LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET"

Transkript

1 LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: Hykleriet Rojava: Mellemøstens håb i kampen mod fascisterne Tortur Ubærligt hykleri prins og minister i Saudi Arabien Hvem har noget ud af de angreb, der kaldes terrorangrebene? Terrorfrygt bruges for at få vælgerne til at sige ja til overstatslig retspolitik i EU Nu skal vi overvåges mere De brune støvler marcherer igen Til alle antifascister, antiracister og fredstilhængere Ukraine et år efter statskuppet FEBRUAR 2015

2 Hykleriet! Det måtte jo komme før eller siden. For som forfatteren Carsten Jensen formulerede det: I to årtier har vi målrettet styret mod konfrontationen nu har vi fået den. Og det er så sandt, som det var sagt. Danmark er blevet en krigernation. Ingen krig går vores næse forbi på amerikansk kommando slår vi hælene sammen og tager ladegreb. Som en ussel vasalstat har vi bombet og dræbt civile mænd, kvinder og børn i Afghanistan, Irak, Libyen og i denne tid endnu engang i Irak. Som besættelsesmagt har vi terroriseret befolkningerne og medvirket til tortur. Hver eneste gang under demokratiets banner og i den vestlige friheds misbrugte navn. Terroren, som nu har nået København, er bl.a. den pris vi må betale for vores krige på andre menneskers jord. Og på trods af alle de fine ministerord i forbindelse med minde-arrangementerne for de to dræbte og de fem sårede, om at vi alle skal stå sammen om vort demokrati og ikke mindst vores ukrænkelige ytringsfrihed, så vil der ikke ske ændringer i den førte politik. Man forbeholder sig stadig retten til at krænke og nedgøre andres tro og kriminaliserer politiske modstandere. Nogle vil sågar have afskaffet blasfemi-paragraffen og racisme-paragraffen, som de mener er hindrende for deres ret til at svine andre til. Så terrortruslen vil fortsat være høj til glæde PET og FE, som kan forudse tilførsel af nye resurser og endnu højere bemanding. I demokratiets hellige navn vil man fortsat udhule demokratiet tilbage vil være et skindemokrati. Terrorlovgivningen vil endnu engang blive strammet, og overvågningen af befolkningen vil blive intensiveret yderligere. Der er for øjeblikket video-kammeraer i de danske byer. Det er dog for intet at regne i forhold til den digitale overvågning af borgerne på nettet. Samtidig taler nogen politikere om indførelse af nødret, lukning af moskeer, domme for højforræderi, inddragelse af pas og yderligere kontrol med flypassagerer, inddragelse af opholdstilladelser osv. Den forestående valgkamp kan blive en ganske beskidt en af slagsen, hvor partierne spiller på befolkningens frygt for terroren, hvor racisme og intolerance vil præge debatten, mens de for befolkningen afgørende sociale og politiske problemer forsvinder i krigsretorik og og opgejlet terrorfrygt. I ly heraf får højrenationale og fascistiske kræfter som Pepida, Danskernes Parti og andre yderligere spillerum. Det bliver ikke nogen nem tid vi, som har en anden mening om, hvordan samfundet burde indrettes, går i møde. Terroren i København var en gave til de mørke kræfter, som står bag politistaten og overvågningssamfundet. Men den er også en opfordring til alle antifascister og antiracister om at lægge kræfterne sammen i opbyggelsen af en antifascistisk enhedsfront. Det kan ikke gå stærkt nok. Udgivet af foreningen Antifascistisk Forum. Medudgivere: Horserød Stutthof Foreningen og FIR. dk. Féderation Internationale des Résistans Association Antifasciste. Ledelse: Formand Anton Nielsen Kasserer: Inger Nielsen. Telefon: ( ) Redaktion: Ansvarshavende og politisk redaktør, Anton Nielsen, Lilli Rodeck, Henning Jacobsen, Tonny Warming, Tue Magnussen, Egon Laugesen, Annette Mørk. Medlemskab-abonnement: 200,- kr. pr. år (4 numre). Netadresse: forum.dk Henvendelse til Antifascistisk Forum: Anton Nielsen, Rughavevej 7, 2500, Valby. Telefon: Kasserer: Inger Nielsen (samme adresse) ISSN nr Antifascistisk Forums støttefond: Man kan støtte Antifascistisk Forum økonomisk på følgende konto: Arbejdernes Landsbank: reg. nr Kontonummer: Kontingent/abonnement indbetales på samme konto. Nummer 2, 2015 udkommer d. 27. april. 2 l Antifascistisk Forum februar 2015

3 ROJAVA: Mellemøstens håb i kampen mod fascisterne Betegnelsen Rojava har i de sidste par måneder været flittigt brugt i de danske medier. Dette gør, at mange danskere efterhånden fik tilegnet sig ordet i den grad, at man ikke længere behøves fortælle, at Rojava er det kurdiske område i Syrien. Men hvad er det, der egentlig gør, at området Rojava har fået så meget fokus i den danske offentlighed. Jeg vil i denne artikel forsøge at give mit bud på dette spørgsmål, men først et billede af den nuværende humanitære situation i området. Af Ibrahim Benli, redaktør for nudem.dk Rojava betaler fortsat en høj pris for sin frihed Forældreløse børn, fordrevne flygtninge, ruinerede byer, dårligt sanitetsforhold i flygtningelejre, manglende forsyninger kunne være blot nogle beskrivelser for at give et konkret billede af Rojava, der har betalt en høj pris for deres frihed mod Assad s styre og terrorbevægelsen IS. Inden IS angreb Rojava havde rigtige mange intern - fordrevne flygtninge, som var på flugt henholdsvis fra Assads regime og IS, søgt trygheden i Rojava, da området var et af de sikreste områder efter den syriske borgerkrig brød ud. Denne flygtningestrøm har dermed belastet menneskene i området, der var i forvejen var begrænset i forhold til fornødne forsyninger. Før IS angreb tilbage i september 2014, havde den meget omtalte by Kobané taget imod så mange flygtninge, at byens indbyggertal blev fordoblet. De to andre kurdiske kantoner Afrin og Ciziri har i den forbindelse haft samme skæbne som Kobané-kantonen. Men uden tvivl er Kobané-kantonen i dag den mest ramte kanton i Rojava, hvor mere end mennesker er på flugt og opsøgte den tyrkiske grænse, efter byen var omringet af IS fra tre sider. Den tyrkiske regering har både under angrebet mod Kobane og efterfølgende haft en hård linje mod de kurdiske flygtninge. Mange flygtninge der forsøgte at krydse grænsen blev skudt af de tyrkiske sikkerhedsstyrker, men fleste flygtninge blev overladt til sin egen skæbne. Den danske politiker Nikolaj Villumsen fortalte i forbindelse med sin rejse til Nordkurdistan (Østtyrkiet) tilbage i oktober 2014, at de kurdiske flygtninge ikke fik hjælp fra de tyrkiske myndigheder, samt at flygtningene forsøgte at overleve med de sparsomme forsyninger, som kurdiske lokale kommuner havde skaffet dem. Byen Kobané, der efter 135 dage blev befriet af IS d. 27. januar 2015 ligner i dag nærmest en spøgelsesby med ruiner, en ødelagt infrastruktur og mangel på stort set alt. En tyrkisk journalist Evrim Kurdoğlu der for nylig har besøgt byen, beretter i sin artikel af d. 19. februar 2015 i den tyrkiske online avis T24 om mange lig af IS medlemmer, der ligger rundt omkring i byens gader, som endnu ikke er blevet begravet. Ifølge beretninger fra lokale i byen, forsøger byens beboere at overleve med de meget få forsyninger, der uregelmæssigt kommer igennem tyrkiske grænse. Den Kurdiske Halvmåne Heyva Sor á Kurdistane opfordrer i den forbindelse løbende til at donore til organisationen, således de kan yde den hjælp, Rojava-kurderne har brug for. Heyva Sor á Kurdistane har en dansk afdeling ved navnet Mesopotamiens Sol, der indsamler til det samme formål. Mesopotamiens Sol har en hjemmeside 100 års undertrykkelse endte med et demokratisk selvstyre Kurdere i Rojava har på lige fod med andre kurdere i gennem sidste 90 år oplevet undertrykkelsen tæt på kroppen. Både før og under Assad s familiens tyranniske styre blev Rojava kurderne frataget retten til deres kultur og sprog og mange kurdere blev desuden under Assad s familiens styre ikke tildelt statsborgerskab, hvilket betød at de ikke har haft adgang til uddannelsessystemet. Efter den syriske borgerkrig brød ud, valgte Assad at trække mange af sine styrkere tilbage til Damaskus for at kunne forsvare sig bedre mod oppositionen. Denne tilbagetrækning har givet Rojava kurderne råderum til at udfolde sig i deres egne områder, hvor de senere fik etableret en demokratisk autonomi. Den demokratiske autonomi har i det samme tidsperiode som den syriske borgerkrig været truet af radikale islamistiske kræfter såsom Al Nusra og IS. Dér, hvor solen går ned, opstår håbet Ordet Rojava, som på kurdisk svarer til Vest dækker området Vestkurdistan, som udgør den nordlige del af Antifascistisk Forum februar 2015 l 3

4 Rojava: Mellemøstens håb... Syrien. Rojava, som svarer til vest i det kurdiske sprog betyder oprindeligt solnedgang, imens Rojhelat svarer til Øst og betyder i den forbindelse solopgang. Derfor betegner kurderne de fire dele af Kurdistan med udgangspunkt i de fire retninger, nemlig Bakur (Nordkurdistan), Østtyrkiet), Basur (Sydkurdistan, Nordirak), Rojhelat (Nordiran) og Rojava (Nordsyrien). Årsagen til kurdernes opdeling, går tilbage til efter 1. verdenskrig, hvor imperialistiske magter med Storbritanien i spidsen i 1923 vælger at splitte kurderne og overlade områderne til Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien. For at forstå kurdernes historie og forudse deres fremtid, er man nødt til at forholde til Kurdistan som helhed, idet udvikling og begivenheder i den ene del som regel og har en betydning for de andre dele. Den seneste udvikling i Rojava, hvor kurdernes ihærdige kamp mod IS fascisterne er endnu et eksempel på, hvordan kurdernes sammenhængskraft som nation bliver styrket. Kobané er en af tre kantoner i det selvstyrende kurdiske område Rojava i Vestkurdistan. Ciziri og Afrin er de to andre kantoner. Som det kan ses på kortet, udgør disse kantoner ikke en geografisk enhed, dog styres alle tre kantoner efter repræsentativ demokrati, imens Demokratisk Union Parti, PYD og Folkets Sikkerhedsstyrker, YPG har organiseret og etableret sig i alle tre kantoner. Den kurdiske revolution i Rojava blev erklæret i Kobané i juli Grunden til at kurderne kalder selvstyret en revolution skal findes i en ny samfundsmodel: Demokratisk selvstyre, der bygger på principper fra repræsentativt demokrati. I dag styres alle kantoner med lokale råd, hvor alle etniske og religiøse minoriteter er repræsenteret. Udover kurdere er der tale om arabere, alevitter, assyrere, armenere og kristne. Modellen, som blev konstrueret af den fængslede kurdiske leder Abdullah Öcalan, blev første gang afprøvet i Kobané i juli Modellen fremstår i dag som et bud på, hvordan man kan imødekomme Mellemøstens sekteriske konflikter, der forårsager massakrerer, vold og blods - udgydelser. Med modellen sender Rojava et signal om, at sameksistens på tværs er muligt, hvilket de efterlever i dette demokratiske selvstyre. Men Rojava har samtidig brug for anerkendelse fra verdenssamfundet. Den anerkendelse bør være det mindste verdenssamfundet kan gøre, efter området Rojavas store indsats har i kampen mod fascisterne. Kontingent 2015 Husk at betale kontingent/abonnement for 2015: Arbejdernes Landsbank: Reg. nr Kontonummer: Redaktionen 4 l Antifascistisk Forum februar 2015

5 TORTUR Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen lever efter devisen moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt. Det bliver tydeligt i et interview i Politiken d , i forbindelse med USA s offentliggørelse af senatsundersøgelsen af CIA s brug af tortur mod fanger. Her giver han udtryk for, at han er modstander af tortur, men har ikke noget imod, at Danmark samarbejder med lande og efterretningstjenester, der gør brug af totur. Han vil heller ikke være med til at undersøge Danmarks deltagelse i krige og tortur. Desværre en han ikke alene om den opfattelse. Af Tonny Warming Hvad siger konventionerne? I FN s Menneskerettighedserklæring, som blev vedtaget 1948 hedder det i artikel 5: Ingen må udsættes for tortur eller grusom, umenneskelig eller fornedrende behandling eller straf. I 1949 følges dette op af Genevekonventionerne: Tredje konvention omhandler behandling af krigsfanger. Fjerde konvention drejer sig om behandling af civilbefolkningen i krigstid. Omkring 200 stater har ratificeret konventionerne. Senere, i 1984, kommer FN s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Følger man konventionerne, så findes der ingen måde at gradbøje begrebet på. I konventionen mod tortur er det skåret ud i pap i artikel 2, stk. 2 Ingen særlige omstændigheder af nogen art, hverken krigstilstand eller trussel om krig, indre politisk ustabilitet eller nogen anden offentlig nødretstilstand kan påberåbes til retfærdiggørelse af tortur. Kort sagt, der findes ingen lovlige metoder eller undskyldninger for brug af tortur. Heller ikke det som kaldes moderat fysisk pres, som nogen har forsøgt at argumentere for. Enhver form tortur er absolut forbudt. Alligevel vil Søren Espersen ikke være med til at undersøge USA s fangeprogram, hvor USA overfløj og landede på dansk territorium med bortførte mennesker, som var mistænkt for at ville begå terror. Mennesker som blev anbragt i torturfængsler rundt omkring i verden. Han vil heller ikke være med til at undersøge alle de tilfælde, hvor Danmark har udleveret fanger til USA, som man vidste udøvede tortur. Det samme gælder udlevering af fanger til Storbritannien under krigene i Afghanistan og Irak, også disse fanger blev udsat for tortur. Danmark understøtter tortur Det vidste Anders Fog Rasmussen allerede i dels havde et notat fra forsvarsministeriet gjort opmærksom på at der foregik tortur, dels efter afsløringerne om tortur i Abu Ghraib fængslet. Men Søren Espersen mente ikke, at der var noget at komme efter. Det viser bare, at regeringen har stået i et alvorligt dilemma. Og har valgt rigtigt. Ellers skulle vi jo have taget fangerne med til Danmark. Politiken 25. okt Ifølge Faktalink: Allerede i november 2001 begyndte USA at overføre afghanske krigsfanger til Guantanamo i Cuba. I februar 2002 meddeltes officielt, at disse krigs - fanger ikke var omfattet af Geneve konventionerne. Daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld anerkendte ikke fanger fra Taliban og Al Qaeda, som krigsfanger, men kaldte dem ulovlige kombattanter. Dem kunne man gøre med, hvad man ville, og tortur blev der ikke sparet på. De forhørsteknikker han godkendte var bl.a. stress stillinger, fangen skal stå op i flere timer, langvarig isolation, lydpåvirkning, skræmme fangen med hunde, klæde dem af, langvarig fangenskab i mørke. CIA direktør Michael Hayden indrømmede i 2008, at man havde brugt simuleret drukning (waterboarding) mod fanger fra I 2007 udtalte chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET), at PET i krigen mod terror ikke ville afvise at samarbejde med efterretningstjenester i lande, der er kendt for at bruge tortur, og justitsministeren bakkede op om udtalelsen. Det fik en tidligere chef for PET til at anklage justitsministeren for at acceptere torturhæleri. Flere FN eksperter i torturbekæmpelse og menneskerettigheder kritiserede den danske regering for at lægge op til et brud på det totale forbud mod tortur og mod at bruge oplysninger fremkommet ved tortur. (Krigen mod tortur Faktalink) Skiftende danske regeringer gør mange krumspring for at sende mennesker tilbage til kendte torturstater. Forestil Antifascistisk Forum februar 2015 l 5

6 TORTUR... dig, at du bliver mistænkt af PET for at ville begå terror, så er du allerede dømt. Hvis du så oven i købet er udlænding, så er det den sikre vej til udvisning. Uanset hvor du kommer fra. Vedkommende får ikke engang lov til at forsvare sig mod anklagerne. Danske ministre mener at diplomatiske forsikringer fra torturstater om at den/de pågældende ikke vil blive udsat for tortur. Hvor naiv har man lov til at være? Aftaler med torturstater er det samme som accept af tortur. De forkerte alliancepartnere Danmark har i den nyere historie fået for vane at holde med de forkerte. Den danske regering og folketing holdt med, og beundrede Hitler Tyskland op til og under 2. Verdenskrig. I dag er vi ligeså følgagtige overfor et land, USA som er bygget oven på indianernes, lig, blod og undertrykkelse. Landet har gennem det sidste par århundrede forsat sine krige for at erobre land, samt få adgang til ressourcer og styrte demokratisk valgte regeringer. Et land som nægter at overholde Genevekonventionerne for krigsførelse, nægter at anerkende FN s internationale krigsforbryderdomstol. Dette land har efter 2. Verdenskrig dræbt omkring 5 6 millioner mennesker rundt omkring på jorden. Kort sagt en slyngelstat, som vælter demokratisk valgte regeringer, og som understøtter diktaturstater, udøver terror og tortur. Uddanner til tortur I mange af de lande vi i dag betragter som civilisationer i Europa, afskaffede totur i middelalderen. F.eks. skete det i Danmark i I USA skete det officielt i den 5. forfatningstilføjelse. Men USA har aldrig givet slip på brugen af tortur. I det 20. årh. er en af metoderne været, og er stadig, at uddanne torturbødler, først og fremmest andre landes officerer, på School of Amerika i Panama. I dag ligger det i Fort Brenning i Georgia og hedder SOA/WHINSEC (Western Hamisphere Institute for Security Cooperation.) Få eksempler på USA s terror Det var terror, da USA, ganske unødvendigt, smed atombomber over Hiroshima og Nagasaki. Civile døde i titusindvis. De mennesker der overlevede, lever med eftervirkninger af denne terrorhandling. På det tidspunkt var Japan i knæ. Men bomben skulle bruges som en magt - demonstration overfor USSR. I Korea krigen havde USA lært af Hitler hvordan koncentrationslejre skulle drives. Her fandtes tortur og terror både på civile og krigsfanger. Mange skulle bæres væk fra disse lejre. Man kan med fordel læse (Fangerne på Koje. Forlaget tiden 1953.) I Vietnamkrigen, havde USA også et anstrengt forhold til konventionerne og menneskerettighederne. Massakrer på civilbefolkningen, druknede landet i gift, så millioner stadig har, eller får misdannelser ved fødslen. Samt 2 3 millioner døde vietnamesere. I 1959 indledte USA en stadig gældende økonomisk blokade mod Cuba, samt utallige forsøg på at myrde Fidel Castro. Samt terrorisere den cubanske befolkning. Cubas revolution blev et håb for mange lande i Latin og Sydamerika. Dette lys skulle slukkes. Indonesien Under den vestreorienterede Sukarno, havde landet verdens største kommunistiske parti næst efter Sovjetunionen og Kina. Ved et USA støttet militærkup i 1965 kom antikommunisten Suharto til magten. For at sikre at Indonesien værdier var tilgængelig for private investorer, myrdede Suharto og USA godt en million kommunister og venstreorienterede. Siden har Suharto holdt sig ved magten, støttet økonomisk og militært af USA. Landet er den femte største olieproducent i verden, har store forekomster af tin, guld, sølv og diamanter. Chile: Demokratiet har USA det også svært ved, medmindre demokratiet tilbeder markedet og den rå kapitalismes hærgen. I 1973 væltede man den lovlig valgte regering med socialisten Salvador Allende som præsident. USA fik Pinochet indsat. Et rent rædselsregimente med tortur og terror herskede under hele Pinochets diktatur i Chile. Grenada: I 1979 kom Maurice Bishop til magten og etablerede et Marxistisk Leninistisk styre, som i samarbejde med Cuba begyndte at udbygge landets infrastruktur. Præsident Ronald Reagan mente at den lille østat Grenada var en trussel mod USA. 25. okt invaderede USA med 7000 soldater. Bernard Coard overtog magten. Bishop blev henrettet trods massive protester fra befolkningen. Hvordan kan en lille østat med indbyggere være en trussel mod USA? Nicaragua: En revolution i 1979 afsatte den mange - årige diktator Somoza. Daniel Ortega fra FSLN overtog ledelsen, og blev senere valgt. Somozas landbrugsjorde, samt ejendomme og industrier blev nationaliseret. Man startede en alfabetiseringskampagne og at genopbygge økonomien. I 1981 erklærede USA s præsident at han ville knuse 6 l Antifascistisk Forum februar 2015

7 Sandinisterne. Her blev de såkaldte contraer indsat, de terroriserede den nicaraguanske befolkning de næste seks syv år. I 1985 indførte USA handelsblokade og indefrysning af alle Nicaraguas værdier. I 1986 blev USA, som det hidtil eneste land, dømt for international terrorisme mod Nicaragua ved den Internationale Domstol i Haag. Reagans USA fortsatte krigshandlingerne i Nicaragua. Hertil kan vi lægge det til som de fleste af os kan huske: Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen og nu Ukraine, hvor USA, EU, NATO helhjertet støtter en kupregering med nazisters deltagelse, efter at have pumpet milliarder af dollars ind i landet for at få fjernet en lovlig valgt regering og præsident. Man har intet lært af historien. Listen er desværre lang, og pladsen lille. En anden nær dansk allieret er det zionistiske Israel, som også gør brug af tortur. Terroriserer hele den palæstinensiske befolkning. Israel accepter heller ikke internationale konventioner, folkeretten eller menneskerettighederne. Krig mod terror Busch erklærede krig mod terror er uendelig og barbarisk og hyklerisk (se ovenfor). Inden var det en politiopgave at bekæmpe terrorismen. I dag gør det såkaldte internationale samfund alt for at skabe nye terrorister. Dels gennem krige, dels ved at slå mistænkte/ formodede terrorister, samt en masse uskyldige mennesker ihjel ved droneangreb. Dels ved at USA flyver verden rundt for at kidnappe mennesker og føre dem til torturfængsler rundt omkring på jorden. Mennesker som er formodede terrorister. De bliver tortureret, men bliver aldrig stillet for en domstol, med mulighed for at forsvare sig selv. Efter at Danmark igen er begyndt at spille med musklerne er vi blevet fedtet godt ind i brud på menneskerettigheder, konventioner og folkeretten. Så tillader man sig endda at spørge, hvor alle de terrorister kommer fra? Hvor Talaban. Al Qaida og Islamisk Stat kommer fra. Det såkaldte internationale samfund har selv skabt dem. Søren Espersen er benovet over at USA har offentliggjort torturrapporten. Det viser det demokratiske USA s styrke. Hvorfor vil han så ikke sætte en undersøgelse i gang om Danmarks deltagelse i USA s overflyvninger, og landinger på dansk territorium? Eller en undersøgelse om vores deltagelse i krige i Irak og Afghanistan? At Søren Espersen blindt tror på alt hvad USA siger, er mildest talt naivt. At USA kunne lyve overfor en tæt allieret som Danmark, ligger udenfor hans fatteevne. At USA s løgne og fortielser gælder for alle, det viser whistleblower Edward Snowden og WikiLeaks afsløringer i stort omfang. Sæt gang i alle de undersøgelser der skal til, for at afsløre alle de svinestreger der er begået, gennem alle de krige, vi har deltaget i. Demokratiet under afvikling Som det ser ud i dag, så er terroristerne ved at vinde. Det har gennem alle tider været magthavernes ønske at kontrollere befolkningen, som f.eks. gøres gennem frygt og overvågning. I dag, med uendelige overvågningsmuligheder, gøres der alt for at beskytte befolkningen. Er det ikke demokratiets styrke, at der er forskellige ideer, og opfattelser? Det er ikke kun politikerne, der har skabt vores samfund. Havde man ikke haft gadens parlament, altså folks kamp for forandringer, havde vi ikke haft fagforeninger, løn og arbejdsforhold, vi kender i dag. Vi havde ikke haft dagpenge, eller et socialt system. Kvinder ville ikke have stemmeret. Homoseksuelle uden rettig - heder osv. Danmark ville aldrig være blevet betragtet som allieret med Hitlers modstandere, hvis ikke vi havde haft terroristerne, som regeringen kaldte modstandsbevægelsen. Terrorlovene har givet PET og FE uindskrænkede beføjelser til at overvåge hele befolkningen. Havde staten haft samme beføjelser dengang, som i dag, var de fleste smidt i spjældet, man havde skudt kommunister og socialister, eller mennesker, der har en anden opfattelse af demokrati. Fjern alle terrorlove. Det fører kun til et fascistisk samfund. Der findes kun en måde at stoppe terror på. Det er ved at stoppe imperialismen og kapitalens krige for at tilkæmpe sig verdens naturrigdomme. Samt sørge for en mere ligelig fordeling af verdens rigdomme. Antifascistisk Forum februar 2015 l 7

8 Ubærligt hykleri prins og minister i Saudi Arabien Af Tue Magnussen Kronprins Frederik og forsvarsminister Nicolai Wammen har brugt weekenden til at deltage i en ceremoni for den afdøde kong Abdullah i Saudi-Arabien. De var ikke alene: En række statsledere var til stede ved ceremonien, bl.a. den britiske premierminister David Cameron og den franske præsident Francois Hollande. Obama har forkortet sit besøg i Indien og er på vej for at hilse på Abdullahs lillebror og kronprins Salman bin Abdulaziz Al Saud, der har overtaget tronen. Den 90 år gamle konge døde klokken 01 natten til fredag d. 23. januar, efter flere ugers sygdom med lungebetændelse og blev begravet fredag. Lørdag afholdtes en såkaldt kondolenceceremoni for den afdøde saudiarabiske konge. Kronprins Frederik repræsenterede hoffet, mens Nicolai Wammen repræsenterede den danske regering. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor både regering og kongehus vil vise respekt for Abdullah. Ofte har man indtryk af, at danske svineproducenter og Carlsberg i højere grad end menneskerettigheder er bestemmende for dansk udenrigspolitik, men det kan ikke være grunden i det saudiarabiske tilfælde. Saudi-Arabien har et absolut udemokratisk, enevældigt, despotisk styre og er kendetegnet ved et totalt fravær af respekt for de mest basale menneskerettigheder: Bødler hugger hovedet af dødsdømte ved offentlige henrettelser og tyveknægte får amputeret en hånd. Tortur udøves systematisk af politiet. For tiden afstraffes systemkritikeren Raif Badawi med bøde, fængsel og 1000 piskeslag 50 slag hver fredag. Den ugentlige afstraffelse er i øjeblikket midlertidigt suspenderet, på grund af mandens helbred. Kong Abdullah var ikke alene Saudi-Arabiens mægtigste mand, men også én af verdens rigeste og mest magtfulde. Hans far, Ibn-Saud, grundlagde Saudi-Arabien opkaldt efter familienavnet i 1932 ved at besejre andre klaner på den Arabiske Halvø. Abdullah var den 10. søn af grundlæggeren og videreførte det måske mest brutale, menneske- og kvindefjendske styre uden nogen demokratisk åbning. Abdullah udpegede selv sin regering og gav sine slægtninge de fineste og mest magtfulde poster. Ganske vist gav han nyligt mænd stemmeret til lokale rådgivende forsamlinger, der skal gøre det ud for en slags lokalråd, og han lovede også for et par år siden, at kvinder ville få lov at stille op til valg til lokale repræsentationer. Udvalgte kvinder fik plads i en rådgivende forsamling uden lovgivende beføjelser, men i lighed med andre saudiske kvinder skulle de have deres mænds tilladelse til at færdes uden for hjemmet og de måtte ikke selv køre bil til og fra parlamentet. De måtte dog vente på, at der blev bygget en særlig indgang, for kvinder må ikke gå samme vej ind som mænd. Også saudiske mænd blev brutalt undertrykt: de få kritikere af kongehuset blev censureret og indespærret. Religiøse mindretal blev chikaneret og forfulgt. Ethvert tilløb til protest og oprør i den østlige del af landet med et stort shiitisk mindretal blev konsekvent og brutalt holdt nede. Udenlandske gæstearbejdere stod for arbejdet med at bygge motorveje og paladser uden overenskomster, uden ret til tillidsmænd, uden politisk eller religiøs frihed. Abdullah fastholdt Saudi-Arabiens tradition for at undertrykke kvinder, offentlige halshugninger og afskæring af hænder på mistænkte kriminelle og oppositionelle, der anfægtede kongestyrets udlægning af islam. Han lod i foråret 2011 mere end tusind saudiske soldater rykke ind i nabolandet for at hjælpe sin slægtning, kong Hamad al-khalifa med at knuse et oprør for demokrati i Bahrain angiveligt en mærkesag for dansk udenrigspolitik. Det var Kong Hamad al-khalifa dronning Margrethe hædrede med en høj orden umiddelbart før demonstrationerne og utilfredsheden med regimet brød løs og nedskydningerne, massefængslingerne og torturen gik i gang bl.a. af demokratiforkæmperen Abdulhadi Alkhawaja, der er dansk statsborger. Siden en demonstration i det arabiske forår i april 2011 har han været fængslet og er idømt livstidsstraf som en af lederne i protesterne. Andre er myrdet, dødsdømt eller fængslet. Mange er lemlæstet og tortureret af det brutale regime, som tilkaldte den saudiarabiske hær for at knække demonstrationerne og modstanderne af det enevældige kongedømme i Bahrain. Hvad stiller Danmark op, når Danmarks allierede på den allermest middelalderlige vis benytter et religiøst rets - system til at bekæmpe ytringsfriheden Saudi Arabien er både USAs nærmeste allierede og en af Danmarks partnere i luftoperationerne mod ISIL (terrorbevægelsen Islamisk Stat). I Saudi Arabien er frihed at ligne med et forbudt fremmedord eller "en by i Rusland". Mere middelalderligt styre end det saudiarabiske kan næppe findes. Saudi Arabien er ikke det eneste land i den arabiske verden eller globalt, der spærrer kritikere 8 l Antifascistisk Forum februar 2015

9 inde og krænker en række menneskerettigheder, men det er måske det værste. Udenrigsminister Martin Lidegaard (R) lægger vægt på, at koalitionen mod ISIL ikke blot er vestlig, men også omfatter muslimske arabiske lande, men alligevel er hykleriet ubærligt, som forfatteren Knud Vilby nyligt udtrykte. Under bare nogenlunde normale omstændigheder ville en dansk regering have behov for at kræve et minimum af anstændighed af en allieret i kampen mod ondskaben. Amnesty International og dansk PEN har flere gange nyligt kaldt til protest og demonstration foran den saudiske ambassade i København, som del af en massiv international kritik for piskningen af demokrati-forkæmperen Raif Badawi. Den danske regering har været aldeles tavs, selvom man i regeringsgrundlaget fra oktober 2011 bryster sig at ville fremme menneskerettighederne. Derfor er det godt, at Nikolaj Willumsen for Enheds - listen straks udtrykte sin forundring over kronprinsens deltagelse. Men især regeringen og udenrigsministeren bør forklare, hvad der kan afstedkomme, at man overhovedet gennem en dansk deltagelse vil legitimere et så blodbesudlet og menneskerettighedskrænkende saudi arabisk styre. Ved at sende både kronprins og minister til Saudi Arabien for at vise despoten respekt lader man hånt om såvel menneskerettigheder som al anstændighed. Hykleriet er ubærligt! Rosa Luxemburg (5. marts januar 1919) var en polsk-tysk socialistiskpolitisk tænker, der i starten af det 20. århundrede kritiserede den reformisme, det tyske socialdemokrati var slået ind på. Hun stod i 1919 sammen med bl.a. Karl Liebknecht og Franz Mehring og gruppen Spartakisterne bag den socialistiske november - revolution, der kostede hende livet. Antifascistisk Forum februar 2015 l 9

10 Hvem har noget ud af de angreb, der kaldes terrorangrebene? Af Annette Mørk Når de kaldes terrorangreb, er der så store ord nok for de krigsangreb, USA har iværksat over for den muslimske verden eller skal vi opfinde nye eksploderende ord til de uhyggelige terrorister? Om mennesker slås ihjel i et land om hvilket nogen vil mene ikke er i krig. Jo, sandelig er vi i krig. Vi har adopteret USA s måde at være i krig. At lade den foregå langt væk fra vores egne grænser med deltagelse af danske soldater. Hvad er forskellen på, at danske soldater foretager myrderier på uskyldige mennesker i et fjernt land. Og at mennesker, der kommer fra fjerne lande, foretager myrderier i Danmark? Hvad er forskellen? Det er forfærdeligt og tragisk og uacceptabelt, uanset om der foretages myrderier i Syrien eller Danmark eller hvor som helst der skal foretages myrderier, med primitive eller avancerede våben på uskyldige mennesker. I radioen analyseres der. Indkaldes eksperter. Der tales blandt andet meget om at konsekvensen af de analyser, der fremføres i radioen må være: Overvågningen af den danske befolkning skal udvides. Og fordi EU s grænser er åbne, så varer og arbejdskraft kan bevæge sig frit i "Det indre marked, må der naturligvis mere overvågning til, stønner de i medierne. Og der foretages flere analyser. Mange analyser over, hvordan det danske tapre politi kan forhindre radikalisering af de islamiske miljøer. Måske skal vi ned i vuggestue niveauet? Og midt under ophidselsen flyver der en finke af panden. Er integrationen slået fejl? For eksempel modermålsundervisningen i skolen? Det bliver der hurtigt talt hen over. Hvad der er totalt fravær af, en larmende stilhed om, når årsagerne til radikaliseringen indenfor Islam skal ridses op, blotlægges og der skal konkluderes, er aggressions - krigene mod den muslimske verden. Anført af USA med dets misfoster NATO, som, hvis modet havde været til stede hos regeringerne i det vestlige Europa, skulle have været en abort. Sekunderet af netop de lande i Europa, som ikke sørgede for at lade invitationen ende i skraldespanden og spænde låget fast. Som første bud: Israel har noget ud af situationen. Fra at være isoleret på grund af sine kyniske annekteringer af Palæstinensisk jord, sine bestialske drab på palæ - stinensiske børn, har den Israelske stat fået medlidenhed. Se, det er nu en gang os, der er den forfulgte race: Jø - derne. USA har fået noget ud af det. Der er mange tunger i verden, der taler om faren fra Islam. Og det begyndte de at gøre, første gang USA overfaldt en muslinsk stat. De gjorde det som et forsvar for USA s overfald på Irak på et løgnagtigt grundlag. Danmark og de andre Nato lande, f.eks. Frankrig har noget ud af det, for: Se selv, det var sandt, hvad vi sagde. ( Forudsætningen for at gå i krig mod Irak. HG). Vi er truet af Islam. EU har noget ud af det. Se selv, vi er nødt til at have en overordnet retspolitik som forsvar mod de angreb, der bliver rettet mod lande i EU. For at vide og ikke bare gisne eller sprede rygter om, hvem har stået bag såkaldte terrorangreb, bliver man også nødt til at se på, hvem, der har noget ud af det. Og det mest essentielle er placering af ansvaret. Det ligger hos USA og de følgagtige landes regeringer, som har medvirket til at lægge ældgamle kulturstater i ruiner, har smadret deres befolkninger, værdier og infrastruktur. Har efterladt rygende ruiner. Stil de ansvarlige for en krigsforbryderdomstol. 10 l Antifascistisk Forum februar 2015

11 Pressefoto Europol (www.europol.europa.eu) Europol-hovedkvarteret i Haag. Skræmmekampagne og terrorfrygt bruges for at få vælgerne til at sige ja til overstatslig retspolitik i EU Af Lave K. Broch, 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Statsminister Helle Thorning-Schmidt har varslet en folkeafstemning om Danmarks retsundtagelse i EU efter det kommende folketingsvalg. Hun bakkes af op af partiledelserne i SF, S, R, V og K. De vil, at Danmark helt eller delvist skal indlemmes i EU s overnationale retspolitik. Thorning påstår, at retsundtagelsen er et problem for vores sikkerhed og tryghed f.eks. sagde hun ved Folke - tingets åbning den 7. oktober 2014: Det står nu klart, at Danmark på grund af vores retsforbehold bliver nødt til at forlade Europol. Måske allerede til næste efterår. Det vil være et alvorligt problem for danskeres sikkerhed og tryghed. Men det er intet mindre end god gammeldags skræmmekampagne. Thorning glemmer at fortælle, at Norge og flere andre lande, der ikke er med EU s overnationale retspolitik og EU har aftaler med Europol. Danmark kan selvfølgelig også indgå en aftale med Europol. Problemet er bare, at regeringen og flertallet i Folketinget ikke ønsker en sådan aftale. Derfor har regeringen standset forhandlingerne med EU-kommissionen om en samarbejdsaftale med Europol a la den norske. Men jeg er sikker på, at de vil skifte mening, hvis de taber folkeafstemningen. Tirsdag den 24. februar holdt de EU-positive partier møde i Statsministeriet for at tale om den såkaldte tilvalgsordning. Deres alternativ til retsundtagelsen er, at befolkningen skal give Folketinget en blankocheck, så folketingsflertallet uden yderligere folkeafstemninger kan give EU retspolitisk magt fra sag til sag. De EU-positive partier får tilvalgsordningen til at lyde, som et tagselvbord. Men tilvalgsordningen er en salamimetode. Når Folketinget har skåret en skive af retspolitikken og givet den til EU så fanger bordet. Tilvalgsordningen er nemlig en ensrettet vej og Folketinget kan ikke tage områder igen når magten først er givet til EU. Ordningen betyder også, at når EU får magt over et område f.eks. terrorbekæmpelse, så kan unionen lave ændringer inden for det pågældende område også i situationer, hvor alle 179 medlemmer af Folketinget er imod EU s politik. Det vil desuden kun være EU-kommissionen, der kan stille lovforslag inden for området og Danmark vil kun have 1,1% af stemmerne i EU s ministerråd. Med andre ord vil demokratiet blive kraftigt svækket. Socialdemokraternes EU-ordfører Morten Bødskov Antifascistisk Forum februar 2015 l 11

12 Skræmmekampagne og terrorfrygt... har allerede spillet på terrorfrygten i debatten om rets - undtagelsen. Han har bl.a. sagt, at retsforbeholdet skal væk, hvis Danmark skal få fuldt udbytte af de fælleseuropæiske planer om at styrke bekæmpelsen af terror (information.dk den 24. februar) og tidligere i debatten har han hævdet, at retsundtagelsen kun gavner de kriminelle. Det er et lavmål af dimensioner når Bødskov trækker terrorkortet i debatten. Men det er måske fordi han har en dårlig sag. Her er mine 10 argumenter imod at afskaffe retsundtagelsen i EU: 1. Mere demokrati med retsundtagelsen. Vi har størst indflydelse på retspolitikken, hvis vi bevarer rets - undtagelsen. Med retsundtagelsen kan vi stille folketingspolitikerne til ansvar for den retspolitik, der føres i Danmark, og det er Folketinget, der kan ændre lo - vene. 2. Mindre demokrati uden retsundtagelsen. Hvis vi ændrer retsundtagelsen til en tilvalgsordning eller afskaffer den, så bliver det EU-kommissionen, der får monopol på at stille lovforslag inden for det retlige område, og det vil blive næsten umuligt at ændre på retspolitikken, når den først er vedtaget i EU. Det vil være en svækkelse af demokratiet. 3. Afgivelse af suverænitet på retsområdet er en ensrettet vej også med tilvalgsordningen. Så længe vi er med i EU, vil det ikke være muligt for fremtidige folketing at trække områder inden for retspolitikken tilbage fra EU, hvis vi en gang har givet dem til EU. 4. Nej til overnationalt politi i EU. Regeringen ønsker en folkeafstemning, fordi EU s politienhed, Europol, skal blive en overnational politimyndighed. Men hvorfor skal EU have et overnationalt politi? Er drømmen et EU-FBI? Og hvad vil det på sigt betyde for dansk politi? Hvem skal holde øje med Europol, der er en meget lukket størrelse? Og hvordan kan vi retsforfølge Europol-ansatte, hvis de mistænkes for at have begået ulovligheder? 5. Nej til, at EU skal bestemme, om danske borgere skal overvåges! Et af de områder, som kan forventes at blive overnationalt, er overvågningen af borgerne. Det betyder, at EU vil kunne lave regler om overvågning af borgernes sms er, s og telefonopkald, uden at et enigt Folketing kan ændre på dem efterfølgende. 6. Nej til overnational terrorlovgivning i EU! EU har en terrorliste, der har været til stor skade for fredsarbejdet i verden. F.eks. var EU s terrorstempling ødelæggende for fredsprocessen i Sri Lanka. Jeg synes Danmark skal gøre som Norge og takke nej til EU s terrorliste. Det vil ikke være muligt, hvis vi giver EU overnational magt over terrorlovgivningen. 7. Nej til overnational EU-strafferet. EU skal ikke bestemme over den danske strafferet. Det vil kunne true retssikkerheden i Danmark og være til skade for demokratiet. 8. EU-landene har forskellige retssystemer og fængselsforhold. Danske borgere, der udleveres til andre EUlande, har ikke samme grad af retssikkerhed, som i Danmark. I nogle lande er graden af korruption meget høj, og det gælder også inden for retssystemerne. Hvis vi bevarer retsundtagelsen, kan Danmark træde ud af EU s arrestordre. Hvis arrestordren bliver overnational fanger bordet. 9. Danmark skal ikke blive en delstat i en kommende EU-stat! EU er ved at udvikle sig til en statsdannelse, og en overnational retspolitik med en overnational politistyrke er en del af dette projekt. Danmark skal ikke blive en delstat i Europas Forenede Stater. 10. Vi kan og skal samarbejde internationalt uden at vi afgiver suverænitet! Vi kan samarbejde internationalt i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet, også hvis vi bevarer retsundtagelsen. Vi vil fortsat være med i Interpol, og vi kan etablere et samarbejde med Europol, netop som Norge, Island og Schweiz har gjort det. Sidste ord er ikke sagt i debatten om dansk deltagelse i EU s overstatslige retspolitik. Men én ting er klar skræmmekampagner og terrorfrygt skal ikke få os til at give EU magt over retspolitikken. Ja til samarbejde og den danske retsundtagelse nej til EU s overstatslige retspolitik! Charlie Hebdo Endnu en givtig pressekrig, et vanemæssigt mindeord. Endnu en samling stumme lig på borgerskabets morgenbord. Endnu en hidsig uforstand, der aldrig griber nældens rod. Endnu en nyttig rigsdagsbrand for hænder med usynligt blod. Erwin Neutzsky-Wulff 12 l Antifascistisk Forum februar 2015

13 Nu skal vi overvåges mere! I Tyskland er der 80 millioner borgere. 8 millioner altså hver tiende (inkl. babyer og ældre på plejehjem) er i søgelyset hos deres efterretningstjeneste. I Danmark smider vi nu en 970 millioner i en skraldespand, og alle borgere fra vugge til grav skal overvåges og registreres mere, på grund af en kriminel handling, begået af en voldelig og paranoid ung mand. Tror vores politikere på, at nålen i høstakken bliver nemmere at finde ved at smide mere hø på? (Dagpengereformen tager 3 år at få på plads den nye overvågningspakke 3 dage) Bedre redskaber til politiets og Politiets Efterretningstjenestes indsats mod terror i Danmark mio. kr. til udbygning af politiets og PET, beredskabs- og overvågningsindsats mio. kr. ti it- og analysekapacitet. 3. Udvidelse af livvagtsstyrken. 4. Adgang til relevante oplysninger om flypassagerer. 5. Undersøgelse af mulig registrering af brugere af taletidskort. Bedre redskaber til Forsvarets Efter - retningstjenestes indsats over for terror rettet mod Danmark mio. kr. til indhentning og analyse af oplysninger om terrortrusler 7. Styrkelse af beredskabet til indsats ved en terror bekæmpelse 8. Udvidelse af aktionsstyrken i PET. 9. Forstærket nationalt døgnberedskab under Rigs politiet. Forebygge radikalisering i fængslerne 10. Nye initiativer til forebyggelse af radikalisering i fængslerne. Øget dansk bidrag til internationalt samarbejde om terrorbekæmpelse 11. Styrkelse af den forebyggende indsats i bl.a. Mellemøsten og Nordafrika. Gennemgang af den danske terrorbelæmpelse 12. Et udvalg skal gennemgå den danske terror bekæmpelse. Regeringen vil målrette i alt 970 mio. kr. over de næste 4 år til de nye tiltag. Antifascistisk Forum februar 2015 l 13

14 Børne børn for INTERNATIONAL TIONAL Kl VEsterbro TOrv til Københavns Rådhusplads AS 14 l Antifascistisk Forum februar 2015

15 De brune støvler marcherer igen Af Annette Mørk (København for mangfoldighed / hver mandag fra Sankt Hans Torv kl ) Efter Charlie Hebdo i Paris, har de danske og europæiske politikerne spillet ud med at vi nu skal have strammet overvågningssamfundet op og bruger den tragiske begivenhed som undskyldning for mere registrering, ved at forsøge at skabe frygt i befolkningerne og ved at kalde frygten ekstrem islamisme, hvilket nogle borgere forbinder med muslimer og derfor kollektivt straffer alle muslimer, for enkelte fundamentalistiske personer efter den hetz som i årevis har været en del af den politiske agenda. Jyllandsposten var hurtigt ude og lavede i kølvandet på Charlie Hebronen meningsmåling, som viste at 13% af danskerne gerne så, at der kom et eller flere partier til højre for Dansk Folkeparti. I DRs deadline d. 24. jan. blev DFs sognepræst Sørine Godfredsen og Dansk Samlings Morten Uhrskov inviteret til debat og de to var rørende enige om at Dansk Folkeparti var blevet for blevet for stuerene (!) Vi får en ny højrefløj derom er der ingen tvivl Dansk Samling vil forsøge opstilling til næste valg, og Lars Hedegaard fra Trykkefrihedsselskabet har også meddelt sin opstilling og det nazistiske parti Danskernes Parti, som forsøgte opstilling til kommunevalget, vil måske komme på banen. Det er tvivlsomt om nogle af dem bliver valgt ind. I forvejen er Dansk Folkeparti en skamplet på Danmark og de er grundlæggere af den højreekstremisme og rascisme som i perioder gennemsyrer vores dagligdag og den menneskelige og krænkende behandling vi byder flygtninge, men i forhold til f.eks. Dansk Samlings Morten Uhrskov som i deadline udtaler: at det pga genetik ikke er muligt at integrere visse personer, rykker grænserne for ytringer sig markant. Sidst vi hørte den slags argumenter, var det et stempel der blev placeret som tatoveringer på jøder, sigøjnere og andre i 30 ernes Europa. Lars Hedegaard fra Trykkefrihedsselskabet, som blev frikendt for sine udtalelser: De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, fætre eller deres far, vil også forsøge at få en politisk platform som folkevalgt. Højrefløjen fik og får stor pressedækning efter Charlie Hebron, så da Nikolai Sennels (tidligere DF) oprettede en dansk afdeling af Pegida (Patriotiske europæere mod islamisering af Aftenslandet (Vesten)), som har haft stor tilslutning til deres fascistiske demonstrationer i Tyskland, fik han megen reklameomtale i en del af pressen på trods af der ikke var den store opbakning i befolkningen. Nikolai Sennels opfordrede via Facebook til en gåtur mod fundamentalistisk islam d. 19.jan og kaldte sit initiativ et folkeligt initiativt, som er startet på de sociale medier og meddelte at han vil arrangere gåture hver mandag! Samme Nikolai Sennels har udtalt at et groft skøn viser, at næsten halvdelen af af alle verdens muslimer er ind avlede. Stor tak til Revolutionære Antifascister i København, fordi de arrangerede en moddemonstration i København, hvor ca. 300 personer deltog og flere nu har tilsluttet sig under navnet: København for mangfoldighed. (Og stor tak til Aarhus, Esbjerg og Haderslev for deres initiativ mod rascisme). Hej-hej Nikolai / hovedet den forkerte vej arrangerede igen march mod muslimer, men kun 50 mødte op og deres gå-på-mod var ikke stort, da de fleste opgav på grund af silende regn, så ved afslutningen var der kun 10 tilbage. Modsat mødte ca. 400 op til moddemonstrationen København for mangfoldighed og de trodsede mildest talt vejret og gik fra Sankt Hans Torv til Nytorv, hvor de helt i Griegs ånd sjaskvåde sang Kringsat af fjender. Der var nu ikke meget folkeligt over den første Pediga-vandring d. 19. jan, hvor ca. 250 personer deltog og som Nikolai Sennels har trykt plakater og bannere til med muhammedtegninger og slogans mod Islam og som han delte ud til de fremmødte, hvor der var flere betjente end støtter til hans kampagne og samme Nikolai Sennels, som arbejder som børnepsykolog for bl.a. muslimske børn i Københavns kommune. Han udviste tillige en ganske utroligt uvidenhed eller dumhed, ved at misbruge kommunisten og antifascisten Edward Griegs Kringsat af fjender som fællessang mod Islam. Det var nemt spotte deltagere fra Danmarks nationale Front, Danskernes Parti, Danish Defence League, støtter til og svenskeren Dan Park (som åbent bekender sig til nationalsocialismen og som er dømt for rascisme), DF ere Antifascistisk Forum februar 2015 l 15

16 De brune støvler marcherer igen... med Mogens Camre som førertrop og derudover diverse højreekstremister, som nu vejer morgenluft. En af de aktive nazister fra Danmarks Nationale Front Julius Børgensen skrev på Facebookgruppe (den 25. jan.): NEJ til kriminelle indvandrere og islam som svar til en person som efterlyste en evt. gruppe at blive aktiv i:...vi har været aktive i ti år...skulle ingen af disse organisationer falde i din smag, så find en tom glasflaske, køb en klud i Netto (smiley) og lidt benzin gerne et sted uden kameraer og betal kontant og tilsæt ca. 1/3 tyk olie. Google så moskeer i Danmark og så er du klædt på til lidt sjov i gaden. Skal vi frygte Morten Uhrskov, Lars Hedegaard, Nikolai Sennels? De er fascismens kræfter lig 30.ernes Europa, som igen viser sit grimme ansigt og indgyder had og frygt, men det er også de anonyme støtter, medløberne og de som passivt sidder på sidelinen, som udgør en farlig trussel og de samler sig i disse år i Norden og Europa og sidder afventende og venter på stærke mænd, som har nemme løsninger på de store nedskæringer og den sociale deroute hele Europa er ramt af. Deres politiske pointe er den samme som Dansk Folkepartis uagtet forskellig retorik og udtalelser: Islam og dens kultur nedbryder vores frihed, sociale velfærd og diverse fremmede gider ikke yde noget. Hvad vores krige og besættelser, medlemskab af EU, de multinationales firmaers skattesnyd eller at borgere betaler for bankernes matadorleg i form af sociale nedskæringer, har de ikke på dagsordenen. Vi skal have syndebukke, så hr. og fru. Danmark ikke sætter spørgsmålstegn ved den asociale førte politik, hvad enten det er i Danmark eller EU. De små organisationer af højreekstremister vejrer som før skrevet morgenluft. Deres voldelige optræden, trusler, overfald og mildest talt rascistiske hjemmesider og Facebooksider og manglende evne til at være politisk struktureret, gør at de søger mod bevægelser, som har en bedre struktur og en politisk dagsorden og det kan være Dansk Folkeparti, Pedigadk, Hedegaard, Danskernes Parti eller Dansk Samling. De højreekstremistiske organisationer er mange og små, men de mødes på tværs til diverse sociale arrangementer og demonstrationer og medlemmerne skifter rask væk mellem hvilken organisation de vil være en del af, hvad enten der er tale om Rights Wings, Danish Defence League, Danmarks Nationale Front, Frit Danmark, Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD), Danskernes Parti, Nej til Moskeer i Danmark, Nordfront og de cirka 30 andre højreekstremistiske grupper, hvor medlemstallene er små. Tidligere Vederfølner og Rightwings talsmand: Lars Grønbæk Larsen - nu talsmand for Danish Defence League, støttede op om Pegida, sammen med andre fra nazistiske og højreekstremistiske grupper. (foto: Redox) En tilfældig organisation som her nævnes er Nordfront (Den nordiske modstandsbevægelse), som opererer i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Lederen Klas Lund blev i 1986 dømt fire års fængsel, for drabet på Ronny Landin, som greb ind overfor et overfald på en indvandrer. I 1991 blev han dømt 6 års fængsel, for en række væbnede røverier og i 2004 blev han dømt for ulovlig våbenbesiddelse og foruden ovenstående har han også en dom for vold. Organisationen har en yderst flot og velopdateret hjemmeside, med opdateringer hver dag på tværs af de nordiske lande. Historierne er de samme på tværs af de nordiske lande: Aktivisme (uddeling af brochurer, samt opsætning af klistermærker og plakater) og det kan være i Tronheim, Bergen, Stockholm, Helsinki, Blokhus, Fredericia og mange andre byer eller historier om at det er farligt at have blå øjne (overfald i København), Kenyanerne kærlighed for billig grillmad og usund fritureolie ødelægger folkesundheden i landet, Attentater mod svenske moskeer var bluff Hitlers jul, Masseindvandringen er en tikkende bombe eller f.eks. artikler som Du er det ultimative våben : Modstandsbevægelsen forsvarer det nordiske folk. Vi udgør den sidste forsvarslinie. Kun gennem at angribe kan vi genvinde initiativet. For os står årevis med kamp og modgang. Når man tænker på hvad der sker med den nordiske race, så findes der ikke noget moralsk forsvar for at være passiv. Tværimod, den som griber til våben og agerer, har den evige retfærdighed på sin side.vores idéer vil vinde med aggresive og fanatiske forkæmpere... Dog gør organisationen i slutningen af artiklen opmærksom på at; tiden ikke lige nu er til at gribe til våben! I Finland har organisationen oprettet deres eget vagtværn i sociale boligområder for at beskytte finnerne mod muslimerne, i Sverige har de et kommunalbestyrelsesmedlem og overvejer at opstille som parti ved næste valg, i Norge er de ugentligt i gaderne med deres mate - 16 l Antifascistisk Forum februar 2015

17 riale og i Danmark er de begyndt på deres klistermæsker og indformationskampagne i jydske småbyer. De som stiller op til den slags er de velformulerende unge menneskere, som udtrykker bekymring for den nordiske kultur og races overlevelse. Organisationens medlemmer, som er dømt vold, mishandling, mord og mordforsøg er ikke gadebilledet omend de er en del af organisationen, Det svenske sikkerhedspoliti har i en rapport bedømt organisationen til at være en af de største trusler mod Sveriges sikkerhed. Medlemsskab af organisationen koster 500,- kr. for et år og indebærer at man vil leve som nationalsocialist og deltage i aktivisme og diverse sociale arrangementer f.eks. vildmarksture. Og det er bare én af de mange organisationer, som er i spil. Vi skal på banen! Vi har et ansvar historisk set for at bekæmpe den slags tendenser, uanset om de er pakket ind i stuerent politik, bekymringer, ytringsfrihed eller bekæmpelse af ekstem islamisme. Der skal ikke være plads til rascisme, fascisme og nazisme i vores gader. De mange mandage hvor København for mangfoldighed har været på gaden, siden Pegidas ankomst, har betydet at pressen, samt den almindelige borger har haft fokus på hvem Pegida er og det har reduceret deres antal til et minimum. Og da Revolutionære Antifascister kastede løbesedler fra en beboelseejensom d. 23. februar, var løbet kørt omend Pediga gerne vil forsætte, på trods af manglende opbakning. På løbesedlerne var følgende tekst: På løbesedlerne er der et foto af Charlie Chaplin som diktatoren og på forsiden står der: Pegida. Har fat i den forkerte ende! På bagsiden af løbesedlen står der: Europa ramt af terror. Her afsløres terroristerne. En samling af data fra Europol viser af over de sidste fem år har under 2% af alle terrorangreb i Europa har været med religiøs motivation. I 2013 fandt 152 angreb sted og her var under to af dem religiøse. Samme år var 84 af dem af nationalistiske og separatistiske grupper. Det er over 55%! Samme tendens ses i USA, hvor tal fra FBI viser, at mellem 1980 og 2005 var under 6% af angrebene udført af muslimer, står der på løbesedlen. RADIO SPARTACUS 98,9 mhz 98,8 hybrid Hver fredag mellem kl ( første fredag i hver måned) Antifascistisk Forum februar 2015 l 17

18 Til alle antifascister, antiracister og fredstilhængere Vi henvender vi os til alle interesserede, som ønsker at styrke kampen mod racisme, militarisme, fascisme og krig. Dette er et oplæg til antifascistisk konference lørdag d. 21. november 2015, hvortil vi indbyder alle antifascister til at deltage. Meningen er at styrke den antifascistiske kamp i en situation, hvor fascismen breder sig som en pest over hele Europa også i Danmark! Den danske regerings og folketingsflertallets såkaldte aktivistiske udenrigspolitik sender unge danske i krig den ene gang efter den anden. I øjeblikket patruljerer danske NATO-fly i Baltikum ved den russiske grænse. Danmark slutter helt og fuldt op om NATO og EU s økonomiske sanktioner mod Rusland, samtidig med at man støtter den fascistiske kup-regering i Kijev. Man benytter sig i denne som i andre sammenhænge af en retorik, som giver mindelser om Den kolde Krigs værste dage. Under dække af at vil bekæmpe terroristerne i IS et selvskabt produkt af USA s, NATO s og hermed også Danmarks tidligere krige, årelange besættelse og udbytning af det irakiske folk og dets resurser bomber danske piloter endnu engang i Irak. I et tæt samarbejde med Mellemøstens værste bødler Saudi Arabien m.fl. og som sædvanlig under amerikansk overkommando. Det danske folk blev som sædvanlig ikke spurgt, inden flyene gik på vingerne. Den af tidligere præsident Bush erklærede krig mod terror fulgt op af drone-præsident Obama er ikke alene en trussel mod mennesker overalt på kloden, den er en trussel mod de sidste rester af det borgerlige demokrati. Vi ser i øjeblikket efter terrorangrebet i Frankrig hvordan man øjeblikkeligt har benyttet sig muligheden til at stramme terrorlovgivningen i alle lande inklusive Danmark give mere magt til efterretningstjenesterne og politiet. Overvågningssamfundet og politistaten er ikke længere en mulighed i en fjern fremtid, den er en realitet her og nu i Det er på denne kort skitserede baggrund, at vi opfordre til at samle alle gode kræfter til en fælles kamp for at ændre denne udvikling. Derfor opfordrer vi alle, som vil, til at deltage i forberedelserne af konferencen, deltage i konferencen og hermed styrke vor fælles kamp mod fascisme og krig. Der er allerhøjeste grad brug for samling fælles fodslag. Forslag til til behandling på konferencen 1. Flere og flere ser faren i den nuværende udvikling, og melder sig i mange forskellige bevægelser, grupper og foreninger, som alle arrangerer demonstrationer, møder mv. Ofte er der flere demonstrationer inden for meget kort tid, de nærmest snubler over hinanden. Hvilken demo skal man deltage i? En koordinering af af initiativerne ville styrke alle. Dette skal ikke forstås, som et forsøg på at dæmpe egne initiativer, men et forslag til at give dem større gennemslagskraft i offentligheden. 2. Et af de største problemer, vi står over for, er den massive historieforfalskning, som det officielle Danmark er mester for. Hvis ikke vor kamp på dette felt bliver mere effektiv, står vi inden for få år med en historieløs ungdom, som er lette ofre for højrekræfternes demagogi og løgne. Som Göbbels formulerede det. En løgn skal bare gentages tilstrækkelig mange gange, så står den tilsidst som den skinbarlige sandhed. Det kan opleves dagligt i dagens Danmark. Vi må oprette det, vi kan kalde OBS oplysning til borgerne om samfundet: I den sammenhæng må og skal vi udvikle at langt stærkere oplysningsvirksomhed. I øjeblikket er det nødvendigt, at bruge de midler vi har: Presse, lokalradioer, nettet, tidsskrifter og blade. 18 l Antifascistisk Forum februar 2015

19 Men det er for lidt i forhold til den massive pro - paganda, som hver eneste dag kolporteres til den danske befolkning. Ny metoder skal derfor findes. Journalister og forfattere må aktiveres på vor side. En massiv kampagne på nettet gennemføres og fastholdes konsekvent fremover, som en af de vigtigste faktorer for, at vor kamp kan lykkes i en tid, hvor de såkaldt sociale medier spiller en stadig større rolle i den politiske kamp. 3. Aktioner. Vi er og har altid været kendt for vores idérigdom, når det gælder politiske aktioner. Målet med aktionerne er naturligvis at gøre opmærksom på vigtige problemer og vinde flere for vore synspunkter. Det er vort mål. Men det er vigtigt i denne sammenhæng, at mål og midler passer sammen. Vi skal samle, ikke sprede. Så vi skal ikke søge konfrontationen for konfrontationens skyld. Så taber vi. Hold hovedet koldt og hjertet varmt. Vor opgave er at kaste grus i samfundsmaskineriet, at få folk til at tænke og handle. Til at sige nej. Til at nægte at følge trop. Samfundet er ikke indrettet på folk, som siger nej! 4. Som nævnt indledningsvis, tillægger vi kampen mod terrorlovgivningen og politistaten den største betydning. Der er allerede adskillige antifascister, som har mærket konsekvenserne heraf på deres eget liv. Og flere kan komme til, når efterhånden alt, hvad der ikke udtrykkelig er tilladt, er forbudt. Når terorloven står over grundloven. Når PETs lov er loven. Når humanitær støtte til undertrykte folk betragtes som en terorhandling. Når mennesker som stiller sig solidarisk med kæmpende folk, hænges ud som landsforrædere og terrorister af værste slags, fordi de er modstandere af den danske regerings krigsførelse, og derfor sættes bag tremmer. Vi kommer ikke udenom i den antifascistiske kamp, at afklare vore holdninger og vore handlinger i denne sammenhæng. Ingen kan føle sig sikker i et samfund, hvor borgerne er under konstant overvågning, hvor privatlivet efterhånden er en illusion. Det vi tidligere har ridset op i dette papir kan hurtigt føre os den direkte vej til retssalen, hvor vi er dømt, før vi overhovedet har sat vor fod indenfor i retten. Det skal vi være klar over, men vi skal ikke lade os stoppe af det. Det er kampens betingelser i politi - staten. Vi skal fortsætte med afsløringerne af myndighedernes magtmisbrug og deres misbrug af retssystemet, for at så angst i befolkningen, og lukke munden på politiske modstandere. 5. Internationale forbindelser: Vi har sikkert mange af os nogle internationale forbindelser. Men nettet af udenlandske antifascister skal udvides, både for hurtigt at kunne få reelle og sande meddelelser om be - givenheder i andre lande. Samtidig er det en af vore vigtigste opgaver, at svejse den internationale solida - ritet sammen i kampen mod den sorte internationale, som i disse år er under opbygning fra Ishavet til Middelhavet. Derfor er det også vor agt at indbyde en række udenlandske antifascister til at overvære konferencen. Til sidst: Det papir der nu ligger foran jer, er ikke det endelige papir. Det kan ændres, ting kan stryges, og ting kan tilføjes. Det er op til dem, som slutter op og vil være med til at gennemføre den foreslåede konference. Med venlig hilsen for Horserød Stutthof Foreningen Bodil Enoch/formand for FIR. dk Anton Nielsen/formand Antifascistisk Forum februar 2015 l 19

20 Ukraine et år efter statskuppet Af Aksel Vladimir Carlsen For et år siden fandt et højreorienteret statskup sted i Kiev, en af Europas skønneste hovedstæder. Det er en storby der i 1943 blev befriet af sovjethæren efter et af 2.verdenskrigs mest blodige slag og i hvis forstad, Babij Jar, nazityskerne to år forinden henrettede sovjetukrainske jøder. For et år siden eskalerede protesterne i Kiev mod præsident Viktor Janukovitjs beslutning om at foretrække fortsat økonomisk samarbejde med Rusland frem for en associeringsaftale med EU. De mundede ud i et statskup og senere i en krig mod Sydøstukraine/Donbass. Denne krig har nu varet i ti måneder og kostet 5800 menneskeliv. Krigens langsigtede resultat er splittelse af Ukraine, menneskelige trauma samt miljømæssige ødelæggelser af byer og frodige landbrugsarealer. Kuppets PR-folk har betegnet det hele som en revolution. Endda en Værdighedens revolution. Fejlslagen stat Janukovitj og hans kumpaner var blot anledningen til at vreden for et år siden eksploderede. Siden det ukrainske folks brud i 1991 med Sovjetunionen har dybe modsætninger hobet sig op. En ny overklasse, der opstod under 1990-ernes røverkapitalisme, tilranede sig rigdomme, der var skabt af de sovjetiske folkeslag. Denne overklasse frembragte under liberalistiske og nationalistiske paroler dyb social ulighed og en politisk forvaltning, der var gennemkorrupt. Den nye statskonstruktion byggede på en alliance mellem nyrige forretningsfolk og topembedsmænd, hvis opgave var dels at skabe rammer for berigelse og dels at udbytte, undertrykke og manipulere den brede befolkning. Som stat var denne konstruktion vakkelvoren og fejlslagen, men den hang sammen frem til 2014 som en enhedsstat. At denne statskonstruktion indeholdt sociale omfordelingsmekanismer, skyldes ikke overklassens gode vilje, men var en nødvendig imødekommelse af krav fra forskellige befolkningsgrupper om at bevare nogle af de velfærdsgoder, man havde opnået i sovjettiden. Da finanskrisen i begyndte at bide, var reserverne fra sovjettiden ved at være opbrugt, men magthaverne fortsatte med at rage til sig, og derefter skulle der blot en gnist til. De mange der gik med EU-lys i øjnene (og vel nok som de eneste i Europa gik på barrikaderne under blå EUflag) anede knap nok hvordan EU-virkeligheden ser ud. Der var store håb og illusioner om et superdemokrati, om omfattende velfærdsydelser og social retfærdighed, som jo i virkeligheden er på retur hos os. Og ukrainernes patriarkalsk-ortodokse værdier harmonerer knap nok med EUvirkeligheden. Den slags politivold, som demonstranterne reagerede mod i Kievs gader og som deres højreekstremistiske spydspids opildnede til med bulldozere, Molotov-cocktails og besættelse af offentlige bygninger kendes jo også i retsstater. Da kupmagerne med støtte fra Vesten for et år siden brød den aftale, der ellers var indgået med den legitime præsident Janukovitj, etablerede de et styre, der først mistede Krim og siden dele af Donbass og var således ikke i stand til at holde sammen på enhedsstaten Ukraine. Ydre faktorer Både før og under Janukovitjs styre var Ukraine tæt knyttet USA og EU. Ukrainske finansfolk, politikere og militærfolk var i fuld gang med at integrere sig i Vestens planer om dominans. Der blev åbnet for NATO og CIA, og giganterne Chevron, Exxon og DuPont var blandt dem, der øjnede chancer for enten at tilegne sig godbidder af Ukraines våbenindustri, skiffergas eller landbrug (for at udvikle GMO-afgrøder). Men Janukovitjs styre var for Vesten ingen sikker medspiller. Foruden hans søgen efter pragmatiske fordele for Ukraine, skulle han også varetage egne private og Donbass-vennernes interesser. Og de havde, især siden 1990-ernes røverkapitalisme, tilegnet sig store dele af landets rigdomme, som blev placeret i skattely på eksotiske øer eller i førende vestlige banker. At eksempelvis Ukraines ex-statsminister Pavel Lazarenko blev afsløret for bedrageri og dømt til 9 års fængsel i USA, fik ikke de øvrige rigmænd på bedre tanker. 20 l Antifascistisk Forum februar 2015

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT.

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. Da USA s præsident Buch i 2001 erklærede krig mod terror forandrede det verden. Dog ikke til det bedre. Det myldrede frem med navne på personer og organisationer, som

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet 21. september 2017 INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Lektor phd Peter Seeberg, direktør for DJUCO (www.djuco.org.) Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ Regeringen mener... ikke, at der er behov for at fortsætte dialogen med Kommissionen om... en eventuel parallelaftale Daværende

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

Farvel til de røde undtagelser

Farvel til de røde undtagelser En artikel fra KRITISK DEBAT Farvel til de røde undtagelser Skrevet af: Line Barfod Offentliggjort: 14. april 2010 Ellen Brun og Jaques Hersh rejser i sidste nummer af kritisk debat en vigtig debat om

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0037 Saudi-Arabien: Raif Badawis tilfælde Europa-Parlamentets beslutning af 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen fra Saudi-

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Til beslutningsforslag nr. B 123 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 1. oktober 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015?

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Side 1 af 7 Indhold 1. Kort om retsforbeholdet baggrund... 3 2. Hvorfor skal vi til folkeafstemning?... 3 a. Hvad betyder

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere