KARL ØSTMANS FORKLARINGER...2 DE INVOLVEREDE PARTERS INTERESSER...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARL ØSTMANS FORKLARINGER...2 DE INVOLVEREDE PARTERS INTERESSER...7"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: KARL ØSTMANS FORKLARINGER...2 De to forskellige forklaringer...2 Var saltfundet et svindelnummer?...3 Hvorfor disse to modstridende forklaringer?...5 DE INVOLVEREDE PARTERS INTERESSER...7 Aktørerne...7 Frederick F. Ravlin...7 Gunnar Larsen...7 Karl Østman...8 Thorkild Juncker...8 Victor Madsen...9 Aktørernes interesser i koncessionen...9 KONKLUSION...10 Side 1 af 1

2 Karl Østmans forklaringer Ingeniøren Karl Østman afgav i henholdsvis og i to forklaringer om omstændighederne ved saltfundet i Harte. Forklaringen i 1943 blev afgivet til politiet, hvorimod forklaringen i 1948 blev afgivet i Københavns byret. Det bemærkelsesværdige ved disse to vidneudsagn er, at de er aldeles modstridende. Derfor vil jeg påpege forskellene i de to forskellige forklaringer, og derefter vil jeg gennemgå Østmans motiver for det ændrede vidneudsagn. De to forskellige forklaringer Den første forklaring afgivet af Østman er delt op i tre afhøringer, de fandt sted den 11. marts, 16. marts og 9. april, hvor Østman blev afhørt af politiet under ledelse af overbetjent Dyrsted. Karl Østman hævdede i 1943, at Ravlin var nervøs, fordi der ikke var fundet salt. Herefter brugte Ravlin, ifølge Østman, udtrykket: To salt the well. Det Ravlin mente med dette var, at hvis man ikke kunne opnå positive resultater, så kunne man fremprovokere dem via snyd, dette skete i USA, sagde Ravlin, han skulle dog ikke have sagt, at han selv ville snyde 3. Dette var altså, hvad Østman sagde i 1943, forklaringen på udtrykket var dog en ganske anden i 1948 i byretten. Her hævdede Østman, at udtrykket To salter well/to salt the well var Ravlins udtryk om indvielsesceremonien af et borehul, hvor man hældte et råstof i borehullet 4. Karl Østman har via denne nye forklaring på salt the well forsøgt at lægge afstand til den gamle forklaring om udtrykket, og han har dermed forsøgt, at fjerne mistanken om snyd ved saltfundet. Den næste detalje omhandler købet af salt. Østman hævdede i 1943, at Ravlin bad ham om at købe noget salt, og det skulle helst være et naturprodukt 5. Dette produkt købte Østman i Odense, men forinden havde han tænkt på Ravlins historie om at fremprovokere et positivt resultat 6. Østman gjorde dog opmærksom på, at han forventede, at saltet skulle bruges til tyngdemålinger 7, sandsynligvis for at fjerne enhver mistanke rettet imod ham selv. Denne forklaring er også ændret voldsomt i 1948, hvor Østman siger, at han på eget initiativ købte et stykke stensalt til enten et 1 Tekst 14 2 Tekst 22 3 Tekst 14, side 18, linie Tekst 22, side 31, linie Tekst 14, side 19, linie Tekst 14, side 19, linie Tekst 14, side 19, linie Side 2 af 2

3 vægtfyldeforsøg eller også af ren nysgerrighed 8. Her er der igen stor forskel på de to udsagn, og igen er den nye forklaring i 1948 til fordel for Ravlin. I 1943 mistænkeliggør Østman Ravlin, hvorimod Østman forsøger at redde Ravlin i Det er dog selve anvendelsen af saltstykket der virkelig er den store og afgørende forskel fra 1943 til Østman hævder i sin første forklaring, at han den 13. november 1936 så Ravlin i færd med at slibe et stykke salt til mellem kærnehovedets fræsere 9. Derefter skulle Ravlin have lukket kærnerøret til ved at komme ler deri. Det skulle derefter være gået op for Østman, at Ravlin ville få det til at se ud som om, at saltet blev fundet dybt nede i jorden 10. I 1948 siger Østman, at han ikke husker, om Ravlin foretog samlingen af kærnerøret den 13. november 11. Yderligere hævder Østman, at han først så saltstykket, da Dr. Madsen undersøgte det den efterfølgende dag 12, hvilket ikke stemmer overens med Østmans forklaring i 1943, hvor han skulle have overværet saltfundet fra kærnen, bl.a. kunne han citere, hvad Dr. Madsen sagde ved fundet 13. I 1948-forklaringen siger Østman, at han ikke fandt noget mistænkeligt ved forløbet, men at han kom til at tænke på det, da en olieagent fortalte om nogle svindelrygter 14. Der er altså ingen tvivl om, at det er to modstridende vidneudsagn fra Karl Østmans side. I 1943 siger han direkte, at der var tale om svindel ved saltfundet i Harte, hvorimod han i 1948 siger, at han ikke fandt noget videre mistænkeligt eller var vidne til noget. Han må i det ene tilfælde, hvis ikke begge, tale usandt. Derfor er det vigtigt at finde ud af, om der var tale om svindel ved saltfundet. Var saltfundet et svindelnummer? I 1943 hævdede Østman, at Ravlin havde placeret saltklumpen i kærnehovedet, der var altså tale om et svindelnummer ifølge dette udsagn. Ravlin var sandsynligvis ved at blive desperat i 1936, da han endnu ikke havde fundet beviser for, at der var salt ved Harte. Det var afgørende for ham at finde et råstof, da kun et fund ville udløse koncessionen, som ville give Ravlin eneret til indvinding af råstoffer i Danmark over en 50-årig periode. Det ville utvivlsomt være en fordel for Ravlin, hvis han kunne bevise, at der fandtes salt i den danske undergrund, da dette ville forøge koncessionens 8 Tekst 22, side 31, linie Tekst 14, side 19, linie Tekst 14, side 19, linie Tekst 22, side 31, linie Tekst 22, side 31, linie Tekst 14, side 20, linie Side 3 af 3

4 værdi voldsomt. Det kunne derfor sagtens tænkes, at Ravlin havde plantet et stykke salt i kærnehovedet. Adskillige ting peger i retning af, at der var tale om svindel. Dr. Madsen skriver i sin skriftlige erklæring af 14. november 1936, at man fandt saltet i 958 meters dybde 15. Man kan i Karl Østmans notater fra boringen se, at han slet ikke har nævnt saltfundet 16, muligvis fordi han vidste, at der var tale om et svindelnummer. Victor Madsen afviser, at der kan være tale om svindel med bl.a. følgende citat: I givet faldt ville der også være blevet anbragt et længere saltstykke, idet det er noget abnormt, at et saltlag har en så ringe tykkelse som de 17cm, der var længden af saltkærnen 17. Det han siger kan omformuleres til; det ligner snyd så meget, at det ikke kan være snyd. Meget tyder altså på, at det rent faktisk var snyd, og at Victor Madsen glemte sin kritiske sans på selve dagen, hvor man fandt saltet. Det kan skyldes flere ting, at Victor Madsen glemte sin kritiske sans. En mulighed er, at han simpelthen ikke var kompetent, hvilket underbygges af Gunnar Larsens vurdering af Victor Madsen, hvor Madsen blev kaldt en gammel mand. Gunnar Larsen skriver endvidere, at Dr. Madsen ikke ser helt nøgternt på tingene, da han ser sin drøm gå i opfyldelse 18. Denne drøm må for Madsen være, at der blev fundet råstoffer i den danske undergrund, da han selv var en drivende kraft bag Mineloven i Man forventede på daværende tidspunkt, at der var råstoffer i Danmark 20, hvis ikke de blev fundet, så ville Madsen muligvis tabe ansigt, hvis ellers han var en af dem, der havde påstået, at der var råstoffer i den danske undergrund. Det var også på Madsens foranledning, at der blev boret ved Kolding 21, så hvis der ikke blev fundet noget, så havde man spildt adskillige ressourcer pga. Madsen, men et fund kunne derimod retfærdiggøre Madsens valg af borested. Af andre beviser på at det rent faktisk var svindel kan nævnes Gunnar Larsens dagbog, hvor han skriver, at en analyse af saltet har bevist, at det var kemisk rent kogesalt 22. Et bevis, der indikerer svindel, må være, at man ved de efterfølgende boringer intet salt fandt, og boringerne blev indstillet i august Et sidste bevis der indikerer, at Østman var vel vidende om svindelen er fra den 28. april i 1946, hvor Østman skriver til Ravlin. 14 Tekst 22, side 31, linie Tekst 4, side 7, linie Tekst 3, side 6, linie Tekst 11, side 12, linie Tekst 12, side 14, linie Indledning, side 3, linie Indledning, side 3, linie Indledning, side 3, linie Tekst 12, side 13, linie Indledning, side 3, linie Side 4 af 4

5 Her nævner Østman den nedsatte kommission, som Østman åbenbart var bange for skulle finde frem til sandheden, eller som han skrev: I was kind of worried the game was up. Meget tyder altså på, at der var tale om et svindelnummer fra Ravlins side, hvor Østman var hans medsammensvorne. Der foreligger ikke et afgørende bevis, vil jeg mene, men et overtal af beviser peger på, at saltfundet ved Harte var et svindelnummer. Hvorfor disse to modstridende forklaringer? Det er interessant at undersøge, hvorfor Karl Østman kom med to så vidt forskellige forklaringer. Årstallene er meget interessante, 1943 var under Anden Verdenskrig, hvorimod 1948 var under processerne efter krigen, hvor man straffede folk, der havde samarbejdet med den tyske besættelsesmagt. Grunden til at jeg nævner kollaboration med besættelsesmagten er, at hele tre af de involverede personer blev sigtet for dette. Disse tre personer havde det til fælles, at de alle var involverede i Produktionsselskabet Undergrunden og Vendsyssel Naturgas Kompagni 24, hvilket jeg vil komme nærmere ind på afsnittet om de involverede parters interesser. Østman var en af disse folk, og han blev i 1949 idømt to måneders betinget fængsel for værnemageri 25. Før politiforhøret i 1943 var Østman gået til bekendelse om svindelen ved Harte. Allerede den 4. juni 1941 havde Østman talt med landsretssagfører Lannung om svindelen 26, det er dog muligt, at dette ikke var den første han stod frem over for. Juncker er efter al sandsynlighed blevet informeret tidligere, da det var igennem ham, at sagen var kommet til Ministeriet for Offentlige Arbejders kendskab 27. Det var altså i starten af 40 erne, at Østman stod frem, men hvorfor netop på dette tidspunkt? Østman havde sandsynligvis flere grunde til at stå frem i starten af 40 erne og hævde, at Ravlins saltfund var det rene fup. En af grundene kan være et personligt vendetta, da Ravlin ikke havde betalt Østman som aftalt. Ravlin tjente bl.a. $ på aktiehandel, og efter aftale skulle Østman have 4% af beløbet efter omkostninger, hvilket var $ Disse penge modtog Østman ikke, og han truede derfor i mere eller mindre grad Ravlin i et brev, hvor denne uafklarede situation kunne få serious consequences 29. Dette var muligvis en dobbelttrussel, først og fremmest skulle det 24 Personliste, side Personliste, side Tekst 3, side Tekst 14, side 21, Tekst 7, side 9, linie Tekst 7, side 9, linie 218 Side 5 af 5

6 økonomiske spørgsmål afklares, for det andet kunne der være tale om afpresning, Østman havde viden, som kunne fælde Ravlin. Det forsøgte han så de efterfølgende år, hvor han fortalte om Ravlins svindelnummer. Østman undlod dog at nævne det økonomiske udestående med Ravlin ved forhøret, han sagde rent faktisk, at der ingen uoverensstemmelser var 30. Dette sagde han formentlig for at undgå at have et motiv for at ville Ravlin ondt. Endvidere siger Østman, at det ville koste ham, hvis amerikanerne mistede koncessionen 31. Det er dog tvivlsomt, da Østman er direktør i både Produktionsselskabet Undergrunden og Vendsyssel Naturgas Kompagni et af disse firmaer, hvis ikke begge, kunne være interesserede i at erhverve sig eneretten til Danmarks råstoffer. Dette ville dog kun kunne ske, hvis man kunne bevise, at DAPCos koncession var baseret på et falsk grundlag. Østman kunne altså ved at bevise, at Ravlins saltfund var svindel, få DAPCos koncession annulleret, og dermed kunne han få muligheden for at overtage den til VNK eller Undergrunden. Yderligere kunne han få hævn over Ravlin, som havde snydt ham for adskillige tusinde dollars. En af grundene til, at han stod frem skyldes formentlig også, at minister for offentlige arbejder Gunnar Larsen sikrede Østmans immunitet 32, og dette punkt leder videre til 1948, hvor Østman benægtede, at han havde set svindelen finde sted. Det er her, at Anden Verdenskrigs efterspil kommer ind i billedet. Gunnar Larsen kunne under krigen sikre Østman immunitet, da han var minister, men han blev retsforfulgt efter krigen 33. Gunnar Larsens garantier var efter krigen uden værdi, yderligere var garantien udstedt af en mand, der var sigtet for værnemageri, det var ikke ligefrem noget, der satte Østman i en god position. Nu kunne han pludselig anklages for at være en del af Ravlins bedrageri, og immuniteten var ikke eksisterende. Dette var dog ikke den eneste grund til holdningsskiftet, en anden var, at han stadig havde penge til gode, og den 28. april 1946 skrev han et brev til Ravlin, hvor han gjorde opmærksom på dette 34. Han kunne altså måske få reddet forholdet til Ravlin, og dermed kunne Østman måske også få de penge, som han havde til gode. Yderligere spillede der nogle interesser ind, som vil blive behandlet i afsnittet om interesser. Karl Østman ændrede altså forklaring, når ellers han så muligheden for at vinde noget ved det. I 1943 var han muligvis rasende på Ravlin, og for det andet kunne han sikre koncessionen til et af de andre firmaer, som han var direktør for. I 1948 ændrede han forklaring for at få pengene fra Ravlin, koncessionen var sandsynligvis opgivet på dette tidspunkt. 30 Tekst 14, side 21, linie Tekst 14, side 21, linie Tekst 12, side 13, linie Personliste, side 34 Side 6 af 6

7 De involverede parters interesser Den anden del af denne opgave kræver, at man skal komme med en vurdering af de forskellige parters interesser i udforskning og indvinding af råstoffer i Danmark. Denne del af opgavebesvarelsen vil blive inddelt efter hver enkelt person, hvor jeg kommer med mine bud på, hvilke interesser den pågældende person havde i dette spil. Derefter vil disse aktørers interesser blive sat ind i en større sammenhæng, hvor venner og fjender bliver sat sammen. Aktørerne Frederick F. Ravlin Ravlin kom til Danmark med forhåbninger om at finde råstoffer, så han kunne få koncession. Han ansøgte om koncession til at bore efter olie den 3. august I november 1936 har han øjensynligt mistet håbet om at finde et råstof, og i stedet har han set muligheden for at sælge koncessionen. Denne koncession skulle dog først sikres via et råstoffund, som ville medføre, at koncessionen gjaldt i en længerevarende periode, og værdien af koncessionen ville også stige betydeligt, hvis der blev dokumenteret råstoffer i den danske undergrund. Da Ravlin sælger sine aktier har han ikke længere interesser i det senere spil der udspilles, men han er naturligvis interesseret i at holde svindelen hemmelig, da han ellers vil få tilsværtet sit navn og blive retsforfulgt for bedrageri. Gunnar Larsen Minister for offentlige arbejder fra juli 1940 til august , Gunnar Larsen, havde adskillige interesser på spil, da Østman begyndte at komme med indrømmelser om svindelen i Gunnar Larsen var medstifter af de to firmaer, VNK og Undergrunden 37, og det må være i begge disse to firmaers interesse, at koncessionen afgivet til DAPCo blev annulleret, dette kunne bl.a. ske ved at bevise, at den var udformet på et falsk grundlag. VNK og Undergrunden ville derefter kunne overtage koncessionen. 34 Tekst 18, side 27, linie Tekst 1, side 5, linie Personliste, side Personliste, side 34 Side 7 af 7

8 Karl Østman Som tidligere nævnt havde Karl Østman forskellige interesser på spil alt efter den pågældende tidsperiode. Han tilpassede løbende sine vidneudsagn med personlige interesser. Han øjnede i 1943 øjensynligt chancen for at få annulleret DAPCos koncession, og dermed sikre koncessionen til et af de firmaer, hvor han også var direktør, VNK og Undergrunden. Han hævdede efter krigen at der var tale om løgn, og at hans påstande om svindel var kommet frem via pres fra Gestapo 38. Det er dog tidligere nævnt, at meget kunne tyde på, at der var tale om svindel, derfor er hans vidneudsagn fra 1943 nok det mest pålidelige. Thorkild Juncker Denne mand var en af de tre folk, der både havde forbindelser til VNK og Undergrunden. Det var ifølge Østman gennem Juncker, at sagen kom til ministeriets kendskab. Juncker har altså tydeligvis været interesseret i, at sagen blev taget op. Hvis man havde interesse i, at sagen blev taget op, så tyder meget også på, at man havde interesse i, at koncessionen blev frataget DAPCo. Meget kunne også tyde på, at Juncker har haft et omfattende samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Dette baserer jeg på, at Juncker blev idømt to års fængsel for samarbejde med besættelsesmagten 39, og et brev skrevet af Karl Østman den 4. juli 1945 til DAPCos præsident. Heri skriver Østman, at Juncker havde fået tilsagn fra statsministeriet om at få koncessionen på danske hænder. Derudover nævner Østman, at fratagelse af koncessionen med tysk bistand var på tale 40. Østman var naturligvis ikke den mest troværdige kilde, men det er meget tvivlsomt, at disse beskyldninger er taget ud af den blå luft. Det kan underbygges med, at Hilmar Ødum den 22. januar 1947 hævder, at Østman samarbejdede med direktør Juncker, så han kunne følge tyskernes arbejde 41. Juncker havde altså forbindelser til tyskerne. 38 Tekst 18, side 26, linie Personliste, side Tekst 17, side 25, linie Tekst 19, side 27, linie Side 8 af 8

9 Victor Madsen Den sidste aktør jeg har taget fat på er geolog, dr. phil. Victor Madsen. Han vil ikke blive anvendt i den større sammenhæng, hvor de forskellige aktører bliver sat sammen. Det skyldes, at han ikke havde økonomiske interesser på spil ved saltfundet i Harte eller i det efterfølgende spil, han kunne derimod tabe ansigt, hvis der ikke blev fundet et eneste råstof. Som tidligere nævnt foreslog han borestedet i nærheden af Kolding, og han var en vigtig aktør i skabelsen af Mineloven 1932, han regnede altså med, at den danske undergrund indeholdte adskillige råstoffer. Da fundet blev gjort undersøgte han tilsyneladende ikke saltet nærmere, for det skulle angiveligt være kemisk rent kogesalt, hvilket blev bevist ved en senere analyse 42. Hvis ellers der var tale om svindel, så ville Victor Madsen i hvert fald aldrig indrømme det. Han havde foreslået borestedet og havde selv set saltet, da det blev taget ud af kærnehovedet. Endvidere skrev han også til statsministeriet lidt over en uge senere, at fundet aldrig ville have fundet sted, hvis ikke der havde været en geolog til stede 43. Han lagde dermed en stor betydning til geologernes tilstedeværelse, og dermed ville han tabe gevaldigt ansigt, hvis der var tale om et svindelnummer. Aktørernes interesser i koncessionen Når de fire hovedaktører skal opdeles, så mener jeg, at de kan opdeles i tre forskellige grupper: F. F. Ravlin K. Østman G. Larsen og T. Juncker Ravlin havde fra starten et motiv om at finde olie i den danske undergrund 44, det endte dog med, at han søgte efter salt, og det lignede heller ikke en succes. Han fik til sidst i 1936 et positivt resultat, hvor DAPCo hævdede, at man havde fundet salt 45. Dette gav DAPCo koncession til at udvinde alle råstoffer i Danmark for en længere periode. Derefter solgte Ravlin sine aktier i DAPCo og al indflydelse på koncessionen, og det er rent faktisk her, at konflikten mellem ham og Østman starter. De to får penge i klemme imellem sig, og Østman bliver muligvis rasende på Ravlin. Den eneste måde Østman kunne ramme Ravlin på var ved at afsløre det påståede svindelnummer i Harte. 42 Tekst 12, side 13, linie Tekst 5, side 7, linie Tekst 1, side 5, linie Tekst 2, side 6, linie 91 Side 9 af 9

10 Det er her, at Gunnar Larsen og Thorkild Juncker kommer ind i billedet. De kunne begge profitere af en afsløring af Ravlin, da dette ville underkende DAPCos koncession og bane vejen for, at det nyt selskab kunne sikre sig koncessionen. Disse to mænd var ligesom Østman involverede i VNK og Undergrunden. De kunne bruge Østman til at annullere DAPCos koncession, det er muligvis også derfor, at Østman er blevet direktør i VNK og Undergrunden, begge firmaer var nemlig blevet stiftet af de to herrer, Larsen og Juncker 46. Det har altså været Larsen og Juncker, som har haft den store interesse for den danske undergrund, Østman har dog sikkert også gerne set, at VNK og Undergrunden fik koncessionen, da han sad i disse firmaer. Ravlin mistede interessen for undergrunden efter svindelnummeret, og han fik en økonomisk gevinst via det efterfølgende aktiesalg, hvilket angiveligt var tilfredsstillende for ham. Konklusion Det må antages at saltfundet i 1936 var svindel, dette tyder en del beviser i hvert fald på. Dette mente Østman også i 1943, hvor han var sikret immunitet. Denne immunitet var dog ikke længere eksisterende i 1948, og derfor ville Østman være medskyldig i svindelen, han måtte derfor redde sig selv ved at komme med en ny forklaring, hvor Østman ikke selv bar noget af skylden. Interessespørgsmålet i undergrunden er præget af de fire personer, Ravlin, Østman, Juncker og Larsen. Ravlin var interesseret indtil 1936, hvor han sandsynligvis svindlede, og han var derefter ikke interesseret i den danske undergrund. Firmaet DAPCo beholdte dog koncessionen, men den var Juncker og Larsen interesserede i at annullere, og her var Østman en afgørende brik, hvis ikke han også var en aktiv deltager. Østman kunne bevise, at Ravlin havde svindlet, og dermed kunne koncessionen ophæves, og VNK og Undergrunden ville derefter have muligheden for at overtage retten til danske råstoffer. 46 Personliste, side 34 Side 10 af 10

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Side 2 af 5

Side 2 af 5 Side 1 af 5 Stort nederlag til politiet i sag om påstået kunstsvindel Leveret af Nyhedsbureauet Newspaq 5 timer siden Side 2 af 5 Side 3 af 5 Efter et næsten 11 timer langt retsmøde i Københavns Byret

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. maj 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2007-150-0361

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40.

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 30. december 2012 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. Salmer. DDS 110 Nu vil vi sjunge og være glad. DDS 117 En rose så jeg skyde.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den

7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den 7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den store, magtfulde mand, -han er lille af vækst, og da han

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0050 Klageren: XX 2950 Vedbæk Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 28. juni 2011 J.nr.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Jeg modtog disse rapporter 23. januar 2017 som brevpost fra Nordjyllands politi dateret 10. januar og poststemplet 11. januar.

Jeg modtog disse rapporter 23. januar 2017 som brevpost fra Nordjyllands politi dateret 10. januar og poststemplet 11. januar. Den Uafhængige Politiklagemyndighed Hobro, 26. januar 2017 Klage over politirapport af 31. oktober 2016. Jeg har netop med noget besvær fået en kopi af nævnte politirapport, som er optaget i forbindelse

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Hvis man for eksempel får ALS

Hvis man for eksempel får ALS Artikel fra Muskelkraft nr. 2, 1993 Hvis man for eksempel får ALS Ser man bort fra det fysiske, tror jeg faktisk, at jeg i dag har det bedre, end hvis jeg ikke havde sygdommen. Det lyder mærkeligt, men

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Ole Bondo Christensen og Susanne Mortensens tale ved borgermøde den 14. juni.

Ole Bondo Christensen og Susanne Mortensens tale ved borgermøde den 14. juni. Ole Bondo Christensen og Susanne Mortensens tale ved borgermøde den 14. juni. Ole: På vegne af hele Byrådet: Velkommen til borgermøde. Aftalt, at viceborgmestere Susanne Mortensen og jeg deler oplægget

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

D O M. Retten i Herning har den 17. oktober 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr /2014).

D O M. Retten i Herning har den 17. oktober 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr /2014). D O M afsagt den 13. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Lars Christensen, Hanne Aagaard og Katrine Wittrup-Jensen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 2132 14 Anklagemyndigheden mod T1

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til 09-02-2015 Forslagene til Hovedgeneralforsamlingen 2015 Forslag nr. 1: Oprindelig tekst: 19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes

Læs mere

Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet:

Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet: Haveforeningen Ishøj Søndergårds forslag kolonihaveforbundets kongres 2006 Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet: 1. Havebladet skal også være et debatblad. Havebladet tilhører

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F)

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0101 Klageren: XX 4970 Rødby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F) Ankenævnets

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Undersøgelseskommissioner

Undersøgelseskommissioner Undersøgelseskommissioner Af Professor, dr. jur., Eva Smith Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet 1. Indledning Tamilsagen blev starten på nedsættelsen af et udvalg, der skulle se nærmere på

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning Kommune

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige 1 Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så

Læs mere