Arvestrid. Nationalarv og verdensarv. Arkæologisk Forum nr.20, maj af Peter Pentz, Nationalmuseet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arvestrid. Nationalarv og verdensarv. Arkæologisk Forum nr.20, maj 2009. af Peter Pentz, Nationalmuseet"

Transkript

1 Arvestrid Nationalarv og verdensarv af Peter Pentz, Nationalmuseet Der er intet som arv, der kan skabe strid mellem familie og venner. Ved at gøre de materielle levn fra fortiden til arv den såkaldte kulturarv og konsekvent at anvende et sprogbrug, der signalerer et arveligt ejendomsforhold til kultur, stimulerer man i virkeligheden kræfter, der ønsker at misbruge fortiden Kulturarv er ikke noget godt ord. Den første del af ordet, kultur, giver ganske vist positive associationer, men sammen med ordet arv bliver kulturen pludselig forbundet med ejerskab og hermed i videre forstand med inklusion og eksklusion af et eller andet fællesskab (Pentz 2001). I Danmark fik vi i 2002 ligefrem en styrelse, Kulturarvstyrelsen, der skulle forvalte nationens arv. Ideen om en afgrænset kultur med et bestemt ejerskab er imidlertid langt fra ny. Kulturarvsbegrebet havde en storhedstid i nazitidens Tyskland, hvor glosen Germanen-Erbe blev flittigt brugt. I den engelsktalende del af vores verden anvendes National Heritage, i den spansktalende Patriminio cultural. Og sådan kunne man blive ved. Hvad enten vi kan lide ordet eller ej, så er de fysiske levn fra fortiden blevet til arv. Men hvem er så de arveberettigede? Museer, bevaring og globalisering Hovedparten af vores museer blev skabt i tallet, og museumstanken er først og fremmest knyttet til nationalstaternes ønske om at fremvise national identitet. Som sådan har museerne været aktive medaktører i definitionen af den nationale identitet. Gennem indsamling og undersøgelser har de valgt og vraget dele af det samlede kulturbillede. På samme måde forholder det sig med bevaring af monumenter. De monumenter, som kunne rummes og forstås inden for nationalidentiteten, har altid fået førsterang. Øvrige er blevet stedmoderligt behandlet eller måske endog aldrig anerkendt og forstået som monumenter. Den danske kulturarv er således defineret ud fra en nutidig platform. Det, som ikke passer ind i selvopfattelsen, hører ikke til arvegodset. Spørg de enkelte medlemmer af dagens Folketing om, hvad der hører til Danmarks kulturarv og hvad, der ikke gør, og man vil få vidt forskellige svar! I en tid med globalisering og internationalisering er det nationale aspekt dog trådt noget i baggrunden (Nymann 2008), selvom museerne stadig må forholde sig til begreber som genstande af enestående national betydning (ENB), der spiller hovedrollen i et stort konserveringsprogram, museerne i disse år har stor glæde af trods det lidt dubiøse begreb. Er det nationale trådt lidt i baggrunden, så er spørgsmålet om ejerskab til gengæld ikke. Tværtimod. Mere end nogensinde diskuteres vores arkæologers og museumsfolks adfærd i forhold til etik, moral og til mulige interessenter eller arvinger, der antages at have et eller andet ejerskab til de genstande, vi graver frem og udstiller. Stærkest kommer det udtryk, når det drejer sig om døde mennesker, human remains, hvor især nogle af de såkaldte oprindelige folk har haft succes til at regulere vores adfærd. Det har f.eks. medført, at Nationalmuseets etnografiske udstillinger allerede for adskillige år siden blev renset for menneskerester, mens Danmarks Oldtids udstilling rummer adskillige lig. Vores ejerskab til den danske forhistorie retfærdiggør altså i vores egne øjne, at vi uden videre kan udstille døde, selvom disse selv tydeligvis havde præcise forestillinger om begravelse og død, sådan som vi arkæologisk kan påvise det 24

2 gennem gravformer og gravgods. Vores holdning er helt i overensstemmelse med den nutidige vesteuropæiske opfattelse af døden som noget absolut og afsluttende, og at man ikke kan skade døde mennesker. De er jo døde. Og da de afdøde er vores kulturarv, kan vi jo skalte og valte med arven, som vi vil. Vi er jo arvingerne. For øvrigt mener jeg, at Karthago bør ødelægges For os arkæologer og museumsfolk var det chokerende i 2001 at høre, at Taleban havde sprængt de kolossale buddhaer fra 500-tallet ved Bamiyan-dalen i Afghanistan i luften. Hele verden protesterede, ikke mindst Vesten. For mange var det utvivlsomt, fordi ødelæggelsen af buddhaerne signalerede religiøs intolerance. For os, som arbejder med kulturarv, var det nok mest selve kulturvandalismen eller det i vores øjne primitive historiesyn, der ikke tillader mere end én historie og derfor må tilintetgøre andre historiers materielle levn. Jeg vil dog vove den påstand, at det var de færreste i Danmark, der havde set eller måske overhovedet kendte til buddhaerne før ødelæggelsen. Paradoksalt nok, for begivenheden fandt vej til både seriøse og mere letbenede medier, hvor forargelsen over ødelæggelsen af verdensarven var overvældende. UNESCO kaldte begivenheden for a world cultural tragedy og konstaterede, at handlingen var en trussel mod fred, demokrati og udvikling (Bandarin 2001a). Bevidst eller ej, hermed bliver fortidens kultur er en del af nutidens, og den anses for relevant i forhold til nutidige begreber. Især hvis den udsættes for overgreb. At statuerne var blevet til verdensarv gennem destruktionen kan vel ikke overraske, men man kan nok med rimelighed spørge, hvad verden så havde gjort for at beskytte dem? Hvorfor optrådte de f.eks. ikke på UNESCO s liste over World Heritage Sites? Ødelæggelsen af buddhaerne fandt sted 12. marts Et par uger forinden, sidst i februar, havde Taleban meddelt, at ødelæggelsen ville finde sted, med den begrundelse, at statuerne var i modstrid med Islam. UNESCO forsøgte i 11. time at påvirke afghanerne, men forgæves, og blot to uger efter Talebans erklæring lå statuerne i ruiner. UNESCO holdt et hasteindkaldt krisemøde, hvor man erklærede, at handlingen var et angreb på menneskehedens arv, og generaldirektør Matsuura introducerede begrebet crime against culture (Bandarin 2001: 1). Afghanistan havde faktisk forsøgt at få statuerne anerkendt som verdensarv i 1983 og havde indstillet Bamiyan til UNESCO for at få stedet optaget på verdensarvslisten, men indstillingen blevet afvist under henvisning til, at skemaerne var ufuldstændigt udfyldte! Fig. 1. Forsiden af UNESCO s World Heritage Review, 20, 2001, udkommet lige efter ødelæggelsen, viser en af nicherne, der tidligere rummede en af kæmpebuddhaerne. Selv om billedet er placeret lige under ordene World Heritage, havde man altså afvist Bamiyan til verdensarvslisten i Sprængningen har dog nok sin andel i, at Bamiyan i 2003 opnåede den fine status. Når guldkalve smadres Vi kender alle fortællingen fra Bibelen, hvor Moses kommer ned fra bjerget med lovens tavler og ser jøderne danse om guldkalven. Moses, der ellers bliver karakteriseret som sagtmodig i Bibelen, bliver rasende fordi dyrkelsen af guldkalven strider mod det regelsæt, han kommer med i hånden. Han er nødt til at smadre guldkalven. 25

3 Det umiddelbart mest åbenlyse sammenlignelige eksempel på religiøs-ideologisk ødelæggelse af kulturarv, som det skete i Bamiyan, er reformationen i Europa. Tusinder af middelalderlige skulpturer og billeder blev ødelagte. Historiens dom har imidlertid ikke været særlig hård over for kirkestormerne. Det skyldes nok mest, at det oftest er deres efterkommere, der har skrevet historien. Både Bamiyan-buddhaernes ødelæggelse og massedestruktionen under reformationen havde håndgribelige religiøs-ideologiske forudsætninger. Reformationen og dens forudsætninger, politisk såvel som religiøst, er imidlertid velbelyste for os, at ødelæggelsen af de gamle gudebilleder af eftertiden har fået en eller anden form for om ikke accept så dog forklaring og forståelse. Den baggrundsforståelse har vi slet ikke i forhold til sprængningen i Afghanistan, der derfor kommer til at fremstå som en helt uforståelig brutal og meningsløs handling. Ordet terror ligger næsten lige for, og visse medier mente da også at vide, at det var al-qaida, som havde opfordret talebanerne til ødelæggelsen. Det ville være naivt at tro, at buddha-sprængningen var et isoleret og ekstremt tilfælde, som udelukkende skyldes en tilbagestående og afstumpet stamme i et fjernt land. Kigger vi bagud kan vi hurtigt finde lignende hændelser i vores egen historie. Det rykker naturligvis ikke ved den kendsgerning, at vi som arkæologer føler, at sprængningen af Bamiyanbuddhaerne var helt forkert uanset om vi nu på forhånd kendte til deres eksistens eller ej. Vi var kede af, at vores arv blev ødelagt. Men heldigvis vidste vi ikke, at vi havde den! At skabe fortiden i sit eget billede Sprængningen af Bamiyan-budhhaerne bragte nogle spørgsmål op til overfladen. Lokalt var der ønsker om, at den nationale identitet og ideologi ikke skulle omfatte buddhaerne. Befolkningen i Bamiyan-dalen er muslimsk, så når amerikanske medier lige efter begivenheden karakteriserede sprængningen som Talebans terror mod lokal-befolkningen, er det i bedste fald en forenkling. Over hele kloden var man dog ikke i tvivl om, at ødelæggelsen var i åbenlys konflikt med ideen om en fælles verdensarv, som bør bevares. Ikke mindst vakte sprængningen bestyrtelse blandt buddhister. At man gennem destruktion af andres kulturarv også viser manglende accept af de levende arvinger, er en gammelkendt historie. Såvel i den europæiske historie som i verdenshistorien er der talrige eksempler, lige fra oldtid til nutid. I romernes kamp mod fønikerne var den fysiske ødelæggelse af Karthago vigtig. På Balkan ødelagde man bevidst monumenter, der knyttede sig særligt til de etniske grupper, man ikke ville acceptere. Man kreerer en fortid, som giver den nutid, man ønsker! Konstruktionen af den ønskede historie kan, som i tilfældet med buddhaerne, skabes under voldsomme omstændigheder. Andre gange sker det gennem forsømmelse og (bevidst) tilsidesættelse af almindeligt bevaringsbehov. Et eksempel er Grækenland i nyere tid, hvor monumenterne fra den ottomanske tid igennem mange år blev negligeret, især i forhold til monumenterne fra den klassiske oldtid en prioritering, der klart signalerede, hvilken fortid, man helt aktuelt ønskede. Et andet eksempel var den tyrkisk-græske konflikt på Cypern, hvor græske kirker i den nordlige tyrkiske del af øen igennem mange år ikke fik den beskyttelse, som de burde. Disse eksempler er alle tilfælde med et stærkt politisk eller religiøst-ideologisk islæt. I det daglige defineres kultur og kulturarv af kulturmedarbejdere. Det kan være etnologer, arkæologer, historikere eller andet. Det er altså os, der i hverdagen arbejder med bevaring, som udvælger hvad fra fortiden, der skal gemmes eller ødelægges. Vi er i høj grad aktører i skabelsen af historiebilledet. Danmark og verdensarven Danmark ratificerede konventionen om verdensarven (World Heritage Convention 1972) i 1979 og fik Jelling-monumenterne optaget på verdensarvslisten i Kriteriet for optagelse er ifølge UNESCO (whc.unesco.org), at lokaliteten eller monumentet har enestående universel værdi. Formuleringen Danmark fik Jelling-monumenterne optaget er helt præcis. Det er nemlig ikke UNESCO, der definerer hvilke steder eller monumenter, som skal have prædikatet verdensarv. Det er de enkelte lande, som indstiller emner og UNESCO, der efterfølgende tilføjer emnet til listen. International værdi bliver altså set gennem 26

4 nationale briller og ikke mindst defineret ud fra nationale værdier. Således fik Sverige i 2004 radiostationen i Varberg med på verdensarvslisten. Uden på nogen måde at anfægte radiostationens kulturhistoriske værdi, så kan der dog nok ikke være megen tvivl om, at værdien er langt højere lokalt end internationalt. Jelling-monumenternes verdensarvsstatus skal nok også ses i dette lys. Senest er Trelleborgene optaget på ventelisten, den såkaldte tentativliste. Ethvert nationalt monument har selvfølgelig et verdensperspektiv i en eller anden forstand, men det er påfaldende, at det danske valg er faldet på monumenter, der har haft en afgørende rolle i dannelsen af nationen og landet Danmark, og som stammer fra en periode, vi traditionelt bryster os af. Det skal retfærdigvis tilføjes, at Roskilde domkirke og Kronborg også er kommet med på listen, det skete i henholdsvis 1995 og Bamiyan-dalen kom i øvrigt på verdensarvslisten i Fig. 2. Martinus Rørbyes tegning fra 1835 (Nationalmuseet) viser den ottomanske moske i Parthenon-templet på Athens Akropolis. Nutidens Akropolis er et eksempel på et monument, hvor man har prioriteret hvilken historie, der skulle fortælles. I dag fremstår højen renset for minder fra andre perioder. Væk er middelalderlige frankiske forsvarsværker og tårne, en byzantinsk kirke og en ottomansk moske, mens Parthenon er søgt genskabt. Grækerne har gennem årtier ønsket at få udleveret reliefferne fra Parthenon, som befinder sig i British Museum. I begyndelsen påberåbte grækerne sig, at reliefferne var en del af den græske nationalarv. I det seneste årti har man ændret sprogbrug, og taler nu om, at reliefferne er en del af verdensarven og de som sådan burde befinde sig på det sted, hvortil de blev skabt. 27

5 Litteratur Bandarin, F 2001a Editorial. Worlds Heritage Review, 30, May-June 2001 Bandarin, F. 2001b Editorial. The destruction of Bayman. World Heritage Review, 20, May 2001 Buciek, K Kulturarv: Integration, landskab og nationale identiteter. i Jönsson, L-E., Wallette, A. & Wienberg, J. (red.): Kanon och Kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige. Lund: Centrum for Danmarksstudier & Forlaget Makadam. Nymann, M Tradition eller videnskab. Identitetskrise i dansk arkæologi. Arkæologisk Forum, 19, november 2008 Pentz, P Hvis kulturarv? Danske Museer, 2001, 5. World Heritage Review, 30, May-June 2001, s. 2 Interview with Peter King, Chair of the World Heritage Committee. Link whc.unesco.org 28

Indhold. Sangkraft.. s. 3. På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s.

Indhold. Sangkraft.. s. 3. På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s. Så syng da, Danmark Indhold Sangkraft.. s. 3 På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s. 10 Introduktion Ved fire eftermiddagskoncerter i løbet

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1 Bilag OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som Int., og alle interviewpersoner er benævnt ved fornavn. Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 17 år gammel, en storebror

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere