marts, april og maj Årgang 58 Hasseris Sogneblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad"

Transkript

1 marts, april og maj Årgang 58 Hasseris Sogneblad

2 Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl , lørdag kl Kirkens kontor: Tlf kontoret er åbent mandag fredag kl , torsdag tillige kl Lørdag telefonisk kl Kordegne: Helle Aaen Jensen og Ide Bylin Bundgaard tlf.: , fax: Kirkens hjemmeside: Sognepræst Agnete Brink (Kbf) Følvænget 6 Træffes bedst undt. fredag. tlf.: Sognepræst Henriette Rosendal Mester Eriksvej 32 Træffes bedst undt. fredag. tlf Sognepræst Jens Dammeyer Renal Baches Vej 9 Træffes bedst undt. mandag. tlf Sognepræst Mikael Byrial Jensen Træffes på telefon undt. mandag og fredag. Organister: Mogens Jensen, tlf.: Marianne Haldrup, tlf.: Kirketjenere: Conni Rokkjær, tlf.: Hans Jørgen Ottesen, tlf.: Søren Ohlsen, tlf.: Fælles Menighedsrådets formand: Anders Bach Jensen tlf.: Kirkeværge: Arne Sloth Kristoffersen tlf.: Praktiske oplysninger Dåb: Aftale om dåb træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede dato. Der skal opgives navn og adresser på 2 5 faddere. Der træffes derefter aftale med præsten om en samtale. Vielse: Aftale om vielse træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede dato. Prøvelsesattest skal indhentes på borgmesterkontoret, dog tidligst 4 måneder før vielsen. Der træffes derefter aftale med præsten om en samtale. Begravelse/bisættelse: Når begravelsens tidspunkt er fastsat, aftales forløbet, herunder salmer, med præsten. Alle medlemmer af folkekirken har ret til at blive begravet/bisat fra deres sognekirke. Ændringer ved gudstjenester og andet, kan ses på kirkens hjemmeside. Hør en prædiken via computeren På (på forsiden til højre) kan man downloade prædikener og musik fra Hasseris Kirke. Hasseris Sogneblad Bladet udkommer 4 gange årligt i 5300 eksemplarer. Udgives af Hasseris menighedsråd. Redaktion: Inge Dammeyer (ansvarshavende redaktør), Helle Aaen Jensen, Lars Dammeyer. Materiale til sognebladet skal sendes til kirkekontoret. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg og sortere i evt. tilsendte billeder. Næste sogneblad udkommer i uge 22. Deadline for tekst/fotos er 15. april Tryk: Øko-Tryk, Skjern. Hvis sognebladet udebliver: Kontakt Aalborg Postkontor tlf Sognebladet kan også læses på kirkens hjemmeside:

3 Den kirkelige undervisning i provstiet Projektet den kirkelige undervisning i provstiet er nu godt i gang bl.a. med en række aktiviteter og arbejdsgrupper. Det er glædeligt, at alle menighedsråd i de ti sogne står sammen om en fælles prioritering af dåbsoplæringen og åbner for nye muligheder for samarbejde og udvikling. Den 15. januar 2014 var vores 6 hold konfirmander til en konfirmandgudstjeneste i Markuskirken. 7A og 7B fra Gl. Hasseris Skole havde været med i forberedelserne til denne aften. Temaet var En stjerneaften ud fra fortællingen om De helligtre- konger. Nogle skulle lave egne bønner til Gud, andre reflekterede over historien. Henriette Rosendal Lise Aarsleff Lundø fra 7A på Gl. Hasseris Skole skriver: Projektet har fået navnet konfirm.dk med et særligt logo. Der er tillige etableret en hjemmeside for at give alle parter information i samspil med de sociale medier og for at skabe et internt forum for præster, der underviser konfirmander i provstiet (intranet). Websitet findes på Jeg tror på, at alle mennesker har en drøm. Et håb og en drøm om at blive til noget. Trods vores alder, personlighed, miljø og gøremål har vi alle en tro. Mange drømmer om at blive til noget, der giver et tag for regnen og vægge for vinden. Der er også mange, der drømmer om at hjælpe eller underholde andre mennesker. Men vigtigst af alt tror jeg, at vi alle drømmer om at blive noget, der gør os glad. Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvad der gør en glad. I håb om at projektet vil bære frugt og være til fælles glæde og inspiration. Styregruppen og sognepræst i Hans Egedes kirke, Benny Vindelev Men man må huske på, at glæden ikke kun er at opnå sine ambitioner. Bare det, at vi som mennesker er i stand til at trække vejret, er grund nok til at være glad. Som det travle folk, vi er, glemmer vi tit at sætte pris på de små ting. F.eks. kan man opnå glæde i fortællingen om de helligtrekonger. Det, at de smider alt, hvad de har i hænderne, fordi de så en stjerne lyse! Vi må huske på, at glæden ikke kun ligger på toppen af bjerget. Den ligger også i rejsen derop. Glæden hviler også i vores drømme og i vores tro. 3

4 Skæbne eller forsyn? Af sognepræst Jens Dammeyer Har jeg ikke sagt til dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? (Johannesevangeliet kap. 11, vers 40) Martha og Maria forstod ikke, hvad deres Herre havde i sinde, og begge sagde til ham: Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Vi aner tanker, som mange af os har tænkt lignende: Herre, vi forstår ikke, hvorfor du ventede så længe med at komme, eller hvordan du kunne tillade den mand at dø, som også du holder af. Vi forstår ikke, hvordan du kan tillade, at så megen sorg og lidelse skal lægge vort liv øde, når dit nærvær kunne have undgået det. Hvorfor kom du ikke? Nu er det for sent, for Lazarus har allerede været død i fire dage. Jesus havde kun et enkelt svar. Lidt omskrevet lyder det sådan: Det er meningsløst lige nu, men hvis du tror, skal du se. Da Jesus svarede Martha og Maria, forsøgte han ikke at forklare det, som de oplevede som meningsløst. Det meningsløse forblev meningsløst. Derimod brugte Jesus situationen til at vise dem, at de kunne have tillid til ham, fordi Gud har fat i den lange ende. Jesus benyttede lejligheden til at give hele verden en prøve, en demonstration, en forsmag på, hvad opstandelse fra de døde vil sige. Han bad om at få graven åbnet. Derpå kaldte han på Lazarus, som havde ligget død i fire dage og allerede stank, fordi liget var gået i forrådnelse. Den døde kom ud med ligklæderne viklet om sig, og Jesus sagde: Løs ham og lad ham gå. Foruden Lazarus opvakte Jesus enkens søn i Nain og Jairus datter - altså kun tre personer. Der var sandsynligvis flere familier, der kunne have brugt Jesu indgriben, men dette var netop prøver på den dag, da den opstandne Jesus Kristus vil råbe ud over alle grave og kalde på hver eneste af os: Unge mand rejs dig, lille pige rejs dig, Lazarus kom her ud! Da Jesus blev korsfæstet, var den virkelighed, som alle oplevede, at ondskaben og mørket og døden Uddrag fra Peter Madsens tegneserie Menneskesønnen 4

5 vandt. For disciplene og for Jesu mor var det hele slut. Al mening var væk. Ingen kunne i deres vildeste fantasi forestille sig, at Gud Fader ville opvække sin søn fra de døde - også selv om de endda havde fået det at vide i forvejen. Sat på spidsen kan man sige, at ondskaben og mørket og dødens virkelighed blev udnyttet, så verden kunne se livets og kærlighedens og Guds sejr. Alle religioner og folkeslag har en eller anden opfattelse af begrebet det guddommelige forsyn, og det har hjulpet mennesker til ikke at føle sig alene i universet. Men i ikke-kristne sammenhænge bliver forsynet og skæbnen blandet sammen. Dvs. om det gode eller det onde sker - man tror, at det hele er Guds vilje. Med Jesus sker der noget nyt. Nu tror vi, at i ham har vi set Guds ansigt. Vi lærer om Gud Fader ved at se på Jesus og hans liv, død og opstandelse. Derfra ved vi, at livet og kærligheden og det gode vinder. Hvad vil det sige at se? Er det ikke også nogle gange at spejle ens eget liv i personerne i bibelen og komme i tanke om, at en bestemt persons liv på visse områder ligner ens eget? Og når Gud ikke opgav den person, så opgiver han nok heller ikke mig? Også selv om vi ikke får lov at se. Et af de bedste eksempler er disciplen Peter. Gud ske tak for Peter. Peter talte og handlede ofte, før han tænkte, og han kom grueligt galt af sted. Han lovede Jesus, at han aldrig ville fornægte ham, men han kom til at gøre netop det. Og hans elskede Herre blev henrettet. I det halvandet døgn, der gik efter Jesus død, var Peter sandsynligvis tæt på en depression. Måske overvejede han selvmord. Han gik tilbage til den beskæftigelse, han havde, før han havde mødt Jesus. Hvad var der mere at leve for? Men den opstandne Jesus opsøgte Peter midt i hans depression, mens han fiskede - og gav ham en chance til. I buddhismen opsøger mesteren aldrig disciplen, for det er karmaloven, der bestemmer, om en discipel opsøger en mester. Jesus derimod, er i sandhed kommet for at opsøge og frelse det fortabte - for at tage magten fra skæbnen. Nu gav Peter sit liv til sin Herre. Han endte med at blive den første biskop i Rom - og selv blive korsfæstet. Når Peter kunne få en chance til, så kan vi andre vel også? Jesus siger, at hvis vi tror, skal vi se. Og Paulus siger, at vi håber på noget, som vi (endnu) ikke kan se, ellers ville det ikke være et håb (Rom. 8, 24). Men en dag skal vi se ansigt til ansigt (1. kor. 13,12). Ondt er ondt. Og vi skal ikke forsøge at sige, at der er mening i noget, som vitterligt er meningsløst. Derfor er vort håb nogle gange som en stønnen fra en kvinde, der skal føde. Sammen med resten af skabningen venter vi vort legemes forløsning. (Rom. 8, 22-24). Vor kristne tro lever af håbet - om at Jesus Kristus en dag kommer igen for at dømme levende og døde og give os en ny himmel og en ny jord. Gud, vi er i gode hænder, dine hænder, gode Gud! som alt ondt med visdom vender, så det godt må falde ud, trods al synd og død og pine, godt for dig og godt for dine. (Den Danske Salmebog, nr. 675) 5

6 6 Gudstjenesteliste Lørdag den 1. marts Kl Dåbsgudstjeneste * v/ Mikael Byrial Jensen Søndag den 2. marts Fastelavn v/ Mikael Byrial Jensen Søndag den 9. marts 1. s. i fasten Søndag den 16. marts 2. søndag i fasten v/ Jens Dammeyer Søndag den 23. marts 3. søndag i fasten v/ Agnete Brink Onsdag den 26. marts Kl Kirke for småfolk Søndag den 30. marts Midfaste v/ Mikael Byrial Jensen Lørdag den 5. april Kl Dåbsgudstjeneste * Søndag den 6. april Mariæ Bebudelses dag Torsdag den 10. april Kl Gudstjeneste for ældre v/ Agnete Brink Søndag den 13. april Palmesøndag v/ Jens Dammeyer Torsdag den 17. april Skærtorsdag Kl Gudstjeneste Fredag den 18. april Langfredag v/ Jens Dammeyer Lørdag den 19. april Påskelørdag nat Kl midnatsgudstjeneste v/ Mikael Byrial Jensen Søndag den 20. april Påskedag v/ Agnete Brink Søndag den 21. april 2. påskedag v/ Mikael Byrial Jensen Lørdag den 26. april Kl Dåbsgudstjeneste * v/ Agnete Brink Søndag den 27. april 1. søndag efter påske v/ Agnete Brink Onsdag den 30. april Kl Kirke for småfolk Lørdag den 3. maj Kl : Konfirmation v/ Jens Dammeyer (Stolpedalsskolen 7.C) Søndag den 4. maj 2. søndag efter påske Kl. 9.00: Konfirmation v/ Mikael Byrial Jensen (Stolpedalsskolen 7.A) Kl : Konfirmation v/ Mikael Byrial Jensen (Stolpedalsskolen 7.B) Lørdag den 10. maj Kl : Konfirmation v/ Jens Dammeyer (Gl Hasseris skole 7.C) Søndag den 11. maj Kl. 9.00: Konfirmation (Gl. Hasseris skole 7.a) Kl : Konfirmation (Gl. Hasseris skole 7.b)

7 Fredag den 16. maj Bededag v/ Agnete Brink Søndag den 18. maj 4. søndag efter påske v/ Jens Dammeyer Søndag den 25. maj 5. søndag efter påske Torsdag den 29. maj Kristi Himmelfarts dag v/ Mikael Byrial Jensen Lørdag den 31. maj Kl Dåbsgudstjeneste * v/ Jens Dammeyer Søndag den 1. juni 6. søndag efter påske v/ Jens Dammeyer Voksendåb? Vi har erfaret, at der i Hasseris sogn er flere efterhånden voksne mennesker, der ikke fra barnsben er blevet døbt, fordi ens forældre fravalgte den mulighed. Og at man derfor i dag ikke er medlem af Den danske Folkekirke. Er du en af dem? Overvejer du i den forbindelse at blive medlem? Og kunne du tænke dig at blive klogere på dåben? Det kunne evt. gøres ved at deltage i en aften sammen med andre i samme situation og nogle af sognets præster. Du skal være mere end velkommen til at henvende dig til undertegnede for en uformel snak og yderligere oplysninger. Henriette Rosendal, sognepræst. Kontakt: eller på tlf: * Såfremt der er tilmeldt dåb. Juleindsamling Ved gudstjenesterne juleaften, juledag og 2. juledag 2013, blev der samlet kr ,- ind. Pengene er sendt til Kirkens Korshær i Aalborg, hvor de vil gøre stor gavn. Tak for alle bidrag. 7

8 Kontaktklubben Vi holder møde i salen under kirken den første onsdag i måneden fra kl Alle er velkomne. 5. marts Billedkunstneren Esben Hanefelt Kristensen Nogle mennesker jager tiden, andre lader sig jage af den. Esben Hanefelt Kristensen siger: I mine billeder prøver jeg at male tiden flydende. Malerierne befinder sig et eller andet sted mellem nu og da, og det der skal komme. De er en hymne til det store skaberværk og de mange eventyr og fortællinger, som udspringer af den universelle fantasi. Derfor går jeg udenom tidsånden og bevæger mig fjernt fra alfarvej i et landskab, hvor min sjæl kan finde vej. Måske mødes vi der? Kom og vær med til en spændende eftermiddag med Esben Hanefelt Kristensen. 2. april Solotrompetist fortæller om sit liv Trompetist Per Iversen vil fortælle om sit musikalske liv. Gennem mere end 65 år har Per Iversens liv været fyldt med musik. Han begyndte at optræde med trompet og harmonika, da han var omkring 13 år. Siden har han optrådt i alt fra forsamlingshuse til store koncertsale i udlandet. Per Iversen vil spille for os på nogle af de instrumenter, der har været med i hans karriere, så det bliver en eftermiddag med musik i forskellige genrer. I 33 år var Per Iversen solotrompetist i Aalborg Symfoniorkester. Er der et klaver i nærheden, spiller han gerne til en højskolesang eller en vise. Han spiller også gerne på harmonikaen. 7. maj Fra bondedreng på Lolland til journalist i Aalborg/Nordjylland Foredrag ved Jørgen Pyndt fra TV2/Nord om et spændende liv med aviser, radio og TV. Det stod ingen steder skrevet, at Jørgen Pyndt skulle ende som journalist i Nordjylland da han voksede op på en gård på Østlolland. Men sådan gik det. Efter 21 år på Sydhavsøerne flyttede han i slutningen af 1960 erne til Aalborg og Nordjylland. Først som skrivende medarbejder på Danmarks Radio i Aalborg for så at ende som redaktionssekretær, nyhedschef og studievært på TV2/Nord Det er historien om opvæksten på Lolland og et langt liv i journalistikkens tjeneste, vi kan glæde os til at høre den 7. maj. Udover journalistikken har Jørgen Pyndt også arbejdet som forfatter. Han har bl.a. skrevet den anmelderroste og meget solgte biografi om Aalborgs afgåede borgmester, Henning G. Jensen, Henning G. - politisk og privat. Juni Sommerudflugt dato og program følger senere. I juli og august måned er der sommerferie. Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf

9 9.marts, søndag kl Den nye sanger i Hasseris Kirkes vokalgruppe, Camilla Bredahl, præsenterer egne sange sammen med sit band, Rowbird. Frederik Fogde: Guitar, keys og effekter. Daniel Villadsen: Bas. Steffen Nordenstam: Guitar. Camilla Würtz Bredahl og Rowbird 15. april, tirsdag Kl Orlandus Lassus Matthaeuspassion Ranaissancens største og måske mest alsidige komponist Orlandus Lassus dramatiske udlægning af passionshistorien. Vokalensemblet Musica Ficta. Bo Holten, dirigent. Se omtale side april, tirsdag kl Børnemusical Tag med på tidsrejse gennem kirkemusikkens historie i drama og musik med kirkens børnekor u. ledelse af Marianne Haldrup og Karen Grarup plus kirkens band. Koncerter i Hasseris Kirke Festligt forårskormix 18. maj, søndag kl Hasseris Kirkes ungdomskor v. Marianne Haldrup og gæsteinstruktør Signe Pedersen 9

10 I Hasseris sogn tilbydes Besøgstjeneste Aalborgprovstiers menighedspleje,som Hasseris sogn er medlem af, tilbyder formidling af en frivillig besøgsven, hvis du mangler en snak med et andet menneske en gang imellem. Aflastningstjeneste Aflastningstjenesten er et tilbud til par, hvor den ene er syg. Den raske får hermed mulighed for et par timers pause til at komme hjemmefra. Vågetjeneste Ingen behøver at dø alene. Med denne mulighed sidder en frivillig hos den døende. Henvendelse Du kan kontakte kirkekontoret tlf , eller koordinator Birgitte Viftrup Mortensen tlf Vil du være besøgsven? Vil du som frivillig være med til at besøge, aflaste eller våge kan du også ringe til Birgitte og høre mere om, hvad det kræver af dig. Menighedsrådet 10

11 Når troen koster! - om religion og politik i Mellemøsten Nordjysk Kirkedag Lørdag den 29. marts kl , i Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg Professor, dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet tegner med udgangspunkt i en historisk belysning af udviklingen i forholdet mellem kristne og muslimer i Mellemøsten linierne frem til situationen i det moderne mellemøsten. Jørgen Bæk Simonsen er historiker og religionshistoriker med speciale i arabisk og islamisk historie og i politiske og økonomiske strukturer i den moderne arabiske verden. I perioden var han direktør for Det Danske Institut i Damaskus. Naser Khader, cand.polit., født i Damaskus, Syrien, tidligere politiker og nuværende forfatter, debattør, foredragsholder, rejseleder og Senior Fellow ved den amerikanske tænketank Hudson Institute og vært på programmet Arabiske stemmer på DR s P1 vil ud fra belyse de kristnes forhold i Mellemøsten i nyere tid og især efter Det Arabiske Forår. Dagen afsluttes af musikeren Jens Nielsen, som vil introducere en række nye salmer og ny kirkemusik. Der bliver god lejlighed til at synge med på salmerne. Tilmelding senest torsdag den 20. marts til Lars Møller Jensen på Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling sker samtidig med tilmelding til konto i Jyske Bank, reg.nr konto med tydelig indbetaler angivelse. Nordjysk Kirkedag er en fælles kirkelig inspirations- og debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står et udvalg med repræsentanter for Alborg Stiffs Mellemkirkelige Udvalg, Baptistkirken, Metodistkirken og Den Romersk-Katolske kirke samt folkekirkelige menighedsråd og studenterpræstearbejdet i Aalborg. 11

12 Tag dåbsbefalingen alvorligt Af Kirkeværge Arne Sloth Kristoffersen For år tilbage var jeg dansk delegeret ved Kirkernes Verdensråds kongres i Potsdam. En af dagene var temaet Peters fiskedræt, og jeg husker tydeligt, da en deltager fra Island sagde, at en fisker nøjes ikke med at kaste sit garn ud i havnebassinet i håb om, at fiskene vil svømme derind. Nej, han sejler ud på havet og kaster sit garn der, hvor han ved, at fiskene er. Dette indlæg kom jeg til at tænke på, da biskop Kjeld Holm udtalte til Kristeligt Dagblad, at han ikke troede på begrebet mission og efterfølgende omvendelse til kristendommen. Det er uforståeligt, at en biskop kan tage afstand fra mission og omvendelse, for Missionsbefalingen er dog noget af det mest centrale i kristendommen. Modsat Kjeld Holm har den fynske præst, Massoud Fouroozandeh, der er tidligere muslim og omvendt til kristendommen, taget missionsbefalingen alvorligt, for han missionerer, omvender og døber muslimer til kristendommen. Han har gjort en stor indsats for at bringe folkekirkens medlemmer tættere på de kristne nydanskere, der kommer i landets 212 migranteller indvandrerkirker. Massoud Fouroozandeh har da også fået Kristeligt Dagblads Pris på kr. og en statuette af Niels Helledie Men i stedet for påskønnelse har Massoud Fouroozandeh fået den danske bispestand imod sig, fordi han ikke døber de omvendte ind i folkekirken. Biskopperne burde i stedet takke ham og gøre en indsat for at åbne folkekirken for de kristne nydanskere. For de kommer stort set ikke i folkekirken, og det er da et kæmpe problem, der må gøres noget ved. Vokalensemblet Musica Ficta Specialensemble under Statens Kunstråd Musica Ficta er et professionelt vokalensemble, dannet i foråret 1996 af komponisten og dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret sin vision om et fleksibelt og projektorienteret ensemble, hvor den virtuose ensemblesang i alle dens afskygninger står i centrum. I Musica Ficta er det hvert projekts kunsteriske krav, der bestemmer gruppens størrelse og stemmekonstellation. Med en stabil kerne af udvalgte sangere, har ensemblet optrådt med alt fra tre til 24 personer. Alt Musica Fictas arbejde er tematisk, og grundtanken er, at musikoplevelsen får flere dimensioner, hvis man inddrager de historiske og idéhistoriske perspektiver. Dette udgangspunkt har resulteret i en serie nyskabende koncertprojekter, hvor også tekst, billede og fortælling har bidraget til, at give publikum en dybere oplevelse af fx. en epoke, en kunstnerpersonlighed eller en musikgenre. 12 Musica Facta spiller i kirken tirsdag den 15. april kl

13 Sognerejse til Israel og Jordan Der er mange gode grunde til at rejse til Israel/Palæstina, for der findes næppe noget sted på jorden, der er mere spændende og udfordrende både kulturelt, historisk, arkæologisk, politisk og religiøst. Begivenhederne i det lille område i Mellemøsten, der er på størrelse med Jylland, har igen og igen sat dagsordenen. I samarbejde med Unitas Rejser og Farsø Sogn arrangerer undertegnede en sognerejse for Hasseris og Farsø Sogne samt øvrige interesserede til Israel og Jordan i perioden d. 3. til d. 12. november i år. Udgangspunktet for denne rejse er, at vi vil besøge landet, hvor bibelhistorien bliver til konkrete steder, og hvor vi bogstavelig talt kan gå i Jesu fodspor. Samtidig oplever vi det moderne Israel og de politiske og religiøse konflikter, der præger landet, og vi får et indtryk af det jødiske folks historie. Vi besøger også Petra i Jordan, et fantastisk sted, der med al sin vælde og magt var et kraftcenter i datiden og stadig er meget imponerende. Som oplæg til rejsen arrangeres der et billedforedrag om Israel og Petra tirsdag d. 25. marts klokken i den lille sal i krypten under Hasseris Kirke. Alle er velkomne! Med venlig hilsen Mikael Byrial Jensen sognepræst Pilgrimsvandring Tema: Overgange til forandringer 2. påskedag bliver der arrangeret en pilgrimsvandring fra Vor Frue Kirke over Egholm til Vesterkær Kirke. Vandringen er arrangeret af præster og lægfolk fra de nævnte kirker; men alle er velkomne uanset, hvor man kommer fra. Temaet bliver dagens prædikentekst, om Maria ved graven påskemorgen. Vandringen begynder med pilgrimsandagt i Vor Frue Kirke og fortsætter derefter til Egholm, så den største del af vandringen kommer til at foregår på Egholm. Programmet bliver i store træk som følger: Kl : pilgrimsandagt i Vor Frue Kirke med efterfølgende vandring til Egholmfærgen. Kl : frokost på Egholm, hvorefter vandringen fortsætter på øen. Kl. 15:30: pilgrimsgudstjeneste i Vesterkær Kirke. Inden gudstjenesten serveres der kaffe og brød, når vi er nået frem til kirken. Der bliver både mulighed for at vandre sammen i indbyrdes samtale og i stilhed undervejs. Vi holder små pauser med korte andagter til at samle tankerne. Husk madpakke til frokosten, vand, fornuftig påklædning og fodtøj. Overfarten frem og tilbage fra Egholm er betalt af kirkerne. Velkommen til en smuk og eftertænksom pilgrimsvandring. Fred og alt godt! 13

14 Hasserisaftner I samarbejde med Folkeuniversitetet Onsdag den 19. marts kl Tro og gøgl Foredrag ved gallerist og forelægger Eric Kaare. Rundt om kunstneren Adi Holzer. I forbindelse med Adi Holzers 75 års fødselsdag, arrangerede Eric Kaare udstilling med Adi Holzer. Udstillingen blev vist både på Holmen, kunstmuseet i Løgumkloster og på Frederikshavn Kunstmuseum. I forbindelse med udstillingerne udgav Eric Kaare bogen Tro og Gøgl en samtalebog, der belyser de seneste sider af kunstneren Adi Holzers virke. Eric Kaare har siden 1971 arbejdet med mange internationale og danske kunstnere, både som udstillingsarrangør og i sit virke som grafisk udgiver/trykker. Mange års samarbejde med både Niels Helledie og Adi Holzer danner baggrund for foredraget. Foredraget kan ses som et oplæg til årets udstilling med Adi Holzer i Hasseris Kirke. Praktikant i kirken Mit navn er Kathrine Staghøj Liisberg og jeg skal her i foråret været tilknyttet Hasseris Kirke som praktikant hos Henriette og Mikael, dels i uge 10 og 11 og dels i uge 17 og 18. Jeg er cand. theol. fra Århus universitet og blev færdig i sommeren I dette forår går jeg på Pastoralseminariet i Århus for at færdiggøre min uddannelse, så jeg får mulighed for at søge embede som præst. I min studietid har jeg gjort mig forskellig kirkelig erfaring. Jeg har siddet i menighedsrådet i studentermenigheden i Århus, arbejdet som søndagsdegn i Helligåndskirken i Århus samt undervist konfirmander og minikonfirmander i Sønderholm- Frejlev og endelig været præstesekretær i Dall- Ferslev-Volsted pastorat. Derudover har jeg bl.a. været FDF leder i Ellidshøj FDF. Privat bor jeg i Ellidshøj med min mand Jens og vores søn Frederik på 8 måneder. Min mand er sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj, og vi nyder rigtig at bo i en lille by nær Aalborg, så vi får kombinationen af land og by. Jeg glæder mig til at få lov til at være en del af livet i og omkring Hasseris kirke og er sikker på det vil blive både spændende og lærerigt. Kathrine Staghøj Liisberg 14

15 Aktiviteter i Hasseris Kirke Babysalmesang Nyt hold - se på kirkens hjemmeside. ved Lene Forup Legestuesalmesang Nyt hold - se på kirkens hjemmeside. ved Lene Forup Børnekor (3. og 5. kl.): Torsdage: Ungdomskor (fra 6. kl.): Torsdage: Kontakt Marianne Haldrup, tlf FDF Hasseris Kontakt Anita Lambertsen tlf eller Poul Sørensen, tlf KFUM spejderne, Knuden Kontakt Søren Korsgaard, tlf Menighedsrådsmøder: kl den 26. marts og den 14. maj. Kom og syng med Har du lyst til at synge og til socialt samvær, så kom og syng med i Hasseris Kirkes lille sal onsdage kl den 19. marts den 23. april den 21. maj For yderligere oplysning kontakt: Karen Krarup på tlf eller Solveig Asmussen på tlf Sct. Nicolai Tjenesten - et folkekirkeligt tilbud om en anonym telefonsamtale. Åben hver aften mellem kl og Tlf Kirkegængere har færre depressive symptomer end mennesker, som ikke går i kirke Det hjælper på humøret at gå i kirke, viser en undersøgelse. Desuden er sammenhængen mellem kun få depressive symptomer og kirkegang stærkere blandt dem, som har oplevet dødsfald i familien i det seneste år. Det er kommet frem i en doktorafhandling, som Torgeir Sørensen har lavet ved Det teologiske Menighedsfakultet i Oslo og det religionpsykologiske center ved Sykehuset Innlandet i Brumunddal i Norge. Det oplyser det norske forskningssite forskning.no. Et andet resultat er, at de, som ofte går i kirke, har et lavere blodtryk end dem, som ikke går helt så ofte. Samtidig har de, som sjældent går i kirke, et lavere blodtryk end dem, som aldrig går i kirke, siger Torgeir Sørensen. Kirkebil Gangbesværede, som gerne vil i kirke, kan benytte kirkebilsordningen. Tilbudet gælder for sognets beboere til gudstjenester og øvrige arrangementer. Kontakt kirkekontoret på tlf senest fredagen før søndagens højmesse, ellers dagen før arrangementet. Hasseris Kirkes menighedsråd Salg af lys til fordel for Danmission I våbenhuset er der hver dag mulighed for at købe stearinlys i flere farver. Lysene sælges til fordel for Danmissions arbejde. Har du problemer med at læse artiklerne i sognebladet? Alle bladets artikler kan fåes som ren tekst i sort/hvid ved henvendelse på kirkens kontor. 15

16 Bliv indsamler Det giver en god fornemmelse i maven 16 Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling søndag den 9. marts fra Hasseris Kirke Søndag d. 9. marts sætter Hasseris sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige sogneindsamling under Folkekirkens Nødhjælp. Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. 55-årige Derebew Mekonen er en af de dygtigste bønder i landsbyen Tedesh i det nordlige Etiopiens bjerge. Hans familie klarer sig bedre end mange andre, men vejret forandrer sig. Gennemsnitstemperaturen stiger, regnen falder ikke, som den skal, og de traditionelle afgrøder giver ikke længere samme udbytte som før. Før i tiden høstede vi mange ærter og bønner, men nu går der insekter i dem, så vi har næsten opgivet at dyrke dem. I maj plantede vi sorghum i håbet om, at den korte regntid var på vej, men den kom ikke. De få frø, der spirede, blev brændt af af solen, fortæller Derebew Mekonen. Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Ole Lerup mail: eller tlf

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

juni, juli og august 2015. Årgang 59 Hasseris Sogneblad

juni, juli og august 2015. Årgang 59 Hasseris Sogneblad juni, juli og august 2015. Årgang 59 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

marts, april og maj 2015. Årgang 59 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2015. Årgang 59 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2015. Årgang 59 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

december 2012, januar og februar 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad

december 2012, januar og februar 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad december 2012, januar og februar 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen OnsdagsTræf - Et højskoleophold i hverdagen Efterår 2015/Forår 2016 Sommerudflugt til Gjorslev Gods 19. august 8.30-16.00 Som altid begynder årets Træfsæson med en tur ud i sommerlandet. I år går turen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere