Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 12 Offentligt. Ang. indføring og forklaring af problematikker ang. e-cigaretter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 12 Offentligt. Ang. indføring og forklaring af problematikker ang. e-cigaretter 25.07."

Transkript

1 Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 12 Offentligt Ang. indføring og forklaring af problematikker ang. e-cigaretter Til Danmarks minister for Sundhed og Forebyggelse Til Folketingets Sundhedsudvalg Til de danske politiske partier og deres sundhedsordførere Til Danmarks Europaminister Til Folketingets Europaudvalg Til de danske medlemmer af EU-parlamentet Til den danske presse/medier Ang. indføring og forklaring af problematikker ang. e-cigaretter Vigtigheden af øjeblikkelig lovliggørelse af produktet og den e- væske der anvendes m.m. Side 1 af 18

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Link til informationsfolder Korte fakta Fotos af hhv. cigaret, forskellige typer e-cigaretter/e-damp til sammenligning Bekymringer Nuværende dansk lovgivning og foreslået regulering via EU mht. e-cigaretter/e-damp Markedsføringstilladelse til salg af medicinalprodukt Sikkerhed Kvalitet Effektivitet Konklusion Har du brug for mere viden?...18 Side 2 af 18

3 1. Indledning Vi vil bede jer som parti/person/medie om at undersøge yderligere angående e-cigaretter/e-damp, og at gøre jer bekendt med jeres partis holdning og stillingtagen til dette emne. Har I endnu ikke taget endelig stilling/holdning til e-damp, så kan dette brev være med til at klæde jer bedre på, til at tage denne vigtige beslutning. Hvis I mener at I er blevet tilstrækkeligt oplyst omkring emnet, så bedes I alligevel læse dette brev til ende - det kan måske være en tilføjelse til jeres viden. Vi er godt klar over at I sikkert har en fuld kalender med andre vigtige og vitale politiske emner, men alt vi beder om er et åbent sind og at I vil bruge de minutter det vil tage at læse dette brev. Potentielt kan I være med til at give danskere en forventet levealder, der kan blive forøget med 10 år Link til informationsfolder DADAFO - Dansk e-damper Forening er en privat forening, som vil oplyse om e-damp og varetage medlemmernes interesser. Tilstræbe at skabe en vidensbase med de nyeste analyser, undersøgelser og herved at søge støtte til at iværksætte dem, eller samarbejde med andre der gør. DADAFO Dansk e-damper Forening, har lavet en meget informativ informationsfolder 1, der meget kort og på forståeligt dansk forklarer hvad e-damp går ud på. Det kan være en god idé, at have læst folderen inden I går videre med teksten i dette brev. 3. Korte fakta Der er p.t. i Danmark stadig mellem % rygere 2. Nogle ryger mere/oftere end andre. Men i alt menes det, at der i alt i Danmark stadig er 1,0-1,2 mio. danskere som vil kalde sig selv for faste rygere, udregnet efter tal fra Danmarks Statistik, 1. kvartal Hvert år menes det iflg. Sundhedsstyrelsen, at rygere dør en alt for tidlig død, som følge af tobaksrelaterede sygdomme s.s. lungekræft, KOL, blodprop i hjertet m.m. I alt skønnes det at rygere dør 10 år tidligere i sammenligning med personer der aldrig har røget. Hvis vi lavt sat antager, at hver af de danske rygere i gennemsnit ryger 20 færdiglavede cigaretter om dagen, så vil én mio. rygere årligt bidrage til statskassen med kr. fra tobaksafgifter (taksten er 1,1665 kr. pr. solgt cigaret, samt pålagt 1 % afgift på detailsalgsprisen iflg. Skats hjemmeside 4 ) Dvs. 8,65 mia. kr. årligt i statsindtægt. Hvis alle danske rygere skiftede til e-cigaretter i morgen, ville den danske statskasse dermed gå glip af 8,65 mia. i indtægt fra tobaksafgifter og dette er kun afgiften fra færdiglavede cigaretter. Hertil kommer afgifter fra cigarer, pibetobak og cigarillos m.m. På den positive økonomiske side, vil der være store besparelser indenfor hospitals- og sundhedssektoren, da denne ikke længere skal belastes med at helbrede rygerne for deres tobaksrelaterede sygdomme px Side 3 af 18

4 Derudover vil de borgere der så lever 10 år længere (bygget på tal fra Kræftens Bekæmpelse), kunne bidrage til statskassen i de ekstra 10 år. Sidst men ikke mindst, vil en allerede stor e-cigaretindustri vokse til en tilsvarende størrelse vi ser hos tobaksindustrien, indtil den til sidst vil erstatte tobaksindustrien; en fremtidig mulighed som tobaksindustrien har været meget opmærksom på længe, hvilket har betydet betragtelige investeringer fra deres side i e-cigaretindustrien. Der eksisterer allerede i dag et stort antal butikker i Danmark (både online såvel som fysiske butikker), som alle er momsregistrerede og antallet af butikker stiger støt. Så frem for at sende store beløb ud af landet og gå glip af nye investeringer, så er der her mulighed for at skabe en vækst i Danmark med et nyt og voksende marked, som det ikke er set tidligere. På sigt, vil man kunne have rygere der bidrager til statskassen via en ny industri, men uden at have behandlingsudgifterne - et stort plus for samfundet. 4. Fotos af hhv. cigaret, forskellige typer e-cigaretter/e-damp til sammenligning Der er måske nogle af jer, der stadig tror at e-cigaretter/e-damp er små elektriske cigaretter, der ligner alm. cigaretter. Det var måske tilfældet i de første år af produktets eksistens men det har vist sig at disse elektriske anordninger er alt for dårlige i deres kvalitet, til at nogen som helst vil finde dem anvendelige. De holder ikke særligt længe, kan ikke holde strøm i mere end 1-2 timer, de færdiglavede patroner der skal anvendes indeholder ikke nok e-væske og der er stor risiko for at patronerne/refills tørrer ud. Alt i alt er de gamle modeller uddaterede (se foto nr. 2) og er en miljømæssig katastrofe pga. alt for meget en-gangs-teknologi brug-og-smid-væk-mentalitet. De nyere modeller er mere brugervenlige (se foto 3 og 4), med genopladelige batterier der sagtens kan holde en hel dag, med tank-systemer/beholdere der kan indeholde e-væske svarende til ½-1 dags forbrug og så er det mest af alt en miljørigtig og forsvarlig måde at dampe på. Alle dele kan genanvendes, og skilles så det nemt kan sorteres efterfølgende i plast, glas, metal og de genopladelige batterier skal selvfølgelig afleveres på genbrugspladsen. 1. En alm. cigaret 2. En af de tidlige modeller af e-cigaret Side 4 af 18

5 3. En af de mest anvendte modeller lige p.t. i Danmark et ego-batteri med en CE4-clearomizer 4. Avancerede modeller, som ofte anvendes af den kvalitetsbevidste forbruger og evt. som hobby Der er som med alle andre hobbyer, gået sport i at lave så raffinerede, flotte og enkle designs som muligt. Når man først har kvittet de alm. cigaretter, så er der flere der fortsætter med at dampe, da der er dannet et tæt netværk damperne imellem, hvor man kan mødes, lave sammenligninger, udveksle erfaringer og tale om diverse udstyr og teknikker. Side 5 af 18

6 Dette er en trend som man aldrig kunne forestille sig ville ske i forbindelse med alm. cigaretter eller nikotinerstatningsprodukterne. Der er ingen Facebook-grupper hvor brugerne af nikotintyggegummi, plastre eller sugetabletter mødes og taler om deres erfaringer eller udveksler tips om hvilke modeller der er pænest, virker eller smager bedst, er mest effektive el. lign. Den innovation der følger med udviklingen, risikerer at få dødsstødet, hvis e-damp fortsat skal reguleres via medicinal-regulativet i Danmark. Indtil videre har danske dampere, haft muligheden for at købe deres grej og e-væsker via andre EU-lande, hvor eksport/import via EU-lovgivning er tilladt men hvis det reviderede TobaksProduktDirektiv (TPD) bliver vedtaget på EU-parlamentets plenarsamling den 10. september 2013 så vil det med al sandsynlighed betyde at al videreudvikling og innovation går i stå. De mange nye producenter der ånder og lever for deres produkt, vil alle blive nødsaget til at droppe deres nyopstartede virksomheder, da de simpelthen ikke har råd til at søge om en markedsføringstilladelse til deres produkter. 5. Bekymringer E-cigaretter/e-damp forbrænder ikke tobak ved inhalation (som tobakscigaretter gør), de fordamper en væske sammensat af propylenglycol og/eller glycerol/vegetabilsk glycerin, aroma, nikotin og demineraliseret vand denne blanding indeholder ubetydeligt små mængder af potentielt skadelige ingredienser i sammenligning med tobakscigaretter, som er kendt for at indeholde ekstreme mængder af kræftfremkaldende stoffer (carginogener) og andre giftstoffer, der resulterer i sygdom og død. Det formodes at 1 ud 2 rygere dør af en tobaksrelateret sygdom, og har en forventet levealder der er 10 år kortere end en ikkerygers. E-cigaretter/e-damp er derfor betegnet som et sikrere og sundere alternativt nikotinleveringssystem, ift. tobakscigaretter. I modsætning til alm. cigaretter, hvor tobak afbrændes ved op mod 290 C så sker der i en e-damper blot en fordampning ved mellem C, hvorved dannelsen af evt. skadelige stoffer forhindres. Der er flere fremtrædende danske forskere/ansatte fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, der er meget bekymrede for hvad e-cigaretterne indeholder og gang på gang udtaler de, at producenterne nægter at oplyse hvad deres produkter indeholder. Flere af producenterne har lagt alle deres undersøgelser af indholdsstofferne offentligt tilgængelig og der er foretaget talrige undersøgelser af hvad de forskellige e-væsker indeholder. Den største af undersøgelserne, Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes 5 konkluderer at e-væskerne indeholder mellem 9 og 450 gange færre skadelige stoffer end en alm. cigaret. Citat fra undersøgelsen: We found that the e-cigarette vapours contained some toxic substances. The levels of the toxicants were times lower than in cigarette smoke and were, in many cases, comparable with trace amounts found in the reference product. Der er lavet flere undersøgelser af indholdet i e-væsker, og de er samstemmende i deres konklusion. Vores gæt er, at bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Forskningscenter for Helbred og Forebyggelse er blevet forvirret ang. hvem der gerne vil oplyse om indholdet i deres produkter Tobaksindustrien har indtil videre prøvet at holde deres ingredienser som en hemmelighed, ved at henvise til forretnings- 5 Side 6 af 18

7 hemmeligheder, markedsføringsrettigheder og konkurrencelovgivning det vil svare til at Coca-Cola skal oplyse deres opskrift på den essens der bruges til at lave den specielle smag i deres produkt. En anden bekymring ved at få e-damp ind under både TPD og MPD (MedicinalProduktDirektivet) er, at det evt. vil føre til et meget stort sort marked både hvad angår selve den tekniske del af e-damp og hvad angår import/salg af e-væsker der indeholder nikotin. Når import mellem EU-lande bliver forbudt, og siden import fra ikke EU-lande allerede er forbudt, så vil det uvægerligt medføre at man risikerer at gøre (eksisterende) e-dampere til kriminelle hvis de da ikke i stedet vælger at gå tilbage til at ryge alm. cigaretter, som fortsat vil være frit tilgængelige i alle landets kiosker, supermarkeder og tankstationer? Valget om at ville gå tilbage til traditionelle tobakscigaretter hvis e-cigaretten blev enten forbudt, svært tilgængelig eller begrænset tilgængelig for brugerne i forhold til nu, blev dokumenteret i en DADAFO spørgeundersøgelse 6, og i denne svarede 91,2 % af de adspurgte, at de ville gå tilbage til at benytte tobaksprodukter og kun 6 % ville forsøge sig med nikotinerstatningsprodukter eller rygestopspiller. En tredje bekymring som er med til at give dødsstødet for e-damp er, at det flere og flere steder bliver forbudt at dampe og dette kan være et resultat af den misinformation/mangel på videreformidling af konkret viden omkring, hvad en e-cigaret/e-damp egentlig er og hvad e-væsken og den ekshalerede damp indeholder. Mange undskylder forbuddet med, at det er svært at se om der faktisk bliver røget eller om der bliver dampet, da det er svært at se forskel på en alm. cigaret (se ovenstående billede nr. 1) og en elektronisk cigaret (se ovenstående billede nr. 2). Dette kunne førhen have været tilfældet, men hvis man kigger videre på billederne nr. 3 og 4, så er det ikke længere svært at se forskellen på en alm. cigaret og de typer e-dampere der p.t. i dagens Danmark anvendes. Hvis det fortsat menes at være et problem, så kan skiltning nemt anvendes til meget klart og entydigt at fortælle hvad man må og ikke må: 6 Side 7 af 18

8 6. Nuværende dansk lovgivning og foreslået regulering via EU mht. e- cigaretter/e-damp Den danske Sundhedsstyrelse har allerede klassificeret e-damp som et medicinalprodukt 7, og i det nye reviderede EU TobaksProduktDirektiv (TPD) er det foreslået at videreføre og endda udbygge reguleringen af produktet som et medicinalprodukt, ved at sætte yderligere hindringer i vejen for et produkt, der meget vel kan vise sig at være dét produkt der en gang og for alle får nedbragt antallet af tobaksrygere drastisk. Herhjemme i Danmark, er e-damp/e-væske der IKKE indeholder nikotin p.t. ikke omfattet af Sundhedsstyrelsens krav om en markedsføringstilladelse (se ligeledes fodnote 5). Men hvis man vil sælge/forhandle e-væske indeholdende nikotin, skal man søge Sundhedsstyrelsen om en markedsføringstilladelse og opnå tilladelsen via Lægemiddelstyrelsen. Hvis det nye reviderede TPD vedtages i EU-parlamentets plenarsamling den 10. september 2013 i Strasbourg, så bliver e-damp både omfattet af TPD og MedicinalProduktDirektivet (MPD) dvs. e-damp skal overholde både de regler der omtales i MPD og TPD mht. ulovliggørelse af salg på tværs af grænser (salg på internettet/import af e-damp produkter og e-væske) samt at e-væsker ikke må indeholde særligt kendetegnende aromastoffer (TPD). Ligeledes er det foreslået i det nye TPD, at ligegyldigt om e-væske/edamp indeholder nikotin eller ej, så skal det klassificeres som et medicinalprodukt, og dermed gennemgå langvarige og dyre kliniske tests, undersøgelser m.m. for at opnå en MT (MarkedsføringsTilladelse). Dette er iflg. dansk lovgivning en stramning af gældende regler. Hvis det foreslåede reviderede TPD træder i kraft, vil det resultere i at de der i dag sælger e-cigaretter/edamp/e-væske vil blive tvunget til at søge om en markedsføringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen før de lovligt kan sælge et produkt i Danmark fra årsskiftet 2016/17. Det vil ikke være muligt at sælge e-damp uden at følge denne procedure. Import af e-damp udstyr eller e- væsker, hvad enten de indeholder nikotin eller ej, bliver også gjort ulovlig via både MPD og TPD. Det være sig import fra enten et andet EU-land eller fra et ikke EU-land. Og der skal søges om en markedsføringstilladelse for HVERT enkelt produkt man ønsker at producere/ sælge dvs. har en forhandler/producent f.eks. 8 forskellige batterier, 10 forskellige mundstykker/ forbrændere/beholdere, 10 forskellige e-væsker (med bare 3 forskellige styrker og forskellige aromaer/smagsvarianter hvis det bliver tilladt) så vil det resultere i at man skal ansøge om i alt (10 x 3) markedsføringstilladelser = 48 markedsføringstilladelser, der hver anslås til at kunne beløbe sig til kr. pr. stk. Dvs. en udgift på i alt kr! (Prisen pr. markedsføringstilladelse er inkl. selve tilladelsen, de undersøgelser/kliniske tests der skal udføres, samt alle de udgifter der forventes at være forbundet med forsøg, advokatsalærer m.m.) 96 millioner kr! Og så skal hver markedsføringstilladelse fornyes hvert kvartal med en udgift til anslået kr. pr. stk. = kr. hvert kvartal dvs. en årlig udgift for at bevare sine tilladelser på kr. 7 Side 8 af 18

9 Tallene til ovenstående regnestykke er erfaringspriser fra Sundhedsstyrelsen for hvad det koster at registrere og få en markedsføringstilladelse for bl.a. én type nikotin-tyggegummi. Dvs. f.eks. nikotintyggegummi med 2 mg nikotin pr. stk. og med smag af spearmint. Hver gang man ændrer i varedeklarationen eller pakkens udseende m.m. skal der ansøges om en ny markedsføringstilladelse. Det skal siges, at en producent/forhandler kan vælge om han vil søge om en markedsføringstilladelse via ét enkelt land, eller generelt via EØS men der er tale om en meget lille forskel i pris mellem de to alternativer. Proceduren for ansøgning om en markedsføringstilladelse kan læses på Retsinformation Markedsføringstilladelse til salg af medicinalprodukt Hvis en markedsføringstilladelse bliver givet og produktet bliver godkendt som lægemiddel, vil produktet blive klassificeret som medicin, og gjort tilgængelig som al anden medicin; tilgængelig via Lægemiddelstyrelsens liste over godkendte lægemidler, via apoteket og evt. gjort receptpligtig, som andre nikotinerstatningsprodukter (NRT) er. Dette vil også medføre, at man ikke kan forbyde brugen af e-damp nogen steder da det efter dansk lovgivning ikke er tilladt at forbyde nogen at indtage deres medicin. Dvs. de eksisterende forbud der er lavet på diverse sygehuse, off. arbejdspladser, i off. tranportmidler m.m. skal fjernes og e-damp skal tillades overalt. Det medicinske videnskabelige og lægefaglige tidsskrift The Lancet Respiratory Medicine advarer mod at underlægge e-cigaretter en regulering som et medicinalprodukt 9, i en publiceret artikel den ved bl.a. at skrive: " nicotine intake from a non-smoked source is associated with low or no health risks." "~ a safer alternative to cigarettes is likely to strengthen rather than weaken denormalisation of smoking." "NRTs represent a classic example of the stifling effect of medicinal regulation." "Excessive regulation of electronic cigarettes would protect the market monopoly of cigarettes" "The chemicals that make cigarettes dangerous are either absent in electronic cigarettes or present only in trace concentrations." " there is no credible risk that normally used electronic cigarettes can poison the user with nicotine." " in terms of market competition, electronic cigarettes are a consumer product competing with cigarettes." Begrundelsen og formålet med fremgangsmåden med markedsføringstilladelser - er at proceduren for at opnå en markedsføringstilladelse efter sigende skulle tilfredsstille spørgsmål og tvivl ang. sikkerhed, kvalitet og grad af effektivitet. Og at bekymringer om at anvendelse af e-damp vil virke som en gateway for børn, unge og ikke-rygere (så de evt. vil starte med e-damp for derefter at gå videre til alm. cigaretter), kan blive undgået via markedsførings- og salgsrestriktioner. Vi vil forsøge at gennemgå et kort svar til disse bekymringer i nedenstående. 8 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Side 9 af 18

10 8. Sikkerhed Hvis man betragter sikkerheden isoleret, så vil det at tvinge e-cigaretter/e-damp under medicinallovgivningen ikke reducere indholdet af skadelige stoffer i e-damp yderligere. Kliniske undersøgelser og research har vist at e-damp indeholder mindre end eller den samme mængde potentielt skadelige stoffer som der er konstateret/fundet i de eksisterende godkendte nikotinplastre, tyggegummi, sugetabletter og inhalatorer, for ikke at nævne potentielt skadelige stoffer i vores fødevarer. Indholdet af potentielt skadelige stoffer i e-damp er for mange af stofferne langt under grænseværdierne for stoffer i luft, og for resten af stofferne er de blot konstateret til stede, men ikke i målbare mængder, det der kaldes sporstoffer. Den generelle filosofi bag denne procedure er harm reduction skadenedbringelse. I dette tilfælde refererer skaden til tobaksrelaterede sygdomme, lidelser og evt. for tidlige dødsfald, som I nok alle er klar over er omfangsrige. Der er rettelig en formodning om at e-damp kan være yderst effektiv til at reducere disse skader/sygdomme/lidelser og det er derfor at e-damp har en voksende skare af tilhængere og support fra uafhængige og internationale antiryge-organisationer, patientorganisationer, og lægemiddelindustrien. Der er flere anerkendte og uafhængige forskere i verden der p.t. er i gang med at undersøge og verificere, at e-damp med meget stor sandsynlighed ikke er skadelige i bekymrende grad og slet ikke set i forhold til anvendelsen af alm. cigaretter. Se ovenstående citater og link til den nyeste undersøgelse/artikel i The Lancet, Should e-cigarettes be regulated as a medicinal device? (Fodnote 7) Modsat herhjemme hvor bl.a. Kræftens Bekæmpelse 10, Dansk Lungeforening 11, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed 12, Sundhedsstyrelsen 13 og Giftlinjen 14 har været meget i medierne, hvor de udtaler sig i meget negative vendinger om e-damp, på trods af at alle organisationer indrømmer at man/de ikke ved nok om evt. potentielle skadevirkninger ang. brugen af e-damp. Ingen af de danske organisationer har foretaget egne undersøgelser, men læner sig op af undersøgelser foretaget i bl.a. USA og Tyskland. Den amerikanske undersøgelse 15 fra FDA, Federal Drugs Administration, der oftest henvises til er foretaget for 4 år siden, og på den baggrund er den allerede for længst forældet og kan ikke anvendes som argument for at ville forbyde eller inddrage e-damp under Loven om røgfri miljøer. Derudover blev FDAundersøgelsen massivt kritiseret af forskere verden over, for at være subjektiv og for ikke at følge procedurerne for videnskabelige analyser, blandt andet ønskede man ikke at analysere kontrolproduktet til sammenligning med e-cigaretten, hvilket er uhørt. Denne subjektivitet skinner kraftigt igennem når man læser den korte konklusion, og sammenligner den med den egentlige analyse. Kontrolproduktet var i øvrigt den amerikanske udgave af Nicorette (Nicotrol). Undersøgelsen blev også underkendt af den Side 10 af 18

11 amerikanske højesteret, i forbindelse med en sag ang. forbud mod import af e-cigaretter og e-væske ind i USA." En dybdegående gennemgang af problemerne med FDA analysen er foretaget af DADAFO og kan læses her 16 Den subjektive opførsel går igen hos flere forskningsorganisationer. Den tyske undersøgelse 17 fra Bundesinstitut für Risikobewertung BfR, som bl.a. Kræftens Bekæmpelse bruger som argument for at ville have forbudt at man anvender e-damp indendørs pga. faren for passiv damp, på arbejdspladser og på andre offentlige steder omhandler ikke e-damp, men er en sammenskrivning af andre undersøgelser der bl.a. skal belyse indholdet af skadelige stoffer i tobaksrøg. Se kildehenvisningerne 5 og 6. DADAFO har påvist denne eklatante fejl for Kræftens Bekæmpelse, og på trods af denne fejl fortsætter Kræftens Bekæmpelse med at anvende BfR undersøgelsen som baggrund for deres påstande. En video-gennemgang af de konstaterede fejl kan ses her 18. Dette er i øvrigt af DADAFO påpeget overfor Sundhedsminister Astrid Krag, der efterfølgende udmeldte, at hun havde spurgt styrelsen der gav hende svaret at selvom man finder det usandsynligt at, et stort og anerkendt institut som BfR skulle have fejlvurderet en videnskabelig artikel, så er det selvfølgeligt muligt. Det skal dog understreges, at BfR har inddraget en lang række undersøgelser og således har henvisning til 32 videnskabelige artikler i sin rapport. Det skal dertil nævnes, at der er meget få videnskabelige dokumenter imellem der rent faktisk omhandler e-cigaretter, mens størstedelen af dokumenterne er enten dokumenter der skal bekræfte farligheden ved den mængde stoffer man har fundet i den fejlagtige analyse, eller handler om nikotin og stofferne brugt i e-cigaretten, dog uden at tage højde for, at mængden af stofferne en e-cigaret bruger indtager per dag, ligger under grænseværdierne. Samme tema mht. dokumentation, er også at finde hos Kræftens Bekæmpelse, og det skal yderligere indskydes, at stofferne også er at finde i Nicorettes nikotininhalator. Så til dato er der ingen kliniske undersøgelser eller tests der med stor sikkerhed kan bevise, at e- damp overhovedet skulle være skadelig i samme grad som alm. cigaretter eller at e-damp har nogen som helst skadelig virkning via passiv damp. Der er blot en masse velmenende danske forskere og videnskabsfolk, der ofte på TV eller i aviserne, fremkommer med advarende og bekymrende formodninger/misinformationer. Derimod er der efterhånden utallige undersøgelser der beviser at den damp der inhaleres er væsentlig meget mindre skadelig end tobaksrøg, og at passiv dampning overhovedet ikke er et problem - se denne videnskabelige artikel: Comparison of the effects of e- cigarette vapor and cigarette smoke on indoor air quality. 19 hvor i konklusionen er følgende: For all byproducts measured, electronic cigarettes produce very small exposures relative to tobacco cigarettes. The study indicates no apparent risk to human health from e-cigarette emissions based on the compounds analyzed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Side 11 af 18

12 Der er en klinisk undersøgelse der påviser, at selvom personerne i denne undersøgelse slet ikke var indstillet på/motiveret for at stoppe med at ryge, så skete det alligevel i 14.4 % af tilfældene, dokumentation i denne artikel fra , EffiCiency and Safety of an electronic cigarette (ECLAT) as Tobacco Cigarettes Substitute: A Prospective 12-Month Randomized Control Design Study 20 Og her i artiklen: Effect of an electronic nicotine delivery device (e-cigarette) on smoking reduction and cessation: a prospective 6-month pilot study 21 Som det er p.t., under den nuværende regulering/lovgivning, skal et hvert nikotinholdigt produkt (NCP), inklusiv en e-cigaret/e-damper, som påstår at det har en gavnlig helbredsmæssig effekt have en godkendt markedsføringstilladelse som beskrevet ovenfor. Dvs. hvis produktet indeholder nikotin og samtidig påstår at det har en kurerende eller helbredende effekt, så vil det komme på Lægemiddelstyrelsens liste over godkendte lægemidler, efter at have opnået en markedsføringstilladelse som det er tilfældet med bl.a. nikotintyggegummi, plastre, sugetabletter, inhalatorer og mist-sprays der alle påstår at kunne få folk til at stoppe med at ryge/være afhængige af nikotin. Der er også rapporteret om farer ved, at børn og unge misbruger disse produkter. Hvis et barn på ca. 20 kg. indtager 5 stk. nikotintyggegummi på 2 mg. pr. stk. eller spiser/indtager 5 nikotinsugetabletter på 2 mg. pr. stk. indenfor kort tid så kan det i bedste fald medføre en svær forgiftning og i værste fald døden. Både nikotintyggegummi og sugetabletterne sælges i samme emballage som de traditionelle produkter, og med farverige indpakninger og forskellige appellerende smagsvarianter så det kan være svært for børn at se forskel på alm. tyggegummi og nikotintyggegummi. Men alligevel er disse produkter godkendte lægemidler i Danmark Ved henvendelse til både Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen med spørgsmål ang. e-damp og lovliggørelse af e-væsker indeholdende nikotin, bliver man hver gang informeret om at ingen producenter eller leverandører af e-damp produkter endnu har ansøgt om en markedsføringstilladelse via Sundhedsstyrelsen. Ingen producenter eller forhandlere af e-cigaretter/e-damp i Danmark har ansøgt om en markedsføringstilladelse, da produkterne ikke er ment som værende medicin de påstår ikke at kunne kurere eller helbrede noget som helst, men blot at kunne give rygere et mere sikkert og mere effektivt alternativ til de beviseligt mange tusinde skadelige stoffer der findes i alm. cigaretter (se begrundelse nedenfor) Side 12 af 18

13 Et andet aspekt ved sikkerhed ang. håndtering af de e-væsker der anvendes til påfyldning/genfyldning af e-cigaretter/edamp, har været at væskerne der indeholder nikotin kan være farlige at få i munden og give forgiftningssymptomer hvis de kommer i direkte berøring med huden. Denne bekymring er også gældende for mange andre husholdningsprodukter og kan afhjælpes ved at montere en forklarende label på de indpakninger/ flasker der anvendes i Danmark/EU som det gælder for alle andre husholdningsprodukter der indeholder potentielt farlige stoffer hvis de ikke opbevares og behandles efter forskrifterne. DADAFO har sammen med en designer lavet et forslag til hvad sådan en label skulle indeholde, og hvordan den evt. kunne se ud, for at overholde alle de krav til information som der skal være plads til: Forslag til label på e-væsker forhandlet og solgt i Danmark/EU, der indeholder alle de informationer der kræves. Side 13 af 18

14 9. Kvalitet Med hensyn til kvalitet, så er der intet bevis for at medicinalregulering vil forbedre kvaliteten af e-damp udover det som loven allerede har fastsat iht. forbrugerbeskyttelse og EU-regler. P.t. er størstedelen af den nikotin, propylenglycol og glycerol der anvendes i e-damp af samme farmaceutiske kvalitet som bliver anvendt på hospitaler og apoteker, og indholdet af potentielt skadelige stoffer er derfor sammenlignelige med indholdet i de allerede godkendte nikotinerstatningsprodukter. Der er bestemt mulighed for (som det altid vil være tilfældet) at forbedre kvaliteten hvis man ser på håndtering, varedeklaration og distribution af e-damp væskerne - og i det tilfælde er der allerede eksisterende dansk/eu-lovgivning og regulering som kan sørge for at gældende lovgivning bliver fulgt og opretholdt, og dermed kan høje kvalitetsstandarder blive varetaget og forbedret. Hvis det er indholdet af nikotin der er gældende for, om et produkt er et lægemiddel eller ej, så burde salg af cigaretter kun kunne finde sted på landets apoteker evt. via recept, og evt. som håndkøbsmedicin i butikker i svagere nikotin-styrker. Dette, og det faktum at e-cigaretter/e-damp er bredt videnskabeligt accepteret som værende et sikrere og mere effektivt alternativ til at ryge tobak, kan måske forklare motivationen for at ville tvinge alle e- cigaret/e-damp-produkter (med eller uden indhold af nikotin) ind under medicinallovgivningen. Ved at gøre dette, fjerner man al fokus på indholdet af nikotin som den vigtigste faktor for, om et produkt skal reguleres som tobaks-, medicinal- eller nydelsesprodukt. Der vil ikke længere være et krav til et medicinalprodukt, om at det skal kunne kurere eller helbrede noget som helst. Faktisk vil dette tvinge alle NCP (nikotinholdige produkter) til at være medicinalprodukter. Om de så er ment som medicin eller ej om dem der har designet produkterne har tiltænkt dem som værende medicin eller ej. Og derfor bør også alm. cigaretter flyttes under medicinallovgivningen. Dette skal ses i sammenhæng med at på trods af det faktum at nikotin i sig selv i de koncentrationer der anvendes i en e-cigaret/e-damper, bliver betragtet som relativ harmløs, og med samme afhængighedsgrad/farmakologisk virkning som f.eks. koffein (kaffe, te, cola, energidrikke) og theobromin (kakao, mørk chokolade) og at e-damp ikke er medicin så vil hele tobaksindustrien og deres nikotinholdige cigaretter vil blive udeladt af bestemmelsen virker det så ikke som noget af et paradoks? Tobaksindustrien og tobakscigaretter vil forblive uberørt. E-cigaret/e-damp producenter vil ikke have noget valg. Deres e-damp produkter SKAL reguleres som medicinalprodukter. De skal enten håbe på at opnå en MT eller ophøre med produktionen/salget. Hvis man tager de astronomiske udgifter og den tid det tager at ansøge/opnå en MT i betragtning og en MT som regelmæssigt skal fornyes vil de fleste, hvis ikke alle, eksist. producenter være nødsaget til at forlade/opgive markedet helt. Det vil kun være de multinationale tobaks- og medicinalproducenter der har kapacitet og økonomi til at gå ind på dette marked og de er allerede begyndt at vise sig på e-damp markedet. Tobaksindustrien har allerede opkøbt flere e-cigaret producenter, og forventer at kunne levere nogle meget enkle/simple produkter, den dag TPD træder i kraft (i stil med de typer der ovenfor er vist på foto nr. 2 dvs. den uddaterede model). Det er ikke vores ønske/mål at virke dommedagsagtige, men ovenstående er et bevis på hvordan lovgivningen prøver på at få en firkantet pind gennem et rundt hul. Lovgivningen er ude af proportioner, dårligt forfattet via misinformation og det medfører en manipulativ brug af regulering i et Side 14 af 18

15 forsøg på at opnå kontrollen over et produkt, ved at tvinge det til at være et medicinsk rygestopprodukt selvom det hverken er designet eller anvendes med det formål. Sir Francis Jacobs QC, præsident for The European Law Institute og tidligere Advocate-General to the European Court of Justice beskriver det reviderede forslag til TPD som: an unreasonable measure which is liable to be annulled as being contrary to the principle of proportionality and/or the principle of non-discrimination. 10. Effektivitet Med hensyn til effektivitet, så vil det ikke ændre på nikotin-dosis at man tvinger e-damp ind under medicinallovgivningen. E-damp indeholder en sammenlignelig proportion og mængde nikotin som de allerede eksisterende nikotinplastre, tyggegummi og inhalatorer m.m. Derimod vil et evt. krav om ensartet og konsistent mængde/dosis i e-damp for hvert sug man tager, (via præcis regulering af minimum og maksimum doser) have katastrofale konsekvenser. Det har via adskillige undersøgelser vist sig, at de allerede godkendte rygestopprodukter kun kan prale af en succesrate der ligger på mellem 2-7 % - dvs. det lykkes ikke for % 22 af dem der anvender de godkendte rygestopprodukter at blive permanent røgfri målt ét år efter start på forsøg på permanent rygestop. Og alligevel er produktet godkendt som et nikotinerstatningsprodukt/rygestopprodukt. Flere der anvender de godkendte produkter kan melde tilbage om, at de er blevet lige så afhængige af de godkendte produkter, som de var afhængige af deres cigaretter, ifølge Dansk Apotekerforening bliver 3 ud af 5 brugere langtidsafhængige. De eksisterende nikotinerstatningsprodukter er hverken designet som, ej heller bliver de anvendt som nydelsesmidler. De er udelukkende designet med det ene formål at være produkter til afvænning af brugen af tobaksprodukter, for at mindske effekten af nikotinafhængighedssymptomer for dem der målrettet og motiveret forsøger at holde op med at ryge. Derfor er nikotindosis afmålt og indreguleret med det formal og det er ikke meningen at produkterne skal bruges i lang tid, for slet ikke at tale om livslang anvendelse. Dette er bestemt ikke målet med e-cigaretter/e-damp De anvendes som et afslappende nydelsesmiddel af de mennesker som ikke har nogen som helst interesse i at reducere eller kvitte deres nydelse af virkningen af nikotin, eller den følelse/afslapning man får ved at dampe (med eller uden nikotin). Hos størstedelen af dem der i dag damper, har motivationen til at kvitte smøgerne simpelthen ikke været til stede. Men det viser sig, at de fleste der skifter til e-damp, er yderst tilfredse med e-damp som et permanent alternative og har derfor fuldstændig lagt tobakscigaretterne på hylden. Andre har betydeligt reduceret forbruget af tobakscigaretter ved at anvende e-damp lejlighedsvis på forskellige tidspunkter og ved forskellige lejligheder. Dette er en yderst vigtig detalje at have med i tankerne da det afspejler den resterende store mængde af rygere (og evt. også dem der i fremtiden vil starte med at ryge alm. cigaretter), der ikke har lyst til at stoppe med at ryge og ikke har motivationen til at kvitte cigaretterne. 22 Side 15 af 18

16 Hvis e-damp fortsat skal reguleres som medicinalprodukter under MPD og TPD, så vil mange eksist. e- dampere intet andet alternativ have, end at gå tilbage til at ryge alm. cigaretter igen. E-damp har potentialet til at lokke tobaksrygere væk fra de alm. cigaretter, fordi e-damp er en effektiv alternativ måde at få nikotin på på en måde der er bekendt og sammenlignelig med at ryge alm. cigaretter, ved at yde en adfærdsmæssig, visuel og sensorisk stimulering, og på samme tid tillade brugeren selv at regulere indtagelsen af den mængde nikotin man lige har brug/behov for. Derfor vil ingen medicinalreguleret e-cigaret/e-damper kunne tilbyde det samme incitament da disse skal sikre overholdelse af medicinale standarder for sikkerhed, kvalitet og effektivitet de vil fremstå som forseglede enheder der ikke kan skilles ad eller tilpasses efter brugerens personlige ønsker, være kliniske i deres opbygning, dosis-reguleret og komme i meget få (hvis nogen) smagsvarianter, for ikke at nævne ekstremt dyre, med mangel på løbende innovation og være decideret uattraktive i deres design/udseende, som er tilfældet (desværre) med de nuværende NRT produkter. Hvis vi forholder os til bekymringerne ang. gateway produkter, så vil regulering som et medicinalprodukt ikke medføre en sikker måde at forhindre imod dette, bortset fra gennem marketing og salgsrestriktioner. Disse restriktioner eksisterer allerede i forbindelse med salg af tobak og alkohol det er blot et spørgsmål om at disse restriktioner håndhæves. En ordentlig håndhævelse af disse restriktioner/love vil være mere end tilstrækkeligt for at lægge bekymringerne omkring gateway-drug til ro, i forbindelse med e-damp. Der er absolut ingen beviser for ej heller betydelig fare for at afhængighed af nikotin forårsaget af brugen af e-cigaretter/e-damp automatisk vil føre til rygning af tobakscigaretter. Dette er en uunderbygget frygt og en ren hypotetisk bekymring, uden bevis. 11. Konklusion Der findes allerede i dansk lovgivning en måde at regulere e-damp på (medicinalregulering ved påstand om medicinsk virkning) som kunne finde anvendelse på nogle typer e-cigaretter som NRT produkt og dermed opfylde de krav og fordele det kan få ved at reducere skaden ved rygning af tobak via Sundhedsstyrelsens godkendelse. Denne måde kunne man kigge nærmere på, for at gøre det mere attraktivt for små og mellemstore firmaer. Der er ingen grund til at droppe denne løsning, så længe den anvendes på de produkter der hævder at være et produkt der skal stoppe rygning/afhængighed af nikotin. Regulering af alle e-dampere (med eller uden nikotin) som medicin ville være en kæmpe fejltagelse, ikke blot hvis man ser på lovens natur og den disproportionalitet den repræsenterer overfor de produkter der ikke hævder at ville stoppe afhængighed/nydelse af nikotinholdige produkter; denne regulering vil have en betydelig negativ effekt på danske/eu borgere som p.t. anvender e-cigaretter/e-damp, og kunne yderligere sætte kraftige hindringer i vejen for dem der potentielt ville skifte til e-damp i fremtiden. Flere danske forskere (hjerte- og lungespecialister), har allerede pointeret at den nuværende reguleringssystem favoriserer de mest farlige tobaksprodukter over de mindre farlige, ved at påføre endog meget skrappe restriktioner på anvendelsen af e-damp som medicinale nikotinprodukter. Skal man se rationelt på det, så er det absurd at tobakscigaretter, hvis man ser bort fra restriktionerne på markedsføring, reklamering, og indpakning, er tilladt til at blive solgt frit som et nydelsesmiddel, mens e- cigaretter/e-damp der er langt mindre skadelig og et sundere alternativ, skal klassificeres som medicin og være underlagt streng regulering og markedsføringstilladelse. Side 16 af 18

17 Hvis man derimod lod e-damp udvikle sig nogenlunde frit efter gældende lovgivning og med håndhævelse af denne lovgivning via tilladelse med autorisation til salg af nikotinholdige e-væsker, så vil e-damp og dens anvendelse vokse eksplosivt. Ved at gøre det på denne måde, vil e-damp kunne lave et betydeligt indhug i den del af rygeren som ikke har intention om at kvitte nikotinen via skadesreduktion, uden brug for yderligere regulering eller udgifter for staten, som det allerede foregår. Medicinalregulering som det foregår i dag, og som det yderligere foreslås fremover via MPD og TPD vil slå al innovation af produktet ihjel og mindske produktets appeal for fremtidige brugere; begge dele er vigtige grunde for e-damps nuværende succes danske e-dampere (5 millioner i EU) har indtil videre skiftet fra at ryge tobakscigaretter uden brug af nikotinerstatningsprodukter eller nogen assistance. Medicinalregulering er med til at stoppe denne udvikling i Danmark. WHO har den målsætning, at der inden 2020 skal være 2 % færre der ryger. Ved at tillade e-damp frit i hele verden, kunne denne procentdel potentielt stige til % i løbet af ganske få år hvilket vil betyde en kæmpe gevinst for folkesundheden på verdensplan. Hvis planerne om den udvidede medicinalregulering fortsætter i EU, som planlagt, vil det kun være det store multinationale medicinal- og tobaksindustrier der vil have tid og råd til at ansøge om det antal markedsføringstilladelser som de mener de behøver. Dette er ikke en konspiratorisk ytring men derimod faktum, da det allerede er ved at ske. For eksempel har British American Tobacco (BAT) ansøgt om en markedsføringstilladelse i England, efter at have opkøbt e-cigaret-mærket Intellicig, og efter at have dannet firmaet kaldet Nicoventures UK, og siden de arbejder sammen med medicinalvirksomheden Consort Medical efter aftale om i den nærmeste fremtid at kunne tilbyde nikotinholdige inhalatorer/ecigaretter og medicinale nikotinholdige produkter på det engelske marked. Disse multinationale virksomheder har ingen rolle haft i opfindelsen, udviklingen eller innovationen af e- cigaret-produkterne. Og alligevel er det via introduktionen af medicinalreguleringen der vil skabe de forhold under hvilke tobaksindustrien få muligheden for bade at sælge de mest skadelige nikotinprodukter (de udeladte skadelige tobakscigaretter) og medicin i form af regulerede e-cigaretter designet til at blive brugt som rygestopprodukter. Tænk venligst alt dette igennem og gør hvad I kan for at stoppe medicinalreguleringen af e-cigaretter/edamp både for den fremtidige udvikling og salg af e-damp i Danmark, men også for resten af Europa/Verden. Det lader til at verdens lovgivere og politikere metaforisk/billedligt talt, er i gang med at forbyde/sætte heftige restriktioner for brugen af vandpistoler mens de fortsat lader maskingeværer være offentligt tilgængelige Tak for jeres tid og omtanke Dette brev er fremsendt på vegne af DADAFO - Dansk e-damper Forening Side 17 af 18

18 12. Har du brug for mere viden? Her er links til bl.a. samlinger er videnskabelige artikler En offentlig forelæsning fra University of East London om e-cigaretter udført af Dr. Lynne Dawkins, fra den Denne forelæsning giver en introduktion til e-cigaretter, hvad de er og hvordan de fungerer. Forelæsningen opdaterer publikum med den nyeste research: Hvem anvender e-cigaretter, hvordan og hvorfor, nikotinindhold og hvordan det leveres, sikkerhed, skadenedbringelse/formindskelse og regulering. En ret god indføring på hvor vi står lige p.t. - forelæsningen varer 1 time... men kan bestemt anbefales: Side 18 af 18

Til Danmarks minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. Til Danmarks minister for Handel og Europa, Nick Hækkerup

Til Danmarks minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. Til Danmarks minister for Handel og Europa, Nick Hækkerup Til Danmarks minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag Til Folketingets Sundhedsudvalg Til Danmarks minister for Handel og Europa, Nick Hækkerup Til Folketingets Europaudvalg Til de danske politiske

Læs mere

E-cigaretten Et sandt dilema

E-cigaretten Et sandt dilema E-cigaretten Et sandt dilema Peter Lange Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Indhold Hvad er E-cigaretten og hvad siger loven? Hvad

Læs mere

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Kræftens Bekæmpelses forsigtighedsprincip. Og om E cigaretter som lægemiddel KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER På KBs hjemmeside

Læs mere

Høringssvar fra. Brian Mansfeldt Jørgensen. Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv.

Høringssvar fra. Brian Mansfeldt Jørgensen. Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv. Høringssvar fra Brian Mansfeldt Jørgensen Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv. Gennemgang Jeg vil gennemgå lovforslaget Lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 26. februar 2014 Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer Europa-Parlamentet godkendte i dag revisionen af EU-direktivet om tobaksvarer. Denne nye lov styrker

Læs mere

stilling til den lokale udmøntning af loven. Der er i den (herefter rygeloven ) i kraft. Rygeloven blev indført med det over-

stilling til den lokale udmøntning af loven. Der er i den (herefter rygeloven ) i kraft. Rygeloven blev indført med det over- TEMA Må jeg ryge en (e-)cigaret? KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT NINA HAFF JØRGENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Elektroniske cigaretter eller e-cigaretter bliver mere og mere populære herhjemme. I 2012 anvendte 3

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?...

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 1. Rygestop... 1 2. Er du sikker på, du vil stoppe?... 2 3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 3

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan gør du: Bliv røgfri i 2014 Sådan bliver du røgfri med medicin Sådan bliver du røgfri med rådgivning Sådan bliver du røgfri

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Rygestop uden brug af hjælp

Rygestop uden brug af hjælp Rygestop uden brug af hjælp Sund By Netværkets tobaksgruppe, 25. marts 205 Stine Schou Mikkelsen (smik@si-folkesundhed.dk), Peter Dalum, Lise Skov-Ettrup, Janne Tolstrup Centret er støttet af TrygFonden

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet MEDIEKIT 2014 Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet Fremvisning... 2 Priser... 3 Affiliate annoncører

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Amning og rygning - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Amning og Rygning Amning er godt

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

Den elektroniske cigaret - ven eller fjende? Fokus på de unge Charlotta Pisinger

Den elektroniske cigaret - ven eller fjende? Fokus på de unge Charlotta Pisinger Den elektroniske cigaret - ven eller fjende? Fokus på de unge Charlotta Pisinger Overlæge ph.d. MPH, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvad er en elektronisk cigaret? Hvad er en elektronisk

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Den lille Rygestop-guide

Den lille Rygestop-guide Den lille Rygestop-guide Indhold Mød en eksryger... 4 På vej... 6 Stop...10 Snart røgfri Hold fast...20 KOLOFON Den lille Rygestop-guide Sundhedsstyrelsen 2010 1 udgave, 1. oplag, 2010 ISBN: 978-87-7104-080-7.

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

Er der dokumentation for brug af e- cigaretter som rygestopmiddel?

Er der dokumentation for brug af e- cigaretter som rygestopmiddel? Er der dokumentation for brug af e- cigaretter som rygestopmiddel? Forskningstræningsopgave 2015 Anna Knudsen, Karina Moy Bleeg, Mathilda Kiiveri Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål... 6 Materiale

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt Sundhedsudvalget En gennemgang af akutforsøg i Danmark uden samtykke fra patienten fra 2006 til 2013 med et forslag, der skal sikre individets ret til frit valg

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 42 www.op-i-røg.dk

KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 42 www.op-i-røg.dk KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK tobaksindustriens markedsføring 42 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 43 Kapitel 5: Reklamer for tobak Hvad er reklame, og skal man have regler

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Selvfølgelig kræver det mere end rygrad

Selvfølgelig kræver det mere end rygrad Selvfølgelig kræver det mere end rygrad Uanset om du vil stoppe med at ryge cigaretter eller pibe, bruge nikotinplaster eller -tyggegummi er vilje sjældent nok. Det ved du, hvis du forgæves har prøvet

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 46 www.op-i-røg.dk

KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 46 www.op-i-røg.dk KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK tobaksindustriens markedsføring 46 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 47 Kapitel 5: Indhold Kapitlet ser på reklame og markedsføring af tobak

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere