KARL ØSTMANS FORKLARINGER...2 DE INVOLVEREDE PARTERS INTERESSER...7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARL ØSTMANS FORKLARINGER...2 DE INVOLVEREDE PARTERS INTERESSER...7"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: KARL ØSTMANS FORKLARINGER...2 De to forskellige forklaringer...2 Var saltfundet et svindelnummer?...3 Hvorfor disse to modstridende forklaringer?...5 DE INVOLVEREDE PARTERS INTERESSER...7 Aktørerne...7 Frederick F. Ravlin...7 Gunnar Larsen...7 Karl Østman...8 Thorkild Juncker...8 Victor Madsen...9 Aktørernes interesser i koncessionen...9 KONKLUSION...10 Side 1 af 1

2 Karl Østmans forklaringer Ingeniøren Karl Østman afgav i henholdsvis og i to forklaringer om omstændighederne ved saltfundet i Harte. Forklaringen i 1943 blev afgivet til politiet, hvorimod forklaringen i 1948 blev afgivet i Københavns byret. Det bemærkelsesværdige ved disse to vidneudsagn er, at de er aldeles modstridende. Derfor vil jeg påpege forskellene i de to forskellige forklaringer, og derefter vil jeg gennemgå Østmans motiver for det ændrede vidneudsagn. De to forskellige forklaringer Den første forklaring afgivet af Østman er delt op i tre afhøringer, de fandt sted den 11. marts, 16. marts og 9. april, hvor Østman blev afhørt af politiet under ledelse af overbetjent Dyrsted. Karl Østman hævdede i 1943, at Ravlin var nervøs, fordi der ikke var fundet salt. Herefter brugte Ravlin, ifølge Østman, udtrykket: To salt the well. Det Ravlin mente med dette var, at hvis man ikke kunne opnå positive resultater, så kunne man fremprovokere dem via snyd, dette skete i USA, sagde Ravlin, han skulle dog ikke have sagt, at han selv ville snyde 3. Dette var altså, hvad Østman sagde i 1943, forklaringen på udtrykket var dog en ganske anden i 1948 i byretten. Her hævdede Østman, at udtrykket To salter well/to salt the well var Ravlins udtryk om indvielsesceremonien af et borehul, hvor man hældte et råstof i borehullet 4. Karl Østman har via denne nye forklaring på salt the well forsøgt at lægge afstand til den gamle forklaring om udtrykket, og han har dermed forsøgt, at fjerne mistanken om snyd ved saltfundet. Den næste detalje omhandler købet af salt. Østman hævdede i 1943, at Ravlin bad ham om at købe noget salt, og det skulle helst være et naturprodukt 5. Dette produkt købte Østman i Odense, men forinden havde han tænkt på Ravlins historie om at fremprovokere et positivt resultat 6. Østman gjorde dog opmærksom på, at han forventede, at saltet skulle bruges til tyngdemålinger 7, sandsynligvis for at fjerne enhver mistanke rettet imod ham selv. Denne forklaring er også ændret voldsomt i 1948, hvor Østman siger, at han på eget initiativ købte et stykke stensalt til enten et 1 Tekst 14 2 Tekst 22 3 Tekst 14, side 18, linie Tekst 22, side 31, linie Tekst 14, side 19, linie Tekst 14, side 19, linie Tekst 14, side 19, linie Side 2 af 2

3 vægtfyldeforsøg eller også af ren nysgerrighed 8. Her er der igen stor forskel på de to udsagn, og igen er den nye forklaring i 1948 til fordel for Ravlin. I 1943 mistænkeliggør Østman Ravlin, hvorimod Østman forsøger at redde Ravlin i Det er dog selve anvendelsen af saltstykket der virkelig er den store og afgørende forskel fra 1943 til Østman hævder i sin første forklaring, at han den 13. november 1936 så Ravlin i færd med at slibe et stykke salt til mellem kærnehovedets fræsere 9. Derefter skulle Ravlin have lukket kærnerøret til ved at komme ler deri. Det skulle derefter være gået op for Østman, at Ravlin ville få det til at se ud som om, at saltet blev fundet dybt nede i jorden 10. I 1948 siger Østman, at han ikke husker, om Ravlin foretog samlingen af kærnerøret den 13. november 11. Yderligere hævder Østman, at han først så saltstykket, da Dr. Madsen undersøgte det den efterfølgende dag 12, hvilket ikke stemmer overens med Østmans forklaring i 1943, hvor han skulle have overværet saltfundet fra kærnen, bl.a. kunne han citere, hvad Dr. Madsen sagde ved fundet 13. I 1948-forklaringen siger Østman, at han ikke fandt noget mistænkeligt ved forløbet, men at han kom til at tænke på det, da en olieagent fortalte om nogle svindelrygter 14. Der er altså ingen tvivl om, at det er to modstridende vidneudsagn fra Karl Østmans side. I 1943 siger han direkte, at der var tale om svindel ved saltfundet i Harte, hvorimod han i 1948 siger, at han ikke fandt noget videre mistænkeligt eller var vidne til noget. Han må i det ene tilfælde, hvis ikke begge, tale usandt. Derfor er det vigtigt at finde ud af, om der var tale om svindel ved saltfundet. Var saltfundet et svindelnummer? I 1943 hævdede Østman, at Ravlin havde placeret saltklumpen i kærnehovedet, der var altså tale om et svindelnummer ifølge dette udsagn. Ravlin var sandsynligvis ved at blive desperat i 1936, da han endnu ikke havde fundet beviser for, at der var salt ved Harte. Det var afgørende for ham at finde et råstof, da kun et fund ville udløse koncessionen, som ville give Ravlin eneret til indvinding af råstoffer i Danmark over en 50-årig periode. Det ville utvivlsomt være en fordel for Ravlin, hvis han kunne bevise, at der fandtes salt i den danske undergrund, da dette ville forøge koncessionens 8 Tekst 22, side 31, linie Tekst 14, side 19, linie Tekst 14, side 19, linie Tekst 22, side 31, linie Tekst 22, side 31, linie Tekst 14, side 20, linie Side 3 af 3

4 værdi voldsomt. Det kunne derfor sagtens tænkes, at Ravlin havde plantet et stykke salt i kærnehovedet. Adskillige ting peger i retning af, at der var tale om svindel. Dr. Madsen skriver i sin skriftlige erklæring af 14. november 1936, at man fandt saltet i 958 meters dybde 15. Man kan i Karl Østmans notater fra boringen se, at han slet ikke har nævnt saltfundet 16, muligvis fordi han vidste, at der var tale om et svindelnummer. Victor Madsen afviser, at der kan være tale om svindel med bl.a. følgende citat: I givet faldt ville der også være blevet anbragt et længere saltstykke, idet det er noget abnormt, at et saltlag har en så ringe tykkelse som de 17cm, der var længden af saltkærnen 17. Det han siger kan omformuleres til; det ligner snyd så meget, at det ikke kan være snyd. Meget tyder altså på, at det rent faktisk var snyd, og at Victor Madsen glemte sin kritiske sans på selve dagen, hvor man fandt saltet. Det kan skyldes flere ting, at Victor Madsen glemte sin kritiske sans. En mulighed er, at han simpelthen ikke var kompetent, hvilket underbygges af Gunnar Larsens vurdering af Victor Madsen, hvor Madsen blev kaldt en gammel mand. Gunnar Larsen skriver endvidere, at Dr. Madsen ikke ser helt nøgternt på tingene, da han ser sin drøm gå i opfyldelse 18. Denne drøm må for Madsen være, at der blev fundet råstoffer i den danske undergrund, da han selv var en drivende kraft bag Mineloven i Man forventede på daværende tidspunkt, at der var råstoffer i Danmark 20, hvis ikke de blev fundet, så ville Madsen muligvis tabe ansigt, hvis ellers han var en af dem, der havde påstået, at der var råstoffer i den danske undergrund. Det var også på Madsens foranledning, at der blev boret ved Kolding 21, så hvis der ikke blev fundet noget, så havde man spildt adskillige ressourcer pga. Madsen, men et fund kunne derimod retfærdiggøre Madsens valg af borested. Af andre beviser på at det rent faktisk var svindel kan nævnes Gunnar Larsens dagbog, hvor han skriver, at en analyse af saltet har bevist, at det var kemisk rent kogesalt 22. Et bevis, der indikerer svindel, må være, at man ved de efterfølgende boringer intet salt fandt, og boringerne blev indstillet i august Et sidste bevis der indikerer, at Østman var vel vidende om svindelen er fra den 28. april i 1946, hvor Østman skriver til Ravlin. 14 Tekst 22, side 31, linie Tekst 4, side 7, linie Tekst 3, side 6, linie Tekst 11, side 12, linie Tekst 12, side 14, linie Indledning, side 3, linie Indledning, side 3, linie Indledning, side 3, linie Tekst 12, side 13, linie Indledning, side 3, linie Side 4 af 4

5 Her nævner Østman den nedsatte kommission, som Østman åbenbart var bange for skulle finde frem til sandheden, eller som han skrev: I was kind of worried the game was up. Meget tyder altså på, at der var tale om et svindelnummer fra Ravlins side, hvor Østman var hans medsammensvorne. Der foreligger ikke et afgørende bevis, vil jeg mene, men et overtal af beviser peger på, at saltfundet ved Harte var et svindelnummer. Hvorfor disse to modstridende forklaringer? Det er interessant at undersøge, hvorfor Karl Østman kom med to så vidt forskellige forklaringer. Årstallene er meget interessante, 1943 var under Anden Verdenskrig, hvorimod 1948 var under processerne efter krigen, hvor man straffede folk, der havde samarbejdet med den tyske besættelsesmagt. Grunden til at jeg nævner kollaboration med besættelsesmagten er, at hele tre af de involverede personer blev sigtet for dette. Disse tre personer havde det til fælles, at de alle var involverede i Produktionsselskabet Undergrunden og Vendsyssel Naturgas Kompagni 24, hvilket jeg vil komme nærmere ind på afsnittet om de involverede parters interesser. Østman var en af disse folk, og han blev i 1949 idømt to måneders betinget fængsel for værnemageri 25. Før politiforhøret i 1943 var Østman gået til bekendelse om svindelen ved Harte. Allerede den 4. juni 1941 havde Østman talt med landsretssagfører Lannung om svindelen 26, det er dog muligt, at dette ikke var den første han stod frem over for. Juncker er efter al sandsynlighed blevet informeret tidligere, da det var igennem ham, at sagen var kommet til Ministeriet for Offentlige Arbejders kendskab 27. Det var altså i starten af 40 erne, at Østman stod frem, men hvorfor netop på dette tidspunkt? Østman havde sandsynligvis flere grunde til at stå frem i starten af 40 erne og hævde, at Ravlins saltfund var det rene fup. En af grundene kan være et personligt vendetta, da Ravlin ikke havde betalt Østman som aftalt. Ravlin tjente bl.a. $ på aktiehandel, og efter aftale skulle Østman have 4% af beløbet efter omkostninger, hvilket var $ Disse penge modtog Østman ikke, og han truede derfor i mere eller mindre grad Ravlin i et brev, hvor denne uafklarede situation kunne få serious consequences 29. Dette var muligvis en dobbelttrussel, først og fremmest skulle det 24 Personliste, side Personliste, side Tekst 3, side Tekst 14, side 21, Tekst 7, side 9, linie Tekst 7, side 9, linie 218 Side 5 af 5

6 økonomiske spørgsmål afklares, for det andet kunne der være tale om afpresning, Østman havde viden, som kunne fælde Ravlin. Det forsøgte han så de efterfølgende år, hvor han fortalte om Ravlins svindelnummer. Østman undlod dog at nævne det økonomiske udestående med Ravlin ved forhøret, han sagde rent faktisk, at der ingen uoverensstemmelser var 30. Dette sagde han formentlig for at undgå at have et motiv for at ville Ravlin ondt. Endvidere siger Østman, at det ville koste ham, hvis amerikanerne mistede koncessionen 31. Det er dog tvivlsomt, da Østman er direktør i både Produktionsselskabet Undergrunden og Vendsyssel Naturgas Kompagni et af disse firmaer, hvis ikke begge, kunne være interesserede i at erhverve sig eneretten til Danmarks råstoffer. Dette ville dog kun kunne ske, hvis man kunne bevise, at DAPCos koncession var baseret på et falsk grundlag. Østman kunne altså ved at bevise, at Ravlins saltfund var svindel, få DAPCos koncession annulleret, og dermed kunne han få muligheden for at overtage den til VNK eller Undergrunden. Yderligere kunne han få hævn over Ravlin, som havde snydt ham for adskillige tusinde dollars. En af grundene til, at han stod frem skyldes formentlig også, at minister for offentlige arbejder Gunnar Larsen sikrede Østmans immunitet 32, og dette punkt leder videre til 1948, hvor Østman benægtede, at han havde set svindelen finde sted. Det er her, at Anden Verdenskrigs efterspil kommer ind i billedet. Gunnar Larsen kunne under krigen sikre Østman immunitet, da han var minister, men han blev retsforfulgt efter krigen 33. Gunnar Larsens garantier var efter krigen uden værdi, yderligere var garantien udstedt af en mand, der var sigtet for værnemageri, det var ikke ligefrem noget, der satte Østman i en god position. Nu kunne han pludselig anklages for at være en del af Ravlins bedrageri, og immuniteten var ikke eksisterende. Dette var dog ikke den eneste grund til holdningsskiftet, en anden var, at han stadig havde penge til gode, og den 28. april 1946 skrev han et brev til Ravlin, hvor han gjorde opmærksom på dette 34. Han kunne altså måske få reddet forholdet til Ravlin, og dermed kunne Østman måske også få de penge, som han havde til gode. Yderligere spillede der nogle interesser ind, som vil blive behandlet i afsnittet om interesser. Karl Østman ændrede altså forklaring, når ellers han så muligheden for at vinde noget ved det. I 1943 var han muligvis rasende på Ravlin, og for det andet kunne han sikre koncessionen til et af de andre firmaer, som han var direktør for. I 1948 ændrede han forklaring for at få pengene fra Ravlin, koncessionen var sandsynligvis opgivet på dette tidspunkt. 30 Tekst 14, side 21, linie Tekst 14, side 21, linie Tekst 12, side 13, linie Personliste, side 34 Side 6 af 6

7 De involverede parters interesser Den anden del af denne opgave kræver, at man skal komme med en vurdering af de forskellige parters interesser i udforskning og indvinding af råstoffer i Danmark. Denne del af opgavebesvarelsen vil blive inddelt efter hver enkelt person, hvor jeg kommer med mine bud på, hvilke interesser den pågældende person havde i dette spil. Derefter vil disse aktørers interesser blive sat ind i en større sammenhæng, hvor venner og fjender bliver sat sammen. Aktørerne Frederick F. Ravlin Ravlin kom til Danmark med forhåbninger om at finde råstoffer, så han kunne få koncession. Han ansøgte om koncession til at bore efter olie den 3. august I november 1936 har han øjensynligt mistet håbet om at finde et råstof, og i stedet har han set muligheden for at sælge koncessionen. Denne koncession skulle dog først sikres via et råstoffund, som ville medføre, at koncessionen gjaldt i en længerevarende periode, og værdien af koncessionen ville også stige betydeligt, hvis der blev dokumenteret råstoffer i den danske undergrund. Da Ravlin sælger sine aktier har han ikke længere interesser i det senere spil der udspilles, men han er naturligvis interesseret i at holde svindelen hemmelig, da han ellers vil få tilsværtet sit navn og blive retsforfulgt for bedrageri. Gunnar Larsen Minister for offentlige arbejder fra juli 1940 til august , Gunnar Larsen, havde adskillige interesser på spil, da Østman begyndte at komme med indrømmelser om svindelen i Gunnar Larsen var medstifter af de to firmaer, VNK og Undergrunden 37, og det må være i begge disse to firmaers interesse, at koncessionen afgivet til DAPCo blev annulleret, dette kunne bl.a. ske ved at bevise, at den var udformet på et falsk grundlag. VNK og Undergrunden ville derefter kunne overtage koncessionen. 34 Tekst 18, side 27, linie Tekst 1, side 5, linie Personliste, side Personliste, side 34 Side 7 af 7

8 Karl Østman Som tidligere nævnt havde Karl Østman forskellige interesser på spil alt efter den pågældende tidsperiode. Han tilpassede løbende sine vidneudsagn med personlige interesser. Han øjnede i 1943 øjensynligt chancen for at få annulleret DAPCos koncession, og dermed sikre koncessionen til et af de firmaer, hvor han også var direktør, VNK og Undergrunden. Han hævdede efter krigen at der var tale om løgn, og at hans påstande om svindel var kommet frem via pres fra Gestapo 38. Det er dog tidligere nævnt, at meget kunne tyde på, at der var tale om svindel, derfor er hans vidneudsagn fra 1943 nok det mest pålidelige. Thorkild Juncker Denne mand var en af de tre folk, der både havde forbindelser til VNK og Undergrunden. Det var ifølge Østman gennem Juncker, at sagen kom til ministeriets kendskab. Juncker har altså tydeligvis været interesseret i, at sagen blev taget op. Hvis man havde interesse i, at sagen blev taget op, så tyder meget også på, at man havde interesse i, at koncessionen blev frataget DAPCo. Meget kunne også tyde på, at Juncker har haft et omfattende samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Dette baserer jeg på, at Juncker blev idømt to års fængsel for samarbejde med besættelsesmagten 39, og et brev skrevet af Karl Østman den 4. juli 1945 til DAPCos præsident. Heri skriver Østman, at Juncker havde fået tilsagn fra statsministeriet om at få koncessionen på danske hænder. Derudover nævner Østman, at fratagelse af koncessionen med tysk bistand var på tale 40. Østman var naturligvis ikke den mest troværdige kilde, men det er meget tvivlsomt, at disse beskyldninger er taget ud af den blå luft. Det kan underbygges med, at Hilmar Ødum den 22. januar 1947 hævder, at Østman samarbejdede med direktør Juncker, så han kunne følge tyskernes arbejde 41. Juncker havde altså forbindelser til tyskerne. 38 Tekst 18, side 26, linie Personliste, side Tekst 17, side 25, linie Tekst 19, side 27, linie Side 8 af 8

9 Victor Madsen Den sidste aktør jeg har taget fat på er geolog, dr. phil. Victor Madsen. Han vil ikke blive anvendt i den større sammenhæng, hvor de forskellige aktører bliver sat sammen. Det skyldes, at han ikke havde økonomiske interesser på spil ved saltfundet i Harte eller i det efterfølgende spil, han kunne derimod tabe ansigt, hvis der ikke blev fundet et eneste råstof. Som tidligere nævnt foreslog han borestedet i nærheden af Kolding, og han var en vigtig aktør i skabelsen af Mineloven 1932, han regnede altså med, at den danske undergrund indeholdte adskillige råstoffer. Da fundet blev gjort undersøgte han tilsyneladende ikke saltet nærmere, for det skulle angiveligt være kemisk rent kogesalt, hvilket blev bevist ved en senere analyse 42. Hvis ellers der var tale om svindel, så ville Victor Madsen i hvert fald aldrig indrømme det. Han havde foreslået borestedet og havde selv set saltet, da det blev taget ud af kærnehovedet. Endvidere skrev han også til statsministeriet lidt over en uge senere, at fundet aldrig ville have fundet sted, hvis ikke der havde været en geolog til stede 43. Han lagde dermed en stor betydning til geologernes tilstedeværelse, og dermed ville han tabe gevaldigt ansigt, hvis der var tale om et svindelnummer. Aktørernes interesser i koncessionen Når de fire hovedaktører skal opdeles, så mener jeg, at de kan opdeles i tre forskellige grupper: F. F. Ravlin K. Østman G. Larsen og T. Juncker Ravlin havde fra starten et motiv om at finde olie i den danske undergrund 44, det endte dog med, at han søgte efter salt, og det lignede heller ikke en succes. Han fik til sidst i 1936 et positivt resultat, hvor DAPCo hævdede, at man havde fundet salt 45. Dette gav DAPCo koncession til at udvinde alle råstoffer i Danmark for en længere periode. Derefter solgte Ravlin sine aktier i DAPCo og al indflydelse på koncessionen, og det er rent faktisk her, at konflikten mellem ham og Østman starter. De to får penge i klemme imellem sig, og Østman bliver muligvis rasende på Ravlin. Den eneste måde Østman kunne ramme Ravlin på var ved at afsløre det påståede svindelnummer i Harte. 42 Tekst 12, side 13, linie Tekst 5, side 7, linie Tekst 1, side 5, linie Tekst 2, side 6, linie 91 Side 9 af 9

10 Det er her, at Gunnar Larsen og Thorkild Juncker kommer ind i billedet. De kunne begge profitere af en afsløring af Ravlin, da dette ville underkende DAPCos koncession og bane vejen for, at det nyt selskab kunne sikre sig koncessionen. Disse to mænd var ligesom Østman involverede i VNK og Undergrunden. De kunne bruge Østman til at annullere DAPCos koncession, det er muligvis også derfor, at Østman er blevet direktør i VNK og Undergrunden, begge firmaer var nemlig blevet stiftet af de to herrer, Larsen og Juncker 46. Det har altså været Larsen og Juncker, som har haft den store interesse for den danske undergrund, Østman har dog sikkert også gerne set, at VNK og Undergrunden fik koncessionen, da han sad i disse firmaer. Ravlin mistede interessen for undergrunden efter svindelnummeret, og han fik en økonomisk gevinst via det efterfølgende aktiesalg, hvilket angiveligt var tilfredsstillende for ham. Konklusion Det må antages at saltfundet i 1936 var svindel, dette tyder en del beviser i hvert fald på. Dette mente Østman også i 1943, hvor han var sikret immunitet. Denne immunitet var dog ikke længere eksisterende i 1948, og derfor ville Østman være medskyldig i svindelen, han måtte derfor redde sig selv ved at komme med en ny forklaring, hvor Østman ikke selv bar noget af skylden. Interessespørgsmålet i undergrunden er præget af de fire personer, Ravlin, Østman, Juncker og Larsen. Ravlin var interesseret indtil 1936, hvor han sandsynligvis svindlede, og han var derefter ikke interesseret i den danske undergrund. Firmaet DAPCo beholdte dog koncessionen, men den var Juncker og Larsen interesserede i at annullere, og her var Østman en afgørende brik, hvis ikke han også var en aktiv deltager. Østman kunne bevise, at Ravlin havde svindlet, og dermed kunne koncessionen ophæves, og VNK og Undergrunden ville derefter have muligheden for at overtage retten til danske råstoffer. 46 Personliste, side 34 Side 10 af 10

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Falske Facebook-sider fupper forbrugerne!

Falske Facebook-sider fupper forbrugerne! MYNDIGHEDERNE ER MAGTESLØSE: Falske Facebook-sider fupper forbrugerne! Facebook lokker forhåbningsfulde fans med forudsigelser af fodboldkampe. Flere og flere falder i fælden, og er man først blevet fuppet

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE

BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE Af Advokat (H) Gunnar Homann Ved ikrafttrædelsen, den 1. juli 1999, af loven om undersøgelseskommissioner blev retsplejelovens 21 og 21 a om henholdsvis kommissionsdomstole

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup 6 2012 Røveriet mod kiosken i Kværndrup Af kriminalassistent Svend Andersen, Lokalpolitiet Fåborg-Midtfyn,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere