Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

2 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. FARUP SOGNS BORGER- OG GYMNASTIKFORENING 2008 Aktiviteter i foråret: Søndag d. 27. april 2008 kl STORE BADEDAG I RIBE SVØMMEHAL Torsdag d. 22. maj 2008 kl BOLDAFTEN REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk. NB - sidste dato for aflevering af stof til juni/juli udgaven er MANDAG den 5. maj Marsk&Muld kan også ses på Stormøde om Farup Skole mandag den 14. april kl i skolens samlingssal Hvad vil VI med skolen? Orientering fra mødet med kommunen og inviterede bestyrelsesmedlemmer den 25. marts. Fremtidig strategi. Input fra alle borgere. Hold øje med opslag og se sidste nyt på Indkaldt af Keld Soele, Henrik Villadsen, Elin Hjuler, Jytte Knudsen, Ole Rasmussen og Gert Vejlgaard. Fællesspisning i forsamlingshuset Tirsdag d. 22. april kl denne gang kommer kokkene fra Nr. Farup... Vel mødt til en hyggelig aften! Tilmelding senest d. 20. april på tlf (Dorte) el (Alma) En hyggelig aften på skolens sportsplads. Alle er velkomne (også tilskuere). Kaffe, kage, øl og vand kan købes. Aktiviteter sommer/efterår: - Landsbyfest - dato offentliggøres senere - Tilmeld. til badminton, volleyball & motion: Kontakt Keld Soele Christensen - Gymnastik - opstart i uge 38 - Søndag d. 23. november Julebanko i forsamlingshuset FARUP SOGNS BORGER- OG GYMNASTIKFORENING 2008 Hvordan bliver jeg medlem af FSBG? Medlemsskabet koster 50 kr. pr. voksen over 18 år, og beløbet indbetales på konto nr Ud af de 50 kr. går de 20 kr. til sognebladet Marsk & Muld. Marsk & Muld udkommer hver 2. måned til alle husstande i Farup Sogn. (februar, april, juni, august, oktober og december) Hold dig opdateret på Har du nogen spørgsmål vedrørende Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening, er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen. Bestyrelsen i F.S.B.G. Jens Nielsen (formand) Tlf Charlotta Schnor (håndbold) Tlf MortenKnudsen(fodbold) Tlf Monica Grosmann (kasserer) Tlf Keld Soele Christensen (sekretær) Tlf Jette Tobiasen (gymnastik) Tlf Trine Brander Tlf FARUP SOGNEBLAD

3 Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Hvad sker der i den gl. brugs og hvem er det egentlig, der er flyttet ind i den??? Og er den overhovedet blevet solgt? Det tænker mange sikkert. Hvem er vi så? Vi er en sammenbragt familie på 6 personer og 1 hund: Tom Viborg Pedersen, QSE ved Vestas i Varde, far til Jeppe 10 år og Louise 8 år Lotte Erri, Ergoterapeut i Senhjerneskade Teamet i Esbjerg, mor til Julie 10 år og Andreas 8 år og Ribehunden Fie på 1 år og ja så er der jo også lige marsvinet Pjuske på 1/2 år. Lige nu er vi i gang med en større indvendig renovering af 1. sal så børnene kan komme på plads i deres egne værelser. På længere sigt er det planerne at køkkenet og haven skal have en tur. I forbindelse med renoveringen af 1. sal er der dukket mange sjove ting op bl.a. et hemmeligt rum, hvor der var en trykkemaskine fra krigens tid, gamle ugeaviser, æggesedler fra dengang man indleverede æg i brugsen. En anden lille ting var et telegram til Tanderupgaard..vi håber, at beskeden på telegrammet alligevel nåede frem til Tanderupgaard i tide selvom telegrammet lå gemt her i alle de år??? Det der engang var et stort butikslokale, er af den forrige ejer blevet delt i to; sådan at der nu er en stor butik og en lille butik. I den store butik er det meningen at der skal være motorcykelhotel dvs. vinteropbevaring af motorcykler. Det er planen at der ca. 2 gange om måneden skal være besøgsdag, dvs. at man har mulighed for at komme og se til sin motorcykel samt få en kop kaffe og en sludder med andre motorcykelfolk. Den lille butik fungerer i øjeblikket som et stort soveværelse, for hele familien det nyder især Fie, hun kan frit vælge hvor hun vil sove ;-) Vi har endnu ikke helt besluttet hvad der skal ske i den lille butik når der ikke længere skal være soveværelse. Det eneste som ligger helt fast er at der skal være vin fra Casas de Maule, Chile, som er en vin vi har solgt igennem længere tid. Vi har bl.a. fået et samarbejde i gang med Lunagaard i Sejstrup. Vi glæder os til at se hvad tiden ellers vil vise, men et er sikkert og det er at Tom aldrig lader en go handel gå hans næse forbi Ellers nyder vi at være kommet på landet, og alligevel er her ikke langt til Ribe, her er højt til himlen og plads har vi fået masser af ;-). Tom Viborg og Lotte Erri PS. Vi syntes det er sjovt og hyggeligt når naboer eller andre kigger forbi til en kop kaffe eller bare en lille sludder om hvad der sker.. Foredrag i forsamlingshuset: Onsdag d. 2. april kl kommer kunstneren Lars Bollerslev til Farup. Lars vil bl.a. fortælle om sit projekt Markmandshuset og vise udvalgte billeder fra bogen af samme navn. Han vil i samme forbindelse fortælle om nogle af de reaktioner og tilbagemeldinger, han har fået på sine billeder af Markmandshuset: folk. der har fortalt om de erindringer, hans billeder har vakt hos dem og folk, der har givet ham gamle artikler og billeder af huset. Alt sammen ting der gør, at han stadig arbejder med dette tema, nu under overskriften Erindringsrum, et fænomen, der optager ham meget. Lars Bollerslev vil også komme ind på den kreative proces som sådan. Hvordan får man tilgodeset denne side af sig selv i en travl, praktisk hverdag? I løbet af aftenen skal vi synge nogle sange, valgt af Lars Bollerslev og akkompagneret af Carl Johan Schnedler. Desuden vil der blive serveret kaffe og kage. Pris for hele herligheden 50,-kr. Vi glæder os i Q-gruppen meget til denne aften! Alma Clausen FARUP SOGNEBLAD 3

4 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Referat fra generalforsamling i forsamlingshuset mandag d. 21. januar 2008 Pkt. 1: Velkomst v. formanden. Ole Rasmussen valgt som ordstyrer. Pkt. 2: Formandens beretning. Tillæg til beretningen v. Jens Løkkegaard på vegne af økonomigruppen: Jens gjorde rede for økonomigruppens strategi : først bidrag fra borgerne - derefter henvendelse til erhvervslivet. Jens gjorde ligeledes rede for bestyrelsens tanker om, hvad de løbende indtægter til Forsamlingshuset skal dække: udlejning skal dække lys, varme og rengøring - indtægter fra andre (egne) arrangementer går til vedligehold. Hertil kommer så renter og afdrag til banken... Endvidere er det økonomigruppens hensigt, løbende at søge tilskud hos erhvervslivet til aktuelle projekter. Skønt et lidt skuffende resultat af aktiesalget, fortsætter ø-gruppen sit arbejde og udtænker nye planer. Gert Vejlgård supplerede: der skal stadig være mulighed for, at de kan blive til flere. Appel fra Gert om, at folk vågner op! Spørgsmål fra Mette Lind: er der mulighed for, at at der kan tegnes aktier for 500 kr? Jens L. svarede, at det er noget af det, økonomigruppen arbejder videre med at diskutere. Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab v. Klaus Fog: Klaus kunne berette om et godt regnskabsår, grundet bedre udgiftsniveau. De løbende indtægter har været i samme størrelsesorden som sidste år. Det, der batter er imidlertid pengene fra Brugsen, sommerfestens cykelsponsorløb samt gaven fra Jagtforeningen. Ad pkt 7. Investeringer: vi har fået meget for pengene pga stor frivillig indsats og sponsorgaver! Bemærkninger vedr. regnskabet: regnskabet som helhed blev ikke godkendt - dog er bilagsmaterialet godkendt. Det der underkendes, er den manglende balance i regnskabet. Klaus efterlyser professionel hjælp. Grunden til den manglende balance er utydelighed omkring, hvilke omkostninger/ udgifter der hører til i hhv. regnskabsåret -06, -07 og -08. Efterflg. diskussion om foreningsprocedure i sådan et tilfælde. Ole R. kom med flg. løsningsforslag: pga. det lave differensbeløb, godkendes regnskabet og føres videre til Ragna Weidinger: ikke muligt at gennemskue regnskabet - man kan ikke se, hvad status er. Derfor kan regnskabet ikke godkendes. Ragna tilbyder sin hjælp fremover - hun er prof. indenfor faget. Konklusion: Forsamlingshusets bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når Ragna i samarbejde med Klaus og revisorerne har gennemarbejdet det foreliggende regnskab. Indkaldelsen sker i Uge-Avisen. Pkt. 4: Vedtægtsændringer: ingen. Pkt. 5: Valg til bestyrelsen: Klaus og Laila forlader bestyrelsen. Bjarne Schou og Malene Alsted er valgt ind i stedet. Solvej Christiansen fortsætter som suppleant. Pkt. 6: Valg af revisorer: Genvalg af Jan Mortensen og Hans Martin Smidt. Pkt. 7: Evt.: Ole Rasmussen foreslår, at man i forbindelse med salg af medlemskort til Borgerforeningen, spørger folk, om de er interesserede i at købe aktier i forsamlingshuset. Jens L. og Erling P. er åbne overfor forslaget. Diskussion vedr. bestyrelsens beslutning om, ikke at afholde deciderede ungdomsfester. Lars Vase ser beslutningen som en diskrimination af unge mennesker, hvilket Birthe Kulmbach støtter ham i. Bestyrelsen uddybede sine grunde til beslutningen og ønsker på nuværende tidspunkt ikke at omstøde den. Vi kan ikke stå inde for de gener, ungdomsfesterne medfører, specielt for de folk der bor på Farup Kirkevej. ref. Alma C. Farup Kirkevej Ribe Tlf FARUP SOGNEBLAD

5 Formandsberetning 21. jan. 07 Køb og salg på www. farupsogn.dk Jeg vil gerne byde alle velkommen til vores generalforsamling, som vi holder sammen med borgerforeningen. Tak til dig Ole fordi du vil styre slaget gang. Jeg vil starte med at fortælle lidt om hvordan året er forløbet. Jeg synes at vi har haft et rigtigt godt år i forsamlingshuset, samarbejdet i bestyrelsen har været godt til trods for at der er hele fire skolelærer i bestyrelsen. Rigtig mange har givet en hånd med ved diverse arrangementer, vedligehold på huset og ikke mindst ved den daglige drift. Det skal i alle sammen have en rigtig stor tak for, vi har ingen gaver til alle vores hjælpere til gengæld kommer vores tak lige fra hjertet af. Jeg håber at også året 2008 vil være præget af opbakning og positiv stemning omkring vores forsamlingshus. Sidste år var der ekstraordinær generalforsamling, fordi det kneb med folk til bestyrelserne. På dette møde udsprang der sig en ide om at lette gælden på forsamlingshuset. Der blev dannet en økonomigruppe som udarbejde planer, herom senere ved Jens Løkkegaard. Dilettantaften forløb rigtigt godt, stykket var langt over middel og fik rigtig god kritik. De 95 fremmødte sørgede for hyggelig stemning, godt humør og god omsætning i baren. Tove og en hær af hjælpere, sørgede igen for at hobby udstillingen den 11. marts 2007 blev en succes. Mange lokale og folk fra fjerne egne besøgte udstillingen. Udstillingen gav et pænt overskud. Den 28. marts afholdt vi koordineringsmøde, et godt og praktisk møde som minimer sammenfald af datoer. Landsbyfesten blev afholdt d august 2007 sammen med borgerforeningen. Økonomisk (set fra forsamlingshusets side) blev det en rigtig god fest. Tombola, cykelsponsor løb samt en større sponser gave fra PVH finer og Gantec gjorde festen særdeles indbringende. Selve festen om aften trænger måske til lidt fornyelse, gode ideer er velkomne. Loppemarked gav rekord overskud og vi havde en rigtig god dag, sammen med mange hyggelige hjælpere. Der var rigtig mange og gode lopper ikke mindst fra diverse tilflyttere til byen. Tak til Lauge, fordi du gennem hele året gider bøvle med det. Irsk aften holdt vi 27. oktober 2007 godt 100 fremmødte og Tom Donovan sørgede for god stemning, en anderledes aften som var både hyggelig og fornøjelig. Også dette arrangement gav et flot overskud. Siden sidste generalforsamling er der afholdt tre fællesspisninger alle med god tilslutning. Motoren i dette hedder Dorte Pedersen Hillerup, jeg synes det er en rigtig god og hyggelig måde, at dyrke et fællesskab på. Juletræsfesten gik efter planen ca. 70 børn og voksne hyggede sig med julemanden Tak til hjælperne. Birte Kulmback står både for udlejning og den ordinære rengøring af forsamlingshuset, en ordning som huset nyder særdeles godt af. I samarbejde med Mona Vejlgaard har Birte i fællesskab med en masse frivillige damer, sørget for de nødvendige ekstra hovedrengøringer. Endnu en gang tak. Vi har i det forløbne år kun indkøbt småting. Akustikken er blevet forbedret med ophæng af akustik plader, de er levnedsmiddelgodkendte og dyre, men de er venligst sponsoreret af H. Bruun & søn, Tak for det. Forsamlingshuset har været udlejet ud 58 gange mod 52 sidste år, de ni gange til os selv, seks gange til andre foreninger og en enkelt gang hvor kun køkkenet var udlejet. Farvel og tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Klaus og Laila, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer og velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer. Det var jeg havde valgt at medtage i min formandsberetning. Hvis ordstyreren tillader det jeg vil gerne give ordet til Jens Løkkegaard som vil fortælle om status på lånebeviserne. Mogen H. Sørensen FARUP SOGNEBLAD 5

6 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fest i forsamlingshuset -del II (for at forstå nedenstående til fulde, er det en fordel enten at have læst om stykket i sidste nummer af Marsk og Muld og/eller have set stykket) I sidste nummer af Marsk og Muld var der en introduktion til dette års dilettantstykke i forsamlingshuset under en nogenlunde tilsvarende overskrift. De, der måtte ønske at kende handlingen i stykket, har jo derfor haft ikke alene mulighed for at læse om stykket, men de har også haft mulighed for at se det, eftersom det blev opført 1. marts. En yderligere redegørelse for handlingen forekommer mig derfor en anelse overflødig, og en egentlig anmeldelse af stykket vil vel være upassende, idet undertegnede selv deltog i stykket. Min rolle var dog så beskeden, at jeg alligevel vil tillade mig at rose aktørerne på scenen og øvrige involverede for en flot præstation. Det mener jeg godt at kunne uden at komme i konflikt med janteloven, som vel er nogenlunde sidestillet med grundloven. Til gengæld vil det vel være i god overensstemmelse med janteloven at rette nogle kritikpunkter mod stykket, og her synes jeg fx, at det var lidt uklart, hvem der egentlig var gået forkert. Var det Niels eller var det den anden brudgom, de 2 brude samt alle gæster, der var kommet til forkerte forsamlingshuse? Nu er jeg så alligevel begyndt at anmelde lidt og kan så fortsætte kritikken mod manuskripforfatteren, som næppe vil komme på livsvarig kunstnerydelse. Jeg mener fx ikke, at det er specielt realistisk, at en brudgom ikke kan kende sin egen brud (selv med slør), ligeledes er det vel heller ikke specielt realistisk, at brudens mor ikke kan se, at det ikke er hendes mand, men derimod brudens far hun er ved at gå til bords med. Godt nok sagde forsamlingshusets formand i sin velkomst, at stykket byggede på en autentisk historie fra det nordlige Danmark, og selvom vi der kommer nordenfjords fra måske er lidt dummere end gennemsnittet, så er vi vel trods alt ikke så dumme! Nuvel, dilettantstykker skal nok ikke vurderes på, hvor realistiske de er, men derimod på underholdningsværdien, og den var vist ganske stor. Og stykket, ja det sluttede godt, da de rigtige fik hinanden, og så var der i øvrigt fest i forsamlingshuset efter forestillingen. Kristian Kyndi Musik i Kirkehusets have Husker du den eftermiddag sidste år i Kirkehusets have, hvor Børge og Mette Solkjær sammen med Dennis Mclaughlin spillede solen frem, efter at mørke skyer hele dagen havde truet med at bryde ud i regn? Igen i år vil der være midsommer musik-eftermiddag i Kirkehusets have - nærmere bestemt søndag d. 22. juni fra kl denne gang med underholdning v. den næsten lokale duo Jørgen, Jørn Jyde, kendt som et par festlige og slagfærdige fyre! Først skal vi dog drikke kaffe og synge et par velvalgte sommersange, akkompagneret af Karl Johan Schnedler. Vel mødt, når vi når så vidt! På Borgerforeningens vegne Q-gruppen Alma Clausen 8 FARUP SOGNEBLAD

7 Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Farup Sogns skolevæsen Der var tre skoler i sognet : Den 4-klassede hovedskole i Kærbøl by og de to små 2-klassede skoler i henholdsvis Hillerup og Kærbøl Mark. Tidligere har der også været skole i Nr.Farup. I 1937 kom der en ny skolelov, som afløste den gamle lov fra I Farup sogn opstod der drøftelser vedrørende skoleordningen. På et kommunemøde i Forsamlingshuset i 1938 viste der sig overvejende stemning for at udvide de bestående 3 skoler i stedet for at bygge centralskole. Da verdenskrigen udbrød, indtrådte der naturligt en stor varefordyrelse samt i visse henseender materialemangel ; men da Staten samtidig forhøjede sit tilskud til det dobbelte, tog Farup Sogneråd først på året 1941 initiativet til at lade udarbejde planer over til- og ombygninger ved kommunens skoler, der gik ud på bygning af gymnastiksale og sløjdlokaler m.m. Den 19. januar 1944 blev byggeriet endeligt godkendt af amtets skoledirektion, samlet byggesum ca kr. I 1958 kom der atter en ny skolelov, og nu fandt sognerådet tiden moden til bygning af en ny centralskole for hele kommunen. Man samlede i første omgang alle eleverne fra de tre skoler på Kærbøl Skole, idet man brugte skolekøkken og omklædningsrum som klasseværelser. Førstelæreren ved Hillerup Skole M.H.Pedersen blev førstelærer for Farup Skole, førstelæreren ved Kærbøl Mark Skole flyttede til Ribe, og førstelæreren ved Kærbøl Skole Viggo Hansen kom på ventepenge og pension. Asger Laurberg og Anna Meier, der var ansat ved Kærbøl Skole, fortsatte, og man antog tre nye lærere, Mary og Bent Kilian, samt undertegnede Ivan Jørgensen. Den gang havde man tjenesteboliger, som lærerne havde pligt til at bebo. Kilians flyttede ind i en lille lejlighed på første sal i Hillerup Skole, og vi flyttede ind på Kolint 10, som kommunen havde købt til tjenestebolig. Efter efterårsferien 1961 flyttede eleverne til Hillerup Skole, hvor man havde indrettet gymnastiksal, omklædningsrum og sløjdlokale til klasseværelser. Fru Meier, der havde boet i lærerindelejligheden på Kærbøl Skole flyttede over i førstelærerboligen, den tidligere Kærbøl Skole, hvor biblioteket og kommunekontoret også rykkede ind. Asger Laurberg, der havde haft bolig på første sal i Kærbøl Skole, flyttede ind i Damhave på Kærbølvej, som kommunen havde købt til tjenestebolig. Kærbøl Skole blev nedrevet, dog ikke gymnastiksalen, og den nye Farup Skole blev opført. Der blev indrettet bibliotek, kommunekontor med boks, fysiklokale, lærerværelse, nyt skolekøkken og forsamlingssal. Desuden blev der anlagt en ny sportsplads. Farup Kirkevej blev asfalteret, og der blev anlagt en ny vej fra Farup Kirkevej til præstegård og skole. Lige inden sommerferien 1963 kunne vi rykke ind i den nye skole. Fru Meier flyttede ind i lærerindelejligheden, og den tidligere førstelærerbolig blev nu pedelbolig, og Hans Vejrup blev ansat som pedel. Man gik så i gang med at bygge tjenesteboliger, i første omgang til Mary og Bent Kilian på Kærbølvej 29, dernæst førstelærerbolig til lærer Pedersen på Kærbølvej 27. Da lærer Pedersen blev pensioneret, blev Asger Laurberg førstelærer. Sigrid Kjær blev ansat ved skolen i 1963, og skolen havde da 7 lærere ansat. Kilians flyttede 1966 til Vejen, og Henning Hansen og Dorthe Laursen (senere Larsen) blev ansat, og i 1967 blev Olav Okholm, Farup Kirkes kirkesanger, der nu var blevet færdig som lærer, ansat. Vi rådede over to sportspladser og kunne samle omegnens skoler til en årlig idrætsdag, hvor Farup plejede at vinde stafetløbet. I mange år havde det ugentlige undervisningstimetal for lærere været 36. Som følge af arbejdstidens nedsættelse for det øvrige arbejdsmarked blev der indført lørdagsfri, og lektionerne blev kortet ned til 45 minutter. Kommunesammenlægningen med Ribe kom ikke til at betyde nogen ændring for Farup Skoles vedkommende ud over at skolen kom til at råde over Farups kommunekontor, mens flere af de andre mindre skoler i Ribe kommune er blevet nedlagt. Vi fik Marianne Bruun og børnehaveklasse. Der kom en SFO. Der kom en ungdomsklub. Asger Laurberg gik på pension, og Vagn Lindblad blev skoleinspektør. Vi fik computere. Folkebiblioteket blev nedlagt. 7. klasse kom til Ribe, og Farup Skole blev en del af Valdemarskolen. Nu har Esbjerg byråd så besluttet at nedlægge Farup Skole. En beslutning der ikke kunne ændres, og nu er spørgsmålet så, hvad der skal ske med bygningen og sportspladsen. Ivan Jørgensen, Farup Sogns Lokalarkiv. FARUP SOGNEBLAD 9

8 www. farupsogn.dk er er for for alle, men mest for for dig/sognet. er som bekendt under en større renovering. Hvis det er umuligt at komme inden for, flyttes kaffen til konfirmandstuen. GUDSTJENESTER Kirkesiden April Søndag d s.e.påske kl. 9,00 Søndag d s.e.påske kl. 10,00 St Bededagsaften torsdag d. 17. kl. 19,30 Min yndlingssalme/ kaffe og varme hveder St. Bededag d. 19. ingen gudstjeneste Søndag d s.e.påske kl. 10,00 Søndag d s.e.påske - ingen gudstjeneste Maj Kr. Himmelfartsdag d kl. 19,00 Indsamling Folkekirkens Mission Søndag d s.e.påske kl. 10,00 Pinsedag d. 11. kl. 10,00 konfirmation 2.pinsedag d. 12. ingen gudstjeneste Søndag d. 18. Trinitatis søndag kl. 10,00 Søndag d s.e.trin. kl. 10,00 Juni Søndag d s.e.trin. ingen gudstjeneste KIRKEBIL som nu hedder Esbjerg Taxa, har tlf Her kan bestilles kørsel til gudstjenester og møder i Kirkehuset / konfirmandstuen. MIN YNDLINGSSALME Som de fleste nok ved, er 2008 udnævnt til at være sangens år Ikke kun derfor, men også i håb om at gentage en fin aften fra i fjor, har menighedsrådet igen sat yndlingssalmer på programmet. Det sker ved et arrangement i kirken og Kirkehuset St. Bededagsaften, torsdag d. 17. april kl. 19,30. Her vil nogle folk i sognet ganske kort præsentere en salme, de har valgt vi skal synge. Sidste år kom vi langt omkring i salmebogen - både i kirken og ved den efterfølgende kaffe og de varme hveder. Kirkehuset TIRSDAGSKLUB Den sidste eftermiddag i tirsdagsklubben i denne sæson er d. 29. april. Da får vi besøg af Tariq og Nahed Shalha, som stammer fra Libanon. De kom til Danmark som flygtninge i Tariq har taget læreruddannelse i Danmark og arbejder som sådan. Familien bor i Ribe og tæller også børn og børnebørn. Tariq og Nahed Shalha vil fortælle om deres baggrund og vilkårene for familiens liv i Danmark. Tirsdag d kl. 14,30. Kaffe 10 kr. KONFIRMATION 2008 Der er konfirmation i Farup kirke pinsedag d. 11. maj kl. 10,00. Der er mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner til konfirmanderne søndag formiddag på konfirmationsdagen. Det kan ske i Kirkehuset, hvor der vil være åbent fra kl. 9,15-10,30. Evt. roser til konfirmanderne bedes afleveret personligt. Følgende konfirmeres d. 11. maj 2008: Helene Thestrup Christiansen, Industrivej 5 B Annette Frøsig, Hillerup Engevej 15, Jakob Kargo Vase, Hillerupvej 3 Søren Ellegaard Hansen, Hillerup Nørrevej 4 Louise Julius, Hillerupvej 77 Camilla Dal Knudsen, Branddamvej 3 Ida Mortensen, Nr. Farupvej 11, Bente Bjerggaard Nielsen, Farup Sønderby 9 Natasia Bech Nielsen, Skrænten 4 Stine Tønder Petersen, Tanderupvej 22 Indre mission April onsdag d. 2. Studiekreds hos Mary Sørensen kl. 14,30. IMT nr. 48 Møderække D.21. og 22. i Gredstedbro kl. 19,30. Missionær Peter Kristian Olesen, Ejstrupholm d. 23. og 24. i Bramming. Missionær Elna T. Olesen, Brønderslev d. 23. kl. 19,30 og d. 24. kl. 14,30 Maj Onsdag d. 7. studiekreds hos Børge Christensen kl. 14,30 onsdag d. 21. møde i Kirkehuset kl. 19,30. Elin Hjuler : Omkring Jesu ord : Jeg er vejen og sandheden og livet ( Johs. 14,6) 10 FARUP SOGNEBLAD

9 Få dine informationer på www. farupsogn.dk Danmission-ydre mission Kredsmøder : torsdag d hos Karen Nikolajsen torsdag d hos Ruth Lønne begge dage kl. 14,30 KIRKELIG VEJVISER Sognepræst Elin Hjuler Farup Kirkevej 6, tlf Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Susanne Møll Tanderup Digevej 16, tlf Kirkeværge Bodil Pedersen Kærbølvej 29, tlf KURSUS OG FRI Under kursus og fridage d og passes embedet af Jørgen Bork Hansen, Ribe. Tlf MENIGHEDSRÅDSMØDE Næste møde i menighedsrådet er torsdag d. 22. maj kl. 19,00 i konfirmandstuen. Dagsorden for mødet vil blive fremlagt 4 dage før, i Menighedsrådets mappe i kirken, hvor referat også efterfølgende vil kunne læses. SOGNEUDFLUGT Sommerens udflugt er endnu på tegnebrættet. Men datoen bliver torsdag d. 10. juli Det dufter lysegrønt af græs. er blevet en populær og meget sunget salme, siden den kom i salmebogen i Inden den tid har den været kendt som Den blide maj, oversat fra den samme svenske salme som Det dufter.. bare af K. L Aastrup og sunget på samme melodi. Nu behøver vi ikke kun synge den i maj måned, men kan strække den hen over sommeren, så længe det stadig dufter lysegrønt af græs. Men kan man overhovedet sige, at noget dufter lysegrønt? Jo, en digter kan. Når vi hører, at noget dufter lysegrønt, så opstår der associationer og billeder i hovedet på os, de mest vidunderlige billeder af sol og lys og livsfylde. En varm og lys skærsommer med alt hvad den indebærer af livskraft og energi til krop og sind, ligger foran os og hjælper os til at komme videre gennem endnu en vinter. Og alt det vidunderlige, vi forbinder sommeren med, er udtryk for Guds skaberværk, at Gud igen gør alting nyt, så smukt, at kong Salomon i kroningsdragt misundeligt må blegne! Gud gør alting nyt! Også, selv om vi må dø. Det minder naturen os om og salmen siger det med ordene: Alt kød må dø. Men Johannes Johansen fortsætter: Hver blomst bliver hø. Når vissentørt står floret, da blomstrer evigt Ordet. For det er det, det handler om! Kristendommen leverer smukke og anskuelige billeder til forkyndelsen af Guds skaberværk midt i den lyse sommer. Men kristendommen er ikke nogen naturreligion. Det er ikke dyrkelsen af naturen, der er salmedigterens anliggende. Det er forkyndelsen af Guds egen sommer, Guds rige. Ja, Jesus Kristus er det ord, der skaber liv af døde, så ny bliver himmel, ny bliver jord. Det er pinsens under, at Gud ånder liv i naturen omkring os og i os, her hvor det dufter lysegrønt af græs - og engang: kom, Jesus, snart og gør det klart: den morgenstund du kommer, da gryr en evig sommer. Skabelsens morgen er blevet til opstandelsens morgen. Det bliver den, hvor Gud gør alting nyt. salmen kan både læses og høres på: 1. Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge. Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer. 2. Hør fugletungers tusindfryd fra morgen og til aften! De kappes om at give lyd, der priser skaberkraften. Hvert kim og kryb i jordens dyb en livsfryd i sig mærker så høj som himlens lærker. 3. Se, blomsterflorets farvepragt gør alle ord forlegne. Kong Salomon i kroningsdragt misundeligt må blegne! Alt smukt, vi ved, al kærlighed, den mindste fugl og lilje er, Gud, din skabervilje. 4. Ja, du gør alting nyt på jord, en sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord af kærlighedens gåde. Alt kød må dø, hver blomst blir hø. Når vissentørt står floret, da blomstrer evigt Ordet. 5. Ja, Jesus Kristus er det Ord, der skaber liv af døde, så ny blir himmel, ny blir jord, en verden grøn af grøde. Kom, Jesus, snart, og gør det klart: den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer. Carl David af Wirsén Johannes Johansen 1985, 1988, 1993, 1995 og FARUP SOGNEBLAD 11

10 www. farupsogn.dk Gør www. farupsogn.dk er for alle, men til din mest fortrukne. dig/sognet. AFSLUTNING FOR MINIKONFIRMANDER Der var fyldt godt op i kirken og konfirmandstuen, da minikonfirmanderne holdt afslutning på vinterens forløb palmesøndag klasses indtog med påskeliljer og grene, sang og flotte og eftertænksomme tegninger af påskens begivenheder prægede gudstjenesten. Efter kirketid fik vi rørt os i skolens gymnastiksal inden pizza-spisning i konfirmandstuen. Med kanten sig omkring og megen velvilje gik det! Her et lille udpluk af minikonfirmandernes påsketegninger : AKTIVITETSKALENDER April Onsdag d. 2. kl Lars bolderslev mandag d. 14. kl. 19,30 Borgermøde Skolens forsamlingssal Tirsdag d. 22. kl Fællesspsining Forsamlingshuset Søndag d ,00-16,00 Store badedag Svømmehal Tirsdag d Tirsdagklub Maj torsdag d ,00 Boldaften - Skolens sportsplads Juni Søndag d ,30-16,30 Sang- og musik i Kirkehusets have Faste møder: Marsk & Muld: Marsk & Muld holder fast møde den anden mandag i hver anden måned Lokalarkivet: Lokalarkivet holder fast møde tirsdage i ulige uger kl Andet: SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til 12 FARUP SOGNEBLAD

Præste- og formandsmøde 21. april 2015 - en samtale om visioner

Præste- og formandsmøde 21. april 2015 - en samtale om visioner Det dufter lysegrønt af græs Mel.: Waldemar Åhlén 1933 Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge. Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind, forkynder,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Marsk & Muld Farup Sogneblad 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Fællesspisning onsdag d. 14. april kl. 18,30, tilmelding til Dorte 75431925/peternil@post10.tele.dk www. farupsogn.dk er for alle, men mest

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 Marsk & Muld - Farup Sogneblad 13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Sidste nyt fra skolen (bogstavelig talt) REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 5 august - september 2011 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005 Marsk & Muld Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005 Juletræsfest den 12. december kl. 14.30-16.30 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere