Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked"

Transkript

1 Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked NASDAQ OMX København offentliggjorde den 19 juni rapporten Anbefalinger til et stærkere børsnoteringsklima for Danmarks vækst med 14 anbefalinger og løsningsforslag til, hvordan børsmarkedet bedre kan bidrage til dansk vækst og lette finansieringsmulighederne for mindre selskaber. Af Carsten Borring, chef for notering & selskaber NASDAQ OMX København Handelsomsætningen på den danske fondsbørs er i dag den næststørste i Norden efter Sverige. På listen over de største nordiske børsintroduktioner de seneste år det danske Pandora, ISS, Chr. Hansen, O.W. Bunker og Matas, som fylder godt i landskabet. Det danske aktiemarked har oplevet en markant fremgang de seneste 12 måneder med 58 indeksrekorder, solide rekordstigninger i handelsomsætningen og en evne til at tiltrække de største børsintroduktioner i Norden. Men vores bekymring går på, om den stærke fremgang for fondsbørsen kan ende med at blive et uforløst potentiale for væksten i dansk økonomi, hvis man ikke anvender markedet optimalt. Det er i det lys vores 14 anbefalinger skal ses. Kursudvikling afspejler solide afkast i dansk aktiemarked Det danske aktiemarked og danske investorer har dokumenteret en stærk modtagelighed ved samlet set at absorbere mere end DKK 30 mia. i nye aktieudstedelser, emissioner og aktiesalg i de fem første måneder af

2 Derudover beviste de seneste børsnoteringer af Mid Cap selskaberne Matas og O.W. Bunker, at det danske aktiemarked er i stand til at modtage både Mid og Large Cap selskaber, som vil på børsen. I første omgang beviste Matas, at det var muligt at børsnotere et Mid Cap-selskab. Dertil beviste O.W. Bunkers børsnotering, at det var muligt for et relativt ukendt Mid Cap-selskab i det danske medie- og investorlandskab at samle over nye aktionærer til et forretningsområde, som de færreste danskere havde hørt om inden marts Markedet er således parat og er åbent for nye selskaber. Opgaven bliver at sikre, at også mindre selskaber finder vej til markedet samt sikre, at det danske børsmarked også fremover vil være i stand til at modtage nye selskaber. Accellerende jobskabelse efter notering I NASDAQ OMX driver vi også markedsplads uden for landets grænser, og her kan vi konstatere to ting, som ikke forekommer i Danmark: For det første skaber en bredt funderet investorkultur et godt fundament for at tiltrække mindre selskaber til børsmarkedet. For det andet kan vi se, at når mindre selskaber går på børsen i eksempelvis Sverige, så har de mindre selskaber en langt højere jobskabelsesprocent end ikke- børsnoterede svenske selskaber. 2

3 Kilde: Affärsdata, SCB & NASDAQ OMX Economic & Statistical Research; Gennemsnitlig årlig jobvækst for selskaber optaget til handel på First North Sverige siden begyndelsen af noteringsåret. Sammenlignet med gennemsnitlig jobvækst for alle selskaber i den private sektor i Sverige siden En svensk undersøgelse 1 viser, at den årlige jobskabelsesprocent for små børsnoterede selskaber var på 36 procent fra 2006 til I samme periode havde svenske privatejede selskaber en jobskabelsesprocent på 1,5 procent. Den accellererende effekt kunne vi godt tænke os at se her i Danmark og de 14 anbefalinger er vores bud på, hvordan det kan lykkes. Som del af en global børskoncern er vi dog langt hen ad vejen lige så glade for en børsnotering her i Danmark som på NASDAQ i USA eller på Stockholmsbørsen i Sverige. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at møde vores kunders behov, der hvor kunderne vælger at være. Om det behov løses her i Danmark eller på andre af vores markeder er i sidste ende op til selskaberne og investorerne. For det er vigtigt at slå fast, at blot fordi vi gerne ser flere mindre selskaber gå på børsen i Danmark, er det ikke ensbetydende med, at den danske fondsbørs er det rette sted for alle selskaber. Det er i sidste ende de danske investorer, som skal bære selskaberne på fondsbørsen, og de stiller naturligvis krav til orden i butikken og til selskabernes kvalitet. Børsmarkedet som politisk prioritet Men når vi kan se, at børsmotoren på NASDAQ OMX København fungerer for de store og mellemstore danske selskaber, mens vi samtidig kan konstatere, at det er fra de små selskaber, at en vigtig del af vækstpotentialet opstår, er det vores forpligtelse at gøre opmærksom på den skævhed, der rammer mindre danske selskaber på kapitaljagt i det danske kapitalmarked. For i sidste ende er det ikke børsmarkedet, der taber, hvis små selskaber ikke kan vokse sig store i Danmark. Fondsbørsen har eksisteret i mere end 200 år, og selv under den værste finanskrise siden 1929 har danske børsnoterede selskaber kunnet rejse henholdsvis DKK 38 mia. og DKK 31 mia. på børsmarkedet i 2008 og 2009 i form af kapitalforhøjelser og ny-emissioner. Hvis små selskaber ikke kan vokse sig store i Danmark, vil det ramme os alle. Det er derfor i samfundets interesse, at børsmarkedet gøres mere tilgængeligt for mindre selskaber, og at mulighederne for at rejse vækstkapital i et dansk børsmarked forbedres. Vi står som land i disse år over for store udfordringer med at komme tilbage på vækstsporet, et vækstspor, som er nødvendigt, hvis vi skal fastholde og udbygge vores velstand og skabe nye arbejdspladser. De udfordringer nødvendiggør, at vi træffer de rigtige beslutninger. I NASDAQ OMX tror vi på, at Danmark vil stå langt stærkere som økonomi, hvis man gør det mere attraktivt for danske selskaber at rejse kapital på børsmarkedet, og samtidig gør det nemmere for ganske almindelige danske borgere at blive medejere og medansvarlige for den vækst, vi alle skal leve af i fremtiden. Det er muligt, hvis vi bedre formår at aktivere vores historisk store opsparinger på både bankbog og pensionsopsparing og investere dem i danske selskabers fremtid. 14 anbefalinger 1 Ett förbättrat börsnoteringsklimat för Sveriges tillväxt - problemanalys och förslag till åtgärder; NASDAQ OMX Stockholm, september 2013: 3

4 I december 2013 nedsatte NASDAQ OMX København en IPO taskforce sammensat af centrale aktører i det danske kapitalmarked med det formål at kortlægge finansieringsudfordringerne for danske selskaber. Det er der kommet 14 anbefalinger ud af, som kan tilgås via link nederst i artiklen. Nedenstående er en opsummering af de findings og anbefalinger, vi har taget med fra arbejdsgrupperne. Børnoteringsprocessen og vejledning til livet på børsen I årene op til finanskrisen 2005 til 2008 blev der på NASDAQ OMX København og First North Danmark samlet optaget 78 nye selskaber til handel. I de efterfølgende fem år er 11 nye selskaber blevet børsnoteret og optaget til handel. Det betyder alt andet lige, at det at børsnotere et selskab for de fleste banker og rådgivere kan ligge nogle år tilbage. Vi mener derfor, at der er behov for et opdateret syn på best practice i forhold til børsnotering af danske selskaber efter den største og længstvarende finanskrise siden Ser man på markedet i dag (se nedenstående graf), er aktiviteten meget lig med årene Så hvorfor skulle vi ikke se lige så mange danske vækstvirksomheder rette kapitalkikkerten mod et nuværende aktiemarked i gear? Det bør derfor være muligt at genskabe en best practice, hvor både prospektomfang og sammensætning af konsortium afspejler selskabets markedsværdi, og hvor godkendelsesprocessen kan afvikles på en mere effektiv måde især når det gælder mindre selskaber. 4

5 Løsningsforslag: Skræddersyede prospektstørrelser for mindre selskaber Et mindre omfattende prospekt er muligt og kan udarbejdes i fuld overensstemmelse med alle prospektkrav. En påstand, som skal efterprøves er, at et mindre selskab vil kunne gå på børsen med et prospekt på omtrent 50 sider eksklusiv bilag. En sådan model vil være relevant for mindre udstedelser, hvor udbud vil være begrænset til og målrettet et dansk eller nordisk marked og investorsegment. Indtil et sådan prospekt er blevet anvendt ved succesfulde introduktioner, og der derved er anvist en ny markedspraksis, kan det være nødvendigt med en ankerinvestor, der blåstempler investeringscasen i mindre investorers øjne. Optimeret proces for prospektgodkendelser over for Finanstilsynet Mulighed for reduceret tidsplan for prospektgodkendelse hos Finanstilsynet. Godkendelse kan opnås på samlet set 12 dage og tre filings under visse forudsætninger. Foregår sideløbende med ansøgning til NASDAQ OMX om optagelse til handel fondsbørsens noteringsbetingelser. En eventuel verifikationsprocess, due diligence, bør være afklaret før 1. filing af prospektet til Finanstilsynet. Det er en forudsætning, at prospektet er næsten endeligt ved 1. filing. Der bør således ikke på dette tidspunkt være uafklarede forhold. Tilpassede konsortie-størrelser Antal banker og rådgivere bør afspejle den børsnoterede kapital i bedre omfang end hidtil. Danske og nordiske banker er i stand til at løfte børsnoteringen af et mindre selskab uden involvering af en række internationale investeringsbanker. SMV-Komité NASDAQ OMX København har oprettet en SMV-komité for mindre selskaber, der løbende skal samle op på udfordringer og forbedringsmuligheder samt aflive myter om livet på børsen. Lave beskrivelse for selskaber om børslivet Lave en før-under-efter beskrivelse af uformelle som formelle krav til børsnoterede såvel som selskaber, der overvejer en børsnotering. Første step omkring en børsnoteringsguide er lavet i samarbejde et advokathus og bogen som er døbt: Børsnotering i Danmark - på dansk og for det danske marked, kan hentes på nedenstående link. Lavere risikovilje over for Small Cap-aktier i ændret investorlandskab og mæglerstruktur De seneste år har indsnævret antallet af små og mellemstore aktører på investor-siden, når det gælder at supportere børsnoteringer af mindre selskaber. Eksempelvis er det i dag ofte kun de allerstørste pensionskasser, som selv forvalter deres investeringsmandat, og så er stort set alle små og mellemstore fondsmæglerselskaber med egen corporate finance afdeling og egen investorbase forsvundet i Danmark. I Sverige har disse små og mellemstore fondsmæglere en nicheforretning i at levere børsføring, analysedækning og distribution til private af mindre børsintroduktioner. Aktionærbeskatning er i Danmark på maksimalt 42 procent. I Sverige skal en aktionær aflevere maksimalt 30 procent af afkast på både kursgevinst og dividendeudbetaling. Det er medvirkende til at dæmpe investeringslysten i danske aktier. 5

6 Der er mange ligheder mellem det danske og svenske aktiemarked. Én af de ligheder er, at NASDAQ OMX driver markedspladserne i både Danmark og Sverige. Mange af de rammebetingelser, vi som fondsbørser er ansvarlige for i det danske og det svenske marked for værdipapirhandel, er identiske. Det drejer sig om de regelsæt, vi har på fondsbørsen, det gælder den måde vi driver markedsplads på, og den måde vi tiltrækker børsmæglere på fra Norden og resten af verden. Men der er også forskelle. De forskelle er med til at sætte rammerne for, at mindre selskaber i Sverige skaber svenske arbejdspladser og at svenske privatinvestorer i højere grad er aktive på det svenske aktiemarked. Samlet set bidrager en formindsket risikovilje alt andet lige til en lavere prissætning for små vækstselskaber. Den lavere prissætning er ofte nævnt som styrende for mindre vækstselskabers vilje til at søge en børsnotering i Danmark. Løsningsforslag: Aktivere nyt banksegment NASDAQ OMX vil aktivere banksegmenter, som ikke allerede deltager i børsnoteringskonsortier med det formål at benytte disse bankers stærke distributionskraft til velhavende privatinvestorer og private investorer generelt. NASDAQ OMX København vurderer, at de danske banker, herunder de mellemstore danske banker, kan spille en langt større rolle i forbindelse med aktiedistribution og børsnotering af mindre selskaber. Opsøge nye typer ankerinvestorer Emissionsbanker og børsnoteringsrådgivere bør afsøge muligheder for at identificere og opsøge alternative ankerinvestorer udenom de store pensionskasser. Når en ankerinvestor går ind i en aktie, blåstempler det i mange privatinvestorers øjne aktien og investeringscasen. Den ankerinvestor behøver ikke altid være en stor dansk pensionsfond. Det kan også være en familiefond, privat fond eller en større virksomhed inden for samme industrisektor. Konkurrencedygtig aktionærbeskatning NASDAQ OMX København ønsker gunstigere skattevilkår for investorerne - eksempelvis simpel og konkurrencedygtig aktionærbeskatning: o Justering af dansk aktionærbeskatning til nordisk niveau mellem 27 procent og 30 procent. o Indførelse af en dansk aktiesparekonto efter svensk forbillede. Se forslag længere nede i artikelen. o Ensretning af reglerne for beskatning af personers henholdsvise gevinst og tab på børsnoterede aktier. o Lagerbeskatning af børsnoterede porteføljeaktier for selskabsinvestorer bør ophæves. Indførelse af Small og Mid Cap Interessekartotek NASDAQ OMX vil oprette og ajourføre en oversigt over danske banker, som aktivt ønsker at invitere Small- og Mid Cap selskaber og børsnoteringskandidater til investormøder over for eksempelvis deres private banking og andre formuende kunder. Udbredt mangel på analysedækning i Small og Mid Cap segmenter Analysedækning er et veldokumenteret værktøj til at øge investorinteressen i en aktie. En analyse giver en aktie opmærksomhed og synlighed, og klæder investor bedre på til at træffe den for ham eller hende rette investeringsbeslutning. Det er alment anerkendt, at manglende analysedækning ofte kan resultere i mindre investorinteresse og dermed lavere likviditet og omsætning i en aktie. Det er ikke kun en lokal betragtning og et dansk fænomen. Det er en almen europæisk udfordring. 6

7 Løsningsforslag: Løft af mulighederne for aktie-research via Fact Sheet NASDAQ OMX vil iværksætte en Fact Sheet-ordning. Den opgave skal løftes af en uafhængig analysevirksomhed, der skal kunne levere en kvantitativ opstilling af centrale og sammenlignelige nøgletal til brug for benchmark-analyse af samtlige børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic på tværs af samtlige Small, Mid og Large Cap-segmenter. Udover at have det formål at investor kan sammenligne samtlige børsnoterede aktier på NASDAQ OMX nordiske børsmarkeder, skal løsningen nemt kunne skaleres, så selskaberne i tilkøb til Fact Sheet et får mulighed for at tilføje en kvalitativ overbygning til nøgletallene fra analyseudbyderen. Inddrage og motivere nye konsortiebanker til at løfte aktieanalysen Inddrage mellemstore danske banker i børsnoteringskonsortier med henblik på distribution til private investorer. Dette kan motivere disse banker til at inkludere flere små selskaber i deres analysedækning. Oplevelse af lav likviditet i Small Cap-segment Omsætning i Small og Mid Cap er over de sidste 18 måneder omtrent fordoblet, og forskellen på budog udbudspriser har indsnævret sig til det mindste spænd, siden NASDAQ OMX begyndte at måle kursspænd i Small, Mid og Large Cap. Den øgede omsætning og forbedrede likviditet afspejler den store interesse og de gode afkastmuligheder, der ligger i Small og Mid Cap-segmentet. Den oplevelse af manglende likviditet er medvirkende til at afholde investorer fra at investere i aktier med lav likviditet og er derfor en vægtig forhindring for, at mindre selskaber kan finde nye ejere og investorer på det danske børsmarked. Manglende likviditet er ikke kun et dansk fænomen, men en problemstilling, som de fleste børser verden over forsøger at adressere og løse. Løsningsforslag: Liquidity Provider NASDAQ OMX København indfører Liquidity Provider-ordning efter svensk model. En likviditetsstillerordning vil hjælpe ved at formalisere og synliggøre de fordele, som aktieselskaber kan opnå ved at benytte sig af en likviditetsstiller i aktiemarkedet. Samtidig vil en Liquidity Provider alt andet lige gøre det lettere og billigere for private at handle i selskaber, der er tilknyttet en likviditetsstillerordning. Intradag Auktion NASDAQ OMX København har indført en Intradag Auktion, som skal forbedre muligheden for at matche køber og sælger ved at samle likviditeten i fem minutter midt på dagen. Intradag Auktionen kører hver handelsdag på fondsbørsen fra klokken til I det tidsrum samler NASDAQ OMX alle købs- og salgsordrer på hver side af ordrebogen og skaber deraf en såkaldt equilibrium price, en ny ligevægtsspris, som danner grundlag for den fortsatte kontinuerlige handel. Ved at indføre Intradag Auktionen for små- og mellemstore aktier fjerner NASDAQ OMX København noget af den risiko og usikkerhed, investorerne oplever ved at investere i mindre likvide papirer. Top Ti Investor Faktorer NASDAQ OMX København udarbejder en vejledning i forbedret likviditet, som er de ti vægtigste faktorer danske investorer kigger efter, når de vurderer et selskab i kurslisterne. Den liste vil indgå i NASDAQ OMX Københavns Før-under-efter beskrivelse. 7

8 Forslag om dansk aktiesparekonto I Danmark beskattes kursgevinster og udbyttebetaling begge med maksimalt 42 procent. Det er en OECD-topscorer og en tung meromkostning for danske selskabers muligheder for at rejse langsigtet, risikovillig kapital. Den meromkostning tager danske investorer villigt, når det gælder store selskaber med dokumenterede, solide indtjeninger. Problemet opstår, når danske investorer skal investere i danske vækstselskaber, da den iboende merrisiko for disse typer selskaber maksimeres markant af den meromkostning investoren skal betale staten i form af den maksimale aktionærbeskatning på 42 procent. Til sammenligning betaler en svensk aktionær 30 procent, en norsk 28 procent, en amerikansk 19,1 procent, mens OECD-gennemsnittet er på 16,4 procent 2. Svensk aktiesparekonto En måde at introducere svenske tilstande kunne være at se på den svenske ISK, Investeringssparkonto, som den svenske regering indførte i Siden lanceringen i januar 2012 har personer taget ISK til sig. Det svenske skattevæsen anslår, at ISKer er gamle aktiedepoter, som er flyttet over til nye ISK. Det betyder at langt størsteparten er nye aktionærer, og dermed helt ny skatteindtægt. Det er dog et anslået tal fra skattevæsenets side. Den svenske stat har en gennemsnitlig indtægt for 2013 på SEK per ISK. Det svenske finansdepartementet har i sit oplæg fra 2011 regnet med, at ny opsparing i ISK bliver på mia. SEK om året. ISKen er et alternativ til traditionel beskatning af aktieindkomst. Det er således frivilligt for investor, hvilken ordning man ønsker at anvende for at betale sin skat. Hvordan beregnes den? Skatten på ISK beregnes udfra et såkaldt kapitalgrundlag. Det kapitalgrundlag opgøres årligt og er en fjerdedel af summen af: værdien af aktiverne ved begyndelsen på hvert kvartal indbetalte beløb til ISK i løbet af året finansielle instrumenter, der overføres til ISK af kontoindehaveren i løbet af året og finansielle instrumenter, der er overført fra andre investeringsopsparingskonti i løbet af året. Kapitalgrundlaget er ganget med en fast faktor, som er statslånerenten den 30. november i året forud for indkomståret. Resultatet er den skønnede indkomst, som automatisk vil blive fortrykt på selvangivelsen og indgå som kapitalindkomst. Af denne indkomst betales 30 pct. i skat. Hvad koster en aktiesparekonto? Ifølge det svenske finansministeriums beregninger vil de varige offentligt-finansielle budgeteffekter af ISK være -2 mia. SEK. I Sverige er indførelsen af ISK dog effektneutral, da den generelle afkastbeskatning ved samme lejlighed blev reguleret nogle procentpoint til 30 procent. Isoleret set koster indførelsen af ISK den svenske stat SEK 2 mia. om året. Om den beregning kan overføres til danske forhold, bør vurderes af danske embedsmænd. Men det er værd at bemærke, at selve indførelsen må forventes at skabe helt nye investorer i markedet og dermed også et helt nyt provenugrundlag for det offentligfinansielle budget. Fordele ved dansk aktiesparekonto På baggrund af de svenske erfaringer kan vi se, at der er en række fordele ved aktiesparekontoen for investorerne. Skatten svares og rapporteres automatisk, hvilket letter og forsimpler reglerne for 2 Kilde: Danmark har den højeste aktiebeskatning i OECD; CEPOS, 31. oktober, Kilde: Förslag om investeringssparkonto till Lagrådet; 8

9 investorerne. Aktiesparekontoen og den faste årlige skatteberegning betyder, at man som investor ikke skal spekulere i realisationstidspunktet. På ganske kort tid har den svenske aktiesparekonto, ISK, fået relativt godt fat i mange nye investorer og er således et godt bud på, hvordan man i Danmark kan fremme en gryende aktiekultur og motivere appetitten på investering i danske aktieselskaber, hvad enten det gælder mindre, ny-noterede vækstselskaber eller det drejer sig om de store, velkendte, børsnoterede industriselskaber. Det er vores håb, at de analyser og anbefalinger, som er skabt på baggrund af arbejdet i IPO Task Force kan blive startskuddet på en god debat om, hvordan børsmarkedet og den gunstige udvikling, fondsbørsen oplever, kan spille en større rolle for væksten og jobskabelsen i dansk erhvervsliv generelt og for mindre selskaber i særdeleshed. Går du med en lille eller stor børsnotering i maven, er du mere end velkommen til at tage fat i mig, så er første skridt taget: Vejen til kapital via aktiemarkedet er kortere, end man umiddelbart skulle forvente. Download hele rapporten samt præsentation: Anbefalinger til et stærkere børsnoteringsklima for Danmarks vækst 9

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1 Danish Venture Capital and Private Equity Association TEMA OM Kapitalfonde i Virksomhedssalg Udenlandske investorer Kapital til underskoven 2013/14 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

SÆT TURBO PÅ DE SMÅ VIRKSOMHEDERS VÆKST

SÆT TURBO PÅ DE SMÅ VIRKSOMHEDERS VÆKST SÆT TURBO PÅ DE SMÅ VIRKSOMHEDERS VÆKST - Et idékatalog til bedre rammevilkår for de danske business angels DVCA s business angel udvalg april 2014 Indholdsfortegnelse DANMARKS VÆKSTPROBLEM... 2 FORSLAG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

1Investering i aktier

1Investering i aktier 1Investering i aktier et godt tilbud? De fleste danskere interesserer sig for deres privatøkonomi, og hvordan man får pengene til at række længst muligt. Mange går efter det gode tilbud i supermarkedet.

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr.

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Business Angel kapital i Region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones 2014 Anbefalinger Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere