LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET"

Transkript

1 LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: Hykleriet Rojava: Mellemøstens håb i kampen mod fascisterne Tortur Ubærligt hykleri prins og minister i Saudi Arabien Hvem har noget ud af de angreb, der kaldes terrorangrebene? Terrorfrygt bruges for at få vælgerne til at sige ja til overstatslig retspolitik i EU Nu skal vi overvåges mere De brune støvler marcherer igen Til alle antifascister, antiracister og fredstilhængere Ukraine et år efter statskuppet FEBRUAR 2015

2 Hykleriet! Det måtte jo komme før eller siden. For som forfatteren Carsten Jensen formulerede det: I to årtier har vi målrettet styret mod konfrontationen nu har vi fået den. Og det er så sandt, som det var sagt. Danmark er blevet en krigernation. Ingen krig går vores næse forbi på amerikansk kommando slår vi hælene sammen og tager ladegreb. Som en ussel vasalstat har vi bombet og dræbt civile mænd, kvinder og børn i Afghanistan, Irak, Libyen og i denne tid endnu engang i Irak. Som besættelsesmagt har vi terroriseret befolkningerne og medvirket til tortur. Hver eneste gang under demokratiets banner og i den vestlige friheds misbrugte navn. Terroren, som nu har nået København, er bl.a. den pris vi må betale for vores krige på andre menneskers jord. Og på trods af alle de fine ministerord i forbindelse med minde-arrangementerne for de to dræbte og de fem sårede, om at vi alle skal stå sammen om vort demokrati og ikke mindst vores ukrænkelige ytringsfrihed, så vil der ikke ske ændringer i den førte politik. Man forbeholder sig stadig retten til at krænke og nedgøre andres tro og kriminaliserer politiske modstandere. Nogle vil sågar have afskaffet blasfemi-paragraffen og racisme-paragraffen, som de mener er hindrende for deres ret til at svine andre til. Så terrortruslen vil fortsat være høj til glæde PET og FE, som kan forudse tilførsel af nye resurser og endnu højere bemanding. I demokratiets hellige navn vil man fortsat udhule demokratiet tilbage vil være et skindemokrati. Terrorlovgivningen vil endnu engang blive strammet, og overvågningen af befolkningen vil blive intensiveret yderligere. Der er for øjeblikket video-kammeraer i de danske byer. Det er dog for intet at regne i forhold til den digitale overvågning af borgerne på nettet. Samtidig taler nogen politikere om indførelse af nødret, lukning af moskeer, domme for højforræderi, inddragelse af pas og yderligere kontrol med flypassagerer, inddragelse af opholdstilladelser osv. Den forestående valgkamp kan blive en ganske beskidt en af slagsen, hvor partierne spiller på befolkningens frygt for terroren, hvor racisme og intolerance vil præge debatten, mens de for befolkningen afgørende sociale og politiske problemer forsvinder i krigsretorik og og opgejlet terrorfrygt. I ly heraf får højrenationale og fascistiske kræfter som Pepida, Danskernes Parti og andre yderligere spillerum. Det bliver ikke nogen nem tid vi, som har en anden mening om, hvordan samfundet burde indrettes, går i møde. Terroren i København var en gave til de mørke kræfter, som står bag politistaten og overvågningssamfundet. Men den er også en opfordring til alle antifascister og antiracister om at lægge kræfterne sammen i opbyggelsen af en antifascistisk enhedsfront. Det kan ikke gå stærkt nok. Udgivet af foreningen Antifascistisk Forum. Medudgivere: Horserød Stutthof Foreningen og FIR. dk. Féderation Internationale des Résistans Association Antifasciste. Ledelse: Formand Anton Nielsen Kasserer: Inger Nielsen. Telefon: ( ) Redaktion: Ansvarshavende og politisk redaktør, Anton Nielsen, Lilli Rodeck, Henning Jacobsen, Tonny Warming, Tue Magnussen, Egon Laugesen, Annette Mørk. Medlemskab-abonnement: 200,- kr. pr. år (4 numre). Netadresse: forum.dk Henvendelse til Antifascistisk Forum: Anton Nielsen, Rughavevej 7, 2500, Valby. Telefon: Kasserer: Inger Nielsen (samme adresse) ISSN nr Antifascistisk Forums støttefond: Man kan støtte Antifascistisk Forum økonomisk på følgende konto: Arbejdernes Landsbank: reg. nr Kontonummer: Kontingent/abonnement indbetales på samme konto. Nummer 2, 2015 udkommer d. 27. april. 2 l Antifascistisk Forum februar 2015

3 ROJAVA: Mellemøstens håb i kampen mod fascisterne Betegnelsen Rojava har i de sidste par måneder været flittigt brugt i de danske medier. Dette gør, at mange danskere efterhånden fik tilegnet sig ordet i den grad, at man ikke længere behøves fortælle, at Rojava er det kurdiske område i Syrien. Men hvad er det, der egentlig gør, at området Rojava har fået så meget fokus i den danske offentlighed. Jeg vil i denne artikel forsøge at give mit bud på dette spørgsmål, men først et billede af den nuværende humanitære situation i området. Af Ibrahim Benli, redaktør for nudem.dk Rojava betaler fortsat en høj pris for sin frihed Forældreløse børn, fordrevne flygtninge, ruinerede byer, dårligt sanitetsforhold i flygtningelejre, manglende forsyninger kunne være blot nogle beskrivelser for at give et konkret billede af Rojava, der har betalt en høj pris for deres frihed mod Assad s styre og terrorbevægelsen IS. Inden IS angreb Rojava havde rigtige mange intern - fordrevne flygtninge, som var på flugt henholdsvis fra Assads regime og IS, søgt trygheden i Rojava, da området var et af de sikreste områder efter den syriske borgerkrig brød ud. Denne flygtningestrøm har dermed belastet menneskene i området, der var i forvejen var begrænset i forhold til fornødne forsyninger. Før IS angreb tilbage i september 2014, havde den meget omtalte by Kobané taget imod så mange flygtninge, at byens indbyggertal blev fordoblet. De to andre kurdiske kantoner Afrin og Ciziri har i den forbindelse haft samme skæbne som Kobané-kantonen. Men uden tvivl er Kobané-kantonen i dag den mest ramte kanton i Rojava, hvor mere end mennesker er på flugt og opsøgte den tyrkiske grænse, efter byen var omringet af IS fra tre sider. Den tyrkiske regering har både under angrebet mod Kobane og efterfølgende haft en hård linje mod de kurdiske flygtninge. Mange flygtninge der forsøgte at krydse grænsen blev skudt af de tyrkiske sikkerhedsstyrker, men fleste flygtninge blev overladt til sin egen skæbne. Den danske politiker Nikolaj Villumsen fortalte i forbindelse med sin rejse til Nordkurdistan (Østtyrkiet) tilbage i oktober 2014, at de kurdiske flygtninge ikke fik hjælp fra de tyrkiske myndigheder, samt at flygtningene forsøgte at overleve med de sparsomme forsyninger, som kurdiske lokale kommuner havde skaffet dem. Byen Kobané, der efter 135 dage blev befriet af IS d. 27. januar 2015 ligner i dag nærmest en spøgelsesby med ruiner, en ødelagt infrastruktur og mangel på stort set alt. En tyrkisk journalist Evrim Kurdoğlu der for nylig har besøgt byen, beretter i sin artikel af d. 19. februar 2015 i den tyrkiske online avis T24 om mange lig af IS medlemmer, der ligger rundt omkring i byens gader, som endnu ikke er blevet begravet. Ifølge beretninger fra lokale i byen, forsøger byens beboere at overleve med de meget få forsyninger, der uregelmæssigt kommer igennem tyrkiske grænse. Den Kurdiske Halvmåne Heyva Sor á Kurdistane opfordrer i den forbindelse løbende til at donore til organisationen, således de kan yde den hjælp, Rojava-kurderne har brug for. Heyva Sor á Kurdistane har en dansk afdeling ved navnet Mesopotamiens Sol, der indsamler til det samme formål. Mesopotamiens Sol har en hjemmeside 100 års undertrykkelse endte med et demokratisk selvstyre Kurdere i Rojava har på lige fod med andre kurdere i gennem sidste 90 år oplevet undertrykkelsen tæt på kroppen. Både før og under Assad s familiens tyranniske styre blev Rojava kurderne frataget retten til deres kultur og sprog og mange kurdere blev desuden under Assad s familiens styre ikke tildelt statsborgerskab, hvilket betød at de ikke har haft adgang til uddannelsessystemet. Efter den syriske borgerkrig brød ud, valgte Assad at trække mange af sine styrkere tilbage til Damaskus for at kunne forsvare sig bedre mod oppositionen. Denne tilbagetrækning har givet Rojava kurderne råderum til at udfolde sig i deres egne områder, hvor de senere fik etableret en demokratisk autonomi. Den demokratiske autonomi har i det samme tidsperiode som den syriske borgerkrig været truet af radikale islamistiske kræfter såsom Al Nusra og IS. Dér, hvor solen går ned, opstår håbet Ordet Rojava, som på kurdisk svarer til Vest dækker området Vestkurdistan, som udgør den nordlige del af Antifascistisk Forum februar 2015 l 3

4 Rojava: Mellemøstens håb... Syrien. Rojava, som svarer til vest i det kurdiske sprog betyder oprindeligt solnedgang, imens Rojhelat svarer til Øst og betyder i den forbindelse solopgang. Derfor betegner kurderne de fire dele af Kurdistan med udgangspunkt i de fire retninger, nemlig Bakur (Nordkurdistan), Østtyrkiet), Basur (Sydkurdistan, Nordirak), Rojhelat (Nordiran) og Rojava (Nordsyrien). Årsagen til kurdernes opdeling, går tilbage til efter 1. verdenskrig, hvor imperialistiske magter med Storbritanien i spidsen i 1923 vælger at splitte kurderne og overlade områderne til Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien. For at forstå kurdernes historie og forudse deres fremtid, er man nødt til at forholde til Kurdistan som helhed, idet udvikling og begivenheder i den ene del som regel og har en betydning for de andre dele. Den seneste udvikling i Rojava, hvor kurdernes ihærdige kamp mod IS fascisterne er endnu et eksempel på, hvordan kurdernes sammenhængskraft som nation bliver styrket. Kobané er en af tre kantoner i det selvstyrende kurdiske område Rojava i Vestkurdistan. Ciziri og Afrin er de to andre kantoner. Som det kan ses på kortet, udgør disse kantoner ikke en geografisk enhed, dog styres alle tre kantoner efter repræsentativ demokrati, imens Demokratisk Union Parti, PYD og Folkets Sikkerhedsstyrker, YPG har organiseret og etableret sig i alle tre kantoner. Den kurdiske revolution i Rojava blev erklæret i Kobané i juli Grunden til at kurderne kalder selvstyret en revolution skal findes i en ny samfundsmodel: Demokratisk selvstyre, der bygger på principper fra repræsentativt demokrati. I dag styres alle kantoner med lokale råd, hvor alle etniske og religiøse minoriteter er repræsenteret. Udover kurdere er der tale om arabere, alevitter, assyrere, armenere og kristne. Modellen, som blev konstrueret af den fængslede kurdiske leder Abdullah Öcalan, blev første gang afprøvet i Kobané i juli Modellen fremstår i dag som et bud på, hvordan man kan imødekomme Mellemøstens sekteriske konflikter, der forårsager massakrerer, vold og blods - udgydelser. Med modellen sender Rojava et signal om, at sameksistens på tværs er muligt, hvilket de efterlever i dette demokratiske selvstyre. Men Rojava har samtidig brug for anerkendelse fra verdenssamfundet. Den anerkendelse bør være det mindste verdenssamfundet kan gøre, efter området Rojavas store indsats har i kampen mod fascisterne. Kontingent 2015 Husk at betale kontingent/abonnement for 2015: Arbejdernes Landsbank: Reg. nr Kontonummer: Redaktionen 4 l Antifascistisk Forum februar 2015

5 TORTUR Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen lever efter devisen moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt. Det bliver tydeligt i et interview i Politiken d , i forbindelse med USA s offentliggørelse af senatsundersøgelsen af CIA s brug af tortur mod fanger. Her giver han udtryk for, at han er modstander af tortur, men har ikke noget imod, at Danmark samarbejder med lande og efterretningstjenester, der gør brug af totur. Han vil heller ikke være med til at undersøge Danmarks deltagelse i krige og tortur. Desværre en han ikke alene om den opfattelse. Af Tonny Warming Hvad siger konventionerne? I FN s Menneskerettighedserklæring, som blev vedtaget 1948 hedder det i artikel 5: Ingen må udsættes for tortur eller grusom, umenneskelig eller fornedrende behandling eller straf. I 1949 følges dette op af Genevekonventionerne: Tredje konvention omhandler behandling af krigsfanger. Fjerde konvention drejer sig om behandling af civilbefolkningen i krigstid. Omkring 200 stater har ratificeret konventionerne. Senere, i 1984, kommer FN s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Følger man konventionerne, så findes der ingen måde at gradbøje begrebet på. I konventionen mod tortur er det skåret ud i pap i artikel 2, stk. 2 Ingen særlige omstændigheder af nogen art, hverken krigstilstand eller trussel om krig, indre politisk ustabilitet eller nogen anden offentlig nødretstilstand kan påberåbes til retfærdiggørelse af tortur. Kort sagt, der findes ingen lovlige metoder eller undskyldninger for brug af tortur. Heller ikke det som kaldes moderat fysisk pres, som nogen har forsøgt at argumentere for. Enhver form tortur er absolut forbudt. Alligevel vil Søren Espersen ikke være med til at undersøge USA s fangeprogram, hvor USA overfløj og landede på dansk territorium med bortførte mennesker, som var mistænkt for at ville begå terror. Mennesker som blev anbragt i torturfængsler rundt omkring i verden. Han vil heller ikke være med til at undersøge alle de tilfælde, hvor Danmark har udleveret fanger til USA, som man vidste udøvede tortur. Det samme gælder udlevering af fanger til Storbritannien under krigene i Afghanistan og Irak, også disse fanger blev udsat for tortur. Danmark understøtter tortur Det vidste Anders Fog Rasmussen allerede i dels havde et notat fra forsvarsministeriet gjort opmærksom på at der foregik tortur, dels efter afsløringerne om tortur i Abu Ghraib fængslet. Men Søren Espersen mente ikke, at der var noget at komme efter. Det viser bare, at regeringen har stået i et alvorligt dilemma. Og har valgt rigtigt. Ellers skulle vi jo have taget fangerne med til Danmark. Politiken 25. okt Ifølge Faktalink: Allerede i november 2001 begyndte USA at overføre afghanske krigsfanger til Guantanamo i Cuba. I februar 2002 meddeltes officielt, at disse krigs - fanger ikke var omfattet af Geneve konventionerne. Daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld anerkendte ikke fanger fra Taliban og Al Qaeda, som krigsfanger, men kaldte dem ulovlige kombattanter. Dem kunne man gøre med, hvad man ville, og tortur blev der ikke sparet på. De forhørsteknikker han godkendte var bl.a. stress stillinger, fangen skal stå op i flere timer, langvarig isolation, lydpåvirkning, skræmme fangen med hunde, klæde dem af, langvarig fangenskab i mørke. CIA direktør Michael Hayden indrømmede i 2008, at man havde brugt simuleret drukning (waterboarding) mod fanger fra I 2007 udtalte chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET), at PET i krigen mod terror ikke ville afvise at samarbejde med efterretningstjenester i lande, der er kendt for at bruge tortur, og justitsministeren bakkede op om udtalelsen. Det fik en tidligere chef for PET til at anklage justitsministeren for at acceptere torturhæleri. Flere FN eksperter i torturbekæmpelse og menneskerettigheder kritiserede den danske regering for at lægge op til et brud på det totale forbud mod tortur og mod at bruge oplysninger fremkommet ved tortur. (Krigen mod tortur Faktalink) Skiftende danske regeringer gør mange krumspring for at sende mennesker tilbage til kendte torturstater. Forestil Antifascistisk Forum februar 2015 l 5

6 TORTUR... dig, at du bliver mistænkt af PET for at ville begå terror, så er du allerede dømt. Hvis du så oven i købet er udlænding, så er det den sikre vej til udvisning. Uanset hvor du kommer fra. Vedkommende får ikke engang lov til at forsvare sig mod anklagerne. Danske ministre mener at diplomatiske forsikringer fra torturstater om at den/de pågældende ikke vil blive udsat for tortur. Hvor naiv har man lov til at være? Aftaler med torturstater er det samme som accept af tortur. De forkerte alliancepartnere Danmark har i den nyere historie fået for vane at holde med de forkerte. Den danske regering og folketing holdt med, og beundrede Hitler Tyskland op til og under 2. Verdenskrig. I dag er vi ligeså følgagtige overfor et land, USA som er bygget oven på indianernes, lig, blod og undertrykkelse. Landet har gennem det sidste par århundrede forsat sine krige for at erobre land, samt få adgang til ressourcer og styrte demokratisk valgte regeringer. Et land som nægter at overholde Genevekonventionerne for krigsførelse, nægter at anerkende FN s internationale krigsforbryderdomstol. Dette land har efter 2. Verdenskrig dræbt omkring 5 6 millioner mennesker rundt omkring på jorden. Kort sagt en slyngelstat, som vælter demokratisk valgte regeringer, og som understøtter diktaturstater, udøver terror og tortur. Uddanner til tortur I mange af de lande vi i dag betragter som civilisationer i Europa, afskaffede totur i middelalderen. F.eks. skete det i Danmark i I USA skete det officielt i den 5. forfatningstilføjelse. Men USA har aldrig givet slip på brugen af tortur. I det 20. årh. er en af metoderne været, og er stadig, at uddanne torturbødler, først og fremmest andre landes officerer, på School of Amerika i Panama. I dag ligger det i Fort Brenning i Georgia og hedder SOA/WHINSEC (Western Hamisphere Institute for Security Cooperation.) Få eksempler på USA s terror Det var terror, da USA, ganske unødvendigt, smed atombomber over Hiroshima og Nagasaki. Civile døde i titusindvis. De mennesker der overlevede, lever med eftervirkninger af denne terrorhandling. På det tidspunkt var Japan i knæ. Men bomben skulle bruges som en magt - demonstration overfor USSR. I Korea krigen havde USA lært af Hitler hvordan koncentrationslejre skulle drives. Her fandtes tortur og terror både på civile og krigsfanger. Mange skulle bæres væk fra disse lejre. Man kan med fordel læse (Fangerne på Koje. Forlaget tiden 1953.) I Vietnamkrigen, havde USA også et anstrengt forhold til konventionerne og menneskerettighederne. Massakrer på civilbefolkningen, druknede landet i gift, så millioner stadig har, eller får misdannelser ved fødslen. Samt 2 3 millioner døde vietnamesere. I 1959 indledte USA en stadig gældende økonomisk blokade mod Cuba, samt utallige forsøg på at myrde Fidel Castro. Samt terrorisere den cubanske befolkning. Cubas revolution blev et håb for mange lande i Latin og Sydamerika. Dette lys skulle slukkes. Indonesien Under den vestreorienterede Sukarno, havde landet verdens største kommunistiske parti næst efter Sovjetunionen og Kina. Ved et USA støttet militærkup i 1965 kom antikommunisten Suharto til magten. For at sikre at Indonesien værdier var tilgængelig for private investorer, myrdede Suharto og USA godt en million kommunister og venstreorienterede. Siden har Suharto holdt sig ved magten, støttet økonomisk og militært af USA. Landet er den femte største olieproducent i verden, har store forekomster af tin, guld, sølv og diamanter. Chile: Demokratiet har USA det også svært ved, medmindre demokratiet tilbeder markedet og den rå kapitalismes hærgen. I 1973 væltede man den lovlig valgte regering med socialisten Salvador Allende som præsident. USA fik Pinochet indsat. Et rent rædselsregimente med tortur og terror herskede under hele Pinochets diktatur i Chile. Grenada: I 1979 kom Maurice Bishop til magten og etablerede et Marxistisk Leninistisk styre, som i samarbejde med Cuba begyndte at udbygge landets infrastruktur. Præsident Ronald Reagan mente at den lille østat Grenada var en trussel mod USA. 25. okt invaderede USA med 7000 soldater. Bernard Coard overtog magten. Bishop blev henrettet trods massive protester fra befolkningen. Hvordan kan en lille østat med indbyggere være en trussel mod USA? Nicaragua: En revolution i 1979 afsatte den mange - årige diktator Somoza. Daniel Ortega fra FSLN overtog ledelsen, og blev senere valgt. Somozas landbrugsjorde, samt ejendomme og industrier blev nationaliseret. Man startede en alfabetiseringskampagne og at genopbygge økonomien. I 1981 erklærede USA s præsident at han ville knuse 6 l Antifascistisk Forum februar 2015

7 Sandinisterne. Her blev de såkaldte contraer indsat, de terroriserede den nicaraguanske befolkning de næste seks syv år. I 1985 indførte USA handelsblokade og indefrysning af alle Nicaraguas værdier. I 1986 blev USA, som det hidtil eneste land, dømt for international terrorisme mod Nicaragua ved den Internationale Domstol i Haag. Reagans USA fortsatte krigshandlingerne i Nicaragua. Hertil kan vi lægge det til som de fleste af os kan huske: Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen og nu Ukraine, hvor USA, EU, NATO helhjertet støtter en kupregering med nazisters deltagelse, efter at have pumpet milliarder af dollars ind i landet for at få fjernet en lovlig valgt regering og præsident. Man har intet lært af historien. Listen er desværre lang, og pladsen lille. En anden nær dansk allieret er det zionistiske Israel, som også gør brug af tortur. Terroriserer hele den palæstinensiske befolkning. Israel accepter heller ikke internationale konventioner, folkeretten eller menneskerettighederne. Krig mod terror Busch erklærede krig mod terror er uendelig og barbarisk og hyklerisk (se ovenfor). Inden var det en politiopgave at bekæmpe terrorismen. I dag gør det såkaldte internationale samfund alt for at skabe nye terrorister. Dels gennem krige, dels ved at slå mistænkte/ formodede terrorister, samt en masse uskyldige mennesker ihjel ved droneangreb. Dels ved at USA flyver verden rundt for at kidnappe mennesker og føre dem til torturfængsler rundt omkring på jorden. Mennesker som er formodede terrorister. De bliver tortureret, men bliver aldrig stillet for en domstol, med mulighed for at forsvare sig selv. Efter at Danmark igen er begyndt at spille med musklerne er vi blevet fedtet godt ind i brud på menneskerettigheder, konventioner og folkeretten. Så tillader man sig endda at spørge, hvor alle de terrorister kommer fra? Hvor Talaban. Al Qaida og Islamisk Stat kommer fra. Det såkaldte internationale samfund har selv skabt dem. Søren Espersen er benovet over at USA har offentliggjort torturrapporten. Det viser det demokratiske USA s styrke. Hvorfor vil han så ikke sætte en undersøgelse i gang om Danmarks deltagelse i USA s overflyvninger, og landinger på dansk territorium? Eller en undersøgelse om vores deltagelse i krige i Irak og Afghanistan? At Søren Espersen blindt tror på alt hvad USA siger, er mildest talt naivt. At USA kunne lyve overfor en tæt allieret som Danmark, ligger udenfor hans fatteevne. At USA s løgne og fortielser gælder for alle, det viser whistleblower Edward Snowden og WikiLeaks afsløringer i stort omfang. Sæt gang i alle de undersøgelser der skal til, for at afsløre alle de svinestreger der er begået, gennem alle de krige, vi har deltaget i. Demokratiet under afvikling Som det ser ud i dag, så er terroristerne ved at vinde. Det har gennem alle tider været magthavernes ønske at kontrollere befolkningen, som f.eks. gøres gennem frygt og overvågning. I dag, med uendelige overvågningsmuligheder, gøres der alt for at beskytte befolkningen. Er det ikke demokratiets styrke, at der er forskellige ideer, og opfattelser? Det er ikke kun politikerne, der har skabt vores samfund. Havde man ikke haft gadens parlament, altså folks kamp for forandringer, havde vi ikke haft fagforeninger, løn og arbejdsforhold, vi kender i dag. Vi havde ikke haft dagpenge, eller et socialt system. Kvinder ville ikke have stemmeret. Homoseksuelle uden rettig - heder osv. Danmark ville aldrig være blevet betragtet som allieret med Hitlers modstandere, hvis ikke vi havde haft terroristerne, som regeringen kaldte modstandsbevægelsen. Terrorlovene har givet PET og FE uindskrænkede beføjelser til at overvåge hele befolkningen. Havde staten haft samme beføjelser dengang, som i dag, var de fleste smidt i spjældet, man havde skudt kommunister og socialister, eller mennesker, der har en anden opfattelse af demokrati. Fjern alle terrorlove. Det fører kun til et fascistisk samfund. Der findes kun en måde at stoppe terror på. Det er ved at stoppe imperialismen og kapitalens krige for at tilkæmpe sig verdens naturrigdomme. Samt sørge for en mere ligelig fordeling af verdens rigdomme. Antifascistisk Forum februar 2015 l 7

8 Ubærligt hykleri prins og minister i Saudi Arabien Af Tue Magnussen Kronprins Frederik og forsvarsminister Nicolai Wammen har brugt weekenden til at deltage i en ceremoni for den afdøde kong Abdullah i Saudi-Arabien. De var ikke alene: En række statsledere var til stede ved ceremonien, bl.a. den britiske premierminister David Cameron og den franske præsident Francois Hollande. Obama har forkortet sit besøg i Indien og er på vej for at hilse på Abdullahs lillebror og kronprins Salman bin Abdulaziz Al Saud, der har overtaget tronen. Den 90 år gamle konge døde klokken 01 natten til fredag d. 23. januar, efter flere ugers sygdom med lungebetændelse og blev begravet fredag. Lørdag afholdtes en såkaldt kondolenceceremoni for den afdøde saudiarabiske konge. Kronprins Frederik repræsenterede hoffet, mens Nicolai Wammen repræsenterede den danske regering. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor både regering og kongehus vil vise respekt for Abdullah. Ofte har man indtryk af, at danske svineproducenter og Carlsberg i højere grad end menneskerettigheder er bestemmende for dansk udenrigspolitik, men det kan ikke være grunden i det saudiarabiske tilfælde. Saudi-Arabien har et absolut udemokratisk, enevældigt, despotisk styre og er kendetegnet ved et totalt fravær af respekt for de mest basale menneskerettigheder: Bødler hugger hovedet af dødsdømte ved offentlige henrettelser og tyveknægte får amputeret en hånd. Tortur udøves systematisk af politiet. For tiden afstraffes systemkritikeren Raif Badawi med bøde, fængsel og 1000 piskeslag 50 slag hver fredag. Den ugentlige afstraffelse er i øjeblikket midlertidigt suspenderet, på grund af mandens helbred. Kong Abdullah var ikke alene Saudi-Arabiens mægtigste mand, men også én af verdens rigeste og mest magtfulde. Hans far, Ibn-Saud, grundlagde Saudi-Arabien opkaldt efter familienavnet i 1932 ved at besejre andre klaner på den Arabiske Halvø. Abdullah var den 10. søn af grundlæggeren og videreførte det måske mest brutale, menneske- og kvindefjendske styre uden nogen demokratisk åbning. Abdullah udpegede selv sin regering og gav sine slægtninge de fineste og mest magtfulde poster. Ganske vist gav han nyligt mænd stemmeret til lokale rådgivende forsamlinger, der skal gøre det ud for en slags lokalråd, og han lovede også for et par år siden, at kvinder ville få lov at stille op til valg til lokale repræsentationer. Udvalgte kvinder fik plads i en rådgivende forsamling uden lovgivende beføjelser, men i lighed med andre saudiske kvinder skulle de have deres mænds tilladelse til at færdes uden for hjemmet og de måtte ikke selv køre bil til og fra parlamentet. De måtte dog vente på, at der blev bygget en særlig indgang, for kvinder må ikke gå samme vej ind som mænd. Også saudiske mænd blev brutalt undertrykt: de få kritikere af kongehuset blev censureret og indespærret. Religiøse mindretal blev chikaneret og forfulgt. Ethvert tilløb til protest og oprør i den østlige del af landet med et stort shiitisk mindretal blev konsekvent og brutalt holdt nede. Udenlandske gæstearbejdere stod for arbejdet med at bygge motorveje og paladser uden overenskomster, uden ret til tillidsmænd, uden politisk eller religiøs frihed. Abdullah fastholdt Saudi-Arabiens tradition for at undertrykke kvinder, offentlige halshugninger og afskæring af hænder på mistænkte kriminelle og oppositionelle, der anfægtede kongestyrets udlægning af islam. Han lod i foråret 2011 mere end tusind saudiske soldater rykke ind i nabolandet for at hjælpe sin slægtning, kong Hamad al-khalifa med at knuse et oprør for demokrati i Bahrain angiveligt en mærkesag for dansk udenrigspolitik. Det var Kong Hamad al-khalifa dronning Margrethe hædrede med en høj orden umiddelbart før demonstrationerne og utilfredsheden med regimet brød løs og nedskydningerne, massefængslingerne og torturen gik i gang bl.a. af demokratiforkæmperen Abdulhadi Alkhawaja, der er dansk statsborger. Siden en demonstration i det arabiske forår i april 2011 har han været fængslet og er idømt livstidsstraf som en af lederne i protesterne. Andre er myrdet, dødsdømt eller fængslet. Mange er lemlæstet og tortureret af det brutale regime, som tilkaldte den saudiarabiske hær for at knække demonstrationerne og modstanderne af det enevældige kongedømme i Bahrain. Hvad stiller Danmark op, når Danmarks allierede på den allermest middelalderlige vis benytter et religiøst rets - system til at bekæmpe ytringsfriheden Saudi Arabien er både USAs nærmeste allierede og en af Danmarks partnere i luftoperationerne mod ISIL (terrorbevægelsen Islamisk Stat). I Saudi Arabien er frihed at ligne med et forbudt fremmedord eller "en by i Rusland". Mere middelalderligt styre end det saudiarabiske kan næppe findes. Saudi Arabien er ikke det eneste land i den arabiske verden eller globalt, der spærrer kritikere 8 l Antifascistisk Forum februar 2015

9 inde og krænker en række menneskerettigheder, men det er måske det værste. Udenrigsminister Martin Lidegaard (R) lægger vægt på, at koalitionen mod ISIL ikke blot er vestlig, men også omfatter muslimske arabiske lande, men alligevel er hykleriet ubærligt, som forfatteren Knud Vilby nyligt udtrykte. Under bare nogenlunde normale omstændigheder ville en dansk regering have behov for at kræve et minimum af anstændighed af en allieret i kampen mod ondskaben. Amnesty International og dansk PEN har flere gange nyligt kaldt til protest og demonstration foran den saudiske ambassade i København, som del af en massiv international kritik for piskningen af demokrati-forkæmperen Raif Badawi. Den danske regering har været aldeles tavs, selvom man i regeringsgrundlaget fra oktober 2011 bryster sig at ville fremme menneskerettighederne. Derfor er det godt, at Nikolaj Willumsen for Enheds - listen straks udtrykte sin forundring over kronprinsens deltagelse. Men især regeringen og udenrigsministeren bør forklare, hvad der kan afstedkomme, at man overhovedet gennem en dansk deltagelse vil legitimere et så blodbesudlet og menneskerettighedskrænkende saudi arabisk styre. Ved at sende både kronprins og minister til Saudi Arabien for at vise despoten respekt lader man hånt om såvel menneskerettigheder som al anstændighed. Hykleriet er ubærligt! Rosa Luxemburg (5. marts januar 1919) var en polsk-tysk socialistiskpolitisk tænker, der i starten af det 20. århundrede kritiserede den reformisme, det tyske socialdemokrati var slået ind på. Hun stod i 1919 sammen med bl.a. Karl Liebknecht og Franz Mehring og gruppen Spartakisterne bag den socialistiske november - revolution, der kostede hende livet. Antifascistisk Forum februar 2015 l 9

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET:

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET: LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET: Leder: På vej mod katastrofen? Krummerne fra de riges bord Antifascisme er selvforsvar Danmarks Radio demokrati ytringsfrihed En oprustet fattiggård Med mennesker EU-valg

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: Der var et yndigt land Det er nu, det gælder: Tag parti I dag ved afgrundens rand i morgen et skridt videre I den bedste sendetid Tænk, hvis nogen havde lært noget...

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2014. SIndhold:

Nr. 1. Januar kvartal 2014. SIndhold: SIndhold: -Leder -Harald Herdal -Rascismefri by -Hvad er Rascisme Fri By -The whistle is blowing in the wind -Magtens stemme -En vigtig forskel -Portræt af en tragikomisk og farlig højreorienteret korsfarer

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul

Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul FRA INDHOLDET: Leder: Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul Generalforsamling i Antifascistisk Forum Kære Morten Bødskov... Helvedes forgaard Gestapo på Staldgården Afrikas sidste koloni Demokrati

Læs mere

Indhold: Leder. 1. maj-tale fra Aarhus. Krisens bagmænd PET. Villys slagsang. En arbejderpiges fortælling. Hadets natur. Mindeord.

Indhold: Leder. 1. maj-tale fra Aarhus. Krisens bagmænd PET. Villys slagsang. En arbejderpiges fortælling. Hadets natur. Mindeord. Indhold: Leder 1. maj-tale fra Aarhus Krisens bagmænd PET Villys slagsang En arbejderpiges fortælling Hadets natur Mindeord Nordkorea Korsriddere anno 2012 Rusland Rød sommerlejr Søllerødgade plakat Bagside

Læs mere

Sikkerhedsnettet røget

Sikkerhedsnettet røget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2011 Sikkerhedsnettet røget De borgerlige forlig har cementeret uligheden i Danmark n Efterlønsreformen, der blev aftalt mellem regeringspartierne, Dansk

Læs mere

Begyndelsen til enden på USA s dominans

Begyndelsen til enden på USA s dominans INTERSOL NR. 114 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY August 2013 Begyndelsen til enden på USA s dominans For at slippe ud af hængedyndet i Afghanistan er USA er nu nødt til at føre forhandlinger

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 26 5. årg. 2001 22. december - 4. Januar. Nytårsbudskab TEMA: TERRORKRIG 2 - ISRAEL MOD PALÆSTINA

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 26 5. årg. 2001 22. december - 4. Januar. Nytårsbudskab TEMA: TERRORKRIG 2 - ISRAEL MOD PALÆSTINA KOMMUNISTISK POLITIK Nytårsbudskab Og aldrig skal kaoset knægte vor jord, hvis din hånd vil gribe om rat og om ror. Bruxelles, EU-topmødet 14.12.01 Oskar Hansen Nr. 26 5. årg. 2001 22. december - 4. Januar

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Collage: Michael Dickinson Carnival of Chaos HILSEN FRA DET HVIDE HUS Nr. 4 9. årg. 2005 18. februar - 3. marts Støttepris 12 kr. TEMA: HISTORIESLUT? Foghs dagsorden s. 2 Åbent brev

Læs mere

30.000 000.000. til jobs, sundhed. ikke til kampfly. uddannelse & velfærd FRIT PALÆSTINA DERFOR SKAL DU VÆRE I FAGFORENING 1989: FØR STORMEN

30.000 000.000. til jobs, sundhed. ikke til kampfly. uddannelse & velfærd FRIT PALÆSTINA DERFOR SKAL DU VÆRE I FAGFORENING 1989: FØR STORMEN [Nummer 340 22. august, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] 30.000 000.000 til jobs, sundhed uddannelse & velfærd ikke til kampfly Alle folketingets partier undtagen Enhedslisten vil købe 30 nye kampfly

Læs mere

For døve LO øren I LO erkender cheføkono-

For døve LO øren I LO erkender cheføkono- Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2014 Danmark er bagud Både i løn- og jobudvikling halter Danmark bagud for Norge og Sverige n Den politiske debat i Danmark handler meget om konkurrenceevne

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr. De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp

Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr. De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp Minearbejdere marcherer til Madrid 11. juli 2012. Foto Flickr/Victor Ferrer De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr.

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Fra demonstrationen Lad Gaza Leve København 17. januar 2009 FRIT PALÆSTINA! Nr. 3 13. årg. 2009 31. januar - 13. februar Støttepris 20 kr. TEMA: israel og modstanden Den forfejlede

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 12 UNIONS- DØD! FORFATNINGEN ER TEMA: FORFATNINGSDØD

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 12 UNIONS- DØD! FORFATNINGEN ER TEMA: FORFATNINGSDØD KOMMUNISTISK POLITIK Frankrig: NON! Holland NEE! UK: No referendum UNIONS- FORFATNINGEN ER DØD! Nr. 12 9. årg. 2005 10. juni - 23. juni Støttepris 12 kr. TEMA: FORFATNINGSDØD Mr. Yes, sir! s. 2 Nyliberalismen

Læs mere

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 6-7 Juni-juli 2011 PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget n I begejstringen over det borgerlige forlig med den sociale massakre frem

Læs mere

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN [Nummer 307 7. marts, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] GØR SOM EGYPTEN VÆLT LØKKE Nedskæringer og fyringer i det offentlige Minusoverenskomster Milliarder til bankerne og gaver til de rige Krig

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE!

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Foran indenrigsministeriet, Tunis, den historiske 14. januar 2011 REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Nr. 2 15. årg. 2011 21. januar - 4. februar Støttepris 20 kr. Tema: Tunesien - Den uventede revolution Retten

Læs mere

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013 Nr. 10 Oktober - november 2013 17. årg. Demonstration mod EU og militarisering ved Fredsfestival 2013 Århus den 5. november TEMA: Giv folketinget modstand! Patentdomstol og folkeafstemninger Danmark i

Læs mere

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2 [Nummer 331 22. august, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STOP RÆSET MOD BUNDEN WWW.SOCIALISTER.DK DEN EGYPTISKE REVOLUTION Egypten er en smeltedigle i øjeblikket - og vi har fokus på det i dette

Læs mere

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5.

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5. kampagneavis mod ulighed og racisme [Nummer 346 14. juli, 2015] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Gør som grækerne www.socialister.dk Løkke skal væltes! Den nye regering er en svag regering - men venstrefløjen

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Havnearbejdere i Strassbourg 16. januar 2005 EUROPAS ARBEJDERE SLÅR TILBAGE Nr. 2 10. årg. 2006 20. januar - 2. februar Støttepris 12 kr. TEMA: ANTIKOMMUNISME Den store parlamentariske

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere