Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Frederikssund provstikontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor"

Transkript

1 Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson, Grethe Bahne Madsen, Edith Harriet Thingstrup, Peter Nielsen og Hans Erik Jordan-Madsen Provst Inge Bastkær Rasmussen bød medlemmerne af det nye provstiudvalg velkommen til det første provstiudvalgsmøde i denne valgperiode. Mødepunkt 1 Evt. kommentarer til dagsordenen Ingen bemærkninger 2 Godkendelse af referat fra PU-møde 8. oktober 2013 Godkendt og underskrevet 3 Evt. kommentarer vedr. postlisten Provstisekr. besvarede spørgsmål fra PU-medlem vedr. 2 punkter på postlisten - i øvrigt ingen bemærkninger 4 Provstiudvalget - konstituering Ved skriftlig afstemning blev provst Inge Bastkær Rasmussen valgt som formand (9 stemmer for) og Birthe Larsen som næstformand (9 stemmer for). PU aftalte følgende møder i 1. halvår 2014: PU-møde - onsdag, den15. januar kl PU-møde - onsdag, den 5. februar kl PU-møde - onsdag, den 5. marts kl PU-møde - torsdag, den 3. april kl PU-møde - onsdag, den 7. maj kl PU-budgetseminar og PU-møde - onsdag, den 4. juni kl PU-formøde - tirsdag, den 17. juni kl Budgetsamråd for sogne Fr.sund Kommune - tirsdag, den 17. juni kl Budgetsamråd for sogne i Egedal Kommune - onsdag, den 18. juni kl Valg til provstiudvalg og stiftsråd status Sag: Valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd 2013 (793) ST - Bekendtgørelse om Stiftsrådets sammensætning pr PE nævnte, at valgbestyrelsen den 5. november 2013 havde holdt det sidste møde om valgene. Oplysning om valgte medlemmer til PU og stiftsråd samt indkomne ønsker om stedfortrædere er afsendt til ST. Oplysning om valgte medlemmer til PU og stiftsråd sendt til MR og offentliggjort på provstiets hjemmeside. Referat, Side: 1

2 6 Forretningsorden provstiudvalg - november 2013 Sag: Forretningsorden provstiudvalg (871) Forretningsorden provstiudvalg - november 2013 Godkendelse af forretningsorden for PU udsat til næste PU-møde den 4. dec Forretningsordenens 9 - ændres, så der henvises til relevante bekendtgørelser/cirkulærer. 7 PUK - kvartalsregnskab_ 3_kvt_2013 Sag: PUK - Frederikssund provstiudvalgskasse (681) Ingen bemærkninger - godkendt og underskrevet PUK - kvartalsregnskab_ 3_kvt_2013 Referat, Side: 2

3 8 Kirkekassernes reviderede årsregnskaber for - til godkendelse Sag: Årsregnskab - KK i Frederikssund provsti (655) Ledøje-Smørum KK - revisionsprotokollat årsregnskab Ledøje-Smørum KK - revideret årsregnskab - sprotokolat med underskrift MRmøde 18 sep 2013 Veksø KK - revisionsprotokollat årsregnskab Stenløse KK - revisionsprotokollat årsregnskab Slagslunde KK- revisionsprotokollat årsregnskab Ganløse KK - revisionsprotokollat årsregnskab Ølstykke KK - revisionsprotokollat årsregnskab Jørlunde KK - revisionsprotokollat årsregnskab Slangerup KK - revisionsprotokollat årsregnskab Oppe Sundby KK - revisionsprotokollat årsregnskab Snostrup KK - revisionsprotokollat årsregnskab Frederikssund KK - revisionsprotokollat årsregnskab Fr-sund KK - årsregnskab - MRs bemærkninger til revisionsprotokollat PU gennemgik og kommenterede KKs reviderede årsregnskaber for og revisionsprotokollaterne. Generel bemærkning til samtlige kirkelige kasser i Frederikssund provsti: Godkendt af provstiudvalget på udvalgsmødet den 6. november 2013 med henvisning til revisionens bemærkninger i protokollatet, idet menighedsrådet bedes tage revisionens eventuelle kommentarer og oplysninger til efterretning samt foranledige, at de af revisionen anbefalede rettelser indarbejdes i årsregnskabet for Det godkendte regnskab returneres til menighedsrådets formand, der bedes foranledige, at samtlige medlemmer af menighedsrådet og deres regnskabsfører bliver gjort bekendt med revisionens kommentarer i revisionsprotokollatet for samt med provstiudvalgets nærværende kommentarer til årsregnskabet. Der bedes samtidig udleveret en kopi af det godkendte årsregnskab for og af revisionsprotokollatet til brug for menighedsrådets regnskabsfører. Ledøje-Smørum KK side 43 og 44 i revisionsprotokollatet. Veksø KK side 43 i revisionsprotokollatet. Stenløse KK side 46 i revisionsprotokollatet. Slagslunde KK side 44 og 45 i revisionsprotokollatet. Islebjerg KK - revisionsprotokollat årsregnskab Referat, Side: 3

4 Græse-Sigerslevvester KK - revisionsprotokollat årsregnskab Gerlev KK - revisionsprotokollat årsregnskab Draaby KK - revisionsprotokollat årsregnskab Skoven KK - revisionsprotokollat årsregnskab Kyndby-Krogstrup KK - revisionsprotokollat årsregnskab Kyndby-Krogstrup MR - Underskrevet referat fra menighedsrådsmøde 8 sept 2013 Skuldelev-Selsø KK - revisionsprotokollat årsregnskab Skibby KK - revisionsprotokollat årsregnskab Skibby KK - årsregnskab - kopi af referat fra MRs-møde Ferslev-Vellerup KK - revisionsprotokollat årsregnskab Ferslev-Vellerup KK - revisionsprotokollat årsregnskab - MR kommentarer og godkendelse Ganløse KK side 44 i revisionsprotokollatet. Ølstykke KK side 45 i revisionsprotokollatet. Jørlunde KK side 44 og 45 i revisionsprotokollatet. Slangerup KK side 44 i revisionsprotokollatet. Oppe Sundby KK side 43 i revisionsprotokollatet. Snostrup KK side 42 i revisionsprotokollatet. Frederikssund KK side 45 og 46 i revisionsprotokollatet. Referat, Side: 4

5 PU har noteret sig MRs kommentarer til provstirevisors bemærkninger i revisionsprotokollatet og udbeder sig i den forbindelse en redegørelse fra MR vedr. kassedifference. Islebjerg KK side 42 og 43 i revisionsprotokollatet. Græse-Sigerslevvester KK side 43 og 44 i revisionsprotokollatet. Gerlev KK side 42 og 43 i revisionsprotokollatet. Draaby KK side 43 i revisionsprotokollatet. Skoven KK side 42 i revisionsprotokollatet. Kyndby-Krogstrup KK side 44 og 45 i revisionsprotokollatet. Referat, Side: 5

6 Skuldelev-Selsø KK side 44 og 45 i revisionsprotokollatet. Skibby KK side 47 og 48 i revisionsprotokollatet. Ferslev-Vellerup KK side 47 i revisionsprotokollatet. PU har noteret sig MRs kommentarer til provstirevisors bemærkninger i revisionsprotokollatet. 9 Veksø KG - kirkegårdsudvidelse - ansøgning om likviditetslån Sag: Veksø KG - projekt udvidelse og omlægning (742) - Veksø Sogn Bevilget som ansøgt Veksø KG - kirkegårdsudvidelse - MR til PU ansøgning om likviditetslån Ferslev-Vellerup KK - ansøgning om tilladelse til lukning og overførsel af prohiberede konti Sag: Frigivelse af prohiberede midler (652) Bevilget som ansøgt Ferslev-Vellerup KK - MR til PU ansøgning om tilladelse lukning af proh kti Referat, Side: 6

7 11 Oppe Sundby KK - ansøgning om frigivelse af provenu fra aktiesalg Sag: Oppe Sundby KK - provenu fra salg af aktier (866) - Oppe Sundby Sogn Bevilget som ansøgt Oppe Sundby KK - MR til PU ansøgn om frigiv provenu fra aktiesalg 12 Oppe Sundby og Snostrup KK - konfirmandundervisning og ØK Sag: Årsbudget for 2014 (738) Oppe Sundby og Snostrup KK - konfirmandundervisning og ØK SP i Oppe Sundby-Snostrup har indgået aftaler med SP i Frederikssund om konfirmandundervisning og konfirmationer i indeværende konfirmantionsperiode og fælles tilrettelæggelse i kommende konfirmationsperioder. Bevilling til præstegårdskassen må alene budgetteres og disponeres til udgifter på formål 5 - drifts- og vedligeholdelsesudgifter på præsteboligerne. Evt. udgifter til løn til konfirmandlærer skal budgetteres og disponeres på formål 2 - kirkelig aktivitet - KKs driftsrammebevilling. Med henvisning til justering ved udmelding af ligning til henholdsvis KK'erne og PGK for afslag på overførsel af yderligere bevilling fra PGK. PU anbefaler MR at overveje nedlæggelse af PGK. 13 Ferslev Kirke - renovering mv - supplerende indstillingsskrivelse Sag: Ferslev Kirke - renovering mv. (713) - Ferslev Sogn Ferslev Kirke - renovering mv - supplerende indstillingsskrivelse P-plads ved Snostrup kirke - ny ansøgning om godkendelse til iværksættelse og ØK Sag: P-plads ved Snostrup Kirke (829) - Snostrup Sogn Til videre behandling i STØ med bem. om, at PU undrer sig over størrelsesforholdet/perspektivet mellem kirke og ny toilet- og fyrrumsbygning - der henvises til billed 3 i medsendte beskrivelse af bygningen. PU anbefaler, at der som ansøgt bevilges MR dispensation til at etablere byggeplads før endelig godkendelse af projektet foreligger. Godkendt som ansøgt P-plads ved Snostrup kirke - MR til PU ny ansøgn om godkend til iværks og ØK Referat, Side: 7

8 15 Snostrup kirke - maling af bænke og vinduer - ansøgning om tilladelse til udarbejdelse af skitseprojekt og ØK Sag: Snostrup kirke - maling af bænke og vinduer (870) - Snostrup Sogn Bevilget som ansøgt Snostrup kirke - maling af bænke og vinduer - ansøgn om tilladelse til udarbejd skitseprojekt og ØK 16 Slangerup KG - kirkegårdsvedtægt 2013 Sag: KG - vedtægter (760) Godkendt Slangerup KG - kirkegårdsvedtægt Oppe Sundby MR - synsrapporter 2013 Sag: Oppe Sundby - synsrapporter (865) - Oppe Sundby Sogn Oppe Sundby MR - synsrapporter 2013 Oppe Sundby Kirke og KG PU anbefaler, at udbedring af revnet tagsten på Oppe Sundby Kirke fremmes mest muligt. I øvrigt godkender PU synsrapporten med forbehold for, at der kan findes økonomisk mulighed for finansiering af de anførte arbejders udførelse. Oppe Sundby Sognehus PU henstiller til, at deformerede afløbsknæ på nedløbsrør udbedres og tagbrønde snarest renses. I øvrigt godkender PU synsrapporten med forbehold for, at der kan findes økonomisk mulighed for finansiering af de anførte arbejders udførelse. 18 Snostrup MR - synsrapporter 2013 Sag: Snostrup - synsrapporter (868) - Snostrup Sogn Snostrup kirke og KG - synsrapport 2013 Snostrup kirke og KG PU gør MR opmærksom på, at en oplistning af graverens arbejdsopgaver ikke bør indgå som en del af synsrapporten, men skal foregå i dialog med graveren. I øvrigt godkender PU synsrapporten med forbehold for, at der kan findes økonomisk mulighed for finansiering af de anførte arbejders udførelse. Snostrup PGD PU godkender synsrapporten med forbehold for, at der kan findes økonomisk mulighed for finansiering af de anførte arbejders udførelse. Referat, Side: 8

9 19 Egedal Kommune - Ølstykke Golfcenter - LP Sag: Egedal Kommune - lokalplaner (721) Ingen bemærkninger Egedal Kommune - Ølstykke Golfcenter - LP Høringsfrist 23. dec Referat, Side: 9

10 Orientering 20 Eventuelt PE orienterede om status på sognegårdsprojekt i Skibby. PE orienterede om genindvielse af Frederikssund kirke efter færdiggørelsen af den indvendige istandsættelse. PE orienterede om status på istandsættelsen af Ølstykke sognegård. Jens Larsen orienterede om stormskade på Ferslev kirke Referat, Side: 10

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere