Kirkebladet for Langeland og Strynø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Langeland og Strynø"

Transkript

1 Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2009

2 Kirkekontoret og indholdsfortegnelse Kirkekontoret Fødsel: Senest 14 dage efter fødslen afleveres den udfyldte og underskrevne fødselsanmeldelse enten til præsten eller på kirkekontoret. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, vedlægges den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring. Hvis der ikke ønskes fælles forældremyndighed, udfyldes blanketten anerkendendelse af faderskab, som sendes til statsforvaltningen. Navngivelse/ dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivelse på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, gudmoder/gudfader, faddere ect.. Der skal være mindst 3 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til kirkekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistreringssiden. Der er et gebyr på 440 kr. på navneændringer. Dette betales med betalingskort forud på personregistreringssiden. (Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring). Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen ligger fra september til maj. Bryllup: I god tid aftales bryllup med præsten. Med til præsten skal man bringe prøvelsesattest og ægteskabserklæring, som fås ved henvendelse til kommunen. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Indholdsfortegnelse Forsidebilledet, Kirkekontoret og indholdsfortegnelse... 2 Præstens side... 3 Bøstrup sogn... 4 Tranekær sogn... 4 Tullebølle sogn... 4 Rudkøbing sogn... 6 Simmerbølle sogn... 6 Strynø sogn... 9 Skrøbelev sogn Longelse sogn Fuglsbølle sogn Lindelse sogn Tryggelev sogn Fodslette sogn Humble sogn Kædeby sogn Ristinge sogn Kirker på Langeland og Strynø Ny præst og ny provst Gudstjenesteliste Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til kirkekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester kan udskrives fra den elektroniske kirkebog på kirkekontoret/kordegnekontoret i bopælssognet. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Pia Tønsberg-Jensen (ansvars havende redaktør), Torben Poulsen, Annalise Bager og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. Langelands provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing , fax , mail: Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl , mail: Provst Anders Hauge, Marstal vil være på kontoret hver tirsdag, mail Tlf. i Marstal: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på - Langelands Provsti. Forsidebilledet Lindelse kirke og præstegård er en af de kulturhistoriske perler på Langeland. De stynede elme, der tidligere stod i alléen, blev syge og er fjernet. Det betyder, at der nu er frit udsyn til det smukke syn fra vejen. I stedet for nye træer har man valgt at plante en bøgehæk. Så kan man også fremover nyde udsigten. 2

3 Præstens side Al religion ud af det offentlige rum! Ud med tørklæder, kalotter, kors og andre religiøse symboler! Nu vil vi have en ordentlig, fordomsfri værdidebat uden religiøse over- og undertoner! Religion og religiøsitet er under pres i disse år. Det er der ikke noget galt i. Det, der er solidt nok, bliver stående, også i strid modvind. Det er som med gamle træer: En solid gang blæst kan få ryddet ud i det gamle og visne, så nye, friske skud kan spire fra den sunde del af stammen. Men til tider afspores debatten af uvidenhed og ligefrem dumhed. For at blive i billedet med træet: Der er folk, der gerne vil bevare stammen, men vil af med både de visne grene og rødderne. Vi skal ikke have et samfund, der er båret af religiøse værdier, hævdes det. Det må kunne bygges på f.eks. grundloven og menneskerettighederne. Tja hvad er det nu lige, de bygger på? Hvor har vi hentet de værdier, som vores grundlov er udsprunget af? Hvorfra kommer de frihedsog lighedstanker, der er bærende i menneskerettighedserklæringen? De kommer fra kristendommen. Et samfund uden religion er en umulighed. Det er i religionen, vi henter vores grundlæggende værdier, vores idealer, vores menneskesyn. Et samfund uden religiøse værdier er ikke værdi-neutralt, men værdiløst. Hvis ikke der er noget udenfor mig selv, der afgør, hvad der er godt og ondt, så er godt og ondt helt igennem subjektivt: Godt er, hvad der er godt for mig. Ondt er, hvad der er ondt for mig. Der findes ingen absolutte værdier. Sådan et samfund Værdier. Debat eller debet? bliver i værste fald et kaos, i bedste fald et flertalstyranni: Vi stemmer om, hvad der er godt og ondt for her bestemmer vi alt selv. Ingen og intet er over flertallet. Et samfund uden religion er en absurd tanke. Hvis ikke vi har guder, så skaber vi dem: penge, magt, idoler, mig o.s.v. Vi kan og skal ikke afskaffe Gud. Men vi skal sørge for at vælge vores Gud med omhu. Den fornuftige debat om religion og samfund går ikke på, om religion har en plads, men på, hvilken plads den har. Den gode debat tør fastholde, at der er forskel på religion. At der er forskel på det menneskesyn og de værdier, der udspringer af kristendom, jødedom og islam. De er ikke ligeværdige. Det kan kristne, jøder og muslimer nemt blive enige om. De siger hver sit altså kan de ikke alle have ret. Lige så lidt som socialister og konservative kan have lige meget ret. Man må træffe et valg. Vores politiske valg har umådelige konsekvenser for vores liv og samfund. Vores valg af religion har endnu mere vidtrækkende konsekvenser for både liv og samfund. Det er et altafgørende valg. Vi skal ikke tro, at vi slipper for det bare ved at afskaffe fadervor i skolen, tørklædet i bussen eller korset i retssalen. Jeg vælger kristendommen! Af mange grunde: fordi den fortæller, at det ikke er mig, der vælger Gud, men Gud, der har valgt mig! Fordi den fortæller mig, at jeg ikke er fri for alt muligt, men fri til. Fordi den fortæller, at jeg er lige så elsket af Gud og lige så meget værd som alle andre, selv når jeg føler mig uønsket og værdiløs. Fordi den fortæller, at alle andre er lige så elskede og værdifulde som mig, også når jeg føler mig bedre end dem. Fordi den fortæller, at andre er lige så elskede og lige så meget værd som mig, også selv om de tænker, mener og tror anderledes end mig. Fordi den fortæller mig, at et menneskes værd er fastlagt af Gud ikke af et tørklæde, en kalot, et kors om halsen eller tykkelsen af tegnebogen. Fordi den fortæller mig, at et menneskes samfundssind, hæderlighed og anstændighed ikke ses af klædedragt, spisevaner eller andre ydre forhold, men ses i ord og gerning. Jeg vælger kristendommen, fordi den rummer den fulde frihed til at være, som vi er også for ikke-kristne. Fordi den rummer den fulde lighed for alle. Fordi den skænker Guds kærlighed og tilgivelse til alle - også til dem, jeg ikke engang skænker en tanke. Ja, selv til tankeløse, lille mig. Trille B. Westergaard, Lindelse 3

4 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne Bustur til Sydøstfyn Menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup arrangerer søndag den 14. juni en udflugt til Sydøstfyn. Vi begynder med gudstjeneste i Tullebølle kirke kl , og herefter holder bussen klar. Turen inkluderer kaffe på Majorgaarden, den gamle kro i Oure, og middag på Tullebølle kro. Vi kommer forbi Danmarks største sten Damestenen, der ifølge sagnet skulle være kastet af en sur langelandsk heks over til markerne mellem Hesselager og Vormark. Turen går videre forbi Broholm Gods og til det bedste sted på jorden, Lundeborg. Pris pr. person er 150,00 kr., der betales under udflugten. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag den 8. juni til: Else-Marie Runge tlf Ellen Møller Petersen tlf Else Svendstrup Holm tlf Spillemandsgudstjeneste Søndag den 5. juli kl er der spillemandsgudstjeneste i Tullebølle kirke. Mogens Kold og spillemandsorkester synger og spiller salmer og lovsange, og menigheden skal også prøve at synge salmer til spillemandsmusik. Efter gudstjenesten er der aftenkaffe i præstegårdshaven, og spillemændene stiller op og spiller til kaffen. Vi håber at se en forfærdelig masse mennesker til en anderledes gudstjeneste. Kirkevandring Igen i år arrangerer vi en sommer-kirkevandring sammen med Longelse-Fuglsbølle- Skrøbelev menighedsråd. Turen kommer i år til at foregå i Tranekær sogn. Turen går lørdag den 11. juli fra kl og koster kr. 40 pr. person. Vi mødes i Tranekær kirke, hvor vi hører om kirken og byen. Herefter går vi til Åsø strand, hvor vi holder kaffepause. Efter pausen går turen videre ad Grevens Allé forbi Tranekær slot 4 til Beboerhuset, hvor vi får sandwicher. Efter at have gået gennem byen slutter vi af med en kort aftensang i kirken. Det er en god idé at medbringe en fyldt drikkedunk. Tilmelding til sognepræst Annalise Bager, eller eller til sognepræst Torben Poulsen, eller senest torsdag den 9. juli. Fællesudflugt til Jelling Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sognes lange menighedsudflugt går i år til Jelling torsdag den 3. september. Der er busafgang fra Bøstrup kirke kl med efterfølgende opsamling i Lejbølle og ved Tranekær og Tullebølle kirker. Prisen for turen med entré og rundvisning, formiddagskaffe med rundstykke, sandwicher, eftermiddagskaffe og aftensmad er kr. 225,00, der betales på turen. Drikkevarer betaler man selv. Tilmelding er nødvendig og bindende og skal ske senest tirsdag den 25. august til: Else-Marie Runge tlf Ellen Møller Petersen tlf Else Svendstrup Holm tlf Ved tilmelding sig venligst til, hvis du er diabetiker. Det tætpakkede og spændende program for turen er: Efter afgang fra Nordlangeland kører bussen over Fyn. Der vil være et stop, hvor der serveres et rundstykke og formiddagskaffen. Bussen kommer til Jelling ved 12-tiden, og vi spiser de sandwicher, som busselskabet har medbragt. Vand eller øl er for egen regning. Jelling var kongeby omkring år Danmarks kongerække begynder med Gorm den gamle, der regerede frem til omkring 940. Han satte et minde, en lille runesten, over sin hustru, dronning Thyra, hvor indskriften lyder Kong Gorm gjorde disse kumler efter Thyra sin kone Danmarks bod. Hvad det betyder, er ikke klart, men det er første gang, Danmark nævnes, og dermed er stenen landets fødselsattest. På en større sten står der: Harald konge bød gøre disse kumler efter Gorm sin far og efter Thyra sin mor, den Harald som vandt hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Det er Danmarks dåbsattest. I Jelling skal vi se runestenene, Jelling kirke, der er smukt udsmykket af kunstneren Jørn Larsen, og hvor Gorm den Gamle er begravet, Kongernes Jelling, der er et museum, der fortæller Jelling-monumenternes historie og det smukke vikingeskib Jelling Orm, der ligger i Fårup sø. Eftermiddagskaffen indtages på Vinettig lidt udenfor Jelling. Vinettig er ejet af Arne Laugesen og Gitte Hornshøj, der holdt foredrag i Bøstrup sognehus i foråret. Vinettig har selskabslokaler, salg af vin og kunstudstillinger. På vejen tilbage til Langeland stopper bussen ved Fjelsted skovkro, hvor aftensmaden står klar. Drikkevarer betaler man selv. Ved ni-tiden om aftenen er vi tilbage på Langeland trætte, men mange oplevelser rigere! Fårup sø syd for Jelling.

5 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne Bibelcamping Traditionen tro holder Indre Mission bibelcamping i Tullebølle. Datoerne er i år juli. Bibelcampingen er som sidste år ved Tullebølle skole. Møder foregår i skolens aula, og camping foregår på de grønne arealer i Fritidsparken. Der vil komme campister fra hele landet, men alle langelændere er også hjertelig velkomne til at besøge bibelcampingen og tage del i de mange arrangementer for børn, unge og voksne. Hver formiddag kl er der bibeltimer for de forskellige aldersgrupper. Om aftenen kl er der foredrag, forkyndelse, sang og musik. Årets tema er Barn. Udførligt program kan findes i kirkerne og på Foredrag i Bøstrup De meget velbesøgte foredragsaftener i Bøstrup sognehus, Bøstrupvej 37, Bøstrup, ved FFF Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund holder sommerferie efter en fantastisk forårssæson. Efterårets program kommer til at se sådan ud: Onsdag den 30. september kl : Jytte Dreyer har lavet radio og TV for Danmarks Radio i 40 år. Tirsdag den 27. oktober kl : Peder Thyssen, gadepræst i Odense. Onsdag den 11. november kl : Bjarne Nielsen Brovst, tidligere højskoleforstander. Onsdag den 25. november kl : Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chefkriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste. Sæt kryds i kalenderen NU! Koncert i Bøstrup Søndag den 20. september kl er der koncert i Bøstrup kirke med sopranen Stine Rosengren og tenoren Jens Jacob Honoré. Fri entré. Studiekreds En studiekreds begynder tirsdag den 22. september kl i Tullebølle præstegård, og finder herefter sted en tirsdag aften hver måned. Emnet bliver denne gang en læsning af Første Mosebog. Første Mosebog er bogen, der fortæller historien om Adam og Eva, Noa, de fire generationer Abraham, Isak, Jakob og Josef. Det er en spændende beretning, der ifølge den amerikanske rabbiner Burton L. Visotzky er en historie om voldtægt, incest, mord, bedrageri, magtmisbrug, sex og blodtørst. Han mener så også, at den historie kan være moralsk lærerig. Alle kan deltage, det kræver ingen særlige forudsætninger, men der skal læses nogle kapitler af Første Mosebog til hver gang. Menighedsrådsmøder Tullebølle sogn: Tirsdag den 16. juni kl i konfirmandstuen, Tullebølle præstegård. Referat fra møderne i Tullebølle menighedsråd lægges på Tranekær sogn: Torsdag den 10. september kl i graverkontoret ved Tranekær kirke. Bøstrup sogn: Se opslag på kirkedøren eller Menighedsrådsmøderne er offentlige. Gudstjenester på Tullebølle Centret Onsdag den 24. juni 2009 kl Onsdag den 26. august 2009 kl Altergang. Præstens sommerferie og fridage Præsten holder fri weekenden juni og holder sommerferie 16. juli 12. august. Ved præstens fravær passes embedet af sognepræst Stig Munch, tlf eller hvortil henvendelse kan rettes. Vejviser Sognepræst Torben Poulsen, Bygaden 69, 5953 Tranekær , træffes bedst tirsdag-fredag Sekretær: Merete Holck, Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, , Tullebølle Sogn: Henrik Nielsen, , Graver: Svend Jørgen Jensen, , træffes bedst tirsdag til fredag Kirkeværge: Birgit Mogensen, , Tranekær Sogn: Ellen Margrethe Hansen, Graver: Greg Harrison, , træffetid man-fredag, undtagen tirsdag, Kirkeværge: Hans Peter Hansen Bøstrup Sogn: Else Svendstrup Holm Graver: Torben Henriksen, , træffetid hverdage eller hverdage Kirkeværge: Tove Petersen, Kirkebil: Langelands Taxi, Ring dagen før gudstjenesten. 5

6 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Ørnen De findes en gammel afrikansk fortælling om en ørn, som er ganske interessant: En mand havde fanget en ørneunge og taget den med sig hjem og anbragt den i sin hønsegård sammen med sine høns. Ørnen fik kun det foder at æde, som hønsene fik. 5 år senere kom en zoolog på besøg og så, at der gik en ørn blandt hønsene. Det er da en ørn den der, sagde zoologen. Ja svarede manden, men jeg har opdraget den til at være en høne. Nej sagde zoologen, den er stadig en ørn, og jeg kan få den til at stige højt mod himlen, sådan som ørne gør. Det troede manden ikke på. Den kommer aldrig til at flyve, sagde han. De gjorde forsøget. De første to gange zoologen løftede ørnen mod himlen for at få den til at lette, så den blot ned på jorden og på hønsene og hoppede ned til dem igen. Den tredje dag forsøgte de imidlertid tidligt om morgenen ude på sletten nær bjergene. Solen var ved at stige op og badede bjergene i et gyldent lys. Da bredte ørnen sine enorme vinger ud og med et skrig slap den zoologens hånd. Den hævede sig højere og højere mod himlen og fløj mod solen og kom aldrig mere tilbage til hønsegården og hønsefoderet. Nu havde den endelig erfaret, at den ikke var høne men ørn. Kunsten at være menneske er som ørnen at komme til rette med, hvor vi hører til. Uanset hvordan vi indretter vort samfund lokalt som globalt, (ja om vi som ørnen lever i en hønsegård, skønt vi hører til et andet sted), så kan vi ikke i længden løbe fra, at vi er Guds, skabte til at være til for Guds og hinandens skyld. Vi skal huske at rette blikket mod himlen, for dér finder vi kræfter til at være det, vi skal være, nemlig mennesker på jorden med alt hvad det indebærer af glæder og sorger. Pia Tønsberg-Jensen 6 *Oplysninger i forbindelse med gudstjenesterne. Gudstjenesterne den 16. august vil i begge kirker være børnegudstjenester. Under gudstjenesten i Rudkøbing kirke den 30.august er der konfirmation. Indsamlinger: Hvad der gennem sommeren lægges i kirkebøssen i Rudkøbing kirke går til menighedsplejen. Børnegudstjeneste i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker Søndag d. 16. august vil Rudkøbing og Simmerbølle Kirker forhåbentlig være fyldt af glade børnestemmer. Vi vil i sognene holde 2 børnegudstjenester, først i Rudkøbing kl , og senere samme søndag i Simmerbølle kl Gudstjenesten denne søndag vil blive tilrettelagt på børnenes præmisser. Der vil være fortællinger og salmesang, og selv de helt små vil kunne være med. Det er vores hensigt, at afholde en børnegudstjeneste i hver kirke i hvert kvartal, hvis opbakningen er til det. Konfirmation i Rudkøbing kirke søndag den 30. august Det har gennem flere år været muligt at blive konfirmeret den sidste søndag i august i Rudkøbing kirke. Martin Bering Ørstrup, Nørregade 1 vil blive konfirmeret på denne dag. Konfirmandindskrivning vedr. konfirmation 2010 Onsdag den 19. august ml. kl afholdes der konfirmandindskrivning i Præstegårdens konfirmandstue indgang Rue Stræde for kommende konfirmander, der hører til Rudkøbing, Simmerbølle og Strynø sogne. Konfirmanderne skal ledsages af forældre og medbringe dåbsattest. Begge pastorats præster vil være til stede for at hilse på og besvare eventuelle spørgsmål. På stedet udfyldes en tilmeldingsblanket, hvor der vælges dato for konfirmation og dermed også hvilken præst, man skal gå hos. Der vil blive oprettet 3 hold i Rudkøbing- Simmerbølle pastorat: Et hold der forberedes og konfirmeres af Lene Andersen 30. april 2010 i Rudkøbing kirke (i Strynø kirke 2. maj). Et hold der forberedes og konfirmeres af Pia Tønsberg-Jensen 30.april el. 2. maj i Rudkøbing kirke el. 2. maj i Simmerbølle kirke. Et hold der forberedes af Pia Tønsberg- Jensen, som består af børn fra D-klasserne på Rudkøbing skole. Her kan man vælge konfirmation i hjemsognet eller på et af Pia Tønsberg-Jensens konfirmationshold. Sognepræsterne Lene Andersen og Pia Tønsberg-Jensen Nyt fra menighedsrådene. Velkomst til sognepræst Lene Andersen. Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd byder hjertelig velkommen til Lene Andersen som ny sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat. Selvom Lene Andersen har bopæl i Strynø præstegård og også er sognepræst på Strynø, står hun ligeså meget til rådighed i pastoratet som sognepræst Pia Tønsberg-Jensen. Vi glæder os meget til samarbejdet og håber, at Lene Andersen og hendes familie vil falde godt til i sognene. Lene Andersen har Langelandkontor i Havnegade 38, 2.sal.

7 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Sognepræst Lene Andersen på indsættelsesdagen den 5. april. Velkomst til nye medarbejdere ved Simmerbølle kirke og kirkegård. Til erstatning for den hidtidige graverstilling ved Simmerbølle kirke og kirkegård er der oprettet to nye stillinger. Hanne Ellermann er ansat som kirketjener, og Ulrik Petersen er ansat som graver på kirkegården. Simmerbølle menighedsråd siger velkommen til de to nye medarbejdere. Vi glæder os meget til samarbejdet! Kirketjener Hanne Ellermann Graver Ulrik Petersen Ordinære menighedsrådsmøder I Rudkøbing sogn afholdes møderne i Præstegårdens konfirmandstue kl august 21.oktober 25.november I Simmerbølle sogn afholdes møderne i Annekset ved kirken kl august 5.november Kirkebil Da Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd havde regnskabsmøde, kunne vi se, at der ikke bliver brugt ret mange penge på kirkebilen, som enhver, der har behov for det, jo kan bestille til alle gudstjenester. Det synes vi er trist. Meningen med kirkebilen er jo netop, at give alle og enhver mulighed for at deltage i gudstjenesterne. Derfor: Tøv ikke med at bestille kirkebil! Den er der for at blive brugt! Menighedsrådene Nyt fra organisten Kor Rudkøbing Kirkes kor holder sommerferie fra slutningen af maj til begyndelsen af september. Evt. henvendelse vedrørende børne-eller voksenkor til organist Tine Sandberg tlf Plejehjemsgudstjenester Danahus Her er der gudstjeneste den anden tirsdag i hver måned. 9.juni v. Pia Tønsberg-Jensen. 7.juli v. Lene Andersen 4.august v. Pia Tønsberg-Jensen. Rudkøbing Plejehjem Her er der gudstjeneste den første tirsdag i hver måned: 2. juni Annalise Bager, Longelse. 7. juli Lene Andersen. 4. august Pia Tønsberg-Jensen. Dagcentret Kohaven Her er der gudstjeneste kl en formiddag om måneden. Tirsdag den 9. juni v. Pia Tønsberg-Jensen. Tirsdag den 7. juli v. Annalise Bager. Tirsdag den 11. august v. Annalise Bager. Tirsdag den 30. juni tager Dagcentrets brugere på besøg i Longelse præstegård. Indre Mission - Bethesda. Juni: 11. Sommerafslutning hos Ingrid og Hans J. Hansen, Lismosevej 27, Tullebølle. Kl , grillaften Juli: Bibelcamping på Tullebølle skole. Legestuen - i Bethesda for alle børn Sommerafslutning onsdag d. 10. juni kl hos Ingrid, Lismosevej 27, Tullebølle. Evt. henvendelse til Inge Medom Madsen, tlf Ferie, fridage og kurser for præsterne. Pia Tønsberg-Jensen: juni, 26. juni- 19. juli, august. Lene Andersen: august. Vi har taget afsked med. Rudkøbing Sogn Egon Strangesen, Jens Winthers Vej 17, Vita Jansen, Viebæltet 25, Odd Brügger Weidemann, Viebæltet 25, 7

8 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Gunnar Børgager Larsen, Viebæltet 25, Jens Peter Moritzen, Hine Møllevej 39, Elsie Margrethe Fredegaard, Tjørnevænget 7, Herluf Vang Petersen, Kløvervænget 1, Jytte Margrethe Larsen, Broløkken 13, Olav Pedersen, Humblevej 55, Irma Marie Lausten, Chr. Kiilsgårds Vej 57, Helga Rosenkilde, Havnegade 6, 1.-1, 5900 Rudkøbing. Aase Ulrich Davidsen, Havnegade 44 B, Gunhild Rasch, Voldstien 5, Inge Bagge Sander, Humblevej 23, 5900 Rudkøbing. Hans Harry Christensen, Viebæltet 25 B-8, Kristian Julius Tholstrup, Viebæltet 25, Anna Margrethe Andersen, Voldstien 3 B, Simmerbølle Sogn Ebbe Davitzen, Kystvænget 18, Bent Jørgensen, Møllemosevej 10, 5900 Rudkøbing. Vi har sagt velkommen til.. Døbte i Rudkøbing Kirke Villads Guldsmed, Spodsbjergvej 67, 5900 Rudkøbing. Sofia Fredskov Larsen,Nørrebro 25 C, 5900 Rudkøbing. Chris Hesselberg, Nørregade 21, st., 5900 Rudkøbing. Mike Westphal Madsen, Strandbakken 14, Tobias Asbjørn Rasmussen, Planken 20, Dan Lang Kristensen, Gørtlervej 12, st. tv., 5700 Svendborg. Tobias Emil Nymark Kristensen, Nørregade 19 B, st. th., Bettina Nielsen, Løkkeby Strandvej 2, 5953 Tranekær. Sarah Louise Zoffmann, Løkkeby Strandvej 2, 5953 Tranekær. Konfirmanderne i Rudkøbing præstegård har været kreative under ledelse af kunstneren og kirketjeneren Hans Kjær. Vejviser Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen, Østergade 2, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst mandag-torsdag kl Sognepræst, Lene Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, , Træffes bedst tirsdag til fredag kl fortsættes... forsat... Langelandkontor, Havnegade 38, 2. sal, 5900 Rudkøbing Kirkekontoret, Rue 12, Rudkøbing Kordegn Birgitte E. M. Møller, , træffe tid mandag, onsdag og fredag Organist Tine Sandberg, Sagers Allè 1, / Rudkøbing sogn: Conny Mortensen, Strandbakken 1A, , Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, , træffetid på kontoret, Rue 12 Kirketjener: Hans Kjær Fax Kirkeværge: Ingeborg Jensen, Strandbakken 21, Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing, Simmerbølle sogn: Annika Viulm, Broløkken 6, 5900 Rudkøbing, , hotmail.com Graver, Ulrik Petersen, Post til graver, Simmerbølle Kirkevej 12, Kirketjener, Hanne Ellermann, / Kirkeværge: Conny Mortensen, Strandbakken 1A, 5900 Rudkøbing, Kasserer: Kirsten Krüger Olsen, Kulepilevej 33, 5900 Rudkøbing, Kirkebil: Jans Taxi,

9 Strynø Sogn Konfirmation i Strynø Kirke søndag d. 3. maj 2009 Søndag d. 3. maj blev Melanie Toft Hansen, Nørrevej 8, Strynø og Sille Nordstrøm Granberg Hansen, Kirkestrædet 2, Strynø, konfirmeret i Strynø Kirke. Begge piger er bosat på Strynø, og går til daglig i skole på Kassebølle Friskole, så både en stor del af skoletiden og fritiden bliver tilbragt sammen. Der var mødt rigtig mange strynboer op i kirken for at ønske Melanie og Sille tillykke på deres konfirmationsdag. Ændring af antallet af gudstjenester Det blev besluttet i forbindelse med min ansættelse, at antallet af gudstjenester skulle nedbringes på Strynø. Dermed er der gudstjeneste hver anden søndag og hver anden helligdag. Den frigivne tid bliver brugt i Rudkøbing og Simmerbølle. Rasmus Jacobsens legat Rasmus Jacobsens legat er til for at støtte almennyttige lokale opgaver på Strynø, der kommer en større kreds af beboerne til gode eller som støtte til enkeltpersoner, for eksempel uddannelse af unge hjemmehørende på Strynø. Ansøgningsfristen til Rasmus Jacobsens legat er d. 31. juli Ansøgninger bedes sendt til: Kirkevej 18, Strynø, Horne Amatør Symfoniorkester giver koncert i Strynø Kirke Det er med stor glæde at vi kan meddele at søndag d. 14. juni spiller Horne Amatør Symfoniorkester i Strynø Kirke. Koncerten er kl Vi håber rigtig mange vil benytte muligheden for at høre Horne Amatør Symfoniorkester. Der er fri entre til koncerten med Horne Amatør Symfoniorkester. Børnegudstjeneste Søndag d. 2. august 2009 kl er der børnegudstjeneste i Strynø Kirke. En del strynboer har efterspurgt en børnegudstjeneste, så 2. august vil kirken forhåbentlig blive indtaget af en masse børn. Så kom til en rigtig hyggelig gudstjeneste på børnenes præmisser, hvor kirken forhåbentlig vil summe af glade børnestemmer. Der vil være fortællinger, salmesang og meget mere. Jeg håber, at se en masse børn, der meget gerne må tage deres forældre og bedsteforældre med, som forhåbentlig også vil få en masse ud af denne børnegudstjeneste. Efter børnegudstjenesten vil der være kirkekaffe og saftevand, og hyggeligt fællesskab i præstegårdshaven. Hvis der kommer opbakning til det, er det planen at holde en børnegudstjeneste hvert kvartal i Strynø Kirke. Tak for velkomsten. Kort før min ansættelse d. 1. april flyttede min familie og jeg ind i Strynø præstegård. Vi er lige fra begyndelsen blevet modtaget utrolig godt på Strynø, og det er vi meget glade og taknemmelige for. Vi føler, at vi er ved at falde rigtig godt til på Strynø, og vi glæder os til forhåbentlig at skulle tilbringe mange år herovre, jeg ser frem til et rigtig godt sammen med menighedsråd og kirkepersonale. Jeg håber, at jeg hurtigt får lært sognet at kende. Jeg glæder mig til for alvor at komme i gang med præstejobbet, og jeg ser frem til, at vi fortsat skal have en kirke på Strynø, der er levende, og hvor der sker nye tiltag, samtidig med respekt for traditionerne. Vejviser Sognepræst: Lene Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Træffes også i Rudkøbing Havnegade 38, 2. sal. Claus Jensen, Ringgade 5, , Graver: Ulrik Petersen, Kirkeværge: Helga Rasmussen, Møllevejen 8, Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen, Kærvej 7, , 9

10 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Skrøbelev kirkes klokke med relieffet af Sankt Nikolaus. Anna! Det er navnet på den kirkeklokke, som sidder i Skrøbelev Kirke. Hun fylder 500 år i år, og det ved vi helt nøjagtig, for hun har en indskrift på latin, som oversat lyder: Det Herrens år Jesus af Nazareth, jødernes konge. Anna det hedder jeg. Skrøbelev sogn lod mig støbe, Gud og alle Guds helgener og sankt Nilaus, vor patron til lov. Jens Frebiorgsen. Laurids Jyde. Amen. Her fortælles altså, at kirkens klokke er støbt i året 1509, og at kirkens patron (skytshelgen) er sankt Nilaus (Nikolaus). 500 år er en høj alder for en dame, men Anna holder sig godt og ringer stadig hver morgen og aften og til begravelser, bryllup er og gudstjenester ud over hele Skrøbelev Sogn. Menighedsrådsmøder for Longelse- Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd: Torsdag den 18. juni kl Tirsdag den 18. august kl Møderne bliver holdt i Longelse præstegårds konfirmandstue og er offentlige. Dagsorden til møderne vil være fremlagt en uge før i de 3 kirkers våbenhuse, ligesom referat fra møderne kan læses i menighedsrådets mappe sammesteds. Dagsorden og referater vil ligeledes være at se på kirkens hjemmeside. Konfirmationer 2010 Fuglsbølle kirke søndag den 25. april Skrøbelev kirke Bededag den 30. april Longelse kirke søndag den 2. maj Indskrivning for kommende konfirmander tilhørende Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev sogne sker i år ved fremmøde i præstegården torsdag den 13. august mellem kl og Ved den lejlighed udfyldes tilmeldingen til konfirmandåret, og man vælger hvilken af pastoratets kirker, man ønsker sit barn konfirmeret i. Grundlovsmøde 5. juni kl Der inviteres til Grundlovsmøde i præstegårdshaven ved Longelse præstegård på Grundlovsdagen. Som taler er inviteret næstformand i Regionsrådet skoleinspektør Poul-Erik Svendsen. På den musikalske side er det Sygehuskoret under ledelse af Lone Nordal og den lille gruppe Kun for sjov, der underholder. Medbring kaffekurv. (NB! skulle regnen imod alle odds stå ned i stænger, trækker vi inden døre.) Sommerudflugt søndag den 28. juni Årets sommerudflugt går til Kværnrup kirke og Egeskov slot. Vi begynder kl i Longelse Præstegård (opsamling fra Ringvejen kl evt. andre opsamlingssteder kan aftales på præstekontoret). Vi får en rundvisning i Kværndrup Kirke og fortsætter til Egeskov Slot, hvor en guide står klar til at invie os i alle slottets hemmeligheder. Efterfølgende serveres der kaffebord i Cafe Jomfru Rigborg. Vi forventes tilbage på Langeland ca. kl Turen koster 250 kr incl. bus, rundvisninger og kaffebord. Tilmelding på senest den 23. juni til sekretæren, som er på kontoret tirsdag og fredag 9-13 eller på mail eller Aftensang Fuglsbølle kirke onsdag den 8. juli kl Skrøbelev kirke tirsdag den 21. juli kl Longelse kirke torsdag den 6. august kl Ved aftensangen vælges der salmer, som kan synges på dansk/tysk/engelsk. Desuden læses der et par bibelske tekster og organist og kirkesanger giver et par solonumre. Efter aftensangen fortæller præsten om kirken på de tre sprog. Kirkevandring lørdag den 11. juli kl Igen i år arrangerer vi en kirkevandring på tværs af sognegrænser sammen pastoratet mod nord. Sidste år var det os, der arrangerede, i år er det Tranekær menighedsråd, der er tur-planlæggere. Se program på s. 4 her i bladet. Kirkekoncert Det er med glæde, at vi den 16. juli kl kan byde velkommen til Bjarne Korsgaard og Carl Aage Eliasson fra Fyns Kammerensamble i Longelse Kirke. Bjarne, som spiller orgel, violin og bratsch, er uddannet på det fynske musik-konservatorie, han er komponist, musiker og dommer ved internationale konkurencer. Carl Aage, som spiller orgel og cembalo, er uddannet fra Vestjysk- og

11 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Det kongelige musikkonservatorie og er foruden musiker også lærer i musik og sang. Aftenen vil byde på værker af Bach, Händel, Mozart og Schubert, foruden de to musikeres egne kompositioner på orgel og soloviolin. Sogneweekend til Berlin oktober Med præstens søn Anders som rejse leder, inviterer vi på en 4-dages tur til Tysklands spændende hovedstad. Her skal vi på den helt store byrundtur, hvor vi ser Rigsdagen, Siegessäule, Kurfürstendamm, Checkpoint Charlie, Berlinmuren ect. Desuden skal vi på et spændende besøg på det tidligere Stasifængsel Berlin-Hohenschönhausen, og Potsdam med det smukke slot Cecilienhof aflægger vi også et besøg. Under opholdet skal vi på forskellige restaurationsbesøg, og lørdag aften bliver der mulighed for at opleve det forrygende show Stars in Concert. Der vil desuden blive mulighed for på egen hånd at gå på opdagelse i den spændende storby. Program kan rekvireres i præstegården eller på hjemmesiden 28. apr. Ellen Margrethe Hansen, Kragholmvej 2, Kragholm. Bisat fra Skrøbelev kirke 1. maj. 1. maj Ejvind Emil Hansen, Pederstrupvej 26, Spodsbjerg. Bisat fra Longelse kirke 9. maj. Koncertudøvere og arrangører ved Kirker på Langelands koncert med Lene Siel 23/4-09. En sommeraften i kirke og præstegårdshave søndag den 9. august Skrøbelev kirke indbyder til Musik-gudstjeneste kl Her får vi besøg af den lille lokale gruppe Kun for sjov som bl.a. består af graver Tage Larsen Longel se, gruppens øvrige medlemmer er Lisbet Guldborg og Børge Stæhr. Desuden vil vores kirkesanger give et par solonumre. Efter gudstjenesten inviteres der på fælles kaffebord i præstegårdshaven i Longelse. Børn & undervisning Juniorkonfirmander onsdag (start 16. september) Konfirmander onsdag (start 16. september) Børneklub fredag (start 11. september) Ferie/fri: Sognepræsten holder ferie juni, friweekend august samt ferie 19. august- 8. september. Embedet passes af Trille Brink Westergaard, Lindelse, tlf , Døbte 12. apr. Ida Wedel Petersen, Ndr. Landevej 44, Simmerbølle. Fuglsbølle kirke. 26. apr. Oscar Marius Hartmann, Spodsbjergvej 297, Spodsbjerg. Longelse kirke. 26. apr. Clara Amalie Hartmann, Spodsbjergvej 297, Spodsbjerg. Longelse kirke. 2. maj Gustav Egeberg, Spodsbjergvej 164, Nr. Longelse. Skrøbelev kirke. Viede 11. apr. Louise Korfing Nielsen og Rasmus Kieler, Pederstrupvej 22, Spodsbjerg. Longelse kirke. 2. maj Sabine Jørgensen og Klaus Egeberg Rasmussen, Spodsbjergvej 164, Nr. Longelse. Skrøbelev kirke. Døde 28. mar. Povl Kristian Hansen, Bønneløkkevej 4, Sdr. Longelse. Bisat fra Fuglsbølle kirke 1. april. Vejviser Sognepræst Annalise Bager, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing , træffes bedst tirsdag-fredag , samt torsdag Sekretær: Karina Lund Jørgensen, træffes i præstegården tirsdag og fredag Villy Christensen, Longelse Sogn: Graver: Tage Larsen, / Kirkeværge: Erik Rasmussen, Fuglsbølle Sogn: Graver: Jytte Petersen, / Kirkeværge: Brian Petersen, Skrøbelev Sogn: Graver: Jeffrey Raymond, / Kirkeværge: Hanne Ellermann, Kasserer: Hans Pilegaard, Lønkildevej 28, 5900 Rudkøbing, Kirkebil: Byens Taxi,

12 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne Den marts havde pastoratet besøg af Grand view University Choir. Det var en stor musikalsk og menneskevarm oplevelse. Jeg vil endnu engang takke værtsfamilier, chauffører, handymen og dem, der hjalp i konfirmandstuen og køkkenet. Det var en stor, flot indsats. I bidrog hver især til, at det blev nogle uforglemmelige dage for os alle. Jeg har efterfølgende fået mange hilsener også til alle jer andre. Nedenfor følger uddrag af et langt brev til mig fra korets dirigent (min oversættelse). Det handler i høj grad om jer og den gode oplevelse, I var medskabere på: Kære Trille En turne er altid en berigende oplevelse og dette år var den exceptionel. Vi havde en aldeles vidunderlig tur. Det var en stor glæde at komme i forbindelse med dig og folk i sognene. Det var en fantastisk måde at begynde vores turne. Det er så spændende at se de studerende udvikle sig og være stolte af den musik, de skaber. Jeg ved, at det er at stort arbejde at være vores værter, men du skal vide, at vi virkelig påskønner det. I var enestående værter og guides for os. De studerende taler stadig om, hvor meget de nød jeres utrolige gæstfrihed. Vi håber, at dine sognebørn glædede sig lige så meget over os, som vi glædede os over dem. Det er mit håb for de studerende, at de må bevare deres sangglæde og at de en skønne dag vil blive i stand til at gengælde den venlighed, de er blevet mødt med ved selv at være venlige, påskønnende værter og publikum for et turnerende kor. Med den dybeste taknemmelighed for alt det, I har gjort for os, og i håb om igen engang at se jer på en turne, er jeg din hengivne. Kathryn Duffy, dirigent og musikprofessor. 12 NAVNLIG NAVNE Lindelse: Døbte: 22/2: Karl Budde Kjær, Kågårdsvej 3, Lindelse. 5/4: Lucas Funk Andersen, Østerled 2, Lindelse. Døde: 4/2: Gudrun Hansen, Præstevænget 3, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 7/2. 13/2: Else Jensine Johanne Kristiansen, Hennetvedvej 44, Hennteved. Bisat fra Lindelse kirke 20/2. 18/2: Gerda Olsen, Langegade 30, Lindelse. Begravet på Bagenkop kirkegård 25/2. 26/2: Søren Kristian Petersen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Humble kirke 4/3. 1/3: Signe Marie Schmidt-Pedersen, Herslevvej 10, Herslev. Bisat fra Lindelse kirke 5/3. 12/3: Valborg Marie Larsen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Svendborg krematorium 18/3. 20/3: Egon Rasmus Christiansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Humble kirke 24/3. 5/4: Knud Marius Knudsen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 11/4. 6/4: Aage Valdemar Christensen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Humble kirke 8/4. 12/4: Thorvald Knudsen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Ristinge kirke 18/4. 14/4: Hans Nielsen, Bogøvej 17, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 18/4. 15/4: Mary Elmine Nielsen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Bagenkop kirke 18/4. Tryggelev Viede: 11/4: Ellinor Carina Kansberg og Torben Frank Storm Petterson, Pilehaven 29, Tryggelev. Døde: 31/1: Birthe Mathilde Høj, Tryggelev 53, Tryggelev. Bisat fra Lindelse kirke 6/2. 1/2: Arne Eduard Hansen, Præstejorden 9, Tryggelev. Bisat fra Svendborg krematorium 6/2. 4/2: Hans-Joachim Peter Holz, Jernbanevej 2, Tryggelev. Bisat fra Tryggelev kirke 14/2. Ferie og fri: Sognepræsten har ferie 4/7 til og med 25/7 samt fri 13-14/6. Embedet passes af sognepræst Annalise Bager, Longelse. Tlf: Praktisk vedr. gudstjenesterne: Der er altergang ved højmesserne Detalje fra prædikestolen i Fodslette kirke.

13 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne Lindelse plejecenter Gudstjenester 17/6: v. J. Schøler Nielsen 28/7: v. T.B.Westergaard - med altergang 25/8: v. H. Frimann Hansen Der kan bestilles kirkebil! Ældre fra sognet er velkomne også til kaffen bagefter! SOGNE-UDFLUGT Vi prøver igen at arrangere en tur. Denne gang alle tre sogne sammen. Det bliver Tirsdag d. 16/6. Vi kører fra Kædeby-cafeen Mulighed for opsamling med bussen fra Tryggelev, Fodslette og Lindelse aftales ved tilmelding. Turen går i år til Fåborg. Vi ser Fåborg Museum inden kaffen på det gamle Magasin på havnen. Hvis man vil skåne benene, er det muligt blot at vente på Magasinet og nyde havnelivet, mens kaffen brygges. Efter kaffen ser vi Fåborg kirke. Bussen kører fra sted til sted, men man kan også selv slentre mellem dem. Vi kører rundt på alle de små, smukke, fynske sommerveje inden middagen på Kædebycafeen Pris 220 pr. person. Drikkevarer til middagen betales for sig. Tilmelding senest 11/6 til Caroline Hansen , Birte Elnegaard , Martin Klæsøe Detalje fra prædikestolen i Fodslette kirke. SOMMERMØDE Lindelse 30. august Klavs Birkholm Journalist, radioproducent, foredragsholder, debattør, mag. art., medlem af Etisk Råd mv. prædiker og holder foredrag: Kræver en ny tid en ny etik? Gudstjeneste i kirken Derefter i præstegården, hvor indholdet af den medbragte kaffekurv nydes inden foredrag og debat. Alle er velkomne! Husk kaffekurv Vejviser Sognepræst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse , træffes bedst tirsdag-fredag Lindelse sogn: Anni Klæsøe, Graver: Jerry Jensen, Kirkeværge: Henning Møller, Kasserer: Henning Møller, Bogøvej 24, 5900 Rudkøbing, Tryggelev Sogn: Birgitte Braband, Graver: Tommy Andersson, Træffetid: tirsdag-fredag på Kirkeværge: Hans Madsen, Kasserer: Britta Christiansen, Præste - jorden 1, 5932 Humble, Fodslette Sogn: Hans Ahlefeldt-Laurvig, Graver: Tommy Andersson, Træffetid: tirsdag-fredag på Kirkeværge: Caroline Hansen, Kasserer: Henning Møller, Bogøvej 24, 5900 Rudkøbing, Kirkebil: Lindelse: Sydlangelands Taxa, Tryggelev Fodslette: Byens Taxa syd,

14 Humble-Kædeby-Ristinge kirker Kommentar Det er ikke så ofte at fadervor rydder avisernes forsider og udløser overskrifter, som det skete for nylig. Humanistisk Samfund, der bl.a. vil kalde påskeferien for forårsferie og afskaffe skoleafslutninger i kirken til jul og i den dur, har været fortørnet over, at der er nogle skoler i Vestjylland, hvor der bliver bedt fadervor i forbindelse med morgensangen. Jeg kan ikke lade være med at tænke: Hold da op! Tænk at nogle skole sender deres elever videre ud i livet med sådan en ballast. Men Humanistisk Samfund fløjter i stedet vagt i gevær og vil have det stoppet. Mig bekendt er medlemsprocenten derovre i det vestjyske den højeste i hele landet. Man skulle synes, at det i det her tilfælde var ateisterne, der burde give lidt plads og udvise lidt tolerance over for de kristne. Det må vel være op til den enkelte skole, skulle man mene, om der skal synges morgensang og bedes fadervor. At jeg så personligt synes det er en strålende ide og hører med til vores dannelse er en anden sag. Nu læser jeg så her til morgen i min udmærkede morgenavis Kristligt Dagblad, at to skoler alligevel nedtoner fadervor efter pres (hvis man da kan kalde det det, når det er én forælder på en af skolerne, der har klaget) og mere end 30 års tradition med fadervor som et fast element ved morgensamlingerne er blevet brudt. Man kapitulerer dog ikke helt, for man vil fremover bede fadervor en til to gange om ugen for dermed at give plads til andre elementer viser en forældrerundspørge. Nuvel! Endnu engang er det religionslighedstanken, der spøger. Kristendommen må endelig ikke tro, at den er noget særligt. Men det er den jo netop i og med at vi har religionsfrihed og ikke religionslighed. Kristendommen og folkekirken har faktisk en grundlovssikret forrang. Nogle værdier er derfor som en følge deraf også bedre end andre. Hvor meget skal det store flertal bøje sig og henvise værdierne til privatsfæren til fordel for et meget snævert 14 mindretal, der allerede i dag kan bede om fritagelse? Det må vel være i orden også i det offentlige rum at sige at vi gerne vil værne om og fastholde vores kristne arv, som det danske samfund hviler på? Grundlovsmøde fredag d. 5. juni Vi gentager succesen fra sidste år i et samarbejde med Erhvervsforeningen og samles i Gryden i det grønne v. anlægget kl. 14 til grundlovsmøde. Vi skal synge og nyde hinanden og det gode vejr forhåbentligt til tonerne fra spillemændene fra Undskyld vi forstyrrer. Kl. 15 overlader vi ordet til borgmester Knud Gether. Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, øl, vand og pølsehorn til billige penge. Sommerudflugt onsdag d. 3. juni. Hvorfor blive hjemme, når du kan komme på udflugt til Odense sammen med en hel busfuld glade mennesker fra Humble og omegn. Denne gang begynder vi i Brandts klædefabrik, hvor vi bl.a. vil aflægge Tidens Samling et besøg. Tidens Samling er et levende museum, der giver mulighed for med alle sanser at opleve den nære fortids atmosfære. Vi går ind i 8 forskellige rum, der hver især udgør tidsbilleder med hver sine stemninger. Var det i 50érne eller var det i 60érne, at mor og far, bedstemor og bedstefar gennemlevede dette eller hint, eller hvornår var det nu at fjernsynet eller carmencurlerne kom? Der vil også blive mulighed for at se en keramikudstilling af Kählers keramik. Derefter kører vi til Odense Zoo, hvor vi kl skal spise på Skovbakken kro. Fra Odense Zoo skal vi på en times sejltur på Odense å. Det kan I godt glæde jer til, da det er en særdeles naturskøn oplevelse, hvor det veksler imellem kønne huse og haver, jungleagtige områder, enge, Fruens Bøge ja man tror ikke, at man befinder sig midt inde i en større by. Turen koster 150 kr. og der er afgang kl fra apoteket onsdag d. 3/6 med opsamling et kvarter før fra Kædeby og Ristinge, hvis der er behov for det. Tilmeldingsfristen er ved at udløbe, og man skal derfor henvende sig til MR snarest, hvis man ønsker at komme med. Babysalmesang På opfordring starter et nyt babysalmesangsforløb, hvis der er babyer (og mødre) nok. Vi begynder med morgenmad og babyrytmik som opvarmning. Det lykkes til vor egen store forbavselse til tider at stjæle babyernes opmærksomhed fra deres mødre. Det foregår i konfirmandstuen i Humble præstegård torsdag formiddag fra kl. 10 (det er tilladt at komme for sent) Vi har foreløbig afsat følgende torsdage: 28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6 og 2. juli. Vi kan

15 Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker måske overtales til at fortsætte efter sommerferien, hvis behovet og babyerne er der. Tilmelding til sognepræsten tlf Sensommerfest d. 23. august Efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie er det på tide i denne globaliserede tidsalder, at vi minder hinanden om, at livet ikke blot leves på Facebook, men at livet også er at træde frem i kød og blod for hinanden. Du inviteres derfor til sensommerfest og åbent hus i præstegården. Vi begynder med gudstjeneste kl. 14 i Humble kirke, hvor ungdomskoret medvirker. Derefter åbner plænen i præstegården, hvor spillemændene Undskyld vi forstyrrer lægger op til en svingom på plænen. På et tidspunkt inden vi tænder op i grillen kl. 17 for at riste vore medbragte koteletter eller medisterpølser over en sagte ild får cand.phil. i Nordisk Litteratur Johannes Nørregaard Fransen ordet. Der vil bl.a. være sæbeboblehjørne og trampolin for børnene imens.. Johannes Nørregaard Frandsen har været institutleder på Syddansk Universitet i Odense i et kvart århundrede, hvilket blev markeret for et par år siden. I den forbindelse skrev Fyens Stifstidende om ham: Johannes Nørregaard Frandsen er som en anden Erasmus Montanus bondesønnen, der ender som belæst akademiker. Men i modsætning til den naragtige Holberg-figur formår Johannes Nørregaard Frandsen at forene det bedste fra de to verdener. Bondefødt og kvajet opdraget. Sådan kan Johannes godt finde på at præsentere sig selv, når han f.eks holder et af sine mange foredrag. om især landbokulturen eller den moderne forstads- og parcelhuskultur. Og det kommer han altså til i Humble søndag d. 23. august. Vi glæder os allerede. Døbte Humble Kirke: Mathias Peter Lies Nielsen, Helsnedvej 11, Humble, Palmesøndag (5. april) Døde Thorvald Knudsen, Langegade 30, Lindelse, bisat fra Ristinge Kirke Aage Valdemar Christensen, Langegade 30, Lindelse, bisat fra Humble Kirke Egon Rasmus Christiansen, Langegade 30, Lindelse, bisat fra Humble Kirke Jytte Kirstine Drost, Rågevej 7 B, Humble, begravet fra Ristinge Kirke Søren Kristian Petersen, Langegade 30, bisat fra Humble Kirke Aage Viggo Brandt Mengel, Hennetvedvej 60, bisat fra Humble Kirke Ebba Margrethe Andersen, Tullebøllecentret 2, Tranekær, bisat fra Humble Kirke Gerda Elisabeth Hansen, Hovedgaden 55, Andagt fra Humble Plejecenter Henry Ejvind Rasmussen Thygesen, Hallinggade 4, Humble, bisat fra Humble Kirke Ferie, fravær og friweekend Der afholdes stiftskonvent for alle stiftets præster i dagene d juni på Helnæs. Jeg er i Bruxelle d juni med alle feltpræsterne for at aflægge Natos hovedkvarter et besøg og mon ikke også den nye generalsekretær tager imod? Friweekend d juni. Sommerferie i ugerne 28, 29, 30 og 31. Sognepræst Jan Schøler Nielsen, Magleby, passer embedet i de tidsrum og træffes på tlf Svingom på plænen til sensommerfest. Vejviser Sognepræst: Helle Frimann Hansen, Humble Præstegård, Ristingevej 24, 5932 Humble, træffes bedst mandag til torsdag Fredag fri. Asger Kristensen, Graver: Kirkeværge Humble: Henny Larsen, Kirkeværge Ristinge: Ulla Christensen, Kirkeværge Kædeby: Herdis Larsen, Kasserer: Benny Rasmussen, Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg, , Kirkebil: Byens Taxa syd,

16 Kirker på Langeland og Stynø De kirker, der er omfattet af kirkebladet Tranekær kirke Den nuværende kirke er opført ca i gotisk stil og senere ombygget og forsynet med spir. Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods, hvilket er grunden til den karakteristiske gule farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten med jerngitter. Sognepræst Torben Poulsen. Kirken åben Bøstrup kirke Middelalderkirke, oprindelig herredskirke for Langelands Nørre herred. Karakteristiske billedkvadre indsat i murene, altertavlen er renæssance arbejde fra ca. 1615, prædikestol fra Hans Gudewerths billedskærerværksted udført i renæssancestil På kirkegården hviler Grundtvigs ungdomselskede, fru Constance Leth til Egeløkke. Sognepræst Torben Poulsen. Kirken åben Tullebølle kirke Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib, gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance fra 1632 og ny gotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra Sognepræst Torben Poulsen. Kirken åben Rudkøbing kirke Købstadskirke fra 1200-tallet. Alterudsmykningen er kopi af Aabykrucifikset fra ca. år fregatter er ophængt i kirken. Sognepræst Pia Tønsberg-Jensen og sognepræst Lene Andersen. Klokkespillet spiller daglig kl. 8.00, 12.00, og Kirken åben Simmerbølle kirke Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra Romansk gravsten med processionskors. Sognepræst Pia Tønsberg-Jensen og sognepræst Lene Andersen. Kirken åben

17 Kirker på Langeland og Stynø De kirker, der er omfattet af kirkebladet Tryggelev kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende restaureret og forandret Prædikestol fra 1872 og altertavle fra 1858, malet af F.C. Lund forestillende Jesus og kvinden ved brønden. Desuden to epitafier (mindetavler). Sognepræst Trille Brink Westergaard. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Fodslette kirke Beliggende i Langelands mindste sogn, opført omkring 1250, men stærkt beskadiget under svenskekrigene ( ), siden genopført af adelsfamilien til Hjortholm. Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde med Madonna med barnet i centrum. Sognepræst Trille Brink Westergaard. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Longelse kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet fra 1588 viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den sidste nadver. Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben Skrøbelev kirke Middelalderkirke indviet til Skt. Nikolaus. Blev ombygget i sengotisk tid, men har bevaret en række granit-skulpturer fra romansk tid. Kirken har kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens værksted, og den har øens yngste kirkeskib, en kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som blev skænket kirken i Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben Fuglsbølle kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol i bruskbarok udført af Lorentz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindelig Tranekær kirke og bærer bl.a. Chr. IV s navnetræk. Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben

18 Kirker på Langeland og Stynø De kirker, der er omfattet af kirkebladet Humble kirke Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens Kristusfigur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede, ejendommeligt nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i Sognepræst Helle Frimann Hansen. Kirken åben Lindelse kirke Romansk fra ca med sengotiske tilføjelser tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle fra omkring Prædikestol fra I forrige århundrede drastisk ombygning med bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken. Sognepræst Trille Brink Westergaard. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Strynø kirke Opført i Våbenhuset er eneste bevarede levn af den gamle kirkebygning fra Altertavle malet 1881 af marinemaleren J.E.C. Rasmussen, Marstal og forestiller Jesu forklarelse på bjerget. Sognepræst Lene Andersen. Kirken åben Kædeby kirke Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge. Glasmosaik i vindue i apsis. Sognepræst Helle Frimann Hansen. Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester. Ristinge kirke Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg af tidligere kapellangård. Altertavlen malet af Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er Matth. 11,28. Sognepræst Helle Frimann Hansen. Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester. 18

19 Ny præst og ny provst Ny præst Jeg hedder Lene Carina Andersen, og er nyansat præst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat og Strynø Pastorat, med bopæl på Strynø. Jeg er 28 år og er på 5. år gift med Claus, der er uddannet datamatiker, sammen har vi børnene Markus, 4 år, Rebekka, 3 år og Laurits, 1 ½ år. Jeg er nyuddannet teolog fra Århus Universitet i 2008 og Pastoralseminariet i slutning af december Under min uddannelse til teolog har jeg langt særlig vægt på det diakonale arbejde i kirkerne og de kirkelige organisationer. Min mand og jeg havde et stort ønske om at vende tilbage til Fyn, hvor vi begge kommer fra. Så da vi så at stillingen på Strynø og Rudkøbing-Simmerbølle var ledig, så vidste vi med det samme, at der ville vi gerne hen, jeg har tilbragt det meste af sommerperioderne som barn på Skarø, så vi ville gerne tilbage til ø-livet, og vi føler os budt hjertelig velkommen, både på Strynø og på Langeland. Lidt om mig v/ Anders Hauge Da jeg af biskoppen pr. 1. marts er blevet konstitueret indtil videre som provst for Langelands Provsti, og da kirkebladsredaktionen i den anledning har bedt mig skrive lidt om mig selv, følger nedenstående. I snart 30 år har jeg været kirkebogsførende sognepræst i Marstal sogn i Ærø provsti. Der er i Marstal sogn foruden Marstal kirke en filial kirke i Ommel (på samme vis som i Kædeby og Ristinge), dog uden kirkegård. Der er to præstestillinger i Marstal og fem i alt på Ærø. Siden 1994 har jeg været provst på Ærø og skal altså nu være dobbeltprovst på ubestemt tid. Siden 2005 har jeg siddet i Stiftsrådet for Fyens Stift valgt af provsterne Jeg er opvokset i Himmerland, student fra Viborg Katedralskole og kandidat fra Aarhus Universitet. I 1994 blev jeg merkonom fra Svendborg Handelsskole. Har lige siden ankomsten til Marstal været aktiv medlem af roklubben og har desuden en 14 fods Lynæsjolle, men må dog nok indtil videre se i øjnene, at min hu til søen må for en stor del må opfyldes af sejlads med Marstalfærgen mellem Marstal og Rudkøbing med udsigt til Ristinge, Strynø og Lindelse Nor. Jeg synes, det er glædeligt, at man er gået sammen om at lave et fælles kirkeblad. Det giver et godt overblik og præsenterer kirken og kirkelivet godt. Det forstærket indtrykket af fællesskab, nemlig fællesskabet, der bygger på det samme fundament, Jesus Kristus. Kirken, den er et gammelt hus, bygget af levende stene står der i salmen. Dette med de levende stene, er det sommetider værd at holde sig for øje. Ligesom man også må holde sig for øje, at uden rammer, har vi ikke noget at have os selv i. Derfor slider menighedsråd og ansatte i det med at passe og pleje vore bygninger. Der har i tiden været en, måske endda voksende, tendens til at nedprioritere det materielle til fordel for det åndelige, måske fordi det åndelig fornemmes at være finere. Men vi går nu engang på to ben og således også kirken. Vi går på det åndelige og det materielle. Begge dele hører med. Nu har jeg i 2 måneder arbejdet i Langelands provsti, og har ikke fået mindre lyst til at fortsætte. Takket være de velordnede forhold i provstiadministrationen har det været nemt at gå til. Det er samtidig en udfordring, for mange ting kender jeg ikke til, ja, i skrivende stund ved jeg endnu ikke, hvordan mange af kirkerne ser ud. Jeg kan dog allerede nu navnene på alle kirker og sogne og menighedsråd. Kort og godt. Jeg synes det er spændende og glæder mig til at arbejde sammen med menighedsråd, præster og ansatte. 19

20 Gudstjenesteliste Juni Juli August Kirker Trinitatis 1.s.e.trin. 2.s.e.trin. 3.s.e.trin. 4.s.e.trin. 5.s.e.trin. 6.s.e.trin. 7.s.e.trin. 8.s.e.trin. 9.s.e.trin. 10.s.e.trin. 11.s.e.trin. 12.s.e.trin. Tullebølle ingen 13.30*P P P 19.00*P 10.00*P ingen ingen 9.45 M ingen ingen P P Tranekær 9.00 M P ingen P ingen P M ingen ingen 9.00 M P ingen P Bøstrup ingen ingen P ingen P ingen ingen 9.00 M ingen ingen P P ingen Rudkøbing T A T A A A A T T T 10.00*A A T Simmerbølle T A T ingen A ingen A T T T 11.15*A ingen T Strynø A ingen A ingen A ingen A ingen 14.00*A ingen A ingen A Longelse ingen B W ingen B B ingen B ingen B B ingen W Fuglsbølle B ingen ingen B B ingen B B ingen ingen B ingen ingen Skrøbelev B B ingen B ingen B B ingen W 19.30*B ingen W ingen Lindelse W ingen W 9.00 W ingen 9.00 B ingen W W W W W 14.00*W Tryggelev ingen B ingen 10.00W ingen ingen B ingen W ingen W ingen ingen Fodslette W ingen W ingen B ingen ingen W ingen 11.15W ingen W ingen Humble F F S F F S S S S F F F F Kædeby ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen ingen F ingen ingen ingen Ristinge ingen F ingen ingen F ingen ingen ingen ingen ingen F ingen ingen A= Lene Carina Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Frimann Hansen, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen, T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard. Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne. Kirkebil: se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2011 Vejledning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Sommeren 2010 Nr. 3 Kirkeklokken i Padesø Kirke PRÆSTEN Kirketårn og kirkeklokke Der er mange, som synes, at Padesø Kirke er meget smuk, som den ligger der midt

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bladet omfatter følgende sogne: Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2010 Vejledning

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Minikonfirmander januar 2016 I 2016 var tilbuddet om Minikonfirmandundervisning

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere