ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410 Ref.: Michael Johansson Århus Miljøcenters budget Resume Århus Miljøcenters budgetter skal godkendes af Århus Byråd. Centeret har fremsendt budget for 2005 til godkendelse. Budgettet er generelt nedsat i forhold til budgettet for 2004 på de områder, der skal finansieres af indtægter fra Århus Kommunale Værker. Dette er i overensstemmelse med de drøftelser, der har været mellem Magistratens 5. Afdeling og Århus Miljøcenter. Der resterer dog fortsat væsentlige økonomiske udfordringer for selskabet. Der vil derfor fortsat være behov for en dialog med selskabet herom. Indstillingen har ikke takstmæssige konsekvenser. 2. Tidligere beslutninger Magistratens 5. Afdeling og det daværende Århus Renholdningsselskab (nu Århus Miljøcenter) indgik den 24. august 1999 en aftale om den fremtidige affaldsindsamling i Århus Kommune ( 24. august-aftalen ). Aftalen blev godkendt af Århus Byråd den 27. oktober I medfør af aftalen skal Århus Miljøcenters budgetter godkendes af Århus Kommune. Århus Byråd har den 10. september 2003 godkendt en indstilling om Århus Miljøcenters årsrapport 2002 samt en indstilling om aktiesalg og forcering af udbudstakten m.v. Det indgik heri, at en del af gevinsten ved hastigere udbud ville skulle anvendes til den afsluttende 1

2 organisationstilpasning. Århus Byråd har den 6. oktober 2004 godkendt en indstilling om Århus Miljøcenters årsrapport Som konsekvens heraf skal et overskud på 0,5 mio. kr. vedrørende 2003 indregnes i budgettet for Beskrivelse af indstillingen Repræsentantskabet for Århus Miljøcenter har godkendt budgettet for 2005 den 24. august I medfør af 24. august-aftalen og efterfølgende beslutninger vedrørende aktiesalg m.v. gennemfører Århus Kommunale Værker i perioden udbud af indsamlingen af dagrenovation i hele Århus Kommune. Desuden gennemføres udbud af en række mindre opgaver (indsamling af klinisk risikoaffald, glas/papir og storskrald). Afstemt hermed afvikler Århus Miljøcenter sine aktiviteter på disse områder. En række opgaver og aktiver blev i 2001 overdraget til Århus Kommunale Værker. Det drejer sig først og fremmest om beholdermateriel og beholderværksted. Århus Miljøcenter forestår herefter en række aktiviteter i forhold til husholdningerne i Århus. Det drejer sig først og fremmest om Brugercenterets besvarelse af henvendelser vedrørende dagrenovation og storskrald og formidling af beskeder m.m. til de enkelte renovatører, der forestår indsamlingsopgaverne. Århus Miljøcenter forestår også driften af bygningerne på Bautavej 1 A. Som konsekvens har centeret lejeindtægter fra de pligtlejemål, der indgår i udbuddene, fra de faciliteter, Århus Kommunale Værker anvender, samt fra de faciliteter, der jf. 24. august-aftalen kan tilbydes andre interesserede. Der vil også være indtægter i forbindelse med en række driftsaftaler, hvor centeret mod betaling udfører aktiviteter for andre. Endelig forestår Århus Miljøcenter indsamlingen af dagrenovation i de ikke-udbudte områder, frem til Brugercenter, pligtlejemål og den resterende indsamling af dagrenovation skal økonomisk set hvile i sig selv. Ovennævnte forhold er indbygget i Århus Miljøcenters budget for 2005 og vil også påvirke budgetterne for de efterfølgende år. 2

3 Samlet set er der budgetteret med en omsætning på 25,5 mio. kr. Dette kan sammenholdes med omsætningen i 1999, som var på 111,7 mio. kr. (132,7 mio. kr. i 2005-prisniveau). Nedgangen afspejler primært udskillelsen af erhvervsaktiviteterne i Miljøteam A/S samt de ovenfor nævnte overførsler og udbud af opgaver. Der er budgetteret med et samlet resultat på -0,5 mio. kr. (dvs. et underskud). Dette modsvarer regnskabsresultatet for 2003, hvor der blev realiseret et overskud af samme størrelse. Fremgangsmåden er i overensstemmelse med 24. august-aftalen, hvorefter egenkapitalen ikke må øges yderligere via overskud fra det enkelte års drift af hvile-i-selv-opgaverne. Magistratens 5. Afdeling har specielt haft opmærksomheden rettet mod budgettets poster vedrørende brugercenter, pligtlejemål og den resterende indsamling af dagrenovation, dvs. omkostninger, der finansieres af betalinger fra Århus Kommunale Værker, og dermed skal indregnes i renovationstaksterne Brugercenteret I forbindelse med godkendelsen af Århus Miljøcenters budget for 2004 fastsatte Århus Byråd en ramme for brugercenters budget. Inden for en 2-3 års periode (dsv. senest i 2007) skal omkostningerne nedbringes til et niveau på 3,3 mio. kr. (2005-priser). Det hidtidige forløb har været: 2002: 4,50 mio. kr. 2003: 5,00 mio. kr. 2004: 5,15 mio. kr. 2005: 4,20 mio. kr. I budgettet for 2005 indgår det ovennævnte 2003-overskud på 0,5 mio. kr. Magistratens 5. Afdeling og Århus Miljøcenter er enige om, at der fortsat bør ske tilpasninger af de fælles omkostningers størrelse. Dette forudsætter, at centeret tiltrækker flere opgaver og/eller nedbringer en række fællesomkostninger, således at brugercenteret belastes med færre omkostninger. 3

4 3.2. Pligtlejemål Jf. 24.-august-aftalen er Århus Kommunale Værker forpligtet til at betale Århus Miljøcenter husleje for garage- og mandskabsfaciliteter. Lejen fastsættes med udgangspunkt i bygningernes bogførte værdi. Lejeforpligtigelsen kan opsiges fra kommunens side i forbindelse med genudbud (dvs. fra 2006), men kommunen er i så fald forpligtet til at holde Århus Miljøcenter skadesløs frem til 1. juli Bautavej 1 A har siden opførelsen tjent som center for renovationsindsamlingen i Århus Kommune og har som udgangspunkt været betalt over renovationstaksterne. Centeret har et givet formål, en given kapacitet og vedligeholdelsesniveau, som betyder, at der kun kan reduceres i omkostningsniveauet ved forøget udlejning til anden side. Reduktionen af den takstfinansierede del af de samlede centeromkostninger realiseres derfor primært gennem udlejning af centerets faciliteter til anden side. Behovet herfor er yderligere blevet relevant, da de nye renovatører er overgået til to-holdsdrift, med deraf følgende halvering af garagebehov. Der er budgetteret med udlejning af en garagesektion til anden side i Det samlede indtægtsbudget vedrørende huslejer udgør 6,1 mio. kr., mod 6,7 mio. kr. i Hertil kommer interne huslejer på 0,9 mio. kr. Det lavere indtægtsbudget muliggøres af færre afskrivninger på ejendommen (fra 2,2 mio. kr. i 2004 til 1,2 mio. kr. i 2005) Indsamling af dagrenovation Der er budgetteret med indsamlingsomkostninger på 9,8 mio. kr. mod 20,7 mio. kr. i Faldet afspejler afviklingen af indsamlingsopgaverne Erhvervsopgaver Magistratens 5. Afdeling har ikke bemærkninger til de budgetterede aktiviteter på erhvervsområdet, bortset fra at en række initialomkostninger tænkes finansieret af fondens formueafkast; dvs. af de århusianske husholdningers penge (nederste afsnit, side 9). I det omfang, der stilles kapital til rådighed for erhvervsaktiviteter, skal denne tilbagebetales, inklusive en forrentning. Dette princip anvendes i forvejen, når fondens egenkapital udlånes til finansering af andre opgaver (s. 10, femte afsnit.). Magistratens 5. Afdeling vil bringe dette 4

5 forhold op over for Århus Miljøcenters bestyrelse. 4. Økonomiske konsekvenser Godkendes Århus Miljøcenters budget 2005, skal der foretages en række budgetmæssige omplaceringer hos Århus Kommunale Værker, jf. bilag 2 til denne indstilling, således at Århus Kommunale Værkers udgiftsbudgetter modsvarer de relevante dele af indtægtsbudgetterne hos Århus Miljøcenter. Den samlede effekt af disse omplaceringer er neutral (dvs. netto 0). Indstillingen har ikke takstmæssige konsekvenser. 5. Konsekvenser i forhold til mål Ingen. 6. Beslutningspunkter Det indstilles til Århus Byråd, 1. at Århus Miljøcenters budget 2005 godkendes, 1. at der gives bevilling til budgetmæssige omplaceringer hos Århus Kommunale Værker. Omplaceringerne har en samlet neutral effekt, og medfører ikke takstændringer. Peter Thyssen Bilagsfortegnelse: 1. Budget Århus Miljøcenter 1. Bevillingsskema 1 - vedr. drift (i originalsagen) / N. J. Ravn Sørensen 5

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere