SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup"

Transkript

1 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2014 juni - juli- august Biskop Karsten Nissen går på pension 1. okotber og udløser dermed et bispevalg. Læs om biskoppen og valget på side 6.

2 Kirkelige handlinger Døbte 9. februar i Rødding kirke: Matti Skovbo Thorup, Kirkegade 39E, Rødding. 9. februar i Løvel kirke: Albert Felix Holm, Sødalvej 8, Løvel. 23. februar i Pederstrup kirke: Per Dybtved-Ntarampa Andersen, Gl. Viborgvej 1M, Vejrumbro. 13. april i Løvel kirke: Mathias Busk Sørensen, Rørbækvej 8, Løvel. Begravede 6. februar i Løvel kirke: Hildur Søndergaard, Gørtlervej 70, Randers. 8. februar i Rødding kirke: Evald Mikkelsen, Højen 1L, Ørum. 15. februar i Rødding kirke: Bente Mikkelsen Jønsson, Blæsbjergvej 9, Skive. 20. marts i Løvel kirke: Bodil Jellesen, Gl. Aalborgvej 17, Løvel. 16. april i Rødding kirke: Gunnar Sigfred Tougaard, Præstevænget 9, Rødding. 26. april i Løvel kirke: Helge Thougaard Pedersen, Gillebakken 24, Løvel. Pederstrup 26. april 2

3 Tillykke til forårets 34 konfirmander! Løvel 27. april Rødding 4. maj 3

4 Familien Johansen Af Niels-Peter Jacobsen, præst. Familien Johansen lever i konfirmandernes og præstens fantasi. I et par måneder var tre generationer af slægten Johansen rammen om konfirmandforberedelsen. Familiens ældste er Karen og Otto. De er to mannequindukker, som venligst er udlånt af et par tøjbutikker i Viborg. Tøjet, som de er klædt i, er hentet i byens genbrugsbutikker. Hver af de to konfirmandhold fik til opgave at levedegøre en af de gamle. De klædte dem på. Hørte lidt om deres fortid. Kiggede i deres fotoalbum og udstyrede dem med personlighed og karaktertræk. Så sad de to gamle dér i hjørnet af konfirmandstuen som slægtens overhoveder. Slægten bliver etableret Herefter fik hver af konfirmanderne tildelt en plads på slægtens stamtræ. En del blev børn af Otto og Karen, mens andre blev svigerbørn og børnebørn. Alle konfirmander fremstillede en figur, som repræsenterede deres familiemedlem. Ligesom Otto og Karen skulle disse figurer gøres så levende som muligt. Så konfirmanderne satte gang i fantasien og gav deres egen figur navn, karaktertræk og livshistorie. Figurerne blev placeret på stamtræet og på væggen. Og efterhånden voksede der et helt univers frem. Konfirmanderne skal have stor ros for deres fantasifulde indlevelse i legen. Glædelige begivenheder Undervejs oplevede familien Johansen både glædelige og sørgelige begivenheder. Blandt andet kom der to oldebørn til, som begge blev døbt i Rødding kirke. To af de yngste børnebørn blev konfirmeret. Som i den virkelige verden kræver den slags begivenheder forberedelse. Konfirmanderne satte sig ind i, hvordan en dåb foregår. De arbejdede med symboler og tekster. De fordybede sig i konfirmandvelsignelsen. De skrev 4

5 taler, som blev holdt ved konfirmationsfesterne, og digtede sange, der blev sunget. Der var endda en konfirmand, som kunne spille klaver til sangen. Et dødsfald Men størst indtryk gjorde det nok, at gamle Otto Johansen døde og blev begravet. Heldigvis havde vi en hel dag til rådighed, da det skulle forberedes. I kirken og på kirkegården fortalte graveren, Birgit Pluszek, om sit arbejde i forbindelse med bisættelser og begravelser. Bedemand Niels Erik Bundgaard brugte det meste af en formiddag sammen med os, hvor han fortalte og viste, hvad en bedemand kommer ud for i sit arbejde. Ved hans hjælp blev Otto Johansen lagt i kiste og sunget ud fra Arken. Herefter gik alle 33 konfirmander - hele den store Johansenfamilie - bag rustvognen til kirken, hvor der blev holdt bisættelse med salmesang, bibellæsning og begravelsestale. Begravelsesdagen sluttede med en mindesammenkomst i Arken. Her blev der spist boller med tandsmør og flødeskumslagkage. Og konfirmanderne holdt de taler, som de havde forberedt, plus et par spontane taler om gode oplevelser sammen med Otto. Vi legede, men det var ikke bare leg. Gennem legen blev den virkelige verden udforsket. Det var konfirmandernes indlevelse og fantasi, som gjorde legen til mere end leg - en slags læring. 5

6 Bispevalg i Viborg Stift Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd Biskop Karsten Nissen ved Rødding kirkes genåbning palmesøndag (Foto: Scanpix) Vores biskop, Karsten Nissen, går på pension den 1. oktober. Karsten Nissen har været en højt værdsat biskop for Viborg Stift siden 1996 og prædikede Palmesøndag sidste år her i pastoratet i forbindelse med genindvielsen af Rødding Kirke. En bispevalgkamp er en traditionsrig proces med livlige debatter mellem kandidaterne om alt inden for Folkekirken, lige fra teologi over økonomi til ledelsesstil. Selve valget foregår ved urafstemning, hvor stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster har stemmeret. For at stille op kræves mellem 75 og 150 stillere, og i skrivende stund har foreløbig fire kandidater meldt sig: Henrik Stubkjær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Peter Hedegaard, præst for Holstebro valgmenighed, Carsten Haugaard Nielsen, præst i Christianskirken i Århus samt Niels Christian Kobbelgaard, domprovst i Aalborg. Flere kandidater kan dog nå at melde sig inden tilmeldingsfristen, der er den 11. juni. Dersom en af kandidaterne opnår mere end 50 % af stemmerne i første valgrunde, er valget afgjort. Dersom ingen får flertal i første runde, skal de to kandidater med flest stemmer ud i en 2. valgrunde. Den ny biskop indsættes ved en bispevielse den 23. november. Lad os håbe på en spændende, indholdsrig og sober valgkamp! De 4 bispekandidater: Kobbelgaard, Hedegaard, Haugaard og Stubkjær. 6

7 Bibelmagasinet - udgivet i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd. Sammen med dette nummer af vores lokale kirkeblad, Sognet, har menighedsrådene valgt at uddele Bibelmagasinet som en gave til alle i Rødding-Løvel-Pederstrup pastorat. Magasinet er udgivet af Det Danske Bibelselskab, der blev oprettet samtidig med en række nationale, europæiske bibelselskaber, som skulle arbejde for at gøre Bibelen tilgængelig for alle mennesker på deres eget sprog og til en pris, de kunne betale. Siden 1887 er der nytårsdag samlet ind til Det Danske Bibelselskab i folkekirken, ligesom selskabet modtager private donationer. Bibelselskabet udgiver bøger og undervisningsmateriale og har udgivet bibelen på færøsk, grønlandsk, tegnsprog, i en online version og selvfølgelig som app. Desuden har selskabet gennem årene stået bag forskellige nye oversættelser af bibelen eller dele heraf, bl.a. Anna Sophie og Paul Seidelins bestsellerudgave af det nye testamente i 1974, Johannes Møllehaves Børnebiblen og senest i 2013 Bjarne Reuters Bogen med genfortællinger af udvalgte bibeltekster. Siden 1980 har Dronning Margrethe været protektor for Bibelselskabet. Bibelmagasinet indeholder 12 udvalgte tekster fra bibelen, interviews med kendte danskere med udgangspunkt i teksterne, madopskrifter, havestof og meget mere. Vi ønsker alle rigtig god fornøjelse med læsningen. BIBEL V EJLEDENDE UDSALGSPRIS 39,95 KR. M A G A S I N E T SMAG PÅ Bibelen - MASSER AF LÆKRE OPSKRIFTER JONAS PETERSEN FRA HYMNS FROM NINEVEH: LIDT MERE SAMARI TANER OG LIDT MINDRE SELFIE Ande rs Lund Mads en: KÆRLIGHEDEN SINDSSYGT GODT ER ET KONCEPT 12 BIBLER, DU BØR KENDE find dit navn i Bibel en Oh land Jeg vil aldrig holde op med at håbe 7

8 Hvordan er kirken i Tyskland? Af Christina Pannewig, Løvel....blev jeg spurgt af Birthe Therkildsen en aften under en telefonsamtale og om jeg ikke havde lyst til at skrive lidt om det til menigheden. Hun synes, det kunne være interessant at høre om forskellene på det, der udgør kirken under indflydelse af andre kulturelle samfund. Nu har jeg som tysker boet i Løvel siden 1994, og det syntes hun godt kunne give mulighed for at vende tanken lidt. Spændende, tænkte jeg også og sagde ja. Vi ved jo allesammen, at der er forskel på, hvordan folk rundt omkring i verden udøver deres religion. Vi kender mere eller mindre til tilbedning af andre former for guder, forskellige trosformer og dermed forbundne ritualer. Det gør vi i hvert fald, hvis det er meget åbentlyst. Hvis folk går rundt og har et anderledes udseende eller opførsel. Nogle går med specielt tøj og hår såsom buddhistiske munke eller jøderne. Andre faster på bestemte tider, ligesom muslimerne når de holder ramadan. Det gør vi i øvrigt også. Altså ikke i det omfang, men i den kristne verden faster vi jo om foråret, fyrre dage op til påsken. Der hvor jeg er opvokset, er fastelavn en begivenhed, som tildeles en del opmærksomhed. Der er kæmpe farverige optog med udsmykkede, specielt til den anledning byggede vogne, hvorfra udklædte mennesker spreder godt humør og kaster slik, chokolade og bolsjer ned til de festende tilskuere. Som børn måtte vi spise af det, hvad vi kunne, indtil fastetiden så begyndte tre dage senere. Rigtig mange synes efterhånden, at det er svært at holde sig fra den slags fristelser til daglig, men der er stadig nogle, der for eksempel ikke spiser kød om fredagen og udtrykker dermed deres ydmyghed overfor Guds skæbne. Jeg er ikke helt klar over, om afholdenhed er en ting der, ret beset, tilhører den katolske afdeling af den kristne tro, men det er i hvert fald iøjnefaldende, at det indtager en større del af menneskers religiøse hverdag jo længere ned på landkortet man ser, altså der hvor den største del af befolkningen er katolikker. Det er tilfældet, jo længere sydpå man kommer, fra Nordtyskland til Sydtyskland og så til Østrig, Schweiz, Italien og Grækenland, hvor rigtig mange er ortodokse. Den katolske kirke kræver af deres troende medlemmer at skrifte fra tid til anden, men helst en gang om året og i det mindste inden de unge får deres første hellige kommunion. Så skal man tilstå præsten sine synder, mens man sidder i et specielt, dertil fremstillet slags skrin i kirken. Derinde er man adskilt fra præsten af et gardin eller en luge, så man ikke ser hinanden. Nogle af Jer kender det måske fra film. Derefter får man at vide, hvad der kræves, for at man kan få tilgivet sine synder og 8

9 få ren straffeattest igen. Det kan for eksempel være at bede ti fadervor eller lignende. Katolikkernes vigtigste og højeste mand er Paven. Det er altid en mand, for i den katolske kirke er det udelukkende mænd, der kan blive præster. De forpligter sig til ikke at leve for andre end Gud og må derfor ikke gifte sig. Fagudtrykket for det hedder cølibat og det findes (heldigvist) ikke i den protestantiske del af kirken, som vi har langt overvejende her i norden. Jeg stammer selv fra en katolsk familie. Der blev lagt stor vægt på regelmæssig kirkegang. Enten lørdag aften eller søndag formiddag. Mor var sjældent med, fordi hun havde så meget at se til. Og så var det ellers far og fem børn, der drog af sted. Når man blev 10 år skulle man til sin første hellige kommunion, som det hedder. Sådan er det også stadigvæk i dag. Det er en stor fest for hele familien, der sagtens kan sammenlignes med konfirmationen, som vi holder her til lands. Den har samme formål, og festen ligner stort set også, bare de smukke hvide kjoler og flotte små habitter har en mindre størrelse. Ved Ida Pannewigs konfirmation i Pederstrup i Christinas niece ved hendes første kommunion. Læg mærke til kommunionslyset, som hun får med hjem fra kirken. Da min datter Ida blev konfirmeret i Pederstrup kirke og vi på grund af rigelig plads derude (der var kun tre konfirmander dengang) fik lov at tage hele den tyske flok gæster med ind til gudstjenesten, kunne de sagtens nikke genkendende til en del af det, de så og oplevede der. Det viser vist ret tydeligt, at danskerne og tyskerne ikke er så forfærdelig langt fra hinanden i deres tro og måden at udøve religion på. I hvert fald den oprindelige tyske befolkning, der tror på Jesus Christus. De deler højtiderne og holder dermed jul, påske, pinse og Kristi himmelfart. Og måden, de gør det på, ligner det meste, man kender her rigtig meget. 9

10 Flere sangaftener i Løvel Kirke Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd Løvel menighedsråd synes, det er blevet en god tradition med afholdelse af fire årlige sangaftener i Løvel Kirke, hvor vi synger sange og salmer fra Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen. Vi har derfor allerede valgt datoerne for andet halvårs sangaftener, nemlig torsdag den 18. september og torsdag den 11. december, begge gange kl. 19. Sangaftenerne har haft et overordnet tema, som salmer og sange vælges ud fra, og vi håber på gode idéer til temaer for de kommende arrangementer fra nogle af de mange sangglade deltagere, der har været ved de tidligere aftener. Henvendelse herom kan ske til menighedsrådets medlemmer, og at fremkomme med et forslag betyder ikke, at man forpligter sig til at deltage i det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for de to torsdage 18.september og 11. december. Rikke Hauerslev, Litha K. Thomsen og Sussi Hald arrangerede sangaften i februar med kyndelmissetema. Ved orglet og klaveret var som altid organist Jens E. Christensen. Herunder: Sangaften med indlagt snakke- og kaffepause. 10

11 Stillingsannonce - Babysalmesang Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup søger en person til at stå for babysalmesang og musikalsk legestue. Stillingen er p.t. på ca. 160 timer pr. år inkl. forberedelse, men kan udvides eller reduceres afhængigt af det aktuelle børnetal. Vi forventer, at du: er glad for børn og har erfaring med at arbejde med børn har kendskab til gamle og nye danske salmer og sange besidder en god musikalitet Flere oplysninger om stillingen kan findes på eller ved henvendelse til sognepræst Niels-Peter Jacobsen på tlf Ansøgningen sendes til: Rødding - Løvel - Pederstrup pastorat, Kirkegade 14, Rødding, 8830 Tjele eller på mail til sognepræsten senest den 6. juni Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den følgende uge. De tre Abrahamsreligioner Er det den samme Gud, vi tror på? Jødedom, kristendom og islam omtales sommetider som de tre Abrahamsreligioner. Jøder, kristne og muslimer vil alle kunne sige, at de tror på én Gud, Abrahams Gud, himlens og jordens skaber og Jerusalem er en hellig by for alle tre religioner. Men når de så nærmere skal bestemme, hvad de tror om denne ene Gud, og hvordan han har givet sig til kende, ja så viser der sig store uenigheder. Giver det så mening, at sige, at det er den samme gud, vi tror på? I mit foredrag vil jeg i billeder og tale præsentere grundlæggende ligheder og forskelle mellem de tre religioner og lægge op til en samtale om, hvorvidt vi tror på den samme Gud. Foredrag med Else Hedegaard i Arken den 26. august kl Else Hedegaard er formand for menighedsrådet i Ørum, Vejrum og Viskum og tidligere lektor ved Viborg Gymnasium, hvor hendes fagområde blandt andet var religion. 11

12 Grundlovsfest Torsdag 5. juni kl Også denne sommer bliver der grundlovsfest i Rødding. Modellen er den velkendte med gudstjeneste, telt, sang, folkedans, kaffe og lagkage. I år har Torben Frank, tidligere læge i Ørum, lovet at holde grundlovstalen. Torben Frank er bland andet en erfaren pilgrimsvandrer. Tre gange har han gået på Caminoen, den berømte nordspanske pilgrimsrute, som ender i Santiago de Compostella. Gudstjenester uden for kirkerummet Også denne sommer vil enkelte gudstjenester rykke ud af kirkerummet. Det sker blandt andet i forbindelse med byfesterne i Løvel og Rødding. Lørdag den 14. juni kl. 9.45: Gudstjeneste i teltet på sportspladsen i Løvel i forbindelse med byfesten. Søndag den 6. juli kl : Gudstjeneste ved bredden af Rødding Sø i anledning af sommeren. Søndag den 24. august kl. 9.30: Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus i forbindelse med sommerfesten i Rødding. 12

13 Sommerudflugt 2014 Løvel, Rødding og Pederstrup sogne tirsdag den 12. august En Himmerlandstur Afgang: Løvel Kirke kl og Rødding Kirke kl.8.15 Første stop er Mariager Kirke. En guide vil vise os rundt og fortælle om det enormt store Benediktinerkloster, der tidligere lå her. Vi spiser vores medbragte rundstykker i klosterhaven. Her fra og resten af dagen har vi en lokal Himmerlandsguide med. Christian Christensen fra Als vil på hele turen fortælle om det, vi kører forbi og ser. Lidt om Dania, Dansk Salt og Den gamle Cementfabrik. Chris er en garvet lokalhistoriker, der kan fortælle om såvel fortid som nutid. Vi runder Als Odde, besøger den smukt beliggende Als Kirke, og i Helberskov ved foden af Bjerget - spiser vi frokost, mens vores guide fortæller om 2. Verdenskrigs afslutning her den 10. maj Chris var selv til stede. Turen går nu videre gennem Øster Hurup til Lille Vildmosecenteret. Vi studerer den flotte udstilling, drikker en kop kaffe og får en guide med i bussen rundt i Lille Vildmose. Sidst på eftermiddagen går turen ud af Vildmosen og ad små veje i en smuk natur til Hadsund, hvor vi slutter med middag på Færgekroen kl Efter planen skulle vi så kunne være hjemme kl. ca Bussen kan have 55 pers, så.. først til mølle. får plads i bussen. Pris for tur og forplejning (uden drikkevarer) 450 kr. Tilmelding senest 18. juli til: Hardy Møller Karsten Yding Jørgen Dalager (prøv først her) Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup 13

14 Kalender Dato Kl. Arrangement Side 23/ Fællesspisning 3/ Koncert i Løvel kirke: Sødal Happy Singers 5/ Grundlovsfest 18/ Møde i Rødding menighedsråd 19/ Møde i Løvel menighedsråd 25/ Møde og kirkesyn, Pederstrup menighedsråd 27/ Fællesspisning 12/ Sommerudflugt til Mariager, Als, Lille Vildmose m.m. 19/ Møde i Rødding menighedsråd 26/ Foredrag: jødedom, kristendom, islam. Else Hedegaard 29/ Møde og kirkesyn, Løvel menighedsråd 29/ Fællesspisning Sognerejse til Israel og Palæstina aflyst Trods rimelig stor forhåndsinteresse for efterårets sognerejse til Israel og Palæstina, må turen desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. De, der stadig er interesserede i at besøge dette spændende sted, kan eventuelt senere finde sammen om en rejse under andre former. Nørklere mødes i Arken Gruppen af nørklere mødes i Arken torsdage i ulige uger. Iveren efter at strikke er stor, så der bliver ingen sommerpause. Nørklerne har allerede sendt to kasser med tøj afsted. På lager er der yderligere 3 kasser, som indeholder 21 tæpper, 18 blusetrøjer, 17 trøjer, 26 sæt undertøj, 27 strømper, huer, 4 undertrøjer, 8 babyhuer, 1 T-shirt og 7 bamser. Så produktiviteten er høj! Fællesspisning i Arken Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned - undtagen i juli og december. Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op kl Efter maden er der et eller andet interessant og oplysende indslag. 27. juni: Sonja Tougaard og Carsten Rasmussen fortæller om Australien. 29. august: Edith Mark og Niels-Peter Jacobsen fortæller om Iran. 14

15 Vejviser Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf , Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf , Koordinator, besøgstjenesten: Randi Theunissen, Præstevænget 8, tlf Rødding sogn: Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten. Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, mobil: Formand: Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, tlf Kirkeværge: Sune Iversen, Batum Hedevej 13, Rødding, tlf Løvel sogn: Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf Formand: Lars Østergaard Nielsen,Åstrupvej 2, Åstrup, tlf Kirkeværge: Eva Thougaard Slot, Sødalvej 7, Løvel, tlf Pederstrup sogn: Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf Formand: Jørgen Dalager, Vråvej 24, Vrå, tlf Kirkeværge: Sisse Falkencrone, Løvelbrovej 8, Pederstrup, tlf Præstens ferie Præsten har ferie fra den juli. Henvendelse kan ske til Jesper Hornstrup, Vammen, tlf Bibelkredsen Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf /6 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. 5/8 Anna og Sten Vestergaard, Skovbakkevej 71. 9/9 Anna og Laurits Nielsen, Kirkegade 39a. SOGNET redigeres af Jette Giversen, Randi Theunissen, Birthe Klovborg Therkildsen, Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Jørgen Dalager, Niels Peter Jacobsen. Bladet udkommer 4 gange årligt: 1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og postomdeles til alle husstande. Hvis du ikke får bladet, kan du henvende dig til bladudvalget, som også gerne tager imod ideer og indlæg. Se også sognenes hjemmeside: 15

16 Gudstjenester Rødding Løvel Pederstrup 25/5 5.s.e. påske /5 Kristi himmelfart Velkommen til gudstjeneste i Vammen /6 6.s.e. påske Velkommen til gudstjeneste i Bigum /6 Grundlovsfest /6 Pinsedag K /6 2. pinsedag /6 Lørdag 9.45 Telt 15/6 Trinitatis søndag K 22/6 1.s.e.trin K 29/6 2.s.e.trin. Velkommen til gudstjeneste i Lindum /7 3.s.e.trin Sø /7 4.s.e.trin. Velkommen til gudstjeneste i Lindum /7 5.s.e.trin. Velkommen til gudstjeneste i Vammen /7 6.s.e.trin. Velkommen til gudstjeneste i Bigum /8 7.s.e.trin K /8 8.s.e.trin /8 9.s.e.trin KF + K 9.30 KF 24/8 10.s.e.trin Skibet /8 11.s.e.trin LR + K KF = Kirsten Felter LR = Lars Raahauge K = Kirkekaffe Telt = Gudstjeneste i teltet på sportspladsen Skibet = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus Sø = Gudstjeneste ved Rødding Sø

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2013 marts - april - maj Sidste weekend i januar var konfirmanderne på lejr på Vesterbølle Efterskole. Lørdag aften bød på Den store klassefest,

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December Sognenyt 4/2011 Oktober - December Indholdsoversigt Slægtsforskning v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 3 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 6 Sommerfesten 2011 Oplevelse gennem slægtsforskning

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 13 juni - juli - august 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet har siden deadline for sidste kirkeblad - d. 24. januar - og indtil deadline for nærværende blad - d. 28. april

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere