Universitetsspecialer i historie 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetsspecialer i historie 2006"

Transkript

1 VED MARGIT HURUP GROVE Københavns Universitet Christian Vollmond: Historiedidaktik og almen studieforberedelse teori og praksis. En diskussion og vurdering af hvordan undervisningsmateriale inden for historieformidling konstrueres med henblik på den nye gymnasiereforms studieelement almen studieforberedelse, samt et forsøg på omsættelse af dette i praksis. Christian S. Larsen: Image og identitet. Er storytelling et brugbart redskab i studiet af virksomheders historie? Michael Lindegaard Andersen: Copyright og forfatteren en kulturhistorisk undersøgelse af den moderne forfatteridentitets fremkomst. Niels Bo Frank Christiansen: Captain America Complex Theory Zealous Nationalism eller Prophetic Realism. Steven S. Wensley:»I Skyggen danser myggen«. Hvordan kan vi vurdere Hollywoods spillefilm ud fra en faghistorisk kontekst? Kristoffer Vahl Møller: Amerikanske myter og amerikanske krigsfilm. En undersøgelse af, hvordan amerikanske nationale myter bliver formidlet gennem amerikanske krigsfilm og dermed potentielt medvirker til et amerikansk erindringsfællesskab. Trine Halle: Frilandsmuseets interiørprincipper igennem 105 år. Den imperfekte illusion? Gustav C.R. Henningsen: Ærekrænkelse en mentalitetshistorisk analyse. Kristoffer Holm: Gymnasiereform og historieundervisning didaktik, læringsteori og historieopfattelser. Anne Overgaard Jørgensen: KROPPEN. Essens eller konstruktion. Kropsopfattelser i nyere dansk og angloamerikansk kvindehistorie, kønshistorie og mandehistorie. Kåre Månsson: Gymnasieelevers historieforståelse en teoretisk og praktisk undersøgelse af gymnasieelevers historieforståelse. Lene Rasmussen: Superman: Tegneserien, Superhelten og Den amerikanske jøde. Sofie Christine Fribert: On Time en webapplikation til brug i gymnasieskolens historieundervisning.

2 332 Margit Hurup Grove Rasmus Juel Jensen: Liberalisme og Menneskerettigheder Præmis eller Paradoks? Susse Christensen: Sallust og historiens nytte. Theis Jacobsen: Esangelia. Jesper Christian Mørch: Pompeji. En analyse af den pompejanske elites økonomiske interesser. Lisa Petersen: Redacta in formam Provinciae Arabia. En undersøgelse af det romerske forhold til Nabatæerriget som produkt af romersk ekspansions- og klientpolitik i Mellemøsten. Mikael Kristian Hansen: Valdemar Atterdags og Margrethes udenrigspolitiske relationer til den Tyske Orden Trine Rohrberg Petersen: Valdemar Atterdag og Rigssamlingen Nogle betragtninger over hans første 20 år ved magten. Lene Jul Sørensen: Christian III og magteliten En undersøgelse af den tidlige adelsvældes elitegrupper. Troels Ken Pedersen: Identitetspolitik og administration på Sicilien i det 12. årh eller hvordan man ikke skal indrette et multikulturelt samfund, hvis man vil slippe for 30 års borgerkrig. Rasmus Rosengaard: Pestens paradigme. Fra fødsel til fald. Anja Daugaard Jensen: Uden for Murene? En undersøgelse af Æbelholt Klosters relationer til det omkringliggende samfund. Anders Bank Lodahl: Med korset mod magten. Danske korstog som politisk instrument ( ). Lars Eskildsen: Martin Luther Guds vagthund på jorden. En undersøgelse af reformatoren Martin Luthers to-regimentelære og hans rolle som rådgiver for den politiske magt. Bo Halskov Stage: Den nordiske intervention i 30-årskrigen. Marie Louise Koch: Candide et cavte. Overhofmarskal A.G. Moltkes muligheder for magtudøvelse under Frederik V. John Christiansen: Kieler Omslag. En analyse af pengemarkedet i Kiel i det 16. og 17. årh. Mads Neuhard: Dødelighedskrisen en historisk konstruktion. Træk af dansk befolkningsudvikling fra Christian Riis Stenby: Kompagni, Koloni og Korruption. Dansk Statsdannelse Camilla Boisen: Delicate Balances. Preserving the Commonwealth of Europe. Edmund Burke, the balance of power and the case for intervention in the French Revolution. Kristian Westerdahl Nielsen: Neither our Wish nor our Work. En belysning og vurdering af Storbritanniens udenrigspolitik for Spansk Amerika i perioden

3 333 Peter Wessel Hansen: Nærings Seyl og Modgangs Speyl. Almissekulturen i oplysningstidens Danmark med særligt henblik på København. Miriam Hvid:»Dend Arme Blancke Slave«: Servinge og straffefanger i Dansk Vestindien Per Frandsen: Ludvig Nicolaus Scheele. Embedsmand og politiker. Anders Peter Hansen: En mikrohistorisk undersøgelse af uærlighed i tallets Danmark med særligt henblik på cases om natmænd i communitiet Nakskov i perioden fra Sophie Blønd Vestergaard Hansen: Landboreformer: Forskning og fremstillinger. Annie Mølgård: Sjælland 1807 den engelske okkupation. Thomas Olesen: Danmark, USA og England Et komparativt studie af neutralitetspolitikken under Revolutions- og Napoleonskrigene. Michael Dupont Rasmussen: Den litterære topografiske tradition i Danmark med særlig vægt på perioden Massimiliano Vacis: Tuberkulose i Danmark En historie om meninger omkring en sygdom i forandring. Stine Silke Yet Ferslev: Mådehold med måde. En analyse af en sundhedsopfattelse ca Anna Sommer Møller: Ligbrænding eller begravelse? Debatten om ligbrænding i Danmark ca Knud Arne Petersen: Danske Søfragter : Kul og korn over Nordsøen. Kirsten Benn Lykkebo: Skrofuløse børns ophold i Snogbæk. En mikrohistorisk undersøgelse af helbred og vækst blandt udvalgte københavnske børn i perioden Kirsten Madsen: Kommunen i front. Tårnby Kommune fra 1904 til Historien om lokaldemokratiet og beboerne. Sanne Stilhof Sørensen: På sporet af en stationsby i Nordvestsjælland. Stationsbyens opståen og vilkår belyst gennem stationsbyen Svinninge. Rami P. Zouzou: Syrien Magtkamp i et fragmenteret regime. Tove Jensen: Bygningsfredningsloven af 12. marts Leah Porse Rasmussen: Den danske reaktion på den Russiske Revolution fra kejserdømmets fald 1917 til freden i Brest-Litovsk marts Rie Hultqvist Visby: Det lyder som et eventyr Om formidlingen af historien om genforeningen af Sønderjylland i danske skolebøger. Stella E. Borne Mikkelsen: Fra København til Storkøbenhavn

4 334 Margit Hurup Grove Kaare Ward Jensen: Venstres Ungdom og nazismen. En undersøgelse af VU s ideologiske udvikling og resistens mod antiparlamentarismen i perioden Rudy Nielsen: Demokratiets fald i Spanien og Chile. En komparativ afhandling om de forhold, der førte til, at de to lande i henholdsvis 30 erne og 70 erne fik militært styre. Mads Blom Andersen:»At genskabe tidligere tiders dybe Følelse af Samhørighed mellem Mand og Muld«. Et studie af landbokultur og højreradikalisme i Landbrugernes Sammenslutning Ulrik Leth: En undersøgelse af Finlands position i forhold til Tyskland og Sovjetunionen Herunder en redegørelse for forholdet imellem Tyskland og Sovjetunionen i samme periode, samt de dertil nødvendige inddragelser. Henriette Kragh Jacobsen: Fredensborg skole Et lokalhistorisk bogmanuskript. Bettina Jensen: Historieundervisningen i den lærde skole Tollef Vindegg Mjaugedal: Skøre konstruktioner. Psykiatri og strafferet Henning Bønnelykke Sørensen: Husmændenes Historie i Danmark med hovedvægt på Statshusmandslovene af 1899 og Sarah Giersing: Orgasmens utopi en analyse af den danske Sexpolgruppes idelogi Jørgen Ejlerskov: Frihedsrådets politiske styrke fra folkestrejke til befrielse. Jens Tvede Andersen: Genopbygningen af det tysksprogede skolevæsen i de sønderjydske landsdele efter 5. maj Den officielle danske indstilling Kommissionsarbejdet Mindretallets forhåbninger og argumentation. Troels Bryder: Tyske gerningsmænd og tyske ofre. En undersøgelse af den offentlige erindring om de tyske ofre, som den kommer til udtryk i den tyske efterkrigslitteratur. Niels Christian Rullmann: Die politische und mythologishe Provenienz des Nationalsozialistischen Antisemitismus. Thea Rødgaard Andreasen: Aufbau Ost. Morten Larsen: En stadig løbende fægtning. Danish Arctic Contractors og det danske arbejde på forsvarsområderne i Grønland Noa Agnete Metz: Til fælles bedste En undersøgelse af fransk-israelske relationer i perioden Jonas Niklas Grunnet Brethvad: Da militæret gik til filmen. En undersøgelse af samarbejdet mellem private filmselskaber og militære myndigheder i perioden

5 335 Lene Brock: Industrirådets rolle i bistandspolitikken Morten Kristian Hansen: Den økonomiske krise i Danmark i 1970erne. En undersøgelse af Socialdemokratiets definitionsmagt og dens betydning for den økonomiske politik. Thomas Doering Jensen: Fællesskab og enegang EFs anerkendelse af Slovenien og Kroatien den 15. januar Kasper Schnell: Den amerikanske myte i det 20. århundrede. Marianne Horsebøg Myrup: Humanister i det private erhvervsliv Bjarke Heine Ledskov: Demokratiseringen af Spanien efter Franco sammenlignet med demokratiseringen af Portugal og den 2. republik i Spanien. Marie Skouenborg: Brødre eller modstandere? EU s og USA s miljøpolitik fra 1960 erne til det 21. århundrede. Troels Riis Larsen: Energipolitikkens betydning for USA s udenrigspolitik efter den kolde krig ( ). Søren Lindeval Kristiansen: Amerikansk udenrigspolitik efter den Kolde Krig brud eller kontinuitet? Rolf Mortensen: Religion og racisme i Namibia. Kirkens forvandling En undersøgelse af ideologi og teologi i Namibia. David Højer: I Danmarks interesse. Danmarks og FN s fredsbevarende operationer Jesper Andkjær Larsen: Venstresocialisternes demokratiopfattelser. En analyse af VS s demokratidebat samt komparativ analyse af SF s og VS s opfattelser af demokrati. Lasse Borch: Det russiske partisystem En analyse af partiernes manglende integration i de politiske institutioner. Claus Kjersgaard Nielsen: Privatiseret udenrigspolitik? Biafrakrigen og dansk nødhjælp. Chris H. Larsen: Tiden arbejder for os. Danmarks Kommunistiske Parti og Vietnamkrigen Caspar Strand: Netværksindflydelse, korporatisme og demokrati. En undersøgelse af samspillet imellem den danske stat og Mellemfolkeligt Samvirke i forhold til etableringen og varetagelsen af dansk udviklingsbistand fra Martin Dahl: Den danske debat om anerkendelsen af DDR i 1960 erne. Flemming Machholdt: Socialdemokratiet og Mellemøsten En analyse af Socialdemokratiets stillingtagen til og politik over for den israelskarabiske konflikt i perioden Ivan Lopez Garrido: Pionererne på Christiania. En undersøgelse af fristaden Christianias relation til den amerikanske Frontiermyte i pionertiden

6 336 Margit Hurup Grove Lasse Lenschau Johansen:»Grib De Store og Slip De Små«kinesisk industripolitik efter 1980, vurderet i internationalt historisk perspektiv. Jonas von Freisleben: The United Nations Security Council and the»new World Order«. A Historical Analysis of the Superpowers Use of the United Nations Security Council during the Endgame of the Cold War Anne Kirstine Hyldgaard Trauelsen og Jakob Bo Nielsen: For en global sikkerhed. Fredsbevægelsen Nej til Atomvåben i Danmark Vanessa Worsøe Ostenfeld: Bro eller barriere til Mellemøsten? Tyrkiet i Mellemøsten, med særlig focus på 1990erne. Sigrid Bang-Nielsen: Det historiske forhold mellem puritanerne og amerikansk selvforståelse. En historisk analyse og diskussion af amerikansk puritanismeforskning. Camilla Winther: Den amerikanske patriotisme under pres En analyse af American Defense Society og National Security League og deres reaktion på udfordringer af den nationale bevidsthed. Anna Høgh: Den amerikanske drøm i tale. En kritisk undersøgelse af valgkampen Carter vs. Reagan i Kamilla Ekholt Christensen: Medier i Rwanda en analyse af mediernes placering i de politiske processer før, under og efter folkedrabet. Anders Schultz: En diskursteoretisk tilgang til forståelsen af sammenhængen mellem den zionistiske og israelske historie og Israels afgørende beslutninger vedrørende Oslo-fredsprocessen mellem Stine Neerup: Negotiating Immigration Policy. A Historical-Comparative and Theoretical Analysis of the EU s Immigration Policy Martin Ladefoged: EF s udvidelse med Grækenland, Portugal og Spanien set i et integrationsteoretisk perspektiv. Niels Geckler: Falck museets udstilling sæson 2006 arbejdsrapport fra opbygningen af en virksomhedshistorisk udstilling. Rie Toldam Knudsen: Industrikultur på tour. Et formidlingsspeciale om udarbejdelsen af en vandreudstilling til Industrikulturens År Lars Bro Nilsson: Ruslands udenrigspolitik i forhold til Europa under Putin. Aarhus Universitet Lærke Hvid Pedersen: Konstruktion af identitetskategorier under det konsoliderende naturvidenskabelige paradigme. Morten Sejer Sørensen: Amerikanske myter i krigsfilm. Søren Jensen: Fra demokrati til fascisme. En analyse af fem udviklingsteorier eksemplificeret ved Italien og Tyskland.

7 337 Søren Harpøth Baltzersen: Forbedringstankens historie den medicinske straffeideologis oprindelseshistorie. Christian Hougaard Nielsen: Psykohistorie en videnskabsteoretisk analyse og perspektivering. Søren Tange Rasmussen: De tidligere koncentrationslejre i Tyskland og erindringssteder for nazismens ofre imellem ihukommelse og historisk formidling. Louise Kjul Seitzberg: Frenologi, en ny videnskab i en brydningstid. Benjamin Kristensen: Bystater og pirater en undersøgelse af bystaterne Athen og Rhodos og deres forhold til piratfænomenet ca f.kr. Thorleif Rytz Gotved: Den romerske arv. En analyse af det romerske imperiums betydning for dakerne og deres rumænske efterkommere. Anders Hell Hansen: En komparativ analyse af Tempelherreordenen og Johanitterordenen og deres roller i Det Hellige Land med særligt henblik på de økonomiske og politiske forhold i perioden Tine Hoffmann Hansen: Herrerne De Ni, ledere og beskyttere af Sienas kommune og befolkning. Den politiske og sociale udvikling i Siena ca , med særligt henblik på årsagerne til De Nis fald i Trine Gjesing Antvor: Adel, kirke og konge. En undersøgelse af ejendomsfordelingen i Thy og Hanherred 1568 med tilbageblik til 1536, samt noget om bebyggelsesudviklingen i området Klaus Tolstrup Petersen: Det danske maison militaire du Roi de danske gardeenheder mellem hof og hær i perioden Jørgen Mührmann-Lund: Oprøret i Sæby en undersøgelse af embedsmandsvældens politiske kultur. Nina Seirup: Kongernes Købstadsbesøg. Komparativ analyse af Frederik V, Christian VIII og Christian X s besøg i jyske og slesvigholstenske købstæder Lene Barner Nielsen: Fra luthersk præsteskole til humanistisk embedsmandsskole sekularisering af den lærde skole omkring år 1800? Jeppe Klok Due: Købstadsindustriens udvikling En kvantitativ analyse på grundlag af fabrikstabellerne. Henrik Louring: Nedslag i alderdommens historie politiske og medicinske iagttagelser fra 1800-tallet til 1980 erne. Signe Sørensen: Geografisk held og billige resurser? En redegørelse for og diskussion af Kenneth Pomeranz The Great Divergence med særligt henblik på den nye verdens rolle for industrialiseringen af Storbritannien.

8 338 Margit Hurup Grove Manon Kirsten Lüttichau:» et liv mellem Øgler og Drager«. Skilsmisse og ægteskab med særligt henblik på Fyn. Kristian Torp Olesen:»Church Missionary Society og Yorubamissionens formative stadier en empirisk undersøgelse af et britisk missionsselskabs metoder og strategier anvendt i omvendelsen af Yorubafolket i Badagry i perioden Anne Gløvermose Nielsen:»At skrive som en mand«en kønsteoretisk analyse med Amalie Skram som et eksempel på en gennembrudsforfatterinde fanget i et skisma mellem værk og liv. Steffen Knudsen: Fra moralske hospitaler til kriminologiske laboratorier. En diskursiv analyse af udviklingen i fængselsvæsenet og synet på forbryderen i perioden Thorkild Nielsen: Husmænd og Velfærd. Sociale aspekter i dansk jordpolitik Esben Krogsgaard: Ulfborg Skytteforening En udveksling mellem det nationale og det lokale. Søren Sørensen: Den politiske genopbygning af de amerikanske sydstater efter borgerkrigen. En historiografisk oversigt over Reconstruction-litteraturens vigtigste forskningspositioner med særligt henblik på periodens forfatningsændringer. Mads Gellert Madsen:»Der er langt hjem til Sønderjylland«Sønderjydske krigsfanger i Rusland under den Første Verdenskrig. Kim Møller: Dansk Islamforskning Signe Liliendahl Andreasen:»Hold sammen Landmænd! Forener Eder hele landet over!«en komparativ analyse af debatterne om oprettelserne af Horsens Andelssvineslagteri i 1887 og Skanderborg Andels-Svineslagteri i Thomas Høxbro Mørk: En ny Tids Krav den københavnske legeplads fremvækst og etablering fra som et kulturelt udviklingsrum mellem samfund og individ set i civilisationens perspektiv. Jesper Stisen: Magdalene Lauridsen en pioner blandt pionerer. En biografi om Magdalene Lauridsens liv og virke i husholdningens tjeneste fra Marie Bang Bebe: Religiøse strømninger i Herning omkring år 1900 med fokus på Indre Mission og grundtvigianismen. Niels Knudsen: Tugt eller resocialisering? En undersøgelse af Horsens tugthus med særligt henblik på en afdækning af diskrepansen mellem teori og praksis samt dens effekt på resocialiseringen. Lars Holmgaard Bak: Komiteen for Erhvervelse af Dybbøl Skanser en iscenesættelse af et dansk erindringssted. Dennis Bertz Thygesen: Mellemkrigstidens idrætsliv i Haderslev kommune.

9 339 Jesper Qvistgaard: Tilgange til historien: Betydning og konsekvenser. En diskussion af kvaliteter ved forskellige tilgange til historie på baggrund af en analyse af tre tilgange til stalinismen i Sovjetunionen i 1930 erne. Jonas Sivertsen: Antisemitisme i Tyskland Ideologi, propaganda, forbrydelse. Anna Wowk Andersen og Karen Jermiin Nielsen: Disse sager er jo særligt for kvinderne Kvindelige politikere i kommunalbestyrelser og Rigsdag i første halvdel af det 20. århundrede. Jacob Kristoffer Kjær: Det konservative Folkepartis forsvarspolitik i perioden Joachim Gosvig Futtrup: Elendige Tider. Venstre og landbrugets højrefløj Brit Bruun Metzdorff: Produktionen af danske spillefilm under besættelsen Linda Ahrendt Laursen: Mælkeloven af Rationalisering af mejerier og mejeriudsalg i Århus. Anne-Louise Kleberg Joël: Sprogprofeten. En analyse af arbejdsforholdet mellem Dr. Giuseppe Gangale og den rætoromanske forening Lia Rumantscha i årene Kristen Hansen: Danmark i perioden Som den fremgår af bøger anvendt i folkeskolens historieundervisning i perioden fra Thomas Norskov Kristensen: Kampen om Just Compensation En analyse af skibserstatningssagen og dens udenrigspolitiske betydning for forholdet mellem Danmark og USA. Ole Hell: Det tyske mindretal i Haderslev under besættelsen en motivanalyse af mindretallets væbnede kollaboration og angivervirksomhed. Tue Raphael Hansen: Fortrængningens pris. Historien om besættelsestidens likvideringer. Dan Mikkelsen: Besættelsen set fra Hads Herred en totalhistorie om tiden Martin Jensen: Grænserevision eller mindretalspolitik den politiske strid om Sydslesvig og dens betydning for udformningen af den danske Sydslesvigpolitik Trine Villumsen: Dansk politik i forhold til Israel-Palæstina konflikten Brynjolf Skaalum: Grønlandspolitikken Undersøgelse og analyse af grønlændernes formelle politiske rettigheder og reelle indflydelse på centrale aspekter af grønlandspolitikken. Lars J. Jensen: Danmarks forhold til USA efter den kolde krig.

10 340 Margit Hurup Grove Camilla Bonde Pedersen: Fremtidens Danmark Socialdemokratiets efterkrigsprogram. Majbrit Holm Grenaa: Danmark dejligst. Træk af fremstillingen af Danmark i Turistforeningen for Danmark og Danmarks Turistråds brochurer Mette Hedegaard Rasmussen: Lille land i en stor verden Danmarks udenrigspolitik Konsekvenserne af Danmarks besættelseserfaringer under 2. Verdenskrig for landets internationle image og politik i den tidlige efterkrigstid. Mathias Hede Madsen: The Lion, the Witch and the Wardrobe. Institutional Capability and Economic Change in Syria. Anette Kjeldgaard Nielsen: De glade Ungarnsdage? En analyse af modtagelsen af de ungarske flygtninge i Line Asp Hansen: Skoleloven af Debat, ideologi og strukturelle forandringer. Bo Grønlund Andersen: Danmark og Sovjets invasion i Tjekkoslovakiet i foråret Aktiv værdipolitik eller passiv tilpasning? Jakob Bang Jørgensen: Foråret i Prag En analyse af Danmarks politik i forhold til det politiske tøbrud og den efterfølgende invasion i Tjekkoslovakiet i Kasper Just Thomsen: PCI og den røde terrorisme. En analyse af PCI s holdninger til og politik over for de Røde Brigader i perioden Simon L. Christiansen: Aldo Moro. En historisk analyse og diskussion af årsagerne bag Aldo Moros død i Kasper Mogensen: Integration på arbejdsmarkedet Problemstillinger, som integrationsprocessen af nydanskere rejste her i Danmark fra 1960 erne og frem til år 2000 med hovedvægt på 1990 erne. Grete Korsgaard Andersen: Hjælp til Nicaragua: En analyse af karakteren af og motiverne bag den danske bistand til Nicaragua Jacob Kristensen: Føderalismen og den europæiske integrationsproces. Søren Ørum Schmidt: Folkeskolens udfordringer i 1990 erne med fokus på Århus Kommunale Skolevæsen. Pernille Keum Hjort Møller: Holdninger til arbejde ( ). En livsformsanalytisk bearbejdning og fortolkning af kvantitative data. Gry Kappel Jensen: Nationalisme og fremmedmodstand. En undersøgelse af den nationalistiske fremmedmodstand i Danmark specielt med henblik på Den Danske Forening Jonas Kusk Mikkelsen: USA s politik overfor Saddam Husseins Iraq. En undersøgelse af motiver, hensyn og strategier bag USA s Iraq-politik fra

11 341 Sara Nielsen: Faxe-Jyske/Bryggerigruppen A/S Hans Henrik Henriksen: Reagan-administrationen og USA s fremtidige magtressourcer. Jens Villumsen: Krigen imod Irak. Olie eller masseødelæggelsesvåben? En motivanalyse af Bush-administrationens beslutning om at invadere Irak. Malene Thygesen: Økonomiske reformer i Kina og Sovjetunionen/Rusland: Komparation, fortolkninger, historisk ramme. Jeanett Beckmann: Formel og uformel kvalificering i Kina en undersøgelse af læringserfaringerne hos kinesiske funktionærer i en udenlandsk ejet virksomhed i Wuqing. Henrik Sølvbjerg Pahus: Vejen mod Arla Foods MD Food s fusioner med Kløver Mælk og Arla. Syddansk Universitet Odense Bente Hasselbalch: Industriens kulturhistorie på museum. En analyse af to kulturhistoriske museers formidling heraf. Christine Knuth: Femtekolonnevirksomhed, et nyt begreb i dansk ret. Bolette Marie Kjær Jørgensen: Nationbuilding, historiebevidsthed og forbrugerkultur i USA. Christina Spanggaard og Dorte J. Vinsten Madsen: Krop og sundhed i et ordensperspektiv. En komparativ analyse af den tidlige modernitet og senmoderniteten. Camilla Elsberg Pind: Tokulturelle elevers deltagelse og læring i praksis-fællesskaber i det almene gymnasiums historieundervisning. Rudi Lauridsen: Historiebevidsthedsbegrebets udvikling. En undersøgelse af historiebevidsthedsbegrebets udvikling og brugen af begrebet i det almene gymnasium. Lene Palle Hansen: En ny udstilling af Willemoes-samlingen en socialsemiotisk tilgang til kommunikation og implementeringen af en kommunikationsplanlægningsmodel til udformningen af et bud på en ny udstilling af Museerne på Vestfyns Willemoes-samling. Tine Rosengreen Pallisgaard: Familien Hansen-Mengers. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af en dansk udvandrerfamilies brevveksling. Freja Schloss: Uddannelseseksplosionen i Danmark En analyse af årsagerne til den stigende gymnasiefrekvens. Charlotte Nellan Rabjerg:»Danmarks styrelse lå i kvindehånd.«en undersøgelse af, hvorledes kvinderne indgik i magtstrukturen i Danmark Mikkel Anders Nielsen: På sporet af nationalkirken.

12 342 Margit Hurup Grove Sidsel Ørskov Nielsen: Kirken som Herremand. En undersøgelse af forholdet mellem konge og kirke i Danmark under Erik Menveds regeringsperiode Petur Petersen: Nordboerne i Nordatlanten i Middelalderen. Rune Christiansen: Under Kompagniets Diwani. Det Britiske East India Company som regeringsmagt i Bengalen Bo Klembt Andersen: Forsømte børn og pekuniære interesser. En analyse af børneforsorgen i Odense i perioden Mette Fransiska Margaretha Seidelin: Da børn var medskyldige. Blodskamssager i krydsfeltet imellem lovgivning, retspraksis og seksuelle overgreb i Danmark Kaspar Tjalve: Monroe-doktrinen, the Platt Amendment og the Roosevelt Corollary. Kontinuitet eller diskontinuitet i amerikansk udenrigspolitik. Kennet Larsen: Den stereotype polske arbejder en undersøgelse af den benyttede stereotypi omhandlende den polske arbejder i den offentlige debat i Danmark i forbindelse med»polakloven«af 1908 og Polens medlemskab af Den Europæiske Union Lone Askholm: Fysik i folkeskolen Anne Marie Overgaard: Kald og fag. Danske sygeplejersker udsendt af Det Danske Missionsselskab til Indien og Kina Martin Wittrup Sørensen: Socialdemokratiet er Danmarks bedste grænseværn. Et speciale om Socialdemokratiet og nazisme, Kristian Lau Nielsen: Margaret Thatcher og Europa en analyse og historisk perspektivering af Margaret Thatchers holdning til europæisk integration Jan Buchtik Nielsen: DKP og antisemitisme. En analyse af den kommunistiske partiavis Land og Folks dækning af skueprocessen mod Rudolf Slansky i Tjekkoslovakiet i Jakob Horn Jensen: Hvorledes forsøgte Deutsche Fernsehfunk at påvirke landets børn gennem børnefjernsyn i DDR. Rasmus Albrektsen: De danske højskoler i Wolfsburg og Salzgitter Louise Ejlskov Röhrig: Sønderjylland hvad kan det bruges til? En erindringspolitisk undersøgelse af den politiske og ideologiske instrumentalisering af Sønderjylland Mikael Christensen: Vejen, Sandheden og Livet i Japan. DMS arbejde i Japan fra Anders Kristian Bærholm Frikke: Amerikanske danmarksbilleder Interne amerikanske vurderinger af dansk politik under den kolde krig.

13 343 Kasper Hovgaard: Regionalpolitik en national opgave? Regionalpolitik som politisk begreb siden Egnsudviklingsloven af Kim Simonsen: John F. Kennedy og Berlin-krisen Ann Brinck: Højere uddannelse og regionalpolitik i den syd- og sønderjydske region Elisabeth Lollike Ørsted: Arbejdskraftindvandringen til Danmark med fokus på den økonomiske betydning samt den samtidige debat i Folketinget. Jens Gamauf Madsen: Sådan var kapitalismen. Danmark i Neues Deutschland Strategi, ideologi og propaganda. Sissel Bjerrum: Med fortiden som pejlemærke Om hvordan erindringspolitik indgik i formuleringen af dansk udenrigspolitik efter Den kolde Krig. Andreas Peter Fenger: Mellem orden og retfærdighed. Dansk deltagelse i militære interventioner i et folkeretsperspektiv. Jens Frost Thuelund: Vesttyskland og etableringen af det Europæiske Monetære System i skyggen af den faldende dollar og neutronvåbnet. Jacob Hempler: Tysklands og Storbritanniens holdning til tyrkisk EUmedlemskab i perioden Mick Ingeman Hartwig: Kampen om det afgiftsfrie salg i Danmark og EU, maj 1998 juli Tina Elbrønd Jakobsen: Tyrkiets tilnærmelse til EU. Påvirkninger af tyrkisk national identitet. Andreas Niels Halvor Jensen: Historielærerpraksis anno 2005/2006 set i lyset af Jacob Krummers: Tyrkiet og EU en diskursiv analyse af den tyrkiske EU-tilnærmelse Syddansk Universitet Esbjerg Trine Henriette Skovsbøl: Marius Salvius Otho. Jørgen Meitilberg: Færøsk national identitet. Susanne Rosendal Lauersen: Dansk og engelsk syn på Færøerne baseret på rejseberetninger i perioden Anne Husum Marboe: Liberalisering eller statskontrol dansk fiskeri i institutionelt perspektiv Christina Balslev Jespersen: Storken i Ribe: Turismens udvikling på erindringssteder i Ribe Nicolai Bonde Andersen: Det tolerante Danmark? En undersøgelse af forekomsten og karakteren af antisemitismen i de højreekstremistiske bevægelsers blade fra

14 344 Margit Hurup Grove Lasse Krongaard Nielsen: Kongemagt i Danmark? Det danske kongehus rolle og betydning i det moderne samfund. Rasmus Løjborg: Wahltag ist Zahltag. Analyse af tysk landbrugspolitik og CAP (den fælleseuropæiske landbrugspolitik) i perioden Roskilde Universitetscenter Jørn Peter Carlsen: Kulturel identitet og interkulturel kompetence. Nikolaj Hundborg: Historie som livsverden Familien erindrer. Lasse Højsgaard: Bror Klog og Bror Smart. Historievidenskabelig metode i journalistik. Randi Aggerholm Baasch: Et rum for erindring en undersøgelse af socialhistorisk udstillings-, erindrings- og identitetspolitisk funktion. Ditte Thomassen:»Det kristne billedforbud. En analyse af idolfaldsmotivet i højmiddelalderens Frankrig. Henrik Tuxen: Den Hvilende Kristus En symbolhistorisk undersøgelse af 1200-tallets danske korbuekrucifikser. Karen Marie Søby: Memoria-begrebet hos Thietmar af Merseburg. Emilie Larsen: Handskemagersagen synder eller syndebuk? Gitte Bergmann Hansen: Mellem barbarer og mennesker En undersøgelse af Jose de Acostas moralhistorie for Amerika. Pall Nolsøe: Efter døden lever dyden Historien om Magnus Hainason. Peter Henrik Bovin: En deskriptiv analyse af den tiltænkte betydning og funktion af Luthersk Missionsforenings højskole for foreningen. Allan Spangsberg Nielsen: Reform eller Revolution? MST Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra. Syed Irfan Gilani: Zakat Institutionen i Pakistan. Berit Mathiesen: Medbestemmelse i arbejdet. Stine Paus:»Hvad skal vi med endnu en komité?«en analyse af decentralisering og implementering af udviklingsråd i maya-landsbyer i Chichicastenago i Guatemala. Martin Sværke Petersen: Betydningen af folkeskolelærernes arbejdsbetingelser for det psykiske arbejdsmiljø. Mikkel Nygaard Kanst: Det psykiske arbejdsmiljø på Vestre Hospital. Keld Andreassen: Guidelitteraturen til Orienten et studie af 150 års orientalisme. Stine Holte Jensen: Fra historien til historier En undersøgelse af Nationalmuseets kulturhistoriske oversigtsudstilling»danmarkshistorier «fra konstruktion til realisering. Sine Lyndby Christensen: Er ærøboere danskere? Forestillinger om befolkningens tilhørsforhold på Ærø Lena Kyhn Andersen: På Grundtvigs måde.

15 345 Tenna Norring Skou: Mennesket i industrien en analyse af malerier og tegninger Henrik Tjørnelund: Medicin uden grænser Statens Serum Institut under besættelsen Et detailstudie. Morten Møller: Hvilken kommunist? Mogens Fog og kommunismens fascination Carsten Iversen: Vanvid, men ikke krig en analyse af Berlinkrisen 1948 set fra et dansk perspektiv. Morten Hjo Havn: For sent ude. Congress for Cultural Freedom i dansk sammenhæng Mikkel Elbek Linnet: Kejsergade-sagen. En undersøgelse af danske omnibusavisers mediering af en politisk skandale i Christoph Klinger: Eine Million Rote Rosen zum Dank Die Teilnahme dänischer Jugendlicher an den X. Weltfestspielen 1973 in Ost-Berlin. Helene Caprani Flensborg: Rød høst: Cubas økonomiske udvikling fra klassisk uland i 1959 til serviceeksportør Veneranda Kurubu: Burundis Historie. Paul A. Stacey: Statsdannelse i det nordlige Ghana. Ida-Kristine Appelquist: Udviklingen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU fra Geopolitiske begivenheder, statspræferencer og forhandlinger. Kain Victor: CIA and the Contras cocaine connection. Sigga Birkvad: Kampen om Christiania i og Kristian Gustavussen: Hvem sagde folkedrab? En undersøgelse af argumenterne for og rationalet bag udformningen af den internationale folkedrabslovgivning i lyset af eksklusionen af politiske grupper. Jesper Naamansen: Feltet for arbejdsløshedspolitik. En konkret analyse af kommunale indsatser over for kontanthjælpsmodtagere. Aalborg Universitet Casper Sonne Larsen: Fra ide til»sandhed«generationsmytens indlejring i det britiske erindringsfælleskab. Signe Stidsing Reher-Langberg: En undersøgelse af Vendsyssel Historiske Museums genstandssamling fra historisk tid og aktørerne bag. Anders Juul Lauesen: Det 5. Korstog. Rikke Mønster Olesen: Sankt Patricks Skærsild. Mie Marie Vinther Ellekilde: Pastoral omsorg i 1200-tallets Danmark baggrund og udvikling, med særlig vægt på pave Innocens III s betydning. Kristina Guldbæk: Reformationen i Danmark en undersøgelse af omstændighederne bag den katolske kirkes fald i 1536.

16 346 Margit Hurup Grove Trine Rasmussen: Adelens dannelsesidealer afspejlet gennem uddannelse af børn og unge Kim Iversen: Rådseliten i Randers og dens indflydelse på udnævnelserne til borgmesterposterne og rådspladserne. Thomas Skovsgaard Haugaard: Regional økonomisk og proto-industriel udvikling i England ca med særligt fokus på London, Liverpool og Bristol. Charlotte Grøndahl: Vestindisk Handelsselskab et billede på handlen med Dansk Vestindien under den Nordamerikanske Frihedskrig med fokus på modsætningsforholdet til den private handel. Jette Christiansen: Levevilkår i Vendsyssel i 1800-tallet. Niels Henrik Hansen: En undersøgelse af F.C. Sibberns psykologiske værker fra 1819 og Et nedslag i den danske humanistiske videnskabshistorie. Linda H. Andersen: Analyse af de fattiges sociale forhold i Hvelbo Herred ved 1900-tallets begyndelse. Anna Heebøl: Demokratiets idealer nationens krav: Serbien Lone Simonsen og Mathilde Storvang: Arbejderkultur og idræt i mellemkrigstidens Aalborg. Anders Christian Corneliussen Vestergaard: Infanteriudstyr Michael Borre Jensen: Almindelige mænd eller Hitlers villige bødler? Maria Simonsen: Een vej en historisk analyse af UNESCOs standardsættende instrumenter og den danske UNESCO-nationalkommissions diskurs på det kvindepolitiske uddannelsesområde i perioden Thor Iversen: European Defense Community En amerikansk støttet vision i det europæiske trusselsbillede. Grethe Kanstrup Christensen: Overbelægning på Københavnske Hospitaler fra en analyse af sygeplejerskers og deres arbejdsgiveres italesættelse af overbelægning med særligt fokus på konflikterne fra Mikkel Binderup: Tyrkiet, Islam og EU De islamiske partiers vej til magten, senere splittelse og ændrede holdning til EU. Steffen Brun Hansen: At vække og nære sansen for egnens historie. En analyse af Historisk Samfund for Aalborg Amt Lise Dam: Udviklingen af levevilkårene i Pine Ridge Reservatet fra Per Høberg og Christian Ydesen: Den evangeliske kirke og statsmagten i DDR et spændingsfelt mellem konflikt og samarbejde. Camilla Højrup Vangsgaard: USA, FN og Irak. En analyse af amerikanske sikkerhedsstrategier.

17 347 Oversigt over afleverede specialer i 2006 Universitet Specialer Personer M K KU AU SDU (Odense) SDU (Esbjerg) RUC AAU I alt Som det ses af oversigten, har 294 personer, 174 mænd og 120 kvinder, afleveret specialer i I 2005 var det 341 personer, heraf 185 mænd og 156 kvinder. Gruppespecialer er stort set forsvundet, der er kun afleveret fem, heraf to i Ålborg, og et i henholdsvis København, Århus og Odense, men ingen på RUC eller i Esbjerg. Forholdet mellem antallet af mandlige og kvindelige specialeskrivere er stort set som det plejer, dog er der et flertal af kvinder i Ålborg. Men tallene er små, og det kan derfor være en tilfældighed. Emnemæssigt fylder de teoretiske specialer efterhånden en del, det gør antikken og middelalderen desværre ikke. Man kan altid fremhæve forskellige ting; jeg har lagt mærke til, at der efter mange års næsten fuldkommen mangel på specialer i Sønderjyllands historie er begyndt at være interesse for dette emne igen. Der er fortsat stor interesse for besættelsestiden og for udenrigspolitiske emner tæt på vor egen tid, ikke mindst EU og USA s olieinteresser og krigen i Irak.

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2000 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg.

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2000 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. Side: 1 Dato: 21 februar 2015 Tid: 20:11:42 Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider Stævne navn: Forårsstævne Stævne by: Nakskov Arrangør: Nakskov Svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Lars Hansen

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Gladsaxe-Søborg Badmintonklub. GSB FirmaCup. Lørdag d. 24. januar 2015. Program. 1. udgave 2015-01-16

Gladsaxe-Søborg Badmintonklub. GSB FirmaCup. Lørdag d. 24. januar 2015. Program. 1. udgave 2015-01-16 GSB FirmaCup Lørdag d. 24. januar 2015 Program udgave 2015-01-16 Spillested: Gladsaxe Stadion - Gladsaxevej 200-2860 Søborg Spilletidspunkter: Vi byder velkommen og giver lidt introduktion kl. 8.45, lørdag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport Udskrevet d. 24-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1 /

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Bestillingsoversigt. HCS Ungdom. Per Andersen. Ole Søstrup Andersen. Medlem ID:

Bestillingsoversigt. HCS Ungdom. Per Andersen. Ole Søstrup Andersen. Medlem ID: Bestillingsoversigt HCS Ungdom 202 Tricot kort 3 3 360 1080 Tricot kort 3 2 360 1080 Tricot kort 3 1 360 1080 Shorts 3 3 430 1290 Shorts 3 2 430 1290 Shorts 3 1 430 1290 Per Andersen Sum 18 7110 5 3/4

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere