For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S."

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme Holding as Den 30. marts 2012 offentliggjorde Pensionskassernes Ejendomme A/S, CVR-nr sin erhvervelse af cirka 92,31% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Dan-Ejendomme Holding as i forbindelse med det frivillige offentlige købstilbud til aktionærerne i Dan- Ejendomme Holding as. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 5/2012. Dan-Ejendomme Holding as har i dag modtaget meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S, om at Pensionskassernes Ejendomme A/S pr. 4. april 2012 besidder stk. aktier, svarende til 92,31% af den samlede aktiekapital og stemmerne i Dan-Ejendomme Holding as. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 7/2012. Pensionskassernes Ejendomme A/S har i dag meddelt Dan-Ejendomme Holding as, at det er besluttet at iværksætte tvangsindløsning af de resterende aktier i Dan-Ejendomme Holding as i perioden fra den 4. april 2012 til den 2. maj 2012 kl i medfør af Selskabslovens For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Venlig hilsen Dan-Ejendomme Holding as Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør Bilag 1: Tvangsindløsningsmeddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S Bilag 2: Acceptblanket Kontaktperson: Eventuelle henvendelser vedrørende fondsbørsmeddelelsen rettes til selskabets bestyrelsesformand Bo Heide-Ottosen på telefon Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Fax: Side 1 af 1 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 /2012 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme Holding as

2 Pensionskassernes Ejendomme A/S Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme Holding as (CVR-nr ) i medfør af selskabslovens Efter gennemførelsen af et anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud fremsat den 15. marts 2012 ("Købstilbuddet"), og efter gennemførelsen af en kapitalforhøjelse ved apportindskud den 4. april 2012, ejer Pensionskassernes Ejendomme A/S, CVR-nr ("Pensionskassernes Ejendomme") aktier pr. dags dato, svarende til 92,31% af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Dan-Ejendomme Holding as ("Dan-Ejendomme"). Som følge heraf har Pensionskassernes Ejendomme besluttet, at de øvrige aktionærer i Dan-Ejendomme skal lade deres aktier indløse i henhold til selskabslovens ("Indløsningstilbuddet"). Aktionærerne i Dan-Ejendomme opfordres derfor til inden for en 4-ugers periode, der udløber den 2. maj 2012 kl (dansk tid), at overdrage deres aktier i Dan-Ejendomme til Pensionskassernes Ejendomme. Aktierne overdrages til Pensionskassernes Ejendomme for et vederlag på DKK 570 pr. aktie à nominelt DKK 10, og afregningen sker kontant. Mæglergebyrer og/eller andre omkostninger i forbindelse med aktionærernes salg af deres aktier skal afholdes af de pågældende aktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er Pensionskassernes Ejendomme uvedkommende. Den tilbudte kurs svarer til den kurs, som Pensionskassernes Ejendomme har betalt til de aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet. Hvis Dan-Ejendomme udbetaler udbytte, foretager andre udlodninger til sine aktionærer, eller i øvrigt ændrer Dan-Ejendommes kapitalforhold (udstedelse af fondsaktier m.v.) før afregningen af aktiesalget til Pensionskassernes Ejendomme, i henhold til dette Indløsningstilbud, nedsættes det tilbudte vederlag med sådant udbytte, udlodninger m.v. pr. aktie på krone for krone basis. Det er Pensionskassernes Ejendommes opfattelse, at den tilbudte kurs er attraktiv, idet kursen er 42,5% højere end lukkekursen på aktierne i Dan-Ejendomme den 14. marts 2012 (sidste handelsdag inden offentliggørelsen af beslutningen om fremsættelse af Købstilbuddet). Alle aktier, der overdrages til Pensionskassernes Ejendomme i henhold til denne meddelelse, skal være frie og ubehæftede i enhver henseende. Enhver aktionær, som ønsker at afhænde sine aktier til Pensionskassernes Ejendomme, skal anmode sit eget kontoførende institut, hvor aktierne er registreret i depot, om at overdrage aktierne til Pensionskassernes Ejendomme via Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea"). Afregning af de overdragne aktier foretages kontant af Nordea via VP Securities A/S 3 bankdage efter udløbet af ovenfor nævnte 4-ugers periode (den 8. maj 2012). Der vedlægges en blanket, som skal benyttes ved overdragelsen af aktierne. Eftersom tvangsindløsningskursen svarer til den tilbudskurs, som blev afregnet over for de aktionærer, der afhændede deres aktier i henhold til Købstilbuddet, anser Pensionskassernes Ejendomme

3 tvangsindløsningskursen som værende rimelig. Er en minoritetsaktionær imidlertid uenig i indløsningskursen, kan aktionæren i henhold til selskabslovens 70, stk. 2, anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten på Dan-Ejendommes hjemsted. Skønsmanden skal fastsætte indløsningskursen i overensstemmelse med selskabslovens 67, stk. 3. Hvis skønsmandens vurdering efter selskabslovens 67, stk. 3, fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Pensionskassernes Ejendomme, har denne højere kurs også gyldighed for de aktionærer, hvis aktier bliver indløst, og som ikke har ønsket vurdering af en skønsmand. Omkostningerne ved kursfastsættelsen afholdes af den aktionær, som har anmodet om en vurdering. Retten kan dog pålægge Pensionskassernes Ejendomme at afholde omkostningerne helt eller delvist, hvis værdifastsættelsen fører til en højere kurs end tilbudt af Pensionskassernes Ejendomme. Minoritetsaktionærer, som ikke inden for 4 ugers fristen nævnt ovenfor har overdraget deres aktier til Pensionskassernes Ejendomme, vil ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system i medfør af selskabslovens 72 blive givet et yderligere varsel på 3 måneder, der forventeligt udløber den 2. august Hvis aktionærerne ikke har overdraget deres aktier inden udløbet af denne 3-måneders periode, vil aktierne automatisk blive noteret i Pensionskassernes Ejendommes navn ved pågældende periodes udløb. Samtidig hermed deponeres indløsningsvederlaget for de pågældende aktier i overensstemmelse med lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering. Retten til at forlange vurdering ved skønsmand fortabes ligeledes ved 3-måneders fristens udløb. København, den 4. april 2012 Bestyrelsen i Pensionskassernes Ejendomme A/S ***** UDTALELSE FRA BESTYRELSEN I DAN-EJENDOMME HOLDING A/S OM BETINGELSERNE FOR TVANGSINDLØSNINGEN Bestyrelsen i Dan-Ejendomme har modtaget og gennemgået ovenstående meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme i hvilken anledning bestyrelsen afgiver nedenstående udtalelse, jf. selskabslovens 70, stk. 2. "Den besluttede indløsning sker til samme vederlag per aktie i Dan-Ejendomme, som tilbudt af Pensionskassernes Ejendomme under det gennemførte Købstilbud. Efter bestyrelsens opfattelse er de samlede betingelser for indløsningen således i overensstemmelse med sædvanlig praksis for indløsning af aktier ejet af minoritetsaktionærer efter gennemførelse af overtagelsestilbud på danske børsnoterede selskaber, og vederlaget i forbindelse med indløsningen anses for rimeligt." 2

4 København, den 4. april 2012 Bestyrelsen i Dan-Ejendomme Holding as Bo Heide-Ottosen Christina Hvid 3

5 ACCEPTBLANKET Overdragelse af aktier i Dan-Ejendomme Holding as (Indleveres til aktionærens eget kontoførende institut til godkendelse og behandling) Overdragelsen skal afgives gennem aktionærens eget kontoførende institut og skal være Nordea Bank Danmark A/S i hænde senest den 2. maj 2012 kl (dansk tid). Undertegnede bekræfter hermed, at de overdragne aktier er frie og ubehæftede i enhver henseende. På de vilkår, der er anført i meddelelse af 4. april 2012 fra Pensionskassernes Ejendomme A/S vedrørende tvangsindløsning af resterende aktionærer i Dan-Ejendomme Holding as (CVR nr ), i overensstemmelse med i selskabsloven, afgiver jeg/vi undertegnede hermed en uigenkaldelig ordre om overdragelse af det følgende antal aktier à nominelt DKK 10 i Dan-Ejendomme Holding as (ISIN kode DK ) mod et kontant vederlag på DKK 570 pr. aktie Antal Dan-Ejendomme Holding as aktier Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af overdragelsen ved overførsel af Dan-Ejendomme Holding as aktier fra min/vores depotkonto i: Kontoførende institut: VP-konto: Provenuet fra de overdragne Dan-Ejendomme Holding as aktier skal overføres til: Pengeinstitut: Reg. nr. / Kontonr.: Oplysninger om sælgende aktionær og underskrift: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: CVR-nr. / CPR-nr.: Dato og underskrift: Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte Dan-Ejendomme Holding as aktier til Nordea Bank Danmark A/S: CVR-nr.: CD-identifikation: Stempel og underskrift: Oplysninger til det kontoførende institut: Ved påtegning på denne acceptblanket skal Aktionærens kontoførende institut senest den 2. maj 2012 kl have afgivet meddelelse om overdragelse af aktier til: Nordea Bank Danmark A/S Securities Operations Helgeshøj Allé 33, Taastrup Postboks 850, 0900 København C Telefax: eller

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere