Nr og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet"

Transkript

1 Nr VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne

2 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole - afd. Kongslund 7 Spirevippen 8 Nordfyns Højskole 10 Skovby Forsamlingshus 12 Benedictus 12 Kirken siden sidst 13 Sang/musik børnehaven 14 Skovby GF 15 Børnekor 15 Kirkenyheder 16 Korkoncert Skovby Kirke 18 Forårskoncert Guldbjerg Kirke 18 Kirkelige handlinger 18 Spaghettigudstjeneste 19 Pastoratsrådsmøder 20 Går du med en drøm 20 Udvalgte Gudstjenester 21 Konfirmationer 22 Fælles Gudstjenester Søbo 23 Stolegymnastik 23 Kirkeudvikling 24 Nordfyns Højskole 25 Højskoledage 26 Aktivitetskalender 27 Oplag: 900 Ansvarsh. redaktør: Jakob Daniel Lund Olesen tlf.: Redaktion: Henrik Nielsen tlf.: Layout: Hanne Lauritzen tlf.: Hjemmeside: Kirkebil Skovby, Ore & Guldbjerg: Henvendelse til Karstens Taxa på tlf.: senest dagen før. Deadline for indlevering til næste nr.: den 9. april -15 Materiale, tekst og billeder, sendes til: eller facebook.com/sogsogne

3 Sognepræst Skovby, Ore, Guldbjerg sogne Jakob Daniel Lund Olesen Skovby Præstegård, Middelfartvej Bogense, tlf.: Fødselsanmeldelse Fødsler anmeldes automatisk af sygehuset, men er forældrene ikke gift, skal faderen indenfor 14 dage efter fødslen angive faderskab via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette gøres elektronisk via www. Borger.dk. Dåb eller navngivning Man henvender sig til præsten inden 6 mdr. efter barnets fødsel. Anmodning om dåb sker ved henvendelse til præsten senest 14 dage før. Bryllup/vielse Der skal bruges en prøvelsesattest, som skal udstedes af Borgerservice i bopælskommunen. Man henvender sig først på Borgerservice, hvor man medbringer personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Nogen tid før vielsen mødes man med præsten og aftaler salmer m.m. Begravelse/bisættelse Henvendelse sker til præsten. Som regel kontaktes en bedemand vedrørende de praktiske spørgsmål. Skovby sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Jane Andersen, Oregårdvej 11, tlf.: Graverkontoret: Mobil: Organist: Inge Lynggaard, tlf.: Kirkesanger: Kirsten Rexbye, Dyssevænget 24, Hasmark, 5450 Otterup tlf.: Ore sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Inga Hansen, Middelfartvej 126, tlf.: Graver: se Skovby Organist: se Skovby Kirkesanger: se Skovby Guldbjerg sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Helga Nielsen, Ejlbyvej 1, tlf.: Graver: se Skovby Organist: se Skovby Kirkesanger: se Skovby 3

4 4 Nyt fra Pastoratsrådet Først og fremmest vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår og håber, at I alle ser frem til alle de spændende oplevelser, som det nye år vil byde på. Pastoratsrådet har allerede til Nytårskuren i Sognehuset den 25/1 fremlagt planerne for det nye år omkring blandt andet kirkens økonomi, aktiviteter, vedligeholdelsen af kirkerne som primært er koncentreret omkring taget på kirken i Ore samt energibesparende tiltag. Nogle er sikkert gået motiverede og håbefulde ind i det nye år - måske ovenikøbet med nytårsforsætter om rygestop, sundere levevis, vægttab og meget mere motion i håb om et bedre og længere liv - for andre vil det nye år ligge truende forude, for vi ved jo ikke, hvad vi kan vente os. Det nye år ligger foran os alle og byder både på masser af ukendte udfordringer og nye muligheder. Vi kommer alle til at opleve både medgang og modgang i 2015, men oplevelsen vil altid være præget af vores tilgang til livets op- og nedture. Og det går ikke altid som præsten prædiker.. eller gør det? Forventninger Vi har endnu julebudskabet i forholdsvis frisk erindring: Og det skete i de dage.. og Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Vi skal faktisk ikke ret meget længere ind i beretningen om Jesu fødsel - end vi allerede er inde i før det, som var et håb og Guds glædelige budskab pludselig bliver en trussel for nogen på grund af mod- stridende forventninger og personlige ambitioner. Kong Herodes føler sig truet og dele af folket bliver skuffede over, at Jesus ikke viser sig at være en ny konge, som kan bekæmpe den romerske besættelsesmagt. Senere korsfæstes Jesus alene på grund af, at flertallets forventninger ikke blev indfriet. Så, hvad er det vi kan forvente? Skal vi forvente lutter lykke og solskin forude eller, at det ser det sort og uoverkommeligt ud? Svaret er hverken eller: for han [Gud] lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige, som Jesus siger i Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 45. Men hvad er så det positive og hvad er det egentligt, præsten prædiker? Lys forude Johannes indleder sit evangelium og beretningen om Jesu fødsel med at referere til Skabelsen, hvor Gud som det første skaber lyset. Gud afskaffer derimod ikke mørket, men lader begge dele eksistere som kontraster side om side. Johannes beskriver Jesus således i vers 4 og 5: I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Mørket eksisterer og vi skal leve med det, men det får aldrig magt over lyset. Mørket greb det ikke.. Det er dét, vi først ser og rigtigt forstår betydningen af i påskens budskab. På trods af, at Jesus ikke indfriede alles og

5 ikke mindst alles meget forskellige forventninger og derfor blev henrettet, så havde Gud en plan, som ingen havde set komme. Thi Gud, der sagde:»af mørke skal lys skinne frem,«han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt, som Paulus skriver i sit 2. brev til Korintherne i kapitel 4 vers 6. Tro på det Så det går rent faktisk som præsten prædiker; at selvom vi må leve med mørket, så eksisterer lyset også i troen på Jesus. Og det er det, som er det positive det glade budskab som evangelium betyder - og årsagen til, at vi kan gå fremtiden i møde med håb og uden frygt. Nytårsforsætterne har nu for rigtigt mange menneskers vedkommende ikke vist de ønskede resultater og måske er forventningerne til 2015 allerede skruet en hel del ned som følge af skuffelsen over, at kiloene ikke rasler af og træningstøjet ikke bliver brugt så meget, som det var hensigten. Selvbebrejdelsen og skuffelsen over den manglende rygrad til at gennemføre nytårsforsætterne plager eller bliver fortrængt indtil næste år, hvor løfterne om, at nu skal det være.. gentager sig. Måske er det tid til at prøve noget nyt. Måske er det tid til at komme hen i kirken og høre fortsættelsen af julevangeliet og Guds løfter til dig. Det er ikke bare løfter om en overfladisk makeover, men løfter om grundlæggende forandring med lys, glæde, håb og et helt nyt evigt liv. På pastoratsrådets vegne Maibritt Buchhave Sogneindsamling 2015 Søndag den 8. marts ca. kl Igen i år er Skovby, Ore og Guldbjerg sogne med i Folkekirkens Nødhjælps indsamlingsdag. Efter søndagens gudstjeneste mødes vi i Sognehuset til en sandwich inden alle interesserede får tildelt en passende rute og en indsamlingsbøsse. I år målrettes indsamlingen mod kvinderne i verdens fattigste lande. Yderligere oplysninger: René på eller 5

6 Babysalmesang Torsdag d. 23. april begynder der en ny sæson med babysalmesang. Sidst i april er foråret sikkert kommet til Nordfyn, og det vil være et godt tidspunkt at trille barnevognen til Skovby Kirke. Nu har vi haft babysalmesang i nogle år, så derfor vil der måske være forældre, der har været med tidligere, men der er sikkert også nogle, som ikke rigtig ved, hvad babysalmesang er for noget. Babysalmesang er virkelig godt både for den lille baby og de forældre, der følges med barnet. med deres børn uanset, hvordan det lyder. Babysalmesang foregår i Skovby Kirke torsdage formiddage fra kl Vi er i kirken højst en halv time, og derefter går vi over i Sognehuset og hygger med kaffe/the/ kakao og lidt brød. Mange mødregrupper har tidligere aftalt at mødes den dag i kirken. Kom og vær med, hvis du har et barn på et par måneder og op til 8-9 mdr. Inge Lynggaard Alle får udleveret et sangark den første gang, så alle har mulighed for at synge med. Jeg har oplevet så mange forældre, der er lidt generte ved at synge med i starten, men det går over. Det er nemlig så fantastisk, at det ALTID er forældrene, der er de bedste til at synge 6 Vidste du at...? Der hvert år gennemsnitsligt bliver afholdt omkring 100 handlinger i vore tre kirker i sognene? En handling er enten en gudstjeneste, vielse eller begravelse.

7 Bogense Skole afd. Kongslund December bød i forbindelse med vores juletraditioner her på skolen på gode oplevelser sammen med børn og voksne. Vi er rigtig glade for, at der altid er stor forældreopbakning omkring de ting, vi laver sammen med børnene. Nu er en dejlig lang juleferie forbi, og børn og voksne er tilbage igen for sammen - med fornyede kræfter - at lave den bedste skole, som vi kan. Skolen skal også indeholde andet end den daglige undervisning, så i uge 6 fra den februar er der LEGO-uge for hele skolen undtagen 5. klasse, som skal til Bogense at lave musical sammen med de andre 5. klasser. Den 19. februar skal og 6. klasse til indendørs fodboldstævne i Bogense Hallen og den 6. marts er det Skolernes Trivselsdag. Den 1. marts siger vi velkommen til de nye førskolebørn, som skal starte i 0. klasse efter sommerferien. I år er der påskeferie fra den 27. marts til den 7. april. På vegne af Bogense Skole afd. Kongslund Inge Stein 7

8 Nyt fra Spirevippen Allerførst: Rigtig godt nytår til alle sognebladets læsere! Her i Spirevippen er vi i fuld gang igen, og har sagt velkommen til 9 nye børn, som allerede er faldet godt til. Inden vi når 1. marts, når vi op omkring 70 børn, så det er en dejlig stor flok. Vi har sørme også fået to små gedekid kort før jul, så her er liv og glade dage. Denne flok skrumper dog med 18 børn, som d. 1 marts siger farvel efter 3, forhåbentlig, dejlige år i vores gårdbørnehave. Vi håber at de får en god ballast med sig herfra, som kan give dem en god og tryg start på skolelivet. Det er en spændende tid der venter dem, og vi ønsker dem og deres familier god vind fremover. Deres sidste dag i Spirevippen bliver markeret med en farvel-fest, hvor børnene er i centrum, de får uddelt mapper, diplomer og en lille gave fra børnehaven. Bagefter hygger børn, forældre og en del af personalet sig med en dejlig buffet, som forældrene selv har bidraget til. Det er en dejlig, og lidt vemodig, aften. Januar og februar er travle måneder, hvor der er en del skolebesøg, så alle børn får set de nye omgivelser, som venter dem inden længe. Det er med til at sikre en god overgang fra børnehavelivet til skolen. Det kan ikke undgås, at der er lidt sommerfugle i maven på børnene, når de skal sige farvel til de trygge rammer, men vi håber vi kan være med til, at få de fleste til at flyve væk igen. Her i det nye år, vil vi ændre lidt på vores afholdelse af børnefødselsdagene. Hvert enkelt barn bliver stadig fejret med flag og sang på selve dagen, men som noget nyt vil vi, hver den sidste mandag i måneden, lave et fælles festmåltid for denne måneds fødselsdagsbørn. Der vil være ekstra fokus på maden, og på lege og samvær stuerne imellem. 8

9 Andre festligheder er fastelavn og påskefrokosten. Gamle traditioner, som det er værd at passe på, og som vi gerne vil introducere børnene for. Vi er, i børnehaver og skoler og andre af samfundets institutioner, kulturbærere og det er en vigtig del af alle menneskers liv (uanset religion og verdensdel) at føle at man er en del af en kultur, noget genkendeligt, noget der er værd at bevare. Også vores små børn, har behov for at føle at de hører til et sted, at opleve fællesskabet omkring juletræet, Sankt Hans bålet, fastelavnstønden m.m. Det er et godt fundament at bygge videre på. Så venter vi bare på, at det hele bliver lysegrønt derude igen, men mon ikke vi lige skal have lidt sne og frost, det er noget de fleste børn, og barnlige sjæle kan få en masse sjovt ud af. Og så glæder vi os rigtig meget til at tage vores fine skurvogn i brug. Vi er så småt ved at indtage den med papir og farver, lidt træ og værktøj, det skal nok blive rigtig godt! Hilsen fra os alle SPIREVIPPEN j Vidste du at... h b j h Børnehaven Spirevippen hvert år siden 2009 har fået det grønne spireflag som er en anderkendelse af børnehavens arbejde med naturpædagogik og med at bringe naturen i spil i børnenes hverdag? 9

10 Nordfyns Højskole 10 Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid! Fader-Gud! os til glæde og gavn nytåret henskride i Jesu navn! Velkommen, nytår, og velkommen her! - således udtrykte N. F. S. Grundtvig i 1849 ønsker for det nye år. Den 28. november 2014 bød forstander Mogens Godballe velkommen til Åbent hus på Nordfyns Højskole i anledning af indvielse af den nye spisesal, lærerværelse og udgivelse af kogebogen Sunde mirakler. Det blev en festlig dag med taler, musikalske indslag og sange fremført af elever og lærere. Der var også mulighed for at nyde smagsprøver fra kogebogen, hvilket alle benyttede sig af. Smagsprøverne var helt fantastisk forarbejdet og anrettet. Lærerne Sanne, Anne-Katrine og Jesper Emil fortalte om arbejdet med kogebogen, og alle fik mulighed for at erhverve sig et eksemplar af bogen. Mogens Godballe holdt tale og sagde bl. a.: Spisesalen er et vigtigt sted på en højskole. Her mødes alle til faste spisetider hver dag, her gives korte beskeder og vi nyder samværet. Vores gamle spisesal var egentlig stor nok, men ikke funktionel med de mange blinde vinkler, som gjorde det vanskeligt at se og høre hinanden. Vi var opdelt i mange grupper. Nu har vi et pragtfuldt spiserum, hvor vi sammen kan se og opleve det fællesskab, der er ved at spise sammen. Lysog lydforholdene er gode og vi nyder allerede rummet med Jan Jensens billeder på væggene. Til slut blev der sagt tak til håndværkere, byggeudvalg og bestyrelse for den nye spisesal og lærerværelse. I december blev der sagt farvel til en del elever - og efter nytår blev der budt velkommen til endnu flere. På højskolen er der nu 90 elever! I afskedstalen til eleverne sagde Mogens Godballe bl. a.: Hvordan kan det være, at når 6-årige børn møder i skolen for første gang er deres nysgerrighed efter at lære på sit højeste. Men undersøgelser viser, at ret hurtigt bliver de trætte af at gå i skole. Det har politikerne et svar på: Test og kontrol!! Højskolens svar på dette er: Det dur ikke! Uddannelse handler ikke om kontrol, men om tillid. Uddannelse handler ikke om tal, men om mening og værdier. Uddannelse handler ikke om at uddanne produktionsrobotter, der kalder sig mennesker på et globalt arbejdsmarked med konkurrence og evig slutspurt. Nej, uddannelse handler om at finde sig selv, blive forankret i sit liv og fordy-

11 be sig i nogle af de tanker, der er tænkt før man selv fik sin ipad alt sammen i et kulturelt univers, der giver udsyn, forståelse og oplevelse af, at fællesskab og forskellighed ikke er hinandens modsætninger. Højskolens betydning for demokratiets udvikling i Danmark skal søges i danskernes demokratiske sindelag, der er blevet styrket gennem arven fra både Grundtvig og Hal Kock siger Ole Vind, dr. phil., Grundtvigs Højskole. Margrethe Geertsen Nordfyns Højskole 11

12 Skovby Forsamlingshus Godt nytår! Så er vi igang igen med et nyt år med forhåbentlig masser af travlhed og aktivitet i forsamlingshuset. Vi har i kalenderen skrevet datoerne med folkekøkken de næste par måneder. Det har fået en forrygende modtagelse. I skrivende stund må vi melde optaget til d. 14/1 hvor vi serverer kyllingesteg. Det er nogle rigtig hyggelige spisninger vi allerede har holdt. Det afholdes som tidligere nævnt 1 gang om måne- den, så hold øje med kalenderen, og meld til inden det er for sent. Ja, og ellers så kan vi jo også se frem til alle forårsfesterne/konfirmationsfesterne, som der er mange af. Vi glædes også over vores dage med stolemotion samt vores tirsdage med bankospil. I det hele taget så glædes vi ved al den aktivitet der er i huset. Hilsen vært og bestyrelse Benedictus - Lejlighedskor Som jeg skrev i sidste kirkeblad, er Benedictus nu et lejlighedskor. Jeg håber, at denne forandring vil betyde flere sangere i koret. Næste gang koret skal medvirke er påskedag d. 5. april i Skovby Kirke kl Koret har 3 øveaftener forinden: - Torsdag d. 12. marts kl i Sognehuset - Torsdag d. 19. marts kl i Sognehuset - Torsdag d. 26. marts kl i Sognehuset Jeg vil gerne, om man vil give mig besked, hvis man har tid og lyst at deltage. Repertoiret afhænger bl.a. af korets størrelse. Ring eller send en mail Jeg vil også gerne, om man vil medvirke til at fortælle rundt omkring om muligheden for at deltage i koret. Inge Lynggaard

13 :: Kirken siden sidst :: Et gammel mundheld lyder at Julen varer lige til påske. Det gør den dog ikke konkret i hverdagen og heldigvis for det vil de fleste sikkert give mig ret i. Og alligevel er det jo sådan at julens glade budskab om et lille barns komme til denne jord, trækker dybe spor hen imod påske. For dette barn blev jo voksen og blev til frelser for alle som tror på ham. Så jul og påske hænger sammen. Det er en del af samme fortælling. Varer julen dog ikke ligefrem til påske, så er det dog sådan at uden julens fortælling ingen kristen påske og uden påskens begivenheder ingen kristen jul. Orker vi helt konkret ikke alt juleriet indtil påske, så har det dog alligevel været en dejlig og særlig tid i december måned. Det er som om at måneden, på trods af en særlig travlhed, alligevel flyver afsted og man på mange måder ikke kun har brug for energi for at komme godt igennem den, men faktisk også får fornyet energi ud af den. For mit vedkommende er energien ikke kommet af kaffe eller Red Bull. Den er så sandelig heller ikke kommet fra al den gode og fede julemad og slik. Nej, energien kommer mest fra alle de glade, varme og betænksomme mennesker man møder i sådan en måned både i kirken og i samfundet. Det er som om at man lige anstrenger sig det mere for at se andre og mærke efter andres behov lidt mere. Overbærenheden får lidt længere snor og gavmildheden sætter dybere spor. Det er dejligt at se og det er også som om, at Jesu liv og gerning for os nemmere bliver forstået, når vi selv har et øget blik for vort medmenneske. Tænk at magt ikke kun handler om at have den, men om at bruge den rigtigt for medmennesket og at kærlighed både gør en sårbar og stærk på samme tid. Tak for alle stunderne i kirken igennem jul og nytår. Tak fordi vi har kunnet være sammen om det samme, selvom vi alle ofte er meget forskellige i vores hverdag. En særlig tak til jer forældre, som har prioriteret at sende jeres børn til jul i præstegården, komme til familiegudstjeneste, krybbespil og juleafslutninger m.m. Der er generelt mange ting overalt at tage til for børnefamilier her i julen, så det er en benhård og svær proces at vælge mellem alt, hvad der bliver tilbudt. Men det er dejligt at se, at så mange stadig tænker, at det er godt og naturligt, at børn og unge også får en fornemmelse for, hvad den kristne del af julens fejring handler om. Jakob Olesen 13

14 Sang og musik for børnehaven Nu vil vi snart gå i gang med endnu et sang- og musikforløb med børnehaven. Vi vil synge salmer, sange, sige remser, mens hele kroppen er i bevægelse. Der er også spændende musikinstrumenter, som skal prøves af. Men dog mest sang uden instrumenter, fordi det kan være meget svært både at synge og spille instrument, når man er fire år. Bevægelse kan være med til at skabe glæde. Derfor vil vi enten danse eller lave fagter til mange af sangene. Jo flere sanser, barnet får lejlighed til at bruge, jo større er resultatet. Derfor kan et barn - og også vi andre - bedre huske en sang, som man både har sunget, spillet og danset til. Vi begynder på forløbet torsdag d. 5. marts kl i Skovby Kirke. Inge Lynggaard. 14 Vidste du at... At Guldbjerg sogn med sine kun 151 indbyggere alligevel er lige så stort, geografisk set, som Bogense sogn med sine 3788 indbyggere?

15 Skovby GF Skovby GF er klar til ny sæson med en masse spændede hold i u 12 piger, u 14 drenge, senior, sølvhold for 38+, super veteran 45+ og så kommer der et nyt senior for piger med Bent Hansen som træner. Så er du frisk og vil have rørt benene så mød op til five a side på følgende datoer: u 12 og u 14 er d. 14/3 kl til der serveres suppe bagefter (klubben giver) Senior herrer, damer, sølvhold og super veteran er d. 28/2 kl til der er suppe bagefter (klubben giver) Og skulle I gå med et ønske om et hold som ikke er her, så lad os høre fra jer og vi vil være behjælpelige med at starte et hold. OG HUSK, HOS SKOVBY GF ER DER ME- GET LAVE KONTIGENTER. Husk der er fastelavn på Kongslundskolen søndag d. 15/2 fra kl til Der er gaver til bedst udklædte og masser af fis og ballade. Venlig hilsen Skovby GF Børnekoret Koret er kommet godt i gang efter juleferie. Næste gang koret skal medvirke i kirken er ved Spaghetti-gudstjenesten i Skovby Kirke torsdag d. 26. marts kl Dejligt, at vi har et børnekor ved kirkerne. Inge Lynggaard 15

16 16 Kirkenyheder Kirkehøjskolens forårsprogram: Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem sognene i den vestre del af Bogense provsti. Hvert år samarbejdes der hen over efterår, vinter og forår med at levere oplysende foredrag, litteraturaftener m.m. som kan skabe ny viden, refleksion og debat i hverdagen. Her kommer en oversigt over resten af 2014/15-sæsonens tilbud: Tirsdag d. 24. februar kl vil der i Sognehuset være litteraturaften over novellesamlingen Livet af Alice Munro. Munro skildrer svarene på spørgsmål, som man end ikke anede eksistensen af, og stiller uventede nye. I Munros optik er tilværelsen en uigennemsigtig blanding af skæbne og tilfælde, vilje og drift, men samtidig en blanding gennemtrukket og dirrende af mening. Kom og vær med til en spændende aften i livets tegn. Novellesamlingen kan bl.a. købes hos Ehlerts Boghandel i Bogense. Onsdag d. 25. marts kl får vi i Teglgården i Bogense besøg af biskop over Fyens stift, Tine Lindhardt. Overskriften for foredraget er: Hvad skal vi med bibelen i dag? Tine Lindhardt vil give sit bud på, hvordan vi kan spejle os i de bibelske personer, skæbner, og hvordan deres søgen og spørgsmål, deres glæder og sorger, deres kampe og livtag med tilværelsen i virkeligheden også er vores. Derfor kan biblen også stadigvæk være højaktuel for et moderne menneske i det 21. århundrede. Mandag d. 6. april kl vil der være fællesgudstjeneste for sognene. Denne gang er det i Melby kirke. Alle præsterne i kirkehøjskole-samarbejdet vil deltage i gudstjenesten, som plejer at være velbesøgt og efterhånden er blevet en skøn og fast traditionen for rigtig mange og er en rigtig god mulighed for at møde hinanden på tværs af sognene. Lørdag d. 25. april vil der være en særlig afslutning på denne sæson af kirkehøjskolen. Her vil der være mulighed for en heldagstur til Ribe. Her besøger vi den historieske bygning Tårnborg, som er kendt som det sted hvor salmedigteren Hans Adolf Brorson boede i sin tid i Ribe. Vi spiser den medbragte mad i Tårnborg og får derefter en lille byrundtur, samt en rundvisning i Ribe domkirke. Deltagelse koster 100 kr. og der er tilmeldingsfrist d. 17. april til sognepræst Gunvor Sandvad på telefon eller på mail: Strikkecafe: Strikkecafeen holder til i Sognehuset hver tirsdag i de lige uger. Man mødes kl og strikker til gode formål. Hvis man har lyst til at høre nærmere om strikkecafeen, så kan man kontakte Jane Andersen på telefon

17 ABC: ABC står for Alment Bibel College og giver mulighed for god og gedigen indførsel i bibelske og kristne emner fra kompetente undervisere. I foråret inviteres der til to lørdage i Sognehuset med to vidt forskellige spændende emner: 7. februar kl Det relationære menneske At elske og blive elsket, er grundlaget for selve skabelsen af mennesket og hele skaberværket. Den nære relation er altså grundlaget for vore liv. Her opbygges vi - eller nedbrydes. Skal vi derfor kunne forstå vores eget liv - og andres, må vi have de briller på, der viser os hvad relationer betyder. Både i forhold til os selv, til Gud, vores nærmeste og alle mulige andre i øvrigt. Psykoterapeut Steen Palmqvist vil lede os på rette vej. Han har over 30 års erfaring med det diakonale arbejde og har de seneste 20 år været tilknyttet foreningen Agape. Tilmelding senest 4. februar 21. marts kl Markusevangeliet - og den uparfumerede Jesus Evangelisten Markus er den første, som nedskrev evangeliet om Jesus fra Nazaret. Han er ikke en spændingsforfatter, som gemmer løsningen hemmeligheden til sidst. Han holder ikke kortene tæt på kroppen. Han spiller lige ud og siger fra begyndelsen: Jesus er Messias og Guds søn. Dermed udfordrer han sine læsere. For Markus er der en del hemmeligheder i Jesu forkyndelse og virksomhed. Hvem, Jesus virkelig er, kan kun forstås i lyset af hans opstandelse, påstår han. Markus giver et billede af Jesu virksomhed, som er blottet for sentimentalitet og romantik. Dermed udfordrer han også os i det 21. århundrede som ofte parfumerer Jesus med sentimentalitet. Kai Kjær-Hansen, der var en af hovedkræfterne bag den seneste autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992, står for undervisningen. Han er teologisk doktor og har i flere perioder boet i Jerusalem. Han har journalistisk tæft og formår at kommunikere selv vanskelige emner på en forståelig og spændende måde. Der bliver selvfølgelig serveret kaffe undervejs. Tilmelding senest 14. marts. Begge lørdage vil der blive serveret kaffe og frokost. Det koster 40 kr. per person. Seniorsang: Vær velkommen til skøn fællessang i Sognehuset. De næste to gange er det den 27. februar og den 27. marts. Begge gange er det kl og der er efterfølgende mulighed for en kop kaffe at varme sig på. 17

18 Korkoncert i Skovby Kirke Søndag d. 26. april kl er der stor korkoncert i Skovby Kirke. Vi får besøg af Visby Koret fra Sønderjylland. Bogense Koret kommer også, så de to kor vil synge sammen og hver for sig. Visby Koret markerer bl.a. 60 års jubilæet for Danmarks befrielse, og Bogense koret har en del Carl Nielsen på programmet, idet det i år 150 år siden han blev født. Visby Korets dirigent er Else Kirsten Lynggaard Ehmsen. Vi vil selvfølgelig også synge fællessalmer. Kom og vær med til at synge foråret ind. Inge Lynggaard Forårskoncert Forårskoncert med Nordfyns Musikskole i Guldbjerg Kirke Onsdag d. 4. marts kl får vi besøg af to ensembler fra Nordfyns Musikskole. Det er et guitar orkester og et cello orkester. Det er dygtige børn og unge mennesker her fra Nordfyn, som kommer og giver koncert for os. Deres lærere er Bennet Okholm og Karen Valeur. Mange vil huske Karens mor, Else Valeur, der tidligere var vores dygtige organist. Der er 5 10 børn og unge i begge orkestre. Vi vil også synge fællessalmer denne aften, og orkestrene vil spille med. Så kom og nyd Nordfyns unge musikere i Guldbjerg Kirke. Inge Lynggaard Kirkelige handlinger - siden sidst 18 Døbte: Emilie Irene Klingstrup Skovby Kirke Marie Jern Worsøe Skovby Kirke Begravede/Bisatte: Elly Christence Nielsen Guldbjerg Kirke

19 Nyt og spændende tilbud Det praktiske: Der er brug for tilmelding. Kan i første omgang ske til sognepræsten på telefon eller på mail: (Der vil senere komme en anden tovholder på dette). Sidste frist for tilmelding til den første gang er mandag d. 23. marts. Det koster 20 kr. for voksne og 0 kroner for børn (0-12) at spise med. Spaghettigudstjeneste Til marts kommer der et nyt og spændende tilbud som jeg er sikker på bliver rigtig godt og populært. Mange forældre har efterspurgt konceptet og nu kan vi annoncere, at der hver anden måned vil være spaghettigudstjeneste i vore tre sogne. Konceptet går i al sin enkelhed ud på, at man på en hverdag, får mulighed for at komme til en kort børnegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning. Navnet kommer af, at man de første steder, hvor dette koncept var, altid fik noget med pasta og kødsovs til fællesspisningen. Vi vil dog nok variere maden lidt, men altid i form af noget børnevenligt :) Mange børnefamilier har en travl hverdag og dette koncept er derfor en fantastisk mulighed for dem for at lade andre ordne maden en aften, samtidig med at man får en hyggelig tid i kirken før aftensmaden og på den måde hjælper børnene godt i gang med at lære kristendommen at kende og giver dem mulighed for at skabe relationer med hinanden i kirken. Gudstjenesten vil hver gang være enkel i sin struktur og helt i børnehøjde. Der bliver fortalt gode historier med enkle pointer, sange med fagter, lege, måske besøg af en dukke eller legetøjsdyr eller andre særlige gæster som kan hjælpe med gudstjenestens forløb. Gudstjenesten begynder altid kl. 17 og vil vare ca. 35 minutter og derefter er maden klar i Sognehuset. Vi regner med at slutte hver gang senest kl sådan at børnene kan nå hjem til sengetid. Der vil være en særlig gruppe i sognet som vil arbejde med at forme og skabe gudstjenesterne for børnene. Konceptet er særligt tilrettelagt for travle børnefamilier, men alle er hjertelig velkomne! Af hensyn til fællesspisningen vil spaghettigudstjenesten altid være i Skovby kirke. Den første omgang Spaghettigudstjeneste er torsdag d. 26. marts kl i Skovby kirke. Her bliver børn og voksne taget med på påskevandring. 19

20 Pastoratrådsmøder Datoer for næste pastoratrådsmøder: Onsdag d. 11. marts kl Søndag d. 29. april kl Alle møder er offentlige og foregår i Sognehuset Går du med en drøm i dig om at Skabe noget helt nyt og spændende her i vore kirker Have med børn at gøre i kirken Lege og synge med og fortælle kristendommen for børn Bringe lige præcis det du er god til i spil til glæde for børn Gøre det at gå i kirke til noget sjovt og uformelt og hvor der er højt til loftet Give børn en fantastisk erfaring af at kirken også er for dem Lave mad til en bunke glade forældre og børn Kan du sige ja til en eller flere af disse? Ja så er det måske dig vi har brug for til at være med i en gruppe omkring afviklingen af en eller flere af de 6 spaghettigudstjenester vi gerne vil tilbyde børn i sognene hvert år. 20 Ring eller skriv uforpligtende og hør om det måske er noget for dig. Sognepræsten kan kontaktes på telefon eller mail:

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Et ganske særligt træf i Skobby Kirke. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April

Et ganske særligt træf i Skobby Kirke. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April Nr. 1 2014 Et ganske særligt træf i Skobby Kirke Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Kirken siden sidst 4 Kirkekalender 5 Korene ved kirkerne 9 Kampen mod

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Indledn før gudstj.: Skærtorsdag. Er det sådan, at et nederlag kan bære sejren i sig? = tanke, jeg

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne marts - maj 2015 69. årgang nr. 2 Påskeblomsten Snart har vi dem i haverne og i grøftekanterne: De gule påskeliljer. Glade lyser de op med deres gule trompeter. Førhen var

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår ved Padesø Kirke. 19. årgang Foråret 2017 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår ved Padesø Kirke. 19. årgang Foråret 2017 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 19. årgang Foråret 2017 Nr. 2 Forår ved Padesø Kirke Sognepræsten er vendt tilbage Efter en lang sygeorlov på grund af alvorlig sygdom er jeg meget taknemmelig over at have fået muligheden

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Prædiken til Fastelavns søndag, Matt. 3,13-17. 1. tekstrække.

Prædiken til Fastelavns søndag, Matt. 3,13-17. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 10. februar 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Fastelavns søndag, Matt. 3,13-17. 1. tekstrække. Salmer. DDS 192 Hil dig, frelser og forsoner DDS 441 Alle mine kilder

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere