ORIENTERING Italien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING 2013. Italien"

Transkript

1 ORIENTERING 2013 I denne rubrik bringer vi kort nyt fra arkæologien i det forgangne år rundt omkring i middelhavsområdet. Vores middelhavskorrespondenter er: Italien: Jan Kindberg Jacobsen; Grækenland: Rune Frederiksen; Mellemøsten: Tim Skuldbøl; Egypten: Torben Holm-Rasmussen; Tyrkiet: Irene Selsvold. Italien Fund og udgravninger: 2013 har budt på vigtige arkæologiske fund i Italien, der går udover det sædvanlige. I begyndelsen Tarquinia af året offentliggjorde de arkæolo- Rom Sybaris giske myndigheder Reggio Calabria for Latium fundet af en romersk rigmandsvilla og ikke mindst syv marmorstatuer af fornem kvalitet, som var blevet fundet i villaen. Statuerne, der kan dateres til århundredet f.kr., udgør dele af en opstilling, som har fortalt historien om Apollons og Artemis drab på Niobiderne. De syv statuer er stadig under konservering, men kan forhåbentlig snart ses udstillet. Et yderligere sensationelt fund i 2013 er gjort i etruskerbyen Tarquinia. Her lykkedes det i begyndelsen af september et udgravningshold fra universitetet i Torino at identificere en ca år gammel og aldeles uforstyrret kammergrav. Det er mere end 30 år siden, man sidst har fundet en uforstyrret kammergrav i Tarquinia. Detaljerede oplysninger om gravens indhold er endnu sparsomme, men der er tale om et rigt udvalg af gravgaver, der bl.a. omfatter kar i bronze, våben, guldsmykker og dekorerede lervaser. Se billeder fra graven på etruscan-tombs-contents-up-close htm 2013 har imidlertid også budt på en række triste episoder, hvad angår tilstanden for den italienske kulturarv. Den 18. januar i Kalabrien i Syditalien brød diget, der adskiller floden Kratis fra ruinerne af den antikke græske by Sybaris, sammen. Mere end kubikmeter vand og mudder fossede ind over de antikke bygninger. Skadernes omfang er endnu ikke gjort op, men der regnes med betydelige og for en stor del uoprettelige skader på de antikke bygninger. På listen over dårligt nyt skal igen nævnes de berømte Riace-bronzer, der stadig samler støv i provinsforsamlingens hovedkontor i Reggio Calabria i Syditalien, mens man afventer en ombygning af det stedlige arkæologiske museum. En af de syv marmorstatuer fundet i den romerske rigmandsvilla nær Rom. Museumsnyt: Igen i år er Kapitolmuseet i Rom gået forrest, når det drejer sig om store udstillingssatsninger. Under titlen Augusto markerer museet 2000-årsdagen for kejser Augustus død ved udstillingen af en perlerække af den vigtige skulptur fra tiden før, under og efter Augustus regeringstid 31 f.kr.-14 e.kr. Vigtige fund fra danske museer er udlånt til udstillingen, bl.a. de romerske sølvbægre fra Nationalmuseet, som blev fundet i en stormandsgrav i Hoby på Lolland i 1920, og en række marmorskulpturer fra Ny Carlsberg Glyptotek. Udstillingen kan ses frem til den 9. februar Flere oplysninger kan findes på 179

2 Grækenland Fund og udgravninger: Det græske antikvitetsvæsen, som aldrig har været ressourcestærkt, er ramt af Argilos dramatiske nedskæringer, som andre Kalydon Delfi Athen Korinth statsinstitutioner i Kalamikia-hulen Grækenland, hvilket Chania Kreta har en meget konkret og mærkbar, negativ indflydelse på forvaltningen af arkæologiske seværdigheder, nødudgravninger osv. Men de presserende opgaver bliver ved med at indfinde sig, ikke mindst når diverse byggerier eller udgravninger gennem de udenlandske arkæologiske missioner sættes igang. Græske og canadiske arkæologer har gjort interessante fund i den antikke by Argilos i Thrakien. Som det er tilfældet med det antikke Kalydon, ligger ruinerne af Argilos et sted, hvor der ikke er nævneværdig efter-antik bebyggelse, hvilket gør tilgængeligheden optimal. Argilos har i flere år været kendt som et af de steder, hvor man har fundet velbevaret privatarkitektur fra arkaisk tid ( f.kr.). I sommeren 2013 fandt man imidlertid resterne af en stoa, en aflang bygning åben i den ene side, som vi kender fra stort set alle græske byer og helligdomme. Det, der gør denne stoa interessant er, at den kan dateres fra ca. 700 f.kr. Dermed beviser den eksistensen af denne bygningstype meget tidligere end ellers antaget for det nordlige Grækenlands vedkommende. Se I 2013 var hele fire feltprojekter i tilknytning til Det Danske Institut i Athen aktive, se www. diathens.gr/aktiviteter. Udgravningerne i Kalydon i Aitolien, Vestgrækenland, kører nu på tredje år med fokus på det antikke teater. I sommeren 2013 blev scenebygningen grundigt undersøgt og gennemdokumenteret. I Kaly don har Instituttet også en ny satsning på byens akropolis, hvor der bl.a. blev fundet privathuse fra 500-tallet f.kr. I Chania på Kreta arbejder danske arkæologer fortsat med at afdække det minoiske Kydonia. Under tidligere udgravninger blev der i en bygning fundet såkaldte Linear B tavler, og det er særligt denne bygning, som der er fokus på i de nye udgravninger. Håbet er bl.a. at finde flere tavler. Danske arkitekter, som i mange år har arbejdet med franskmændene og grækerne i Delfi, har i 2013 arbejdet på et projekt, der skal forsøge at lokalisere hele transportvejen for helligdommens stenblokke, der blev hentet i et stenbrud ca. 10 km vest for Delfi. I efteråret 2013 startede et nyt marinarkæologisk projekt i den ene af det antikke Korinths havne, Lechaion. Korinth var et kommercielt trafikknudepunkt, og vi ved meget lidt om, hvordan almindelige kommercielle havne var indrettet og fungerede i antikken, noget som det omtalte projekt forhåbentlig vil råde bod på. På det sydlige Peloponnes, nærmere bestemt i Kalamakia-hulen på Mani-halvøens vestkyst bliver der gjort stadig flere mellem-palæolitiske fund ( år siden). Stenbearbejdningsteknikken ligner den som Neandertalmennesket benyttede, og det bliver således mere og mere klart, at Balkan-området var af en vis betydning i denne meget tidlige fase af menneskets historie. Luftfoto af den nyfundne stoa i Argilos. Foto: Jacques Perreault. 180 SFINX 36 4, 2013

3 Mellemøsten Fund og udgravninger: En af de største nyheder i år var, at handelsbyen Al-Zubarah i Qa- Shemshara Bab-w-Kur tar i juni 2013 blev skrevet på UNESCOs liste over verdens Jerash kulturarv. Al-Zubarah er den eneste Aylah Al-Zubarah Qatar velbevarede by fra 1700-tallet i den arabiske golf. Byen fremstår i dag som regionens svar på Pompeji. Udnævnelsen er tilvejebragt med hjælp fra Københavns Universitet, der under ledelse af Ingolf Thuesen og Alan Walmsley siden 2009 har udgravet byen. Læs mere i SFINX 2010 s.4 og på: udgravning_i_qatar_bliver_verdenskulturarv/ Apropos verdenskulturarv, så er det med stor bekymring at se, hvordan denne fortsat bliver tilintetgjort i Syrien, som man også kan læse om i dette temanummer. Ikke blot vandaliseres mange UNESCO-steder, men der berettes nu også om systematiske rovudgravninger på byhøje flere steder i Syrien, herunder de berømte oldtidsbyer Mari og Ebla, som plyndres for bl.a. kileskrifttavler. ICOM, International Council of Museums, har af samme grund udsendt en såkaldt rød liste over de genstande, man som museumsansvarlig skal holde særligt øje med på det internationale kunstmarked. Se icom.museum/fileadmin/user_upload/images/ Redlists/Syria/ERL_SYRIE_EN.pdf Ligesom sidste år er der i år blevet søsat flere store udenlandske projekter i irakisk Kurdistan. Et hollandsk-dansk samarbejdsprojekt på Raniasletten blev omtalt i SFINX i foråret Disse udgravninger er fortsat i efteråret 2013, og mens udgravningerne af kobberstenalderens lag fra byhøjen Bab-w-Kur netop er genoptaget, så har udgravningerne på byhøjen Shemshara afsløret nye Syrien rum fra paladset, samt en række store fæstningsmure. Et andet dansk arkæologisk projekt foregår i Aylah i Jordan. Dette projekt, Aylah Archaeological Project, undersøger havnebyen Aylahs globale handelsforbindelser i begyndelsen af den islamiske periode. Læs mere på: Se også SFINX 2012, s. 72. I 2011 blev et fælles dansk-tysk udgravningsprojekt søsat i Jerash i Jordan, The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project. Formålet er at undersøge det nord-vestlige kvarter i oldtidsbyen, der ikke tidligere har været grundigt undersøgt af arkæologer. Også Københavns Universitet har igennem flere år ledet et udgravningsprojekt i Jerash. Begge projekter vil blive nærmere præsenteret i SFINX i foråret Museumsnyt: På Oriental Institute Museum i Chicago kan man se udstillingen Catastrophe! Ten Years Later: The Looting and Destruction of Iraq's Past. Metropolitan Museum i New York har indtil d. 6. januar 2014 en særudstilling med titlen Fifty Years of Collecting Islamic Art. Egypten Fund og udgravninger: Egyptiske arkæologer har genoptaget udgravningerne af en Sinai by i nærheden af Tell el-yahudiyeh Kairo Giza Wadi el-jarf Hyksos-fortet ved Mallawi Tell el-yahudiyeh i det østlige Delta. Luxor Udgravningerne har ellers ligget stille siden de politiske uroligheder i januar Byen går tilbage til Mellemste Rige (ca f.kr.), men dens højdepunkt var i 19. dynasti under Ramses 2. ( f.kr.). Fra denne periode er der fundet huse Orientering

4 og rester af et kongeligt palads. Særligt interessant er fundet af kakler fra paladsets gulv. Nær ved byen er der fundet grave fra Hyksos-perioden (ca f.kr.). En fransk-egyptisk arkæologisk ekspedition har nær Wadi el-jarf ved Rødehavskysten, ca. 180 km syd for Suez, fundet rester af en havneby fra kong Khufus (eller Kheops ) tid, ca f.kr. Man er stødt på rester af dokker i havnen samt ruiner af arbejdernes huse. Selve havnen bestod af en ca. 150 m lang mole af sten. Nær ved havnen er fundet 30 huler (muligvis benyttet som depotrum) med graffiti med Khufus kartouche. Der er også fundet ankre af sten, skibsreb, forrådskrukker og redskaber. Særligt interessant er fundet af 40 papyri, som indeholder information om arbejdernes daglige liv. Ét papyrusfragment indeholder en datering, der angiver år 27 under Khufu. De fundne papyri er særligt interessante, idet de er de ældste papyri fra Egypten med tekst. Det antages, at stedet var importhavn for kobber og andre metaller, som var udvundet på Sinai halvøen. På vestbredden over Luxor har belgiske arkæologer fundet veziren Khays grav fra Ramses 2.s tid ( f.kr.). Graven, som er beliggende i om- Fragmenter af papyri, der blev fundet under udgravningerne af havnebyen fra Khufus' tid, ca f.kr. rådet Sheikh Abd el-qurna, har oprindeligt været kronet af en massiv lerstenspyramide med basismålene 12 x 12 m og med en højde af 15 m. På fragmenter af denne pyramide har man fundet Khays navn og titel. Graven blev sandsynligvis ødelagt af kopterne. Khay har været den øverst ansvarlige for anlæggelsen af gravene i Kongernes Dal og i Dronningernes Dal på Ramses 2.s tid. Museumsnyt: Som nævnt i dette temanummer, blev Nationalmuseet i byen Mallawi (ca. 300 km syd for Kairo) i august måned udsat for alvorlige plyndringer under de voldsomme politiske uroligheder, som fulgte efter præsident Mursis afsættelse. Museet, som blev åbnet i 1963, indeholdt genstande fra lokale grave. Det var hovedsageligt bemalede mumiekister fra Mellemste Rige, votivstatuer, mumie masker, kanopekrukker, bronzestatuetter, og dyremumier fra Sentiden. Endvidere halskæder af fajance samt amuletter. Af i alt 1089 genstande i museet blev omkring 1050 stjålet. Indtil videre er 216 genstande kommet tilbage til museet. Gravene i Kongernes Dal har i mange år været udsat for ødelæggelsesfare pga. de mange turistbesøg. Selvom antallet af turister i øjeblikket er stærkt begrænset, forudser de egyptiske myndigheder dog i fremtiden store turiststrømme. Derfor har den egyptiske fortidsmindeforvaltning, The Supreme Council of Antiquities, besluttet at opstille en kopi af Tutankhamons grav ved indgangen til Kongernes Dal på den thebanske vestbred over for Luxor. For nogle år siden fremstillede det spanske firma Factum Arte en kopi af graven. Man lavede en digital laserscanning af udsmykningen og derefter blev billederne overført til gipsonitplader, der blev samlet så de dannede gravkammeret. Scanningerne er så nøjagtige, at selv små huller og revner i de oprindelige vægge er kommet med! Det vil være muligt at opholde sig i længere tid i kopigravkammeret, hvilket vil give en mere detaljeret oplevelse af graven. Gravkopien skal opstilles i 182 SFINX 36 4, 2013

5 nærheden af arkæologen Howard Carters hus, der for nylig er omdannet til museum med udstilling af hans redskaber og instrumenter fra arbejdet i Kongernes Dal. Tyrkiet Fund og udgravninger: Sommeren 2013 var sidste sæson for de Sortehavet norske udgravninger i Hierapolis. Det Istanbul norske hold har siden 2007 under- Tyrkiet Tripolis Hierapolis Sagalassos søgt en af byens nekropoler, og har kortlagt og dokumenteret over 600 grave. Samtidig blev der udført udgravninger omkring et gravkompleks nær et tidligkristent kultcentrum (se SFINX 2010, s. 134). De italienske arkæologer i Hierapolis har også afsluttet deres udgravning og restaurering af apostelen Filips gravkirke. I år påbegyndtes en ny udgravning af en af byens kirker, hvor der allerede er dukket nogle meget flotte mosaikgulve op. Men det, der har vakt størst opmærksomhed i Hierapolis i år, er fundet af Plutonium et kultsted for underverdenens guder Pluto og Persefone, også udgravet af de italienske arkæologer. Helligdommen havde et lille teater tilknyttet og fra undergrunden steg giftige gasser op, som i oldtiden blev benyttet til at dræbe offerdyrene med. Gasserne skaber stadig udfordringer for arkæologerne. Se Lykosdalen, hvor også Hierapolis ligger, har generelt summet af arkæologisk aktivitet dette år. I Tripolis, hvor tyrkiske arkæologer har gravet siden 2011, er der i år blevet udgravet en byzantinsk kirke, som blev påvist med georadar i Kirken vil allerede i år blive tilgængelig for besøgende. Tripolis er gennem tiden blevet begravet af jordmasserne fra jordskred pga. dens beliggenhed på en skråning. Dette betyder, at byen ligger forholdsvis velbevaret. Det er derfor et meget interessant sted at foretage udgravninger, og det bliver bestemt værd at følge med i de kommende udgravningssæsoner. Læs mere: aber&articleid= I Sagalassos har belgiske arkæologer blandt meget andet interessant udgravet et keramikværksted med en ovn samt unikke fund af velbevarede støbeforme og værktøj, der lå in-situ på de kollapsede hylder. I det romerske badeanlæg blev der fundet en meget flot mosaik. De tyrkiske turistmyndigheder har desuden anlagt nye stier rundt i det klipperige område for at lette fremkommeligheden. Museumsnyt: Det meget omtalte fund af 36 skibsvrag ved Yenikapı i Istanbul (se SFINX 2013 s. 58) præsenteres nu på en udstilling på Istanbuls arkæologiske museum Stories From the Hidden Harbor: Shipwrecks of Yenikapı. Udstillingen varer frem til den 25. december Læs mere på museets hjemmeside: Computergenereret rekonstruktion af det såkaldte Plutonium i Hierapolis. Rekonstruktion: Francesco d'andria. Orientering

FUND & FORSKNING. Al-Qantara Øst I al-qantara (by i deltaet 160 km nordøst

FUND & FORSKNING. Al-Qantara Øst I al-qantara (by i deltaet 160 km nordøst S I D E N SIDST Louise Alkjær Tiderne er stadig meget omskiftelige i Ægypten. Aviser og onlinemedier rapporterer dagligt om voldsomme og triste begivenheder for ægypterne og Ægypten i kølvandet på Januarrevolutionen

Læs mere

slå hårdt ned på bl.a. gravrøveri. Antikvitetsministeren,

slå hårdt ned på bl.a. gravrøveri. Antikvitetsministeren, S I D E N SIDST Louise Alkjær I slutningen af maj 2014 blev general Abdul Fatah Saeed Hussein Khalil al-sisi valgt som Ægyptens nye præsident med overvældende flertal, hvilket havde ligget i kortene siden

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

-rejsen 2009 ATHEN 31. OKTOBER - 8. NOVEMBER

-rejsen 2009 ATHEN 31. OKTOBER - 8. NOVEMBER -rejsen 2009 ATHEN 31. OKTOBER - 8. NOVEMBER Årets anden SFINX-rejse går til Athen, Grækenlands hovedstad. Athen har en lang og glorværdig historie fra de mykenske konger beboede Akropolis, til storhedstiden

Læs mere

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE NEXT STOP ROM

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE NEXT STOP ROM BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE AD 10 2 GR ER NEXT STOP ROM Om dit rejsebureau og dette hæfte Formålet med dette hæfte er at

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

TYRKIET KONSTANTINOPEL & LILLEASIEN

TYRKIET KONSTANTINOPEL & LILLEASIEN TYRKIET KONSTANTINOPEL & LILLEASIEN Historie i længdesnit. Tyrkiet rummer minder om vigtige kapitler i vor historie, fra oldtiden med hittitterne, den græskromerske æra og den byzantinske kristendom, hvis

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Antikken. Studieleder: Ekstern lektor, cand.mag. Henrik Fich.

Antikken. Studieleder: Ekstern lektor, cand.mag. Henrik Fich. Antikken Studieleder: Ekstern lektor, cand.mag. Henrik Fich. Der kan være mange forskellige grunde til, at man vil beskæftige sig med antik kultur: Nogle har været på ferie i Italien eller Grækenland og

Læs mere

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 kulturarv Om fortidsminder, historie og gamle dage Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 Hvad er kulturarv? Undervisningsavisen har spurgt en række danskere om, hvad

Læs mere

Synagogen på Jesu tid

Synagogen på Jesu tid Synagogen på Jesu tid Nye fund og ny forståelse. Del 1 Af Anders Runesson, McMaster University, Canada De fleste kristne, som læser eller hører evangelierne i kirken om søndagen, ved, at Jesus prædikede

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014 ODENSE BYS MUSEER Teknisk Årsberetning 2014 TEKNISK ÅRSBERETNING 2014 Indhold 1. Årsberetning... 2 2. Gennemførte projekter... 22 3. Regnskab... 65 4. Nøgletal... 71 4.1 Besøgstal... 71 4.2 Undervisning...

Læs mere

1 X 2. : Han skal nemlig for første gang i sit liv stå på en scene når»x Factor«sender live fra DR Byen på freda;

1 X 2. : Han skal nemlig for første gang i sit liv stå på en scene når»x Factor«sender live fra DR Byen på freda; Stavekupon Sæt kryds i stavekuponen på følgende måde: 1 = første stavemåde er korrekt, x = begge stavemåder er korrekte, 2 = anden stavemåde er korrekt. for nylig > < fornylig afspæring > < afspærring

Læs mere

Hverdagsguder. Græske terrakotter ved Sortehavet

Hverdagsguder. Græske terrakotter ved Sortehavet Hverdagsguder. Græske terrakotter ved Sortehavet Lise Hannestad Som regel ser vi for os billeder af de græske guder som majestætiske marmor- eller bronzestatuer. Sådanne statuer har imidlertid kun udgjort

Læs mere

Albatros store Middelhavskrydstogt

Albatros store Middelhavskrydstogt Albatros store Middelhavskrydstogt Luksuskrydstogt med Norwegian Cruise Lines nyeste skib Norwegian Jade til Middelhavslandenes kulturperler. Istanbul - Izmir - Mykonos - Santorini - Kreta - Alexandria

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Punkt... Side Søndag den 10. november 2002... 3 Mandag den 11. november 2002... 5 Tirsdag den 12. november 2002... 7 Onsdag den 13. november 2002...

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Drejebog til Den romerske forbindelse Genstande, elementer og skiltetekster i udstillingen

Drejebog til Den romerske forbindelse Genstande, elementer og skiltetekster i udstillingen Drejebog til Den romerske forbindelse Genstande, elementer og skiltetekster i udstillingen Formål Særudstillingen har en tidsramme på de sidste par århundreder f.kr. og det halve årtusind efter Kr.f. og

Læs mere

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME Kulturkontakten IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME HANS EDVARD NØRREGÅRD-NIELSEN OM DANSK KUNST OG UDLANDET ARNE JACOBSEN

Læs mere