HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007"

Transkript

1 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Dagsorden: Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Budget 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af diæter 8. Valg ifølge vedtægternes 6 9. Eventuelt 10. Afslutning Formand Amy Lauridsen, have 150 bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En særlig velkomst til nye medlemmer, der er kommet til i det forløbne år. Herefter mindes Yvonne Lilholt, have 73 og Mogens Pedersen, have 83, der er afgået ved døden siden den sidste generalforsamling. 1.Valg af dirigent. På bestyrelsens vegne foreslog formanden Hans Frederiksen som dirigent. Der var ikke andre forslag og Hans Frederiksen blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og læste herefter dagsordenen op. Dirigenter meddelte herefter, at der var 102 haver repræsenterede, hvilket gav 204 stemmer. Gunnar, have 72, Kurt, have 149 og Jytte, have 46 blev valgt til stemmetællere. 2.Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt. 3.Formandens beretning. Se vedlagte bilag 1. Dirigenten satte herefter formandens beretning til godkendelse. Der var ingen fra forsamlingen, der ønskede ordet og formandens beretning blev herefter Enstemmigt godtaget. 4.Regnskab. Kasserer Irene Skaarup, have 118 oplyste, at regnskabet var gennemgået af revisorerne. Bent Zederkrantz, have 131 havde spørgsmål omkring hjemmesiden. Fillip, have 1 svarede, at det var en udgift til et originalt program, og at hjemmesiden realistisk ville blive færdig hen over sommeren. Mercy, have 141, ville gerne have uddybet hjemmesiden mere. Gunnar, have 72, spurgte om navnesedlerne som blev delt ud sammen med stemmesedlerne, blev lagt ud på hjemmesiden. Formanden oplyste, at der ikke bliver lagt følsomme oplysninger ud på hjemmesiden. Mercy, have 141, spurgte om vi havde brug for en hjemmeside.

2 Dirigenten understregede, at vi var i gang med gennemgang og godkendelse af regnskabet - ikke en debat om hjemmeside! Derefter blev regnskabet godkendt. 5. Budget. Der var ingen kommentarer til det uddelte budget. Se vedlagte bilag 2. Budgettet blev herefter godkendt. 6. Indkomne forslag. Forslag 1. Fra bestyrelsen forelå forslag om ny bygning indeholdende toilet, kontor, bibliotek og opbevaring. Forslaget var udsendt med indkaldelsen. Kim, fra bestyrelsen orienterede om projektet. Detailplanplanlægningen er ikke på plads endnu, men starter efter generalforsamlingen. Mercy, have 141, synes det var en god ide med en ny toiletbygning, men hvad med de problemer der er med rengøringen. Birgitte, have 28, god ide med den nye toiletbygning, men ville gerne have bad. Kim, fra bestyrelsen, sagde at hvis der skal være bad og vaskeri, kræver det kloakering, og det koster mange penge. Vi er underlagt byggereglerne, så det skal godkendes. Per, have 119, mener ikke vi kan være toiletterne bekendt, når vi har et flot foreningshus. Birgitte, have 28, man kunne tænke alternativt og genbruge vandet. Birgit, have 130, når der kommer lejestigninger i 2017, er der da mulighed for kloakering. Kim fra bestyrelsen oplyste, at der ikke er et kloaksystem på Kongelundsvej, så man skulle på Tårnbys kommunes kloaksystem på Oliefabriksvej, og at det ville blive dyrt. Formanden henviste til sin beretning, hvor det blev nævnt, at de omtalte bygninger ikke er tidssvarende. Anbefalede at der bliver mulighed for det foreslåede byggeri. Gik derefter over til skriftlig afstemning. For 104 Imod 83 Forslaget blev vedtaget. Forslag 2. Fra, Have 26 forelå forslag om bade- & vaskefaciliteter i forbindelse med det nye byggeri. Forslaget var sendt ud sammen med indkaldelsen. Have 26, var ikke til stede. Birgit, have 130, kommer der en orientering om indretning af huset. Bülow, have 162, vil forslå genbrug af vand i forbindelse med bad Mercy, have 141, giver Bülow ret med hensyn til genbrug af vand. Birgitte, have 28, findes der en eller anden form for løsning på bad. Kim, fra bestyrelsen, selvfølgelig er vi lydhør for de forskellige forslag angående bad, men det kan eventuelt føre til en ekstraordinærgeneralforsamling. Mercy, have 141, det er bevist, at man flere steder i Københavns kommune kan genbruge vandet. Forslaget blev sat til afstemning.

3 For 5 Imod resten Forslaget blev nedstemt. Forslag 3. Fra have 164 forelå forslag om bade- & vaskefaciliteter i forbindelse med det nye byggeri. Forslaget var sendt ud sammen med indkaldelsen. Have 164 var ikke til stede. Forslaget blev forkastet, da det allerede var debatteret og nedstemt. Forslag 4. Fra have 164 forelå forslag om, at der opsættes spejle i haveforeningens 4 hjørner af hensyn til sikkerheden. Forslaget var udsendt med indkaldelse. Have 164 var ikke til stede. Kim fra bestyrelsen oplyste, at der var indhentet tilbud på spejlene, de koster 864 kr. + moms pr. stk. Forslaget blev sat til afstemning. For Mange Imod 2 Forslaget blev vedtaget. Forslag 5. Fra have 164 forelå forslag om, at gangarealer m.m først skal rengøres efter 1. maj. Forslaget var udsendt med indkaldelse. Have 164 var ikke til stede. Mercy have 141 var utilfreds med, at havevandring var i midten af april, da der var mange der ikke var flyttet ud endnu. Per have 119 giver Mercy ret. Christel, have 3, alle ved da, at havesæsonen starter 1. april. Birgitte have 28 synes det er provokerende, at få breve i løbet af sommeren vedrørende pasning af haven. Der skulle da gerne være plads til hygge. Fillip have 1 understregede, at 1. april kan vi flytte i haven, så derfor skal vores have også være i orden, men hvorfor gælder det ikke fællesarealerne? Birgit have 130 mindes ikke, at man skulle have haven i orden før 1. maj. Christel have 3 sagde at naturligvis skal vi selv bestemme hvordan haven skal se ud, men ikke når græsplænen bliver udvidet til midt ud på vejen. Mercy have 141 ville gerne vide, hvor ens have går til. Formanden henviste til, at mange medlemmer sidste år klagede over, at vores haveforening ikke blev holdt så pæn, så derfor havde bestyrelse en havevandring i midten af april. Sekretæren er i gang med at revidere sedlen, som ikke er revideret i mange år, således at ordlyden bliver bedre. Nævnte også, at det var skrevet om det i forårsbrevet. Christel have 3 der står i vores vedtægter, at vi skal holde stykket ud til midten af vejen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der er tale om en vedtægtsændring. Derfor skal ¾ af fremmødte stemme ja for at forslaget vedtages. Afstemningen foregik skriftligt.

4 Ja 96 Nej 86 Blanke 6 Stemte ikke 16 Forslaget blev forkastet. 7. Fastsættelse af diæter. Bestyrelsen ønskede at hæve diæterne til bestyrelsesmøderne fra 300 kr. til 400 kr. og kørepenge fra 825 kr. til 1000 kr. ½ årligt til formand og kasserer. Forslaget blev sat til afstemning. For Mange Imod 1 Forslaget blev vedtaget. 8. Valg ifølge vedtægternes 6. a) Irene Skaarup ønskede ikke genvalg, da hun i løbet af sommeren sælger sit hus. Formanden takkede Irene for de 3 år hun havde været kasserer. Understregede at det havde været en svær tid, idet regnskabet var blevet omlagt. Formanden anbefalede på bestyrelsens vegne Charlotte Knoblauch, have 111, som kasserer. Der var ingen andre kandidater. Charlotte Knoblauch, blev valgt for 2 år. Formanden bad om ordet inden valgene til bestyrelsesmedlemmer og takkede Poul-Erik Knoblauch, have 27, der ikke ønskede genvalg, for hans indsats i bestyrelsen igennem 6 år. Herefter gik man over til valg af bestyrelsesmedlemmer. Formanden orienterede om den nye valgprocedure, ifgl. Forretningsordenen og anbefalede, at generalforsamlingen stemte på Anne og Heino, som begge var villige til genvalg. Da der skulle vælge et nyt bestyrelsesmedlem samt en suppleant, kunne man skrive 4 navne på stemmesedlen. b) Poul-Erik Knoblauch, have 27, ønskede ikke at genopstille. c) Anne Mortensen, have 94, villig til genvalg. d) Heino Jensen, have 60, villig til genvalg. Christel Weiss, have 3, Max Pedersen, have 120, Bente Eversen, have 29, ønskede at stille op til bestyrelsen. Efter optælling af stemmerne, blev følgende valgt: b) Anne Mortensen, genvalgt for 2 år, med 164 stemmer c) Heino Jensen, genvalgt for 1 år, med 160 stemmer d) Christel Weiss, valgt for 2 år, med 150 stemmer e) Bente Eversen, valgt til 2. suppleant for 2 år, med 105 stemmer Max Pedersen, fik 62 stemmer. Ikke valgt.

5 e) Valg af revisor, for 2 år. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Liselotte Larsen, Have 32. Liselotte Larsen blev enstemmigt valgt for 2 år. f) Valg af revisorsuppleant, for 1 år. f) Bente Eversen, have 29, ønskede at stille op, som revisorsuppleant. Bente Eversen blev, enstemmigt valgt for 1 år. Formanden takkede Vermund Christiansen for det store arbejde, som revisor, gennem 10 år. Gunnar Larsen, Have 72, takkede Vermund for et godt samarbejde gennem årene. 9. Eventuelt. Kirsten have 71 spurgte om asfalt arbejdet på vejene var afsluttet, da der var store revner i asfalten på C-gangen. Kim orienterede om at Cola s havde kikket på revnerne, men at der var taget forbehold i tilbudet, da vi ikke ville betale for at få gravet ned i frostfrit område. Jytte have 46 orienterede om stavgang, som starter tirsdag d. 8. maj kl.:10:00 ved lågen ved Kongelundsvej. Der ligger en mappe i foreningshuset med deres ture. Ditte have 64 det var forvirrende med den nye måde at stemme på, det var lettere at stemme ja eller nej. Birgitte have 28 biblioteket åbner torsdag d. 3. maj kl.: 18:00, der er kommet mange flotte bøger. Blandt andet har Arne Glud, skrevet en bog, som kan lånes på biblioteket. Formanden slog et slag for flaghejsning d.1. maj. Der ville være mulighed for at købe pølser. Haveforeningen fejre 65 år s fødselsdag d. 20. april Klubberne er blevet spurgt om de ville være med i samarbejdet omkring festen. Der er afsat kr. for hver kalender år, så der er kr. til rådighed. Fillip have 1 roste Søren Vægt for, at han havde fået mikrofonen til at virke ordentlig i år. Samtidig fortalte Fillip, at det var ham der var udtrådt af bestyrelsen, på grund af, at han ikke gik ind for formandens lederstil. Gunnar have 72 spurgte, hvorfor vi ikke hejser flag fra 1. april, som de andre haveforeninger. Formanden oplyste at netop samme dag havde hun og Anne diskuteret sagen, og at vi ville tage det op i bestyrelsen. Birgitte have 28 var forvirret over Fillips udtrædelse af bestyrelsen. Bente have 29 udtrykte, at sådan var det bare nogle gange. 10. Afslutning. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden takkede herefter dirigenten for at have ført os godt gennem generalforsamlingen Amy Lauridsen Anne Mortensen Hans Frederiksen Formand Sekretær Dirigent

6 Beretning ved Søndervangs generalforsamling den Bilag 1. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder samt et ekstraordinært. På første møde konstituerede vi os og fordelte de mangeartede arbejdsopgaver, der er i forbindelse med haveforeningens virke. I oktober måned udtrådte Fillip Laursen, have 1 af bestyrelsen og 1. suppleant Heino Jensen, have 60 indtrådte. Der har siden sidste generalforsamling været 9 overdragelser af haver: 2 haver er overdraget til forældre, 2 haver er gået til byttelisten og de sidste 5 gået til ventelisten. En af haverne er opsagt på grund af misligholdelse. Der har netop været gentegning for ventelisten og næste alle har fortsat ønsket at blive stående og har indbetalt gebyr. Der står pt. 56 på ventelisten, som derfor fortsat er lukket. Der står en enkelt på byttelisten. Som tidligere har bestyrelsen i det forgangne år haft et løbende samarbejde med klubberne omkring praktiske som økonomiske forhold i forbindelse med driften af foreningshuset. Dette har netop resulteret i, at der er lagt sten i forlængelse af pergolaen, hvilket ser godt ud og er med til, at vores festplads fremstår som et fint mødested. Det er planen, at der også skal indkøbes borde og bænke til dette område. Som det kan ses af klubbernes regnskaber, kommer der til stadighed en del penge ind i forbindelse med de aktiviteter, der foregår, hvilket løbende giver mulighed for flere forbedringer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige klubberne tak for det store arbejde og de mange timer, der bruges i forbindelse med dette arbejde. Der har været sat fokus på vores legeplads og bestyrelsen har haft kontakt til Teknologisk Institut, Legepladskontrollen, som efterfølgende har foretaget inspektion af legepladsen med henblik på en godkendelse. Dette udmøntede i en rapport med beskrivelse af de problemer, der fandtes samt hvilket krav, der var standard. Dette har blandt andet medført, at det gamle gyngestativ er blevet udskiftet med et nyt. Herudover er der forskellige småting, der skal ændres - noget er udført, og resten bliver løbende udført. Rapporten findes på foreningens kontor og kan lånes i kontortiden. Marketenderens forpagtningskontrakt udløb i Der er derfor forhandlet en ny gældende fra 1/ og 5 år frem. Forpagtningsafgiften, som er aftalt til kr. årligt, er pristalsreguleret. Det skal også nævnes, at der er indgået aftale med Københavns Politi, Hundepatruljen om, at de kan træne spor på foreningens område i aften og nattetimer. Dette vil foregå i vinterhalvåret. Jeg håber, denne aftale kan have præventiv virkning i forbindelse med indbrud i haverne. Der har i vinterens løb været nogle indbrud som, hovedsageligt har båret præg af drengestreger. Bestyrelsen er jævnligt i kontakt med vores kollektive forsikring hos Codan. Jeg skal nævne, at der til stadighed er mulighed for at ændre i sin nuværende aftale. Dette gøres ved henvendelse til bestyrelsen. Jeg kan kun opfordre de få haver, som ikke har kasko i forbindelse med deres forsikring til at tegne dette. I modsat fald får man nemlig ikke dækning for blandt andet stormskader, og denne form for skader vil jo ikke blive mindre i de kommende år med de miljøændringer, der er på vej. Bestyrelsen har i vinterens løb haft kontakt til R98 med henblik på vores renovationsaftale i indeværende sæson. Vi fik som vanlig oplyst, at renovation ville fortsætte som tidligere, nemlig onsdag

7 og torsdag. Det skal nævnes, at styring af renovation er overgået til Miljøkontrollens affaldsservice i forbindelse med kommuneomlægningen pr. 1/1-07. Ca. 1. april var der så nogle af os, der på haveadressen fik brev fra Miljøkontrollen om, at afhentning af renovation ville blive ændret til tirsdage på grund af ændring af kørselsruterne. I efteråret afholdt Kolonihaveforbundet, Kreds 1 præmiefest for de haveejere, der var udtaget til præmie af konsulenten. Udtaget til præmier var Jytte og Thorkild Larsen, have 46 med 35 point, Amy og Knud Lauridsen, have 150 med 35 point, Gitte Nielsen, have 137 med 34 point, og Ossie Blomst, have 102 med 33 point. Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: Lillian Wulff, have 88, Anne-Lise De Renouard, have 103, Ingelise Christensen, have 126, og Sonja Nielsen, have 165 alle med 32 point. Vi ønsker alle tillykke. Jeg håber, I alle har haft mulighed for at nyde vore dejlige haver i løbet af april måned. Det er næsten den skønneste måned med alle de forårstegn, som pibler op af jorden og så alle de blomstrende træer, hvilket er en god start på havesæsonen. Sidste sæson var der mange, som gav udtryk for, at haveforeningen havde flere misligholdte haver. Derfor besluttede bestyrelsen at gå en haverunde den 16. april. Der var rigtig mange pæne haver, men der var også en del, der ikke havde fået renset udenfor have- samt gangstykket, hvilket har givet anledning til en bemærkning om at få dette gjort til sidst på måneden, således at der kunne se pænt ud overalt til 1. maj. Der er i forårsbrevet også gjort opmærksomt på, at man fra 1. april skal huske at rengøre haverne og vejstykket uden for egen have. Bestyrelsen har efterfølgende haft en drøftelse af emnet og er blevet enige om, at man godt kan vente med en opstrammer til efter 1. maj, men dette kan også være op til medlemmerne, idet der er indkommet et forslag om dette, som der skal stemmes om. Med hensyn til aktiviteter kan jeg kun sige, at det igen har været et år med rigtig mange gode og forskelligartede arrangementer. Arrangementer, som mange har valgt at deltage i og været med til at sætte deres præg på. Jeg vil også nævne, at det har været en fornøjelse at opleve, at så mange medlemmer engagerer sig og deltager aktivet i afvikling af foreningens arrangementer. En stor tak til alle. Jeg vil minde om vores lille bibliotek med de mange bøger for både børn og voksne. I kommende sæson vil der være åbent torsdag aften mellem kl i stedet for søndag. Der er i øjeblikket 3 personer, som deler vagten, hvilket er lige lidt nok, så hvis der er nogen, som har lyst til dette job som pligtarbejde, kan man henvende sig på biblioteket i åbningstiden Pligtarbejde er også en side af Søndervang. Her er der mulighed for socialt samvær samtidig med, at nødvendige arbejdsopgaver udføres af medlemmerne, hvilket igen er med til at holde foreningens fællesudgifter nede. Hvert medlem bliver ca. 2 gange i sæsonen indkaldt til 3 timers arbejde samtidig med, at flere medlemmer har faste opgaver, der løses løbende. Det er for eksempel flaghejsning, plantning af blomster på festpladsen, pasning af disse, forskellige reparationsopgaver, hovedrengøring af foreningshus, vandluk og vandåbning, grønt affald, storskrald, foreningshusets aktiviteter, udsendelse og omdeling af breve, ja sådan kunne jeg fortsætte. Der er mange opgaver, der skal klares. Det er mit håb, at mange fortsat vil være med til at tage ansvar for de mange arbejdsopgaver, vi har i foreningen. Går nogle af jer og har lidt energi til overs så meld jer til bestyrelsen, der er nok at tage fat på. Det er vigtigt, at alle tager ansvar og deltager aktivt det giver god energi samt god stemning! Som tidligere vintre har vi haft en jagthold gående for at holde bestanden af skader m.m. nede. De har nedlagt 7 ringduer, 1 råge, 3 krager og 4 skader.

8 En vigtig ting i det forløbne år har været afholdelse af Kolonihaveforbundets kongres i Sønderborg som jeg havde fornøjelse af at deltage i. Her blev nuværende forbundsformand Ivan Larsen genvalgt for sidste gang, idet han netop er fyldt 70 år. Vedtægterne siger nemlig, at man ikke kan vælges, efter at man er fyldt 70 år. Kongressen bar præg af den positivitet, der i øjeblikket omgiver kolonihavesagen. Dette er selvfølgelig blevet forstærket af kolonihaveloven, som har givet meget ro i de enkelte foreninger, fordi man ved, hvad man har. Det blev dog understreget, at vi alle skal holde os til det regelsæt, som er aftalt, idet vi ellers kan komme i mediernes søgelys. Der er desværre kommet nogle grelle sager frem i forbindelse med salg og overdragelse af kolonihaver. Det er kedeligt, når kolonister forsøger at udnytte situationen til egen økonomisk fordel. Dette er en skadelig og farlig udvikling for hele kolonihavesagen og de principper, vi står for. Den store goodwill, kolonihaver har i både stat og kommune, vil lide ubodelig skade, hvis det ender med, at det bliver markedspriser, man må handle sin kolonihave til. I så fald skal man også være klar over, at det på længere sigt vil ændre de lejepriser, vi i dag betaler til udlejer. Det blev udtrykt, at den største trussel mod kolonihavebevægelsen i dag er kolonisterne selv. Det er vigtigt, at vi tager vores ansvar alvorligt, således at vi ikke saver den gren over, vi selv sidder på. I forbindelse med kongressen er der foretaget en medlemsundersøgelse som et led i at fortsætte det arbejde, der er afstukket, med altid at være på forkant med hvad, der sker i vort samfund og lytte til, hvad der rører sig blandt vore medlemmer. På kongressen havde vi også et positivt møde med fødevareminister Hans Chr. Schmidt, som klart gav udtryk for, at han arbejdede for oprettelsen af flere kolonihaver. Han understreger, at et varigt kolonihaveområde ikke må nedlægges, med mindre væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til andre formål. En lejekontrakt kan opsiges, såfremt vilkårene for lejemålet ikke overholdes. Hans Chr. Schmidt nævnte det tætte samarbejde, der har været mellem ministeriet og Kolonihaveforbundet - ikke kun med henblik på at fremskaffe jord til nye kolonihaver, men også for at bevare det sociale sigte, der altid har været en del af formålet med Fødevareministeriets medvirken ved oprettelsen af nye kolonihaveområder. Hans Chr. Schmidt var derfor særdeles tilfreds med Landsrettens afgørelse om, at Kolonihaveforbundets vurderingsregler skal håndhæves, og at priserne på kolonihaver kan holdes på et passende niveau. Vi havde også fornøjelse af at møde Svend Auken, som er udnævnt til æresmedlem af Kolonihaveforbundet i forbindelse med hans arbejde for kolonihaveloven i hans tid som miljøminister. Svend Auken talte om det vigtige i, at penge ikke skal bestemme alt i tilværelsen, og at det er flot, at Kolonihaveforbundet har ført de sager om salg og vundet. Han nævnte, at det er vigtigt, at man går imod markedstænkningen. Det er vigtigt at tænke i mennesker og fællesskaber. Svend Auken oplyste, at da man forhandlede kolonihaveloven, fik alle kommuner at vide, at det var vigtigt at overveje deres planlægning og om muligt være forpligtiget til at udlægge nye arealer til kolonihaver, og at man i kommuneplanerne nøje skulle redegøre for sine overvejelser. Det gælder om at tænke i fremtiden og tænke på de åndehuller, menneskene har brug for for at kunne leve i en moderne by. Der er ikke nogen bedre livsform, end hvis man har byen og have på samme tid. Referat fra Kongressen vil blive sat i tidsskriftholderen her i foreningshuset. Lidt om fremtiden og visioner. I onsdags var Erik og jeg til repræsentantskabsmøde i Kreds 1. Her blev der valgt ny formand for kredsen, Knud Sebens, som også er formand for HF Sønderbro. Ved mødet blev det oplyst, at man havde haft forhandlinger med Københavns Kommune ved overborgmester Ritt Bjerregård i forbindelse med den lejekontrakt, vi har med kommunen. Kredsen vil forsøge at forhandle sig frem til en justering af det prisloft, der for indeværende år hedder kr ,48, idet der i dag ikke kan bygges et nyt hus for denne pris. Man mener ikke, det er rimeligt, at der skal tabes så mange penge på et selv rimeligt nybyggeri. Det er selvfølgelig stadig med Kolonihaveforbundets vurdering i hånden, der forhandles. Ved samme lejlighed forhandles der om at sætte byggekvoten op til 15% mod de nuværende 10%. Som led i at modernisterne kolonihavebevægelsen er det vigtigt, at der også kommer unge

9 børnefamilier ind i kolonihaverne, og med større byggekvote er der også bedre plads til dem. Der forhandles også om en eventuel udvidelse af beboelsesperioden til 1/11. Ritt Bjerregård har været venligt stemt overfor de nævnte ændringer, men hvis man giver noget, må det også koste noget! Til dette har Kreds 1 klart meldt ud, at der ikke kan være tale om lejeforhøjelse før 2017, når nuværende kontrakt udløber vel vidende, at der på dette tidspunkt vil komme en kraftig justering af lejen. Ritt Bjerregård har accepteret dette og lovet at gå videre til Borgerrepræsentationen med kredsens oplæg. Meget spændende! Det blev også nævnt, at den medlemsundersøgelse, som blev sat i gang i forbindelse med kongressen, klart viser en skævhed i aldersfordelingen af medlemmer i Kolonihaveforbundet. Vi bliver nødt til at få de yngre med i arbejdet. Forbundet arbejder på at få dette budskab ud, og i den forbindelse har man engageret et firma til at hjælpe med markedsføringen. Det blev også nævnt, at der er startet en ny forening op, som kalder sig Kolonihavernes fællesrepræsentation. Foreningen er hovedsagelig for akademikere, og her er det ikke det sociale, man går efter, men mere penge, idet man klart går efter, at kolonihaver sælges til markedsprisen. Landsretsdommene i forbindelse med salg til overpriser blev også omtalt, og det blev oplyst, at ankesagen bliver behandlet i Højesteret den 3/ Det er vigtigt, at Kolonihaveforbundet vinder sagen! Jeg vil også nævne forslaget om nyt byggeri med toiletbygning, kontor, bibliotek og opbevaring som erstatning for de nuværende nedslidte bygninger. Planerne kom allerede på tale for over 10 år siden da foreningshuset blev bygget. Selvom mange familier i dag har eget toilet i deres have, vil det være en væsentlig forbedring for foreningen at få nye toiletter, idet der er mange arrangementer samt udlejninger af foreningshuset. De øvrige bygninger er også meget nedslidte og er langt fra tidssvarende. Jeg håber derfor, vi kan blive enige om denne forbedring for foreningen. På tirsdag den 1. maj vil vi hejse Søndervangs flag kl samtidig med, at der er det sædvanlige traktement med te, kaffe og en lille èn til halsen. Der vil være sodavand til børnene. Inden jeg slutter vil jeg også benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for alle de gode arbejdstimer. Dem har der været mange af, men i fællesskab har vi fået meget fra hånden og medvirket til, at Søndervang fungerer godt både administrativt og praktisk. Også tak for gode, hyggelige og sjove timer, som vi har haft i forbindelse med foreningsarbejdet. Og så er vi igen i gang med en ny sæson. Lad os sammen glæde os over de herlige måneder, der venter os i vore haver efter en lang kold vinter. Jeg håber, at vi også fremover kan løse de mange arbejdsopgaver i fællesskab, der fortsat vil være. Amy Lauridsen Formand

10 Bilag 2 Budget Indtægter Medlemsindtægter Indbetalinger til lån Medlemsarrangementer renter Diverse indtægter Indtægter ialt Udgifter Kontingenter Vedligehold Fornyelser El og forsikringer Skatter og afgifter Afdrag og lån Foreningsudgifter Foreningshus Medlemsarrangementer Administration Jubilæumsfond Balance Udgifter i alt

11 Forslag til generalforsamling i H/F Søndervang Kongelundsvej 211 den 29. april Forslag 1. Ny toiletbygning. Forslag sendt ud med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag 2. Her i forbindelsen med det store byggeri som bestyrelsen har fremlagt, vil vi gerne komme med et tillægs forslag. Der går ud på at der også bliver lavet badefaciliteter således at vi der ikke har hus med blandt andet, vaskemaskine opvaskemaskine & badeværelse, således også vi kan få bade muligheder. Så derfor vil vi gerne foreslå at der bliver lavet mindst 2 badeværelser i den forbindelse nu da der alligevel skal bygges nyt, og det jo derfor ikke kan blive væsentlig dyrere. Fra Kim Nielsen og Peter Lind Have 26. Forslag 3. Forslag til at der kommer bad (evt.2 stk s) i den nye bygning. Og mulighed for at vaske tøj En vaskemaskine og en tørretumle. Da det ikke er alle der har bad og vaskemaskine i deres have. Fra Susanne Bach Have 164. Forslag 4. Forslår at der opsættes spejle op i haveforeningens 4 hjørner, så man kan se rundt om hjørnerne. Til glæde for gående, cyklister, børn, biler og dermed forebygge ulykker. Fra Susanne Bach Have 164. Forslag 5. Forslag til at bestyrelsen vælger en senere dato for ekspedition. Evt. omkring den officielle åbningsdag d.1. maj. Herved kunne man bevare den gode stemning i vores haveforening. Og give dem af os, som ikke er flyttet herud endnu, og som arbejder 37 timer om ugen, en chance for at holde/gøre det pænt udenfor vores haver. Fra Susanne Bach Have 164.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Sommeren 2014 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer, Så er vi allerede i gang med den tredje måned af sæson 2014 og vi har haft et dejligt forår,

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Forår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Forår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer februar 2008 1. april starter havesæsonen, hvilket der snart kun er en måned til. Derfor er det også tid til at udsende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Formanden bød velkommen til Kirkevangens 82enstyvende ordinære generalforsamling, som blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2009. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Forår 2009. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Forår 2009 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Februar 2009 Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet?

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet? Referat af generalforsamling på Kerteminde Skole d. 20. marts 2007 Velkomst v. Formand Jørgen Andersen 1) Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Jacobsen. Mogens blev valgt. Nr. 61 Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Brøndby Haveby Afdeling 3 Ordinær Generalforsamling

Brøndby Haveby Afdeling 3 Ordinær Generalforsamling Punkt Tekst Dato 14. april 2014 Sted Tilstede Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby 49 haver inkl. bestyrelsen Referent Flemming Jakobsen have 227 Dagsorden 1. Velkomst af formand Jens Ditmar

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 5.3.2015 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 21 husstande repræsenteret ved 25 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt)

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Generalforsamling GF Digterparken 2013 Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Peter Churchill

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen.

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen. REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014 Fremmødte: se deltagerliste Stemmeberettigede: på deltagerlisten på nær administrationen. Velkomst Erik Nicolajsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Holstebro, den 19. april 2009. Referat fra ordinær generalforsamling den 16. april 2009

Holstebro, den 19. april 2009. Referat fra ordinær generalforsamling den 16. april 2009 Andelsboligforeningen Kongelyset I Formand Knud Jensen Kongelyset 8 7500 Holstebro Tlf. 9862 4922 Mobil 2024 4922 E-mail: info@kongelyset.com Referat fra ordinær generalforsamling den 16. april 2009 Holstebro,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Kongstedparken, Slagelse

Generalforsamling i Grundejerforeningen Kongstedparken, Slagelse Torsdag d. 6. marts 2014 Generalforsamling i Grundejerforeningen Kongstedparken, Slagelse Afholdt i Super Bowl & Golf Center Bredegade 50-56,, 6. marts 2014. 15 ejendomme var repræsenteret på generalforsamlingen

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet:

Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet: Haveforeningen Ishøj Søndergårds forslag kolonihaveforbundets kongres 2006 Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet: 1. Havebladet skal også være et debatblad. Havebladet tilhører

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990 1990 Sødring d. 14 april 1990 Møde hos Sv. Erik. Angående salg af grund skal vedtægter afleveres til den nye ejer, det kan ikke passe bestyrelsen skal lave nye vedtægter ved salg. Ang. vejføring til grund

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015.

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. Stenløse d. 21-09-2015 Afd. 3 Halkær Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. 1. Velkomst og valg af dirigent Til stede: 9 boliger, 18 stemmeberettiget, samt Driftschef Bo Mølgaard Steffen Bargholz

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i HF Mosevang

Generalforsamling i HF Mosevang Generalforsamling i HF Mosevang Onsdag d. 2 marts 2016 kl. 19.00 Folkebiblioteket i Viby - Skanderborgvej 170 Referat jf. dagsordenen: 1. Velkomst Valg af dirigent, Jesper Torp, have nr. 25 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og 3 stemmetæller. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDET NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN

KOLONIHAVEFORBUNDET NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN SU møde Dato: 23. September. 2015 Tidspunkt: kl. 19.00 Arrangør: HF/Virumgård Sted: HF/Bredely - Fælleshus Mødedeltagere: Haveforeninger: HF/Stadion, HF/Bredely, HF/Ermelund HF/Lundtoftehaverne, HF/Lyngen

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Efterår 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer August 2007 Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang.

Læs mere

Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav herefter ordet til formanden.

Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav herefter ordet til formanden. 1 Generalforsamling i VMK torsdag, den 14. april 2011 120 medlemmer mødte op til VMK s årlige generalforsamling. På forhånd var medlemmerne orienteret om, at det var en meget vigtig aften, idet medlemmerne

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere