din professionelle rådgiver: køb og salg af virksomhed Forretningsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din professionelle rådgiver: køb og salg af virksomhed Forretningsudvikling"

Transkript

1 OVERBLIK OG HANDLEKRAFT - DET SKABER RESULTATER din professionelle rådgiver: køb og salg af virksomhed Forretningsudvikling www. business-broker.dk

2 Velkommen hos Business Broker Din rådgiver om køb og salg af virksomhed samt forretningsudvikling. Vi skaber værdi via salgsmodning og afklaring af strategiske muligheder. Som ejer eller direktør får du professionel rådgivning og sparring i forhandlinger mv. og kan derved bevare nødvendigt fokus på driften i perioden. Som specialister og projektansvarlige inden for virksomhedstransaktioner og forretningsudvikling varetager vi en række opgaver: Køb og salg af virksomhed Vurdering af salgbarhed Salgsmodning Værdiansættelse Strategisk præsentation Forhandlingsbistand Rammeaftale med køber Forretningsudvikling Business Review Informativ økonomirapportering Strategifokusering og opfølgning Ledelsessparring Solid vækst- og turnaround-erfaring 2

3 KØB/SALG AF VIRKSOMHED og forretningsudvikling Din professionelle partner ved salg Når du som virksomhedsejer ønsker at igangsætte en proces for salg af virksomhed, tilbyder vi den komplette rådgivningsløsning. Du føres sikkert igennem alle faser af en salgsproces inkl. forhandling af rammeaftale via Business Brokers erfarne rådgivere. Vi er tovholder i hele processen og anbefaler, at revisorer og advokater inddrages om skattemæssige og juridiske problemstillinger. Opkøb giver vækst! Business Broker rådgiver også virksomheder med fokus på vækst gennem strategiske opkøb. Vi er projektledere i søgeproces, analyser og forhandling med mulige opkøbsemner. Ønsker du fremdrift i den del af strategien, der omhandler branchekonsolidering og internationalisering gennem opkøb, så kontakt os. Business Review = værdi Vores erfarne team af ingeniører og økonomer analyserer din virksomheds status på strategiske muligheder og udarbejder handlingsplan. Vi optimerer på strategisk fokus, indtjening og likviditet samt skaber værdi for ejerkredsen. Strategifokusering og opfølgning Hos Business Broker har vi en pragmatisk, operationel og handlekraftig tilgang til virksomheder, der efterspørger implementerbare og effektive løsningsforslag. Fortrolighed Business Broker modtager fortrolige informationer i tilknytning til alle typer projekter. Vi er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at behandle oplysninger vedrørende virksomheden strengt fortroligt. 3

4 Nuværende værdi Salgsmodning + professionel salgsproces Optimeret salgsværdi Vores kunder er mellemstore danske virksomheder. Ofte er ejeren direktør i virksomheden. Se cases på de følgende sider, hvor vi har løst ejerskifte i mange brancher. Ejer/bestyrelse forventer komplekse detaljer kogt ned til relevant substans: Tryghed gennem hele forløbet overblik over muligheder Handlekraft til at nå i mål Med kombinationen af strategiske og praktiske kompetencer samt godt købmandsskab finder vi løsninger, hvor andre giver op. Ofte finder vi strategiske købere, der kan udnytte synergieffekter og derfor er parate til at betale en højere pris, end virksomheden isoleret set er værd. Vi er medlem af Dansk Industri: DI Videnrådgiverne, Forum for Virksomhedsmæglere. 4

5 forretningsudvikling Skab klare strategiske mål Styringsredskaber Forretningsplan og strategi kan have mange praktiske udformninger startende med en klar tanke i ejerens hoved og sluttende med en flot præsentation af velgennemtænkte strategiske mål og indsatsområder. Strategi og handlingsplaner Business Broker rådgiver om fastlæggelse af overordnet strategi og handlingsplaner, og i mange tilfælde bliver vi også involveret i implementeringen af disse aktiviteter. Det skyldes, at ejerledere er travlt optagede af virksomhedsdrift og derfor har en tendens til at udsætte de langsigtede mål og detailplanlægning af forandringer. Forsinkelser koster indtjening og konkurrencekraft, og Business Broker er derfor en god investering som sparringspartner i opfølgning på fremdriften med de besluttede tiltag. I praksis I praksis taler vi oftest om en møderække over 3-6 måneder, hvor vi støtter ledelse og bestyrelse med at få målt, synliggjort og gennemført vigtige forandringer i virksomheden. Det sker typisk gennem deltagelse i ledermøder og assistance til planlægning og konsekvensberegning af investeringsprogrammer, vækstplaner, flytninger, sammenlægninger, nedlukninger eller opkøbsundersøgelser. Ikke to opgaver er ens Her er ingen opgaver ens, og vi er derfor parate til et uforpligtende møde om præcis din problemstilling og vores muligheder for at skabe værdi i din virksomhed. 5

6 BUSINESS REVIEW business review Strategisk afklaring - Business Review Business Brokers erfarne team kan analysere din virksomheds forhold og udarbejde handlingsplan, så der kan optimeres på indtjeningen og skabes værdi for ejerkredsen. Interview af nøglepersoner Business Broker gennemfører strategisk afklaring sammen med virksomhedens daglige ledelse og bestyrelse. I forbindelse med analysearbejdet interviewer vi nøglepersoner. Interviews er med til at sikre den nødvendige indsigt i og viden om organisationen og deraf relaterede muligheder og udfordringer. Implementering Formålet er at udarbejde effektive og gennemførlige løsninger på strategiske, økonomiske og finansielle udfordringer. Vi bistår også i implementeringsfasen Typisk via løbende opfølgnings-/statusmøder, men også som leder af workshops, hvor ejerskabet fra lederteamet etableres. Udfordringerne kan fx have karakter af: Behov for uvildigt overblik og fælles grundlag for samarbejdet mellem interessenter (ejer, bestyrelse, ledelse, pengeinstitut). Genetablering af tillidsforholdet imellem virksomheden og pengeinstituttet. Afstemning af forventninger. Ændringer i rammebetingelser (finanskrise, teknologisk udvikling). Behov for prioritering og fokusering. Behov for motivation hos ledelse og nøglepersoner. Behov for styrket økonomistyring og overblik. Observationer og anbefalinger præsenteres og drøftes på fælles møde med relevante parter. 6

7 salg til strategiske partnere Quick Care Quick Care A/S servicerer kommuner og forsikringsselskaber vedr. rehabilitering af sygedagpengemodtagere mv. og har igennem en årrække præsteret 2-cifrede vækstrater i Danmark. Strategiske salg og opkøb Siden virksomhedens start i 2006 har Quick Care anvendt Business Broker som fast tilknyttet strategisk og finansiel rådgiver, herunder i salgsog opkøbstransaktioner: Salg af 60 % af virksomheden til Trygheds- Gruppen i foråret Opkøb af Aktiv Helse, en norsk nichevirksomhed, i januar Salg af resterende 40 % af virksomheden i sammenhæng med TryghedsGruppens 60 % til Falck Healthcare i maj Efter opnåelse af stærk markedsposition på det danske marked, hvor 150 ansatte i Quick Care servicerer ca. 40 kommuner, er der nu ambitiøse mål for videre udvikling i Norge. Kunden udtaler: Quick Care er præget af en ambitiøs, utålmodig og resultatorienteret kultur. Vi har været optaget af nytænkning, der kunne sikre vores position som markedsleder inden for rehabilitering af sygedagpengemodtagere. Claus Bruun Rasmussen fra Business Broker har fulgt vores tempo i tanke og handling og fungerer fortsat som rådgiver og professionel sparringspartner på større forretningsmæssige dispositioner. Medejer og direktør Thomas Helt 7

8 vækst gennem opkøb/fusion SIKA I forbindelse med fusion rådgav Business Broker SIKA Footwear om transaktionen, der styrkede virksomhedens position som markedsleder inden for sikkerhedsfodtøj. Fusion og vækst inden for sikkerhedsfodtøj I efteråret 2011 stod SIKA Footwear med muligheden for overtagelse af Brynje A/S i Sæby. Bestyrelsen kontaktede Business Broker for at få rådgivning om overtagelses- og vækststrategi. Kunden udtaler: Samarbejdet har været positivt, og virksomheden har opnået det resultat, den skulle nå frem til. Det har været af væsentlig betydning, at vi har fået professionel assistance til de vanskelige problemstillinger, der følger med, når man køber en anden virksomhed. Der har været en effektiv dialog mellem SIKA og Business Broker A/S, og der har været en god forståelse for SIKA s udfordringer og ønsker, hvilket har gjort, at det er lykkedes at nå til enighed med sælger om transaktionen. Samtidig har Business Broker A/S overholdt de aftaler, der blev indgået, inden forhandlingerne gik i gang. Samarbejdet har været en positiv oplevelse. Indehaver og direktør Ole Engelbredt 8

9 generationsskifte - køber Ribu Inventarsnedkeri A/S Generationsskifte i Ribu Inventarsnedkeri A/S. Ribu er underleverandør af møbler og inventar til private og offentlige virksomheder. Virksomheden henvendte sig til Business Broker for at få rådgivning i forbindelse med generationsskifte. Generationsskifte og sparring Ribu Inventarsnedkeri har brugt Business Broker både i forbindelse med generationsskifte og til efterfølgende sparring i forskellige situationer. Kunden udtaler: Business Broker er god til at få enderne til at nå hinanden ved dialog og til hurtigt at finde alternative forslag til løsning på forskellige problemstillinger. Projektlederen har været en yderst professionel rådgiver. Han har været god til at få sagt tingene på en konstruktiv måde og på det rigtige tidspunkt. Business Broker giver os adgang til netværk, som virksomheden kan trække på, hvilket har været til gavn i flere situationer. Vi kan anbefale Business Broker som rådgiver og sparringspartner. Indehaver og direktør Martin Klein 9

10 generationsskifte - sælger HUMUS/Genplast HUMUS/Genplast blev stiftet i I starten beskæftigede virksomheden sig hovedsagelig med salg af kompostbeholdere samt rådgivning om hjemmekompostering og anden miljøvenlig affaldshåndtering. Siden har virksomheden opbygget Danmarks største sortiment inden for 2- og 4 hjulede affaldsbeholdere og er i dag markedsledende inden for nedgravede containere. Business Broker (Carsten Birk Nielsen) har rådgivet ejeren og formidlet salget af virksomheden som led i et generationsskifte. Formidlingsopgaven bestod hovedsagelig i identifikation af den køber, der ville kunne opnå størst mulige synergifordele. Det stod klart, at køberen måtte blive en udenlandsk virksomhed, der gerne ville styrke sin afsætning på det danske marked. Det svenske investeringsselskab Priveq Investment AB havde netop købt Rubæk & Co. A/S. Rubæk & Co. A/S sælger produkter inden for miljøbokse, bænke og pullerter/stelere, vej- og parkudstyr til danske kommuner, boligselskaber og den private sektor. Dermed var Rubæk & Co. A/S en oplagt køber til HUMUS/Genplast aktiviteterne med betydelige synergieffekter og mulighed for, at produkterne kommer ud til en større international kundekreds. 10

11 SAMSOC APS Uniqa A/S og Uno Koncept A/S erhvervede SamSoc ApS. LUNDGAARD TEGLVÆRK A/S Pipers Teglværker A/S erhvervede aktiver fra Lundgaard Teglværk a/s. Opgave: Strategisk salg. Løsning: Branchekonsolidering. Udnytte SamSoc potentialet og internationalisere afsætningen. Resultat: En stærk konstellation, hvor Samsoc nøglepersoner fortsætter i det nye regi og sikrer vækstplan. SamSoc ApS er en yngre innovativ virksomhed med unikke produkter til læringsmiljøer på skoler og instutioner. Opgave: Salg af virksomheden. Løsning: Branchekonsolidering. Resultat: Branchen har en massiv overkapacitet, og Lundgaard Teglværks produktion er indstillet. Lundgaard Teglværk a/s producerede maskin- og blødsten samt overliggere og formsten efter opgave. WEB DESIGN CENTER APS Web Design Center ApS erhvervede Inhouse IT ApS. ATTIC GROUP A/S Attic Group A/S erhvervede Palsgaard Gruppen A/S kvistproduktion. Opgave: Salg af virksomheden. Løsning: Fusion. Resultat: Styrkelse af fælles markedsposition. InHouse IT er web designer og foretager hosting for kunder. Opgave: Overtagelse af Palsgaard Gruppens kvistproduktion. Løsning: Branchekonsolidering og aktivitetsforøgelse. Resultat: Med overtagelsen øger Attic Group sin omsætning med ca. 30 % og hører nu til én af de største leverandører af kviste i DK. Attic Group A/S producerer præfabrikerede kviste, der laves efter individuelle mål. Business Broker A/S rådgav køber. 11

12 MYLOCKER APS Peter Rosenkilde erhvervede MyLocker ApS. COMFORT ELECTRONICS A/S Privat investor erhvervede andel af Comfort Electronics A/S. Opgave: Salg af virksomheden. Løsning: Selskabet blev solgt til en privat køber. Resultat: Selskabet indgik hos sælger som en del af andre aktiviteter. Med salget kommer der fokus på vækst og udvikling. MyLocker ApS udlejer skabe til personlige ejendele på uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. Opgave: Styrkelse af ledelse og kapitalgrundlag. Løsning: Jens Søndergaard blev medinvestor med vægt på realisering af vækstplan. Resultat: Iværksættelse af salgsstrategi, konceptudvikling, e-handelsplads. Comfort Electronics A/S er en handels- og grossistvirksomhed med hovedvægt på energioptimering. Business Broker A/S (CBN) rådgav ved kapitaludvidelsen. JLH TRAPPER A/S Vejle Trappen A/S erhvervede JLH Trapper A/S. ANNTEX APS AnnTex ApS erhvervede campingaktiviteter i Fraster ApS. Løsning: Vejle Trappen A/S blev identificeret som rette køber. Resultat: En udbyder af trætrapper i høj kvalitet til en bredere kunde gruppe og med realisering af betydelige synergifordele. JLH Trapper A/S er en kendt producent af kvalitetstrapper. Opgave: Fraslag af aktiviteter inden for tæpper til campingvogne, autocampere mv. Løsning: Salg struktureret og vedvarende samarbejdsaftale indgået. Resultat: Etablering af ny virksomhed og opbygning af bredere produktsortiment. AnnTex ApS er en førende virksomhed i campingbranchen. Business Broker A/S (CBN) rådgav køber. 12

13 RIPENSA AF 1949 A/S Ripensa af 1949 A/S solgte aktiepost i Kelsen Group A/S til Maj Invest A/S. 2TRACE A/S HM Systems erhvervede 2Trace A/S Print & Apply aktiviteter. Opgave: Generationsskifte og strategisk fusion. Løsning: Fusionen skete i 2 tempi. Resultat: En meget betydelig aktør inden for småkagebranchen med et yderligere tilkøb af Queens A/S. Kelsen Group beskæftiger 400 medarbejdere, og der produceres årligt tons småkager. Opgave: Strategisk frasalg fra koncern af etiketteringsvirksomhed. Løsning: Salg til HM Systems A/S. Resultat: Branchekonsolidering. 2Trace A/S satser på et produkt, der gør det muligt elektronisk at spore (trace) produkter. KALMAR-HUSE A/S Private investorer erhvervede Kalmar- Huse A/S. BØRGE EMGE JENSEN A/S Plantas A/S erhvervede Børge Emge Jensen A/S. Opgave: Salg af virksomheden ifm. omstrukturering af koncern. Løsning: Ledergruppe købte aktiviteterne i samarbejde med ekstern investor. Resultat: Ny fokuseret virksomhed skabt. Kalmar-Huse A/S er et førende brand i fritidshusbranchen. Flere end huse er opført siden Opgave: Salg/fusion af virksomheden. Løsning: Salg til Plantas A/S, der er Danmarks førende blomstergrossist. Resultat: Stærke synergimuligheder har skabt en styrket platform. Børge Emge Jensen A/S er en betydelig leverandør af snitblomster til den danske faghandel. 13

14 EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S DanForel erhvervede Ejstrupholm Dambrug A/S. BERIMA A/S Benja Plast ApS erhvervede Berima A/S. Løsning: Branchekyndig køber: Danforel identificeret. Resultat: Sammenlægning af ørredproduktion og slagteri. Ejstrupholm Dambrug A/S er én af Danmarks største ørredproducenter. Opgave: Ledelses- og ejermæssigt generationsskifte. Løsning: Salg til Benja Plast ApS. Resultat: Begge virksomheder ligger i Ribe. Der er opnået gode synergier ved sammenlægningen. Berima A/S fremstiller bl.a. fjernvarmeprodukter såsom rørbærere og dæksler til fjernvarmemarkedet. SAGA QUEEN Sodexho erhvervede Saga Queen. A-TEX PROMOTION A/S Baxx of Scandinavia A/S erhvervede A-Tex Promotion A/S. Løsning: Restaurantskibet blev solgt til England. Resultat: Kort før åbningen af OL i London 2012 blev skibet sat i drift på Themsen. Saga Queen er en sejlende nicherestaurant. Opgave: Strategisk frasalg fra koncern. Løsning: Salg til konkurrenten Baxx of Scandinavia A/S. Resultat: Branchekonsolidering og synergieffekter på grund af betydelige muligheder for krydssalg. A-Tex Promotion leverer logistikløsninger vedrørende gave- og reklameartikler til større virksomheder. 14

15 NORDISK COMPANY A/S Industri Udvikling A/S og Halberg Kapital A/S erhvervede 2/3 af Nordisk Company A/S. O.H. INDUSTRI A/S VKR Holding A/S erhvervede O.H. Industri A/S. Opgave: Salg i forbindelse med omstrukturering af koncern. Løsning: Ledelsen købte aktiviteterne i samarbejde med ekstern investor. Resultat: Ny fokuseret virksomhed med stærke brands og godt kapitalgrundlag. Nordisk Company A/S er førende leverandør af high-end outdoor produkter (jakker og soveposer). Opgave: Salg af virksomheden. Løsning: Køber var VKR Holding A/S, der ejer Rationel Vinduer. Resultat: Produktionsmæssige synergier. O.H. Industri A/S er leverandør af isolerende dørplader og sandwichfyldninger til producenter af udvendige døre og vinduer. KISO A/S Peder Skjoldbro erhvervede Kiso A/S. R. RANDERS A/S Radius Møbler A/S erhvervede R. Randers A/S. Opgave: Generationsskifte i virksomhed med udenlandsk ejer. Løsning: Salg til privat investor (MBI). Resultat: Videreførsel af Kisos stærke brand og styrkelse af position på det europæiske marked. Kiso A/S producerer tekniske gummiprodukter til industrien og tætningslister til vinduesindustrien. Løsning: Solgt til kollega i branchen som led i branchekonsolidering. Resultat: En samlet virksomhed med en bredere produktportefølje og bedre kapacitetsudnyttelse. R. Randers A/S udvikler og producerer møbler til kontorer og mødelokaler, konferencesale og kantiner. 15

16 ZOMA ELECTRONIC A/S ETK Elektronik erhvervede Zoma Electronic A/S. JOHANSENS & CO APS Private udenlandske investorer erhvervede Denscot Evergreen Ltd. Løsning: Branchekonsolidering via salg til ETK Elektronik. Resultat: Zoma ejede en printmontagefabrik med højt kompetenceniveau i Thailand. Fabrikken indgår som en vigtig parameter i ETK s internationalisering. Zoma Electronic A/S leverer elektronikløsninger i form af printmontage til prototyper og 0-serie. Opgave: Salg af skovejendom i Skotland med mulighed for etablering af vindmøllepark og vandkraftanlæg. Løsning: Salg til belgisk investorgruppe. Resultat: Sælger opnåede den ønskede afståelse af skovejendommen. Johansens & Co ApS er danskejet planteskole med ekspertise i beplantning og drift af skove med nåletræer. TØTTRUP A/S Jens F. Holding ApS erhvervede Tøttrup A/S. SINDAL AUTO-CENTER APS Privat køber erhvervede Sindal Auto- Center ApS. Løsning: Identifikation af kvalificeret privat køber. Resultat: Der blev struktureret en overdragelse. Tøttrup A/S leverer kundetilpassede og CNC-bearbejdede plastkomponenter. Løsning: Identifikation af privat køber med betydeligt branchekendskab. Resultat: Et meget veldrevet autoværksted blev videreført. Sindal Auto-Center ApS er et full service autoværksted med en stærk kundebase. 16

17 EURO THERM A/S Privat investor og Industri Udvikling A/S erhvervede Euro Therm A/S. A/S ERIK LORENTZEN VÆRKTØJ OG MASKINFABRIK Privat køber erhvervede aktiviteterne i A/S Erik Lorentzen Værktøj og Maskinfabrik. Løsning: En privat investor købte selskabet sammen med Industri Udvikling A/S. Resultat: En flot økonomisk udvikling er videreført. Euro Therm A/S udbyder og deltager i projekter til fjernvarmeværker og industriel opvarmning. Løsning: Identifikation af køber, hvor parternes produktionsbehov og -faciliteter matcher og skaber synergi. Resultat: Samordning af aktiviteterne. A/S Erik Lorentzen Værktøj og Maskinfabrik opererer inden for stans, snit, dybtræk og spåntagning. HB PRODUCTS A/S For ejerne af HB Products A/S gennemførtes aktiesalg og tilførsel af investorer som led i et generationsskifte. VIKING MEDICAL SCANDINAVIA APS 50 % ejer erhvervede den samlede anpartskapital. Opgave: Generationsskifteplan. Løsning: Glidende aktieovergang suppleret med nye aktionærer. Resultat: Et ledelsesfundament med stort potentiale. HB Products A/S producerer måleudstyr til fryse- og køleindustrien med eksport til det meste af verden. Business Broker A/S (CBN) rådgav aktionærerne. Opgave: Salg ifm. den ene ejers ønske om udtræden af virksomheden. Løsning: En 50 % aktionær overtog den udtrædende aktionærs 50 %. Resultat: Ejerkredsen gennemførte et internt generationsskifte, der baner vej til fornyet driftsfokus og vækst. Viking Medical Scandinavia ApS har flere agenturer på implantater til bl.a. hænder. 17

18 METOPOS APS Bascon A/S erhvervede Metopos ApS. NATURLI FOODS A/S Dragsbæk A/S erhvervede Naturli Foods A/S. Opgave: Strategisk salg. Løsning: Bascon A/S overtog firmaet. Resultat: Køber fik et bredere forretningsgrundlag, og sælger indgår i et større firma med potentielle kunder. Metopos ApS er et kendt landskabsarkitektfirma. Løsning: Generationsskiftet skete i 2 tempi med salg til Dragsbæk A/S. Resultat: Virksomheden videreføres med fortsat vækst og god indtjening. Naturli Foods A/S er førende udbyder af vegetabilske mælkeprodukter. TIMBERMAN DENMARK A/S Timberman udvidede aktionærkredsen med Amorim S. og tilkøbte Wicanders. AK VÆRKTØJ OG PLASTFABRIK I/S RK Plast og Dan Hill Plast A/S erhvervede AK Værktøj og Plastfabrik I/S. Opgave: Strategiske medejere optages. Løsning: Portugisiske Amorim med det danske datterselskab Wicanders med produkter til kvalitetstrægulve blev identificeret. Resultat: Udbygning af førende markedsmæssig position med markedsledende investor. Timberman A/S er førende udbyder af kvalitets trægulve. Løsning: Aktiver og kunder blev solgt til RK Plast A/S. Værktøjsafdeling blev solgt til Dan Hill Plast A/S. Resultat: RK Plast A/S har øget salget til en række overtagne kunder. DHP har fået tilført kompetencer inden for værktøjsfremstilling. AK Værktøj og Plastfabrik I/S fremstiller sprøjtestøbte plastemner. 18

19 OPTILITE A/S Icopal A/S erhvervede Optilite A/S. RECON A/S Leif Jørgensen erhvervede Recon A/S. Løsning: Salg til Icopal A/S, der er specialister i tagbeklædning. Resultat: Fortsættelse af virksomheden. Strategisk god løsning, hvor Optilite produkter indgår i stor koncern. Optilite A/S er en af Danmarks førende producenter af ovenlysvinduer. Opgave: Salg af virksomheden som led i generationsskifte. Løsning: Management Buy In (MBI) og senere ekstern investor med ind. Resultat: Virksomheden drives videre på uændret forretningsgrundlag, men med nye ledelseskræfter. Recon A/S fremstiller præcisionsværktøjer til plastdele, primært til den farmaceutiske industri, og har egen plastsprøjtestøbning. SILKEBORG STIGEFABRIK A/S Avanti A/S erhvervede Silkeborg Stigefabrik A/S. KK CONSULT APS Lotek A/S erhvervede KK Consult ApS. Løsning: Virksomheden blev solgt til konkurrenten Avanti A/S. Resultat: Fusion med et styrket markedspotentiale. Silkeborg Stigefabrik A/S har et fuldt stigeprogram i aluminium, plast og træ. Opgave: Salg af virksomheden. Løsning: Fusion med Lotek A/S. Resultat: En samlet virksomhed med et bredere produkt- og serviceprogram. KK Consult ApS opererer inden for vinduesautomatik i byggebranchen. 19

20 WINTHER MEDICO A/S Tommy Kjeldsen Skaarup erhvervede Winther Medico A/S. JUNKER EMBALLAGE A/S Jens Toft Kristensen erhvervede Junker Emballage A/S. Løsning: Salg i et Management Buy In (MBI) til Tommy Kjeldsen Skaarup. Resultat: Fortsættelse af virksomheden. Winther Medico A/S er grossist inden for kosttilskud. Løsning: Salg til Jens Toft Kristensen som en Management Buy In løsning. Resultat: Fortsættelse og udbygning af virksomhedens aktiviteter. Junker Emballage A/S varetager større virksomheders outsourcing af pakkeopgaver til food og nonfood. RADIFLEX APS Privat køber erhvervede Radiflex ApS. SR-PACK A/S Henrik Kristensen og Flemming Brix erhvervede SR-Pack A/S. Opgave: Rådgiver for køber vedr. identificering af relevant virksomhed til opkøb. Løsning: Radiflex ApS blev kontaktet og var åben over for ejerskifte. Resultat: Gennemførsel af generationsskifte. Radiflex ApS tilbyder krympeflex med et bredt sortiment til industrien. Opgave: Identificering af virksomhed til 2 branchekendte købere. Løsning: SR-Pack A/S blev identificeret og et kommende generationsskifte løst. Resultat: Der er realiseret flotte økonomiske resultater. SR-Pack A/S tilbyder såvel enkeltstående pakkemaskiner som komplette pakke- og transportanlæg til brødfabrikanter m.fl. 20

21 SIBOL SA Delta Plus erhvervede Sibol SA, Spanien. PLAST TEAM A/S Gert Johannsen erhvervede Plast Team A/S urtepottedivision. Opgave: Generationsskifte i spansk virksomhed. Løsning: Salg til strategisk køber i Frankrig (Delta Plus). Resultat: Gode synergier i produktprogram og salgskanaler. Sibol SA producerer og sælger personligt beskyttelsesudstyr (hjelme, høreværn mv.). Opgave: Strategisk frasalg fra koncern. Løsning: Management Buy In (MBI) sammen med ekstern investor. Resultat: Selskabet drives som standalone med fokus på kernekompetencer. Plast Team A/S fremstiller plast urtepotter til gartnerier. HØYER AUTODELE A/S T. Hansen Gruppen A/S erhvervede Høyer Autodele A/S. QUICK CARE A/S Quick Care A/S erhvervede Aktiv Helse AS. Løsning: Salg til T. Hansen Gruppen A/S. Resultat: Synergier ved sammenlægning af butikker og indkøb af produkter. Høyer Autodele A/S sælger autodele til gør-det-selv folk og mindre autoværksteder. Opgave: Ekspansion på det norske marked via opkøb. Løsning: Køb af den norske nichevirksomhed Aktiv Helse AS. Resultat: Købet giver licens til udførelse af bedriftshelsetjeneste i Norge. Samtidig overføres model for sundshedsfaglig rådgivning til norske virksomheder og kommuner. Quick Care A/S har afdelinger i ca. 40 danske og norske kommuner. Hjæper sygemeldte tilbage på arbejde. Business Broker A/S rådgav køber. 21

22 Det siger kunderne: Det fantastiske ved Business Broker er, at de ved, hvad de taler om. De var meget forberedte, og jeg oplevede faktisk, at de overperformede i forhold til mine forventninger. Vi havde en rigtig god og tilfredsstillende sparring med Business Broker. De var også kompetente rådgivere vedrørende drift af virksomheden i salgsperioden. Vi har været igennem en decideret turn around, som har sikret firmaets overlevelse. Business Broker har hjulpet mig helt fantastisk. Business Broker har vist stor kreativitet, stædighed og innovation i forløbet. De havde forstået opgaven godt, og der var ikke nogen slinger i valsen. Det er kompetente og pragmatiske folk, der er gode til at tilpasse sig og respektere den kultur, der er i firmaet. Business Brokers konsulenter er ikke flagrende og svævende, som konsulenter tit kan være - de er meget jyske og jordnære. Der er god sammenhæng mellem pris og det, der bliver leveret. For mig som nyt medlem af bestyrelsen i en kompleks koncern har business review rapporten fra Business Broker været et stærkt værktøj til at forstå virksomhedens status og udfordringer meget hurtigt. KONTAKT KONTAKT Business Broker A/S Gransangervej Business Broker 24 A/S Gransangervej 5210 Odense NV CVR: Odense NV CVR: Tel: Tel: Om Business Broker A/S Om Business Broker A/S Business Broker har siden etableringen i 2001 medvirket i et Business betydeligt Broker antal virksomhedsoverdragelser. har siden etableringen 2001 Vores medvirket kunder er et betydeligt primært fremstillingsantal virksomhedsoverdragelser. og handelsvirksomheder Vores med kunder en årlig er omsætning primært fremstillingsop til ca. 250 og mio. handelsvirksomheder kr. med en årlig omsætning op til ca. 250 mio. kr. Business Broker leverer overblik og handlekraft det skaber resultater! Business Broker Ring 70 leverer overblik for en fortrolig og handlekraft og uforpligtende det skaber dialog om resultater! salg, fusion, Ring 70 køb 270 eller 225 omstrukturering for en fortrolig og af uforpligtende din virksomhed! dialog om salg, fusion, køb eller omstrukturering af din virksomhed! Layout: DESIGN CONCERN A/S Vers

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere

Axcel Nyt 01. Velkommen til Axcel Nyt!

Axcel Nyt 01. Velkommen til Axcel Nyt! Velkommen til Axcel Nyt! Axcel Nyt 01 Velkommen til Axcel Nyt! Her vil vi orientere om store og små begivenheder fra Axcels verden, når vi har noget at fortælle. Denne gang har vi valgt at bruge nogle

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Den højeste salgspris for din virksomhed?

Den højeste salgspris for din virksomhed? Den højeste salgspris for din virksomhed? Der er mange forhold, der bestemmer din virksomheds værdi. Der er forhold du selv kan påvirke. Andre værdiskabende tiltag kan vi hos Audon Partners bidrage med.

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Præsentation 2014 /15

Præsentation 2014 /15 w Præsentation 2014 /15 Indholdsfortegnelse 1 Industri Udvkling overblik 2 Nye virksomheder 3 Præsentation af Industri Udvikling 5 Kvist Industries A/S produktion af dansk møbeldesign 6 PcP En værdiskabende

Læs mere

Indhold. 2 Nye virksomheder. 3 De gør ikke som de andre. 4 Præsentation af Industri Udvikling

Indhold. 2 Nye virksomheder. 3 De gør ikke som de andre. 4 Præsentation af Industri Udvikling Præsentation 2012 Indhold 2 Nye virksomheder 3 De gør ikke som de andre 4 Præsentation af Industri Udvikling Hoved- og nøgletal 7 Industri Udvikling A/S 8 Industri Udvikling II K/S 9 Industri Udvikling

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst 12130 indledning indhold Denne casesamling indeholder en beskrivelse af 16 iværksættervirksomheder med tilknytning til

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Axcel Årsberetning 2008

Axcel Årsberetning 2008 Axcel Årsberetning 2008 Axcels årsberetning 2008 2008 var et turbulent år præget af den globale økonomisk afmatning. Det betyder, at de fleste af os har måttet ændre vores måde at anskue verden og ikke

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

VÆKST OG UDVIKLING OPDAG UDVIKLINGS- MULIGHEDERNE I DIN VIRKSOMHED. Vi kombinerer erfaring og internationalt netværk med et tæt samarbejde.

VÆKST OG UDVIKLING OPDAG UDVIKLINGS- MULIGHEDERNE I DIN VIRKSOMHED. Vi kombinerer erfaring og internationalt netværk med et tæt samarbejde. Ny trend Fokuser på grundlaget for ledelsesbeslutninger DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Dansk erhvervsliv Vækstmuligheder og udfordringer i Danmark Forbered jer Benarbejde sikrer succesfuldt

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

Årsrapport 2014. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52

Årsrapport 2014. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Årsrapport 2014 LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Indhold Indblik i vores virksomhed Årets resultater Om LETT 2 Vejen til fremtidig vækst 3 Et marked i forandring 4 Andre større opgaver i 2014

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere