Selskabsbeskatning ved køb og salg af aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsbeskatning ved køb og salg af aktier"

Transkript

1 Skatteoptimering vedrørende aktieavancebeskatning Skatteret Kandidatafhandling Cand. merc.aud studiet Copenhagen Business School Maj 2012 Udarbejdet af: Christian Fogh Morten Bo Hansen Vejleder: Henrik Meldgaard Censor: Antal anslag: Antal normalsider: 115

2 Exclusive summery The Danish parliament chose in 2009 to change the Capital gains tax act. This resulted in the abolition of the previous year s practice where shares held for more 3 years, could be sold tax-free. The change in legislation meant a division of shares, determined by size of shareholding. Shares of 10% or higher were subsidiary shares, while shares below 10% were classified as portfolio shares. Portfolio Shares, which previously could be sold without taxation, was now subject to taxation on unrealized gain or loss in the year. Gain on sale of subsidiary shares and dividend was made tax free. The amendment also meant that investors who invested in unlisted shares, should, to a greater extent than in the past, be aware of how their companies are structured. A change in shareholding to either under or over 10% will result in change of status from subsidiary shares to the portfolio shares, and vice versa. These changes can cause inappropriate taxation for the investors.this thesis will illustrate how the Danish capital owners can organize themselves in order to limit the taxation of profits and dividends. In cases where investors can t construct themselves from taxation on unrealized gain or loss on unlisted shares, it is necessary to valuate those shares. We will look at various valuation models used to determine the value of unlisted shares. When being taxed on Portfolio Shares, investors can find themselves cases where they have to settle tax on shares that had not yet realized. In these cases where the shares are not sold to fund tax Investors must find other ways finance the tax. Different approaches can use to determine how to finance the tax. This thesis will look at how investors must act in relation to taxation of their portfolio shares

3 Indholdsfortegnelse 1. FORORD 5 2. INDLEDNING 6 3. PROBLEMFORMULERING HOVEDSPØRGSMÅL 8 4. METODEAFSNIT OPGAVESTRUKTUR CASEVIRKSOMHEDEN JURIDISK METODE ØKONOMISK METODE KILDEKRITIK AFGRÆNSNING GENNEMGANG AF LOVÆNDRINGEN FORÅRSPAKKEN DE GAMLE AKTIEAVANCEBESKATNINGS REGLER FOR SELSKABER DE NYE AKTIEAVANCEBESKATNINGSREGLER FOR SELSKABER SITUATIONER SOM IKKE BESKATTES EFTER DE NYE REGLER CASEVIRKSOMHEDEN DRIFTSSELSKABET A/S BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS LIVSFORLØB STEP DIREKTE EJERSKAB HOLDINGKONSTRUKTION IVÆRKSÆTTER PEDERSEN MELLEMHOLDING IVÆRKSÆTTER PEDERSEN VÆRNSREGEL MOD MELLEMHOLDINGSELSKABER MELLEMHOLDING OG KONCERNAKTIER ETABLERING AF MELLEMHOLDINGSELSKAB FOR IVÆRKSÆTTER PEDERSEN STEP KAPITALFORHØJELSE ELLER SALG AF EKSISTERENDE AKTIER AKTIESALG KAPITALFORHØJELSE AKTIESALG VS. KAPITALFORHØJELSE

4 10.2. INDTRÆDEN AF MEDARBEJDER I EJERKREDSEN MEDARBEJDER MEDARBEJDER1 INVESTERING PRIVAT PERSONLIG INVESTERING VS. INVESTERING I SELSKAB PORTEFØLJER HVOR INVESTERINGEN BØR FORETAGES VIA SELSKAB MEDARBEJDER1 INVESTERING I SELSKAB BESKATNING AF IVÆRKSÆTTERAKTIER ANVENDELSE AF IVÆRKSÆTTERAKTIER INVESTOR A LAGERBESKATNING VS. REALISATIONSBESKATNING SKIFTE FRA RELATIONSPRINCIPPET TIL LAGERPRINCIPPET INVESTERINGSSELSKABER MED MANGE UNOTEREDE AKTIER VALG AF BESKATNINGSPRINCIP FOR INVESTOR A HOLDING APS VÆRDIANSÆTTELSE AF UNOTEREDE AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE - INDRE VÆRDI ØVRIGE SKATTEMÆSSIGE VÆRDIANSÆTTELSESMETODER MAJ 1993 METODERNE REALISEREDE HANDELSPRISER VÆRDIANSÆTTELSE JF. EJERAFTALE VEJLEDNING FRA SKAT 21. AUGUST 2009 OG TSS CIRKULÆRE VÆRDIANSÆTTELSE - TSS CIRKULÆRE VÆRDIANSÆTTELSE DISCOUNTED CASH FLOW KONTROLMODEL EVONOMIC VALUE ADDED HJÆLPEMODEL PRICE EARNING HJÆLPEMODEL KURS INDRE VÆRDI SAMMENLIGNING AF VÆRDIANSÆTTELSESMODELLERNE DELKONKLUSION - VÆRDIANSÆTTELSE IP HOLDING APS EFTER SALG AF AKTIER I STEP STEP 3.1 KAPITALFORHØJELSE STATUSSKIFTE FOR INVESTOR A LOVGIVNING OM STATUSSKIFTE SKIFTE FRA DATTERSELSKABS- ELLER KONCERNAKTIER TIL PORTEFØLJEAKTIER SKIFTE FRA PORTEFØLJEAKTIER TIL DATTERSELSKABS- ELLER KONCERNAKTIER OPTIMERET SELSKABSSTRUKTUREN I FORBINDELSE MED STATUSSKIFTE STEP 3.2 AKTIESALG STEP DELKONKLUSION - SELSKABSSTRUKTUR PORTEFØLJE- OG INVESTERINGSTEORI VALG AF SKATTEÅR OG BETALINGSTIDSPUNKT FOR SELSKABSSKATTEN LIKVIDITETSMODELLER IP HOLDING APS

5 DEN KONSERVATIVE MODEL UNDERSKUDSBEGRÆNSNING SAMMENLIGNING MELLEM GAMLE OG NYE REGLER LÅNEOPTAGNING SELVFINANSIERING STOP-PROFIT OG STOP-LOSS MODELLER OPTIONER OG BESLUTNINGSTRÆER DELKONKLUSION - LIKVIDITETSSTYRING KONKLUSION REFERENCER BILAG BILAG I BILAG II BILAG III BILAG IV BILAG V BILAG VI BILAG VII BILAG VIII BILAG IX BILAG X BILAG XI BILAG XII BILAG XIII BILAG XIV

6 1. Forord I 2009 valgte folketinget at ændre aktieavancebeskatningsloven, og dermed afskaffe 3 års reglen for selskaber. Dermed blev der slået en streg over tidligere tiders holdning om at aktiesalg under 3 år var spekulation og dermed at avancen skulle beskattes. Afskaffelsen af 3 års reglen betød en indførslen af lagerbeskatning på alle aktier, hvor selskaberne havde en ejerandel på under 10%. Ved første kendskab til regelændringerne virkede det som en forenkling af reglerne samt en ensretning i forhold til de regnskabsmæssige regler. Ved en dybere gennemgang, blev det hurtigt klart at regelændringerne betød øget beskatning for selskaberne, samt nye problematikker vedrørende ejerskab af unoterede- og børsnoterede aktier. København, maj 2012 Morten Bo Hansen Christian Fogh - 5 -

7 2. Indledning I en global verden er det afgørende for Danmarks konkurrenceevne at have en selskabslovgivning, som er tidssvarende og let kan tilrettes omverdens krav og behov. Aktieavancebeskatningsloven er en blandt flere love, som har indvirkning på både danske og udenlandske virksomheders valg af selskabsstruktur i Danmark. I forbindelse med skattereformen i 2009 valgte folketinget at ændre aktieavancebeskatningsloven, så selskaberne fremover skulle være med til at betale for de skattelempelser, der blev givet til privatpersonerne i Danmark. Nogen vil mene at ændringerne er til det bedre og andre det dårligere. Der er dog ingen tvivl om at regelændringerne med et trylleslag vendte op og ned på selskabernes beskatning af både realiserede og urealiserede aktieavancer. Efter lovændringen i 2009 opdagede mange virksomheder, at deres valgte selskabsstrukturer lige pludselig blev mere eller mindre favorable, alt efter om ejerskabet var større eller mindre end 10% af et datterselskab, samt om ejertiden var over eller under 3 år. Aktieavancer på aktier med et ejerskab på under 10%, som tidligere var skattefrie pga. en ejertid på over 3 år, blev nu skattepligtige. Samtidig opstod der muligheder for skattefrie avancer for selskaber med en ejerandel på over 10%, men med en ejertid på under 3 år, hvilket tidligere havde betydet beskatning af en eventuel avance ved et salg. For aktiebeholdninger med en ejerandel under 10%, er der med den nye lovgivning således opstået en beskatning, som tidligere kunne være undgået ved at selskabet undlod at sælge aktierne inden for 3 år. Den nye aktieavancebeskatningslov har medført at urealiserede tab og gevinster på porteføljeaktier bliver beskattet i det indkomstår hvor de opstår. Dermed vil selskaber med urealiserede tab få et fradrag i skatten selvom tabet ikke har resulteret i en negativ likviditetspåvirkning. Selskaber med urealiserede gevinster bliver derimod beskattet af gevinsten, selvom den ikke har haft nogen positiv likviditetspåvirkning. Indførslen af lagerbeskatningen har på nogle punkter medført en øget beskatning samt fremrykning af skatter. Regeringen har ligeledes fremlagt forslag om begrænsning af underskudsfremførslen for selskaber, hvilket også fremrykker beskatningen af overskud 1 i forhold til de tidligere regler. Hvis dette er en tendens som fortsætter, vil det medføre et øget behov for likviditet til betalingen af skatter. Det er derfor vigtigt at selskaberne i Danmark 1 Revifax nr

8 optimerer deres skattesituation således at likviditeten påvirkes mindst muligt, specielt i en periode hvor det er svært at skaffe den fornødne likviditet pga. den finansielle krise. Hvis man betragter lovgivningen ud fra den personlige hovedaktionærs synspunkt, vil der således kunne argumenteres for, at ophævelsen af 3 års reglen har medført en dobbeltbeskatning af aktieavancen på porteføljeaktier. Aktieavancen beskattes nemlig både ved gevinst på aktiesalg med en ejerandel på under 10% samt efterfølgende når gevinsten skal udloddes som udbytte til den personlige hovedaktionær. En anden problemstilling ved den nye lovgivning er, at omstruktureringer i selskabsstrukturen så som kapitalforhøjelser eller køb og salg af aktier, kan medføre statusskifte og dermed beskatning af udbytter og urealiserede gevinster eller tab. Dette kan medføre uhensigtsmæssige selskabsstrukturer, som ikke har den rette forretningsmæssige begrundelse samt den fornødne fleksibilitet for selskabet. Gennem en casevirksomhed vil denne opgave belyse, hvilke problemstillinger selskaberne står over for i forbindelse med fremtidige køb og salg af aktier samt kapitalforhøjelser. For nogle selskaber vil det være en fordel at anvende lagerbeskatning for unoterede selskaber, og derfor vil denne opgave beskrive og analysere i hvilke tilfælde det kan være en fordel for et selskab at bruge lagerbeskatning samt hvilke værdiansættelsemodeller selskaberne kan anvende, for at begrænse de løbende beskatninger af urealiserede avancer. Lagerbeskatningen påvirker selskabernes likviditetsbehov løbende pga. beskatning af urealiserede gevinster. Derfor er det vigtigt for selskaberne løbende at vurdere, hvilke modeller der kan anvendes for at sikre at selskaberne rettidigt kan betale selskabsskatten og samtidig opnå det højst mulige afkast. Denne opgave vil belyse både fordele og ulemper ved de nye regler, samt komme med forskellige vinkler på de problemstillinger som lovgivningen har betydet

9 3. Problemformulering Ifølge Aktieavancebeskatningsloven har kapitalejerne i nogle tilfælde mulighed for skattefrihed på aktieavancer og udbytter, mens andre kapitalejere er nødsaget til eller vælger at beskatte aktieavancer og udbytter. Denne opgave vil belyse problemstillingen mellem skattefrihed og ikke skattefrihed for kapitalejerne ud fra de tre nedenstående hovedspørgsmål Hovedspørgsmål Opgavens 3 hovedspørgsmål er følgende: Sammenhængen mellem de tre spørgsmål skal ses ud fra den første problemstilling: Hvordan bør forskellige danske kapitalejere indrettet deres selskabsstrukturer og beskatningsform for at begrænse beskatning af aktieudbytter og aktieavancer? Hvis ikke selskaberne opnår skattefrihed og vælger lagerbeskatning lægger det op til næste problemstilling: Hvis selskabernes valgte selskabsstruktur og beskatningsform resultere i lagerbeskatning for deres unoterede porteføljeaktier, hvilke forskellige værdiansættelsesmodeller er der så at vælge imellem? Når selskaberne har opgjort deres aktieavancer ud fra den valgte selskabsstruktur og beskatningsform lægger det op til tredje og sidste problemstilling: Hvordan bør selskaberne i Danmark afgøre om der skal sælges aktier eller om der skal optages fremmedfinansiering for at betale aktieavanceskatten? Er det muligt ved hjælp af portefølje- og finansieringsteori at opstille nogle hjælperedskaber til selskaberne, der kan afgøre om der skal sælges aktier for at selskabet kan betale aktieavanceskatte samt hvornår skatten skal betales når der tages højde for aconto rater og rentetillæg? - 8 -

10 4. Metodeafsnit 4.1. Opgavestruktur I denne opgave bliver emnet beskatning af aktieavancer behandlet på følgende måde: Indledningsvis gennemgår opgaven de vigtigste ændringer i aktieavancebeskatningsloven samt begrundelsen for lovændringen. Gennem opgaven beskrives casevirksomheden og kapitalejernes problemstillinger vedrørende deres aktiebesiddelser løbende ud fra de fire udviklingsstep, som casevirksomheden gennemgår. Analysen af disse problemstillinger samles sammen i en vurdering af fordele og ulemper ved forskellige selskabsstruktur. I forbindelse med casevirksomhedens udvikling behandles begreberne statusskifte, mellemholdingselskaber og iværksætter aktier. Som en del af problemstillingerne i casevirksomheden behandles værdiansættelse af unoterede aktier ud fra teorien om værdiansættelse, i denne behandling inddrages skattelovgivning og SKAT s synspunkter om værdiansættelse. Som den sidste problemstilling i casevirksomheden undersøges selskabernes likvide udfordringer ved indførelsen af lagerbeskatning af børsnoterede- og unoterede aktier. Til behandling af disse problemstillinger anvendes både investerings- og finansieringsteori samt forskellige konstruerede likviditetsmodeller

11 Opgaven er opbygget på følgende måde: 1. Gennemgang af lovændringen 2. Kort beskrivelse af casevirksomheden 3. Undersøgelse af hvilke løsninger der er til casevirksomhedens problemstillinger: 3.1 Valg af selskabsstruktur (afsnit 9.1) 3.2 Skattefrit mellemholdingselskab eller porteføljeaktier (afsnit 9.2) 3.3 Salg af aktier eller kapitalforhøjelse (afsnit 10.1) 3.4 Investering privat eller i selskab (afsnit ) 3.5 Iværksætteraktier (afsnit 10.5) 3.6 Lagerbeskatning eller realisationsbeskatning (afsnit 11.1) 3.7 Værdiansættelse af unoterede aktier (afsnit 11.3) 3.8 Statusskifte (afsnit 13.1) 3.9 Valg af likviditetsmodel ved porteføljeaktier (afsnit 15) 4. Konklusion 4.1 Vurdering af de mest optimale beskatningsformer og selskabsstrukturer for danske kapitalejer 4.2 Vurdering af hvilke værdiansættelsesprincipper der kan anvendes til værdiansættelse af unoterede aktier 4.3 Vurdering af hvilke likviditetsmodeller selskaberne kan anvende med henblik på lagerbeskatning Casevirksomheden Casevirksomheden anvendes gennem hele opgaven til at belyse begreberne og problemstillingerne i forbindelsen med reglerne i Aktieavancebeskatningsloven. Opgaven er opbygget på den måde at når der opstår en problemstilling i casevirksomheden, belyses først casevirksomhedens problemstilling og derefter foretages der en gennemgang af lovgivningen eller den pågældende teori, til sidst bliver der foretaget en vurdering ud fra forholdene i casevirksomhenden sammen holdt med opgavens problemformulering

12 4.3. Juridisk metode Til belysning af juridiske problemstillinger tages der taget udgangspunkt i den pågældende lovgivning, som hovedsageligt omfatter Aktieavancebeskatningsloven ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 samt efterfølgende lovændringer. Problemstillinger som ikke kan afgøres direkte ud fra lovgivningen er behandlet ud fra retspraksis gennem retsafgørelser samt diverse artikler og udtalelser fra specialister på de pågældende områder Økonomisk metode I forbindelse med de skattemæssige problemstillinger i casevirksomheden opstår der behov for eksemplificering af problemerne, i disse tilfælde er der taget udgangspunkt i investeringsteori, finansieringsteori samt likviditetsstyring. Som baggrund for de anvendte likviditetsstyringsmodeller er der taget udgangspunkt i principper så som Going Concern, insolvens samt afkastoptimering. Til sammenligning af de forskellinge problemstillinger og vurdering af de mest optimale skattemæssige løsninger er der anvendt matematiske beregninger herunder ligninger og målsøgning

13 5. Kildekritik Baggrundskilderne til denne opgave er nuværende og tidligere lovgivning, retsafgørelser samt forskellige artikler og fagbøger inden for emneområdet. I forbindelse med den nye lovgivning på området er der risiko for at anvendt datamateriale er forældet, derfor er der som udgangspunkt anvendt datamateriale, som er så nyt som muligt. De anvendte artiklerne og fagbøgerne er skrevet af diverse rådgivere og skatteeksperter med baggrund i det private erhvervsliv. Deres synsvinkel og holdning er ikke nødvendigvis identisk med hvad SKAT og de øvrige offentlige myndigheder mener om emnet. Derfor tager opgave også udgangspunkt i relevante retsafgørelser og retspraksis. Generelt bør der altid tages kritisk forbehold over for anvendte kilder. I denne opgave hvor problemstillingen løses gennem mulighederne i Aktieavancebeskatningsloven, er det derfor vigtigt at forholde sig kritisk over for tolkningerne af loven samt diverse retsafgørelser, som danner baggrund for retspraksis

14 6. Afgrænsning Denne opgave er afgrænset til at omhandle skattemæssige forhold vedrørende danske selskabers beskatning af aktieavancer på porteføljeaktier jf. aktieavancebeskatningsloven (ABL). Opgaven vil have fokus på selskabernes beskatning af porteføljeaktier, og dermed kun i begrænset omfang behandle reglerne om koncernaktier og datterselskabsaktier. Opgaven vil ikke omhandle selskaber, som er næringsdrivende ved køb og salg af aktier. Beskatning af aktieindkomst for personer under er fra 2011 til 2012 ændret fra 28% til 27% jf. Personskatteloven. Enkelte beregninger i opgaven forløber over flere indkomstår, i disse beregninger er der anvendt 28% som skatteprocent på udbytteskatten. Dette har ikke påvirkning af konklusionerne i de pågældende beregninger, da denne ændring maksimalt har en årlig påvirkning på 966 kr. svarende til 1% af , hvilket ikke ændrer væsentligt på skattebeløbene. Opgaven er begrænset til at omhandle paragrafferne 1 til 9, 12 til 14, 23 til 26, 33A og 36 i Aktieavancebeskatningsloven

15 7. Gennemgang af lovændringen I 2008 nedsatte regeringen en Skattekommission, som havde til formål at komme med forslag til en ny skattereform. Skattekommissionen skulle således senest i februar 2009 udgive en rapport, der kunne danne baggrund for en skattereform, som var økonomisk afbalanceret samt tog hensyn til regeringens ambitioner inden for miljø og globalisering. I februar 2009 fremsatte Skattekommissionen en rapport Lavere skat på arbejde, som gav udtryk for at skatterne på arbejde skulle sænkes, for at motivere befolkningen til at arbejde længere, og dermed forøge skattegrundlaget. Målet med skattereformen skulle efter Skattekommissionens holdning omfatte 8 punkter hvoraf et af punkterne var følgende; Finansieringen tilvejebringes blandt andet ved en mere ensartet beskatning, færre særordninger og færre muligheder for skattetænkning. Skattesystemet forenkles. I praksis foreslog kommissionen at mellem- og topskatten skulle sænkes med 12 mia. Bundskatten og beskæftigelsesfradragene skulle sænke skatteindtægten med 20 mia., og der skulle indføres kompensation for de grønne afgifter for 3 mia. Det skal nævnes at Skattekommissionen i deres forslag, ikke tog højde for de dynamiske effekter og dermed blev skattelettelserne finansieret direkte med stramninger krone for krone. Skattekommissionen foreslog at finansieringen af skattelettelserne for 35 mia. skulle ske via beskatning af følgende områder 2 : Lavere skat på opsparing og skatteværdi af rentefradrag (8 mia.) Højere skat på belastning af klima og miljø m.m. (8 mia.) Bredere skattegrundlag og mindre skattebegunstigelse af frynsegoder (10 mia.) Færre særordninger, mindre støtte og øget brugerbetaling for erhvervslivet (7 mia.) Anden finansiering som understøtter fordelingsmæssig balance (2 mia.) Under punktet Færre særordninger, mindre støtte og øget brugerbetaling for erhvervslivet blev der foreslået en harmonisering af beskatningen af udbytter og aktieavancer sammenlignet med anden indkomst herunder obligationsafkast 3. Den øgede beskatning af udbytter og aktieavancer vurderes af SKAT til at bidrage alene med ca. 2 mia. ud af de i alt 7 mia. som 2 Lavere skat på arbejde side 15 udgivet af Skattekommissionen 3 Lavere skat på arbejde side 39 udgivet af Skattekommissionen

16 dette punkt skulle bidrage med 4. Før den nye Aktieavancebeskatningslov blev avancer på alle aktier der var ejet over 3 år ikke beskattet, hvorimod beskatning af andre indtægter så som renter og afkast på obligationer blev beskattet med 25% selskabsskat. Ydermere var der en lempeligere beskatning på udbytte fra porteføljeaktier, hvor kun 66% af udbyttet blev beskattet Forårspakken 2.0 På baggrund af Skattekommissionens rapport valgte regeringen den 1. marts 2009 at fremlægge Forårspakken 2.0, som havde til formål at sænke skatten på arbejde. Finansieringen af pakken skulle ske ved en række stramninger i skatten, herunder Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning, der blev fremført i lovforslag L Dette var netop et af Skattekommissionens forslag til finansieringen af nedsættelsen af personskatterne. Det var lovforslagets formål at afskaffe særlovgivninger for erhvervslivet og samtidig få erhvervslivet til at finansiere nogle af de skattelettelser som der var fremsat i Forårspakken Lovforslaget indeholdte regler om lagerbeskatning af porteføljeaktier samt forbud mod omvendte juletræer via indførelse af værnsregler for mellemholdingselskaber. I det første lovforslag var flere af reglerne ikke fuldstændig afklaret. Efter en høringsrunde blandt en række interesseorganisationer, blev der indført en overgangsregel i forbindelse med selskabernes overgang fra realisationsprincippet til lagerprincippet på porteføljeaktier. Ligeledes blev der udarbejdet en præcisering af undtagelserne vedrørende mellemholdingselskaber. I forarbejderne til L 202 ses det at flere interesseorganisationer, partier og virksomheder rettede kritik af lovforslaget. Liberal Alliance kritiserede indførelsen af lagerbeskatning eftersom det vil medføre beskatning af urealiserede gevinster 6. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) rettede i lighed med Liberal Alliance kritik af lagerbeskatningen. FSR kritiserede også de uklare regler om mellemholdingselskaber og 4 Finanslov 2011: Skattefritagelse af iværksætteraktier 5 L 202: Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) side 3 6 L 202: Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) side

17 indførelsen af 10% reglen samt tilhørende dobbeltbeskatning for den personlige hovedaktionær. I den forbindelse ytrede FSR sin holdning om at dobbeltbeskatningen ville resultere i at mange selskaber ville afholde sig fra at investere i unoterede aktier pga. dobbeltbeskatningen De gamle aktieavancebeskatnings regler for selskaber For selskaber har beskatningen af aktieavancen tidligere ikke været afhængig af ejerandel. Beskatningen blev afgjort ud fra hvor lang tid selskabet havde ejet aktien. Jf. 8 i den gamle ABL skulle selskabet beskattes af gevinster på realiserede aktier, som selskabet havde ejet i mindre end 3 år. 3-års reglen stammede tilbage fra Statsskatteloven 5 hvor man indførte reglerne om at spekulation skulle beskattes. Det skal dog nævnes, at Statsskatteloven præciserer spekulation som salg inden 2 år efter erhvervelsen. Ved indførelsen af den første aktieavancebeskatningslov i blev det vedtaget at salg under 3 år ansås for spekulation, og dermed skulle dette beskattes. Tab på aktier ejet under 3 år var et kildeartstab, der kun kunne modregnes i fremtidige gevinster på aktier ejet under 3 år. Jf. 26 i den tidligere gældende ABL skulle gevinsten beregnes som gennemsnitsavancen mellem kostprisen og salgsprisen på aktien. Aktierne blev solgt ud fra FIFO-metoden, altså bliver den først købte aktie også solgt først. Gevinster og tab på aktier ejet over 3 år skulle ikke medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. 9 i den gamle lov. Eksempel: 1/ købes 10 stk. børsnoterede aktier til kostpris 10 kr. pr. aktie, total 100 kr. 20/ købes yderligere 10. stk. aktier til kostpris 20 kr. pr. aktie, total 200 kr. Den gennemsnitlige kostpris er dermed 15 kr. pr. aktie. 1/ sælges 15 stk. aktier til salgspris 18 kr. pr aktie total 270 kr. 7 FSRs kommentarer til L 202 af 7. maj 2009 side 7 8 TaxCom af%20gevinst%20og%20tab%20ved%20afst%e5else%20af%20aktier%20mv

18 Avancen beregnes således: salgspris 270 (18x15) - kostpris 225 (15x15) = avance 45 kr. Avancen 45 kr. bliver herefter beskattet på lige fod med selskabets øvrige indtægter når den skattepligtige indkomst skal opgøres. De tilbageværende 5 aktier har stadig en gennemsnitlig kostpris på 15 kr. pr. aktie. 1/ sælges de resterende 5 stk. aktier til salgspris 20 pr. Aktie, i alt total 100 kr. Avancen bliver 25 kr. Dato Køb/salg Kostpris/ Gennemsnit Total Avance pr. Total salgspris for handel gennemsnit aktier avance 1/ Køb 10 stk kr. 10 kr. 20/ Køb 10 stk kr. 15 kr. 1/ Salg 15 stk kr. 3 kr. Skattepligtig avance 45 kr. 1/ Salg 5 stk kr. 5 kr. Skattefriavance 25 kr. Tabel Den totale avance var således 70 kr. hvoraf de 45 kr. skulle beskattes, mens de sidste 25 kr. ikke beskattes da de har været ejet i over 3 år De nye aktieavancebeskatningsregler for selskaber Den nye Aktieavancebeskatningslov som blev vedtaget i 2009, indførte opdelingen af selskabernes kapitalbesiddelser i andre selskaber. Loven inddeler ejerandelene i tre niveauer, som lidt simplificeret kan beskrives på følgende måde. Koncernaktier: Ejerandele på over 50% jf. ABL 4B. Datterselskabsaktier:

19 Ejerandel mellem 10% og 50% jf. ABL 4A. Porteføljeaktier: Ejerandel under 10% jf. ABL 9. Aktieavancer og udbyttet på porteføljeaktier skal medtages i den skattepligtige indkomst jf. 9 i ABL. Negative aktieavancer kan modregnes i den skattepligtige indkomst jf. ABL 9 stk. 2. Ifølge ABL 23 kan selskaber vælge realisationsprincippet ved beskatning af avancer på unoterede aktier. Hvis selskabet vælger realisationsprincippet gælder dette for alle unoterede aktier. Beskatningen af eventuelle børsnoterede aktier følger stadig lagerprincippet. Ved anvendelse af realisationsprincippet vil tab på unoterede aktier skulle fremføres til modregning i realiserede gevinster på unoterede aktier jf. ABL 9 stk. 3. Eksempel: Hvis det tidligere eksempel blev udført under de nuværende regler med køb i indkomståret 2010, vil hele avancen på 70 kr. skulle tillægges selskabets skattepligtige indkomst. Ejerandele under 10% som anses for koncernaktier En koncernaktie betyder jf. ABL 4b at koncernen samlet set er sambeskattet eller kan sambeskattes. Dette kan betyde at aktier som direkte er portefølje eller datterselskabsaktier faktisk er en koncernaktie når der tages højde for alle ejerandel i koncernen. Eksempel: E C 49% D 51% B 100% 91% A 9% Figur Eksemplet i figur viser at selvom B s aktiebesiddelse direkte kun udgør 9% af aktierne i A, vil aktierne være defineret som koncernaktier. Dette begrundes med at C ejer 51% af D og

20 100% af B så C, B, D og A er sambeskattet, og aktierne i A vil for både C, B og D vedkommende være koncernaktier, mens de for E s vedkommende vil være datterselskabsaktier. Ejerandele under 10% som anses for datterselskabsaktier I selskabsstrukturer hvor reglerne om mellemholdingselskaber i ABL 4A stk. 3 nr. 1-5 ikke er opfyldt, vil aktierne i de underliggende selskaber opnå status som datterselskabsaktier, selvom selskabet indirekte har en ejerandel på under 10% kunne Situationer som ikke beskattes efter de nye regler Hvis man ser på reglerne, ud fra hvilke skattebetalinger SKAT går glip af med den nye lovgivning, kan følgende nævnes. 3-års reglen gjorde at også store aktiebesiddelser over 10% kunne blive beskattet ved salg under 3 år. SKAT går dermed glip af indtægter på alle aktiesalg under 3 år på store aktiebesiddelser, som forholdsmæssigt må antages at kunne give store skattebetalinger, mod at få alle skatteindtægter på avancer på små aktiebesiddelser uanset ejertid. Det er ikke muligt at vurdere om de nye regler giver flere eller færre indtægter lige på dette område, men det må antages at der skal mange avancer på salg under 10%, til at opveje et salg hvor avancen på alle aktier bliver beskattet. For mange koncerner betyder dette, at koncernerne kan gøre deres koncernstruktur mere fleksibel ved at sælge datterselskabseller koncernaktier imellem koncernens selskaber uanset ejertid. Dette ville tidligere kunne resultere i skattebetalinger, hvis salget skete inden aktierne havde været ejet i 3 år. Skat går dermed glip af hurtige gevinster på datterselskabs- og koncernaktier f.eks. i forbindelse med vækstvirksomheder, hvor iværksættere og investorer tager imod et favorabelt tilbud fra en køber, selvom aktierne har været ejet i under 3 år. Det må antages at disse enkeltstående salg, hvor avancen har været stor, kan få stor betydning for skatteindtægterne. Samtidig må det formodes at det er lettere at kontrollere om et selskab har ejet de pågældende aktier i over eller under 3 år, end at kontrollere om ejerskabet er over eller under 10%. Overholdelse af 3- års reglen kan f.eks. kontrolleres ud fra de likvide transaktioner, selskabsregistreringer samt bogføring og årsregnskaber. Det kan derimod være mere besværligt at kontrollere om et selskab ejer over eller under 10% af de pågældende aktier, så længe der ikke eksisterer et elektronisk ejerregister over personers og selskabers ejerandele

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 27. november 2015 Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H336-15. Skatteministeriet

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer objekter lpelinjer skærmen r til gitter Vælg OK Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt sbillede onet midt på slidet et bagud din tekst lg layout r dit slide t fra

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere