Kirkebladet for Langeland og Strynø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Langeland og Strynø"

Transkript

1 Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2009

2 Kirkekontoret og indholdsfortegnelse Kirkekontoret Fødsel: Senest 14 dage efter fødslen afleveres den udfyldte og underskrevne fødselsanmeldelse enten til præsten eller på kirkekontoret. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, vedlægges den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring. Hvis der ikke ønskes fælles forældremyndighed, udfyldes blanketten anerkendendelse af faderskab, som sendes til statsforvaltningen. Navngivelse/ dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivelse på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, gudmoder/gudfader, faddere ect.. Der skal være mindst 3 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til kirkekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistreringssiden. Der er et gebyr på 440 kr. på navneændringer. Dette betales med betalingskort forud på personregistreringssiden. (Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring). Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen ligger fra september til maj. Bryllup: I god tid aftales bryllup med præsten. Med til præsten skal man bringe prøvelsesattest og ægteskabserklæring, som fås ved henvendelse til kommunen. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Indholdsfortegnelse Forsidebilledet, Kirkekontoret og indholdsfortegnelse... 2 Præstens side... 3 Bøstrup sogn... 4 Tranekær sogn... 4 Tullebølle sogn... 4 Rudkøbing sogn... 6 Simmerbølle sogn... 6 Strynø sogn... 9 Skrøbelev sogn Longelse sogn Fuglsbølle sogn Lindelse sogn Tryggelev sogn Fodslette sogn Humble sogn Kædeby sogn Ristinge sogn Kirker på Langeland og Strynø Ny præst og ny provst Gudstjenesteliste Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til kirkekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester kan udskrives fra den elektroniske kirkebog på kirkekontoret/kordegnekontoret i bopælssognet. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Pia Tønsberg-Jensen (ansvars havende redaktør), Torben Poulsen, Annalise Bager og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. Langelands provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing , fax , mail: Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl , mail: Provst Anders Hauge, Marstal vil være på kontoret hver tirsdag, mail Tlf. i Marstal: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på - Langelands Provsti. Forsidebilledet Lindelse kirke og præstegård er en af de kulturhistoriske perler på Langeland. De stynede elme, der tidligere stod i alléen, blev syge og er fjernet. Det betyder, at der nu er frit udsyn til det smukke syn fra vejen. I stedet for nye træer har man valgt at plante en bøgehæk. Så kan man også fremover nyde udsigten. 2

3 Præstens side Al religion ud af det offentlige rum! Ud med tørklæder, kalotter, kors og andre religiøse symboler! Nu vil vi have en ordentlig, fordomsfri værdidebat uden religiøse over- og undertoner! Religion og religiøsitet er under pres i disse år. Det er der ikke noget galt i. Det, der er solidt nok, bliver stående, også i strid modvind. Det er som med gamle træer: En solid gang blæst kan få ryddet ud i det gamle og visne, så nye, friske skud kan spire fra den sunde del af stammen. Men til tider afspores debatten af uvidenhed og ligefrem dumhed. For at blive i billedet med træet: Der er folk, der gerne vil bevare stammen, men vil af med både de visne grene og rødderne. Vi skal ikke have et samfund, der er båret af religiøse værdier, hævdes det. Det må kunne bygges på f.eks. grundloven og menneskerettighederne. Tja hvad er det nu lige, de bygger på? Hvor har vi hentet de værdier, som vores grundlov er udsprunget af? Hvorfra kommer de frihedsog lighedstanker, der er bærende i menneskerettighedserklæringen? De kommer fra kristendommen. Et samfund uden religion er en umulighed. Det er i religionen, vi henter vores grundlæggende værdier, vores idealer, vores menneskesyn. Et samfund uden religiøse værdier er ikke værdi-neutralt, men værdiløst. Hvis ikke der er noget udenfor mig selv, der afgør, hvad der er godt og ondt, så er godt og ondt helt igennem subjektivt: Godt er, hvad der er godt for mig. Ondt er, hvad der er ondt for mig. Der findes ingen absolutte værdier. Sådan et samfund Værdier. Debat eller debet? bliver i værste fald et kaos, i bedste fald et flertalstyranni: Vi stemmer om, hvad der er godt og ondt for her bestemmer vi alt selv. Ingen og intet er over flertallet. Et samfund uden religion er en absurd tanke. Hvis ikke vi har guder, så skaber vi dem: penge, magt, idoler, mig o.s.v. Vi kan og skal ikke afskaffe Gud. Men vi skal sørge for at vælge vores Gud med omhu. Den fornuftige debat om religion og samfund går ikke på, om religion har en plads, men på, hvilken plads den har. Den gode debat tør fastholde, at der er forskel på religion. At der er forskel på det menneskesyn og de værdier, der udspringer af kristendom, jødedom og islam. De er ikke ligeværdige. Det kan kristne, jøder og muslimer nemt blive enige om. De siger hver sit altså kan de ikke alle have ret. Lige så lidt som socialister og konservative kan have lige meget ret. Man må træffe et valg. Vores politiske valg har umådelige konsekvenser for vores liv og samfund. Vores valg af religion har endnu mere vidtrækkende konsekvenser for både liv og samfund. Det er et altafgørende valg. Vi skal ikke tro, at vi slipper for det bare ved at afskaffe fadervor i skolen, tørklædet i bussen eller korset i retssalen. Jeg vælger kristendommen! Af mange grunde: fordi den fortæller, at det ikke er mig, der vælger Gud, men Gud, der har valgt mig! Fordi den fortæller mig, at jeg ikke er fri for alt muligt, men fri til. Fordi den fortæller, at jeg er lige så elsket af Gud og lige så meget værd som alle andre, selv når jeg føler mig uønsket og værdiløs. Fordi den fortæller, at alle andre er lige så elskede og værdifulde som mig, også når jeg føler mig bedre end dem. Fordi den fortæller, at andre er lige så elskede og lige så meget værd som mig, også selv om de tænker, mener og tror anderledes end mig. Fordi den fortæller mig, at et menneskes værd er fastlagt af Gud ikke af et tørklæde, en kalot, et kors om halsen eller tykkelsen af tegnebogen. Fordi den fortæller mig, at et menneskes samfundssind, hæderlighed og anstændighed ikke ses af klædedragt, spisevaner eller andre ydre forhold, men ses i ord og gerning. Jeg vælger kristendommen, fordi den rummer den fulde frihed til at være, som vi er også for ikke-kristne. Fordi den rummer den fulde lighed for alle. Fordi den skænker Guds kærlighed og tilgivelse til alle - også til dem, jeg ikke engang skænker en tanke. Ja, selv til tankeløse, lille mig. Trille B. Westergaard, Lindelse 3

4 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne Bustur til Sydøstfyn Menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup arrangerer søndag den 14. juni en udflugt til Sydøstfyn. Vi begynder med gudstjeneste i Tullebølle kirke kl , og herefter holder bussen klar. Turen inkluderer kaffe på Majorgaarden, den gamle kro i Oure, og middag på Tullebølle kro. Vi kommer forbi Danmarks største sten Damestenen, der ifølge sagnet skulle være kastet af en sur langelandsk heks over til markerne mellem Hesselager og Vormark. Turen går videre forbi Broholm Gods og til det bedste sted på jorden, Lundeborg. Pris pr. person er 150,00 kr., der betales under udflugten. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag den 8. juni til: Else-Marie Runge tlf Ellen Møller Petersen tlf Else Svendstrup Holm tlf Spillemandsgudstjeneste Søndag den 5. juli kl er der spillemandsgudstjeneste i Tullebølle kirke. Mogens Kold og spillemandsorkester synger og spiller salmer og lovsange, og menigheden skal også prøve at synge salmer til spillemandsmusik. Efter gudstjenesten er der aftenkaffe i præstegårdshaven, og spillemændene stiller op og spiller til kaffen. Vi håber at se en forfærdelig masse mennesker til en anderledes gudstjeneste. Kirkevandring Igen i år arrangerer vi en sommer-kirkevandring sammen med Longelse-Fuglsbølle- Skrøbelev menighedsråd. Turen kommer i år til at foregå i Tranekær sogn. Turen går lørdag den 11. juli fra kl og koster kr. 40 pr. person. Vi mødes i Tranekær kirke, hvor vi hører om kirken og byen. Herefter går vi til Åsø strand, hvor vi holder kaffepause. Efter pausen går turen videre ad Grevens Allé forbi Tranekær slot 4 til Beboerhuset, hvor vi får sandwicher. Efter at have gået gennem byen slutter vi af med en kort aftensang i kirken. Det er en god idé at medbringe en fyldt drikkedunk. Tilmelding til sognepræst Annalise Bager, eller eller til sognepræst Torben Poulsen, eller senest torsdag den 9. juli. Fællesudflugt til Jelling Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sognes lange menighedsudflugt går i år til Jelling torsdag den 3. september. Der er busafgang fra Bøstrup kirke kl med efterfølgende opsamling i Lejbølle og ved Tranekær og Tullebølle kirker. Prisen for turen med entré og rundvisning, formiddagskaffe med rundstykke, sandwicher, eftermiddagskaffe og aftensmad er kr. 225,00, der betales på turen. Drikkevarer betaler man selv. Tilmelding er nødvendig og bindende og skal ske senest tirsdag den 25. august til: Else-Marie Runge tlf Ellen Møller Petersen tlf Else Svendstrup Holm tlf Ved tilmelding sig venligst til, hvis du er diabetiker. Det tætpakkede og spændende program for turen er: Efter afgang fra Nordlangeland kører bussen over Fyn. Der vil være et stop, hvor der serveres et rundstykke og formiddagskaffen. Bussen kommer til Jelling ved 12-tiden, og vi spiser de sandwicher, som busselskabet har medbragt. Vand eller øl er for egen regning. Jelling var kongeby omkring år Danmarks kongerække begynder med Gorm den gamle, der regerede frem til omkring 940. Han satte et minde, en lille runesten, over sin hustru, dronning Thyra, hvor indskriften lyder Kong Gorm gjorde disse kumler efter Thyra sin kone Danmarks bod. Hvad det betyder, er ikke klart, men det er første gang, Danmark nævnes, og dermed er stenen landets fødselsattest. På en større sten står der: Harald konge bød gøre disse kumler efter Gorm sin far og efter Thyra sin mor, den Harald som vandt hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Det er Danmarks dåbsattest. I Jelling skal vi se runestenene, Jelling kirke, der er smukt udsmykket af kunstneren Jørn Larsen, og hvor Gorm den Gamle er begravet, Kongernes Jelling, der er et museum, der fortæller Jelling-monumenternes historie og det smukke vikingeskib Jelling Orm, der ligger i Fårup sø. Eftermiddagskaffen indtages på Vinettig lidt udenfor Jelling. Vinettig er ejet af Arne Laugesen og Gitte Hornshøj, der holdt foredrag i Bøstrup sognehus i foråret. Vinettig har selskabslokaler, salg af vin og kunstudstillinger. På vejen tilbage til Langeland stopper bussen ved Fjelsted skovkro, hvor aftensmaden står klar. Drikkevarer betaler man selv. Ved ni-tiden om aftenen er vi tilbage på Langeland trætte, men mange oplevelser rigere! Fårup sø syd for Jelling.

5 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne Bibelcamping Traditionen tro holder Indre Mission bibelcamping i Tullebølle. Datoerne er i år juli. Bibelcampingen er som sidste år ved Tullebølle skole. Møder foregår i skolens aula, og camping foregår på de grønne arealer i Fritidsparken. Der vil komme campister fra hele landet, men alle langelændere er også hjertelig velkomne til at besøge bibelcampingen og tage del i de mange arrangementer for børn, unge og voksne. Hver formiddag kl er der bibeltimer for de forskellige aldersgrupper. Om aftenen kl er der foredrag, forkyndelse, sang og musik. Årets tema er Barn. Udførligt program kan findes i kirkerne og på Foredrag i Bøstrup De meget velbesøgte foredragsaftener i Bøstrup sognehus, Bøstrupvej 37, Bøstrup, ved FFF Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund holder sommerferie efter en fantastisk forårssæson. Efterårets program kommer til at se sådan ud: Onsdag den 30. september kl : Jytte Dreyer har lavet radio og TV for Danmarks Radio i 40 år. Tirsdag den 27. oktober kl : Peder Thyssen, gadepræst i Odense. Onsdag den 11. november kl : Bjarne Nielsen Brovst, tidligere højskoleforstander. Onsdag den 25. november kl : Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chefkriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste. Sæt kryds i kalenderen NU! Koncert i Bøstrup Søndag den 20. september kl er der koncert i Bøstrup kirke med sopranen Stine Rosengren og tenoren Jens Jacob Honoré. Fri entré. Studiekreds En studiekreds begynder tirsdag den 22. september kl i Tullebølle præstegård, og finder herefter sted en tirsdag aften hver måned. Emnet bliver denne gang en læsning af Første Mosebog. Første Mosebog er bogen, der fortæller historien om Adam og Eva, Noa, de fire generationer Abraham, Isak, Jakob og Josef. Det er en spændende beretning, der ifølge den amerikanske rabbiner Burton L. Visotzky er en historie om voldtægt, incest, mord, bedrageri, magtmisbrug, sex og blodtørst. Han mener så også, at den historie kan være moralsk lærerig. Alle kan deltage, det kræver ingen særlige forudsætninger, men der skal læses nogle kapitler af Første Mosebog til hver gang. Menighedsrådsmøder Tullebølle sogn: Tirsdag den 16. juni kl i konfirmandstuen, Tullebølle præstegård. Referat fra møderne i Tullebølle menighedsråd lægges på Tranekær sogn: Torsdag den 10. september kl i graverkontoret ved Tranekær kirke. Bøstrup sogn: Se opslag på kirkedøren eller Menighedsrådsmøderne er offentlige. Gudstjenester på Tullebølle Centret Onsdag den 24. juni 2009 kl Onsdag den 26. august 2009 kl Altergang. Præstens sommerferie og fridage Præsten holder fri weekenden juni og holder sommerferie 16. juli 12. august. Ved præstens fravær passes embedet af sognepræst Stig Munch, tlf eller hvortil henvendelse kan rettes. Vejviser Sognepræst Torben Poulsen, Bygaden 69, 5953 Tranekær , træffes bedst tirsdag-fredag Sekretær: Merete Holck, Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, , Tullebølle Sogn: Henrik Nielsen, , Graver: Svend Jørgen Jensen, , træffes bedst tirsdag til fredag Kirkeværge: Birgit Mogensen, , Tranekær Sogn: Ellen Margrethe Hansen, Graver: Greg Harrison, , træffetid man-fredag, undtagen tirsdag, Kirkeværge: Hans Peter Hansen Bøstrup Sogn: Else Svendstrup Holm Graver: Torben Henriksen, , træffetid hverdage eller hverdage Kirkeværge: Tove Petersen, Kirkebil: Langelands Taxi, Ring dagen før gudstjenesten. 5

6 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Ørnen De findes en gammel afrikansk fortælling om en ørn, som er ganske interessant: En mand havde fanget en ørneunge og taget den med sig hjem og anbragt den i sin hønsegård sammen med sine høns. Ørnen fik kun det foder at æde, som hønsene fik. 5 år senere kom en zoolog på besøg og så, at der gik en ørn blandt hønsene. Det er da en ørn den der, sagde zoologen. Ja svarede manden, men jeg har opdraget den til at være en høne. Nej sagde zoologen, den er stadig en ørn, og jeg kan få den til at stige højt mod himlen, sådan som ørne gør. Det troede manden ikke på. Den kommer aldrig til at flyve, sagde han. De gjorde forsøget. De første to gange zoologen løftede ørnen mod himlen for at få den til at lette, så den blot ned på jorden og på hønsene og hoppede ned til dem igen. Den tredje dag forsøgte de imidlertid tidligt om morgenen ude på sletten nær bjergene. Solen var ved at stige op og badede bjergene i et gyldent lys. Da bredte ørnen sine enorme vinger ud og med et skrig slap den zoologens hånd. Den hævede sig højere og højere mod himlen og fløj mod solen og kom aldrig mere tilbage til hønsegården og hønsefoderet. Nu havde den endelig erfaret, at den ikke var høne men ørn. Kunsten at være menneske er som ørnen at komme til rette med, hvor vi hører til. Uanset hvordan vi indretter vort samfund lokalt som globalt, (ja om vi som ørnen lever i en hønsegård, skønt vi hører til et andet sted), så kan vi ikke i længden løbe fra, at vi er Guds, skabte til at være til for Guds og hinandens skyld. Vi skal huske at rette blikket mod himlen, for dér finder vi kræfter til at være det, vi skal være, nemlig mennesker på jorden med alt hvad det indebærer af glæder og sorger. Pia Tønsberg-Jensen 6 *Oplysninger i forbindelse med gudstjenesterne. Gudstjenesterne den 16. august vil i begge kirker være børnegudstjenester. Under gudstjenesten i Rudkøbing kirke den 30.august er der konfirmation. Indsamlinger: Hvad der gennem sommeren lægges i kirkebøssen i Rudkøbing kirke går til menighedsplejen. Børnegudstjeneste i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker Søndag d. 16. august vil Rudkøbing og Simmerbølle Kirker forhåbentlig være fyldt af glade børnestemmer. Vi vil i sognene holde 2 børnegudstjenester, først i Rudkøbing kl , og senere samme søndag i Simmerbølle kl Gudstjenesten denne søndag vil blive tilrettelagt på børnenes præmisser. Der vil være fortællinger og salmesang, og selv de helt små vil kunne være med. Det er vores hensigt, at afholde en børnegudstjeneste i hver kirke i hvert kvartal, hvis opbakningen er til det. Konfirmation i Rudkøbing kirke søndag den 30. august Det har gennem flere år været muligt at blive konfirmeret den sidste søndag i august i Rudkøbing kirke. Martin Bering Ørstrup, Nørregade 1 vil blive konfirmeret på denne dag. Konfirmandindskrivning vedr. konfirmation 2010 Onsdag den 19. august ml. kl afholdes der konfirmandindskrivning i Præstegårdens konfirmandstue indgang Rue Stræde for kommende konfirmander, der hører til Rudkøbing, Simmerbølle og Strynø sogne. Konfirmanderne skal ledsages af forældre og medbringe dåbsattest. Begge pastorats præster vil være til stede for at hilse på og besvare eventuelle spørgsmål. På stedet udfyldes en tilmeldingsblanket, hvor der vælges dato for konfirmation og dermed også hvilken præst, man skal gå hos. Der vil blive oprettet 3 hold i Rudkøbing- Simmerbølle pastorat: Et hold der forberedes og konfirmeres af Lene Andersen 30. april 2010 i Rudkøbing kirke (i Strynø kirke 2. maj). Et hold der forberedes og konfirmeres af Pia Tønsberg-Jensen 30.april el. 2. maj i Rudkøbing kirke el. 2. maj i Simmerbølle kirke. Et hold der forberedes af Pia Tønsberg- Jensen, som består af børn fra D-klasserne på Rudkøbing skole. Her kan man vælge konfirmation i hjemsognet eller på et af Pia Tønsberg-Jensens konfirmationshold. Sognepræsterne Lene Andersen og Pia Tønsberg-Jensen Nyt fra menighedsrådene. Velkomst til sognepræst Lene Andersen. Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd byder hjertelig velkommen til Lene Andersen som ny sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat. Selvom Lene Andersen har bopæl i Strynø præstegård og også er sognepræst på Strynø, står hun ligeså meget til rådighed i pastoratet som sognepræst Pia Tønsberg-Jensen. Vi glæder os meget til samarbejdet og håber, at Lene Andersen og hendes familie vil falde godt til i sognene. Lene Andersen har Langelandkontor i Havnegade 38, 2.sal.

7 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Sognepræst Lene Andersen på indsættelsesdagen den 5. april. Velkomst til nye medarbejdere ved Simmerbølle kirke og kirkegård. Til erstatning for den hidtidige graverstilling ved Simmerbølle kirke og kirkegård er der oprettet to nye stillinger. Hanne Ellermann er ansat som kirketjener, og Ulrik Petersen er ansat som graver på kirkegården. Simmerbølle menighedsråd siger velkommen til de to nye medarbejdere. Vi glæder os meget til samarbejdet! Kirketjener Hanne Ellermann Graver Ulrik Petersen Ordinære menighedsrådsmøder I Rudkøbing sogn afholdes møderne i Præstegårdens konfirmandstue kl august 21.oktober 25.november I Simmerbølle sogn afholdes møderne i Annekset ved kirken kl august 5.november Kirkebil Da Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd havde regnskabsmøde, kunne vi se, at der ikke bliver brugt ret mange penge på kirkebilen, som enhver, der har behov for det, jo kan bestille til alle gudstjenester. Det synes vi er trist. Meningen med kirkebilen er jo netop, at give alle og enhver mulighed for at deltage i gudstjenesterne. Derfor: Tøv ikke med at bestille kirkebil! Den er der for at blive brugt! Menighedsrådene Nyt fra organisten Kor Rudkøbing Kirkes kor holder sommerferie fra slutningen af maj til begyndelsen af september. Evt. henvendelse vedrørende børne-eller voksenkor til organist Tine Sandberg tlf Plejehjemsgudstjenester Danahus Her er der gudstjeneste den anden tirsdag i hver måned. 9.juni v. Pia Tønsberg-Jensen. 7.juli v. Lene Andersen 4.august v. Pia Tønsberg-Jensen. Rudkøbing Plejehjem Her er der gudstjeneste den første tirsdag i hver måned: 2. juni Annalise Bager, Longelse. 7. juli Lene Andersen. 4. august Pia Tønsberg-Jensen. Dagcentret Kohaven Her er der gudstjeneste kl en formiddag om måneden. Tirsdag den 9. juni v. Pia Tønsberg-Jensen. Tirsdag den 7. juli v. Annalise Bager. Tirsdag den 11. august v. Annalise Bager. Tirsdag den 30. juni tager Dagcentrets brugere på besøg i Longelse præstegård. Indre Mission - Bethesda. Juni: 11. Sommerafslutning hos Ingrid og Hans J. Hansen, Lismosevej 27, Tullebølle. Kl , grillaften Juli: Bibelcamping på Tullebølle skole. Legestuen - i Bethesda for alle børn Sommerafslutning onsdag d. 10. juni kl hos Ingrid, Lismosevej 27, Tullebølle. Evt. henvendelse til Inge Medom Madsen, tlf Ferie, fridage og kurser for præsterne. Pia Tønsberg-Jensen: juni, 26. juni- 19. juli, august. Lene Andersen: august. Vi har taget afsked med. Rudkøbing Sogn Egon Strangesen, Jens Winthers Vej 17, Vita Jansen, Viebæltet 25, Odd Brügger Weidemann, Viebæltet 25, 7

8 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Gunnar Børgager Larsen, Viebæltet 25, Jens Peter Moritzen, Hine Møllevej 39, Elsie Margrethe Fredegaard, Tjørnevænget 7, Herluf Vang Petersen, Kløvervænget 1, Jytte Margrethe Larsen, Broløkken 13, Olav Pedersen, Humblevej 55, Irma Marie Lausten, Chr. Kiilsgårds Vej 57, Helga Rosenkilde, Havnegade 6, 1.-1, 5900 Rudkøbing. Aase Ulrich Davidsen, Havnegade 44 B, Gunhild Rasch, Voldstien 5, Inge Bagge Sander, Humblevej 23, 5900 Rudkøbing. Hans Harry Christensen, Viebæltet 25 B-8, Kristian Julius Tholstrup, Viebæltet 25, Anna Margrethe Andersen, Voldstien 3 B, Simmerbølle Sogn Ebbe Davitzen, Kystvænget 18, Bent Jørgensen, Møllemosevej 10, 5900 Rudkøbing. Vi har sagt velkommen til.. Døbte i Rudkøbing Kirke Villads Guldsmed, Spodsbjergvej 67, 5900 Rudkøbing. Sofia Fredskov Larsen,Nørrebro 25 C, 5900 Rudkøbing. Chris Hesselberg, Nørregade 21, st., 5900 Rudkøbing. Mike Westphal Madsen, Strandbakken 14, Tobias Asbjørn Rasmussen, Planken 20, Dan Lang Kristensen, Gørtlervej 12, st. tv., 5700 Svendborg. Tobias Emil Nymark Kristensen, Nørregade 19 B, st. th., Bettina Nielsen, Løkkeby Strandvej 2, 5953 Tranekær. Sarah Louise Zoffmann, Løkkeby Strandvej 2, 5953 Tranekær. Konfirmanderne i Rudkøbing præstegård har været kreative under ledelse af kunstneren og kirketjeneren Hans Kjær. Vejviser Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen, Østergade 2, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst mandag-torsdag kl Sognepræst, Lene Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, , Træffes bedst tirsdag til fredag kl fortsættes... forsat... Langelandkontor, Havnegade 38, 2. sal, 5900 Rudkøbing Kirkekontoret, Rue 12, Rudkøbing Kordegn Birgitte E. M. Møller, , træffe tid mandag, onsdag og fredag Organist Tine Sandberg, Sagers Allè 1, / Rudkøbing sogn: Conny Mortensen, Strandbakken 1A, , Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, , træffetid på kontoret, Rue 12 Kirketjener: Hans Kjær Fax Kirkeværge: Ingeborg Jensen, Strandbakken 21, Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing, Simmerbølle sogn: Annika Viulm, Broløkken 6, 5900 Rudkøbing, , hotmail.com Graver, Ulrik Petersen, Post til graver, Simmerbølle Kirkevej 12, Kirketjener, Hanne Ellermann, / Kirkeværge: Conny Mortensen, Strandbakken 1A, 5900 Rudkøbing, Kasserer: Kirsten Krüger Olsen, Kulepilevej 33, 5900 Rudkøbing, Kirkebil: Jans Taxi,

9 Strynø Sogn Konfirmation i Strynø Kirke søndag d. 3. maj 2009 Søndag d. 3. maj blev Melanie Toft Hansen, Nørrevej 8, Strynø og Sille Nordstrøm Granberg Hansen, Kirkestrædet 2, Strynø, konfirmeret i Strynø Kirke. Begge piger er bosat på Strynø, og går til daglig i skole på Kassebølle Friskole, så både en stor del af skoletiden og fritiden bliver tilbragt sammen. Der var mødt rigtig mange strynboer op i kirken for at ønske Melanie og Sille tillykke på deres konfirmationsdag. Ændring af antallet af gudstjenester Det blev besluttet i forbindelse med min ansættelse, at antallet af gudstjenester skulle nedbringes på Strynø. Dermed er der gudstjeneste hver anden søndag og hver anden helligdag. Den frigivne tid bliver brugt i Rudkøbing og Simmerbølle. Rasmus Jacobsens legat Rasmus Jacobsens legat er til for at støtte almennyttige lokale opgaver på Strynø, der kommer en større kreds af beboerne til gode eller som støtte til enkeltpersoner, for eksempel uddannelse af unge hjemmehørende på Strynø. Ansøgningsfristen til Rasmus Jacobsens legat er d. 31. juli Ansøgninger bedes sendt til: Kirkevej 18, Strynø, Horne Amatør Symfoniorkester giver koncert i Strynø Kirke Det er med stor glæde at vi kan meddele at søndag d. 14. juni spiller Horne Amatør Symfoniorkester i Strynø Kirke. Koncerten er kl Vi håber rigtig mange vil benytte muligheden for at høre Horne Amatør Symfoniorkester. Der er fri entre til koncerten med Horne Amatør Symfoniorkester. Børnegudstjeneste Søndag d. 2. august 2009 kl er der børnegudstjeneste i Strynø Kirke. En del strynboer har efterspurgt en børnegudstjeneste, så 2. august vil kirken forhåbentlig blive indtaget af en masse børn. Så kom til en rigtig hyggelig gudstjeneste på børnenes præmisser, hvor kirken forhåbentlig vil summe af glade børnestemmer. Der vil være fortællinger, salmesang og meget mere. Jeg håber, at se en masse børn, der meget gerne må tage deres forældre og bedsteforældre med, som forhåbentlig også vil få en masse ud af denne børnegudstjeneste. Efter børnegudstjenesten vil der være kirkekaffe og saftevand, og hyggeligt fællesskab i præstegårdshaven. Hvis der kommer opbakning til det, er det planen at holde en børnegudstjeneste hvert kvartal i Strynø Kirke. Tak for velkomsten. Kort før min ansættelse d. 1. april flyttede min familie og jeg ind i Strynø præstegård. Vi er lige fra begyndelsen blevet modtaget utrolig godt på Strynø, og det er vi meget glade og taknemmelige for. Vi føler, at vi er ved at falde rigtig godt til på Strynø, og vi glæder os til forhåbentlig at skulle tilbringe mange år herovre, jeg ser frem til et rigtig godt sammen med menighedsråd og kirkepersonale. Jeg håber, at jeg hurtigt får lært sognet at kende. Jeg glæder mig til for alvor at komme i gang med præstejobbet, og jeg ser frem til, at vi fortsat skal have en kirke på Strynø, der er levende, og hvor der sker nye tiltag, samtidig med respekt for traditionerne. Vejviser Sognepræst: Lene Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Træffes også i Rudkøbing Havnegade 38, 2. sal. Claus Jensen, Ringgade 5, , Graver: Ulrik Petersen, Kirkeværge: Helga Rasmussen, Møllevejen 8, Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen, Kærvej 7, , 9

10 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Skrøbelev kirkes klokke med relieffet af Sankt Nikolaus. Anna! Det er navnet på den kirkeklokke, som sidder i Skrøbelev Kirke. Hun fylder 500 år i år, og det ved vi helt nøjagtig, for hun har en indskrift på latin, som oversat lyder: Det Herrens år Jesus af Nazareth, jødernes konge. Anna det hedder jeg. Skrøbelev sogn lod mig støbe, Gud og alle Guds helgener og sankt Nilaus, vor patron til lov. Jens Frebiorgsen. Laurids Jyde. Amen. Her fortælles altså, at kirkens klokke er støbt i året 1509, og at kirkens patron (skytshelgen) er sankt Nilaus (Nikolaus). 500 år er en høj alder for en dame, men Anna holder sig godt og ringer stadig hver morgen og aften og til begravelser, bryllup er og gudstjenester ud over hele Skrøbelev Sogn. Menighedsrådsmøder for Longelse- Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd: Torsdag den 18. juni kl Tirsdag den 18. august kl Møderne bliver holdt i Longelse præstegårds konfirmandstue og er offentlige. Dagsorden til møderne vil være fremlagt en uge før i de 3 kirkers våbenhuse, ligesom referat fra møderne kan læses i menighedsrådets mappe sammesteds. Dagsorden og referater vil ligeledes være at se på kirkens hjemmeside. Konfirmationer 2010 Fuglsbølle kirke søndag den 25. april Skrøbelev kirke Bededag den 30. april Longelse kirke søndag den 2. maj Indskrivning for kommende konfirmander tilhørende Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev sogne sker i år ved fremmøde i præstegården torsdag den 13. august mellem kl og Ved den lejlighed udfyldes tilmeldingen til konfirmandåret, og man vælger hvilken af pastoratets kirker, man ønsker sit barn konfirmeret i. Grundlovsmøde 5. juni kl Der inviteres til Grundlovsmøde i præstegårdshaven ved Longelse præstegård på Grundlovsdagen. Som taler er inviteret næstformand i Regionsrådet skoleinspektør Poul-Erik Svendsen. På den musikalske side er det Sygehuskoret under ledelse af Lone Nordal og den lille gruppe Kun for sjov, der underholder. Medbring kaffekurv. (NB! skulle regnen imod alle odds stå ned i stænger, trækker vi inden døre.) Sommerudflugt søndag den 28. juni Årets sommerudflugt går til Kværnrup kirke og Egeskov slot. Vi begynder kl i Longelse Præstegård (opsamling fra Ringvejen kl evt. andre opsamlingssteder kan aftales på præstekontoret). Vi får en rundvisning i Kværndrup Kirke og fortsætter til Egeskov Slot, hvor en guide står klar til at invie os i alle slottets hemmeligheder. Efterfølgende serveres der kaffebord i Cafe Jomfru Rigborg. Vi forventes tilbage på Langeland ca. kl Turen koster 250 kr incl. bus, rundvisninger og kaffebord. Tilmelding på senest den 23. juni til sekretæren, som er på kontoret tirsdag og fredag 9-13 eller på mail eller Aftensang Fuglsbølle kirke onsdag den 8. juli kl Skrøbelev kirke tirsdag den 21. juli kl Longelse kirke torsdag den 6. august kl Ved aftensangen vælges der salmer, som kan synges på dansk/tysk/engelsk. Desuden læses der et par bibelske tekster og organist og kirkesanger giver et par solonumre. Efter aftensangen fortæller præsten om kirken på de tre sprog. Kirkevandring lørdag den 11. juli kl Igen i år arrangerer vi en kirkevandring på tværs af sognegrænser sammen pastoratet mod nord. Sidste år var det os, der arrangerede, i år er det Tranekær menighedsråd, der er tur-planlæggere. Se program på s. 4 her i bladet. Kirkekoncert Det er med glæde, at vi den 16. juli kl kan byde velkommen til Bjarne Korsgaard og Carl Aage Eliasson fra Fyns Kammerensamble i Longelse Kirke. Bjarne, som spiller orgel, violin og bratsch, er uddannet på det fynske musik-konservatorie, han er komponist, musiker og dommer ved internationale konkurencer. Carl Aage, som spiller orgel og cembalo, er uddannet fra Vestjysk- og

11 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Det kongelige musikkonservatorie og er foruden musiker også lærer i musik og sang. Aftenen vil byde på værker af Bach, Händel, Mozart og Schubert, foruden de to musikeres egne kompositioner på orgel og soloviolin. Sogneweekend til Berlin oktober Med præstens søn Anders som rejse leder, inviterer vi på en 4-dages tur til Tysklands spændende hovedstad. Her skal vi på den helt store byrundtur, hvor vi ser Rigsdagen, Siegessäule, Kurfürstendamm, Checkpoint Charlie, Berlinmuren ect. Desuden skal vi på et spændende besøg på det tidligere Stasifængsel Berlin-Hohenschönhausen, og Potsdam med det smukke slot Cecilienhof aflægger vi også et besøg. Under opholdet skal vi på forskellige restaurationsbesøg, og lørdag aften bliver der mulighed for at opleve det forrygende show Stars in Concert. Der vil desuden blive mulighed for på egen hånd at gå på opdagelse i den spændende storby. Program kan rekvireres i præstegården eller på hjemmesiden 28. apr. Ellen Margrethe Hansen, Kragholmvej 2, Kragholm. Bisat fra Skrøbelev kirke 1. maj. 1. maj Ejvind Emil Hansen, Pederstrupvej 26, Spodsbjerg. Bisat fra Longelse kirke 9. maj. Koncertudøvere og arrangører ved Kirker på Langelands koncert med Lene Siel 23/4-09. En sommeraften i kirke og præstegårdshave søndag den 9. august Skrøbelev kirke indbyder til Musik-gudstjeneste kl Her får vi besøg af den lille lokale gruppe Kun for sjov som bl.a. består af graver Tage Larsen Longel se, gruppens øvrige medlemmer er Lisbet Guldborg og Børge Stæhr. Desuden vil vores kirkesanger give et par solonumre. Efter gudstjenesten inviteres der på fælles kaffebord i præstegårdshaven i Longelse. Børn & undervisning Juniorkonfirmander onsdag (start 16. september) Konfirmander onsdag (start 16. september) Børneklub fredag (start 11. september) Ferie/fri: Sognepræsten holder ferie juni, friweekend august samt ferie 19. august- 8. september. Embedet passes af Trille Brink Westergaard, Lindelse, tlf , Døbte 12. apr. Ida Wedel Petersen, Ndr. Landevej 44, Simmerbølle. Fuglsbølle kirke. 26. apr. Oscar Marius Hartmann, Spodsbjergvej 297, Spodsbjerg. Longelse kirke. 26. apr. Clara Amalie Hartmann, Spodsbjergvej 297, Spodsbjerg. Longelse kirke. 2. maj Gustav Egeberg, Spodsbjergvej 164, Nr. Longelse. Skrøbelev kirke. Viede 11. apr. Louise Korfing Nielsen og Rasmus Kieler, Pederstrupvej 22, Spodsbjerg. Longelse kirke. 2. maj Sabine Jørgensen og Klaus Egeberg Rasmussen, Spodsbjergvej 164, Nr. Longelse. Skrøbelev kirke. Døde 28. mar. Povl Kristian Hansen, Bønneløkkevej 4, Sdr. Longelse. Bisat fra Fuglsbølle kirke 1. april. Vejviser Sognepræst Annalise Bager, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing , træffes bedst tirsdag-fredag , samt torsdag Sekretær: Karina Lund Jørgensen, træffes i præstegården tirsdag og fredag Villy Christensen, Longelse Sogn: Graver: Tage Larsen, / Kirkeværge: Erik Rasmussen, Fuglsbølle Sogn: Graver: Jytte Petersen, / Kirkeværge: Brian Petersen, Skrøbelev Sogn: Graver: Jeffrey Raymond, / Kirkeværge: Hanne Ellermann, Kasserer: Hans Pilegaard, Lønkildevej 28, 5900 Rudkøbing, Kirkebil: Byens Taxi,

12 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne Den marts havde pastoratet besøg af Grand view University Choir. Det var en stor musikalsk og menneskevarm oplevelse. Jeg vil endnu engang takke værtsfamilier, chauffører, handymen og dem, der hjalp i konfirmandstuen og køkkenet. Det var en stor, flot indsats. I bidrog hver især til, at det blev nogle uforglemmelige dage for os alle. Jeg har efterfølgende fået mange hilsener også til alle jer andre. Nedenfor følger uddrag af et langt brev til mig fra korets dirigent (min oversættelse). Det handler i høj grad om jer og den gode oplevelse, I var medskabere på: Kære Trille En turne er altid en berigende oplevelse og dette år var den exceptionel. Vi havde en aldeles vidunderlig tur. Det var en stor glæde at komme i forbindelse med dig og folk i sognene. Det var en fantastisk måde at begynde vores turne. Det er så spændende at se de studerende udvikle sig og være stolte af den musik, de skaber. Jeg ved, at det er at stort arbejde at være vores værter, men du skal vide, at vi virkelig påskønner det. I var enestående værter og guides for os. De studerende taler stadig om, hvor meget de nød jeres utrolige gæstfrihed. Vi håber, at dine sognebørn glædede sig lige så meget over os, som vi glædede os over dem. Det er mit håb for de studerende, at de må bevare deres sangglæde og at de en skønne dag vil blive i stand til at gengælde den venlighed, de er blevet mødt med ved selv at være venlige, påskønnende værter og publikum for et turnerende kor. Med den dybeste taknemmelighed for alt det, I har gjort for os, og i håb om igen engang at se jer på en turne, er jeg din hengivne. Kathryn Duffy, dirigent og musikprofessor. 12 NAVNLIG NAVNE Lindelse: Døbte: 22/2: Karl Budde Kjær, Kågårdsvej 3, Lindelse. 5/4: Lucas Funk Andersen, Østerled 2, Lindelse. Døde: 4/2: Gudrun Hansen, Præstevænget 3, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 7/2. 13/2: Else Jensine Johanne Kristiansen, Hennetvedvej 44, Hennteved. Bisat fra Lindelse kirke 20/2. 18/2: Gerda Olsen, Langegade 30, Lindelse. Begravet på Bagenkop kirkegård 25/2. 26/2: Søren Kristian Petersen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Humble kirke 4/3. 1/3: Signe Marie Schmidt-Pedersen, Herslevvej 10, Herslev. Bisat fra Lindelse kirke 5/3. 12/3: Valborg Marie Larsen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Svendborg krematorium 18/3. 20/3: Egon Rasmus Christiansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Humble kirke 24/3. 5/4: Knud Marius Knudsen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 11/4. 6/4: Aage Valdemar Christensen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Humble kirke 8/4. 12/4: Thorvald Knudsen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Ristinge kirke 18/4. 14/4: Hans Nielsen, Bogøvej 17, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 18/4. 15/4: Mary Elmine Nielsen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Bagenkop kirke 18/4. Tryggelev Viede: 11/4: Ellinor Carina Kansberg og Torben Frank Storm Petterson, Pilehaven 29, Tryggelev. Døde: 31/1: Birthe Mathilde Høj, Tryggelev 53, Tryggelev. Bisat fra Lindelse kirke 6/2. 1/2: Arne Eduard Hansen, Præstejorden 9, Tryggelev. Bisat fra Svendborg krematorium 6/2. 4/2: Hans-Joachim Peter Holz, Jernbanevej 2, Tryggelev. Bisat fra Tryggelev kirke 14/2. Ferie og fri: Sognepræsten har ferie 4/7 til og med 25/7 samt fri 13-14/6. Embedet passes af sognepræst Annalise Bager, Longelse. Tlf: Praktisk vedr. gudstjenesterne: Der er altergang ved højmesserne Detalje fra prædikestolen i Fodslette kirke.

13 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne Lindelse plejecenter Gudstjenester 17/6: v. J. Schøler Nielsen 28/7: v. T.B.Westergaard - med altergang 25/8: v. H. Frimann Hansen Der kan bestilles kirkebil! Ældre fra sognet er velkomne også til kaffen bagefter! SOGNE-UDFLUGT Vi prøver igen at arrangere en tur. Denne gang alle tre sogne sammen. Det bliver Tirsdag d. 16/6. Vi kører fra Kædeby-cafeen Mulighed for opsamling med bussen fra Tryggelev, Fodslette og Lindelse aftales ved tilmelding. Turen går i år til Fåborg. Vi ser Fåborg Museum inden kaffen på det gamle Magasin på havnen. Hvis man vil skåne benene, er det muligt blot at vente på Magasinet og nyde havnelivet, mens kaffen brygges. Efter kaffen ser vi Fåborg kirke. Bussen kører fra sted til sted, men man kan også selv slentre mellem dem. Vi kører rundt på alle de små, smukke, fynske sommerveje inden middagen på Kædebycafeen Pris 220 pr. person. Drikkevarer til middagen betales for sig. Tilmelding senest 11/6 til Caroline Hansen , Birte Elnegaard , Martin Klæsøe Detalje fra prædikestolen i Fodslette kirke. SOMMERMØDE Lindelse 30. august Klavs Birkholm Journalist, radioproducent, foredragsholder, debattør, mag. art., medlem af Etisk Råd mv. prædiker og holder foredrag: Kræver en ny tid en ny etik? Gudstjeneste i kirken Derefter i præstegården, hvor indholdet af den medbragte kaffekurv nydes inden foredrag og debat. Alle er velkomne! Husk kaffekurv Vejviser Sognepræst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse , træffes bedst tirsdag-fredag Lindelse sogn: Anni Klæsøe, Graver: Jerry Jensen, Kirkeværge: Henning Møller, Kasserer: Henning Møller, Bogøvej 24, 5900 Rudkøbing, Tryggelev Sogn: Birgitte Braband, Graver: Tommy Andersson, Træffetid: tirsdag-fredag på Kirkeværge: Hans Madsen, Kasserer: Britta Christiansen, Præste - jorden 1, 5932 Humble, Fodslette Sogn: Hans Ahlefeldt-Laurvig, Graver: Tommy Andersson, Træffetid: tirsdag-fredag på Kirkeværge: Caroline Hansen, Kasserer: Henning Møller, Bogøvej 24, 5900 Rudkøbing, Kirkebil: Lindelse: Sydlangelands Taxa, Tryggelev Fodslette: Byens Taxa syd,

14 Humble-Kædeby-Ristinge kirker Kommentar Det er ikke så ofte at fadervor rydder avisernes forsider og udløser overskrifter, som det skete for nylig. Humanistisk Samfund, der bl.a. vil kalde påskeferien for forårsferie og afskaffe skoleafslutninger i kirken til jul og i den dur, har været fortørnet over, at der er nogle skoler i Vestjylland, hvor der bliver bedt fadervor i forbindelse med morgensangen. Jeg kan ikke lade være med at tænke: Hold da op! Tænk at nogle skole sender deres elever videre ud i livet med sådan en ballast. Men Humanistisk Samfund fløjter i stedet vagt i gevær og vil have det stoppet. Mig bekendt er medlemsprocenten derovre i det vestjyske den højeste i hele landet. Man skulle synes, at det i det her tilfælde var ateisterne, der burde give lidt plads og udvise lidt tolerance over for de kristne. Det må vel være op til den enkelte skole, skulle man mene, om der skal synges morgensang og bedes fadervor. At jeg så personligt synes det er en strålende ide og hører med til vores dannelse er en anden sag. Nu læser jeg så her til morgen i min udmærkede morgenavis Kristligt Dagblad, at to skoler alligevel nedtoner fadervor efter pres (hvis man da kan kalde det det, når det er én forælder på en af skolerne, der har klaget) og mere end 30 års tradition med fadervor som et fast element ved morgensamlingerne er blevet brudt. Man kapitulerer dog ikke helt, for man vil fremover bede fadervor en til to gange om ugen for dermed at give plads til andre elementer viser en forældrerundspørge. Nuvel! Endnu engang er det religionslighedstanken, der spøger. Kristendommen må endelig ikke tro, at den er noget særligt. Men det er den jo netop i og med at vi har religionsfrihed og ikke religionslighed. Kristendommen og folkekirken har faktisk en grundlovssikret forrang. Nogle værdier er derfor som en følge deraf også bedre end andre. Hvor meget skal det store flertal bøje sig og henvise værdierne til privatsfæren til fordel for et meget snævert 14 mindretal, der allerede i dag kan bede om fritagelse? Det må vel være i orden også i det offentlige rum at sige at vi gerne vil værne om og fastholde vores kristne arv, som det danske samfund hviler på? Grundlovsmøde fredag d. 5. juni Vi gentager succesen fra sidste år i et samarbejde med Erhvervsforeningen og samles i Gryden i det grønne v. anlægget kl. 14 til grundlovsmøde. Vi skal synge og nyde hinanden og det gode vejr forhåbentligt til tonerne fra spillemændene fra Undskyld vi forstyrrer. Kl. 15 overlader vi ordet til borgmester Knud Gether. Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, øl, vand og pølsehorn til billige penge. Sommerudflugt onsdag d. 3. juni. Hvorfor blive hjemme, når du kan komme på udflugt til Odense sammen med en hel busfuld glade mennesker fra Humble og omegn. Denne gang begynder vi i Brandts klædefabrik, hvor vi bl.a. vil aflægge Tidens Samling et besøg. Tidens Samling er et levende museum, der giver mulighed for med alle sanser at opleve den nære fortids atmosfære. Vi går ind i 8 forskellige rum, der hver især udgør tidsbilleder med hver sine stemninger. Var det i 50érne eller var det i 60érne, at mor og far, bedstemor og bedstefar gennemlevede dette eller hint, eller hvornår var det nu at fjernsynet eller carmencurlerne kom? Der vil også blive mulighed for at se en keramikudstilling af Kählers keramik. Derefter kører vi til Odense Zoo, hvor vi kl skal spise på Skovbakken kro. Fra Odense Zoo skal vi på en times sejltur på Odense å. Det kan I godt glæde jer til, da det er en særdeles naturskøn oplevelse, hvor det veksler imellem kønne huse og haver, jungleagtige områder, enge, Fruens Bøge ja man tror ikke, at man befinder sig midt inde i en større by. Turen koster 150 kr. og der er afgang kl fra apoteket onsdag d. 3/6 med opsamling et kvarter før fra Kædeby og Ristinge, hvis der er behov for det. Tilmeldingsfristen er ved at udløbe, og man skal derfor henvende sig til MR snarest, hvis man ønsker at komme med. Babysalmesang På opfordring starter et nyt babysalmesangsforløb, hvis der er babyer (og mødre) nok. Vi begynder med morgenmad og babyrytmik som opvarmning. Det lykkes til vor egen store forbavselse til tider at stjæle babyernes opmærksomhed fra deres mødre. Det foregår i konfirmandstuen i Humble præstegård torsdag formiddag fra kl. 10 (det er tilladt at komme for sent) Vi har foreløbig afsat følgende torsdage: 28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6 og 2. juli. Vi kan

15 Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker måske overtales til at fortsætte efter sommerferien, hvis behovet og babyerne er der. Tilmelding til sognepræsten tlf Sensommerfest d. 23. august Efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie er det på tide i denne globaliserede tidsalder, at vi minder hinanden om, at livet ikke blot leves på Facebook, men at livet også er at træde frem i kød og blod for hinanden. Du inviteres derfor til sensommerfest og åbent hus i præstegården. Vi begynder med gudstjeneste kl. 14 i Humble kirke, hvor ungdomskoret medvirker. Derefter åbner plænen i præstegården, hvor spillemændene Undskyld vi forstyrrer lægger op til en svingom på plænen. På et tidspunkt inden vi tænder op i grillen kl. 17 for at riste vore medbragte koteletter eller medisterpølser over en sagte ild får cand.phil. i Nordisk Litteratur Johannes Nørregaard Fransen ordet. Der vil bl.a. være sæbeboblehjørne og trampolin for børnene imens.. Johannes Nørregaard Frandsen har været institutleder på Syddansk Universitet i Odense i et kvart århundrede, hvilket blev markeret for et par år siden. I den forbindelse skrev Fyens Stifstidende om ham: Johannes Nørregaard Frandsen er som en anden Erasmus Montanus bondesønnen, der ender som belæst akademiker. Men i modsætning til den naragtige Holberg-figur formår Johannes Nørregaard Frandsen at forene det bedste fra de to verdener. Bondefødt og kvajet opdraget. Sådan kan Johannes godt finde på at præsentere sig selv, når han f.eks holder et af sine mange foredrag. om især landbokulturen eller den moderne forstads- og parcelhuskultur. Og det kommer han altså til i Humble søndag d. 23. august. Vi glæder os allerede. Døbte Humble Kirke: Mathias Peter Lies Nielsen, Helsnedvej 11, Humble, Palmesøndag (5. april) Døde Thorvald Knudsen, Langegade 30, Lindelse, bisat fra Ristinge Kirke Aage Valdemar Christensen, Langegade 30, Lindelse, bisat fra Humble Kirke Egon Rasmus Christiansen, Langegade 30, Lindelse, bisat fra Humble Kirke Jytte Kirstine Drost, Rågevej 7 B, Humble, begravet fra Ristinge Kirke Søren Kristian Petersen, Langegade 30, bisat fra Humble Kirke Aage Viggo Brandt Mengel, Hennetvedvej 60, bisat fra Humble Kirke Ebba Margrethe Andersen, Tullebøllecentret 2, Tranekær, bisat fra Humble Kirke Gerda Elisabeth Hansen, Hovedgaden 55, Andagt fra Humble Plejecenter Henry Ejvind Rasmussen Thygesen, Hallinggade 4, Humble, bisat fra Humble Kirke Ferie, fravær og friweekend Der afholdes stiftskonvent for alle stiftets præster i dagene d juni på Helnæs. Jeg er i Bruxelle d juni med alle feltpræsterne for at aflægge Natos hovedkvarter et besøg og mon ikke også den nye generalsekretær tager imod? Friweekend d juni. Sommerferie i ugerne 28, 29, 30 og 31. Sognepræst Jan Schøler Nielsen, Magleby, passer embedet i de tidsrum og træffes på tlf Svingom på plænen til sensommerfest. Vejviser Sognepræst: Helle Frimann Hansen, Humble Præstegård, Ristingevej 24, 5932 Humble, træffes bedst mandag til torsdag Fredag fri. Asger Kristensen, Graver: Kirkeværge Humble: Henny Larsen, Kirkeværge Ristinge: Ulla Christensen, Kirkeværge Kædeby: Herdis Larsen, Kasserer: Benny Rasmussen, Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg, , Kirkebil: Byens Taxa syd,

16 Kirker på Langeland og Stynø De kirker, der er omfattet af kirkebladet Tranekær kirke Den nuværende kirke er opført ca i gotisk stil og senere ombygget og forsynet med spir. Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods, hvilket er grunden til den karakteristiske gule farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten med jerngitter. Sognepræst Torben Poulsen. Kirken åben Bøstrup kirke Middelalderkirke, oprindelig herredskirke for Langelands Nørre herred. Karakteristiske billedkvadre indsat i murene, altertavlen er renæssance arbejde fra ca. 1615, prædikestol fra Hans Gudewerths billedskærerværksted udført i renæssancestil På kirkegården hviler Grundtvigs ungdomselskede, fru Constance Leth til Egeløkke. Sognepræst Torben Poulsen. Kirken åben Tullebølle kirke Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib, gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance fra 1632 og ny gotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra Sognepræst Torben Poulsen. Kirken åben Rudkøbing kirke Købstadskirke fra 1200-tallet. Alterudsmykningen er kopi af Aabykrucifikset fra ca. år fregatter er ophængt i kirken. Sognepræst Pia Tønsberg-Jensen og sognepræst Lene Andersen. Klokkespillet spiller daglig kl. 8.00, 12.00, og Kirken åben Simmerbølle kirke Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra Romansk gravsten med processionskors. Sognepræst Pia Tønsberg-Jensen og sognepræst Lene Andersen. Kirken åben

17 Kirker på Langeland og Stynø De kirker, der er omfattet af kirkebladet Tryggelev kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende restaureret og forandret Prædikestol fra 1872 og altertavle fra 1858, malet af F.C. Lund forestillende Jesus og kvinden ved brønden. Desuden to epitafier (mindetavler). Sognepræst Trille Brink Westergaard. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Fodslette kirke Beliggende i Langelands mindste sogn, opført omkring 1250, men stærkt beskadiget under svenskekrigene ( ), siden genopført af adelsfamilien til Hjortholm. Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde med Madonna med barnet i centrum. Sognepræst Trille Brink Westergaard. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Longelse kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet fra 1588 viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den sidste nadver. Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben Skrøbelev kirke Middelalderkirke indviet til Skt. Nikolaus. Blev ombygget i sengotisk tid, men har bevaret en række granit-skulpturer fra romansk tid. Kirken har kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens værksted, og den har øens yngste kirkeskib, en kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som blev skænket kirken i Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben Fuglsbølle kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol i bruskbarok udført af Lorentz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindelig Tranekær kirke og bærer bl.a. Chr. IV s navnetræk. Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben

18 Kirker på Langeland og Stynø De kirker, der er omfattet af kirkebladet Humble kirke Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens Kristusfigur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede, ejendommeligt nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i Sognepræst Helle Frimann Hansen. Kirken åben Lindelse kirke Romansk fra ca med sengotiske tilføjelser tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle fra omkring Prædikestol fra I forrige århundrede drastisk ombygning med bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken. Sognepræst Trille Brink Westergaard. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Strynø kirke Opført i Våbenhuset er eneste bevarede levn af den gamle kirkebygning fra Altertavle malet 1881 af marinemaleren J.E.C. Rasmussen, Marstal og forestiller Jesu forklarelse på bjerget. Sognepræst Lene Andersen. Kirken åben Kædeby kirke Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge. Glasmosaik i vindue i apsis. Sognepræst Helle Frimann Hansen. Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester. Ristinge kirke Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg af tidligere kapellangård. Altertavlen malet af Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er Matth. 11,28. Sognepræst Helle Frimann Hansen. Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester. 18

19 Ny præst og ny provst Ny præst Jeg hedder Lene Carina Andersen, og er nyansat præst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat og Strynø Pastorat, med bopæl på Strynø. Jeg er 28 år og er på 5. år gift med Claus, der er uddannet datamatiker, sammen har vi børnene Markus, 4 år, Rebekka, 3 år og Laurits, 1 ½ år. Jeg er nyuddannet teolog fra Århus Universitet i 2008 og Pastoralseminariet i slutning af december Under min uddannelse til teolog har jeg langt særlig vægt på det diakonale arbejde i kirkerne og de kirkelige organisationer. Min mand og jeg havde et stort ønske om at vende tilbage til Fyn, hvor vi begge kommer fra. Så da vi så at stillingen på Strynø og Rudkøbing-Simmerbølle var ledig, så vidste vi med det samme, at der ville vi gerne hen, jeg har tilbragt det meste af sommerperioderne som barn på Skarø, så vi ville gerne tilbage til ø-livet, og vi føler os budt hjertelig velkommen, både på Strynø og på Langeland. Lidt om mig v/ Anders Hauge Da jeg af biskoppen pr. 1. marts er blevet konstitueret indtil videre som provst for Langelands Provsti, og da kirkebladsredaktionen i den anledning har bedt mig skrive lidt om mig selv, følger nedenstående. I snart 30 år har jeg været kirkebogsførende sognepræst i Marstal sogn i Ærø provsti. Der er i Marstal sogn foruden Marstal kirke en filial kirke i Ommel (på samme vis som i Kædeby og Ristinge), dog uden kirkegård. Der er to præstestillinger i Marstal og fem i alt på Ærø. Siden 1994 har jeg været provst på Ærø og skal altså nu være dobbeltprovst på ubestemt tid. Siden 2005 har jeg siddet i Stiftsrådet for Fyens Stift valgt af provsterne Jeg er opvokset i Himmerland, student fra Viborg Katedralskole og kandidat fra Aarhus Universitet. I 1994 blev jeg merkonom fra Svendborg Handelsskole. Har lige siden ankomsten til Marstal været aktiv medlem af roklubben og har desuden en 14 fods Lynæsjolle, men må dog nok indtil videre se i øjnene, at min hu til søen må for en stor del må opfyldes af sejlads med Marstalfærgen mellem Marstal og Rudkøbing med udsigt til Ristinge, Strynø og Lindelse Nor. Jeg synes, det er glædeligt, at man er gået sammen om at lave et fælles kirkeblad. Det giver et godt overblik og præsenterer kirken og kirkelivet godt. Det forstærket indtrykket af fællesskab, nemlig fællesskabet, der bygger på det samme fundament, Jesus Kristus. Kirken, den er et gammelt hus, bygget af levende stene står der i salmen. Dette med de levende stene, er det sommetider værd at holde sig for øje. Ligesom man også må holde sig for øje, at uden rammer, har vi ikke noget at have os selv i. Derfor slider menighedsråd og ansatte i det med at passe og pleje vore bygninger. Der har i tiden været en, måske endda voksende, tendens til at nedprioritere det materielle til fordel for det åndelige, måske fordi det åndelig fornemmes at være finere. Men vi går nu engang på to ben og således også kirken. Vi går på det åndelige og det materielle. Begge dele hører med. Nu har jeg i 2 måneder arbejdet i Langelands provsti, og har ikke fået mindre lyst til at fortsætte. Takket være de velordnede forhold i provstiadministrationen har det været nemt at gå til. Det er samtidig en udfordring, for mange ting kender jeg ikke til, ja, i skrivende stund ved jeg endnu ikke, hvordan mange af kirkerne ser ud. Jeg kan dog allerede nu navnene på alle kirker og sogne og menighedsråd. Kort og godt. Jeg synes det er spændende og glæder mig til at arbejde sammen med menighedsråd, præster og ansatte. 19

20 Gudstjenesteliste Juni Juli August Kirker Trinitatis 1.s.e.trin. 2.s.e.trin. 3.s.e.trin. 4.s.e.trin. 5.s.e.trin. 6.s.e.trin. 7.s.e.trin. 8.s.e.trin. 9.s.e.trin. 10.s.e.trin. 11.s.e.trin. 12.s.e.trin. Tullebølle ingen 13.30*P P P 19.00*P 10.00*P ingen ingen 9.45 M ingen ingen P P Tranekær 9.00 M P ingen P ingen P M ingen ingen 9.00 M P ingen P Bøstrup ingen ingen P ingen P ingen ingen 9.00 M ingen ingen P P ingen Rudkøbing T A T A A A A T T T 10.00*A A T Simmerbølle T A T ingen A ingen A T T T 11.15*A ingen T Strynø A ingen A ingen A ingen A ingen 14.00*A ingen A ingen A Longelse ingen B W ingen B B ingen B ingen B B ingen W Fuglsbølle B ingen ingen B B ingen B B ingen ingen B ingen ingen Skrøbelev B B ingen B ingen B B ingen W 19.30*B ingen W ingen Lindelse W ingen W 9.00 W ingen 9.00 B ingen W W W W W 14.00*W Tryggelev ingen B ingen 10.00W ingen ingen B ingen W ingen W ingen ingen Fodslette W ingen W ingen B ingen ingen W ingen 11.15W ingen W ingen Humble F F S F F S S S S F F F F Kædeby ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen ingen F ingen ingen ingen Ristinge ingen F ingen ingen F ingen ingen ingen ingen ingen F ingen ingen A= Lene Carina Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Frimann Hansen, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen, T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard. Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne. Kirkebil: se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2011 Vejledning

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2010 Vejledning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

KIRKESTOFFET. All inclusive... Ryde-Handbjerg. Kontakt Overlade Larsen. Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08

KIRKESTOFFET. All inclusive... Ryde-Handbjerg. Kontakt Overlade Larsen. Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08 RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg All inclusive... Efter en maj som den vi har haft i år, er det tillokkende at hoppe på alle rejseselskabernes reklamer. Vi finder dem i postkassen, de kommer som

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere