Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Karen Kruse-Hansen (MB kandidat i 1.g) 3s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Folkedrab Kronologiforløb, dansk-historie Kulturmøder - opdagelsesrejser Antikken Vikingetiden Middelalderen Titel Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Mellemkrigstiden, Hitlers vej til magten Den kolde krig Vietnamkrigen Danmark Velfærd og oprør Globalisering og oprør Side 1 af 15

2 Titel 1 Indhold Folkedrab Forløb om folkedrab med udgangspunkt i det diakrone 1) Introduktion til forløbet og arbejde med Holocaustkronologi. Politiken. Mandag 27. januar 2003: Folkedrab og international ansvarlighed ( Folkedrabs avisen ): forsidebilledet. Faktalink/Holocaust: Holocaustkronologi 2) Bearbejde begreberne Endlösung og Holocaust Folkedrabsavisen : Hofer: Nationalsocialismen: Wannsee-protokollen. Øjenvidneberetninger om massegasninger Fra Gerstein-rapporten. 3) Definition på folkedrab med henblik på at sammenligne folkedrabene i Armenien, Rwanda og Cambodia FN s konvention om folkedrab og Kritik af definitionen. Case: Armenioen Cambodja Rwanda 1994: Artiklerne: Før folkemordet. Folkemordet. Efter folkemordet. 4) Konsekvens af Holocaust 1: Verdenserklæringen af 1948 og analyse af folkedrab og international ansvarlighed efter Gade: Menneskerettighederne. Munksgaard: FN s Verdenserklæring om menneskerettigheder. Faktalink/Etnisk udrensning: Etnisk udrensning, Dayton-aftalen og krigsforbryderdomstolen. Folkedrabet i Bosnien Kluge: Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien Folkedrabsavisen. Massakren i Srebenica, s 14. 5) Konsekvens af Holocaust 2: Kan man sammenligne jødeforfølgelserne under 2.verdenskrig med israelernes behandling af palæstinenserne i dag? (Supplerende stof) Faktalink: Israel-Palæstina-konflikten og de palæstinensiske modtandsgrupper. Bryld og Haue: Hanan Ashrawi om Intifadaen, 1995 Politiken : Fra frelser til dødsengel Information : En ny grædemur deler Jerusalem Jyllandsposten : Hegn mod terror 6) Danmarks historie: Hvorfor har vi ikke haft folkedrab i Danmark? Side 2 af 15

3 Uddrag af A Enevig, Sigøjnere i Danmark, 1968 og Tatere og Rejsende, 1964 F Pedersen, Skyd sigøjnerne 1990, s (Øjenvidneberetning, Bjerres rapport og Heimdal) 8) Evaluering af forløbet. 17 blokke Kompetencer: at kunne redegøre for problemfelterne, at kunne stille nye spørgsmål til emnet, notatteknik, hensigtsmæssig forberedelse til timerne. Simpel infosøgning på internettet og navigering på Fronter Generel introduktion til faget Viden om centrale begivenheder i Europas historie og verdenshistorien i det 20.årh. Analysere mentalitet i tid og rum Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Indsamle og systematisere informationer om elevernes egen familiære fortid Introduktion til metodisk-kritisk bearbejdelse af historisk materiale Fokus på tekstlæsning og behandling af forskellige kildetyper Introduktion til forskellige : Klasseundervisning, par arbejde, gruppearbejde af kortere varighed, herunder matrixgrupper. Side 3 af 15

4 Titel 2 Indhold Kronologiforløb, dansk-historie Periodiseringsprincipper og tidslinjer. Demonstrere forskellige historiesyn på periodisering og diskutere anvendeligheden heraf. Arbejde med et oversigtsforløb opbygget efter periodiseringsprincippet: styreformsmodellen (enevælde & demokrati). Materiale: Tegnedrengene: Verdenshistorien (film) Kernestof: Demokratiets udvikling i Danmark Grubb, Ulrik m.fl. Overblik. Verdenshistorien i korte træk. Kbh: Gyldendal, Bek. Magtens billeder. Gyldendal 2000 Kilder: Kongeloven 1655 Junigrundloven 1849 Sagen om Dr. Dampe. 4 blokke Fokus på tekstlæsning og metodisk-kritisk behandling af forskellige kildetyper Analysere mentalitet i tid og rum Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Kompetencer: At kunne redegøre for problemfelterne, at kunne foretage enkle analyser og vurderinger, at kunne stille nye spørgsmål til emnet, bruge fagets terminologi Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde Side 4 af 15

5 Titel 3 Indhold Kulturmøder opdagelsesrejser Andersen: Historiens kernestof. Columbus 2006 s (Baggrund for oplæg om renæssancen) Gade m.fl: Europas vej. Munksgaard 1994 s (Da verden fik størrelse Willemoes-Jørgensen: De store opdagelser, Gyldendal 1974 (Kilder) Madsen: Aztekerriget og den spanske erobring, Forlaget Lee 1987 (Kilder) Madsen, Flemming Kiilsgaard og Nielsen, Henrik Skovgaard: Opdagelserne, kulturmøder eller kultursammenstød. Munksgaard 1995 (Kilder) Lotte Schou m.fl. Kulturmøder i dansk kolonihistorie. Gyldendal s (Om fremmedbilleder) Kilder: Fra: Madsen. Aztekerriget og den spanske erobring : Kilde 11, 12, 13 Menneskeofringer Kilde 22 og 23 - om nutidens syn på erobringerne Fra: Willemoes-Jørgensen. De store opdagelser : s s (Breve fra Colombus og Vespucci) s. 22 (Kort over sejlruter) Fra Kiilsgaard m.fl. Opdagelserne: 42 (Pedro de Gant) 44 (Las Casas) Billeder s Mogens Stryhn om kulturimperialisme. Hergé. Tintin i Congo. Carlsen Comics, Uddrag. Gade m.fl. Europas vej. S.163 (kort) Fra Dansk Folkeparti: (Billeder fra kampagner ifm. Tørklædesagen) Film: 1492: Erobring af Paradis (første 15 min.) 6 blokke Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling Dokumentere viden om forskellige samfundsformer Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for Side 5 af 15

6 individets vilkår Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 6 af 15

7 Titel 4 Indhold Antikken Prisholm: Europas vej, s (Det romerske imperium) Andersen: Kernestof, Columbus 2006, Fokus. Kernestof i historie 1: Tekst 1 Cicero om staten Tekst 2 Den lille bog om at stille op til valg Tekst 3 Rekonstrueret romersk landvilla Tekst 4 Om slaven i det romerske landbrug Tekst 6 Slaverne er de mennesker? Grimberg om slaveriet Lærebog for 5 klasse om slaveri Anvendt uddannelsestid Side 7 af 15

8 Titel 5 Indhold Vikingetiden Dansk vikingetid/danmarks tilblivelse Horstbøll m.fl: Danmarks historie bd 1. Gjellerup 1988 s Harding Sørensen: Danmark i vikingetiden. Gyldendal Kilde 1 Rigs vandring Kilde 20 Ibn Fadlan (begravelsen) Kilde 21 Herdal om Fadlan Kilde 22 Lauring om Fadlan Harding Sørensen: Vikinger og togter. Gyldendal 1990 Kilde 1 A.D.Jørgensen (1882) Kilde 2 Sillasen Kilde 3 Arup Kilde 4 Th.Knudsen (1940) Kilde 27 Lindisfarne Thiedecke: Vikingetid, Pantheon 2003 Tekst 22 Var vikingetidens Norden et slavesamfund? Kirkeby og Gernes: Normannerne (film, 6 min) beg. af 1970erne Anvendt uddannelsestid Myte contra fakta hvor vilde var vikingerne? Samtidens og eftertidens syn på/brug af vikingen. Kilder og synspunktsmateriale dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden, herunder ældre historiebøgers tolkning af vikingetiden Side 8 af 15

9 Titel 6 Middelalderen Indhold Andersen: Historiens kernestof, Columbus 2006, s 32-43, 49-53, Thiedecke: Hellig krig, Pantheon Pave Urbans tale Var frankerne grusomme eller blot sultne kannibaler? Jerualems fald 96-97, Hellig krig til debat Eftertidens vurderinger Rosens navn, film Anvendt uddannelsestid Kulturmøder. Kristendom møder islam Side 9 af 15

10 Titel Indhold Andersen: Kernestof, Columbus 2006, s (Borgerlige revolutioner), (Industri i Danmark), (Imperialismen) Kühle: Danmark, historie, samfund, Gyldendal 1990 Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776 Menneskerettighedserklæringen 1789 Hyldtoft m.fl: Det industrielle Danmark, Systime 1981 Rubens Arbejdsreglement side Børn som industriarbejdere side (Pio og Hornemann, statistik) Anvendt uddannelsestid De borgerlige revolutioner Industrialisering Imperialisme Side 10 af 15

11 Titel 8 Mellemkrigstiden. Hitlers vej til magten Indhold Andersen: Historiens kernestof, Columbus 2007 s Adrian: Fra krig til krig, GAD 1974 s. 170, Frederiksen: Det tredje rige, Systime, Tekst 7 Kampen mellem racerne Tekst 8 Førerens autoritet Tekst 18 Hitler om ungdomsopdragelse Berthelsen m.fl: Hitlerfascismens vej til magten, Gyldendal 1983 Kilde 8 25 punktsprogrammet Kilde 41 Stampfer om Rigsdagsbranden Kilde 43 Forordning 28/ Kilde 44 Fuldmagtsloven Pers: Dagligdag under fascismen, 1979 Tekst 41 Hitler om kunstens funktion Clausen m.fl: Skoleradioen/DR Fascismens billeder (diverse videoklip og billeder) Lerberg m fl: Alle tiders Rom, Pantheon 2008 s , Carlsen m fl: Paradokset i Italien, Marko 1995 s Marinetti: Futurismens manifest, 1909 På virtuel rundrejse i Pompeji Studietur til Rom (samfundsfag og dansk) Anvendt uddannelsestid dokumentere viden om centrale udviklingslinjer formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden. Side 11 af 15

12 Titel 9 Den kolde krig Indhold Barner: Den kolde krig, Systime 2011 S 17-24, 31-43,?? Ryg Olsen m.fl: Grundbog til historie. Fra kold krig til globalisering. Systime 2009 S Thuren: Kold krig og fredelig sameksistens. Munksgaard s (Korea), Bender m.fl: Stormagtspolitikken , Munksgaard 1983 Kilde 1 Trumandoktrinen Kilde 9 Clay om Berlinblokaden Kilde 22 Mac Arthurs afskedstale Kilde 50 Ted Sorensen Kilde 51 Khrustjovs andet brev til Kennedy Berlinmuren fra vest- og østtysk vinkel Anvendt uddannelsestid dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling dokumentere viden om forskellige samfundsformer formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden. Side 12 af 15

13 Titel 10 USA's engagement i Vietnam Indhold Thuren: Kold krig og fredelig sameksistens, Munksgaard 1971, s , Hedegaard-Jensen: Den permanente krise, Fundamental Historie 1977, s. 209 Granum-Jensen: USA i Vietnam, Munksgaard 1976 Kilde 1 Eisenhowers brev Kilde 36 Johnsons TV tale Kilde Telegrammer Kilde 63 Nixons TV tale Frederiksen: Vietnam fra drage til tiger, Systime 1996 Kilde 42: Stanley Milgram 4 timer i My Lai, video DR Kim Phucs historie, video DR Vietnam spøger stadig, video DR 5 blokke dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og verdenshistorie. dokumentere viden om forskellige samfundsformer formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden, herunder forskellige lærerbøgers tolkning af USA s engagement Side 13 af 15

14 Titel 11 Danmark Velfærd og oprør Indhold Kühle: Danmark, historie, samfund, Gyldendal 1989, side Friisberg: Kilder til det ny Danmark, Munksgaard 1986 Kilde 36 Hedtoft om kuppet i Prag Kilde 44 Krag om den danske velfærdsstat og dens kritikere Kilde 45 af VK planen Kilde 52 Langelandsmanifestet Kilde 58 Nej til Fællesmarkedet (incl.valgplakater) Foged Nielsen: Fra krig til krise, Gyldendal 1984 Kilde Danmarks første olieraffinaderi Kilde 47 Et spark i røven Okkels Olsen: Når lyset bryder frem, Systime 1981 Kilde 31 Vietnamkrigens lære Kilde 35 Vel er der en mening med studenteroprøret Kilde 37 Billeder af 2 undervisningssituationer Brochure fra DKP om EF Andersen m fl: Fokus, Gyldendal 2012, s Danmarks hemmelige krig, uds 3, DR Jutlandia, DR Kavalkade af kvindefilm, video DR Af Guld og grønne skove, film 1958 Store danskere: Glistrup og Krag, DR 8 blokke Velfærdsstaten dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie og Danmarks internationale placering formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden selv søge efter relevant materiale Side 14 af 15

15 Titel 12 Globalisering og terrorisme Indhold Grubb, Ulrik m.fl. Overblik. Verdenshistorien i korte træk. Gyldendal, 2008 S Ryg Olsen m.fl: Grundbog til historie. Fra kold krig til globalisering. Systime 2009 Kilde 55 Fukuyama Kilde 56 Huntington Hansen: Terrorisme på tværs. Frydenlund 2002 s , 67-73, 85-90, Bush doktrinen, af forordet Cellen i Hamburg, Dramadokumentar DR 2004 Manden der løj verden i krig, DR Prisbelønnet DR journalist overfaldet af politiet, Frihed, lighed og islam, 1 del. Akkari og Khader på tur, DR 2014 Den nye anti-terror pakke, PET s hjemmeside tekst 4 Debat om EU's terrorliste tekst 1 Øjenvidneberetning fra 11/ tekst 16 Seidenfaden: Er vi terroristernes marionetter? Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe

Læs mere

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee 2012.

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet

Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Undervisningsforløb i historie med udgangspunkt i Hernings udvikling efter 2. Verdenskrig, hvor byens virksomheder bliver blandt de førende i Danmark inden for

Læs mere

BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination

BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination Danske best practice eksempler på undervisningsforløb/aktiviteter Undervisningsmaterialer Ungdomsbyens site om medborgerskab. Her findes det

Læs mere

Undervisning i kultur- og samfundsforhold

Undervisning i kultur- og samfundsforhold Undervisning i kultur- og samfundsforhold Kommenteret materialekatalog til domænet Medborgerskab Januar 2007 Indhold Forord...3 10 danskere...4 100 års barndom...5 Anker Jørgensen om demokrati...8 Boligmarked...10

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie 1 Anmeldelser 194 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Dansk og historie i samspil temaer i lange linjer. Columbus

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere Denne bog dækker de fleste artikler, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især rettighederne

Læs mere

Forløb: Holocaust og menneskerettigheder. Fag - Historie

Forløb: Holocaust og menneskerettigheder. Fag - Historie Forløb Holocaust og menneskerettigheder Fag - Historie Forløb: Holocaust og menneskerettigheder Modul nr.: ialt 10 lektioner a 50 min Dato: 11/3 2009 Fag: Historie Klasse/hold: 2g Kernestof: 1) Oplysningstiden

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

marts 2012 nr. 192 tema: Historieundervisning i en verden af medier

marts 2012 nr. 192 tema: Historieundervisning i en verden af medier nr. 192 marts 2012 tema: Historieundervisning i en verden af medier nr. 192 / marts 2012 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Side 9-pige: Else Marie Pade... 9 Historieundervisning

Læs mere

Brugen af film i undervisningssammenhæng handler ikke om at se film som en kilde til sandhed i

Brugen af film i undervisningssammenhæng handler ikke om at se film som en kilde til sandhed i Antologiens brug i undervisningssammenhæng Ved Kasper Vandborg Rasmussen Fiktion og fakta Brugen af film i undervisningssammenhæng handler ikke om at se film som en kilde til sandhed i klassisk forstand.

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Litteraturliste: Nord / Syd relationer

Litteraturliste: Nord / Syd relationer Litteraturliste: Nord / Syd relationer Titel A-Z Omtale Lande A Buyer's Market Hæftet giver en kort og letlæselig indsigt i de komplekse forhold omkring verdenshandel, og forklarer hvorfor det ikke er

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Formalia historieopgave på HF

Formalia historieopgave på HF Formalia historieopgave på HF På SG skal alle HF-kursister skrive en større, skriftlig opgave i historie i slutningen af 1. hf. Formålet med opgaven er at træne kursisternes skriftlige kompetencer samt

Læs mere