SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup"

Transkript

1 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2014 juni - juli- august Biskop Karsten Nissen går på pension 1. okotber og udløser dermed et bispevalg. Læs om biskoppen og valget på side 6.

2 Kirkelige handlinger Døbte 9. februar i Rødding kirke: Matti Skovbo Thorup, Kirkegade 39E, Rødding. 9. februar i Løvel kirke: Albert Felix Holm, Sødalvej 8, Løvel. 23. februar i Pederstrup kirke: Per Dybtved-Ntarampa Andersen, Gl. Viborgvej 1M, Vejrumbro. 13. april i Løvel kirke: Mathias Busk Sørensen, Rørbækvej 8, Løvel. Begravede 6. februar i Løvel kirke: Hildur Søndergaard, Gørtlervej 70, Randers. 8. februar i Rødding kirke: Evald Mikkelsen, Højen 1L, Ørum. 15. februar i Rødding kirke: Bente Mikkelsen Jønsson, Blæsbjergvej 9, Skive. 20. marts i Løvel kirke: Bodil Jellesen, Gl. Aalborgvej 17, Løvel. 16. april i Rødding kirke: Gunnar Sigfred Tougaard, Præstevænget 9, Rødding. 26. april i Løvel kirke: Helge Thougaard Pedersen, Gillebakken 24, Løvel. Pederstrup 26. april 2

3 Tillykke til forårets 34 konfirmander! Løvel 27. april Rødding 4. maj 3

4 Familien Johansen Af Niels-Peter Jacobsen, præst. Familien Johansen lever i konfirmandernes og præstens fantasi. I et par måneder var tre generationer af slægten Johansen rammen om konfirmandforberedelsen. Familiens ældste er Karen og Otto. De er to mannequindukker, som venligst er udlånt af et par tøjbutikker i Viborg. Tøjet, som de er klædt i, er hentet i byens genbrugsbutikker. Hver af de to konfirmandhold fik til opgave at levedegøre en af de gamle. De klædte dem på. Hørte lidt om deres fortid. Kiggede i deres fotoalbum og udstyrede dem med personlighed og karaktertræk. Så sad de to gamle dér i hjørnet af konfirmandstuen som slægtens overhoveder. Slægten bliver etableret Herefter fik hver af konfirmanderne tildelt en plads på slægtens stamtræ. En del blev børn af Otto og Karen, mens andre blev svigerbørn og børnebørn. Alle konfirmander fremstillede en figur, som repræsenterede deres familiemedlem. Ligesom Otto og Karen skulle disse figurer gøres så levende som muligt. Så konfirmanderne satte gang i fantasien og gav deres egen figur navn, karaktertræk og livshistorie. Figurerne blev placeret på stamtræet og på væggen. Og efterhånden voksede der et helt univers frem. Konfirmanderne skal have stor ros for deres fantasifulde indlevelse i legen. Glædelige begivenheder Undervejs oplevede familien Johansen både glædelige og sørgelige begivenheder. Blandt andet kom der to oldebørn til, som begge blev døbt i Rødding kirke. To af de yngste børnebørn blev konfirmeret. Som i den virkelige verden kræver den slags begivenheder forberedelse. Konfirmanderne satte sig ind i, hvordan en dåb foregår. De arbejdede med symboler og tekster. De fordybede sig i konfirmandvelsignelsen. De skrev 4

5 taler, som blev holdt ved konfirmationsfesterne, og digtede sange, der blev sunget. Der var endda en konfirmand, som kunne spille klaver til sangen. Et dødsfald Men størst indtryk gjorde det nok, at gamle Otto Johansen døde og blev begravet. Heldigvis havde vi en hel dag til rådighed, da det skulle forberedes. I kirken og på kirkegården fortalte graveren, Birgit Pluszek, om sit arbejde i forbindelse med bisættelser og begravelser. Bedemand Niels Erik Bundgaard brugte det meste af en formiddag sammen med os, hvor han fortalte og viste, hvad en bedemand kommer ud for i sit arbejde. Ved hans hjælp blev Otto Johansen lagt i kiste og sunget ud fra Arken. Herefter gik alle 33 konfirmander - hele den store Johansenfamilie - bag rustvognen til kirken, hvor der blev holdt bisættelse med salmesang, bibellæsning og begravelsestale. Begravelsesdagen sluttede med en mindesammenkomst i Arken. Her blev der spist boller med tandsmør og flødeskumslagkage. Og konfirmanderne holdt de taler, som de havde forberedt, plus et par spontane taler om gode oplevelser sammen med Otto. Vi legede, men det var ikke bare leg. Gennem legen blev den virkelige verden udforsket. Det var konfirmandernes indlevelse og fantasi, som gjorde legen til mere end leg - en slags læring. 5

6 Bispevalg i Viborg Stift Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd Biskop Karsten Nissen ved Rødding kirkes genåbning palmesøndag (Foto: Scanpix) Vores biskop, Karsten Nissen, går på pension den 1. oktober. Karsten Nissen har været en højt værdsat biskop for Viborg Stift siden 1996 og prædikede Palmesøndag sidste år her i pastoratet i forbindelse med genindvielsen af Rødding Kirke. En bispevalgkamp er en traditionsrig proces med livlige debatter mellem kandidaterne om alt inden for Folkekirken, lige fra teologi over økonomi til ledelsesstil. Selve valget foregår ved urafstemning, hvor stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster har stemmeret. For at stille op kræves mellem 75 og 150 stillere, og i skrivende stund har foreløbig fire kandidater meldt sig: Henrik Stubkjær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Peter Hedegaard, præst for Holstebro valgmenighed, Carsten Haugaard Nielsen, præst i Christianskirken i Århus samt Niels Christian Kobbelgaard, domprovst i Aalborg. Flere kandidater kan dog nå at melde sig inden tilmeldingsfristen, der er den 11. juni. Dersom en af kandidaterne opnår mere end 50 % af stemmerne i første valgrunde, er valget afgjort. Dersom ingen får flertal i første runde, skal de to kandidater med flest stemmer ud i en 2. valgrunde. Den ny biskop indsættes ved en bispevielse den 23. november. Lad os håbe på en spændende, indholdsrig og sober valgkamp! De 4 bispekandidater: Kobbelgaard, Hedegaard, Haugaard og Stubkjær. 6

7 Bibelmagasinet - udgivet i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd. Sammen med dette nummer af vores lokale kirkeblad, Sognet, har menighedsrådene valgt at uddele Bibelmagasinet som en gave til alle i Rødding-Løvel-Pederstrup pastorat. Magasinet er udgivet af Det Danske Bibelselskab, der blev oprettet samtidig med en række nationale, europæiske bibelselskaber, som skulle arbejde for at gøre Bibelen tilgængelig for alle mennesker på deres eget sprog og til en pris, de kunne betale. Siden 1887 er der nytårsdag samlet ind til Det Danske Bibelselskab i folkekirken, ligesom selskabet modtager private donationer. Bibelselskabet udgiver bøger og undervisningsmateriale og har udgivet bibelen på færøsk, grønlandsk, tegnsprog, i en online version og selvfølgelig som app. Desuden har selskabet gennem årene stået bag forskellige nye oversættelser af bibelen eller dele heraf, bl.a. Anna Sophie og Paul Seidelins bestsellerudgave af det nye testamente i 1974, Johannes Møllehaves Børnebiblen og senest i 2013 Bjarne Reuters Bogen med genfortællinger af udvalgte bibeltekster. Siden 1980 har Dronning Margrethe været protektor for Bibelselskabet. Bibelmagasinet indeholder 12 udvalgte tekster fra bibelen, interviews med kendte danskere med udgangspunkt i teksterne, madopskrifter, havestof og meget mere. Vi ønsker alle rigtig god fornøjelse med læsningen. BIBEL V EJLEDENDE UDSALGSPRIS 39,95 KR. M A G A S I N E T SMAG PÅ Bibelen - MASSER AF LÆKRE OPSKRIFTER JONAS PETERSEN FRA HYMNS FROM NINEVEH: LIDT MERE SAMARI TANER OG LIDT MINDRE SELFIE Ande rs Lund Mads en: KÆRLIGHEDEN SINDSSYGT GODT ER ET KONCEPT 12 BIBLER, DU BØR KENDE find dit navn i Bibel en Oh land Jeg vil aldrig holde op med at håbe 7

8 Hvordan er kirken i Tyskland? Af Christina Pannewig, Løvel....blev jeg spurgt af Birthe Therkildsen en aften under en telefonsamtale og om jeg ikke havde lyst til at skrive lidt om det til menigheden. Hun synes, det kunne være interessant at høre om forskellene på det, der udgør kirken under indflydelse af andre kulturelle samfund. Nu har jeg som tysker boet i Løvel siden 1994, og det syntes hun godt kunne give mulighed for at vende tanken lidt. Spændende, tænkte jeg også og sagde ja. Vi ved jo allesammen, at der er forskel på, hvordan folk rundt omkring i verden udøver deres religion. Vi kender mere eller mindre til tilbedning af andre former for guder, forskellige trosformer og dermed forbundne ritualer. Det gør vi i hvert fald, hvis det er meget åbentlyst. Hvis folk går rundt og har et anderledes udseende eller opførsel. Nogle går med specielt tøj og hår såsom buddhistiske munke eller jøderne. Andre faster på bestemte tider, ligesom muslimerne når de holder ramadan. Det gør vi i øvrigt også. Altså ikke i det omfang, men i den kristne verden faster vi jo om foråret, fyrre dage op til påsken. Der hvor jeg er opvokset, er fastelavn en begivenhed, som tildeles en del opmærksomhed. Der er kæmpe farverige optog med udsmykkede, specielt til den anledning byggede vogne, hvorfra udklædte mennesker spreder godt humør og kaster slik, chokolade og bolsjer ned til de festende tilskuere. Som børn måtte vi spise af det, hvad vi kunne, indtil fastetiden så begyndte tre dage senere. Rigtig mange synes efterhånden, at det er svært at holde sig fra den slags fristelser til daglig, men der er stadig nogle, der for eksempel ikke spiser kød om fredagen og udtrykker dermed deres ydmyghed overfor Guds skæbne. Jeg er ikke helt klar over, om afholdenhed er en ting der, ret beset, tilhører den katolske afdeling af den kristne tro, men det er i hvert fald iøjnefaldende, at det indtager en større del af menneskers religiøse hverdag jo længere ned på landkortet man ser, altså der hvor den største del af befolkningen er katolikker. Det er tilfældet, jo længere sydpå man kommer, fra Nordtyskland til Sydtyskland og så til Østrig, Schweiz, Italien og Grækenland, hvor rigtig mange er ortodokse. Den katolske kirke kræver af deres troende medlemmer at skrifte fra tid til anden, men helst en gang om året og i det mindste inden de unge får deres første hellige kommunion. Så skal man tilstå præsten sine synder, mens man sidder i et specielt, dertil fremstillet slags skrin i kirken. Derinde er man adskilt fra præsten af et gardin eller en luge, så man ikke ser hinanden. Nogle af Jer kender det måske fra film. Derefter får man at vide, hvad der kræves, for at man kan få tilgivet sine synder og 8

9 få ren straffeattest igen. Det kan for eksempel være at bede ti fadervor eller lignende. Katolikkernes vigtigste og højeste mand er Paven. Det er altid en mand, for i den katolske kirke er det udelukkende mænd, der kan blive præster. De forpligter sig til ikke at leve for andre end Gud og må derfor ikke gifte sig. Fagudtrykket for det hedder cølibat og det findes (heldigvist) ikke i den protestantiske del af kirken, som vi har langt overvejende her i norden. Jeg stammer selv fra en katolsk familie. Der blev lagt stor vægt på regelmæssig kirkegang. Enten lørdag aften eller søndag formiddag. Mor var sjældent med, fordi hun havde så meget at se til. Og så var det ellers far og fem børn, der drog af sted. Når man blev 10 år skulle man til sin første hellige kommunion, som det hedder. Sådan er det også stadigvæk i dag. Det er en stor fest for hele familien, der sagtens kan sammenlignes med konfirmationen, som vi holder her til lands. Den har samme formål, og festen ligner stort set også, bare de smukke hvide kjoler og flotte små habitter har en mindre størrelse. Ved Ida Pannewigs konfirmation i Pederstrup i Christinas niece ved hendes første kommunion. Læg mærke til kommunionslyset, som hun får med hjem fra kirken. Da min datter Ida blev konfirmeret i Pederstrup kirke og vi på grund af rigelig plads derude (der var kun tre konfirmander dengang) fik lov at tage hele den tyske flok gæster med ind til gudstjenesten, kunne de sagtens nikke genkendende til en del af det, de så og oplevede der. Det viser vist ret tydeligt, at danskerne og tyskerne ikke er så forfærdelig langt fra hinanden i deres tro og måden at udøve religion på. I hvert fald den oprindelige tyske befolkning, der tror på Jesus Christus. De deler højtiderne og holder dermed jul, påske, pinse og Kristi himmelfart. Og måden, de gør det på, ligner det meste, man kender her rigtig meget. 9

10 Flere sangaftener i Løvel Kirke Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd Løvel menighedsråd synes, det er blevet en god tradition med afholdelse af fire årlige sangaftener i Løvel Kirke, hvor vi synger sange og salmer fra Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen. Vi har derfor allerede valgt datoerne for andet halvårs sangaftener, nemlig torsdag den 18. september og torsdag den 11. december, begge gange kl. 19. Sangaftenerne har haft et overordnet tema, som salmer og sange vælges ud fra, og vi håber på gode idéer til temaer for de kommende arrangementer fra nogle af de mange sangglade deltagere, der har været ved de tidligere aftener. Henvendelse herom kan ske til menighedsrådets medlemmer, og at fremkomme med et forslag betyder ikke, at man forpligter sig til at deltage i det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for de to torsdage 18.september og 11. december. Rikke Hauerslev, Litha K. Thomsen og Sussi Hald arrangerede sangaften i februar med kyndelmissetema. Ved orglet og klaveret var som altid organist Jens E. Christensen. Herunder: Sangaften med indlagt snakke- og kaffepause. 10

11 Stillingsannonce - Babysalmesang Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup søger en person til at stå for babysalmesang og musikalsk legestue. Stillingen er p.t. på ca. 160 timer pr. år inkl. forberedelse, men kan udvides eller reduceres afhængigt af det aktuelle børnetal. Vi forventer, at du: er glad for børn og har erfaring med at arbejde med børn har kendskab til gamle og nye danske salmer og sange besidder en god musikalitet Flere oplysninger om stillingen kan findes på eller ved henvendelse til sognepræst Niels-Peter Jacobsen på tlf Ansøgningen sendes til: Rødding - Løvel - Pederstrup pastorat, Kirkegade 14, Rødding, 8830 Tjele eller på mail til sognepræsten senest den 6. juni Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den følgende uge. De tre Abrahamsreligioner Er det den samme Gud, vi tror på? Jødedom, kristendom og islam omtales sommetider som de tre Abrahamsreligioner. Jøder, kristne og muslimer vil alle kunne sige, at de tror på én Gud, Abrahams Gud, himlens og jordens skaber og Jerusalem er en hellig by for alle tre religioner. Men når de så nærmere skal bestemme, hvad de tror om denne ene Gud, og hvordan han har givet sig til kende, ja så viser der sig store uenigheder. Giver det så mening, at sige, at det er den samme gud, vi tror på? I mit foredrag vil jeg i billeder og tale præsentere grundlæggende ligheder og forskelle mellem de tre religioner og lægge op til en samtale om, hvorvidt vi tror på den samme Gud. Foredrag med Else Hedegaard i Arken den 26. august kl Else Hedegaard er formand for menighedsrådet i Ørum, Vejrum og Viskum og tidligere lektor ved Viborg Gymnasium, hvor hendes fagområde blandt andet var religion. 11

12 Grundlovsfest Torsdag 5. juni kl Også denne sommer bliver der grundlovsfest i Rødding. Modellen er den velkendte med gudstjeneste, telt, sang, folkedans, kaffe og lagkage. I år har Torben Frank, tidligere læge i Ørum, lovet at holde grundlovstalen. Torben Frank er bland andet en erfaren pilgrimsvandrer. Tre gange har han gået på Caminoen, den berømte nordspanske pilgrimsrute, som ender i Santiago de Compostella. Gudstjenester uden for kirkerummet Også denne sommer vil enkelte gudstjenester rykke ud af kirkerummet. Det sker blandt andet i forbindelse med byfesterne i Løvel og Rødding. Lørdag den 14. juni kl. 9.45: Gudstjeneste i teltet på sportspladsen i Løvel i forbindelse med byfesten. Søndag den 6. juli kl : Gudstjeneste ved bredden af Rødding Sø i anledning af sommeren. Søndag den 24. august kl. 9.30: Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus i forbindelse med sommerfesten i Rødding. 12

13 Sommerudflugt 2014 Løvel, Rødding og Pederstrup sogne tirsdag den 12. august En Himmerlandstur Afgang: Løvel Kirke kl og Rødding Kirke kl.8.15 Første stop er Mariager Kirke. En guide vil vise os rundt og fortælle om det enormt store Benediktinerkloster, der tidligere lå her. Vi spiser vores medbragte rundstykker i klosterhaven. Her fra og resten af dagen har vi en lokal Himmerlandsguide med. Christian Christensen fra Als vil på hele turen fortælle om det, vi kører forbi og ser. Lidt om Dania, Dansk Salt og Den gamle Cementfabrik. Chris er en garvet lokalhistoriker, der kan fortælle om såvel fortid som nutid. Vi runder Als Odde, besøger den smukt beliggende Als Kirke, og i Helberskov ved foden af Bjerget - spiser vi frokost, mens vores guide fortæller om 2. Verdenskrigs afslutning her den 10. maj Chris var selv til stede. Turen går nu videre gennem Øster Hurup til Lille Vildmosecenteret. Vi studerer den flotte udstilling, drikker en kop kaffe og får en guide med i bussen rundt i Lille Vildmose. Sidst på eftermiddagen går turen ud af Vildmosen og ad små veje i en smuk natur til Hadsund, hvor vi slutter med middag på Færgekroen kl Efter planen skulle vi så kunne være hjemme kl. ca Bussen kan have 55 pers, så.. først til mølle. får plads i bussen. Pris for tur og forplejning (uden drikkevarer) 450 kr. Tilmelding senest 18. juli til: Hardy Møller Karsten Yding Jørgen Dalager (prøv først her) Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup 13

14 Kalender Dato Kl. Arrangement Side 23/ Fællesspisning 3/ Koncert i Løvel kirke: Sødal Happy Singers 5/ Grundlovsfest 18/ Møde i Rødding menighedsråd 19/ Møde i Løvel menighedsråd 25/ Møde og kirkesyn, Pederstrup menighedsråd 27/ Fællesspisning 12/ Sommerudflugt til Mariager, Als, Lille Vildmose m.m. 19/ Møde i Rødding menighedsråd 26/ Foredrag: jødedom, kristendom, islam. Else Hedegaard 29/ Møde og kirkesyn, Løvel menighedsråd 29/ Fællesspisning Sognerejse til Israel og Palæstina aflyst Trods rimelig stor forhåndsinteresse for efterårets sognerejse til Israel og Palæstina, må turen desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. De, der stadig er interesserede i at besøge dette spændende sted, kan eventuelt senere finde sammen om en rejse under andre former. Nørklere mødes i Arken Gruppen af nørklere mødes i Arken torsdage i ulige uger. Iveren efter at strikke er stor, så der bliver ingen sommerpause. Nørklerne har allerede sendt to kasser med tøj afsted. På lager er der yderligere 3 kasser, som indeholder 21 tæpper, 18 blusetrøjer, 17 trøjer, 26 sæt undertøj, 27 strømper, huer, 4 undertrøjer, 8 babyhuer, 1 T-shirt og 7 bamser. Så produktiviteten er høj! Fællesspisning i Arken Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned - undtagen i juli og december. Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op kl Efter maden er der et eller andet interessant og oplysende indslag. 27. juni: Sonja Tougaard og Carsten Rasmussen fortæller om Australien. 29. august: Edith Mark og Niels-Peter Jacobsen fortæller om Iran. 14

15 Vejviser Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf , Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf , Koordinator, besøgstjenesten: Randi Theunissen, Præstevænget 8, tlf Rødding sogn: Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten. Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, mobil: Formand: Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, tlf Kirkeværge: Sune Iversen, Batum Hedevej 13, Rødding, tlf Løvel sogn: Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf Formand: Lars Østergaard Nielsen,Åstrupvej 2, Åstrup, tlf Kirkeværge: Eva Thougaard Slot, Sødalvej 7, Løvel, tlf Pederstrup sogn: Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf Formand: Jørgen Dalager, Vråvej 24, Vrå, tlf Kirkeværge: Sisse Falkencrone, Løvelbrovej 8, Pederstrup, tlf Præstens ferie Præsten har ferie fra den juli. Henvendelse kan ske til Jesper Hornstrup, Vammen, tlf Bibelkredsen Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf /6 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. 5/8 Anna og Sten Vestergaard, Skovbakkevej 71. 9/9 Anna og Laurits Nielsen, Kirkegade 39a. SOGNET redigeres af Jette Giversen, Randi Theunissen, Birthe Klovborg Therkildsen, Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Jørgen Dalager, Niels Peter Jacobsen. Bladet udkommer 4 gange årligt: 1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og postomdeles til alle husstande. Hvis du ikke får bladet, kan du henvende dig til bladudvalget, som også gerne tager imod ideer og indlæg. Se også sognenes hjemmeside: 15

16 Gudstjenester Rødding Løvel Pederstrup 25/5 5.s.e. påske /5 Kristi himmelfart Velkommen til gudstjeneste i Vammen /6 6.s.e. påske Velkommen til gudstjeneste i Bigum /6 Grundlovsfest /6 Pinsedag K /6 2. pinsedag /6 Lørdag 9.45 Telt 15/6 Trinitatis søndag K 22/6 1.s.e.trin K 29/6 2.s.e.trin. Velkommen til gudstjeneste i Lindum /7 3.s.e.trin Sø /7 4.s.e.trin. Velkommen til gudstjeneste i Lindum /7 5.s.e.trin. Velkommen til gudstjeneste i Vammen /7 6.s.e.trin. Velkommen til gudstjeneste i Bigum /8 7.s.e.trin K /8 8.s.e.trin /8 9.s.e.trin KF + K 9.30 KF 24/8 10.s.e.trin Skibet /8 11.s.e.trin LR + K KF = Kirsten Felter LR = Lars Raahauge K = Kirkekaffe Telt = Gudstjeneste i teltet på sportspladsen Skibet = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus Sø = Gudstjeneste ved Rødding Sø

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2015 juni - juli - august Søndag den 7. juni får Rødding besøg af ikke mindre end to biskopper. Benson Bagonza, Karagwe, og Henrik Stubkjær, Viborg.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2013 juni - juli - august Fra Mejse Rosenkrands Knudsens dåb i Løvel kirke den 3. marts. Se flere navne på side 2. Kirkelige handlinger Døbte 24.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2007 juni - juli - august Ny graver på Løvel kirkegård Læs præsentationen af Hans-Jørn Brøndum på side 7. SIDEN SIDST Døbte 21. jan. i Løvel kirke:

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2009 juni - juli - august Besøgstjenesten må benyttes af alle, som har brug for en besøgsven. Hvis du selv har behov for et jævnligt besøg eller

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2015 marts - april - maj Konfirmanderne fra 1942 sammen med pastor Rosager Hansen Denne gang bringer kirkebladet flere historiske glimt. Gunner

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2005 sept. - okt. - nov. Rødding får venskabsmenighed i Tanzania Else Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen besøgte i sommer Tanzania. Resultatet blev

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2013 marts - april - maj Sidste weekend i januar var konfirmanderne på lejr på Vesterbølle Efterskole. Lørdag aften bød på Den store klassefest,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2006 marts - april - maj Stop den stille sult Støt indsamlingen søndag den 5. marts Læs mere på side 5 Siden sidst Døbte 20. november i Løvel kirke:

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2012 dec. - jan. - febr. Melania Biruta prædiker ved høstgudstjenesten i Løvel søndag 16. september. Sune Hjertmann tolker. Kirkelige handlinger

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2010 marts - april - maj Billeder fra kyndelmissegudstjenesten i Pederstrup 31. januar SIDEN SIDST Døbte 20. september i Rødding kirke: Jeppe Rønnow

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere