KIRKEBLADET NØRRE NISSUM SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET NØRRE NISSUM SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - 2013"

Transkript

1 KIRKEBLADET SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER Høsten her og høsten hist Nyt fra menighedsrådet Spidsen Sogneaftner Aktiviteter i sognet NØRRE NISSUM KIRKE

2 Præstens spalte FRA MENIGHEDSRÅDET SPIDSEN Høsten her og høsten hist På billedet ser vi Nørre kirke omgivet af en hvedemark. Lige uden for kirkegårdshegnet gror og modnes kornet. De kerner, som blev sået i jorden en forårsdag, står nu som tunge kornaks. I vore haver er der saftspændte bær og frugter. Høsttiden er en livsbekræftende tid. De små frø har omsider sat kerne. Al vækst samler sammen til frugt, samler livsnerven i småbitte frø, gemmer sin blomstring og fryd, bag kapsel og lukket skal - som det hedder i digtet: Mod høst, af salmedigteren Inge Hertz Aarestrup. Kirkegården, der er omkredset af marker, kan være et billede på det forhold, som den kendte høstsalme kalder: Høsten her og høsten hist. Høsten udenfor kirkegårdsdiget minder os om den høst, der er indenfor diget. Det hedder også videre i digtet fra før: Høsten er nær, modningen bøjer sit ansigt mod jorden. Af jord er du kommet, til jord skal du blive. Af jord skal du igen opstå. De sidste ord i digtet lyder, når der kastes jord på en kiste. Der er ingen af os, der kan vide, hvornår vort livs høst er. Men en ting ved vi: Der er ingen af os, som undgår den høst. Det eneste helt sikre, der kan siges om vores liv, er, at vi skal dø. Den høst, der foregår udenfor kirkegårdsdiget, er afhængig af landmandens indsats. Men sådan er det ikke for høsten hist. Den er ikke afhængig af vores indsats. Det er derfor, at Grundtvig digter, sådan om den høst: Da høste vi, som fugle nu, der ikke så og pløje. Det har vi svært ved at forstå, og det er der ikke noget at sige til, at vi har, for vi hører ustandselig om, at vi ligger, som vi har redt. At vi høster, som vi har sået, og at vi kun kan høste, hvis vi har, og der, hvor vi har sået. Noget for noget. Vi ikke alene hører om, at det er sådan, det er også vores erfaring. Der er ikke ret meget, som kommer af ingenting, - er den lære, som livet har lært os. Derfor må vi anstrenge os frem mod de mål, som vi har sat os. Men den lære bøjer evangeliet sig ikke for. Det gør evangeliet ikke, fordi det ikke kommer fra mennesker. Evangeliet kommer til os fra Gud. Det glædelige budskab, som ordet evangelium betyder, er, at Gud har sendt os sin søn Jesus Kristus. Han er Guds nåde i menneskeskikkelse. Guds nåde betyder netop, at det ikke er det, vi har sået, der tæller. Eller vore egne anstrengelser det kommer an på. Nej, det, der betyder noget, er, at Jesus satte sit liv ind på, at vi er accepterede, som vi er. Min nåde er dig nok, - sådan lød det engang til Paulus. Det gælder også for dig og mig. De ord frigør os fra selv at skulle sørge for høsten hist eller fortjene frelsen, men ordene om Guds nåde alene frigør os ikke kun fra noget. De frigør os også til noget. Guds nåde frigør os til at være medmennesker for hinanden. Det er derfor, at Grundtvig kan digte i en salme: Nåden vil høste, hvad den sår, vil ikke nøjes med mindre. Leo Toftgaard Ny gravermedhjælper Som det fremgår af informationssiden, har vi fået ny gravermedhjælper. En ny er der dog ikke tale om, idet menighedsrådet blandt 8 ansøgere og ansættelsessamtale med 3 valgte at ansætte vores vikar under Frank Larsens sygdom, Allan Jensen i stillingen. Vi har lært Allan at kende som et venligt og roligt menneske samt en stabil arbejdskraft. Han er ansat i en 60 % stilling og vil således kun være i arbejde hos os i vækstsæsonen 15. april til sidst i november, hvor vinterdækningen skulle kunne være afsluttet. Vi glæder os over at kunne fortsætte samarbejdet med Allan og håber, at han vil kunne trives i arbejdet for vores kirke og kirkegård. Jens Lynge Babysalmesang Så er forberedelserne gjort, og vi er klar til at starte babysalmesang for vores sogn fælles med Gudum og Fabjerg. De 3 sogne står bag initiativet. Holdet begynder til september og varer til november. Første gang er onsdag 25. september. I det nye år påbegyndes et nyt hold. Sognenes organister Britta Kristensen og Eva Rahbek bliver ledere af holdet. Britta har her i foråret gennemgået et kursus i babysalmesang, så vi tror, det er i gode hænder, og glæder os til at få gang i vores nye aktivitet. Tilmelding skal ske til Britta Kristensen, t: , e: Brochurer vil ligge klar i kirkerne inden længe. Her står alt, hvad man gerne vil vide om emnet. Spidsen Formandens indledning ved det årlige møde mellem menighedsrådet og kirkens medarbejdere. Velkommen til medarbejdermøde. Medarbejder arbejder med, betyder det, og det er så det, vi gør, og det er utrolig vigtigt, at vi alle gør det, enten vi hører til dem, der får løn eller er frivillige og synes, det bærer lønnen i sig selv. Det, vi arbejder med på og er sammen om, er jo vores kirke på toppen af bakken. Og vi arbejder med på, at den skal være til på allerbedste vis, så forkyndelsen af evangeliet har de allerbedste betingelser her i vores sogn. DET er VORES ansvar. Vores opgaver er forskellige, men vi skal ville det samme. Det lykkes, når vi har respekt for de opgaver, der nu er hver enkelts, og har respekt for hinanden og hinandens arbejde. Allervigtigst er det, at vores menighed mærker, at vi sørger godt for at holde kirke for dem, at de føler, vi sammen med dem kan lide og er glade for kirken her. De er nemlig en utrolig trofast menighed. De SKAL kunne mærke, at også vi ansatte og menighedsråd er glade for vores hverv. Glæden skal kunne mærkes især ved gudstjenesterne, som jo bør være en fest, hvor Vor Herre selv har budt ind. Tak for de nap I hver især tager, og vi vil blive ved at arbejde med - være MEDarbejdere. Høstmotiv som kalkmaleri i Nørre Strø kirke, Nordøstskåne. Foto: Poul Juul 2 3

3 SOGNEAFTNER AKTIVITETER I SOGNET Onsdag 18. september kl Digtning og sandhed v/ sognepræst Sanne Busk Thøisen Fra litteraturens verden er mange af os dybt fortrolige med, at det opdigtede har sine egne sandheder, der taler til vore erfaringer og udvider vores verden. Færre tænker måske over, at det samme gælder for Biblens vedkommende. Imidlertid har den inspireret megen litteratur, ligesom megen litteratur viser hen til bibelske motiver. Et foredrag om litteratur og teologi med strejftog i ældre og nyere litteratur og i Biblens verden. Mortensaften nydes med god mad, musik og fællessang Onsdag 23. oktober kl Halvmånen og korset Islam og kristendom v/ sognepræst Niels Henrik Arendt, Staby og Madum Islam og kristendom har en del til fælles, troen på den ene Gud, som har skabt verden og taler til menneskene. En række fortællinger, f.eks. om skabelse og syndefald og Jesu fødsel findes både i Koranen og Biblen. Jo mere man arbejder sig ned i lighederne, desto mere iøjnefaldende bliver dog forskellene. Foredraget rummer dels beretningen om Islams opståen og udbredelse og en kort gennemgang af nogle grundlæggende kendetegn for denne verdensreligion, dels en sammenligning med kristendommen. Det belyser temaer som gudsforståelse, opfattelsen af Jesus, opfattelsen af mennesket, synet på magt, politik og religiøs frihed samt synet på mission. Fredag 8. november kl Mortensaften Atter i år fejrer vi Mortensaften i kirkehuset. Vi pynter op og nyder den gode mad fra Lilly på Borgen. Musikken leveres også i år af Martin Ravn, Carsten Jensen og Helge Michno. Der er fællessang Kaffe og kage og forhåbentlig et godt samvær. Prisen bliver meddelt senere. Torsdag 28. november kl i Gudum Kirke Kirkehøjskolen Lemvig provsti Emne: De glemte julesalmer Oplæg ved sognepræst Bettina Reese Tonnesen, Nørlem. Fællessalmesang ved sognepræst Ebbe Sunesen, Gudum-Fabjerg Minikonfirmander Minikonfirmandundervisning for 3. klasse på Nørre skole begynder i september. Undervisningen består af mange forskellige og spændende ting, som at lede efter forsvundne får i kirken og støbning af tinkors, men salmesang og bibelfortælling vil naturligvis også være en del af samværet. Det vil hver gang være sådan, at vi afslutter med at spise boller og drikke saftevand sammen. Undervisningen foregår i Kirkehuset, torsdage fra kl til Konfirmander I slutningen af august begyndte konfirmanderne på deres undervisning. I konfirmandundervisningen er det den kristne børnelærdom, Fadervor og Trosbekendelsen, der er i centrum. Som en naturlig og nødvendig del deltager konfirmanderne også jævnligt i søndagens gudstjeneste. Den oktober er vi på weekendtur i Kærnehuset i Flynder. Der er i alt 47 konfirmander, som er fordelt på fire undervisningshold. Der arbejdes koncentreret ved konfirmand-forældreaften Der er to hold konfirmander fra specialklasserne, som bliver undervist tirsdag formiddag. Hold 1 undervises af Ebbe Sunesen fra kl til Hold 2 undervises af Leo Toftgaard fra kl til Af skematekniske grunde bliver 7.a og 7. b undervist om eftermiddagen af Leo Toftgaard. 7.a tirsdage fra kl til og 7.b onsdage fra kl til I 2014 er der konfirmation søndag 4. maj. Den første gang er torsdag 5. september. Der er tale om i alt 10 undervisningsgange. Søndag 24. november kl er der afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne. 4 5

4 AKTIVITETSKALENDER INFORMATION HVAD GØR MAN VED Menighedsrådet Menighedsrådmøder kl Tirsdag 17. september Onsdag 9. oktober Onsdag 13. november Offentlig adgang i Kirkehuset. SOGNEAFTNER Menighedsrådets Aktivitetsudvalg Kontakt:, , Møderne foregår i Kirkehuset. Onsdag 18. september kl Digtning og sandhed v/ sognepræst Sanne Busk Thøisen Onsdag 23. oktober kl Halvmånen og korset Islam og kristendom v/sognepræst Niels H. Arendt, Staby & Madum Fredag 8. november kl Mortensaften Spisning og underholdning KFUM-SPEJDERNE Kontakt: Jette Vejlby, Ulve- og spejdermøder, tirsd. kl i spejderhuset Knuden, Hovedgaden 66b KFUM OG KFUK Kontakt: Bjarne Knudsen, , E: Fredagsfamilien - med og uden børn. Kontakt: Lene Buchhave, , Arrangementer for hele familien: fredag i Østhallens cafeteria. seniorkredsen Kontakt: Grete & Verner Dahl, Alle møder afholdes i Kirkehuset. Tirsdag 3. september kl Tirsdag 1. oktober kl Lørdag 2. november kl KFUM og KFUK Voksenstævne. Program følger Tirsdag 5. november kl INDRE MISSION Kontakt: Bodil Nielsen, T: M: E: Bibelkreds ca. 1 gang om måneden. Bodil Nielsen, Møderne foregår i Missionshuset, Kirkebyen 30, hvor intet andet er bemærket: Torsdag 22. august kl Åbningsfest m/ fællesspisning v. missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm Torsdag 29. august kl Bibeltime hos Erna og Hans Sønderriis, Seminarievej 69 Torsdag 12. september kl Høst og fødselsdagsfest Tale v. sognepræst Leo Toftgaard Torsdag 26. september kl Bibeltime hos Marianne og Robert Jakobsen, Grummegårdsparken 26 Tir. 1. og ons. 2. oktober kl Kredsmøder i Møborg kirke og Missionshus Program udkommer senere. Lørdag 5. oktober Familiedag i Lemvig Missionshus Klippen Program udkommer senere. Mandag 7. oktober kl Kvindestævne i Lemvig Missionshus Klippen. Program udkommer senere. Torsdag 10. oktober kl Møde v. Missionær Simon Overgaard Pedersen, Lemvig Torsdag 24. oktober kl Bibeltime hos Bodil og Christian Nielsen, Østerled november kredsmøder kl Tirsdag i Humlum Kirkehus v. missionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm Onsdag i Lomborg Missionshus v. missionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm Torsdag i Bøvlingbjerg Missionshus v. mediekonsulent Asbjørn Asmussen, Fredericia Torsdag 14. november kl Møde v. missionær Heri Elttør, Aulum Torsdag 21. november kl Generalforsamling. Torsdag 5. december kl Adventshygge Hos Mary og Rudolf Olesen, Nygårdsvej 5 DANMISSION Onsdag 18. september kl Danmission-stævne i Voldhøj Kirke, Park Allé 18, Struer. Udvikling og fred i Cambodja. v. landerepræsentant Ernst Jürgensen. Torsdag 10. oktober kl Efterårsdistriktsmøde i Flynder Menighedshus. Taler: Tidl. landsformand Lars Mandrup, Lystrup. KFUM-Spejdernes julemarked Lørdag 30. november i Seminariets Festsal. Salg af juletræer, adventskranse og juledekorationer - Lotteri og fiskedam - Stort kaffebord Velkommen til en hyggelig eftermiddag for hele familien og støt det lokale spejderarbejde. Sognepræstens kursus og ferie Kursus: mandag onsdag Ferie: mandag søndag Fungerende sognepræst i Nørre Sogn: Ebbe Sunesen, T: , E: Sognepræst Leo Toftgaard Ringvej 79, Nørre T: E: Sognepræsten har fri om mandagen. Præstens telefonsvarer vil henvise til vagthavende præst i Provstiet. I sognepræstens ferie og friweekends passes embedet af Ebbe Sunesen, Gudum-Fabjerg. T: , E: Kirkesangere Kirsten Kristensen T: E: Jens Bo Kristiansen T: E: Graver og kirketjener Linda Flyvholm Gravermedhjælper Allan Jensen Døbte Alfred Dalgaard Bramming, Nørre Lærke Karlsen Schultz, Nørre Magnus Vendelbo Lynge, Nørre Emilie Balleby Møldambjærg, Nørre Maja Jakobsen, Nørre Viede Heidi Maria Felbig Skånstrøm og Mikael Skånstrøm, Slagelse Døde og begravede Ellen Holbæk Mogensen, Nørre Edith Elvira Gjelstrup, Nørre Asgeir Sveinbjørn Gudjohnsen, Fabjerg Kurt Madsen, Nørre Menighedsrådets formand Kirkebyen 14, T: T: Menighedsrådets kasserer Grete Tidemann Dahl Remmerstrandvej 42 T: E: Kirkeværge Thea Meldgaard Kirkebyen 6 T: Fødsel? Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen afleveres eller sendes til sognepræsten, så den er fremme senest 14 dage efter fødslen. Dåb? Dåb anmeldes til sognepræsten helst 14 dage før den ønskede dåbsdag. Ved anmeldelse af dåb aftales tid for en samtale om dåben. Vielse? Vielse anmeldes til sognepræsten i god tid. I den kommune, hvor man bor, henvender man sig højst 4 måneder før vielsen på borgmesterkontoret og anmoder om en prøvelsesattest. Denne samt dåbsattester medbringes til præsten til bryllupssamtalen. Dødsfald? Man henvender sig til sognepræsten, der skal foretage begravelsen og aftaler begravelsestidspunktet samt tidspunkt for en samtale forud for begravelsen. Ønske om samtale med præsten? Enhver kan henvende sig til sognepræsten og anmode om en samtale. Præsten modtager også gerne henvendelse om besøg i hjemmet eller på sygehuset og angående hjemmealtergang, hvis man er ude af stand til at komme i kirke. Præsten har tavshedspligt. Kirkebladets redaktion Bjarne Knudsen (ansv.) Bodil Mikkelsen, Leo Toftgaard Design: Complot. Foto: Complot, Per Harslund. Stof til næste nummer bedes indleveret senest mandag 4. november 2013 til: Bjarne Knudsen, E: Kirkebladet udgives af Nørre Menighedsråd 4 gange årligt: 1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts. Organist Britta Kristensen Kirkegårdens personale Kirkens hjemmeside T: træffes på T: E: 6 E: E: 7

5 GUDSTJENSTER SEPTEMBER Søndag 1. september s. e. trin. Kl.10.00, Leo Toftgaard Luk. 17, Kollekt: FDF s missionsprojekt Søndag 8. september s. e. trin. Matt. 6,24 34 Søndag 15. september s. e. trin. Luk. 7, Kirkekaffe Tirsdag 17. september - Spaghettigudstjeneste Kl , Leo Toftgaard Søndag 22. september s. e. trin. Kl.10.00, Leo Toftgaard Luk. 14, 1 11 Søndag 29. september s. e. trin. Matt. 22, Høstgudstjeneste OKTOBER Søndag 6. oktober s. e. trin. Mark. 2, 1 12 kirkekaffe Søndag 13. oktober s. e. trin. Matt. 22, 1 14 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp Søndag 20. oktober s. e. trin. Joh. 4, Søndag 27. oktober s. e. trin. Matt. 18, Buskgudstjeneste NOVEMBER Søndag 3. november - Alle helgens dag Matt. 5, 1-12 Kollekt: KFUM s Soldatermission kirkekaffe Søndag 10. november s. e. trin. Kl , Ebbe Sunesen Matt. 9, Søndag 17. november s. e. trin. Matt. 24, Tirsdag 19. november - Spaghettigudstjeneste Kl , Leo Toftgaard Søndag 24. november - Sidste s. i kirkeåret Matt. 25, Afslutning med minikonfirmander DECEMBER Søndag 1. december - 1. s. i advent Luk. 4, Søndag 8. december - 2. s. i advent Matt. 25, 1 13 Nadvergudstjenester på Østcentret kl Torsdag 12. september ved Leo Toftgaard Torsdag 10. oktober ved Ebbe Sunesen Torsdag 14. november ved Leo Toftgaard Høstgudstjeneste Søndag 29. september kl I det gamle bondesamfund blev høstfesten som regel afholdt på Mikkelsdag, den 29. september. Den gamle skik kan man også se beskrevet i litteraturen. Martin A. Hansens novelle Høstgildet foregår en Mikkelsdag, og det samme gør Henrik Pontoppidans novelle Idyl. Søndag den 29. september kl holder vi høstgudstjeneste tilrettelagt både for børn og voksne. Der er en særlig stemning i kirken den dag, hvor der er smukt pyntet med korn og efterårets blomster. Børnene samles forud for gudstjenesten i våbenhuset og går ind i kirken i procession med noget af årets høst. Frugterne bliver lagt i en kurv, og efter gudstjenesten afholdes der auktion over de frugter mv., som børnene har båret ind. De indkomne penge bliver lagt til høstofret. Det plejer at være en rigtig festlig dag, hvor der også efterfølgende bliver indbudt til en let frokost i Kirkehuset. BUSKgudstjeneste Søndag 27. oktober kl Buskgudstjenesten er en landsdækkende gudstjeneste, hvor børn, unge, sogn og kirke er i centrum. Den ligger fast sidste søndag i oktober, som i år er 22. søndag efter trinitatis. Tema: Den gældbundne tjener. Ved gudstjenesten medvirker spejderne, konfirmanderne og minikonfirmanderne. Velkommen til en anderledes gudstjeneste. Halloweengudstjeneste for unge Lørdag 2. november kl i Thyborøn Kirke Der afgår spøgelsestog fra Lemvig Banegård kl , og toget kommer retur til Lemvig kl Deltagelse er gratis. Arr.: Forum for Unge og Kirke i Lemvig Provsti. Følg med på Facebook - søg på unge og kirke KIRKEBIL: Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at transportere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra Nørre Turist, telefon Man skal senest lørdag kl. 18 have tilmeldt sig til kørsel. Taxaen afhenter min. før gudstjenestens start. Man skal være klar på dette tidspunkt, idet flere måske skal med samme taxa.

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Høstens gave Nummer 5 August - september 2007 34.

høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Høstens gave Nummer 5 August - september 2007 34. høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Nummer 5 August - september 2007 34. årgang Høstens gave Høstens gave Forsidebilledet er denne gang to af felterne

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Når egene knoppes, og granerne duppes, og skræpperne kante den støvede vej. Når frøen fortæller, mens guldregnen hælder sig over syrenen i hviskende leg, da dages,

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere