1) Kristendommen ven eller fjende af velfærden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Kristendommen ven eller fjende af velfærden?"

Transkript

1 1) Kristendommen ven eller fjende af velfærden? Vi lever i et velfærdssamfund med gratis hospitaler og lægehjælp. Enhver kan få folkepension, uanset hvor længe han været på arbejdsmarkedet, og uafhængigt af om han er forsikret gennem private ordninger eller ej. Vi har arbejdsløshedsunderstøttelse, mulighed for kontanthjælp og førtidspension. Derfor betaler vi høje skatter, fordi samfundet bygger på, at de stærkeste skuldre bærer de tungeste byrder. Vores retsvæsen bygger på den opfattelse, at loven er til for at beskytte den svage mod den stærke. Den må den ikke begunstige særlige grupper i samfundet, for alle er lige for loven. Når man begår en forbrydelse, hæfter man selv fordi man har et personligt ansvar for det man gør. I middelalderen hæftede hele familien for forbrydelsen, fordi man opererede med kollektiv straf. Skyldes den måde, vi har indrettet samfundet på i virkeligheden kristendommen? Har hospitalsvæsenet rod i historien om den barmhjertige samaritan, og i videre forstand det klostervæsen, der blev udviklet i middelalderen? Skyldes den måde, vi behandler folk på samfundets bund på og tager hånd om de svageste, det kristne bud om næstekærlighed? Eller skyldes det moderne velfærdssamfund først og fremmest socialreformen i 30erne, og den politiske kamp for de små folks vilkår, som først og fremmest socialdemokratiet har stået for? 2) Skal kirken blande sig i samfundet? Siden 11. september 2001 har forholdet mellem religion og politik været til diskussion. Det at nogle islamiske terrorister kunne lade deres (terror) handlinger udspringe af deres religion, har også rejst spørgsmålet om, hvorvidt kristendommen er politisk, og har nogle konkrete bud på, hvordan vi skal indrette samfundet. Hidtil har vi i dansk sammenhæng ellers altid fastholdt, at religion og politik skal holdes adskilt. Helt på linje hermed argumenterede tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen for, at der ikke skal være religionen i det offentlige rum. Men kan man holde tingene fuldstædig adskilt? Er der ikke tilfælde, hvor kirken må tale samfundet imod, hvis det mister sin menneskelighed og ikke behandler de svage ordentligt? Hvis staten bliver totalitær og gør sig selv til gud over sine borgere? Det vakte opsigt, da nogle præster en juleaften for et par år siden prædikede mod regeringens flygtningepolitik. Ligeledes var det genstand for stor medieopmærksomhed, da en gruppe afviste asylsøgere søgte tilflugt i Brorsonskirken i København og blev støttet af flere præster, der mente, at kirken er et helle for udstødte og forfulgte. Var det rigtigt eller forkert? Hvor går grænsen for, hvor politisk kirken kan blive? 3) Skal stat og kirke skilles? I Grundloven står, at den evangelisk- lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Det skyldes, at Folkekirken historisk set står i et privilegeret forhold til staten, hvor den gennem over 1000 år har haft indflydelse på den måde, samfundet har udviklet sig på. Men den ordning er i øjeblikket til debat. Et stigende antal indvandrede med anden baggrund er kommet til landet gennem de senere år, så flere nu taler om, at vi lever i et multikulturelt- og religiøst samfund. Den kristne enhedskultur eksisterer ikke længere, og for nylig viste en undersøgelse at de fleste politiske partiers ungdomsorganisationer er for en adskillelse af stat og kirke, således Folkekirken ligestilles med andre trossamfund. Hertil kommer, at nogle religiøse minoriteter den sidste tid har anlagt sag mod den stat ved menneskerettighedsdomstolen for diskriminering.

2 Er det i orden, at staten særligt understøtter Folkekirken i et moderne, pluralistisk samfund? Eller er det på tide, at stat og kirke skilles og går hver til sit? 4) Skal Fadervor forbydes? Ateistisk Selskab og Humanistisk Samfund har blæst til kamp mod Folkekirken og kristendommen med det formål at rense det offentlige rum for religion. Sidste år startede de en debat ved at kræve, at Fadervor og salmesang fjernes fra folkeskolen. Og i øjeblikket arbejder de på at lave rene humanistiske ritualer i livets overgangssituationer som alternativ til Folkekirkens kristne ritualer ved dåb, konfirmation og begravelse. Flere steder i verden har ateisterne indledt en offensiv mod religionen. F.eks. har busser i England kørt rundt med slogans som There s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. I USA er der dannet en hel bevægelse, The Bright Movement, der har som sin erklærede mission at befri de stakkels åndformørkede troende for deres religion. Og en undersøgelse, som bl.a. en dansk professor står bag, mener at kunne påvise, at befolkningen i meget religiøse lande er dummere end folk i mindre religiøse lande. Hvad siger Folkekirken til den kampagne? Skal den bare ignoreres, eller skal kampen tages op og argumenterne modsiges? 5) Må man gøre grin med Jesus? Karikaturtegninger af profeten Muhammed kan sætte en verdensdel i brand og føre til mordtrusler, krav om undskyldninger og udvikle sig til en diplomatisk krise. I Islam reagerer man tilsyneladende meget skarpt over for enhver satire, latterliggørelse og kritik af det hellige. Historisk set har kristendommen stået model til meget satire, hån og spot. Én af de tidligste karikaturtegninger stammer fra Rom tilbage i det 3. århundrede, hvor Jesus ses afbilledet som et korsfæstet æsel. At Gud kunne stige ned fra himlen og leve som et almindeligt menneske, der kunne lide og dø, blev nemlig opfattet som en uhørt provokation, som fremkaldte vrede og forargelse. I Danmark provokerede kunstneren Jens Jørgen Thorsen for nogle år siden en hel del mennesker ved at udsmykke en banegårdperron med et billede af Jesus, hvor kønsdelene var stærkt fremhævede. Samme Thorsen lavede senere en stærk erotisk film om Jesus med fokus på hans sexliv. Selvom det også vakte forargelse, fik det ikke samme fatale konsekvenser som det, muhammedtegnerne oplever i dag. Skyldes det at kristne har mere humor end muslimer, eller tager vi bare ikke religion særlig alvorligt i vores del af verden? 6) Grundtvig, Kierkegaard og mig Vi har hørt om dem. Måske kender vi et enkelt citat fra deres hånd eller kender nogen, der har været på højskole. Men hvem var de egentlig, de to store kæmper, der har præget dansk kultur og filosofi i over 150 år? Og hvad har de med mig og min virkelighed at gøre? Har Kierkegaards filosofi og tanker om den enkelte stadig noget at sige i et moderne, højteknologisk samfund? Og er der stadig liv i Grundtvigs idé om undervisning og livsoplysning? Kan vi forstå hans salmer og sange i dag, og giver hans tanker om danskhed nogen mening i et multikulturelt samfund?

3 7) Luther som forløber for det moderne Han gjorde oprør mod afladshandlen og pavekirken i middelalderen, og blev fader til en ny kirke. Det han sagde og gjorde, fik følger langt ud over hans egen tid, også selvom han måske ikke selv tilsigtede det alt sammen. Ved at gøre op med kirkens lære og oversætte Biblen til modersmålet, så almindelige mennesker selv kunne læse den og finde ud af, hvad kristendommen handlede om, gav han stødet til senere tiders skepsis og mistro overfor autoriteter. Ved at holde sig til sin egen samvittighed og ikke det, kirken dikterede, banede han vej for at mennesket i stigende grad blev opfattet som centrum for al erkendelse, og selv afgør hvad det tror og tænker. Med sin betoning af troen alene, gav han liv til den opfattelse, der for alvor slog igennem nogle århundreder senere, nemlig at tro er det enkeltes menneskes egen sag, og derfor ikke behøver at udfolde sig inden for rammerne af en institution. En tankegang, som også ligger bag religionsfriheden. Da reformationen blev indført i Danmark, overtog staten mange af de ejendomme, kirken havde ejet, og flere af de opgaver, kirker og klostre havde stået for, bl.a. hospitalsvæsen, undervisning og skatteopkrævning. Grunden for det, der senere blev til velfærdsstaten, blev måske allerede lagt her, for reformationen forandrede ikke blot kirken, den skabte også forudsætningen for den måde, vi tænker samfund på i dag. 8) De kirkelige højtider Vi er alle sammen påvirkede af dem, hvad enten vi går i kirke eller ej. Samfundet retter sig ind efter dem, og sørger med helligdagslovgivningen for, at der er slukket og lukket de fleste steder, når det er jul, påske og pinse. Men hvad handler de tre højtider egentlig om, og hvorfor har vi dem? De fleste ved nok, at julen er en fejring af Jesu fødsel, selvom Vorherre efterhånden har fået hård konkurrence af julemanden og alle hans nisser. En del er måske også klar over, at påsken handler om Jesu død og opstandelse. Men hvor kommer påskeharen og påskeæggene ind? De færreste ved vel derimod, at også pinsen har en kirkelig baggrund. Når vi holder fri til pinse, og nyder sommerens første varme, er der nok ikke så mange, der tænker på Helligånden og kirkens fødsel? 9) Sammenhængskraft? Hvad får et samfund til at hænge sammen og være noget, vi alle kan være fælles om? Nogle mener, det er demokratiet og grundloven. Andre siger kongehuset og store fælles begivenheder som f. eks. VM i fodbold og håndbold. 9. april og 5. maj, hvor alle offentlige bygninger flager, markerer at samfund også betyder, at man har fælles historie, og derfor mindes nogle begivenheder, der har haft indflydelse på os alle. Lukkeloven, som er til debat i øjeblikket, har indtil nu været med til at værne om samfundet, fordi den har sørget for at fleste holder fri på samme tid, og får mulighed for at være sammen, i stedet for at lave noget hver for sig. Og hvad med kirken? Kan den stadig siges at være stedet, hvor alle kan samles, trods indbyrdes forskelle som uddannelse, social status og alder?

4 10) Hvorfor er ritualer vigtige? Selvom kirkegangen om søndagen i gennemsnit kun ligger på omkring 2 %, kommer de fleste danskere i berøring med kirken ved barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Folk, der ellers aldrig bruger kirken, mener at kirken er helt selvfølgelig at ty til, når et barn skal døbes eller et nærtstående menneske skal begraves. Hvorfor det? Er det fordi vi i de situationer oplever noget, der er så stort og overvældende, at vi må have et ritual for at kunne håndtere det? Det er jo f. eks. tankevækkende, at ateistiske foreninger, der ellers går ind for at samfundet skal være uden religion, i øjeblikket arbejder på at lave ritualer for børns navngivning, overgangen fra barn til voksen, indgåelse af ægteskab og begravelse. Godt nok gudløse ritualer, men selve det, at også de mener at have brug for ritualer, bekræfter vel netop kun, at der er øjeblikke i livet, der ikke kan rummes i det almindelige, rationelle sprog, men kræver et særligt højtideligt udtryk, som kun ritualet er i stand til at give? Også i andre sammenhænge har vi ritualer. F.eks. 1. maj, hvor røde faner bæres gennem gaderne og kendte slagsange synges, ved fodboldkampe, hvor nationalmelodien afsynges med en sjælden kraft eller Skt. Hans aften, hvor vi brænder bål og har tradition for at samles. Men hvad er et ritual egentlig, og hvorfor er det så vigtigt at vi åbenbart ikke kan undvære det, hvad enten vi er religiøse eller ej? Er ritualer ligefrem nødvendige for at samfundet kan fungere? 11) Hvor kommer etikken fra? Siden oplysningstiden har det været almindeligt at tage udgangspunkt i mennesket, når man skal begrunde etikken. En berømt sætning lyder: Du skal handle således at maksimen for din handling kan ophøjes til almen lov. Det betyder, at det er mennesket, der er målestokken for al rigtig handling. Men som bekendt forstår mennesker tit noget forskelligt ved godt og ondt, og derfor er det ikke sikkert, at det, der er godt for den ene, også er godt for den anden. Etikken kan derfor nemt blive egocentreret, og komme til at dreje sig om, hvad der gavner mig, uden at hensynet til andre mennesker inddrages. Det kan derfor blive svært at argumentere for etikkens almengyldighed, når det er den enkelte, der selv bestemmer, hvad der er godt og ondt. Og kan man i det hele taget tale om etik, når sagen kun vedrører det enkelte individ? Udspringer etikken ikke netop af mødet mellem mennesker? I kristendommen er det altid næsten, der er centrum for etikken. Mine handlinger er bestemt af, hvad der gavner næsten og fremmer hans lykke. Jeg bliver holdt fast på, at jeg ikke er menneske for mig selv, men altid kun i sammenhæng med andre. Fællesskabet bliver den ramme, livet udfolder sig inden for, og ikke kun inde i mig selv og min egen lille verden. Men har den slags tanker sin gang på jorden i dag, hvor vi jo alle er individualister? Kan vi bruge kristendommens syn på etik til noget i et moderne samfund, hvor enhver er sig selv nærmest og tit kun har sig selv for øje, når man træffer etiske valg? 12) Kan vi undvære det hellige? I øjeblikket kører ateister verden over en kampagne, der skal rense samfundet for religion, og sørge for, at den holdes inde bag lås og slå i kirkerne og folks private hjem. Men kan et samfund fuldstændig undvære religion? Sker der ikke blot det, at hvis man forbyder eller undertrykker religion, så får det bare en anden form, fordi mennesker slet ikke kan holde op med at være

5 religiøse? I de tidligere kommunistiske lande, hvor man netop forbød religion og forsøgte at undertrykke kirken, skete der det, at noget andet indtog religionens plads, nemlig partiet og den kommunistiske ideologi, der blev ophøjet til en overordnet sandhed, der ikke tålte modsigelse og kritik. Selv i samfund som f. eks. det danske, der ikke forstår sig som en religiøs stat, er der en grad af civilreligion, som f. eks. kommer til udtryk i holdningen til kongehuset. På den ene side kan man godt lide, at de kongelige er almindelige og opfører sig som alle andre. På den anden side må de heller ikke være alt for almindelige, for så mister de deres ophøjethed eller hellighed. De skal være begge dele på én gang, ligesom kongen i gamle samfund fungerede som præst og konge på samme tid, og derfor både havde både gude- og menneskestatus. Når en stat beslutter sig for at gå i krig, og sender soldater ind i en krigszone, kan den vel heller ikke forholde sig fuldstændig neutral og undvære religion? Mange blev f. eks. forargede over, at den tidligere amerikanske præsident Bush tyede til religiøse termer under Irakkrigen. Men kunne han egentlig gøre andet i en situation, hvor liv og død pludselig blev en del af landets politik?

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1 Bilag OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som Int., og alle interviewpersoner er benævnt ved fornavn. Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 17 år gammel, en storebror

Læs mere

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde Alle interview fra Gud i skolen fuld længde 1 Indholdsfortegnelse Interview med Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift... 3 Interview med Abdul Wahid Pedersen, imam... 21 Interview med Czelaw Kozon,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

UNDERVISNINGSMATERIALE FRA UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 1 MEDVIRKENDE Anders Bergmann Lior Foighel Joel Foighel Sascha Dimsits Sally El-Hallak Hannah Azoulay Omar Kamara Reem El-Awwad Jonas Bier Fouad Ghazali Mazlum Berk Stephanie

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015

Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015 Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015 Tak for indbydelsen og velkomsten. Det er en ære og et privilegium for mig at blive bedt om at komme og tale til

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER Videncenter for Diakoni og Pædagogik, Diakonhøjskolen Forord I 1959 udgav Haldor Hald, daværende chef for Kirkens Korshær, bogen: Kirken der forarger. Den fik dengang en

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

LARS LØKKE RASMUSSENS GRUNDLOVSTALE 2012 DET TALTE ORD GÆLDER

LARS LØKKE RASMUSSENS GRUNDLOVSTALE 2012 DET TALTE ORD GÆLDER LARS LØKKE RASMUSSENS GRUNDLOVSTALE 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan holde en grundlovstale her i Terndruplund uden at føle sig beæret og en smule ydmyg. Ved at tale her

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere