SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. »Den yndigste rose...«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. »Den yndigste rose...«"

Transkript

1 Gudstjenesteliste Gudstjenesteliste Dato Hersom V. Bjerregrav Klejtrup Søndagens navn 3. juni Ingen 10,30 9,00 Trinitatis 5. juni 16,00 * Ingen Ingen Grundlovsdag 10. juni 9,00 Ingen 10,30 1.s.e.Trin. 17. juni Ingen 10,30 9,00 2.s.e.Trin. 24. juni Ingen 19,30 Ryholt Ingen 3.s.e.Trin. SOGN & KIRKE Nr. 2 - Juni årgang Hersom,V. Bjerregrav og Klejtrup sogne 1. juli 15,30 Ryholt Ingen Ingen 4.s.e.Trin. 8. juli Ingen 9,30 11,00 5.s.e.Trin. 15. juli 11,00 Ingen 9,30 6.s.e.Trin. 22. juli 9,30 11,00 Ingen 7.s.e.Trin. 29. juli Ingen 9,30 11,00 8.s.e.Trin. 5. aug. 11,00 Ingen 9,30 9.s.e.Trin. 12. aug. 9,30 11,00 Ingen 10.s.e.Trin. 19. aug. Ingen Ingen 15,30 Ryholt 11.s.e.Trin. 26. aug. Ingen 15,30 Ryholt Ingen 12.s.e.Trin. 2. sept. 11,00 Ingen 9,30 13.s.e.Trin. 9. sept. Ingen 9,30 11,00 14.s.e.Trin. 16. sept. 14,00 Høst 11,00 Høst 9,30, Høst 15.s.e.Trin. 23. sept. 15,30 Ryholt Ingen Ingen 16.s.e.Trin. 30. sept. Ingen 9,30 11,00 17.s.e.Trin. *) Kort gudstjeneste som afslutning på Grundlovsmødet. Prædikant er Herbert Wilson, tidl. sognepræst i Simested og Testrup sogne. Det er stadig muligt at indbetale bidrag til driften af»sogn & Kirke«også selvom der ikke følger et girokort med dette nummer af bladet. Indbetalinger - store som små - kan ske på kontonr i Skals Sparekasse, Møldrup afdeling. Bidrag kan dog stadig også afleveres/sendes til Hersom præstegård eller til kasserer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Vi siger TAK for alle gaver. 16 LSD-grafisk Mail: yndigste rose...«hvad skal jeg sige, når jeg går blandt blomsterne i enge, når fuglesangen sammenslår som tusind harpestrenge? Hvad skal jeg sige? - mine ord vil ikke meget sige: o Gud! hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige! H. A. Brorson 1734

2 Adresser ADRESSER VED HERSOM KIRKE Sognepræst: Frederik Birkler, Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Hobro. Tlf Kirkesanger: Henning Pedersen, Teglgårdvej 24, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Jørgen Vindvad, Nørreheden 2, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Karen Brunsgaard, Sognevej 20, Ørris, 9500 Hobro. Tlf ADRESSER VED V. BJERREGRAV KIRKE Graver og kirketjener: Else Iversen, Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup. Tlf Organist: Se Hersom. Menighedsrådets formand: Bente Svoldgaard, Gl. Ålborgvej 22, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Kasserer: Ellen Pedersen, Teglgårdvej 3, Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf Kirkeværge: Gunhild Agger, Herredsvejen 80, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf ADRESSER VED KLEJTRUP KIRKE Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Organist: Se Hersom. Menighedsrådets formand: Kirsten Hougaard Pedersen, Fuglevænget 5, Klejtrup. Tlf Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Søren O. Sørensen, Skårupvej 7, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf PRÆSTEGÅRDSUDVALGET Formand: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom). KIRKEBIL De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse med vore gudstjenester, skal ringe besked til KAS-Biler, tlf , senest om søndagen kl. 8,00. Gratis. Dersom KAS-Biler skulle være forhindret i at køre en søndag, er man velkommen til at ringe efter den nærmeste taxa. SOGN & KIRKE Sogn & Kirke udgives af menighedsrådene og udkommer 4 gange om året. Bladet er gratis, men økonomisk støtte modtages gerne på konto-nr Udensogns kan tegne abonnement: 60 kr. Bladets adresse er: Hersom Præstegård, Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Kasserer er: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro. REDAKTION Jens Nielsen, Hanne Vestergaard og Ejvind Sørensen. Sognepræsten er ansvarshavende redaktør. Lay-out: Sognepræsten. Sats og tryk: LSD-grafisk, Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige publikationer, blade og håndbøger. Næste nummer: 1. september MISSION - når den er ægte Prædiken i Klejtrup og V. Bjerregrav kirker på Trinitatis søndag den 11. juni Tekst: Math. 28,16-20.»De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så Ham, tilbad de Ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde:»mig er givet al magt i Himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«hver eneste gang vi har dåb i kirken, da hører vi ordene her fra Mathæus-evangeliet. Derfor er de så velkendte. Og vi kalder dem dåbsbefalingen. Der er også dem, der foretrækker at kalde ordene for missionsbefalingen. Det er dem, der lægger hovedvægten på det første, Jesus befaler - nemlig:»gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple...«i denne befaling har man op gennem kirkens historie fundet den væsentligste begrundelse for, at man i kirken døber og driver mission, sådan som det jo sker den dag i dag overalt i verden. Prædiken Men det er sandelig ikke så ligetil. Altså dét med mission. For ikke så længe siden blev der i Nyborg afholdt en stor kirkelig konference netop om mission. Folk fra flere forskellige afdelinger inden for Folkekirken deltog. Og der blev diskuteret vidt og bredt: Hvad er egentlig mission? Hvori består kirkens mission i vore dage? For én ting er, hvordan det så ud, dengang man begyndte at sende missionærer til f.eks. Afrika for at udbrede kristendom blandt de indfødte. De drog afsted - missionærerne - fordi de fandt det livsvigtigt at omvende de fremmede til kristendommen. Og de gjorde det ved at døbe og ved at fortælle historien om Jesus Kristus for alle dem, der ikke havde hørt den historie før. Normalt regnede man med, at missionærerne blev derude og arbejdede i 20 - måske år, hvorefter de vendte tilbage til Danmark igen. Men sådan foregår det ikke længere. Kristendommen er under forandring både geografisk og indholdsmæssigt. Og Afrika er forlængst blevet selvforsynende med hensyn til prædikanter og missio- Med forsidebilledet på dette sogneblad er vi kommet til den anden af vore største salmedigtere: Hans Adolph Brorson ( ). Han var i en kort periode samtidig med Kingo, der døde i Og i sin salmedigtning har han uden tvivl ladet sig inspirere af den fynske biskop. Som præst i Tønder skrev Brorson sine første salmer, bl.a.»den yndigste rose«og»i denne søde juletid«. Kort tid før han i 1741 blev biskop i Ribe, samlede han sine salmer i værket»troens rare Klenodie«(rare = sjældne). Brorson var i besiddelse af en sjælden poetisk sans. Hans salmer svinger fra det sødmefulde til det frisk naturlige, og de er båret af en pietistisk, inderlig fromhed. Billedet af Brorson er malet i 1756 af J. Hørner og hænger på Frederiksborg Slot. 3

3 Prædiken Prædiken nærer. Nye og stærke kristne kirkesamfund i den tredie verden er nu begyndt at se Danmark og det øvrige Europa som en oplagt missionsmark! Og de vil møde os med en kristendomsforståelse, som er noget anderledes end vores egen. Ja, afrikanske missionærer her i Vesten giver endda samstemmende udtryk for, at det er os i Europa (herunder altså Danmark), der har noget at lære af dem - og ikke omvendt! Men hvad så med vores egen måde at drive mission på? For det må formodes, at både de og vi lever under den samme befaling - altså under Jesu befaling om at gå ud i alverden»og gøre alle folkeslagene til Hans disciple«. Men hvordan gør vi det, når det kan se ud, som om vi selv har mere brug for at høre budskabet end de mennesker, vi mener vi skal forkynde det for? Hvad bliver der så af vores missionsforståelse? I øvrigt: hvordan skal vi missionere blandt alle de muslimer, som efterhånden har slået sig ned i Danmark? Hvordan skal vi i det hele taget opfatte ordet»mission«? Ordet er latin og betyder»udsendelse«. Og når vi taler om, at kirken skal drive mission, så betyder det, at vi i kirken konstant er sendt ud med det kristne budskab. Men for det første er langt størsteparten af os danskere døbte. Og det er sin sag at ville missionere blandt mennesker, som allerede er kristne! Kan dét overhovedet give mening? For det andet må vi konstatere (når vi ellers er ærlige), at uanset hvem vi ønsker at missionere iblandt, så trænger vi så afgjort til selv at høre budskabet først! 4 Vi trænger i høj grad til selv at tro meget mere. Hvem af os kan måske sige om os selv, at vi lever fuldtud som troende mennesker? Hvem af os siger f.eks.»altid Gud tak for alting i vor Herres Jesu Kristi navn«? Hvem af os holder i det hele taget alt det, Jesus har befalet os: elsker Gud af hele vort hjerte - og elsker vor næste som os selv? Jamen, hvordan skal vi kunne missionere blandt andre mennesker, og»lære dem at holde alt det, som Jesus har befalet os«, når vi ikke selv holder, hvad Han har befalet os? Kommer vi så ikke til at fremstå som utroværdige? I hvertfald er det sådan, f.eks. mange afrikanere ser os i Danmark og i Vesteuropa: som utroværdige, når det drejer sig om at leve som kristne mennesker. Se, dét er et problem! Og drister vi os til at overveje dette lidt nøjere, kan vi hurtigt komme til at føle os trængt op i en krog. I hvert fald kan det godt gøre os mindre kæphøje - og mindre skråsikre - når det handler om at ville ud og omvende andre - eller bare naboen - til kristendommen! Hvad hjælper det, at vi gerne vil give den kristne tro videre til andre mennesker, når vores egen tro er uden liv og kraft? Lad os se på, hvordan Jesus selv gjorde. Hvordan fik Han sit budskab ud til mennesker? Det gjorde Han ved at være et eksempel. Når Han talte med mennesker og fortalte dem om Guds skjulte herredømme, som var dem ganske nær - og om at Guds almagt udfolder sig i kærlighed - når Jesus fortalte om alt dette, så efterlevede Han samtidig de ord, Han sagde. Der var hos Ham fuld overensstemmelse mellem ord og handling, mellem hvad Han sagde og hvad Han gjorde. Derfor fremstod Han som det mest troværdige menneske, man nogensinde har set her på jorden. Han var eksemplet over alle eksempler. Hvis vi ønsker at være troværdige, så må også vi sørge for, at der er overensstemmelse mellem de ord, vi siger, og den måde vi lever på. Kort sagt: være eksempler. Ja, når det handler om at drive mission - eller om at»lære andre at holde Jesu befalinger«- så er eksemplet måske dét, der betyder allermest. Dette kender vi til bl.a. fra vore hjem: hvad hjælper det, at forældre gerne vil lære deres barn at tale et ordentligt sprog, hvis de selv betjener sig af nogle mindre kønne gloser? Eller hvordan skulle en mor og en far kunne»opdrage deres barn i den kristne tro«, hvis det er sådan, at de selv bare viser ligegyldighed over for det, som har at gøre med kristendom eller kristentro? Således spiller eksemplet en afgørende rolle også i enhver form for mission. Eller for den sags skyld: i enhver form for opdragelse eller påvirkning. Man kan sige, at mission i virkeligheden først og fremmest er en enkeltmandsopgave. Før vi overhovedet giver os til at tale om, hvad andre skal, eller hvad»kirken«skal, da må den enkelte af os først gribe i egen barm. Vi må omsinde os, eller besinde os - komme til selvbesindelse. Eller som jeg læste fornylig et sted:»mission begynder indefra!«det er jo sandt: Mission begynder altid indefra, hos den enkelte, til enhver tid. Og når vi først har indset dette, så har vi mulighed for selv at høre det budskab, som vi er sat til at give videre til andre - budskabet om at Han, den levende Kristus, er med os alle dage, også alle de mange dage, hvor vi ikke selv»holder alt det, Han har befalet os«. Og Ham»er givet al magt i Himlen og på jorden«- ikke os! Jesu eget liv på jorden er eksemplet på, hvordan Guds almagt kan udfolde sig i et menneske - den almagt der udfolder sig i uendelig kærlighed. Al mission - og al påvirkning i kristelig - åndelig forstand - begynder dér, hvor vi i vort hjerte kan sige til Gud:»... Dit er Riget, al magten og æren, i evighed«. Med andre ord: det kan se ud som om vi i den danske Folkekirke skal til at gå i gang helt forfra - ikke med mennesker i andre lande - heller ikke med hinanden - men med os selv! Det forekommer bydende nødvendigt, at vi påny giver os til at besinde os på, hvad det kristne budskab egentlig er for noget. Måske vi da finder ud af, at den vigtigste form for mission slet ikke er den, der er rettet mod andre, men derimod den, der foregår inde i os selv - i den enkelte af os - når vi lytter til evangeliets tale. Det er vel derfor det er så vigtigt, at der er mulighed for at deltage i en gudstjeneste i hvert fald én gang om ugen. For det der sker i kirken om søndagen, skal vi leve af ugen igennem. Det er det vi åndeligt og mentalt skal arbejde med. Det er det der skal styrke os i vores tro. Og inspirere os i vort hverdagsliv med hinanden. Frederik Birkler 5

4 Religionens opblomstring Religionens opblomstring Der er dem, der mener, at»religionen fylder for meget i det offentlige rum«, som det udtrykkes. Og sandt er det i hvert fald, at religion i bred forstand - og religiøse spørgsmål i det hele taget - i stigende grad dukker op her og der og alle vegne i disse år. Dette tilmed i en sådan grad, at gudsfornægtere (ateister) er begyndt at føle sig alvorligt trængt i defensiven. Ja, det ser ligefrem ud som om det kan være svært at holde fast ved sin afvisning af gudstroen. Danskernes forhold til religion er med andre ord under forandring. Den religiøse blufærdighed, som var udbredt for nogle få år siden, er under opløsning. Den tid er ved at være forbi, hvor religion blev anset for at være et strengt personligt anliggende. Nu om dage bliver der i vid udstrækning diskuteret religiøse spørgsmål rundt omkring ved middagsbordene. Aldrig før i historien har så mange mennesker ladet deres religiøsitet komme til udtryk. På verdensplan er tilslutningen til religiøse trossamfund og sekter endda i kraftig stigning. Og mange undrer sig over, at dette er tilfældet, når der samtidig kan konstateres fortsat økonomisk vækst og forbedrede uddannelsesniveauer. For kan et oplyst og veluddannet menneske tro på noget, som hverken kan ses eller bevises? - spørges der. Man kan også rejse det spørgsmål: hvad er mon den dybere årsag til religionens opblomstring? Men man skal ikke forvente et entydigt svar. Under alle omstændigheder ser religi- 6 onen ud til at være uhyre sejlivet. For år siden var mange af den opfattelse, at efterhånden som videnskaben fik kastet stadig mere lys over livet her på kloden, ville religionen miste sit tag i mennesker. Men det er gået lige modsat. Forklar det, hvem der kan! Kristendommens udbredelse Det ser næsten ud som om vi mennesker er født religiøse - altså med et»religiøst gen«, så at sige. Der kan blot være stor forskel på, i hvor høj grad de enkelte af os dyrker dette gen. Globalt er kristendommen den religion, som har langt de fleste tilhængere. I løbet af de sidste hundrede år er antallet af kristne næsten firdoblet, fra ca. 500 millioner mennesker omkring år 1900 til over 2 milliarder i dag. Ja, kristendommen er endda jordens hurtigst voksende religion, ikke mindst i udviklingslande i Afrika og Latinamerika. Hvert minut døbes 50 flere kristne, end der samtidig dør i den anden ende. Kristne menigheder vokser således hver dag med over mennesker (netto!). Kristendom i praksis Når det drejer sig om at praktisere den kristne tro, må man imidlertid konstatere STATISTIK fra 2004 Tilhængere af de store verdensreligioner: Kristendom: 2,3 mia. Islam: 1,3 mia. Hinduisme: 900 mio. Buddhisme: 400 mio. Jødedom: 17 mio. Sikhisme: 24 mio. en iøjnefaldende forskel på vores egen del af verden og den øvrige del af jordens befolkning. For bortset fra de nordeuropæiske protestantiske lande, hvor kirkebesøgene fortsat falder, oplever alverdens andre trossamfund en stigende tilstrømning i disse år. I lande som f.eks. Italien og U.S.A. går over halvdelen af befolkningerne nu i kirke hver uge, modsat for 25 år siden, hvor færre valfartede til kirkerne. Dette er dog stadig ikke ensbetydende med, at vi hos os ikke er religiøse. Åbenbart dyrker vi blot vores tro på andre måder end så mange andre kristne mennesker. Kan man måske ikke være en udmærket kristen, selvom man ikke ligefrem overrender kirken? Mange synes at have denne diskutable opfattelse. Religionens opblomstring Stof til eftertanke De oplysninger, som her er viderebragt, kan nu godt få os til at gå ind i nogle nærmere overvejelser vedr. vort eget personlige trosliv. Set også i relation til bl.a. det stærkt stigende antal buddhister, hinduer og ikke mindst muslimer, som har slået sig ned netop på vore breddegrader. Det kan i det mindste tilskynde os til - hver især - at stille os selv nogle spørgsmål: Hvad er det egentlig for en kristendom, vi hælder vort hovede til? Hvad mener vi i grunden, når vi siger, at vi tror på Gud, på Kristus eller på Helligånden? Hvordan opfatter vi disse store ord? Hvilke erfaringer har vi gjort os med vores kristne tros bæredygtighed? Er troen afgørende for os? Og hvordan får vi næring til vores tro, så der kommer mere liv i den? Én ting synes givet: mere end nogensinde er der tale om væsentlige livsspørgsmål. F. B. Fra et interview: Hvad betyder kristendommen for dit syn på livet? Jeg har aldrig lagt skjul på, at en del af mit liv i høj grad har haft at gøre med, at jeg voksede op i et kirkeligt meget aktivt miljø. Måske også så aktivt, at jeg fik kvalme på et forholdsvist tidligt tidspunkt. Jeg har i hvert fald fået fortalt, at jeg gemte mig, når jeg skulle i søndagsskole. Og fra et vist tidspunkt kappede jeg fuldstændig forbindelsen til kirken. Og da jeg kom på universitetet i 60 erne, stod det åndelige liv ikke ligefrem i første række. Men senere i livet oplevede jeg... Han går i stå et øjeblik: - Jeg vil egentlig bare kalde det en pudsig oplevelse. For da mine børn skulle konfirmeres, begyndte min søn at udvise en højst bizar adfærd, idet han begyndte at gå i kirke. Det så jeg på med nogen undren og tænkte:»det var dog sælsomt«. Men det mest bizarre var, at han min salighed fortsatte med at gå i kirke, da han var blevet konfirmeret. En søndag spurgte han, om jeg ikke ville med, og det gjorde jeg så. Det var en meget, meget mærkelig oplevelse. Jeg havde jo lært det, man kalder det kirkelige abracadabra-sprog, så jeg var ikke i den situation som mange af de såkaldt moderne mennesker, der påstår, at de ikke kan forstå noget. Men det mærkelige var, at det faktisk sagde mig noget, hvad jeg ville have forsvoret klokken ti minutter i ti. Jeg kan virkelig ikke sige, hvad der skete. Men resultatet blev, at jeg gik med knægten i kirke næste søndag. Og siden har jeg været fast kirkegænger. Den søndag formiddag om ugen er en slags kraftkilde for mig, hvor jeg kan koble totalt af. For kirken er et af de få steder, hvor der stadigvæk tales alvor. Det er en form for absolut i en verden, hvor alt andet ellers er til diskussion. (Fra interview med Professor Jørn Henrik Petersen i Kristeligt Dagblad 17. juni 2005) 7

5 Grundlovsmøde GRUNDLOVSMØDE TIRSDAG d. 5. juni kl. 14,00 i Hersom præstegårdshave Tidl. professor, universitetsrektor, boligminister, justitsminister og formand for Folketinget Erling Olsen holder grundlovstalen. Musiktrioen»Rebild Spillemændene«musicerer. Kaffekurv medbringes. Øl og sodavand kan købes. Entré: 20,00 kr. for voksne (børn gratis). Kl. 16: Kort gudstjeneste i Hersom Kirke, hvor pastor emer. Herbert Wilson er prædikant. VEL MØDT! Siden sidst Døbte i Hersom Kirke: Sebastian Winther Stærdahl Peter Majland Bisat i Hersom: Marie Axelsen Døbte i V. Bjerregrav Kirke: Nanna Cirkeline Koch Dalsgaard Lærke Tetangco Jensen Katrine Nielsen Døbte i Klejtrup Kirke: Laura Grud Bjarke Vester Feldt Mortensen Lasse Valentin Rasmussen Døde i Klejtrup Sogn: Bodil Nielsine Østergaard Würtz Steen Lund Lefevre Begravede i Klejtrup: Petra Kirstine Jensen Inge Nielsen Indsamlinger: Folkekirkens Nødhjælp: 579,00 kr. Tak Søndag den 4. marts blev der iværksat en landsdækkende sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp (AIDS-arbejdet i Afrika). I Bjerregrav Sogn deltog man således i en husstandsindsamling på initiativ fra menighedsrådet. Resultatet blev 3.950,00 kr. Herfra skal lyde en stor tak både til dem, der gik rundt med raslebøssen, og til de mange i sognet, som viste giversind. Desuden siger rådet tak til dem, der deltog i arrangementet den 7. februar i Ældrecentret, hvor sygeplejerske Pia Jødal fortalte og viste billeder fra AIDSarbejdet i Zambia. Også her blev der samlet ind til dette formål. Siden sidst Ved gudstjenesten i Klejtrup Kirke på Bededag den 4. maj blev følgende konfirmeret: Henrik Andersen Line Andersen Magnus Mejlvang Hjul Andersen Sandra Thoft Andersen Jeppe Båstrup Bang-Thygesen Jeppe Østergaard Bleicken Sandra Hougaard Bohnstedt-Pedersen Sean Hougaard Bohnstedt-Pedersen Niels Kallestrup Grydgaard Daniel Kjærgaard Jensen Trine Klara Thordahl Jørgensen Rune Daugbjerg Lanng Rasmus Lønnee Kasper Vestergaard Nielsen Thomas Bugge Nielsen Anne Sofie Stochholm Sørensen Rubin Feldt Sørensen Jannie Grann Thøgersen Louise Westergaard Ved gudstjenesten i Hersom Kirke søndag den 6. maj blev følgende konfirmeret: Anders Nis Andersen Morten Madsen Andersen Tobias Bo Brøndum Sara Østergaard Christensen Christoffer Haugaard Ditte Marie Henningsen Kenneth Kristensen Høgh Kristina Dalsgaard Jacobsen Anton Kvist Emma Ashley McAuslin Kenneth Nielsen Simone Nielsen 9

6 Forskelligt 10 Forskelligt FØDSELSANMELDELSE Et barns fødsel skal anmeldes til sognepræsten senest 2 hverdage efter fødslen. Blanketten»Fødselsanmeldelse«anvendes. Ugifte forældre kan erklære, at de sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for deres barn. Dette sker via blanketten»omsorgs- og ansvarserklæring«. ANMELDELSE AF DÅB Når barnet skal døbes, ringer man til sognepræsten og aftaler dato for dåben. Desuden fastsættes et tidspunkt, hvor man kan mødes i præstegården og tale om dåben, barnets navn og faddere. NAVNGIVELSE UDEN DÅB Skal barnet ikke døbes, men navngives, sker dette også ved anmeldelse til sognepræsten. Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. VIELSE Ved vielse i kirken aftales med sognepræsten tid og sted, desuden tidspunkt for en samtale om vielsens forløb. Kommunen kontaktes med henblik på den lovpligtige prøvelsesattest. Når man gifter sig, beholder man i princippet sit eget navn. Ønsker man det samme efternavn og evt. mellemnavn, kan dette ske enten i forb. med vielsen eller bagefter. I begge tilfælde søges herom hos sognepræsten. NAVNEÆNDRING Ønskes navneændring, kan yderligere oplysninger indhentes hos sognepræsten. BLANKETTER OG FORMULARER Alle borgere med adgang til en PC har i øvrigt mulighed for at udprinte de nødvendige blanketter via internettet på adressen»www.personregistrering.dk«. Eller de kan fås hos sognepræsten. VED DØDSFALD Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Begravelsesmyndighed er altid sognepræsten i det sogn afdøde bor, også selvom begravelsen skal finde sted i et andet. Det kan i det hele taget tilrådes, at man snart efter dødsfaldet kontakter præsten, som vil være behjælpelig i forbindelse med det nødvendige vedr. begravelsen. KONFIRMATIONER Konfirmationsdagene ligger fast år for år: Bededag: Flg. søndag: 2008 Bjerregrav Klejtrup 2009 Klejtrup Hersom 2010 Bjerregrav Klejtrup 2011 Klejtrup Hersom 2012 Bjerregrav Klejtrup TELESLYNGE Der er teleslynge i alle vore 3 kirker. Det betyder, at kirkegængere med høreapparat må huske at stille apparatet på T, så skulle lydniveauet være optimalt. FERIE og FRIDAGE Sognepræsten holder ferie i perioderne 29. juni - 6. juli og august. Desuden har han fået bevilget en studieuge juni. Mandag er ugentlig fridag. I alle tilfælde passes embedet af pastor Robert Ryholt, Tostrup, tlf »Hejring Kirkegaard«Kan man få fingrene i et vurderingsdokument på Landsarkivet over en gård, er det den bedste måde at få et nøjagtigt indblik i, hvordan gårdens beskaffenhed var på det givne tidspunkt. Det er en beskrivelse så detaljeret, at man næsten kan se gården for sig. Og samtidig viser det også, at markplaner - landmandens årsplan for dyrkningen af markerne - ikke er et nyt fænomen. Det kendte man også til for over 100 år siden. En sådan beskrivelse har jeg fundet på»hejring Kirkegaard«, Skivevej 38 i Hejring, som er én af Klejtrup sogns gamle gårde, men som nu - som så mange andre gårde - ikke længere fungerer som landbrug. Men det er alligevel interessant læsning.»hejring Kirkegaard«har iflg. realregistret matrikelnr. 1 af Hejring, og der hvor bygningerne står, skulle Hejring Kirke have ligget. Således er der rester af det gamle kirkefundament i kælderen på stuehuset.»hejring Kirkegaard«- af Ragna Kolind Sagnet fortæller, at kirken skulle være blevet flyttet til Klejtrup, fordi sognet var omtrent uddød efter den»sorte død«, og når der tidligere blev foretaget en eller anden forandring af bygningerne, blev der tit gravet skeletdele op på stedet. Men det er en helt anden historie. Nu handler det om vurderingen i 1881:»Aar 1881 Mandagen d. 17. Oktober indfandt vi undertegnede Vurderingsmænd os på den Sognefoged C. Lottrup tilhørende gård matr. 1a i Hejring By og Klejtrup Sogn af hartkorn 3 tdr., 4 skp., 2 Fj., 1/4 Alb., gammel skat 54 kr. 38 øre for at vurdere bemeldte ejendom i Overensstemmelse med Loven af 19. Marts 1869 efter Øvrigheden udmeldelse af 8. Oktober Udmeldelsen fremlagdes besørget af efternævnte dokumenter: a. Skjøde b. Pantebogsattest c. Skattekvitteringsbog d. Brandforsikringspolice 11

7 »Hejring KirkegaardHejring Kirkegaard«Sognefoged C. Lottrup, Hejring Kirkegaard (han var medlem af underretten, som bl.a. dømte Rasmus Mørke) 12 e. Kort tillige med beregninger over Eiendommen f. Autoriseret angivelse af Forsikringssummen for Besætning Inventarium. Eieren C. Lottrup var tilstede for under Forretningen at meddele os de fornødne Oplysninger. Vi bemeldte udtrykkeligt, at...(ulæseligt)... tilsender for omhyggeligt at undersøge og bedømme jorden (saavel Overfladens som Underlagets Beskaffenhed). Ovennævnte Eiendom med påstående Bygninger beskriver vi således: Eiendommen er beliggende i Hejring By Klejtrup Sogn Rinds Herred Viborg Amt og har under Matr. No. 1a 3 hk 4 skp 2 Fj 1/4 Alb. Gl skat 54 kr 38 øre - og ligger ca 1 1/2 mil fra Hobro som nærmeste Kjøbstad og ca 5/4 mil til nærmeste Jernbanestation. I Nordsiden af Grunden er Skolen samt en Vind og Vandmølle. Eiendommens anvendelse og Beskaffenhed Eiendommen er en Bondegaard fri Eiendom og tiendepligtig og dens anvendelse og Hovedbeskaffenhed er avlsbrug og der påhviler ikke eiendommen nogen særlig Byrde eller Indskrænkning. Eiendommens bygninger og derpå Beskaffenhed 1. Stuehuset i syd 12 fag Grundmur og Straatag opført af nyt 1850, og indrettet til Beboelse med Gang, Dagligstue, Sovekammer samt derforuden 2 Stuer og et Gæsteværelse, endvidere Spisekammer, Pigekammer, Kjøkken og Bryggers og Kjælder under 3 fag. Alle Værelser ere forsynet med de nødvendige Vinduer og Døre og Kakkelovn. Overalt er der Bræddeloft og Fjeldgulv i alle Stuer. Væggene er tappeseret, Loft, Vinduer og Døre er malede. 2. Det østre Hus opført for største Delen af nyt sidste Sommer med Kampesten, Grundmur og Straatag 13 fag 11 alen dyb indrettet til Heste og Kvægstald samt Foder og Hønsehus med tør Bræddeloft overalt og forsynet med de nødvendige Vinduer og Døre. 3. Det nordre Hus 17 fag 11 alen dyb med Kampestens Grundmur og Straatag indrettet til Lade og Tærskelo og 4 fag i den østre Ende indrettet til Faaresti og Svinesti, disse 4 fag har tør Bræddeloft. 4. Det vestre Hus 13 fag 9 alen dyb Egebindingsværk og Straatag med dels murede og dels klinede Vægge, indrettet til Lade, Lo og Vognremisse. I Gården forefindes en Brønd 9 alen dyb med godt og tilstrækkeligt Vand. Bygningerne skjønnes at stå i rette Forhold til Jordens og ligger på den søndre Ende af Eiendommen og er godt vedligeholdte. Bygningerne er forsikrede i Landets almindelige Brandforsikring for Landbygninger for 6160 kr. Størrelsen af Eiendommens Jordtilliggender og dettes Beskaffenhed Eiendommen har en størrelse af 86 Td.L og M. med Hartkorn 3 Tdr, 4 Skp, 2 Fjd. 1/4 Alb. Gammel skat 54 kr 38 øre og det skjønnes at Arealet svarer til den på kortet angivne Størrelse. Agerjorden, som har en Størrelse af ca. 66 Td.L. er sandblandet Muldjord fra 4 til 10 Tom. dyb med dels klæg dels sandgruset Underlag. Heden er 14 1/2 Td.L. uopdyrket, stærk bevoxet med Lyng, gjennemsnitlig 3 Tom. sandblandet Muldoverflade med sandgruset Underlag. Engen ca 5 1/3 Td.L. afgiver årlig 13 a 14 læs Hø, og det bemærkes at der desforuden er tilstrækkelig Tørveskær i engen, som afgiver fornødne Tørv til Gårdens Behov. Ved Gården findes der foruden 2 indhegnede Haver med Kaal og Kjøkkenurter, en indhegnet Toft hvoraf en del er drevet og som afbenyttes dels til Grønfoder dels til Høslet og maa betragtes for dens nære beliggenhed ved Gården som en særlig Herlighed for samme. Agerjordens Inddeling og Driftsmåde Agerjorden er inddelt i 9 indtægter. 1.ste Aar dels Bræk dels Byg efter Staldgjødning, 2.den Aar Rug efter Byg og Bræk hvilket sidste også var efter Staldgjødning, 3.die Aar Havre, 4.de Aar Byg hvor der har været brækket med halv Staldgjødning og resten Havre med iført Græsfrø til Udlæg. 5.de Aar Havre i det som er brækket med isået Græsfrø til Udlæg. 6.de 7.de 8.de og 9.de Græs. Foranstaaende Driftsmaade bruges kun på den bedre del af Marken. På den ringeste del af Marken anvendes følgende Driftsmaade: 1.ste Aar Boghvede og Spergel uden Gjødning. 2.den Aar Rug efter Staldgjødning. 3.de Aar dels Kartofler efter halv Gjødning dels Havre. 4.de Aar Havre med sået Raigræs. 5.de, 6.de, 7.de, 8.de og 9.de Aar Græs, hvilken Inddeling og Driftsmaade antages at være passende efter Jordens Grundbeskaffenhed og Kulturtilstand, ligesom det også antages at kunne vedligeholdes uden at udmagre Jorden og at dertil skulle kræve anden Gjødning end den Jorden selv kan afgive. Omtrent 20 Td.Land drænet. Toften ved Gården er behørigt indhegnet. På Marken er en Vanddamme som afgiver tilstrækkelig Vand til de på Marken græssende Kreaturer. Eiendommen afgiver som foran bemærket det til Landbrugshusholdningen fornødne Ildebrændsel. På Eiendommen findes Mergel. Sanghæfte ved begravelse 13

8 Meddelelser Meddelelser 14 Meddelelser Der afholdes menighedsrådsmøder således: Klejtrup: Onsdag d. 13. juni kl. 16,30 i graverhuset. Ifølge menighedsrådsloven er alle menighedsrådsmøder offentlige. Konfirmationsforberedelse Allerede nu skal der tænkes på konfirmation Undervisningen af de nye hold konfirmander vil begynde i uge 36. Skemaer til indskrivning omdeles på skolerne inden sommerferiens begyndelse. Konfirmandernes forældre Forældrene til de nye konfirmander vil blive inviteret til et orienteringsmøde i Hersom præstegård således: Onsdag d. 12. sept.: Hersom-V. Bjerregrav. Torsdag d. 13. sept.: Klejtrup. Begge aftener er det kl. 19,30. Et brev med nærmere oplysninger vil senere blive udsendt til forældrene. Menighedsudflugt Lørdag d. 15. september vil menighedsrådene endnu engang indbyde til en udflugt for hele familien. Derfor: Sæt allerede nu x i kalenderen! En nærmere omtale vil være at finde i næste kirkeblad og i Ugeavisen. Viborg Kirkeradio under Radio Viborg Vi sender hver søndag kl. 20,00-21,00. I vort område høres vi bedst på 93,8 eller 107,3 Mhz Kirkeradioens program: 3. juni: Fra Moon til folkekirke 10. juni: Gudstjeneste, Vorde Kirke 17. juni: Gudstjeneste, Sahl Kirke 24. juni: Hvam IM og missionshuset Præst i Jakobshavn 1. juli: Læge i Nordnorge. De gamle konfirmander i Knudby 8. juli: Gudstjeneste, Hjermind Kirke 15. juli: Gudstjeneste, Sdr. Vinge Kirke 22. juli: Gudstjeneste, Simested Kirke 29. juli: Graver i to generationer Ældresagen Klejtrup Missionshus Juni: Onsdag d. 6.: Bibeltime. August: Onsdag d. 1.: Bibeltime. Onsdag d. 15.: Møde. Miss. Jon Bækgaard, Nysum, taler. Møderne er kl. 19,30. Alle er velkomne. Koncert i juni Tirsdag d. 19. juni kl. 19,30 får Klejtrup Kirke besøg af det viborgensiske kor Cantores Wibergis (Sangerne fra Viborg). De ledes af Viborgs nuværende og tidligere domorganister Einer Nielsen og Asger Pedersen. Programmet foreligger endnu ikke, men der er ingen tvivl mulig om, at det bliver en dejlig og fin koncert. Vel mødt. Jacob Græsholt, organist Sct. Hans OBS! Menighedsrådene har besluttet at ændre på søndagenes gudstjenestetider: Fra juli måned skubbes formiddagstjenesterne 1/2 time frem, nemlig til henholdsvis kl. 9,30 og kl. 11,00. På de søndage, hvor sognepræsten holder fri, og der kommer en anden præst, vil der være gudstjeneste om eftermiddagen kl. 15,30. I de fire vintermåneder vil der fortsat - én søndag hver måned - være to eftermiddagstjenester henholdsvis kl. 14,00 og kl. 15,30. (Se iøvrigt gudstjenestelisten på bagsiden af bladet) Hjemmeside Klejtrup Kirke har fået sin egen hjemmeside. Det er menighedsrådet, der står bag. Og Jens Kolind er den IT-kyndige operatør, der har sørget for den praktiske del. Sidens adresse er: Børne- og juniorklubberne i Klejtrup Missionshus Har du lyst til at være med, så ring til Dorte Bertelsen og hør mere. Tlf Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag kl. 14,00-16,30 - eller efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf Hersom-Bjerregrav Sognebibliotek Tirsdag kl. 15,00-18,00. Bibliotekar: Stine Marcussen. Klejtrup Bibliotek Tirsdag kl. 14,30-18,30. Bibliotekar: Henny Pedersen. OBS! På grund af ferie bliver sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad: 1. juli. 15

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Da jeg var barn, holdt mine forældre vore fester derhjemme, konfirmation, runde fødselsdag og den slags.

Da jeg var barn, holdt mine forældre vore fester derhjemme, konfirmation, runde fødselsdag og den slags. 1 Prædiken til trinitatis søndag kl. 10.00 403 - Denne er dagen 416 O Herre Krist dig til og vend 435 Aleneste Gud 349 Herren han har besøgt sit folk 439 O, du Guds lam 292 v. 3 - af Kærligheds og sandhedsånd

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om Livet og troen er ikke for fastholdere Prædiken til 6. søndag efter påske 2013 salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden Jesus sagde; Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse.

Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse. Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse. Det betød store omvæltninger i landskabet, og endnu større omvæltninger

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Trinitatis Søndag. Salmevalg

Trinitatis Søndag. Salmevalg Trinitatis Søndag Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre 417: Herre Jesus, vi er her 69: Du fødtes på jord 364: Al magt på jorden og i himlen 375: Alt står i Guds Faderhånd Dette

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl. 10.00. K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403 Åbningshilsen Pinsedag i Aarhus. Classis Race i vort sogn, alle bilelskere er i topform. Det er folkeligt,

Læs mere

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/5-2008 Slotskirken kl. 10 Ida Secher 725 313 449 364 363 318 1 Ida Secher I den treenige, den trefoldige, Gud, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vi

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Forestillingen om, at man kan være kristen

Forestillingen om, at man kan være kristen Forestillingen om, at man kan være kristen uden at drive mission, er lige så absurd, som den er populær blandt mennesker, der ikke kender Jesus Kristus. Det ligger i selve det at være kristen, at man er

Læs mere

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium.

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: 557-414-156 370-471-31 Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Jesus siger, at Gudsriget vokser af sig selv, -helt ligesom kornet på

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere