Imam Ali De Troendes Leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Imam Ali De Troendes Leder"

Transkript

1

2 Imam Ali De Troendes Leder 2

3 Imam Ali - De Troendes Leder 1. oplag, 2011 ISBN: Skrevet i samarbejde med: Imam Alsadiq Center Hejrevej 38, 2400 København NV. Udgivet af: Imam al-mahdi Bogfond 3

4 Indholdsfortegnelse Forord 7 Takkeord 8 Hvad siger ikke-muslimer om Imam Ali (fvmh)? 9 Kapitel 1 Hans ungdom 14 Fødsel i den Hellige Kaaba 14 Imam Alis (fvmh) tidlige liv 15 Den første tjeneste gjort for islam 16 Kapitel 2 Ægteskabet med Profetens datter (fvmd) 18 Kapitel 3 Børn med Fatima (fvmh) 23 Det første barn, Imam Hassan (fvmh) 23 Det andet barn, Imam Hussein (fvmh) 24 Det tredje barn, Zaynab (fvmh) 25 Det fjerde barn, Omm Kolthoom (fvmh) 25 Det femte barn, Mohassin (fvmh) 25 Kapitel 4 Muslimernes retmæssige leder 26 Udnævnelsen i Ghadir Khum 26 Vigtigheden af troen på al-imamah en af islams fem søjler 28 Kapitel 5 Nogle glimt fra hans enestående adfærd 35 Askese til den yderste grad 35 Selvofring 37 At oplære ved hjælp af handling før ord 38 4

5 Altid retfærdig og pålidelig 39 Imam Alis (fvmh) hjælp til de forældreløse 40 Imam Alis (fvmh) adfærd overfor gæster 42 Imam Alis (fvmh) uimodståelige tapperhed 42 Imam Alis (fvmh) ædle opførsel over for sine fjender 43 Andre historier 46 Kapitel 6 En oprigtig slave af Allah 49 Imam Alis (fvmh) udtalelser om Allah 50 Imam Alis (fvmh) tilbedelse 52 Imam Alis (fvmh) duaa 55 Duaa Kumayl 56 De Troendes Leders (fvmh) munajat i Kufas Moske 64 Kapitel 7 Hans udtalelser 68 I skildringen af verden 68 Mennesket 70 Tilbedelse og ulydighed over for Allah 71 Islam og tro 72 God moral og manerer 72 Intellekt og viden 75 Forberedelse til Dommedagen 76 Kapitel 8 Hans omtale i den Hellige Koran 77 1) Renselsesverset (ayat al-tathir) 77 2) Kærlighedsverset (ayat al-mawada) 81 3) Verset om gudsdommen (mubahala) 83 4) Verset om velsignelser (salawat) 87 5) Lederskabsverset (al-wilaya) 88 5

6 6) Verset om de vise (Ahlul-Dhekr) 89 7) Kapitel 76, Mennesket (al-insan) 92 Andre vers fra den Hellige Koran 95 Kapitel 9 Hans omtale i de hellige beretninger 100 Imam Ali (fvmh) er muslimernes autoritet 102 Alis (fvmh) enestående karakter 103 Kapitel 10 Profetens (fvmh) datter 110 En eksemplarisk familie 110 Fatimas (fvmh) støtte til Imam Ali (fvmh) 111 Fatimas (fvmh) martyrdom 120 Kapitel 11 Hans martyrdom 126 Kapitel 12 Hans sidste ord 129 Ziyarat Aminullah - en hilsen til De Troendes Leder (fvmh) 131 Noter 133 Imam Al-Mahdi Bogfonds andre udgivelser 156 6

7 Forord I Allahs, den Nådiges, den Barmhjertiges Navn. Al taknemmelighed tilkommer Allah, den prisværdige. Og må Allahs fred og velsignelser være over Profeten Mohammad og hans ufejlbarlige efterkommere. Dette ydmyge værk er sammensat af en 18-årig ung kvinde fra det muslimske samfund i Danmark, som er blevet inspireret af Imam Alis (fvmh) storslåede personlighed. Formålet med bogen er at formidle et nuanceret men kortfattet billede af Imam Alis (fvmh) personlighed ved at beskrive hans liv, mission, adfærd og den høje status han har islam. Han var så ren og oprigtig fra barndommen, at han gjorde sig fortjent til at blive udvalgt som Allahs (swt) repræsentant på jorden efter Profetens (fvmh) bortgang, hvilket også var årsagen til, at han fik titlen: De Troendes Leder. Denne personlighed har ikke kun inspireret denne unge kvinde men mange andre, også ikke-muslimer, med sine ord, handlinger og forhold til de verdslige anliggender. Imam Ali (fvmh) er et hav af viden og inspiration til folk, der søger denne, og i denne bog er blot udvalgt en dråbe af det, der er om og fra ham. Bogen er så vidt muligt struktureret på den måde, at den er opbygget efter hans livsforløb, idet den starter med at fortælle om den enestående begivenhed, hvor hans mor får æren af at føde ham i selve den hellige Kaaba, dernæst hans opvækst hos den hellige Profet og hans ægteskab med Profetens enestående datter, Fatima al-zahraa, hvorefter der fortælles om hans viden og undervisning og til sidst hans martyrdom. 6. juli, 2009 / 13. Rajab, 1430 AH 7

8 Takkeord Først og fremmest lovprist være Allah, den Almægtige, for at give mig æren til at sammensætte denne mindre bog om mit forbillede og inspiration, De Troendes Leder, Ali (fvmh). Hernæst takker jeg mine forældre og resten af min familie og bekendte, der har støttet mig hele vejen igennem med at færdiggøre dette arbejde. Ikke mindst skylder jeg Imam Al-Sadiq Centeret en stor tak for deres anerkendelse og motivation, som var hovedårsagen til, at denne bog blev skrevet. Uden deres støtte, havde jeg aldrig turdet starte sådan et projekt. Sidst men ikke mindst takker jeg Imam Al-Mahdi Bogfond for deres store hjælp til at rette og trykke bogen samt enhver anden, der på en eller anden måde har bidraget til dette. Tusind tak til jer alle. 8

9 Hvad siger ikke-muslimer om Imam Ali (fvmh)? Professor M.G. Reynolds siger i sin bog Book on Islam : Ali var så populær selv blandt ikke-muslimer, at alle jøderne, zarathustrianister og de kristne i Kufa sørgede, da han døde, især deres kvinder og børn, som Ali personligt havde sørget for, og de græd over ham, som man vil gøre, (når man mister) sin far. Sorg blev oplevet selv i Jerusalem, og Herren Biskop kunne heller ikke tilbageholde sine tårer. 1 Edward Gibbon 2 siger til ære for Imam Ali (fvmh): Han (Ali) forenede kvalifikationerne for en digter, en soldat og en helgen; hans visdom er stadig levende i en samling af moralske og religiøse udtalelser; og enhver modstander, i kampen med tungen eller sværdet, blev holdt nede af hans retorik og tapperhed. Fra den første time i sin mission til de sidste ceremonier i sin begravelse blev apostlen (Mohammad (fvmh)) aldrig svigtet af en gavmild ven, som han glædede ved at kalde ham sin bror, sin wazir og den troende Aaron (Haroon) af en anden Moses. Vedrørende Imam Alis (fvmh) død S. Ockley iagttager i sin kendte bog The History of the Saracens, at da Ali var ved at forlade sit hus den morgen, før han blev dræbt i moskeen til morgenbøn, begyndte husstandens fugle at lave stor larm, og da én af Alis tjenestefolk forsøgte at få dem til at holde op, sagde Ali: Lad dem være, for deres skrig er kun jammerklager i frygt for min (snarlige) død. Vedrørende Imam Ali (fvmh) i biblen Men Gud sagde: Nej, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommere. Men med hensyn til Ismael bønhører jeg dig. Jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyre frugtbar og talrig. Tolv høvdinge 3 skal han blive far til, og jeg vil gøre ham til et stort folk. 4 9

10 Dwight M. Donaldson skriver om begivenheden ved Haroon Al- Rashids hjortejagt: I løbet af Ommayyad-kaliffernes regeringstid var hans (Alis) velsignede begravelsessted ikke blevet afsløret, og ligeledes forblev det sådan under abbasiderne epoke indtil Haroon Al-Rashids regeringstid. Men i år 175 efter hijrah 5 (år 791), skete det, at Haroon gik ud for at jage. Dog søgte den hjort, som han jagede, tilflugt på et bestemt stykke hævet grund. Hvor meget han end prøvede at få sine jagtdyr til at fange byttet, afviste de at gå nær stedet. Han prøvede at få sin hest til at gå til dette sted, men hesten afviste ligeledes. Ved dette blev kaliffen grebet af ærefrygt, og han begyndte med det samme at stille spørgsmål til naboskabet, og de bekendtgjorde for ham den kendsgerning, at denne grund var Ali søn af Abu Talibs grav, den hellige Profets fætter og svigersøn. Haroon beordrede, at et gravkammer blev bygget over graven, og folk begyndte snart at bosætte sig i dens omegn. 6 Uddrag fra en længere artikel om Imam Ali (fvmh) En af de personer, som har berettet om Imam Alis (fvmh) attributter, er George Jordac, der blandt andet skriver: Ali var kendt for sin fromhed. Jeg tror ikke, at Alis fromhed var et resultat af omstændighederne, som det var for andre fromme personer, der engagerede sig i tilbedelse på grund af deres svage sjæle for at undslippe livets omskifteligheder eller som efterligning af deres forfædre Kendsgerningen er, at Alis fromhed var baseret på et solidt fodfæste og var forbundet med det gensidige bånd, som findes i alle dele af skabelsen, og som har forbundet himlen og jorden med hinanden... Ifølge Ali er essensen af fromhed: at ofre sit liv for sandhedens og retfærdighedens skyld. Han har sagt: Ens tro burde være på et sådant niveau, at man bør foretrække sandheden over løgne, selvom sandheden kan medføre tab, og løgnene kan bringe en gevinst. Hans fromhed var af samme type som defineret af ham. Han led martyrdøden på grund af denne sandfærdighed, og hvis det er muligt at give titlen martyr til levende personer, kan det siges, at selv mens han levede, var han en martyr for sandheden og retfærdighedens vej. 10

11 Sådan en person søger ikke dette liv for verdslige fortjenester og flygtige fornøjelser. Tværtimod søger han det for at opnå høj moral og for at opnå efterlivet, som er forenelig med hans natur. Det er derfor, Ali valgte fromhed i denne verden og ikke søgte berømmelse og praleri. Han var oprigtig, når det gjaldt hans fromhed, på samme måde som han var sandfærdig, hvad angår hans handlinger, ord og intentioner. Han var utilbøjelig for livets fornøjelser på samme måde, som han var upartisk, hvad angår lederskab og andre ting, som var meget begæret af andre. Han levede med sine familiemedlemmer i en hytte, som også var hans regeringsplads. Hans lederskab var ikke i form af kongedømme, men i form af kalifat. Han spiste brød bagt af byg og tilberedt med mel, som var malet af hans hustru. Selvfølgelig benyttede hans guvernører og embedsmænd sig af den luksus, som blev tilgængelig fra Syrien, Egypten og Irak. Ofte lod han ikke sin hustru besvære sig med at male med kværnet men tog sig selv af dette arbejde. Selvom han var De Troendes Leder, spiste han brød, som var så tørt og hårdt, at det kunne brækkes ved at presse det med knæene. Når det blev meget koldt i løbet af vinteren, havde han intet tøj for sæsonen og stillede sig tilfreds med sit tynde sommertøj. Mandighed var inkarneret i Ali i alle henseender og inkluderede enhver egenskab nødvendig for det. Storsindethed og tilgivelse er de nødvendige egenskaber i mandighed, som begge var inkarneret i hans personlighed. Det var derfor, han aldrig tænkte på at gøre en person noget ondt, selvom vedkommende havde gjort ham ondt; og ikke undertrykte en person, selvom han vidste, vedkommende ville dræbe ham For eksempel da kharijites udstyrede sig selv til krig, foreslog nogle af Alis tilhængere ham, at han skulle angribe dem (dvs. kharijites), før de blev klar til at udkæmpe en krig. Alligevel svarede Ali: Jeg vil ikke starte en krig, før de begynder slaget selv Alis ord og handlinger var i overensstemmelse med hinanden. Han var ikke som de andre, der hengav sig i høj tale, som deres handlinger modbeviste. Han sagde disse ord omgående som følge af sin natur, der dannede grundlaget for hans karakter Ali var mere venlig over for folket end enhver anden, og han afholdt sig fra at gøre nogen fortræd 11

12 Han havde dedikeret hele sit liv til at støtte de undertrykte og hjælpeløse, så han kunne blive klar over deres rettigheder i forhold til tyrannerne, der mente sig berettiget til at bemægtige sig andres rettigheder på grund af ædel afstamning og racediskrimination. Ali modsatte sig Quraysh og kæmpede mod dem, fordi de begærede kalifattet af hensyn til personlig fortjeneste og for at erhverve kalifatembedet, rigdom og lederskab. Han gav afkald på kalifatembedet og selv det jordiske liv og forlod alt, fordi han ikke kunne optræde som verdslige personer og ikke kunne gå med til at give dem mulighed for at udnytte de svage og hjælpeløse I sit testamente sagde han til sine sønner Hassan og Hussein: Vær fjender af undertrykkerne og (vær) støttere til de undertrykte. Han sagde også: Vær fjender af undertrykkeren, selvom det er din nære slægtning og støt den undertrykte person, selvom han ikke er beslægtet med dig og er en fremmed. Han bestræbte sig altid på at straffe undertrykkerne og hjælpe folk af med deres svaghed. For at nå dette mål brugte han sit hjerte, sin tunge, sit sværd og sit blod. Han forblev altid en hjælper af den undertrykte og fjende af undertrykkeren. Ved at følge denne gangsti hvilede han aldrig i sit liv... Man skal ikke blive overrasket over, at Ali var retfærdig. Det ville have været overraskende, hvis han ikke havde været retfærdig. Eksemplerne på hans retfærdighed, der er blevet berettet (i historierne om hans liv), er de mest værdifulde formuer i den menneskelige historie, og mennesket burde være stolt af dem... Engang så Ali sin rustning i en kristen mands besiddelse. Han tog ham til domstolen, så dommeren Shurayh kunne dømme sagen og således give en afgørelse omkring ejerskabet af rustningen. Da de viste sig foran dommeren, sagde Ali: Denne rustning er min. Jeg har hverken solgt eller foræret den til nogen. Dommeren spurgte den anden person: Hvad siger du til den påstand, der er gjort af De Troendes Leder? Den kristne sagde: Denne rustning er min. Shurayh vendte sig mod Ali og sagde: Kan du komme med nogle vidner, som kan bevidne, at denne rustning tilhører dig? Ali smilte og sagde: Shurayh har ret. Jeg kan 12

13 ikke komme med sådanne vidner. Dommeren gav en dom til fordel for den kristne, som tog rustningen og gik. De Troendes Leder blev ved med at se på ham bagfra. Efter at have gået nogle få skridt vendte (den kristne mand) sig alligevel om og sagde: Jeg bevidner, at sådan en befaling ligner Profeternes befaling, fordi den, der er De Troendes Leder, har vist sig sammen med en person som mig ved domstolen, hvor dommeren også er hans undersåt. Og (alligevel) gav dommeren en dom mod ham (i overensstemmelse med loven). Derefter tilføjede han: Oh De Troendes Leder! Jeg sværger ved Allah (swt), at denne rustning er din, og min påstand var falsk Oprigtighed, tapperhed og frygtløshed er mægtige mænds egenskaber, og Ali var i besiddelse af dem. Oprigtighed, sandfærdighed, tapperhed og modighed og alle andre lignende kvaliteter er indbyrdes forbundne. Derfor udtrykte han ikke noget, som var imod hans virkelige hensigt og beslutsomhed. Han begik ikke bedrageri, selvom han udmærket vidste, at han kunne slippe af med den skade, som hans fjender forårsagede ham ved at gøre dette Ali hadede stolthed og var helt fri for egoisme. Han hadede, at nogle af hans venner ophøjede ham for meget, og på samme måde hadede han at få de titler, som han fik af sine fjender. Han har sagt: To slags mennesker er blevet fordærvet på grund af deres holdning til mig: tilhængerne, som ophøjer mine egenskaber (i en overdreven grad), og de ondsindede fjender. Han viste hverken stolthed eller gjorde sig selv mere ydmyg uden grund; han foregav ikke at være andet end den, som han var. Han var fri for skabagtigheder og hykleri. Det er svært at finde en ærlig mand som ham. Engang købte han en sæk med dadler og bar den hjemad. Nogle personer iagttog dette og tilbød frivilligt at bære sækken for ham. Han fortalte dem åbenhjertigt, at familiens overhoved var ansvarligt for at bære den selv 13

14 Fødsel i den Hellige Kaaba Kapitel 1 Imam Ali De Troendes Leder Hans ungdom 7 I hele verdenshistorien er kun ét menneske blevet født i Kaabaen. Hverken profeter eller andre guddommelige personligheder har været velsignet med sådan en ære. Det var en mageløs begivenhed, der hændte den 13. rajab, 23 år før hijrah (omkring år 597 e.kr.), hvor Imam 8 Ali, søn af Abu Talib, profetens fætter (fvmd) 9, blev født og oplyste verden med sit enestående lys. Abbas søn af Abdul Muttalib 10 var en af dem, der var til stede ved Kaabaen og så, da Fatima datter af Asad kom gående mod Kaabaen i en tilstand af forløsningssmerte. Hun knælede foran det Hellige Hus (Kaabaen) og bad ydmygt til Gud. Det er berettet, at hun sagde: Oh Gud! Jeg tror på Dig og profeten (dvs. Abraham (fvmh)), som ved Din befaling byggede fundamentet til dette hus. Oh Gud! Jeg sværger ved profeten Mohammad (fvmh) og sværger ved det barn, der er i min mave, at Du gør denne fødsel ubesværet og nem for mig. Ikke længe efter at hun rejste sig op, så man, at væggene til det Hellige Hus blev adskilt fra hinanden ved et højtideligt mirakel. Fatima trådte ind i Kaabaen, hvorefter dens vægge lukkede sig om hende og igen fik deres normale position. Abbas og hans ledsagere flokkede sig omkring porten til det Hellige Hus, som var låst. De prøvede forgæves at åbne den. Derefter opgav de, da de indså, at denne mirakuløse og særlige begivenhed skyldtes en guddommelig vilje. Nyheden om denne mirakuløse hændelse blev snart spredt vidt og bredt i Mekka. Ali blev født inde i Kaabaen med øjnene lukket og kroppen i ydmyg underkastelse til Den Almægtige Skaber. Fatima forblev i Kaabaen i tre dage, hvorefter hun den fjerde dag gik ud med sit nyfødte barn i armene. Til sin store overraskelse så hun den hellige Profet (fvmh) vente udenfor for at modtage det nyfødte barn i sine ængstelige hænder. Lederskabet følte den underfundige berøring af profetskabet; Ali åbnede sine øjne og hilste på den Guddommelige Profet (fvmh), idet han sagde: Assalamu alaika ya Rasolollah (Fred være med dig, oh Allahs Sendebud). 14

15 Profeten Mohammad (fvmh) spurgte herefter Fatima datter af Asad, om hun havde valgt et navn til barnet. Hun fortalte ham, at mens hun sad inde i Kaabaen og blev plejet af himmelske kvinder, som hjalp hende i den ubesværede fødsel af barnet, blev hun af en majestætisk stemme fortalt, at dette barn var blevet kaldt Ali, som betyder den eksalterede. Der er mange shiitiske kilder, som bekræfter sandheden af denne enestående begivenhed. Ligeledes findes der mange sunnimuslimske kilder, der siger det samme. For eksempel berettes det, at Alhakim al- Nisabouri har sagt: Beretningerne om, at Fatima bint Asad fødte Ali, må Allah (swt) beære hans ansigt, i Kaabaen, er mutawatir Ligeledes beretter Al-Hafedh al-kenji al-shafi i på vegne af Ibn Alnajar af Alhakim al-nisabouri, som sagde: De Troendes Leder, Ali søn af Abu Talib, blev født i Mekka i Guds Hellige Hus natten til fredag den trettende Rajab og der er ikke blevet født nogen før eller efter ham i Guds Hellige Hus 13 Imam Alis (fvmh) tidlige liv Imam Ali (fvmh) tilhørte den samme klan som den hellige Profet (fvmh). De var fra Bani Hashim klanen fra stammen Quraysh. Hans moders navn var Fatima datter af Asad, og hun nedstammede fra profeten Ismael søn af Abraham (fvmd). Hans far var Abu Talib søn af Abdul Muttalib, som var onkel til den hellige Profet Mohammad (fvmd). Den hellige Profet (fvmh) havde et meget tæt forhold til Imam Alis (fvmh) forældre. Da Profeten (fvmh) var forældreløs og senere også mistede sin bedstefader, Abdul Muttalib, blev han passet og plejet af Abu Talib, indtil han blev voksen. Da Imam Ali (fvmh) senere blev født og af visse grunde ikke længere kunne blive passet af sine egne forældre, tog Profeten (fvmh) ham til sig som 5-6-årig og passede ham som sin egen søn. Således voksede Imam Ali (fvmh) op i profetskabets hus og blev opdraget med Profetens (fvmh) kærlighed og omsorg. 15

16 Det er berettet, at Imam Ali (fvmh) har sagt: Den hellige Profet (fvmh) bragte mig op i sine arme og lod mig spise af det, som han selv bed i. Jeg fulgte ham overalt som en kamelkalv, der følger sin mor. Hver dag viste sig en ny egenskab fra hans ædle personlighed, og jeg accepterede det og fulgte det som lov. 14 Ti års selskab med den hellige Profet (fvmh) gjorde Imam Ali (fvmh) tæt og uadskillelig med ham, idet han blev ét med ham i karakter, viden, selvopofrelse, overbærenhed, modighed, venlighed, medlidenhed, talekunst og veltalenhed. Fra barnsben underkastede han sig Allah (swt) sammen med Profeten (fvmh). Imam Ali (fvmh) har udtalt: Jeg var den første, der tilbad Gud sammen med Profeten. Det er berettet af al-masudi: Ali fulgte Profetens fodspor gennem hele sin barndom. Gennem langt de fleste af døgnets timer fulgte og hjalp Imam Ali (fvmh) den hellige Profet (fvmh) samt beskyttede ham mod hans fjender. Han var så tæt på Profeten (fvmh), at han var den første, der fik fortalt åbenbaringerne, da de blev åbenbaret til Profeten (fvmh) døgnet rundt gennem ærkeenglen Gabriel (fvmh). Han nedskrev dem straks og talte med Profeten (fvmh) om deres betydning. Den første tjeneste gjort for islam Det er ikke til at betvivle, hvorvidt Imam Ali (fvmh) havde dedikeret hele sit liv til religionens tjeneste. Ikke nok med dette var han som tidligere nævnt den første, der omfavnede islam som tiårig og underkastede sig Allah (swt), da den hellige Profet (fvmh) i første omgang kun påkaldte sine nærmeste tilhængere til den sande religion. Alligevel kan man påpege en anden situation i den muslimske historie, hvor Imam Ali (fvmh) atter engang gjorde sig bemærket med sin enestående handling. Det var, da Imam Ali (fvmh) fik lejlighed til at yde sin første tjeneste for Guds sag, efter den Hellige Profet (fvmh) blev beordret af Allah (swt) til at prædike islam offentligt. Den hellige Profet (fvmh) havde i de første tre år af sit profetskab 16

17 udelukkende prædiket islam til sin allernærmeste familie og var under absolut hemmelighed for resten af omverdenen, indtil han ved slutningen af det tredje år modtog en ordre om at prædike budskabet for sine nære slægtninge og formane dem. Han instruerede Ali (fvmh) til at forberede en middag og invitere Abdul Muttalibs sønner og sønnesønner. Omkring fyrre af dem deltog. Efter de ankom, og den beskedne middag blev serveret, rejste den hellige Profet (fvmh) sig, erklærede sin hellige status, lovede evige skatte i Paradiset til dem, der blev hans disciple, og afsluttede med at sige: Hvem af jer vil støtte mig i at bære denne byrde og være min løjtnant og stedfortræder (wazir) som Aaron var til Moses? Forsamlingen forblev stumme af forbløffelse, og ingen vovede at acceptere dette farlige embede, som blev tilbudt dem, indtil Ali, søn af Abu Talib (fvmd), rejste sig op og udbrød: Oh Profet! Jeg vil, selvom jeg er den yngste blandt de tilstedeværende. Oh Profet! Jeg vil være din wazir. Ved dette lukkede Mohammad (fvmh) sin arm rundt om ham og pressede ham ind mod sit bryst og sagde: Se min bror og wazir og adlyd ham. Mange historikere er af den mening, at dette var en afgørende erklæring ved en afgørende begivenhed; den første og mægtigste tjeneste gjort for islams skyld. Hvis den hellige Profets (fvmh) anmodning var blevet efterladt ubesvaret, ville målet om islams udbredelse være faldet til jorden. Således fortsatte Imam Ali (fvmh) oprigtigt, tappert og ædelt til sit sidste åndedrag med at tjene og forsvare islam. 17

18 Kapitel 2 Imam Ali De Troendes Leder Ægteskabet med Profetens datter (fvmd) Ifølge utallige autentiske shiamuslimske beretninger havde den hellige Profet én datter ved navn Fatima al-zahraa (fvmh), som overlevede barndommen. Hun var det tredje fuldkomne og ufejlbarlige menneske efter den hellige Profet selv og Imam Ali (fvmd). Fatima al-zahraa (fvmh) var den vigtigste kvinde i sin tid, før sin tid og efter sin tid. Det berettes også i sunnimuslimske bøger, at den hellige Profet (fvmh) gav Fatima al-zahraa (fvmh) titlen: Overhovedet for Verdens Kvinder. Den Almægtige Allah (swt) havde skænket hende et enestående sind og begavelse ledsaget af en ubeskrivelig skønhed, elegance og ynde for ikke at nævne hendes gode manerer og gudfrygtighed. Hun var den mest kyndige og hæderlige kvinde i sin tid og er stadig forbilledet for mange, der ønsker at blive en succesfuld datter, hustru, nabo eller nyttig samfundsborger. Historien nævner ikke ingen andre kvinder, som opnåede sådan et højt niveau af uddannelse, viden og sociale ynder, som Fatima al-zahraa (fvmh) besad i en tid, der er kendetegnet ved samfundets uvidenhed og stærke kvindeundertrykkelse. På grund af sin fortræffelighed kom der mange for at fri til hende hos den hellige Profet (fvmh). 15 Det var både mænd fra velhavende familier og kendte stammeherrer, hvor Abu Bakr og Omar var blandt de mange, som blev afvist af den hellige Profet (fvmh) 15. Profeten (fvmh) ventede en ordre fra den Almægtige Allah om hvem, han skulle lade sin datter blive gift med. Således plejede han at svare: Hendes sag er efterladt til hendes Herre; når som helst Han vil, vil hun gifte sig. Imam Ali (fvmh) ønskede også selv at ægte Fatima al-zahraa (fvmh) men havde af to grunde skjult dette for Profeten (fvmh). Den første grund var hans generthed over for Profeten (fvmh), og den anden grund var hans svære økonomiske forhold. Han var på ingen måde rig og ejede hverken et hus eller et stykke jord. Dog gjorde han det til sidst. 18

19 Omm Salamah, Profetens (fvmh) hustru, omtaler i den følgende beretning denne hændelse, der skete i hendes hus: Han bankede på døren. Jeg spurgte: Hvem er det? Før han kunne nå at svare, sagde Allahs Sendebud til mig: Rejs dig, oh Omm Salamah! Åbn døren og bed ham komme ind. Sandelig er han en mand, som elsker Allah (swt) og Hans Sendebud, og ligeledes elsker de ham! Så spurgte jeg: Må min far og mor være ofre for dig, oh Allahs Sendebud! Hvem er den person, du uden at have set omtaler således? Profeten svarede: Oh Omm Salamah! Han er min bror og fætter, og sandelig er han den mest elskede person hos mig! Omm Salamah fortsætter: Jeg plagede mig mod døren, snublede over mit mert 16 på vejen og faldt næsten. Da jeg åbnede døren, så jeg Ali. Ved Allah! Han trådte ikke ind i huset, før han var sikker på, at jeg var inde i mit kammer. Derefter kom han hen til Profeten og sagde: Må Allahs fred, barmhjertighed og velsignelser være over dig, oh Allahs Budbringer! Profeten svarede: Og fred være med dig, oh Ali! Ali satte sig derefter foran ham og så ned i gulvet, som om han ønskede at bede om noget men var for genert til at sige det. Profeten, som vidste, hvad han ville, sagde til ham: Oh Ali! Sandelig ved jeg, at du er kommet her med en anmodning. Så fortæl mig, hvad du har i sinde at anmode om. 17 Men Ali forblev stille. Så sagde Profeten: Måske er du kommet her for at anmode om Fatimas hånd i ægteskab? Ja! 18 svarede Ali. Jeg så Profetens ansigt lyse af glæde og fryd. Oh Ali. Må jeg fortælle dig en god nyhed? spurgte han. Ali svarede: Ja, må min far og mor være dine ofre, oh Allahs Sendebud! Profeten sagde: Vær glad, oh Ali! Sandelig har Allah, den Almægtige, gjort dig og Fatima til mand og hustru i Himmelen, før jeg vil vie jer her på Jorden. Det er ligeledes blevet berettet, at den hellige Profet (fvmh) sagde følgende, efter Imam Ali (fvmh) havde anmodet om Fatima al-zahraas (fvmh) hånd: Oh Ali! Andre har anmodet om hendes hånd i ægteskab tidligere, og jeg nævnte dem for hende men så uvilje og misfornøjelse i hendes ansigt. Vent til jeg spørger hende om din anmodning. Således forlod den 19

20 hellige Profet Ali, der ventede på svaret, og gik hen til sin datter Fatima. Han sagde: Oh Fatima! Ali søn af Abu Talib er en person, hvis slægtning, fortjeneste og kvalitet af hans tro du kender. Jeg har sandelig bedt min Herre om at gøre dig til hustruen af Hans bedste skabning og den mest elskede (person) hos Ham, og sandelig har Ali anmodet om dit ægteskab, så hvad siger du? Hun forblev stille og vendte ikke sit ansigt om. Han så ej heller noget tegn på misbilligelse i hendes ansigt. Derfor sagde han: Allah (swt) er størst! Hendes tavshed er hendes accept! 19 Det berettes, at Profeten (fvmh) dernæst spurgte Imam Ali (fvmh): Ejer du noget, (som du kan betale som medgift) for at blive gift med Fatima? Imam Ali (fvmh) svarede: Må mine forældre blive dine ofre. Ved Allah, ingen af mine forhold er holdt skjult fra dig; jeg ejer et sværd, skjold og en kamel, som jeg bruger til overrisling. Åbenhjertet lyttede Profeten (fvmh) til Imam Ali (fvmd) og sagde: Ali, du kan ikke klare dig uden dit sværd, for du bliver nødt til at kæmpe med det og forsvare dig selv mod Allahs (swt) fjender. Hvad angår din kamel, har du brug for den til at overrisle palmetræer og forsørge din familie, og du har brug for den som et transportmiddel. Men jeg accepterer skjoldet som en medgift fra dig; derfor sælg det og giv mig pengene. Imam Ali (fvmh) havde fået dette skjold fra byttet fra slaget ved Badr. Det blev givet til ham af Profeten (fvmh), som kaldte det alhademah, altså det ødelæggende, da det ødelagde alle sværd, som ramte det. Imam Ali (fvmh) solgte således skjoldet for omkring 500 dirhams og bragte pengene til Profeten (fvmh). De var alle enige, og dette blev medgiften for den mest hæderlige og forherligede kvinde. Dette understreger, at en kvindes værdi ikke bestemmes ud fra størrelsen af hendes medgift. Imam Alis og Fatima al-zahraas (fvmd) ægteskabsprocedure blev foretaget af den hellige Profet (fvmh) i moskeen, mens han sad på talerstolen under tilstedeværelsen af muslimerne. På denne måde bekendtgjorde han sammenføringen og havde vidner til ægteskabskontrakten. Samtidigt specificerede han medgiftens størrelse for at tilskynde muslimerne til at følge denne skik i at bede om beskedne medgifter til ægteskaber. Han sagde: 20

21 Undgå overdrivelse i (størrelsen af) medgifter, da det skaber fjendskab (mellem jer). Ligeledes sagde han: De bedste kvinder i min nation er dem med lavest medgift. Profeten (fvmh) fortalte, hvor ønskeligt det er i islam at bibeholde størrelsen af enhver medgift til samme værdi som hans datters (svarende til omkring 500 dirhams dengang), og således gjorde han størrelsen af Fatima al-zahraas medgift til standard for den rimelige medgift. Ahlulbayt, Profetens familie (fvmd), overskred aldrig størrelsen på medgiften, både når de selv skulle giftes eller ægte deres sønner og døtre. Pengene, som Imam Ali (fvmh) havde givet Fatima al-zahraa (fvmh), blev af Profeten (fvmh) delt i tre dele: en tredjedel skulle bruges på de ting, som deres kommende hus behøvede, en tredjedel skulle bruges på parfume og andre forskønnelser til brylluppet, og den sidste tredjedel skulle hjælpe Imam Ali (fvmh) med at betale for maden til de gæster, der ville deltage i bryllupsceremonien. Medgiften blev hånet af flere fra Quraysh, som var misundelige over Imam Ali og Fatima al-zahraas (fvmd) ægteskab. Især dem, der var blevet afvist af Fatima al-zahraa (fvmh) og hendes far, henvendte sig til Profeten (fvmh) og sagde: Sandelig har du taget Ali som din svigersøn med en afskyelig ægte-skabsgave! 20 Profeten (fvmh) svarede hertil: Det var ikke mig, som gav (Fatima til) Ali i ægteskab, men snarere Allah (swt), som gjorde det ved opstigningsnatten nær Lotustræet (i den syvende Himmel) 21 På selve bryllupsdagen oplevede man flere overnaturlige begivenheder og mirakler, som fandt sted i løbet af fejringsceremonien. Nogle af dem er sågar blevet nævnt af sunnimuslimske lærde: Englen Gabriel steg ned og sagde til Profeten: Oh Moham- 21

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere