Nr og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet"

Transkript

1 Nr VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne

2 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole - afd. Kongslund 7 Spirevippen 8 Nordfyns Højskole 10 Skovby Forsamlingshus 12 Benedictus 12 Kirken siden sidst 13 Sang/musik børnehaven 14 Skovby GF 15 Børnekor 15 Kirkenyheder 16 Korkoncert Skovby Kirke 18 Forårskoncert Guldbjerg Kirke 18 Kirkelige handlinger 18 Spaghettigudstjeneste 19 Pastoratsrådsmøder 20 Går du med en drøm 20 Udvalgte Gudstjenester 21 Konfirmationer 22 Fælles Gudstjenester Søbo 23 Stolegymnastik 23 Kirkeudvikling 24 Nordfyns Højskole 25 Højskoledage 26 Aktivitetskalender 27 Oplag: 900 Ansvarsh. redaktør: Jakob Daniel Lund Olesen tlf.: Redaktion: Henrik Nielsen tlf.: Layout: Hanne Lauritzen tlf.: Hjemmeside: Kirkebil Skovby, Ore & Guldbjerg: Henvendelse til Karstens Taxa på tlf.: senest dagen før. Deadline for indlevering til næste nr.: den 9. april -15 Materiale, tekst og billeder, sendes til: eller facebook.com/sogsogne

3 Sognepræst Skovby, Ore, Guldbjerg sogne Jakob Daniel Lund Olesen Skovby Præstegård, Middelfartvej Bogense, tlf.: Fødselsanmeldelse Fødsler anmeldes automatisk af sygehuset, men er forældrene ikke gift, skal faderen indenfor 14 dage efter fødslen angive faderskab via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette gøres elektronisk via www. Borger.dk. Dåb eller navngivning Man henvender sig til præsten inden 6 mdr. efter barnets fødsel. Anmodning om dåb sker ved henvendelse til præsten senest 14 dage før. Bryllup/vielse Der skal bruges en prøvelsesattest, som skal udstedes af Borgerservice i bopælskommunen. Man henvender sig først på Borgerservice, hvor man medbringer personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Nogen tid før vielsen mødes man med præsten og aftaler salmer m.m. Begravelse/bisættelse Henvendelse sker til præsten. Som regel kontaktes en bedemand vedrørende de praktiske spørgsmål. Skovby sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Jane Andersen, Oregårdvej 11, tlf.: Graverkontoret: Mobil: Organist: Inge Lynggaard, tlf.: Kirkesanger: Kirsten Rexbye, Dyssevænget 24, Hasmark, 5450 Otterup tlf.: Ore sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Inga Hansen, Middelfartvej 126, tlf.: Graver: se Skovby Organist: se Skovby Kirkesanger: se Skovby Guldbjerg sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Helga Nielsen, Ejlbyvej 1, tlf.: Graver: se Skovby Organist: se Skovby Kirkesanger: se Skovby 3

4 4 Nyt fra Pastoratsrådet Først og fremmest vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår og håber, at I alle ser frem til alle de spændende oplevelser, som det nye år vil byde på. Pastoratsrådet har allerede til Nytårskuren i Sognehuset den 25/1 fremlagt planerne for det nye år omkring blandt andet kirkens økonomi, aktiviteter, vedligeholdelsen af kirkerne som primært er koncentreret omkring taget på kirken i Ore samt energibesparende tiltag. Nogle er sikkert gået motiverede og håbefulde ind i det nye år - måske ovenikøbet med nytårsforsætter om rygestop, sundere levevis, vægttab og meget mere motion i håb om et bedre og længere liv - for andre vil det nye år ligge truende forude, for vi ved jo ikke, hvad vi kan vente os. Det nye år ligger foran os alle og byder både på masser af ukendte udfordringer og nye muligheder. Vi kommer alle til at opleve både medgang og modgang i 2015, men oplevelsen vil altid være præget af vores tilgang til livets op- og nedture. Og det går ikke altid som præsten prædiker.. eller gør det? Forventninger Vi har endnu julebudskabet i forholdsvis frisk erindring: Og det skete i de dage.. og Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Vi skal faktisk ikke ret meget længere ind i beretningen om Jesu fødsel - end vi allerede er inde i før det, som var et håb og Guds glædelige budskab pludselig bliver en trussel for nogen på grund af mod- stridende forventninger og personlige ambitioner. Kong Herodes føler sig truet og dele af folket bliver skuffede over, at Jesus ikke viser sig at være en ny konge, som kan bekæmpe den romerske besættelsesmagt. Senere korsfæstes Jesus alene på grund af, at flertallets forventninger ikke blev indfriet. Så, hvad er det vi kan forvente? Skal vi forvente lutter lykke og solskin forude eller, at det ser det sort og uoverkommeligt ud? Svaret er hverken eller: for han [Gud] lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige, som Jesus siger i Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 45. Men hvad er så det positive og hvad er det egentligt, præsten prædiker? Lys forude Johannes indleder sit evangelium og beretningen om Jesu fødsel med at referere til Skabelsen, hvor Gud som det første skaber lyset. Gud afskaffer derimod ikke mørket, men lader begge dele eksistere som kontraster side om side. Johannes beskriver Jesus således i vers 4 og 5: I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Mørket eksisterer og vi skal leve med det, men det får aldrig magt over lyset. Mørket greb det ikke.. Det er dét, vi først ser og rigtigt forstår betydningen af i påskens budskab. På trods af, at Jesus ikke indfriede alles og

5 ikke mindst alles meget forskellige forventninger og derfor blev henrettet, så havde Gud en plan, som ingen havde set komme. Thi Gud, der sagde:»af mørke skal lys skinne frem,«han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt, som Paulus skriver i sit 2. brev til Korintherne i kapitel 4 vers 6. Tro på det Så det går rent faktisk som præsten prædiker; at selvom vi må leve med mørket, så eksisterer lyset også i troen på Jesus. Og det er det, som er det positive det glade budskab som evangelium betyder - og årsagen til, at vi kan gå fremtiden i møde med håb og uden frygt. Nytårsforsætterne har nu for rigtigt mange menneskers vedkommende ikke vist de ønskede resultater og måske er forventningerne til 2015 allerede skruet en hel del ned som følge af skuffelsen over, at kiloene ikke rasler af og træningstøjet ikke bliver brugt så meget, som det var hensigten. Selvbebrejdelsen og skuffelsen over den manglende rygrad til at gennemføre nytårsforsætterne plager eller bliver fortrængt indtil næste år, hvor løfterne om, at nu skal det være.. gentager sig. Måske er det tid til at prøve noget nyt. Måske er det tid til at komme hen i kirken og høre fortsættelsen af julevangeliet og Guds løfter til dig. Det er ikke bare løfter om en overfladisk makeover, men løfter om grundlæggende forandring med lys, glæde, håb og et helt nyt evigt liv. På pastoratsrådets vegne Maibritt Buchhave Sogneindsamling 2015 Søndag den 8. marts ca. kl Igen i år er Skovby, Ore og Guldbjerg sogne med i Folkekirkens Nødhjælps indsamlingsdag. Efter søndagens gudstjeneste mødes vi i Sognehuset til en sandwich inden alle interesserede får tildelt en passende rute og en indsamlingsbøsse. I år målrettes indsamlingen mod kvinderne i verdens fattigste lande. Yderligere oplysninger: René på eller 5

6 Babysalmesang Torsdag d. 23. april begynder der en ny sæson med babysalmesang. Sidst i april er foråret sikkert kommet til Nordfyn, og det vil være et godt tidspunkt at trille barnevognen til Skovby Kirke. Nu har vi haft babysalmesang i nogle år, så derfor vil der måske være forældre, der har været med tidligere, men der er sikkert også nogle, som ikke rigtig ved, hvad babysalmesang er for noget. Babysalmesang er virkelig godt både for den lille baby og de forældre, der følges med barnet. med deres børn uanset, hvordan det lyder. Babysalmesang foregår i Skovby Kirke torsdage formiddage fra kl Vi er i kirken højst en halv time, og derefter går vi over i Sognehuset og hygger med kaffe/the/ kakao og lidt brød. Mange mødregrupper har tidligere aftalt at mødes den dag i kirken. Kom og vær med, hvis du har et barn på et par måneder og op til 8-9 mdr. Inge Lynggaard Alle får udleveret et sangark den første gang, så alle har mulighed for at synge med. Jeg har oplevet så mange forældre, der er lidt generte ved at synge med i starten, men det går over. Det er nemlig så fantastisk, at det ALTID er forældrene, der er de bedste til at synge 6 Vidste du at...? Der hvert år gennemsnitsligt bliver afholdt omkring 100 handlinger i vore tre kirker i sognene? En handling er enten en gudstjeneste, vielse eller begravelse.

7 Bogense Skole afd. Kongslund December bød i forbindelse med vores juletraditioner her på skolen på gode oplevelser sammen med børn og voksne. Vi er rigtig glade for, at der altid er stor forældreopbakning omkring de ting, vi laver sammen med børnene. Nu er en dejlig lang juleferie forbi, og børn og voksne er tilbage igen for sammen - med fornyede kræfter - at lave den bedste skole, som vi kan. Skolen skal også indeholde andet end den daglige undervisning, så i uge 6 fra den februar er der LEGO-uge for hele skolen undtagen 5. klasse, som skal til Bogense at lave musical sammen med de andre 5. klasser. Den 19. februar skal og 6. klasse til indendørs fodboldstævne i Bogense Hallen og den 6. marts er det Skolernes Trivselsdag. Den 1. marts siger vi velkommen til de nye førskolebørn, som skal starte i 0. klasse efter sommerferien. I år er der påskeferie fra den 27. marts til den 7. april. På vegne af Bogense Skole afd. Kongslund Inge Stein 7

8 Nyt fra Spirevippen Allerførst: Rigtig godt nytår til alle sognebladets læsere! Her i Spirevippen er vi i fuld gang igen, og har sagt velkommen til 9 nye børn, som allerede er faldet godt til. Inden vi når 1. marts, når vi op omkring 70 børn, så det er en dejlig stor flok. Vi har sørme også fået to små gedekid kort før jul, så her er liv og glade dage. Denne flok skrumper dog med 18 børn, som d. 1 marts siger farvel efter 3, forhåbentlig, dejlige år i vores gårdbørnehave. Vi håber at de får en god ballast med sig herfra, som kan give dem en god og tryg start på skolelivet. Det er en spændende tid der venter dem, og vi ønsker dem og deres familier god vind fremover. Deres sidste dag i Spirevippen bliver markeret med en farvel-fest, hvor børnene er i centrum, de får uddelt mapper, diplomer og en lille gave fra børnehaven. Bagefter hygger børn, forældre og en del af personalet sig med en dejlig buffet, som forældrene selv har bidraget til. Det er en dejlig, og lidt vemodig, aften. Januar og februar er travle måneder, hvor der er en del skolebesøg, så alle børn får set de nye omgivelser, som venter dem inden længe. Det er med til at sikre en god overgang fra børnehavelivet til skolen. Det kan ikke undgås, at der er lidt sommerfugle i maven på børnene, når de skal sige farvel til de trygge rammer, men vi håber vi kan være med til, at få de fleste til at flyve væk igen. Her i det nye år, vil vi ændre lidt på vores afholdelse af børnefødselsdagene. Hvert enkelt barn bliver stadig fejret med flag og sang på selve dagen, men som noget nyt vil vi, hver den sidste mandag i måneden, lave et fælles festmåltid for denne måneds fødselsdagsbørn. Der vil være ekstra fokus på maden, og på lege og samvær stuerne imellem. 8

9 Andre festligheder er fastelavn og påskefrokosten. Gamle traditioner, som det er værd at passe på, og som vi gerne vil introducere børnene for. Vi er, i børnehaver og skoler og andre af samfundets institutioner, kulturbærere og det er en vigtig del af alle menneskers liv (uanset religion og verdensdel) at føle at man er en del af en kultur, noget genkendeligt, noget der er værd at bevare. Også vores små børn, har behov for at føle at de hører til et sted, at opleve fællesskabet omkring juletræet, Sankt Hans bålet, fastelavnstønden m.m. Det er et godt fundament at bygge videre på. Så venter vi bare på, at det hele bliver lysegrønt derude igen, men mon ikke vi lige skal have lidt sne og frost, det er noget de fleste børn, og barnlige sjæle kan få en masse sjovt ud af. Og så glæder vi os rigtig meget til at tage vores fine skurvogn i brug. Vi er så småt ved at indtage den med papir og farver, lidt træ og værktøj, det skal nok blive rigtig godt! Hilsen fra os alle SPIREVIPPEN j Vidste du at... h b j h Børnehaven Spirevippen hvert år siden 2009 har fået det grønne spireflag som er en anderkendelse af børnehavens arbejde med naturpædagogik og med at bringe naturen i spil i børnenes hverdag? 9

10 Nordfyns Højskole 10 Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid! Fader-Gud! os til glæde og gavn nytåret henskride i Jesu navn! Velkommen, nytår, og velkommen her! - således udtrykte N. F. S. Grundtvig i 1849 ønsker for det nye år. Den 28. november 2014 bød forstander Mogens Godballe velkommen til Åbent hus på Nordfyns Højskole i anledning af indvielse af den nye spisesal, lærerværelse og udgivelse af kogebogen Sunde mirakler. Det blev en festlig dag med taler, musikalske indslag og sange fremført af elever og lærere. Der var også mulighed for at nyde smagsprøver fra kogebogen, hvilket alle benyttede sig af. Smagsprøverne var helt fantastisk forarbejdet og anrettet. Lærerne Sanne, Anne-Katrine og Jesper Emil fortalte om arbejdet med kogebogen, og alle fik mulighed for at erhverve sig et eksemplar af bogen. Mogens Godballe holdt tale og sagde bl. a.: Spisesalen er et vigtigt sted på en højskole. Her mødes alle til faste spisetider hver dag, her gives korte beskeder og vi nyder samværet. Vores gamle spisesal var egentlig stor nok, men ikke funktionel med de mange blinde vinkler, som gjorde det vanskeligt at se og høre hinanden. Vi var opdelt i mange grupper. Nu har vi et pragtfuldt spiserum, hvor vi sammen kan se og opleve det fællesskab, der er ved at spise sammen. Lysog lydforholdene er gode og vi nyder allerede rummet med Jan Jensens billeder på væggene. Til slut blev der sagt tak til håndværkere, byggeudvalg og bestyrelse for den nye spisesal og lærerværelse. I december blev der sagt farvel til en del elever - og efter nytår blev der budt velkommen til endnu flere. På højskolen er der nu 90 elever! I afskedstalen til eleverne sagde Mogens Godballe bl. a.: Hvordan kan det være, at når 6-årige børn møder i skolen for første gang er deres nysgerrighed efter at lære på sit højeste. Men undersøgelser viser, at ret hurtigt bliver de trætte af at gå i skole. Det har politikerne et svar på: Test og kontrol!! Højskolens svar på dette er: Det dur ikke! Uddannelse handler ikke om kontrol, men om tillid. Uddannelse handler ikke om tal, men om mening og værdier. Uddannelse handler ikke om at uddanne produktionsrobotter, der kalder sig mennesker på et globalt arbejdsmarked med konkurrence og evig slutspurt. Nej, uddannelse handler om at finde sig selv, blive forankret i sit liv og fordy-

11 be sig i nogle af de tanker, der er tænkt før man selv fik sin ipad alt sammen i et kulturelt univers, der giver udsyn, forståelse og oplevelse af, at fællesskab og forskellighed ikke er hinandens modsætninger. Højskolens betydning for demokratiets udvikling i Danmark skal søges i danskernes demokratiske sindelag, der er blevet styrket gennem arven fra både Grundtvig og Hal Kock siger Ole Vind, dr. phil., Grundtvigs Højskole. Margrethe Geertsen Nordfyns Højskole 11

12 Skovby Forsamlingshus Godt nytår! Så er vi igang igen med et nyt år med forhåbentlig masser af travlhed og aktivitet i forsamlingshuset. Vi har i kalenderen skrevet datoerne med folkekøkken de næste par måneder. Det har fået en forrygende modtagelse. I skrivende stund må vi melde optaget til d. 14/1 hvor vi serverer kyllingesteg. Det er nogle rigtig hyggelige spisninger vi allerede har holdt. Det afholdes som tidligere nævnt 1 gang om måne- den, så hold øje med kalenderen, og meld til inden det er for sent. Ja, og ellers så kan vi jo også se frem til alle forårsfesterne/konfirmationsfesterne, som der er mange af. Vi glædes også over vores dage med stolemotion samt vores tirsdage med bankospil. I det hele taget så glædes vi ved al den aktivitet der er i huset. Hilsen vært og bestyrelse Benedictus - Lejlighedskor Som jeg skrev i sidste kirkeblad, er Benedictus nu et lejlighedskor. Jeg håber, at denne forandring vil betyde flere sangere i koret. Næste gang koret skal medvirke er påskedag d. 5. april i Skovby Kirke kl Koret har 3 øveaftener forinden: - Torsdag d. 12. marts kl i Sognehuset - Torsdag d. 19. marts kl i Sognehuset - Torsdag d. 26. marts kl i Sognehuset Jeg vil gerne, om man vil give mig besked, hvis man har tid og lyst at deltage. Repertoiret afhænger bl.a. af korets størrelse. Ring eller send en mail Jeg vil også gerne, om man vil medvirke til at fortælle rundt omkring om muligheden for at deltage i koret. Inge Lynggaard

13 :: Kirken siden sidst :: Et gammel mundheld lyder at Julen varer lige til påske. Det gør den dog ikke konkret i hverdagen og heldigvis for det vil de fleste sikkert give mig ret i. Og alligevel er det jo sådan at julens glade budskab om et lille barns komme til denne jord, trækker dybe spor hen imod påske. For dette barn blev jo voksen og blev til frelser for alle som tror på ham. Så jul og påske hænger sammen. Det er en del af samme fortælling. Varer julen dog ikke ligefrem til påske, så er det dog sådan at uden julens fortælling ingen kristen påske og uden påskens begivenheder ingen kristen jul. Orker vi helt konkret ikke alt juleriet indtil påske, så har det dog alligevel været en dejlig og særlig tid i december måned. Det er som om at måneden, på trods af en særlig travlhed, alligevel flyver afsted og man på mange måder ikke kun har brug for energi for at komme godt igennem den, men faktisk også får fornyet energi ud af den. For mit vedkommende er energien ikke kommet af kaffe eller Red Bull. Den er så sandelig heller ikke kommet fra al den gode og fede julemad og slik. Nej, energien kommer mest fra alle de glade, varme og betænksomme mennesker man møder i sådan en måned både i kirken og i samfundet. Det er som om at man lige anstrenger sig det mere for at se andre og mærke efter andres behov lidt mere. Overbærenheden får lidt længere snor og gavmildheden sætter dybere spor. Det er dejligt at se og det er også som om, at Jesu liv og gerning for os nemmere bliver forstået, når vi selv har et øget blik for vort medmenneske. Tænk at magt ikke kun handler om at have den, men om at bruge den rigtigt for medmennesket og at kærlighed både gør en sårbar og stærk på samme tid. Tak for alle stunderne i kirken igennem jul og nytår. Tak fordi vi har kunnet være sammen om det samme, selvom vi alle ofte er meget forskellige i vores hverdag. En særlig tak til jer forældre, som har prioriteret at sende jeres børn til jul i præstegården, komme til familiegudstjeneste, krybbespil og juleafslutninger m.m. Der er generelt mange ting overalt at tage til for børnefamilier her i julen, så det er en benhård og svær proces at vælge mellem alt, hvad der bliver tilbudt. Men det er dejligt at se, at så mange stadig tænker, at det er godt og naturligt, at børn og unge også får en fornemmelse for, hvad den kristne del af julens fejring handler om. Jakob Olesen 13

14 Sang og musik for børnehaven Nu vil vi snart gå i gang med endnu et sang- og musikforløb med børnehaven. Vi vil synge salmer, sange, sige remser, mens hele kroppen er i bevægelse. Der er også spændende musikinstrumenter, som skal prøves af. Men dog mest sang uden instrumenter, fordi det kan være meget svært både at synge og spille instrument, når man er fire år. Bevægelse kan være med til at skabe glæde. Derfor vil vi enten danse eller lave fagter til mange af sangene. Jo flere sanser, barnet får lejlighed til at bruge, jo større er resultatet. Derfor kan et barn - og også vi andre - bedre huske en sang, som man både har sunget, spillet og danset til. Vi begynder på forløbet torsdag d. 5. marts kl i Skovby Kirke. Inge Lynggaard. 14 Vidste du at... At Guldbjerg sogn med sine kun 151 indbyggere alligevel er lige så stort, geografisk set, som Bogense sogn med sine 3788 indbyggere?

15 Skovby GF Skovby GF er klar til ny sæson med en masse spændede hold i u 12 piger, u 14 drenge, senior, sølvhold for 38+, super veteran 45+ og så kommer der et nyt senior for piger med Bent Hansen som træner. Så er du frisk og vil have rørt benene så mød op til five a side på følgende datoer: u 12 og u 14 er d. 14/3 kl til der serveres suppe bagefter (klubben giver) Senior herrer, damer, sølvhold og super veteran er d. 28/2 kl til der er suppe bagefter (klubben giver) Og skulle I gå med et ønske om et hold som ikke er her, så lad os høre fra jer og vi vil være behjælpelige med at starte et hold. OG HUSK, HOS SKOVBY GF ER DER ME- GET LAVE KONTIGENTER. Husk der er fastelavn på Kongslundskolen søndag d. 15/2 fra kl til Der er gaver til bedst udklædte og masser af fis og ballade. Venlig hilsen Skovby GF Børnekoret Koret er kommet godt i gang efter juleferie. Næste gang koret skal medvirke i kirken er ved Spaghetti-gudstjenesten i Skovby Kirke torsdag d. 26. marts kl Dejligt, at vi har et børnekor ved kirkerne. Inge Lynggaard 15

16 16 Kirkenyheder Kirkehøjskolens forårsprogram: Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem sognene i den vestre del af Bogense provsti. Hvert år samarbejdes der hen over efterår, vinter og forår med at levere oplysende foredrag, litteraturaftener m.m. som kan skabe ny viden, refleksion og debat i hverdagen. Her kommer en oversigt over resten af 2014/15-sæsonens tilbud: Tirsdag d. 24. februar kl vil der i Sognehuset være litteraturaften over novellesamlingen Livet af Alice Munro. Munro skildrer svarene på spørgsmål, som man end ikke anede eksistensen af, og stiller uventede nye. I Munros optik er tilværelsen en uigennemsigtig blanding af skæbne og tilfælde, vilje og drift, men samtidig en blanding gennemtrukket og dirrende af mening. Kom og vær med til en spændende aften i livets tegn. Novellesamlingen kan bl.a. købes hos Ehlerts Boghandel i Bogense. Onsdag d. 25. marts kl får vi i Teglgården i Bogense besøg af biskop over Fyens stift, Tine Lindhardt. Overskriften for foredraget er: Hvad skal vi med bibelen i dag? Tine Lindhardt vil give sit bud på, hvordan vi kan spejle os i de bibelske personer, skæbner, og hvordan deres søgen og spørgsmål, deres glæder og sorger, deres kampe og livtag med tilværelsen i virkeligheden også er vores. Derfor kan biblen også stadigvæk være højaktuel for et moderne menneske i det 21. århundrede. Mandag d. 6. april kl vil der være fællesgudstjeneste for sognene. Denne gang er det i Melby kirke. Alle præsterne i kirkehøjskole-samarbejdet vil deltage i gudstjenesten, som plejer at være velbesøgt og efterhånden er blevet en skøn og fast traditionen for rigtig mange og er en rigtig god mulighed for at møde hinanden på tværs af sognene. Lørdag d. 25. april vil der være en særlig afslutning på denne sæson af kirkehøjskolen. Her vil der være mulighed for en heldagstur til Ribe. Her besøger vi den historieske bygning Tårnborg, som er kendt som det sted hvor salmedigteren Hans Adolf Brorson boede i sin tid i Ribe. Vi spiser den medbragte mad i Tårnborg og får derefter en lille byrundtur, samt en rundvisning i Ribe domkirke. Deltagelse koster 100 kr. og der er tilmeldingsfrist d. 17. april til sognepræst Gunvor Sandvad på telefon eller på mail: Strikkecafe: Strikkecafeen holder til i Sognehuset hver tirsdag i de lige uger. Man mødes kl og strikker til gode formål. Hvis man har lyst til at høre nærmere om strikkecafeen, så kan man kontakte Jane Andersen på telefon

17 ABC: ABC står for Alment Bibel College og giver mulighed for god og gedigen indførsel i bibelske og kristne emner fra kompetente undervisere. I foråret inviteres der til to lørdage i Sognehuset med to vidt forskellige spændende emner: 7. februar kl Det relationære menneske At elske og blive elsket, er grundlaget for selve skabelsen af mennesket og hele skaberværket. Den nære relation er altså grundlaget for vore liv. Her opbygges vi - eller nedbrydes. Skal vi derfor kunne forstå vores eget liv - og andres, må vi have de briller på, der viser os hvad relationer betyder. Både i forhold til os selv, til Gud, vores nærmeste og alle mulige andre i øvrigt. Psykoterapeut Steen Palmqvist vil lede os på rette vej. Han har over 30 års erfaring med det diakonale arbejde og har de seneste 20 år været tilknyttet foreningen Agape. Tilmelding senest 4. februar 21. marts kl Markusevangeliet - og den uparfumerede Jesus Evangelisten Markus er den første, som nedskrev evangeliet om Jesus fra Nazaret. Han er ikke en spændingsforfatter, som gemmer løsningen hemmeligheden til sidst. Han holder ikke kortene tæt på kroppen. Han spiller lige ud og siger fra begyndelsen: Jesus er Messias og Guds søn. Dermed udfordrer han sine læsere. For Markus er der en del hemmeligheder i Jesu forkyndelse og virksomhed. Hvem, Jesus virkelig er, kan kun forstås i lyset af hans opstandelse, påstår han. Markus giver et billede af Jesu virksomhed, som er blottet for sentimentalitet og romantik. Dermed udfordrer han også os i det 21. århundrede som ofte parfumerer Jesus med sentimentalitet. Kai Kjær-Hansen, der var en af hovedkræfterne bag den seneste autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992, står for undervisningen. Han er teologisk doktor og har i flere perioder boet i Jerusalem. Han har journalistisk tæft og formår at kommunikere selv vanskelige emner på en forståelig og spændende måde. Der bliver selvfølgelig serveret kaffe undervejs. Tilmelding senest 14. marts. Begge lørdage vil der blive serveret kaffe og frokost. Det koster 40 kr. per person. Seniorsang: Vær velkommen til skøn fællessang i Sognehuset. De næste to gange er det den 27. februar og den 27. marts. Begge gange er det kl og der er efterfølgende mulighed for en kop kaffe at varme sig på. 17

18 Korkoncert i Skovby Kirke Søndag d. 26. april kl er der stor korkoncert i Skovby Kirke. Vi får besøg af Visby Koret fra Sønderjylland. Bogense Koret kommer også, så de to kor vil synge sammen og hver for sig. Visby Koret markerer bl.a. 60 års jubilæet for Danmarks befrielse, og Bogense koret har en del Carl Nielsen på programmet, idet det i år 150 år siden han blev født. Visby Korets dirigent er Else Kirsten Lynggaard Ehmsen. Vi vil selvfølgelig også synge fællessalmer. Kom og vær med til at synge foråret ind. Inge Lynggaard Forårskoncert Forårskoncert med Nordfyns Musikskole i Guldbjerg Kirke Onsdag d. 4. marts kl får vi besøg af to ensembler fra Nordfyns Musikskole. Det er et guitar orkester og et cello orkester. Det er dygtige børn og unge mennesker her fra Nordfyn, som kommer og giver koncert for os. Deres lærere er Bennet Okholm og Karen Valeur. Mange vil huske Karens mor, Else Valeur, der tidligere var vores dygtige organist. Der er 5 10 børn og unge i begge orkestre. Vi vil også synge fællessalmer denne aften, og orkestrene vil spille med. Så kom og nyd Nordfyns unge musikere i Guldbjerg Kirke. Inge Lynggaard Kirkelige handlinger - siden sidst 18 Døbte: Emilie Irene Klingstrup Skovby Kirke Marie Jern Worsøe Skovby Kirke Begravede/Bisatte: Elly Christence Nielsen Guldbjerg Kirke

19 Nyt og spændende tilbud Det praktiske: Der er brug for tilmelding. Kan i første omgang ske til sognepræsten på telefon eller på mail: (Der vil senere komme en anden tovholder på dette). Sidste frist for tilmelding til den første gang er mandag d. 23. marts. Det koster 20 kr. for voksne og 0 kroner for børn (0-12) at spise med. Spaghettigudstjeneste Til marts kommer der et nyt og spændende tilbud som jeg er sikker på bliver rigtig godt og populært. Mange forældre har efterspurgt konceptet og nu kan vi annoncere, at der hver anden måned vil være spaghettigudstjeneste i vore tre sogne. Konceptet går i al sin enkelhed ud på, at man på en hverdag, får mulighed for at komme til en kort børnegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning. Navnet kommer af, at man de første steder, hvor dette koncept var, altid fik noget med pasta og kødsovs til fællesspisningen. Vi vil dog nok variere maden lidt, men altid i form af noget børnevenligt :) Mange børnefamilier har en travl hverdag og dette koncept er derfor en fantastisk mulighed for dem for at lade andre ordne maden en aften, samtidig med at man får en hyggelig tid i kirken før aftensmaden og på den måde hjælper børnene godt i gang med at lære kristendommen at kende og giver dem mulighed for at skabe relationer med hinanden i kirken. Gudstjenesten vil hver gang være enkel i sin struktur og helt i børnehøjde. Der bliver fortalt gode historier med enkle pointer, sange med fagter, lege, måske besøg af en dukke eller legetøjsdyr eller andre særlige gæster som kan hjælpe med gudstjenestens forløb. Gudstjenesten begynder altid kl. 17 og vil vare ca. 35 minutter og derefter er maden klar i Sognehuset. Vi regner med at slutte hver gang senest kl sådan at børnene kan nå hjem til sengetid. Der vil være en særlig gruppe i sognet som vil arbejde med at forme og skabe gudstjenesterne for børnene. Konceptet er særligt tilrettelagt for travle børnefamilier, men alle er hjertelig velkomne! Af hensyn til fællesspisningen vil spaghettigudstjenesten altid være i Skovby kirke. Den første omgang Spaghettigudstjeneste er torsdag d. 26. marts kl i Skovby kirke. Her bliver børn og voksne taget med på påskevandring. 19

20 Pastoratrådsmøder Datoer for næste pastoratrådsmøder: Onsdag d. 11. marts kl Søndag d. 29. april kl Alle møder er offentlige og foregår i Sognehuset Går du med en drøm i dig om at Skabe noget helt nyt og spændende her i vore kirker Have med børn at gøre i kirken Lege og synge med og fortælle kristendommen for børn Bringe lige præcis det du er god til i spil til glæde for børn Gøre det at gå i kirke til noget sjovt og uformelt og hvor der er højt til loftet Give børn en fantastisk erfaring af at kirken også er for dem Lave mad til en bunke glade forældre og børn Kan du sige ja til en eller flere af disse? Ja så er det måske dig vi har brug for til at være med i en gruppe omkring afviklingen af en eller flere af de 6 spaghettigudstjenester vi gerne vil tilbyde børn i sognene hvert år. 20 Ring eller skriv uforpligtende og hør om det måske er noget for dig. Sognepræsten kan kontaktes på telefon eller mail:

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Et ganske særligt træf i Skobby Kirke. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April

Et ganske særligt træf i Skobby Kirke. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April Nr. 1 2014 Et ganske særligt træf i Skobby Kirke Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Kirken siden sidst 4 Kirkekalender 5 Korene ved kirkerne 9 Kampen mod

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet Nr. 3 2015 EEt spændende efterår September Oktober November Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Kirken siden sidst 5 Hjælp kirkegårdens medarb. 5

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Personalenyt Organisten har barselsorlov Vores organist Kirsten Lübker venter sit tredje barn og skal have barselsorlov fra den 1. marts. Under Kirstens sidste barselsorlov

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere