Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS"

Transkript

1 Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS

2 Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik Dødsboskiftereglerne Dødsboskattereglerne De tidligere gældende regler i hovedtræk Skiftede boer Uskiftet bo mv Begravelsesudlæg Insolvente boer Gennemførelsen af DBSL DBSL's grundprincipper Den efterlevende ægtefælle er skattesubjekt Boer, der er selvstændige skattesubjekter Boer, der ikke beskattes 34 Kapitel 2 Anmeldelse af dødsfaldet og boets behandlingsmåde Anmeldelse af dødsfaldet Dødstidspunktet Boets behandlingsmåde Boudlæg uden skiftebehandling (DSL kapitel 12) Ægtefælleudlæg Uskiftet bo (DSL kapitel 14 og AL kapitel 3) Privat skifte (DSL kapitel 15) Bobestyrerskifte (DSL kapitel 16) Skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live (DSL kapitel 18) og genoptagelse af skifte (DSL 103) 39 Kapitel 3 Indkomståret forud for dødsåret Indgivelse af selvangivelse Boudlæg Afdøde var enlig Afdøde var ikke enlig 41

3 1.2. Uskiftet bo mv Skifte Indkomst og skat Indkomstopgørelsen Skat Klageadgang 43 Kapitel 4 Uskiftet bo mv Beskatning hos den efterlevende ægtefælle Uskiftet bo (DBSL 58, stk. 1, nr. 1) Ægtefælleudlæg efter DSL 22 (DBSL 58, stk. *, ^. <., -~ 1.3. Udlevering til forenklet privat skifte efter DSL 34 (DBSL 58, stk. 1, nr. 3) Ægtefællen er eneste legale arving (DBSL 58, stk. 1, nr. 4) Udgangspunkt - Beskatning hos ægtefællen Valgmulighed - Beskatning som selvstændigt skattesubjekt Skifte ændret til uskiftet bo (DBSL 58, stk. 2,1. pkt.) SkifteændrettiludlægefterAL ll(dbsl 58,stk.2,l.pkt.) Fællesbo og særbo Opgørelse af boets aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus) Uskiftet bo efter AL kapitel Ægtefælleudlæg efter DSL Udlevering til forenklet privat skifte efter DSL Udlevering til ægtefællen som eneste legale arving Opgørelsens indhold - Værdiansættelse Succession Successionens virkninger Successionens rækkevidde Afdødes selvstændige virksomhed Den efterlevende ægtefælles selvstændige virksomhed Undtagelser fra obligatorisk succession Underskud mv Indtræden i henstandsordninger Indkomstopgørelserne A-indkomst Løn, pension mv Feriegodtgørelse Lønmodtagerfradrag 60 10

4 5.3. Indskud på pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Indkomstopgørelsen Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Passiv virksomhed Renter Udbytter og tantiemer Ejendomsværdiskat Kursgevinster ved indfrielse af kontantlån Lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Arbejdsmarkedsbidrag Underskud mv Forskudt indkomstår Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Omregning til helårsindkomst Lønindkomst mv Løn, honorarer o.lign Pensioner Feriegodtgørelse Lønmodtagerfradrag Indbetalinger til pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Renter Udbytter og tantieme Ejendomsværdiskat Kapitalgevinster og -tab Skattepligtige gaver Underskud Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Henstand og sanktioner Ændring og påklage af indkomstansættelsen Skatteberegning for dødsåret Skatten af mellemperiodeindkomsten Beregning af helårsskat Personfradrag Uudnyttede bundfradrag Omregning til mellemperiodeskat Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen 75 11

5 Aktieindkomst CFC-indkomst Skatten afden efterlevende ægtefælles indkomst i dødsåret Personfradrag Uudnyttede bundfradrag Aktieindkomst Den efterlevende ægtefælles samlede skat for dødsåret Forskudsskat Arbejdsmarkedsbidrag Ophævet mellemperiodebeskatning Ægtefælleudlæg Virksomhedsordningen 8] Kapitalafkastordningen Negativ skat af negativ aktieindkomst Restskat og overskydende skat Udlodning til andre arvinger eller legatarer Den efterlevende ægtefælle Indkomstopgørelsen Udlodning med succession Aconto udlodning Tillægsopgørelse Udlodningsmodtagere Længstlevendes død samme år Indkomstopgørelsen Skatteberegning Aktieindkomst Forskudsskatter, restskat og overskydende skat Førstafdødes særbo Sidstafdødes særbo Boudlæg Skifte af afdødes særbo Skattefritaget bo - Mellemperiodebeskatning Skattepligtigt bo Begrænset skattepligtigt bo Fordeling af fremførte underskud Udlodningsmodtagere Den efterlevende ægtefælle 93 Kapitel 5 Boudlæg Udlæg uden skiftebehandling 94 12

6 1.1. Boudlæg "Intet efterladt" Afdøde var enlig Afdødes indkomst og skat Afdøde var ikke enlig Fællesbo og særbo Afdødes indkomst og skat Den efterlevende ægtefælles indkomst og skat Beskatning af udlægsmodtageren 99 Kapitel 6 Skattepligtige og skattefritagne boer Selvstændige skattesubjekter Skiftede boer (DBSL 2, stk. 1, nr. 1) Uskiftet bo efter skifte med afdødes livsarvinger (DBSL 2, stk. 1, nr. 2) Fuldstændigt skifte af uskiftet bo (DBSL 2, stk. 1, nr. 3) Efterlevende ægtefælle er eneste legale arving (DBSL 2, stk. 1, nr. 4) Begrænset skattepligtige boer (DBSL 2, stk. 1, nr. 5) Genoptagelsesboer (DBSL 2, stk. 1, nr. 6) Insolvente boer (DBSL 2, stk. 3) Opgørelse af boets aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus) Indhold Funktion Privat skifte Bobestyrerskifte Skattefritagne boer Boopgørelsen Betingelser for skattefritagelse Boets aktiver Boets nettoformue Fællesbo og særbo Udskydelse af fristen for boets afslutning Bortfald af skattefritagelse Skattefritagelsens omfang Dødsboets indkomst ]]] Fordeling mellem dødsboet og en efterlevende ægtefælle

7 Den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver Fællesbo og særbo Indkomstperioden Boperioden og mellemperioden Dødsdagen er skæringsdag Acontoudlodning Tillægsopgørelse Skatter 117 Kapitel 7 Skattefritagne boer - Mellemperioden Beskatning i mellemperioden Forskudsskattens endelighed Forskudsskatter Forskudt indkomstår Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Afsluttende ansættelse Begæring om afsluttende ansættelse Boets overvejelser SKATs overvejelser i Boets frist for begæring af afsluttende ansættelse SKATs frist for begæring af afsluttende ansættelse Selvangivelse og indkomstansættelse Obligatorisk afsluttende ansættelse Afdøde anvendte virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Resterende etableringskontomidler Selvangivelse Dødsfald før 1. juli Dødsfald 1. juli 2008 eller senere Henstand og sanktioner Mellemperiodeindkomsten A-indkomst Løn, pension mv Feriegodtgørelse Lønmodtagerfradrag

8 5.3. Indskud på pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Ophørsbeskatning for virksomhedsordningen Ophørsbeskatning for kapitalafkastordningen Den efterlevende ægtefælle - Egen virksomhed Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Skattefri virksomhedsomdannelse Etableringskonti J Anvendelse i mellemperioden Efterbeskatning af indskud på etableringskonto Af- og nedskrivninger Afskrivninger Forskudsafskrivning Straksfradrag Procentnedslag for genvundne afskrivninger Nedskrivninger Renter Udbytter og tantiemer Ejendomsværdiskat Legater og dusører mv. efter LL 7 O Lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Arbejdsmarkedsbidrag Underskud mv Fremførte underskud Negativ mellemperiodeindkomst Overførsel mellem ægtefæller Forskudt indkomstår i Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Beskæftigelsesfradrag og særligt befordringsfradrag Mellemperiodeskatten Skatteberegning Forskudt indkomstår Skat af aktieindkomst Dødsfald før 1. juli

9 Dødsfald 1. juli 2008 og senere SkatafCFC-indkomst Skat af lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Restskat og overskydende skat Beregnet skat for mellemperioden Forskudsskatter Restskat Overskydende skat Ophævelse af mellemperiodebeskatning Betalt restskat Udbetalt overskydende skat 152 Kapitel 8 Skattepligtige boer - Indkomstopgørelse og skat Bobeskatningsperioden Dødsdagen er skæringsdag Acontoudlodning Tillægsopgørelse Afgrænsning af bobeskatningsindkomsten Afdødes indkomst Boets indkomst Fordeling mellem dødsboet og en efterlevende ægtefælle Den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver Fællesbo og særbo Ægtefællerne afgået ved døden samtidig Opgørelse af bobeskatningsindkomsten A-indkomst Lønmv Feriegodtgørelse Pensioner og forsikringer Lønmodtagerfradrag Indskud på pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Ophørsbeskatning for virksomhedsordningen Ophørsbeskatning for kapitalafkastordningen Den efterlevende ægtefælle - Egen virksomhed Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed

10 Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Skattefri virksomhedsomdannelse Etableringskonti Anvendelse i bobeskatningsperioden Efterbeskatning af indskud på etableringskonto Af- og nedskrivninger Afskrivninger Forskudsafskrivninger Straksfradrag Procentnedslag for genvundne afskrivninger Nedskrivninger Renter Periodisering Mellemrente mv Renter af boslod, arvelod og legat Rentenydelse Udbytter og tantiemer Udbytte af boslod, arvelod og legat Indtægtsnydelse Ejendomsværdiskat Erstatninger Fradragsberettigede omkostninger Arbejdsvederlag til ægtefælle, arvinger og legatarer Legater og dusører mv. efter LL 7 O Vederlag beskattet efter LL 27 E Lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Arbejdsmarkedsbidrag Underskud mv Fremførte underskud mv Negativbobeskatningsindkomst-Carryback 77? Overførsel mellem ægtefæller Forskudt indkomstår Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Beskæftigelsesfradrag og særligt befordringsfradrag 181 Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Privatskifte

11 Bobestyrerskifte Tillægsopgørelse Henstand og sanktioner Ændring og påklage af indkomstansættelsen Dødsboskatten Skatteberegning Mellemperiodefradrag og bofradrag Forskudt indkomstår Skat af aktieindkomst Dødsfald før 1. juli Dødsfald 1. juli 2008 og senere SkatafCFC-indkomst Skat af lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Beregnet skat for bobeskatningsperioden Forskudsskatter Forskudt indkomstår Restskat og overskydende skat Insolvens Fællesbo og særbo 792 Kapitel 9 Skattepligtige boer - Beskatning ved udlodning og salg Boets succession Afdødes aktiver Den efterlevende ægtefælles aktiver Udlodning Afgrænsning Arveafkald mv Uskiftet bo Den efterlevende ægtefælles aktiver Afdødes afståelser Udlodning eller afståelse til tredjemand Boets beskatning Gevinster Tab Udlodningsmodtagerens succession Beslutning om succession Acontoudlodning Succession i passiver Succession og beskatning for samme aktiv Personkreds

12 Udenlandsk udlodningsmodtager Udlodning ud over modtagerens andel af boet Udlodning/overdragelse til nære medarbejdere og tidligere ejere Udenlandske boer Successionsudelukkelse Skattefritagne boer Valgt beskatning i boet Skattefritagne aktiver Gevinst Successionsmulige aktiver Erhvervsvirksomhed Fast ejendom Aktier Den efterlevende ægtefælle - Udgangspunkt Den efterlevende ægtefælle - Begrænsning vedrørende fast ejendom Passivposter Passivposternes størrelse Gevinster, der er aktieindkomst Andre gevinster Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Etableringskonti Passivposter ved udlodning til ikke-skattepligtige Nedsættelse af passivposter Tidsfrist for opgørelse af passivposter Efterprøvelse af passivposter Bindende svar Salg og andre afståelser De enkelte aktiver og passiver Fast ejendom Gevinst Tab Anskaffelsessummen Afståelsessummen Ejertidsnedslag Erstatnings-og forsikringssummer Genanbringelse Skattefrihed - Parcelhusreglen Blandede ejendomme

13 Genvundne afskrivninger Næringsejendomme Aktier Børsnoterede aktier Afgrænsning Gevinster Tab Opgørelse af gevinst og tab Overgangsregel Unoterede aktier Overgangsregler for aktier ejet under 3 år Overgangsregler for aktier anskaffet før 19. maj Hovedaktionærer Overgangsregler for aktier anskaffet før 19. maj Almindelige aktionærer Næringsaktier Aktier og investeringsbeviser i visse investeringsselskaber Andele i visse andelsselskaber Aktier erhvervet for lånte midler Investeringsbeviser i investeringsforeninger Konti i kontoførende investeringsforeninger Idéaktier Aktier i boligaktieselskaber, andele i andelsboligforeninger o.lign Udlodning ved kapitalnedsættelse og aktiesalg til det udstedende selskab Tidligere gennemført fraflytterbeskatning Aktier mv. modtaget i ansættelsesforhold (Incitamentsaflønning) Fordringer og gæld Fordringer i danske kroner - Mindsterentereglen Gæld i danske kroner Fordringer og gæld i fremmed valuta Fordringer erhvervet for lånte midler Næring Finansielle instrumenter Gevinst Tab

14 Opgørelsesprincip Undtagelser Driftsmidler og skibe Varelagre, besætninger og beholdninger Indbo og løsøre Immaterielle aktiver Andele/anparter i interessentskaber og kommanditselskaber 246 Kapitel 10 Beskatning af udlodningsmodtagere Afgrænsning Udlodningsmodtagerens indkomst Periodisering Erhvervsvirksomhed Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Forskudsafskrivninger Renter Periodisering Mellemrente mv Renter af boslod, arvelod og legat Rentenydelse Ejendomsværdiskat Arbejdsvederlag Udlodning med succession Betingelser for succession Successionens virkninger Successionens rækkevidde Særregel for hovedaktionæraktier Særregel for fast ejendom Udlodning uden succession 259 Kapitel 11 Beskatning af den efterlevende ægtefælle eller samlever Afgrænsning Samlevere Den efterlevende ægtefælle som udlodningsmodtager Den efterlevende ægtefælles indkomst Den efterlevende ægtefælles andel af fællesboet Afdødes misligholdte renter

15 3.3. Ejendomsværdiskat Etableringskonto Kursgevinster ved indfrielse af kontantlån Indkomst fra erhvervsvirksomhed Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Virksomhedsordningen - Overtagelse af afdødes virksomhed Virksomhedsordningen - Reduktion for afdødes virksomhed Kapitalafkastordningen - Reduktion for afdødes virksomhed Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen - Den efterlevende ægtefælles virksomhed Særregler vedrørende den efterlevende ægtefælles virksomhed Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Forskudsafskrivninger Underskud Den efterlevende ægtefælles skat Indtræden i henstandsordninger Fraflytterbeskatning 274 Kapitel 12 Subjektiv skattepligt, begrænset skattepligtige boer og dobbeltbeskatning Subjektiv skattepligt Fuld skattepligt Danske boer Henvisningsboer Subsidiært skifte Begrænset skattepligt Endelig bruttobeskatning af udbytter og royalties Skattefrihed Beskatning af begrænset skattepligtige dødsboer Opgørelse af boets aktiver og passiver Særlig boopgørelse

16 2.3. Fællesbo og særbo Afdødes og boets indkomst Indkomstperioder Mellemperioden Boets indkomstperiode - Skæringsdagen Skattefritagne boer Betingelser for skattefritagelse Skattefritagelsens omfang Beskatning i mellemperioden Skattepligtige boer Negativ bobeskatningsindkomst - Carry back Endeligt beskattet indkomst Udlodningsmodtagere Den efterlevende ægtefælle Dobbeltbeskatning Dobbeltdomicil Samtidig beskatning af dødsboet og lodtagerne Fuld og begrænset skattepligt 289 Kapitel 13 Boopgørelsen Indgivelse af boopgørelse Boopgørelsens indhold Privatskifte Bobestyrerskifte Foreløbig boopgørelse - Genoptagelse Skæringsdag og indleveringsfrister Privatskifte Bobestyrerskifte Tillægsopgørelse Værdiansættelsen Acontoudlodning Grundlaget for værdiansættelsen Boets værdiansættelse Sagkyndig vurdering Omvurdering Efterprøvelse af boopgørelsen Skifterettens efterprøvelse SKATs efterprøvelse Ændring af værdiansættelserne

17 3. De enkelte aktiver og passiver Fast ejendom Salg Udlodning Prioritering Delafståelse Ubenyttet vurdering Efterfølgende salg Testamentarisk fastsat værdi Servitutter og byrder Fordeling af værdien Andels- og aktieboliger Aktier, anparter og konvertible obligationer Børsnoterede aktier mv Unoterede aktier mv Andelsrettigheder Obligationer, pantebreve og andre fordringer Børsnoterede værdipapirer Pante-og gældsbreve Arvingsgæld Uerholdelige fordringer Finansielle kontrakter Børsnoterede finansielle kontrakter Unoterede finansielle instrumenter Driftsmidler og skibe Varelagre, besætninger og beholdninger Varelagre Landbrugets besætninger og beholdninger Indbo og løsøre i øvrigt Immaterielle rettigheder Goodwill Andre immaterielle rettigheder Andele/anparter i interessentskaber og kommanditselskaber Brugs-, rente-og indtægtsnydelser Forsikringer og pensionsordninger Afdødes livs-og ulykkesforsikringer Den efterlevende ægtefælles livsforsikringer Afdødes pensionsordninger Den efterlevende ægtefælles pensionsordninger Passiver

18 Gældsposter Skattekrav Boomkostninger Passivposter 327 Kapitel 14 Insolvente boer Skifte af insolvente boer Beslutning om insolvensbehandling Uskiftet bo og ægtefælleudlæg Boudlæg Privatskifte Bobestyrerskifte Bobehandlingen Den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver Ophør af insolvensbehandling Beskatning af boet Dødsfald før 1. juli Skattefritagelse Beslutning om skattepligt Konkursindkomsten Afgrænsning af indkomstperioden Aktieindkomst Den efterlevende ægtefælles ydelser til boet Afdødes og boets ydelser til den efterlevende ægtefælle Underskud mv Afdødes fremførte underskud Negativ konkursindkomst Den efterlevende ægtefælles underskud Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Negativ aktieindkomst Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Ændring og påklage af indkomstansættelsen Skat Skatteberegning

19 Forskudsskatter Negativ skat af negativ aktieindkomst Skattens betaling Ophævelse af tidligere beskatning Ophævelse af mellemperiodebeskatning Ophævelse af beskatning af et afsluttet bo Ophør af insolvensbehandling Dødsfald 1. juli 2008 og senere Skattefritagelse Mellemperioden Ophævelse af gennemført beskatning Ophævelse af insolvensbehandling Beskatning af den efterlevende ægtefælle Dødsfald før 1. juli Dødsfald 1. juli 2008 og senere Skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live Anmodning om skifte før 1. j uli Konkursindkomsten Underskud Anmodning om skifte 1. juli 2008 og senere 344 Kapitel 15 Skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live Uskiftet bo Skifte af uskiftet bo Ret til skifte Pligt til skifte Skiftets omfang Indgivelse af anmodning om skifte - Opgørelse af boets aktiver og passiver Imødekommelsesdagen Oprindeligt partielt skifte Fuldstændigt skifte Skattefritaget bo Boets indkomst Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Henstand og sanktioner Ændring af og påklage af indkomstansættelsen Dødsboskat

20 4.5. Udlodningsmodtagere Den efterlevende ægtefælle Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Udlodning af erhvervsvirksomhed til den efterlevende ægtefælle Underskud Den efterlevende ægtefælles underskud Boets underskud Partielt skifte Udlevering til ægtefællen uden skifte Udlevering af hele boet til fornyet uskiftet bo Ægtefælleudlæg efter AL Overtagelse efter AL Kapitel 16 Genoptagelsesboer Beslutning om genoptagelse Bobehandlingen Beskatning ved genoptagelse Selvstændige boer Skattefritagelse Skattefritagne boer - Mellemperioden Afgrænsning af bobeskatningsindkomsten Indkomstperioden Bofradrag og mellemperiodefradrag Genoptagelse til uskiftet bo eller ægtefælleudlæg Genoptagelse til insolvensbehandling Uskiftet bo mv Genoptagelse til nyt uskiftet bo mv Genoptagelse til selvstændigt bo Genoptagelse til insolvensbehandling Boudlæg Frigjort kapitalarv Hovedregel - Ikke genoptagelse Undtagelse - Genoptagelse som arvedelingsbo Genoptagelse af tidligere indkomstår 369 Kapitel 17 Hæftelse, efterbetaling og præklusion Hæftelse

21 1.1. Boudlæg Uskiftet bo mv Fællesbo og særbo Skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live Selvstændige boer Privatskifte Fællesbo og særbo Begrænset skattepligtige boer Efterbetalingskrav vedrørende forskudsafskrivninger Insolvente boer Efterbetalingskrav Grundlaget for efterbetalingskrav Skatteansættelse Frister Hvilke indkomstår Frist for efterbetalingskravets fremsættelse Efterbetalingskravets form Efterbetalingskrav vedrørende forskudsafskrivninger Tillægsskat - Afdødes strafbare forhold Præklusion Proklama Obligatorisk proklama Frist Udstedelse Indhold Retsvirkninger Præklusion af skattekrav Afdødes restskat Efterbetalingskrav Mellemperiode- og dødsboskat Anmeldelse Arbejdsmarkedsbidrag 387 Litteraturfortegnelse 382 Anvendte forkortelser 384 Doms- og afgørelsesregister 386 Stikordsregister

Læs mere om udgivelsen på Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 5. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 5. udgave Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 5. udgave Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 5. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3227-3 Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Sats og

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\563916\Dokumenter\563916.fm 27-03-08 16:19 k10 KFR. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\563916\Dokumenter\563916.fm 27-03-08 16:19 k10 KFR. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse af beløbsgrænser for skattefritagelse, ændringer

Læs mere

University of Copenhagen. Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte

GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte I LANDBRUGET til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte At blive enke eller enkemand rejser en række vigtige spørgsmål Vores liv består af forskellige livsfaser, som hver

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen. Bo- og gaveafgift. 5. udgave. Under medvirken af Philip Noes

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen. Bo- og gaveafgift. 5. udgave. Under medvirken af Philip Noes Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen Bo- og gaveafgift 5. udgave Under medvirken af Philip Noes Niels-Jørgen Kaj Petersen og Bue Skammelsen Bo- og gaveafgift 5. udgave / 1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER. Information til arvinger om skifte af dødsboer

FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER. Information til arvinger om skifte af dødsboer FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER Information til arvinger om skifte af dødsboer 2008 INDHOLD Den sikrende og afklarende fase 3 Den udførende fase 5 Den afsluttende fase 6 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle

Læs mere

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer Information til arvinger om skifte af dødsboer indhold Generelt 3 Den sikrende og afklarende fase 5 Den udførende fase 9 Den afsluttende fase 10 Boer, hvor der er en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Erik Werlauff. Arv & skifte. med skiftereformen. 8. udgave

Erik Werlauff. Arv & skifte. med skiftereformen. 8. udgave Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Forkortelser 15 Forord 8. 17 I. Arv, skifte, afgift og skat 19 A. Arven: Hvem arver, og hvor meget? 19 1.

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF S ' Arv & skifte 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arv & skifte Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 2011 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Arv

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Dødsboskifteloven med kommentarer 8 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1998 Forord 5 Kommentar. Dødsboskifteloven 23 Lov

Læs mere

Ikke Planlagt generationsskifte med skattemæssig succession

Ikke Planlagt generationsskifte med skattemæssig succession Ikke Planlagt generationsskifte med skattemæssig succession Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut af Martin Schjørring Greve Vejleder Christen Amby Antal anslag 139.588 13. december

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

EM 2017/91

EM 2017/91 15-08-2017 EM 2017/91 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den skattemæssige behandling af fysiske personers gevinster og tab fra kapitalandele i selskaber og visse værdipapirer (Værdipapiravanceloven)

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

3. oktober 2017 EM 2017/91. Rettelsesblad. Erstatter forslag dateret 15. august 2017

3. oktober 2017 EM 2017/91. Rettelsesblad. Erstatter forslag dateret 15. august 2017 3. oktober 2017 EM 2017/91 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 15. august 2017 Begrundelse I rettelsesbladet er der foretaget en række ændringer hovedsageligt af præciserende og lovteknisk karakter

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - dansk Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Generationsskifte af Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen* 1. Indledning og oversigt over

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser 2002/2003 Listen Skattekalender 2003 PERSONER Restskat 17. marts Sidste frist for indbetaling af restskat for 2002 på over 40.000 kr. uden 7% s tillæg. Ved indbetaling af restskat på over 40.000 kr. fratrækkes

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Periodeopgørelser i skatteretten

Periodeopgørelser i skatteretten Periodeopgørelser i skatteretten af Inge Langhave Jeppesen og Susanne Pedersen 1. Indledning Det grundlæggende princip i dansk skatteret er, at den skattepligtige indkomst opgøres som»den skattepligtiges

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Danmarks Forvaltningshojskoles Forlag, 1999 Indhold Forord 13 Anvendte f orkortelser 14 1. Generei orientering 15 1.1 Bindende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 3. januar 2007

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 3. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 61 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-711-0091 Udkast (4) 3. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven (Ændrede beskatningsregler for uskiftet

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.200 13.500 Dok

Læs mere

Lovhjemmel i DSKL 6 til medregning af en efterlevende ægtefælles boslod?

Lovhjemmel i DSKL 6 til medregning af en efterlevende ægtefælles boslod? Lovhjemmel i DSKL 6 til medregning af en efterlevende ægtefælles boslod? af lektor, cand. jur., Ph.D., Rasmus Kristian FeldthusenDet Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Indledning Ved lov nr.

Læs mere

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag SELVANGIVELSE 216 Navn: Jens Jensen CPR.nr. 111-11 Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst f.eks. fri bil og fri

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.900 13.200 Dok

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Beskatning af ægtefæller

Beskatning af ægtefæller Beskatning af ægtefæller HD 2. Del Regnskab & Økonomistyring Afgangsprojekt Karina Salling Debbie Lindholm Forår 2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 PROBLEMFELT... 5 2.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere