Kommenteret litteraturliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret litteraturliste"

Transkript

1 Kommenteret litteraturliste Medborgerskab Simon Laumann Jørgensen Tak til Ove Korsgaard, Benjamin Laier, Bo Uggerholt Lauritzen og Thomas Aastrup Rømer

2 2 Kommenteret litteraturliste, SLJ 1. International politisk teori om citizenship (centrale publikationer) 3 2. Dansk forskning i medborgerskab Dansk sociologisk forskning i medborgerskab (publikationer) Dansk uddannelsesforskning i medborgerskab (publikationer) Anden dansk forskning i medborgerskab Danske forskere der fokuserer på medborgerskab i Danmark Danske kandidatspecialer (forfatter og titel) med medborgerskab i titlen International debat om citizenship education Centrale artikler og bøger Links til rapporter og information om internationale diskussioner om medborgerskabsundervisning Undervisningsmateriale til citizenship education - værktøjer på nettet England EU-links Nordiske links Tyskland Undervisningsmateriale til medborgerskabsundervisning Publiceret materiale a. Læreruddannelsen b. Grundskolen c. Hhx & htx Netværker, udviklingsprojekter og kurser Fælleseuropæisk netværk Danske centre og netværker Pilotprojekter Kurser og videreuddannelse i medborgerskab 45

3 3 Kommenteret litteraturliste, SLJ 1. International politisk teori om citizenship (centrale publikationer) Andrews, Geoff (1991): Citizenship. Lawrance & Wishart. En række fagfolk diskuterer synes på medborgerskab som en politisk kamp om at definere, hvilket fællesskaber medborgerskab refererer til. Medborgerskab benyttes i politiske kampe til at trække grænser til modstandere. Ifølge Andrews må medborgerskab inkludere legitime modstanderroller. Modstandere skal ikke overvindes, men sikre og styrke et vigtigt konflikt element i demokratiet. Da fællesskaber opstår ved skillelinjer mellem insidere og outsidere er det en pædagogisk opgave at synliggøre hvordan skillelinjer er opstået. Det giver mulighed for en mere demokratisk rekonstruktion. Sprog: Engelsk. Geoff Andrews er underviser på det åbne universitet i Walton. Med stor inspiration fra Antonio Gramcis forfatterskab har Andrews skrevet om politisk filosofi og de nye sociale bevægelser med særligt fokus britiske og italienske samfundspolitiske forhold. Følgende skribenter har bidraget til bogen: Geoff Andrews, Sarah Benton, Jon Bloomfield, Caroline Ellis, David Held, Paul Hirst, Stephen Howe, Michael Ignatieff, Martin Kettle, Geoff Mulgan, John Osmond, Bhikhu Parekh, Anne Phillips, Raymond Plant, Michael Rustin, Stephen Sedley, David Selbourne, Fred Steward, Simon Watney. Balakrishnan, Gopal (ed) (1996). Mapping the nation. Verso, London Balakrishnan udpeger tre centrale elementer i udviklingen af den europæiske udvikling af medborgerskab: (1) fælles fortid; (2) sprog- og kulturfællesskaber, der muliggør et højere niveau af kommunikation; (3) lighedsidealer. Skal et demokratisk medborgerskab løsnes fra sin nationale forankring må man, ifølge Balakrishnan, som minimum have indsigt i disse processer. Gopal Balakrishnan er professor i mentalitetshistorie ved University of California, Santa Cruz. Barbalet, J.M. 1988: Citizenship. Open University Press, Milton Keynes Barbalet laver en skarp analyse af T.H. Marshalls teori om medborgerskabets delvise opgør med klassesamfundet. Barbalet undersøger de loyalitetsforhold og identiteter som knytter sig til medborgerskabets rettigheder og pligter. Han undersøger tillige politiske fællesskabers afgrænsninger af politiske og kulturelle deltagelsesformer i lyset af immigration. Sprog: Engelsk Barbalet er professor på center for medborgerskab og offentlig forvaltning på University of Western Sydney Barber, Benjamin R. (1996): An American Civic Forum: Civil Society between market individualism and the political community, Social Philosophy and Policy, 13, side Et forsvar for, en analyse af og ideer til styrkelse af det civile samfund som det centrale medborgerskabsforum.

4 4 Kommenteret litteraturliste, SLJ Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Barber er professor i civilsamfundet ved University of Maryland, College Park School of Public Policy. Han er desuden formand for den internationale NGO CivWorld. Bellamy, Richard (2008): Citizenship A Very Short Introduction. Oxford University Press, 133 sider. Solid introduktion til medborgerskab. Fokus på det politiske begreb om medborgerskab under temaerne medlemskab, rettigheder, deltagelse, historie og medborgerskabsteori. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Professor Richard Bellamy er leder af europainstiuttet og professor i statskundskab, University College London, England. Benhabib, Seyla (2002) Chapter Six: Who are We? Dilemmas of Citizenship in Contemporary Europe fra The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, Princeton University Press, side Dilemmaer i europæiske forestillinger om medborgerskab i lyset af immigrationen fra ikke-europæiske lande. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Seyla Benhabib er professor i statskundskab og filosofi ved Yale University, USA. Benhabib, Seyla (2005): Borders, Boundaries, and Citizenship, PSOnline, side Migration i form af flygtninge sammen med de delvist lukkede grænser viser, at der er ustabilitet i forholdet mellem den moderne stats forestilling om selvstændighed og dens tilslutningen til universelle menneskerettigheder. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Bentley, Russel / Owen, David (2001): Ethical Loyalties, Civic Virtues and the Circumstances of Politics, Philosophical Explorations, 3, side Hvilken identitet kan samle medborgerne uden at de må give køb på private fx religiøse overbevisninger? Der skelnes mellem former for anerkendelse og medborgerskab som hhv. status og livsform. En løsning findes ved at introducere to forskellige dyder for hhv. majoritets- og minoritetsmedborgere. Politisk teori om medborgerskab (lydhørhed og udholdenhed). Sprog: engelsk. Russell Bentley, Senior Lecturer in Political Theory, Deputy Head of School Education

5 5 Kommenteret litteraturliste, SLJ Billig, Michael (1995). Banal Nationalism. Sage, London. Billing viser hvordan nationale identiteter konstrueres og vedligeholdes gennem ceremonier og ritualer i den nationale offentlighed. Nationale højtider, hvor nationen som kollektiv erindres og æres, producerer et nyt erindringsfællesskab. Erindringens højtider overstråler i betydning ikke menings- og forståelseshorisonter, der reproduceres i menneskers hverdagsliv. Igennem nationale nyhedsmedier, uddannelse, vejrudsigter og meningsmålinger fastholdes en national identitet snarere end på flagdagene. Sprog: Engelsk Michael Billig er professor i socialvidenskab ved Loughborough University Brochmann, Grete / Seland, Idunn (2010): Citizenship policies and ideas of nationhood in Scandinavia, Citizenship Studies, 14,4, side Analyse og sammenligning af krav til medborgerskab og statsborgerskab i Norge, Sverige og Danmark og af landenes forskellige diskurser om identitet og sammenhængskraft. Landesammenligning vedr. medborgerskabs krav. Sprog: engelsk. Brochmann er professor ved institut for sociologi og samfundsgeografi Universitetet i Oslo. Seland er ph.d. studerende ved institut for samfundsforskning, Norge. Brubaker, Roger (1996). Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe, Cambridge. Brubaker søger forklaring på hvorfor den moderne nationalstat, der burde være død og begravet med udgangen af det 20. Århundrede til fordel for nye transnationale og overpolitiske fællesskabsformer består via sammenligninger af nutidens med mellemkrigstidens Europa. Sprog: Engelsk Rogers Brubaker er sociologiprofessor ved UCLA. Calhoun, Craig (1999). Nationalism, Political Community and the Representation of Society. European Journal of Social Theory, 2, 2, s Koblingen mellem nation og medborgerskab fører til sammenblanding af forskellige former for solidaritet og demokratisk deltagelse. Derfor er det ifølge Calhoun vigtigt at skelne mellem medborgerskabets juridiske og kulturelle dimension foruden den diskursive offentlighed, de begge er forankret i. Sprog: Engelsk Craig Calhoun er sociologiprofessor ved NYU, USA.

6 6 Kommenteret litteraturliste, SLJ Cesarani, David (1996). The Changing Character of Citizenship in Britain. In: Cesarani, David & Fulbrook (eds.): Citizenship, Nationality and Migration in Europe, Routledge. Ifølge Cesarani må en række svære spørgsmål om inklusion af nye borgere i form af stats- og medborgerskab besvares før et demokratisk medborgerskab kan benyttes til at udligne ulige magtforhold. Cesarani forsvarer en pluralistisk tilgang til dannelse til medborgerskab. Sprog: Engelsk David Cesarani arbejder som professor på University of London, Royal Holloway College Cohen, Jean L. (1999): Changing Paradigms of Citizenship and the Exclusiveness of the Demos, International Sociology, 14,3, side Traditionelt har man set tre elementer af medborgerskabet som sammenhængende inden for nationalstaterne: a) politisk demokrati, b) juridisk status og c) politisk identitet. Men medborgerskabet er i denne form ekskluderende, uretfærdigt og utidssvarende. De tre elementer må derfor adskilles og reinstitutionaliseres på forskellige niveauer herunder et overnationalt plan. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Jean Louise Cohen er professor i modern civilization, Statskundskab, Columbia University, USA. Crowly, John (1998). The National Dimension of Citizenship i T.H. Marshall. Citizenship Studies, Vol 2, No. 2. I denne artikel laver John Crowley en kritik af T.H. Marshalls medborgerskabsbegreb, som han ikke mener, tager højde for den kulturelle diversitet, der allerede eksisterede i Storbritannien på Marshalls egen tid. Marshall skelner ikke mellem identitetskategorier som kulturelle fællesskaber og sociale klasser. Ifølge Crowley risikerer man således at bedrive national monokulturalisme mod alle de fællesskaber, der ikke synes at falde sammen med det universelle og sammenhængende medborgerfællesskab. Sprog: Engelsk John Crowley er Senior Programme Specialist ved UNESCO og redaktør på tidsskriftet International Social Science. Galeotti, Anna Elisabetta (1993): Citizenship and Equality. The Place for Toleration, Political Theory, 21,4, side Anerkendelsen af lige medborgerskab er ikke altid nok for dårligt stillede minoriteter. Hvis vi skal forstå deres adfærd må den af og til forstås som søgen efter anerkendelse som lighed i respekt. Hvis forskelle ekskluderes fra det offentlige rum kan det opleves som mangel på lige respekt. Dette er en udfordring for liberale samfunds selvforståelse, som bunder i den begrænsninger i den liberale medborgerskabsteori. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.

7 7 Kommenteret litteraturliste, SLJ Anna Elisabetta Galeotti er professor i politisk filosofi ved Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli, Italien Giddens, Anthony (1994). T.H. Marshall, the state and Democracy, Bulmer, Martin & Rees, Anthony: Citizenship Today. The Contemporary Relevance of T.H. Marshall, UCL Press. Giddens diskuterer hvilket medborgerskabsbegreb, der kan indgå i rekonstruktionen af den nationale velfærdstat når demokrati skal udvise fra det lokale og nationale til det globale niveau. Uddannelsessystemet skal stimulere dialog mellem alle niveauerne. Anthony Giddens er britisk sociolog og professor emeritus ved London School og Economics. Gutmann, Amy (red.) (1998): Freedom of Association, Princeton University Press, 382 sider. Antologien rummer 12 kapitler. Af særlig interesse er del 2 om medborgerskabs værdier i civilsamfundsfællesskaber med artikler af centrale medborgerskabsteoretikere som Will Kymlicka, Yael Tamir, Daniel A. Bell, Samuel Fleischacker, Alan Ryan og Stuart White. Interessante diskussioner fx af udfordringer i etniske gruppers civilsamfundsmæssige engagement. Er det godt medborgerskabs engagement når etniske grupper organiserer sig som etnisk eller religiøs gruppe? Hvad kan og bør staten gøre i lyset heraf? Rektor for University of Pennsylvania og professor i statskundskab, kommunikation og filosofi, USA Habermas, Jürgen (2001): "Den europæiske nationalstat - om suverænitetens og statsborgerskabets fortid og fremtid" i Politisk filosofi. Udvalgte tekster, Gyldendal. I udviklingen mod postnationale samfund kan vi orientere os ved at se på nationalstatens fordele og begrænsninger (bl.a. i lyset af den multikulturelle differentiering af samfundet og i lyset af globaliseringen). Skellet mellem nation og stat beskrives ligesom der skelnes mellem republikanisme og nationalisme. Sprog: dansk. Den tyske professor emeritus Habermas' værk og ikke mindst denne artikel har haft stor betydning for nutidige diskussioner om medborgerskab. Heater, Derek: Citizenship. The Civic Ideal in World History, Politics and Education, 1990, 2004, 388 sider. Bogen rummer hele 180 sider om medborgerskabets historie og 140 siders analyse og diskussion af de centrale medborgerskabsdiskussioner. Her undersøges medborgerskabets tilhørende følelser, medborgerskab som status, dets politiske dimensioner og ditto udfordringer. De sidste 50 sider præsenterer et holistisk medborgerskabsbegreb og dets didaktiske muligheder. Sprog: engelsk.

8 8 Kommenteret litteraturliste, SLJ Heater var dekan på The Faculty of Social and Cultural Studies ved det hedengangne Brighton Polytechnic og har skrevet mange bøger om medborgerskab. Held, David (1995). Democracy and the Global Order, Polity. I denne bog argumenterer Held for at det liberale demokratis opkomst står i stor gæld til nationalstaten. Den globale økonomi er på den anden side vokset ud over de nationale grænser i transnationale korporationer, interessegrupper etc., og dermed også hinsides den individuelle nationalstats kontrol. Politiske beslutninger på det globale niveau ender således ofte med at kollidere med beslutninger på det nationale og lokale niveau. Ifølge Held må der derfor skabes et kosmopolitiske medborgerskab, der kan holde disse nye kræfter demokratisk ansvarlige. For Held kan en sådan proces sammenlignes med 1930 ernes udvikling af den nationale velfærdsstat, dvs. som en måde at kontrollere og tæmme kapitalismen på. Sprog: Engelsk David Held er en britisk og politisk teoretiker og en ledende skikkelse indenfor studiet af International relations. Honig, Bonie (1996). Difference, Dilemmas, and the politics of Home. In: Benhabib, Seyla (ed.). Honig kritiserer Jürgen Habermas demokratiopfattelse. Partikulære identiteter og kulturelle tilhørsforhold skal anskues som selve drivkraften og omdrejningspunktet i demokratiet. Demokratiet bør tage afsæt i det legitime i konflikter og forebygge monokulturelle konsensussøgen. Sprog: Engelsk Bonnie Honig er professor i politisk teori ved Northwestern University, USA. Höffe, Otfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, C. H. Beck. 476 sider. I kapitel 12 fremsætter Höffe et ideal om verdensborgerskab. Han skelner mellem verdensstatsborger og verdenssamfundsborger. O. Höffe er professor i filosofi, Tübingen. Höffe, Otfried (2004): Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger, 309 sider, Beck. Om aktivt demokratisk medborgerskab under globaliseringens betingelser. Forsøg på korrektur i forhold til generelt fokus i litteraturen på statsborgeren. Vi overser medborgeren som offentligt ansat, som deltager i det private erhvervsliv og som verdensborger. Vi er arbejdsborgere, stats- og verdensborgere. O. Höffe er professor i filosofi, Tübingen.

9 9 Kommenteret litteraturliste, SLJ Ignatieff, Michael (1995): The Myth of Citizenship, fra Beiner, Ronald (red.), Theorizing Citizenship, SUNY Press, side Analyse af hvilke elementer i medborgerskabsteoriernes arv vi bør søge at realisere i vores nutidige politiske kontekst. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Michael Grant Ignatieff er leder af the Liberal Party i Canada. Kendt forfatter og historiker der har været ansat ved University of Cambridge, the University of Oxford, Harvard University og University of Toronto inden han gik ind i politik i 2006 Ivison, Duncan (2000): Modus Vivendi Citizenship McKinnon, Catriona / Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side Hvilken grad af konsensus eller fællesskabsånd må et demokratisk samfund sikre for at etablere og stabilisere socialt samarbejde? Hvilken politisk identifikation kan medborgere være fælles om i et pluralistisk samfund? Ivison diskuterer Rawls svar og det såkaldte modus vivendi medborgerskab. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Duncan Ivison er ansat ved institute for filosofi ved University of Sydney. Jennings, Jeremy (2000): Citizenship, Republicanism and Multiculturalism in Contemporary France, British Journal of Political Science, 30, side Artiklen eftersporer den franske debat siden 80erne vedrørende om traditionelle republikanske værdier kan forbindes med forskelsanerkendelse. Tre svar adskilles: traditionalisterne, multikulturalisterne og de modererende. Sprog: engelsk. Jeremy Jennings er professor i politisk teori ved Queen Mary, University of London, England. Johansson, Håkan (1997). Att förstå det moderna medborgerskabet en resa från T.H. Marshall till Michell Foucault. Dansk sociologi, Nr. 2/8 Håkan Johansson tematiserer at Marshalls tredelte medborgerskab ikke synes at belyse den form for disciplinering deres implementering medfører. Johansson forsvarer en kultursensitiv tilgang til medborgerskab og diskuterer identitetspolitiske grænser for medborgerskab. Sprog: Svensk Håkan Johansson er underviser og forsker i socialt arbejde ved Universitetskolen for sundhed og sociale videnskaber, Växjö Sverige Joppke, Christian (2010): Citizenship and Immigration, London, Polity Press.

10 10 Kommenteret litteraturliste, SLJ Joppke sammenholder det sidste tiårs udvikling af nationale love i lyset af, hvilke udfordringer etnisk diversitet stiller til den nationale velfærdsstat. Nationalstaternes fokus på demokratisk medborgerskab de seneste 10 år handler ikke kun om inklusion af udlændinge, men også om at fremme et monokulturelt demokratisk fællesskab på nationalt og europæiske plan. Sprog: Engelsk Joppke er professor i politikvidenskab ved The American University of Paris. Joppke, Christian (2001): Multicultural Citizenship: A Critique, Archives européennes de sociologie, 42, 2, side Begrebet multikulturelt medborgerskab finder ingen støtte hverken i politisk teori eller i politisk praksis og er derfor for ikke anvendeligt. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. C. Joppke er professor i statskundskab ved Graduate School of Government ved American University of Paris, Frankrig. Joppke, Christian (2008): Immigration and the identity of citizenship: the paradox of universalism, Citizenship Studies, 12,6, side Hvilket ideal om medborgerskabsidentitet udtrykker europæiske stater? På den ene side opfordres indvandrere til at bakke op om mere og mere universalistiske idealer. På den anden side mødes muslimske indvandrere med et krav om at bakke op om liberale demokratiske værdier på substantiel snarere end proceduremæssig vis. Denne identitetstransformation er ofte ekskluderende og kræver store identitetsmæssige transformationer. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. C. Joppke er professor i statskundskab ved Graduate School of Government ved American University of Paris, Frankrig. Kivisto, Peter & Faist, Thomas (2007): Citizenship. Discourse, theory, and transnational prospects. Oxford, Blackwell. Bogen giver en grundig gennemgang af medborgerskabsbegrebets udviklingshistorie. Fra at have levet en skyggetilværelse i 60erne, 70erne og 80erne bliver det et centralt sociologisk og politologisk begreb på både globalt, nationalt og uddannelsespolitisk niveau. Bogen gennemgår udfordringer hvor medborgerskab spiller en rolle: demokratisk inklusion, nationalstatens opløsning, og udvidelse af medborgerskab fra dets nationale rod. Disse udfordringer diskuteres i lyset af de vesteuropæiske nationalstaters problemer med at skabe og integrere nye identitetsfortællinger, der kan overskride de nationale fællesskaber. Sprog: Engelsk

11 11 Kommenteret litteraturliste, SLJ Thomas Faist er professor I transnationale udviklingsstudier på det sociologiske fakultet ved universitetet i Bielefeld. Peter Kivisto underviser i sociologi på Agustana College in Rock Island med særligt fokus på immigrationshistorie og etnicitet. Kymlicka, Will (2002): Contemporary Political Philosophy. An Introduction. 2 nd Edition. Oxford University Press, 497. Rummer et instruktivt og velskrevet 43 siders langt kapitel om Medborgerskabsteori. Om: Baggrunden for at medborgerskab er blevet et centralt begreb i politisk teori og i politik; Medborgerens dyder: Skiftet fra T.H. Marshalls fokus på medborgerens rettigheder til medborgerens etiske og demokratiske dispositioner; Hvor dyderne fremmes (marked, civilsamfund og/eller skolen og religion); Verdensborgerskab; Medborgerskabspolitikker. Desuden kritisk introduktion til variationer af republikanske og liberale medborgerskabsteorier. Udførlig bibliografi og links. Kymlicka er professor i filosofi og ved Queen's University ved Kingston, Canada. Tilmeld dig hans nyhedsbrev om medborgerskab: Kymlicka, Will / Norman, Wayne (1995): Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory, Beiner, Ronald (red.), Theorizing Citizenship, SUNY Press, side Fremragende overblik over de centrale positioner og debatter inden for medborgerskabsteori fra Marshall og frem. Temaer og positioner kategoriseres under overskrifter om medborgeres ansvar og dyder, deres identitet og forskellighed. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Kymlicka er professor i filosofi og ved Queen's University ved Kingston, Canada. Norman er professor i etik ved institute for filosofi og institut for etik ved Duke University, USA. Kymlicka, Will / Wayne Norman: Citizenship in Diverse Societies fra Citizenship in Cultural Diverse Societies: Issues, Contexts, Concepts, side 1-41, Oxford University Press, I 1990erne udgjorde debatter om etniske minoriteters rettigheder og demokratiske medborgeres dyder, praksiser og ansvar to helt centrale men adskilte debatter. De to debatter tænker Kymlicka sammen. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Kymlicka er professor i filosofi og ved Queen's University ved Kingston, Canada. Professor Norman (Ph.D. London School of Economics, 1988) is the Mike and Ruth Mackowski Professor of Ethics in Philosophy and the Kenan Institute for Ethics at Duke

12 12 Kommenteret litteraturliste, SLJ Laclau, Ernesto (1987). Hegemony & socialist strategy: Towards a radical democratic politics, Verso; Laclau, Ernesto og Chantal Mouffe (1985): Hegemony & Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, Verso. Laclau og Mouffes radikale og plurale medborgerskabsbegreb skal genskabe demokratiske dialogers dynamik. For dem er den demokratisk proces netop afhængig af konstant at blive revitaliseret af nye forskelssætninger og begrebsdannelser for at undgå konsensus og så atter nye fællesskaber, individer grupper og stemmer kan involveres i den demokratiske proces. Sprog: Engelsk Ernesto Laclau er professor i politisk teori ved University of Essex. Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved Centre for the study of Democracy ved the University of Westminister. Laclau, Ernesto og Mouffe, Chantal (2002): Det radikale demokrati: Diskursteoriens politiske perspektiv, Torben Clausen (et.al) Roskilde Universitetsforlag. I denne bog er samlet et udvalg af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes tekster fra 90 erne. Sammen fremstilles teksterne grundlaget for de to forfatteres tanker om det radikale demokrati. Samfundets konflikter kan ikke reduceres fx til klassekamp og konflikter kan ikke undgås. Sprog: Dansk Ernesto Laclau er professor i politisk teori ved University of Essex. Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved Centre for the study of Democracy ved the University of Westminister. Marshall, T.H. (2003): Medborgerskab og social klasse, Oversættelse af Citizenship and Social Class, Hans Reitzel, 151 sider, med litteraturhenvisninger. Jørn Loftager har skrevet en 30 siders introduktion. Om sammenhængene mellem medborgerskab, velfærdsstat og demokrati inden for rammerne af et kapitalistisk markedssamfund. Bogen, der stadig regnes som klassiker inden for moderne medborgerskabsteori, introducerer bl.a. tredelingen af medborgerskabsbegrebet i det civile, det politiske og det sociale og hæfter udviklingen af de tre til hhv.s det 18., det 19. og det 20. århundrede. Den diskuterer betydningen af indførslen af de forskellige medborgerskabsrettigheder for medborgernes status. Til sidst diskuteres forholdet mellem rettigheder og pligter i historisk perspektiv. Sprog: dansk. Marshall konkretiserer medborgerens nutidige pligter som pligten til at arbejde. Marshall ( ) var engelsk sociolog. Thomas Humphrey Marshall ( ) was a British sociologist, most noted for his essays, such as the essay collection Citizenship and Social Class.

13 13 Kommenteret litteraturliste, SLJ McKinnon, Catriona (2000): Civil Citizens, McKinnon, Catriona / Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side Alle politikker hviler på antagelser om borgernes umiddelbare gode og dårlige motivation (fx retfærdighedssans eller egoisme). Teorierne om medborgerskab giver bud på hvilke dispositioner vi skal fremme i borgerne: fx autonomi, uafhængighed, intellektuelle evner, solidaritet, gensidighed, patriotisme, nationalisme og religiøse overbevisninger. John Rawls teori forsøger at tage hensyn til borgernes forskellighed, men afhænger dog af at alle har et vist niveau af fornuftige dyder, de kan omsætte i fælles diskussioner om fælles sager. McKinnon beskriver disse dyder og hvordan de motiveres gennem deres egen-interesserede søgen efter selv-respekt. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Catriona McKinnon, Professor, School of Politics and International Relations, University of Reading Miller, David (2000): Bounded Citizenship, Citizenship and national identity, side Et forsvar for en national frem for kosmopolitisk forankring af medborgerskab gennem analyse af traditionelle og nye medborgerskabsteorier. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. David Miller (born 8 March 1946) is a British political theorist. He received his BA from the University of Cambridge and his BPhil and DPhil from the University of Oxford. He is currently Official Fellow and Professor in Social and Political Theory at Nuffield College, Oxford. Miller, David (2000): Citizenship and pluralism, Citizenship and national identity, Polity Press, side Kritisk analyse af de liberale, libertarianske og republikanske medborgerskabsteoriers svar på spændingen mellem stigende diversitet og pluralisering og behovet for at kunne leve sammen i et politisk fællesskab. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. David Miller (born 8 March 1946) is a British political theorist. He received his BA from the University of Cambridge and his BPhil and DPhil from the University of Oxford. He is currently Official Fellow and Professor in Social and Political Theory at Nuffield College, Oxford. Miller, David (2007): Immigrants, Nations, and Citizenship, The Journal of Political Philosophy, 16,4, side I hvor høj grad kan vi forvente at immigranter tilpasser sig deres nye samfund og i hvor høj grad bør landets borgere tilpasse sig immigranterne hvis forholdet anskues som en slags kontrakt? Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk.

14 14 Kommenteret litteraturliste, SLJ David Miller (born 8 March 1946) is a British political theorist. He received his BA from the University of Cambridge and his BPhil and DPhil from the University of Oxford. He is currently Official Fellow and Professor in Social and Political Theory at Nuffield College, Oxford. Modood, Tariq (2007): Multiculturalism. A Civic Ideal. Polity press, 192 sider. Forsvarer en medborgerskabs multikulturalisme, der i modsætning til Will Kymlickas bog Multicultural Citizenship (1995) er relevant for europæiske lande med muslimske indvandrere. Modood er professor i Sociologi og Statskundskab ved University of Bristol, England. Sprog engelsk. Tariq Modood (born 1952) is professor of sociology at the University of Bristol Mouffe, Chantal (2000): The Democratic Paradox, Verso. Med afsæt i sit radikale demokratibegrebs fokus på konflikt kritiserer Mouffe John Rawls og Jürgen Habermas demokratiforståelse. Mouffe videreudvikler sin demokratforståelse gennem analyser af Wittgenstein, Derrida og Carl Schmitt. Sprog: Engelsk Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved Centre for the study of Democracy ved the University of Westminister. Mouffe, Chantal (2008): On the Political, Verso. Ifølge Mouffe kan oplysningstraditionens forståelse af medborgerskab ikke bruges til at diskutere monokulturel nationalisme og ekstremisme. Mouffe anbefaler en anden vej til analyse af fænomenerne som vej til en ny demokratiform. Sprog: Engelsk Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved Centre for the study of Democracy ved the University of Westminister. Oldfield, Adrian (1990): Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World, 208 sider, Routledge. Bogen bidrager til nutidige diskussioner om medborgerskab inden for civic-republikanisme-tradition ved at påpege de historiske kilder i skrifter af politiske teoretikere som Aristoteles, Machiavelli, Rousseau, Hegel and Toqueville. De centrale temaer er det aktive medborgerskab, frihed, fællesskab og medborgerdyder og pligter. Tidligere lektor ved Salford Universitet, England.

15 15 Kommenteret litteraturliste, SLJ Patten, Alan (2000): Equality of Recognition and the Liberal Theory of Citizenship, McKinnon, Catriona / Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side Ofte tænkes medborgerskab kun ud fra en af følgende tre dimensioner: 1) hvem har ret til medlemskab? 2) Hvilke goder og rettigheder har jeg krav på som medborger? 3) Hvilket ansvar, dispositioner og identiteter forventes jeg at have som medborger? Desuden overser den liberale medborgerskabsteori anerkendelsesdimensionens betydning i forhold til det offentlige rums karakter (dets institutioners symboler og fx skolernes curriculum). Derfor formuleres en medborgerskabsteori om lige ret til anerkendelse (dimension 2), og det undersøges om det er et ideal i overensstemmelse med det liberale svar på dimension 3). Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Alan W. Patten Professor of Politics Princeton, NJ Philips, Mark (2000): Motivating Liberal Citizenship, McKinnon, Catriona / Hampsher-Monk, Ian (2000): The Demands of Citizenship, Continuum, side Undersøger spændingen mellem en republikansk tilgang, der fordrer aktiv politisk deltagelse og engagement over en liberal rettigheds tilgang til medborgerskab, der giver borgerne mulighed for at efterfølge deres egeninteresse og kan føre dem væk fra optagethed af de fælles politiske anliggender. Definerer et minimumsniveau af medborgerskabsengagement, og diskuterer tre teorier om Politisk teori om motivationen af et sådant medborgerskabsengagement. Sprog: engelsk. Sinopoli, Richard C. (1995): Thick-Skinned Liberalism: Redefining Civility, American Political Science Review, 89, 3, side Hvilken adfærd kan man forvente af sine medborgere? To forskellige positioner diskuteres: forsvaret for tolerance overfor forsvaret for anerkendelse af værdet af andres bedrifter og den første forsvares. Politisk teori om medborgerskab. Sprog: engelsk. Richard C. Sinopoli tidligere lektor i statskundskab, University of California. Skinner, Quentin (2009): Politik og historie. En tekstsamling. Hans Reitzels forlag. 275 sider. I kapitlet Stater og borgernes frihed perspektiveres nutidige debatter om staters indblanding i borgernes liv med henblik på at fremme borgerdyder med den engelske politiske og politisk filosofiske historie. Professor i politisk historie ved Cambridge University. Sprog: dansk.

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2006 9.-10. februar 9.-10. marts 6.-7. april 4.-5. maj 18.-19. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2008 21.-22. februar 13.-4. marts 3.-4. april 24.-25. april 15.-16. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Resumé Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasiet, og om gymnasielevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet. Om relationen mellem social klasse og uddannelse,

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Frihed- men er det frihed fra eller frihed til?

Frihed- men er det frihed fra eller frihed til? Synopsis til eksamen i Klassisk og nyere sociologisk teori Sociologisk institut, Januar 2013 Frihed- men er det frihed fra eller frihed til? -En diskussion om frihedens mange ansigter- Antal tegn uden

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG. i socialvidenskab. 5 perspektiver

BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG. i socialvidenskab. 5 perspektiver BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG i socialvidenskab 5 perspektiver BENT GREVE (RED.) Grundbog i socialvidenskab 5 perspektiver 2. udgave Socialøkonomiske virksomheder: Mellem forretning og socialt ansvar

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Kvalitet i fremtidens erhvervsuddannelser og AMU Fællessalen på Christiansborg 31. Maj 2012 Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk) Center for

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff Virksomhedsetik og strategi Af Jacob Dahl Rendtorff I min bog Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar fra 2007 (udgivet på samfundslitteratur) gennemgik jeg virksomhedsetikkens forskellige

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Medborgerskabets udfordringer etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse

Medborgerskabets udfordringer etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse Medborgerskabets udfordringer etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Præsentation til en model for undervisning i de gymnasiale uddannelser i: Bæredygtighed og Innovation Projektet

Præsentation til en model for undervisning i de gymnasiale uddannelser i: Bæredygtighed og Innovation Projektet Af rektor Jens Elsig, Struer Statsgymnasium, jel@stgym.dk) Projektet er et udviklingsprojekt mellem 7 gymnasiale uddannelser i Region Midt og en række lokale/regionale private og offentlige virksomheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Science i børnehaven. En kommentar til to nylige artikler i MONA

Science i børnehaven. En kommentar til to nylige artikler i MONA 75 Science i børnehaven Stig Broström, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet En kommentar til to nylige artikler i MONA Børnehavens didaktik er i kraftig udvikling. Siden 2004

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

RADIKALISERING PÅ NETTET

RADIKALISERING PÅ NETTET Rapporter på diis.dk: Online-radikalisering: et uafklaret begreb Online-radikalisering: en rundrejse i forskningslitteraturen RADIKALISERING PÅ NETTET -hvordan anvendes de sociale medier af ekstremistiske

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Jørgen Bloch-Poulsen Senior external lecturer, University of Copenhagen, DK (Department of Law, the Masters Programme in Conflict Mediation).

Jørgen Bloch-Poulsen Senior external lecturer, University of Copenhagen, DK (Department of Law, the Masters Programme in Conflict Mediation). 1 Participation som magtmekanisme - mellem constraint og empowerment i organisatorisk (inter)aktionsforskning? 05.05.2011 Marianne Kristiansen & Jørgen Bloch-Poulsen Bio: Marianne Kristiansen Associate

Læs mere