Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen"

Transkript

1 Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen

2 Indhold Kort om Carl Bro Gruppen 1 Et skelsættende år 2 Hoved- og nøgletal 4 Koncernberetning 5 Videnregnskab 9 Miljøredegørelse 17 Regnskabsberetning 20 Påtegninger 23 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 31 Carl Bro Gruppens virksomheder 39 Bestyrelse, direktion og revision 41 Elementært Hver dag arbejder vi med jordens fire grundelementer. Men det er mennesker, der får ting til at ske. Hos Carl Bro udgør medarbejderne derfor det femte element. I tæt dialog med vores kunder skaber de helhedsløsninger. Kundeorientering, merværdi, multidisciplinaritet, teknik og etik er de grundlæggende værdier, der sikrer Intelligente Løsninger ikke bare for vores kunder, men også for kundernes kunder. Intelligente Løsninger sikrer menneskers fremtid.

3 Kort om Carl Bro Gruppen Carl Bro Gruppen blev grundlagt som en enkeltmandsvirksomhed i 1959 af ingeniør Carl Bro. I dag er Carl Bro Gruppen en international konsulentvirksomhed med kontorer i Europa, Asien, Afrika og Sydamerika. Efter købet af Sycon beskæftiger virksomheden i alt medarbejdere, hvoraf bl.a arbejder i Danmark, i Sverige og 450 i Storbritannien og Irland. Ekspertiser, kunder og projekter Virksomheden rådgiver inden for ekspertiseområderne miljø, byggeri, anlæg, energi, industri, marine, IT & telekommunikation samt management. Blandt kunderne er Danmarks Radio, Danske Bank, World Bank, EU, Severn Trent og Scottish Executive. Rådgivningsopgaverne omfatter for eksempel Danmarks Radios nye hovedsæde i Ørestaden, en række flerårige vandmiljøprojekter i Vietnam, vindmøller på Lillgrunden i Øresund samt en 4,5 km lang motorvejstunnel i Dublin. Koncept Carl Bro Gruppen tilstræber at levere helhedsløsninger, der er baseret på kundens behov. Intelligente Løsninger er Carl Bro Gruppens betegnelse for rådgivningsydelser, der strækker sig fra kundens første strategiske ide over implementering til færdig løsning. Intelligente Løsninger skabes på tværs af virksomhedens faglige ekspertiser, og Carl Bro Gruppens rådgivere arbejder multidisciplinært. Det betyder, at de i tilknytning til tekniske problemstillinger ofte løser for eksempel organisatoriske, økonomiske og uddannelsesmæssige opgaver. Marked Skandinavien er virksomhedens største marked, idet over 2/3 af den samlede omsætning finder sted i Danmark og Sverige efter købet af Sycon. De britiske og irske aktiviteter er inde i en meget positiv udvikling, og også Carl Bro Gruppens øvrige internationale aktiviteter i fx Asien forventes at have et vækstpotentiale. Ca. 50% af Carl Bro Gruppens omsætning stammer fra bygge- og anlægssektoren, mens ydelser inden for energi, vand og miljø udgør 25% af den samlede omsætning. Mål Carl Bro Gruppens mål er at placere sig blandt Nordeuropas største rådgivnings- og konsulentvirksomheder. Derfor vil vi fokusere på vækst gennem opkøb af og fusioner med andre virksomheder. Vi vil ligeledes arbejde på at vinde markedsandele ved fortsat at udvikle og levere innovative helhedsløsninger i tæt samarbejde med vores kunder. Samtidig er det et vigtigt mål at sikre en lønsomhed på niveau med de bedste virksomheder i branchen. 1

4 Et skelsættende år For Carl Bro Gruppen var 2001 et år med store økonomiske udfordringer i dele af vores forretning. Men det var også et år med to meget strategisk vigtige begivenheder: Bure Equity indtrådte som ny majoritetsaktionær, og vi erhvervede den svenske rådgivnings- og konsulentvirksomhed Sycon. Som Skandinaviens største rådgivningsvirksomhed har vi fået en styrket platform til at deltage i branchens internationale konsolideringsproces og til at realisere visionen om at blive blandt de førende aktører i Nordeuropa. Et vanskeligt år for IT-området Carl Bro Gruppens resultat for 2001 blev særdeles utilfredsstillende. Det negative resultat skyldes især tab i det tyske datterselskab og i flere af vores IT-selskaber. Vores engagement i IT-selskaberne stammer fra slutningen af 90 erne og år 2000, hvor Carl Bro Gruppen som mange andre virksomheder investerede i IT-selskaber på venture-basis. Hensigten var at eje selskaberne i en periode, forbedre driften og skabe vækst med henblik på at sælge dem igen med en gevinst. Imidlertid viste 2001 sig at blive et meget vanskeligt år for hele IT-sektoren, hvilket også ramte Carl Bro Gruppens datterselskaber med tab og restruktureringsomkostninger til følge. Derudover har et enkelt IT-projekt været meget bekosteligt at færdiggøre. Men generelt er langt hovedparten af vores ITaktiviteter med til at støtte og videreudbygge vores kernekompetencer. Disse aktiviteter er inde i en positiv udvikling og vil i løbet af 2002 blive tæt integreret med vores aktiviteter inden for miljø, byggeri og anlæg. En sund kerneforretning Det samlede resultat for 2001 er ikke udtryk for virksomhedens generelle indtjeningsevne, idet vores danske kerneforretning er sund og udvikler sig positivt og genererer et positivt cashflow. Samtidig kan vi glæde os over, at den britiskirske forretning har udvist stor fremgang, hvilket både afspejles i en bedre indtjeningsevne, et stigende antal medarbejdere samt den største ordreportefølje gennem 10 år. Herudover er opnået en ledende markedsposition inden for flere forretningsområder. Nye ejere: En proces afsluttes Bure Equity indtrådte i november 2001 som ny majoritetsaktionær. Ændringen i ejerstrukturen skal ses i sammenhæng med en række historiske begivenheder. Krisen i bygge- og anlægssektoren og i dele af den finansielle sektor i slutningen af 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne medførte, at Carl Bro Gruppen blev stillet over for en række økonomiske udfordringer. Det førte i til en reorganisering af virksomheden, hvor ca. 30 selvstændige virksomheder blev slået sammen til ét stort selskab under ét navn og brand: Carl Bro Intelligent Solutions. Samtidig blev der indskudt ny kapital til virksomheden fra bl.a. Lønmodtagernes Dyrtidsfond og den nye ledelse. Det var hensigten, at aktionærerne skulle fastholde deres aktier til omkring år 2000, hvor man ville forsøge et samlet salg. Imidlertid faldt aktiesalget tidsmæssigt sammen med IT-sektorens generelle krise. Krisen ramte også Carl Bro Gruppens IT-selskaber, hvilket ses af regnskaberne for 2. halvår 2000 og for Selvom begge regnskaber indeholder store omkostninger til IT-restruktureringen, mundede forhandlingsforløbet omkring aktiesalget alligevel ud i et tilfredsstillende resultat på grund af vores sunde kerneforretning. Bure Equity: Et attraktivt ejerskab I forhandlingsforløbet omkring aktiesalget var Carl Bro Gruppens bestyrelse og koncernledelse i kontakt med flere attraktive købere og havde principielt to mulige veje at gå: Vi kunne enten finde sammen med et større selskab fra rådgivningsog konsulentbranchen eller med en finansiel investor. Den finansielle investor Bure Equity blev valgt som ny hovedaktionær, fordi vi dermed indgik et partnerskab, der er til gavn for aktionærerne, og som samtidig sikrer, at Carl Bro Gruppen fortsat kan udvikle sig som virksomhed og som arbejdsplads for vores medarbejdere. Sycon: Et strategisk godt match Sammen med Bure Equity skabte vi en vision om, at Carl Bro Gruppen skal blive en betydelig aktør på det skandinaviske og nordeuropæiske rådgivnings- og konsulentmarked. Ved i slutningen af 2001 at gå sammen med den svenske rådgivningsvirksomhed Sycon tog vi et vigtigt skridt i denne retning, for med Sycon har vi fået en partner, der strategisk matcher Carl Bro Gruppen godt. Vi har både fået tilført nye faglige kompetencer og en styrket geografisk platform på det skandinaviske marked. Herudover har vi samlet set opnået en volumen, der gør os til Skandinaviens største rådgivnings- 2

5 og konsulentvirksomhed. Det giver os nye muligheder for at udnytte vores viden og systemer på tværs af grænser. Strategi: Vækst og lønsomhed Carl Bro Gruppens strategi for de kommende år er klar. Vi ønsker at indgå aktivt i branchens internationale konsolideringsproces og blive en ledende nordeuropæisk aktør, der kan deltage i konkurrencen om de bedste medarbejdere og de bedste opgaver. På nogle faglige og geografiske markeder forventer vi at kunne fremstå som markedsleder. Hvis vi lykkes med at placere os solidt på det nordeuropæiske marked, er det senere muligt at vælge en børsnotering eller finde sammen med en større udenlandsk rådgivnings- og konsulentvirksomhed. Derfor skal vi fremover fokusere på fortsat at vokse gennem opkøb af og fusioner med virksomheder i ind- og udland. Udgangspunktet for væksten er vores kerneforretning, da vi skal sigte på fagligt og markedsmæssigt at videreudvikle de stærke kompetencer, som vi allerede har - fremfor at opdyrke helt nye forretningsområder. For at kunne vokse er det samtidig helt afgørende for os at arbejde målrettet på at forbedre vores lønsomhed i alle forretningsområder. Vi har derfor iværksat en række tiltag, der skal sikre, at der i hele organisationen er fokus på at forbedre indtjeningen. Set i lyset af de store ændringer i det forgangne år og vores nye strategiske mål er vi med deltagelse af alle forretningsenheder i gang med at revurdere det bestående værdigrundlag. Hensigten er, at vi herigennem får skabt et solidt og fremtidssikret fundament for, hvilken virksomhed vi ønsker at skabe, og hvordan vi ønsker at agere i forhold til alle vores væsentlige interessenter kunder, medarbejdere, omverden og ejere. Når det nye værdigrundlag er på plads og implementeret i vores organisation, vil vi på dette fundament systematisk arbejde med at videreudbygge og styrke vores brand Intelligent Solutions på tværs af grænser. I det kommende år vil denne opgave naturligvis blive størst i den svenske region, som står foran et navneskifte fra Sycon til Carl Bro. Vi har et stærkt fundament Der er ingen tvivl om, at vi i Carl Bro Gruppen står foran en udfordrende fase, og at vores mål er ambitiøse. Vi har imidlertid et stærkt udgangspunkt, idet vi i dag har en virksomhed med stor faglig bredde og en motiveret medarbejderstab. Samtidig har vi fået en unik markedsmæssig platform i Skandinavien. Det er derfor min overbevisning, at vi står godt rustet til at forfølge vores vision om at skabe en stærk nordeuropæisk konsulent- og rådgivningsvirksomhed. Nyt værdigrundlag på vej Carl Bro Gruppens Mission, Vision og Værdier (MVV) har siden 1996 været det filosofiske grundlag for vores virksomhed. Jesper Rasmussen Koncernchef 3

6 Hoved- og nøgletal 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ mdr. Hovedtal (mio. kr.) Nettoomsætning 1.045, , , , , , ,7 747, ,2 a) Heraf fortsættende 1.045, , , , , , ,7 718, ,7 Heraf ophørende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 9,0 29,9 31,5 Resultat af primær drift (26,9) (5,9) (28,5) 14,2 28,2 48,7 35,0 (30,3) (37,9) Ordinært resultat før skat (39,8) (30,2) (32,0) 10,3 20,3 24,6 44,1 (40,9) (78,4) Heraf fortsættende (39,8) (30,2) (32,0) 10,3 20,3 41,4 31,9 (39,5) (50,8) Heraf ophørende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (16,8) 12,2 (1,4) (27,6) Årets resultat (43,4) (21,4) (34,4) 13,6 20,0 11,2 30,3 (15,0) (94,8) Driftens likviditetsvirkning 7,9 28,1 51,9 11,2 (8,3) 67,1 (3,1) (18,2) 26,6 Årets likviditetsbevægelse (55,5) 0,1 80,7 1,7 (45,2) 31,0 (26,9) 25,3 67,7 Egenkapital 178,4 153,8 148,6 164,5 184,2 198,2 229,9 238,8 202,5 Aktiver 791,4 739,8 714,0 785,0 849,4 829,7 925, , ,2 Gennemsnitligt antal medarbejdere b) Heraf fortsættende Heraf ophørende Nøgletal Overskudsgrad (%) (2,6) (0,6) (2,7) 1,3 2,3 3,5 2,4 (2,6) c) Egenkapitalforrentning (%) (16,6) (7,2) (17,8) 8,7 11,5 7,2 14,2 (48,6) c) Likviditetsgrad 1,17 0,97 1,151,24 1,151,21 1,21 1,23 1,12 Soliditetsgrad (%) 22,5 20,8 20,8 21,0 21,7 23,9 24,8 23,7 17,0 Resultat pr. aktie á nom. kr (kr.) (1.813) (651) (1.012) (2.133) c) Indre værdi pr. aktie á nom. kr (kr.) a) Fra og med 1998/99 indgår udlæg i nettoomsætningen. b) 1/7-31/ omregnet til 12 måneder. c) 1/7-31/ Nøgletallet er udeladt, da omregning af perioden til 12 måneder ikke giver et retvisende indtryk. Nøgletalsdefinitioner Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen. Egenkapitalforrentning: Ordinært resultat efter skat og minoritetsinteresser i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver divideret med kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapital i procent af balancesum ultimo. Resultat pr. aktie: Ordinært resultat efter skat og minoritetsinteresser pr. aktie á nom. kr Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo pr. aktie á nom. kr

7 Koncernberetning 2001 har været præget af en række større begivenheder, der samlet vil styrke Carl Bro Gruppens markedsposition og konkurrencekraft: Selskabets ejerstruktur blev ændret, og der blev gennemført en strategisk tilpasning af forretningsområderne. Endelig erhvervede selskabet ved årets slutning den svenske rådgivnings- og konsulentvirksomhed Sycon fra Sydkraft AB, hvorved Carl Bro Gruppen nu er Skandinaviens største rådgivnings- og konsulentvirksomhed. Regnskabet for 2001 udviser dog et særdeles utilfredsstillende resultat. Det negative resultat kan især henføres til tab på koncernens IT-aktiviteter samt til det tyske selskab. Som et led i den strategiske tilpasning er der gennemført en række tiltag for at reducere koncernens engagement inden for IT samt for at styrke indtjeningen fremadrettet. Den nye ejerkreds I november 2001 erhvervede Bure Equity AB aktiemajoriteten i Carl Bro Gruppen. Lønmodtagernes Dyrtidsfond har fortsat en væsentlig aktiepost. Ved erhvervelsen af Sycon blev Sydkraft AB ny aktionær i selskabet. Aktionærkredsen (Figur 1) består nu overvejende af finansielle investorer, som virksomhedens stiftere og tidligere ledelse har afhændet deres aktier til. Det er målet for den nye ejerkreds at sikre selskabets lønsomhed samt gennem opkøb og organisk vækst at ekspandere virksomheden og dermed placere Carl Bro Gruppen blandt de førende rådgivnings- og konsulentvirksomheder i Nordeuropa. Forretningsområder Pr. 1. juli 2001 blev organiseringen af de danske forretningsområder ændret, således at alle aktiviteter inden for miljø, byggeri og anlægsvirksomhed blev samlet i én forretningsenhed. På tilsvarende vis blev alle aktiviteter rettet mod industrielle kunder henholdsvis internationale aktiviteter for primært donororganisationer som fx Danida og Verdensbanken samlet i hver sin enhed. Eksempler på opgaver i årets løb inden for miljø, byggeri og anlæg omfatter projektering af havvindmøller i Øresund, projektering af et banegårdscenter og et svømmebad i Aalborg, opgaver inden for hospitalsvæsnet som fx etablering af en strålebehandlingssektion for Herlev Sygehus samt renovering af et behandlingsafsnit på Glostrup Sygehus. Inden for anlægssektoren er arbejdet med udvidelsen af Motorringvej III ved København påbegyndt. Forretningsenheden, der arbejder med IT og telekommunikation, har været påvirket af den generelle afmatning inden for IT-sektoren. Den industrielle forretningsenhed, der bl.a. beskæftiger sig med rådgivning inden for produktionsprocesser, fabriksetablering, due diligence, industrielt design, akustik, skibsdesign og industrielt miljø, oplevede i starten af 2001 fremgang. Mod slutningen af året blev denne udvikling imidlertid afløst af stagnation som følge af den generelle nedgang efter 11. september. Stagnationen forventes at vende i I løbet af 2001 etablerede vi et solutioncenter for teknisk due diligence, der omfatter virksomheds-it, miljø, produktion og bygninger. I vores internationale forretningsenhed, Management/International, blev der i årets løb gennemført en vellykket sammenlægning af de ekspertiser inden for miljø og management, som primært udfører rådgivning på internationale udviklingsprojekter, der er finansieret af bi- og multilaterale donorer. Den nye forretningsenhed nåede de opstillede budgetter for 2001 og tog sidst på året en række succesfulde initiativer til diversificering af kundeunderlaget for dermed at imødegå de reduktioner i danskfinansieret bistand, som forventedes implementeret af den nye regering. Carl Bro Projektudvikling A/S udvikler ejendomme og jordstykker med henblik på at skabe merværdi. Adkomst til ejendomme sikres gennem optioner. Cosmos A/S har i 2001 været påvirket af den generelle afmatning på markedet for rekruttering og HR-konsulentydelser. Vi forventer dog en forbedret markedssituation i Den britiske del af koncernen er især aktiv inden for områderne vand og anlægsvirksomhed samt miljø, byggeri og intelligente trafiksystemer. Inden for vandområdet har det britiske selskab i løbet af 2001 vundet et antal væsentlige ordrer fra vandselskaber. Således er selskabet gået fra at arbejde for 6 ud af 13 vandselskaber primo 2001 til at have kontrakter FIGUR 1: CARL BRO AS AKTIONÆRGRUPPER Ny Ledelse 11,9% Carl Bro as 1,1% Fonden af ,4% LD 18,6% Bure Equity AB 50,5% Sydkraft AB 11,9% Nuværende og tidligere medarbejdere 1,6% 5

8 med 10 vandselskaber ultimo Dermed har selskabet den største ordrebeholdning nogensinde. Det irske marked har været præget af fremgang og gode resultater i Det irske selskab, der tidligere primært fokuserede på rådgivning inden for byggeri, er nu en multidisciplinær rådgiver inden for anlæg, vand, miljø og byggeri. Storbritannien og Irland udnytter medarbejdere og kompetencer på tværs. I det tyske datterselskab har der været væsentlige tab, hvilket bl.a. beror på, at selskabet i en periode har fokuseret på projektudvikling på bekostning af fokus på driften af selve ingeniørvirksomheden. Der er gennemført et lederskifte, og en genopretningsplan er under implementering. Årsregnskab præget af refokusering Årsregnskabet for 2001 er præget af refokuseringen af Carl Bro-koncernen, hvilket har betydet en væsentlig afvigelse i forhold til forventningerne fra årsregnskabet for Kernevirksomheden har i 2001 været den danske og den britiske forretning inden for områderne byggeri, anlæg, miljø, industri, marine, IT og telekommunikation, projektudvikling samt den internationale del af virksomheden, der primært arbejder med projekter i udviklingslande, finansieret af donororganisationer. Kernevirksomheden har vist en positiv udvikling i løbet af Således har denne del af virksomheden haft et resultat før skat på 39,5 mio. kr. mod et resultat før skat på 11,2 mio. kr., beregnet for kalenderåret I løbet af 1999 og 2000 investerede Carl Bro-koncernen i en række IT-selskaber og IT-projekter med det formål at udvikle dem imod et senere frasalg. Vilkårene for denne type venturevirksomhed er imidlertid ændret radikalt, ligesom IT-virksomhedernes basale indtjeningsevne har været utilstrækkelig. Et enkelt IT-udviklingsprojekt har desuden vist sig at være meget bekosteligt at færdiggøre. Koncernen har derfor haft betydelige tab i forbindelse med lukning af IT-virksomheder eller restrukturering og oprydning for at sikre en lønsom drift for disse aktiviteter fremover. Således er selskabet Sintas A/S gjort klar til afvikling. En genopretningsplan for NaviCom Holding A/S har ført til, at selskabet i dag er godt rustet til at leve op til de markedsmæssige udfordringer inden for salg af Navision-løsninger og projektstyringsværktøjer. NaviCom er igen lønsomt. Den associerede virksomhed Danagro A/S er frasolgt. Akkvisitioner Pr købte Carl Bro as Sycon AB. I forbindelse med købet blev Sydkraft AB aktionær i Carl Bro as. Tilsammen er Carl Bro-koncernen og Sycon-koncernen med ca medarbejdere Skandinaviens største rådgivnings- og konsulentvirksomhed. Koncernregnskabet for 2001 indeholder således en resultatopgørelse for Carl Bro-koncernen eksklusiv Sycon-koncernen, mens Sycon-koncernens balance indgår i den konsoliderede balance for Carl Bro-koncernen. Sycon er en svensk rådgivnings- og konsulentvirksomhed, der i de seneste år har gennemgået en markant udvikling; bl.a. er den de sidste fire år vokset fra ca. 300 ansatte til nu ca Væksten er sket gennem opkøb af virksomheder i både Sverige, Norge og Danmark. I 2001 omsatte Sycon for 671 mio. kr. Sycon blev etableret i 1991 af Sydkraft-koncernen, der er en stor svensk producent og distributør af energi. Sycon har sin faglige oprindelse inden for energiområdet, der stadig omfatter ca. 25% af den samlede omsætning. Ud over rådgivning inden for energi arbejder Sycon nu også inden for infrastruktur og anlæg, byggeri, miljø, forsvar og industri. Sycon-koncernens virksomheder inkluderer også nichekompetencer inden for miljørådgivning og bygninger, der er ramt af svamp, råd o.lign. Der forestår nu en opgave med at profilere kompetenceområderne i Sycon-koncernen stærkere samt at sikre en højere grad af integration på tværs af virksomhederne, hvor det er hensigtsmæssigt. Til det formål er der afsat en strukturreserve i regnskabet for Købet af Sycon er finansieret gennem udstedelse af aktier i Carl Bro as. Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb Sycon-koncernen omfattede også de danske selskaber Sycon Steensen & Varming A/S samt Sycon Knudsen & Sørensen A/S. De to selskaber er pr. 1. januar 2002 overtaget direkte af Carl Bro as. Aktiviteterne i selskabet Sintas A/S er afviklet fra starten af Koncernen har drevet IT-aktiviteter i Kenya og Uganda. Disse aktiviteter er afhændet i Pr. 1. februar 2002 blev Carl Bro Gruppen organiseret efter en mere decentral struktur med i alt 6 regioner: Sverige, Danmark, Norge, UK/Irland, Industri, Marine & Miljø samt Management/International. 6

9 FIGUR 2: ORGANISATION KONCERN Carl Bro Sverige Carl Bro Danmark Carl Bro Norge Carl Bro UK/Irland Carl Bro Industri, Marine & Miljø Carl Bro Management/International BYGGERI & ANLÆG MILJØ ENERGI IT Hovedparten af de danske stabsfunktioner er nu organiseret i Region Danmark, men betjener også de øvrige danskbaserede regioner (Industri, Marine & Miljø samt Management/International). Ledelsesforhold Den 1. maj 2001 tiltrådte Birgit W. Nørgaard som koncerndirektør og medlem af direktionen. I løbet af sommeren 2001 fratrådte koncerndirektørerne Jesper Thøfner og Erik Lorenz Petersen deres stillinger i Carl Bro-koncernen. I forbindelse med ejerskiftet blev bestyrelsen i Carl Bro as ændret. Jens Otto Vejle, Erik Hoffmann-Petersen og Niels Munksgaard forlod bestyrelsen. De takkes alle tre for deres store indsats for selskabet i en vanskelig periode præget af fokus på ejerskifte. Jørgen Nue Møller fortsætter i bestyrelsen som formand. Ny næstformand blev Börje Bengtsson fra Bure Equity AB. Desuden indtrådte Kjell Nilsson, Anders Pålsson, Majken Schultz og Jens W. Willumsen i bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at indføre et fantomaktieprogram for ledende medarbejdere i virksomheden. Risikoforhold Markedsmæssige risici opstår som følge af ændringer i efterspørgslen inden for de enkelte delmarkeder, som koncernen betjener. Gennem konstant udvikling af vores salgssystemer forbedrer vi løbende forudsigeligheden i vores forretning. Projektrelaterede risici vedrører klager over udført arbejde. I 2001 har antallet af kundeklager været uhyre beskedent. For at forebygge projektrelaterede risici arbejder vi intensivt med kvalitetssikring som et integreret element i arbejdsprocesserne. Carl Bro as kvalitetsstyringssystem henholdsvis miljøledelsessystem er certificeret i henhold til standarderne ISO 9001:2000 og ISO 14001:1996. Sycon har ligeledes påbegyndt en ISO 9000 og ISO certificeringsproces i 2001, hvor energidelen af virksomheden blev certificeret. Finansielle risici omfatter rente- og valutakursrisici. Da ydelser primært sælges på lokalmarkedet eller for internationale opgavers vedkommende mod betaling i EURO eller USD, er valutarisikoen begrænset. Renterisikoen søges minimeret ved løbende at vurdere fordele og ulemper ved at holde renten variabel vs. at låse den fast for længere perioder ad gangen. Der henvises til regnskabsberetningen for uddybning af finansielle risici. Fjerde år med tre bundlinier For fjerde år i træk arbejder Carl Bro-koncernen med tre bundlinier: Det finansielle regnskab, Miljøredegørelsen og Videnregnskabet. Formålet med at have tre regnskabsformer er, at 7

10 vi dermed kan tegne et mere helt billede af virksomheden og til stadighed kan måle vores indsats på områder, som er essentielle for virksomheden og virksomhedens stakeholders. Carl Bro Gruppens direkte påvirkning af miljøet er beskeden, idet de væsentligste miljøpåvirkninger vedrører arbejdsmiljø, elforbrug, affaldsmængder til deponering og papirforbrug. Herudover stræber Carl Bro Gruppen efter at levere miljørigtige løsninger inden for byggeri og anlæg for derved at skabe en gunstig indirekte påvirkning af miljøet. Netop derfor er koncernen organiseret inden for brede kompetenceområder, hvor der sker videndeling på tværs. Der henvises i øvrigt til den separate miljøredegørelse. I videnregnskabet for 2001 rapporterer vi målinger for koncernens samspil med vores stakeholders: Vores kunder, medarbejdere, den øvrige omverden og vores ejere. Det er glædeligt at konstatere en fortsat høj grad af kundetilfredshed i På de områder, hvor det vurderes, at koncernen skal udvikle sig for at imødekomme fremtidige behov hos vores kunder, er der lagt handlingsplaner for at skabe forbedringer. Medarbejdertilfredsheden har i 2001 også vist en positiv udvikling og ligger som kundetilfredsheden på et højt og tilfredsstillende niveau. Det er ligeledes glædeligt, at Carl Bro Gruppen har opnået en flot fremgang i Børsens Imageundersøgelse i Der henvises i øvrigt til Videnregnskabet. Fremtid Carl Bro-koncernen ønsker at matche de bedste i branchen på lønsomhedsmål. Samtidig ønsker vi at fortsætte ekspansionen for også fremover at være blandt de ledende rådgivnings- og konsulentvirksomheder i Norden og Nordeuropa. I 2002 vil der være et kraftigt fokus på at sikre lønsomhed og soliditet i den eksisterende virksomhed. En række tiltag er defineret og iværksat for at nå vores lønsomhedsmål, som indebærer, at selskabet på sigt som minimum skal have et resultat før renter, skat og goodwillafskrivninger på 6% af omsætningen. For 2002 forventes en væsentligt forbedret lønsomhed. Fokus på lønsomhed skal gå hånd i hånd med fokus på aktiviteter til gavn for vores kunder. Derfor arbejder vi målrettet på at sikre fokus på innovationsprojekter og har fortsat fokus på den interne uddannelse af projektledere. Realisering af ekspansionsstrategien forudsætter imidlertid, at virksomhedens finansielle grundlag styrkes. Det kan fx ske gennem tilførsel af yderligere egenkapital, der styrker den samlede virksomhed og understøtter strategien. Carl Bro Gruppens ejerstruktur er et godt fundament for at sikre denne ekspansionsstrategi. 8

11 Videnregnskab Stakeholders og Global Reporting Initiative Formålet med videnregnskabet er at belyse, i hvor høj grad Carl Bro Gruppen besidder og udvikler forudsætningerne for at levere Intelligente Løsninger og dermed sikre den fremtidige indtjeningsevne. Udgangspunktet er som tidligere år kapitalmodellen (Figur 1), men som noget nyt vil de seks kapitaltyper blive belyst via fire forskellige synsvinkler. Ambitionen er at sætte fokus på værdiskabelsen i forhold til fire af virksomhedens stakeholders: Kunderne, medarbejderne, omverdenen og ejerne. Videnregnskabet afspejler derudover dimensionerne ansvar, miljø og økonomi, inspireret af Global Reporting Initiative (G.R.I.). Formålet er at sætte fokus på Carl Bro Gruppen som en bæredygtig forretning. G.R.I.-aspektet i videnregnskabet 2001 vil blive illustreret ved symbolerne: ANSVAR MILJØ ØKONOMI Carl Bro Gruppen er blevet større og mere international Carl Bro Gruppen har det seneste år fået nye aktionærer og er vokset gennem opkøb af og fusioner med virksomheder i både Danmark, Sverige og Norge. Pr. 1. februar 2002 er Carl Bro Gruppen organiseret efter en mere decentral struktur med i alt seks regioner: Sverige, Danmark, Norge, UK/Irland, Industri, Marine & Miljø og Management/International. I år deltager fire af disse regioner i videnregnskabet, heriblandt Region UK/Irland, som for første gang bidrager med data (se organisationsdiagram side 7). Fakta om videnregnskabet Omfatter: Carl Bro Gruppen, herunder de danskbaserede enheder (Region Danmark, Industri, Marine & Miljø, Management/International) og Region UK/Irland. Periode: 1. januar 31. december Revision: Videnregnskabet er ikke omfattet af revisionspåtegningen. Fremgang på en række områder Carl Bro Gruppen skaber værdi for kunderne, medarbejderne, omverdenen og ejerne ved at tilbyde helhedsorienterede løsninger, ved at være en spændende og udfordrende arbejdsplads, ved aktivt at deltage og engagere sig i samfundslivet og endelig ved at fokusere på den langsigtede indtjening i forhold til ejerkredsen. Videnregnskabet 2001 illustrerer et år, hvor Carl Bro Gruppens danskbaserede enheder har: Øget investeringerne inden for IT, innovation og efteruddannelse. Fået mere tilfredse kunder og medarbejdere. Øget kvaliteten i de interne processer og vidensystemer. Forbedret det eksterne image. Region UK/Irland bidrager for første gang med data til videnregnskabet, og derfor er det i år ikke muligt at konkludere på udviklingen. Men der tegner sig et billede af en ung organisation i vækst med stor tværfaglighed og en bred kundekreds, som er tilfreds og loyal. Ledelsesudfordringer Videnregnskabet illustrerer, at de store ledelsesudfordringer i de danskbaserede enheder bliver at øge den faglige og tekniske udvikling hos medarbejderne primært via projektarbejde og at mindske personaleomsætningen. Ønsket om at skabe et fleksibelt arbejdsmiljø bør understøttes, bl.a. ved at øge andelen af medarbejdere med opkobling til virksomhedens netværk hjemmefra. Samtidig bør virksomheden fortsat satse på en bred kundekreds for derigennem at blive mindre sårbar i forhold til ændringer i efterspørgslen i enkelte kundesegmenter. FIGUR 1: KAPITALMODEL Virksomhedskapital Finansiel kapital Humankapital Ekstern strukturel kapital Videnkapital Strukturel kapital Intern strukturel kapital De seks kapitaltyper belyses via fire forskellige synsvinkler: Kunder, medarbejdere, omverden og ejere Kundekapital Imagekapital Innovationskapital Proceskapital IT-kapital 9

12 TABEL 1: VIDENKAPITAL 1997/ / / Målsætning Danmark Danmark Danmark Danmark Reg. DK 6) Industri,Man./ UK/Irland Inden for 4 år Total Total Total Total 7) Marine Internat. & Miljø Kunderne Omsætning fordelt på private/offentlige kunder 71%/29% 70%/30% 73%/27% 58%/42% 67%/33% 87%/13% 22%/78% 60%/40% Tværfaglige projekter med honorar over kr. 23% 28% 36% 27% 24% 27% 44% 32% Forsknings- og udviklingsinvesteringer (kr. pr. medarbejder) 1) Kundetilfredshed (gennemsnitligt indeks) ) Kundeloyalitet 95% 95% 97% 97% 97% 100% 3) 100% 95% Medarbejderne Gennemsnitligt antal medarbejdere i regnskabsåret Kønsfordeling (ultimo juni 98, 99, 00 samt dec. 01) Mænd: 71% 72% 71% 69% 68% 81% 65% 75% Kvinder: 29% 28% 29% 31% 32% 19% 35% 25% Gennemsnitlig alder (ultimo regnskabsåret) 43 år 42 år 42 år 43 år 44 år 35 år Uddannelse (ultimo regnskabsåret) - andel ingeniører 44% 44% 43% 48% 49% 69% 21% 67% Tværsalg 8% 9% 9% 7% 15% Medarbejderudviklingssamtaler (andel afholdte inden for tidsfristen) 66% 90% 85% 93% 96% 78% 93% 80% 90% Medarbejdere med mulighed for distancearbejde (ultimo regnskabsåret) 43% 46% 43% 19% 18% 19% 21% 34% Efteruddannelse (kr. pr. medarbejder) Internationalitet: Medarbejdere med primær aktivitet uden for DK 44% 44% 39% 43% "Carl Bro som den fremtidige ideelle arbejdsgiver" (placering blandt ingeniørstud.) 2) Medarbejdertilfredshed (feb.1998, aug. 1999, aug. 2000, sep. 2001) Deltagelse 60% 70% 73% 73% 76% 63% 72% 77% Generel tilfredshed 87% 87% 89% 90% 91% 88% 94% 81% 90% Omverdenen Gennemsnitligt antal sideåbninger på hjemmesiden pr. måned Antal arbejdspladser globalt Antal arbejdsulykker/arbejdsskader Børsens Nyhedsmagasins imageanalyse (Tabel 2) (Tabel 2) (Tabel 2) Ejerne Personaletilgang (% af gns. antal fastansatte medarbejdere) 13% 13% 16% 12% 32% Personaleafgang (% af gns. antal fastansatte medarbejdere) 16% 15% 24% 13% 18% De fem største kunders andel af produktionsvolumen 12% 13% 10% 15% 11% 26% 46% 29% De ti største kunders andel af produktionsvolumen 21% 19% 16% 21% 17% 37% 56% 42% IT-investeringer (kr. pr. medarbejder) Helpdesk: Andel henvendelser løst på samme dag 70% 79% 84% 80% 1. Innovationsaktivitet og innovationsaktivitet pr. medarbejder udgår af dette års videnregnskab. 2. I år har vi valgt kun at fokusere på placeringen blandt ingeniørstuderende og ikke andre akademiske grupper. 3. Data dækker kun over tre modtagne kundetilfredshedsskemaer. 4. Fælles videnbaser i A4-sider udgår af dette års videnregnskab. 5. Fælles videndokumenter på intranettet og andelen af opdaterede videndokumenter udgår af dette års videnregnskab. 6. Region Danmark inkluderer Miljø, Byggeri og Anlæg, IT & Telekommunikation, supportfunktionerne og Projektudvikling. 7. Danmark total er summen af Region Danmark, Region Industri, Marine & Miljø og Region Management/International. Tal gælder for hele Danmark, uanset hvilken region medarbejderne sidder i. 10

13 KUNDERNE Hvorfor Carl Bro Gruppen som rådgiver? En analyse på markedsområdet Fyn har vist, at kunderne vælger Carl Bro Gruppen som rådgiver pga. faglighed, kvalitet, projektledelse, pris, gode kundereferencer, lokal placering og, fordi virksomheden kan tilbyde et bredt udsnit af ydelser. Hvis Carl Bro Gruppen fortsat skal tiltrække og fastholde kunderne, er det vigtigt, at vi hele tiden kan leve op til disse forventninger. En rådgiver med en bred erfaring Carl Bro Gruppen leverer viden via rådgivning, analyser og ledelse af projekter inden for områderne anlæg, byggeri, miljø, marine, energi, industri, management og IT og telekommunikation. Levering af tværfaglige ydelser har været en væsentlig målsætning, men andelen af tværfaglige opgaver er faldet en anelse i år 27% af projekterne med et honorar over kr. løses via kompetencer på tværs af organisationen i de danskbaserede enheder, mens det tilsvarende tal i Region UK/Irland er 32% (Tabel 1). Andelen af offentlige kunder er steget væsentligt og udgør nu 42% af omsætningen i de danskbaserede enheder (Tabel 1). Disse tal dækker over store regionale forskelle, idet andelen af offentlige kunder især er stor i Region Management/International (78% af omsætningen), mens Region Industri, Marine & Miljø primært beskæftiger sig med private kunder (87% af omsætningen). I Region UK/Irland er 60% af omsætningen fordelt på private kunder. Projektledelse er essentiel Virksomheden ønsker at levere intelligente løsninger til kunderne løsninger, der teknisk er de bedste, og som er socialt FIGUR 2: INTELLIGENT SOLUTIONS Etik Kundeorientering Teknik Værdi Multidisciplinaritet og etisk ansvarlige helhedsløsninger. De intelligente løsninger udvikles primært på baggrund af en effektiv projektstyring og -ledelse. Den typiske danske projektleder har været ansat i virksomheden i 11 år, og ifølge kundetilfredshedsanalyser er 93% af kunderne tilfredse med virksomhedens evne til at styre projekterne. Til gengæld kan virksomheden især forbedre evnen til at overholde tidsfrister. Ifølge kunderne leverer virksomheden ydelser med kvalitet i henholdsvis 96% af tilfældene i de danskbaserede enheder og 100% i Region UK/Irland. Etisk adfærd ANSVAR MILJØ Et væsentligt element i den intelligente løsning er at levere etisk ansvarlige løsninger, som tager hensyn til såvel det enkelte menneskes trivsel som det omgivende samfund, herunder miljøet. På denne baggrund har ledelsen bl.a. udarbejdet en politik for etisk adfærd. Virksomheden følger fx Verdensbankens Svindel- og Korruptionspolitik, der kræver den højeste etiske standard i forbindelse med udvælgelse og udførelse af opgaver. Alle medarbejdere med lederansvar eller medarbejdere, der arbejder internationalt, skal underskrive en erklæring om, at de vil efterleve de fælles etiske retningslinier. Investeringer i fremtidige ydelser ØKONOMI For at kunne tilfredsstille den fremtidige efterspørgsel er det vigtigt at optimere dialogen med kunderne og udvikle nye ydelser. I de danskbaserede enheder har man oprettet en intern innovationspulje, hvor der bl.a. er blevet udviklet nye metoder til oprensning af forurening, Water Management Systems, Due Dilligence-metoder m.m. (Tabel 1). Generelt sker innovation primært på konkrete kundeprojekter i de danskbaserede enheder og i Region UK/Irland. Fx har Region UK/Irland arbejdet med innovation inden for miljø, heriblandt due diligence, samt med genopretning og udvikling af forurenede fabriksområder. Resultat Mere tilfredse kunder Carl Bro Gruppens danskbaserede enheder har haft en stigende andel af tilfredse og loyale kunder. I Region UK/Irland har den første kundetilfredshedsanalyse vist et gennemsnitligt indeks på 94, mens det danske indeks er steget fra 92 til 95 (Tabel 1). I de kommende år vil fokus bl.a. være at forbedre projektledelsen gennem en mere målrettet projektlederuddannelse i de danskbaserede enheder og udvikling af kundedialogen via Customer Relation Management-systemer. I Region UK/Irland vil fokus primært være udvikling af projektledelsessystemer. 11

14 MEDARBEJDERNE Hvorfor Carl Bro Gruppen som arbejdsplads? Udsagn fra årets medarbejdertilfredshedsmåling viser, at Carl Bro Gruppen er en arbejdsplads med udfordrende arbejdsopgaver, gode kolleger, fleksible arbejdsforhold og internationale jobmuligheder. Men det er også en virksomhed, der stiller krav til den enkelte medarbejder om at være fagligt dygtig, resultatorienteret og have mod på at udforske nye horisonter. Tværfaglighed og spændende opgaver Carl Bro Gruppen er en projektorienteret organisation, hvor der er plads til både generalisten og specialisten. Den typiske danske medarbejder er mand, ingeniør og 42 år i Region Management/International har medarbejderen dog typisk en anden akademisk baggrund (Figur 3 og Tabel 1). Den typiske medarbejder i Region UK/Irland er ligeledes mand og ingeniør, men væsentligt yngre, nemlig 35 år. Medarbejderne beskæftiger sig primært med projektledelse, projektering, salg og tilbudsgivning. Fagligt er opgaverne meget alsidige og kan spænde fra bygherrerådgivning, indeklimaundersøgelser over skoleudviklingsprojekter til lederrådgivning. Stikprøver viser, at 94% af medarbejderne i de danskbaserede enheder er tilfredse med deres arbejdsopgaver, og at 96% er tilfredse med det kollegiale fællesskab. Multidisciplinaritet udnyttelse af viden på tværs af faglige kompetencer er et væsentligt element i den intelligente løsning. Samarbejdet på tværs af forretningsenhederne er faldet en anelse i Carl Bro Gruppens danskbaserede enheder i kølvandet på store organisationssammenlægninger (Tabel 1), som netop har haft til formål at samle forskellige faglige kompetencer. I Region UK/Irland er deling af projekter på tværs af organisationen i dag større end i de danskbaserede enheder. Medarbejderudvikling Virksomheden vil gerne understøtte den enkeltes ambitioner om professionel og personlig udvikling, som planlægges i den årlige medarbejderudviklingssamtale (Tabel 1). Ca. syv ud af ti medarbejdere har ifølge en dansk stikprøve været tilfredse med udbyttet af samtalen. Projektdeltagelse (83%), selvstudier (54%) og sparring fra nærmeste leder (49%) har især været vigtige elementer for medarbejdernes udvikling. Ifølge Carl Bro Gruppens Vision skal den intelligente løsning leveres af kreative og gerne grænsebrydende (sprælske) medarbejdere. Dette års medarbejdertilfredshedsmåling viser, at Carl Bro Gruppen er blevet lidt bedre til at leve op til denne målsætning (Tabel 3). En stikprøve viser, at 83% af de danske medarbejdere er tilfredse med deres udviklingsmuligheder, men den tekniske og faglige udvikling har været mindre omfangsrig end tidligere år (Figur 4). I fremtiden vil virksomheden sætte fokus på, at opstart og gennemførelse af projekter i højere grad får indarbejdet et teknisk eller fagligt element. Social ansvarlighed og arbejdsmiljø ANSVAR MILJØ Virksomheden har gennem de seneste år etableret en socialpolitik, der rummer aspekter som sygefravær, arbejdsfastholdelse, alkoholproblematikker, krisehjælp m.m. For fire år siden ansatte de danskbaserede enheder endvidere en socialrådgiver for at kunne tilbyde professionel rådgivning til medarbejdere, der kommer ud for store udfordringer i arbejds- og/eller privatlivet. Antallet af henvendelser hos socialrådgiveren er siden 1998 steget fra 171 om året til 508 i 2001, hvilket bl.a. FIGUR 3: UDDANNELSESFORDELING DANMARK TOTAL FIGUR 4: PERSONLIG UDVIKLING DANMARK TOTAL 60% 60% 50% 1997/ / / / / % 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 0% Ingeniører Øvrige akademikere Mellemuddannede Øvrige IT Teknisk/fagligt Kommunikation Arbejdsmetoder 10% 0% 12

15 skyldes et øget kendskab til rådgivningen og et øget antal henvendelser fra lederne. Overordnet viser medarbejdertilfredshedsmålingen, at 79% i Danmark mener, at Carl Bro Gruppen handler under ansvar over for medarbejderne, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år (Tabel 3). I Region UK/Irland arbejdes med social ansvarlighed via diverse politikker, som fx politik for ligestilling, sundhed og medarbejderudvikling. I Region UK/Irland mener 85%, at virksomheden handler under ansvar over for medarbejderne. Forskellen i forhold til de danskbaserede enheder kan være interessant at følge over tid, selvom forklaringen formentlig kan ligge i kulturforskelle, en mere omfattende ansættelseslovgivning m.m. Carl Bro Gruppen ønsker at skabe et arbejdsmiljø med fokus på videndeling i hverdagen, og derfor arbejder de fleste medarbejdere i åbne kontorlandskaber efter principperne i New Ways of Working. Muligheden og behovet for at fordybe sig i arbejdsopgaverne tilgodeses bl.a. ved, at medarbejderne har mulighed for opkobling til Carl Bro Gruppens netværk hjemmefra. Indtil videre har 34% denne mulighed i Region UK/Irland, men på grund af opgradering til ISDN- og ADSLløsninger, som er mere ressourcekrævende, har kun 19% i de danskbaserede enheder p.t. denne mulighed (Tabel 1). Vi vil arbejde på at revidere og optimere ordningen. Investeringerne i efteruddannelse er steget ØKONOMI Medarbejdere og de danskbaserede enheder har sammen etableret en personlig uddannelsespulje, som medarbejderne selv disponerer over. I 2001 investerede de danskbaserede enheder ca kr. pr. medarbejder i efteruddannelse (Tabel 1). På trods af en stigning i forhold til tidligere år var tilfredsheden med uddannelsesmulighederne ifølge en stikprøve dog kun 66%. I Region UK/Irland investerede man ca kr. pr. medarbejder. Resultat Ni ud af ti tilfredse med ansættelse Ni ud af ti medarbejdere i de danskbaserede enheder er tilfredse med at være ansat i Carl Bro Gruppen, mens tilfredsheden er lidt mindre i Region UK/Irland (Tabel 1). Otte ud af ti i Danmark mener, at deres markedsværdi er steget i år, hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor ni ud af ti mente, de var steget i markedsværdi. Dette skal måske også ses i lyset af IT-boblens brist, som generelt har påvirket arbejdsmarkedet i nedadgående retning. Carl Bro Gruppen er i dag den 6. mest attraktive arbejdsplads blandt ingeniørstuderende i Danmark (Tabel 1); en placering, som vi gerne vil forbedre yderligere i de kommende år. OMVERDENEN Hvorfor spille en aktiv rolle? For en virksomhed anno 2002 er det ikke nok at levere ydelser af høj faglig kvalitet. Virksomheden bør aktivt deltage og engagere sig i samfundslivet generelt. Blandt andet kan virksomheder bidrage til at skabe synergier og dynamik i samspil med det øvrige samfund. Merværdi for kundernes kunder Carl Bro Gruppen er bl.a. med til at skabe infrastrukturløsninger, som vil være nyttegivende og synlige i omverdenen over en lang årrække, og som skal tilgodese såvel kunder som kundens kunder. Som rådgiver på et skolebyggeri er det fx vigtigt både at fokusere på bygherrens ønsker og på skolebørnene, som skal have et optimalt miljø for læring og udvikling. Carl Bro Gruppen skaber merværdi for kunden i det øjeblik, en opgave er udført til alle de involverede interessenters tilfredshed både de eksisterende og de fremtidige interessenter. Kundetilfredsheden viser, at virksomheden leverer brugervenlige og funktionelle løsninger i henholdsvis 96% af tilfældene i de danskbaserede enheder og 94% i Region UK/Irland. Virksomhedens rolle Carl Bro Gruppen ønsker at spille en aktiv rolle i forhold til samfundet. Ikke mindst i forhold til samfundsopgaver, vi som virksomhed kan bidrage til at løse i samspil med den offentlige sektor. Fx tilbyder Carl Bro Gruppens danskbaserede selskaber kurser for kontanthjælpsmodtagere, flygtninge og arbejdsløse akademikere. Virksomheden samarbejder desuden med studerende om forskningsprojekter, praktikpladser, studenterjobs og projektskrivning. Endelig ønsker Carl Bro Gruppen at spille en aktiv rolle i den offentlige debat via medierne og vores hjemmeside (Tabel 1) inden for emner, som ligger os på sinde, såsom social ansvarlighed, etik og samspil mellem erhvervsliv og den offentlige sektor. Ansvar og miljø ANSVAR MILJØ Carl Bro Gruppen beskæftiger internationalt medarbejdere (ekskl. den svenske region) og har et ansvar for at forebygge ulykker og arbejdsskader. Carl Bro Gruppen i Danmark arbejder efter Arbejdstilsynets Love og Bekendtgørelser om Arbejdsmiljø, som ligeledes ligger til grund for medarbejderpolitikkerne for sikkerhed og sundhed. Statistikken over det seneste år viser, at 8 medarbejdere har rapporteret en ulykke eller arbejdsskade i Den seneste rapport fra Arbejdstilsynet, udarbejdet i forlængelse af et besøg på hovedkontoret i Glostrup, viser dog, at der er plads til forbedringer i det fysiske arbejdsmiljø. Interne 13

16 TABEL 2: CARL BRO GRUPPENS IMAGE (I DANMARK) Ansvarlighed Innovation Kvalitet Ledelse Kommunikation Medarbejdere Finansiel styrke Troværdighed Attraktiv partner Samlet placering Børsens Imageundersøgelse (Enkelte parametre er revideret i forhold til tidligere år). Carl Bro Gruppens placering blandt Danmarks 200 største virksomheder (Carl Bro Gruppen deltog ikke i analysen i 1999). undersøgelser i Region Danmark indikerer ligeledes, at ca. hver tredje medarbejder har smerter i nakke og skuldre. Som led i forebyggelsen har virksomheden ansat en ergoterapeut, der bl.a. kan vejlede medarbejderne om indretning af arbejdspladsen og afspændingsbehandling. Det er en udfordring at beskytte det omkringliggende miljø bedst muligt. Carl Bro Gruppens miljøledelsessystem skal sikre, at miljøpolitiske målsætninger samt de krav, der er specificeret i DS/ISO 14001, efterleves hver dag. For yderligere information henvises til Carl Bro Gruppens Miljøredegørelse på side 17. ØKONOMI Økonomiske konsekvenser Målet med at levere intelligente løsninger er at yde gavn ikke kun for Carl Bro Gruppens økonomi, men også for resten af samfundet. Levering af ydelser, som fx tager hensyn til miljøet, skal hindre store, fremtidige udgifter til oprensning af forurening. Ydelser, som indbefatter brug af den nyeste teknik, skal gerne sikre, at løsningerne er langsigtede og ikke skal skiftes ud eller laves om inden for få år. Overordnet er det derfor målsætningen i samarbejde med kunderne og kundernes kunder at sikre, at løsningerne er bæredygtige. EJERNE Hvorfor Carl Bro Gruppen som forretning? Det er målet for Carl Bro Gruppens ejerkreds at sikre selskabets lønsomhed samt at ekspandere virksomheden gennem opkøb, fusioner og organisk vækst og dermed skabe en position blandt de førende rådgivnings- og konsulentvirksomheder i Nordeuropa. For at understøtte lønsomheden er det nødvendigt at fokusere på videnkapitalen. Udskiftning af en nøglemedarbejder kræver fx store ressourcer til rekruttering og oplæring af en ny medarbejder. En utilfreds kunde eller en enkelt korruptionssag kan betyde tab af fremtidige opgaver og dårlig medieomtale. Videndeling og fastholdelse af medarbejdere Carl Bro Gruppen forsøger at skabe videndeling og synergi mellem forskellige faglige kompetencer i organisationen via tværfagligt arbejde, etablering af kompetencenetværk, videnportaler m.m. Udfordringen bliver på sigt også at få økonomiske incitamenter til at understøtte denne synergi. Personaleafgangen i de danskbaserede enheder var 16% i 2001, hvoraf 12% var egenopsigelser og 4% firmaopsigelser (Tabel 1). Afgangen har især været høj i Region Industri, Marine & Miljø. I Region UK/Irland fratrådte ca. 18%. Disse tal ligger højt i forhold til vores branche, hvor niveauet i Danmark ifølge en videnopgørelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører typisk ligger mellem 11 og 12%. Vi vil igangsætte en række aktiviteter for at sænke disse tal. En bred kundekreds, som understøttes af kvalitetssikring Carl Bro Gruppen befinder sig på et marked med hård konkurrence, men har over årene bygget en meget bred og spændende kundekreds op. I de danskbaserede enheder og i Region UK/Irland er kunderne fordelt på både den offentlige og private sektor (Figur 5), men de danskbaserede enheder er ble- FIGUR 5: OMSÆTNING FORDELT PÅ KUNDESEGMENTER 2001 (%) Region Danmark Region Man./International Resultat Et godt image Overordnet er Carl Bro Gruppen kendt som ansvarlig i forhold til miljø, medarbejdere, samfund m.m. (Tabel 2), men det er vigtigt, at virksomheden konstant tilstræber at forbedre sig yderligere. I de kommende år vil fokus bl.a. være at forbedre Carl Bro Gruppens synlighed, kommunikation og dialog med omverdenen yderligere. Region Industri, Marine & Miljø Amt Kommune EU Stat Anden offentlig institution Private Region UK 14

17 TABEL 3 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Andel, der er meget tilfredse/tilfredse Danmark Danmark UK/Irland Total Total Din nærmeste leders evne til at: Respektere dig som person (integritet) 94% 95% 93% Understøtte dine ambitioner om professionel og personlig udvikling 85% 86% 86% Skabe engagement og indlevelse i arbejdet 78% 79% 89% Overholde Carl Bro Gruppens fælles retningslinier for etisk adfærd 92% 95% 94% Ledelsen af din forretningsenhed/dit ekspertiseområdes evne til at: Sikre, at enheden leverer ydelser af høj kvalitet 76% 75% 88% Skabe gode rammer for tværfaglighed 69% 63% 74% Sikre, at enheden optræder som en professionel og kompetent samarbejdspartner 80% 81% 88% Ansætte og forfremme på baggrund af potentiale 70% 71% 78% Belønne efter indsats 57% 65% 63% Overholde Carl Bro Gruppens fælles retningslinier for etisk adfærd 91% 93% 95% Koncernledelsens evne til at: Skabe de rigtige rammer for din professionelle og personlige udvikling 65% 71% 70% Virksomhedens evne til at: Leve op til Missionen Vi leverer rådgivning til gavn for vore kunder 95% 95% 95% Vi handler under ansvar over for vore medarbejdere 73% 79% 85% Vi handler under ansvar over for miljøet 91% 94% 88% Vi handler under ansvar over for de samfund, vi arbejder i 95% 96% 94% Leve op til Visionen Vi er ansvarlige 94% 94% 95% Vi er kreative 72% 74% 79% Vi er sprælske 1) 52% 54% 72% Vi arbejder tværfagligt 68% 68% 78% Vi anvender frontline knowhow 66% 64% 64% Din egen evne til at: Arbejde tværfagligt 84% 86% 78% Være kreativ 80% 77% 81% Være sprælsk 1) 81% 81% 82% Være på forkant (frontline) inden for dit arbejdsområde 71% 71% 71% Carl Bro Gruppen som arbejdsplads Hvor tilfreds er du alt i alt med din arbejdsplads? 89% 90% 81% Vil du anbefale Carl Bro Gruppen som arbejdsplads? 90% 91% 91% 1) Den engelske oversættelse er dynamic. vet mere sårbare i forhold til de største kunder, hvor fx de ti største kunder udgør 21% af produktionsvolumen (Tabel 1). Region Danmark er i kraft af sin størrelse mindst sårbar (17%), mens Region Management/International er mere afhængig af de ti største kunder (56%). I Region UK/Irland er virksomheden ligeledes meget afhængig af de ti største kunder, som udgør 60% af produktionsvolumen. Fokus på de interne arbejdsprocesser og IT-systemer skal understøtte kvaliteten i forretningen, heriblandt systematiserede forretningsprocesser, intranet og diverse databaser. De danskbaserede enheder følger løbende kvaliteten i forretningsprocesserne og vidensystemerne (Figur 6 og 7), og der er bl.a. plads til forbedringer i innovationsprocessen og i salgsog marketingsystemet. I den kommende tid vil virksomheden satse på at vælge et fælles forretningssystem, der vil kunne anvendes på tværs af virksomheden i Nordeuropa i den udstrækning, at organisationen vurderer, at det vil være en gevinst. I Region UK/Irland er det desuden målsætningen at opgradere salgs- og marketingsystemet, kvalitetssikringssystemet samt at blive miljøcertificeret inden for de næste år. En bæredygtig forretning ANSVAR MILJØ Omverdenens generelle opfattelse af Carl Bro Gruppen kan have stor betydning for evnen til at tiltrække nye medarbejdere og kunder i fremtiden. Blandt ingeniørstuderende har Carl Bro Gruppen en placering som den 6. mest attraktive arbejdsplads i Danmark (Tabel 1). 15

18 FIGUR 6: FORRETNINGSPROCESSER Andel meget tilfredse/tilfredse (Målsætning: 80% meget tilfredse/tilfredse) FIGUR 7: VIDENSYSTEMER Andel meget tilfredse/tilfredse (Målsætning: 80% meget tilfredse/tilfredse) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 1998/ / Salg Projektstyring 1999/ Strategiprocessen Budgetprocessen Human Resource Development Innovation Resultatmåling Timeregistreringssystem Salgs- og marketingsystem Arbejdsbelastningssystem Dokumentgenereringssystem Søgning på Intranet Nyhedsavis 0% Blandt virksomhedsledere opnår Carl Bro Gruppen en samlet placering som nr. 39, hvilket er en kraftig forbedring fra sidste års placering som nr. 69 (Tabel 2). Blandt andet opnår Carl Bro Gruppen en meget høj placering (nr. 12) på ansvarlighed i forhold til miljø, medarbejdere, samfund m.m. Disse tal indikerer, at virksomheden er kendt for at tage hensyn til kundernes kunder. Øgede investeringer i innovation og IT ØKONOMI Carl Bro Gruppens danskbaserede enheder investerede kr. pr. medarbejder i forskning og udvikling i 2001, bl.a. via den interne innovationspulje. Vores fokus på multidisciplinær innovation, hvor et af kravene har været, at projekterne skulle have et tydeligt IT-element, har i 2001 vist sig succesfuld. Carl Bro Gruppen har derfor besluttet at øge investeringerne i det kommende år og samtidig øge fokus på innovation på tværs af landegrænserne. Resultat Der henvises til det finansielle regnskab. EN NY MISSION OG VISION ER PÅ VEJ Den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse har igen i år vist, at Carl Bro Gruppen er blevet bedre til at leve op til MVV (Tabel 3). Som tidligere omtalt, har virksomheden i de senere år været igennem en lang række ændringer og processer. Alt i alt er det en god anledning til at revurdere MVV og til at indføje de ændringer, der sikrer, at også virksomhedens filosofiske grundlag for Carl Bro Gruppen som brand er på forkant. En ny MVV forventes færdig inden udgangen af Hvis du vil vide mere om Carl Bro Gruppens videnregnskab, se, bl.a. om anvendt regnskabspraksis. IT-investeringerne er forøget til kr. pr. medarbejder i de danskbaserede enheder. I Region UK/Irland investerede man tilsvarende kun kr. pr. medarbejder. Det skyldes primært, at udviklingsinvesteringerne ligger i den danskbaserede enhed. 16

19 Miljøredegørelse Miljøredegørelsen omfatter perioden 1. januar 31. december 2001, idet Carl Bro Gruppen sidste år ændrede regnskabsår, så det fremover følger kalenderåret. Miljøredegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen. Også på miljøsiden har 2001 været et spændende år for Carl Bro Gruppen, idet stort set alle virksomhederne i Sycon AB er ISO certificerede. Endvidere er Sycon Steensen & Varming der på lige fod med de øvrige virksomheder i Syconregi nu er en del af Carl Bro Gruppen den første danske rådgivningsvirksomhed, der blev miljøcertificeret. Miljøledelse Siden sidste miljøredegørelse er arbejdsrutinerne vedrørende miljøhensyn blevet implementeret i vores ydelser i Region Danmark og Region Industri, Marine & Miljø, der tilsammen udgør en væsentlig del af Carl Bro Gruppens aktiviteter i Danmark. Med hensyn til IT & Telekommunikation, Industri og Marine forventer vi, at disse ekspertiseområder bliver formelt certificeret i løbet af Carl Bro Gruppen er en virksomhed i stadig udvikling, og der sker derfor løbende ændringer, bl.a. i antallet af kontorer og kontorernes placering. På de nye kontorer, vi etablerer på grund af vores øgede aktiviteter, og på de kontorer, vi ombygger, er vi i gang med en grundig miljøgennemgang med henblik på at få dem miljøcertificeret. I 2001 er Aalborg-kontoret blevet miljøcertificeret, og kontorerne i Grenaa, Haderslev og Aabenraa bliver certificeret i foråret Region UK/Irland har i 2001 fortsat arbejdet hen imod at blive ISO certificeret. På Leeds-kontoret forventes drift og ydelser at blive certificeret på én gang ultimo 2002, mens de øvrige ydelser og kontorer i regionen herefter løbende bliver certificeret. Vi forventer, at de sidste ydelser og kontorer i Region UK/Irland er certificeret i I Region Sverige hvor det er et krav for virksomheder at være certificeret, hvis de vil levere ydelser til det offentlige er stort set hele regionen som tidligere nævnt ISO certificeret. I Region Management/International og Region Norge er certificeringsprocessen endnu ikke igangsat. For en dynamisk virksomhed som Carl Bro Gruppen, der til stadighed udvikler sig, er fremdriften for vores ISO mål og bestræbelserne på at opfylde vores miljøpolitik i år tilfredsstillende. Produkter Igennem nogle år har vi arbejdet på at gøre miljøhensyn til et centralt fokusområde i ekspertiseområderne og til en integreret del af vores forretningsgrundlag. Det mål har vi nået i 2001, idet vi har integreret visse ydelser fra det tidligere selvstændige forretningsområde Vand, Miljø & Energi i de øvrige ekspertiseområder. De ydelser, der fortrinsvis er tilknyttet ydelserne inden for bygge- og anlægsområdet, er både forretningsmæssigt og personalemæssigt blevet en del af ekspertiseområderne Byggeri og Anlæg. På tilsvarende vis er de ydelser, der fortrinsvis er tilknyttet vores ydelser til industrien, blevet en del af ekspertiseområdet Industri. I de sidste par år har vi arbejdet med at udvikle brancherela- TABEL 1: MILJØMÅL FOR 2001 Målet Tilfredsstillende Målet ikke Målet opfyldt fremdrift opfyldt i år annulleret Miljøledelse: Fortsætte certificering af ekspertiseområderne i Danmark (flerårigt mål). X Certificere ekspertiseområderne i UK/Irland (flerårigt mål). X Produkter: Miljøeffekt: Både den direkte og indirekte effekt af vores ydelser skal gøres målbar. X Levere dokumentation i høj kvalitet for leverede miljøydelser. X Viden: Løbende afholde kurser for nye medarbejdere i miljøledelse (flerårigt mål). X Øge kompetencen inden for miljø og arbejdsmiljø i Byggeri og Anlæg. X Afholde minimum fire gå-hjem-møder omkring arbejdsmiljø eller miljø. X Drift: Øge medarbejdernes bevidsthed om miljøforhold på arbejdspladsen (flerårigt mål). X Udarbejde et forbedret affaldsindsamlings- og sorteringssystem med henblik på at mindske mængden af affald til deponering og fortsat formulere og implementere en miljøbevidst indkøbspolitik. X X *) Miljøregistreringer og procedure for driften af Carl Bro-kontorer gøres landsdækkende (flerårigt mål). X Sikkerhed og sundhed: Udarbejde instruktion for håndværkere, der arbejder på Carl Bro-kontorer i Danmark. X *) Se kommentarer under afsnittet Drift side

20 TABEL 2: MILJØINDIKATORER, GLOSTRUP ( M 2 ) *) 1999*) 1999/2000 El kwh Vand m Varme GJ Papir stk Ikke opgjort Affald tons 174,4 224,4 Ikke opgjort 224 Rengøringsmidler liter Ikke opgjort Ikke opgjort Antal medarbejdere stk *) Tal for 1999 og 2000 er fremkommet ved at sammenholde tal for de forskudte regnskabsår 1998/99 og 1999/00. TABEL 3: MILJØINDIKATORER, DANMARK Affald pr. medarbejder (tons/medarbejder) 0,194 (Glostrup) 0,241 (Glostrup) Elforbrug pr. medarbejder (Glostrup) (Glostrup) (kwh/medarbejder) (Øvrige kontorer) Elforbrug pr. m 2 74 (Glostrup) 77 (Glostrup) (kwh/m 2 ) 45 (Øvrige kontorer) Stykker papir pr. medarbejder (Glostrup) (Glostrup) (stk./medarbejder) (Øvrige kontorer) Vand 7,96 (Glostrup) 7,59 (Glostrup) (m 3 /medarbejder) 5,13 (Øvrige kontorer) terede systemer, der kan konkretisere indirekte miljøpåvirkninger og miljøforbedringer både i forhold til Carl Bro Gruppen og virksomhedens kunder. Vores mål er at opstille en række indikatorer, der ud over at være simple kan anvendes i flest mulige sammenhænge, hvilket gør processen kompleks. Udviklingsarbejdet er stadig i gang og vil fortsætte i det kommende år. Viden I 2001 har vi nået vores mål om at skabe større fokus på miljø i Carl Bro Gruppen, både i forhold til medarbejdere og kunder. Vi har således holdt 10 gå-hjem-møder for kunder og/eller medarbejdere med temaer som for eksempel psykisk arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse. På en serie gå-hjem-møder om forretningskonceptet Fra Strategisk Idé til Indkørt Fabrik blev det fremhævet, hvordan miljø og arbejdsmiljø indgår i konceptet. Miljøindikatorer De væsentligste miljøindikatorer stammer fra Carl Bro Gruppens hovedkontor i Glostrup, som hidtil og også efter fusionen med Sycon AB har flest medarbejdere lokaliseret og dermed er rammen om den mest omfattende mængde aktiviteter i virksomheden. Det er fortsat disse indikatorer, Carl Bro Gruppen forfølger og sætter mål for, men i fremtiden vil vi gerne kunne vurdere virksomhedens samlede miljøbelastning. Derfor har vi i år udvidet miljøindikatorerne med nøgletal fra nogle af vores øvrige kontorer i Danmark, og i 2002 vil vi indsamle og sammenstille nøgletal fra Region UK/Irland og Region Sverige. Drift Et af vores væsentligste driftsmål har siden 1997 været at reducere den procentvise mængde af affald til deponering. Igen i år har vi opnået en yderligere reduktion, så vores affald til deponering nu er nede på 4,4%. Det er også lykkedes os at reducere den samlede mængde affald i forhold til tidligere år. Elforbruget på hovedkontoret i Glostrup er afhængigt af antal medarbejdere og antal kvadratmeter og har været nogenlunde konstant igennem nogle år. Det, der på hovedkontoret er af størst betydning for elforbruget pr. medarbejder, er, at hver medarbejder har en individuel pc, et løftebord og skrivebordsbelysning samt er tilknyttet printer- og kopifaciliteter. Faciliteter, der bidrager til at forbedre arbejdsmiljøet og understøtte arbejdsprocesser, men som påvirker det samlede elforbrug. 18

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

COWIs fusionserfaringer

COWIs fusionserfaringer Dansk Management Råd HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene IT-Brancheforeningen Fusioner: Hvor svært kan det være? Mandag, den 25. november 2002 COWIs fusionserfaringer v/ Klaus H. Ostenfeld, adm.

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1.

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 214 First North Meddelelse 214 / 7 Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. kvartal 214 Nettoomsætningen stiger til 47 mio. kr. i 1. kvartal 214 mod 3 mio. kr.

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 84 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 84 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr. 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 - Stigende omsætning på 17% YOY - Egenkapital tæt på 20 MDKK - Nyt IT system implementeret - M&A aktiviteter

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere