SX Quick Guide v1.0. Quick Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SX Quick Guide v1.0. Quick Guide"

Transkript

1 Quick Guide v1.0 Quick Guide

2 Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER FORTRÅDNING POTENTIOMETER FORTRÅDNING AF DIGITALE INDGANGE DIP SWITCHE BRUG AF BETJENINGSPANEL PARAMETERGRUPPER MENUSTRUKTUR OPSTARTSKÆRM TOGGLE FUNKTION INITIALISERING AF FREKVENSOMFORMEREN HURTIG OPSTART IDENTIFICATION RUN YDERLIGERE MOTOROPSÆTNING HURTIG OPSÆTNING OPSÆTNING AF PID MONITORERING FEJLBESKRIVELSER APPENDIX DIGITALE INDGANGSFUNKTIONER DIGITALE UDGANGSFUNKTIONER FASTE HASTIGHEDER BETINGELSER Bemærk, denne quick guide medtager ikke alle størrelser eller varianter af frekvensomformeren. Opsætning og fortrådning vil dog være det samme i de fleste tilfælde. AG/OEE-DK 2

3 1. Specifikationer -D4 0P7 1P5 2P2 3P0 4P0 5P5 7P5 Motorkapacitet [kw] HD ND Udgangsstrøm [A] HD ND D Motorkapacitet [kw] HD ND Udgangsstrøm [A] HD ND D Motorkapacitet [kw] HD ND Udgangsstrøm [A] HD ND Funktionalitet Beskyttelse fælles specifikationer Indgangsspænding / frekvens 3 faset: V 50 / 60 Hz Udgangsspænding [V] Proportional med indgangsspænding: V Udgangsfrekvens [Hz] 400 Hz Overbelastning (1 minut) HD = 150% ND = 120% Digitale indgange 8 x programmérbare Digitale udgange 2 x programmérbare + 3 x relæ Analoge indgange 4 x 0 10 V / 0 20 ma Analoge udgange 2 x 0 10 V / 0 20 ma Overstrøm 200% Overspænding 760 V Overbelastning Beregnet af udgangsstrøm eller termistor indgang som option Tæthedsgrad IP54 B H D -D4 [mm] [mm] [mm] 0P7 + 1P5 + 2P2 + 3P0 + 4P0 + 5P5 + 7P AG/OEE-DK 3

4 2. Fortrådning AG/OEE-DK 4

5 2.1. Potentiometer Hvis der ønskes potentiometer, skal det fortrådes som på denne tegning: Potentiometeret skal være på minimum 1 kω Fortrådning af digitale indgange Intern strømforsyning Ekstern strømforsyning PNP indgange (Sourcing) 2.3. DIP switche Til at bestemme signaltypen på de fire analoge indgange, er fire DIP switche på kontrolkortet, S1 S4. Der vælges mellem spænding U / strøm I (default): Bemærk, frekvensomformeren skal være slukket mens der ændres signaltype. AG/OEE-DK 5

6 3. Brug af betjeningspanel Herunder er vist, hvordan man bruger betjeningspanelet: Status: On = kører Blinker = accelerer / decelererer Off = stoppet Alarm: On = alarm Blinker = advarsel Off = ingen alarm Power: On = Frekvensomformer tændt Off = Frekvensomformer slukket Start - reverse Stopper kørsel eller reset af fejl Start - forward Lokal / remote eller Toggle funktion Forrige menu / parameter Flyt markør i værdi til mere betydende ciffer Næste menu / parameter Flyt markør i værdi til mindre betydende ciffer Escape Ned: Ændre værdi ned Op: Ændre værdi ned Enter: Bekræft ændret værdi Gå ind i undermenu A: Menu nummer B: T = I toggle loop L = Lokal kontrol C: Menu titel D: Omformer status E: Aktivt parametersæt (A-D) Aktiv motor (1-4) F: Aktuel værdi i den valgte menu Omformer Status Acc = Accelererer Dec = Decelererer I 2 T = I motorbeskyttelse Run = Motor kører Stp = Motor er stoppet VL = Kører ved spændingsgrænse SL = Kører ved hastighedsgrænse TL = Kører ved momentgrænse OT = Kører ved temperaturgrænse LV = Kører ved underspænding Sby = Standby Power aktiv SST = Safety Stop LCL = Lav vandkøling CL = Kører ved strømgrænse AG/OEE-DK 6

7 3.1. Parametergrupper Parametrene er opdelt i 9 forskellige grupper: Gruppe Funktion Eksempel 100 Foretrukne Standard display visning 200 Standard parametre Motordata Start / stop 300 Proces og applikationsopsætning Rampetider 400 Overvågning Beskyttelse af proces 500 Opsætning af I / O Digitale analoge 600 Logik funktioner og timere Timer / sammenlignings funktioner 700 Monitorering Udgangsstrøm udgangsspænding 800 Fejllog Seneste fejl status ved fejl 900 Systemdata Frekvensomformer version Frekvensomformeren indeholder fire parametersæt. Hvilket sæt der er aktivt, indikeres i displayet: Parametersæt A er aktivt med motor 1 (M1). Standard benyttes parametersæt A og motor Menustruktur På diagrammet til højre er vist hvordan man navigerer rundt i de forskellige menuer. Første tal angiver hovedmenuen i hundreder. Næste tal angiver undermenuen, niveau 1. Tredje ciffer kan, ud over tal, gå videre til bogstaver; A B osv. Til at skifte niveau trykkes enter og du vil komme til første undermenu. Herefter navigeres med frem / tilbage knapperne og enter for at gå ind i næste niveau. Når den ønskede menu er fundet, kan værdien ændres med op / ned knapperne. Der kvitteres for ændringer med enter Opstartskærm Ved opstart vises menu 100. Denne består af to valgfrie linjer: Linje 1 (menu 110) Linje 2 (menu 120) Der er mulighed for at vælge alle monitorerings parametre, fra 710 menuen. Hvis der ikke trykkes på displayet i 5 minutter, returneres automatisk til opstartsskærmen. AG/OEE-DK 7

8 3.4. Toggle funktion Lokal / remote knappen har to funktioner, Toggle Loop eller skift mellem Lokal/remote. Hvis knappen aktiveres i mere end 5 sekunder, skiftes mellem lokal (frekvensomformeren som angivet i parameter 2171 og 2172) og remote (frekvensomformeren styres som angivet af parameter ). Ved enkelt tryk, navigeres rundt i ti forskellige parametre. Disse parametre kan frit vælges af brugeren, således ofte brugte parametre er hurtigt tilgængelige. Slet alle For at slette alle parametre i toggle loopet, holdes LOC/REM knappen nede mens der trykkes på ESC. Bekræft med enter. Slet parameter For at slette en enkelt parameter i toggle loopet, holdes LOC/REM knappen nede mens der trykkes på ned tasten. Tilføj parameter For at tilføje en enkelt parameter til toggle loopet, navigeres hen til den ønskede og LOC/REM knappen holdes nede mens der trykkes på op tasten Initialisering af frekvensomformeren For at få frekvensomformeren tilbage til fabriksindstillingerne, navigeres hen til følgende menu: 243 Initilaisering A = Parametersæt A sættes til fabriksindstillinger B = Parametersæt B sættes til fabriksindstillinger C = Parametersæt C sættes til fabriksindstillinger D = Parametersæt D sættes til fabriksindstillinger ABCD = Alle parametersæt sættes til fabriksindstillinger (motordata undtaget) Factory = Alle parametersæt sættes til fabriksindstillinger (motordata undtaget + andre)* M1 = Motordata for motor 1 sættes til fabriksindstillinger M2 = Motordata for motor 2 sættes til fabriksindstillinger M3 = Motordata for motor 3 sættes til fabriksindstillinger M4 = Motordata for motor 4 sættes til fabriksindstillinger M1234 = Motordata for alle motorer sættes til fabriksindstillinger *Se manualen for yderligere informationer. AG/OEE-DK 8

9 4. Hurtig opstart I det følgende beskrives hvordan du hurtigt kommer i gang med at bruge frekvensomformeren Identification Run Ved identification run (auto tuning) skal omformeren have data om den tilsluttede motor. Motor opsætning findes i menu 220: 21B Forsyningsspænding 221 Motor mærkespænding [V] 222 Motor mærkefrekvens [Hz] 223 Motor kapacitet [W] 224 Motor mærkestrøm [A] 225 Motor hastighed [RPM] 227 Motor CosPhi 228 Motor køling 213 Reguleringsmetode V/Hz: Speed: Torque: Omformeren styrer motoren med almindelig spændings / frekvens regulering. Omformeren styrer motoren med hastighedsregulering, uafhængigt af belastningen (kun -F modeller) Omformeren styrer motoren med momentregulering (kun -F modeller) 229 Identification Run Off ingen tuning Short ikke roterende tuning Extended roterende tuning (kun -F modeller) Når 229 vælges, skal man efterfølgende trykke run. Så vil tuningen startes. Bemærk: Hvis motor parametre efterfølgende ændres, skal identification run køres igen Yderligere motoropsætning Brug af encoder 22B Aktivering af encoder feedback 22C Antal encoderpulser per omgang Motorbeskyttelse 231 Motor I 2 T beskyttelse type Off Trip Limit Ingen beskyttelse 232 Motor I 2 T strøm [%] 233 Motor I 2 T tid [s] Omformeren går i fejl Strømmen begrænses indtil denne er under det ønskede niveau Bemærk; Ved Limit kan hastigheden variere fra det ønskede. AG/OEE-DK 9

10 351 Maksimalt tilladeligt udgangsmoment [%] 352 IxR kompensering (torque boost) Disabled Ingen kompensering Automatisk Omformeren beregner selv torque boost, ud fra den interne motor model Brugervalgt Menu 353 bruges til at sætte et bruger valgt boost 354 Flux optimering (energisparefunktion) Off Ingen optimering On Aktiveret 371 Speed I tuning (kun -F modeller) Off Ingen automatisk tuning On Automatisk tuning Ved automatisk tuning skal omformeren køre med motoren belastet, med en hastighed under 80% af mærkefrekvensen. Når omformeren kører, sættes menu 371 til On og omformeren vil herefter lave et step i momentet som beregner det hastighedsloop. Alternativt kan dette opsættes manuelt. 372 Speed PI P gain 373 Speed PI I tid [s] 4.3. Hurtig opsætning Følgende parametre er et udsnit af de hyppigst anvendte og reflekterer ikke alt funktionalitet. Frekvensreference og start/stop 214 Frekvensreference 215 Start / Stop Remote (analog indgang) Remote (digital indgang) Keyboard (parameter 310) Keyboard Com (kommunikation) Com (kommunikation) Hastighedsprofil 310 Aktuel reference (eller setpunkt ved frekvensreference fra Keyboard) 331 Accelerationstid [s] 332 Decelerationstid [s] 341 Minimum hastighed [RPM] 343 Maksimum hastighed [RPM] 321 Valg af proces reference Speed Reference er minimum til maksimum hastighed [RPM] F(Speed) Funktion af hastighed. Opsættes i menu 322, 324 og 325. F(AnIn) Funktion af analog indgang, eksempelvis PID (se afsnit 4.4) Frequency Reference er minimum til maksimum hastighed [Hz] Hvis der vælges F(xxx) i 321, kan man efterfølgende skalere funktionen 322 Valg af enhed 324 Minimum proces værdi 325 Maksimum proces værdi 327 Hastighed ved minimum proces værdi 328 Hastighed ved maksimum proces værdi Ex/ Der reguleres på flow med en pumpe RPM til svarer 0 10 m 3 /h i systemet. Der reguleres mellem 1 10 m 3 /h. 1 m 3 /h til svarer 200 RPM på motoren. 321 = F(Speed) 322 = m3/h 324 = = = 200 RPM 328 = 1500 AG/OEE-DK 10

11 Digitale ind- og udgange 521 Input 1: Run Left (reverse) 525 Input 5: Off 522 Input 2: Run Right (forward) 526 Input 6: Off 523 Input 3: Off 527 Input 7: Off 524 Input 4: Off 528 Input 8: Reset 541 Output 1: Ready 542 Output 2: Mekanisk bremse 551 Relæ Ud 1: Alarm 552 Relæ Ud 2: Running 553 Relæ Ud 3: Off Logikken for relæ udgangene kan vendes i menu 55D1 til 55D3. For anden opsætning af digitale I/O, se appendix 7.1 og 7.2. Analoge ind- og udgange 511 Input 1: Reference 514 Input 2: Off 517 Input 3: Off 51A Input 4: Off De analoge indgange kan frit skaleres i menu 513, 516, 519 og 51C. 531 Output 1: Aktuel hastighed 534 Output 2: Aktuelt moment 532 Output 1 setup: 4 20 ma 532 Output 2 setup: 4 20 ma Funktionen for de analoge udgange kan frit vælges mellem de fleste 71x parameter (monitorering). Load monitor Der er mulighed for at benytte en automatisk genereret beskyttelsesprofil, over hele hastighedsområdet. Først vælges funktionaliteten: 411 Alarm funktion (over / under) 412 Aktiv alarm (over / under) 413 Ramper (aktiv under acc / dec) 414 Start delay [s] (delay inden beskyttelse) Når frekvensomformeren kører med belastning, kan funktionen aktiveres og selv generere en beskyttelseskurve. Belastningen måles ved forskellige hastigheder og en margin genereres således at der kommer en alarm (eller warning) hvis belastningen er ude fra det målte område. Funktionen aktiveres i menu 41A (under kørsel med høj hastighed, ex/ 1200 RPM) Efterfølgende kan kurven justeres manuelt i menu 41C1 41C9. Andre 216 Reset Control (valg af reset funktion) Remote (digital indgang) Keyboard Com Kombinationer af ovenstående 339 Startmetode Fast Normal DC 33A Spinstart Off On Encoder Omformeren starter så snart run signalet modtages Når run signalet modtages, magnetiseres motoren først med dc, hvorefter der accelereres op til den ønskede hastighed. (kun -F modeller) Ingen hastighedssøgning ved start Hastighedssøgning laves når omformer startes. Bruges til at fange en allerede roterende motor Bruger motorens encoder til at beregne aktuelle hastighed og fanger motoren 33B Stopmetode Decel Motoren bremses ned med brug af decelerationstiden, menu 332. Coast Motoren kører friløb til stop AG/OEE-DK 11

12 4.4. Opsætning af PID Der er indbygget PID regulering i omformeren. Der skal vælges hvor setpunkt og feedback kommer fra. 381 PID kontrol Off PID kontrol ikke aktiv On PID kontrol aktiv hastighed øges når feedback falder Invert PID kontrol aktiv hastighed falder når feedback falder 51X Analog input X: Proces Reference (setpunkt) Setpunktet kan også være fast, eksempelvis via keyboard eller på digital indgang. 51X Analog input X: Proces Value (feedback) Der skal vælges at processen skal reguleres efter en funktion af den analoge indgang (feedback): 321 = F(AnIn) 324 Minimum proces værdi 325 Maksimum proces værdi Der er mulighed for at tune på regulering, via P, I og D ledet : 383 P Gain 384 I Time [s] 385 D Time [s] Generelt gælder: P Gain : Styrker fejlen, således reaktionstiden forkortes (jo højere gain, jo hurtigere reaktion). I Tid : Hvor hurtigt forskellen (fejlen) mellem setpunkt og aktuel værdi reguleres væk. Jo lavere tid, jo hurtigere indreguleres. D Tid : Kortvarig ektra styrke, ved hurtigt ændrende ændringer. Hold acceleration og decelerations tiden så lave som muligt (menu 331 og 332) AG/OEE-DK 12

13 5. Monitorering Monitorering Parameter Beskrivelse Enhed 711 Process Value 712 Speed RPM 713 Torque % og NM 714 Shaft power W 715 Electrical power kw 716 Current A 717 Output voltage V 718 Frequency Hz 719 DC Link voltage V 71A Heatsink temperature C 71B PT100 temperature C 721 VSD Status (parametersæt / reference / Start-stop / Limit 722 Aktuel Warning 723 Digital input status (læses fra venstre mod højre for 1-8) 724 Digital output status (læses fra venstre mod højre for relæ og digital ud) 725 Analog input status (analog indgang 1 og 2) % 726 Analog input status (analog indgang 3 og 4) % 727 Analog output status % 731 Run time h : m : s 732 Mains time h : m : s 733 Energy kwh I 810 til 890 kan de sidste 9 fejl ses, samt status på alle monitors (71x) da fejlen opstod: Fejlhistorik Parameter Beskrivelse Eksempel 8x0 Fejlkoden Motor I 2 T 8x1 Process Value 3 8x2 Speed 3 8x3 Torque 195 8x4 Shaft power 72 8x5 Electrical power x6 Current 65,7 8x7 Output voltage 32,3 8x8 Frequency 2,4 8x9 DC Link voltage 552 8xA Heatsink Temperature 26,2 8xB PT100-8xC VSD Status A / REM / REM / TL 8xD Digital input status xE Digital output status xF Analog input status (analog indgang 1 og 2) 10 / 0 8xG Analog input status (analog indgang 3 og 4) 0 / 0 8xH Analog output status 20 / 75 8xL Run time 1 : 21 : 56 8xM Mains time 10 : 17 : 10 8xN Energy 425 Hvor x repræsenterer tallene 1 9 for de sidste 9 fejl. 7xx parameteren kopieres direkte til fejllogen, hvis der opstår en fejl. AG/OEE-DK 13

14 6. Fejlbeskrivelser Følgende viser typiske fejlkoder: Fejlkode Fejlkode Beskrivelse Årsag/afhjælpning I 2 T I 2 T værdi overskredet (overload) Overload på motor Tjek mekanikken Tjek motorbeskyttelse (menu 230) Motor Lost Tabt fase til motor Dårlig forbindelse til motoren Tjek fortrådningen Mål motoren igennem Locked Rotor Momentgrænse ved 0 hastighed Mekanisk blokeret motor Tjek mekanikken og mekanisk bremse Ext Trip Ekstern fejl input Ekstern fejl aktiv Tjek styringen der giver dette signal Mon MaxAlarm Maksimum alarm niveau Belastningen er over Load monitor værdien Tjek belastningen på motoren / systemet Mon MinAlarm Minimum alarm niveau Belastningen er under Load monitor værdien Tjek belastningen på motoren / systemet Comm Error Kommunikationsfejl Ingen kommunikation Tjek fortrådning og opsætning Over temp Køleplade for varm Den interne temperatur er for høj Tjek kølesystemet Over curr F Overstrøm Udgangsstrømmen er højere end muligt Tjek fortrådning ud til motoren Tjek cyklustider Over volt D Overspænding under deceleration Over volt G Overspænding Tjek opsætning af decelerationstid Tjek bremsemodstand (hvis brugt) Over volt Overspænding For høj forsyningsspænding eller ripple Undersøg forsyningen Over speed Over hastighed Hastigheden er over det tilladte Undersøg encoderforbindelse / opsætning Under voltage Underspænding Underspænding på tilgangen Undersøg forsyningen Desat Hardware fejl (udgangstrinet) Intern fejl i hardwaren Undersøg for dårlige forbindelser Undersøg for vand / kondens i omformeren DC link error DC fejl For høj ripple på DC mellemkredsen Tjek at alle tre indgangsfaser er der PF Hardware fejl Intern fejl i hardwaren Undersøg for dårlige forbindelser Undersøg for vand / kondens i omformeren Brake Bremsefejl Fejl på den mekaniske bremse Tjek bremsen og fortrådningen Tjek opsætningen af bremsefunktion For yderligere information eller fejlkoder, se manualen. AG/OEE-DK 14

15 7. Appendix 7.1. Digitale indgangsfunktioner Navn Beskrivelse Off Ingen funktion Ext Trip Ekstern fejl (omformeren går I fejl, når indgangen er lav) Stop Stop funktion (omformeren stopper som angivet i menu 33B, når indgangen er lav) Enable Enable funktion (omformeren kører friløb, når indgangen er lav) Preset Ctrl 1 Valg af fast hastighed 1 Preset Ctrl 2 Valg af fast hastighed 2 Preset Ctrl 3 Valg af fast hastighed 3 Set Ctrl 1 Skift af parametersæt Set Ctrl 2 Skift af parametersæt Mot PreMag Der sendes DC ud på motorviklingerne (så længe indgangen er høj / run lav) Jog Valg af JOG hastighed Ext Mot Temp Ekstern temperatur måling (omformeren går I fejl, når indgangen er lav) Loc / Rem Skift mellem lokal / remote kontrol 7.2. Digitale udgangsfunktioner Navn Beskrivelse Off Ingen funktion On Altid On Run Omformeren er i run mode (udgangstrinnet er aktivt) Stop Omformeren er i stop mode (udgangstrinnet er ikke aktivt) 0Hz Omformeren er i run, men udgangsfrekvensen er 0Hz Acc/Dec Hastigheden øges eller sænkes (accelereres eller decelereres) At Process Motorhastigheden er opnået At Max spd Motorhastigheden er på maksimalt niveau No Trip Ingen fejl aktiv Trip Omformeren er i fejl Limit En begrænsning er aktiv (moment / strøm / hastighed m.m.) Warning En warning er aktiv (moment / strøm / hastighed m.m.) Ready Omformeren er klar til at modtage start signal Brake Udgang til at styre mekanisk bremse Alarm En min- maksimum alarm er aktiv (i Load monitor, menu 410) Pre-Alarm En min- maksimum warning er aktiv (i Load monitor, menu 410) Operation Omformeren er i run mode Loc / Rem Lokal / remote funktion er aktiv Acc Omformeren øger hastigheden (accelererer) Dec Omformeren sænker hastigheden (decelererer) I 2 T Motorbeskyttelse er aktiv (menu 230) 7.3. Faste hastigheder Hastighed Preset Ctrl 1 Preset Ctrl 2 Hastighed [RPM] Menu 0 Off Off Analog (default) 1 On Off 362 (0 default) 2 Off On 363 (250 default) 3 On On 364 (500 default) AG/OEE-DK 15

16 8. Betingelser Alle software eksempler, programforslag samt principdiagrammer kan og bør ikke opfattes som direkte implementérbare i endelige applikationer. Hvis der ændres i standard menuer, samt prædefinerede opsætninger indestår Omron Electronics A/S ikke for ansvar. Der gøres opmærksom på, at Omron Electronics A/S ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle trykfejl eller tab af data. Visse programeksempler er udviklet til at bruge bestemte hukommelsesområder. Dette medfører at der skal tages backup af de hukommelsesområder, som ikke må gå tabt. Ved brug af Omron Electronics A/S programeksempler i egne sourcekoder indestår Omron Electronics A/S ikke for deres rigtighed. AG/OEE-DK 16

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

JX Quick Guide v1.0. Quick Guide

JX Quick Guide v1.0. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. 2.2. PNP/NPN...5 DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

3G3RX Quick Guide v1.1 3G3RX. Quick Guide

3G3RX Quick Guide v1.1 3G3RX. Quick Guide Quick Guide v1.1 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER... 3 2. FORTRÅDNING... 4 2.1. PNP / NPN... 5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL... 6 3.1. PARAMETERGRUPPER... 8 3.2. INITIALISERING AF FREKVENSOMFORMEREN...

Læs mere

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk 474-1-3DK AFFINITY Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang wwwcontroltechniquesdk! ADVARSEL: Dette er blot en kortfattet vejledning Den indeholder ikke information om sikkerhed Fejlagtig installation

Læs mere

Guide til idriftsættelse Vectron SYNPLUS frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Vectron SYNPLUS frekvensomformere Guide til idriftsættelse Vectron SYNPLUS frekvensomformere Januar 2010 Indholdsfortegnelse. Sådan idriftsætter du omformeren.... 3 Fortrådningsdiagram.... 4 Stærkstrøm.... 4 Svagstrøm.... 5 Digitale indgange....

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Cat. No. Z-DA026E-01. CIMR-J7Z Compact inverter VARISPEED CIMR-J7Z. Quick guide

Cat. No. Z-DA026E-01. CIMR-J7Z Compact inverter VARISPEED CIMR-J7Z. Quick guide Cat. No. Z-DA026E-01 Compact inverter VARISPEED Quick guide! 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...5 3.1. MONITOR FUNKTION...6

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

CIMR-V7 quick guide Rev1.0. CIMR-V7 Compact inverter SYSDRIVE CIMR-V7. Quick guide PNSPO!

CIMR-V7 quick guide Rev1.0. CIMR-V7 Compact inverter SYSDRIVE CIMR-V7. Quick guide PNSPO! quick guide Rev1. Compact inverter SYSDRIVE Quick guide PNSPO! 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 DIGITAL INDGANGE POLARITET...4 ANALOG INDGANGE STRØM/SPÆNDING....4

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Din brugermanual OMRON SYSDRIVE 3G3MV http://da.yourpdfguides.com/dref/2889999

Din brugermanual OMRON SYSDRIVE 3G3MV http://da.yourpdfguides.com/dref/2889999 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i OMRON SYSDRIVE 3G3MV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

Cat. No. Z-DA021E-01. 3G3MV Compact inverter SYSDRIVE 3G3MV. Quick guide PNSPO!

Cat. No. Z-DA021E-01. 3G3MV Compact inverter SYSDRIVE 3G3MV. Quick guide PNSPO! Cat. No. Z-DA021E-01 Compact inverter SYSDRIVE Quick guide PNSPO! 1. Indholdsfortegnelse 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...5 3.1. MONITOR FUNKTION...6 4. OPSÆTNINGS EKS...7

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere Sep 2011 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram.... 3 Stærkstrøm.... 3 Svagstrøm.... 4 Digitale indgange.... 4 Analoge indgange.... 4 Potentiometer....

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x ACS 600 Opstartsmanual Denne manual omfatter: Initialisering af ACS 600 med brug af styrepanelet Første start Kontrol af omløbsretning Start via digital indgang Hastighedskontrol med brug af styrepanelet

Læs mere

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Indholdsfortegnelse VLT MICRO DRIVE FC-51.... 2 VLT HVAC DRIVE FC-102.... 4 VLT AQUA DRIVE FC-202.... 7 VLT AUTOMATION DRIVE FC-302....10 VLT 2800....13

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC

Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC INDHOLD Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52... 1 Indledning... 2 Indsæt funktionsblokken... 4 Inputs på funktionsblok:... 5 Outputs på funktionsblokken....

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

PLC implementering af operatørpanel

PLC implementering af operatørpanel PLC implementering af operatørpanel Begreber HMI: HMI står for Human Machine Interface, oversat til dansk betyder det mennesker, maskiner og oversættelser af signaler eller forbindelser. SRO: SRO betyder

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Cat. No. Z-DA022E-01 E7 HVAC VARISPEED CIMR-E7Z. Quick guide

Cat. No. Z-DA022E-01 E7 HVAC VARISPEED CIMR-E7Z. Quick guide Cat. No. Z-DA022E-01 E7 HVAC VARISPEED Z Quick guide 1. Indholdsfortegnelse 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. PARAMETER STRUKTUR...5 3.1. PARAMETER STRUKTUR...6 4. HURTIG OPSTART...7 5. BRUG AF

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Gr. 08 Proportionalventiler

Gr. 08 Proportionalventiler Gr. 8 Proportionalventiler Proportionalventil XD3 XD.3.A dimensioner: ARON XD.3.C dimensioner: 83 24 12 ø9 ø5.5 CH. 24 83 12 ø9 ø5.5 32.5 51 24 32.5 51 Or 2-12/9 8 69.5 155 8 OR 2-12/9 69.5 229.5 8 P1

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning Jasopels Farm Assist V3 Bruger vejledning Denne bruger vejledning beskriver de forskellige funktioner som farm assisten indeholder. Ved opstart af farm assisten vises et skærm billede (se nedenfor) med

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 IC O1 O2 O3 O4 OC +10V +10V RS232 RJ45 I²C RJ11 Error Power +10V E5 E4 E3 E2 E1 M1+ P- P+ 12-36VDC M1- M2- M2+ Impac230 Beskrivelse Impac230 er som hele impac-serien designet med

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Solbrake Elektronisk motorbremse (DC Injektion) 8-390A, 220-690V

Solbrake Elektronisk motorbremse (DC Injektion) 8-390A, 220-690V Solbrake Elektronisk motorbremse (DC Injektion) 8-390A, 220-690V Brugervejledning Ver. 1-4 / 2002 Valg af DC-bremse Generelt Solbrake / SMB - Solid State Motor Brake giver en hurtig. glat, friktionsfri

Læs mere

PowerFlex 400 AC-frekvensomformer

PowerFlex 400 AC-frekvensomformer Quick Start PowerFlex 400 AC-frekvensomformer FRN 2.xx Denne Quick Start guide gennemgår de basale funktioner, der er nødvendige for at installere, starte og programmere en PowerFlex 400 - AC frekvensomformer.

Læs mere