Kommenteret litteraturliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret litteraturliste"

Transkript

1 Kommenteret litteraturliste Medborgerskab Simon Laumann Jørgensen Tak til Ove Korsgaard, Benjamin Laier, Bo Uggerholt Lauritzen og Thomas Aastrup Rømer

2 2 Kommenteret litteraturliste, SLJ 1. International politisk teori om citizenship (centrale publikationer) 3 2. Dansk forskning i medborgerskab Dansk sociologisk forskning i medborgerskab (publikationer) Dansk uddannelsesforskning i medborgerskab (publikationer) Anden dansk forskning i medborgerskab Danske forskere der fokuserer på medborgerskab i Danmark Danske kandidatspecialer (forfatter og titel) med medborgerskab i titlen International debat om citizenship education Centrale artikler og bøger Links til rapporter og information om internationale diskussioner om medborgerskabsundervisning Undervisningsmateriale til citizenship education - værktøjer på nettet England EU-links Nordiske links Tyskland Undervisningsmateriale til medborgerskabsundervisning Publiceret materiale a. Læreruddannelsen b. Grundskolen c. Hhx & htx Netværker, udviklingsprojekter og kurser Fælleseuropæisk netværk Danske centre og netværker Pilotprojekter Kurser og videreuddannelse i medborgerskab 45

3 3 Kommenteret litteraturliste, SLJ 1. International politisk teori om citizenship (centrale publikationer) Andrews, Geoff (1991): Citizenship. Lawrance & Wishart. En række fagfolk diskuterer synes på medborgerskab som en politisk kamp om at definere, hvilket fællesskaber medborgerskab refererer til. Medborgerskab benyttes i politiske kampe til at trække grænser til modstandere. Ifølge Andrews må medborgerskab inkludere legitime modstanderroller. Modstandere skal ikke overvindes, men sikre og styrke et vigtigt konflikt element i demokratiet. Da fællesskaber opstår ved skillelinjer mellem insidere og outsidere er det en pædagogisk opgave at synliggøre hvordan skillelinjer er opstået. Det giver mulighed for en mere demokratisk rekonstruktion. Sprog: Engelsk. Geoff Andrews er underviser på det åbne universitet i Walton. Med stor inspiration fra Antonio Gramcis forfatterskab har Andrews skrevet om politisk filosofi og de nye sociale bevægelser med særligt fokus britiske og italienske samfundspolitiske forhold. Følgende skribenter har bidraget til bogen: Geoff Andrews, Sarah Benton, Jon Bloomfield, Caroline Ellis, David Held, Paul Hirst, Stephen Howe, Michael Ignatieff, Martin Kettle, Geoff Mulgan, John Osmond, Bhikhu Parekh, Anne Phillips, Raymond Plant, Michael Rustin, Stephen Sedley, David Selbourne, Fred Steward, Simon Watney. Balakrishnan, Gopal (ed) (1996). Mapping the nation. Verso, London Balakrishnan udpeger tre centrale elementer i udviklingen af den europæiske udvikling af medborgerskab: (1) fælles fortid; (2) sprog- og kulturfællesskaber, der muliggør et højere niveau af kommunikation; (3) lighedsidealer. Skal et demokratisk medborgerskab løsnes fra sin nationale forankring må man, ifølge Balakrishnan, som minimum have indsigt i disse processer. Gopal Balakrishnan er professor i mentalitetshistorie ved University of California, Santa Cruz. Barbalet, J.M. 1988: Citizenship. Open University Press, Milton Keynes Barbalet laver en skarp analyse af T.H. Marshalls teori om medborgerskabets delvise opgør med klassesamfundet. Barbalet undersøger de loyalitetsforhold og identiteter som knytter sig til medborgerskabets rettigheder og pligter. Han undersøger tillige politiske fællesskabers afgrænsninger af politiske og kulturelle deltagelsesformer i lyset af immigration. Sprog: Engelsk Barbalet er professor på center for medborgerskab og offentlig forvaltning på University of Western Sydney Barber, Benjamin R. (1996): An American Civic Forum: Civil Society between market individualism and the political community, Social Philosophy and Policy, 13, side Et forsvar for, en analyse af og ideer til styrkelse af det civile samfund som det centrale medborgerskabsforum.

4 4 Kommenteret litteraturliste, SLJ Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Barber er professor i civilsamfundet ved University of Maryland, College Park School of Public Policy. Han er desuden formand for den internationale NGO CivWorld. Bellamy, Richard (2008): Citizenship A Very Short Introduction. Oxford University Press, 133 sider. Solid introduktion til medborgerskab. Fokus på det politiske begreb om medborgerskab under temaerne medlemskab, rettigheder, deltagelse, historie og medborgerskabsteori. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Professor Richard Bellamy er leder af europainstiuttet og professor i statskundskab, University College London, England. Benhabib, Seyla (2002) Chapter Six: Who are We? Dilemmas of Citizenship in Contemporary Europe fra The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, Princeton University Press, side Dilemmaer i europæiske forestillinger om medborgerskab i lyset af immigrationen fra ikke-europæiske lande. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Seyla Benhabib er professor i statskundskab og filosofi ved Yale University, USA. Benhabib, Seyla (2005): Borders, Boundaries, and Citizenship, PSOnline, side Migration i form af flygtninge sammen med de delvist lukkede grænser viser, at der er ustabilitet i forholdet mellem den moderne stats forestilling om selvstændighed og dens tilslutningen til universelle menneskerettigheder. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Bentley, Russel / Owen, David (2001): Ethical Loyalties, Civic Virtues and the Circumstances of Politics, Philosophical Explorations, 3, side Hvilken identitet kan samle medborgerne uden at de må give køb på private fx religiøse overbevisninger? Der skelnes mellem former for anerkendelse og medborgerskab som hhv. status og livsform. En løsning findes ved at introducere to forskellige dyder for hhv. majoritets- og minoritetsmedborgere. Politisk teori om medborgerskab (lydhørhed og udholdenhed). Sprog: engelsk. Russell Bentley, Senior Lecturer in Political Theory, Deputy Head of School Education

5 5 Kommenteret litteraturliste, SLJ Billig, Michael (1995). Banal Nationalism. Sage, London. Billing viser hvordan nationale identiteter konstrueres og vedligeholdes gennem ceremonier og ritualer i den nationale offentlighed. Nationale højtider, hvor nationen som kollektiv erindres og æres, producerer et nyt erindringsfællesskab. Erindringens højtider overstråler i betydning ikke menings- og forståelseshorisonter, der reproduceres i menneskers hverdagsliv. Igennem nationale nyhedsmedier, uddannelse, vejrudsigter og meningsmålinger fastholdes en national identitet snarere end på flagdagene. Sprog: Engelsk Michael Billig er professor i socialvidenskab ved Loughborough University Brochmann, Grete / Seland, Idunn (2010): Citizenship policies and ideas of nationhood in Scandinavia, Citizenship Studies, 14,4, side Analyse og sammenligning af krav til medborgerskab og statsborgerskab i Norge, Sverige og Danmark og af landenes forskellige diskurser om identitet og sammenhængskraft. Landesammenligning vedr. medborgerskabs krav. Sprog: engelsk. Brochmann er professor ved institut for sociologi og samfundsgeografi Universitetet i Oslo. Seland er ph.d. studerende ved institut for samfundsforskning, Norge. Brubaker, Roger (1996). Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe, Cambridge. Brubaker søger forklaring på hvorfor den moderne nationalstat, der burde være død og begravet med udgangen af det 20. Århundrede til fordel for nye transnationale og overpolitiske fællesskabsformer består via sammenligninger af nutidens med mellemkrigstidens Europa. Sprog: Engelsk Rogers Brubaker er sociologiprofessor ved UCLA. Calhoun, Craig (1999). Nationalism, Political Community and the Representation of Society. European Journal of Social Theory, 2, 2, s Koblingen mellem nation og medborgerskab fører til sammenblanding af forskellige former for solidaritet og demokratisk deltagelse. Derfor er det ifølge Calhoun vigtigt at skelne mellem medborgerskabets juridiske og kulturelle dimension foruden den diskursive offentlighed, de begge er forankret i. Sprog: Engelsk Craig Calhoun er sociologiprofessor ved NYU, USA.

6 6 Kommenteret litteraturliste, SLJ Cesarani, David (1996). The Changing Character of Citizenship in Britain. In: Cesarani, David & Fulbrook (eds.): Citizenship, Nationality and Migration in Europe, Routledge. Ifølge Cesarani må en række svære spørgsmål om inklusion af nye borgere i form af stats- og medborgerskab besvares før et demokratisk medborgerskab kan benyttes til at udligne ulige magtforhold. Cesarani forsvarer en pluralistisk tilgang til dannelse til medborgerskab. Sprog: Engelsk David Cesarani arbejder som professor på University of London, Royal Holloway College Cohen, Jean L. (1999): Changing Paradigms of Citizenship and the Exclusiveness of the Demos, International Sociology, 14,3, side Traditionelt har man set tre elementer af medborgerskabet som sammenhængende inden for nationalstaterne: a) politisk demokrati, b) juridisk status og c) politisk identitet. Men medborgerskabet er i denne form ekskluderende, uretfærdigt og utidssvarende. De tre elementer må derfor adskilles og reinstitutionaliseres på forskellige niveauer herunder et overnationalt plan. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Jean Louise Cohen er professor i modern civilization, Statskundskab, Columbia University, USA. Crowly, John (1998). The National Dimension of Citizenship i T.H. Marshall. Citizenship Studies, Vol 2, No. 2. I denne artikel laver John Crowley en kritik af T.H. Marshalls medborgerskabsbegreb, som han ikke mener, tager højde for den kulturelle diversitet, der allerede eksisterede i Storbritannien på Marshalls egen tid. Marshall skelner ikke mellem identitetskategorier som kulturelle fællesskaber og sociale klasser. Ifølge Crowley risikerer man således at bedrive national monokulturalisme mod alle de fællesskaber, der ikke synes at falde sammen med det universelle og sammenhængende medborgerfællesskab. Sprog: Engelsk John Crowley er Senior Programme Specialist ved UNESCO og redaktør på tidsskriftet International Social Science. Galeotti, Anna Elisabetta (1993): Citizenship and Equality. The Place for Toleration, Political Theory, 21,4, side Anerkendelsen af lige medborgerskab er ikke altid nok for dårligt stillede minoriteter. Hvis vi skal forstå deres adfærd må den af og til forstås som søgen efter anerkendelse som lighed i respekt. Hvis forskelle ekskluderes fra det offentlige rum kan det opleves som mangel på lige respekt. Dette er en udfordring for liberale samfunds selvforståelse, som bunder i den begrænsninger i den liberale medborgerskabsteori. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.

7 7 Kommenteret litteraturliste, SLJ Anna Elisabetta Galeotti er professor i politisk filosofi ved Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli, Italien Giddens, Anthony (1994). T.H. Marshall, the state and Democracy, Bulmer, Martin & Rees, Anthony: Citizenship Today. The Contemporary Relevance of T.H. Marshall, UCL Press. Giddens diskuterer hvilket medborgerskabsbegreb, der kan indgå i rekonstruktionen af den nationale velfærdstat når demokrati skal udvise fra det lokale og nationale til det globale niveau. Uddannelsessystemet skal stimulere dialog mellem alle niveauerne. Anthony Giddens er britisk sociolog og professor emeritus ved London School og Economics. Gutmann, Amy (red.) (1998): Freedom of Association, Princeton University Press, 382 sider. Antologien rummer 12 kapitler. Af særlig interesse er del 2 om medborgerskabs værdier i civilsamfundsfællesskaber med artikler af centrale medborgerskabsteoretikere som Will Kymlicka, Yael Tamir, Daniel A. Bell, Samuel Fleischacker, Alan Ryan og Stuart White. Interessante diskussioner fx af udfordringer i etniske gruppers civilsamfundsmæssige engagement. Er det godt medborgerskabs engagement når etniske grupper organiserer sig som etnisk eller religiøs gruppe? Hvad kan og bør staten gøre i lyset heraf? Rektor for University of Pennsylvania og professor i statskundskab, kommunikation og filosofi, USA Habermas, Jürgen (2001): "Den europæiske nationalstat - om suverænitetens og statsborgerskabets fortid og fremtid" i Politisk filosofi. Udvalgte tekster, Gyldendal. I udviklingen mod postnationale samfund kan vi orientere os ved at se på nationalstatens fordele og begrænsninger (bl.a. i lyset af den multikulturelle differentiering af samfundet og i lyset af globaliseringen). Skellet mellem nation og stat beskrives ligesom der skelnes mellem republikanisme og nationalisme. Sprog: dansk. Den tyske professor emeritus Habermas' værk og ikke mindst denne artikel har haft stor betydning for nutidige diskussioner om medborgerskab. Heater, Derek: Citizenship. The Civic Ideal in World History, Politics and Education, 1990, 2004, 388 sider. Bogen rummer hele 180 sider om medborgerskabets historie og 140 siders analyse og diskussion af de centrale medborgerskabsdiskussioner. Her undersøges medborgerskabets tilhørende følelser, medborgerskab som status, dets politiske dimensioner og ditto udfordringer. De sidste 50 sider præsenterer et holistisk medborgerskabsbegreb og dets didaktiske muligheder. Sprog: engelsk.

8 8 Kommenteret litteraturliste, SLJ Heater var dekan på The Faculty of Social and Cultural Studies ved det hedengangne Brighton Polytechnic og har skrevet mange bøger om medborgerskab. Held, David (1995). Democracy and the Global Order, Polity. I denne bog argumenterer Held for at det liberale demokratis opkomst står i stor gæld til nationalstaten. Den globale økonomi er på den anden side vokset ud over de nationale grænser i transnationale korporationer, interessegrupper etc., og dermed også hinsides den individuelle nationalstats kontrol. Politiske beslutninger på det globale niveau ender således ofte med at kollidere med beslutninger på det nationale og lokale niveau. Ifølge Held må der derfor skabes et kosmopolitiske medborgerskab, der kan holde disse nye kræfter demokratisk ansvarlige. For Held kan en sådan proces sammenlignes med 1930 ernes udvikling af den nationale velfærdsstat, dvs. som en måde at kontrollere og tæmme kapitalismen på. Sprog: Engelsk David Held er en britisk og politisk teoretiker og en ledende skikkelse indenfor studiet af International relations. Honig, Bonie (1996). Difference, Dilemmas, and the politics of Home. In: Benhabib, Seyla (ed.). Honig kritiserer Jürgen Habermas demokratiopfattelse. Partikulære identiteter og kulturelle tilhørsforhold skal anskues som selve drivkraften og omdrejningspunktet i demokratiet. Demokratiet bør tage afsæt i det legitime i konflikter og forebygge monokulturelle konsensussøgen. Sprog: Engelsk Bonnie Honig er professor i politisk teori ved Northwestern University, USA. Höffe, Otfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, C. H. Beck. 476 sider. I kapitel 12 fremsætter Höffe et ideal om verdensborgerskab. Han skelner mellem verdensstatsborger og verdenssamfundsborger. O. Höffe er professor i filosofi, Tübingen. Höffe, Otfried (2004): Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger, 309 sider, Beck. Om aktivt demokratisk medborgerskab under globaliseringens betingelser. Forsøg på korrektur i forhold til generelt fokus i litteraturen på statsborgeren. Vi overser medborgeren som offentligt ansat, som deltager i det private erhvervsliv og som verdensborger. Vi er arbejdsborgere, stats- og verdensborgere. O. Höffe er professor i filosofi, Tübingen.

9 9 Kommenteret litteraturliste, SLJ Ignatieff, Michael (1995): The Myth of Citizenship, fra Beiner, Ronald (red.), Theorizing Citizenship, SUNY Press, side Analyse af hvilke elementer i medborgerskabsteoriernes arv vi bør søge at realisere i vores nutidige politiske kontekst. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Michael Grant Ignatieff er leder af the Liberal Party i Canada. Kendt forfatter og historiker der har været ansat ved University of Cambridge, the University of Oxford, Harvard University og University of Toronto inden han gik ind i politik i 2006 Ivison, Duncan (2000): Modus Vivendi Citizenship McKinnon, Catriona / Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side Hvilken grad af konsensus eller fællesskabsånd må et demokratisk samfund sikre for at etablere og stabilisere socialt samarbejde? Hvilken politisk identifikation kan medborgere være fælles om i et pluralistisk samfund? Ivison diskuterer Rawls svar og det såkaldte modus vivendi medborgerskab. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Duncan Ivison er ansat ved institute for filosofi ved University of Sydney. Jennings, Jeremy (2000): Citizenship, Republicanism and Multiculturalism in Contemporary France, British Journal of Political Science, 30, side Artiklen eftersporer den franske debat siden 80erne vedrørende om traditionelle republikanske værdier kan forbindes med forskelsanerkendelse. Tre svar adskilles: traditionalisterne, multikulturalisterne og de modererende. Sprog: engelsk. Jeremy Jennings er professor i politisk teori ved Queen Mary, University of London, England. Johansson, Håkan (1997). Att förstå det moderna medborgerskabet en resa från T.H. Marshall till Michell Foucault. Dansk sociologi, Nr. 2/8 Håkan Johansson tematiserer at Marshalls tredelte medborgerskab ikke synes at belyse den form for disciplinering deres implementering medfører. Johansson forsvarer en kultursensitiv tilgang til medborgerskab og diskuterer identitetspolitiske grænser for medborgerskab. Sprog: Svensk Håkan Johansson er underviser og forsker i socialt arbejde ved Universitetskolen for sundhed og sociale videnskaber, Växjö Sverige Joppke, Christian (2010): Citizenship and Immigration, London, Polity Press.

10 10 Kommenteret litteraturliste, SLJ Joppke sammenholder det sidste tiårs udvikling af nationale love i lyset af, hvilke udfordringer etnisk diversitet stiller til den nationale velfærdsstat. Nationalstaternes fokus på demokratisk medborgerskab de seneste 10 år handler ikke kun om inklusion af udlændinge, men også om at fremme et monokulturelt demokratisk fællesskab på nationalt og europæiske plan. Sprog: Engelsk Joppke er professor i politikvidenskab ved The American University of Paris. Joppke, Christian (2001): Multicultural Citizenship: A Critique, Archives européennes de sociologie, 42, 2, side Begrebet multikulturelt medborgerskab finder ingen støtte hverken i politisk teori eller i politisk praksis og er derfor for ikke anvendeligt. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. C. Joppke er professor i statskundskab ved Graduate School of Government ved American University of Paris, Frankrig. Joppke, Christian (2008): Immigration and the identity of citizenship: the paradox of universalism, Citizenship Studies, 12,6, side Hvilket ideal om medborgerskabsidentitet udtrykker europæiske stater? På den ene side opfordres indvandrere til at bakke op om mere og mere universalistiske idealer. På den anden side mødes muslimske indvandrere med et krav om at bakke op om liberale demokratiske værdier på substantiel snarere end proceduremæssig vis. Denne identitetstransformation er ofte ekskluderende og kræver store identitetsmæssige transformationer. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. C. Joppke er professor i statskundskab ved Graduate School of Government ved American University of Paris, Frankrig. Kivisto, Peter & Faist, Thomas (2007): Citizenship. Discourse, theory, and transnational prospects. Oxford, Blackwell. Bogen giver en grundig gennemgang af medborgerskabsbegrebets udviklingshistorie. Fra at have levet en skyggetilværelse i 60erne, 70erne og 80erne bliver det et centralt sociologisk og politologisk begreb på både globalt, nationalt og uddannelsespolitisk niveau. Bogen gennemgår udfordringer hvor medborgerskab spiller en rolle: demokratisk inklusion, nationalstatens opløsning, og udvidelse af medborgerskab fra dets nationale rod. Disse udfordringer diskuteres i lyset af de vesteuropæiske nationalstaters problemer med at skabe og integrere nye identitetsfortællinger, der kan overskride de nationale fællesskaber. Sprog: Engelsk

11 11 Kommenteret litteraturliste, SLJ Thomas Faist er professor I transnationale udviklingsstudier på det sociologiske fakultet ved universitetet i Bielefeld. Peter Kivisto underviser i sociologi på Agustana College in Rock Island med særligt fokus på immigrationshistorie og etnicitet. Kymlicka, Will (2002): Contemporary Political Philosophy. An Introduction. 2 nd Edition. Oxford University Press, 497. Rummer et instruktivt og velskrevet 43 siders langt kapitel om Medborgerskabsteori. Om: Baggrunden for at medborgerskab er blevet et centralt begreb i politisk teori og i politik; Medborgerens dyder: Skiftet fra T.H. Marshalls fokus på medborgerens rettigheder til medborgerens etiske og demokratiske dispositioner; Hvor dyderne fremmes (marked, civilsamfund og/eller skolen og religion); Verdensborgerskab; Medborgerskabspolitikker. Desuden kritisk introduktion til variationer af republikanske og liberale medborgerskabsteorier. Udførlig bibliografi og links. Kymlicka er professor i filosofi og ved Queen's University ved Kingston, Canada. Tilmeld dig hans nyhedsbrev om medborgerskab: Kymlicka, Will / Norman, Wayne (1995): Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory, Beiner, Ronald (red.), Theorizing Citizenship, SUNY Press, side Fremragende overblik over de centrale positioner og debatter inden for medborgerskabsteori fra Marshall og frem. Temaer og positioner kategoriseres under overskrifter om medborgeres ansvar og dyder, deres identitet og forskellighed. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Kymlicka er professor i filosofi og ved Queen's University ved Kingston, Canada. Norman er professor i etik ved institute for filosofi og institut for etik ved Duke University, USA. Kymlicka, Will / Wayne Norman: Citizenship in Diverse Societies fra Citizenship in Cultural Diverse Societies: Issues, Contexts, Concepts, side 1-41, Oxford University Press, I 1990erne udgjorde debatter om etniske minoriteters rettigheder og demokratiske medborgeres dyder, praksiser og ansvar to helt centrale men adskilte debatter. De to debatter tænker Kymlicka sammen. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Kymlicka er professor i filosofi og ved Queen's University ved Kingston, Canada. Professor Norman (Ph.D. London School of Economics, 1988) is the Mike and Ruth Mackowski Professor of Ethics in Philosophy and the Kenan Institute for Ethics at Duke

12 12 Kommenteret litteraturliste, SLJ Laclau, Ernesto (1987). Hegemony & socialist strategy: Towards a radical democratic politics, Verso; Laclau, Ernesto og Chantal Mouffe (1985): Hegemony & Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, Verso. Laclau og Mouffes radikale og plurale medborgerskabsbegreb skal genskabe demokratiske dialogers dynamik. For dem er den demokratisk proces netop afhængig af konstant at blive revitaliseret af nye forskelssætninger og begrebsdannelser for at undgå konsensus og så atter nye fællesskaber, individer grupper og stemmer kan involveres i den demokratiske proces. Sprog: Engelsk Ernesto Laclau er professor i politisk teori ved University of Essex. Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved Centre for the study of Democracy ved the University of Westminister. Laclau, Ernesto og Mouffe, Chantal (2002): Det radikale demokrati: Diskursteoriens politiske perspektiv, Torben Clausen (et.al) Roskilde Universitetsforlag. I denne bog er samlet et udvalg af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes tekster fra 90 erne. Sammen fremstilles teksterne grundlaget for de to forfatteres tanker om det radikale demokrati. Samfundets konflikter kan ikke reduceres fx til klassekamp og konflikter kan ikke undgås. Sprog: Dansk Ernesto Laclau er professor i politisk teori ved University of Essex. Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved Centre for the study of Democracy ved the University of Westminister. Marshall, T.H. (2003): Medborgerskab og social klasse, Oversættelse af Citizenship and Social Class, Hans Reitzel, 151 sider, med litteraturhenvisninger. Jørn Loftager har skrevet en 30 siders introduktion. Om sammenhængene mellem medborgerskab, velfærdsstat og demokrati inden for rammerne af et kapitalistisk markedssamfund. Bogen, der stadig regnes som klassiker inden for moderne medborgerskabsteori, introducerer bl.a. tredelingen af medborgerskabsbegrebet i det civile, det politiske og det sociale og hæfter udviklingen af de tre til hhv.s det 18., det 19. og det 20. århundrede. Den diskuterer betydningen af indførslen af de forskellige medborgerskabsrettigheder for medborgernes status. Til sidst diskuteres forholdet mellem rettigheder og pligter i historisk perspektiv. Sprog: dansk. Marshall konkretiserer medborgerens nutidige pligter som pligten til at arbejde. Marshall ( ) var engelsk sociolog. Thomas Humphrey Marshall ( ) was a British sociologist, most noted for his essays, such as the essay collection Citizenship and Social Class.

13 13 Kommenteret litteraturliste, SLJ McKinnon, Catriona (2000): Civil Citizens, McKinnon, Catriona / Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side Alle politikker hviler på antagelser om borgernes umiddelbare gode og dårlige motivation (fx retfærdighedssans eller egoisme). Teorierne om medborgerskab giver bud på hvilke dispositioner vi skal fremme i borgerne: fx autonomi, uafhængighed, intellektuelle evner, solidaritet, gensidighed, patriotisme, nationalisme og religiøse overbevisninger. John Rawls teori forsøger at tage hensyn til borgernes forskellighed, men afhænger dog af at alle har et vist niveau af fornuftige dyder, de kan omsætte i fælles diskussioner om fælles sager. McKinnon beskriver disse dyder og hvordan de motiveres gennem deres egen-interesserede søgen efter selv-respekt. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Catriona McKinnon, Professor, School of Politics and International Relations, University of Reading Miller, David (2000): Bounded Citizenship, Citizenship and national identity, side Et forsvar for en national frem for kosmopolitisk forankring af medborgerskab gennem analyse af traditionelle og nye medborgerskabsteorier. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. David Miller (born 8 March 1946) is a British political theorist. He received his BA from the University of Cambridge and his BPhil and DPhil from the University of Oxford. He is currently Official Fellow and Professor in Social and Political Theory at Nuffield College, Oxford. Miller, David (2000): Citizenship and pluralism, Citizenship and national identity, Polity Press, side Kritisk analyse af de liberale, libertarianske og republikanske medborgerskabsteoriers svar på spændingen mellem stigende diversitet og pluralisering og behovet for at kunne leve sammen i et politisk fællesskab. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. David Miller (born 8 March 1946) is a British political theorist. He received his BA from the University of Cambridge and his BPhil and DPhil from the University of Oxford. He is currently Official Fellow and Professor in Social and Political Theory at Nuffield College, Oxford. Miller, David (2007): Immigrants, Nations, and Citizenship, The Journal of Political Philosophy, 16,4, side I hvor høj grad kan vi forvente at immigranter tilpasser sig deres nye samfund og i hvor høj grad bør landets borgere tilpasse sig immigranterne hvis forholdet anskues som en slags kontrakt? Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.

14 14 Kommenteret litteraturliste, SLJ David Miller (born 8 March 1946) is a British political theorist. He received his BA from the University of Cambridge and his BPhil and DPhil from the University of Oxford. He is currently Official Fellow and Professor in Social and Political Theory at Nuffield College, Oxford. Modood, Tariq (2007): Multiculturalism. A Civic Ideal. Polity press, 192 sider. Forsvarer en medborgerskabs multikulturalisme, der i modsætning til Will Kymlickas bog Multicultural Citizenship (1995) er relevant for europæiske lande med muslimske indvandrere. Modood er professor i Sociologi og Statskundskab ved University of Bristol, England. Sprog engelsk. Tariq Modood (born 1952) is professor of sociology at the University of Bristol Mouffe, Chantal (2000): The Democratic Paradox, Verso. Med afsæt i sit radikale demokratibegrebs fokus på konflikt kritiserer Mouffe John Rawls og Jürgen Habermas demokratiforståelse. Mouffe videreudvikler sin demokratforståelse gennem analyser af Wittgenstein, Derrida og Carl Schmitt. Sprog: Engelsk Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved Centre for the study of Democracy ved the University of Westminister. Mouffe, Chantal (2008): On the Political, Verso. Ifølge Mouffe kan oplysningstraditionens forståelse af medborgerskab ikke bruges til at diskutere monokulturel nationalisme og ekstremisme. Mouffe anbefaler en anden vej til analyse af fænomenerne som vej til en ny demokratiform. Sprog: Engelsk Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved Centre for the study of Democracy ved the University of Westminister. Oldfield, Adrian (1990): Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World, 208 sider, Routledge. Bogen bidrager til nutidige diskussioner om medborgerskab inden for civic-republikanisme-tradition ved at påpege de historiske kilder i skrifter af politiske teoretikere som Aristoteles, Machiavelli, Rousseau, Hegel and Toqueville. De centrale temaer er det aktive medborgerskab, frihed, fællesskab og medborgerdyder og pligter. Tidligere lektor ved Salford Universitet, England.

15 15 Kommenteret litteraturliste, SLJ Patten, Alan (2000): Equality of Recognition and the Liberal Theory of Citizenship, McKinnon, Catriona / Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side Ofte tænkes medborgerskab kun ud fra en af følgende tre dimensioner: 1) hvem har ret til medlemskab? 2) Hvilke goder og rettigheder har jeg krav på som medborger? 3) Hvilket ansvar, dispositioner og identiteter forventes jeg at have som medborger? Desuden overser den liberale medborgerskabsteori anerkendelsesdimensionens betydning i forhold til det offentlige rums karakter (dets institutioners symboler og fx skolernes curriculum). Derfor formuleres en medborgerskabsteori om lige ret til anerkendelse (dimension 2), og det undersøges om det er et ideal i overensstemmelse med det liberale svar på dimension 3). Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Alan W. Patten Professor of Politics Princeton, NJ Philips, Mark (2000): Motivating Liberal Citizenship, McKinnon, Catriona / Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side Undersøger spændingen mellem en republikansk tilgang, der fordrer aktiv politisk deltagelse og engagement over en liberal rettigheds tilgang til medborgerskab, der giver borgerne mulighed for at efterfølge deres egeninteresse og kan føre dem væk fra optagethed af de fælles politiske anliggender. Definerer et minimumsniveau af medborgerskabsengagement, og diskuterer tre teorier om Politisk teori om motivationen af et sådant medborgerskabsengagement. Sprog: engelsk. Sinopoli, Richard C. (1995): Thick-Skinned Liberalism: Redefining Civility, American Political Science Review, 89, 3, side Hvilken adfærd kan man forvente af sine medborgere? To forskellige positioner diskuteres: forsvaret for tolerance overfor forsvaret for anerkendelse af værdet af andres bedrifter og den første forsvares. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Richard C. Sinopoli tidligere lektor i statskundskab, University of California. Skinner, Quentin (2009): Politik og historie. En tekstsamling. Hans Reitzels forlag. 275 sider. I kapitlet Stater og borgernes frihed perspektiveres nutidige debatter om staters indblanding i borgernes liv med henblik på at fremme borgerdyder med den engelske politiske og politisk filosofiske historie. Professor i politisk historie ved Cambridge University. Sprog: dansk.

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

Bemærk: Poulsen-teksten er et landkort for U6-U9, og der refereres tilbage til den i U6-U9, samt i afslutningen U20

Bemærk: Poulsen-teksten er et landkort for U6-U9, og der refereres tilbage til den i U6-U9, samt i afslutningen U20 Politisk Teori 2013 Gennemgangen baseres på en ny struktur, der kombinerer en teoretisk isme -gennemgang vha. Will Kymlickas Contemporary Political Philosophy: An Introduction med et fortsat begrebs/problem-fokus,

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

Populismens grænser. Det muslimske tørklæde, demokrati og accept af forskellighed

Populismens grænser. Det muslimske tørklæde, demokrati og accept af forskellighed Populismens grænser. Det muslimske tørklæde, demokrati og accept af forskellighed Birte Siim. Aalborg Universitet Siim@ihis.aau.dk Bestil en forsker, Aarhus Katedralskole 22.april, 2010 Disposition 1.

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler Pia Rose Böwadt René B. Christiansen Jørgen Gleerup Claus Haas Leo Komischke-Konnerup Connie Stendal Rasmussen Henrik Sommer Alexander

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Grundtvig som samfundsbygger

Grundtvig som samfundsbygger 1 Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Professor i Komparativ Politisk Økonomi Department of Business and Politics, Copenhagen Business School.

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe Det radikale demokrati diskursteoriens politiske perspektiv

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe Det radikale demokrati diskursteoriens politiske perspektiv Ernesto Laclau og Chantal Mouffe Det radikale demokrati diskursteoriens politiske perspektiv Ernesto Laclau og Chantal Mouffe Det radikale demokrati diskursteoriens politiske perspektiv Roskilde Universitetsforlag

Læs mere

Den danske gymnasielov 2005

Den danske gymnasielov 2005 Den danske gymnasielov 2005 Stk. 5: Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-styre. Undervisningen

Læs mere

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M Demokratikanon Demokratiets udfordringer T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse. Med udgangspunkt i en kortere tekst fra regeringens Demokratikanon tager eleverne stilling til aktuelle vilkår og væsentlige

Læs mere

Demokratisk dannelse til aktivt interkulturelt medborgerskab

Demokratisk dannelse til aktivt interkulturelt medborgerskab Claus Haas Adjunkt, ph.d., Institut for Pædagogisk Antropologi, haas@dpu.dk Katrine Dahl Madsen Kommunikations- og projektkoordinator, cand.scient.soc., Institut for Pædagogisk Antropologi, kdma@dpu.dk

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Lærerrollen og de etiske dilemmaer SL, Vejle Marts2016 Faglig baggrund Brian Degn Mårtensson Lektor på University College Sjælland Tidl. lærer, konsulent

Læs mere

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1 Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Demokratikanonen til debat The Canon of Democracy Reviewed Esbjerg Kolding Odense X Kandidatfag (F10) Slagelse Sønderborg Fagnr. null

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Det moderne Danmark Fællessemestret

Det moderne Danmark Fællessemestret 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 35 11,1% Erhvervsjura 29 9,2% Erhvervsøkonomi 49 15,6% Historie 22 7,0% Jura 38 12,1% Samfundsøkonomi 12 3,8% Socialrådgivning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Ulrich Beck. Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber

Ulrich Beck. Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber Ulrich Beck Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber D kosmopolitan sociologi Metodologisk nationalisme kosmopolitanisme kosmopolitisering Kritik af metodologisk nationalisme udsyn

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015 Lektor Institut for Statskundskab Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: shp@sam.sdu.dk Telefon: 65502130 Publikationer Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S.

Læs mere

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014 Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014 (E) E-artikel via bibliotekets søgebase REX: www.polsci.ku.dk/bibliotek. Opslag på tidsskriftets titel (skrevet med kursiv) giver fuldtekstadgang.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Demokrati, lighed og forskellighed. Anne Phillips. Et feministisk perspektiv på demokrati

Demokrati, lighed og forskellighed. Anne Phillips. Et feministisk perspektiv på demokrati 76 KVINDER, KØN & FORSKNING NR. 4 1999 Demokrati, lighed og forskellighed Et feministisk perspektiv på demokrati PRÆSENTATION AF ANNE PHILLIPS, AALBORG UNIVERSITETS ÆRESDOKTOR 1999 AF BIRTE SIIM FORSKERPORTRÆT

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen På dette kursus vil vi sætte fokus på menneskerettigheder som både indhold og form i læreruddannelsen. Kurset vil udfolde tematikker omkring menneskerettigheder

Læs mere

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2013

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2013 Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2013 (E) E-artikel via bibliotekets søgebase REX: www.polsci.ku.dk/bibliotek. Opslag på tidsskriftets titel (skrevet med kursiv) giver fuldtekstadgang.

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2.

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie-B Jørgen Klærke STU-SamhistBhh1213-F16-MAR Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori 1 Giddens, Anthony: The Development of Sociological Theory 1 Kilde: Sociology Polity Press, 1993 ISBN: 074561115X 2 Jacobsen, Bo; et al.: Metodologisk orienterede retninger 15 Kilde: Videnskabsteori Gyldendal,

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

Rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene Rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene FIP-konference 15. og 16. marts 2017 på Sukkertoppen og Århus Handelsgymnasium Oplæg ved Anders Ellegaard el@oregard.dk

Læs mere

Bjørg Bogisch og Britta Kornholt (red.) KLM på tværs. sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver

Bjørg Bogisch og Britta Kornholt (red.) KLM på tværs. sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver Bjørg Bogisch og Britta Kornholt (red.) KLM på tværs sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver Bjørg Bogisch og Britta Kornholt (red.) KLM på tværs sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver.

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017

Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017 Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017 Længde: 8-9 lektioner af 60 min. varighed. Faglige mål: o Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning - fokusområder Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer,

Læs mere

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark Anika Liversage Tyrkiske skilsmisser i Danmark I indgår opløsning Anika Liversage Seniorforsker ved SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd E-mail: ani@sfi.dk 1 Analysetilgang Arnetts begreber om

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter hele skolens dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati.

til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter hele skolens dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati. Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget

Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget Et spændingsfelt mellem et overvejende monokulturelt litteraturcurriculum og flerkulturelle klasserumsom pædagogiks tilgang Hvordan konstruerer

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

Hovedresultater fra ICCS - Politisk dannelse og demokratisk forståelse

Hovedresultater fra ICCS - Politisk dannelse og demokratisk forståelse Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk www.skolestyrelsen.dk Hovedresultater

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes 5 Det refleksive groundswell og dets scapes det post-traditionelle samfund Modernitetens dynamik ifølge Anthony Giddens DET POST-TRADITIONELLE SAMFUND Det unikke ved moderniteten som den har udviklet sig

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

International Business College Fredericia - Middelfart

International Business College Fredericia - Middelfart Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni International Business College Fredericia - Middelfart

Læs mere

Professioner i den offentlige sektor

Professioner i den offentlige sektor Professioner i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen og Marianne Blegvad Normer eller egennytte? Professionelle og økonomiske incitamenter i dansk børnetandpleje Lars Crønvall Foldspang Monopolisering

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Respons til Helle Pia Laursens oplæg. Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København

Respons til Helle Pia Laursens oplæg. Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København Respons til Helle Pia Laursens oplæg Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København Grundlag og retning for respons Grundlag Fortløbende (u)formel samtale siden Fremtidens

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Kasper Møller Hansen og Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 10. august 2009 En vigtig parameter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

Lige muligheder og politisk indflydelse

Lige muligheder og politisk indflydelse Lige muligheder og politisk indflydelse Oplæg ved Århus-seminar sommer 2010 Lektor Søren Flinch Midtgaard. Midtgaard@ps.au.dk Disposition 1. Lige muligheder i den politiske offentlighed 2. Lige muligheder

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter 30 år efter Jordskredsvalget Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen Decembervalget 1973: 30 år efter Rune Stubager Ændrede skillelinjer siden 1960'erne? Lars Bille Tre nye partier? Elizabeth P. Klages Populisme

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag

Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. 1 Årsplan FAG: Samfundsfag KLASSE:

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 1 Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 2 Program 1. Introduktion 2. Intersektionalitet som teori

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Interkulturel kompetence: Hvorfor og hvordan?

Interkulturel kompetence: Hvorfor og hvordan? Interkulturel kompetence: Hvorfor og hvordan? Folder udarbejdet af Inger Lundager, Torben Bjerre og Thomas Dam Læreruddannelsen i Silkeborg 1 Interkulturel kompetence baggrund og begreber Andelen af etniske

Læs mere