LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner"

Transkript

1 LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner

2 Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr på Danske Regioners område Oversigt 1: Basislønninger og pensionsbidrag pr Oversigt 2: Lederlønninger og pensionsbidrag pr Nettotimelønninger Overtidsbetaling Tillæg for aften- og nattjeneste kl Tillæg for aften- og nattjeneste kl Tillæg for tjeneste fra lørdag kl. 08 til søndag kl Tillæg for tjeneste på søgnehelligdage Særlige ydelser i øvrigt Overgangstillæg til ernæringsassistenter Lønninger for ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever pr Oversigt over tillæg Kommunernes stedtillægsområder Side 2

3 Nyt job: Hvad med lønnen? Når du søger nyt job/skifter job skal du være opmærksom på følgende: Lønnens sammensætning Lønnen består af en centralt aftalt grundløn samt evt. lokalt aftalte lønforbedringer, baseret på de arbejds- og ansvarsområder (funktioner), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger og/eller baseret på den enkelte ansattes kvalifikationer og kompetencer. Herudover kan der også være aftaler om resultatløn, men det er sjældent Grundlønningerne er aftalt i overenskomsterne, og fremgår af klassificeringsoversigten på side 8. Dog kan der aftales andre grundlønninger, hvis der er tale om stillinger med særligt indhold. Lønforbedringer baseret på de arbejds- og ansvarsområder (funktioner), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger skal have udgangspunkt i særlige funktioner, der ligger ud over de arbejdsog ansvarsområder, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Kriterier for lønforbedringer baseret på den enkelte ansattes kvalifikationer og kompetencer tager udgangspunkt i objektive forhold af betydning for jobbet som f.eks. efter-/ videreuddannelse og erfaring. Funktionsløn og kvalifikationsløn kan være aftalt i en lokal forhåndsaftale, som gælder for alle der opfylder nogle bestemte krav. Hvis der lokalt er aftalt funktionsløn og/eller kvalifikationsløn til stillingen, kan du få det oplyst hos tillidsrepræsentanten eller i Kost & Ernæringsforbundets sekretariat. Det mest almindelige er imidlertid, at eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn aftales individuelt i forbindelse med ansættelsen. Hvis det er en helt nyoprettet stilling, bør du i forbindelse med ansættelsessamtalen spørge arbejdsgiveren, om der er aftalt løn med Kost & Ernæringsforbundet. Vær forberedt Du kan med fordel forberede dig til ansættelsessamtalen ved på forhånd at indhente stillingsbeskrivelse/jobprofil, virksomhedsplan, løn- og personalepolitik eller lignende fra arbejdsstedet. Stil krav Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvilket lønkrav du vil stille. Du kan selv aftale funktionsløn og kvalifikationsløn i forbindelse med jobskifte, så du bør forud for en jobsamtale overveje: Har du udover grunduddannelsen særlige kvalifikationer (faglige og/eller personlige), der er relevante for stillingen. Om der er funktioner, der ligger ud over det grundlønnen forudsættes at dække. Spørg til lønnen til jobsamtalen, og fremsæt dit eget lønkrav. Vil du have stillingen, hvis dit lønkrav ikke efterkommes. Lønnen skal aftales Får du tilbudt stillingen, er det vigtigt, at du ved samme lejlighed får arbejdspladsens løntilbud skriftligt, inden du accepterer stillingen og siger din nuværende stilling op. Du bør ikke skrive under på et ansættelsesbrev, før du er indforstået med lønnen. Formelt skal lønnen aftales med Kost & Ernæringsforbundet. Det betyder, at når du og din kommende arbejdsgiver er enige om lønnen, skal arbejdsgiveren indsende en lønaftale til godkendelse i Kost & Ernæringsforbundet, før aftalen er gældende. Det allerbedste er naturligvis, at lønaftalen er godkendt af Kost & Ernæringsforbundet inden du accepterer stillingen. På den måde undgår du risikoen for alvorlige misforståelser, som foreningen har erfaring for kan opstå. 3

4 Pensionsordninger Der er til overenskomsterne for ernæringsassistenter, ernæringshjælpere, kostfaglige eneansvarlige, køkkenledere, økonomaer, instruktionsøkonomaer og kliniske diætister knyttet pensionsordninger, hvor bidragene indbetales til PKA. Der er tale om 2 ordninger, nemlig 1) en 12,93%-ordning for månedslønnede ernæringsassistenter, ernæringshjælpere og kostfaglig eneansvarlige, samt for økonomaer, instruktionsøkonomaer og kliniske diætister. 2) en 16,33%-ordning for kostfaglige ledere. I begge ordninger anses 1/3 af det samlede bidrag som den ansattes egetbidrag. Vedrørende de enkelte løntrins nettolønninger og pensionsbidrags størrelse henvises til oversigterne 1-2 og A-C. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at betalt merarbejde til deltidsbeskæftigede er pensionsgivende for ansatte, som i øvrigt er berettiget til pension. Også timelønnet beskæftigelse kan være pensionsgivende, jfr. de respektive overenskomster bestemmelser herom. ATP-bidrag For ernæringsassistenter, ernæringshjælpere og kostfaglige eneansvarlige på døgninstitutionsområdet gælder følgende ATP-satser A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 90,00 kr. 180,00 kr. > 78 timer og < 117 timer 60,00 kr. 120,00 kr. > 39 timer og < 78 timer 30,00 kr. 60,00 kr. For økonomaer og kliniske diætister gælder følgende ATP-satser C-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 57,60 kr. 115,20 kr. > 78 timer og < 117 timer 38,40 kr. 76,80 kr. > 39 timer og < 78 timer 19,20 kr. 38,40 kr. Sådan beregnes lønnen hvis du er på deltid Satserne i løntabellerne gælder for fuldtidsansatte (= 37 timer). For at finde lønnen i forhold til en deltidsbrøk, dividerer du den i løntabellen anførte månedsløn med 37 og ganger med det antal timer, du er ansat til at have pr. uge, og når derved frem til din månedsløn. Det samme gælder for beregningen af pensionsbidraget. 4

5 Sådan beregnes et tillæg (og basislønnen) fra grundbeløb til aktuelt beløb Et tillæg aftales typisk med et grundbeløb i niveau på Sundhedskartellets område. Det skal herefter omregnes til aktuelt beløb. Det sker ved at gange grundbeløbet med en reguleringssats, som pr. 1. april 2013 er 1, Eksempel: Der er aftalt et tillæg på kr i grundbeløb, som ganget med reguleringssatsen giver et aktuelt beløb på kr ,26 (6.100 x 1, = 6.850,26). 5

6 6

7 Sundhedskartellets lønninger 7

8 Klassificeringsoversigter pr på Sundhedskartellets område Ledere (gældende fra ): For kostfaglige ledere omfattet af lederoverenskomsten på Danske Regioners område (cheføkonomaer, assisterende cheføkonomaer, ledende økonomaer, afdelingsøkonomaer, køkkenledere og ledende kliniske diætister m.fl.) aftales grundlønnen lokalt, således at grundlønnen mindst kan udgøre løntrin L1 eller L3, dog skal Cheføkonoma med over kostdage minimum lønindplaceres på L10 Basisgrupper (gældende fra ) Grundlønstrin Ernæringshjælper med indtil 7 års erfaring 97 % af trin 1 Ernæringshjælper med mere end 7 års erfaring 1 Ernæringsassistenter med indtil 7 års erfaring 1 Ernæringsassistenter med mere end 7 års erfaring 3 Kostfaglige eneansvarlige på døgninstitutionsområdet 3 Økonomaer 4 Instruktionsøkonomaer 6 Kliniske diætister 6 Professionsbachelorer i ernæring og sundhed aftales afhængigt af stillingens indhold. Kontakt forbundet for yderligere. 8

9 Oversigt 1: Basislønninger pr Sundhedskartellets lønmodel - Danske Regioner Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn E1 Ernæringshjælper med indtil 7 års erfaring , , , , ,17 E2 Ernæringshjælper med mere end 7 års erfaring , , , , ,50 Ernæringsass. med indtil 1 7 års erfaring , , , , , , , , , ,67 Ernæringsass. med mere end 7 års erfaring ,00 og kostfaglige eneansvarlige 4 Økonomaer , , , , , , , , , ,83 6 Kliniske diætister og Instruktionsøkonomaer , , , , , , , , , , , , , , ,17 PB i Ernæring og sundhed: Kontakt Forbundet for vejledning Hvis en person med uddannelse inden for Kost & Ernæringsforbundets forhandlingsområde ansættes i en stabsfunktion, tillægges et særligt ansvar (f. eks. som kostfaglig leder (køkkenleder) på en institution med færre end 4 underordnede), eller er selvtilrettelæggende, kan pågældende indplaceres på et højere løntrin end de ovenfor angivne "standardløntrin". Oversigt 1A: Pensionsbidrag 12,93% - nettoficeret - Danske Regioner Trin , , Område 0 Område 1 Område 2 Område , ,33 Område 4 Samlet Heraf Samlet Heraf Samlet Heraf Samlet Heraf Samlet Heraf bidrag egetbidr. bidrag egetbidr. bidrag egetbidr. bidrag egetbidr. bidrag egetbidr. E ,41 857, ,91 870, ,57 879, ,08 892, ,71 900,90 E ,98 883, ,47 896, ,13 905, ,64 918, ,28 927, ,98 883, ,47 896, ,13 905, ,64 918, ,28 927, ,42 902, ,90 915, ,94 924, ,42 938, ,46 947, ,54 938, ,11 953, ,59 962, ,17 977, ,65 986, ,88 968, ,31 982, ,95 991, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72

10 Oversigt 2: Lederlønninger pr Sundhedskartellets lønmodel - Danske Regioner Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn L , , , , ,33 L , , , , ,42 L , , , , ,50 L , , , , ,33 L , , , , ,17 L , , , , ,08 L , , , , ,83 L , , , , ,92 L , , , , ,50 L , , , , ,92 L , , , , ,75 L , , , , ,58 L , , , , ,33 L , , , , ,75 L , , , , ,17 L , , , , ,25 I regionerne kan alle trinene anvendes som grundtrin Oversigt 2A: Pensionsbidrag 16,33% - Danske Regioner Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Samlet Heraf Samlet Heraf Samlet Heraf Samlet Heraf Samlet Heraf bidrag egetbidr. bidrag egetbidr. bidrag egetbidr. bidrag egetbidr. bidrag egetbidr. L , , , , , , , , , ,41 L , , , , , , , , , ,06 L , , , , , , , , , ,71 L , , , , , , , , , ,96 L , , , , , , , , , ,68 L , , , , , , , , , ,79 L , , , , , , , , , ,58 L , , , , , , , , , ,81 L , , , , , , , , , ,00 L , , , , , , , , , ,11 L , , , , , , , , , ,47 L , , , , , , , , , ,94 L , , , , , , , , , ,94 L , , , , , , , , , ,02 L , , , , , , , , , ,97 L , , , , , , , , , ,68

11

12 Nettotimelønninger Danske Regioner Overtidsbetaling pr. time Danske Regioner Løntrin Løntrin Basis Basis 1 127,92 129,92 131,31 133,31 134, ,88 194,89 196,97 199,97 202, ,55 132,65 134,11 136,22 137, ,82 198,98 201,17 204,32 206, ,86 138,07 139,61 141,82 143, ,79 207,11 209,41 212,73 215, ,12 142,28 143,77 145,92 147, ,18 213,41 215,65 218,88 221, ,89 148,77 150,08 151,96 153, ,34 223,16 225,11 227,94 229, ,18 164,60 165,59 167,02 168, ,77 246,90 248,38 250,52 252, ,66 170,86 171,69 172,89 173, ,48 256,28 257,53 259,33 260, ,84 176,79 177,45 178,40 179, ,76 265,19 266,17 267,59 268,58 Nettotimelønnen = nettoårslønnen:1924 Overtidsbetalingen = timelønnen + 50% Tillæg for aften- og nattjeneste kl Tillæg for aften- og nattjeneste kl Danske Regioner Danske Regioner Løntrin Løntrin Basis Basis 1 34,54 35,08 35,45 35,99 36, ,57 42,23 42,68 43,33 43, ,25 35,82 36,21 36,78 37, ,43 43,11 43,59 44,27 44, ,68 37,28 37,69 38,29 38, ,15 44,87 45,37 46,09 46, ,83 38,41 38,82 39,40 39, ,54 46,24 46,72 47,42 47, ,66 40,17 40,52 41,03 41, ,26 46,96 47,44 48,14 48, ,06 44,44 44,71 45,09 45, ,74 48,35 48,77 49,39 49, ,81 46,13 46,36 46,68 46, ,03 53,50 53,82 54,28 54, ,48 47,73 47,91 48,17 48, ,14 55,53 55,80 56,19 56,46 Aften-nattillægget kl = 27% af timelønnen Aften-nattillægget kl = 32,5% af timelønnen NB: Opmærksomheden skal henledes på, at ved udbetaling af overarbejde og aften-/nattillæg, skal betalingen være beregnet af den samlede løn, d.v.s. inklusive de tillæg der eventuelt ydes til lønnen. Tillæg for tjeneste fra lørdag kl. 06 til søndag kl Danske Regioner Tillæg for tjeneste på søgnehelligdage Danske Regioner Løntrin Løntrin Basis Basis 1 53,73 54,57 55,15 55,99 56, ,96 64,96 65,66 66,66 67, ,83 55,71 56,33 57,21 57, ,27 66,33 67,06 68,11 68, ,06 57,99 58,63 59,56 60, ,93 69,04 69,80 70,91 71, ,85 59,76 60,38 61,29 61, ,06 71,14 71,88 72,96 73, ,78 60,69 61,31 62,22 62, ,45 74,39 75,04 75,98 76, ,69 62,49 63,03 63,82 64, ,59 82,30 82,79 83,51 84, ,53 69,13 69,55 70,15 70, ,83 85,43 85,84 86,44 86, ,26 71,76 72,11 72,61 72, ,92 88,40 88,72 89,20 89,53 Weekendtillægget = 42% af timelønnen Søgnehelligdagstillægget = 50% af timelønnen NB: Opmærksomheden skal henledes på, at ved udbetaling af lørdag-/søndagstillæg samt søgnehelligdagstillæg, skal betalingen være beregnet af den samlede løn, d.v.s. inklusive de tillæg der eventuelt ydes til lønnen. 12

13 Øvrige særlige ydelser - Danske Regioner Tillæg for delt tjeneste Godtgørelse for omlagte timer Varslingsgodtgørelse for inddragelse af fridøgn Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde Undervisningshonorar 41,05 kr. pr. dag 37,47 kr. pr. time 495,94 kr. pr. gang 33,90 kr. pr. gang 256,95 kr. pr. time Godtgørelse for tjenestedragt: Månedslønnede, der selv sørger for indkøb og vask Månedslønnede, der ikke har fri tjenestedragt, men fri vask Månedslønnede, der har fri tjenestedragt, men ikke fri vask Timelønnede, der selv sørger for indkøb og vask Timelønnede, der har fri vask Timelønnede, der ikke har fri vask 3.254,76 kr. pr. år 271,23 kr. pr. md ,42 kr. pr. år 128,70 kr. pr. md ,35 kr. pr. år 142,53 kr. pr. md. 1,70 kr. pr. time 0,80 kr. pr. time 0,89 kr. pr. time Overgangstillæg til ernæringsassistenter - Danske Regioner Grundbeløb kr ,00 (niveau ) 3.368,98 kr. pr. år 280,75 kr. pr. md. 1,75 kr. pr. time Overgangstillægget knytter sig til overgangen til ny løn pr. 1. april 2000 og ydes til ernæringsassistenter, som pr. 31. marts 2000 var indplaceret på løntrin 17, 18 eller 19. Tillægget oppebæres så længe de pågældende forbliver i den samme stilling. Nyansættelser fra 1. april 2000 og senere omfattes ikke af ordningen. Ernæringsassistenter som oppebærer tillægget, og som efter den 1. april 2000 skifter job, medtager - med mindre andet aftales - således ikke automatisk tillægget til den nye stilling. For deltidsansatte reduceres tillægget i forhold til deltidskvoten. 13

14 Lønninger for ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever - Danske Regioner 1)Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever under den 3-årige uddannelse Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever med en 2½-årig lønnet praktikperiode Måned År md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 9.980, , md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev , , md. Ernæringsassistentelev , ,77 Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever med en 3-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 9.980, , md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev , , md. Ernæringsassistentelev , ,77 2)Voksenelever Løntrin md , , , , , , , , , ,99 NB: Inden for hvert løntrin angiver 1. linie årslønnen og 2. linie månedslønnen Betaling for overarbejde pr. time - Danske Regioner Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever med en 2½-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 93, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 99, md. Ernæringsassistentelev 103,71 Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever med en 3-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 93, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 99, md. Ernæringsassistentelev 103,71 Voksenelever md. 178,78 181,48 183,36 186,06 187,93

15 Tillæg for aften- og nattjeneste kl pr. time - Danske Regioner Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever med en 2½-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 31, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 33, md. Ernæringsassistentelev 34,57 Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever med en 3-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 31, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 33, md. Ernæringsassistentelev 34,57 Voksenelever md. 32,18 32,67 33,00 33,49 33,83 Tillæg pr. time for tjeneste fra lørdag kl. 08 til søndag kl. 24 samt på søgnehelligdage - Danske Regioner Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever med en 2½-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 34, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 36, md. Ernæringsassistentelev 38,03 Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever med en 3-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 34, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 36, md. Ernæringsassistentelev 38,03 Voksenelever Lørdag kl. 08 til søndag kl md. 47,67 48,40 48,89 49,62 50,12 Søgnehelligdage md. 59,59 60,49 61,12 62,02 62,64 Øvrige særlige ydelser - Danske Regioner Tillæg for delt tjeneste Godtgørelse for omlagte timer Varslingsgodtgørelse for inddragelse af fridøgn Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde 41,05 kr. pr. dag 37,47 kr. pr. time 369,70 kr. pr. gang 33,90 kr. pr. gang

16 Oversigt over SHK-tillæg, angivet i niveau (grundsats) og beløb) (Reg.pct.: 9,5358%) Pension pr. md Pension pr. md. pr. år pr. år pr. md 12,93% 16,33% pr. år pr. år pr. md 12,93% 16,33% 1.000, ,99 93,58 12,10 15, , ,75 617,65 79,86 100, , ,29 102,94 13,31 16, , ,05 627,00 81,07 102, , ,59 112,30 14,52 18, , ,35 636,36 82,28 103, , ,89 121,66 15,73 19, , ,65 645,72 83,49 105, , ,19 131,02 16,94 21, , ,95 655,08 84,70 106, , ,49 140,37 18,15 22, , ,25 664,44 85,91 108, , ,79 149,73 19,36 24, , ,55 673,80 87,12 110, , ,09 159,09 20,57 25, , ,85 683,15 88,33 111, , ,39 168,45 21,78 27, , ,15 692,51 89,54 113, , ,69 177,81 22,99 29, , ,45 701,87 90,75 114, , ,99 187,17 24,20 30, , ,75 711,23 91,96 116, , ,29 196,52 25,41 32, , ,05 720,59 93,17 117, , ,58 205,88 26,62 33, , ,35 729,95 94,38 119, , ,88 215,24 27,83 35, , ,64 739,30 95,59 120, , ,18 224,60 29,04 36, , ,94 748,66 96,80 122, , ,48 233,96 30,25 38, , ,24 758,02 98,01 123, , ,78 243,32 31,46 39, , ,54 767,38 99,22 125, , ,08 252,67 32,67 41, , ,84 776,74 100,43 126, , ,38 262,03 33,88 42, , ,14 786,10 101,64 128, , ,68 271,39 35,09 44, , ,44 795,45 102,85 129, , ,98 280,75 36,30 45, , ,74 804,81 104,06 131, , ,28 290,11 37,51 47, , ,04 814,17 105,27 132, , ,58 299,47 38,72 48, , ,34 823,53 106,48 134, , ,88 308,82 39,93 50, , ,64 832,89 107,69 136, , ,18 318,18 41,14 51, , ,94 842,25 108,90 137, , ,48 327,54 42,35 53, , ,24 851,60 110,11 139, , ,77 336,90 43,56 55, , ,54 860,96 111,32 140, , ,07 346,26 44,77 56, , ,83 870,32 112,53 142, , ,37 355,61 45,98 58, , ,13 879,68 113,74 143, , ,67 364,97 47,19 59, , ,43 889,04 114,95 145, , ,97 374,33 48,40 61, , ,73 898,39 116,16 146, , ,27 383,69 49,61 62, , ,03 907,75 117,37 148, , ,57 393,05 50,82 64, , ,33 917,11 118,58 149, , ,87 402,41 52,03 65, , ,63 926,47 119,79 151, , ,17 411,76 53,24 67, , ,93 935,83 121,00 152, , ,47 421,12 54,45 68, , ,23 945,19 122,21 154, , ,77 430,48 55,66 70, , ,53 954,54 123,42 155, , ,07 439,84 56,87 71, , ,83 963,90 124,63 157, , ,37 449,20 58,08 73, , ,13 973,26 125,84 158, , ,67 458,56 59,29 74, , ,43 982,62 127,05 160, , ,97 467,91 60,50 76, , ,73 991,98 128,26 161, , ,26 477,27 61,71 77, , , ,34 129,47 163, , ,56 486,63 62,92 79, , , ,69 130,68 165, , ,86 495,99 64,13 81, , , ,05 131,89 166, , ,16 505,35 65,34 82, , , ,41 133,10 168, , ,46 514,71 66,55 84, , , ,77 134,31 169, , ,76 524,06 67,76 85, , , ,13 135,52 171, , ,06 533,42 68,97 87, , , ,49 136,73 172, , ,36 542,78 70,18 88, , , ,84 137,94 174, , ,66 552,14 71,39 90, , , ,20 139,15 175, , ,96 561,50 72,60 91, , , ,56 140,36 177, , ,26 570,86 73,81 93, , , ,92 141,57 178, , ,56 580,21 75,02 94, , , ,28 142,78 180, , ,86 589,57 76,23 96, , , ,64 143,99 181, , ,16 598,93 77,44 97, , , ,99 145,20 183, , ,45 608,29 78,65 99, , , ,35 146,41 184,91 16

17 Pension pr. md Pension pr. md. pr. år pr. år pr. md 12,93% 16,33% pr. år pr. år pr. md 12,93% 16,33% , , ,71 147,62 186, , , ,85 219,01 276, , , ,07 148,83 187, , , ,21 220,23 278, , , ,43 150,04 189, , , ,56 221,43 279, , , ,78 151,25 191, , , ,92 222,64 281, , , ,14 152,46 192, , , ,28 223,85 282, , , ,50 153,67 194, , , ,64 225,06 284, , , ,86 154,88 195, , , ,00 226,28 285, , , ,22 156,09 197, , , ,36 227,49 287, , , ,58 157,30 198, , , ,71 228,69 288, , , ,93 158,51 200, , , ,07 229,90 290, , , ,29 159,72 201, , , ,43 231,11 291, , , ,65 160,93 203, , , ,79 232,32 293, , , ,01 162,14 204, , , ,15 233,54 294, , , ,37 163,35 206, , , ,51 234,75 296, , , ,73 164,56 207, , , ,86 235,95 298, , , ,08 165,77 209, , , ,22 237,16 299, , , ,44 166,98 210, , , ,58 238,37 301, , , ,80 168,19 212, , , ,94 239,59 302, , , ,16 169,40 213, , , ,30 240,80 304, , , ,52 170,61 215, , , ,66 242,01 305, , , ,88 171,82 217, , , ,01 243,21 307, , , ,23 173,03 218, , , ,37 244,42 308, , , ,59 174,24 220, , , ,73 245,64 310, , , ,95 175,45 221, , , ,09 246,85 311, , , ,31 176,66 223, , , ,45 248,06 313, , , ,67 177,87 224, , , ,81 249,27 314, , , ,03 179,08 226, , , ,16 250,47 316, , , ,38 180,29 227, , , ,52 251,69 317, , , ,74 181,50 229, , , ,88 252,90 319, , , ,10 182,71 230, , , ,24 254,11 320, , , ,46 183,92 232, , , ,60 255,32 322, , , ,82 185,13 233, , , ,95 256,52 323, , , ,17 186,34 235, , , ,31 257,73 325, , , ,53 187,55 236, , , ,67 258,95 327, , , ,89 188,76 238, , , ,03 260,16 328, , , ,25 189,97 239, , , ,39 261,37 330, , , ,61 191,18 241, , , ,75 262,58 331, , , ,97 192,39 242, , , ,10 263,78 333, , , ,32 193,60 244, , , ,46 265,00 334, , , ,68 194,81 246, , , ,82 266,21 336, , , ,04 196,02 247, , , ,18 267,42 337, , , ,40 197,23 249, , , ,54 268,63 339, , , ,76 198,44 250, , , ,90 269,84 340, , , ,12 199,65 252, , , ,25 271,05 342, , , ,47 200,86 253, , , ,61 272,26 343, , , ,83 202,07 255, , , ,97 273,47 345, , , ,19 203,28 256, , , ,33 274,68 346, , , ,55 204,49 258, , , ,69 275,89 348, , , ,91 205,70 259, , , ,05 277,10 349, , , ,27 206,91 261, , , ,40 278,31 351, , , ,62 208,12 262, , , ,76 279,52 353, , , ,98 209,33 264, , , ,12 280,73 354, , , ,34 210,54 265, , , ,48 281,94 356, , , ,70 211,75 267, , , ,84 283,15 357, , , ,06 212,96 268, , , ,20 284,36 359, , , ,42 214,18 270, , , ,55 285,57 360, , , ,77 215,38 272, , , ,91 286,78 362, , , ,13 216,59 273, , , ,27 287,99 363, , , ,49 217,80 275, , , ,63 289,20 365,24 17

18 Pension pr. md Pension pr. md. pr. år pr. år pr. md 12,93% 16,33% pr. år pr. år pr. md 12,93% 16,33% , , ,99 290,41 366, , , ,77 360,59 455, , , ,34 291,62 368, , , ,12 361,80 456, , , ,70 292,83 369, , , ,48 363,01 458, , , ,06 294,04 371, , , ,84 364,22 459, , , ,42 295,25 372, , , ,20 365,43 461, , , ,78 296,46 374, , , ,56 366,64 463, , , ,14 297,67 375, , , ,92 367,85 464, , , ,49 298,88 377, , , ,27 369,06 466, , , ,85 300,09 378, , , ,63 370,27 467, , , ,21 301,30 380, , , ,99 371,48 469, , , ,57 302,51 382, , , ,35 372,69 470, , , ,93 303,72 383, , , ,71 373,90 472, , , ,29 304,93 385, , , ,07 375,11 473, , , ,64 306,14 386, , , ,42 376,32 475, , , ,00 307,35 388, , , ,78 377,53 476, , , ,36 308,56 389, , , ,14 378,74 478, , , ,72 309,77 391, , , ,50 379,95 479, , , ,08 310,98 392, , , ,86 381,16 481, , , ,44 312,19 394, , , ,22 382,37 482, , , ,79 313,40 395, , , ,57 383,58 484, , , ,15 314,61 397, , , ,93 384,79 485, , , ,51 315,82 398, , , ,29 386,00 487, , , ,87 317,03 400, , , ,65 387,21 489, , , ,23 318,24 401, , , ,01 388,42 490, , , ,59 319,45 403, , , ,36 389,63 492, , , ,94 320,66 404, , , ,72 390,84 493, , , ,30 321,87 406, , , ,08 392,05 495, , , ,66 323,08 408, , , ,44 393,26 496, , , ,02 324,29 409, , , ,80 394,47 498, , , ,38 325,50 411, , , ,16 395,68 499, , , ,73 326,71 412, , , ,51 396,89 501, , , ,09 327,92 414, , , ,87 398,10 502, , , ,45 329,13 415, , , ,23 399,31 504, , , ,81 330,34 417, , , ,59 400,52 505, , , ,17 331,55 418, , , ,95 401,73 507, , , ,53 332,76 420, , , ,31 402,94 508, , , ,88 333,97 421, , , ,66 404,15 510, , , ,24 335,18 423, , , ,02 405,36 511, , , ,60 336,39 424, , , ,38 406,57 513, , , ,96 337,60 426, , , ,74 407,78 515, , , ,32 338,81 427, , , ,10 408,99 516, , , ,68 340,02 429, , , ,46 410,20 518, , , ,03 341,23 430, , , ,81 411,41 519, , , ,39 342,44 432, , , ,17 412,62 521, , , ,75 343,65 434, , , ,53 413,83 522, , , ,11 344,86 435, , , ,89 415,04 524, , , ,47 346,07 437, , , ,25 416,25 525, , , ,83 347,28 438, , , ,61 417,46 527, , , ,18 348,49 440, , , ,96 418,67 528, , , ,54 349,70 441, , , ,32 419,88 530, , , ,90 350,91 443, , , ,68 421,09 531, , , ,26 352,12 444, , , ,04 422,30 533, , , ,62 353,33 446, , , ,40 423,51 534, , , ,97 354,54 447, , , ,75 424,72 536, , , ,33 355,75 449, , , ,11 425,93 537, , , ,69 356,96 450, , , ,47 427,14 539, , , ,05 358,17 452, , , ,83 428,35 540, , , ,41 359,38 453, , , ,19 429,56 542,51 18

19 DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Albertslund... 4 Faxe... 0 Assens... 0 Favrskov... 0 Brønderslev... 0 Allerød... 3 Greve... 4 Billund... 0 Hedensted... 0 Frederikshavn... 1 Ballerup... 4 Guldborgsund... 0 Bogense... 0 Herning... 0 Hjørring... 0 Bornholm... 0 Holbæk... 0 Esbjerg... 1 Holstebro... 0 Jammerbugt... 0 Brøndby... 4 Kalundborg... 1 Fanø... 0 Horsens... 0 Læsø... 0 Dragør... 4 Køge... 2 Fredericia... 0 Ikast-Brande... 0 Mariagerfjord... 0 Egedal... 4 Lejre... 2 Faaborg-Midtfyn... 1 Lemvig... 0 Morsø... 0 Fredensborg... 3 Lolland... 0 Haderslev... 0 Norddjurs... 0 Rebild... 0 Frederiksberg... 4 Næstved... 1 Kerteminde... 1 Odder... 0 Thisted... 0 Frederikssund... 3 Odsherred... 0 Kolding... 0 Randers... 0 Vesthimmerland... 0 Furesø... 4 Ringsted... 0 Langeland... 0 Ringkøbing-Skjern... 0 Aalborg... 1 Gentofte... 4 Roskilde... 2 Middelfart... 0 Samsø... 0 I alt 11 kommuner Gladsaxe... 4 Slagelse... 1 Nyborg... 1 Silkeborg... 0 Glostrup... 4 Solrød... 2 Odense... 1 Skanderborg... 1 Gribskov... 3 Sorø... 0 Svendborg... 0 Skive... 0 Halsnæs... 3 Stevns... 0 Sønderborg... 1 Struer... 0 Helsingør... 3 Vordingborg... 0 Tønder... 0 Syddjurs... 0 Herlev... 4 I alt 17 kommuner Varde... 0 Viborg... 0 Hillerød... 3 Vejen... 0 Århus... 2 Hvidovre... 4 Vejle... 0 I alt 19 kommuner Høje-Taastrup... 4 Ærø... 0 Hørsholm... 3 Aabenraa... 0 Ishøj... 4 I alt 22. kommuner København... 4 Lyngby-Taarbæk... 4 Rudersdal... 4 Rødovre... 4 Tårbny... 4 Vallensbæk... 4 I alt 29 kommuner 18

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012 LØNNINGER pr. 1. oktober 2012 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. april 04 -. juli 04 Version.0 - udarbejdet 6. marts 04 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

LØNNINGER. Danske Regioner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2012

LØNNINGER. Danske Regioner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2012 LØNNINGER pr. 1. januar 2012 Danske Regioner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Sådan bruger du lønmagasinet Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller i en region, derfor er det vigtigt, at du slår

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.01.2016 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2015 på Danske Regioners

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2013 på Danske Regioners

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2016 på Danske Regioners

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015 Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning -

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2014 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.1.2014 på Danske Regioners

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016 DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2017 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.01.2017 på Danske Regioners

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Tillæg til Løn- & overenskomstmagasin

Tillæg til Løn- & overenskomstmagasin Indstik i Danske Fysioterapeuter nr. 18-2007 Tillæg til Løn- & overenskomstmagasin Gældende til 1. april 2008 Tillægget omhandler kun ændringer i forhold til Løn & overenskomstmagasin fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference]

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference] Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS AD & ADFS opsætning til VITAS Version 1.7 Dato 19. februar 2015 Reference [Reference] Forfatter Benjamin Andersen Kontrakt nr. [Contract] Klassificering

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere