Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1"

Transkript

1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 1

2 Prædiken fra 18. søndag efter Trinitatis Prædiketekst: Johannesevangeliet kap. 15, "Jeg er det sande vintræ og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt fjerner han, og hver gren, som bærer frugt renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer; bliv i min kærlighed: Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen. som han jo igen og igen bruger billeder, navnlig da i sine lignelser. Der er noget, han vil sige og træet er et godt billede til at få det sagt. Netop træet er Jesus ikke den eneste, der billedligt gør brug af. Vi kan tænke på stamtræet. Vores slægt er et træ, som vi er grene på. Jeg er det sande vintræ, min far er vingårdsmanden. Sådan taler Jesus om det indbyrdes forhold Gud og ham imellem. Og længere henne i stykket handler det om forholdet mellem Jesus og os mennesker: Jeg er vintræet, I er grenene, siger Jesus --- Når Jesus taler på den måde, som han her gør, er vi naturligvis helt på det rene med, at det er billedtale. Jesus bruger træet som billede, 2

3 Vi kan tænke på den nordiske mytologi, hvor træet har en fremtrædende plads. Den store ask - verdenstræet Ygdrasil - står i verdens midte og når helt op til himlen med sine grene og helt ned til underverdenen med sine rødder. For de gamle nordboere var dette træ den akse, der holder Himlen på plads. Når træet altid har været så yndet et billede, hænger det sammen med alt det, som et træ er. Det er stammen, det er grenene, det er bladene, roden og alle rodtrådene. Sådan er træet både noget, vi ser og noget usynligt under jorden, som vi ikke ser. Træet står og borer sine rødder ned i jorden og er forbundet med skjulte livgivende lag. Det breder sine grene op mod himlen og det sætter frugter, der slet ikke ville være der uden forbindelse med de livgivende lag under jorden. Med andre ord træet lever af skjulte kilder, hvis kraft sendes ud i de yderste grene og giver dem liv og spændstighed. Liv, som omfatter mere end træet selv. Som grenene ikke har deres liv i sig selv, men får det helt nede fra kilder under roden, sådan også med os.vi har ikke livet sådan bare af os selv. Som træet skal det, skal vi også have næring fra skjulte kilder. Det er det, Jesus siger igennem billedet af vintræet. Vores skjulte kilde er Gud. Som sagt træet bruges som billede i mange sammenhænge, men netop i bibelsk sammenhæng er der ét træ, som vi især kommer til at tænke på og som Jesus helt sikkert har haft i tankerne, når han taler om sig selv som det sande vintræ. Det træ, Jesus har i tankerne, er Livets Træ. Livets Træ, der stod i Paradisets Have. Der var mange forskellige træer i Paradisets Have, men der er kun to, vi hører om. Foruden Livets Træ hører vi om Træet til kundskab om godt og ondt. Træerne er begge frugttræer. Frugterne fra Livets træ, giver evigt liv, medens frugterne fra træet til kundskab om godt og ondt, giver indblik i det guddommelige. Gud forbyder Adam og Eva at spise frugterne fra Træet til kundskab om godt og ondt, fordi frugterne fra det træ har den virkning for den, der spiser af det, at han/hun vil komme til at tildele sig selv guddommelige egenskaber. Det menneske, der spiser af træets frugt, vil komme til at tro, at det er som Gud til at kende godt og ondt at det kan bestemme, hvad der er godt og hvad der er ondt. Gud har bestemt, hvad der er godt og hvad der er ondt. Begynder mennesket selv på det, vil det ikke føre til liv, men føre til fordærv. Det kunne ske, at mennesket kunne finde på at vende det hele på hovedet og kalde kærlighed for ondskab og had og vold for godt, hvis det så en fordel i det. Derfor fik Adam og Eva den besked, at af alle træer i haven, var der det ene træ, Kundskabens træ, som de ikke måtte spise frugterne af. Det ville gå galt. Nu skete der jo det, at Adam og Eva spiste af frugten fra det forbudte træ "Træet til kundskab om godt og ondt".- - Adam og Eva, der er fællesnævnere for mennesker til alle tider. De ville være som Gud. De ville ikke finde sig i begrænsningen. - Adam og Eva blev straffet for at have spist af frugten. Straffen, de fik, var, at de 3

4 blev drevet ud af Paradisets Have, hvor Livets træ står. De blev drevet ud østen for Eden. For altid blev de nægtet adgang til Livets Træ, der med sine rødder ned i livskilden, bærer frugterne til evigt liv. Keruberne med det lynende flammesværd blev sat ved indgangen til haven for at spærre vejen til træet. Træet til kundskab om godt og ondt kom til at sætte mange bitre frugter i Adam og Evas liv og videre i deres efterkommeres liv. Ondskaben kom til at få stor magt i menneskers liv med hinanden.adam og Eva måtte opleve, at deres ældste søn Kain blev så jaloux på Abel, deres yngste søn, at han slog ham ihjel. Det er den mest rædselsvækkende kundskab om verdens ondskab og lidelse, Jesus kommer i besiddelse af, da han nagles til et træ - korsets træ. Hans krop, der havde båret kærligheden ind i verden, måtte erfare verdens ondskab. Derved sker det under, som Gud alene kan udvirke, at Livets Træ bliver plantet herude hos os - Østen for Eden. Det træ, som Jesus blev korsfæstet på, bliver forvandlet til Livets træ. For af Jesu død kommer løftet om opstandelse og Evigt Liv ind i vores verden til os. vil sige, at vi ikke selv og hver for sig er Gud. Som grene er vi afhængige af træet - afhængige af Gud og dernæst holder billedet af os som grene os fast på vi menneskers indbyrdes samhørighed. Det er en dum gren, der tror, at det at være gren består i at suge al næring fra træet til sig selv og ikke lade det løbe videre til de andre grene. Vi må leve med og i udvekslingen --- eller visne i selvtilstrækkelighed. Sådan holder fortællingen om vintræet og dets grene os fast på, at vi er sammenvoksede med hinanden og med Gud. Amen. Signe Paludan Jeg er vintræet - og I er grenene, siger Jesus. Vi mennesker er grenene. Det 4

5 Gudstjenester i johanneskirken Januar 1. januar Nytårsdag kl K 8. januar Nytårsmøde kl Morten Kvist K Se omtale af mødet i bladet 14. januar 2. s. e.hellig 3 k. kl januar 3. s.e.hellig 3 k. kl Kirkekaffe 28. januar 4.s.e.hellig 3 k. kl K Februar 4. februar Septuagesima kl Kurt V. Andersen 11. februar Seksagesima kl februar Fastelavn kl februar 1.s. i fasten kl K Marts 5. marts Forårsmøde i Bøvling kl K Se omtale af mødet i bladet 11. marts 3. s. i fasten kl Børnegudstjeneste Se omtale i bladet 18. marts Midfaste kl marts Mariæ Bebudelsesdag kl K Børnegudstjeneste Den 11. marts kl har vi børnegudstjeneste. Konfirmanderne medvirker ved at læse op og dramatisere den bibelske fortælling. K for kirkebil Kirkebil til gudstjenester/arrangementer bestilles dagen i forvejen inden kl Pris 15,- kr. Bemærk at ordningen kun er gældende indenfor Lemvig kommunes grænser. City Taxi tlf Gudstjeneste på dagcentret, lemvig Tirsdag den 20. februar kl Tirsdag den 13. marts kl Gudstjeneste på Klinkby plejehjem Tirsdag den 27. marts kl Forsamlings-salen udlejes til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Hanne Lund, tlf

6 Årsplan for møder og arrangementer Mandag den 8. januar kl Nytårsmødet. Forholdet mellem Islam og Kristendom. Gudstjeneste og foredrag v/ valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning. Islam er i disse år i færd med at vise, hvad den indeholder. Hver uge er der nye sammenstød og diskussioner mellem muslimer og vesterlændinge om, hvad Europa skal udvikle sig til. Mange muslimer mener f.eks., at shariaen i et vist omfang skal gælde i Europa. Hvad skal vi mene om det? At islam og moderne vestlig tankegang er i strid med hinanden er der ikke tvivl om. Spørgsmålet er derfor, hvem der skal sætte betingelserne for det nødvendige, fælles liv. Mandag den 5. februar kl Månedsmøde. "Hvad er det grundtvigske i dag?" v/ forfatter, akademileder v./ Grundtvig-Akademiet i Vartov og redaktør for Dansk Kirketidende Henrik Wigh-Poulsen, Kolding Da Grundtvig døde i 1872 blev der ikke lyst fred, men kamp over hans grav. Det kom til at holde stik. Hans disciple havde fra begyndelsen af mange forskellige meninger om, hvordan arven fra ham bedst kunne forvaltes. Det forklarer den grundtvigske bevægelses brede folkelige gennemslagskraft og ikke mindst det faktum, at det altid har været svært præcist at definere, HVAD det grundtvigske er. I foredraget vil jeg alligevel vove forsøget og spørge: Har Grundtvig noget at betyde i dag, er han stadigvæk relevant, og, i givet fald, på hvilke måder? Mandag den 5. marts kl Fælles Forårsmøde for Lemvig og Bøvling Valgmenigheder i Bøvling Gudstjeneste kl v/ biskop Søren Lodberg Hvas, Aalborg. Efter gudstjenesten foredrag ved Lodberg Hvas: "VESTJYSK SOGNEPRÆST OG SAL- MEDIGTER- en fortælling om K.L. Aastrup". Studiekreds Der indbydes tre aftener til litteraturstudiekreds.vi vil læse to noveller af Karen Blixen: Ringen og Babettes gæstebud samt se filmen om Babettes gæstebud. Aftenerne bliver onsdagene den 14. og 28 februar samt den 14. marts kl Alle er velkomne Signe Paludan 6

7 Den ny Kirkehøjskole Lemvig Provsti 3. aften Torsdag d. 18. januar kl i Lemvig Valgmenighedskirke Peter Apostelen Peter i Det nye Testamente v/valgmenighedspræst Signe Paludan. Alterbilledet i valgmenighedskirken v/ Ulla Lauritsen. 4. aften Onsdag d. 31. januar kl i Trans Kirke Maria Magdalene Maria Magdalene i Bibel og legende v/ sognepræst Gunda Jørgensen. Alterbilledet i Trans kirke v/ museumsleder Ellen Damgaard. Ferie og fridage: Jeg holder vinterferie fra den 29. januar- 4. februar. Jeg holder friweekend fra marts. Embedet passes af valgmenighedspræst Kurt V.Andersen på tlf Døbte: 1/10 Anders Rungø Hilligsøe, Lemvig 15/10 Lea Bekker, Lemvig 19/11 Kamilla Stensgård Karlsen, Heldum Døde: 25/9 Carl Christian Grønning Overby, Lomborg 5/10 Ejler Kvist Pedersen, Hove 6/10 Astrid Kvist Nielsen, Lemvig 4/11 Ove Hermansen, Nørlem 6/11 Anna Keldorff Eiler, Lemvig 13/11 Jenny Kirstine Munksgaard, Lemvig Adresseændring Vedvarende adresseforandring bedes meddelt forretningsfører Aase Kallesøe, Kokholmvej 5,Tørring:Tlf: , mail: Bemærk - Bemærk!!!!!!!! Undgå dobbeltbeskatning. Nogle medlemmer specielt nye har fundet fejl på deres forskudsopgørelser.vi vil derfor gerne gøre opmærksom på, at nogle af vore medlemmer er blevet sat i kirkeskat. Det skal vi jo ikke som medlemmer af Lemvig Valgmenighed, da vi betaler kirkeskatten direkte hertil. Derfor vil det være en god idé, at I tjekker om kirkeskatten er med er den det, bedes I henvende jer til Skattekontoret og få det rettet. 7

8 »Returneres ved varig adresseændring«afs. Lemvig og Omegns Valgmenighed Kokholmvej 5, 7620 Lemvig B Hvem hvad hvor Valgmenighedspræst Signe Paludan, Kirkevej 4, tlf Valgmenighedens bestyrelse: Formand Daniel Eiler, Østerbrogade 33, tlf Næstformand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51, tlf Kasserer Gustav Madsen, Nr. Møllevej 5, tlf Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115, 7680 Thyborøn, tlf Kirkeværge Nanna Bach, Lemvigvej 57 tlf Ulla Lauritsen, Havnegade 22, tlf (vinter) (sommer) Gudmund Olesen, Hyldeparken 5, tlf Forretningsfører Aase S. Kallesøe, Kokholmvej 5, tlf Organist Sidse Burchardt, Røllikevej I, tlf Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen, Sollystvej 1, tlf Kirketjener Line Stokholm Jensen, Kirkevej 2, tlf Præsten træffes Præsten har ingen speciel træffetid mandag dog kun efter aftale. Kirkebladet Udkommer 4 gange årligt: I. januar, I. april, I. juli og I. oktober. Redaktion: Sidse Burchardt, Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup og Signe Paludan. Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest den 1. marts Kirkelige handlinger Dåb: Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopælssogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten. Vielse: Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prøvelsesattest, som udstedes af borgmesterkontoret i én af parternes bopælskommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten. Begravelse/bisættelse: Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden(sognepræsten). Besøg i hjem og på sygehus: Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig. Signe Paludan

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Julekrybben og julesalmerne Når vi ser en julekrybbe, ser vi jule - evan geliets fortælling for os. Julekrybben

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Morten Børup Kirkebakken 13

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September 2014 37. årg. Nyt fra Bøvling Valgmenighed God påske

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2012 Nr. 1 Hinsides magten, moralismen, egoismen Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Religion kan være et problem for staten fordi den også har

Læs mere