marts, april og maj Årgang 58 Hasseris Sogneblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad"

Transkript

1 marts, april og maj Årgang 58 Hasseris Sogneblad

2 Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl , lørdag kl Kirkens kontor: Tlf kontoret er åbent mandag fredag kl , torsdag tillige kl Lørdag telefonisk kl Kordegne: Helle Aaen Jensen og Ide Bylin Bundgaard tlf.: , fax: Kirkens hjemmeside: Sognepræst Agnete Brink (Kbf) Følvænget 6 Træffes bedst undt. fredag. tlf.: Sognepræst Henriette Rosendal Mester Eriksvej 32 Træffes bedst undt. fredag. tlf Sognepræst Jens Dammeyer Renal Baches Vej 9 Træffes bedst undt. mandag. tlf Sognepræst Mikael Byrial Jensen Træffes på telefon undt. mandag og fredag. Organister: Mogens Jensen, tlf.: Marianne Haldrup, tlf.: Kirketjenere: Conni Rokkjær, tlf.: Hans Jørgen Ottesen, tlf.: Søren Ohlsen, tlf.: Fælles Menighedsrådets formand: Anders Bach Jensen tlf.: Kirkeværge: Arne Sloth Kristoffersen tlf.: Praktiske oplysninger Dåb: Aftale om dåb træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede dato. Der skal opgives navn og adresser på 2 5 faddere. Der træffes derefter aftale med præsten om en samtale. Vielse: Aftale om vielse træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede dato. Prøvelsesattest skal indhentes på borgmesterkontoret, dog tidligst 4 måneder før vielsen. Der træffes derefter aftale med præsten om en samtale. Begravelse/bisættelse: Når begravelsens tidspunkt er fastsat, aftales forløbet, herunder salmer, med præsten. Alle medlemmer af folkekirken har ret til at blive begravet/bisat fra deres sognekirke. Ændringer ved gudstjenester og andet, kan ses på kirkens hjemmeside. Hør en prædiken via computeren På (på forsiden til højre) kan man downloade prædikener og musik fra Hasseris Kirke. Hasseris Sogneblad Bladet udkommer 4 gange årligt i 5300 eksemplarer. Udgives af Hasseris menighedsråd. Redaktion: Inge Dammeyer (ansvarshavende redaktør), Helle Aaen Jensen, Lars Dammeyer. Materiale til sognebladet skal sendes til kirkekontoret. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg og sortere i evt. tilsendte billeder. Næste sogneblad udkommer i uge 22. Deadline for tekst/fotos er 15. april Tryk: Øko-Tryk, Skjern. Hvis sognebladet udebliver: Kontakt Aalborg Postkontor tlf Sognebladet kan også læses på kirkens hjemmeside:

3 Den kirkelige undervisning i provstiet Projektet den kirkelige undervisning i provstiet er nu godt i gang bl.a. med en række aktiviteter og arbejdsgrupper. Det er glædeligt, at alle menighedsråd i de ti sogne står sammen om en fælles prioritering af dåbsoplæringen og åbner for nye muligheder for samarbejde og udvikling. Den 15. januar 2014 var vores 6 hold konfirmander til en konfirmandgudstjeneste i Markuskirken. 7A og 7B fra Gl. Hasseris Skole havde været med i forberedelserne til denne aften. Temaet var En stjerneaften ud fra fortællingen om De helligtre- konger. Nogle skulle lave egne bønner til Gud, andre reflekterede over historien. Henriette Rosendal Lise Aarsleff Lundø fra 7A på Gl. Hasseris Skole skriver: Projektet har fået navnet konfirm.dk med et særligt logo. Der er tillige etableret en hjemmeside for at give alle parter information i samspil med de sociale medier og for at skabe et internt forum for præster, der underviser konfirmander i provstiet (intranet). Websitet findes på Jeg tror på, at alle mennesker har en drøm. Et håb og en drøm om at blive til noget. Trods vores alder, personlighed, miljø og gøremål har vi alle en tro. Mange drømmer om at blive til noget, der giver et tag for regnen og vægge for vinden. Der er også mange, der drømmer om at hjælpe eller underholde andre mennesker. Men vigtigst af alt tror jeg, at vi alle drømmer om at blive noget, der gør os glad. Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvad der gør en glad. I håb om at projektet vil bære frugt og være til fælles glæde og inspiration. Styregruppen og sognepræst i Hans Egedes kirke, Benny Vindelev Men man må huske på, at glæden ikke kun er at opnå sine ambitioner. Bare det, at vi som mennesker er i stand til at trække vejret, er grund nok til at være glad. Som det travle folk, vi er, glemmer vi tit at sætte pris på de små ting. F.eks. kan man opnå glæde i fortællingen om de helligtrekonger. Det, at de smider alt, hvad de har i hænderne, fordi de så en stjerne lyse! Vi må huske på, at glæden ikke kun ligger på toppen af bjerget. Den ligger også i rejsen derop. Glæden hviler også i vores drømme og i vores tro. 3

4 Skæbne eller forsyn? Af sognepræst Jens Dammeyer Har jeg ikke sagt til dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? (Johannesevangeliet kap. 11, vers 40) Martha og Maria forstod ikke, hvad deres Herre havde i sinde, og begge sagde til ham: Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Vi aner tanker, som mange af os har tænkt lignende: Herre, vi forstår ikke, hvorfor du ventede så længe med at komme, eller hvordan du kunne tillade den mand at dø, som også du holder af. Vi forstår ikke, hvordan du kan tillade, at så megen sorg og lidelse skal lægge vort liv øde, når dit nærvær kunne have undgået det. Hvorfor kom du ikke? Nu er det for sent, for Lazarus har allerede været død i fire dage. Jesus havde kun et enkelt svar. Lidt omskrevet lyder det sådan: Det er meningsløst lige nu, men hvis du tror, skal du se. Da Jesus svarede Martha og Maria, forsøgte han ikke at forklare det, som de oplevede som meningsløst. Det meningsløse forblev meningsløst. Derimod brugte Jesus situationen til at vise dem, at de kunne have tillid til ham, fordi Gud har fat i den lange ende. Jesus benyttede lejligheden til at give hele verden en prøve, en demonstration, en forsmag på, hvad opstandelse fra de døde vil sige. Han bad om at få graven åbnet. Derpå kaldte han på Lazarus, som havde ligget død i fire dage og allerede stank, fordi liget var gået i forrådnelse. Den døde kom ud med ligklæderne viklet om sig, og Jesus sagde: Løs ham og lad ham gå. Foruden Lazarus opvakte Jesus enkens søn i Nain og Jairus datter - altså kun tre personer. Der var sandsynligvis flere familier, der kunne have brugt Jesu indgriben, men dette var netop prøver på den dag, da den opstandne Jesus Kristus vil råbe ud over alle grave og kalde på hver eneste af os: Unge mand rejs dig, lille pige rejs dig, Lazarus kom her ud! Da Jesus blev korsfæstet, var den virkelighed, som alle oplevede, at ondskaben og mørket og døden Uddrag fra Peter Madsens tegneserie Menneskesønnen 4

5 vandt. For disciplene og for Jesu mor var det hele slut. Al mening var væk. Ingen kunne i deres vildeste fantasi forestille sig, at Gud Fader ville opvække sin søn fra de døde - også selv om de endda havde fået det at vide i forvejen. Sat på spidsen kan man sige, at ondskaben og mørket og dødens virkelighed blev udnyttet, så verden kunne se livets og kærlighedens og Guds sejr. Alle religioner og folkeslag har en eller anden opfattelse af begrebet det guddommelige forsyn, og det har hjulpet mennesker til ikke at føle sig alene i universet. Men i ikke-kristne sammenhænge bliver forsynet og skæbnen blandet sammen. Dvs. om det gode eller det onde sker - man tror, at det hele er Guds vilje. Med Jesus sker der noget nyt. Nu tror vi, at i ham har vi set Guds ansigt. Vi lærer om Gud Fader ved at se på Jesus og hans liv, død og opstandelse. Derfra ved vi, at livet og kærligheden og det gode vinder. Hvad vil det sige at se? Er det ikke også nogle gange at spejle ens eget liv i personerne i bibelen og komme i tanke om, at en bestemt persons liv på visse områder ligner ens eget? Og når Gud ikke opgav den person, så opgiver han nok heller ikke mig? Også selv om vi ikke får lov at se. Et af de bedste eksempler er disciplen Peter. Gud ske tak for Peter. Peter talte og handlede ofte, før han tænkte, og han kom grueligt galt af sted. Han lovede Jesus, at han aldrig ville fornægte ham, men han kom til at gøre netop det. Og hans elskede Herre blev henrettet. I det halvandet døgn, der gik efter Jesus død, var Peter sandsynligvis tæt på en depression. Måske overvejede han selvmord. Han gik tilbage til den beskæftigelse, han havde, før han havde mødt Jesus. Hvad var der mere at leve for? Men den opstandne Jesus opsøgte Peter midt i hans depression, mens han fiskede - og gav ham en chance til. I buddhismen opsøger mesteren aldrig disciplen, for det er karmaloven, der bestemmer, om en discipel opsøger en mester. Jesus derimod, er i sandhed kommet for at opsøge og frelse det fortabte - for at tage magten fra skæbnen. Nu gav Peter sit liv til sin Herre. Han endte med at blive den første biskop i Rom - og selv blive korsfæstet. Når Peter kunne få en chance til, så kan vi andre vel også? Jesus siger, at hvis vi tror, skal vi se. Og Paulus siger, at vi håber på noget, som vi (endnu) ikke kan se, ellers ville det ikke være et håb (Rom. 8, 24). Men en dag skal vi se ansigt til ansigt (1. kor. 13,12). Ondt er ondt. Og vi skal ikke forsøge at sige, at der er mening i noget, som vitterligt er meningsløst. Derfor er vort håb nogle gange som en stønnen fra en kvinde, der skal føde. Sammen med resten af skabningen venter vi vort legemes forløsning. (Rom. 8, 22-24). Vor kristne tro lever af håbet - om at Jesus Kristus en dag kommer igen for at dømme levende og døde og give os en ny himmel og en ny jord. Gud, vi er i gode hænder, dine hænder, gode Gud! som alt ondt med visdom vender, så det godt må falde ud, trods al synd og død og pine, godt for dig og godt for dine. (Den Danske Salmebog, nr. 675) 5

6 6 Gudstjenesteliste Lørdag den 1. marts Kl Dåbsgudstjeneste * v/ Mikael Byrial Jensen Søndag den 2. marts Fastelavn v/ Mikael Byrial Jensen Søndag den 9. marts 1. s. i fasten Søndag den 16. marts 2. søndag i fasten v/ Jens Dammeyer Søndag den 23. marts 3. søndag i fasten v/ Agnete Brink Onsdag den 26. marts Kl Kirke for småfolk Søndag den 30. marts Midfaste v/ Mikael Byrial Jensen Lørdag den 5. april Kl Dåbsgudstjeneste * Søndag den 6. april Mariæ Bebudelses dag Torsdag den 10. april Kl Gudstjeneste for ældre v/ Agnete Brink Søndag den 13. april Palmesøndag v/ Jens Dammeyer Torsdag den 17. april Skærtorsdag Kl Gudstjeneste Fredag den 18. april Langfredag v/ Jens Dammeyer Lørdag den 19. april Påskelørdag nat Kl midnatsgudstjeneste v/ Mikael Byrial Jensen Søndag den 20. april Påskedag v/ Agnete Brink Søndag den 21. april 2. påskedag v/ Mikael Byrial Jensen Lørdag den 26. april Kl Dåbsgudstjeneste * v/ Agnete Brink Søndag den 27. april 1. søndag efter påske v/ Agnete Brink Onsdag den 30. april Kl Kirke for småfolk Lørdag den 3. maj Kl : Konfirmation v/ Jens Dammeyer (Stolpedalsskolen 7.C) Søndag den 4. maj 2. søndag efter påske Kl. 9.00: Konfirmation v/ Mikael Byrial Jensen (Stolpedalsskolen 7.A) Kl : Konfirmation v/ Mikael Byrial Jensen (Stolpedalsskolen 7.B) Lørdag den 10. maj Kl : Konfirmation v/ Jens Dammeyer (Gl Hasseris skole 7.C) Søndag den 11. maj Kl. 9.00: Konfirmation (Gl. Hasseris skole 7.a) Kl : Konfirmation (Gl. Hasseris skole 7.b)

7 Fredag den 16. maj Bededag v/ Agnete Brink Søndag den 18. maj 4. søndag efter påske v/ Jens Dammeyer Søndag den 25. maj 5. søndag efter påske Torsdag den 29. maj Kristi Himmelfarts dag v/ Mikael Byrial Jensen Lørdag den 31. maj Kl Dåbsgudstjeneste * v/ Jens Dammeyer Søndag den 1. juni 6. søndag efter påske v/ Jens Dammeyer Voksendåb? Vi har erfaret, at der i Hasseris sogn er flere efterhånden voksne mennesker, der ikke fra barnsben er blevet døbt, fordi ens forældre fravalgte den mulighed. Og at man derfor i dag ikke er medlem af Den danske Folkekirke. Er du en af dem? Overvejer du i den forbindelse at blive medlem? Og kunne du tænke dig at blive klogere på dåben? Det kunne evt. gøres ved at deltage i en aften sammen med andre i samme situation og nogle af sognets præster. Du skal være mere end velkommen til at henvende dig til undertegnede for en uformel snak og yderligere oplysninger. Henriette Rosendal, sognepræst. Kontakt: eller på tlf: * Såfremt der er tilmeldt dåb. Juleindsamling Ved gudstjenesterne juleaften, juledag og 2. juledag 2013, blev der samlet kr ,- ind. Pengene er sendt til Kirkens Korshær i Aalborg, hvor de vil gøre stor gavn. Tak for alle bidrag. 7

8 Kontaktklubben Vi holder møde i salen under kirken den første onsdag i måneden fra kl Alle er velkomne. 5. marts Billedkunstneren Esben Hanefelt Kristensen Nogle mennesker jager tiden, andre lader sig jage af den. Esben Hanefelt Kristensen siger: I mine billeder prøver jeg at male tiden flydende. Malerierne befinder sig et eller andet sted mellem nu og da, og det der skal komme. De er en hymne til det store skaberværk og de mange eventyr og fortællinger, som udspringer af den universelle fantasi. Derfor går jeg udenom tidsånden og bevæger mig fjernt fra alfarvej i et landskab, hvor min sjæl kan finde vej. Måske mødes vi der? Kom og vær med til en spændende eftermiddag med Esben Hanefelt Kristensen. 2. april Solotrompetist fortæller om sit liv Trompetist Per Iversen vil fortælle om sit musikalske liv. Gennem mere end 65 år har Per Iversens liv været fyldt med musik. Han begyndte at optræde med trompet og harmonika, da han var omkring 13 år. Siden har han optrådt i alt fra forsamlingshuse til store koncertsale i udlandet. Per Iversen vil spille for os på nogle af de instrumenter, der har været med i hans karriere, så det bliver en eftermiddag med musik i forskellige genrer. I 33 år var Per Iversen solotrompetist i Aalborg Symfoniorkester. Er der et klaver i nærheden, spiller han gerne til en højskolesang eller en vise. Han spiller også gerne på harmonikaen. 7. maj Fra bondedreng på Lolland til journalist i Aalborg/Nordjylland Foredrag ved Jørgen Pyndt fra TV2/Nord om et spændende liv med aviser, radio og TV. Det stod ingen steder skrevet, at Jørgen Pyndt skulle ende som journalist i Nordjylland da han voksede op på en gård på Østlolland. Men sådan gik det. Efter 21 år på Sydhavsøerne flyttede han i slutningen af 1960 erne til Aalborg og Nordjylland. Først som skrivende medarbejder på Danmarks Radio i Aalborg for så at ende som redaktionssekretær, nyhedschef og studievært på TV2/Nord Det er historien om opvæksten på Lolland og et langt liv i journalistikkens tjeneste, vi kan glæde os til at høre den 7. maj. Udover journalistikken har Jørgen Pyndt også arbejdet som forfatter. Han har bl.a. skrevet den anmelderroste og meget solgte biografi om Aalborgs afgåede borgmester, Henning G. Jensen, Henning G. - politisk og privat. Juni Sommerudflugt dato og program følger senere. I juli og august måned er der sommerferie. Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf

9 9.marts, søndag kl Den nye sanger i Hasseris Kirkes vokalgruppe, Camilla Bredahl, præsenterer egne sange sammen med sit band, Rowbird. Frederik Fogde: Guitar, keys og effekter. Daniel Villadsen: Bas. Steffen Nordenstam: Guitar. Camilla Würtz Bredahl og Rowbird 15. april, tirsdag Kl Orlandus Lassus Matthaeuspassion Ranaissancens største og måske mest alsidige komponist Orlandus Lassus dramatiske udlægning af passionshistorien. Vokalensemblet Musica Ficta. Bo Holten, dirigent. Se omtale side april, tirsdag kl Børnemusical Tag med på tidsrejse gennem kirkemusikkens historie i drama og musik med kirkens børnekor u. ledelse af Marianne Haldrup og Karen Grarup plus kirkens band. Koncerter i Hasseris Kirke Festligt forårskormix 18. maj, søndag kl Hasseris Kirkes ungdomskor v. Marianne Haldrup og gæsteinstruktør Signe Pedersen 9

10 I Hasseris sogn tilbydes Besøgstjeneste Aalborgprovstiers menighedspleje,som Hasseris sogn er medlem af, tilbyder formidling af en frivillig besøgsven, hvis du mangler en snak med et andet menneske en gang imellem. Aflastningstjeneste Aflastningstjenesten er et tilbud til par, hvor den ene er syg. Den raske får hermed mulighed for et par timers pause til at komme hjemmefra. Vågetjeneste Ingen behøver at dø alene. Med denne mulighed sidder en frivillig hos den døende. Henvendelse Du kan kontakte kirkekontoret tlf , eller koordinator Birgitte Viftrup Mortensen tlf Vil du være besøgsven? Vil du som frivillig være med til at besøge, aflaste eller våge kan du også ringe til Birgitte og høre mere om, hvad det kræver af dig. Menighedsrådet 10

11 Når troen koster! - om religion og politik i Mellemøsten Nordjysk Kirkedag Lørdag den 29. marts kl , i Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg Professor, dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet tegner med udgangspunkt i en historisk belysning af udviklingen i forholdet mellem kristne og muslimer i Mellemøsten linierne frem til situationen i det moderne mellemøsten. Jørgen Bæk Simonsen er historiker og religionshistoriker med speciale i arabisk og islamisk historie og i politiske og økonomiske strukturer i den moderne arabiske verden. I perioden var han direktør for Det Danske Institut i Damaskus. Naser Khader, cand.polit., født i Damaskus, Syrien, tidligere politiker og nuværende forfatter, debattør, foredragsholder, rejseleder og Senior Fellow ved den amerikanske tænketank Hudson Institute og vært på programmet Arabiske stemmer på DR s P1 vil ud fra belyse de kristnes forhold i Mellemøsten i nyere tid og især efter Det Arabiske Forår. Dagen afsluttes af musikeren Jens Nielsen, som vil introducere en række nye salmer og ny kirkemusik. Der bliver god lejlighed til at synge med på salmerne. Tilmelding senest torsdag den 20. marts til Lars Møller Jensen på Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling sker samtidig med tilmelding til konto i Jyske Bank, reg.nr konto med tydelig indbetaler angivelse. Nordjysk Kirkedag er en fælles kirkelig inspirations- og debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står et udvalg med repræsentanter for Alborg Stiffs Mellemkirkelige Udvalg, Baptistkirken, Metodistkirken og Den Romersk-Katolske kirke samt folkekirkelige menighedsråd og studenterpræstearbejdet i Aalborg. 11

12 Tag dåbsbefalingen alvorligt Af Kirkeværge Arne Sloth Kristoffersen For år tilbage var jeg dansk delegeret ved Kirkernes Verdensråds kongres i Potsdam. En af dagene var temaet Peters fiskedræt, og jeg husker tydeligt, da en deltager fra Island sagde, at en fisker nøjes ikke med at kaste sit garn ud i havnebassinet i håb om, at fiskene vil svømme derind. Nej, han sejler ud på havet og kaster sit garn der, hvor han ved, at fiskene er. Dette indlæg kom jeg til at tænke på, da biskop Kjeld Holm udtalte til Kristeligt Dagblad, at han ikke troede på begrebet mission og efterfølgende omvendelse til kristendommen. Det er uforståeligt, at en biskop kan tage afstand fra mission og omvendelse, for Missionsbefalingen er dog noget af det mest centrale i kristendommen. Modsat Kjeld Holm har den fynske præst, Massoud Fouroozandeh, der er tidligere muslim og omvendt til kristendommen, taget missionsbefalingen alvorligt, for han missionerer, omvender og døber muslimer til kristendommen. Han har gjort en stor indsats for at bringe folkekirkens medlemmer tættere på de kristne nydanskere, der kommer i landets 212 migranteller indvandrerkirker. Massoud Fouroozandeh har da også fået Kristeligt Dagblads Pris på kr. og en statuette af Niels Helledie Men i stedet for påskønnelse har Massoud Fouroozandeh fået den danske bispestand imod sig, fordi han ikke døber de omvendte ind i folkekirken. Biskopperne burde i stedet takke ham og gøre en indsat for at åbne folkekirken for de kristne nydanskere. For de kommer stort set ikke i folkekirken, og det er da et kæmpe problem, der må gøres noget ved. Vokalensemblet Musica Ficta Specialensemble under Statens Kunstråd Musica Ficta er et professionelt vokalensemble, dannet i foråret 1996 af komponisten og dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret sin vision om et fleksibelt og projektorienteret ensemble, hvor den virtuose ensemblesang i alle dens afskygninger står i centrum. I Musica Ficta er det hvert projekts kunsteriske krav, der bestemmer gruppens størrelse og stemmekonstellation. Med en stabil kerne af udvalgte sangere, har ensemblet optrådt med alt fra tre til 24 personer. Alt Musica Fictas arbejde er tematisk, og grundtanken er, at musikoplevelsen får flere dimensioner, hvis man inddrager de historiske og idéhistoriske perspektiver. Dette udgangspunkt har resulteret i en serie nyskabende koncertprojekter, hvor også tekst, billede og fortælling har bidraget til, at give publikum en dybere oplevelse af fx. en epoke, en kunstnerpersonlighed eller en musikgenre. 12 Musica Facta spiller i kirken tirsdag den 15. april kl

13 Sognerejse til Israel og Jordan Der er mange gode grunde til at rejse til Israel/Palæstina, for der findes næppe noget sted på jorden, der er mere spændende og udfordrende både kulturelt, historisk, arkæologisk, politisk og religiøst. Begivenhederne i det lille område i Mellemøsten, der er på størrelse med Jylland, har igen og igen sat dagsordenen. I samarbejde med Unitas Rejser og Farsø Sogn arrangerer undertegnede en sognerejse for Hasseris og Farsø Sogne samt øvrige interesserede til Israel og Jordan i perioden d. 3. til d. 12. november i år. Udgangspunktet for denne rejse er, at vi vil besøge landet, hvor bibelhistorien bliver til konkrete steder, og hvor vi bogstavelig talt kan gå i Jesu fodspor. Samtidig oplever vi det moderne Israel og de politiske og religiøse konflikter, der præger landet, og vi får et indtryk af det jødiske folks historie. Vi besøger også Petra i Jordan, et fantastisk sted, der med al sin vælde og magt var et kraftcenter i datiden og stadig er meget imponerende. Som oplæg til rejsen arrangeres der et billedforedrag om Israel og Petra tirsdag d. 25. marts klokken i den lille sal i krypten under Hasseris Kirke. Alle er velkomne! Med venlig hilsen Mikael Byrial Jensen sognepræst Pilgrimsvandring Tema: Overgange til forandringer 2. påskedag bliver der arrangeret en pilgrimsvandring fra Vor Frue Kirke over Egholm til Vesterkær Kirke. Vandringen er arrangeret af præster og lægfolk fra de nævnte kirker; men alle er velkomne uanset, hvor man kommer fra. Temaet bliver dagens prædikentekst, om Maria ved graven påskemorgen. Vandringen begynder med pilgrimsandagt i Vor Frue Kirke og fortsætter derefter til Egholm, så den største del af vandringen kommer til at foregår på Egholm. Programmet bliver i store træk som følger: Kl : pilgrimsandagt i Vor Frue Kirke med efterfølgende vandring til Egholmfærgen. Kl : frokost på Egholm, hvorefter vandringen fortsætter på øen. Kl. 15:30: pilgrimsgudstjeneste i Vesterkær Kirke. Inden gudstjenesten serveres der kaffe og brød, når vi er nået frem til kirken. Der bliver både mulighed for at vandre sammen i indbyrdes samtale og i stilhed undervejs. Vi holder små pauser med korte andagter til at samle tankerne. Husk madpakke til frokosten, vand, fornuftig påklædning og fodtøj. Overfarten frem og tilbage fra Egholm er betalt af kirkerne. Velkommen til en smuk og eftertænksom pilgrimsvandring. Fred og alt godt! 13

14 Hasserisaftner I samarbejde med Folkeuniversitetet Onsdag den 19. marts kl Tro og gøgl Foredrag ved gallerist og forelægger Eric Kaare. Rundt om kunstneren Adi Holzer. I forbindelse med Adi Holzers 75 års fødselsdag, arrangerede Eric Kaare udstilling med Adi Holzer. Udstillingen blev vist både på Holmen, kunstmuseet i Løgumkloster og på Frederikshavn Kunstmuseum. I forbindelse med udstillingerne udgav Eric Kaare bogen Tro og Gøgl en samtalebog, der belyser de seneste sider af kunstneren Adi Holzers virke. Eric Kaare har siden 1971 arbejdet med mange internationale og danske kunstnere, både som udstillingsarrangør og i sit virke som grafisk udgiver/trykker. Mange års samarbejde med både Niels Helledie og Adi Holzer danner baggrund for foredraget. Foredraget kan ses som et oplæg til årets udstilling med Adi Holzer i Hasseris Kirke. Praktikant i kirken Mit navn er Kathrine Staghøj Liisberg og jeg skal her i foråret været tilknyttet Hasseris Kirke som praktikant hos Henriette og Mikael, dels i uge 10 og 11 og dels i uge 17 og 18. Jeg er cand. theol. fra Århus universitet og blev færdig i sommeren I dette forår går jeg på Pastoralseminariet i Århus for at færdiggøre min uddannelse, så jeg får mulighed for at søge embede som præst. I min studietid har jeg gjort mig forskellig kirkelig erfaring. Jeg har siddet i menighedsrådet i studentermenigheden i Århus, arbejdet som søndagsdegn i Helligåndskirken i Århus samt undervist konfirmander og minikonfirmander i Sønderholm- Frejlev og endelig været præstesekretær i Dall- Ferslev-Volsted pastorat. Derudover har jeg bl.a. været FDF leder i Ellidshøj FDF. Privat bor jeg i Ellidshøj med min mand Jens og vores søn Frederik på 8 måneder. Min mand er sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj, og vi nyder rigtig at bo i en lille by nær Aalborg, så vi får kombinationen af land og by. Jeg glæder mig til at få lov til at være en del af livet i og omkring Hasseris kirke og er sikker på det vil blive både spændende og lærerigt. Kathrine Staghøj Liisberg 14

15 Aktiviteter i Hasseris Kirke Babysalmesang Nyt hold - se på kirkens hjemmeside. ved Lene Forup Legestuesalmesang Nyt hold - se på kirkens hjemmeside. ved Lene Forup Børnekor (3. og 5. kl.): Torsdage: Ungdomskor (fra 6. kl.): Torsdage: Kontakt Marianne Haldrup, tlf FDF Hasseris Kontakt Anita Lambertsen tlf eller Poul Sørensen, tlf KFUM spejderne, Knuden Kontakt Søren Korsgaard, tlf Menighedsrådsmøder: kl den 26. marts og den 14. maj. Kom og syng med Har du lyst til at synge og til socialt samvær, så kom og syng med i Hasseris Kirkes lille sal onsdage kl den 19. marts den 23. april den 21. maj For yderligere oplysning kontakt: Karen Krarup på tlf eller Solveig Asmussen på tlf Sct. Nicolai Tjenesten - et folkekirkeligt tilbud om en anonym telefonsamtale. Åben hver aften mellem kl og Tlf Kirkegængere har færre depressive symptomer end mennesker, som ikke går i kirke Det hjælper på humøret at gå i kirke, viser en undersøgelse. Desuden er sammenhængen mellem kun få depressive symptomer og kirkegang stærkere blandt dem, som har oplevet dødsfald i familien i det seneste år. Det er kommet frem i en doktorafhandling, som Torgeir Sørensen har lavet ved Det teologiske Menighedsfakultet i Oslo og det religionpsykologiske center ved Sykehuset Innlandet i Brumunddal i Norge. Det oplyser det norske forskningssite forskning.no. Et andet resultat er, at de, som ofte går i kirke, har et lavere blodtryk end dem, som ikke går helt så ofte. Samtidig har de, som sjældent går i kirke, et lavere blodtryk end dem, som aldrig går i kirke, siger Torgeir Sørensen. Kirkebil Gangbesværede, som gerne vil i kirke, kan benytte kirkebilsordningen. Tilbudet gælder for sognets beboere til gudstjenester og øvrige arrangementer. Kontakt kirkekontoret på tlf senest fredagen før søndagens højmesse, ellers dagen før arrangementet. Hasseris Kirkes menighedsråd Salg af lys til fordel for Danmission I våbenhuset er der hver dag mulighed for at købe stearinlys i flere farver. Lysene sælges til fordel for Danmissions arbejde. Har du problemer med at læse artiklerne i sognebladet? Alle bladets artikler kan fåes som ren tekst i sort/hvid ved henvendelse på kirkens kontor. 15

16 Bliv indsamler Det giver en god fornemmelse i maven 16 Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling søndag den 9. marts fra Hasseris Kirke Søndag d. 9. marts sætter Hasseris sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige sogneindsamling under Folkekirkens Nødhjælp. Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. 55-årige Derebew Mekonen er en af de dygtigste bønder i landsbyen Tedesh i det nordlige Etiopiens bjerge. Hans familie klarer sig bedre end mange andre, men vejret forandrer sig. Gennemsnitstemperaturen stiger, regnen falder ikke, som den skal, og de traditionelle afgrøder giver ikke længere samme udbytte som før. Før i tiden høstede vi mange ærter og bønner, men nu går der insekter i dem, så vi har næsten opgivet at dyrke dem. I maj plantede vi sorghum i håbet om, at den korte regntid var på vej, men den kom ikke. De få frø, der spirede, blev brændt af af solen, fortæller Derebew Mekonen. Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Ole Lerup mail: eller tlf

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hemmelige planer og forræderi Juniorkirke Bibelen live M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 4 Det spirer og gror Jens Moesgård Nielsen Nu er det forår og alting spirer

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang baptist.dk Nummer 7 2011 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 7 SULT Plads til uanmeldte gæster Det er ikke hos alle familier, at hjemmet er forbeholdt den nære familie. Malene Skovgaard er vokset

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere