Albanien og Grækenland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albanien og Grækenland"

Transkript

1 NATUR- OG KULTURREJSE. FORSOMMER 2015 Albanien og Grækenland Enestående rejse til Det sydøstlige Albanien og Det nordvestlige Grækenland Arrangeret af rejseleder Flemming Thorning-Lund Teknisk arrangør: Samson Travel A/S, Frederikshavn Rejseformidler: Folkeuniversitetet i Aalborg 1

2 2

3 Natur- & Kulturrejse. Forsommer 2015 ( 3. maj maj ) Albanien og Grækenland Enestående rejse til Det sydøstlige Albanien og Det nordvestlige Grækenland Arrangør og rejseleder er Flemming Thorning-Lund. Rejsen er arrangeret i nært samarbejde med Sipa Tours; Sarandë, Albanien og International Tours; Corfu, Grækenland. Teknisk arrangør: Samson Travel A/S, Frederikshavn. Rejseformidler: Folkeuniversitetet i Aalborg. Rejseleder og arrangør: Flemming Thorning-Lund, Frederikshavn. Flemming har igennem talrige år arrangeret og ledet rejser med natur- og kulturhistorisk indhold til en lang række europæiske lande, til Grønland, Nærøsten, Nordafrika, Argentina og Australien. I de senere år har han især beskæftiget sig med landene på Balkan. Han har derigennem erhvervet sig et omfattende kendskab til den europæiske flora samt opnået en tilsvarende betydelig viden om natur og naturtyper i de dele af verden, hvortil rejserne er gået. Fotos: Alle fotos i programmet af Flemming. Fototext. Modsat side: Vår-Krokus, Crocus vernus i Blåbær-hede i næsten meters højde en tidlig morgen i maj. Forsidefoto: Ind til et lille kapel. Ag Georgios nær Psarades i Prespa National Park findes ikke mindre end 3 arter af enebær, hvoraf de 2, Stinkende Enebær (Juniperus foetidissima) og Græsk Enebær (J. exelsa) indgår i et større skovområde som dominerende træ-arter. De største former findes ind til kapellet, hvor de igennem århundreder har været beskyttet som stående på hellig jord. I skovområdet indgår også Trojansk Eg som en dominerende art. Denne skovtype er yderst sjælden på Balkan. Træet på fotoet viser et næsten 20 meter højt eksemplar af Stinkende Enebær. 3

4 4

5 Myrsini Malakou, direktør i The Society for the Protektion of Prespa og Myrsini s personlige assistent Julia Henderson takkes på det varmeste for deres store interesse for og engagement i denne rejses gennemførelse. Rundrejse til Det sydøstlige Albanien og Det nordvestlige Grækenland Bemærk, at rejsen gennemføres som en rundrejse, hvor vi tager udgangspunkt i Corfu. Herfra tager vi til det sydlige Albanien, hvor vi går om bord i vores første bus på rejsen, der de følgende 3 dage bringer os frem til prægtige områder i den sydøstlige del af dette land. Rejsen bringer os derefter efter passage af grænsen til Grækenland nord for Grammos Bjergene til Prespa National Park i Grækenlands nordvestligste hjørne. Herfra fortsætter vi til Konitsa i det nordlige Pindos, senere såvel til det vestlige som det østlige Pindos. Fra Metsovo bringer rejsen os - via Vergina - til Thessaloniki, hvorfra vi 14 dage senere flyver tilbage til Kastrup. Fototext. Foto modsat side: Phelypaea coccinea er et særdeles sjældent medlem af Maskeblomstfamilien og én af de absolut smukkeste og mest ejendommelige blomsterplanter i Europa. Denne art, der blomster i maj, er kun fundet i Prespa på 2 (-3) lokaliteter nær hinanden. Den er dertil kendt med ganske få fund i det tidligere Jugoslavien. De europæiske forekomster udgør de vestligste bestande af arten, der har sit hovedudbredelsesområde i Tyrkiet og Kaukasus-regionen. Phelypaea coccinea blev første gang set i Prespa på toppen af et mindre bjerg af en fransk biolog, der dog ikke anmeldte sit fund. I forbindelse med et besøg på lokaliteten i 1990 blev den genfundet, for denne gang at blive behørigt indrapporteret. Takket være meget gode venners beredvillighed er det lykkedes at fremskaffe et terrængående køretøj under vort ophold i Prespa, hvilket betyder, at vi vil få denne betagende plante at se. Foto: St. Devas i maj Rejsefakta Varighed: 14 dage med 13 overnatninger B/B 12 lunches (Box-lunches & Lunch på restaurant i blanding) er inkluderet I rejsens pris. 1 lunch er for egen regning. 12 middage inkluderet i rejsens pris. 1 middag er for egen regning. Rejseperiode Bemærk: Rejsen tager sit udgangspunkt i Kastrup og slutter i Kastrup. Flyplan (SAS & Aegaean Airlines på udrejsen: Kastrup-Athen-Corfu) & Austrian Air på hjemrejsen (Thessaloniki-Vienna-Kastrup): Udrejse den 03. maj: * Afgang fra Kastrup Lufthavn med SK 777 kl med ankomst til Athen kl * Afgang Fra Athen med A 3404 kl med ankomst til Corfu kl Hjemrejse den 16. maj: * Afgang fra Thessaloniki Lufthavn med OS 810 kl med ankomst til Vienna kl * Afgang fra Vienna med OS 305 kl med ankomst til Kastrup Lufthavn kl Valg af rejseperiode At rejsen først tager sin begyndelse i begyndelsen af maj, er begrundet med, at de meget forskellige besøgssteder, som rejsen indeholder, byder på meget forskellige lokalklimatiske forhold, spændende fra et udpræget mediterrant klima (Corfu og det sydlige Albanien) med relativt varme forsomre over det sydalbanske lavland ind til grænseområdet ind mod de græske Grammos Bjerge, hvor foråret indfinder sig væsentligt senere, end det gør i det sydlige Albaniens lavlandsområde. Samtlige regioner, som vi besøger i Prespa, i det nordlige Pindos 5

6 Kortside Albanien: 1: Sarandë, havneby 2: Tepelene & kløften Benja Gorge 3: Permeti & floden Aoos-Vjosë 4: Dharda, bjerglandsby 5: Bilisht, landsby nær grænsen til Grækenland 6: Liqenas, bjerglandsby nær søen Store Prespa 7: Gollomboc, bjergtlandsby nær Store Prespa Grækenland: 8: Corfu 9: Leimos & Agios Germanos, bjerglandsbyer 10: Søen Store Prespa, Psarades, bjerglandsby & øen Agios Achilleos 11: Vrondero & Mikrolimni, bjerglandsbyer samt søen Lille Prespa 12: Kastoria, bjergby & søen af samme navn 13: Konitsa, bjergby & Samarina, bjerglandsby samt Nordlige Pindos 14: Vestlige Pindos 15: Østlige Pindos 16: Metsovo, bjerglandsby samt søen Lake Aoos & floden Aoos 17: Vergina, landsby & museum 6 18: Thessaloniki

7 samt i såvel det vestlige som i det østlige Pindos, er alle udpræget højlandsområder (beliggende fra 700 til 1300 meter over havet eller meget ofte i endnu større højder), og hér vil vi kunne opleve en kolossal spredning i plantesamfundenes blomstring og arternes fordeling fra tidligt forår til tidlig sommer. På rejsen vil der blive lejlighed til at botanisere på såvel lavlandsenge som i montane og alpine plantesamfund. Andre forhold, som spiller ind, er områdernes geografi og eksponering samt et kolossalt spand af forskelligartede overfladebjergarter. Karst er fremherskende såvel i Prespa området som i Pindos, hvor det ideligt veksler med geologiske formationer domineret af forskellige typer af kalk, sandsten, granit og forskellige typer af skifre. Transportformer & rejseform På rejsen anvender vi busser, minibusser, taxaer og jeeps samt skib/hurtigfærge/mindre motorbåd. I store dele af rejseforløbet vil vi råde over vores egen albanske bus og den samme chauffør (Albanien indtil selskabet ankommer til Leimos (Prespa) i det nordlige Grækenland), igen, (denne gang en græsk, do chauffør og guide) når vi forlader Prespa National Park indtil ankomsten til Metsovo i det østlige Pindos. I Metsovo området bliver vi betjent af en tredje bus med chauffør. Endelig vil vores sidste bus på rejsen (den fjerde) bringe os fra Metsovo på afrejsedagen til Vergina og derfra videre til lufthavnen i Thessaloniki. Transport med skib/hurtigfærge finder sted, når vi rejser fra Corfu til Sarande i det sydvestlige Albanien. Sejlads på søen Stora Prespa vil blive gennemført med robuste motorbåde. Rejseformen I løbet af de enkelte dage vil vi foretage kortere vandringer (af 2-3 kilometers længde), hvor bussen enten bliver på stedet eller bliver kørt frem til et givet opsamlingspunkt. I Prespa-området betjener vi os af lokale taxaer/privatbiler og jeeps. Turene vil foregå i et behageligt tempo med hyppige stop, da der overalt vil være meget at iagttage formidable udsigter, planter og dyr, landskaber, geologiske dannelser, samt menneskeskabte bygningsværker af forskellig art og fra forskellige tidsaldre. Frokosten eller lunchen vil nogle dage blive serveret på restaurant, andre dage som medbragt madpakke eller i form af barbecue/grill mad med frugt og grønt til. Frokosten vil blive indtaget ved 13-tiden de fleste dage. Overalt vil der være prægtig, oftest unik natur at stifte bekendtskab med. Landskaberne er ligeledes i begge lande af meget storslået karakter og særdeles forskelligartede spændende fra kyster af meget forskelligt udseende (fornemme sandstrande afvekslende med klippekyster) over dramatiske bjergegne ofte af betydelig højde til sørige landskaber. I det sydøstlige Albanien stifter vi bekendtskab med søen, Store Prespa, som vi igen møder i Prespa Nationalpark. I Prespa vil vi beskæftige os med begge Prespasøerne, Lille Prespa og Store Prespa. Senere på rejsen møder vi i det østlige Pindos endnu en stor sø, Aoos Lake, som også vil blive gjort til genstand for særlig opmærksomhed. Endelig indgår der vandreture i Grækenlands mest dramatiske og dybeste kløft-landskab Vikos Gorge, som befinder sig i det vestlige Pindos syd for bjerglandsbyen, Konitsa. 7

8 8

9 Lokale guider/sprogkyndige På rejsen vil der være sprogkyndige personer med. Disse lokale guider taler ud over deres lokale sprog et mere eller mindre brugbart engelsk. Nogle heraf (i Prespa og Pindos) taler glimrende engelsk. Guiderne er ligeledes medansvarlige for, at rejsen bliver såvel oplevelsesmættet, som afviklet på en behagelig og munter måde til glæde for alle. Balkan et ældgammelt kulturområde Albanien og Grækenland udgør sammen med det centrale Balkans mange ex-jugoslaviske lande en del af et ældgammelt kulturområde, hvor påvirkninger fra mangfoldige befolkningsgrupper fra nær og fjern igennem årtusinder har formået at skabe og videreudvikle kulturer, som fra tidlig historisk tid og indtil de første århundreder af vort årtusinde blev regnet blandt de fremmeste og mest avancerede samfund i Den gamle Verden. Mange af de to landes byer blev grundlagt af grækerne i tiden før vor tidsregnings begyndelse, og andre kan dateres tilbage til den romerske storhedsperiode omkring og umiddelbart efter Kr. fødsel. De to lande byder på en rig historie, der går langt tilbage i tid, og rummer flere meget forskellige befolkningsgrupper, hvor ikke mindst den albanske (illyriske) har rødder, der etnisk set er Fototext. Foto modsat side: Prespa har igennem tiden været et sted, hvor folk og kulturer har mødt hinanden. På fotoet ses resterne af en kirke, Agios Achilleos Basilika, som blev opført på foranledning af den bulgarske hersker, zar Samuel i det 10. århundrede. enestående. Den nordgræske befolkning er i udpræget grad resultatet af de talrige, meget etnisk forskellige befolkningsgrupper, som gennem årtusinder har påvirket denne bjergrige region, og på samme tid afleveret deres kulturelle aftryk såvel religiøst som sprogligt. Under den langvarige ottomanske besættelse blev hele regionen stærkt påvirket af ikke mindst byggeskik og ottomanernes religion, islam. Islam er stadigvæk den mest betydende religion i Albanien. Befolkningen i Grækenland er næsten udelukkende græsk ortodoks. For Albanien gælder det, at der også hér findes store religiøse, kristne mindretal. Middelalderens fortidige landbrug Til højdepunkterne hører også de mange middelalderlige småbrug, hvor mange af dyrkningsformerne og markredskaberne stadigvæk svarer til, hvad vi herhjemme har lært om landbrugsformerne i tidligere generationer metoder og redskaber, som vore forfædre gjorde brug af for 2-3 generationer siden eller endnu længere tilbage i tid. Især Jordbruget, fjernt fra kystregionen og ikke mindst i bjergområderne, er stadigvæk mange steder præget af senmiddelalderens driftsformer med små enheder i omdrift og anvendelse af primitive markredskaber. Endnu er det stadigvæk et ualmindeligt syn at se jordbrugere i fjerntliggende landsbyer anvende handelsgødning og pesticider. Et fornemt eksempel herpå er bjerglandsbyen, Vrondero i Prespa Nationalpark beliggende få kilometer fra grænsen til Albanien. Her klarer man sig stadigvæk med naturgødning fra husdyrene samt ved braklægning/markrotation. Blandt andet takket være den ofte skånsomme udnyttelse af natur- 9

10 10

11 grundlaget, rummer begge lande en usædvanlig rig flora og fauna. Højdepunkter Der vil være talrige højdepunkter på rejsen: (De eksempler på højdepunkter, der beskrives neden for, er vist nogenlunde i den rækkefølge, vi vil møde dem på den kommende rejse). Corfu Town, Corfu. Corfu s gamle bymidte, der arkitektonisk bærer et stærkt præg af påvirkningen fra italienske byer, som fx Venedig. Ledsaget af guide foretager vi en vandring gennem Corfu s gamle bymidte, hvor vi besøger en olivenolie sæbefabrik, der blev etableret for næsten 200 år siden, men som stadigvæk producerer forskellige sæber efter gammel tradition. Vi besøger endvidere byens ældste markedsplads samt Den engelske Kirkegård, der vil være velkendt af mange Corfu-rejsende for sit indhold af talrige arter af forårsblomstrende orkidéer. Såvel det nye som det gamle fort i bymidten besøges. Lunchen vil blive indtaget i bymidten. Vi vil tilbringe 2 nætter på Hotel Aquis Mon repos Palace Art Hotel' i Corfu By. Benja Gorge vest for Tepelene, Albanien. Oven for Tepelene, beliggende i det sydlige Albanien, vandrer vi på en længere tur understøttet af bus op igennem en meget spektakulær, vandløbsudformet kløft. For enden af denne kløft, der øverst oppe flader ud og danner et bakket plateau, besøger vi 2 bjerglandsbyer, som befinder sig i ca meters højde. Fototext. Foto modsat side: Udsigt fra Hotel Ariadni i Leimos en tidlig morgen. Bjergene, der anes i baggrunden, danner grænse imod Makedonien. Landsbyen Dharda. Det sydøstlige Albanien. Dharda ligger i den sydlige ende af et bjergmassiv, der længere mod øst går over i de græske Grammos Bjerge, et af Grækenlands højeste bjergkædesystemer. Dharda området, der er skovrigt, byder på en meget interessant forårs- og forsommerflora rig på bl.a. orkidéer. Vi tillbringer 2 nætter på Hotel Dharda. Prespa National Park beliggende i det nordvestlige Grækenland. På to heldages ekskursioner når vi at danne os et repræsentativt indtryk af dette parkområde, som regnes for den mest betydningsfulde nationalpark i Grækenland og en af de artsrigeste og mest betydningsfulde i Europa i det hele taget. Parken rummer to søer, Lille og Store Prespa, som grækerne har til fælles med Albanien (Lille Prespa) samt Albanien og Makedonien for Store Prespas vedkommende. Sammen med Lake Ohrid, som eksklusivt ligger i Makedonien, er Prespasøerne Europas ældste søer. Søerne er anslået til at være 5 millioner år gamle. De to Prespa søer ligger 853 meter over havet, og er de højst beliggende søer på Balkan af tektonisk oprindelse. I et vanskeligt tilgængeligt område i søen, Lille Prespa findes verdens største yngleforekomst af Krøltoppet Pelikan. I 2014 rummede denne koloni over par. Desuden findes der over 300 ynglende par af Hvid Pelikan og flere tusinde par af Dværgskarv (oplyst af Myrsini Malakou, direktør for Prespa Society). På øen Agios Achilleos i søen Lille Prespa blev der i 1100-tallet opført en fæstning og en kirke. Resterne af kirken ser vi nærmere på under et besøg. Floraen i nationalparken er overmåde artsrig. Den seneste checkliste viser, at der er fundet over 11

12 12

13 2.200 forskellige arter inden for parkområdet (oplyst af Arne Strid, professor emeritus, 2014). I et karst område mellem de to søer findes 3 arter af Enebær, hvoraf de 2 er meget sjældne. Ved et lille kloster, Agios Georgios findes disse 2 arter i kæmpeformer op imod 25 meter høje. Når de har overlevet til i dag skyldes det, at de står på kirkelig/hellig grund. Det samme område er i særlig grad kendt for sin rige flora, der i maj-juni byder på betydelige forekomster af løg- og knoldvækster, bl.a. orkideer. Vrondero, Prespa National Park, det nordvestlige Grækenland. Landsbyer i såvel Albanien som i Prespa området i Grækenland praktiserer et senmiddelalderligt landbrug baseret på små jordlodder, og hvor der stadig finder et markskifte sted (braklægning), for at generere ny energi til jorden. I Prespa Nationalpark besøger vi områdets mest interessante landsby, Vrondero, hvor driften af jorden stadigvæk sker efter ældgamle principper. Vi vil tilbringe 3 nætter i landsbyen Laimos på Hotel Ariadni. Konitsa. Det nordlige Pindos, Grækenland. I henhold til den græske mytologi var Konitsa underlagt en forhistorisk græsk stamme, der var opkaldt efter Molossos, søn af Neoptolemus. Efter nederlaget ved Troja bosatte denne stamme (Eng.: Molossians) sig i Iperus regionen i det nuværende nordvestlige Grækenland, hvor de efterfølgende assimileredes i den lokale befolkning. Fototext. Foto modsat side: Hyssop (Hyssopus officinalis) er først for nylig bliver erkendt som en græsk art. På billedet ses Hyssop i underarten, aristatus, der blot har få forekomster i Grækenland og i et par af de tilstødende lande på Balkan. I det 15.århundrede kom Konitsa under ottomansk herredømme og underlagt fyrsten (Sanjak) af Ionnina. I det 18. århundrede oprettedes en græsk skole i Konitsa. Græsk kultur og uddannelse blomstrede, og i 1906 var der i området 31 skoler med elever. Under Ali Pasha s styre (Ali Pasha af Tepelene) brød skolevæsenet sammen, men efter drabet på Ali Pasha, oplevede Konitsa atter fremgang på alle områder. I det 19. århundrede og frem til begyndelsen af det 20. århundrede voksede der en muslimsk menighed frem under navnet Tekke af Konitsa. Som andre Tekke/menigheder i Albanien og Kosovo blev også dette center i Konitsa et center for uddannelse, kultur og tolerance. I dag er Konitsa en moderne bjerglandsby, som servicerer et betydeligt antal landsbyer i regionen. Vi bor 3 dage og nætter på et bjerghotel beliggende oven for Konitsa med udsigt ud over Aoos Sletten og grænsebjergene mod Albanien. Det bjergrige Pindos med Samarina, Grækenlands højest beliggende bjerglandsby. I det nordlige Pindos foretager vi en heldages ekskursion med bus ud fra Konitsa, hvor vi når op i højder på over meter. Landsbyen Samarina, der er Grækenlands højest beliggende bjerglandsby med helårsbeboelse, besøges. På turen vil vi botanisere i skove domineret af Bøg og højere op den endemiske fyrreart, Bosnisk Fyr, Pinus heldreichii. De blomsterrige alpine enge vil der ligeledes blive set nærmere på. Det vestlige Pindos med Vikos Gorge. Denne region, der rummer Vikos Gorge, en af de dybeste kløfter i Europa, og som er rig på nogle af Balkans reneste floder, er geologisk set enestående med sine karst landskaber. Floraen 13

14 14

15 og dyrelivet knyttet hertil er tilsvarende overvældende, hvad sjældne arter angår. Zagori er navnet på en kommune i Det vestlige Pindos, som dækker et areal på omkring kvadratkilometer. Zagori rummer en samling af bemærkelsesværdige landsbyer, kaldet Zagoria, på i alt 45. Landsbyhusene er traditionelt blevet bygget ved hjælp af den lagdelte, lokale kalksten og med tagene dækket af skifer-plader uden anvendelse af cement. Op igennem det 18. og 19. århundrede blev der i dette område udviklet komplekse huse af stor arkitektonisk skønhed. Det østlige Pindos, Metsovo og Aoos Lake/ springs floden Aoos-Vjosë som tema. Floden Aoos har et af sine kildeområder ikke langt fra bjergbyen, Metsovo og nær landsbyen Vovousa. Ved en række dæmningsarbejder i slutningen af 1900-tallet blev der hér skabt en stor sø, Aoos Lake. I 1987 begyndte et nyopført hydroelektrisk kraftværk at udnytte det opstemmede vand i søen. Nogenlunde samtidig hermed indså man, at området rummer betydelige biologiske værdier, som er i konflikt med driften af kraftværket. Fototext. Foto modsat side: Krøltoppet Pelikan på fiskeri i søen, Store Prespa. Denne store fugl, der har et vingefang på op imod 3,5 meter, har sit vigtigste yngleområde i verden i søen, Lille Prespa i det nordvestligste hjørne af Grækenland. Hér ynglede der i 2014 over par for øvrigt sammen med over 300 par af Hvid Pelikan. Knyttet til Aoos flodens kildeområde, der befinder sig i højder på over meter, og til bakkerne/bjergene oven for Metsovo i endnu større højder, træffes på plantesamfund/habitater med et meget højt indhold af plantearter. Dette område er ikke mindst rigt på orkideer. Det bakkede område nord for Aoos Lake rummer et af de vigtigste kildeområder for flodkomplekset Aoos-Vjosë. Flodsystemet har en samlet længde på ca. 272 kilometer. Heraf løber de første ca. 80 kilometer gennem Pindos bjergene til grænsen mod Albanien. På rejsen vil vi iagttage flodsystemet flere steder: I Pindos ved kildeområdet, Aoos Springs; i det vestlige Pindos foretager vi flere kortere vandringer, og neden for Konitsa (med udsigt fra vort bosted) ser vi floden mæandrere som et sølvhvidt bånd imod den albanske grænse. I Albanien oplever vi Aoos-Vjosë nær Tepelene og senere i Permeti, hvor floden snor sig igennem byen. Vi tilbringer 1 nat i Permeti på et centralt hotel i byen, Hotel Alvero. Aoos-Vjosë ender sin vandring i Adriaterhavet nord for byen Vlore. Vergina, Grækenland. Museum, der viser gravfund fra makedonske konger. Et særligt rum er viet til Philip II enestående efterladenskaber. Philip II var far til Alexander den Store. Vergina er en mindre landsby beliggende ca. 75 km vest for Thessaloniki i det centrale Makedonien. Vergina blev internationalt berømt i 1977, da en græsk arkæolog (Manolis Andronikos) opdagede det område, hvor de makedonske konger i sin tid blev begravet, inklusive Philip II. Den græske arkæolog havde i flere år været overbevist om, at han havde fundet dét område, hvor de makedonske konger i sin tid blev begravet. I 1977 blev der udgravet 4 kongegrave. I 1980-erne og 1990-erne blev der fundet yderligere 3 kongegrave i dette område. I 1993 åbnedes et nyt museum I Vergina på det sted, hvor kongegravene var blevet fundet. Hér kan de ufatteligt rige efterladenskaber nu beses i et enestående museumskompleks. 15

16 16

17 I et specielt rum, dedikeret til Philip II s efterladenskaber, ses bl.a. den kiste af guld, hvori hans skelet blev anbragt. Af andre skatte kan nævnes hans rustning og et kongeligt diadem af purt guld. Dette museum besøges på hjemrejsedagen. Bemærk: Alle beskrivelser/omtaler af byer/lokaliteter samt yderligere viden om en del/mange planter/dyr kan uden nævneværdigt besvær kaldes frem ved hjælp af en af nettets søgemaskiner, Google for eksempel. Rejseprogram Dag 1, søndag, den 3. maj. Udrejsedag/ ankomstdag Corfu. Flytider: Udrejsen sker med SAS/Aegaean Airlines fra Kastrup med SK 777 kl til Athen med ankomst hertil kl Herfra flyves videre med A 3404 kl med ankomst til Corfu kl Efter ankomsten transporteres vi til vort overnatningssted Aquis Mon Repos Palace Art Hotel. Aftensmaden indtages på hotellet. Første dag på rejsen. 2 overnatninger på hotellet. Dag 2, mandag den 4. maj. Efter morgenmaden foretager vi en vandring med guide, hvor vi besøger en byzantinsk kirke, vandrer langs havet til San Rocco Square for senere at botanisere på Den engelske Kirkegård (talrige arter af vilde orkidéer), besøger en næsten 200 år gammel olivenolie sæbefabrik og vandrer gennem dele af den gamle bymidte frem til det nye fort. Lunch på taverne med udsigt til det gamle fort. Efter lunchen er resten af eftermiddagen fri. Middag på hotellet. Anden dag på rejsen. Dag 3, tirsdag den 5. maj. Fototext. Foto modsat side: Fotoet er taget fra øen, Agios Achilleos i Lille Prespa, set mod nord. Midt i billedet ses en smal landtange indrammet af Lille Prespa nærmest og fjernest Store Prespa. Her yngler verdens største forekomst af Krøltoppet Pelikan. Sejlads til Sarandë, Albanien. Efter morgenmaden transfer til havnen, hvorfra vi sejler kl til Sarandë i Albanien. Efter passage af Told- og paskontrollen bliver vi mødt af vores chauffør for de kommende dage. I bus kører vi til Tepelene, hvor vi de kommende timer bliver transporteret op gennem Benja Kløften en timelang køretur afbrudt af mange interessante stop (stor planterigdom og betagende udsigter). 17

18 18

19 Næsten meter oppe besøger vi 2 bjerglandsbyer, der endnu primært baserer deres udkomme på landbrug. Medbragt lunch nydes undervejs. Ud på eftermiddagen returnerer vi til Tepelene, hvorfra der blot er få timers kørsel til vort næste hotel, Hotel Alvero beliggende i Permetis bymidte nær torvet. Aftensmaden indtages på hotellet. Tredje dag på rejsen. Dag 4, onsdag den 6. maj. Kørsel til De sydøstalbanske Bjerge, der forløber parallelt med grænsen mod Grækenland og ikke langt fra de græske Grammos Bjerge. Vi forlader Permeti og påbegynder kørslen ind mod De sydøstalbanske Bjerge, der strækker sig fra bjerg-landsbyen Dharda og videre op imod søen, Store Prespa. Undervejs botaniser vi i artsrige skovområder med rig flora. Lunch undervejs i form af medbragt madpakke. Tidlig eftermiddag ankommer vi til Dharda, hvor vi bliver indkvarteret på Hotel Dharda. Der bliver, inden aftensmaden, som vil blive indtaget på hotellet, tid til at se nærmere på landsbyen og dens næromgivelser. Fjerde dag på rejsen. Dag 5, torsdag den 7. maj. Vi ser nærmere på det imponerende og skovklædte bjergområde på vores vej mod et par landsbyer, der ligger nær bredden af søen, Store Prespa. Vi befinder os hele dagen på den albanske side af grænsen mod Grækenland. Landbrugsformerne i dette område er stadigvæk domineret af senmiddelalderens driftsformer Fototext. Foto modsat side: Denne smukke art af Hejrenæb, Erodium absinthoides, har en meget begrænset udbredelse knyttet til kalkholdig bund, hvor den trues af overgræsning og tilgroning. baseret på anvendelse af primitive jordbrugsredskaber, hårdt fysisk arbejde og jorden inddelt i små lodder. Sen eftermiddag tilbagekomst til Dharda, hvor aftensmaden denne aften er fri. Femte dag på rejsen. Dag 6, fredag den 8. maj. Passage af grænsen ved Bilisht. Efter morgenmaden påbegynder vi kørslen til Prespa National Park i Grækenland. Grænsen passeres ved Bilisht med paskontrol. På den videre kørsel passerer vi igennem bjergområder, der domineres af en af Balkans 2 endemiske arter af fyr, Bosnisk Fyr, Pinus heldreichii, der danner vidtstrakte skove oven over Bøg og Ahorn. Vi indtager vores lunch undervejs. Ud på eftermiddagen ankommer vi med flere stop til landsbyen, Leimos, der ligger nær søen, Lille Prespa. Indbyggerne i Leimos og i den nærliggende, noget større landsby Agios Germanós er inden for de seneste ca. 20 år blevet relativt velstående takket være et effektivt, men grønt landbrug baseret på dyrkning af bønner (Prespa Beans). Efter indkvarteringen på Hotel Ariadni ser vi nærmere på landsbyen. Aftensmaden indtages på hotellets taverna. Sjette dag på rejsen. Dag 7, lørdag den 9. maj. Med en engelsktalende guide, der er en stor kender af områdets biologi og kulturhistorie, foretager vi i lokale køretøjer besøg ved søen, Lille Prespa, der er vidt berømt i ornitologiske kredse ikke mindst for forekomsten af Krøltoppet Pelikan og Dværg-Skarv. I et ufremkommeligt område af søen findes verdens største yngleforekomst af Krøltoppet Pelikan. Over par ynglede dér i 2014 (oplyst af direktøren for Prespa Society). Vi foretager vandring nær klostret Agios Georgios. Hér findes en enestående samling af to indtil 25 meter høje enebær- 19

20 arter, der har overlevet takket være den kirkelige beskyttelse (hellig jord). Skovbilledet domineres af løvtræer med den smukke og ejendommelige Trojansk Eg som en dominerende art. Den kalkrige geologi har fremmet udviklingen af enestående plantesamfund, der er rig på bl.a. orkidéer. Vi indtager vores lunch på Taverna Kostas i landsbyen Psarades. Efter lunch drager vi med moderne båd ud på Store Prespa for at se en række ikonbilleder samt kirker opført i naturlige grotter i karsten alt daterer sig til Den Byzantinske periode. Tilbage i Psarades drager vi ud på endnu en kortere vandretur, om tiden tillader det. Derefter kører vi tilbage til Leimos og vort hotel. Hjemme igen sen eftermiddag er der (måske) tid til at strække benene, før vi igen vil nyde aftensmaden på hotellets taverna. Syvende dag på rejsen. Dag 8, søndag den 10. maj. Baseret på lokale køretøjer (taxier, private biler) og igen med vores guide fra forrige dag besøger vi flere isoleret beliggende bjerglandsbyer. Den uhyre interessante Vrondero (som jeg i parentes besøgte første gang i 1988), har tilsyneladende ikke ændret sig meget i det tidsrum (ca. 26 år). Flere nye huse er kommet til, men de driftsformer, som dengang var fremherskende, er stadigvæk i anvendelse. Små jordlodder, primitive redskaber understøttet af små og gamle traktorer og hårdt fysisk arbejde, er stadigvæk det fremherskende billede i landsbyen. Efter flere småvandringer i Vrondero og dens næromgivelser kører vi tilbage til Lille Prespa for at aflægge øen, Agios Achilleos, der rummer resterne af bygningsværker, der er mere end år gamle, et besøg. Frokosten bliver serveret i Mikrolimni, en mindre landsby, som ligger øst for søen og helt ud til søens bred. Medens vi nyder denne spisepause, er der det bedste udkik til fuglelivet på søen, Dværgskarv i mængde og flere arter lappedykkere for blot at nævne nogle. Vores guide, Julian vil komme nærmere ind på, hvilke arter vi ser, og han vil fortælle om de fisketraditioner, der er fremherskende den dag i dag. Efter lunchen foretager vi endnu en kortere vandretur langs søens bred frem til en ældre biologisk Station, der ejes af en græsk naturforening med hjemsted i Athen. Elliniki Eteiria. Endnu engang får vi lejlighed til at nyde aftensmaden på hotellets taverna. Ottende dag på rejsen. Dag 9, mandag den 11. maj. Nationalparken forlades og vi bliver mødt af en ny bus med chauffør og ny guide, Nicos. På vejen imod Konitsa, kører vi langs med Sarandaporos Floden. Vi besøger Kastoria, som ligger ned til en større sø, samt fortidsmindeområdet, Dispilio. Med et-flere kortere stop undervejs herunder et kaffestop formentlig i bjerglandsbyen Eptahora når vi Konitsa og vort næste hotel, Konitsa Mountain Hotel, der ligger højt over bjergbyen, Konitsa, og hvorfra der er ubetalelige udsyn ud over sletten neden for Konitsa. Middagen indtages på hotellet. Niende dag på rejsen. Dag 10, tirsdag den 12. maj. En heldagstur med Mt. Smolikas som betagende kulisse. Vi kører til Agios Paraskevi, hvor der bliver et kaffestop. Herfra køres videre ind mod Bjerglandsbyen Samarina, der ligger på en bjergside med den øvre del af landsbyen liggende i højder på noget over meter. Undervejs passerer vi gennem vidtstrakte løvskovsområder, der er domineret af Bøg. Højere oppe tager fyrrearten, Bosnisk Fyr, Pinus heldreichii over. Ved den øvre grænse for sammenhængende trævækst træffer vi på blomsterrige, alpine enge. 20

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Tilbud aktivrejse 2014

Tilbud aktivrejse 2014 Tilbud aktivrejse 2014 Neukirchen med bus 6 dage/3 nætter Prisen er gældende i uge 27 (28. juni 03. juli) 2014 Gasthof Venedigerhof Pris pr. person unge u. 18 år ved minimum 20 deltagere kr. 2.798,- Wolkensteinerbär

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Gilleleje Golfklub 2006

Gilleleje Golfklub 2006 Gilleleje Golfklub 2006 ***Pronstorfer Krug, Wardersee, Tyskland Vers. 2 14. oktober 05 Forventet rejseplan med forbehold for ændringer Kl. Fredag den 05. maj 2006 07.00 Afgang fra Gilleleje Golfklub.

Læs mere

Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014

Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014 Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014 Klub: Frederikssund tennis klub Art: Jesper Friese Tlf: +45 40452574 Mail: bane@frederikssund-tennis.dk Hermed fremsendes et tilbud på rejse til Tyrkiet. Tilbuddet

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2014. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2014. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland Informationsfolder om for A-holdet Swim Team Vestsjælland Deltager: Vi er 24 personer, der skal med på træningslejren, heraf er der 18 svømmere. Vi tager af sted i tre forskellige grupper i perioderne

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien

Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord 15-dages oplevelsestur til Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien 25. maj - 8.juni 2016 på rejsen 14. - 16. marts 2016 på højskolen Rundrejse til

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

BADMINTON VM GUANGZHOU & HONG KONG 02. 15. AUGUST 2013

BADMINTON VM GUANGZHOU & HONG KONG 02. 15. AUGUST 2013 BADMINTON VM GUANGZHOU & HONG KONG 02. 15. AUGUST 2013 Guangzhou er hovedstaden i provinsen Guangdong, der med sine ca. 70 mio. indbyggere er blevet Sydkinas store handelsprovins. Med sin beliggenhed ikke

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Information. Dejbjerglund til USA 05/10 21/10 2012

Information. Dejbjerglund til USA 05/10 21/10 2012 Information Dejbjerglund til USA 05/10 21/10 2012 Mangaard Travel. Vi har købt vore flybilletter gennem rejsebureauet Mangaard Travel i Århus. De har en del oplysninger om: Før, under og efter rejsen,

Læs mere

MANDEREJSE PYRENÆERNE

MANDEREJSE PYRENÆERNE 7 E. 23. - 29. MAJ 2015 MANDEREJSE PYRENÆERNE VANDRETUR FOR MÆND MED EVENTYRER OG PSYKOTERAPEUT HANS ERIK RASMUSSEN AFSKED UDFORDRING UDSYN MÅLRETTETHED OVERSKRIDE GRÆNSER INDLEVELSE HJEMKOMST Indhold

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Fly SAS København Paris (CDG) Paris (CDG) København Fly Air France Billund Paris (CDG) Paris (CDG) Billund 08:25 10:15 SK0565 15:20 17:05 SK0568 07:30

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Kackar 2014 November 2013

Kackar 2014 November 2013 Kackar 2014 November 2013 Stor tur: Biesczcady 2006 Stor tur: Transsylvanien 2010 Kackar 2014 Hvor? Hvornår 23. juli 2014: Rejse Odense-Trabzon, afg tidlig morgen 24-25. juli 2014: Trabzon forberedelse

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu

med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu Rejsenr.: 221-2015 Indien med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu 3.1-14.1 2015 En meget anderledes rejse i 2015! Det er en form for studierejse uden luksus. Veje og gader er ujævne, og vi skal

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

ISLAND 2011. INFO-MØDE d. 14/5 Kl. 10-12 på Vinderup skole, Sevelvej 27, 7830 Vinderup Evt. afbud til mødet bedes meddelt snarest.

ISLAND 2011. INFO-MØDE d. 14/5 Kl. 10-12 på Vinderup skole, Sevelvej 27, 7830 Vinderup Evt. afbud til mødet bedes meddelt snarest. Ungdomsskolens store rejse til ISLAND 2011 INFO-MØDE d. 14/5 Kl. 10-12 på Vinderup skole, Sevelvej 27, 7830 Vinderup Evt. afbud til mødet bedes meddelt snarest. 1 PROGRAM - 14/5 2011 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

DET VESTLIGE USA 21. maj 8. juni 2011. Billedet er fra Yosemite National Park

DET VESTLIGE USA 21. maj 8. juni 2011. Billedet er fra Yosemite National Park DET VESTLIGE USA 21. maj 8. juni 2011 Billedet er fra Yosemite National Park Guds eget land eller mulighedernes land kært barn har mange navne, men USA er også landet fyldt med overraskelser om man så

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Lørdag,23/4 tirsdag,3/5 2016. Pris:kr.10.298,- Pilgrimme fra Portugal har i mange år fulgt denne rute hele vejen op gennem landet. Ruten går igennem forskellige

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle. Februar 2016

Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle. Februar 2016 Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle Februar 2016 Dette er den absolut optimale Kilimanjaro tur, hvor vi vandrer ad den smukke Lemosho rute. Vi begynder turen

Læs mere

SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau.

SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau. SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau. 7 DAGES busrejse til Schwarzwald med ophold på Hotel Grünwinkel i Oberharmersbach. PRIS kr. 3995,-

Læs mere

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2013. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2013. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland Informationsfolder om for A-holdet Swim Team Vestsjælland Deltager: Afrejse fra Kastrup: Fredag d. 8.februar 2013: Mødetid ved Slagelse Svømmehal kl. 21.30 PC834: 01.50 København 05.55 Istanbul PC148:

Læs mere

Holstebro RejseCenter byder velkommen til Sudirman Cup d. 10. 17. maj 2009 i Guangzhou, Kina

Holstebro RejseCenter byder velkommen til Sudirman Cup d. 10. 17. maj 2009 i Guangzhou, Kina Holstebro RejseCenter byder velkommen til Sudirman Cup d. 10. 17. maj 2009 i Guangzhou, Kina Guangzhou er hovedstaden i provinsen Guangdong, der med sine ca. 70 mio. indbyggere er blevet Sydkinas store

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

21. november-25. november 2011

21. november-25. november 2011 Læserrejse Oliventur til Sydgrækenland 21. november-25. november 2011 Rejsens tema er oliven og olivenhøsten. Perioden, hvor grækerne høster deres oliven, er poetisk og medrivende. Høsten begynder tidligt

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Fantastiske Island. 2. - 7. juni 2014

Fantastiske Island. 2. - 7. juni 2014 Fantastiske Island 2. - 7. juni 2014 Som rejsende er det nemt at tabe sit hjerte til naturens stilhed og til dens storslået hed. Og lige så nemt er det at miste sin sjæl til Den Blå Lagunes varme termiske

Læs mere

Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder

Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis, Klub Folkebladet og Africa Tours byder velkommen til en skøn og oplevelsesrig

Læs mere

Here we come California. 22 dages rundrejse

Here we come California. 22 dages rundrejse Here we come 22 dages rundrejse 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrej- Turen er en 22 dages rundrejse i det vestlige Californien. Turen har mange højdepuntker: natur,

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

En rejse tilbage til ilden og isens land

En rejse tilbage til ilden og isens land En rejse tilbage til ilden og isens land Rejse til Island 3.- 8. juni 2015 Guide og rejseleder: Henning Andersen, Vulkanolog Henning fortæller om Island Dyb finanskrise eller et vulkanudbrud slår ikke

Læs mere

Island 2015. Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge...

Island 2015. Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge... Island 2015 Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge... Tidsforskel... Mobiltelefon... Krav til udstyr... Pris

Læs mere

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Rejseinformation for tillægsrejse. Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk Rejse til USA fra

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet 14 dage med et fantastisk varieret og kontrastfyldt program, med afrejse 20. juni og hjemkomst 4. juli. Rejsen er unik da den vil byde på meget

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere

Program Tyrkiet træningslejr

Program Tyrkiet træningslejr Program Tyrkiet træningslejr Periode: Mandag 14.04.2014 Fredag 18.04.2014 Rejsearrangør: Dogru Rejser - www.dogrurejser.dk Medlem af rejsegarantifonden medlems nr. 2205 Kontaktperson: Serkan Öztürk Tel.

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere

Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere Oktoberfesten er traditionen tro blevet afholdt hvert år siden 1810. I de store festtelte serveres der store kolde pilsnere og grillkylling, og

Læs mere

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt i Irland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt 2-8 jægere fra slutningen af November til 1 Februar Co. Kerry Sydvest Irland Irland har altid været kendt for den

Læs mere

Forlængelser i Sri Lanka 5 dages strandferie i Sri Lanka

Forlængelser i Sri Lanka 5 dages strandferie i Sri Lanka Forlængelser i Sri Lanka 5 dages strandferie i Sri Lanka Efter et intenst program i Sri Lanka er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne

Læs mere

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger Østrig 2015 Neukirchen am Grossvenediger Det ligger her Neukirchen ligger i nationalparken Hohe Tauern mellem Zell am See og Gerlos, i hjertet af Kitzbüheler Alperne. Området 61 km pister 14 lifte Gratis

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Flyrejse fra København (Kastrup Lufthavn) til Jerez de la Fronterra via Barcelona

Flyrejse fra København (Kastrup Lufthavn) til Jerez de la Fronterra via Barcelona Så er Dansk Svømmeunions mastersudvalg klar med et rejseoplæg for masterssvømmerne i de nordiske lande til Masters- EM i Cadiz den 12-20. september 09. Cadiz er spaniernes eget foretrukne ferierejsemål

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine

Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine Rejsen til Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine Montevideo, Uruguay / 18. 21. Marts 2015 -med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Trine-K Travel Design

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Sydafrika for livsnydere

Sydafrika for livsnydere for livsnydere for livsnydere Denne rejse er for dig, som vil have det bedste af det bedste. Du starter med 4 dage i Cape Town, hvor du bor på et lækkert B&B. Vi har inkluderet en dagstur - du kan frit

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER

OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER Afrejse den 27.marts - 5. april 2014 Lorem et kr. 2.916.795 Spændende rundrejse til Østkysten's historiske landemærker REJSEPLAN På denne tur besøger I 3 stater i USA og

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Afrejse: 9. - 21. oktober 2014-13 dage Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) Studieturen er planlagt, så den både har spændende faglige

Læs mere