ETABLERING AF RDS-TMC I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETABLERING AF RDS-TMC I DANMARK"

Transkript

1 Trafikinformatik-afdelingen 8. august 1997 Peter Lund-Sørensen ETABLERING AF RDS-TMC I DANMARK Paper præsenteret til "Trafikdage på AUC '97". 0. Indledning Dette paper beskriver teknikken bag og planerne for indførelse af Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) i Danmark. RDS-TMC er en ny måde at udsende trafikmeldinger på. RDS-TMC benytter det nuværende Radio Data System (RDS) til via DR's FM-transmissioner at nå ud til trafikanterne. RDS-systemet giver mulighed for at sende lydløse koder parallelt med FM-transmissionerne. Teknikken sikrer i forhold til i dag, at der kan udsendes mange flere trafikmeldinger - og det uden at forstyrre DR's normale programafvikling. Et af perspektiverne bag den nye service er, at den bliver implementeret efter fælles regler på europæisk plan (foreløbig i 11 EU-lande). Efter planen skal man i løbet af få år kunne rejse gennem Europa med sin danske RDS-TMC-modtager og modtage en udbrudt strøm af trafikmeldinger - på dansk! RDS- TMC bliver det første trafikinformatik-system, der implementeres i Europa, så det fungerer uden hensyntagen til grænser. 1. Formål med RDS-TMC Formålet med RDS-TMC er at sikre aktuel og relevant trafikinformation på det overordnede vejnet. RDS-TMC bliver en offentlig service. RDS-TMC er en såkaldt hændelses-orienteret service - dvs. at der ikke informeres konstant om trafikforholdene på en vejstrækning, men kun når forholdene afviger fra det normale. RDS-TMC er primært rettet mod den individuelle trafik, men der findes også et mindre antal meldinger beregnet på offentlig transport. Eksempel på RDS-TMC-melding: E20, Køge-Greve Nord, mellem frakørsel 32 Køge og frakørsel 31 Solrød Syd, "Kødannelser pga. uheld" Sammenlignet med i dag kommer RDS-TMC til at betyde:

2 Hurtigere udsendelse af trafikmeldinger, større mængde af trafikmeldinger pr. tidsenhed, ingen påvirkning af radio-programmernes afvikling, mulighed for udvælgelse af områder for hvilke trafikinformationer ønskes (såkaldt filtrering), større præcision. Hvilket forventes at medføre: Forbedret trafiksikkerhed, forbedret trafikafvikling, øget mulighed for trafikstyring, bedre service. 2. Teknik 2.1 RDS-systemet RDS-systemet (ref. 1) blev udviklet i starten af 80'erne. Teknikken går ud på at sende digitale koder parallelt med de normale FM-transmissioner til specielle radio-modtagere. Systemet fungerer over hele Europa. RDS-faciliteter: radioteknik - opdatering af ur, - automatisk fastholdelse af program når man kører gennem landet, - angivelse af program-navn på display. simpel trafikinfo. - besked til radioen om at skifte til et bestemt program med trafikmelding (såkaldt trafikflag). avanceret trafikinfo. - RDS-TMC. DR står selv for de første to faciliteter, mens serviceudbyderen for RDS-TMC vil blive Vejdirektoratets Trafikinformationscenter i samarbejde med DR. I det følgende afsnit gennemgås princippet bag RDS-TMC. 2.2 RDS-TMC-princippet Ideen om RDS-TMC blev fostret allerede i 1985, og har siden været genstand for flere forsknings- og udviklingsprojekter i Europa. Primære aktører har fra starten været European Broadcasting Union og de europæiske trafikministerier. Filosofien i RDS-TMC er umiddelbart uhyre enkel. Der udarbejdes to lister - én med mulige trafikale hændelser (f.eks. "Kødannelser pga. uheld") og én med relevante lokaliteter - kaldet stedkoder (f.eks. "Frakørsel 32 Køge"). Indholdet af disse lister nummereres og placeres dels hos serviceudbyderne og dels i RDS-TMC-modtagere i bilerne. Når en melding sendes ud omsættes den til numre, der sendes ud og opfanges af RDS-TMC-modtageren og omsættes fra numre til

3 tekst, grafik eller tale i bilerne. I nedenstående eksempel har hændelsen "Kødannelser pga. uheld" nummeret 107. Trafikinformationscenter DR Køretøj (registrering af hændelse) (via RDS) (præsentation for trafikant) "Kødannelser pga. uheld" 107 "Kødannelser pga. uheld" 3. Elementer De primære elementer i RDS-TMC er hændelses- og stedkode-listerne og endvidere radio-udstyr, der kan håndtere disse. 3.1 Hændelses-liste Hændelses-listen (ref. 2) er en brutto-liste omfattende alle de hændelser, der kan udmeldes i RDS-TMC. Listen er udarbejdet i et samarbejde mellem et større antal europæiske lande og afspejler også trafiksituationer, der er specifikke for et enkelt eller enkelte lande - listen er pt. i standardiseringsprocessen og kan ikke ændres før minimum år En del hændelser vil ikke være relevante i Danmark (f.eks. "Tyrefægtning" eller "Faldende klippestykker"), men vil være relevante for danske trafikanter i udlandet. Hændelserne er inddelt i et antal grupper: Trafikafvikling Temperatur Hændelser/uheld Aktiviteter Lukninger Forsinkelser/aflysninger Restriktioner Farlige køretøjer Vejarbejder Specielle laster Fare for obstruktioner Status for trafikudstyr Vejforhold Trafikregulering Vejr Parkering Vind Information Miljø/omgivelser De enkelte hændelser kan enten være "enkelt-hændelser" som f.eks. "Kødannelse", "Uheld", "Vejarbejde", "Trafiksignaler ude af drift" eller "Frakørsel spærret". Der findes også kombinationer af "enkelt-hændelserne" som f.eks. "Kødannelser pga. uheld" eller "Frakørsel spærret pga. vejarbejde". Der er godt hændelser på den samlede liste. Det vil fra starten ikke være realistisk og relevant, at alle hændelser kan meldes ud til trafikanterne - det forventes, at der til brug i Dan-

4 mark udvælges ca. 120 hændelser. Hændelses-listen gemmes i en database hos service-udbyderne og i radio-udstyrets hukommelse i bilerne. Det betyder, at hændelses-listerne ikke umiddelbart kan ændres. 3.2 Stedkode-liste Hændelserne skal placeres geografisk for trafikanterne. Til dette formål udarbejdes en stedkodeliste (ref. 3). Stedkoderne er også en forudsætning for, at trafikanterne manuelt kan filtrere meldinger (se afsnit 3.3). Stedkode-listen omfatter tre stedtyper: Områder, strækninger, punkter. Stedkoderne placeres på et chip-kort, der indsættes i radio-udstyret. Det er således muligt at udskifte sit chip-kortet eller at have mere end et. Med den nuværende kapacitet på chip-kort vil det ikke være muligt at have alle stedkoder i Europa på et kort - man kan forestille sig, at et chipkort indeholder stedkoder for et land, for en landegruppe (f.eks. Skandinavien og Nord-tyskland) eller f.eks. hele det overordnede vejnet i Europa. I de følgende afsnit er kort beskrevet hvad de forskellige sted-typer omfatter og principper for navngivning Områder Områder findes i flere niveauer, der alle refererer til hinanden som i en træstruktur. Nedenfor er vist et eksempel på områder: Områder Eksempler Land Danmark 1. niveau område: Landsdele Jylland, Sjælland, Bornholm 2. niveau område: Regioner Nordjylland, Midtsjælland, Østsjælland 3. niveau område: Områder Køge Bugt området, Storkøbenhavn 4. niveau område: Delområder Langeland, Amager Farvande Storebælt, Øresund Specielt område Byer Alle områder refererer til ét og kun ét område på et højere niveau Strækninger Der er to niveauer af strækninger: Overordnet strækning - rute fra start til slut, delstrækninger - dele af en overordnet strækning.

5 Eksempel på overordnet strækning: Eksempel på delstrækning: E47 Rødby-Helsingør. E47 Køge-København. Alle delstrækninger refererer til én overordnet strækning Punkter Punkter er typisk kryds på vejnetttet. Nedenfor er angivet eksempler på punkter: kryds mellem ruter, tunneler, broer, serviceanlæg, færgehavne. Alle punkter refererer dels til en overordnet strækning eller delstrækning, og dels til et område. Nedenfor er angivet et eksempel på referencer fra punkt til strækninger og områder. Område: Danmark Område: Sjælland Område: Østsjælland Strækning: E47 Rødby-Helsingør Område: Køgebugt-området Strækning: E47 Køge-København D B Punkt: Frakørsel 32 Køge Referencesystemet der er illustreret ovenfor giver mulighed for, at trafikanterne kan udvælge (filtrere) områder eller strækninger. Er man f.eks. kun interesseret i trafikinformationer på Sjælland, så går RDS-TMC-udstyret "baglæns" i reference-træet og udvælger alle områder og punkter, der direkte eller indirekte ligger under området "Sjælland" Navngivning af steder Følgende vil blive tilstræbt ved navngivningen af stederne: Stedkoderne skal "sige" trafikanterne noget, Stedkoderne skal så vidt muligt svare til skiltning på vejene og i officielle kortmaterialer, Stedkode-teksterne skal være så korte som mulige. Baggrunden for den tredje regel er, at RDS-TMC-modtagere med display kun vil have plads til relativt korte stednavne, og samtidig at trafikanterne ikke må overbelastes med læsning af lange stednavne.

6 3.3 Udstyr i bilerne Endnu er der ikke masseproduceret RDS-TMC-modtagere til markedet, men det forventes, at de første eksemplarer præsenteres i slutningen af august Hidtil er der udført tests med et antal prototyper. RDS-TMC-modtagerne vil foreligge i forskellige versioner. Hovedprincipperne er at modtagerne er baseret på enten syntetisk tale, tekst eller grafik - eller kombinationer heraf. Nogle modtagere vil være beregnet på fastgørelse i bilerne, men der kan også forventes håndholdte modtagere. De fleste RDS-TMC-modtagere forventes at have indbygget en facilitet til filtrering af meldinger. Man vil således kunne vælge kun at få meldinger fra et bestemt område eller for en bestemt rute - automatisk filtrering er også en mulighed, hvis RDS-TMC-udstyret kender bilens position. En del modtagere forventes at have indbygget GPS-modtager til positionering af køretøjet, hvilket er nyttigt ved automatisk filtrering af meldinger. Af andre specielle faciliteter kan nævnes repetition af meldinger, der giver trafikanten mulighed for at få gentaget en trafikmelding, hvis den ikke blev forstået fuldt ud første gang. Endvidere vil det blive muligt at udvælge og låse sig fast på en bestemt serviceudbyder, hvilket bl.a. er meget vigtigt i grænseområder. Prisniveauet for RDS-TMC-modtagere kommer til at ligge fra ca kr. (traditionel bilradio med simpel RDS-TMC-funktionalitet) og opefter. Avanceret rutevejledningsudstyr koster op mod kr. 4. Standarder En forudsætning for kompatible elementer og interoperable services er, at standarder udvikles og overholdes nøje. Følgende standarder er relevante for RDS-TMC: RDS-standarden (protokol der angiver hvordan informationer kodes og håndteres i RDS), Alert C (protokol der angiver hvordan trafikinformationer kodes og håndteres i RDS-TMC), Alert Plus (udvidelse af Alert C), DATEX (generelt system til registrering af trafikforhold), Stedkode-standard (regler for opbygning af stedkode-lister). I de følgende afsnit er de fire sidstnævnte standarder kort gennemgået. 4.1 Alert C Alert C er den protokol (ref. 4), der angiver hvordan meldinger pakkes sammen til et format, der kan sendes via RDS-systemet. Et appendiks til Alert C protokollen er hændelseslisten (se afsnit 3.1). For at RDS-TMC skal fungerer, så skal protokollen overholdes meget præcist både hos serviceudbyderne og i RDS-TMC-udstyret. Der skelnes i Alert C mellem to typer af informationer knyttet til en melding: eksplicit og

7 implicit information. Eksplicit information indgår i den udsendte melding fra en serviceudbyder. Implicit information er gemt i selve radio-udstyrets hukommelse og omfatter information vedrørende håndtering af de enkelte meldinger - f.eks.: vigtighed. Eksplicit information (dvs. information som "bringes videre" til trafikanterne): Hændelse, sted, retning og udbredelse i forhold til sted, varighed, evt. opfordring om at finde alternativ rute. 4.2 Alert Plus Alert Plus (Ref. 5) er en udvidelse af Alert C, der understøtter udsendelse af trafikinformationer af mere status-orienteret karakter - f.eks. løbende rejsetider på delstrækninger og information om belægning af p-pladser. Baggrunden for Alert Plus's udvikling er at gøre RDS-TMC-servicen mere attraktiv for trafikanterne. Alert Plus vil typisk være basis, hvis avancerede, dynamiske rutevejlednings- eller navigationssystemer i bilerne skal være anvende RDS-TMC. Det forventes at nogle lande vil starte med Alert C, mens andre vil implementere Alert Plus med det samme. 4.3 DATEX DATEX er et system til registrering og udveksling af trafikinformationer. Systemet er ikke beregnet til direkte udsendelse til trafikanterne, men er meget velegnet som basis for RDS-TMC - dvs. trafikinformationer gemmes umiddelbart i DATEX-formatet, hvorefter de på baggrund af forskellige regler relativt enkelt kan "oversættes" til RDS-TMC-formatet. Registreringen sker i en database for hvilken et antal enheder er defineret af DATEX (ref. 6). DATEX-elementer: Fraser: "Kødannelse", "Uheld", "Snestorm", "Kørebane indsnævret til et spor" Supplerende info.: "Antal involverede køretøjer", "Kølængde", "Informationskilde" Den supplerende information uddyber fraserne - f.eks. kan "Kølængde" uddybe frasen "Kødannelse". Der er endvidere mulighed for at specificere enhederne for den supplerende information, hvilket er vigtigt ved udveksling af informationer med andre serviceudbydere. DATEX-elementerne kan opfattes som byggesten for RDS-TMC-meldinger. Enhver RDS-TMChændelse består således af 1-4 DATEX-fraser. Nedenfor er illustreret hvordan DATEX's fraser fungerer som byggeklodser for RDS-TMC's hændelser. DATEX: Uheld Kødannelse RDS-TMC: Kødannelser pga. uheld

8 DATEX er dog ikke udelukkende beregnet for RDS-TMC. Formatet er velegnet til generel registrering af forhold med relevans for vejtrafikken, samt til mere detaljeret information om en hændelse end hvad der går videre til RDS-TMC. Output for andre formål end RDS-TMC kan være rapporter til intern brug i trafikinformationscenter, rapport til informationsabonnent eller information til andet trafikinformationscenter. En anden del af DATEX-konceptet er det såkaldte DATEX-net (ref. 7 og 8), der omfatter protokoller for udveksling af trafikinformationer mellem f.eks. trafikinformationscentre. DATEX-net er for RDS-TMC på europæisk plan foreslås som standard for udveksling af trafikinformationer mellem trafikinformationscentre. 4.4 Standard for opbygning af stedkode-liste Der er udarbejdet en standard (ref. 3) for hvordan en stedkode-liste skal opbygges. Standarden angiver hvordan de forskellige typer og undertyper af stedkoder (se afsnit 3.2) refererer til hinanden. Desuden angives regler og anbefalinger for valg af stedkoder og deres navngivning. Pt. arbejdes på en teknisk datamodel, der skal sikre, at stedkode-listerne er fuldstændig kompatible mellem de forskellige lande. 5. RDS-TMC i Danmark 5.1 Plan for implementering RDS-TMC forventes indført i Danmark i løbet af foråret I første omgang genereres meldinger på basis af manuelle inddateringer fra operatører i Vejdirektoratets Trafikinformationscenter (se afsnit 5.2), men i løbet af efteråret 1998 er det planen, at udvide med automatiske meldinger fra trafikregistreringsudstyr placeret på motorvejsnettet omkring København (se afsnit 5.3). I Danmark kommer RDS-TMC til at fungere som en offentlig servicen. Det trafikanterne skal investere i er en radio-modtager og et chip-kort med stedkoder. Facts om servicen i Danmark: Offentlig service, landsdækkende, 24-timers drift, mulighed for at beskrive ca. 120 hændelser, omfattende alle større veje (med rutenumre) - ca stedkoder, ansvar: Vejdirektoratet i samarbejde med DR. Følgende opgaver skal løses før RDS-TMC kan sættes i drift i Danmark: Opbygning af faciliteter til registrering af trafikinformationer (se afsnit 6.2), udarbejdelse af kodningsapplikation for DATEX - RDS-TMC konvertering, oprettelse af forbindelse til DR's netværk, opgradering af DR's udstyr til håndtering af RDS,

9 opbygning af stedkode-database, oversættelse af DATEX og RDS-TMC's standard-tekster, udvælgelse af hændelser med relevans for Danmark, markedsføring 5.2 VOIS VOIS (Vejsektorens On-line Informations Service) er et registreringsværktøj, der baseret på DATEX gemmer alle former for informationer i Vejdirektoratets Trafikinformationscenter (T.I.C.). På længere sigt kan man forestille sig, at systemet opstilles hos andre med ansvar for trafikkens afvikling (f.eks. amterne og politiet). VOIS er udbygget på punkter, hvor DATEX ikke lever op til de danske ønsker om registreringsmuligheder - det drejer sig primært om den ret detaljerede registrering af vejarbejder. Input til VOIS kommer fra: operatører i T.I.C. ved manuel inddatering, information fra udenlandske trafikinformationscentre, automatiske data fra trafikregistreringsssystemer (f.eks. TRIM - se nedenfor). Fra starten vil der dog kun være manuelle inddateringer. 5.3 Automatiske trafikinformationer Vejdirektoratet har i løbet af de sidste par år opbygget et on-line trafikregistreringssystem (TRIM) på 75 km motorvej omkring København. Dette system genererer bl.a. automatisk information om serviceniveauet på de berørte vejstrækninger til Internettet ( Disse informationer vil også indgå i grundlaget for RDS-TMC i løbet af Europæisk koordinerings-projekt 6.1 Formål Det europæiske koordineringsprojekt omfatter deltagere fra 11 forskellige lande. De deltagende organisationer omfatter bl.a. vejdirektorater, trafikinformationscentraler, politi, motorvejsoperatører, bilist-organisationer, bil-producenter, radio-producenter og radiostationer. Financieringen kommer fra de enkelte partnere, EU's forsknings- og udviklingsprogrammer (4. rammeprogram) og fra EU's Trans-European Network for Transport (TEN-T). 6.2 Europæiske emner Nogle af de vigtigste emner i det europæiske koordineringsprojekt er: Fælles-europæisk service, Uvikling af standarder, Kvalitetsstyring, Evaluering,

10 Information ( Formålet med disse emner er bl.a. at sikre en ensartet service over hele Europa. Ideerne om den fælles-europæiske service (ALERT) er, at der i alle lande skal findes en minimums-service, der - uden andre omkostninger end dem der er til stedkode-kort - sætter både natioanle og udenlandske trafikanter i stand til at modtage sikkerhedsrelaterede trafikinformationer. ALERT skal sikre: Kontinuitet over landegrænser og grænser mellem serviceudbydere, Kompatibilitet mellem RDS-TMC-udstyr og de forskellige services i ALERT, Udarbejdelse af en minimums-liste af hændelser (kriterie for udvælgelse: sikkerhed). Målet er at hele Europas overordnede vejnet bliver dækket af ALERT (foreløbig er det dog begrænset til de 11 EU-lande, der har forpligtiget sig til at implementere RDS-TMC). Det er meningen, at serviceudbydere og producenter af modtagere kan få tildelt et logo, der viser, at de opfylder kravene fra ALERT. Der vil kunne eksistere services, der ikke opfylder ALERT's krav. 7. Status og perspektiv I skrivende stund er det franske firma MediaMobile ved at starte en udvidet RDS-TMC-service baseret på Alert Plus i området omkring Paris. Til denne service har firmaet SAGEM udviklet to forskellige RDS-TMC-modtagere. Der tilbydes en håndholdt modtager til ca kr. og et dynamisk rutevejledningssystem til ca kr. Den månedlige abonnementspris for servicen ligger på ca. 125 kr. Ellers er introduceringen af RDS-TMC påvirket af, at nogle få tekniske problemer stadig skal løses, samt at modtager-producenterne er temmelig tilbageholdende med udviklingen af modtagere til markedet. Som nævnt tidligere er modtagere på vej til markedet - i Frankrig er udviklet to typer. Det må dog forventes, at de første modtagere bliver udviklet i Europa's hovedsprog. Det er endnu uvist, hvornår der kommer RDS-TMC-modtagere på alle relevante sprog - i første omgang vil producenterne nok afvente, hvordan salget går i de store lande. Et af problemerne for RDS-TMC i de senere år har været, at holdningen hos nogen aktører har været, at det er baseret på en teknik, der er ved at være forældet. Teknikken (RDS) er ved at blive overhalet af Digital Audio Broadcasting (DAB) som f.eks. DR allerede kører forsøg med. DAB har en meget større kapacitet end RDS-systemet, og en masse af RDS-TMC's nuværende problemer vil kunne være løst, når DAB kommer frem. På den anden side er det endnu uvist, hvornår DAB introduceres i mediebilledet - og iøvrigt hvor stor den geografiske dækning vil være. Endvidere vil nogle af de største problemer (f.eks. af organisatorisk og finaciel karakter) også være til stede med DAB, så det nuværende arbejde med RDS-TMC vil være til stor gavn for en evt. DAB-TMC-service. 8. Konklusion Markedet for trafikinformationer vil i løbet af de kommende år blive oversvømmet med udstyr og systemer, der kan bringe informationer direkte til trafikanterne på vejnettet. RDS-TMC må

11 forventes at komme til at stå stærkt i billedet, idet det grundlæggende bygger på kendt eller efterprøvet teknologi, og fordi det kan integreres i mange af de nye systemer. En anden stor fordel er, at det er sproguafhængigt. RDS-TMC har været lang tid undervejs, men er nu inden for rækkevidde ikke bare i Danmark, men også i ti andre europæiske lande i løbet af nogle lande er allerede klar i De fleste tekniske aspekter er på plads eller er meget tæt på at være løst. Et problem for specielt de mindre sprogområder er dog usikkerheden omkring produktion af RDS-TMC-udstyr der "taler" deres sprog. Litteratur 1. "Specification of the Radio Data System (RDS)". Version 2.4. EBU. Maj "Event and Information codes for Traffic Message Channel TMC). Version 1.0. Juni prenv "Geographic road database. Location referencing. Part 1: Location referencing rules for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC)." Version 1. - prenv/278/7/3/0005. March "Coding protocol for Radio Data System - Traffic Messsage Channel (RDS-TMC)". (Alert C). Version September 1996 med tilføjelser februar prenv "Coding protocol for Radio Data System - Traffic Messsage Channel (RDS-TMC)". (Alert Plus). Version 1.0. August prenv 278/4/1.1/ "DATEX Traffic/Travel Data Dictionary". Version 3.0, CORDEX Deliverable AC23 Part 3. December "Introductory Guide to DATEX-Net Specifications for Interoperability", Version 1.1, CORDEX Deliverable AC23 Part 1, December "DATEX-Net Specifications for Interoperability" med bilag 2, 3 og 4". Version 1.1. COR- DEX Deliverable AC23 Part 2. December 1996

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Evaluering af RDS-TMC i Danmark. Jan Holm, Ph.D., Seniorkonsulent, TetraPlan A/S. Hvad er RDS-TMC? Trafikdage på Aalborg Universitet 2001 789

Evaluering af RDS-TMC i Danmark. Jan Holm, Ph.D., Seniorkonsulent, TetraPlan A/S. Hvad er RDS-TMC? Trafikdage på Aalborg Universitet 2001 789 Evaluering af RDS-TMC i Danmark Jan Holm, Ph.D., Seniorkonsulent, TetraPlan A/S Hvad er RDS-TMC? RDS betyder Radio Data System, mens TMC står for Traffic Message Channel, der er den fælles europæiske betegnelse

Læs mere

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7 Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Status og arbejdsnotat Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen Agenda Fælles overblik fælles trafikinformation Hvad er OOV? Hvad er

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe fik@vd.dk og jens@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Trafikproblemerne har de seneste år bredt sig til en større del af det overordnede vejnet i Danmark, bl.a. til Trekantsområdet

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet Trafikanten skal komme nemt og sikkert fra A til B Trafikinformation skal være fælles og sammenhængende Vejnettet

Læs mere

Netværksoperatør ITS på tværs En ny udfordring for myndighederne

Netværksoperatør ITS på tværs En ny udfordring for myndighederne Netværksoperatør ITS på tværs 19.09.06 - En ny udfordring for myndighederne Bente Iversen og Charlotte von Scholten, Vejdirektoratet Disposition 1. Operatørrollen 2. Samarbejde med vejmyndigheder og politi

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter Information forud for dialogmøder Introduktion til dialogmøder Dagsorden 13.00-13.10: Vejdirektoratet 13.10-13.40: Vejdirektoratets Trafikcenter Formål og

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag C: Trafik på havnen

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag C: Trafik på havnen Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag C: Trafik på havnen Bornholms Regionskommune Trafikplan for Rønne 2011 2021 Trafik på havnen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HAVNEOMRÅDET I RØNNE 4 1.1 Baggrund for løsningsforslag

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark af Rikke Rysgaard, Vejdirektoratet Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Trafikarbejdet i Danmark er steget med næsten 50

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

Automatisk nødopkald Ofte stillede spørgsmål

Automatisk nødopkald Ofte stillede spørgsmål Her giver vi en gennemgang af nogle af de oftest stillede spørgsmål om Automatisk nødopkald og svarene på dem. De er baseret på erfaringer fra opkald til nødtjenester og deres besvarelser. De indeholder

Læs mere

Beskrivelse af billeder

Beskrivelse af billeder Beskrivelse af billeder Generelle virkemidler: Punchlines Understreger/tydeliggøre billeder Fastslår budskab Pointere vigtigheden Positive konsekvenser ved sektorens arbejde Teknisk vs. virkelighed Alle

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Automatisering Af Hverdagen

Automatisering Af Hverdagen Automatisering Af Hverdagen Programmering - Eksamensopgave 10-05-2011 Roskilde Tekniske Gymnasium (Kl. 3,3m) Mads Christiansen & Tobias Hjelholt Svendsen 2 Automatisering Af Hverdagen Indhold Introduktion:...

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

LAN typer. 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Indholdsfortegnelse

LAN typer. 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Indholdsfortegnelse LAN typer Indholdsfortegnelse 1. ETHERNET (CSMA/CD - ISO 8802.3)... 1 2. TOKENRING (ISO 8802.5)... 3 3. ANDRE LAN TYPER... 6 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Ethernet blev først i 70 erne udviklet i

Læs mere

FREM FÅR DIG HURTIGERE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM

FREM FÅR DIG HURTIGERE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM TomTom er en førende udbyder af trafiktjenester. TomTom overvåger, behandler og leverer trafikinformation via teknologi, som de selv har udviklet. TomTom mener, at

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet Projekt kommunalreformens forvaltningsgrundlag og digital forvaltning på miljøområdet Miljøministeriet CFK j.nr. Ref.: kich/bla/cab Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Resultater fra workshops under Vinterman brugerseminaret 8. maj 2014

Resultater fra workshops under Vinterman brugerseminaret 8. maj 2014 Resultater fra workshops under Vinterman brugerseminaret 8. maj 2014 Under de to workshops blev der stillet i alt 5 spørgsmål til de 12 grupper. Resultaterne herfra findes nedenfor Første kolonne er bordnummeret

Læs mere

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DATO KONTAKTPERSON MAIL VERSION 22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DET DIGITALE ANLÆG SAMARBEJDE I ANLÆGSBRANCHEN STYRINGSDOKUMENT INDLEDNING Styringsdokumentet er et supplement til handlingsplanen

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE REFERAT ERFA-MØDE GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE Mødet startede med en generel gennemgang af modulet med fokus på de enkelte faner og registreringsmuligheder. Under gennemgangen kom følgende

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen NemSkabelon Kommunikation på den nemme måde Guide til portalen Indhold 3 Introduktion 4 Den fælles designguide 5 Hvorfor kommunikere til borgerne? 6 Hvad kan I kommunikere til borgerne? 11 Websitet Nemskabelon:

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012 ITS - Aalborg Trafikant- og brugertilfredshed Per Bruun Madsen Poul V. Greibe November 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Resumé og konklusion... 5 1. Baggrund og indledning...

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

,QWHUQHWWHW±HQJHQYHMWLOSHUVRQOLJLQIRUPDWLRQ

,QWHUQHWWHW±HQJHQYHMWLOSHUVRQOLJLQIRUPDWLRQ ,QWHUQHWWHW±HQJHQYHMWLOSHUVRQOLJLQIRUPDWLRQ 3HUQLOOH+HUPDQQLQIRUPDWLRQVFKHIL+RYHGVWDGVRPUnGHW7UDILNVHOVNDE 'HWHUILQWDWKDYHNRUWRJN UHSODQHUSnQHWWHWPHQSU YQRJHWPHUH%UXJIDQWDVLHQRJ WHNQRORJLHQRJInHQ YDUPOLQMH

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013

DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013 DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013 Projektleder: Arkitektskolen Aarhus, Kätte Bønløkke og Jan Fugl Partnere: Kollision A/S, out-sider a/s, Martin Professional, Århus Kommune,

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Kravspecifikationer for forbedringer af www.aalborgtrafikinfo.dk. Indholdsfortegnelse

Kravspecifikationer for forbedringer af www.aalborgtrafikinfo.dk. Indholdsfortegnelse Aalborg Kommune, VIKING Kravspecifikationer for forbedringer af www.aalborgtrafikinfo.dk - Aktivitet ATI 2 Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020. Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007

Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020. Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007 Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020 Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007 Formålet med planen er: at sikre, at infrastrukturen til enhver tid opfylder samtidens

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Abstrakt. Baggrund. P-information kan hjælpe langturschauffører

Abstrakt. Baggrund. P-information kan hjælpe langturschauffører Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager skal understøtte VD s mission og vision Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem.

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Aldrig mere fare vild

Aldrig mere fare vild Aldrig mere fare vild i EUROPA KOMMISSIONEN Mennesker har altid villet vide hvor de er... ET FAST HOLDEPUNKT I TID OG RUM Der skal mange enkeltoplysninger til for at bestemme hvor man er i tid og rum.

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København C. København den 8. januar Klage over skjult reklame for Falck på P4

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København C. København den 8. januar Klage over skjult reklame for Falck på P4 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame for Falck på P4 Flemming Jensen har ved mail af 5. november

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne.

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne. Notat SEGES P/S Koncern Digital Stedfæstede instrukser ved brug af Recho Ansvarlig JPH Projekt: 7463, Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov Oprettet 12-2015 Side 1 af 6 Stedfæstede instrukser

Læs mere

Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet

Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet DTU, 5. okt. 2010 1 05-10-2010 Intelligent brug af trafikale datakilder Baggrund Politisk aftale om En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske

Læs mere

Bilag 4B: Ydelsesbeskrivelse vedr. optionen

Bilag 4B: Ydelsesbeskrivelse vedr. optionen Bilag 4B: Ydelsesbeskrivelse vedr. optionen A. Dataindsamlingsmetoder Tjenesteyder forventes i husstandsakuen at gennemføre interview med 13.000 husstande (husstande med mindst en husstandsip i alderen

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere