SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. »Den yndigste rose...«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. »Den yndigste rose...«"

Transkript

1 Gudstjenesteliste Gudstjenesteliste Dato Hersom V. Bjerregrav Klejtrup Søndagens navn 3. juni Ingen 10,30 9,00 Trinitatis 5. juni 16,00 * Ingen Ingen Grundlovsdag 10. juni 9,00 Ingen 10,30 1.s.e.Trin. 17. juni Ingen 10,30 9,00 2.s.e.Trin. 24. juni Ingen 19,30 Ryholt Ingen 3.s.e.Trin. SOGN & KIRKE Nr. 2 - Juni årgang Hersom,V. Bjerregrav og Klejtrup sogne 1. juli 15,30 Ryholt Ingen Ingen 4.s.e.Trin. 8. juli Ingen 9,30 11,00 5.s.e.Trin. 15. juli 11,00 Ingen 9,30 6.s.e.Trin. 22. juli 9,30 11,00 Ingen 7.s.e.Trin. 29. juli Ingen 9,30 11,00 8.s.e.Trin. 5. aug. 11,00 Ingen 9,30 9.s.e.Trin. 12. aug. 9,30 11,00 Ingen 10.s.e.Trin. 19. aug. Ingen Ingen 15,30 Ryholt 11.s.e.Trin. 26. aug. Ingen 15,30 Ryholt Ingen 12.s.e.Trin. 2. sept. 11,00 Ingen 9,30 13.s.e.Trin. 9. sept. Ingen 9,30 11,00 14.s.e.Trin. 16. sept. 14,00 Høst 11,00 Høst 9,30, Høst 15.s.e.Trin. 23. sept. 15,30 Ryholt Ingen Ingen 16.s.e.Trin. 30. sept. Ingen 9,30 11,00 17.s.e.Trin. *) Kort gudstjeneste som afslutning på Grundlovsmødet. Prædikant er Herbert Wilson, tidl. sognepræst i Simested og Testrup sogne. Det er stadig muligt at indbetale bidrag til driften af»sogn & Kirke«også selvom der ikke følger et girokort med dette nummer af bladet. Indbetalinger - store som små - kan ske på kontonr i Skals Sparekasse, Møldrup afdeling. Bidrag kan dog stadig også afleveres/sendes til Hersom præstegård eller til kasserer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Vi siger TAK for alle gaver. 16 LSD-grafisk Mail: yndigste rose...«hvad skal jeg sige, når jeg går blandt blomsterne i enge, når fuglesangen sammenslår som tusind harpestrenge? Hvad skal jeg sige? - mine ord vil ikke meget sige: o Gud! hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige! H. A. Brorson 1734

2 Adresser ADRESSER VED HERSOM KIRKE Sognepræst: Frederik Birkler, Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Hobro. Tlf Kirkesanger: Henning Pedersen, Teglgårdvej 24, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Jørgen Vindvad, Nørreheden 2, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Karen Brunsgaard, Sognevej 20, Ørris, 9500 Hobro. Tlf ADRESSER VED V. BJERREGRAV KIRKE Graver og kirketjener: Else Iversen, Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup. Tlf Organist: Se Hersom. Menighedsrådets formand: Bente Svoldgaard, Gl. Ålborgvej 22, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Kasserer: Ellen Pedersen, Teglgårdvej 3, Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf Kirkeværge: Gunhild Agger, Herredsvejen 80, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf ADRESSER VED KLEJTRUP KIRKE Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Organist: Se Hersom. Menighedsrådets formand: Kirsten Hougaard Pedersen, Fuglevænget 5, Klejtrup. Tlf Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Søren O. Sørensen, Skårupvej 7, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf PRÆSTEGÅRDSUDVALGET Formand: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom). KIRKEBIL De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse med vore gudstjenester, skal ringe besked til KAS-Biler, tlf , senest om søndagen kl. 8,00. Gratis. Dersom KAS-Biler skulle være forhindret i at køre en søndag, er man velkommen til at ringe efter den nærmeste taxa. SOGN & KIRKE Sogn & Kirke udgives af menighedsrådene og udkommer 4 gange om året. Bladet er gratis, men økonomisk støtte modtages gerne på konto-nr Udensogns kan tegne abonnement: 60 kr. Bladets adresse er: Hersom Præstegård, Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Kasserer er: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro. REDAKTION Jens Nielsen, Hanne Vestergaard og Ejvind Sørensen. Sognepræsten er ansvarshavende redaktør. Lay-out: Sognepræsten. Sats og tryk: LSD-grafisk, Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige publikationer, blade og håndbøger. Næste nummer: 1. september MISSION - når den er ægte Prædiken i Klejtrup og V. Bjerregrav kirker på Trinitatis søndag den 11. juni Tekst: Math. 28,16-20.»De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så Ham, tilbad de Ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde:»mig er givet al magt i Himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«hver eneste gang vi har dåb i kirken, da hører vi ordene her fra Mathæus-evangeliet. Derfor er de så velkendte. Og vi kalder dem dåbsbefalingen. Der er også dem, der foretrækker at kalde ordene for missionsbefalingen. Det er dem, der lægger hovedvægten på det første, Jesus befaler - nemlig:»gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple...«i denne befaling har man op gennem kirkens historie fundet den væsentligste begrundelse for, at man i kirken døber og driver mission, sådan som det jo sker den dag i dag overalt i verden. Prædiken Men det er sandelig ikke så ligetil. Altså dét med mission. For ikke så længe siden blev der i Nyborg afholdt en stor kirkelig konference netop om mission. Folk fra flere forskellige afdelinger inden for Folkekirken deltog. Og der blev diskuteret vidt og bredt: Hvad er egentlig mission? Hvori består kirkens mission i vore dage? For én ting er, hvordan det så ud, dengang man begyndte at sende missionærer til f.eks. Afrika for at udbrede kristendom blandt de indfødte. De drog afsted - missionærerne - fordi de fandt det livsvigtigt at omvende de fremmede til kristendommen. Og de gjorde det ved at døbe og ved at fortælle historien om Jesus Kristus for alle dem, der ikke havde hørt den historie før. Normalt regnede man med, at missionærerne blev derude og arbejdede i 20 - måske år, hvorefter de vendte tilbage til Danmark igen. Men sådan foregår det ikke længere. Kristendommen er under forandring både geografisk og indholdsmæssigt. Og Afrika er forlængst blevet selvforsynende med hensyn til prædikanter og missio- Med forsidebilledet på dette sogneblad er vi kommet til den anden af vore største salmedigtere: Hans Adolph Brorson ( ). Han var i en kort periode samtidig med Kingo, der døde i Og i sin salmedigtning har han uden tvivl ladet sig inspirere af den fynske biskop. Som præst i Tønder skrev Brorson sine første salmer, bl.a.»den yndigste rose«og»i denne søde juletid«. Kort tid før han i 1741 blev biskop i Ribe, samlede han sine salmer i værket»troens rare Klenodie«(rare = sjældne). Brorson var i besiddelse af en sjælden poetisk sans. Hans salmer svinger fra det sødmefulde til det frisk naturlige, og de er båret af en pietistisk, inderlig fromhed. Billedet af Brorson er malet i 1756 af J. Hørner og hænger på Frederiksborg Slot. 3

3 Prædiken Prædiken nærer. Nye og stærke kristne kirkesamfund i den tredie verden er nu begyndt at se Danmark og det øvrige Europa som en oplagt missionsmark! Og de vil møde os med en kristendomsforståelse, som er noget anderledes end vores egen. Ja, afrikanske missionærer her i Vesten giver endda samstemmende udtryk for, at det er os i Europa (herunder altså Danmark), der har noget at lære af dem - og ikke omvendt! Men hvad så med vores egen måde at drive mission på? For det må formodes, at både de og vi lever under den samme befaling - altså under Jesu befaling om at gå ud i alverden»og gøre alle folkeslagene til Hans disciple«. Men hvordan gør vi det, når det kan se ud, som om vi selv har mere brug for at høre budskabet end de mennesker, vi mener vi skal forkynde det for? Hvad bliver der så af vores missionsforståelse? I øvrigt: hvordan skal vi missionere blandt alle de muslimer, som efterhånden har slået sig ned i Danmark? Hvordan skal vi i det hele taget opfatte ordet»mission«? Ordet er latin og betyder»udsendelse«. Og når vi taler om, at kirken skal drive mission, så betyder det, at vi i kirken konstant er sendt ud med det kristne budskab. Men for det første er langt størsteparten af os danskere døbte. Og det er sin sag at ville missionere blandt mennesker, som allerede er kristne! Kan dét overhovedet give mening? For det andet må vi konstatere (når vi ellers er ærlige), at uanset hvem vi ønsker at missionere iblandt, så trænger vi så afgjort til selv at høre budskabet først! 4 Vi trænger i høj grad til selv at tro meget mere. Hvem af os kan måske sige om os selv, at vi lever fuldtud som troende mennesker? Hvem af os siger f.eks.»altid Gud tak for alting i vor Herres Jesu Kristi navn«? Hvem af os holder i det hele taget alt det, Jesus har befalet os: elsker Gud af hele vort hjerte - og elsker vor næste som os selv? Jamen, hvordan skal vi kunne missionere blandt andre mennesker, og»lære dem at holde alt det, som Jesus har befalet os«, når vi ikke selv holder, hvad Han har befalet os? Kommer vi så ikke til at fremstå som utroværdige? I hvertfald er det sådan, f.eks. mange afrikanere ser os i Danmark og i Vesteuropa: som utroværdige, når det drejer sig om at leve som kristne mennesker. Se, dét er et problem! Og drister vi os til at overveje dette lidt nøjere, kan vi hurtigt komme til at føle os trængt op i en krog. I hvert fald kan det godt gøre os mindre kæphøje - og mindre skråsikre - når det handler om at ville ud og omvende andre - eller bare naboen - til kristendommen! Hvad hjælper det, at vi gerne vil give den kristne tro videre til andre mennesker, når vores egen tro er uden liv og kraft? Lad os se på, hvordan Jesus selv gjorde. Hvordan fik Han sit budskab ud til mennesker? Det gjorde Han ved at være et eksempel. Når Han talte med mennesker og fortalte dem om Guds skjulte herredømme, som var dem ganske nær - og om at Guds almagt udfolder sig i kærlighed - når Jesus fortalte om alt dette, så efterlevede Han samtidig de ord, Han sagde. Der var hos Ham fuld overensstemmelse mellem ord og handling, mellem hvad Han sagde og hvad Han gjorde. Derfor fremstod Han som det mest troværdige menneske, man nogensinde har set her på jorden. Han var eksemplet over alle eksempler. Hvis vi ønsker at være troværdige, så må også vi sørge for, at der er overensstemmelse mellem de ord, vi siger, og den måde vi lever på. Kort sagt: være eksempler. Ja, når det handler om at drive mission - eller om at»lære andre at holde Jesu befalinger«- så er eksemplet måske dét, der betyder allermest. Dette kender vi til bl.a. fra vore hjem: hvad hjælper det, at forældre gerne vil lære deres barn at tale et ordentligt sprog, hvis de selv betjener sig af nogle mindre kønne gloser? Eller hvordan skulle en mor og en far kunne»opdrage deres barn i den kristne tro«, hvis det er sådan, at de selv bare viser ligegyldighed over for det, som har at gøre med kristendom eller kristentro? Således spiller eksemplet en afgørende rolle også i enhver form for mission. Eller for den sags skyld: i enhver form for opdragelse eller påvirkning. Man kan sige, at mission i virkeligheden først og fremmest er en enkeltmandsopgave. Før vi overhovedet giver os til at tale om, hvad andre skal, eller hvad»kirken«skal, da må den enkelte af os først gribe i egen barm. Vi må omsinde os, eller besinde os - komme til selvbesindelse. Eller som jeg læste fornylig et sted:»mission begynder indefra!«det er jo sandt: Mission begynder altid indefra, hos den enkelte, til enhver tid. Og når vi først har indset dette, så har vi mulighed for selv at høre det budskab, som vi er sat til at give videre til andre - budskabet om at Han, den levende Kristus, er med os alle dage, også alle de mange dage, hvor vi ikke selv»holder alt det, Han har befalet os«. Og Ham»er givet al magt i Himlen og på jorden«- ikke os! Jesu eget liv på jorden er eksemplet på, hvordan Guds almagt kan udfolde sig i et menneske - den almagt der udfolder sig i uendelig kærlighed. Al mission - og al påvirkning i kristelig - åndelig forstand - begynder dér, hvor vi i vort hjerte kan sige til Gud:»... Dit er Riget, al magten og æren, i evighed«. Med andre ord: det kan se ud som om vi i den danske Folkekirke skal til at gå i gang helt forfra - ikke med mennesker i andre lande - heller ikke med hinanden - men med os selv! Det forekommer bydende nødvendigt, at vi påny giver os til at besinde os på, hvad det kristne budskab egentlig er for noget. Måske vi da finder ud af, at den vigtigste form for mission slet ikke er den, der er rettet mod andre, men derimod den, der foregår inde i os selv - i den enkelte af os - når vi lytter til evangeliets tale. Det er vel derfor det er så vigtigt, at der er mulighed for at deltage i en gudstjeneste i hvert fald én gang om ugen. For det der sker i kirken om søndagen, skal vi leve af ugen igennem. Det er det vi åndeligt og mentalt skal arbejde med. Det er det der skal styrke os i vores tro. Og inspirere os i vort hverdagsliv med hinanden. Frederik Birkler 5

4 Religionens opblomstring Religionens opblomstring Der er dem, der mener, at»religionen fylder for meget i det offentlige rum«, som det udtrykkes. Og sandt er det i hvert fald, at religion i bred forstand - og religiøse spørgsmål i det hele taget - i stigende grad dukker op her og der og alle vegne i disse år. Dette tilmed i en sådan grad, at gudsfornægtere (ateister) er begyndt at føle sig alvorligt trængt i defensiven. Ja, det ser ligefrem ud som om det kan være svært at holde fast ved sin afvisning af gudstroen. Danskernes forhold til religion er med andre ord under forandring. Den religiøse blufærdighed, som var udbredt for nogle få år siden, er under opløsning. Den tid er ved at være forbi, hvor religion blev anset for at være et strengt personligt anliggende. Nu om dage bliver der i vid udstrækning diskuteret religiøse spørgsmål rundt omkring ved middagsbordene. Aldrig før i historien har så mange mennesker ladet deres religiøsitet komme til udtryk. På verdensplan er tilslutningen til religiøse trossamfund og sekter endda i kraftig stigning. Og mange undrer sig over, at dette er tilfældet, når der samtidig kan konstateres fortsat økonomisk vækst og forbedrede uddannelsesniveauer. For kan et oplyst og veluddannet menneske tro på noget, som hverken kan ses eller bevises? - spørges der. Man kan også rejse det spørgsmål: hvad er mon den dybere årsag til religionens opblomstring? Men man skal ikke forvente et entydigt svar. Under alle omstændigheder ser religi- 6 onen ud til at være uhyre sejlivet. For år siden var mange af den opfattelse, at efterhånden som videnskaben fik kastet stadig mere lys over livet her på kloden, ville religionen miste sit tag i mennesker. Men det er gået lige modsat. Forklar det, hvem der kan! Kristendommens udbredelse Det ser næsten ud som om vi mennesker er født religiøse - altså med et»religiøst gen«, så at sige. Der kan blot være stor forskel på, i hvor høj grad de enkelte af os dyrker dette gen. Globalt er kristendommen den religion, som har langt de fleste tilhængere. I løbet af de sidste hundrede år er antallet af kristne næsten firdoblet, fra ca. 500 millioner mennesker omkring år 1900 til over 2 milliarder i dag. Ja, kristendommen er endda jordens hurtigst voksende religion, ikke mindst i udviklingslande i Afrika og Latinamerika. Hvert minut døbes 50 flere kristne, end der samtidig dør i den anden ende. Kristne menigheder vokser således hver dag med over mennesker (netto!). Kristendom i praksis Når det drejer sig om at praktisere den kristne tro, må man imidlertid konstatere STATISTIK fra 2004 Tilhængere af de store verdensreligioner: Kristendom: 2,3 mia. Islam: 1,3 mia. Hinduisme: 900 mio. Buddhisme: 400 mio. Jødedom: 17 mio. Sikhisme: 24 mio. en iøjnefaldende forskel på vores egen del af verden og den øvrige del af jordens befolkning. For bortset fra de nordeuropæiske protestantiske lande, hvor kirkebesøgene fortsat falder, oplever alverdens andre trossamfund en stigende tilstrømning i disse år. I lande som f.eks. Italien og U.S.A. går over halvdelen af befolkningerne nu i kirke hver uge, modsat for 25 år siden, hvor færre valfartede til kirkerne. Dette er dog stadig ikke ensbetydende med, at vi hos os ikke er religiøse. Åbenbart dyrker vi blot vores tro på andre måder end så mange andre kristne mennesker. Kan man måske ikke være en udmærket kristen, selvom man ikke ligefrem overrender kirken? Mange synes at have denne diskutable opfattelse. Religionens opblomstring Stof til eftertanke De oplysninger, som her er viderebragt, kan nu godt få os til at gå ind i nogle nærmere overvejelser vedr. vort eget personlige trosliv. Set også i relation til bl.a. det stærkt stigende antal buddhister, hinduer og ikke mindst muslimer, som har slået sig ned netop på vore breddegrader. Det kan i det mindste tilskynde os til - hver især - at stille os selv nogle spørgsmål: Hvad er det egentlig for en kristendom, vi hælder vort hovede til? Hvad mener vi i grunden, når vi siger, at vi tror på Gud, på Kristus eller på Helligånden? Hvordan opfatter vi disse store ord? Hvilke erfaringer har vi gjort os med vores kristne tros bæredygtighed? Er troen afgørende for os? Og hvordan får vi næring til vores tro, så der kommer mere liv i den? Én ting synes givet: mere end nogensinde er der tale om væsentlige livsspørgsmål. F. B. Fra et interview: Hvad betyder kristendommen for dit syn på livet? Jeg har aldrig lagt skjul på, at en del af mit liv i høj grad har haft at gøre med, at jeg voksede op i et kirkeligt meget aktivt miljø. Måske også så aktivt, at jeg fik kvalme på et forholdsvist tidligt tidspunkt. Jeg har i hvert fald fået fortalt, at jeg gemte mig, når jeg skulle i søndagsskole. Og fra et vist tidspunkt kappede jeg fuldstændig forbindelsen til kirken. Og da jeg kom på universitetet i 60 erne, stod det åndelige liv ikke ligefrem i første række. Men senere i livet oplevede jeg... Han går i stå et øjeblik: - Jeg vil egentlig bare kalde det en pudsig oplevelse. For da mine børn skulle konfirmeres, begyndte min søn at udvise en højst bizar adfærd, idet han begyndte at gå i kirke. Det så jeg på med nogen undren og tænkte:»det var dog sælsomt«. Men det mest bizarre var, at han min salighed fortsatte med at gå i kirke, da han var blevet konfirmeret. En søndag spurgte han, om jeg ikke ville med, og det gjorde jeg så. Det var en meget, meget mærkelig oplevelse. Jeg havde jo lært det, man kalder det kirkelige abracadabra-sprog, så jeg var ikke i den situation som mange af de såkaldt moderne mennesker, der påstår, at de ikke kan forstå noget. Men det mærkelige var, at det faktisk sagde mig noget, hvad jeg ville have forsvoret klokken ti minutter i ti. Jeg kan virkelig ikke sige, hvad der skete. Men resultatet blev, at jeg gik med knægten i kirke næste søndag. Og siden har jeg været fast kirkegænger. Den søndag formiddag om ugen er en slags kraftkilde for mig, hvor jeg kan koble totalt af. For kirken er et af de få steder, hvor der stadigvæk tales alvor. Det er en form for absolut i en verden, hvor alt andet ellers er til diskussion. (Fra interview med Professor Jørn Henrik Petersen i Kristeligt Dagblad 17. juni 2005) 7

5 Grundlovsmøde GRUNDLOVSMØDE TIRSDAG d. 5. juni kl. 14,00 i Hersom præstegårdshave Tidl. professor, universitetsrektor, boligminister, justitsminister og formand for Folketinget Erling Olsen holder grundlovstalen. Musiktrioen»Rebild Spillemændene«musicerer. Kaffekurv medbringes. Øl og sodavand kan købes. Entré: 20,00 kr. for voksne (børn gratis). Kl. 16: Kort gudstjeneste i Hersom Kirke, hvor pastor emer. Herbert Wilson er prædikant. VEL MØDT! Siden sidst Døbte i Hersom Kirke: Sebastian Winther Stærdahl Peter Majland Bisat i Hersom: Marie Axelsen Døbte i V. Bjerregrav Kirke: Nanna Cirkeline Koch Dalsgaard Lærke Tetangco Jensen Katrine Nielsen Døbte i Klejtrup Kirke: Laura Grud Bjarke Vester Feldt Mortensen Lasse Valentin Rasmussen Døde i Klejtrup Sogn: Bodil Nielsine Østergaard Würtz Steen Lund Lefevre Begravede i Klejtrup: Petra Kirstine Jensen Inge Nielsen Indsamlinger: Folkekirkens Nødhjælp: 579,00 kr. Tak Søndag den 4. marts blev der iværksat en landsdækkende sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp (AIDS-arbejdet i Afrika). I Bjerregrav Sogn deltog man således i en husstandsindsamling på initiativ fra menighedsrådet. Resultatet blev 3.950,00 kr. Herfra skal lyde en stor tak både til dem, der gik rundt med raslebøssen, og til de mange i sognet, som viste giversind. Desuden siger rådet tak til dem, der deltog i arrangementet den 7. februar i Ældrecentret, hvor sygeplejerske Pia Jødal fortalte og viste billeder fra AIDSarbejdet i Zambia. Også her blev der samlet ind til dette formål. Siden sidst Ved gudstjenesten i Klejtrup Kirke på Bededag den 4. maj blev følgende konfirmeret: Henrik Andersen Line Andersen Magnus Mejlvang Hjul Andersen Sandra Thoft Andersen Jeppe Båstrup Bang-Thygesen Jeppe Østergaard Bleicken Sandra Hougaard Bohnstedt-Pedersen Sean Hougaard Bohnstedt-Pedersen Niels Kallestrup Grydgaard Daniel Kjærgaard Jensen Trine Klara Thordahl Jørgensen Rune Daugbjerg Lanng Rasmus Lønnee Kasper Vestergaard Nielsen Thomas Bugge Nielsen Anne Sofie Stochholm Sørensen Rubin Feldt Sørensen Jannie Grann Thøgersen Louise Westergaard Ved gudstjenesten i Hersom Kirke søndag den 6. maj blev følgende konfirmeret: Anders Nis Andersen Morten Madsen Andersen Tobias Bo Brøndum Sara Østergaard Christensen Christoffer Haugaard Ditte Marie Henningsen Kenneth Kristensen Høgh Kristina Dalsgaard Jacobsen Anton Kvist Emma Ashley McAuslin Kenneth Nielsen Simone Nielsen 9

6 Forskelligt 10 Forskelligt FØDSELSANMELDELSE Et barns fødsel skal anmeldes til sognepræsten senest 2 hverdage efter fødslen. Blanketten»Fødselsanmeldelse«anvendes. Ugifte forældre kan erklære, at de sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for deres barn. Dette sker via blanketten»omsorgs- og ansvarserklæring«. ANMELDELSE AF DÅB Når barnet skal døbes, ringer man til sognepræsten og aftaler dato for dåben. Desuden fastsættes et tidspunkt, hvor man kan mødes i præstegården og tale om dåben, barnets navn og faddere. NAVNGIVELSE UDEN DÅB Skal barnet ikke døbes, men navngives, sker dette også ved anmeldelse til sognepræsten. Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. VIELSE Ved vielse i kirken aftales med sognepræsten tid og sted, desuden tidspunkt for en samtale om vielsens forløb. Kommunen kontaktes med henblik på den lovpligtige prøvelsesattest. Når man gifter sig, beholder man i princippet sit eget navn. Ønsker man det samme efternavn og evt. mellemnavn, kan dette ske enten i forb. med vielsen eller bagefter. I begge tilfælde søges herom hos sognepræsten. NAVNEÆNDRING Ønskes navneændring, kan yderligere oplysninger indhentes hos sognepræsten. BLANKETTER OG FORMULARER Alle borgere med adgang til en PC har i øvrigt mulighed for at udprinte de nødvendige blanketter via internettet på adressen»www.personregistrering.dk«. Eller de kan fås hos sognepræsten. VED DØDSFALD Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Begravelsesmyndighed er altid sognepræsten i det sogn afdøde bor, også selvom begravelsen skal finde sted i et andet. Det kan i det hele taget tilrådes, at man snart efter dødsfaldet kontakter præsten, som vil være behjælpelig i forbindelse med det nødvendige vedr. begravelsen. KONFIRMATIONER Konfirmationsdagene ligger fast år for år: Bededag: Flg. søndag: 2008 Bjerregrav Klejtrup 2009 Klejtrup Hersom 2010 Bjerregrav Klejtrup 2011 Klejtrup Hersom 2012 Bjerregrav Klejtrup TELESLYNGE Der er teleslynge i alle vore 3 kirker. Det betyder, at kirkegængere med høreapparat må huske at stille apparatet på T, så skulle lydniveauet være optimalt. FERIE og FRIDAGE Sognepræsten holder ferie i perioderne 29. juni - 6. juli og august. Desuden har han fået bevilget en studieuge juni. Mandag er ugentlig fridag. I alle tilfælde passes embedet af pastor Robert Ryholt, Tostrup, tlf »Hejring Kirkegaard«Kan man få fingrene i et vurderingsdokument på Landsarkivet over en gård, er det den bedste måde at få et nøjagtigt indblik i, hvordan gårdens beskaffenhed var på det givne tidspunkt. Det er en beskrivelse så detaljeret, at man næsten kan se gården for sig. Og samtidig viser det også, at markplaner - landmandens årsplan for dyrkningen af markerne - ikke er et nyt fænomen. Det kendte man også til for over 100 år siden. En sådan beskrivelse har jeg fundet på»hejring Kirkegaard«, Skivevej 38 i Hejring, som er én af Klejtrup sogns gamle gårde, men som nu - som så mange andre gårde - ikke længere fungerer som landbrug. Men det er alligevel interessant læsning.»hejring Kirkegaard«har iflg. realregistret matrikelnr. 1 af Hejring, og der hvor bygningerne står, skulle Hejring Kirke have ligget. Således er der rester af det gamle kirkefundament i kælderen på stuehuset.»hejring Kirkegaard«- af Ragna Kolind Sagnet fortæller, at kirken skulle være blevet flyttet til Klejtrup, fordi sognet var omtrent uddød efter den»sorte død«, og når der tidligere blev foretaget en eller anden forandring af bygningerne, blev der tit gravet skeletdele op på stedet. Men det er en helt anden historie. Nu handler det om vurderingen i 1881:»Aar 1881 Mandagen d. 17. Oktober indfandt vi undertegnede Vurderingsmænd os på den Sognefoged C. Lottrup tilhørende gård matr. 1a i Hejring By og Klejtrup Sogn af hartkorn 3 tdr., 4 skp., 2 Fj., 1/4 Alb., gammel skat 54 kr. 38 øre for at vurdere bemeldte ejendom i Overensstemmelse med Loven af 19. Marts 1869 efter Øvrigheden udmeldelse af 8. Oktober Udmeldelsen fremlagdes besørget af efternævnte dokumenter: a. Skjøde b. Pantebogsattest c. Skattekvitteringsbog d. Brandforsikringspolice 11

7 »Hejring KirkegaardHejring Kirkegaard«Sognefoged C. Lottrup, Hejring Kirkegaard (han var medlem af underretten, som bl.a. dømte Rasmus Mørke) 12 e. Kort tillige med beregninger over Eiendommen f. Autoriseret angivelse af Forsikringssummen for Besætning Inventarium. Eieren C. Lottrup var tilstede for under Forretningen at meddele os de fornødne Oplysninger. Vi bemeldte udtrykkeligt, at...(ulæseligt)... tilsender for omhyggeligt at undersøge og bedømme jorden (saavel Overfladens som Underlagets Beskaffenhed). Ovennævnte Eiendom med påstående Bygninger beskriver vi således: Eiendommen er beliggende i Hejring By Klejtrup Sogn Rinds Herred Viborg Amt og har under Matr. No. 1a 3 hk 4 skp 2 Fj 1/4 Alb. Gl skat 54 kr 38 øre - og ligger ca 1 1/2 mil fra Hobro som nærmeste Kjøbstad og ca 5/4 mil til nærmeste Jernbanestation. I Nordsiden af Grunden er Skolen samt en Vind og Vandmølle. Eiendommens anvendelse og Beskaffenhed Eiendommen er en Bondegaard fri Eiendom og tiendepligtig og dens anvendelse og Hovedbeskaffenhed er avlsbrug og der påhviler ikke eiendommen nogen særlig Byrde eller Indskrænkning. Eiendommens bygninger og derpå Beskaffenhed 1. Stuehuset i syd 12 fag Grundmur og Straatag opført af nyt 1850, og indrettet til Beboelse med Gang, Dagligstue, Sovekammer samt derforuden 2 Stuer og et Gæsteværelse, endvidere Spisekammer, Pigekammer, Kjøkken og Bryggers og Kjælder under 3 fag. Alle Værelser ere forsynet med de nødvendige Vinduer og Døre og Kakkelovn. Overalt er der Bræddeloft og Fjeldgulv i alle Stuer. Væggene er tappeseret, Loft, Vinduer og Døre er malede. 2. Det østre Hus opført for største Delen af nyt sidste Sommer med Kampesten, Grundmur og Straatag 13 fag 11 alen dyb indrettet til Heste og Kvægstald samt Foder og Hønsehus med tør Bræddeloft overalt og forsynet med de nødvendige Vinduer og Døre. 3. Det nordre Hus 17 fag 11 alen dyb med Kampestens Grundmur og Straatag indrettet til Lade og Tærskelo og 4 fag i den østre Ende indrettet til Faaresti og Svinesti, disse 4 fag har tør Bræddeloft. 4. Det vestre Hus 13 fag 9 alen dyb Egebindingsværk og Straatag med dels murede og dels klinede Vægge, indrettet til Lade, Lo og Vognremisse. I Gården forefindes en Brønd 9 alen dyb med godt og tilstrækkeligt Vand. Bygningerne skjønnes at stå i rette Forhold til Jordens og ligger på den søndre Ende af Eiendommen og er godt vedligeholdte. Bygningerne er forsikrede i Landets almindelige Brandforsikring for Landbygninger for 6160 kr. Størrelsen af Eiendommens Jordtilliggender og dettes Beskaffenhed Eiendommen har en størrelse af 86 Td.L og M. med Hartkorn 3 Tdr, 4 Skp, 2 Fjd. 1/4 Alb. Gammel skat 54 kr 38 øre og det skjønnes at Arealet svarer til den på kortet angivne Størrelse. Agerjorden, som har en Størrelse af ca. 66 Td.L. er sandblandet Muldjord fra 4 til 10 Tom. dyb med dels klæg dels sandgruset Underlag. Heden er 14 1/2 Td.L. uopdyrket, stærk bevoxet med Lyng, gjennemsnitlig 3 Tom. sandblandet Muldoverflade med sandgruset Underlag. Engen ca 5 1/3 Td.L. afgiver årlig 13 a 14 læs Hø, og det bemærkes at der desforuden er tilstrækkelig Tørveskær i engen, som afgiver fornødne Tørv til Gårdens Behov. Ved Gården findes der foruden 2 indhegnede Haver med Kaal og Kjøkkenurter, en indhegnet Toft hvoraf en del er drevet og som afbenyttes dels til Grønfoder dels til Høslet og maa betragtes for dens nære beliggenhed ved Gården som en særlig Herlighed for samme. Agerjordens Inddeling og Driftsmåde Agerjorden er inddelt i 9 indtægter. 1.ste Aar dels Bræk dels Byg efter Staldgjødning, 2.den Aar Rug efter Byg og Bræk hvilket sidste også var efter Staldgjødning, 3.die Aar Havre, 4.de Aar Byg hvor der har været brækket med halv Staldgjødning og resten Havre med iført Græsfrø til Udlæg. 5.de Aar Havre i det som er brækket med isået Græsfrø til Udlæg. 6.de 7.de 8.de og 9.de Græs. Foranstaaende Driftsmaade bruges kun på den bedre del af Marken. På den ringeste del af Marken anvendes følgende Driftsmaade: 1.ste Aar Boghvede og Spergel uden Gjødning. 2.den Aar Rug efter Staldgjødning. 3.de Aar dels Kartofler efter halv Gjødning dels Havre. 4.de Aar Havre med sået Raigræs. 5.de, 6.de, 7.de, 8.de og 9.de Aar Græs, hvilken Inddeling og Driftsmaade antages at være passende efter Jordens Grundbeskaffenhed og Kulturtilstand, ligesom det også antages at kunne vedligeholdes uden at udmagre Jorden og at dertil skulle kræve anden Gjødning end den Jorden selv kan afgive. Omtrent 20 Td.Land drænet. Toften ved Gården er behørigt indhegnet. På Marken er en Vanddamme som afgiver tilstrækkelig Vand til de på Marken græssende Kreaturer. Eiendommen afgiver som foran bemærket det til Landbrugshusholdningen fornødne Ildebrændsel. På Eiendommen findes Mergel. Sanghæfte ved begravelse 13

8 Meddelelser Meddelelser 14 Meddelelser Der afholdes menighedsrådsmøder således: Klejtrup: Onsdag d. 13. juni kl. 16,30 i graverhuset. Ifølge menighedsrådsloven er alle menighedsrådsmøder offentlige. Konfirmationsforberedelse Allerede nu skal der tænkes på konfirmation Undervisningen af de nye hold konfirmander vil begynde i uge 36. Skemaer til indskrivning omdeles på skolerne inden sommerferiens begyndelse. Konfirmandernes forældre Forældrene til de nye konfirmander vil blive inviteret til et orienteringsmøde i Hersom præstegård således: Onsdag d. 12. sept.: Hersom-V. Bjerregrav. Torsdag d. 13. sept.: Klejtrup. Begge aftener er det kl. 19,30. Et brev med nærmere oplysninger vil senere blive udsendt til forældrene. Menighedsudflugt Lørdag d. 15. september vil menighedsrådene endnu engang indbyde til en udflugt for hele familien. Derfor: Sæt allerede nu x i kalenderen! En nærmere omtale vil være at finde i næste kirkeblad og i Ugeavisen. Viborg Kirkeradio under Radio Viborg Vi sender hver søndag kl. 20,00-21,00. I vort område høres vi bedst på 93,8 eller 107,3 Mhz Kirkeradioens program: 3. juni: Fra Moon til folkekirke 10. juni: Gudstjeneste, Vorde Kirke 17. juni: Gudstjeneste, Sahl Kirke 24. juni: Hvam IM og missionshuset Præst i Jakobshavn 1. juli: Læge i Nordnorge. De gamle konfirmander i Knudby 8. juli: Gudstjeneste, Hjermind Kirke 15. juli: Gudstjeneste, Sdr. Vinge Kirke 22. juli: Gudstjeneste, Simested Kirke 29. juli: Graver i to generationer Ældresagen Klejtrup Missionshus Juni: Onsdag d. 6.: Bibeltime. August: Onsdag d. 1.: Bibeltime. Onsdag d. 15.: Møde. Miss. Jon Bækgaard, Nysum, taler. Møderne er kl. 19,30. Alle er velkomne. Koncert i juni Tirsdag d. 19. juni kl. 19,30 får Klejtrup Kirke besøg af det viborgensiske kor Cantores Wibergis (Sangerne fra Viborg). De ledes af Viborgs nuværende og tidligere domorganister Einer Nielsen og Asger Pedersen. Programmet foreligger endnu ikke, men der er ingen tvivl mulig om, at det bliver en dejlig og fin koncert. Vel mødt. Jacob Græsholt, organist Sct. Hans OBS! Menighedsrådene har besluttet at ændre på søndagenes gudstjenestetider: Fra juli måned skubbes formiddagstjenesterne 1/2 time frem, nemlig til henholdsvis kl. 9,30 og kl. 11,00. På de søndage, hvor sognepræsten holder fri, og der kommer en anden præst, vil der være gudstjeneste om eftermiddagen kl. 15,30. I de fire vintermåneder vil der fortsat - én søndag hver måned - være to eftermiddagstjenester henholdsvis kl. 14,00 og kl. 15,30. (Se iøvrigt gudstjenestelisten på bagsiden af bladet) Hjemmeside Klejtrup Kirke har fået sin egen hjemmeside. Det er menighedsrådet, der står bag. Og Jens Kolind er den IT-kyndige operatør, der har sørget for den praktiske del. Sidens adresse er: Børne- og juniorklubberne i Klejtrup Missionshus Har du lyst til at være med, så ring til Dorte Bertelsen og hør mere. Tlf Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag kl. 14,00-16,30 - eller efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf Hersom-Bjerregrav Sognebibliotek Tirsdag kl. 15,00-18,00. Bibliotekar: Stine Marcussen. Klejtrup Bibliotek Tirsdag kl. 14,30-18,30. Bibliotekar: Henny Pedersen. OBS! På grund af ferie bliver sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad: 1. juli. 15

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang

&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.......... s. 2 Adresser............................ s. 2 Nyt fra Hersom Sogns Menighedsråd.....

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. Hersom Præstegård. Menighedsrådene ønsker alle en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. Hersom Præstegård. Menighedsrådene ønsker alle en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår. Gudstjenesteliste Gudstjenesteliste Dato Hersom V. Bjerregrav Klejtrup Søndagens navn 5. dec. 15,30 Værge Ingen Ingen 2.s.i Advent 12. dec. Ingen 11,00 S. T. Chr. Ingen 3.s.i Advent 19. dec. Ingen Ingen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 3 Årgang 2 Juni - september 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen det at begive sig til kirkegården er en måde at rejse sig på, at tage et ansvar for de dødes

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Hej med jer..!............. s. 2 Sæsonstart for børnekor

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere