KIRKEBLADET NØRRE NISSUM SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET NØRRE NISSUM SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - 2013"

Transkript

1 KIRKEBLADET SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER Høsten her og høsten hist Nyt fra menighedsrådet Spidsen Sogneaftner Aktiviteter i sognet NØRRE NISSUM KIRKE

2 Præstens spalte FRA MENIGHEDSRÅDET SPIDSEN Høsten her og høsten hist På billedet ser vi Nørre kirke omgivet af en hvedemark. Lige uden for kirkegårdshegnet gror og modnes kornet. De kerner, som blev sået i jorden en forårsdag, står nu som tunge kornaks. I vore haver er der saftspændte bær og frugter. Høsttiden er en livsbekræftende tid. De små frø har omsider sat kerne. Al vækst samler sammen til frugt, samler livsnerven i småbitte frø, gemmer sin blomstring og fryd, bag kapsel og lukket skal - som det hedder i digtet: Mod høst, af salmedigteren Inge Hertz Aarestrup. Kirkegården, der er omkredset af marker, kan være et billede på det forhold, som den kendte høstsalme kalder: Høsten her og høsten hist. Høsten udenfor kirkegårdsdiget minder os om den høst, der er indenfor diget. Det hedder også videre i digtet fra før: Høsten er nær, modningen bøjer sit ansigt mod jorden. Af jord er du kommet, til jord skal du blive. Af jord skal du igen opstå. De sidste ord i digtet lyder, når der kastes jord på en kiste. Der er ingen af os, der kan vide, hvornår vort livs høst er. Men en ting ved vi: Der er ingen af os, som undgår den høst. Det eneste helt sikre, der kan siges om vores liv, er, at vi skal dø. Den høst, der foregår udenfor kirkegårdsdiget, er afhængig af landmandens indsats. Men sådan er det ikke for høsten hist. Den er ikke afhængig af vores indsats. Det er derfor, at Grundtvig digter, sådan om den høst: Da høste vi, som fugle nu, der ikke så og pløje. Det har vi svært ved at forstå, og det er der ikke noget at sige til, at vi har, for vi hører ustandselig om, at vi ligger, som vi har redt. At vi høster, som vi har sået, og at vi kun kan høste, hvis vi har, og der, hvor vi har sået. Noget for noget. Vi ikke alene hører om, at det er sådan, det er også vores erfaring. Der er ikke ret meget, som kommer af ingenting, - er den lære, som livet har lært os. Derfor må vi anstrenge os frem mod de mål, som vi har sat os. Men den lære bøjer evangeliet sig ikke for. Det gør evangeliet ikke, fordi det ikke kommer fra mennesker. Evangeliet kommer til os fra Gud. Det glædelige budskab, som ordet evangelium betyder, er, at Gud har sendt os sin søn Jesus Kristus. Han er Guds nåde i menneskeskikkelse. Guds nåde betyder netop, at det ikke er det, vi har sået, der tæller. Eller vore egne anstrengelser det kommer an på. Nej, det, der betyder noget, er, at Jesus satte sit liv ind på, at vi er accepterede, som vi er. Min nåde er dig nok, - sådan lød det engang til Paulus. Det gælder også for dig og mig. De ord frigør os fra selv at skulle sørge for høsten hist eller fortjene frelsen, men ordene om Guds nåde alene frigør os ikke kun fra noget. De frigør os også til noget. Guds nåde frigør os til at være medmennesker for hinanden. Det er derfor, at Grundtvig kan digte i en salme: Nåden vil høste, hvad den sår, vil ikke nøjes med mindre. Leo Toftgaard Ny gravermedhjælper Som det fremgår af informationssiden, har vi fået ny gravermedhjælper. En ny er der dog ikke tale om, idet menighedsrådet blandt 8 ansøgere og ansættelsessamtale med 3 valgte at ansætte vores vikar under Frank Larsens sygdom, Allan Jensen i stillingen. Vi har lært Allan at kende som et venligt og roligt menneske samt en stabil arbejdskraft. Han er ansat i en 60 % stilling og vil således kun være i arbejde hos os i vækstsæsonen 15. april til sidst i november, hvor vinterdækningen skulle kunne være afsluttet. Vi glæder os over at kunne fortsætte samarbejdet med Allan og håber, at han vil kunne trives i arbejdet for vores kirke og kirkegård. Jens Lynge Babysalmesang Så er forberedelserne gjort, og vi er klar til at starte babysalmesang for vores sogn fælles med Gudum og Fabjerg. De 3 sogne står bag initiativet. Holdet begynder til september og varer til november. Første gang er onsdag 25. september. I det nye år påbegyndes et nyt hold. Sognenes organister Britta Kristensen og Eva Rahbek bliver ledere af holdet. Britta har her i foråret gennemgået et kursus i babysalmesang, så vi tror, det er i gode hænder, og glæder os til at få gang i vores nye aktivitet. Tilmelding skal ske til Britta Kristensen, t: , e: Brochurer vil ligge klar i kirkerne inden længe. Her står alt, hvad man gerne vil vide om emnet. Spidsen Formandens indledning ved det årlige møde mellem menighedsrådet og kirkens medarbejdere. Velkommen til medarbejdermøde. Medarbejder arbejder med, betyder det, og det er så det, vi gør, og det er utrolig vigtigt, at vi alle gør det, enten vi hører til dem, der får løn eller er frivillige og synes, det bærer lønnen i sig selv. Det, vi arbejder med på og er sammen om, er jo vores kirke på toppen af bakken. Og vi arbejder med på, at den skal være til på allerbedste vis, så forkyndelsen af evangeliet har de allerbedste betingelser her i vores sogn. DET er VORES ansvar. Vores opgaver er forskellige, men vi skal ville det samme. Det lykkes, når vi har respekt for de opgaver, der nu er hver enkelts, og har respekt for hinanden og hinandens arbejde. Allervigtigst er det, at vores menighed mærker, at vi sørger godt for at holde kirke for dem, at de føler, vi sammen med dem kan lide og er glade for kirken her. De er nemlig en utrolig trofast menighed. De SKAL kunne mærke, at også vi ansatte og menighedsråd er glade for vores hverv. Glæden skal kunne mærkes især ved gudstjenesterne, som jo bør være en fest, hvor Vor Herre selv har budt ind. Tak for de nap I hver især tager, og vi vil blive ved at arbejde med - være MEDarbejdere. Høstmotiv som kalkmaleri i Nørre Strø kirke, Nordøstskåne. Foto: Poul Juul 2 3

3 SOGNEAFTNER AKTIVITETER I SOGNET Onsdag 18. september kl Digtning og sandhed v/ sognepræst Sanne Busk Thøisen Fra litteraturens verden er mange af os dybt fortrolige med, at det opdigtede har sine egne sandheder, der taler til vore erfaringer og udvider vores verden. Færre tænker måske over, at det samme gælder for Biblens vedkommende. Imidlertid har den inspireret megen litteratur, ligesom megen litteratur viser hen til bibelske motiver. Et foredrag om litteratur og teologi med strejftog i ældre og nyere litteratur og i Biblens verden. Mortensaften nydes med god mad, musik og fællessang Onsdag 23. oktober kl Halvmånen og korset Islam og kristendom v/ sognepræst Niels Henrik Arendt, Staby og Madum Islam og kristendom har en del til fælles, troen på den ene Gud, som har skabt verden og taler til menneskene. En række fortællinger, f.eks. om skabelse og syndefald og Jesu fødsel findes både i Koranen og Biblen. Jo mere man arbejder sig ned i lighederne, desto mere iøjnefaldende bliver dog forskellene. Foredraget rummer dels beretningen om Islams opståen og udbredelse og en kort gennemgang af nogle grundlæggende kendetegn for denne verdensreligion, dels en sammenligning med kristendommen. Det belyser temaer som gudsforståelse, opfattelsen af Jesus, opfattelsen af mennesket, synet på magt, politik og religiøs frihed samt synet på mission. Fredag 8. november kl Mortensaften Atter i år fejrer vi Mortensaften i kirkehuset. Vi pynter op og nyder den gode mad fra Lilly på Borgen. Musikken leveres også i år af Martin Ravn, Carsten Jensen og Helge Michno. Der er fællessang Kaffe og kage og forhåbentlig et godt samvær. Prisen bliver meddelt senere. Torsdag 28. november kl i Gudum Kirke Kirkehøjskolen Lemvig provsti Emne: De glemte julesalmer Oplæg ved sognepræst Bettina Reese Tonnesen, Nørlem. Fællessalmesang ved sognepræst Ebbe Sunesen, Gudum-Fabjerg Minikonfirmander Minikonfirmandundervisning for 3. klasse på Nørre skole begynder i september. Undervisningen består af mange forskellige og spændende ting, som at lede efter forsvundne får i kirken og støbning af tinkors, men salmesang og bibelfortælling vil naturligvis også være en del af samværet. Det vil hver gang være sådan, at vi afslutter med at spise boller og drikke saftevand sammen. Undervisningen foregår i Kirkehuset, torsdage fra kl til Konfirmander I slutningen af august begyndte konfirmanderne på deres undervisning. I konfirmandundervisningen er det den kristne børnelærdom, Fadervor og Trosbekendelsen, der er i centrum. Som en naturlig og nødvendig del deltager konfirmanderne også jævnligt i søndagens gudstjeneste. Den oktober er vi på weekendtur i Kærnehuset i Flynder. Der er i alt 47 konfirmander, som er fordelt på fire undervisningshold. Der arbejdes koncentreret ved konfirmand-forældreaften Der er to hold konfirmander fra specialklasserne, som bliver undervist tirsdag formiddag. Hold 1 undervises af Ebbe Sunesen fra kl til Hold 2 undervises af Leo Toftgaard fra kl til Af skematekniske grunde bliver 7.a og 7. b undervist om eftermiddagen af Leo Toftgaard. 7.a tirsdage fra kl til og 7.b onsdage fra kl til I 2014 er der konfirmation søndag 4. maj. Den første gang er torsdag 5. september. Der er tale om i alt 10 undervisningsgange. Søndag 24. november kl er der afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne. 4 5

4 AKTIVITETSKALENDER INFORMATION HVAD GØR MAN VED Menighedsrådet Menighedsrådmøder kl Tirsdag 17. september Onsdag 9. oktober Onsdag 13. november Offentlig adgang i Kirkehuset. SOGNEAFTNER Menighedsrådets Aktivitetsudvalg Kontakt:, , Møderne foregår i Kirkehuset. Onsdag 18. september kl Digtning og sandhed v/ sognepræst Sanne Busk Thøisen Onsdag 23. oktober kl Halvmånen og korset Islam og kristendom v/sognepræst Niels H. Arendt, Staby & Madum Fredag 8. november kl Mortensaften Spisning og underholdning KFUM-SPEJDERNE Kontakt: Jette Vejlby, Ulve- og spejdermøder, tirsd. kl i spejderhuset Knuden, Hovedgaden 66b KFUM OG KFUK Kontakt: Bjarne Knudsen, , E: Fredagsfamilien - med og uden børn. Kontakt: Lene Buchhave, , Arrangementer for hele familien: fredag i Østhallens cafeteria. seniorkredsen Kontakt: Grete & Verner Dahl, Alle møder afholdes i Kirkehuset. Tirsdag 3. september kl Tirsdag 1. oktober kl Lørdag 2. november kl KFUM og KFUK Voksenstævne. Program følger Tirsdag 5. november kl INDRE MISSION Kontakt: Bodil Nielsen, T: M: E: Bibelkreds ca. 1 gang om måneden. Bodil Nielsen, Møderne foregår i Missionshuset, Kirkebyen 30, hvor intet andet er bemærket: Torsdag 22. august kl Åbningsfest m/ fællesspisning v. missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm Torsdag 29. august kl Bibeltime hos Erna og Hans Sønderriis, Seminarievej 69 Torsdag 12. september kl Høst og fødselsdagsfest Tale v. sognepræst Leo Toftgaard Torsdag 26. september kl Bibeltime hos Marianne og Robert Jakobsen, Grummegårdsparken 26 Tir. 1. og ons. 2. oktober kl Kredsmøder i Møborg kirke og Missionshus Program udkommer senere. Lørdag 5. oktober Familiedag i Lemvig Missionshus Klippen Program udkommer senere. Mandag 7. oktober kl Kvindestævne i Lemvig Missionshus Klippen. Program udkommer senere. Torsdag 10. oktober kl Møde v. Missionær Simon Overgaard Pedersen, Lemvig Torsdag 24. oktober kl Bibeltime hos Bodil og Christian Nielsen, Østerled november kredsmøder kl Tirsdag i Humlum Kirkehus v. missionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm Onsdag i Lomborg Missionshus v. missionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm Torsdag i Bøvlingbjerg Missionshus v. mediekonsulent Asbjørn Asmussen, Fredericia Torsdag 14. november kl Møde v. missionær Heri Elttør, Aulum Torsdag 21. november kl Generalforsamling. Torsdag 5. december kl Adventshygge Hos Mary og Rudolf Olesen, Nygårdsvej 5 DANMISSION Onsdag 18. september kl Danmission-stævne i Voldhøj Kirke, Park Allé 18, Struer. Udvikling og fred i Cambodja. v. landerepræsentant Ernst Jürgensen. Torsdag 10. oktober kl Efterårsdistriktsmøde i Flynder Menighedshus. Taler: Tidl. landsformand Lars Mandrup, Lystrup. KFUM-Spejdernes julemarked Lørdag 30. november i Seminariets Festsal. Salg af juletræer, adventskranse og juledekorationer - Lotteri og fiskedam - Stort kaffebord Velkommen til en hyggelig eftermiddag for hele familien og støt det lokale spejderarbejde. Sognepræstens kursus og ferie Kursus: mandag onsdag Ferie: mandag søndag Fungerende sognepræst i Nørre Sogn: Ebbe Sunesen, T: , E: Sognepræst Leo Toftgaard Ringvej 79, Nørre T: E: Sognepræsten har fri om mandagen. Præstens telefonsvarer vil henvise til vagthavende præst i Provstiet. I sognepræstens ferie og friweekends passes embedet af Ebbe Sunesen, Gudum-Fabjerg. T: , E: Kirkesangere Kirsten Kristensen T: E: Jens Bo Kristiansen T: E: Graver og kirketjener Linda Flyvholm Gravermedhjælper Allan Jensen Døbte Alfred Dalgaard Bramming, Nørre Lærke Karlsen Schultz, Nørre Magnus Vendelbo Lynge, Nørre Emilie Balleby Møldambjærg, Nørre Maja Jakobsen, Nørre Viede Heidi Maria Felbig Skånstrøm og Mikael Skånstrøm, Slagelse Døde og begravede Ellen Holbæk Mogensen, Nørre Edith Elvira Gjelstrup, Nørre Asgeir Sveinbjørn Gudjohnsen, Fabjerg Kurt Madsen, Nørre Menighedsrådets formand Kirkebyen 14, T: T: Menighedsrådets kasserer Grete Tidemann Dahl Remmerstrandvej 42 T: E: Kirkeværge Thea Meldgaard Kirkebyen 6 T: Fødsel? Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen afleveres eller sendes til sognepræsten, så den er fremme senest 14 dage efter fødslen. Dåb? Dåb anmeldes til sognepræsten helst 14 dage før den ønskede dåbsdag. Ved anmeldelse af dåb aftales tid for en samtale om dåben. Vielse? Vielse anmeldes til sognepræsten i god tid. I den kommune, hvor man bor, henvender man sig højst 4 måneder før vielsen på borgmesterkontoret og anmoder om en prøvelsesattest. Denne samt dåbsattester medbringes til præsten til bryllupssamtalen. Dødsfald? Man henvender sig til sognepræsten, der skal foretage begravelsen og aftaler begravelsestidspunktet samt tidspunkt for en samtale forud for begravelsen. Ønske om samtale med præsten? Enhver kan henvende sig til sognepræsten og anmode om en samtale. Præsten modtager også gerne henvendelse om besøg i hjemmet eller på sygehuset og angående hjemmealtergang, hvis man er ude af stand til at komme i kirke. Præsten har tavshedspligt. Kirkebladets redaktion Bjarne Knudsen (ansv.) Bodil Mikkelsen, Leo Toftgaard Design: Complot. Foto: Complot, Per Harslund. Stof til næste nummer bedes indleveret senest mandag 4. november 2013 til: Bjarne Knudsen, E: Kirkebladet udgives af Nørre Menighedsråd 4 gange årligt: 1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts. Organist Britta Kristensen Kirkegårdens personale Kirkens hjemmeside T: træffes på T: E: 6 E: E: 7

5 GUDSTJENSTER SEPTEMBER Søndag 1. september s. e. trin. Kl.10.00, Leo Toftgaard Luk. 17, Kollekt: FDF s missionsprojekt Søndag 8. september s. e. trin. Matt. 6,24 34 Søndag 15. september s. e. trin. Luk. 7, Kirkekaffe Tirsdag 17. september - Spaghettigudstjeneste Kl , Leo Toftgaard Søndag 22. september s. e. trin. Kl.10.00, Leo Toftgaard Luk. 14, 1 11 Søndag 29. september s. e. trin. Matt. 22, Høstgudstjeneste OKTOBER Søndag 6. oktober s. e. trin. Mark. 2, 1 12 kirkekaffe Søndag 13. oktober s. e. trin. Matt. 22, 1 14 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp Søndag 20. oktober s. e. trin. Joh. 4, Søndag 27. oktober s. e. trin. Matt. 18, Buskgudstjeneste NOVEMBER Søndag 3. november - Alle helgens dag Matt. 5, 1-12 Kollekt: KFUM s Soldatermission kirkekaffe Søndag 10. november s. e. trin. Kl , Ebbe Sunesen Matt. 9, Søndag 17. november s. e. trin. Matt. 24, Tirsdag 19. november - Spaghettigudstjeneste Kl , Leo Toftgaard Søndag 24. november - Sidste s. i kirkeåret Matt. 25, Afslutning med minikonfirmander DECEMBER Søndag 1. december - 1. s. i advent Luk. 4, Søndag 8. december - 2. s. i advent Matt. 25, 1 13 Nadvergudstjenester på Østcentret kl Torsdag 12. september ved Leo Toftgaard Torsdag 10. oktober ved Ebbe Sunesen Torsdag 14. november ved Leo Toftgaard Høstgudstjeneste Søndag 29. september kl I det gamle bondesamfund blev høstfesten som regel afholdt på Mikkelsdag, den 29. september. Den gamle skik kan man også se beskrevet i litteraturen. Martin A. Hansens novelle Høstgildet foregår en Mikkelsdag, og det samme gør Henrik Pontoppidans novelle Idyl. Søndag den 29. september kl holder vi høstgudstjeneste tilrettelagt både for børn og voksne. Der er en særlig stemning i kirken den dag, hvor der er smukt pyntet med korn og efterårets blomster. Børnene samles forud for gudstjenesten i våbenhuset og går ind i kirken i procession med noget af årets høst. Frugterne bliver lagt i en kurv, og efter gudstjenesten afholdes der auktion over de frugter mv., som børnene har båret ind. De indkomne penge bliver lagt til høstofret. Det plejer at være en rigtig festlig dag, hvor der også efterfølgende bliver indbudt til en let frokost i Kirkehuset. BUSKgudstjeneste Søndag 27. oktober kl Buskgudstjenesten er en landsdækkende gudstjeneste, hvor børn, unge, sogn og kirke er i centrum. Den ligger fast sidste søndag i oktober, som i år er 22. søndag efter trinitatis. Tema: Den gældbundne tjener. Ved gudstjenesten medvirker spejderne, konfirmanderne og minikonfirmanderne. Velkommen til en anderledes gudstjeneste. Halloweengudstjeneste for unge Lørdag 2. november kl i Thyborøn Kirke Der afgår spøgelsestog fra Lemvig Banegård kl , og toget kommer retur til Lemvig kl Deltagelse er gratis. Arr.: Forum for Unge og Kirke i Lemvig Provsti. Følg med på Facebook - søg på unge og kirke KIRKEBIL: Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at transportere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra Nørre Turist, telefon Man skal senest lørdag kl. 18 have tilmeldt sig til kørsel. Taxaen afhenter min. før gudstjenestens start. Man skal være klar på dette tidspunkt, idet flere måske skal med samme taxa.

KIRKEBLADET NØRRE NISSUM JUNI - JULI - AUGUST - 2013. Livets sejlads Nyt fra menighedsrådet Sognearrangementer Konfirmander 2013 Aktiviteter i sognet

KIRKEBLADET NØRRE NISSUM JUNI - JULI - AUGUST - 2013. Livets sejlads Nyt fra menighedsrådet Sognearrangementer Konfirmander 2013 Aktiviteter i sognet KIRKEBLADET JUNI - JULI - AUGUST - 2013 Livets sejlads Nyt fra menighedsrådet Sognearrangementer Konfirmander 2013 Aktiviteter i sognet NØRRE NISSUM KIRKE Præstens spalte Livets sejlads Digteren Ambrosius

Læs mere

KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2013/14

KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2013/14 KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2013/14 Præstens spalte Nyt fra menighedsrådet Sognearrangementer Konfirmander & minikonfirmander Aktiviteter i sognet NØRRE NISSUM KIRKE Præstens spalte Lyset

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2014/15 NØRRE NISSUM

KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2014/15 NØRRE NISSUM KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2014/15 NØRRE NISSUM KIRKE præstens spalte Julen begynder med et barn Foto: Poul Juul Gud blev menneske, det er julens hovedbudskab. Det store og mærkelige i det,

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Gudum Fabjerg Kirkeblad Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013 Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Præstens hjørne Hvad brænder du for? For nylig var jeg sammen med

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 66. årgang. Oktober 2013 - Januar 2014

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 66. årgang. Oktober 2013 - Januar 2014 66. årgang 5 KIRKEBLAD Hove - Hygum - Tørring Oktober 2013 - Januar 2014 DDS 449 Vor Herre tar de små i favn, dem skal I ikke hindre! Det er jo Jesu blik, vi ser i barneøjne tindre! For i Guds hånd og

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Høstens gave Nummer 5 August - september 2007 34.

høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Høstens gave Nummer 5 August - september 2007 34. høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Nummer 5 August - september 2007 34. årgang Høstens gave Høstens gave Forsidebilledet er denne gang to af felterne

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKESTOFFET. All inclusive... Ryde-Handbjerg. Kontakt Overlade Larsen. Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08

KIRKESTOFFET. All inclusive... Ryde-Handbjerg. Kontakt Overlade Larsen. Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08 RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg All inclusive... Efter en maj som den vi har haft i år, er det tillokkende at hoppe på alle rejseselskabernes reklamer. Vi finder dem i postkassen, de kommer som

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkelig vejviser og indhold

Kirkelig vejviser og indhold Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

KIRKEBLADET. Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) September

KIRKEBLADET. Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) September KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! Jerslev Kirke Hvis du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville

Læs mere

Nr. 4 Oktober - december 2015

Nr. 4 Oktober - december 2015 Nr. 4 Oktober - december 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag... 2 Kristendomskursus.dk.... 2 Bjarne Nielsen Brovst.... 3 Kirkekalender... 4 BUSK-gudstjeneste... 5 Minikonfirmander.... 5 Kirkelig

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 68. årgang. August-November 2015

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 68. årgang. August-November 2015 68. årgang 3 KIRKEBLAD Hove - Hygum - Tørring August-November 2015 Dåb Kirkelige handlinger Lukas Sø Holm Toft Døbt den 10.maj 2015 i Tørring Kirke af sognepræst Iben Tolstrup Vielser & Velsignelser Naja

Læs mere

KirkeNyt 3. Kvartal 2015

KirkeNyt 3. Kvartal 2015 Gudstjenesteoversigt 2015 Søndag Vinding Vind Præst 5.7. 5.s.e.trin. 10.30 9.00 MM 12.7. 6.s.e.trin. 9.00 10.30 MM 19.7. 7.s.e.trin. 9.00 Aulum præst 26.7. 8.s.e.trin. 10.30 Aulum præst 2.8. 9.s.e.trin.

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 3 Maj/juni 2011 20. årg.

Orø Kirkeblad. Nr. 3 Maj/juni 2011 20. årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Maj/juni 2011 20. årg. Redaktionelt: Tilgivelse Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad juli/august 2011 er d. 1. juni 2011. Foto: Kristian

Læs mere

september, oktober og november 2015

september, oktober og november 2015 september, oktober og november 2015 Solvang Kirke Remisevej 10-12 2300 København S www.solvangkirke.dk Sognekontoret Kordegne Bodil Rasmussen og Gerd Lottenburger Viktor åbent man. tirs. ons. og fre. 9-13

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 3 Årgang 2 Juni - september 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen det at begive sig til kirkegården er en måde at rejse sig på, at tage et ansvar for de dødes

Læs mere

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen Håndtag til minikonfirmandundervisningen Roskilde Stift 2007 Håndtag til minikonfirmandundervisning Roskilde Stift 2007 Indhold 1. udgave, 1. oplag 2007 Roskilde Stift/ Minikonfirmandudvalget: Stinna Ahrenst,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Præstetanker Konfirmander 2014 Litteraturkredsen Septemberkoncert Stafetten

Præstetanker Konfirmander 2014 Litteraturkredsen Septemberkoncert Stafetten kirkenyt J U N I - J U L I - A U G U S T 2 0 1 4 Præstetanker Konfirmander 2014 Litteraturkredsen Septemberkoncert Stafetten PRÆSTETANKER - om livskvalitet... Forfatteren (og kollegaen) Johannes Møllehave

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang

Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang Sommeren går på hæld Sommeren går lige så stille på hæld. Sommervejret har været som det plejer. Ustadigt. Det har budt på regn

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere