6 Det (u)perfekte liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 Det (u)perfekte liv"

Transkript

1 baptist.dk Nummer årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv

2 Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2

3 Abraham var 75 år, da han blev kaldet, mens Samuel blev kaldet som barn. Jesus nåede at ændre verden, inden han blev 40, mens Metusalem ikke gjorde meget væsen af sig selvom han angiveligt blev 969 år! [ ] Lasse Åbom [ ] Svend Eli Jensen Årstal og aldre flyver rundt mellem hinanden i de bibelske beretninger, men noget tyder på, at det ikke er årenes antal, men snarere deres indhold, der gør den store forskel.»lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung«1 skriver Paulus til Timotheus, mens Salme 92 fortæller, at de retfærdige bærer frugt og holder sig friske og grønne selv i en høj alder. Ikke årene, men hjertet Det er altså svært at give et bibelsk svar på, hvornår man har den rigtige alder. Faktisk er alder et noget vagt begreb i den bibelske sammenhæng. Oftest bliver alderen brugt symbolsk frem for konkret som når vi i urhistorien i begyndelsen af 1. Mosebog møder de overdrevent gamle mænd som fx førnævnte Metusalem. Her skal deres høje levealdre nok snarere fortælle os, at vi er i en mytisk tid, hvor mennesket stadig var i tæt forbindelse med det evige liv i Paradiset, end vi skal tro bogstaveligt på, at Adams søn Set blev 912 år gammel. Måske prøver Bibelen at fortælle os, at det ikke er årene, det kommer an på, men hjertet, der ligger bagved. Det er, som om vi bliver stillet over for spørgsmål som: Hvorfor vente til du engang er gammel nok? Eller: Hvorfor give op på forhånd, fordi du synes, du er blevet for gammel? Fornyet i det indre menneske Der er altså ikke nogen korrekt bibelsk alder, men læren synes derimod at være, at Gud er interesseret i mennesker og i at gøre sit livgivende og genoprettende arbejde i os og igennem os ligegyldig hvilken alder vi så har! Paulus udtrykker denne tanke, når han skriver:»derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag«. 2 Hvad end der sker med det ydre legeme, om det så er sygdom, forfølgelse, pubertet eller aldring, så er det arbejde, Gud er på færde med, et spørgsmål om en indre forandring.»mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet«3, siger Gud til profeten Samuel, da han skal udpege David til konge. Man kunne sige, at der er tale om en fornyelse af, hvem vi i virkeligheden er, så vi kommer til at ligne det Gudsbillede, vi oprindeligt er skabt i. Den glemte modenhed Troen er altså en fortsat udvikling og modning som menneske, hvor vi til stadighed fornyes og forandres. Det betyder ikke, at man bliver stadig mere overbevist om, at man har ret, men måske snarere, at man lærer at kunne indrømme egne fejl og bære over med andres. Modenhed er en fortsat omvendelse og opdagelse af, hvad livet med Gud betyder. Det er at kunne holde fast i modsætninger og paradokser uden at søge de lette svar. Det er at vide, hvad der virkelig betyder noget, og hvad der er værd at kæmpe for og at kunne se bort fra det, der er tomt og uden betydning. Den modenhed er ikke afhængig af alder, men af helt andre parametre. På samme måde er forstokkethed og uvilje til at se en sag fra flere sider barnagtig og tegn på umodenhed ligegyldig om man møder den hos den unge eller hos den gamle. I den forstand er spørgsmålet om alder i Bibelen i højere grad et spørgsmål om modenhed end et spørgsmål om år» Derfor bliver vi ikke modløse, derfor bliver spørgsmålet lige aktuelt for os for selvom vort ydre menneske går at stille i dag:»hvor gammel er din tro?«til grunde, fornyes dog vort indre Bent menneske dag for dag. Hylleberg «3 1) Paulus Første Brev til Timotheus kap. 4, vers 12. 2) Paulus Andet Brev til Korintherne kap. 4, vers 16. 3) Første Samuels bog kap. 16, vers 7

4 Indhold Det (u)perfekte liv Forsiden [ ] Ole Steen 2 Hvor gammel er din tro? alder i bibelsk betydning 5 Vi lever længere leder 6 Det (u)perfekte liv del 1 20 Tro og alder udvikling eller afvikling? 28 Trosfrihed og menneskeværd artikelserie i anledning af BaptistKirkens 175 års jubilæum 30 Om hundrede år... om Baptisternes Afholdsmission 31 Navne 9 Det (u)perfekte liv del 2 32 Levende julekalender i Bethel... reportage 12 liturgi.dk ny hjemmeside 34 Præsteskolen i Rubura en baptistisk højborg 14 Guds kald til mission en spændende livsvandring 36 Lev livet... klumme 16 Alderdom biologisk fænomen eller? grænser i opbrud 18 At kigge baglæns... hvornår var livet bedst 22»Syng dig selv«portræt af Lars Lilholt 25 Relationer er vigtigere end kirkesamfundets navn portræt af Henrik Holmgaard 4 Redaktion Hanne Kiel, redaktør tlf , Bente Jensen, tlf , Lone Møller-Hansen, tlf , Else Skov Villadsen, tlf , Gitte Elleby Jørgensen, redaktionssekretær tlf , Oplæser og ansvarlig for lydudgaven på CD og hjemmeside: Ole Engel Grafisk design: Pedersen & Pedersen, Århus Trykkeri: V-Print, Holstebro Oplag: baptist.dk er Baptistkirken i Danmarks kirkeblad og kan sendes til alle med tilknytning til en baptistmenighed. Artikler er ikke nødvendigvis udtryk for Baptistkirken i Danmarks eller redaktionens holdning. Idémateriale: Artikelforslag og digitale bil leder modtages gerne. Bemærk dog, at redaktionen planlægger to numre af gangen. Udgivelsesdatoer og deadlines Nr. 1: 30. januar. Deadline 24. november. Nr. 2: 27. marts. Deadline 26. januar. Nr. 3: 22. maj. Deadline 16. marts. Baptistkirken i Danmark Sekretariatet Lærdalsgade 7, st.tv., 2300 København S Tlf Telefontid: Mandag-fredag kl Hjemmeside: Henvendelse om adresseændring til din lokale menighed. Dødsfald og nye medlemmer indberettes til Sekretariatet. Bladet kan modtages som lydfiler på CD ved henvendelse til Sekretariatet. Gaver til baptist.dk: Kan indbetales på mærket»baptist.dk«. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.

5 Vi lever længere Baptister lever længere end gennemsnittet af befolkningen. Det viste en sundhedsundersøgelse for et par år siden. Vi ved ikke hvorfor, men det er vel også mere interessant, hvad vi bruger de ekstra år på? [ ] Lone Møller-Hansen [ ] Ole Steen Ungdommen er forlænget frem til pensionsalderen, skriver læge Lone Valbak. Det er, fordi ungdom forbindes med den tid, man lærer, og nu stilles der krav om livslang læring. Vi får ikke lov til at gå i stå, så længe vi er på arbejdsmarkedet. Men samtidig er tiden til kirkeliv begrænset i de år. Når man bliver efterlønner eller pensionist bliver der mere tid til kirken. Hvis ikke golfbanen kalder Faktum er dog, at denne aldersgruppe mange steder bærer menigheden. Selvfølgelig specielt i de menigheder, der fortrinsvis består af ældre og dem bliver der flere og flere af. Det positive er, at livet stadig giver mening. Men det er ikke kun i de gamle menighe- der, der er brug for de ældre. Det skyldes, at især børnefamilierne hænger i en klokkestreng. Kristen i lokalsamfundet? Og når så børnene flytter hjemmefra, bruger de midaldrende og hvad enten du vil det eller ej, så er det de årige deres ledige energi på at være aktive i lokalsamfundet. Det positive er, at de kan være med til at kæde kirken og troen sammen med det almindelige folkeliv. Det er godt, for der bliver mere og mere brug for, at mennesker med et aktivt kristenliv er synlige. For levende tro og viden om kristendom er en mangelvare i samfundet. De midaldrende er altså missionale. Vel at mærke, hvis de mennesker, de omgås, kan mærke, at de nye foreningsaktive er kristne! Liv i kirken eller udenfor? Det ændrede fokus vækker dog forundring hos nogle af de ældre, der længe har efterlyst de yngres arbejdskraft i det organisatoriske kirkeliv. Så ja, de aktive år bliver flere. Men for en voksende gruppe flyttes aktiviteten ud af kirken. Derfor får de ældre ikke lov til at gå på pension foreløbig, hvis de vil bevare kirken, som de kender den. I mellemtiden må mange menigheder finde ud af, hvordan de vil være kirke på nye præmisser. For vi lever længere, men ikke kun inden for kirkens mure. 5 Leder

6 Det (u)perfekte liv Findes det perfekte liv, eller er livet først perfekt, når det uperfekte får plads? Hvad er det (u)perfekte liv, set fra den enkeltes synsvinkel? 6

7 [ ] Susanne Kofoed [ ] Flickr Skal du noget bestemt for at have et godt liv?» Kunsten er nok at nyde det, der er nu. «F ire mennesker i forskellige aldre deler her deres overvejelser om det perfekte liv. Josefine 10 år fra Grindsted, Joachim Maria: Der er mange forventninger til studerende om målrettethed, fuldtidsstudier og relevant studiejob. Kravene er alt for strømlinede. De kommer let til at definere, har deres udfordringer. Kunsten er nok at 13 år fra Aalborg, Maria 23 år København, hvem man er. Men det er vigtigt at være nyde det, der er nu. Morten 35 år fra Tølløse. nærværende dér, hvor man er. Nuet opfat- Jeg får dårlig samvittighed over ting, Hvad er det perfekte liv? ter jeg som det vigtigste. Jeg mister meget af mig selv, når jeg bekymrer mig om for som jeg ikke gør. Jeg burde tage cyklen i stedet for bilen eller tage på cykelferie Josefine: Hvis man har familie, venner og meget andet end der, hvor jeg er nu. i stedet for med fly. Altså ting man ikke kærlighed, og har Gud med, er livet godt. Lige nu har jeg brug for en pause i burde gøre, men gør, fordi det er rart! studiet for at være mig selv tro og leve i det På den måde lever min svoger fx et Joachim: Et liv med Gud er altid godt, må- nu, der er, i stedet for det, der kommer så perfekt liv: Familien har halmhus, køber ske ikke perfekt, men så er man godt på vej. jeg ikke altid tænker på, at jeg skal have genbrug og har det godt med det. Han den perfekte eksamen, giftes og have børn. arbejder 3/4 tid og har rigtig meget tid Maria: Man står midt mellem andres for- Man skal meget tidligt i livet vide, hvad sammen med børnene. Det imponerer mig. ventninger til et perfekt liv og sine egne man gerne vil. Det skræmmer mig, når det Jeg vil have svært ved at være tilfreds med ønsker. Måske opstår det perfekte i det tager overhånd. at leve på den måde, selv om jeg kan se det uperfekte, fx ved at være noget for nogen. Jeg har veninder, der går meget op i rigtige i det. Vigtigst er, at mine nære har det godt. sundhed. Jeg synes, de kommer i knibe, Jeg tror, det er vigtigt, man lever på når alt indrettes efter madplan og træ- den måde, man formår og har det bedst Morten: Lige nu er det perfekte, at jeg har ningstider. Så træder jeg et skridt tilbage, med ud fra sine drømme og idealer. Jeg er nogle skønne børn og en dejlig kone. Jeg for det skal ikke have lov at definere, hvem ansat som pedel hvad tænker andre mon har et rigtig godt job med mange gode kol- jeg er. I øvrigt tror jeg, at familiebaggrund i om det? Jeg har brug for at forklare, at det leger, et dejligt hus på et godt sted. høj grad definerer det perfekte liv. er rigtig spændende og også indeholder pædagogiske opgaver. Det er vel, fordi jeg» Glæde sammen med andre er også et godt liv. «Morten: Man ser vel altid frem til noget, fx at ens barn ikke længere er i trodsalderen. Men jeg hører også, at teenageforældre gerne vil fremstå godt i andres øjne? Alligevel mener jeg, det vigtigste er, at man har det godt med sit arbejde. 7

8 » Kravene er alt for strømlinede. De kommer let til at definere, hvem man er. «Har du et perfekt liv? Josefine: Jeg er vokset op i en kristen familie, som støtter mig. Når jeg har set noget i TV, der gør mig bange, beder vi. Jeg synes, det hjælper på mine tanker, når jeg skal sove. Glæde sammen med andre er også et godt liv. Det gør mig glad, når jeg har lært noget nyt til gymnastik og kan vise det til andre. Jeg har også været på»connected«i sommer. Det var hyggeligt, der var gode lovsange, og vi lærte noget nyt hver dag. Jeg tror godt, man kan have et perfekt liv, selv om man fx er handicappet. Bare man har nogen, som elsker en og hjælper med det, man ikke selv kan. Joachim: Jeg har gode venner både i skolen og kirken. Jeg bor sammen med mine forældre og har både storesøster og -bror. Jeg elsker at spille bas. Det er med til at give mig et godt liv. Det gør mig glad at lave mad. Det er også det gode i livet! Morten: Jeg er meget glad for mit liv. Synes også, jeg husker at være glad for det nu og her, selv om hverdagen er travl. Maria: Ja, i hvert fald på den måde, at jeg har mulighed for at gøre det, som jeg gerne vil lige nu. Fremtidsdrømme? Josefine: Jeg vil gerne være skuespiller. Jeg ville ønske, at det dårlige i verden, ondskaben, ikke var der, men at der var mere kærlighed, og alle mennesker får muligheden for at kende Gud. Joachim: Jeg vil gerne noget med at lave mad, være kok eller konditor. Morten: Mine børn vil fylde meget de næste mange år. Det er svært at give troen videre, fordi man også selv kan være i tvivl. At tage stilling til tro er også noget, børnene selv skal på et tidspunkt. Vi synger»nu går solen sin vej«; der er nogle gode ord, og vi beder Fadervor. Jeg har ikke nogen specifikke ønsker for deres uddannelse, men det er meget vigtigt, at de får nogle gode grundværdier. At de vokser op med og selv får lyst til at være nogen, der har øje for andre. Næstekærlighed som grundværdi er meget væsentlig. Maria: Jeg ønsker at lave noget, der virkelig gør mig glad, at føle mig elsket og at elske. Jeg vil mærke helt ned i maven, at det her gør mig glad og ikke nøjes med noget, som andre mener, kan gøre mig glad. 8» Glæde sammen med andre er også et godt liv. «

9 Det (u)perfekte liv» Gud er med os i det, som vil møde os. «Hvordan ser det ud, når man allerede har levet en stor del af livet? Kan livet være godt, også selv om ønskerne ikke bliver opfyldt? Her er brudstykker af tre menneskers fortællinger om livet, set fra to forskellige livsfaser. [ ] [ ] Else Skov Villadsen eg har mere ro nu, både mentalt og»j fysisk«, siger Lis (52 år), som er gift med Erik Rugholm (55 år), der tilføjer:»når man kommer hjem til et hus uden børn, er der tid til stilhed og eftertanke«. De to ældste børn er gift, en er på højskole, den yngste på 17 år bor hjemme. Nye udfordringer midt i livet Lis og Erik: Vi taler mere sammen om arbejdslivets udfordringer og om vores tjenester i menigheden. Det er også nyt, at vi igen kan holde ferie alene to. Lis: Den teknologiske udvikling går hurtigt. Min funktion som afdelingsleder i hjemmeplejen stiller store krav til fortsat uddannelse. Engagement medfører udfordringer. Min karriere fik mere plads, da børnene ikke havde brug for mig hjemme. Erik: En sælger skal hele tiden præstere. Det gælder også en pensionsrådgiver. Man skal være enormt effektiv, og det gør indtryk, når kolleger går ned med stress. Så overvejer jeg, hvor længe jeg har lyst til at fortsætte. Dit liv lige nu? Lis: Det betyder meget at have troen med i hverdagen. Gud er min ressourcebank der kan jeg hente styrke. Som kristen ved jeg, at jeg ikke skal bekymre mig. Men alligevel tænker jeg, om min krop fortsat kan holde til altid at være så effektiv. Erik: Mit hjerte er i min tjeneste som 9

10 Jeg skal ikke blot pleje mig selv og mine egne interesser, men er forpligtet på at leve sådan, at livet bliver lettere for andre. Erik: At gå tidligt på pension, så jeg er 10 menighedsforstander, og opgaven som projektleder for byggeri og indretning af Kulturcenter Vendsyssel fylder meget. Det er et trosprojekt for os som menighed. Vi oplever, at Gud virker med i det. Tanker om fremtiden? Erik: Jeg har en stærk tro på, at Gud er med os i det, som vil møde os. Det har vi oplevet under modgang, sygdom og alvorlige ulykker i familien. Bl.a. da vores ældste for 16 år siden var ude for en skiulykke. Det var et mirakel, at han overlevede, og der går ikke en uge uden, jeg takker Gud for det. Lis: Den ulykke har mærket os for livet. Efter prøvelser rykker man sammen i familien. Ønsker og drømme? Lis og Erik: Vores ferier sammen med børnene har betydet rigtig meget. Vi håber igen med nogle års interval at kunne holde ferie med børn og svigerbørn. Lis: Mit liv skal række ud over mig selv. mere fri til at bruge tid på det, jeg har lyst til og at bevare et godt helbred og få lov til at blive brugt i menighedens tjeneste. Lige nu ser jeg frem til, at min far flytter hen til os. Sådan boede mine bedsteforældre i mit hjem, fra jeg var stor dreng, og det oplevede jeg som en stor rigdom. Et citat jeg gerne vil huske hver dag: Livet er Guds gave til dig. Hvad du gør med det, er din gave til Gud.» Mit liv skal række ud over mig selv. «et gik jo alt sammen«, siger Inge- Grarup (93 år), når hun ser»dborg tilbage på alle årene med familielandbrug og seks børn.»vi havde travlt, og om aftenen kunne jeg være så træt, at jeg bare faldt i søvn uden aftenbøn. Så sagde jeg undskyld til Gud, at jeg ikke engang havde kræfter til Fadervor«. At miste og at være alene Med det syvende barn blev hun indlagt dagen efter fødslen, fordi drengen skulle

11 » Hver morgen tænker jeg: Så fik jeg en ny dag! «gennem en lille operation.»det var aften, da sygeplejersken kom og fortalte, at han var død. Hun fulgte mig hen til overlægen og tilbage til min stue. Her lå jeg så og græd, mens jeg holdt en anden patient i hånden«. Dagen efter kom Ingeborg hjem.»vagn græd meget, og det var svært for os at snakke om det. Sorgen knugede ham virkelig, men det hjalp mig, at vi havde seks raske børn at glæde os over«. Ingeborg er stærk. Hun har et lyst sind og en evne til at glæde sig, også selv om livet har budt hende flere sorger. For ti år siden døde hendes mand, og året forinden mistede de den ældste datter.»det er svært at miste og svært at blive alene«, siger Ingeborg. Hvordan synes du, livet er nu?»mit liv er godt. Alle mine børn er flinke til at komme og til at ringe. Hende, der bor længst væk, ringer mindst én gang om ugen. Er det ikke flot? Det betyder meget at have kontakt med andre hver dag. Sjældent står der i min dagbog, at jeg ikke har snakket med nogen. Hver morgen tænker jeg: Så fik jeg en ny dag! Det siger jeg Gud tak for. Jeg står tidligt op for at være klar til at høre nyheder og morgenandagten. Heldigvis er jeg rask og kan lave mad. Jeg bryder mig ikke om mad udefra, men det sker jævnligt, at en svigerdatter kommer og siger, hun fik lavet for meget til dem«. Du har en del bøger hvad læser du?»det er en gave, at man kan låne på biblioteket. Det begyndte i 60 erne, da Karen gik i realskole. Når hun lånte bøger, kunne hun også låne en til mig. Jeg læste flere af Dostojevskij, Knut og Marie Hamsun og Sigrid Undset. Bogen»De vilde svaner«er spændende, men»enkekejserinden«var skuffende 1 «. Bekymringer og fremtidsdrømme?»jeg tager ikke sorger på forskud. Men når børnene er ude at rejse, sender jeg ekstra bønner op om, at de må komme godt hjem igen. Det er ingen sag at blive gammel, når man kan få så meget hjælp. Endnu har jeg kun hjælp til rengøring, men jeg skal kun spørge, hvis jeg en dag behøver hjælp til andet. Jeg håber ikke, jeg skal blive hundrede år men det bestemmer jeg jo heldigvis ikke selv! Jeg føler mig tryg også ved det, der kommer efter døden«. 1) Begge er romaner af Jung Chang. 11

12 i ånd og sandhed 12 Teologisk Forum 1 har lanceret en gudstjeneste-vejledning på nettet: er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed«. 2 Det er en af de få ting, Jesus sagde om gudstjeneste. Men ånd og sandhed det har vist ikke meget med internettet at gøre. Og dog! [ ] Søren P. Grarup [ ] Ole Steen H jemmesiden er tænkt som et arbejdsredskab for alle, der arbejder med tilrettelæggelse og ledelse af gudstjenester. Den rummer forslag til liturgier for (næsten) alle slags gudstjenester: søndag og hverdag, dåb, nadver, bryllup, begravelse osv. samt en samling ressourcer, ideer, tips og gode råd foruden en lang række uddybende artikler om gudstjenestens mange detaljer. Liturgi et fyord? For 50 år siden var ordet liturgi nærmest et fyord blandt baptister noget med lange gevandter og stive ritualer. Den baptistiske gudstjeneste skulle være fri og spontan, men ve den, der lavede om på det, man var vant til. I dag tør vi godt bruge ordet liturgi. Ordet stammer fra det græske leiturgeia, der betyder folkets gerning eller folkets tjeneste. Det blev indlemmet i kristen sprogbrug om de troendes tjeneste for Gud i liv og færden 3. Senere blev det reserveret menighedens gudstjenestefejring. I dag betyder ordet blot gudstjenesteorden. At tilrettelægge en gudstjeneste er aldrig let hverken for den, der er uøvet på en prædikestol, eller for den, der har gjort det mange gange. For den uøvede vil det første spørgsmål ofte være: Hvordan plejer vi at gøre? For den øvede bliver spørgsmålet, hvordan gudstjenesten kan bevare sit liv. Rutinens fælde Hvis man falder i rutinens fælde og ukritisk gør som man plejer vil gudstjenesten hurtigt blive en tomgangsreligiøs forestilling uden liv. Hvis man i fornyelsens eller spontanitetens navn vil opfinde den dybe tallerken til hver ny søndag, efterlades menigheden forvirret tilbage og det er der heller ikke meget liv i. Og hvis gudstjenestelederen kun vil ride sin egen kæphest, bliver det ikke menighedens gudstjeneste og heller ikke Guds. Alt dette kan kaldes gudstjeneste-uorden. Liturgi er til for at bevare gudstjenesten ordentlig, dvs. levende, fælles og fornyende og med Gud tydelig i centrum. 1) Et af BaptistKirkens udvalg. 2) Johannesevangeliet, kap. 4, vers 24. 3) Romerbrevet, kap. 12, vers 1

13 Hjælp til omtanke Baptistmenigheder fejrer gudstjeneste på meget forskellig vis. Liturgierne på hjemmesiden er ikke et forsøg på at ensrette baptistkirkers gudstjeneste tværtimod. De er blevet til efter indsamling af liturgier fra mange menigheder, og de er kun tænkt som forslag, der skal viderebearbejdes lokalt. I det hele taget er hjemmesiden en hjælp til refleksion i gudstjenesteforberedelsen at undgå spørgsmålet: Hvordan plejer vi at gøre? og i stedet spørge: Hvorfor gør vi det? og dernæst: Hvordan gør vi det så bedst? Gode rammer for menighedens gudstjenestefejring giver på en gang både frihed til Helligåndens ledelse og menighedens spontanitet og beskyttelse mod tilfældighed og manipulation. En god liturgi gør gudstjenesten rummelig og livsnær samtidig med, at fokus på Gud fastholdes. Hjemmesiden er et værktøj til at udvikle sådanne gode rammer og at fylde godt indhold i dem. Inspiration til alle Alle, der arbejder med gudstjenesten, kan finde inspiration på hjemmesiden gudstjenestelederen, prædikanten, lovsangslederen, menighedstjeneren. Og enhver, der deltager i gudstjenesten, kan finde inspiration dertil i hjemmesidens mange artikler. Det er udvalgets ønske, at alle, der gør brug af siden, bliver udfordret til at gennemtænke deres tjeneste, deres ord og handlinger, så deres medvirken i gudstjenesten virkelig bidrager til at guide menigheden ind for Guds ansigt i tilbedelse i ånd og sandhed som Jesus ville det. Klik ind på måske har internet og ånd og sandhed alligevel noget med hinanden at gøre! 13

14 Guds kald til mission fører til en spændende livsvandring Sådan lød overskriften på en af sommerstævnets eftermiddagssamlinger, hvor Viggo Søgaard, Cornell Paskou og Kasper Klarskov fortalte om Guds kald til mission. baptist.dk bad en af vores unge om at kommentere samlingen. [ ] Lea Binta Kjelgaard [ ] Kurt Bøgsted Kald til mission! Det er en tung titel, men når man anbringer kald og mission i samme sætning, så vil det blive tungt. For hvad er det egentlig lige præcis, et kald til mission betyder? For nogle gælder det klassiske eksempel med at rejse ud i verden som missionær, mens andre mærker, hvordan Gud giver dem en længsel efter at tjene mere end ét sted. Helt tredje personer mærker Guds kald til mission lige der, hvor de er, i nabolaget og i hjemmet. Guds kald til et liv i tjeneste og mission gælder lige så meget i dag, som det gjorde før i tiden, men hvad kan vi bruge det til? Tre vidt forskellige kald De tre nævnte fortalte om Guds kald til mission i deres liv en varm eftermiddag på Lindenborg. De havde alle mødt kaldet til mission, men det udformede sig på tre vidt forskellige måder. Viggo Søgaard har tjent Gud som missionær hele sit liv. Det har betydet utallige rejser og bosteder i verden. Cornell Paskou mærkede Gud kalde sig til Danmark og Rumænien og har tjent og tjener stadig Gud begge steder. Kasper Klarskov oplevede et kald til at leve et anderledes liv i mission. Det førte til et liv i bofællesskab med andre i København. Når disse tre kan få tre så forskellige kald til mission, hvordan kan vi så forstå, hvad mission er og indebærer? Og hvordan kan vi finde Guds kald til os i vores liv? Hvad kan jeg bidrage med? Som ung i dag kan det være forvirrende at skulle finde sit kald. Hvad er det, jeg kan bidrage med, og hvad er det, Gud har tænkt sig at bruge mit liv til? Det er så nemt at blive grebet af andres historier, andres kald, og tænke: Det vil jeg også! Ja, hold da op, Cornell har mission og hjerte for to» Guds kald til et liv i tjeneste og mission gælder lige så meget i dag, som det gjorde før i tiden, men hvad kan vi bruge det til? «14 Kasper Klarskov

15 Cornell Paskou» Hvad er det, jeg kan bidrage med? Og hvad er det, Gud har tænkt sig at bruge mit liv til? «Viggo Søgaard lande. Dét er smart, så kan man rejse lidt frem og tilbage. Sådan et kald kunne jeg da godt tænke mig! Eller vent lidt, Viggo har rejst i hele verden flyveture dét lyder spændende! Vil du ikke kalde mig til dét, Gud? Nej hov, Kasper tjener i mission i nærområdet, men på en helt anden måde. Okay Gud, jeg kan godt blive i Danmark, men så skal du også kalde mig til noget anderledes, ligesom du har kaldt Kasper. Stil dig til rådighed for Gud! Vi kan lynhurtigt komme til at fortælle Gud, hvad vores kald skal være, men så er det jo ikke Guds kald til os. Da vi den eftermiddag på Lindenborg havde hørt om tre spændende kald, var der åbent for spørgsmål og kommentarer. Det var der, guldkornene faldt. For selvom det er vigtigt at høre hinandens historier og blive inspireret af hinanden, så bliver det først rigtig interessant, når vi finder ud af, hvad vi kan bruge det til i vores eget liv. Først i dialogen blev det slået fast, hvad et kald til mission egentlig er. Det er ikke at være missionær eller at være kaldet til at rejse ud. Det er heller ikke at blive boende, hvor du er. Det eneste, det går ud på, er at stille sig til rådighed for Gud. Hvis vi stiller os til rådighed for Gud, så giver vi Ham kontrollen og giver Ham mulighed for at forme vores liv. Vi kan aldrig være sikre på, hvad det indebærer, før vi har gjort det. Gud kalder os alle uanset alder, personlighed og talenter, men han kalder ikke alle til det samme. Et kald til mission er måske en gammeldags vending, men hvis du ikke føler dig gammeldags, så kalder Gud dig heller ikke til noget gammeldags. Han udfordrer os der, hvor vi er hver især, og derfor kan et liv, der er stillet til rådighed et liv i mission og tjeneste for Gud aldrig blive kedeligt. 15

16 Alderdom biologisk fænomen eller? I Dagbladet Politiken skrev journalist Lotte Thomsen 1, at vi i mange år var enige om, at livet bestod af en barndom, en ungdom, et voksenliv og en alderdom. Men nu er grænserne mellem de forskellige livsfaser i opbrud. Ingen ønsker længere at forlade ungdommen og for nogles vedkommende strækker den sig fra 9 års alderen til de går på pension! [ ] Lone Valbak [ ] Flickr sig. Fx véd vi, at celler fra mus ikke kan dele sig så mange gange, og deres maksimale levetid er kun ca. 3 år. Celler fra mennesket kan dele sig rigtig mange gange, og derfor lever nogle i 100 år eller mere. Celledelingen og hermed den indre fornyelse og foryngelse af individet styres af komplicerede fysiologiske kontrolmekanismer. Aldring og død kan altså anskues som en konsekvens af svigtende» Alderdom kan betyde både svækkelse og visdom! «tilpasning til de varierende krav, som det indre og ydre miljø stiller. Aldringsprocessen rammer alle, men den udvikles forskelligt hos det enkelte individ. Den påvirkes dels af vores gener, dels af miljømæssige faktorer, og den uafvendelige fysiske svækkelse kan udsættes. 16 Alder er det tal, der kommer frem på baggrund af vores tidsinddeling i timer, dage, uger, måneder og år. Det beskriver tiden, der er gået siden personens fødsel. Aldring leder tanken hen på en proces. Et livsforløb som strækker sig fra vugge til grav. Fysiske ændringer hele livet Den biologiske aldring foregår på mange niveauer i organismen: Fra DNA-molekylet via cellens dele, væv, organer og organsystemer til hele organismen. Teknisk er den maksimale levetid afhængig af, hvor mange gange bindevævscellerne kan dele Befolkningspyramiden ændrer sig Barndom, ungdom og alderdom er demografiske begreber, som har været brugt til at beskrive hele befolkningsgrupper. På samfundsplan har det betydelig interesse, at alderssammensætningen i Danmark har forandret sig radikalt gennem de seneste år. 1) 29. juni 2014

17 I 1950 kunne befolkningssammensætningen i Danmark beskrives som en pyramide. Der var mange børn, lidt færre voksne og få gamle. I år 2000 var det ikke længere en pyramide. Basis var lille: Der var relativt færre børn. Der var fortsat mange unge voksne, og så var der en tiltagende gruppe af ældre over 60 år. En fremskrivning til 2050 tyder på, at gamle vil udgøre en langt større andel og børn en langt mindre andel end nogensinde før i Danmarks historie. Det skyldes dels et faldende antal børnefødsler, og dels et fald i dødeligheden: Gennem den første halvdel af 1900-tallet faldt børnedødeligheden, og i den anden halvdel er dødeligheden blandt de ældre faldet. Hvis tendensen fortsætter, vil halvdelen af de børn, der bliver født i dag, leve, til de bliver 100 år! Hvorfor fortsat ung? I en moderne sammenhæng er det tiltrækkende ved begrebet ungdom, at vi i høj grad knytter begrebet ungdom til læring. Og i en samfundsstruktur, der er præget af en forventning om forandringsparathed og livslang læring, vil de klassiske livsfaser blive udfordret og erstattet af en mere individuel selviscenesættelse. Her definerer den enkelte selv sin livsfase med tilhørende værdier og aktiviteter. Der er i det moderne samfund ikke fundet belæg for, at ældre mennesker skulle have specifikke fællestræk rent personlighedsmæssigt. Tværtimod er der flere undersøgelser, der tyder på, at vi bliver mere forskellige, jo ældre vi bliver. Visdom eller forfald? Lige siden oldtiden har man diskuteret, om alderdom kan karakteriseres som en tilstand af svækkelse og forfald? Eller er det snarere en tilstand præget af erfaring og visdom? Den oplagte løsning på det dilemma vil være at sige både og. Vejen er forskellig og aldringsprocessen individuel, men endemålet er fælles for alle: Livsforløbet strækker sig fra vugge til grav.» Hvis tendensen fortsætter, vil halvdelen af de børn, der bliver født i dag, leve, til de bliver 100 år! «17

18 At kigge baglæns»en dag, hvor jeg havde bagt en kage, sagde min dreng: Den må vi nok ikke smage, den skal du vel have med i kirken?«sådan lød det fra en af deltagerne i min samtale med mennesker på 60+ om, hvornår livet var bedst og mest meningsfyldt, og hvornår det var sværest. Hvad fylder mest, når vi ser tilbage og mindes? [ ] Bodil Krabbe, Lyngby Baptistkirke [ ] Arkiv Minder og oplevelser fra barndommen fylder meget i tilbageblikket sammen med kolleger og menighedsmedlemmer. Måske, fordi alting dér opleves for første gang, og det er herfra, vi formes som mennesker. Madpakker med røde pølser og røræg, udflugter, lege, fortællinger, hornorkester oplevelserne i søndagsskolen har sat dybe spor. Gæstfrihed var en naturlig ting. Teltmøder, ungdommen var velkommen, omsorgen for naboer og menighed fyldte meget. Det samme gjorde sang, musik og måltidsfællesskab forhold vi mindes med stor taknemlighed. Men det kirkelige fællesskab havde også en bagside: En oplevelse af, at forældrene altid var i kirken, at man skulle snyde sig til andre aktiviteter, eller at gæstfriheden tog tiden fra børnene. Kamp skal der til... Den generations kvinder fandt energi i kampen for at få flere kvinder til at tage ansvar i kirken, blive medlem af missionskomiteen, menighedsrådet eller andre vigtige råd, kæmpe for mere indflydelse til de studerende på et seminarium m.m. Hvordan opponerer man som en god kristen? Hvordan opfører man sig, når man strejker? De bedste år De bedste år var, da børnene var små. Menigheden var ligesom med i det hele. Samtalen berørte naturligt»flinkeskolen«, hvor ordet nej sjældent hørtes. Forpligtede vi os for meget? Overskred vi grænsen for det, vi havde lyst til, både på arbejde og i det frivillige arbejde i kirken? Unge mennesker i dag er langt bedre til at sige fra. De tager mere hensyn til egen families liv og trivsel, lyder det. Bliver vi og fællesskabet fattigere, fordi vi ikke længere vil forpligte os så meget? Eller vil vores børn og børnebørn opleve mere nærhed og samvær, fordi vi ikke forpligter os til noget, som vi dybest set ikke orker eller har lyst til? Solidaritet, muligheder, opbakning Ord som disse var nøgleord for arbejdslivet: Der var sammenhold. Vi var entusiasti-» Bliver vi og fællesskabet fattigere, fordi vi ikke længere vil forpligte os så meget? «

19 » At opleve naturen og skaberværket er fantastisk. På cykel med mit 3-årige barnebarn, aftenen var lun, nattergalen sang, hylden duftede, vi snakkede, kastede pinde i vandet, og jeg fik et stort smækkys, før vi skiltes så er livet godt! «ske selv om chefen var en frygtelig dame i plisseret nederdel. Vi lavede projekter, det var inspirerende og sjovt, og vi grinede af de selvhøjtidelige bureaukrater. Nu styrer økonomien alting! Ophør af arbejde er smertefuldt Efter jeg er gået på pension, er der ingen, der forventer noget af mig. Jeg har gode venner og familierelationer. Det betyder meget, men det giver ikke den identitet, jeg havde. Dét er svært! Når livet gør ondt Livet gør ondt, når vi bliver alvorligt syge eller mister nogen. Jeg var ikke så gammel, da flere familiemedlemmer døde med korte mellemrum. En af dem var min far. Min mand var på plejehjem i 20 år. Han blev tiltagende dement. Jeg besøgte ham hver dag. Skilsmissen kom som et chok. Jeg havde lige mistet min far, og jeg følte mig i den grad svigtet af min mand. Jeg havde behov for at snakke om min fars alvorlige sygdom. Min mand tog bare afstand. Det var svært med to børns skilsmisser og kriser. Vi boede i Danmark, min mor i Tyskland. Det var svært, da hun blev gammel og syg, og vi måtte træffe valg med svære konsekvenser. Selv om vi i grupperne har kendt hinanden godt i mange år, var det overraskende meget, der i årenes løb ikke var blevet talt om. Det var godt at få delt også de svære stunder. 19

20 Troen 1. Troen er ikke en klippe midt i et stormpisket hav, tro er at sejle trods bølger over en truende grav. 4. Troen er det, som kan svigte i en forfærdelig stund, troen er det, der kan gribes midt på den gyngende grund. 7. Tro er utrolige kræfter, som vil forandre alt. Vove sig dybt ind i mørket, hvis der for alvor er kaldt. 2. Troen er ikke det sikre midt i en verden af fald, tro er at være til stede, høre, når nogen har kaldt. 5. Tro er det levende, nære, som gi r mig kræfter og mod så jeg går med dig på vejen, selv om jeg ikke forstod. Jens Rosendal 1987 Udgivet 1989 på pladen: Her hvor vi bor 3. Troen er aldrig artikler trykt i en indbunden bog, tro er at vove sig udad varsom og ærlig og klog. 6. Tro er at løfte din stemme, der, hvor din fjende har magt, tro er at satse på håbet udsat for verdens foragt. 20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere