Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

2 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. FARUP SOGNS BORGER- OG GYMNASTIKFORENING 2008 Aktiviteter i foråret: Søndag d. 27. april 2008 kl STORE BADEDAG I RIBE SVØMMEHAL Torsdag d. 22. maj 2008 kl BOLDAFTEN REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk. NB - sidste dato for aflevering af stof til juni/juli udgaven er MANDAG den 5. maj Marsk&Muld kan også ses på Stormøde om Farup Skole mandag den 14. april kl i skolens samlingssal Hvad vil VI med skolen? Orientering fra mødet med kommunen og inviterede bestyrelsesmedlemmer den 25. marts. Fremtidig strategi. Input fra alle borgere. Hold øje med opslag og se sidste nyt på Indkaldt af Keld Soele, Henrik Villadsen, Elin Hjuler, Jytte Knudsen, Ole Rasmussen og Gert Vejlgaard. Fællesspisning i forsamlingshuset Tirsdag d. 22. april kl denne gang kommer kokkene fra Nr. Farup... Vel mødt til en hyggelig aften! Tilmelding senest d. 20. april på tlf (Dorte) el (Alma) En hyggelig aften på skolens sportsplads. Alle er velkomne (også tilskuere). Kaffe, kage, øl og vand kan købes. Aktiviteter sommer/efterår: - Landsbyfest - dato offentliggøres senere - Tilmeld. til badminton, volleyball & motion: Kontakt Keld Soele Christensen - Gymnastik - opstart i uge 38 - Søndag d. 23. november Julebanko i forsamlingshuset FARUP SOGNS BORGER- OG GYMNASTIKFORENING 2008 Hvordan bliver jeg medlem af FSBG? Medlemsskabet koster 50 kr. pr. voksen over 18 år, og beløbet indbetales på konto nr Ud af de 50 kr. går de 20 kr. til sognebladet Marsk & Muld. Marsk & Muld udkommer hver 2. måned til alle husstande i Farup Sogn. (februar, april, juni, august, oktober og december) Hold dig opdateret på Har du nogen spørgsmål vedrørende Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening, er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen. Bestyrelsen i F.S.B.G. Jens Nielsen (formand) Tlf Charlotta Schnor (håndbold) Tlf MortenKnudsen(fodbold) Tlf Monica Grosmann (kasserer) Tlf Keld Soele Christensen (sekretær) Tlf Jette Tobiasen (gymnastik) Tlf Trine Brander Tlf FARUP SOGNEBLAD

3 Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Hvad sker der i den gl. brugs og hvem er det egentlig, der er flyttet ind i den??? Og er den overhovedet blevet solgt? Det tænker mange sikkert. Hvem er vi så? Vi er en sammenbragt familie på 6 personer og 1 hund: Tom Viborg Pedersen, QSE ved Vestas i Varde, far til Jeppe 10 år og Louise 8 år Lotte Erri, Ergoterapeut i Senhjerneskade Teamet i Esbjerg, mor til Julie 10 år og Andreas 8 år og Ribehunden Fie på 1 år og ja så er der jo også lige marsvinet Pjuske på 1/2 år. Lige nu er vi i gang med en større indvendig renovering af 1. sal så børnene kan komme på plads i deres egne værelser. På længere sigt er det planerne at køkkenet og haven skal have en tur. I forbindelse med renoveringen af 1. sal er der dukket mange sjove ting op bl.a. et hemmeligt rum, hvor der var en trykkemaskine fra krigens tid, gamle ugeaviser, æggesedler fra dengang man indleverede æg i brugsen. En anden lille ting var et telegram til Tanderupgaard..vi håber, at beskeden på telegrammet alligevel nåede frem til Tanderupgaard i tide selvom telegrammet lå gemt her i alle de år??? Det der engang var et stort butikslokale, er af den forrige ejer blevet delt i to; sådan at der nu er en stor butik og en lille butik. I den store butik er det meningen at der skal være motorcykelhotel dvs. vinteropbevaring af motorcykler. Det er planen at der ca. 2 gange om måneden skal være besøgsdag, dvs. at man har mulighed for at komme og se til sin motorcykel samt få en kop kaffe og en sludder med andre motorcykelfolk. Den lille butik fungerer i øjeblikket som et stort soveværelse, for hele familien det nyder især Fie, hun kan frit vælge hvor hun vil sove ;-) Vi har endnu ikke helt besluttet hvad der skal ske i den lille butik når der ikke længere skal være soveværelse. Det eneste som ligger helt fast er at der skal være vin fra Casas de Maule, Chile, som er en vin vi har solgt igennem længere tid. Vi har bl.a. fået et samarbejde i gang med Lunagaard i Sejstrup. Vi glæder os til at se hvad tiden ellers vil vise, men et er sikkert og det er at Tom aldrig lader en go handel gå hans næse forbi Ellers nyder vi at være kommet på landet, og alligevel er her ikke langt til Ribe, her er højt til himlen og plads har vi fået masser af ;-). Tom Viborg og Lotte Erri PS. Vi syntes det er sjovt og hyggeligt når naboer eller andre kigger forbi til en kop kaffe eller bare en lille sludder om hvad der sker.. Foredrag i forsamlingshuset: Onsdag d. 2. april kl kommer kunstneren Lars Bollerslev til Farup. Lars vil bl.a. fortælle om sit projekt Markmandshuset og vise udvalgte billeder fra bogen af samme navn. Han vil i samme forbindelse fortælle om nogle af de reaktioner og tilbagemeldinger, han har fået på sine billeder af Markmandshuset: folk. der har fortalt om de erindringer, hans billeder har vakt hos dem og folk, der har givet ham gamle artikler og billeder af huset. Alt sammen ting der gør, at han stadig arbejder med dette tema, nu under overskriften Erindringsrum, et fænomen, der optager ham meget. Lars Bollerslev vil også komme ind på den kreative proces som sådan. Hvordan får man tilgodeset denne side af sig selv i en travl, praktisk hverdag? I løbet af aftenen skal vi synge nogle sange, valgt af Lars Bollerslev og akkompagneret af Carl Johan Schnedler. Desuden vil der blive serveret kaffe og kage. Pris for hele herligheden 50,-kr. Vi glæder os i Q-gruppen meget til denne aften! Alma Clausen FARUP SOGNEBLAD 3

4 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Referat fra generalforsamling i forsamlingshuset mandag d. 21. januar 2008 Pkt. 1: Velkomst v. formanden. Ole Rasmussen valgt som ordstyrer. Pkt. 2: Formandens beretning. Tillæg til beretningen v. Jens Løkkegaard på vegne af økonomigruppen: Jens gjorde rede for økonomigruppens strategi : først bidrag fra borgerne - derefter henvendelse til erhvervslivet. Jens gjorde ligeledes rede for bestyrelsens tanker om, hvad de løbende indtægter til Forsamlingshuset skal dække: udlejning skal dække lys, varme og rengøring - indtægter fra andre (egne) arrangementer går til vedligehold. Hertil kommer så renter og afdrag til banken... Endvidere er det økonomigruppens hensigt, løbende at søge tilskud hos erhvervslivet til aktuelle projekter. Skønt et lidt skuffende resultat af aktiesalget, fortsætter ø-gruppen sit arbejde og udtænker nye planer. Gert Vejlgård supplerede: der skal stadig være mulighed for, at de kan blive til flere. Appel fra Gert om, at folk vågner op! Spørgsmål fra Mette Lind: er der mulighed for, at at der kan tegnes aktier for 500 kr? Jens L. svarede, at det er noget af det, økonomigruppen arbejder videre med at diskutere. Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab v. Klaus Fog: Klaus kunne berette om et godt regnskabsår, grundet bedre udgiftsniveau. De løbende indtægter har været i samme størrelsesorden som sidste år. Det, der batter er imidlertid pengene fra Brugsen, sommerfestens cykelsponsorløb samt gaven fra Jagtforeningen. Ad pkt 7. Investeringer: vi har fået meget for pengene pga stor frivillig indsats og sponsorgaver! Bemærkninger vedr. regnskabet: regnskabet som helhed blev ikke godkendt - dog er bilagsmaterialet godkendt. Det der underkendes, er den manglende balance i regnskabet. Klaus efterlyser professionel hjælp. Grunden til den manglende balance er utydelighed omkring, hvilke omkostninger/ udgifter der hører til i hhv. regnskabsåret -06, -07 og -08. Efterflg. diskussion om foreningsprocedure i sådan et tilfælde. Ole R. kom med flg. løsningsforslag: pga. det lave differensbeløb, godkendes regnskabet og føres videre til Ragna Weidinger: ikke muligt at gennemskue regnskabet - man kan ikke se, hvad status er. Derfor kan regnskabet ikke godkendes. Ragna tilbyder sin hjælp fremover - hun er prof. indenfor faget. Konklusion: Forsamlingshusets bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når Ragna i samarbejde med Klaus og revisorerne har gennemarbejdet det foreliggende regnskab. Indkaldelsen sker i Uge-Avisen. Pkt. 4: Vedtægtsændringer: ingen. Pkt. 5: Valg til bestyrelsen: Klaus og Laila forlader bestyrelsen. Bjarne Schou og Malene Alsted er valgt ind i stedet. Solvej Christiansen fortsætter som suppleant. Pkt. 6: Valg af revisorer: Genvalg af Jan Mortensen og Hans Martin Smidt. Pkt. 7: Evt.: Ole Rasmussen foreslår, at man i forbindelse med salg af medlemskort til Borgerforeningen, spørger folk, om de er interesserede i at købe aktier i forsamlingshuset. Jens L. og Erling P. er åbne overfor forslaget. Diskussion vedr. bestyrelsens beslutning om, ikke at afholde deciderede ungdomsfester. Lars Vase ser beslutningen som en diskrimination af unge mennesker, hvilket Birthe Kulmbach støtter ham i. Bestyrelsen uddybede sine grunde til beslutningen og ønsker på nuværende tidspunkt ikke at omstøde den. Vi kan ikke stå inde for de gener, ungdomsfesterne medfører, specielt for de folk der bor på Farup Kirkevej. ref. Alma C. Farup Kirkevej Ribe Tlf FARUP SOGNEBLAD

5 Formandsberetning 21. jan. 07 Køb og salg på www. farupsogn.dk Jeg vil gerne byde alle velkommen til vores generalforsamling, som vi holder sammen med borgerforeningen. Tak til dig Ole fordi du vil styre slaget gang. Jeg vil starte med at fortælle lidt om hvordan året er forløbet. Jeg synes at vi har haft et rigtigt godt år i forsamlingshuset, samarbejdet i bestyrelsen har været godt til trods for at der er hele fire skolelærer i bestyrelsen. Rigtig mange har givet en hånd med ved diverse arrangementer, vedligehold på huset og ikke mindst ved den daglige drift. Det skal i alle sammen have en rigtig stor tak for, vi har ingen gaver til alle vores hjælpere til gengæld kommer vores tak lige fra hjertet af. Jeg håber at også året 2008 vil være præget af opbakning og positiv stemning omkring vores forsamlingshus. Sidste år var der ekstraordinær generalforsamling, fordi det kneb med folk til bestyrelserne. På dette møde udsprang der sig en ide om at lette gælden på forsamlingshuset. Der blev dannet en økonomigruppe som udarbejde planer, herom senere ved Jens Løkkegaard. Dilettantaften forløb rigtigt godt, stykket var langt over middel og fik rigtig god kritik. De 95 fremmødte sørgede for hyggelig stemning, godt humør og god omsætning i baren. Tove og en hær af hjælpere, sørgede igen for at hobby udstillingen den 11. marts 2007 blev en succes. Mange lokale og folk fra fjerne egne besøgte udstillingen. Udstillingen gav et pænt overskud. Den 28. marts afholdt vi koordineringsmøde, et godt og praktisk møde som minimer sammenfald af datoer. Landsbyfesten blev afholdt d august 2007 sammen med borgerforeningen. Økonomisk (set fra forsamlingshusets side) blev det en rigtig god fest. Tombola, cykelsponsor løb samt en større sponser gave fra PVH finer og Gantec gjorde festen særdeles indbringende. Selve festen om aften trænger måske til lidt fornyelse, gode ideer er velkomne. Loppemarked gav rekord overskud og vi havde en rigtig god dag, sammen med mange hyggelige hjælpere. Der var rigtig mange og gode lopper ikke mindst fra diverse tilflyttere til byen. Tak til Lauge, fordi du gennem hele året gider bøvle med det. Irsk aften holdt vi 27. oktober 2007 godt 100 fremmødte og Tom Donovan sørgede for god stemning, en anderledes aften som var både hyggelig og fornøjelig. Også dette arrangement gav et flot overskud. Siden sidste generalforsamling er der afholdt tre fællesspisninger alle med god tilslutning. Motoren i dette hedder Dorte Pedersen Hillerup, jeg synes det er en rigtig god og hyggelig måde, at dyrke et fællesskab på. Juletræsfesten gik efter planen ca. 70 børn og voksne hyggede sig med julemanden Tak til hjælperne. Birte Kulmback står både for udlejning og den ordinære rengøring af forsamlingshuset, en ordning som huset nyder særdeles godt af. I samarbejde med Mona Vejlgaard har Birte i fællesskab med en masse frivillige damer, sørget for de nødvendige ekstra hovedrengøringer. Endnu en gang tak. Vi har i det forløbne år kun indkøbt småting. Akustikken er blevet forbedret med ophæng af akustik plader, de er levnedsmiddelgodkendte og dyre, men de er venligst sponsoreret af H. Bruun & søn, Tak for det. Forsamlingshuset har været udlejet ud 58 gange mod 52 sidste år, de ni gange til os selv, seks gange til andre foreninger og en enkelt gang hvor kun køkkenet var udlejet. Farvel og tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Klaus og Laila, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer og velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer. Det var jeg havde valgt at medtage i min formandsberetning. Hvis ordstyreren tillader det jeg vil gerne give ordet til Jens Løkkegaard som vil fortælle om status på lånebeviserne. Mogen H. Sørensen FARUP SOGNEBLAD 5

6 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fest i forsamlingshuset -del II (for at forstå nedenstående til fulde, er det en fordel enten at have læst om stykket i sidste nummer af Marsk og Muld og/eller have set stykket) I sidste nummer af Marsk og Muld var der en introduktion til dette års dilettantstykke i forsamlingshuset under en nogenlunde tilsvarende overskrift. De, der måtte ønske at kende handlingen i stykket, har jo derfor haft ikke alene mulighed for at læse om stykket, men de har også haft mulighed for at se det, eftersom det blev opført 1. marts. En yderligere redegørelse for handlingen forekommer mig derfor en anelse overflødig, og en egentlig anmeldelse af stykket vil vel være upassende, idet undertegnede selv deltog i stykket. Min rolle var dog så beskeden, at jeg alligevel vil tillade mig at rose aktørerne på scenen og øvrige involverede for en flot præstation. Det mener jeg godt at kunne uden at komme i konflikt med janteloven, som vel er nogenlunde sidestillet med grundloven. Til gengæld vil det vel være i god overensstemmelse med janteloven at rette nogle kritikpunkter mod stykket, og her synes jeg fx, at det var lidt uklart, hvem der egentlig var gået forkert. Var det Niels eller var det den anden brudgom, de 2 brude samt alle gæster, der var kommet til forkerte forsamlingshuse? Nu er jeg så alligevel begyndt at anmelde lidt og kan så fortsætte kritikken mod manuskripforfatteren, som næppe vil komme på livsvarig kunstnerydelse. Jeg mener fx ikke, at det er specielt realistisk, at en brudgom ikke kan kende sin egen brud (selv med slør), ligeledes er det vel heller ikke specielt realistisk, at brudens mor ikke kan se, at det ikke er hendes mand, men derimod brudens far hun er ved at gå til bords med. Godt nok sagde forsamlingshusets formand i sin velkomst, at stykket byggede på en autentisk historie fra det nordlige Danmark, og selvom vi der kommer nordenfjords fra måske er lidt dummere end gennemsnittet, så er vi vel trods alt ikke så dumme! Nuvel, dilettantstykker skal nok ikke vurderes på, hvor realistiske de er, men derimod på underholdningsværdien, og den var vist ganske stor. Og stykket, ja det sluttede godt, da de rigtige fik hinanden, og så var der i øvrigt fest i forsamlingshuset efter forestillingen. Kristian Kyndi Musik i Kirkehusets have Husker du den eftermiddag sidste år i Kirkehusets have, hvor Børge og Mette Solkjær sammen med Dennis Mclaughlin spillede solen frem, efter at mørke skyer hele dagen havde truet med at bryde ud i regn? Igen i år vil der være midsommer musik-eftermiddag i Kirkehusets have - nærmere bestemt søndag d. 22. juni fra kl denne gang med underholdning v. den næsten lokale duo Jørgen, Jørn Jyde, kendt som et par festlige og slagfærdige fyre! Først skal vi dog drikke kaffe og synge et par velvalgte sommersange, akkompagneret af Karl Johan Schnedler. Vel mødt, når vi når så vidt! På Borgerforeningens vegne Q-gruppen Alma Clausen 8 FARUP SOGNEBLAD

7 Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Farup Sogns skolevæsen Der var tre skoler i sognet : Den 4-klassede hovedskole i Kærbøl by og de to små 2-klassede skoler i henholdsvis Hillerup og Kærbøl Mark. Tidligere har der også været skole i Nr.Farup. I 1937 kom der en ny skolelov, som afløste den gamle lov fra I Farup sogn opstod der drøftelser vedrørende skoleordningen. På et kommunemøde i Forsamlingshuset i 1938 viste der sig overvejende stemning for at udvide de bestående 3 skoler i stedet for at bygge centralskole. Da verdenskrigen udbrød, indtrådte der naturligt en stor varefordyrelse samt i visse henseender materialemangel ; men da Staten samtidig forhøjede sit tilskud til det dobbelte, tog Farup Sogneråd først på året 1941 initiativet til at lade udarbejde planer over til- og ombygninger ved kommunens skoler, der gik ud på bygning af gymnastiksale og sløjdlokaler m.m. Den 19. januar 1944 blev byggeriet endeligt godkendt af amtets skoledirektion, samlet byggesum ca kr. I 1958 kom der atter en ny skolelov, og nu fandt sognerådet tiden moden til bygning af en ny centralskole for hele kommunen. Man samlede i første omgang alle eleverne fra de tre skoler på Kærbøl Skole, idet man brugte skolekøkken og omklædningsrum som klasseværelser. Førstelæreren ved Hillerup Skole M.H.Pedersen blev førstelærer for Farup Skole, førstelæreren ved Kærbøl Mark Skole flyttede til Ribe, og førstelæreren ved Kærbøl Skole Viggo Hansen kom på ventepenge og pension. Asger Laurberg og Anna Meier, der var ansat ved Kærbøl Skole, fortsatte, og man antog tre nye lærere, Mary og Bent Kilian, samt undertegnede Ivan Jørgensen. Den gang havde man tjenesteboliger, som lærerne havde pligt til at bebo. Kilians flyttede ind i en lille lejlighed på første sal i Hillerup Skole, og vi flyttede ind på Kolint 10, som kommunen havde købt til tjenestebolig. Efter efterårsferien 1961 flyttede eleverne til Hillerup Skole, hvor man havde indrettet gymnastiksal, omklædningsrum og sløjdlokale til klasseværelser. Fru Meier, der havde boet i lærerindelejligheden på Kærbøl Skole flyttede over i førstelærerboligen, den tidligere Kærbøl Skole, hvor biblioteket og kommunekontoret også rykkede ind. Asger Laurberg, der havde haft bolig på første sal i Kærbøl Skole, flyttede ind i Damhave på Kærbølvej, som kommunen havde købt til tjenestebolig. Kærbøl Skole blev nedrevet, dog ikke gymnastiksalen, og den nye Farup Skole blev opført. Der blev indrettet bibliotek, kommunekontor med boks, fysiklokale, lærerværelse, nyt skolekøkken og forsamlingssal. Desuden blev der anlagt en ny sportsplads. Farup Kirkevej blev asfalteret, og der blev anlagt en ny vej fra Farup Kirkevej til præstegård og skole. Lige inden sommerferien 1963 kunne vi rykke ind i den nye skole. Fru Meier flyttede ind i lærerindelejligheden, og den tidligere førstelærerbolig blev nu pedelbolig, og Hans Vejrup blev ansat som pedel. Man gik så i gang med at bygge tjenesteboliger, i første omgang til Mary og Bent Kilian på Kærbølvej 29, dernæst førstelærerbolig til lærer Pedersen på Kærbølvej 27. Da lærer Pedersen blev pensioneret, blev Asger Laurberg førstelærer. Sigrid Kjær blev ansat ved skolen i 1963, og skolen havde da 7 lærere ansat. Kilians flyttede 1966 til Vejen, og Henning Hansen og Dorthe Laursen (senere Larsen) blev ansat, og i 1967 blev Olav Okholm, Farup Kirkes kirkesanger, der nu var blevet færdig som lærer, ansat. Vi rådede over to sportspladser og kunne samle omegnens skoler til en årlig idrætsdag, hvor Farup plejede at vinde stafetløbet. I mange år havde det ugentlige undervisningstimetal for lærere været 36. Som følge af arbejdstidens nedsættelse for det øvrige arbejdsmarked blev der indført lørdagsfri, og lektionerne blev kortet ned til 45 minutter. Kommunesammenlægningen med Ribe kom ikke til at betyde nogen ændring for Farup Skoles vedkommende ud over at skolen kom til at råde over Farups kommunekontor, mens flere af de andre mindre skoler i Ribe kommune er blevet nedlagt. Vi fik Marianne Bruun og børnehaveklasse. Der kom en SFO. Der kom en ungdomsklub. Asger Laurberg gik på pension, og Vagn Lindblad blev skoleinspektør. Vi fik computere. Folkebiblioteket blev nedlagt. 7. klasse kom til Ribe, og Farup Skole blev en del af Valdemarskolen. Nu har Esbjerg byråd så besluttet at nedlægge Farup Skole. En beslutning der ikke kunne ændres, og nu er spørgsmålet så, hvad der skal ske med bygningen og sportspladsen. Ivan Jørgensen, Farup Sogns Lokalarkiv. FARUP SOGNEBLAD 9

8 www. farupsogn.dk er er for for alle, men mest for for dig/sognet. er som bekendt under en større renovering. Hvis det er umuligt at komme inden for, flyttes kaffen til konfirmandstuen. GUDSTJENESTER Kirkesiden April Søndag d s.e.påske kl. 9,00 Søndag d s.e.påske kl. 10,00 St Bededagsaften torsdag d. 17. kl. 19,30 Min yndlingssalme/ kaffe og varme hveder St. Bededag d. 19. ingen gudstjeneste Søndag d s.e.påske kl. 10,00 Søndag d s.e.påske - ingen gudstjeneste Maj Kr. Himmelfartsdag d kl. 19,00 Indsamling Folkekirkens Mission Søndag d s.e.påske kl. 10,00 Pinsedag d. 11. kl. 10,00 konfirmation 2.pinsedag d. 12. ingen gudstjeneste Søndag d. 18. Trinitatis søndag kl. 10,00 Søndag d s.e.trin. kl. 10,00 Juni Søndag d s.e.trin. ingen gudstjeneste KIRKEBIL som nu hedder Esbjerg Taxa, har tlf Her kan bestilles kørsel til gudstjenester og møder i Kirkehuset / konfirmandstuen. MIN YNDLINGSSALME Som de fleste nok ved, er 2008 udnævnt til at være sangens år Ikke kun derfor, men også i håb om at gentage en fin aften fra i fjor, har menighedsrådet igen sat yndlingssalmer på programmet. Det sker ved et arrangement i kirken og Kirkehuset St. Bededagsaften, torsdag d. 17. april kl. 19,30. Her vil nogle folk i sognet ganske kort præsentere en salme, de har valgt vi skal synge. Sidste år kom vi langt omkring i salmebogen - både i kirken og ved den efterfølgende kaffe og de varme hveder. Kirkehuset TIRSDAGSKLUB Den sidste eftermiddag i tirsdagsklubben i denne sæson er d. 29. april. Da får vi besøg af Tariq og Nahed Shalha, som stammer fra Libanon. De kom til Danmark som flygtninge i Tariq har taget læreruddannelse i Danmark og arbejder som sådan. Familien bor i Ribe og tæller også børn og børnebørn. Tariq og Nahed Shalha vil fortælle om deres baggrund og vilkårene for familiens liv i Danmark. Tirsdag d kl. 14,30. Kaffe 10 kr. KONFIRMATION 2008 Der er konfirmation i Farup kirke pinsedag d. 11. maj kl. 10,00. Der er mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner til konfirmanderne søndag formiddag på konfirmationsdagen. Det kan ske i Kirkehuset, hvor der vil være åbent fra kl. 9,15-10,30. Evt. roser til konfirmanderne bedes afleveret personligt. Følgende konfirmeres d. 11. maj 2008: Helene Thestrup Christiansen, Industrivej 5 B Annette Frøsig, Hillerup Engevej 15, Jakob Kargo Vase, Hillerupvej 3 Søren Ellegaard Hansen, Hillerup Nørrevej 4 Louise Julius, Hillerupvej 77 Camilla Dal Knudsen, Branddamvej 3 Ida Mortensen, Nr. Farupvej 11, Bente Bjerggaard Nielsen, Farup Sønderby 9 Natasia Bech Nielsen, Skrænten 4 Stine Tønder Petersen, Tanderupvej 22 Indre mission April onsdag d. 2. Studiekreds hos Mary Sørensen kl. 14,30. IMT nr. 48 Møderække D.21. og 22. i Gredstedbro kl. 19,30. Missionær Peter Kristian Olesen, Ejstrupholm d. 23. og 24. i Bramming. Missionær Elna T. Olesen, Brønderslev d. 23. kl. 19,30 og d. 24. kl. 14,30 Maj Onsdag d. 7. studiekreds hos Børge Christensen kl. 14,30 onsdag d. 21. møde i Kirkehuset kl. 19,30. Elin Hjuler : Omkring Jesu ord : Jeg er vejen og sandheden og livet ( Johs. 14,6) 10 FARUP SOGNEBLAD

9 Få dine informationer på www. farupsogn.dk Danmission-ydre mission Kredsmøder : torsdag d hos Karen Nikolajsen torsdag d hos Ruth Lønne begge dage kl. 14,30 KIRKELIG VEJVISER Sognepræst Elin Hjuler Farup Kirkevej 6, tlf Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Susanne Møll Tanderup Digevej 16, tlf Kirkeværge Bodil Pedersen Kærbølvej 29, tlf KURSUS OG FRI Under kursus og fridage d og passes embedet af Jørgen Bork Hansen, Ribe. Tlf MENIGHEDSRÅDSMØDE Næste møde i menighedsrådet er torsdag d. 22. maj kl. 19,00 i konfirmandstuen. Dagsorden for mødet vil blive fremlagt 4 dage før, i Menighedsrådets mappe i kirken, hvor referat også efterfølgende vil kunne læses. SOGNEUDFLUGT Sommerens udflugt er endnu på tegnebrættet. Men datoen bliver torsdag d. 10. juli Det dufter lysegrønt af græs. er blevet en populær og meget sunget salme, siden den kom i salmebogen i Inden den tid har den været kendt som Den blide maj, oversat fra den samme svenske salme som Det dufter.. bare af K. L Aastrup og sunget på samme melodi. Nu behøver vi ikke kun synge den i maj måned, men kan strække den hen over sommeren, så længe det stadig dufter lysegrønt af græs. Men kan man overhovedet sige, at noget dufter lysegrønt? Jo, en digter kan. Når vi hører, at noget dufter lysegrønt, så opstår der associationer og billeder i hovedet på os, de mest vidunderlige billeder af sol og lys og livsfylde. En varm og lys skærsommer med alt hvad den indebærer af livskraft og energi til krop og sind, ligger foran os og hjælper os til at komme videre gennem endnu en vinter. Og alt det vidunderlige, vi forbinder sommeren med, er udtryk for Guds skaberværk, at Gud igen gør alting nyt, så smukt, at kong Salomon i kroningsdragt misundeligt må blegne! Gud gør alting nyt! Også, selv om vi må dø. Det minder naturen os om og salmen siger det med ordene: Alt kød må dø. Men Johannes Johansen fortsætter: Hver blomst bliver hø. Når vissentørt står floret, da blomstrer evigt Ordet. For det er det, det handler om! Kristendommen leverer smukke og anskuelige billeder til forkyndelsen af Guds skaberværk midt i den lyse sommer. Men kristendommen er ikke nogen naturreligion. Det er ikke dyrkelsen af naturen, der er salmedigterens anliggende. Det er forkyndelsen af Guds egen sommer, Guds rige. Ja, Jesus Kristus er det ord, der skaber liv af døde, så ny bliver himmel, ny bliver jord. Det er pinsens under, at Gud ånder liv i naturen omkring os og i os, her hvor det dufter lysegrønt af græs - og engang: kom, Jesus, snart og gør det klart: den morgenstund du kommer, da gryr en evig sommer. Skabelsens morgen er blevet til opstandelsens morgen. Det bliver den, hvor Gud gør alting nyt. salmen kan både læses og høres på: 1. Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge. Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer. 2. Hør fugletungers tusindfryd fra morgen og til aften! De kappes om at give lyd, der priser skaberkraften. Hvert kim og kryb i jordens dyb en livsfryd i sig mærker så høj som himlens lærker. 3. Se, blomsterflorets farvepragt gør alle ord forlegne. Kong Salomon i kroningsdragt misundeligt må blegne! Alt smukt, vi ved, al kærlighed, den mindste fugl og lilje er, Gud, din skabervilje. 4. Ja, du gør alting nyt på jord, en sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord af kærlighedens gåde. Alt kød må dø, hver blomst blir hø. Når vissentørt står floret, da blomstrer evigt Ordet. 5. Ja, Jesus Kristus er det Ord, der skaber liv af døde, så ny blir himmel, ny blir jord, en verden grøn af grøde. Kom, Jesus, snart, og gør det klart: den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer. Carl David af Wirsén Johannes Johansen 1985, 1988, 1993, 1995 og FARUP SOGNEBLAD 11

10 www. farupsogn.dk Gør www. farupsogn.dk er for alle, men til din mest fortrukne. dig/sognet. AFSLUTNING FOR MINIKONFIRMANDER Der var fyldt godt op i kirken og konfirmandstuen, da minikonfirmanderne holdt afslutning på vinterens forløb palmesøndag klasses indtog med påskeliljer og grene, sang og flotte og eftertænksomme tegninger af påskens begivenheder prægede gudstjenesten. Efter kirketid fik vi rørt os i skolens gymnastiksal inden pizza-spisning i konfirmandstuen. Med kanten sig omkring og megen velvilje gik det! Her et lille udpluk af minikonfirmandernes påsketegninger : AKTIVITETSKALENDER April Onsdag d. 2. kl Lars bolderslev mandag d. 14. kl. 19,30 Borgermøde Skolens forsamlingssal Tirsdag d. 22. kl Fællesspsining Forsamlingshuset Søndag d ,00-16,00 Store badedag Svømmehal Tirsdag d Tirsdagklub Maj torsdag d ,00 Boldaften - Skolens sportsplads Juni Søndag d ,30-16,30 Sang- og musik i Kirkehusets have Faste møder: Marsk & Muld: Marsk & Muld holder fast møde den anden mandag i hver anden måned Lokalarkivet: Lokalarkivet holder fast møde tirsdage i ulige uger kl Andet: SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til 12 FARUP SOGNEBLAD

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Glædelig Jul www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005 Marsk & Muld Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005 Juletræsfest den 12. december kl. 14.30-16.30 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

s01-02_tt_nr4-2006.indd 1 03/06/06 12:17:33

s01-02_tt_nr4-2006.indd 1 03/06/06 12:17:33 s01-02_tt_nr4-2006.indd 1 03/06/06 12:17:33 Redaktion Ivan Pedersen (ansvarshavende) Kirkevænget 323, 8310 Tranbjerg Telefon 8629 1931 Else Andersen (kasserer) Nørrevænget 38, 8310 Tranbjerg Telefon 8629

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 2-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere