Nr. 1 April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 April 2005 12. årgang"

Transkript

1 HERNING - GJELLERUP VALGMENIGHED Nr. 1 April årgang

2 Nr. 1 - April side 2 Gudstjenester Herning: Hammerum: 17. april St. bededag Ingen Ingen 24. april Fælles med Hammerum Erik Bruhn 1. maj Kristi Himmelfart maj PINSE Pinsedag pinsedag maj maj juni Ingen, årsmøde: se kalender Ingen, årsmøde: se kalender 12. juni juni juni Fælles med Hammerum jf Ballade om Gud Ballade om Gud 3. juli BESØG AF PRÆSTEN på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted, blot man er venlig at anmode derom, så aftale kan træffes. INDSKRIVNING AF KONFIR- MANDER TIL 2005/06 Konfirmationsforberedelsen indebærer om muligt en fælles lejr eller lign. for holdene i Hammerum og Herning. Det vil i givet fald være nødvendigt med hjælp fra forældre til planlægning og afvikling. Lejren finder sted d. RETTELSE Ved en beklagelig fejl var Louise Elisabeth Degn Stagstrup ikke kommet med på listen over døbte børn i Gjellerup Valgmenighed i sidste på Uldum Højskole. Indskrivning til undervisningen på Hammerumhus tirsdag d. 10. maj kl og på Herning Friskole i mødelokalet onsdag d. 11. maj kl Konfirmation i Hammerum Palmesøndag d. 9. april 2006 og i Herning 1. søndag efter påske d. 23. april MK nummer af bladet. Hun blev døbt den i Gjellerup Valgmenighedskirke som datter af Anne-Louise Degn Hansen og Bjarke Stagstrup. MK NY KIRKESANGER Birgitte Götze er blevet ansat som ny kirkesanger fra den 1. januar Hun vil allerede være kendt af vore to menigheder, idet hun udover at synge almindelige søndage også har sunget ved særlige lejligheder i vore kirker, og hun gav endvidre en mindre koncert ved dette års vintermøde. Birgitte Götze bor i Ikast, hun er klassisk uddannet sanger fra Det jyske Musikkonservatorium, og hun underviser i flere forskellige sammenhænge. Se endvidere:

3 Nr. 1 - April side 3 Tale til konfirmanderne marts/april 2005 MORTEN KVIST Kære konfirmander! Vi har ved flere lejligheder talt om tro. I har lært trosbekendelsen udenad, og vi har øvet os i at forestille os, hvad det er trosbekendelsen siger. Mange salmer handler om tro, og nu begynder jeg endda at tale om det igen? Hvorfor er det så vigtigt? Der var engang en lille dreng, der hørte til i en kreds af andre drenge. De var en fire-fem stykker. De mødtes næsten hver eftermiddag, men i grunden havde de det ikke særlig rart sammen. Det var på grund af lederen - eller hvad vi skal kalde ham. Den stærkeste dreng, Michael hed han, som de andre var lidt bange for, havde en sær magt over dem. Han kunne få dem til at gøre ting, de ikke ville, bare han sagde noget, var det, som om de ikke kunne stå imod. Han blev aldrig ophidset, men var altid kølig og lidt tilbageholdende. Han fik det til at se ud, som om at det værste man kunne blive udsat for i hele verden, var Michaels foragt, at han skulle tro, man ikke turde være med. Så Michael bestemte, og han havde bestemt mange onde og ubehagelige ting. De havde drillet andre børn, selvfølgelig mest dem, der var mindre end dem selv. De havde piftet cykler, men selvfølgelig aldrig de store drenges. En eftermiddag, da de mødtes, havde Kaj fået besked på af Michael, at de skulle sætte en drage op. Så Kaj havde med stort besvær bygget en drage. Michael havde jo sagt det. Den var ikke noget mesterværk, men den så ud, som den skulle, og Kaj havde lagt mange kræfter i at lave den, selv om han slet ikke havde lyst. Men da han stillede med den, var det, som om Michael slet ikke ænsede den. Dragen, skidt med den. Den var ikke noget. Den var slet ikke vigtig, opdagede Kaj. Denne dag havde Michael noget andet i tankerne. Dragen var bare et påskud for at mødes på den store, flade mark, i hvis hjørne nogle smårollinger havde bygget en hule af gamle brædder, rustne søm og noget plastic. Det var ikke noget kønt syn, men hulen generede ingen. Undtagen Michael, selvfølgelig. Rollingerne er dødirriterende, sagde Michael, og deres rådne hule er endnu mere irriterende. Og for resten er det vores mark. Ingen af de andre sagde noget. De vidste ikke, hvad de skulle sige. De havde aldrig før hørt, at det var deres mark. Det var bare en mark, de legede på, og hvor Kaj indtil for kort tid siden havde troet, de skulle sætte hans drage op. Da Michael tog en æske tændstikker op af lommen, gøs det i Kaj. Det var, som om alle hans værste anelser med et stod klart for ham. Han vidste nu, hvad der skulle ske. Åh, nej, tænkte han, men samtidig vidste han også, at det ville ske. Ingen sagde nogensinde Michael imod, og selv vidste han ikke, hvordan han skulle få sagt det nej, som alligevel ville sidde fast i halsen på ham. Kaj kiggede ned i jorden ligesom de andre og ventede nervøst på Michaels næste træk. Hvem skulle gøre det, for det var helt sikkert, at Michael ikke skulle selv. Det gjorde han aldrig. Michael fik altid en anden til at gøre tingene for sig, så han bagefter kunne tage afstand, ja i tryghed udtrykke sin foragt. Tonni, du gør det, sagde Michael og kastede tændstikkerne over til Tonni, brænd rollingernes lortehytte af. Om det nu var, fordi Tonni var fummelfingret, var ekstra nervøs eller simpelthen ikke rigtig havde opdaget, hvad der foregik, så greb han ikke tændstikkerne. Hans hænder nåede ikke at reagere, og tændstikkerne faldt ned på jorden. Saml dem op, beordrede Michael. Men endnu en gang var det, som om luften stod stille, ingen lyde trængte igennem til dem, og Tonni reagerede ikke. Nu var det selvfølgelig Tonni, Michael havde udvalgt, en forhutlet dreng, der tilmed stammede og var nem at drille. Tonni var neders i rangordenen og den, som Michael foragtede mest, så når de mest ubehagelige ting skulle gøres, skulle Tonni selvfølgelig gøre det. Sådan var det altid. Men denne dag var ikke som nogen anden dag. Ingen vidste, hvor det kom fra. Ingen kunne have øvet sig på forhånd, ingen kunne vide noget om styrken af de ord, der pludselig hakkende og stammende kom ud af Tonnis mund: Du kan jo gøre det selv, fik han omsider sagt, og lige da var fortryllelsen brudt. Michael svandt ind til ingenting. Hans kølige beregnende blik blev til en almindelig drengs blik. Hvorfor gør du det ikke selv, stemte de andre i, da de så, at den almindelige dreng ikke længere havde magt over dem. Det var uhørt, hvad Ton-

4 Nr. 1 - April side 4 ni præsterede - og så ham af alle, den ringeste, som hver dag skulle kæmpe for at blive regnet for noget. Eller han præsterede det i grunden ikke. Pludselig havde han styrke til at sige fra over for den ondskab, som bandt drengene sammen. Hvad var det, som skete? Tonni opdagede sin tro. Han mærkede noget, som han aldrig tidligere havde mærket. Man kunne selvfølgelig også sige, at nu havde han omsider fået nok, og at han pludselig fik selvtillid, men det forklarer ingenting. For hvor kommer det så fra? Kristendommen kalder det tro, og den er en gave fra Gud. Den kan tage sig ud på mange forskellige måder, f.eks. som modet til at sige fra eller som modet til at foreholde andre mennesker en ubehagelig sandhed, som mod til at gribe ind, når der begås uret eller som frimodighed. Fælles for disse og mange andre måder at tro på er, at de har med mod at gøre. Der er altid et vist mål af mod i troen, livsmod f.eks. - eller tillid. Det er den form for tro, kristendommen vil kalde frem i mennesker. Og derfor har I skullet høre om den. Derfor skulle I lære trosbekendelsen og fadervor udenad, derfor skulle I gå i kirke, for i alle disse sammenhænge bliver troen til. Altså også, når man mangler den. Det håber jeg, I får sans for. Jeg ønsker for jer, at I må komme til at leve i tro, håb og kærlighed, og at I ved, hvor I kan henvende jer, når der måtte være for lidt af det. Kristendommen er ikke til for andet end at give det som gave. En sidste ting. Hvad med Kajs drage? Den kom op at flyve - senere. Jeg håber I får sat nogle gode flyvedygtige drager op, eller får sat skibe i søen eller får gjort noget andet, som I tror på og derfor kan leve og trives i. Held og lykke på jeres vej og tak for den tid, vi har haft sammen. AMEN KONFIRMANDER I HAMMERUM VALGMENIGHED Maja Delcomyn Hansen, Bjødstrupmarken 4. Niclas Blohm Linneberg, Sønderparken 78,7430 Ikast. Tobias Blohm Linneberg, Sønderparken 78, 7430 Ikast. Marlene Christina Nielsen, V. Fastrupvej 13. Jeppe Holtet Skov Olesen, Hesselbjergvej 5. Jonas Petterson, Åvænget 3, Rasmus Berrum Sahlholdt, Gl. Landevej 30. Christian Søndergaard, Svendlundvej 4, Lind. Jacob Juelsgaard Thor, Vestergade 19,1, 7430 Ikast. KONFIRMANDER I HERNING VALGMENIGHED Anders Agerbo Bareuther, Nørregade 92. Benedikte Hanna Rørbæk Jensen, Østre Kirkev. 22. Tina Hauris Jespersen, Bryggergade 5. Rasmus Due Nygaard, Valdemarsvej 185. David Johannes Nielsen, Niels Bohrs Vej 46. Maria Sundgaard Simesen, Fynsgade 91.

5 Nr. 1 - April side 5 FORMANDSBERETNING FOR HERNING VALGMENIGHED 8. MARTS var i høj grad præget af 100-års jubilæet. Det er nu er snart fem år siden, at vi på et møde bad om forslag til markering af jubilæet. Mange af de forslag, der kom frem, blev realiseret, og bestyrelserne er enige om, at 2004 var et spændende år, og at vi kan være tilfredse med opbakningen fra menighederne. Fredag 15. febr. holdt vi sidste gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke. Der solgte vi kirkerummets stole og lamper. Resterende stole fik Fåborgegnens Efterskole. Derefter gik håndværkerne i gang, og takket være en detaljeret planlægning og en dygtig bygherre gik renoveringen planmæssigt. At det stod klart efter 4 måneder, skyldes også, at Peder Kold dagligt stillede på byggepladsen kl og tog hånd om evt. problemer, og at vi i Peter Bech-Jensen havde en dygtig arkitekt - god til at samarbejde med håndværkerne og til at holde os orienterede om byggeriet. Vi var me-get tilfredse med håndværkerne, som udførte et godt arbejde. Vi fik etableret en busordning, som vist fungerede udmærket. Vi siger tak for Hammerums gæstfrihed under byggeriet. Formand, præst og forretningsfører holdt en række byggemøder, hvor vi tog stilling til farver, guld på orglet, stolenes farve, betræk osv. -- desuden blev der arbejdet i de øv-rige udvalg med årsskrift, årsmøde og jubilæumsfest. 20. juni tog vi den nyrenoverede kirke i brug igen. Arne Haugen Sørensen og frue deltog, ligesom arkitekt Peter Bech-Jensen var med. En sang-kvartet var med til at festliggøre gudstjenesten. Flg. søndag blev kirken fyldt op, da deltagerne i årsmødet for De danske Fri-og Valgmenigheder deltog i en festlig gudstjeneste. Årsmødet startede lørdag på Hammerum Efterskole, og fællesudvalget, fik megen ros for tilrettelægningen. Der var mange frivillige hjælpere. Ved den festlige sammenkomst lørdag aften havde Jubikoret sin debut under ledelse af organist, Kaj Verner Bækdahl. Afslutning søndag, da repræsentanter for Ryslinge Fri- og Valgmenigheder bød velkommen til årsmødet sept. kl. 10 mødtes bestyrelserne og enkelte medlemmer på kirkegården i Hammerum. Her nedlagdes blomster ved mindestenene for Enevold Terkelsen, Tage Balle Christensen og Rasmus Nielsen, og videre til Th. Nielsensgade ved mindestenen for, Thomas Nielsen, og endelig på Herning Vestre kirkegård ved redaktør Bendixens grav. Ved de fem mindesten holdt Morten Kvist en kort tale, og fortalte om de pågældendes betydning for menighederne. Kl. 16 var der festgudstjeneste. Provst og biskop var inviteret, repræsentanter for de fem midt- og vestjyske valgmenigheder og forskellige særligt indbudte. Derudover deltog mange fra begge menigheder. Morten prædikede, og der var udvidet korsang med vore egne kirkesangere suppleret med præstens kone(!). Efter gudstjenesten var der på Østergårds Hotel jubilæumsfest med festtale ved Lars Dalsgaard og festsang ved vores gamle formand Carl Henry Sløk. Der blev talt af bisp og provst og friskoleformand, og der blev sunget af Jubikoret. Der blev spillet under middagen og til dansen af forskellige orkestre, og kl. 1 sang vi "Skuld' gammel venskab. Jubilæumsfesten bestyrkede det sammenhold og samarbejde, der er mellem de to menigheder. Den 21. dec. fik vi i Herning byrådssal overrakt Herning kommunes forskønnelsesdiplom 2004 for renovering og nyindretning af Herning Valgmenigheds kirkerum. Diplomet blev også overrakt til arkitekt Peter Bech-Jensen. Budgettet for byggeriet holdt. Der blev enddda klaret en udgift til forbedring af kirkens orgel. Søndag d. 31. okt. fyldte vores kirke 50 år, og søndag d. 12. dec. fyldte kirken i Hammerum 80 år. Begge jubilæer blev markeret på beskeden vis. I Herning havde vi inviteret tvillingeparret, Susanne Tilemann Pedersen og Ingrid Tilemann Poulsen, som blev døbt ved kirkens indvielse i Der blev serveret vin og kransekage, præst og formand sagde et par ord, der var blomster til tvillingerne og lejlighed til at se de tre glasmalerier af Arne Haugen Sørensen. Tirsdag d. 23. nov. var der stuvende fuldt i kirken. Nyfortolkning af Grundtvig med Poul Dissing og to norske musikere, Kleive og Reidersrud på el-guitar og orgel. En storslået koncert, som alle var begejstrede for. Den anden kirkekoncert afholdtes d. 24. jan. i år. Herning Korforening sang morgen- og aftensalmer af Ingemann og Weyse - en dejlig koncert, som viste de fine akustiske forhold i kirken. Søndag d. 5. dec. aftengudstjeneste arrangeret som de ni læsninger, her medvirkede Midtjysk Pigekor under ledelse af Inger Budde. I januar var vi inviteret til Helligtrekongers-arrangement i kirke og efterskole i Hammerum, senere på måneden talte Morten Kvist ved et menighedsmøde på Hammerumhus Om det grundtvigske nu. Så er vi nået frem til vintermøderne. Ved hvert arrangement deltog ca. 100 tilhørere. For mange var fredag aftens foredrag af geofysikeren Jørgen Peder Steffensen vintermødets største oplevelse. Vintermøderne er fortsat vores flagskib, og vores præst skal have ros for et godt sammensat program. Også en tak til vores personale for godt samarbejde i et jubilæumsår, hvor der har været meget at se til. Vores jubilæumsskrift blev præsenteret ved årsmødet i juni, og fik en fin presseomtale. Vi har solgt godt, men har stadig mange eksemplarer tilbage. Vi sælger gerne, og bruger bogen som gave til foredragsholdere m.fl. Til sidst en tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Sammen med vores præst og forretningsfører har vi haft et travlt, men også spændende arbejdsår, og vores opgave bliver nu at få hverdagen til at fungere i de nye smukke rammer. Hans Jørn Hansen

6 Nr. 1 - April side 6 GJELLERUP VALGMENIGHEDS GENERALFORSAMLING 2005 Børge Jakobsen valgtes som ordstyrer. Formanden indledte beretningen med at glæde sig over, at de mange tiltag i det forløbne år havde styrket fællesskabet i menigheden og samarbejdet med Herning Valgmenighed. Det ville være skønt, hvis der kunne blive en flok, der tog sammen til Ryslinge første weekend i juni til årets årsmøde i De danske Fri- og Valgmenigheder. Hammerum Friskoles elever deltog ved påskemorgensang og ved gudstjenesten 1. søndag i advent. Vi vil gerne, at kirken danner ramme om flere musikarrangementer. Medlemstallet er stabilt (ca. 640). Der er kommet nye vinduer i kirkens sydside. Kirken er kalket og skal have en gang til i år. Kapellet er fuget, og der er kommet ny dør i. Den nye tilkørsel blev ikke helt færdig i Det skyldtes det våde vejr, men det indhentes, når føret tillader det. Mindestenen over Thomas Nielsen er sat op på ny. En informationstavle vil blive sat op, når anlægsarbejdet er færdigt. Hammerum Hovedgade 21 vil igen fungere som forstanderbolig for Hammerum Fri- og Efterskole til sommer. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tegne forpligtelseserklæring, hvis de ikke allerede har gjort det. Gjellerup Valgmenighed har etableret en hjemmeside, der løbende opdateres til gavn for medlemmerne og som en præsentation af menigheden. Alle arkivalier, som var i brug ved skrivningen af jubilæumsskriftets historiske artikel er blevet afleveret til Lokalhistorisk samling i Herning. Der vil tilgå en registreringsliste til afdelingen i Hammerum. Johan B. Møller er ansat som organist i stillingen, efter Kaj-Verner Bækdahl. Birgitte Gøtze er ansat som tredje kirkesanger. I anledning af jubilæum og kirkens 80-års fødselsdag har vi modtaget pengegaver, som vil blive brugt til forskønnelse. Til sidst takkede formanden Hammerum Fri- og Efterskole, ansatte i Gjellerup Valgmenighed og bestyrelseskolleger for godt samarbejde. Regnskabet viste et underskud, som skyldes udgifter i forbindelse med jubilæet, fødselsdagen og den nye tilkørsel. Erik Vestergaard ønskede ikke genvalg. Ole B. Hansen, Gjellerup blev nyvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter genvalgtes Lars Kjær og Hanne Juulsgaard. Som revisor genvalgtes Hans Fuglsbjerg. Agnete Hastrup Pedersen GJELLERUP VALGMENIGHED VEDR. SKATTEFRADRAG En kendelse i Landsskatteretten, fastslår, at man kan få fradrag for normalkontingent til en valgmenighed, altså uden forpligtelseserklæring med forhøjet bidrag. Det betyder, at bidrag til valgmenigheden kan trækkes fra som skattefri gave, dog højst og minus de første 500 kr. Der er ingen begrænsning for medlemmer med forpligtelseserklæring. Da bestyrelsen finder det rigtigst (iflg. vedtægterne), at nettokontingentet modsvarer kirkeskatten i sognemenigheden, skal det almindelige kontingent måske sættes op, så et medlem aldrig kommer til at betale mere netto, end man skal betale til sognemenigheden. Man kan få fradrag for kontingent til valgmenigheden for de sidste tre år, ved henvendelse til skattevæsenet om ændring af skatteansættelsen. Vi opfordrer alle medlemmer, der ikke allerede har tegnet forpligtelseserklæring, til at tegne en sådan. Så kan det fulde bidrag fratrækkes uden begrænsning. Valgmenigheden får en større indtægt, som den har brug for, og medlemmet holder kontingentet på det beløb, der svarer til kirkeskatten i kommunen. Yderligere orientering fås ved henvendelse sig til: Signe Riis, forretningsfører, Agnete H. Pedersen, formand, Niels Jørgensen, kasserer. Forpligtelseserklæring fås sammesteds. Agnete Hastrup Pedersen HERNING VALGMENIGHED VEDR. SKATTEFRADRAG 1) Medlemmer uden forpligtelseserklæring - skatteprocent 0,96% Som det vil være bekendt fra indkaldelsen til den nyligt overståede generalforsamling har en ændret fortolkning af skattelovgivningen medført, at medlemmernes bidrag er fradragsberettiget på selvangivelsen også uden forpligtelseserklæring. Der kan foretages fradrag fra og med skatteåret Herning Valgmenighed er godkendt som gavemodtager fra og med Fradraget foretages i selvangivelsens punkt 55 - gaver til godkendte foreninger m.v." De første kr. 500 kan ikke fratrækkes. Der kan i alt fratrækkes kr Et bidrag på kr vil altså medføre et fradrag på kr. 900 ( = 900). Maksimumgrænsen på kr omfatter den samlede sum af bidrag til evt. andre godkendte foreninger i løbet af skatteåret. 2) Medlemmer med forpligtelseserklæring - skatteprocent 1,6%. Ingen ændringer. Der kan fortsat fratrækkes det fulde beløb under selvangivelsens punkt 55 - "gaver til godkendte foreninger m.v." 3) Sammenfatning Virkningen er, at medlemmer uden forpligtelseserklæring kommer til at betale et væsentligt mindre bidrag efter skat, end medlemmer med forpligtelseserklæring. Det medfører en urimelig forskelsbehandling af medlemmerne. Derfor er det efter bestyrelsens opfattelse nødvendigt at hæve procentsatsen for de medlemmer, der ikke har tegnet forpligtelseserklæring. Dette blev fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. Målet er, at hvert medlem - efter skat - skal have den samme udgift som hidtil. Den endelige fastsættelse af en ny reguleret bidragsprocent planlægges at finde sted med virkning fra /JKF

7 Nr. 1 - April side 7 Kalender FORÅRSUDFLUGT tirsdag d. 10. maj til Olivia Holm Møller og Jens Nieilsens museum i Holstebro. Vi skal se en større udstilling af Arne Haugen Sørensens billeder med rundvisning af kunstformidler Peter Haarby. Derefter får vi lejlighed til at se Nørrelandskirken, som ligger ved siden af museet. Kaffe på Sevel Kro. Afgang fra Hammerum Fri- og Efterskole 18.00, fra Herning Friskole Forventet hjemkomst Tilmelding til en af de to formænd eller til undertegnede. Pris: 75 kr. MK ÅRSMØDE FOR VALG- OG FRI- MENIGHEDERNE I RYSLINGE LØRDAG 4. OG SØNDAG 5. JUNI. Program andetsteds i bladet. Bemærk at deltagelse betales af hhv. Herning og Gjellerup Valgmenighed. SOMMERMØDE torsdag d. 23. juni på Hammerum Efterskole. Se program til Ballade om Gud. HERNING KIRKEHØJSKOLE I disse år spørges der ofte om vores tro. Selv om trosbekendelsens ord er velkendte for de fleste, er det godt at tale grundigt om, hvad der ligger bag de kendte ord - og her er muligheden. Første kursusdag er 3. sept. Program med indmeldelsesblanket findes i kirkerne og på biblioteket. Alle er velkomne til at deltagge. BALLADE OM GUD fra torsdag 23. til søndag 26. juni. Forholdet mellem religion og politik og diskussionen herom er mere intens end ellers. Det mærker vi i Danmark i disse år på grund af den voksende tilstedeværelse af Islam, der ikke har skel mellem religion og politik, og helt på den anden side det voksende politiske ønske om at ophæve sammenhængen mellem stat og kirke. Men er sammenfald og total adskillelse alternativet? Er det klogt? er det kristendom at lade valget stå mellem en islamisk og en sækularistisk model? Er det grøfterne, hvormellem vejen findes? Vi har en bevidst tradition for på Ballade om Gud ikke at binde programmet for fast op om et tema, men denne gang er det lige før vi ikke kan holde det - måske på grund af tidsånden: At det er her, balladen om Gud presser sig på. Derfor nu den attende! Foredragsholdere: Tidl. domprovst Poul Erik Andersen, Odense: Den kulturradikale ideologi og kristendommen. Journalist og forfatter Helle Merete Brix, København: Den guddommelige politik. Om sharias umenneskelighed. Højskoleforstander Knus Riis, Nr. Nissum: Lov og evangelium hos Luther og Grundtvigs opgør hermed. Sognepræst Erik Bredmose Simonsen, Tulstrup: Man kan ikke lave samfund på religion - kan man gøre det uden? Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning: Arvesynden som begyndese på al politik. Desuden vises filmen "Et rigtigt menneske" (2001), med Nikolaj Lie Kaas, instruktion: Åke Sandgren. Praktiske oplysninger: Pris: 1350,- (sengelin. medbr.!), studerende: 800,-. enkeltforedrag incl. kaffe: 50,-. Børnepasning arrangeres efter behov (adg. til gymnastiksal og komm. friluftsbad lige om hjørnet). Tilmelding (dog ikke til enkeltforedr.): Hammerum Fri- og Efterskole, Tornebuskev. 2, Hammerum, 7400 Herning, , gerne i god tid, senest 10. juni. Praktisk leder: Laura Damgaard. Yderligere opl.: Knud Riis, Borumv. 13, Nr. Nissum, 7620 Lemvig, Erik Bredmose Simonsen, Præstebakken 11, Tusltrup, 8680 Ry, Morten Kvist, Nørreallé 21, 7400 Herning, PROGRAM FOR ÅRSMØDET 2005 LØRDAG D. 4. OG SØNDAG D. 5. JUNI Værter er Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. Hele mødet afholdes på Ryslinge Højskole, Højskolevej 1, 5856 Ryslinge. Lørdag: 12-13: Ankomst. Afregning og besked om indkvartering. Kaffe/the : Velkomst. Derefter foredrag ved forfatteren Jens Andersen: H. C. Andersen - liv og værk. Kaffe : Generalforsaml. i foreningen. Forslag, der ønskes behandlet, indsendes til formanden, Kurt V. Andersen, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg, senest 4. maj : Middag : Festaften. Ryslinge Sangkor. Operasanger Henriette Bonde- Hansen. Folkedans og natmad. Søndag: : Morgenmad : Morgensamling ved højskoleforstander Peder Hedegaard : Foredr. v. valgmenighedspræst Michael Nielsen: Kristendom og gudstjeneste - Grundtvig som udfordring for grundtvigianere : Frokost i Forsamlingshuset : Gudstjeneste i Nazareth-kirken ved frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen : Kaffe/the i begge menigheders lokaler. Afslutning. Priser og tilmelding: Hele mødet 450,- Deltagelse lørdag 300,- Deltagelse søndag 225,- Foredrag og kaffe pr. gang 85,- Hele lørdag aften 200,- Frokost søndag 140,- Tilmeldingsblanket aflev. til Morten Kvist. Betaling opkræves ved mødet. Husk højskolesangbog. Der skal medbringes dyner og sengelinned. Børn deltager gratis. Under generalforsamling og foredrag tilbydes børnepasning.

8 Postbesørget blad HRC Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind Niels Christian Overgaard, (næstformand), Haunstrupvej 4, Skibbild, 7480 Vildbjerg Jørgen Fisker (sekretær), Gudenåvej Birgit Astorp, Overgade Lis Østergaard, Gudumkærvej 4, Nybo Herning Valgmenighedskirke, H. C. Ørstedsvej, Herning Ansatte: Organist: Johan Bjørn Møller, Holmparken 34, 1. m.f Kirkesanger: Ole Dusgaard, Koopmannsstræde 30, 8610 Silkeborg Kirkesanger: Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej Kirketjener: Marie Vesterbæk, Digevej 14, Tjørring Rengøring: Sigge Christensen, Rønne Allé 160, 7451 Sunds Havemand: Ejvind Siggaard, Th. Nielsensgade 16, Herning Forretningsfører: Lis Haubjerg, Toustrupvej 18, Snejbjerg Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse: Agnete Hastrup Pedersen (formand), Øster Allé Ole HansenSønderkær 50, Gjellerup Niels Jørgensen (kasserer og tilsyn m. præstebolig), Sønderbakken Mobil Kim Overgaard (kirkeværge), Hjejlevej 46, 1.-3, 8600 Silkeborg Eva Skovhuus (sekretær), Ravnsbjergvej 4, Gjellerup Gjellerup Valgmenighedskirke, Hammerum Hovedg.19, Hammerum Ansatte: Organist: Johan Bjørn Møller, Holmparken 34, 1. m.f Kirkesanger: Ole Dusgaard, Kampmannsstræde 30, 8610 Silkeborg Kirkesanger: Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Kirkesanger: Birgitte Götze, østergade 57, 7430 Ikast Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej Kirketjener og graver: Nancy Hansen, Egevænget 2, Hammerum (telefontid og efter 17.00) Gravermedhjælper: Birgit Kragh, Vestermarken 41, Kølkær Foretningsfører: Signe Rytz Riis, Højgade (Hvor intet andet er noteret, er postadressen: 7400 Herning). Kirkelige handlinger Dåb: Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest sendes/afleveres til sognepræsten i forældrenes bopælssogn med anmodning om videre foranstaltning til valgmenighedspræsten. Vielse: Aftales med valgmenighedspræsten i meget god tid, inden vielsen skal foregå. Parternes dåbsattester og en prøvelsesattest, som udstedes af borgmesterkontoret i den kommune, hvor én af parterne bor, sendes/afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre foranstaltning til valgmenighedspræsten. Begravelse: Begravelseshandlingen og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden (sognepræsten), evt. via bedemand. Foto/video: Ved dåb: Efter gudstjenesten. Ved vielse: Ved ind- og udgang. Bladet udgives af: HERNING VALGMENIGHED og GJELLERUP VALGMENIGHED Redaktionsudvalg: Hans Jørn Hansen, Herning, Agnete Hastrup Pedersen, Morten Kvist, Herning. Tryk: JYDSK KUVERTTRYK, Navervej 15, 7451 Sunds, tlf , fax ,

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang HERNING - GJELLERUP VALGMENIGHED Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang Nr. 3 - Oktober 2005 - side 2 Gudstjenester Herning: Hammerum: 9. oktober 9.00 10.30 16. oktober 10.30 9.00 23. oktober 9.00 10.30 30. oktober

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u n i 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Om tillid og tro Prædiken til 2. s. i fasten d. Matt. 15,21-28. At et menneskes tro er aldeles afgørende for et menneskes

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 o k t o b e r 2 0 0 6 1 3. å rg a n g Foranlediget af den megen debat, der har været omkring Islamkritisk Netværk i Folkekirken har Herning Folkeblad bragt

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 Juni 2008 15. årgang Mellem sandhed og løgn Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8, 42-51. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe. Vort liv er et drama, en

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 m a rt s 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Det hellige på bjerget Prædiken til Sidste s. e. Hellig tre Konger. 2. Pet. 1,16-18 og Matt.17,1-9. Forklarelsen på bjerget

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 1 MARTS 2009 16. ÅRGANG Du bliver, hvad du gør Af Poul Erik Uldum, Ikast I forsommeren 2008 udkom en lille, men læseværdig bog: Hvad skal man tro. 7 indgange

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING velkommen til

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 M a rt s 2 0 1 1 1 8. å rg a n g Foto: Knud Bjarne Gjesing. Kristendommen på kant med verden Prædiken over Matt. 8,23-27. Af Morten Kvist Lige siden den

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING Velkommen til det årlige kursus,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere