Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid"

Transkript

1 Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden?

2 Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange religioner på vores jord. Hvordan kan vi finde ud af hvilken af dem, der er den rette? Hvilken religion fortæller sandheden? I Islam alene findes der 72 grupper og sekter. De siger alle, at de følger Qur an. Men hvem har ret? Hvilken religion viser os den lige vej? Muslimer, jøder og de kristne tror, at Gud har åbenbaret sig gennem Abraham. Han er deres åndelige fader. Men hver af dem påberåber sig en anden profet. For jøderne er Moses den største profet. De kristne tror på profeten Jesus (NABI ISA) Han er deres Herre og Frelser. For muslimerne er det Mohammed, som er den største og den vigtigste profet. Troende muslimer, jøder og kristne følger deres respektive profet. De gør, hvad deres profeter lærer dem. Mohammed, Moses eller Jesus er deres autoriteter. Jødernes hellige bog kalder de kristne for det Gamle Testamente. I denne bog læser man om Abraham, Ismael og Isak beretninger, profeten Moses har nedskrevet. For de kristne er det Nye Testamente den vigtigste bog. Der står alt, hvad profeten Jesus sagde og gjorde. Det Gamle og det Nye Testamente danner tilsammen Bibelen; de kristnes hellige bog. For Muslimerne er Qur an den hellige bog. Men også i Hadith en beretter Muhammeds ord, og mange muslimer citerer oftere fra Hadith end fra Qur an. Muslimer beder til Allah: Vis til os den lige vej. Men vi har brug for Guds hjælp for at finde den lige, rette vej. Vi behøver undervisning, åbenbaring og beviser. Dette hæfte er en del af kurset be- 2

3 stående af i alt 20 hæfter. De vil vise dig, hvad det er, Gud vil forære os. Materialet her, er også gratis og når du læser det, så bed til Gud: Vis mig den rette vej. Gud vil høre dine bønner og vise dig sin sandhed. Denne Religion er den samme som Abrahams. Gennem hvem har Gud vist os den sande tro? Og hvordan er denne tro blevet viderebragt til os? Qur anen siger: Vor Herre, oprejs blandt dem et sendebud af deres midte, som forelæser dem Dine tegn, og lærer dem Bogen og Visdommen og renser dem, thi Du er den Almægtige, den Alvise Og hvem vender sig vel bort fra Abrahams religion undtagen den, der gør sig selv til tåbe? Og Vi har visselig udvalgt ham i denne verden, og han vil visselig i den kommende være blandt de retfærdige Og da hans Herre sagde til ham: Underkast dig (bliv Muslim), sagde han: Jeg underkaster mig verdens Herre Og Abraham pålagde sine sønner dette, og (det samme gjorde) Jakob: O mine sønner, Allah har visselig udvalgt denne religion for jer. Dø derfor ikke, medmindre I er Muslimer (I har underkastet jer) (Sura 2, ) Den sande Islam betyder, at overgive sig fuldstændig til Gud, som er alle verdeners Herre. Hvis et menneske indtil sin dødsdag forbliver tro mod Gud, følger han samtidig Abrahams religion. Han viser tillid og lyder Ham. Denne tro blev videregivet til Ismael, Isak, Jakob og deres børn. Havde Isak, Ismael og deres efterkommere efter Abrahams død endnu kontakt med hinanden? Hvad siger Bibelen om det? Ismael og Isaak begravede deres far i fællesskab, som traditionen fordrede det: Abraham døde i en høj alder, gammel og mæt af dage, og gik til sin slægt. Hans sønner Isak og Ismael begravede ham i Makpelas 3

4 hule på hittitten Efrons, Sohars søns, mark øst for Mamre. Det var den mark, Abraham havde købt af hittitterne. Der ligger Abraham og hans kone Sara begravet. (1. Mosebog 25,8-.10.) Isaks søn Esau gifter sig med en af Ismaels døtre. og at Jakob i lydighed mod sin far og mor var taget af sted til Paddan Aram. Esau forstod at hans far Isak ikke brød sig om de kana anæiske kvinder; han gik derfor til Ismael, og ved siden af de koner, han havde i forvejen, tog han Mahalat til kone; hun var datter af Abrahams søn Ismael og søster Nebajot. (1. Mosebog 28,7-9) Isaks brødre sælger deres bror til Ismaels efterkommere: Da sagde Juda til sine brødre: Hvilken fordel har vi af at slå vores bror ihjel og skjule drabet? Kom, lad os sælge ham til ismaelitterne. Vi vil ikke lægge hånd på ham; han er jo vores kødelige bror. Det gik brødrene med til. Nogle midjinatiske handelsmænd kom forbi. De trak Josef op af cisternen og solgte ham for tyve sekelsølv til ismaelitterne, som tog ham med til Egypten. (1. Mosebog 37,26-28) Moses gifter sig med en midianitisk kvinde (Midian var en søn af Abraham, der havde Ketura som mor én af Abrahams koner jf. 1. Mosebog 25,1.2): Og da Farao hørte om det, ville han slå Moses ihjel; men Moses flygtede fra Farao og slog sig ned i landet Midian, hvor han holdt til ved en brønd. Præsten i Midian havde syv døtre, og de kom for at øse vand og fylde trugene for at vande deres fars får. Moses tog imod tilbuddet og blev boende hos manden. Han gav Moses sin datter Sippora til kone. (2. Mosebog 2, ) Ismaelitterne og Midianitterne boede i Arabien. Araberne er altså deres efterkommere. Araberne betegnes til tider også som Østens folk. De drev handel med Israels folk og solgte dem krydderier og røgelse. Røgelsen skulle Israelitterne bruge til gudsdyrkelsen i helligdommen. 4

5 Dronning af Saba (som er byen Marib i Jemen) besøgte Salomo, Israels konge. Han fik meget guld i gave af de arabiske konger: Da dronningen af Saba hørte, hvad Salomo havde gjort til Herrens ære, kom hun for at prøve ham med gåder. Hun kom til Jerusalem med et meget stort følge, kameler, der bar balsamstoffer, guld i store mængder og ædelsten. Hun kom til Salomo og talte med ham om alt, hvad der lå hende på sinde. Salomo svarede på alle hendes spørgsmål, der var intet skjult for kongen, han kunne svare hende på alt. Vægten af det guld, som på et år blev indført til Salomo, var 666 talenter. Dertil kom told fra dem, der drev transithandel, og afgifterne fra købmændene, alle Arabiens konger og rigets statholdere. (1. Kongebog 10, ) Hvem har besøgt Jesus (ISA AL MASSIH) efter sin fødsel? Hvorhen bragte Josef og Maria Jesus, da kong Herodes ville dræbe Jesusbarnet? Vi læser i bibelen: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte:»hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.«da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger:»stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel.«og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. (Mattæus, 2, ) Skal muslimer følge Jesus (ISA AL MASSIH)? Eller er det sådan, at de ikke skal have kontakt med kristne, som er tro mod Gud og lyder Ham? Qur an siger: 136. Men de siger: Bliv jøder eller kristne, så vil I være retledede. Sig: Nej,(følg) Abraham den oprigtiges religion, thi han hørte ikke 5

6 til afgudsdyrkerne Sig: Vi tror på Allah og hvad der er åbenbaret os, og hvad der er åbenbaret Abraham og Ismael og Isak og Jakob og stammerne, og på det, der blev givet Moses og Jesus, og på det, der blev givet (alle) profeterne fra deres Herre. Vi gør ikke nogen forskel på dem, og vi er Ham hengivne Og hvis de tror på det samme, som I tror på, så er de retledede. Men hvis de vender sig bort, så er det alene dem, der skaber splittelse. Allah vil da være dig tilstrækkelig (værn) mod dem, og Han er den althørende, den alvidende, (Sura 2, ). Hvilken religion fulgte profeten Muhammed? Hvad kan troende muslimer og troende kristne lære af ham? Hvordan kan de sande troende af begge religioner blive forenet i én religion? Qur an siger: 126 (125) Og hvem har en skønnere religion end den, der helt underkaster sig Allah og handler godt og følger Abraham den Oprigtiges religion? Og Allah tog Abraham til ven! (Sura 4,126) 124 (123) Derpå har Vi åbenbaret dig: Følg Abrahams, den gudhengivnes, religion, han var ikke en af afgudsdyrkerne. (Sura 16,124) 65 Sig: O I Skriftens folk, kom til en ligelig overenskomst mellem os og jer: at vi ikke tilbeder andre end Allah og ikke sætter noget som helst lige med Ham, og at ingen af os tager andre til herrer end Allah, - Men hvis de vender sig bort, så sig: Bevidn I da, at vi er gudhengivne (muslimer). (Sura 3,65) Læg mærke til: Den rettroende Muslim og den rettroende kristen har den samme troens Fader: Abraham. De tror på at Gud er én og følger sine profeter. De har hellige bøger, tror på engle og håber på at opleve dommens dag. 6

7 >>Sandheden fjerner man ikke, bare fordi man ikke vil acceptere den.<< Sammendrag: Gud åbenbarede sig for Abraham og viste ham den sande tro. Denne tro videregav han til Ismael, Isak samt deres børn. Den som viser den samme tillid til Gud som Abraham, elsker og lyder Ham, er en sand troende sammen med Abraham. Araberne afstammer fra Ismael, østens folk. Israelitterne eller også kaldet jøderne og de kristne kaldes Bogens folk. Abrahams efterkommere havde igennem flere århundreder kontakt med hinanden. De giftede sig og drev handel med hinanden. Ismael og Isak begravede i fællesskab deres fader. Isaks søn Esau giftede sig med Ismaels datter, Mahalat. Ismaelitter bragte Josef til Egypten. Da den egyptiske Farao ville dræbe Moses, fandt han beskyttelse hos midianitterne. Deres præst blev senere Moses svigerfar. Da Salomo var konge, drev Ismaelitter og Israelitter handel med hinanden. Salomo besvarede alle Dronningen af Sabas spørgsmål, da hun besøgte ham i Jerusalem. Der kom vise mænd fra østerland for at se den nyfødte Jesus, og da kong Herodes ville dræbe Jesus, bragte Josef og Maria Ham til Egypten i sikkerhed. Abrahams religion blev videregivet til os. Hans tro på den eneste Gud blev bekræftet af profeterne. Muslimer skal også følge profeten Jesus (NABI ISA). Jesus har lært os den sande kristne tro. Qur anen kalder derfor disciplene gudhengivne. Ikke alle kristne følger den sande kristne tro, som Jesus har lært dem, Derfor skal muslimer ikke se på mennesker, men læse om, hvad Jesus både har sagt og gjort. Gud kalder de troende fra begge lejre tilbage til at følge Abrahams 7

8 religion. V bør have tillid til Gud som Abraham havde den, lyde Ham og elske Ham af hele vort hjerte. Derfor kaldes Abrahams religion på arabisk Ibrahima hanifa som betyder: Abrahams religion, den trofaste i troen. Hvis ikke andet angivet anvendtes Den auroriserede Bibeloversættelse af Den anvendte Koranoversættelse er en direkte oversættelse fra arabisk til dansk, udgivet af Nusrat Djahan Moskeen, 2650 Hvidovre, gennem Borgens forlag, København. Den understøttes af Den Islamiske Verdenskongres. Angivelser af Suravers i ( ) modsvarer versene i den originale tyske korantekst. Den ovennævnte danske koranoversættelse angiver et vers længere oppe end den tyske koranoversættelse eksempel: 136, (135). Hvert korancitat afsluttes med benævnelse af stedets fulde benævnelse eksempel: Sura 55,136 da det er citatet efter den danske koranudgave. 8

9 Dette kursus er udgivet som original hos Institut für religiöse Studien, D Bickenbach, Tyskland som også er ophavsretsindehaverne. Danske rettighederne er meddelt Oversættelse til dansk: Hans - J. Stumpf Bearbejdelse og udgivelse: Hans J. Stumpf Ophavsrettighederne er overført og indehaves af Hans - J. Stumpf i samarbejde med Adventistkirken i Vejle og Danmark. Studiematerialet som helhed er beskyttet af ophavsretten i alle detaljer. Mangfoldiggørelse og udbredelse både som tryksag, videre oversættelse, samt filmoptagelse eller anden elektronisk forarbejdelse er ikke tilladt uden tilladelse af den danske rettighedsindehaver se mailadresse nederst. Tilladelse til videre udbredelse skal søges på mailadressen: 9

10 Oversigt over studiehefter 1. Den sande tro fra Abraham til endens tid 2. At være sand troende 3. Troens vej for Abrahams børn 4. Gud er nådig 5. Guds svar på vore synder og vor fejlbarlighed. 6. Vejen til frugtbar bøn 7. Vejen til sundheden 8. Offerets betydning for lykke. 9. Den åndelige krig en realitet. 10. Hvad sker der efter døden? 11. Guds lov for sit folk 12. Guds pagt med sit folk 13. Endetidsbevægelsen består af sande troende 14. Profeten Muhammad og hans endetidsbudskab 15. Guds plan for ISA AL MASSIH 16. Gud har fundet en løsning på syndens problem. 17. Fri fra skyld og død. 18. Gud gav os en advokat. 19. Dommens time er kommet. 20. Guds ord. 10 Print og layout: Andreas Falck

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

B I B E L E N S. K r o n o l o g i. Et Tidsstudie over 6000 År. Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene. og Segl for Bogen til Endens Tid!

B I B E L E N S. K r o n o l o g i. Et Tidsstudie over 6000 År. Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene. og Segl for Bogen til Endens Tid! B I B E L E N S K r o n o l o g i Et Tidsstudie over 6000 År Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene og Segl for Bogen til Endens Tid! Daniels Bog 12,4. Fortolket af Börje Flemming Boysen Senior 2012 THE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

HALVFJERDS PÅ TVÆRS. - Og på vers DIGTSAMLING

HALVFJERDS PÅ TVÆRS. - Og på vers DIGTSAMLING HALVFJERDS PÅ TVÆRS - Og på vers DIGTSAMLING 1 2 I Fordums tid i Edens have gik Adam rundt med sin bare mave så kom Eva den lille heks hun var kun ude på sex Eva også i paradis haven gik rundt hun mente

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Lukas-evangeliet. Kapitel 1

Lukas-evangeliet. Kapitel 1 Lukas-evangeliet Kapitel 1 1. Efterdi mange have taget sig for at forfatte en Beretning om de Ting, som ere fuldbyrdede iblandt os, 2. således som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne

De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne af Herbert W. Armstrong Translated from The United States and Britain in Prophecy by Herbert W. Armstrong, 1980 edition. Copyright 1980 by the Worldwide

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere