"Ordet om korset" - hold fast ved det og giv det videre!"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Ordet om korset" - hold fast ved det og giv det videre!""

Transkript

1 alt står for fald og alt forandres her, / du, som omskiftes ej, vær du mig nær. Når øjet brister, vis mit korsets tegn, / lys gennem mørket mig til himlens egn Fly jordisk mulm for Himlens morgenskær / i liv, i død, min Gud, vær du mig nær! Kirken er jo netop sat i verden for, at vi skal være hos Gud og lære ham at kende. Kirken skal ikke forandre sig efter verdens mening, men stå imod og holde fast ved Evangeliet og give det videre. Når livets forandringer truer os med opløsning, meningsløshed og rodløshed, da er det en ufattelig stor gave at være hos Gud, som er vores klippe og at møde ham i en menighed, som kan bevidne: Gud er nær! Gud er nær hos den, han har sluttet pagt med i dåben. Han er nær, når jeg går til nadver. Han er nær, når jeg hører hans ord. Han sender sin engel og beskytter mig om natten og om dagen. Syng nr. 520 og tal om de forandringer, som salmen beskriver. Hvordan er Guds ord, dåben og nadveren et værn, når forandringer truer os med opløsning, meningsløshed og rodløshed? Tal om, hvordan vi står imod, når stærke kræfter (også blandt kristne) vil forandre kirken bort fra dens klippegrund? Det har vi brug for. Og det har andre brug for. Derfor skal vi give det videre! Og det giver os en klar plan for det nye år både personligt og i menighederne. Læs bibelen og gå i kirke på søndag! Hold andagt hver dag! Lad jeres sind forandres ved, at I lærer Jesus bedre at kende. Og hold fast ved hans kærlighed, tilgivelse og nåde. Stol på, at hans vilje er god, ja, den bedste. Tal om, hvad andagt og gudstjeneste har betydet for os og vil betyde frem over! Hvordan kan vi hjælpe og opmuntre hinanden til at bruge nådens midler når alt forandres her? "Ordet om korset" - hold fast ved det og giv det videre!" Årsberetning ved Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes årsmøde juli 2012 i Humble Bibelord: Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne. 1 Kor 15,1-4. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. 1 Kor 2,1-2. Indhold I: Beretning fra året Side Vi var sammen. 2. Temaet kirke i tak og bøn inspirerede 3. Kirkegang, tilgivelse og tjenester. 4. Kirkelige handlinger 5. Udenlandske kontakter. 6. Danmark II: Tema : Ordet om korset hold fast ved det og giv det videre!. Side Forandring 2. Fasthed STUDIEOPLÆG til samtale om forandring og fasthed.. Side

2 Kære medlemmer og venner i Herren. Kære årsmøde. I: Beretning fra året Vi var sammen til årsmøde i Martinskirken sidste år den 8. maj under temaet: Kirke i tak og bøn. Filipperbrevet bar os. Herren er nær! Sig tak under alle forhold. Og vi var sammen med HERREN, han var nær. I menighederne. I ordet. I nadveren. I vore liv. Vi var også nær ved ham, selv om vi også nogle gange fjernede os fra ham, ikke levede i tak og bøn, men i bekymring og utaknemmelighed. Da var det godt at blive kaldt tilbage med ordet: Herren er nær! Vær altid glade! 2. Temaet kirke i tak og bøn inspirerede til lejrens tema juli 2011: Herre, lær os at bede! Ca. 70 deltagere var samlet. Det blev endnu en god lejr - og meget velbesøgt. Hvor godt at mærke, at man kan hjælpes ad og også samle mange penge ind til en søstermenighed. Det var en stor glæde, at pastor Genivaldo sammen med Ana og Raul besøgte os, og pastor Genivaldo forkyndte Guds ord for os. Temaet bar os også i konfirmandundervisning og ved bibeltimer: Overskriften var En vandring med Gud. Vi vandrede sammen i Løsning, Århus og København og i Svendborg/Lohals. Vi så ind i Adams og Evas liv, Noas liv, Abrahams liv, Moses bøn og Daniels liv til inspiration og fornyelse i vores liv i bøn og tak. 3. Kirkegangen i vore menigheder er fortsat regelmæssig, selv om der var lidt færre, som gik i kirke hver søndag. Det følger tendensen i andre kristne sammenhænge og det sætter sig spor i arbejdet. Men samtidig gælder det uforandret, at menighederne lever af Guds tilgivelse og barmhjertighed og derfor også i indbyrdes tjeneste og omsorg. Man skal bare tage et kig på programmet og de mange tjenester, som udføres, da er det tydeligt, at der er mange, som har en tjeneste og ved sig kaldet til at bære med og give sig hen for deres søstre og brødre både i og efter gudstjenesten, ved bibelkredse, når bygninger skal vedligeholdes og rengøres, når der skal missioneres og indbydes, når der skal skrives kirkeblad og forberedes sommerlejre, og når der er lokale arrangementer. 2 Den forandring, vi skal være åbne for og bede Gud om: Hvad skal en menighed her gøre? Skal den forandre sig, for at hjælpe den enkelte kristne midt i forandringens verden? Skal den følge med trenden, skal den underholde og behage mennesker eller hvad? Svaret er, at menigheden har brug for forandring, men forandring i retning af Skriften som Guds ord, og forandring i mig, i min holdning til Jesus og min tillid til, at han kom for at redde. At han er den eneste ene, som kan frelse mig og redde mig. Det kristne budskab handler jo om forandring, nemlig om genfødsel og omvendelse. Jesus sagde: Omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Og så gik han til Golgata for at blive vores konge, forsoner og Frelser. Jo, menigheden har brug for forandring i retning af Bibelen og Jesus! Illustration: Jens Nex Hvilken forandring har Gud allerede skabt hos os? Genfødsel og daglig omvendelse : Hvilken forandring peger disse ord på? II. Det, som står fast Vores kristne menighed en sikker havn, et tilflugtssted, en borg, en fæstning, et værn i nøden og en klippe. Den er bygget på Bibelen med Jesus Kristus som hovedhjørnesten. Derfor er en kristen menighed det største under på jorden. Den er gaven over alle andre gaver. For her er forandring, som samtidig giver fasthed og tryghed. Her er plads til udvikling og liv, samtidig med at Gud værner og beskytter om livet. Her er Jesus, som døde og opstod. Her er tro, kærlighed og håb. Her bliver fastheden ikke til en spændetrøje, men til en glædelig virkelighed, som giver os tryghed og håb. Tal sammen om, hvilken gave det er at leve i en kristen menighed på klippegrund! Ordet om Korset hold fast ved det og giv det videre! Her lyder en stærk udfordring til os om forandring hen til Jesus! I stedet for at give slip, så hold fast! Hold fast ved, at det var nødvendigt at Kristus døde på et kors og at han gjorde det for os Hold fast ved, at vi derfor ikke skal leve i egne lyster men leve hos ham. Ordet om Korset er et udtryk, Jesu apostle brugte som betegnelse på Evangeliet. Hold fast ved det! Det er svaret i vores tid: Lad fornyelsen bestå i, at vi kender Jesus i hans opstandelseskraft og lever i lidelsesfællesskab med ham. Her er styrke til os, når alt forandres her, som vi synger i aftensalmen Vær du mig nær (DS 520): Snart rinder ud mit jordlivs dag så kort, / al verdens glans og glæde visner bort, 11

3 SAMTALE - OM DET, SOM FORANDRES - og OM DET, SOM STÅR FAST I. Det, som forandres Forandringer, vi ønsker Vi ønsker forandring i vores liv, forandring til det bedre, forandring hos os selv, forandring hos vore nærmeste, forandring i vores menighed og forandring i samfundet. Og med forandring tænker vi her på det, vi kan bidrage til. Noget vi har kontrol over. Hvor meget kan vi forandre hos hinanden og hos os selv? Og hvordan forsøger vi? I menigheden: Forandring til det bedre. Vi tænker, at vi kan skabe positive forandringer. Vi forsøger at ændre på noget, på os selv og på de andre. - En menighed, som ikke vil have forandringer, har vel nærmest mistet sin virkelighedssans, og er også uden visioner. Hvordan forsøgte vi at skabe gode forandringer i menigheden? - Og hvad ønsker vi forandret i det næste års tid? Eller behovet for forandring noget, vi først opdager efterhånden? Hvorfor er det nødvendigt at være åbne for forandringer? Forandringer, vi frygter Men forandring kan også være noget, vi frygter: Vi kan være bange for at miste det sikre og velkendte. Forandring kan skabe usikkerhed. Både små og store ting. Forandringer kan virke skræmmende, når vi ikke har kontrol over dem. Og sådanne forandringer rammer os alle. Hele tilværelsen er under forandring. Det kan være ufatteligt svært at acceptere, tage imod og leve videre med, hvis forandringen var et tab for os, et uafvendeligt tab, sygdom, ulykke, død, eller nye livsvilkår, som ramte os, krig, fattigdom. Men selv om forandringer nogle gange er små, kan de ramme os dybt i vores eksistens og hjerte. Når vi flytter til et nyt sted, begynder på en ny uddannelse. Når man omgives af mennesker, som ikke tror på Jesus Kristus og det lægger pres på os. Når vi møder udfordringen fra ateisme, ny spiritualitet, islam, eller forvandlingen af troen i kirkelige sammenhænge, hvor man ikke mere anser Bibelen for at være autoritet. Man kan blive bange! Overvej vanskelige forandringer, som vi kan ramme os i det kommende år! Overvej forandringer, som sker i vort samfund i disse år! Kirkelige handlinger Dåb: Ziva Asasara Lykkehøj Lund og Valentin Nuka Lykkehøj Lund blev født 9. marts og døbt 15. april 2012 i Gratiakirken. Også andre i menighederne blev velsignet med børn og holdt dåb - Christian og Linea Michael og Rasmus og Helene Storgaard. Konfirmationer: Ingen. Men en konfirmand er på vej, og der var også kristendomsundervisning for kirkegæster, som overvejer medlemskab i København og Århus. Bryllup: Judith og Christoffer Lund Larsen blev viet 12. november 2011 i Gratiakirken. Bibelord: Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. (Job 1,21). Og Maja og Emil Vincent Nex Svendsen blev viet lørdag d. 24. marts 2012, også i Gratiakirken. Bryllupsord: For hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset (Sl 36,10). Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet (1 Sam 16,7). Også Emil Nex blev viet til sin Anne 31. maj 2012 i en sognekirke tæt ved Annes hjem. Det er en glæde, når unge kristne i tillid til Guds velsignelse holder bryllup og siger Ja indtil døden skiller. Tillykke og Guds velsignelse! Begravelse: Der var ikke dødsfald i menighederne i årets løb. Men vi havde døden på tæt hold gennem dødsfald i familie og hos venner. Og tre af vor kirkes nære venner gennem årtier fik hjemlov: Det var prof. Wilbert Kreiss, Woerth, Frankrig, som fik hjemlov i oktober under embedsrejse i Tanzania. Han blev 75 år. Og pastor Hans-Lutz Poetsch og hans kone Christa, som begge døde indenfor 3 uger i november december 2011 i en alder o. 85 år. De stod ældre medlemmer nær og glædede sig med vor kirke, når vi var glade, og græd med os, når vi græd. Nu er de hjemme hos Herren. - Fru Marguerite Kreiss, som jeg besøgte 3. juni 2012 i Woerth, og missionær Kurt-Günther Tiedemann, som jeg traf i forbindelse med deltagelse i pastor Poetsch s begravelse november 2011 i Sottrum, sender hjertelige hilsener til menighederne. 5. Udenlandske kontakter Kirkens præster deltog i studiedage og konferencer i udlandet: maj 2011 i præstekonference i Elsas i vor franske søsterkirke juni 2011 i studiedage på vor engelske søsterkirkes præsteskole i Cambridge juni 2011 i SELK s synodemøde i Berlin. Her var lejlighed til at mødes med præster og ledende lægfolk. Og på konvent og studiedage i Frankrig og England blev vore præster opbygget i troen. På Synodemødet i SELK 3

4 var der lejlighed til at knytte kontakter. Man vedtog et dokument om bibeltolkning i kirken. Samtidig fornemmede undertegnede uro ang. spørgsmålet om kvindelige præster. Et stort mindretal går ind for, at kvinder ordineres til præsteembedet, men kirkens ledelse er imod, der er ikke flertal derfor. Der var planlagt et opfølgende møde med SELKs ledelse i april 2012, men på grund af manglende mulighed for forberedelse af mødet, blev det udsat til udgangen af august Kontakten til vor nordiske søsterkirke, Evangelisk Luthersk Bekendelseskirke, blev plejet gennem personlig kontakter til deres præster. Men en mere formel kontakt afventer ELBK s kommentarer til et møde i febr mellem repræsentanter for vore kirker. Kontakten til LCMS i USA blev plejet gennem kontakt til pastor Jais Tinglund. Desuden er der kommet indbydelse til lederkonference i Atlanta, ligesom familien Tinglund og deres nye menighed i Wyoming har indbudt til at komme forbi. Det er planen, at det sker i forbindelse med deltagelse i ILC i Canada september Europæisk Luthersk Konference samledes 31. maj til 2. juni 2012 i Mulhouse i Frankrig med lægfolk og præster fra Frankrig, Portugal, England, Tyskland, Belgien, Kirgisistan, USA og Danmark. Temaet: Hvordan forstå og studere bibelen? Konferencen har sendt et brev til alle menighederne, som sendte repræsentanter til konferencen. Her er en rigdom af ideer til at læse Bibelen som Guds ord og bruge det både i menighedens liv og i den private andagt. (Der henvises til rapport fra ELC). som ingen selv ville have valgt, førte Gud de første kristne ind i tjeneste og spredte dem, så de kunne bringe evangeliet til flere. Det år, som vi i dag ser tilbage på, var et år med forandringer, som Gud lod ramme os, og som var vanskelige at tage imod; og så var der de små forandringer, som vi forsøgte at realisere i håb om, at det kunne tjene til noget godt i menighed og familie. Men den vigtigste forandring var og er den forandring, Gud skabte og fortsat skaber ved Ordet og Sakramenterne i vores hjerter: At vi lærte Kristus at kende og at vi fortsat lærer ham bedre og bedre at kende og derfor synger: Guds menighed er jordens største under! Mens verdens skikkelse i hast forgår er Kristus i al evighed den samme, og fast hans rige på en klippe står. Mens verdens riger stiger og de synker, går kirken mod fuldkommenhedens vår. Forandring og fasthed. Må Gud give os begge dele i det nye år! Risskov den 13. juli 2012, Pastor Leif G. Jensen, formand 6. Danmark Vi havde ikke formelt samarbejde med kirker og menigheder i Danmark, men mange af os havde på forskellig måde kontakt, som vi plejer så godt som muligt, samtidig med at vi er usikre på, hvordan vi gør det bedst muligt, fordi der i disse år er store forandringer i dansk kristenliv: Både et frafald fra troen, hvor mange vender kirken ryggen. Men også et frafald i kirkelige kredse, som fortsat opfatter sig selv som kristne. Eksemplet er jo, at 8 ud af 10 folkekirke-biskopper har udformet et ritual til velsignelse af homoseksuelles pars samliv i forbindelse med afholdelse af et såkaldt ægteskab. De samarbejder med kirkeministeren herom, og 4 9

5 Det er svaret i vores tid: Lad fornyelsen bestå i, at vi kender Jesus i hans opstandelseskraft og lever i lidelsesfællesskab med ham. Her er styrke til os, når alt forandres her, som vi synger i aftensalmen Vær du mig nær (DS 520): Snart rinder ud mit jordlivs dag så kort, al verdens glans og glæde visner bort, alt står for fald og alt forandres her, du, som omskiftes ej, vær du mig nær. Når øjet brister, vis mit korsets tegn, lys gennem mørket mig til himlens egn Fly jordisk mulm for Himlens morgenskær i liv, i død, min Gud, vær du mig nær! Kirken er jo netop sat i verden for, at vi skal være hos Gud og lære ham at kende. Kirken skal ikke forandre sig efter verdens mening, men stå imod og holde fast ved Evangeliet og give det videre. Når livets forandringer truer os med opløsning, meningsløshed og rodløshed, da er det en ufattelig stor gave at være hos Gud, som er vores klippe og at møde ham i en menighed, som kan bevidne: Gud er nær! Gud er nær hos den, han har sluttet pagt med i dåben. Han er nær, når jeg går til nadver. Han er nær, når jeg hører hans ord. Han sender sin engel og beskytter mig om natten og om dagen. Det har vi brug for. Og det har andre brug for. Derfor skal vi give det videre! Og det giver os en klar plan for det nye år både personligt og i menighederne. Læs bibelen og gå i kirke på søndag! Hold andagt hver dag! Lad jeres sind forandres ved, at I lærer Jesus bedre at kende. Og hold fast ved hans kærlighed, tilgivelse og nåde. Stol på, at hans vilje er god, ja, den bedste. De første kristne blev ramt af store forandringer efter pinse: Der var hungersnød i Jerusalem og brug for uddeling af mad til fattige. Og senere brød der en forfølgelse løs. Det var forandringer, de ikke selv var herre over. Det var forandringer, som fandt sted, mens de holdt fast ved apostlenes lære, fællesskabet, brødsbrydelsen og bønnerne (ApG 2,42). Gennem disse ikke forandringer, 8 biskopper, som tidligere var imod, er nu for, med undtagelse af biskoppen på Lolland-Falster og i Helsingør. Vor kirke fik i begyndelsen af juli officiel meddelelse fra Familiestyrelsen om, at ægteskab i Danmark kan indgås mellem personer af samme køn, og at det kan foretages af vor kirkes præster, idet vi er et såkaldt godkendt trossamfund. Samtidig blev der fra Ankestyrelsen stillet krav til os om at der indhentes børneattest for medarbejdere, som har en fast tjeneste med relation til børn indenfor vore menigheder. Dette sidste skal vi forholde os til, da de er et påbud fra øvrigheden. Det første må vi også forholde os til selv om det ikke er et påbud. For når præster og lægfolk i folkekirken føler sig så dybt ramt af udviklingen i Folkekirken, at nogle allerede har meldt sig ud, og flere overvejer udmeldelse, da er der grund til at være bevidst om, hvad der sker. Hvordan skal kristne forholde sig, når der sker så afgørende forandringer? Skal vi sige nej til forandringer? - Er det vores holdning? Eller skal vi sige ja til noget og nej til andet? 5

6 Da er det godt med det årstema, vi tager hul på ved dette årsmøde: II. del: Tema : Ordet om korset hold fast ved det og giv det videre! Det handler om forandring og fasthed. Det første er noget vi ønsker, men også frygter. Det andet er noget vi nogle gange vil ud af, og andre gange søger desperat efter. 1. Forandring Vi ønsker forandring i vores liv, forandring til det bedre, forandring hos os selv, forandring hos vore nærmeste, forandring i vores menighed og forandring i samfundet. Og med forandring tænker vi her på det, vi kan bidrage til. Noget vi har kontrol over. I menigheden: Forandring til det bedre. Vi tænker, at vi kan skabe positive forandringer. Vi forsøger at ændre på noget, på os selv og på de andre. - En menighed, som ikke vil have forandringer, har vel nærmest mistet sin virkelighedssans, og er også uden visioner. Men forandring kan også være noget, vi frygter: Vi kan være bange for at miste det sikre og velkendte. Forandring kan skabe usikkerhed. Både små og store ting. Forandringer kan virke skræmmende, når vi ikke har kontrol over dem. Og sådanne forandringer rammer os alle. Hele tilværelsen er under forandring. Det kan være ufatteligt svært at acceptere, tage imod og leve videre med, hvis forandringen var et tab for os, et uafvendeligt tab, sygdom, ulykke, død, eller nye livsvilkår, som ramte os, krig, fattigdom. Der lever mange mennesker i vort land, for hvem forandringer har ramt dem hårdt. Indvandrere kom jo ofte til vort land på grund af forandringer, hvor de boede: krig, sult, fattigdom og forfølgelse. Men selv om forandringer nogle gange er små, kan de ramme os dybt i vores eksistens og hjerte. Når vi flytter til et nyt sted, begynder på en ny uddannelse. Når man omgives af mennesker, som ikke tror på Jesus Kristus og det lægger pres på os. Når vi møder udfordringen fra ateisme, ny spiritualitet, islam, eller forvandlingen af troen i kirkelige sammenhænge, 6 hvor man ikke mere anser Bibelen for at være autoritet. Man kan blive bange! Hvad skal en menighed her gøre? Skal den forandre sig, for at hjælpe den enkelte kristne midt i forandringens verden? Skal den følge med trenden, skal den underholde og behage mennesker eller hvad? Svaret er, at menigheden har brug for forandring, men forandring i retning af Skriften som Guds ord, og forandring i mig, i min holdning til Jesus og min tillid til, at han kom for at redde. At han er den eneste ene, som kan frelse mig og redde mig. Det kristne budskab handler jo om forandring, nemlig om genfødsel og omvendelse. Jesus sagde: Omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Og så gik han til Golgata for at blive vores konge, forsoner og Frelser. Jo, menigheden har brug for forandring i retning af Bibelen og Jesus! Illustration: Jens Nex Og dermed er vi ovre i det faste og bæredygtige, som redder os. 2. Fasthed Vores kristne menighed en sikker havn, et tilflugtssted, en borg, en fæstning, et værn i nøden og en klippe. Den er bygget på Bibelen med Jesus Kristus som hovedhjørnesten. Derfor er en kristen menighed det største under på jorden. Den er gaven over alle andre gaver. For her er forandring, som samtidig giver fasthed og tryghed. Her er plads til udvikling og liv, samtidig med at Gud værner og beskytter om livet. Her er Jesus, som døde og opstod. Her er tro, kærlighed og håb. Her bliver fastheden ikke til en spændetrøje, men til en glædelig virkelighed, som giver os tryghed og håb. Ordet om Korset hold fast ved det og giv det videre! Her lyder en stærk udfordring til os om forandring hen til Jesus! I stedet for at give slip, så hold fast! Hold fast ved, at det var nødvendigt at Kristus døde på et kors og at han gjorde det for os Hold fast ved, at vi derfor ikke skal leve i egne lyster men leve hos ham. Ordet om Korset er et udtryk, Jesu apostle brugte som betegnelse på Evangeliet. Hold fast ved det! 7

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

1. Hverdagsfællesskab

1. Hverdagsfællesskab 1. Hverdagsfællesskab Slut jer sammen i husmenigheder! Alt for længe har størstedelen af Guds folk og Jesu venner været et publikum på kirkebænke. Nu er tiden kommet til denne appel: Slut jer sammen i

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere