Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme"

Transkript

1 Wakf & Munida Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang. Iltizâm (التزام) er defineret som: Sprogligt:» Er afledt af التزم (iltazama), der har flere betydninger: 1. Adhærent, fastholde, omfavne og omfatte 2. At noget er obligatorisk eller påkrævet. [Lisân ul- Arab] Så rent sprogligt betyder svaghed i iltizâm at man har en nedsættelse/mangel af ens opretholdelse af noget bestemt. Det kan også godt være, at man kun opretholder/holder fast på noget en enkelt gang. Shar î-mæssigt التقصير أو عدم الوفاء بما يتعهد به المسلم أو يفرضه ويوجبه على نفسه من الصالحات Nedsættelse af/mangel på opretholdelse af dét, som en muslim lover sig selv eller gør obligatorisk på sig selv og dedikerer sig til dette af gode handlinger. 1

2 Hvordan ved du, at din iltizâm er ramt? Der findes mange tegn på, at man er ramt af denne sygdom, og nogle af disse er nævnt nedenfor: 1. Manglende disciplin evne til at opretholde aftaler, møder og mangel på præcis tale 2. Vrede i diskussioner og mangel på islamiske manerer i diskussioner/samtaler og i social sammenhæng 3. At man lytter til bagtaleri og rygter uden at stoppe dem 4. Delvis Ibâdah i forhold til hvad man selv har lyst til 5. Mangel på at ofre sin tid, indsats og formue for Allâhs skyld 6. Manglende vedholdenhed i sit islamiske arbejde 7. Man negligerer den spirituelle renselse (tazkiyah) 8. Man er utålmodig i forhold til resultater uden at være tilstrækkeligt forberedt, afventende og gennemtænkt i sin fremgangsmåde 9. Man er ikke standhaftig overfor de fristelser, der er i dunyâ og bryder hurtigt ned når man står overfor problemer og vanskeligheder Hvorfor rammes man af en svag iltizâm (?)ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺿﻌﻒ Årsagerne til at man bliver svag på sit islamiske engagement og måske endda direkte mangler dette er mange. De vigtigste er nævnt nedenfor Manglende forståelse af vigtigheden af Iltizâm Hvis man er i et miljø, der ikke praktiserer iltizâm Svag Îmân Rodfæstning i Dunyâ eller at man drukner i denne Svære og hårde tider Mange opgaver og forpligtelser på en lang vej Forældre Waswasah (hvisken) af Shaitân Manglende opfølgning fra andre Manglende forståelse af konsekvenserne ved svag iltizâm 2

3 1. Manglende forståelse af konceptet iltizâm Hvis man ikke forstår noget, så er man mere tilbøjelig til at afvise det og måske endda gå imod det. ﻪ ﺗ ﹾﺄﻭﹺﻳﹸﻠ ﻢ ﺗ ﹺﻬ ﹾﺄ ﺎ ﻳ ﻭﹶﻟﻤ ﻪ ﻤ ﻌ ﹾﻠ ﻴﻄﹸﻮﺍ ﹺﺑ ﺤ ﻢ ﻳ ﺎ ﹶﻟ ﻮﺍ ﹺﺑﻤ ﺑ ﹾﻞ ﹶﻛ ﱠﺬﺑ Nej de benægter dét, som de ikke kan erkende med deres viden og dét, hvis fortolkning ikke er nået dem [10:39] 2. Hvis man er i et miljø, der ikke praktiserer iltizâm Man påvirkes af sine omgivelser på godt og ondt, og derfor opfordres vi til altid at søge det gode selskab og ikke det dårlige. Derudover er det vigtigt at man selv fungerer som et godt eksempel for andre: Umar ( * + ا, )ر så engang noget farvet tøj på Talha ibn Ubaidillâh mens han var i Ihrâm hvorpå Umar spurgte: Hvad er dette for noget farvet tøj oh Talha? Han svarede: Oh Leder af de troende, det er kun mudder. Umar sagde derpå: Du og andre ligesom dig følges og efterlignes af folk, så hvis en ignorant person så dette tøj, ville han sige: sandelig Talha ibn Ubaidillâh bærer farvet tøj, når han er i Ihrâm. Så bør ikke nogen form for farvet tøj. [ Abdullah ibn Umar, Muwatta ] 3. Svag Îmân (tro) Ahl us-sunnah wa l Jamâ ah tror fast på, at Îmân stiger og falder, stiger ved gode handlinger og falder ved dårlige handlinger. Når en muslims Îmân falder, så er man i fare for at give afkald på sin iltizâm af de gode handlinger, hvorfor man må forsøge at øge sin Îmân på anden vis. Vær sammen med de gode mennesker for at øge din Îmân. 4. Mange opgaver og forpligtelser på en lang vej Hver person har sine styrker og begrænsninger, og dette betyder, at bærer man på sine skuldre mere end, hvad man kan klare, så vil man i længden ikke kunne klare det hele og måske endda give afkald på alt. Derfor opfordrer Islâm til broderskab, fællesskab og Jamâ ah, så svære opgaver kan løftes med lethed og lange distancer tilbagelægges med en høj Îmân og uden problemer: / # / # $3 4 ن ( * آ 8 " 8 " ا Den troende i forhold til [sin] medtroende er som en bygning. De støtter (og styrker) hinanden. [Abû Mûsâ, Bu + Mu] 3

4 5. Manglende opfølgning fra andre Alle har behov for for opfølgning og støtte. Nogle får denne støtte fra brødre/søstre, andre fra shuyûkh og nogle på andre måder. Hvis der er en opfølgning opretholder folk deres iltizâm, er aktive, har stærkt gåpåmod og deres taqwâ styrkes. Men hvis opfølgningen mangler mister folk deres engagement og dermed rammes af stilstand eller tilbagefald. Profeten (! 9 ( و + ا :) viser os, hvordan han fulgte op på sine sahâbah, da han spurgte dem:?# # ا( م *?! * زة < ل أ E "' : < ل? أ # # أ : >" < ل *?! ا( م : ا / '" د *?! ا( م : < ل? أ # #! *?! ا( م?(* < ل أ F '" أ : < ل أ I*J ا KL د M ا ئ إ,' "! " ا 9 ( و + ا : + ل ا 9? أ ') ل ر # # < ل أ Hvem blandt jer stod op idag fastende? Abû Bakr svarede: jeg. Han spurgte: Og hvem blandt jer har fulgt en begravelse idag? Abû Bakr svarede: jeg. Han spurgte: Og hvem blandt jer har brødfødt en fattig i dag. Abû Bakr svarede: jeg. Han spurgte: Og hvem blandt jer har besøgt en syg i dag? Abû Bakr svarede: jeg. Og derpå sagde Allâhs Budbringer ( ( + ا :! 9 )و : Disse samles ikke i en person undtagen at han vil træde ind i Jannah. [Abû Hurairah, Mu] 6. Manglende viden om de konsekvenser svag iltizâm medfører Det påvirker individet og samfundet på flere negative måder: Praktisering af en fragmenteret Islam Folks tillid forsvinder Personlig uro og nervøsistet Mislykkede islamiske projekter Styrkelse af Islams fjender Man synder og dermed straffes af Allâh med mindre man beder ham om tilgivelse. 4

5 Hvad kan man gøre for at rense sit hjerte fra denne sygdom? Følgende punkter er et sammendrag fra, hvad der er nævnt fra Ulamâ : 1. At være opmærksom på tegn, årsager og konsekvenser til svag Iltizâm ( ام M ) ا 2. At sikre sig at Iltizâm praktiseres i en familie og i ledere og i islamiske organisationer, så det ikke spreder sig til andre. 3. At forsøge at styrke sin îmân og Îmân af de folk, som er omkring én. 4. At forsøge at holde sig til Jamâ ah og ikke være alene og isoleret. Og for de, som er i en Jamâ ah: at de står op og er uenige, hvis noget ikke giver mening, at give råd. Og de ansvarlige i sådan en Jamâ ah skal ikke afvise blankt de råd, der måtte komme, men vurdere dem oprigtigt. 5. Være med til de forsamlinger, hvor viden spredes og undervisning gives. Eller forårsage at man selv starter dem, hvis man er et sted, hvor de ikke er tilgængelige. 6. At minde sig selv om de retskafne eksempler gennem den islamiske historie, hvor niveauet af Iltizâm var højt og nær ved perfektion. 7. At søge Allâhs Hjælp. Vær praktisk Du har nu næste uge til at arbejde på at fjerne denne sygdom: Tænk over hvordan du er svag idin iltizâm og hvordan det rent praktisk er let for dig at komme af med denne dårlige kvalitet. Hvis du binder dig til noget godt islamisk, så husk at gøre det trinvist, og i forhold til hvad du kan klare. Derudover tænk på at fjerne én af dine dårlige vaner Bed din bøn til tiden (bed dine nawâfil) Fast mandage og torsdage (fast 13,14 og 15 i hver måned) Undgå at være alene, hvis du ser, at det er når man er alene, at synder begåes. (vær sammen med gode mennesker mest muligt) Bliv ikke vred (forsøg at være overbærende hele tiden) Læs i Qur ân hver dag, eller husk noget nyt udenad hver dag. Skændes ikke derhjemme (vær kærlig derhjemme og opmærksom) Lad være med at se film i en uge Skaf en partner i det du laver, hvis det kan lade sig gøre [mand, kone, bror, søster, forædre, børn] Gå ikke videre hvis ikke du fejlfrit har opretholdt sidste uges mål. 5

6 Spørgsmål Sms info For nærmere information fra gang til gang, herunder emne mv, så kan man tilmelde sig ved at sende en sms til Munidas SMS-service på Skriv SMS-service når du sender din besked og inkludér dit navn og adresse. 6

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere