Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen"

Transkript

1 Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen

2 Indhold Kort om Carl Bro Gruppen 1 Et skelsættende år 2 Hoved- og nøgletal 4 Koncernberetning 5 Videnregnskab 9 Miljøredegørelse 17 Regnskabsberetning 20 Påtegninger 23 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 31 Carl Bro Gruppens virksomheder 39 Bestyrelse, direktion og revision 41 Elementært Hver dag arbejder vi med jordens fire grundelementer. Men det er mennesker, der får ting til at ske. Hos Carl Bro udgør medarbejderne derfor det femte element. I tæt dialog med vores kunder skaber de helhedsløsninger. Kundeorientering, merværdi, multidisciplinaritet, teknik og etik er de grundlæggende værdier, der sikrer Intelligente Løsninger ikke bare for vores kunder, men også for kundernes kunder. Intelligente Løsninger sikrer menneskers fremtid.

3 Kort om Carl Bro Gruppen Carl Bro Gruppen blev grundlagt som en enkeltmandsvirksomhed i 1959 af ingeniør Carl Bro. I dag er Carl Bro Gruppen en international konsulentvirksomhed med kontorer i Europa, Asien, Afrika og Sydamerika. Efter købet af Sycon beskæftiger virksomheden i alt medarbejdere, hvoraf bl.a arbejder i Danmark, i Sverige og 450 i Storbritannien og Irland. Ekspertiser, kunder og projekter Virksomheden rådgiver inden for ekspertiseområderne miljø, byggeri, anlæg, energi, industri, marine, IT & telekommunikation samt management. Blandt kunderne er Danmarks Radio, Danske Bank, World Bank, EU, Severn Trent og Scottish Executive. Rådgivningsopgaverne omfatter for eksempel Danmarks Radios nye hovedsæde i Ørestaden, en række flerårige vandmiljøprojekter i Vietnam, vindmøller på Lillgrunden i Øresund samt en 4,5 km lang motorvejstunnel i Dublin. Koncept Carl Bro Gruppen tilstræber at levere helhedsløsninger, der er baseret på kundens behov. Intelligente Løsninger er Carl Bro Gruppens betegnelse for rådgivningsydelser, der strækker sig fra kundens første strategiske ide over implementering til færdig løsning. Intelligente Løsninger skabes på tværs af virksomhedens faglige ekspertiser, og Carl Bro Gruppens rådgivere arbejder multidisciplinært. Det betyder, at de i tilknytning til tekniske problemstillinger ofte løser for eksempel organisatoriske, økonomiske og uddannelsesmæssige opgaver. Marked Skandinavien er virksomhedens største marked, idet over 2/3 af den samlede omsætning finder sted i Danmark og Sverige efter købet af Sycon. De britiske og irske aktiviteter er inde i en meget positiv udvikling, og også Carl Bro Gruppens øvrige internationale aktiviteter i fx Asien forventes at have et vækstpotentiale. Ca. 50% af Carl Bro Gruppens omsætning stammer fra bygge- og anlægssektoren, mens ydelser inden for energi, vand og miljø udgør 25% af den samlede omsætning. Mål Carl Bro Gruppens mål er at placere sig blandt Nordeuropas største rådgivnings- og konsulentvirksomheder. Derfor vil vi fokusere på vækst gennem opkøb af og fusioner med andre virksomheder. Vi vil ligeledes arbejde på at vinde markedsandele ved fortsat at udvikle og levere innovative helhedsløsninger i tæt samarbejde med vores kunder. Samtidig er det et vigtigt mål at sikre en lønsomhed på niveau med de bedste virksomheder i branchen. 1

4 Et skelsættende år For Carl Bro Gruppen var 2001 et år med store økonomiske udfordringer i dele af vores forretning. Men det var også et år med to meget strategisk vigtige begivenheder: Bure Equity indtrådte som ny majoritetsaktionær, og vi erhvervede den svenske rådgivnings- og konsulentvirksomhed Sycon. Som Skandinaviens største rådgivningsvirksomhed har vi fået en styrket platform til at deltage i branchens internationale konsolideringsproces og til at realisere visionen om at blive blandt de førende aktører i Nordeuropa. Et vanskeligt år for IT-området Carl Bro Gruppens resultat for 2001 blev særdeles utilfredsstillende. Det negative resultat skyldes især tab i det tyske datterselskab og i flere af vores IT-selskaber. Vores engagement i IT-selskaberne stammer fra slutningen af 90 erne og år 2000, hvor Carl Bro Gruppen som mange andre virksomheder investerede i IT-selskaber på venture-basis. Hensigten var at eje selskaberne i en periode, forbedre driften og skabe vækst med henblik på at sælge dem igen med en gevinst. Imidlertid viste 2001 sig at blive et meget vanskeligt år for hele IT-sektoren, hvilket også ramte Carl Bro Gruppens datterselskaber med tab og restruktureringsomkostninger til følge. Derudover har et enkelt IT-projekt været meget bekosteligt at færdiggøre. Men generelt er langt hovedparten af vores ITaktiviteter med til at støtte og videreudbygge vores kernekompetencer. Disse aktiviteter er inde i en positiv udvikling og vil i løbet af 2002 blive tæt integreret med vores aktiviteter inden for miljø, byggeri og anlæg. En sund kerneforretning Det samlede resultat for 2001 er ikke udtryk for virksomhedens generelle indtjeningsevne, idet vores danske kerneforretning er sund og udvikler sig positivt og genererer et positivt cashflow. Samtidig kan vi glæde os over, at den britiskirske forretning har udvist stor fremgang, hvilket både afspejles i en bedre indtjeningsevne, et stigende antal medarbejdere samt den største ordreportefølje gennem 10 år. Herudover er opnået en ledende markedsposition inden for flere forretningsområder. Nye ejere: En proces afsluttes Bure Equity indtrådte i november 2001 som ny majoritetsaktionær. Ændringen i ejerstrukturen skal ses i sammenhæng med en række historiske begivenheder. Krisen i bygge- og anlægssektoren og i dele af den finansielle sektor i slutningen af 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne medførte, at Carl Bro Gruppen blev stillet over for en række økonomiske udfordringer. Det førte i til en reorganisering af virksomheden, hvor ca. 30 selvstændige virksomheder blev slået sammen til ét stort selskab under ét navn og brand: Carl Bro Intelligent Solutions. Samtidig blev der indskudt ny kapital til virksomheden fra bl.a. Lønmodtagernes Dyrtidsfond og den nye ledelse. Det var hensigten, at aktionærerne skulle fastholde deres aktier til omkring år 2000, hvor man ville forsøge et samlet salg. Imidlertid faldt aktiesalget tidsmæssigt sammen med IT-sektorens generelle krise. Krisen ramte også Carl Bro Gruppens IT-selskaber, hvilket ses af regnskaberne for 2. halvår 2000 og for Selvom begge regnskaber indeholder store omkostninger til IT-restruktureringen, mundede forhandlingsforløbet omkring aktiesalget alligevel ud i et tilfredsstillende resultat på grund af vores sunde kerneforretning. Bure Equity: Et attraktivt ejerskab I forhandlingsforløbet omkring aktiesalget var Carl Bro Gruppens bestyrelse og koncernledelse i kontakt med flere attraktive købere og havde principielt to mulige veje at gå: Vi kunne enten finde sammen med et større selskab fra rådgivningsog konsulentbranchen eller med en finansiel investor. Den finansielle investor Bure Equity blev valgt som ny hovedaktionær, fordi vi dermed indgik et partnerskab, der er til gavn for aktionærerne, og som samtidig sikrer, at Carl Bro Gruppen fortsat kan udvikle sig som virksomhed og som arbejdsplads for vores medarbejdere. Sycon: Et strategisk godt match Sammen med Bure Equity skabte vi en vision om, at Carl Bro Gruppen skal blive en betydelig aktør på det skandinaviske og nordeuropæiske rådgivnings- og konsulentmarked. Ved i slutningen af 2001 at gå sammen med den svenske rådgivningsvirksomhed Sycon tog vi et vigtigt skridt i denne retning, for med Sycon har vi fået en partner, der strategisk matcher Carl Bro Gruppen godt. Vi har både fået tilført nye faglige kompetencer og en styrket geografisk platform på det skandinaviske marked. Herudover har vi samlet set opnået en volumen, der gør os til Skandinaviens største rådgivnings- 2

5 og konsulentvirksomhed. Det giver os nye muligheder for at udnytte vores viden og systemer på tværs af grænser. Strategi: Vækst og lønsomhed Carl Bro Gruppens strategi for de kommende år er klar. Vi ønsker at indgå aktivt i branchens internationale konsolideringsproces og blive en ledende nordeuropæisk aktør, der kan deltage i konkurrencen om de bedste medarbejdere og de bedste opgaver. På nogle faglige og geografiske markeder forventer vi at kunne fremstå som markedsleder. Hvis vi lykkes med at placere os solidt på det nordeuropæiske marked, er det senere muligt at vælge en børsnotering eller finde sammen med en større udenlandsk rådgivnings- og konsulentvirksomhed. Derfor skal vi fremover fokusere på fortsat at vokse gennem opkøb af og fusioner med virksomheder i ind- og udland. Udgangspunktet for væksten er vores kerneforretning, da vi skal sigte på fagligt og markedsmæssigt at videreudvikle de stærke kompetencer, som vi allerede har - fremfor at opdyrke helt nye forretningsområder. For at kunne vokse er det samtidig helt afgørende for os at arbejde målrettet på at forbedre vores lønsomhed i alle forretningsområder. Vi har derfor iværksat en række tiltag, der skal sikre, at der i hele organisationen er fokus på at forbedre indtjeningen. Set i lyset af de store ændringer i det forgangne år og vores nye strategiske mål er vi med deltagelse af alle forretningsenheder i gang med at revurdere det bestående værdigrundlag. Hensigten er, at vi herigennem får skabt et solidt og fremtidssikret fundament for, hvilken virksomhed vi ønsker at skabe, og hvordan vi ønsker at agere i forhold til alle vores væsentlige interessenter kunder, medarbejdere, omverden og ejere. Når det nye værdigrundlag er på plads og implementeret i vores organisation, vil vi på dette fundament systematisk arbejde med at videreudbygge og styrke vores brand Intelligent Solutions på tværs af grænser. I det kommende år vil denne opgave naturligvis blive størst i den svenske region, som står foran et navneskifte fra Sycon til Carl Bro. Vi har et stærkt fundament Der er ingen tvivl om, at vi i Carl Bro Gruppen står foran en udfordrende fase, og at vores mål er ambitiøse. Vi har imidlertid et stærkt udgangspunkt, idet vi i dag har en virksomhed med stor faglig bredde og en motiveret medarbejderstab. Samtidig har vi fået en unik markedsmæssig platform i Skandinavien. Det er derfor min overbevisning, at vi står godt rustet til at forfølge vores vision om at skabe en stærk nordeuropæisk konsulent- og rådgivningsvirksomhed. Nyt værdigrundlag på vej Carl Bro Gruppens Mission, Vision og Værdier (MVV) har siden 1996 været det filosofiske grundlag for vores virksomhed. Jesper Rasmussen Koncernchef 3

6 Hoved- og nøgletal 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ mdr. Hovedtal (mio. kr.) Nettoomsætning 1.045, , , , , , ,7 747, ,2 a) Heraf fortsættende 1.045, , , , , , ,7 718, ,7 Heraf ophørende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 9,0 29,9 31,5 Resultat af primær drift (26,9) (5,9) (28,5) 14,2 28,2 48,7 35,0 (30,3) (37,9) Ordinært resultat før skat (39,8) (30,2) (32,0) 10,3 20,3 24,6 44,1 (40,9) (78,4) Heraf fortsættende (39,8) (30,2) (32,0) 10,3 20,3 41,4 31,9 (39,5) (50,8) Heraf ophørende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (16,8) 12,2 (1,4) (27,6) Årets resultat (43,4) (21,4) (34,4) 13,6 20,0 11,2 30,3 (15,0) (94,8) Driftens likviditetsvirkning 7,9 28,1 51,9 11,2 (8,3) 67,1 (3,1) (18,2) 26,6 Årets likviditetsbevægelse (55,5) 0,1 80,7 1,7 (45,2) 31,0 (26,9) 25,3 67,7 Egenkapital 178,4 153,8 148,6 164,5 184,2 198,2 229,9 238,8 202,5 Aktiver 791,4 739,8 714,0 785,0 849,4 829,7 925, , ,2 Gennemsnitligt antal medarbejdere b) Heraf fortsættende Heraf ophørende Nøgletal Overskudsgrad (%) (2,6) (0,6) (2,7) 1,3 2,3 3,5 2,4 (2,6) c) Egenkapitalforrentning (%) (16,6) (7,2) (17,8) 8,7 11,5 7,2 14,2 (48,6) c) Likviditetsgrad 1,17 0,97 1,151,24 1,151,21 1,21 1,23 1,12 Soliditetsgrad (%) 22,5 20,8 20,8 21,0 21,7 23,9 24,8 23,7 17,0 Resultat pr. aktie á nom. kr (kr.) (1.813) (651) (1.012) (2.133) c) Indre værdi pr. aktie á nom. kr (kr.) a) Fra og med 1998/99 indgår udlæg i nettoomsætningen. b) 1/7-31/ omregnet til 12 måneder. c) 1/7-31/ Nøgletallet er udeladt, da omregning af perioden til 12 måneder ikke giver et retvisende indtryk. Nøgletalsdefinitioner Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen. Egenkapitalforrentning: Ordinært resultat efter skat og minoritetsinteresser i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver divideret med kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapital i procent af balancesum ultimo. Resultat pr. aktie: Ordinært resultat efter skat og minoritetsinteresser pr. aktie á nom. kr Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo pr. aktie á nom. kr

7 Koncernberetning 2001 har været præget af en række større begivenheder, der samlet vil styrke Carl Bro Gruppens markedsposition og konkurrencekraft: Selskabets ejerstruktur blev ændret, og der blev gennemført en strategisk tilpasning af forretningsområderne. Endelig erhvervede selskabet ved årets slutning den svenske rådgivnings- og konsulentvirksomhed Sycon fra Sydkraft AB, hvorved Carl Bro Gruppen nu er Skandinaviens største rådgivnings- og konsulentvirksomhed. Regnskabet for 2001 udviser dog et særdeles utilfredsstillende resultat. Det negative resultat kan især henføres til tab på koncernens IT-aktiviteter samt til det tyske selskab. Som et led i den strategiske tilpasning er der gennemført en række tiltag for at reducere koncernens engagement inden for IT samt for at styrke indtjeningen fremadrettet. Den nye ejerkreds I november 2001 erhvervede Bure Equity AB aktiemajoriteten i Carl Bro Gruppen. Lønmodtagernes Dyrtidsfond har fortsat en væsentlig aktiepost. Ved erhvervelsen af Sycon blev Sydkraft AB ny aktionær i selskabet. Aktionærkredsen (Figur 1) består nu overvejende af finansielle investorer, som virksomhedens stiftere og tidligere ledelse har afhændet deres aktier til. Det er målet for den nye ejerkreds at sikre selskabets lønsomhed samt gennem opkøb og organisk vækst at ekspandere virksomheden og dermed placere Carl Bro Gruppen blandt de førende rådgivnings- og konsulentvirksomheder i Nordeuropa. Forretningsområder Pr. 1. juli 2001 blev organiseringen af de danske forretningsområder ændret, således at alle aktiviteter inden for miljø, byggeri og anlægsvirksomhed blev samlet i én forretningsenhed. På tilsvarende vis blev alle aktiviteter rettet mod industrielle kunder henholdsvis internationale aktiviteter for primært donororganisationer som fx Danida og Verdensbanken samlet i hver sin enhed. Eksempler på opgaver i årets løb inden for miljø, byggeri og anlæg omfatter projektering af havvindmøller i Øresund, projektering af et banegårdscenter og et svømmebad i Aalborg, opgaver inden for hospitalsvæsnet som fx etablering af en strålebehandlingssektion for Herlev Sygehus samt renovering af et behandlingsafsnit på Glostrup Sygehus. Inden for anlægssektoren er arbejdet med udvidelsen af Motorringvej III ved København påbegyndt. Forretningsenheden, der arbejder med IT og telekommunikation, har været påvirket af den generelle afmatning inden for IT-sektoren. Den industrielle forretningsenhed, der bl.a. beskæftiger sig med rådgivning inden for produktionsprocesser, fabriksetablering, due diligence, industrielt design, akustik, skibsdesign og industrielt miljø, oplevede i starten af 2001 fremgang. Mod slutningen af året blev denne udvikling imidlertid afløst af stagnation som følge af den generelle nedgang efter 11. september. Stagnationen forventes at vende i I løbet af 2001 etablerede vi et solutioncenter for teknisk due diligence, der omfatter virksomheds-it, miljø, produktion og bygninger. I vores internationale forretningsenhed, Management/International, blev der i årets løb gennemført en vellykket sammenlægning af de ekspertiser inden for miljø og management, som primært udfører rådgivning på internationale udviklingsprojekter, der er finansieret af bi- og multilaterale donorer. Den nye forretningsenhed nåede de opstillede budgetter for 2001 og tog sidst på året en række succesfulde initiativer til diversificering af kundeunderlaget for dermed at imødegå de reduktioner i danskfinansieret bistand, som forventedes implementeret af den nye regering. Carl Bro Projektudvikling A/S udvikler ejendomme og jordstykker med henblik på at skabe merværdi. Adkomst til ejendomme sikres gennem optioner. Cosmos A/S har i 2001 været påvirket af den generelle afmatning på markedet for rekruttering og HR-konsulentydelser. Vi forventer dog en forbedret markedssituation i Den britiske del af koncernen er især aktiv inden for områderne vand og anlægsvirksomhed samt miljø, byggeri og intelligente trafiksystemer. Inden for vandområdet har det britiske selskab i løbet af 2001 vundet et antal væsentlige ordrer fra vandselskaber. Således er selskabet gået fra at arbejde for 6 ud af 13 vandselskaber primo 2001 til at have kontrakter FIGUR 1: CARL BRO AS AKTIONÆRGRUPPER Ny Ledelse 11,9% Carl Bro as 1,1% Fonden af ,4% LD 18,6% Bure Equity AB 50,5% Sydkraft AB 11,9% Nuværende og tidligere medarbejdere 1,6% 5

8 med 10 vandselskaber ultimo Dermed har selskabet den største ordrebeholdning nogensinde. Det irske marked har været præget af fremgang og gode resultater i Det irske selskab, der tidligere primært fokuserede på rådgivning inden for byggeri, er nu en multidisciplinær rådgiver inden for anlæg, vand, miljø og byggeri. Storbritannien og Irland udnytter medarbejdere og kompetencer på tværs. I det tyske datterselskab har der været væsentlige tab, hvilket bl.a. beror på, at selskabet i en periode har fokuseret på projektudvikling på bekostning af fokus på driften af selve ingeniørvirksomheden. Der er gennemført et lederskifte, og en genopretningsplan er under implementering. Årsregnskab præget af refokusering Årsregnskabet for 2001 er præget af refokuseringen af Carl Bro-koncernen, hvilket har betydet en væsentlig afvigelse i forhold til forventningerne fra årsregnskabet for Kernevirksomheden har i 2001 været den danske og den britiske forretning inden for områderne byggeri, anlæg, miljø, industri, marine, IT og telekommunikation, projektudvikling samt den internationale del af virksomheden, der primært arbejder med projekter i udviklingslande, finansieret af donororganisationer. Kernevirksomheden har vist en positiv udvikling i løbet af Således har denne del af virksomheden haft et resultat før skat på 39,5 mio. kr. mod et resultat før skat på 11,2 mio. kr., beregnet for kalenderåret I løbet af 1999 og 2000 investerede Carl Bro-koncernen i en række IT-selskaber og IT-projekter med det formål at udvikle dem imod et senere frasalg. Vilkårene for denne type venturevirksomhed er imidlertid ændret radikalt, ligesom IT-virksomhedernes basale indtjeningsevne har været utilstrækkelig. Et enkelt IT-udviklingsprojekt har desuden vist sig at være meget bekosteligt at færdiggøre. Koncernen har derfor haft betydelige tab i forbindelse med lukning af IT-virksomheder eller restrukturering og oprydning for at sikre en lønsom drift for disse aktiviteter fremover. Således er selskabet Sintas A/S gjort klar til afvikling. En genopretningsplan for NaviCom Holding A/S har ført til, at selskabet i dag er godt rustet til at leve op til de markedsmæssige udfordringer inden for salg af Navision-løsninger og projektstyringsværktøjer. NaviCom er igen lønsomt. Den associerede virksomhed Danagro A/S er frasolgt. Akkvisitioner Pr købte Carl Bro as Sycon AB. I forbindelse med købet blev Sydkraft AB aktionær i Carl Bro as. Tilsammen er Carl Bro-koncernen og Sycon-koncernen med ca medarbejdere Skandinaviens største rådgivnings- og konsulentvirksomhed. Koncernregnskabet for 2001 indeholder således en resultatopgørelse for Carl Bro-koncernen eksklusiv Sycon-koncernen, mens Sycon-koncernens balance indgår i den konsoliderede balance for Carl Bro-koncernen. Sycon er en svensk rådgivnings- og konsulentvirksomhed, der i de seneste år har gennemgået en markant udvikling; bl.a. er den de sidste fire år vokset fra ca. 300 ansatte til nu ca Væksten er sket gennem opkøb af virksomheder i både Sverige, Norge og Danmark. I 2001 omsatte Sycon for 671 mio. kr. Sycon blev etableret i 1991 af Sydkraft-koncernen, der er en stor svensk producent og distributør af energi. Sycon har sin faglige oprindelse inden for energiområdet, der stadig omfatter ca. 25% af den samlede omsætning. Ud over rådgivning inden for energi arbejder Sycon nu også inden for infrastruktur og anlæg, byggeri, miljø, forsvar og industri. Sycon-koncernens virksomheder inkluderer også nichekompetencer inden for miljørådgivning og bygninger, der er ramt af svamp, råd o.lign. Der forestår nu en opgave med at profilere kompetenceområderne i Sycon-koncernen stærkere samt at sikre en højere grad af integration på tværs af virksomhederne, hvor det er hensigtsmæssigt. Til det formål er der afsat en strukturreserve i regnskabet for Købet af Sycon er finansieret gennem udstedelse af aktier i Carl Bro as. Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb Sycon-koncernen omfattede også de danske selskaber Sycon Steensen & Varming A/S samt Sycon Knudsen & Sørensen A/S. De to selskaber er pr. 1. januar 2002 overtaget direkte af Carl Bro as. Aktiviteterne i selskabet Sintas A/S er afviklet fra starten af Koncernen har drevet IT-aktiviteter i Kenya og Uganda. Disse aktiviteter er afhændet i Pr. 1. februar 2002 blev Carl Bro Gruppen organiseret efter en mere decentral struktur med i alt 6 regioner: Sverige, Danmark, Norge, UK/Irland, Industri, Marine & Miljø samt Management/International. 6

9 FIGUR 2: ORGANISATION KONCERN Carl Bro Sverige Carl Bro Danmark Carl Bro Norge Carl Bro UK/Irland Carl Bro Industri, Marine & Miljø Carl Bro Management/International BYGGERI & ANLÆG MILJØ ENERGI IT Hovedparten af de danske stabsfunktioner er nu organiseret i Region Danmark, men betjener også de øvrige danskbaserede regioner (Industri, Marine & Miljø samt Management/International). Ledelsesforhold Den 1. maj 2001 tiltrådte Birgit W. Nørgaard som koncerndirektør og medlem af direktionen. I løbet af sommeren 2001 fratrådte koncerndirektørerne Jesper Thøfner og Erik Lorenz Petersen deres stillinger i Carl Bro-koncernen. I forbindelse med ejerskiftet blev bestyrelsen i Carl Bro as ændret. Jens Otto Vejle, Erik Hoffmann-Petersen og Niels Munksgaard forlod bestyrelsen. De takkes alle tre for deres store indsats for selskabet i en vanskelig periode præget af fokus på ejerskifte. Jørgen Nue Møller fortsætter i bestyrelsen som formand. Ny næstformand blev Börje Bengtsson fra Bure Equity AB. Desuden indtrådte Kjell Nilsson, Anders Pålsson, Majken Schultz og Jens W. Willumsen i bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at indføre et fantomaktieprogram for ledende medarbejdere i virksomheden. Risikoforhold Markedsmæssige risici opstår som følge af ændringer i efterspørgslen inden for de enkelte delmarkeder, som koncernen betjener. Gennem konstant udvikling af vores salgssystemer forbedrer vi løbende forudsigeligheden i vores forretning. Projektrelaterede risici vedrører klager over udført arbejde. I 2001 har antallet af kundeklager været uhyre beskedent. For at forebygge projektrelaterede risici arbejder vi intensivt med kvalitetssikring som et integreret element i arbejdsprocesserne. Carl Bro as kvalitetsstyringssystem henholdsvis miljøledelsessystem er certificeret i henhold til standarderne ISO 9001:2000 og ISO 14001:1996. Sycon har ligeledes påbegyndt en ISO 9000 og ISO certificeringsproces i 2001, hvor energidelen af virksomheden blev certificeret. Finansielle risici omfatter rente- og valutakursrisici. Da ydelser primært sælges på lokalmarkedet eller for internationale opgavers vedkommende mod betaling i EURO eller USD, er valutarisikoen begrænset. Renterisikoen søges minimeret ved løbende at vurdere fordele og ulemper ved at holde renten variabel vs. at låse den fast for længere perioder ad gangen. Der henvises til regnskabsberetningen for uddybning af finansielle risici. Fjerde år med tre bundlinier For fjerde år i træk arbejder Carl Bro-koncernen med tre bundlinier: Det finansielle regnskab, Miljøredegørelsen og Videnregnskabet. Formålet med at have tre regnskabsformer er, at 7

10 vi dermed kan tegne et mere helt billede af virksomheden og til stadighed kan måle vores indsats på områder, som er essentielle for virksomheden og virksomhedens stakeholders. Carl Bro Gruppens direkte påvirkning af miljøet er beskeden, idet de væsentligste miljøpåvirkninger vedrører arbejdsmiljø, elforbrug, affaldsmængder til deponering og papirforbrug. Herudover stræber Carl Bro Gruppen efter at levere miljørigtige løsninger inden for byggeri og anlæg for derved at skabe en gunstig indirekte påvirkning af miljøet. Netop derfor er koncernen organiseret inden for brede kompetenceområder, hvor der sker videndeling på tværs. Der henvises i øvrigt til den separate miljøredegørelse. I videnregnskabet for 2001 rapporterer vi målinger for koncernens samspil med vores stakeholders: Vores kunder, medarbejdere, den øvrige omverden og vores ejere. Det er glædeligt at konstatere en fortsat høj grad af kundetilfredshed i På de områder, hvor det vurderes, at koncernen skal udvikle sig for at imødekomme fremtidige behov hos vores kunder, er der lagt handlingsplaner for at skabe forbedringer. Medarbejdertilfredsheden har i 2001 også vist en positiv udvikling og ligger som kundetilfredsheden på et højt og tilfredsstillende niveau. Det er ligeledes glædeligt, at Carl Bro Gruppen har opnået en flot fremgang i Børsens Imageundersøgelse i Der henvises i øvrigt til Videnregnskabet. Fremtid Carl Bro-koncernen ønsker at matche de bedste i branchen på lønsomhedsmål. Samtidig ønsker vi at fortsætte ekspansionen for også fremover at være blandt de ledende rådgivnings- og konsulentvirksomheder i Norden og Nordeuropa. I 2002 vil der være et kraftigt fokus på at sikre lønsomhed og soliditet i den eksisterende virksomhed. En række tiltag er defineret og iværksat for at nå vores lønsomhedsmål, som indebærer, at selskabet på sigt som minimum skal have et resultat før renter, skat og goodwillafskrivninger på 6% af omsætningen. For 2002 forventes en væsentligt forbedret lønsomhed. Fokus på lønsomhed skal gå hånd i hånd med fokus på aktiviteter til gavn for vores kunder. Derfor arbejder vi målrettet på at sikre fokus på innovationsprojekter og har fortsat fokus på den interne uddannelse af projektledere. Realisering af ekspansionsstrategien forudsætter imidlertid, at virksomhedens finansielle grundlag styrkes. Det kan fx ske gennem tilførsel af yderligere egenkapital, der styrker den samlede virksomhed og understøtter strategien. Carl Bro Gruppens ejerstruktur er et godt fundament for at sikre denne ekspansionsstrategi. 8

11 Videnregnskab Stakeholders og Global Reporting Initiative Formålet med videnregnskabet er at belyse, i hvor høj grad Carl Bro Gruppen besidder og udvikler forudsætningerne for at levere Intelligente Løsninger og dermed sikre den fremtidige indtjeningsevne. Udgangspunktet er som tidligere år kapitalmodellen (Figur 1), men som noget nyt vil de seks kapitaltyper blive belyst via fire forskellige synsvinkler. Ambitionen er at sætte fokus på værdiskabelsen i forhold til fire af virksomhedens stakeholders: Kunderne, medarbejderne, omverdenen og ejerne. Videnregnskabet afspejler derudover dimensionerne ansvar, miljø og økonomi, inspireret af Global Reporting Initiative (G.R.I.). Formålet er at sætte fokus på Carl Bro Gruppen som en bæredygtig forretning. G.R.I.-aspektet i videnregnskabet 2001 vil blive illustreret ved symbolerne: ANSVAR MILJØ ØKONOMI Carl Bro Gruppen er blevet større og mere international Carl Bro Gruppen har det seneste år fået nye aktionærer og er vokset gennem opkøb af og fusioner med virksomheder i både Danmark, Sverige og Norge. Pr. 1. februar 2002 er Carl Bro Gruppen organiseret efter en mere decentral struktur med i alt seks regioner: Sverige, Danmark, Norge, UK/Irland, Industri, Marine & Miljø og Management/International. I år deltager fire af disse regioner i videnregnskabet, heriblandt Region UK/Irland, som for første gang bidrager med data (se organisationsdiagram side 7). Fakta om videnregnskabet Omfatter: Carl Bro Gruppen, herunder de danskbaserede enheder (Region Danmark, Industri, Marine & Miljø, Management/International) og Region UK/Irland. Periode: 1. januar 31. december Revision: Videnregnskabet er ikke omfattet af revisionspåtegningen. Fremgang på en række områder Carl Bro Gruppen skaber værdi for kunderne, medarbejderne, omverdenen og ejerne ved at tilbyde helhedsorienterede løsninger, ved at være en spændende og udfordrende arbejdsplads, ved aktivt at deltage og engagere sig i samfundslivet og endelig ved at fokusere på den langsigtede indtjening i forhold til ejerkredsen. Videnregnskabet 2001 illustrerer et år, hvor Carl Bro Gruppens danskbaserede enheder har: Øget investeringerne inden for IT, innovation og efteruddannelse. Fået mere tilfredse kunder og medarbejdere. Øget kvaliteten i de interne processer og vidensystemer. Forbedret det eksterne image. Region UK/Irland bidrager for første gang med data til videnregnskabet, og derfor er det i år ikke muligt at konkludere på udviklingen. Men der tegner sig et billede af en ung organisation i vækst med stor tværfaglighed og en bred kundekreds, som er tilfreds og loyal. Ledelsesudfordringer Videnregnskabet illustrerer, at de store ledelsesudfordringer i de danskbaserede enheder bliver at øge den faglige og tekniske udvikling hos medarbejderne primært via projektarbejde og at mindske personaleomsætningen. Ønsket om at skabe et fleksibelt arbejdsmiljø bør understøttes, bl.a. ved at øge andelen af medarbejdere med opkobling til virksomhedens netværk hjemmefra. Samtidig bør virksomheden fortsat satse på en bred kundekreds for derigennem at blive mindre sårbar i forhold til ændringer i efterspørgslen i enkelte kundesegmenter. FIGUR 1: KAPITALMODEL Virksomhedskapital Finansiel kapital Humankapital Ekstern strukturel kapital Videnkapital Strukturel kapital Intern strukturel kapital De seks kapitaltyper belyses via fire forskellige synsvinkler: Kunder, medarbejdere, omverden og ejere Kundekapital Imagekapital Innovationskapital Proceskapital IT-kapital 9

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere