giver mulighed for at foretage en præcis diagnostisk vurdering af personlighedsforstyrrelserne, som de er defineret i det amerikanske diagnosesystem, DSM. SCID-II kan anvendes som supplement til et almindeligt klinisk interview til at be- eller afkræfte en, eller flere diagnoser. Det kan endvidere anvendes suppleret med et spørgeskema bestående af de diagnostiske kriterier for alle personlighedsforstyrrelserne, hvorefter særligt ja -besvarelserne danner baggrund for det efterfølgende interview, hvilket giver grundlag for et grundigt diagnostisk interview. Endelig kan det være en hjælp til at skærpe almindelig klinisk interviewteknik. SCID-II findes i dansk oversættelse og udgives af Syddansk Universitetsforlag. SCID-II er et instrument, der egner sig til både forskning og den kliniske hverdag. Internationalt er der således publiceret flere artikler, hvor der er demonstreret test-retest og interraterreliabilitet. I dansk sammenhæng bruges instrumentet i flere igangværende forskningsprojekter. Det forudsættes, at kursisten selv anskaffer sig SCID-II interviewhæftet inden kursusstart. Dette kan ske ved henvendelse på Tid: Fredag den 30. marts 2007 kl Sted: Psykiatrien Roskilde, Aktivitetshuset, Smedegade 10-16, Roskilde Undervisere: Afdelingslæge Charlotte Freund og psykolog Rikke Bøye Kursusafgift: kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikkemedlemmer Deltagerantal: max. 20 Tilmelding senest 2. marts 2007 til Dorit Mortensen på NEWSLETTER 12 IPTP

12 Certificeringskursus i MCMI III Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III Opfølgnings-/certificeringskursuset vil indeholde en valgfri mulighed for at få testet sin viden om prøven og sine evner til at lave en fortolkning af profiler. Det er en god idé før kurset at repetere noterne fra det første kursus. Mål: Metode: Prøve: At sætte deltagerne i stand til at lave fortolkninger af MCMIprofiler med særlig opmærksomhed på mulige fejlkilder i testen og i undersøgelsessituationen. Workshop hvor hver deltager medbringer to profiler inkl. spørgeskema som overheads og som papirkopi (8 eksemplarer af hver). Disse diskuteres parvist; analyserne fremlægges i plenum. Generelle problemstillinger diskuteres i fællesskab. Profilerne bedes fremsendt til underviseren en uge inden kurset. Dagen afsluttes med en prøve, der tester baggrundsviden om testen. Er resultatet af prøverne (fortolkning af profiler og MC) tilfredsstillende, tilsendes deltagerne efterfølgende et certifikat. Tid: Mandag 18. juni og tirsdag den 19. juni 2007, begge dage kl Sted: Aktivitetshuset, 1. sal, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser: Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen Deltagerantal: Max kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikke- Kursusafgift: medlemmer Tilmelding senest 25. maj 2007 til Dorit Mortensen på NEWSLETTER 13 IPTP

13 Specialafsnit for behandling af svære personlighedsforstyrrelser Bispebjerg Hospital E6 ved teamleder og psykolog Mette Harpsøe Nielsen og afdelingslæge Kraka Bjørnholm Specialafsnittet for behandling af svære personlighedsforstyrrelser E 6 Bispebjerg Hospital, blev etableret 1. april Her omlagde man døgnpladser til dagbehandlingspladser for at kunne give et mere målrettet og specifikt tilbud til - samt at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser af de alvorlig personlighedsforstyrrede patienter. Baggrunden for denne omlægning bygger på de behandlingstilbud og forskningsresultater som bl.a. A. Bateman i England og S. Karterud i Norge har vist giver en god effekt for denne målgruppe. Undersøgelserne viser, at svært personlighedsforstyrrede har ringe udbytte af døgnindlæggelse, men profiterer godt af psykoanalytisk funderet dagbehandling med en reduktion af selvdestruktiv adfærd, selvmordsforsøg, angst, depressive symptomer og interpersonelle problemer. Behandlingstilbuddet på E6 er sammensat af flere forskellige tilgange til patienten, og vi har valgt ligesom Karterud i Ullevål at kombinere den psykoanalytiske tilgang med kognitive elementer som f.eks. psykoedukation. Tilbuddet er bygget op som et intensivt dagtilbud, og målgruppen er de svære personlighedsforstyrrede patienter, der har det for dårligt og er for ustabile til at kunne indgå i den almindelige ambulante behandling. Inklusionskriterierne er, at patienterne aldersmæssigt skal være mellem 18 og 50 år og have en diagnose F60 61 med eller uden ledsagende symptomer som depression, angst eller spiseforstyrrelse (BMI >18). De skal være i stand til at opretholde en dagligdag i eget hjem, men have en GAF mellem 40 50, hvilket er: Alvorlig forstyrrelse af social, arbejdsmæssig eller uddannelsesmæssig funktion. Patienterne skal udvise en vis refleksiv evne og have et ønske om længerevarende behandling samt ønske om forandring. Eksklusionskriterierne er udtalte dyssociale og paranoide træk. Patienter, som opfylder kriterier for skizofreni, skizotypisk sindslidelse, bipolar affektiv sindslidelse, somatisk betinget sindslidelse eller intellektuel reduktion. Hvis skadeligt brug af alkohol, illegale stoffer og afhængighedsskabende medicin er et dominerende element i patientens problemstilling, anbefaler vi, at de først bliver henvist til afvænning i andet regi, hvilket f.eks. kan foregå mens de står på venteliste til behandlingen i afsnittet. NEWSLETTER 14 IPTP

14 Afsnittet har for tiden kapacitet til 14 patienter, der møder dagligt til gruppebehandling bestående af samtalegruppe, kropsgruppe, socialgruppe, tegnegruppe, kognitiv problemløsningsgruppe, psykoedukation og storgruppe. Grupperne fokuserer på forskellige dele af eller indgangsvinkler til patienten, og tanken er, at integrationen af disse tilgange hjælper patienten bedst muligt med at skabe en helhed på et ydre og et indre plan. Patienterne er delt op i to grupper, der fast følger hinanden gennem hele ugeprogrammet. Der er løbende udskiftning i grupperne (slow open), og patienterne bliver forberedt på, at der kan være observatører med i grupperne. Der har gennem det seneste år været en ventetid på 4 6 måneder fra patienten bliver sat på venteliste, til hun starter i behandlingen. Behandlingen er opdelt i to faser, hvor den første fase er en intensiv behandling med dagligt møde i de forskellige terapigrupper med en varighed på 22 uger. Herefter er der et tilbud om at fortsætte i fase II behandling, som består af en samtalegruppe 1 gang om ugen i 1½ år, og i det første ½ år har de fortsat kontaktpersonsamtaler 1 gang ugentligt. Vi arbejder i øjeblikket på at gøre overgangen mellem de to behandlingsmoduler mere glidende, da der har været mange dropouts i denne fase af behandlingen. Vi undersøger, hvilke faktorer der spiller ind på denne tendens, for dermed at kunne ændre på dette mønster. De kortsigtede mål er at få patienterne til at møde stabilt i behandlingen, kunne indgå i en gruppe og at reducere selvdestruktiv adfærd. De overordnede formål med behandlingen er at øge patienternes affektbevidsthed, give dem en mere sammenhængende selvoplevelse, samt styrke deres evne til at relatere sig adækvat til andre mennesker og omgivelserne. Ved forvisitationssamtalen bliver patienterne bedt om at udfylde SCL 90, IIP og MCMI, og dette gentages ved afslutningen af fase I (intensivt dagprogram) og ved afslutningen af fase II (ambulant gruppe). Det er meningen, at disse data skal danne grundlag for et effektmål (kvalitetssikring), hvor vores forventning er en betydelig reduktion af selvdestruktive impulser og handlinger samt en generel symptomlettelse. Der har været mange praktiske og tekniske problemer med installationen og anvendelsen af registreringsprogrammerne, hvilket fortsat ikke er på plads. Vi er på det seneste begyndt at kunne bruge dele af programmerne, og håber på at vi indenfor de næste par måneder kan bruge opgørelser fra SCL 90 og IPP i forvisiteringen og i behandlingstilrettelæggelsen. Vi forsøger hele tiden at videreudvikle og gøre programmet bedre og mere sammenhængende, og har derfor nogle fokuspunkter vi arbejder med som afdeling. Det er bl.a. en større opmærksomhed på de sociale forhold som økonomi, bolig og uddannelse eller beskæftigelse. I starten af afdelingens historie har der NEWSLETTER 15 IPTP

15 ikke været mere end et par timers socialrådgiverbistand om ugen, og der har derfor skullet prioriteres skrapt med de få timer, der har været til rådighed. Det er et felt, vi i den nærmeste fremtid vil beskæftige os mere med, da vi oplever, at uafklarede sociale forhold ofte er forstyrrende for behandlingen på en uhensigtsmæssig måde. Vi vil derfor forsøge at blive mere opmærksomme på disse aspekter i forvisitationen og måske allerede i ventetiden på behandlingen at kunne støtte og vejlede patienten omkring disse forhold. Dette vil forhåbentlig kunne skabe en større sammenhæng mellem patientens ydre liv og behandlingen. Et andet vigtigt fokusområde er indsatsen overfor patienter med børn, og hvordan vi i den forbindelse kan sikre et samarbejde med de kommunale myndigheder om forholdende for barnet og en styrkelse af forældrerollen. Der har tidligere været en forældregruppe i afdelingen, som har måttet lukke ned i en periode. Vi regner dog med, at denne gruppe snart kan blive genåbnet. Derudover forsøger vi i øjeblikket at planlægge, hvordan vi fremover kan blive bedre til at inddrage de pårørende på et tidligt tidspunkt i behandlingen. På længere sigt kunne der evt. blive afholdt undervisningsforløb for de pårørende, så de bliver bedre i stand til at forstå lidelsens karakter og derved i højere grad kan støtte op om behandlingen. Sidst men ikke mindst er vi optaget af at sikre personalet tilstrækkelig undervisning og supervision for at kunne magte den store opgave det er udelukkende at tage sig af denne patienttype. Vi har derfor daglige refleksionsrum eller overleveringer, hvor teamet i fællesskab prøver at rumme og forstå de mange processer der er i gang. NEWSLETTER 16 IPTP

16 Boganmeldelse Jørgensen CR. Personlighedsforstyrrelser. Moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelser København: Akademisk Forlag, sider. Pris: 449 kr. ISBN Forfatteren er lektor i klinisk psykologi ved Århus Universitet, ph.d. og uddannet gruppeanalytiker. I indledningen gør forfatteren sit grundsynspunkt klart: hvis man vil være professionel i sin kontakt med personlighedsforstyrrede mennesker, må man støtte sig til gode teoretiske modeller, empirisk baseret viden og have klinisk funderede retningslinier. Det efterfølgende kapitel er en fint afvejet gennemgang af definitioner, af det kategorielle system og af de dimensionelle alternativer. Forfatteren kritiserer med rette det nuværende diagnosesystem, som har dårlig afgrænsning over for det normale, skaber en kunstig høj komorbiditet, har begrænset validitet og mangler en gennemgående teori. Forfatterens videnskabelige tilgang giver læseren en følelse af at være i solide hænder i gennemgangen af et vanskeligt emne, og forfatteren er helt opdateret i empirien, hvad bogens ca. 600 referencer vidner om. I et kapitel om ætiologiske modeller anvender forfatteren sin socialpsykologiske analyse af mennesket i en senmodernistisk vestlig kultur og kæder det sammen med udvikling af personlighedspatologi. Personlighedsforstyrrelser er her nærmest gjort identisk med borderlinediagnosen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt (se senere). Forfatteren har en fin gennemgang af borderlinebegrebets vanskelige afgrænsning over for PTSD og de affektive lidelser. De teoretiske modeller præsenterer forfatteren i en grundig gennemgang over 144 sider af de store navne inden for den psykoanalytiske skole, fra Freud, Abraham, Reich over Winnicot, Klein, Balint og frem til de moderne bidrag fra selvpsykologi (Kohut), tilknytningsteori (Bowlby) og mentaliseringsbegrebet (Fonagy). Forfatteren tager stilling undervejs, vægter de forskelliges bidrag, hvad der letter læsningen af dette relativt lange afsnit, som fører frem til beskrivelsen af en relationel baseret model. De vigtigste inspirationskilder her er Kernberg, Clarkin og Gabbard, som hver på deres måde har bidraget til at påpege betydningen af nærvær og neutralitet i relationen til borderlinepatienten. Forfatteren har overblik og nysgerrighed nok til også at kunne præsentere de kognitive modeller (Linnehan, Ryle, Young). Forfatteren runder af med en gennemgang af empiriske forløbs- og effektundersøgelser af borderlinetilstande, som er kendetegnet ved en høj grad af remission. NEWSLETTER 17 IPTP

17 Bogen handler som det fremgår først og fremmest om borderlinepatienter. Bogens hovedtitel burde nok afspejle dette. Borderline personligheden udgør reelt højst 10 procent af personlighedsforstyrrelserne, om end måske den mest prævalente blandt de indlagte. Vi hører i bogen meget lidt om cluster A (de excentriske: skizoide og paranoide) og cluster C (de hæmmede: tvangsprægede, dependente, ængstelig undvigende). At identificere personlighedsforstyrrelser med borderlinetilfælde som altid tager al opmærksomheden kan lede til dårlig diagnostik i klinikken og medvirke til at bringe området i miskredit. Man må håbe, at bogen ikke får nogen til at vende området ryggen i fortvivlelse over, at alt bliver kaldt borderline. Vi skulle gerne have udviklet den samme tradition i Danmark som i Norge, hvor de seneste års forskningstradition har ført til ligeværdig interesse for behandlingen af alle personlighedsforstyrrelser. Forfatteren har en fortælleglæde og formår med grundighed og sproglig elegance at omskrive videnskabelig litteratur, så den bliver letforståelig og overskuelig, Nogle gange bliver sætningerne dog hæsblæsende lange (op til 108 ord pr. sætning (s. 313)!). Bogen fortjener en bred læserkreds. Psykoterapeuten, den forskningsinteresserede og klinikere i psykiatrien vil hver især finde inspiration og vigtige informationer her. Bogen egner sig også som udgangspunkt for studiekreds eller som grundbog for ansatte i specialafdelinger til behandling af personlighedsforstyrrelser, og den skal naturligvis stå på ethvert psykiatrisk bibliotek. Erik Simonsen Kontingent I dette Newsletter er indlagt girokort til betaling af kontingent for Årskontingentet er fortsat 300,00 kr. Kontingent bedes betalt senest 1. april Vælger du at betale via netbank, bedes du tydeligt angive navn ved betalingen. Kontonummeret i BG Bank er: Opmærksomheden henledes på, at man er medlem som privatperson, hvorfor kontingent ikke betales/opkræves via EAN-nummer. Dorit Mortensen NEWSLETTER 18 IPTP

18 Kalender Xth International ISSPD Congress, September 2007, The Hague, The Netherlands - Obs.: deadline for abstracts er 1. april NEWSLETTER 19 IPTP

19 Kontaktpersoner/bestyrelse Forskningslektor, forskningsoverlæge Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Region Sjælland, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf , fax Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi Morten Kjølbye (næstformand) Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital, Skovagervej 2, 8240 Risskov tlf , fax Speciallæge i psykiatri Ulrik Haahr Region Sjælland, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde Amt tlf Cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen Universitetsklinikken, Landemærket 9, 1119 København K tlf Afdelingslæge Per Sørensen Specialiseret Enhed, Amager Hospital, Digevej 110, 2300 København S Psykolog Sebastian Simonsen (ansv. Newsletter og hjemmeside) Region Sjælland, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf , fax Cand.psych., ph.d. Per Nielsen Ringgården, Afdeling for forskning og formidling, Strandvejen 1, 5500 Middelfart tlf , fax Overlæge Bo Jensen Hou, Nobisvej 46, 3460 Birkerød Sekretær Dorit Mortensen Region Sjælland, Psykiatrien Roskilde, Smedehus, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf , mobil , fax NEWSLETTER 20 IPTP

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2008 35/08 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori... 6 Seminar med Professor Glen

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Juli 2007 34/07 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 4 Årsberetning... 6 Årsregnskab... 8 Seminarer og kurser... 9 4. Millon seminar... 9 Forskningsseminar...

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Ti timer slår ikke til

Ti timer slår ikke til Ti timer slår ikke til Af Psykologerne på Psykologisk Center Særtryk fra PSYKOLOG NYT 19. Okt. 2001-55. Årgang Nr.19 Borderline Af psykologerne på Psykologisk Center Ti timer slår ikke til Det er fagligt

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN 16 PSYKOLOG NYT Nr. 13. 2006 Mennesker med personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelse er en udbredt lidelse. Artiklen opsummerer

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Følelsesmæssig dysregulering, impulsivitet, relationsforstyrrelse

Følelsesmæssig dysregulering, impulsivitet, relationsforstyrrelse Indholdsfortegnelse Forord til 2. udgave 9 Forord til 1. udgave 14 1 Introduktion 17 2 Hvad er personlighed og personlighedsforstyrrelse? 36 Almenpsykologisk indgang til personligheden 36 Identitetsdannelsen

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016 2. Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

16.01.2008. Henvisning. Assessment

16.01.2008. Henvisning. Assessment Personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd De selvskadende unge Lægeforeningens Sundhedskomite Konference den 29. januar 2007 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse?

med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse? 15. December 2011. Temadag for specialuddannede psykiatriske sygeplejersker. Hvordan arbejdes der i Sønderjylland med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse?

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2010 40/10 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 7 7. Millon seminar: Professor Stephen Strack... 8 Introduktionskursus

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere