Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter"

Transkript

1 Viborg Domkirke Juni Juli August 2013 Nr. 3 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter

2 Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside Kordegnekontoret Sognegården, Stænderpladsen 3 Tlf Åbningstider: Mandag kl Tirsdag-Fredag kl Torsdag tillige kl Kordegn Minna Nygaard Pedersen Regnskabsfører Lone Friis Pedersen Mail: Domprovst Thomas Frank Sct. Leonis Stræde 1 Tlf Mail: Lørdag fridag Flyverprovst og sognepræst Leif Holmstrøm Tlf Mail: Træffes efter aftale. Mandag fridag. Sognepræst Marianne Koch Gl. Ålborgvej 14. Tlf Mail: Fri hver mandag samt i de ulige uger lørdag og lige uger om fredagen Sognepræst Asbjørn Hyldgård Tlf Mail: Træffes efter aftale. Fri hver mandag og tirsdag Domorganist Ejner Nielsen Tlf Mail: Organistassistent Jette Haslund Birch Tlf Mail: Sognemedhjælper Bodil Frøsig Træffes i Sognegården onsdag kl Tlf Privat tlf Mail: Kirketjenernes telefon i Domkirken Tlf Kirketjener Lisbeth Kærslund Pedersen Tlf Kirketjener Leif Juul Pedersen Tlf Sognegårdens serviceassistent Hanne Hoffmann Tlf Menighedsrådet Mail: Formand Magnus Brandstrup Tlf Mail: Kirkelig vejviser Fødsler anmeldes af jordemoderen. Er forældrene ugifte, afleveres omsorgs- og ansvarserklæring til kordegnekontoret senest 14 dage efter fødslen. Dåb/navngivning. Et barn skal navngives/døbes inden det er 6 måneder gammelt. Ved dåb i Viborg Domkirke kontakt kordegnekontoret eller en af kirkens præster. Ved navngivning kontakt kordegnekontoret. Navngivningsblanket kan udskrives fra: Vielse. Anmeldes til kordegnekontoret eller til en af kirkens præster. Alle med bopæl i Viborg Domsogn kan blive viet i Viborg Domkirke. Før vielse kan finde sted skal der udfærdiges en prøvelsesattest i bopælskommunen. Prøvelsesattesten afleveres på kordegnekontoret sammen med øvrige relevante oplysninger. Dødsfald/begravelse. Dødsfald anmeldes til kordegnekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet. Dødsattest fra læge/sygehus medbringes tillige med afdødes dåbs/navneattest og evt. vielsesattest. Kordegnen hjælper med fremskaffelse af manglende oplysninger. Tidspunkt og forløb af bisættelse/begravelse aftales med præsten. Handlingen kan efter aftale finde sted fra Viborg Domkirke, Viborg Kirkegårdskapel eller Viborg Sygehuskapel. Navneændring. Kontakt kordegnekontoret for vejledning i forbindelse med navneændringer. Navneloven, blanketter til navneændring og vejledning vedr. betaling af gebyr for navneændring findes på: Domkirkens daglige åbningstider: Kirken er lukket for turistbesøg under kirkelige handlinger. Kirkebil til søndagens gudstjenester eller til sogneaftener i Sognegården kan bestilles ved henvendelse til kordegnen fra mandag til fredag mellem kl og på tlf eller ved henvendelse til Taxa lørdag og søndag tlf Kirkebladet fra Viborg Domkirke bliver omdelt af avisbude sammen med Viborg Nyt. Modtager du ikke kirkebladet, kontakt da kordegnekontoret på mail: eller tlf Redaktion: Magnus Brandstrup, Roar Ploug, Thomas Frank, Marianne Koch og Leif Holmstrøm (ansvarshavende). Deadline for næste kirkeblad: 25. juli 2013 Stof modtages gerne på

3 Hvad skal det nu til for? Af biskop Karsten Nissen Fra den 1. april 2013 foretages der en opgørelse af antal deltagere i gudstjenester, begravelser og bisættelser, bryllupper, kirkekoncerter og kirkelige arrangementer, som menighedsrådet eller sognepræsterne indbyder til. Måske en og anden har lyst til at spørge: Hvad skal det nu til for? Der er mindst tre årsager til, at jeg har anmodet stiftets menighedsråd og præster om at tælle på denne måde. For det første: Verden har forandret sig igennem de senere år. Selvom folkekirken, hvad medlemstallet angår, er en af de stærkeste kirker i verden, er dens selvfølgelighed ikke den samme. Især efter anden verdenskrig er der sket mange og store omvæltninger i verden og i det danske samfund. Det gamle samfund, hvor tingene hang sammen i en mere eller mindre harmonisk syntese, med folkeskolen og folkekirken som de to store kulturbærende institutioner, blev løsere i fugerne. Indvandringen har blandt andet medført, at islam nu er det næststørste trossamfund i Danmark, og at der er kommet en række nye kirker, som vi kalder»migrantmenigheder«til landet. Nogle af disse kirker er protestantiske og evangeliske, andre tilhører den ortodokse kirketradition. Det er efterhånden blevet et vilkår for det folkekirkelige arbejde, at selvom folkekirken ifølge Grundloven har en særlig stilling, og»understøttes«af staten, betragtes folkekirken af mange som ét kirkesamfund iblandt mange. For det andet: Folkekirken er ikke en forening for de særligt interesserede, men en åben og offentlig kirke, hvor vi intet har at skjule. Det ligger for øvrigt allerede i grundlovsbestemmelsen om, at folkekirken understøttes af staten, at vi er undergivet de samme krav om god forvaltning, aktindsigt m.v. som andre offentlige virksomheder. Offentligheden har ret til et klart, retvisende og sandt billede af danskernes brug af deres kirke, og folkekirken bør kunne svare på spørgsmålene:»hvor?hvornår?«og»hvor mange?«tal for, hvad kirken bruges til, og hvor meget den bruges, bør ikke være hemmelige. For det tredje: Hvis ikke folkekirken selv tæller, vil medierne sende folk ud for at foretage egne tællinger, hvilket allerede er sket i flere tilfælde. Aviser, fjernsyn og radio er hverken folke kirkens venner eller fjender. De gør deres arbejde, som er at fortælle historier om hvad der sker i samfundet, og at holde øje med hvordan samfundets institutioner udfører deres virksomhed. Hvis medierne foretager egne tællinger, er det imidlertid ikke sikkert, at resultatet bliver fuldt dækkende. Ikke fordi der snydes på vægten, men fordi medierne ikke har adgang til alle nødvendige informationer. En samlet opgørelse af antallet af deltagere ved gudstjenester og arrangementer, vil kunne være med til at give et dækkende og retvisende billede af kirkens brug. For det fjerde: Præsterne og menighedsrådene har brug for den viden, som tallene vil kunne give når de skal tilrettelægge og planlægge det daglige arbejde. Skal babysalmesang ligge tirsdag eller onsdag? Skal det ligge formiddag eller eftermiddag? Hvor mange salmeark skal der trykkes til jul eller til Alle Helgen? Samtidig gennemføres tællingen på en sådan måde, at der bliver tale om en administrativ lettelse. Gudstjenester, koncerter, møder og arrangementer kan i én arbejdsgang gøres klar til kirkeblad, dagblade, hjemmesider o.s.v. Kort sagt: Tællingen begyndte fordi vi alle arbejder med til stadighed at skabe gode, og stadig bedre vilkår for evangeliets forkyndelse i folkekirken. 3

4 Trinitatis hvad drejer det sig om? Kan vi fejre det noget mere? Der er ingen der råber glædelig trinitatis når de møder hinanden ude i byen, sådan som vi gør det ved jul, påske og pinse. Vi har heller ikke noget trinitatis pynt eller trinitatis mad. Måske kunne vi opfinde noget sammen? Men hvad er trinitatis? Det er den søndag hvor vi fejrer, at vi tror på den treenige Gud. Det adskiller os fra de to andre store verdens religioner jødedom og islam. Vi tror på én Gud. At vi tror på en treenig Gud betyder ikke, at der er tre guder, men at Gud har tre måder at nærme os på. Der er tre måder Gud kan kommunikere med os, være i relation med os. Gud kan nærme sig os som skaber og far. Han har åbenbaret sig for os i sit skaberværk derfor kan vi henrykkes over verdens skønhed, fordi vi i den kan se Guds skabende finger. Gud nærmede sig os som mennesket Jesus Guds søn Gud kom os så nær, at vi kunne røre ham, se ham. Gud delte vore vilkår, og kender derfor både vor smerte og glæde. Og Gud nærmer sig os som Helligånd Gud kommer os nær med hele sin skabende ånd der går igennem alt levende i verden. Vort hjerte kan brænde af længsel, derved kan vi erkende Gud. Ikke som en lære som blot gives videre, men som en kraft der gælder mig, en nærhed fra Gud til mig og fra mig til Gud. Da Gud kom ind i verden rørte ved vor verden så fortalte Gud os, at hver eneste af os er uendeligt værdifuld for Gud. Hvordan skal vi så fejre det? Måske skal vi lade trinitatis have den hvide farve festens farve? Måske kunne vi pynte vort hus med hvide lys der stod tre og tre og nyudsprungne æblegrene. Måske kunne vi lave lækre retter af sommerens dejlige grønsager. Alle sammen glædelige ting for trinitatis er først og sidst at Gud var, er og vil komme i vores liv. Glædelig trinitatis! Marianne Koch Hvad bruger vi pengene til Der er en stigende interesse for, hvad landets menighedsråd bruger penge på. Medierne er interesserede - og politikerne. I Viborg Domsogn mærker vi også blandt brugere af kirke og sognegård en medlevende interesse for økonomien. Vores udfordringerne på det område er store, og vi har for 2013 været nødt til at finde besparelser for at få enderne til at hænge sammen. Når der er behov for at spare, skyldes det hovedsageligt kraftigt stigende udgifter til el og varme og andre faste udgifter. Derfor 4 er det i lige nu, men også i årene fremover en væsentlig opgave for menighedsrådet og kirkens ansatte at reducere energiforbruget. Men vi vil samtidig udfordre de sædvanlige måder at gøre tingene på - i et forsøg på at få pengene til at række længere. Og den nødvendige øvelse deler vi jo med rigtig mange mennesker og institutioner. Magnus Brandstrup formand for menighedsrådet

5 Viborg Domkirkes Aktivitetskalender Juni - August 2013 Snapsting - med Domkirkepladsen i centrum»der var et liv, en færdsel, en tummel og en pragt, som ellers kun Europas folkerigeste stæder opvise. Alle landevejene omkring Viborg vrimlede af kjørende, ridende, gående; jeg forundrede mig over, hvor den lille by kunne rumme så stor en mængde.«sådan beskrev Steen St. Blicher stemningen, da der indtil 1813 var Snapsting i Viborg med Domkirkepladsen som centrum for begivenhederne. Traditionen med Snapsting bliver nu genoplivet - som et sted, hvor mennesker mødes, hvor der snakkes og skabes fællesskab, hvor der festes, og hvor politik og kultur diskuteres, de store såvel som de små spørgsmål. Et sted, hvor mennesker ikke alene oplever kulturen som tilskuere, men også gennem deres aktive medvirken bliver medskabere af den. Viborg Domkirke bliver en aktiv del af festen med gudstjenester, natkirke, café, koncerter, morgensang og samtaler. Det nye initiativ Snapsting - med undertitlen Viborg Hærvejsfestival finder sted juni. Se mere på eller i program, der bliver husstandsomdelt. Mandag den 24. juni kl Festivalkoncert Henrik Husum, obo Ejner Nielsen, orgel Onsdag den 26. juni kl Festivalkoncert Kristian Marius Andersen, orgel Natkirke fredag den 28. juni kl

6 Viborg Domkirkes aktivitetskalender Sommerkoncerter 2013 Onsdag den 10. juli kl Gitta-Maria Sjöberg, sopran og klezmer-ensemblet Mames Babegenush Entré 100 kr. Ungdomskoret Lørdag d. 8. juni kl Sommerkoncert Viborg Domkirkes Ungdomskor Mathias Jæger, klaver Jette Haslund Birch, dir. Efter koncerten er der sponsorløb omkring Domkirken, og der sælges kaffe og kage. Biskop Karsten Nissen vil guide publikum og kor igennem denne festlige dag. Pengene der kommer ind går ubeskåret til at nedbringe prisen for korets rejse til Island i uge 42. Mandag den 24. juni kl Festivalkoncert Henrik Husum, obo Ejner Nielsen, orgel Onsdag den 26. juni kl Festivalkoncert Kristian Marius Andersen, orgel Fredag den 5. juli kl Jette Haslund Birch, orgel 6 Fredag den 12. juli kl Morten Ladehoff, orgel Onsdag den 17. juli kl Jonathan Dimmock, San Francisco, orgel Fredag den 19. juli kl Asger Pedersen, orgel Onsdag den 24. juli kl Henriette Jensen, saxofon Tina Christiansen, orgel Fredag den 26. juli kl Ejner Nielsen, orgel Onsdag den 31. juli kl Brian Friisholm, cello. solosuiter af J. S. Bach

7 Aktiviteter / Organisationer Fredag den 2. august kl Kursus-kor fra Nørgaards Højskole Franz Liszt:»Missa Choralis«Adam Faber, dir. Onsdag den 7. august kl Philip Schmidt-Madsen, orgel Velkommen i Dom-Caféen Dom-Caféen i Sognegården er igen åben for besøgende både for byens borgere og de mange turister i Domkirken. Alle kan nyde en kop kaffe eller spise en let frokostret, læse avis, hygge sig og nyde de smukke omgivelser. Dom-Caféen drives af frivillige medarbejdere, priserne er rimelige og overskuddet går til kirkeligt socialt arbejde i Viborg. Åbningstiden er fra kl til kl på hverdage og fra kl til kl lørdage og søndage. Middagsandagter i Domkirkens krypt hver onsdag kl. 12 En stille tid midt i en travl og larmende verden. Her vil være sang, bøn, læsning og mest af alt stilhed. Natkirke den 7/6, 28/6 og 6/9 Domkirkens krypt fra den første fredag hver måned. Natkirken holder lukket i juli og august Grundtvigsk forening Kontaktperson: Asger Loldrup Amtmandshøjen 5, 8800 Viborg. Tlf Kirkeligt centrum Formand: Søren Chr. Lund, Dybbølsgade 14, 1721 København V. Tlf Danmission i Viborg Kontaktperson: Jette Skårup Kristensen, Vinkelvej 1A, 8800 Viborg. Tlf Sudanmission i Viborg Kontaktperson: Hanne Bonderup, Pilevej 4, 8800 Viborg. Tlf Hans Tausens Hus Indre Mission Boyesgade 7a, 8800 Viborg. Kontaktperson: Indremissionær Preben Sørensen, tlf Vikra Viborg kirkeradio sender alle søn- og helligdage kl på radio Viborg 93,8 Mhz Kontaktperson: Formand Jørgen Vindvad, tlf

8 Gudstjenester i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke juni Søndag den 2. (1. søndag efter trinitatis) Kl Marianne Koch - GRÅBRØDRE Kl Biskop Karsten Nissen og pilgrimspræst Anette Foged Schultz Søndag den 9. (2. søndag efter trinitatis) Kl Asbjørn Hyldgård - GRÅBRØDRE Søndag den 16. (3. søndag efter trinitatis) Kl Asbjørn Hyldgård - GRÅBRØDRE Kl Marianne Koch Søndag den 23. (4. søndag efter trinitatis) Kl Thomas Frank GRÅBRØDRE Kl Leif Holmstrøm Søndag den 30. (5. søndag efter trinitatis) Kl Leif Holmstrøm - GRÅBRØDRE juli Søndag den 7. (6. søndag efter trinitatis) Søndag den 14. (7. søndag efter trinitatis) Kl Leif Holmstrøm Søndag den 21. (8. søndag efter trinitatis) Kl Marianne Koch Søndag den 28. (9. søndag efter trinitatis) Kl Asbjørn Hyldgård august Søndag den 4. (10. søndag efter trinitatis) Kl Asbjørn Hyldgård GRÅBRØDRE Kl Marianne Koch Søndag den 11. (11. søndag efter trinitatis) Kl Leif Holmstrøm GRÅBRØDRE Søndag den 18. (12. søndag efter trinitatis) Kl Thomas Frank - GRÅBRØDRE Kl Leif Holmstrøm Søndag den 25. (13. søndag efter trinitatis) Kl Marianne Koch GRÅBRØDRE september Søndag den 1. (14. søndag efter trinitatis) Kl Marianne Koch - GRÅBRØDRE Kl Asbjørn Hyldgård Den sidste søndag i måneden anvendes der alkoholfri vin til nadver

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Kirke under forandring

Kirke under forandring nr. 8 juni - juli - august 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev Stor pinsegudstjeneste, sommerfest og konfirmandindskrivning side 03 Et valg for fremtidens kirke side 07 Kirke under forandring TEMA sider 04,

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 4 9-10 2013 Sygehuspræst fortæller: s. 3 Det nye alterbord og kortæppe: s. 4-5 Studiekreds om Søren Kierkegaard: s. 6 Tangentspilleren Film- og debataften: s. 10

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup

Vojens Jegerup Maugstrup Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 2. MAJ JUNI JULI 2010 Indhold Klummen af Jens Lundsgaard Side 2 Møder Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Lørdagsdåb Side 6 Grundlovsmøde Side 7 Indbydelse Side

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet

Læs mere