Babysalmesang. Et tilbud til alle babyer og deres mødre/fædre i Agerbæk, Fåborg og Årre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Babysalmesang. Et tilbud til alle babyer og deres mødre/fædre i Agerbæk, Fåborg og Årre."

Transkript

1 Babysalmesang Et tilbud til alle babyer og deres mødre/fædre i Agerbæk, Fåborg og Årre. Torsdag den 1. oktober begynder babysalmesang. Det kommer derefter til at foregå hver torsdag i Agerbæk kirke fra kl og ca. en time frem. Vi slutter sæsonen af torsdag den 26. november. (Uge 42 holder vi fri) Det er for alle babyer i alderen 3 9. måneder, og selvom de i den alder ikke selv kan synge eller forstå så meget endnu, så stimulerer sangen dem, for stemmen og sangen i forening med berøring og bevægelser spiller en meget vigtig rolle i spædbarnets udvikling, og disse ting er i fokus til babysalmesang. Karina Brøgger, som underviser på Varde musikskole, vil stå for babysalmesangen. Hun vil synge for, og udover kendte salmer synger vi også sange, rim og remser. Hun har små instrumenter med til at fange børnenes interesse, og vi skal ikke sidde ned hele tiden men vi skal også danse og vugge med babyerne. Man behøver ikke at synge godt for at tage sit barn med til babysalmesang. Et spædbarn synes altid, at stemmen fra egne forældre er den smukkeste i verden, så alle kan være med :-) Det er gratis at være med, men der er plads til max. 10 babyer + en forældre. Tilmelding skal ske senest torsdag den 24. september. Præsterne vil også være med. Nogle gange er det kun en af os, der er med på grund af ferie, men vi vil bestræbe os på at være med hver gang. Præsterne slutter hver gang af med Fadervor. Der vil være madrasser på kirkens gulv, så babyerne ikke kommer til at fryse, men det er en god ide at medbringe et lille tæppe, som barnet kan ligge på. Tilmelding til Marie Ginnerup Olesen på tlf eller mail Med venlig hilsen Sognepræsterne Marie Ginnerup Olesen og Finn Bergerud Bye NYHED: Rejse til Tyrkiet 2010 for alle interesserede se inde i bladet. Rejseleder: Finn Bergerud Bye

2 Nyt fra Årre Kirke Ny gravermedhjælper: Tina Brix fra Rousthøje er fra marts i år ny gravermedhjælper ved Årre kirke. Gangsti: En gruppe under Udviklingsrådet kaldet "Natur og Kultur" har etableret en gangsti udenfor kirkediget, som dog ikke er færdiggjort endnu. En infotavle vil være at finde bag diget med en kort historie om Årre kirke. Menighedsrådet har sponsoreret kr dertil. Infotavle: Årre kirke er som de fleste andre landsbykirker bygget i tidsrummet fra år 1100 til år Byggeriet er påbegyndt i granitkvadre, men afsluttet i tegl og tufsten. Granitkvadrene har ikke slået til, og man har derfor hentet tufsten nede ved Rhinen i Tyskland, Stenene er sandsynligvis sejlet i små fragtbåde ad vandveje helt op til en ladeplads et sted ved Jyllerup bæk. Der findes nu kun få rester af tufsten i kirkebygningen. Muligvis har der før stenkirken ligget en trækirke. På kirkegården mod vest ligger en oldtidshøj, hvilket vidner om at stedet i flere tusinde år er blevet brugt som begravelsesplads for sognets beboere. Et sagn fortæller, at 6 svenskere under Svenskekrigen i l657 blev dræbt i et baghold i Jyllerup, og skulle angiveligt ligge begravet i oldtidshøjen derfor også kaldet Svenskehøjen. Oprindelig er kirken bygget uden tårn og våbenhus. Disse er føjet til i Senmiddelalderen. Oprindelig er kirken bygget af egnens bønder og arbejdere. Ved Reformationen i 1536 blev kirken overtaget af kongehuset. Kong Frederi k d. 4 solgte Grimstrup og Årre kirke til herremanden Stephan Ehrenfeld for 320 rigsdaler. Ehrenfeld var i 1709 blevet gift med den 14-årige Marie, der havde en stor arveformue. I 1741 døde Ehrenfeld og allerede året efter giftede enken Marie sig med amtmand Kristian Teilmann. Da han døde i 1749 trak hans sønner lod om arvegodset. Thøger Teilmann fik Endrupholm, hvor også Årre kirke hørte under. Han var en dygtig og meget virksom mand, og lod kirken restaurere i 1758, hvilket også var tiltrængt. Allerede i 1700 påpegede et kirkesyn, at kirken var meget brøstfeldig. Teilmannslægten ejede kirken indtil 1930, hvor den blev købt af Årre menighedsråd for 1500 kr, og restaureret det følgende år for kr. Påskedag d. 31. april 1930 var der genindvielse af kirken. Siden har forskellige menighedsråd vedligeholdt kirken på bedste vis. Kirken har vel i sin 800-årige historie aldrig været i bedre stand end nu. Inde i kirken er døbefonden af granit og meget sjælden. Der findes flere figurfremstillinger på fonden. Bl.a. et fabeldyr, som er meget interessant og spændende for folk, der beskæftiger sig med disse klenodier. Stolestaderne er fra 1582, prædikestolen fra 1618 og den nuværende altertavle fra l931. Der første orgel blev installeret i Et nyt kom til i l962 med 4 stemmer, som for få år siden blev udbygget med endnu 2 stemmer. I dag fremstår orglet som et lille - men meget velklingende orgel. Alterstagerne er fra omk Oprindelig havde kirken 2 kirkeklokker, men den ene blev afgivet til en klokkeskat i Den nuværende klokke er fra midten af 1400 tallet. Er meget klangfuld, og har en dyb og smuk undertone. Anne-Marie Søndergaard

3 Tyrkiet De Første Kristne - klassisk rejse for alle interesserede September 2010 Så er der rejse til Tyrkiet september 2010, og rejsen er for alle interesserede. Rejseleder, sognepræst Finn Bergerud Bye tlf , mobil , mail: Rejsearrangør Unitas Rejser, tlf Temaaften: Der er temaaften om rejsen med praktiske oplysninger og mulighed for tilmelding i Helle-Hallen tirsdag 24. november kl samt 23. februar 2010 kl Her får du et indtryk af rejsen i ord og billeder og møder øvrige rejsedeltagere og andre interesserede. atmosfære og et gadebillede der aldrig står stille. Der er imponerende paladser, kirker og moskeer, og med sin beliggenhed ved vandet mellem to verdensdele er byen enestående. Under navnet Konstantinopel var byen i oldtiden en del af den europæiske kultur. Vikingerne kaldte byen Miklagård og Halvdan ridsede sit navn ind i Hagia Sofia kirken, som vi skal se. Hagia Sofia kirken i Istanbul Fra København flyver vi via Istanbul til Hatay (Antakya), der ligger lige nord for Libanon i det østlige Tyrkiet. Her begynder vi vores oplevelse af det fantastiske land, der en gang hørte til Det Østlige Romerrige (Byzants). Da islam rykkede ind i denne del af verden, blev navnene forvandlet, kirker blev til moskéer, og i dag står Tyrkiet midt i spændingen mellem den gamle verden og vores Europa, som landet gerne vil knytte sig nærmere til. I Antiokia grundlagde Peter en af de første kristne menigheder, og stedet blev basis for udbredelsen af kristendommen i Lilleasien. Vi oplever byens orientalske atmosfære inden vi rejser videre til Paulus fødeby, tekstilbyen Tarsus. Vi rejser videre ind i Anatolien og ser Kappadokiens fantastiske, måneagtige landskab. Kristendommen kom tidligt til området og holdt ud længe. Vi ser forbløffende underjordiske byer, hvor de kristne gemte sig for de muslimske erobrere. Vi besøger lokale værksteder og væverier. Fra Kayseri flyver vi til Istanbul, hvor vi bliver nogle dage og nyder de mange seværdigheder. Istanbul har en speciel Fakta om rejsen: Pris ca. kr Prisen inkluderer: Dansk rejseleder. Lokal guide. Flytransport København - Istanbul - Hatay/Kayseri - Istanbul/Istanbul København. Bustransport. Turistklasse hoteller. Halv pension. Udflugter med entreer ifølge program. Drikkepenge til guide, chauffør og hoteller. Bidrag til Rejsegarantifonden. Obligatorisk ansvarsforsikring. Pt. kendte flyskatter og afgifter. Prisen inkluderer ikke: Øvrige måltider og drikkevarer. Forsikringer. Tillæg for enkeltværelse. Velkommen til en alle tiders rejse gennem kristendommens og romerrigets og derfor også vores egen historie i apostlene Paulus, Peter og Johannes fodspor! Finn Bergerud Bye

4 HØSTGUDSTJENESTER: I Årre kirke søndag den 20. september kl samt i Fåborg kirke søndag 27. september kl Der afholdes kollekt i Årre kirke. I begge kirker pyntes der. KIRKELIGT EFTERÅRSMØDE: En aften med salmedigteren Holger Lissner Torsdag den 24. september kl i Årre Kirke og kl på Årre Kro. Holger Lissner afholder gudstjenesten i kirken og derefter vil han på kroen indvi os i processen med sin salmedigtning. Lissner er tidligere sognepræst i Sdr. Bjert og er repræsenteret i salmebogen med 8 originale salmer samt 7 gendigtninger. Af originalerne er blandt de mest kendte aftensalmen Nu går solen sin vej. Men også den smukke Nu har du taget fra os som handler om dødens gru og opstandelsens trøst, fortjener opmærksomhed. Man plejer at sige at salmeskrivning ikke er en let sag i nyere moderne tid, der typisk præges af modsætninger og splittelse. Salmer handler traditionelt om et samlet syn på tilværelsen, som mange ikke uden videre genkender sig i, og derfor er der en god grund til at nyere salmedigtere kan have svært ved at slå igennem. Lissner synes dog med sine klare ord og store popularitet at være en undtagelse. - Velkommen til en spændende aften! Kaffe på kroen 50 kr. SOGNEEFTERMIDDAG Ingrid Sand Simonsen fortæller fra Etiopien På Fåborg Kro torsdag den 26. november kl Ingrid Sand Simonsen fortæller fra et ophold i Etiopien. Velkommen til en spændende fortælling og en hyggelig eftermiddag! Kaffe 50 kr. Børneklubben starter torsdag d. 27. august kl hvor vi vil lave pandekager over bål (hvis vejret tillader det). Derefter mødes vi hver torsdag i ulige uger i Fåborg Præstegård. I september måned vil vi lave aktiviteter udenfor og i oktober vil der være indeaktiviteter i konfirmandstuen. De to gange der FÅBORG OG ÅRRE KIRKERS BØRNEKLUB er børneklub i november vil vi forberede et lille optrin i Fåborg Kirke 1. søndag i advent. Sidste gang der er børneklub i 2009 er torsdag den 3. december hvor vi vil lave julebag og juleklip, hvilket plejer at være en rigtig hyggelig eftermiddag for børnene. Alle børn er velkomne. Hilsen Jytte og Inger

5 ET MØDE MED DEN DANSKE SALME Igen i år samarbejder menighedsrådene med skolen omkring salmesang. Det er det såkaldte RAMS (menighedsrådenes skoletjeneste) der står bag projektet, som i år har fået navnet Alt på et bræt. Eleverne synger en række salmer i skolen og i november/december synges salmerne først i den lokale kirke (Årre), dernæst i Ribe Domkirke, hvor elever fra hele Ribe Stift deltager. Erfaringen viser, at det er en god måde at lære salmer på og at eleverne rigtig gerne vil synge og synes det er en stor oplevelse at synge sammen især i domkirken. ALLE HELGEN: Ved gudstjenesterne søndag den 1. november mindes vi de, der er døde i årets løb i vore to sogne. Det sker i Fåborg kirke kl og i Årre kirke om aftenen kl ved at deres navne nævnes fra prædikestolen. Der er altergang i begge kirker. FAMILIEGUDSTJENESTE: 1. søndag i advent den 29. november i Fåborg kirke kl Børnene fra Fåborg og Årre Kirkers Børneklub ventes at sætte præg på gudstjenesten med et indslag. Der uddeles adventskalendre til alle børn. Vel mødt! NATKIRKE I ZIONS KIRKE I ESBJERG: Hvis du går i Esbjergs gader en fredag aften og får lyst til en stille stund, kan du altid smutte en tur ind til Natkirken, som har åbent i Zions Kirke, Nygårdsvej 103, hver første fredag i måneden året rundt kl Faste programpunkter: kl : Aftenlæsning kl : Musik kl : Andagt kl : Musik kl : Oplæsning af bønner og velsignelse I Natkirkens stille rum med de levende lys kan du finde ro til eftertanke og stilhed til fordybelse, bede en bøn, tænde et lys, lytte til musik, læse i de fremlagte andagts-, bønne- og salmebøger, deltage i de faste programpunkter eller tale med en af præsterne eller andre frivillige, samt drikke kaffe/ te. Kom og vær med til at skabe og opleve en smuk og stemningsfuld kirkegang i en ny form! På vegne af Natkirkens bestyrelse, Finn Bergerud Bye KOLLEKTER: Den 20. september i Årre kirke indsamling i anledning af årets høst. Den 8. november til KFUM/K Sociale Arbejde i Danmark og den 22. november til Indre Mission. FRI/FERIE: Pga. ferie/fri varetages Fåborg-Årre pastorat flg. dage således: september samt december af sognepræst Charlotte Locht tlf Den oktober samt november af sognepræst Marie Olesen, tlf Den oktober af sognepræst Finn Pedersen tlf KIRKEBIL til Fåborg og Årre kirker kan frit bestilles til enhver gudstjeneste efter behov. Bilen betales af menighedsrådene. Ønsker man at være sikker på at få en ledig taxi, skal den bestilles senest dagen forinden kl Starup Taxi, tlf STOF TIL NÆSTE NUMMER af Kirkenyt skal være redaktionen i hænde senest 2. november.

6 INDRE MISSION I ÅRRE SEPTEMBER 01. kl : Kvindemøde hos Julia Nielsen, Birkegade kl : Indre Missions fødselsdag i Grimstrup missionshus. Henrik Didriksen, Esbjerg, taler. 25. kl : Høstfest i Grimstrup missionshus med spisning og lodder. 30. kl : Kvindemøde hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30. OKTOBER 06. kl : Kvindemøde hos Dorethe Rasmussen, Skolegade kl : Bibeltime hos Julia Nielsen, Birkegade 22. Kongerigets lignelser. NOVEMBER 02. kl : Møde i Grimstrup missionshus. Henning Sørensen, Grimsted, taler. 03. kl : Kvindemøde hos Kristiane Søndergaard, Skolegade kl : Bibeltime hos Kristiane Søndergaard. Troens udholdenhed. 27. kl : 75-års jubilæumsfest i Grimstrup missionshus med spisning og hyggeligt samvær. DECEMBER 01. kl : Kvindemøde hos Elly Nielsen, Fyrrevænget kl : Adventsmøde hos Dorethe Rasmussen, Skolegade kl..: Juleklip i Grimstrup missionshus. 29. kl..: Juletræsfest i Grimstrup missionshus. FÅBORG OG ÅRRE KIRKERS BØRNEKLUB: Følgende torsdage kl i Fåborg præstegård: 27. August, 10. og 24. september, 8. og 22.oktober, 5. og 19. november (29. november optrin i kirken), 3. december juleafslutning. KFUM-SPEJDERNE I GRIMSTRUP/ÅRRE: Gruppeleder: Ingrid Sand Simonsen, Præstebrovej 52, Hjortkjær, 6818 Årre, tlf Spejderhytten ligger på Egedalvej i Grimstrup Krat.

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2011 Babysalmesang Babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke er et forholdsvis nyt tilbud til forældre og deres 0-6 mdr. gamle babyer. Jeg, Lisbeth Buhl,

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN September Oktober November 2015 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Præstens sider Forsiden: Børn laver kunst i Funder Kirke 5. klasse Funder: Eva skabes af Adams ribben 5. klasse

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere