Imam Ali De Troendes Leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Imam Ali De Troendes Leder"

Transkript

1

2 Imam Ali De Troendes Leder 2

3 Imam Ali - De Troendes Leder 1. oplag, 2011 ISBN: Skrevet i samarbejde med: Imam Alsadiq Center Hejrevej 38, 2400 København NV. Udgivet af: Imam al-mahdi Bogfond 3

4 Indholdsfortegnelse Forord 7 Takkeord 8 Hvad siger ikke-muslimer om Imam Ali (fvmh)? 9 Kapitel 1 Hans ungdom 14 Fødsel i den Hellige Kaaba 14 Imam Alis (fvmh) tidlige liv 15 Den første tjeneste gjort for islam 16 Kapitel 2 Ægteskabet med Profetens datter (fvmd) 18 Kapitel 3 Børn med Fatima (fvmh) 23 Det første barn, Imam Hassan (fvmh) 23 Det andet barn, Imam Hussein (fvmh) 24 Det tredje barn, Zaynab (fvmh) 25 Det fjerde barn, Omm Kolthoom (fvmh) 25 Det femte barn, Mohassin (fvmh) 25 Kapitel 4 Muslimernes retmæssige leder 26 Udnævnelsen i Ghadir Khum 26 Vigtigheden af troen på al-imamah en af islams fem søjler 28 Kapitel 5 Nogle glimt fra hans enestående adfærd 35 Askese til den yderste grad 35 Selvofring 37 At oplære ved hjælp af handling før ord 38 4

5 Altid retfærdig og pålidelig 39 Imam Alis (fvmh) hjælp til de forældreløse 40 Imam Alis (fvmh) adfærd overfor gæster 42 Imam Alis (fvmh) uimodståelige tapperhed 42 Imam Alis (fvmh) ædle opførsel over for sine fjender 43 Andre historier 46 Kapitel 6 En oprigtig slave af Allah 49 Imam Alis (fvmh) udtalelser om Allah 50 Imam Alis (fvmh) tilbedelse 52 Imam Alis (fvmh) duaa 55 Duaa Kumayl 56 De Troendes Leders (fvmh) munajat i Kufas Moske 64 Kapitel 7 Hans udtalelser 68 I skildringen af verden 68 Mennesket 70 Tilbedelse og ulydighed over for Allah 71 Islam og tro 72 God moral og manerer 72 Intellekt og viden 75 Forberedelse til Dommedagen 76 Kapitel 8 Hans omtale i den Hellige Koran 77 1) Renselsesverset (ayat al-tathir) 77 2) Kærlighedsverset (ayat al-mawada) 81 3) Verset om gudsdommen (mubahala) 83 4) Verset om velsignelser (salawat) 87 5) Lederskabsverset (al-wilaya) 88 5

6 6) Verset om de vise (Ahlul-Dhekr) 89 7) Kapitel 76, Mennesket (al-insan) 92 Andre vers fra den Hellige Koran 95 Kapitel 9 Hans omtale i de hellige beretninger 100 Imam Ali (fvmh) er muslimernes autoritet 102 Alis (fvmh) enestående karakter 103 Kapitel 10 Profetens (fvmh) datter 110 En eksemplarisk familie 110 Fatimas (fvmh) støtte til Imam Ali (fvmh) 111 Fatimas (fvmh) martyrdom 120 Kapitel 11 Hans martyrdom 126 Kapitel 12 Hans sidste ord 129 Ziyarat Aminullah - en hilsen til De Troendes Leder (fvmh) 131 Noter 133 Imam Al-Mahdi Bogfonds andre udgivelser 156 6

7 Forord I Allahs, den Nådiges, den Barmhjertiges Navn. Al taknemmelighed tilkommer Allah, den prisværdige. Og må Allahs fred og velsignelser være over Profeten Mohammad og hans ufejlbarlige efterkommere. Dette ydmyge værk er sammensat af en 18-årig ung kvinde fra det muslimske samfund i Danmark, som er blevet inspireret af Imam Alis (fvmh) storslåede personlighed. Formålet med bogen er at formidle et nuanceret men kortfattet billede af Imam Alis (fvmh) personlighed ved at beskrive hans liv, mission, adfærd og den høje status han har islam. Han var så ren og oprigtig fra barndommen, at han gjorde sig fortjent til at blive udvalgt som Allahs (swt) repræsentant på jorden efter Profetens (fvmh) bortgang, hvilket også var årsagen til, at han fik titlen: De Troendes Leder. Denne personlighed har ikke kun inspireret denne unge kvinde men mange andre, også ikke-muslimer, med sine ord, handlinger og forhold til de verdslige anliggender. Imam Ali (fvmh) er et hav af viden og inspiration til folk, der søger denne, og i denne bog er blot udvalgt en dråbe af det, der er om og fra ham. Bogen er så vidt muligt struktureret på den måde, at den er opbygget efter hans livsforløb, idet den starter med at fortælle om den enestående begivenhed, hvor hans mor får æren af at føde ham i selve den hellige Kaaba, dernæst hans opvækst hos den hellige Profet og hans ægteskab med Profetens enestående datter, Fatima al-zahraa, hvorefter der fortælles om hans viden og undervisning og til sidst hans martyrdom. 6. juli, 2009 / 13. Rajab, 1430 AH 7

8 Takkeord Først og fremmest lovprist være Allah, den Almægtige, for at give mig æren til at sammensætte denne mindre bog om mit forbillede og inspiration, De Troendes Leder, Ali (fvmh). Hernæst takker jeg mine forældre og resten af min familie og bekendte, der har støttet mig hele vejen igennem med at færdiggøre dette arbejde. Ikke mindst skylder jeg Imam Al-Sadiq Centeret en stor tak for deres anerkendelse og motivation, som var hovedårsagen til, at denne bog blev skrevet. Uden deres støtte, havde jeg aldrig turdet starte sådan et projekt. Sidst men ikke mindst takker jeg Imam Al-Mahdi Bogfond for deres store hjælp til at rette og trykke bogen samt enhver anden, der på en eller anden måde har bidraget til dette. Tusind tak til jer alle. 8

9 Hvad siger ikke-muslimer om Imam Ali (fvmh)? Professor M.G. Reynolds siger i sin bog Book on Islam : Ali var så populær selv blandt ikke-muslimer, at alle jøderne, zarathustrianister og de kristne i Kufa sørgede, da han døde, især deres kvinder og børn, som Ali personligt havde sørget for, og de græd over ham, som man vil gøre, (når man mister) sin far. Sorg blev oplevet selv i Jerusalem, og Herren Biskop kunne heller ikke tilbageholde sine tårer. 1 Edward Gibbon 2 siger til ære for Imam Ali (fvmh): Han (Ali) forenede kvalifikationerne for en digter, en soldat og en helgen; hans visdom er stadig levende i en samling af moralske og religiøse udtalelser; og enhver modstander, i kampen med tungen eller sværdet, blev holdt nede af hans retorik og tapperhed. Fra den første time i sin mission til de sidste ceremonier i sin begravelse blev apostlen (Mohammad (fvmh)) aldrig svigtet af en gavmild ven, som han glædede ved at kalde ham sin bror, sin wazir og den troende Aaron (Haroon) af en anden Moses. Vedrørende Imam Alis (fvmh) død S. Ockley iagttager i sin kendte bog The History of the Saracens, at da Ali var ved at forlade sit hus den morgen, før han blev dræbt i moskeen til morgenbøn, begyndte husstandens fugle at lave stor larm, og da én af Alis tjenestefolk forsøgte at få dem til at holde op, sagde Ali: Lad dem være, for deres skrig er kun jammerklager i frygt for min (snarlige) død. Vedrørende Imam Ali (fvmh) i biblen Men Gud sagde: Nej, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommere. Men med hensyn til Ismael bønhører jeg dig. Jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyre frugtbar og talrig. Tolv høvdinge 3 skal han blive far til, og jeg vil gøre ham til et stort folk. 4 9

10 Dwight M. Donaldson skriver om begivenheden ved Haroon Al- Rashids hjortejagt: I løbet af Ommayyad-kaliffernes regeringstid var hans (Alis) velsignede begravelsessted ikke blevet afsløret, og ligeledes forblev det sådan under abbasiderne epoke indtil Haroon Al-Rashids regeringstid. Men i år 175 efter hijrah 5 (år 791), skete det, at Haroon gik ud for at jage. Dog søgte den hjort, som han jagede, tilflugt på et bestemt stykke hævet grund. Hvor meget han end prøvede at få sine jagtdyr til at fange byttet, afviste de at gå nær stedet. Han prøvede at få sin hest til at gå til dette sted, men hesten afviste ligeledes. Ved dette blev kaliffen grebet af ærefrygt, og han begyndte med det samme at stille spørgsmål til naboskabet, og de bekendtgjorde for ham den kendsgerning, at denne grund var Ali søn af Abu Talibs grav, den hellige Profets fætter og svigersøn. Haroon beordrede, at et gravkammer blev bygget over graven, og folk begyndte snart at bosætte sig i dens omegn. 6 Uddrag fra en længere artikel om Imam Ali (fvmh) En af de personer, som har berettet om Imam Alis (fvmh) attributter, er George Jordac, der blandt andet skriver: Ali var kendt for sin fromhed. Jeg tror ikke, at Alis fromhed var et resultat af omstændighederne, som det var for andre fromme personer, der engagerede sig i tilbedelse på grund af deres svage sjæle for at undslippe livets omskifteligheder eller som efterligning af deres forfædre Kendsgerningen er, at Alis fromhed var baseret på et solidt fodfæste og var forbundet med det gensidige bånd, som findes i alle dele af skabelsen, og som har forbundet himlen og jorden med hinanden... Ifølge Ali er essensen af fromhed: at ofre sit liv for sandhedens og retfærdighedens skyld. Han har sagt: Ens tro burde være på et sådant niveau, at man bør foretrække sandheden over løgne, selvom sandheden kan medføre tab, og løgnene kan bringe en gevinst. Hans fromhed var af samme type som defineret af ham. Han led martyrdøden på grund af denne sandfærdighed, og hvis det er muligt at give titlen martyr til levende personer, kan det siges, at selv mens han levede, var han en martyr for sandheden og retfærdighedens vej. 10

11 Sådan en person søger ikke dette liv for verdslige fortjenester og flygtige fornøjelser. Tværtimod søger han det for at opnå høj moral og for at opnå efterlivet, som er forenelig med hans natur. Det er derfor, Ali valgte fromhed i denne verden og ikke søgte berømmelse og praleri. Han var oprigtig, når det gjaldt hans fromhed, på samme måde som han var sandfærdig, hvad angår hans handlinger, ord og intentioner. Han var utilbøjelig for livets fornøjelser på samme måde, som han var upartisk, hvad angår lederskab og andre ting, som var meget begæret af andre. Han levede med sine familiemedlemmer i en hytte, som også var hans regeringsplads. Hans lederskab var ikke i form af kongedømme, men i form af kalifat. Han spiste brød bagt af byg og tilberedt med mel, som var malet af hans hustru. Selvfølgelig benyttede hans guvernører og embedsmænd sig af den luksus, som blev tilgængelig fra Syrien, Egypten og Irak. Ofte lod han ikke sin hustru besvære sig med at male med kværnet men tog sig selv af dette arbejde. Selvom han var De Troendes Leder, spiste han brød, som var så tørt og hårdt, at det kunne brækkes ved at presse det med knæene. Når det blev meget koldt i løbet af vinteren, havde han intet tøj for sæsonen og stillede sig tilfreds med sit tynde sommertøj. Mandighed var inkarneret i Ali i alle henseender og inkluderede enhver egenskab nødvendig for det. Storsindethed og tilgivelse er de nødvendige egenskaber i mandighed, som begge var inkarneret i hans personlighed. Det var derfor, han aldrig tænkte på at gøre en person noget ondt, selvom vedkommende havde gjort ham ondt; og ikke undertrykte en person, selvom han vidste, vedkommende ville dræbe ham For eksempel da kharijites udstyrede sig selv til krig, foreslog nogle af Alis tilhængere ham, at han skulle angribe dem (dvs. kharijites), før de blev klar til at udkæmpe en krig. Alligevel svarede Ali: Jeg vil ikke starte en krig, før de begynder slaget selv Alis ord og handlinger var i overensstemmelse med hinanden. Han var ikke som de andre, der hengav sig i høj tale, som deres handlinger modbeviste. Han sagde disse ord omgående som følge af sin natur, der dannede grundlaget for hans karakter Ali var mere venlig over for folket end enhver anden, og han afholdt sig fra at gøre nogen fortræd 11

12 Han havde dedikeret hele sit liv til at støtte de undertrykte og hjælpeløse, så han kunne blive klar over deres rettigheder i forhold til tyrannerne, der mente sig berettiget til at bemægtige sig andres rettigheder på grund af ædel afstamning og racediskrimination. Ali modsatte sig Quraysh og kæmpede mod dem, fordi de begærede kalifattet af hensyn til personlig fortjeneste og for at erhverve kalifatembedet, rigdom og lederskab. Han gav afkald på kalifatembedet og selv det jordiske liv og forlod alt, fordi han ikke kunne optræde som verdslige personer og ikke kunne gå med til at give dem mulighed for at udnytte de svage og hjælpeløse I sit testamente sagde han til sine sønner Hassan og Hussein: Vær fjender af undertrykkerne og (vær) støttere til de undertrykte. Han sagde også: Vær fjender af undertrykkeren, selvom det er din nære slægtning og støt den undertrykte person, selvom han ikke er beslægtet med dig og er en fremmed. Han bestræbte sig altid på at straffe undertrykkerne og hjælpe folk af med deres svaghed. For at nå dette mål brugte han sit hjerte, sin tunge, sit sværd og sit blod. Han forblev altid en hjælper af den undertrykte og fjende af undertrykkeren. Ved at følge denne gangsti hvilede han aldrig i sit liv... Man skal ikke blive overrasket over, at Ali var retfærdig. Det ville have været overraskende, hvis han ikke havde været retfærdig. Eksemplerne på hans retfærdighed, der er blevet berettet (i historierne om hans liv), er de mest værdifulde formuer i den menneskelige historie, og mennesket burde være stolt af dem... Engang så Ali sin rustning i en kristen mands besiddelse. Han tog ham til domstolen, så dommeren Shurayh kunne dømme sagen og således give en afgørelse omkring ejerskabet af rustningen. Da de viste sig foran dommeren, sagde Ali: Denne rustning er min. Jeg har hverken solgt eller foræret den til nogen. Dommeren spurgte den anden person: Hvad siger du til den påstand, der er gjort af De Troendes Leder? Den kristne sagde: Denne rustning er min. Shurayh vendte sig mod Ali og sagde: Kan du komme med nogle vidner, som kan bevidne, at denne rustning tilhører dig? Ali smilte og sagde: Shurayh har ret. Jeg kan 12

13 ikke komme med sådanne vidner. Dommeren gav en dom til fordel for den kristne, som tog rustningen og gik. De Troendes Leder blev ved med at se på ham bagfra. Efter at have gået nogle få skridt vendte (den kristne mand) sig alligevel om og sagde: Jeg bevidner, at sådan en befaling ligner Profeternes befaling, fordi den, der er De Troendes Leder, har vist sig sammen med en person som mig ved domstolen, hvor dommeren også er hans undersåt. Og (alligevel) gav dommeren en dom mod ham (i overensstemmelse med loven). Derefter tilføjede han: Oh De Troendes Leder! Jeg sværger ved Allah (swt), at denne rustning er din, og min påstand var falsk Oprigtighed, tapperhed og frygtløshed er mægtige mænds egenskaber, og Ali var i besiddelse af dem. Oprigtighed, sandfærdighed, tapperhed og modighed og alle andre lignende kvaliteter er indbyrdes forbundne. Derfor udtrykte han ikke noget, som var imod hans virkelige hensigt og beslutsomhed. Han begik ikke bedrageri, selvom han udmærket vidste, at han kunne slippe af med den skade, som hans fjender forårsagede ham ved at gøre dette Ali hadede stolthed og var helt fri for egoisme. Han hadede, at nogle af hans venner ophøjede ham for meget, og på samme måde hadede han at få de titler, som han fik af sine fjender. Han har sagt: To slags mennesker er blevet fordærvet på grund af deres holdning til mig: tilhængerne, som ophøjer mine egenskaber (i en overdreven grad), og de ondsindede fjender. Han viste hverken stolthed eller gjorde sig selv mere ydmyg uden grund; han foregav ikke at være andet end den, som han var. Han var fri for skabagtigheder og hykleri. Det er svært at finde en ærlig mand som ham. Engang købte han en sæk med dadler og bar den hjemad. Nogle personer iagttog dette og tilbød frivilligt at bære sækken for ham. Han fortalte dem åbenhjertigt, at familiens overhoved var ansvarligt for at bære den selv 13

14 Fødsel i den Hellige Kaaba Kapitel 1 Imam Ali De Troendes Leder Hans ungdom 7 I hele verdenshistorien er kun ét menneske blevet født i Kaabaen. Hverken profeter eller andre guddommelige personligheder har været velsignet med sådan en ære. Det var en mageløs begivenhed, der hændte den 13. rajab, 23 år før hijrah (omkring år 597 e.kr.), hvor Imam 8 Ali, søn af Abu Talib, profetens fætter (fvmd) 9, blev født og oplyste verden med sit enestående lys. Abbas søn af Abdul Muttalib 10 var en af dem, der var til stede ved Kaabaen og så, da Fatima datter af Asad kom gående mod Kaabaen i en tilstand af forløsningssmerte. Hun knælede foran det Hellige Hus (Kaabaen) og bad ydmygt til Gud. Det er berettet, at hun sagde: Oh Gud! Jeg tror på Dig og profeten (dvs. Abraham (fvmh)), som ved Din befaling byggede fundamentet til dette hus. Oh Gud! Jeg sværger ved profeten Mohammad (fvmh) og sværger ved det barn, der er i min mave, at Du gør denne fødsel ubesværet og nem for mig. Ikke længe efter at hun rejste sig op, så man, at væggene til det Hellige Hus blev adskilt fra hinanden ved et højtideligt mirakel. Fatima trådte ind i Kaabaen, hvorefter dens vægge lukkede sig om hende og igen fik deres normale position. Abbas og hans ledsagere flokkede sig omkring porten til det Hellige Hus, som var låst. De prøvede forgæves at åbne den. Derefter opgav de, da de indså, at denne mirakuløse og særlige begivenhed skyldtes en guddommelig vilje. Nyheden om denne mirakuløse hændelse blev snart spredt vidt og bredt i Mekka. Ali blev født inde i Kaabaen med øjnene lukket og kroppen i ydmyg underkastelse til Den Almægtige Skaber. Fatima forblev i Kaabaen i tre dage, hvorefter hun den fjerde dag gik ud med sit nyfødte barn i armene. Til sin store overraskelse så hun den hellige Profet (fvmh) vente udenfor for at modtage det nyfødte barn i sine ængstelige hænder. Lederskabet følte den underfundige berøring af profetskabet; Ali åbnede sine øjne og hilste på den Guddommelige Profet (fvmh), idet han sagde: Assalamu alaika ya Rasolollah (Fred være med dig, oh Allahs Sendebud). 14

15 Profeten Mohammad (fvmh) spurgte herefter Fatima datter af Asad, om hun havde valgt et navn til barnet. Hun fortalte ham, at mens hun sad inde i Kaabaen og blev plejet af himmelske kvinder, som hjalp hende i den ubesværede fødsel af barnet, blev hun af en majestætisk stemme fortalt, at dette barn var blevet kaldt Ali, som betyder den eksalterede. Der er mange shiitiske kilder, som bekræfter sandheden af denne enestående begivenhed. Ligeledes findes der mange sunnimuslimske kilder, der siger det samme. For eksempel berettes det, at Alhakim al- Nisabouri har sagt: Beretningerne om, at Fatima bint Asad fødte Ali, må Allah (swt) beære hans ansigt, i Kaabaen, er mutawatir Ligeledes beretter Al-Hafedh al-kenji al-shafi i på vegne af Ibn Alnajar af Alhakim al-nisabouri, som sagde: De Troendes Leder, Ali søn af Abu Talib, blev født i Mekka i Guds Hellige Hus natten til fredag den trettende Rajab og der er ikke blevet født nogen før eller efter ham i Guds Hellige Hus 13 Imam Alis (fvmh) tidlige liv Imam Ali (fvmh) tilhørte den samme klan som den hellige Profet (fvmh). De var fra Bani Hashim klanen fra stammen Quraysh. Hans moders navn var Fatima datter af Asad, og hun nedstammede fra profeten Ismael søn af Abraham (fvmd). Hans far var Abu Talib søn af Abdul Muttalib, som var onkel til den hellige Profet Mohammad (fvmd). Den hellige Profet (fvmh) havde et meget tæt forhold til Imam Alis (fvmh) forældre. Da Profeten (fvmh) var forældreløs og senere også mistede sin bedstefader, Abdul Muttalib, blev han passet og plejet af Abu Talib, indtil han blev voksen. Da Imam Ali (fvmh) senere blev født og af visse grunde ikke længere kunne blive passet af sine egne forældre, tog Profeten (fvmh) ham til sig som 5-6-årig og passede ham som sin egen søn. Således voksede Imam Ali (fvmh) op i profetskabets hus og blev opdraget med Profetens (fvmh) kærlighed og omsorg. 15

16 Det er berettet, at Imam Ali (fvmh) har sagt: Den hellige Profet (fvmh) bragte mig op i sine arme og lod mig spise af det, som han selv bed i. Jeg fulgte ham overalt som en kamelkalv, der følger sin mor. Hver dag viste sig en ny egenskab fra hans ædle personlighed, og jeg accepterede det og fulgte det som lov. 14 Ti års selskab med den hellige Profet (fvmh) gjorde Imam Ali (fvmh) tæt og uadskillelig med ham, idet han blev ét med ham i karakter, viden, selvopofrelse, overbærenhed, modighed, venlighed, medlidenhed, talekunst og veltalenhed. Fra barnsben underkastede han sig Allah (swt) sammen med Profeten (fvmh). Imam Ali (fvmh) har udtalt: Jeg var den første, der tilbad Gud sammen med Profeten. Det er berettet af al-masudi: Ali fulgte Profetens fodspor gennem hele sin barndom. Gennem langt de fleste af døgnets timer fulgte og hjalp Imam Ali (fvmh) den hellige Profet (fvmh) samt beskyttede ham mod hans fjender. Han var så tæt på Profeten (fvmh), at han var den første, der fik fortalt åbenbaringerne, da de blev åbenbaret til Profeten (fvmh) døgnet rundt gennem ærkeenglen Gabriel (fvmh). Han nedskrev dem straks og talte med Profeten (fvmh) om deres betydning. Den første tjeneste gjort for islam Det er ikke til at betvivle, hvorvidt Imam Ali (fvmh) havde dedikeret hele sit liv til religionens tjeneste. Ikke nok med dette var han som tidligere nævnt den første, der omfavnede islam som tiårig og underkastede sig Allah (swt), da den hellige Profet (fvmh) i første omgang kun påkaldte sine nærmeste tilhængere til den sande religion. Alligevel kan man påpege en anden situation i den muslimske historie, hvor Imam Ali (fvmh) atter engang gjorde sig bemærket med sin enestående handling. Det var, da Imam Ali (fvmh) fik lejlighed til at yde sin første tjeneste for Guds sag, efter den Hellige Profet (fvmh) blev beordret af Allah (swt) til at prædike islam offentligt. Den hellige Profet (fvmh) havde i de første tre år af sit profetskab 16

17 udelukkende prædiket islam til sin allernærmeste familie og var under absolut hemmelighed for resten af omverdenen, indtil han ved slutningen af det tredje år modtog en ordre om at prædike budskabet for sine nære slægtninge og formane dem. Han instruerede Ali (fvmh) til at forberede en middag og invitere Abdul Muttalibs sønner og sønnesønner. Omkring fyrre af dem deltog. Efter de ankom, og den beskedne middag blev serveret, rejste den hellige Profet (fvmh) sig, erklærede sin hellige status, lovede evige skatte i Paradiset til dem, der blev hans disciple, og afsluttede med at sige: Hvem af jer vil støtte mig i at bære denne byrde og være min løjtnant og stedfortræder (wazir) som Aaron var til Moses? Forsamlingen forblev stumme af forbløffelse, og ingen vovede at acceptere dette farlige embede, som blev tilbudt dem, indtil Ali, søn af Abu Talib (fvmd), rejste sig op og udbrød: Oh Profet! Jeg vil, selvom jeg er den yngste blandt de tilstedeværende. Oh Profet! Jeg vil være din wazir. Ved dette lukkede Mohammad (fvmh) sin arm rundt om ham og pressede ham ind mod sit bryst og sagde: Se min bror og wazir og adlyd ham. Mange historikere er af den mening, at dette var en afgørende erklæring ved en afgørende begivenhed; den første og mægtigste tjeneste gjort for islams skyld. Hvis den hellige Profets (fvmh) anmodning var blevet efterladt ubesvaret, ville målet om islams udbredelse være faldet til jorden. Således fortsatte Imam Ali (fvmh) oprigtigt, tappert og ædelt til sit sidste åndedrag med at tjene og forsvare islam. 17

18 Kapitel 2 Imam Ali De Troendes Leder Ægteskabet med Profetens datter (fvmd) Ifølge utallige autentiske shiamuslimske beretninger havde den hellige Profet én datter ved navn Fatima al-zahraa (fvmh), som overlevede barndommen. Hun var det tredje fuldkomne og ufejlbarlige menneske efter den hellige Profet selv og Imam Ali (fvmd). Fatima al-zahraa (fvmh) var den vigtigste kvinde i sin tid, før sin tid og efter sin tid. Det berettes også i sunnimuslimske bøger, at den hellige Profet (fvmh) gav Fatima al-zahraa (fvmh) titlen: Overhovedet for Verdens Kvinder. Den Almægtige Allah (swt) havde skænket hende et enestående sind og begavelse ledsaget af en ubeskrivelig skønhed, elegance og ynde for ikke at nævne hendes gode manerer og gudfrygtighed. Hun var den mest kyndige og hæderlige kvinde i sin tid og er stadig forbilledet for mange, der ønsker at blive en succesfuld datter, hustru, nabo eller nyttig samfundsborger. Historien nævner ikke ingen andre kvinder, som opnåede sådan et højt niveau af uddannelse, viden og sociale ynder, som Fatima al-zahraa (fvmh) besad i en tid, der er kendetegnet ved samfundets uvidenhed og stærke kvindeundertrykkelse. På grund af sin fortræffelighed kom der mange for at fri til hende hos den hellige Profet (fvmh). 15 Det var både mænd fra velhavende familier og kendte stammeherrer, hvor Abu Bakr og Omar var blandt de mange, som blev afvist af den hellige Profet (fvmh) 15. Profeten (fvmh) ventede en ordre fra den Almægtige Allah om hvem, han skulle lade sin datter blive gift med. Således plejede han at svare: Hendes sag er efterladt til hendes Herre; når som helst Han vil, vil hun gifte sig. Imam Ali (fvmh) ønskede også selv at ægte Fatima al-zahraa (fvmh) men havde af to grunde skjult dette for Profeten (fvmh). Den første grund var hans generthed over for Profeten (fvmh), og den anden grund var hans svære økonomiske forhold. Han var på ingen måde rig og ejede hverken et hus eller et stykke jord. Dog gjorde han det til sidst. 18

19 Omm Salamah, Profetens (fvmh) hustru, omtaler i den følgende beretning denne hændelse, der skete i hendes hus: Han bankede på døren. Jeg spurgte: Hvem er det? Før han kunne nå at svare, sagde Allahs Sendebud til mig: Rejs dig, oh Omm Salamah! Åbn døren og bed ham komme ind. Sandelig er han en mand, som elsker Allah (swt) og Hans Sendebud, og ligeledes elsker de ham! Så spurgte jeg: Må min far og mor være ofre for dig, oh Allahs Sendebud! Hvem er den person, du uden at have set omtaler således? Profeten svarede: Oh Omm Salamah! Han er min bror og fætter, og sandelig er han den mest elskede person hos mig! Omm Salamah fortsætter: Jeg plagede mig mod døren, snublede over mit mert 16 på vejen og faldt næsten. Da jeg åbnede døren, så jeg Ali. Ved Allah! Han trådte ikke ind i huset, før han var sikker på, at jeg var inde i mit kammer. Derefter kom han hen til Profeten og sagde: Må Allahs fred, barmhjertighed og velsignelser være over dig, oh Allahs Budbringer! Profeten svarede: Og fred være med dig, oh Ali! Ali satte sig derefter foran ham og så ned i gulvet, som om han ønskede at bede om noget men var for genert til at sige det. Profeten, som vidste, hvad han ville, sagde til ham: Oh Ali! Sandelig ved jeg, at du er kommet her med en anmodning. Så fortæl mig, hvad du har i sinde at anmode om. 17 Men Ali forblev stille. Så sagde Profeten: Måske er du kommet her for at anmode om Fatimas hånd i ægteskab? Ja! 18 svarede Ali. Jeg så Profetens ansigt lyse af glæde og fryd. Oh Ali. Må jeg fortælle dig en god nyhed? spurgte han. Ali svarede: Ja, må min far og mor være dine ofre, oh Allahs Sendebud! Profeten sagde: Vær glad, oh Ali! Sandelig har Allah, den Almægtige, gjort dig og Fatima til mand og hustru i Himmelen, før jeg vil vie jer her på Jorden. Det er ligeledes blevet berettet, at den hellige Profet (fvmh) sagde følgende, efter Imam Ali (fvmh) havde anmodet om Fatima al-zahraas (fvmh) hånd: Oh Ali! Andre har anmodet om hendes hånd i ægteskab tidligere, og jeg nævnte dem for hende men så uvilje og misfornøjelse i hendes ansigt. Vent til jeg spørger hende om din anmodning. Således forlod den 19

20 hellige Profet Ali, der ventede på svaret, og gik hen til sin datter Fatima. Han sagde: Oh Fatima! Ali søn af Abu Talib er en person, hvis slægtning, fortjeneste og kvalitet af hans tro du kender. Jeg har sandelig bedt min Herre om at gøre dig til hustruen af Hans bedste skabning og den mest elskede (person) hos Ham, og sandelig har Ali anmodet om dit ægteskab, så hvad siger du? Hun forblev stille og vendte ikke sit ansigt om. Han så ej heller noget tegn på misbilligelse i hendes ansigt. Derfor sagde han: Allah (swt) er størst! Hendes tavshed er hendes accept! 19 Det berettes, at Profeten (fvmh) dernæst spurgte Imam Ali (fvmh): Ejer du noget, (som du kan betale som medgift) for at blive gift med Fatima? Imam Ali (fvmh) svarede: Må mine forældre blive dine ofre. Ved Allah, ingen af mine forhold er holdt skjult fra dig; jeg ejer et sværd, skjold og en kamel, som jeg bruger til overrisling. Åbenhjertet lyttede Profeten (fvmh) til Imam Ali (fvmd) og sagde: Ali, du kan ikke klare dig uden dit sværd, for du bliver nødt til at kæmpe med det og forsvare dig selv mod Allahs (swt) fjender. Hvad angår din kamel, har du brug for den til at overrisle palmetræer og forsørge din familie, og du har brug for den som et transportmiddel. Men jeg accepterer skjoldet som en medgift fra dig; derfor sælg det og giv mig pengene. Imam Ali (fvmh) havde fået dette skjold fra byttet fra slaget ved Badr. Det blev givet til ham af Profeten (fvmh), som kaldte det alhademah, altså det ødelæggende, da det ødelagde alle sværd, som ramte det. Imam Ali (fvmh) solgte således skjoldet for omkring 500 dirhams og bragte pengene til Profeten (fvmh). De var alle enige, og dette blev medgiften for den mest hæderlige og forherligede kvinde. Dette understreger, at en kvindes værdi ikke bestemmes ud fra størrelsen af hendes medgift. Imam Alis og Fatima al-zahraas (fvmd) ægteskabsprocedure blev foretaget af den hellige Profet (fvmh) i moskeen, mens han sad på talerstolen under tilstedeværelsen af muslimerne. På denne måde bekendtgjorde han sammenføringen og havde vidner til ægteskabskontrakten. Samtidigt specificerede han medgiftens størrelse for at tilskynde muslimerne til at følge denne skik i at bede om beskedne medgifter til ægteskaber. Han sagde: 20

21 Undgå overdrivelse i (størrelsen af) medgifter, da det skaber fjendskab (mellem jer). Ligeledes sagde han: De bedste kvinder i min nation er dem med lavest medgift. Profeten (fvmh) fortalte, hvor ønskeligt det er i islam at bibeholde størrelsen af enhver medgift til samme værdi som hans datters (svarende til omkring 500 dirhams dengang), og således gjorde han størrelsen af Fatima al-zahraas medgift til standard for den rimelige medgift. Ahlulbayt, Profetens familie (fvmd), overskred aldrig størrelsen på medgiften, både når de selv skulle giftes eller ægte deres sønner og døtre. Pengene, som Imam Ali (fvmh) havde givet Fatima al-zahraa (fvmh), blev af Profeten (fvmh) delt i tre dele: en tredjedel skulle bruges på de ting, som deres kommende hus behøvede, en tredjedel skulle bruges på parfume og andre forskønnelser til brylluppet, og den sidste tredjedel skulle hjælpe Imam Ali (fvmh) med at betale for maden til de gæster, der ville deltage i bryllupsceremonien. Medgiften blev hånet af flere fra Quraysh, som var misundelige over Imam Ali og Fatima al-zahraas (fvmd) ægteskab. Især dem, der var blevet afvist af Fatima al-zahraa (fvmh) og hendes far, henvendte sig til Profeten (fvmh) og sagde: Sandelig har du taget Ali som din svigersøn med en afskyelig ægte-skabsgave! 20 Profeten (fvmh) svarede hertil: Det var ikke mig, som gav (Fatima til) Ali i ægteskab, men snarere Allah (swt), som gjorde det ved opstigningsnatten nær Lotustræet (i den syvende Himmel) 21 På selve bryllupsdagen oplevede man flere overnaturlige begivenheder og mirakler, som fandt sted i løbet af fejringsceremonien. Nogle af dem er sågar blevet nævnt af sunnimuslimske lærde: Englen Gabriel steg ned og sagde til Profeten: Oh Moham- 21

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel 1611 www.scriptural-truth.com Bel og dragen Bogen af Bel og dragen [i Daniel] Historien om ødelæggelsen af Bel og dragen, Afskåret fra slutningen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

8. Søndag efter Trinitatis

8. Søndag efter Trinitatis 8. Søndag efter Trinitatis Tid og sted: d. 26. juli 2015, Højen kl. 9, Ødsted kl. 10.30 Salmevalg 392: Himlene, Herre, forkynde din ære 448 (Ødsted); 337 (Højen): Behold os, Herre, ved dit ord 27,1-4:

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere