Nr og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet"

Transkript

1 Nr VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne

2 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole - afd. Kongslund 7 Spirevippen 8 Nordfyns Højskole 10 Skovby Forsamlingshus 12 Benedictus 12 Kirken siden sidst 13 Sang/musik børnehaven 14 Skovby GF 15 Børnekor 15 Kirkenyheder 16 Korkoncert Skovby Kirke 18 Forårskoncert Guldbjerg Kirke 18 Kirkelige handlinger 18 Spaghettigudstjeneste 19 Pastoratsrådsmøder 20 Går du med en drøm 20 Udvalgte Gudstjenester 21 Konfirmationer 22 Fælles Gudstjenester Søbo 23 Stolegymnastik 23 Kirkeudvikling 24 Nordfyns Højskole 25 Højskoledage 26 Aktivitetskalender 27 Oplag: 900 Ansvarsh. redaktør: Jakob Daniel Lund Olesen tlf.: Redaktion: Henrik Nielsen tlf.: Layout: Hanne Lauritzen tlf.: Hjemmeside: Kirkebil Skovby, Ore & Guldbjerg: Henvendelse til Karstens Taxa på tlf.: senest dagen før. Deadline for indlevering til næste nr.: den 9. april -15 Materiale, tekst og billeder, sendes til: eller facebook.com/sogsogne

3 Sognepræst Skovby, Ore, Guldbjerg sogne Jakob Daniel Lund Olesen Skovby Præstegård, Middelfartvej Bogense, tlf.: Fødselsanmeldelse Fødsler anmeldes automatisk af sygehuset, men er forældrene ikke gift, skal faderen indenfor 14 dage efter fødslen angive faderskab via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette gøres elektronisk via www. Borger.dk. Dåb eller navngivning Man henvender sig til præsten inden 6 mdr. efter barnets fødsel. Anmodning om dåb sker ved henvendelse til præsten senest 14 dage før. Bryllup/vielse Der skal bruges en prøvelsesattest, som skal udstedes af Borgerservice i bopælskommunen. Man henvender sig først på Borgerservice, hvor man medbringer personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Nogen tid før vielsen mødes man med præsten og aftaler salmer m.m. Begravelse/bisættelse Henvendelse sker til præsten. Som regel kontaktes en bedemand vedrørende de praktiske spørgsmål. Skovby sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Jane Andersen, Oregårdvej 11, tlf.: Graverkontoret: Mobil: Organist: Inge Lynggaard, tlf.: Kirkesanger: Kirsten Rexbye, Dyssevænget 24, Hasmark, 5450 Otterup tlf.: Ore sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Inga Hansen, Middelfartvej 126, tlf.: Graver: se Skovby Organist: se Skovby Kirkesanger: se Skovby Guldbjerg sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Helga Nielsen, Ejlbyvej 1, tlf.: Graver: se Skovby Organist: se Skovby Kirkesanger: se Skovby 3

4 4 Nyt fra Pastoratsrådet Først og fremmest vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår og håber, at I alle ser frem til alle de spændende oplevelser, som det nye år vil byde på. Pastoratsrådet har allerede til Nytårskuren i Sognehuset den 25/1 fremlagt planerne for det nye år omkring blandt andet kirkens økonomi, aktiviteter, vedligeholdelsen af kirkerne som primært er koncentreret omkring taget på kirken i Ore samt energibesparende tiltag. Nogle er sikkert gået motiverede og håbefulde ind i det nye år - måske ovenikøbet med nytårsforsætter om rygestop, sundere levevis, vægttab og meget mere motion i håb om et bedre og længere liv - for andre vil det nye år ligge truende forude, for vi ved jo ikke, hvad vi kan vente os. Det nye år ligger foran os alle og byder både på masser af ukendte udfordringer og nye muligheder. Vi kommer alle til at opleve både medgang og modgang i 2015, men oplevelsen vil altid være præget af vores tilgang til livets op- og nedture. Og det går ikke altid som præsten prædiker.. eller gør det? Forventninger Vi har endnu julebudskabet i forholdsvis frisk erindring: Og det skete i de dage.. og Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Vi skal faktisk ikke ret meget længere ind i beretningen om Jesu fødsel - end vi allerede er inde i før det, som var et håb og Guds glædelige budskab pludselig bliver en trussel for nogen på grund af mod- stridende forventninger og personlige ambitioner. Kong Herodes føler sig truet og dele af folket bliver skuffede over, at Jesus ikke viser sig at være en ny konge, som kan bekæmpe den romerske besættelsesmagt. Senere korsfæstes Jesus alene på grund af, at flertallets forventninger ikke blev indfriet. Så, hvad er det vi kan forvente? Skal vi forvente lutter lykke og solskin forude eller, at det ser det sort og uoverkommeligt ud? Svaret er hverken eller: for han [Gud] lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige, som Jesus siger i Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 45. Men hvad er så det positive og hvad er det egentligt, præsten prædiker? Lys forude Johannes indleder sit evangelium og beretningen om Jesu fødsel med at referere til Skabelsen, hvor Gud som det første skaber lyset. Gud afskaffer derimod ikke mørket, men lader begge dele eksistere som kontraster side om side. Johannes beskriver Jesus således i vers 4 og 5: I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Mørket eksisterer og vi skal leve med det, men det får aldrig magt over lyset. Mørket greb det ikke.. Det er dét, vi først ser og rigtigt forstår betydningen af i påskens budskab. På trods af, at Jesus ikke indfriede alles og

5 ikke mindst alles meget forskellige forventninger og derfor blev henrettet, så havde Gud en plan, som ingen havde set komme. Thi Gud, der sagde:»af mørke skal lys skinne frem,«han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt, som Paulus skriver i sit 2. brev til Korintherne i kapitel 4 vers 6. Tro på det Så det går rent faktisk som præsten prædiker; at selvom vi må leve med mørket, så eksisterer lyset også i troen på Jesus. Og det er det, som er det positive det glade budskab som evangelium betyder - og årsagen til, at vi kan gå fremtiden i møde med håb og uden frygt. Nytårsforsætterne har nu for rigtigt mange menneskers vedkommende ikke vist de ønskede resultater og måske er forventningerne til 2015 allerede skruet en hel del ned som følge af skuffelsen over, at kiloene ikke rasler af og træningstøjet ikke bliver brugt så meget, som det var hensigten. Selvbebrejdelsen og skuffelsen over den manglende rygrad til at gennemføre nytårsforsætterne plager eller bliver fortrængt indtil næste år, hvor løfterne om, at nu skal det være.. gentager sig. Måske er det tid til at prøve noget nyt. Måske er det tid til at komme hen i kirken og høre fortsættelsen af julevangeliet og Guds løfter til dig. Det er ikke bare løfter om en overfladisk makeover, men løfter om grundlæggende forandring med lys, glæde, håb og et helt nyt evigt liv. På pastoratsrådets vegne Maibritt Buchhave Sogneindsamling 2015 Søndag den 8. marts ca. kl Igen i år er Skovby, Ore og Guldbjerg sogne med i Folkekirkens Nødhjælps indsamlingsdag. Efter søndagens gudstjeneste mødes vi i Sognehuset til en sandwich inden alle interesserede får tildelt en passende rute og en indsamlingsbøsse. I år målrettes indsamlingen mod kvinderne i verdens fattigste lande. Yderligere oplysninger: René på eller 5

6 Babysalmesang Torsdag d. 23. april begynder der en ny sæson med babysalmesang. Sidst i april er foråret sikkert kommet til Nordfyn, og det vil være et godt tidspunkt at trille barnevognen til Skovby Kirke. Nu har vi haft babysalmesang i nogle år, så derfor vil der måske være forældre, der har været med tidligere, men der er sikkert også nogle, som ikke rigtig ved, hvad babysalmesang er for noget. Babysalmesang er virkelig godt både for den lille baby og de forældre, der følges med barnet. med deres børn uanset, hvordan det lyder. Babysalmesang foregår i Skovby Kirke torsdage formiddage fra kl Vi er i kirken højst en halv time, og derefter går vi over i Sognehuset og hygger med kaffe/the/ kakao og lidt brød. Mange mødregrupper har tidligere aftalt at mødes den dag i kirken. Kom og vær med, hvis du har et barn på et par måneder og op til 8-9 mdr. Inge Lynggaard Alle får udleveret et sangark den første gang, så alle har mulighed for at synge med. Jeg har oplevet så mange forældre, der er lidt generte ved at synge med i starten, men det går over. Det er nemlig så fantastisk, at det ALTID er forældrene, der er de bedste til at synge 6 Vidste du at...? Der hvert år gennemsnitsligt bliver afholdt omkring 100 handlinger i vore tre kirker i sognene? En handling er enten en gudstjeneste, vielse eller begravelse.

7 Bogense Skole afd. Kongslund December bød i forbindelse med vores juletraditioner her på skolen på gode oplevelser sammen med børn og voksne. Vi er rigtig glade for, at der altid er stor forældreopbakning omkring de ting, vi laver sammen med børnene. Nu er en dejlig lang juleferie forbi, og børn og voksne er tilbage igen for sammen - med fornyede kræfter - at lave den bedste skole, som vi kan. Skolen skal også indeholde andet end den daglige undervisning, så i uge 6 fra den februar er der LEGO-uge for hele skolen undtagen 5. klasse, som skal til Bogense at lave musical sammen med de andre 5. klasser. Den 19. februar skal og 6. klasse til indendørs fodboldstævne i Bogense Hallen og den 6. marts er det Skolernes Trivselsdag. Den 1. marts siger vi velkommen til de nye førskolebørn, som skal starte i 0. klasse efter sommerferien. I år er der påskeferie fra den 27. marts til den 7. april. På vegne af Bogense Skole afd. Kongslund Inge Stein 7

8 Nyt fra Spirevippen Allerførst: Rigtig godt nytår til alle sognebladets læsere! Her i Spirevippen er vi i fuld gang igen, og har sagt velkommen til 9 nye børn, som allerede er faldet godt til. Inden vi når 1. marts, når vi op omkring 70 børn, så det er en dejlig stor flok. Vi har sørme også fået to små gedekid kort før jul, så her er liv og glade dage. Denne flok skrumper dog med 18 børn, som d. 1 marts siger farvel efter 3, forhåbentlig, dejlige år i vores gårdbørnehave. Vi håber at de får en god ballast med sig herfra, som kan give dem en god og tryg start på skolelivet. Det er en spændende tid der venter dem, og vi ønsker dem og deres familier god vind fremover. Deres sidste dag i Spirevippen bliver markeret med en farvel-fest, hvor børnene er i centrum, de får uddelt mapper, diplomer og en lille gave fra børnehaven. Bagefter hygger børn, forældre og en del af personalet sig med en dejlig buffet, som forældrene selv har bidraget til. Det er en dejlig, og lidt vemodig, aften. Januar og februar er travle måneder, hvor der er en del skolebesøg, så alle børn får set de nye omgivelser, som venter dem inden længe. Det er med til at sikre en god overgang fra børnehavelivet til skolen. Det kan ikke undgås, at der er lidt sommerfugle i maven på børnene, når de skal sige farvel til de trygge rammer, men vi håber vi kan være med til, at få de fleste til at flyve væk igen. Her i det nye år, vil vi ændre lidt på vores afholdelse af børnefødselsdagene. Hvert enkelt barn bliver stadig fejret med flag og sang på selve dagen, men som noget nyt vil vi, hver den sidste mandag i måneden, lave et fælles festmåltid for denne måneds fødselsdagsbørn. Der vil være ekstra fokus på maden, og på lege og samvær stuerne imellem. 8

9 Andre festligheder er fastelavn og påskefrokosten. Gamle traditioner, som det er værd at passe på, og som vi gerne vil introducere børnene for. Vi er, i børnehaver og skoler og andre af samfundets institutioner, kulturbærere og det er en vigtig del af alle menneskers liv (uanset religion og verdensdel) at føle at man er en del af en kultur, noget genkendeligt, noget der er værd at bevare. Også vores små børn, har behov for at føle at de hører til et sted, at opleve fællesskabet omkring juletræet, Sankt Hans bålet, fastelavnstønden m.m. Det er et godt fundament at bygge videre på. Så venter vi bare på, at det hele bliver lysegrønt derude igen, men mon ikke vi lige skal have lidt sne og frost, det er noget de fleste børn, og barnlige sjæle kan få en masse sjovt ud af. Og så glæder vi os rigtig meget til at tage vores fine skurvogn i brug. Vi er så småt ved at indtage den med papir og farver, lidt træ og værktøj, det skal nok blive rigtig godt! Hilsen fra os alle SPIREVIPPEN j Vidste du at... h b j h Børnehaven Spirevippen hvert år siden 2009 har fået det grønne spireflag som er en anderkendelse af børnehavens arbejde med naturpædagogik og med at bringe naturen i spil i børnenes hverdag? 9

10 Nordfyns Højskole 10 Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid! Fader-Gud! os til glæde og gavn nytåret henskride i Jesu navn! Velkommen, nytår, og velkommen her! - således udtrykte N. F. S. Grundtvig i 1849 ønsker for det nye år. Den 28. november 2014 bød forstander Mogens Godballe velkommen til Åbent hus på Nordfyns Højskole i anledning af indvielse af den nye spisesal, lærerværelse og udgivelse af kogebogen Sunde mirakler. Det blev en festlig dag med taler, musikalske indslag og sange fremført af elever og lærere. Der var også mulighed for at nyde smagsprøver fra kogebogen, hvilket alle benyttede sig af. Smagsprøverne var helt fantastisk forarbejdet og anrettet. Lærerne Sanne, Anne-Katrine og Jesper Emil fortalte om arbejdet med kogebogen, og alle fik mulighed for at erhverve sig et eksemplar af bogen. Mogens Godballe holdt tale og sagde bl. a.: Spisesalen er et vigtigt sted på en højskole. Her mødes alle til faste spisetider hver dag, her gives korte beskeder og vi nyder samværet. Vores gamle spisesal var egentlig stor nok, men ikke funktionel med de mange blinde vinkler, som gjorde det vanskeligt at se og høre hinanden. Vi var opdelt i mange grupper. Nu har vi et pragtfuldt spiserum, hvor vi sammen kan se og opleve det fællesskab, der er ved at spise sammen. Lysog lydforholdene er gode og vi nyder allerede rummet med Jan Jensens billeder på væggene. Til slut blev der sagt tak til håndværkere, byggeudvalg og bestyrelse for den nye spisesal og lærerværelse. I december blev der sagt farvel til en del elever - og efter nytår blev der budt velkommen til endnu flere. På højskolen er der nu 90 elever! I afskedstalen til eleverne sagde Mogens Godballe bl. a.: Hvordan kan det være, at når 6-årige børn møder i skolen for første gang er deres nysgerrighed efter at lære på sit højeste. Men undersøgelser viser, at ret hurtigt bliver de trætte af at gå i skole. Det har politikerne et svar på: Test og kontrol!! Højskolens svar på dette er: Det dur ikke! Uddannelse handler ikke om kontrol, men om tillid. Uddannelse handler ikke om tal, men om mening og værdier. Uddannelse handler ikke om at uddanne produktionsrobotter, der kalder sig mennesker på et globalt arbejdsmarked med konkurrence og evig slutspurt. Nej, uddannelse handler om at finde sig selv, blive forankret i sit liv og fordy-

11 be sig i nogle af de tanker, der er tænkt før man selv fik sin ipad alt sammen i et kulturelt univers, der giver udsyn, forståelse og oplevelse af, at fællesskab og forskellighed ikke er hinandens modsætninger. Højskolens betydning for demokratiets udvikling i Danmark skal søges i danskernes demokratiske sindelag, der er blevet styrket gennem arven fra både Grundtvig og Hal Kock siger Ole Vind, dr. phil., Grundtvigs Højskole. Margrethe Geertsen Nordfyns Højskole 11

12 Skovby Forsamlingshus Godt nytår! Så er vi igang igen med et nyt år med forhåbentlig masser af travlhed og aktivitet i forsamlingshuset. Vi har i kalenderen skrevet datoerne med folkekøkken de næste par måneder. Det har fået en forrygende modtagelse. I skrivende stund må vi melde optaget til d. 14/1 hvor vi serverer kyllingesteg. Det er nogle rigtig hyggelige spisninger vi allerede har holdt. Det afholdes som tidligere nævnt 1 gang om måne- den, så hold øje med kalenderen, og meld til inden det er for sent. Ja, og ellers så kan vi jo også se frem til alle forårsfesterne/konfirmationsfesterne, som der er mange af. Vi glædes også over vores dage med stolemotion samt vores tirsdage med bankospil. I det hele taget så glædes vi ved al den aktivitet der er i huset. Hilsen vært og bestyrelse Benedictus - Lejlighedskor Som jeg skrev i sidste kirkeblad, er Benedictus nu et lejlighedskor. Jeg håber, at denne forandring vil betyde flere sangere i koret. Næste gang koret skal medvirke er påskedag d. 5. april i Skovby Kirke kl Koret har 3 øveaftener forinden: - Torsdag d. 12. marts kl i Sognehuset - Torsdag d. 19. marts kl i Sognehuset - Torsdag d. 26. marts kl i Sognehuset Jeg vil gerne, om man vil give mig besked, hvis man har tid og lyst at deltage. Repertoiret afhænger bl.a. af korets størrelse. Ring eller send en mail Jeg vil også gerne, om man vil medvirke til at fortælle rundt omkring om muligheden for at deltage i koret. Inge Lynggaard

13 :: Kirken siden sidst :: Et gammel mundheld lyder at Julen varer lige til påske. Det gør den dog ikke konkret i hverdagen og heldigvis for det vil de fleste sikkert give mig ret i. Og alligevel er det jo sådan at julens glade budskab om et lille barns komme til denne jord, trækker dybe spor hen imod påske. For dette barn blev jo voksen og blev til frelser for alle som tror på ham. Så jul og påske hænger sammen. Det er en del af samme fortælling. Varer julen dog ikke ligefrem til påske, så er det dog sådan at uden julens fortælling ingen kristen påske og uden påskens begivenheder ingen kristen jul. Orker vi helt konkret ikke alt juleriet indtil påske, så har det dog alligevel været en dejlig og særlig tid i december måned. Det er som om at måneden, på trods af en særlig travlhed, alligevel flyver afsted og man på mange måder ikke kun har brug for energi for at komme godt igennem den, men faktisk også får fornyet energi ud af den. For mit vedkommende er energien ikke kommet af kaffe eller Red Bull. Den er så sandelig heller ikke kommet fra al den gode og fede julemad og slik. Nej, energien kommer mest fra alle de glade, varme og betænksomme mennesker man møder i sådan en måned både i kirken og i samfundet. Det er som om at man lige anstrenger sig det mere for at se andre og mærke efter andres behov lidt mere. Overbærenheden får lidt længere snor og gavmildheden sætter dybere spor. Det er dejligt at se og det er også som om, at Jesu liv og gerning for os nemmere bliver forstået, når vi selv har et øget blik for vort medmenneske. Tænk at magt ikke kun handler om at have den, men om at bruge den rigtigt for medmennesket og at kærlighed både gør en sårbar og stærk på samme tid. Tak for alle stunderne i kirken igennem jul og nytår. Tak fordi vi har kunnet være sammen om det samme, selvom vi alle ofte er meget forskellige i vores hverdag. En særlig tak til jer forældre, som har prioriteret at sende jeres børn til jul i præstegården, komme til familiegudstjeneste, krybbespil og juleafslutninger m.m. Der er generelt mange ting overalt at tage til for børnefamilier her i julen, så det er en benhård og svær proces at vælge mellem alt, hvad der bliver tilbudt. Men det er dejligt at se, at så mange stadig tænker, at det er godt og naturligt, at børn og unge også får en fornemmelse for, hvad den kristne del af julens fejring handler om. Jakob Olesen 13

14 Sang og musik for børnehaven Nu vil vi snart gå i gang med endnu et sang- og musikforløb med børnehaven. Vi vil synge salmer, sange, sige remser, mens hele kroppen er i bevægelse. Der er også spændende musikinstrumenter, som skal prøves af. Men dog mest sang uden instrumenter, fordi det kan være meget svært både at synge og spille instrument, når man er fire år. Bevægelse kan være med til at skabe glæde. Derfor vil vi enten danse eller lave fagter til mange af sangene. Jo flere sanser, barnet får lejlighed til at bruge, jo større er resultatet. Derfor kan et barn - og også vi andre - bedre huske en sang, som man både har sunget, spillet og danset til. Vi begynder på forløbet torsdag d. 5. marts kl i Skovby Kirke. Inge Lynggaard. 14 Vidste du at... At Guldbjerg sogn med sine kun 151 indbyggere alligevel er lige så stort, geografisk set, som Bogense sogn med sine 3788 indbyggere?

15 Skovby GF Skovby GF er klar til ny sæson med en masse spændede hold i u 12 piger, u 14 drenge, senior, sølvhold for 38+, super veteran 45+ og så kommer der et nyt senior for piger med Bent Hansen som træner. Så er du frisk og vil have rørt benene så mød op til five a side på følgende datoer: u 12 og u 14 er d. 14/3 kl til der serveres suppe bagefter (klubben giver) Senior herrer, damer, sølvhold og super veteran er d. 28/2 kl til der er suppe bagefter (klubben giver) Og skulle I gå med et ønske om et hold som ikke er her, så lad os høre fra jer og vi vil være behjælpelige med at starte et hold. OG HUSK, HOS SKOVBY GF ER DER ME- GET LAVE KONTIGENTER. Husk der er fastelavn på Kongslundskolen søndag d. 15/2 fra kl til Der er gaver til bedst udklædte og masser af fis og ballade. Venlig hilsen Skovby GF Børnekoret Koret er kommet godt i gang efter juleferie. Næste gang koret skal medvirke i kirken er ved Spaghetti-gudstjenesten i Skovby Kirke torsdag d. 26. marts kl Dejligt, at vi har et børnekor ved kirkerne. Inge Lynggaard 15

16 16 Kirkenyheder Kirkehøjskolens forårsprogram: Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem sognene i den vestre del af Bogense provsti. Hvert år samarbejdes der hen over efterår, vinter og forår med at levere oplysende foredrag, litteraturaftener m.m. som kan skabe ny viden, refleksion og debat i hverdagen. Her kommer en oversigt over resten af 2014/15-sæsonens tilbud: Tirsdag d. 24. februar kl vil der i Sognehuset være litteraturaften over novellesamlingen Livet af Alice Munro. Munro skildrer svarene på spørgsmål, som man end ikke anede eksistensen af, og stiller uventede nye. I Munros optik er tilværelsen en uigennemsigtig blanding af skæbne og tilfælde, vilje og drift, men samtidig en blanding gennemtrukket og dirrende af mening. Kom og vær med til en spændende aften i livets tegn. Novellesamlingen kan bl.a. købes hos Ehlerts Boghandel i Bogense. Onsdag d. 25. marts kl får vi i Teglgården i Bogense besøg af biskop over Fyens stift, Tine Lindhardt. Overskriften for foredraget er: Hvad skal vi med bibelen i dag? Tine Lindhardt vil give sit bud på, hvordan vi kan spejle os i de bibelske personer, skæbner, og hvordan deres søgen og spørgsmål, deres glæder og sorger, deres kampe og livtag med tilværelsen i virkeligheden også er vores. Derfor kan biblen også stadigvæk være højaktuel for et moderne menneske i det 21. århundrede. Mandag d. 6. april kl vil der være fællesgudstjeneste for sognene. Denne gang er det i Melby kirke. Alle præsterne i kirkehøjskole-samarbejdet vil deltage i gudstjenesten, som plejer at være velbesøgt og efterhånden er blevet en skøn og fast traditionen for rigtig mange og er en rigtig god mulighed for at møde hinanden på tværs af sognene. Lørdag d. 25. april vil der være en særlig afslutning på denne sæson af kirkehøjskolen. Her vil der være mulighed for en heldagstur til Ribe. Her besøger vi den historieske bygning Tårnborg, som er kendt som det sted hvor salmedigteren Hans Adolf Brorson boede i sin tid i Ribe. Vi spiser den medbragte mad i Tårnborg og får derefter en lille byrundtur, samt en rundvisning i Ribe domkirke. Deltagelse koster 100 kr. og der er tilmeldingsfrist d. 17. april til sognepræst Gunvor Sandvad på telefon eller på mail: Strikkecafe: Strikkecafeen holder til i Sognehuset hver tirsdag i de lige uger. Man mødes kl og strikker til gode formål. Hvis man har lyst til at høre nærmere om strikkecafeen, så kan man kontakte Jane Andersen på telefon

17 ABC: ABC står for Alment Bibel College og giver mulighed for god og gedigen indførsel i bibelske og kristne emner fra kompetente undervisere. I foråret inviteres der til to lørdage i Sognehuset med to vidt forskellige spændende emner: 7. februar kl Det relationære menneske At elske og blive elsket, er grundlaget for selve skabelsen af mennesket og hele skaberværket. Den nære relation er altså grundlaget for vore liv. Her opbygges vi - eller nedbrydes. Skal vi derfor kunne forstå vores eget liv - og andres, må vi have de briller på, der viser os hvad relationer betyder. Både i forhold til os selv, til Gud, vores nærmeste og alle mulige andre i øvrigt. Psykoterapeut Steen Palmqvist vil lede os på rette vej. Han har over 30 års erfaring med det diakonale arbejde og har de seneste 20 år været tilknyttet foreningen Agape. Tilmelding senest 4. februar 21. marts kl Markusevangeliet - og den uparfumerede Jesus Evangelisten Markus er den første, som nedskrev evangeliet om Jesus fra Nazaret. Han er ikke en spændingsforfatter, som gemmer løsningen hemmeligheden til sidst. Han holder ikke kortene tæt på kroppen. Han spiller lige ud og siger fra begyndelsen: Jesus er Messias og Guds søn. Dermed udfordrer han sine læsere. For Markus er der en del hemmeligheder i Jesu forkyndelse og virksomhed. Hvem, Jesus virkelig er, kan kun forstås i lyset af hans opstandelse, påstår han. Markus giver et billede af Jesu virksomhed, som er blottet for sentimentalitet og romantik. Dermed udfordrer han også os i det 21. århundrede som ofte parfumerer Jesus med sentimentalitet. Kai Kjær-Hansen, der var en af hovedkræfterne bag den seneste autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992, står for undervisningen. Han er teologisk doktor og har i flere perioder boet i Jerusalem. Han har journalistisk tæft og formår at kommunikere selv vanskelige emner på en forståelig og spændende måde. Der bliver selvfølgelig serveret kaffe undervejs. Tilmelding senest 14. marts. Begge lørdage vil der blive serveret kaffe og frokost. Det koster 40 kr. per person. Seniorsang: Vær velkommen til skøn fællessang i Sognehuset. De næste to gange er det den 27. februar og den 27. marts. Begge gange er det kl og der er efterfølgende mulighed for en kop kaffe at varme sig på. 17

18 Korkoncert i Skovby Kirke Søndag d. 26. april kl er der stor korkoncert i Skovby Kirke. Vi får besøg af Visby Koret fra Sønderjylland. Bogense Koret kommer også, så de to kor vil synge sammen og hver for sig. Visby Koret markerer bl.a. 60 års jubilæet for Danmarks befrielse, og Bogense koret har en del Carl Nielsen på programmet, idet det i år 150 år siden han blev født. Visby Korets dirigent er Else Kirsten Lynggaard Ehmsen. Vi vil selvfølgelig også synge fællessalmer. Kom og vær med til at synge foråret ind. Inge Lynggaard Forårskoncert Forårskoncert med Nordfyns Musikskole i Guldbjerg Kirke Onsdag d. 4. marts kl får vi besøg af to ensembler fra Nordfyns Musikskole. Det er et guitar orkester og et cello orkester. Det er dygtige børn og unge mennesker her fra Nordfyn, som kommer og giver koncert for os. Deres lærere er Bennet Okholm og Karen Valeur. Mange vil huske Karens mor, Else Valeur, der tidligere var vores dygtige organist. Der er 5 10 børn og unge i begge orkestre. Vi vil også synge fællessalmer denne aften, og orkestrene vil spille med. Så kom og nyd Nordfyns unge musikere i Guldbjerg Kirke. Inge Lynggaard Kirkelige handlinger - siden sidst 18 Døbte: Emilie Irene Klingstrup Skovby Kirke Marie Jern Worsøe Skovby Kirke Begravede/Bisatte: Elly Christence Nielsen Guldbjerg Kirke

19 Nyt og spændende tilbud Det praktiske: Der er brug for tilmelding. Kan i første omgang ske til sognepræsten på telefon eller på mail: (Der vil senere komme en anden tovholder på dette). Sidste frist for tilmelding til den første gang er mandag d. 23. marts. Det koster 20 kr. for voksne og 0 kroner for børn (0-12) at spise med. Spaghettigudstjeneste Til marts kommer der et nyt og spændende tilbud som jeg er sikker på bliver rigtig godt og populært. Mange forældre har efterspurgt konceptet og nu kan vi annoncere, at der hver anden måned vil være spaghettigudstjeneste i vore tre sogne. Konceptet går i al sin enkelhed ud på, at man på en hverdag, får mulighed for at komme til en kort børnegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning. Navnet kommer af, at man de første steder, hvor dette koncept var, altid fik noget med pasta og kødsovs til fællesspisningen. Vi vil dog nok variere maden lidt, men altid i form af noget børnevenligt :) Mange børnefamilier har en travl hverdag og dette koncept er derfor en fantastisk mulighed for dem for at lade andre ordne maden en aften, samtidig med at man får en hyggelig tid i kirken før aftensmaden og på den måde hjælper børnene godt i gang med at lære kristendommen at kende og giver dem mulighed for at skabe relationer med hinanden i kirken. Gudstjenesten vil hver gang være enkel i sin struktur og helt i børnehøjde. Der bliver fortalt gode historier med enkle pointer, sange med fagter, lege, måske besøg af en dukke eller legetøjsdyr eller andre særlige gæster som kan hjælpe med gudstjenestens forløb. Gudstjenesten begynder altid kl. 17 og vil vare ca. 35 minutter og derefter er maden klar i Sognehuset. Vi regner med at slutte hver gang senest kl sådan at børnene kan nå hjem til sengetid. Der vil være en særlig gruppe i sognet som vil arbejde med at forme og skabe gudstjenesterne for børnene. Konceptet er særligt tilrettelagt for travle børnefamilier, men alle er hjertelig velkomne! Af hensyn til fællesspisningen vil spaghettigudstjenesten altid være i Skovby kirke. Den første omgang Spaghettigudstjeneste er torsdag d. 26. marts kl i Skovby kirke. Her bliver børn og voksne taget med på påskevandring. 19

20 Pastoratrådsmøder Datoer for næste pastoratrådsmøder: Onsdag d. 11. marts kl Søndag d. 29. april kl Alle møder er offentlige og foregår i Sognehuset Går du med en drøm i dig om at Skabe noget helt nyt og spændende her i vore kirker Have med børn at gøre i kirken Lege og synge med og fortælle kristendommen for børn Bringe lige præcis det du er god til i spil til glæde for børn Gøre det at gå i kirke til noget sjovt og uformelt og hvor der er højt til loftet Give børn en fantastisk erfaring af at kirken også er for dem Lave mad til en bunke glade forældre og børn Kan du sige ja til en eller flere af disse? Ja så er det måske dig vi har brug for til at være med i en gruppe omkring afviklingen af en eller flere af de 6 spaghettigudstjenester vi gerne vil tilbyde børn i sognene hvert år. 20 Ring eller skriv uforpligtende og hør om det måske er noget for dig. Sognepræsten kan kontaktes på telefon eller mail:

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere