6 Det (u)perfekte liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 Det (u)perfekte liv"

Transkript

1 baptist.dk Nummer årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv

2 Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2

3 Abraham var 75 år, da han blev kaldet, mens Samuel blev kaldet som barn. Jesus nåede at ændre verden, inden han blev 40, mens Metusalem ikke gjorde meget væsen af sig selvom han angiveligt blev 969 år! [ ] Lasse Åbom [ ] Svend Eli Jensen Årstal og aldre flyver rundt mellem hinanden i de bibelske beretninger, men noget tyder på, at det ikke er årenes antal, men snarere deres indhold, der gør den store forskel.»lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung«1 skriver Paulus til Timotheus, mens Salme 92 fortæller, at de retfærdige bærer frugt og holder sig friske og grønne selv i en høj alder. Ikke årene, men hjertet Det er altså svært at give et bibelsk svar på, hvornår man har den rigtige alder. Faktisk er alder et noget vagt begreb i den bibelske sammenhæng. Oftest bliver alderen brugt symbolsk frem for konkret som når vi i urhistorien i begyndelsen af 1. Mosebog møder de overdrevent gamle mænd som fx førnævnte Metusalem. Her skal deres høje levealdre nok snarere fortælle os, at vi er i en mytisk tid, hvor mennesket stadig var i tæt forbindelse med det evige liv i Paradiset, end vi skal tro bogstaveligt på, at Adams søn Set blev 912 år gammel. Måske prøver Bibelen at fortælle os, at det ikke er årene, det kommer an på, men hjertet, der ligger bagved. Det er, som om vi bliver stillet over for spørgsmål som: Hvorfor vente til du engang er gammel nok? Eller: Hvorfor give op på forhånd, fordi du synes, du er blevet for gammel? Fornyet i det indre menneske Der er altså ikke nogen korrekt bibelsk alder, men læren synes derimod at være, at Gud er interesseret i mennesker og i at gøre sit livgivende og genoprettende arbejde i os og igennem os ligegyldig hvilken alder vi så har! Paulus udtrykker denne tanke, når han skriver:»derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag«. 2 Hvad end der sker med det ydre legeme, om det så er sygdom, forfølgelse, pubertet eller aldring, så er det arbejde, Gud er på færde med, et spørgsmål om en indre forandring.»mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet«3, siger Gud til profeten Samuel, da han skal udpege David til konge. Man kunne sige, at der er tale om en fornyelse af, hvem vi i virkeligheden er, så vi kommer til at ligne det Gudsbillede, vi oprindeligt er skabt i. Den glemte modenhed Troen er altså en fortsat udvikling og modning som menneske, hvor vi til stadighed fornyes og forandres. Det betyder ikke, at man bliver stadig mere overbevist om, at man har ret, men måske snarere, at man lærer at kunne indrømme egne fejl og bære over med andres. Modenhed er en fortsat omvendelse og opdagelse af, hvad livet med Gud betyder. Det er at kunne holde fast i modsætninger og paradokser uden at søge de lette svar. Det er at vide, hvad der virkelig betyder noget, og hvad der er værd at kæmpe for og at kunne se bort fra det, der er tomt og uden betydning. Den modenhed er ikke afhængig af alder, men af helt andre parametre. På samme måde er forstokkethed og uvilje til at se en sag fra flere sider barnagtig og tegn på umodenhed ligegyldig om man møder den hos den unge eller hos den gamle. I den forstand er spørgsmålet om alder i Bibelen i højere grad et spørgsmål om modenhed end et spørgsmål om år» Derfor bliver vi ikke modløse, derfor bliver spørgsmålet lige aktuelt for os for selvom vort ydre menneske går at stille i dag:»hvor gammel er din tro?«til grunde, fornyes dog vort indre Bent menneske dag for dag. Hylleberg «3 1) Paulus Første Brev til Timotheus kap. 4, vers 12. 2) Paulus Andet Brev til Korintherne kap. 4, vers 16. 3) Første Samuels bog kap. 16, vers 7

4 Indhold Det (u)perfekte liv Forsiden [ ] Ole Steen 2 Hvor gammel er din tro? alder i bibelsk betydning 5 Vi lever længere leder 6 Det (u)perfekte liv del 1 20 Tro og alder udvikling eller afvikling? 28 Trosfrihed og menneskeværd artikelserie i anledning af BaptistKirkens 175 års jubilæum 30 Om hundrede år... om Baptisternes Afholdsmission 31 Navne 9 Det (u)perfekte liv del 2 32 Levende julekalender i Bethel... reportage 12 liturgi.dk ny hjemmeside 34 Præsteskolen i Rubura en baptistisk højborg 14 Guds kald til mission en spændende livsvandring 36 Lev livet... klumme 16 Alderdom biologisk fænomen eller? grænser i opbrud 18 At kigge baglæns... hvornår var livet bedst 22»Syng dig selv«portræt af Lars Lilholt 25 Relationer er vigtigere end kirkesamfundets navn portræt af Henrik Holmgaard 4 Redaktion Hanne Kiel, redaktør tlf , Bente Jensen, tlf , Lone Møller-Hansen, tlf , Else Skov Villadsen, tlf , Gitte Elleby Jørgensen, redaktionssekretær tlf , Oplæser og ansvarlig for lydudgaven på CD og hjemmeside: Ole Engel Grafisk design: Pedersen & Pedersen, Århus Trykkeri: V-Print, Holstebro Oplag: baptist.dk er Baptistkirken i Danmarks kirkeblad og kan sendes til alle med tilknytning til en baptistmenighed. Artikler er ikke nødvendigvis udtryk for Baptistkirken i Danmarks eller redaktionens holdning. Idémateriale: Artikelforslag og digitale bil leder modtages gerne. Bemærk dog, at redaktionen planlægger to numre af gangen. Udgivelsesdatoer og deadlines Nr. 1: 30. januar. Deadline 24. november. Nr. 2: 27. marts. Deadline 26. januar. Nr. 3: 22. maj. Deadline 16. marts. Baptistkirken i Danmark Sekretariatet Lærdalsgade 7, st.tv., 2300 København S Tlf Telefontid: Mandag-fredag kl Hjemmeside: Henvendelse om adresseændring til din lokale menighed. Dødsfald og nye medlemmer indberettes til Sekretariatet. Bladet kan modtages som lydfiler på CD ved henvendelse til Sekretariatet. Gaver til baptist.dk: Kan indbetales på mærket»baptist.dk«. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.

5 Vi lever længere Baptister lever længere end gennemsnittet af befolkningen. Det viste en sundhedsundersøgelse for et par år siden. Vi ved ikke hvorfor, men det er vel også mere interessant, hvad vi bruger de ekstra år på? [ ] Lone Møller-Hansen [ ] Ole Steen Ungdommen er forlænget frem til pensionsalderen, skriver læge Lone Valbak. Det er, fordi ungdom forbindes med den tid, man lærer, og nu stilles der krav om livslang læring. Vi får ikke lov til at gå i stå, så længe vi er på arbejdsmarkedet. Men samtidig er tiden til kirkeliv begrænset i de år. Når man bliver efterlønner eller pensionist bliver der mere tid til kirken. Hvis ikke golfbanen kalder Faktum er dog, at denne aldersgruppe mange steder bærer menigheden. Selvfølgelig specielt i de menigheder, der fortrinsvis består af ældre og dem bliver der flere og flere af. Det positive er, at livet stadig giver mening. Men det er ikke kun i de gamle menighe- der, der er brug for de ældre. Det skyldes, at især børnefamilierne hænger i en klokkestreng. Kristen i lokalsamfundet? Og når så børnene flytter hjemmefra, bruger de midaldrende og hvad enten du vil det eller ej, så er det de årige deres ledige energi på at være aktive i lokalsamfundet. Det positive er, at de kan være med til at kæde kirken og troen sammen med det almindelige folkeliv. Det er godt, for der bliver mere og mere brug for, at mennesker med et aktivt kristenliv er synlige. For levende tro og viden om kristendom er en mangelvare i samfundet. De midaldrende er altså missionale. Vel at mærke, hvis de mennesker, de omgås, kan mærke, at de nye foreningsaktive er kristne! Liv i kirken eller udenfor? Det ændrede fokus vækker dog forundring hos nogle af de ældre, der længe har efterlyst de yngres arbejdskraft i det organisatoriske kirkeliv. Så ja, de aktive år bliver flere. Men for en voksende gruppe flyttes aktiviteten ud af kirken. Derfor får de ældre ikke lov til at gå på pension foreløbig, hvis de vil bevare kirken, som de kender den. I mellemtiden må mange menigheder finde ud af, hvordan de vil være kirke på nye præmisser. For vi lever længere, men ikke kun inden for kirkens mure. 5 Leder

6 Det (u)perfekte liv Findes det perfekte liv, eller er livet først perfekt, når det uperfekte får plads? Hvad er det (u)perfekte liv, set fra den enkeltes synsvinkel? 6

7 [ ] Susanne Kofoed [ ] Flickr Skal du noget bestemt for at have et godt liv?» Kunsten er nok at nyde det, der er nu. «F ire mennesker i forskellige aldre deler her deres overvejelser om det perfekte liv. Josefine 10 år fra Grindsted, Joachim Maria: Der er mange forventninger til studerende om målrettethed, fuldtidsstudier og relevant studiejob. Kravene er alt for strømlinede. De kommer let til at definere, har deres udfordringer. Kunsten er nok at 13 år fra Aalborg, Maria 23 år København, hvem man er. Men det er vigtigt at være nyde det, der er nu. Morten 35 år fra Tølløse. nærværende dér, hvor man er. Nuet opfat- Jeg får dårlig samvittighed over ting, Hvad er det perfekte liv? ter jeg som det vigtigste. Jeg mister meget af mig selv, når jeg bekymrer mig om for som jeg ikke gør. Jeg burde tage cyklen i stedet for bilen eller tage på cykelferie Josefine: Hvis man har familie, venner og meget andet end der, hvor jeg er nu. i stedet for med fly. Altså ting man ikke kærlighed, og har Gud med, er livet godt. Lige nu har jeg brug for en pause i burde gøre, men gør, fordi det er rart! studiet for at være mig selv tro og leve i det På den måde lever min svoger fx et Joachim: Et liv med Gud er altid godt, må- nu, der er, i stedet for det, der kommer så perfekt liv: Familien har halmhus, køber ske ikke perfekt, men så er man godt på vej. jeg ikke altid tænker på, at jeg skal have genbrug og har det godt med det. Han den perfekte eksamen, giftes og have børn. arbejder 3/4 tid og har rigtig meget tid Maria: Man står midt mellem andres for- Man skal meget tidligt i livet vide, hvad sammen med børnene. Det imponerer mig. ventninger til et perfekt liv og sine egne man gerne vil. Det skræmmer mig, når det Jeg vil have svært ved at være tilfreds med ønsker. Måske opstår det perfekte i det tager overhånd. at leve på den måde, selv om jeg kan se det uperfekte, fx ved at være noget for nogen. Jeg har veninder, der går meget op i rigtige i det. Vigtigst er, at mine nære har det godt. sundhed. Jeg synes, de kommer i knibe, Jeg tror, det er vigtigt, man lever på når alt indrettes efter madplan og træ- den måde, man formår og har det bedst Morten: Lige nu er det perfekte, at jeg har ningstider. Så træder jeg et skridt tilbage, med ud fra sine drømme og idealer. Jeg er nogle skønne børn og en dejlig kone. Jeg for det skal ikke have lov at definere, hvem ansat som pedel hvad tænker andre mon har et rigtig godt job med mange gode kol- jeg er. I øvrigt tror jeg, at familiebaggrund i om det? Jeg har brug for at forklare, at det leger, et dejligt hus på et godt sted. høj grad definerer det perfekte liv. er rigtig spændende og også indeholder pædagogiske opgaver. Det er vel, fordi jeg» Glæde sammen med andre er også et godt liv. «Morten: Man ser vel altid frem til noget, fx at ens barn ikke længere er i trodsalderen. Men jeg hører også, at teenageforældre gerne vil fremstå godt i andres øjne? Alligevel mener jeg, det vigtigste er, at man har det godt med sit arbejde. 7

8 » Kravene er alt for strømlinede. De kommer let til at definere, hvem man er. «Har du et perfekt liv? Josefine: Jeg er vokset op i en kristen familie, som støtter mig. Når jeg har set noget i TV, der gør mig bange, beder vi. Jeg synes, det hjælper på mine tanker, når jeg skal sove. Glæde sammen med andre er også et godt liv. Det gør mig glad, når jeg har lært noget nyt til gymnastik og kan vise det til andre. Jeg har også været på»connected«i sommer. Det var hyggeligt, der var gode lovsange, og vi lærte noget nyt hver dag. Jeg tror godt, man kan have et perfekt liv, selv om man fx er handicappet. Bare man har nogen, som elsker en og hjælper med det, man ikke selv kan. Joachim: Jeg har gode venner både i skolen og kirken. Jeg bor sammen med mine forældre og har både storesøster og -bror. Jeg elsker at spille bas. Det er med til at give mig et godt liv. Det gør mig glad at lave mad. Det er også det gode i livet! Morten: Jeg er meget glad for mit liv. Synes også, jeg husker at være glad for det nu og her, selv om hverdagen er travl. Maria: Ja, i hvert fald på den måde, at jeg har mulighed for at gøre det, som jeg gerne vil lige nu. Fremtidsdrømme? Josefine: Jeg vil gerne være skuespiller. Jeg ville ønske, at det dårlige i verden, ondskaben, ikke var der, men at der var mere kærlighed, og alle mennesker får muligheden for at kende Gud. Joachim: Jeg vil gerne noget med at lave mad, være kok eller konditor. Morten: Mine børn vil fylde meget de næste mange år. Det er svært at give troen videre, fordi man også selv kan være i tvivl. At tage stilling til tro er også noget, børnene selv skal på et tidspunkt. Vi synger»nu går solen sin vej«; der er nogle gode ord, og vi beder Fadervor. Jeg har ikke nogen specifikke ønsker for deres uddannelse, men det er meget vigtigt, at de får nogle gode grundværdier. At de vokser op med og selv får lyst til at være nogen, der har øje for andre. Næstekærlighed som grundværdi er meget væsentlig. Maria: Jeg ønsker at lave noget, der virkelig gør mig glad, at føle mig elsket og at elske. Jeg vil mærke helt ned i maven, at det her gør mig glad og ikke nøjes med noget, som andre mener, kan gøre mig glad. 8» Glæde sammen med andre er også et godt liv. «

9 Det (u)perfekte liv» Gud er med os i det, som vil møde os. «Hvordan ser det ud, når man allerede har levet en stor del af livet? Kan livet være godt, også selv om ønskerne ikke bliver opfyldt? Her er brudstykker af tre menneskers fortællinger om livet, set fra to forskellige livsfaser. [ ] [ ] Else Skov Villadsen eg har mere ro nu, både mentalt og»j fysisk«, siger Lis (52 år), som er gift med Erik Rugholm (55 år), der tilføjer:»når man kommer hjem til et hus uden børn, er der tid til stilhed og eftertanke«. De to ældste børn er gift, en er på højskole, den yngste på 17 år bor hjemme. Nye udfordringer midt i livet Lis og Erik: Vi taler mere sammen om arbejdslivets udfordringer og om vores tjenester i menigheden. Det er også nyt, at vi igen kan holde ferie alene to. Lis: Den teknologiske udvikling går hurtigt. Min funktion som afdelingsleder i hjemmeplejen stiller store krav til fortsat uddannelse. Engagement medfører udfordringer. Min karriere fik mere plads, da børnene ikke havde brug for mig hjemme. Erik: En sælger skal hele tiden præstere. Det gælder også en pensionsrådgiver. Man skal være enormt effektiv, og det gør indtryk, når kolleger går ned med stress. Så overvejer jeg, hvor længe jeg har lyst til at fortsætte. Dit liv lige nu? Lis: Det betyder meget at have troen med i hverdagen. Gud er min ressourcebank der kan jeg hente styrke. Som kristen ved jeg, at jeg ikke skal bekymre mig. Men alligevel tænker jeg, om min krop fortsat kan holde til altid at være så effektiv. Erik: Mit hjerte er i min tjeneste som 9

10 Jeg skal ikke blot pleje mig selv og mine egne interesser, men er forpligtet på at leve sådan, at livet bliver lettere for andre. Erik: At gå tidligt på pension, så jeg er 10 menighedsforstander, og opgaven som projektleder for byggeri og indretning af Kulturcenter Vendsyssel fylder meget. Det er et trosprojekt for os som menighed. Vi oplever, at Gud virker med i det. Tanker om fremtiden? Erik: Jeg har en stærk tro på, at Gud er med os i det, som vil møde os. Det har vi oplevet under modgang, sygdom og alvorlige ulykker i familien. Bl.a. da vores ældste for 16 år siden var ude for en skiulykke. Det var et mirakel, at han overlevede, og der går ikke en uge uden, jeg takker Gud for det. Lis: Den ulykke har mærket os for livet. Efter prøvelser rykker man sammen i familien. Ønsker og drømme? Lis og Erik: Vores ferier sammen med børnene har betydet rigtig meget. Vi håber igen med nogle års interval at kunne holde ferie med børn og svigerbørn. Lis: Mit liv skal række ud over mig selv. mere fri til at bruge tid på det, jeg har lyst til og at bevare et godt helbred og få lov til at blive brugt i menighedens tjeneste. Lige nu ser jeg frem til, at min far flytter hen til os. Sådan boede mine bedsteforældre i mit hjem, fra jeg var stor dreng, og det oplevede jeg som en stor rigdom. Et citat jeg gerne vil huske hver dag: Livet er Guds gave til dig. Hvad du gør med det, er din gave til Gud.» Mit liv skal række ud over mig selv. «et gik jo alt sammen«, siger Inge- Grarup (93 år), når hun ser»dborg tilbage på alle årene med familielandbrug og seks børn.»vi havde travlt, og om aftenen kunne jeg være så træt, at jeg bare faldt i søvn uden aftenbøn. Så sagde jeg undskyld til Gud, at jeg ikke engang havde kræfter til Fadervor«. At miste og at være alene Med det syvende barn blev hun indlagt dagen efter fødslen, fordi drengen skulle

11 » Hver morgen tænker jeg: Så fik jeg en ny dag! «gennem en lille operation.»det var aften, da sygeplejersken kom og fortalte, at han var død. Hun fulgte mig hen til overlægen og tilbage til min stue. Her lå jeg så og græd, mens jeg holdt en anden patient i hånden«. Dagen efter kom Ingeborg hjem.»vagn græd meget, og det var svært for os at snakke om det. Sorgen knugede ham virkelig, men det hjalp mig, at vi havde seks raske børn at glæde os over«. Ingeborg er stærk. Hun har et lyst sind og en evne til at glæde sig, også selv om livet har budt hende flere sorger. For ti år siden døde hendes mand, og året forinden mistede de den ældste datter.»det er svært at miste og svært at blive alene«, siger Ingeborg. Hvordan synes du, livet er nu?»mit liv er godt. Alle mine børn er flinke til at komme og til at ringe. Hende, der bor længst væk, ringer mindst én gang om ugen. Er det ikke flot? Det betyder meget at have kontakt med andre hver dag. Sjældent står der i min dagbog, at jeg ikke har snakket med nogen. Hver morgen tænker jeg: Så fik jeg en ny dag! Det siger jeg Gud tak for. Jeg står tidligt op for at være klar til at høre nyheder og morgenandagten. Heldigvis er jeg rask og kan lave mad. Jeg bryder mig ikke om mad udefra, men det sker jævnligt, at en svigerdatter kommer og siger, hun fik lavet for meget til dem«. Du har en del bøger hvad læser du?»det er en gave, at man kan låne på biblioteket. Det begyndte i 60 erne, da Karen gik i realskole. Når hun lånte bøger, kunne hun også låne en til mig. Jeg læste flere af Dostojevskij, Knut og Marie Hamsun og Sigrid Undset. Bogen»De vilde svaner«er spændende, men»enkekejserinden«var skuffende 1 «. Bekymringer og fremtidsdrømme?»jeg tager ikke sorger på forskud. Men når børnene er ude at rejse, sender jeg ekstra bønner op om, at de må komme godt hjem igen. Det er ingen sag at blive gammel, når man kan få så meget hjælp. Endnu har jeg kun hjælp til rengøring, men jeg skal kun spørge, hvis jeg en dag behøver hjælp til andet. Jeg håber ikke, jeg skal blive hundrede år men det bestemmer jeg jo heldigvis ikke selv! Jeg føler mig tryg også ved det, der kommer efter døden«. 1) Begge er romaner af Jung Chang. 11

12 i ånd og sandhed 12 Teologisk Forum 1 har lanceret en gudstjeneste-vejledning på nettet: er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed«. 2 Det er en af de få ting, Jesus sagde om gudstjeneste. Men ånd og sandhed det har vist ikke meget med internettet at gøre. Og dog! [ ] Søren P. Grarup [ ] Ole Steen H jemmesiden er tænkt som et arbejdsredskab for alle, der arbejder med tilrettelæggelse og ledelse af gudstjenester. Den rummer forslag til liturgier for (næsten) alle slags gudstjenester: søndag og hverdag, dåb, nadver, bryllup, begravelse osv. samt en samling ressourcer, ideer, tips og gode råd foruden en lang række uddybende artikler om gudstjenestens mange detaljer. Liturgi et fyord? For 50 år siden var ordet liturgi nærmest et fyord blandt baptister noget med lange gevandter og stive ritualer. Den baptistiske gudstjeneste skulle være fri og spontan, men ve den, der lavede om på det, man var vant til. I dag tør vi godt bruge ordet liturgi. Ordet stammer fra det græske leiturgeia, der betyder folkets gerning eller folkets tjeneste. Det blev indlemmet i kristen sprogbrug om de troendes tjeneste for Gud i liv og færden 3. Senere blev det reserveret menighedens gudstjenestefejring. I dag betyder ordet blot gudstjenesteorden. At tilrettelægge en gudstjeneste er aldrig let hverken for den, der er uøvet på en prædikestol, eller for den, der har gjort det mange gange. For den uøvede vil det første spørgsmål ofte være: Hvordan plejer vi at gøre? For den øvede bliver spørgsmålet, hvordan gudstjenesten kan bevare sit liv. Rutinens fælde Hvis man falder i rutinens fælde og ukritisk gør som man plejer vil gudstjenesten hurtigt blive en tomgangsreligiøs forestilling uden liv. Hvis man i fornyelsens eller spontanitetens navn vil opfinde den dybe tallerken til hver ny søndag, efterlades menigheden forvirret tilbage og det er der heller ikke meget liv i. Og hvis gudstjenestelederen kun vil ride sin egen kæphest, bliver det ikke menighedens gudstjeneste og heller ikke Guds. Alt dette kan kaldes gudstjeneste-uorden. Liturgi er til for at bevare gudstjenesten ordentlig, dvs. levende, fælles og fornyende og med Gud tydelig i centrum. 1) Et af BaptistKirkens udvalg. 2) Johannesevangeliet, kap. 4, vers 24. 3) Romerbrevet, kap. 12, vers 1

13 Hjælp til omtanke Baptistmenigheder fejrer gudstjeneste på meget forskellig vis. Liturgierne på hjemmesiden er ikke et forsøg på at ensrette baptistkirkers gudstjeneste tværtimod. De er blevet til efter indsamling af liturgier fra mange menigheder, og de er kun tænkt som forslag, der skal viderebearbejdes lokalt. I det hele taget er hjemmesiden en hjælp til refleksion i gudstjenesteforberedelsen at undgå spørgsmålet: Hvordan plejer vi at gøre? og i stedet spørge: Hvorfor gør vi det? og dernæst: Hvordan gør vi det så bedst? Gode rammer for menighedens gudstjenestefejring giver på en gang både frihed til Helligåndens ledelse og menighedens spontanitet og beskyttelse mod tilfældighed og manipulation. En god liturgi gør gudstjenesten rummelig og livsnær samtidig med, at fokus på Gud fastholdes. Hjemmesiden er et værktøj til at udvikle sådanne gode rammer og at fylde godt indhold i dem. Inspiration til alle Alle, der arbejder med gudstjenesten, kan finde inspiration på hjemmesiden gudstjenestelederen, prædikanten, lovsangslederen, menighedstjeneren. Og enhver, der deltager i gudstjenesten, kan finde inspiration dertil i hjemmesidens mange artikler. Det er udvalgets ønske, at alle, der gør brug af siden, bliver udfordret til at gennemtænke deres tjeneste, deres ord og handlinger, så deres medvirken i gudstjenesten virkelig bidrager til at guide menigheden ind for Guds ansigt i tilbedelse i ånd og sandhed som Jesus ville det. Klik ind på måske har internet og ånd og sandhed alligevel noget med hinanden at gøre! 13

14 Guds kald til mission fører til en spændende livsvandring Sådan lød overskriften på en af sommerstævnets eftermiddagssamlinger, hvor Viggo Søgaard, Cornell Paskou og Kasper Klarskov fortalte om Guds kald til mission. baptist.dk bad en af vores unge om at kommentere samlingen. [ ] Lea Binta Kjelgaard [ ] Kurt Bøgsted Kald til mission! Det er en tung titel, men når man anbringer kald og mission i samme sætning, så vil det blive tungt. For hvad er det egentlig lige præcis, et kald til mission betyder? For nogle gælder det klassiske eksempel med at rejse ud i verden som missionær, mens andre mærker, hvordan Gud giver dem en længsel efter at tjene mere end ét sted. Helt tredje personer mærker Guds kald til mission lige der, hvor de er, i nabolaget og i hjemmet. Guds kald til et liv i tjeneste og mission gælder lige så meget i dag, som det gjorde før i tiden, men hvad kan vi bruge det til? Tre vidt forskellige kald De tre nævnte fortalte om Guds kald til mission i deres liv en varm eftermiddag på Lindenborg. De havde alle mødt kaldet til mission, men det udformede sig på tre vidt forskellige måder. Viggo Søgaard har tjent Gud som missionær hele sit liv. Det har betydet utallige rejser og bosteder i verden. Cornell Paskou mærkede Gud kalde sig til Danmark og Rumænien og har tjent og tjener stadig Gud begge steder. Kasper Klarskov oplevede et kald til at leve et anderledes liv i mission. Det førte til et liv i bofællesskab med andre i København. Når disse tre kan få tre så forskellige kald til mission, hvordan kan vi så forstå, hvad mission er og indebærer? Og hvordan kan vi finde Guds kald til os i vores liv? Hvad kan jeg bidrage med? Som ung i dag kan det være forvirrende at skulle finde sit kald. Hvad er det, jeg kan bidrage med, og hvad er det, Gud har tænkt sig at bruge mit liv til? Det er så nemt at blive grebet af andres historier, andres kald, og tænke: Det vil jeg også! Ja, hold da op, Cornell har mission og hjerte for to» Guds kald til et liv i tjeneste og mission gælder lige så meget i dag, som det gjorde før i tiden, men hvad kan vi bruge det til? «14 Kasper Klarskov

15 Cornell Paskou» Hvad er det, jeg kan bidrage med? Og hvad er det, Gud har tænkt sig at bruge mit liv til? «Viggo Søgaard lande. Dét er smart, så kan man rejse lidt frem og tilbage. Sådan et kald kunne jeg da godt tænke mig! Eller vent lidt, Viggo har rejst i hele verden flyveture dét lyder spændende! Vil du ikke kalde mig til dét, Gud? Nej hov, Kasper tjener i mission i nærområdet, men på en helt anden måde. Okay Gud, jeg kan godt blive i Danmark, men så skal du også kalde mig til noget anderledes, ligesom du har kaldt Kasper. Stil dig til rådighed for Gud! Vi kan lynhurtigt komme til at fortælle Gud, hvad vores kald skal være, men så er det jo ikke Guds kald til os. Da vi den eftermiddag på Lindenborg havde hørt om tre spændende kald, var der åbent for spørgsmål og kommentarer. Det var der, guldkornene faldt. For selvom det er vigtigt at høre hinandens historier og blive inspireret af hinanden, så bliver det først rigtig interessant, når vi finder ud af, hvad vi kan bruge det til i vores eget liv. Først i dialogen blev det slået fast, hvad et kald til mission egentlig er. Det er ikke at være missionær eller at være kaldet til at rejse ud. Det er heller ikke at blive boende, hvor du er. Det eneste, det går ud på, er at stille sig til rådighed for Gud. Hvis vi stiller os til rådighed for Gud, så giver vi Ham kontrollen og giver Ham mulighed for at forme vores liv. Vi kan aldrig være sikre på, hvad det indebærer, før vi har gjort det. Gud kalder os alle uanset alder, personlighed og talenter, men han kalder ikke alle til det samme. Et kald til mission er måske en gammeldags vending, men hvis du ikke føler dig gammeldags, så kalder Gud dig heller ikke til noget gammeldags. Han udfordrer os der, hvor vi er hver især, og derfor kan et liv, der er stillet til rådighed et liv i mission og tjeneste for Gud aldrig blive kedeligt. 15

16 Alderdom biologisk fænomen eller? I Dagbladet Politiken skrev journalist Lotte Thomsen 1, at vi i mange år var enige om, at livet bestod af en barndom, en ungdom, et voksenliv og en alderdom. Men nu er grænserne mellem de forskellige livsfaser i opbrud. Ingen ønsker længere at forlade ungdommen og for nogles vedkommende strækker den sig fra 9 års alderen til de går på pension! [ ] Lone Valbak [ ] Flickr sig. Fx véd vi, at celler fra mus ikke kan dele sig så mange gange, og deres maksimale levetid er kun ca. 3 år. Celler fra mennesket kan dele sig rigtig mange gange, og derfor lever nogle i 100 år eller mere. Celledelingen og hermed den indre fornyelse og foryngelse af individet styres af komplicerede fysiologiske kontrolmekanismer. Aldring og død kan altså anskues som en konsekvens af svigtende» Alderdom kan betyde både svækkelse og visdom! «tilpasning til de varierende krav, som det indre og ydre miljø stiller. Aldringsprocessen rammer alle, men den udvikles forskelligt hos det enkelte individ. Den påvirkes dels af vores gener, dels af miljømæssige faktorer, og den uafvendelige fysiske svækkelse kan udsættes. 16 Alder er det tal, der kommer frem på baggrund af vores tidsinddeling i timer, dage, uger, måneder og år. Det beskriver tiden, der er gået siden personens fødsel. Aldring leder tanken hen på en proces. Et livsforløb som strækker sig fra vugge til grav. Fysiske ændringer hele livet Den biologiske aldring foregår på mange niveauer i organismen: Fra DNA-molekylet via cellens dele, væv, organer og organsystemer til hele organismen. Teknisk er den maksimale levetid afhængig af, hvor mange gange bindevævscellerne kan dele Befolkningspyramiden ændrer sig Barndom, ungdom og alderdom er demografiske begreber, som har været brugt til at beskrive hele befolkningsgrupper. På samfundsplan har det betydelig interesse, at alderssammensætningen i Danmark har forandret sig radikalt gennem de seneste år. 1) 29. juni 2014

17 I 1950 kunne befolkningssammensætningen i Danmark beskrives som en pyramide. Der var mange børn, lidt færre voksne og få gamle. I år 2000 var det ikke længere en pyramide. Basis var lille: Der var relativt færre børn. Der var fortsat mange unge voksne, og så var der en tiltagende gruppe af ældre over 60 år. En fremskrivning til 2050 tyder på, at gamle vil udgøre en langt større andel og børn en langt mindre andel end nogensinde før i Danmarks historie. Det skyldes dels et faldende antal børnefødsler, og dels et fald i dødeligheden: Gennem den første halvdel af 1900-tallet faldt børnedødeligheden, og i den anden halvdel er dødeligheden blandt de ældre faldet. Hvis tendensen fortsætter, vil halvdelen af de børn, der bliver født i dag, leve, til de bliver 100 år! Hvorfor fortsat ung? I en moderne sammenhæng er det tiltrækkende ved begrebet ungdom, at vi i høj grad knytter begrebet ungdom til læring. Og i en samfundsstruktur, der er præget af en forventning om forandringsparathed og livslang læring, vil de klassiske livsfaser blive udfordret og erstattet af en mere individuel selviscenesættelse. Her definerer den enkelte selv sin livsfase med tilhørende værdier og aktiviteter. Der er i det moderne samfund ikke fundet belæg for, at ældre mennesker skulle have specifikke fællestræk rent personlighedsmæssigt. Tværtimod er der flere undersøgelser, der tyder på, at vi bliver mere forskellige, jo ældre vi bliver. Visdom eller forfald? Lige siden oldtiden har man diskuteret, om alderdom kan karakteriseres som en tilstand af svækkelse og forfald? Eller er det snarere en tilstand præget af erfaring og visdom? Den oplagte løsning på det dilemma vil være at sige både og. Vejen er forskellig og aldringsprocessen individuel, men endemålet er fælles for alle: Livsforløbet strækker sig fra vugge til grav.» Hvis tendensen fortsætter, vil halvdelen af de børn, der bliver født i dag, leve, til de bliver 100 år! «17

18 At kigge baglæns»en dag, hvor jeg havde bagt en kage, sagde min dreng: Den må vi nok ikke smage, den skal du vel have med i kirken?«sådan lød det fra en af deltagerne i min samtale med mennesker på 60+ om, hvornår livet var bedst og mest meningsfyldt, og hvornår det var sværest. Hvad fylder mest, når vi ser tilbage og mindes? [ ] Bodil Krabbe, Lyngby Baptistkirke [ ] Arkiv Minder og oplevelser fra barndommen fylder meget i tilbageblikket sammen med kolleger og menighedsmedlemmer. Måske, fordi alting dér opleves for første gang, og det er herfra, vi formes som mennesker. Madpakker med røde pølser og røræg, udflugter, lege, fortællinger, hornorkester oplevelserne i søndagsskolen har sat dybe spor. Gæstfrihed var en naturlig ting. Teltmøder, ungdommen var velkommen, omsorgen for naboer og menighed fyldte meget. Det samme gjorde sang, musik og måltidsfællesskab forhold vi mindes med stor taknemlighed. Men det kirkelige fællesskab havde også en bagside: En oplevelse af, at forældrene altid var i kirken, at man skulle snyde sig til andre aktiviteter, eller at gæstfriheden tog tiden fra børnene. Kamp skal der til... Den generations kvinder fandt energi i kampen for at få flere kvinder til at tage ansvar i kirken, blive medlem af missionskomiteen, menighedsrådet eller andre vigtige råd, kæmpe for mere indflydelse til de studerende på et seminarium m.m. Hvordan opponerer man som en god kristen? Hvordan opfører man sig, når man strejker? De bedste år De bedste år var, da børnene var små. Menigheden var ligesom med i det hele. Samtalen berørte naturligt»flinkeskolen«, hvor ordet nej sjældent hørtes. Forpligtede vi os for meget? Overskred vi grænsen for det, vi havde lyst til, både på arbejde og i det frivillige arbejde i kirken? Unge mennesker i dag er langt bedre til at sige fra. De tager mere hensyn til egen families liv og trivsel, lyder det. Bliver vi og fællesskabet fattigere, fordi vi ikke længere vil forpligte os så meget? Eller vil vores børn og børnebørn opleve mere nærhed og samvær, fordi vi ikke forpligter os til noget, som vi dybest set ikke orker eller har lyst til? Solidaritet, muligheder, opbakning Ord som disse var nøgleord for arbejdslivet: Der var sammenhold. Vi var entusiasti-» Bliver vi og fællesskabet fattigere, fordi vi ikke længere vil forpligte os så meget? «

19 » At opleve naturen og skaberværket er fantastisk. På cykel med mit 3-årige barnebarn, aftenen var lun, nattergalen sang, hylden duftede, vi snakkede, kastede pinde i vandet, og jeg fik et stort smækkys, før vi skiltes så er livet godt! «ske selv om chefen var en frygtelig dame i plisseret nederdel. Vi lavede projekter, det var inspirerende og sjovt, og vi grinede af de selvhøjtidelige bureaukrater. Nu styrer økonomien alting! Ophør af arbejde er smertefuldt Efter jeg er gået på pension, er der ingen, der forventer noget af mig. Jeg har gode venner og familierelationer. Det betyder meget, men det giver ikke den identitet, jeg havde. Dét er svært! Når livet gør ondt Livet gør ondt, når vi bliver alvorligt syge eller mister nogen. Jeg var ikke så gammel, da flere familiemedlemmer døde med korte mellemrum. En af dem var min far. Min mand var på plejehjem i 20 år. Han blev tiltagende dement. Jeg besøgte ham hver dag. Skilsmissen kom som et chok. Jeg havde lige mistet min far, og jeg følte mig i den grad svigtet af min mand. Jeg havde behov for at snakke om min fars alvorlige sygdom. Min mand tog bare afstand. Det var svært med to børns skilsmisser og kriser. Vi boede i Danmark, min mor i Tyskland. Det var svært, da hun blev gammel og syg, og vi måtte træffe valg med svære konsekvenser. Selv om vi i grupperne har kendt hinanden godt i mange år, var det overraskende meget, der i årenes løb ikke var blevet talt om. Det var godt at få delt også de svære stunder. 19

20 Troen 1. Troen er ikke en klippe midt i et stormpisket hav, tro er at sejle trods bølger over en truende grav. 4. Troen er det, som kan svigte i en forfærdelig stund, troen er det, der kan gribes midt på den gyngende grund. 7. Tro er utrolige kræfter, som vil forandre alt. Vove sig dybt ind i mørket, hvis der for alvor er kaldt. 2. Troen er ikke det sikre midt i en verden af fald, tro er at være til stede, høre, når nogen har kaldt. 5. Tro er det levende, nære, som gi r mig kræfter og mod så jeg går med dig på vejen, selv om jeg ikke forstod. Jens Rosendal 1987 Udgivet 1989 på pladen: Her hvor vi bor 3. Troen er aldrig artikler trykt i en indbunden bog, tro er at vove sig udad varsom og ærlig og klog. 6. Tro er at løfte din stemme, der, hvor din fjende har magt, tro er at satse på håbet udsat for verdens foragt. 20

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes.

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. sept. 2017 HØST Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: 3 Mos 19,1-2+9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Salmer: SK: Nu går vi glad * 447 * 730 * 729 * 728 LL: Nu

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Det er jordens mest syge og dårlige undskyldninger for ikke at komme til festen. De kunne lige så godt sige: Jeg gider dig

Det er jordens mest syge og dårlige undskyldninger for ikke at komme til festen. De kunne lige så godt sige: Jeg gider dig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. juni 2013 Kirkedag: 2.s.e.Trin/A Tekst: Luk 14,16-24 Salmer: SK: 422 * 331 * 289 * 68 * 492,4 * 31 LL: 422 * 331 * 68 * 492,4 * 31 Jeg har købt fem

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker I evangeliet til i dag hører vi om, at et barn får sit navn. Og jeg kan lige så godt indrømme det: Jeg har et problem med navne. Alle, der har gået til konfirmationsforberedelse hos mig, eller til minikonfirmandundervisning,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere