SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA"

Transkript

1 1 / 131 SAMY BEY [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG Digitaliseret i 2005 af Bjørn Andersen for Miqësia / Dansk-Albansk Forening Version [testet med Internet Explorer v.6.0 og Opera v. 8.54; der kan opstå et fortolkningsproblem hvis man bruger Mozilla Firefox v ] Se bemærkningerne bagest PDF-udgave til udprintning

2 2 / 131 INDLEDNING SOM et Stykke levende Middelalder ligger Albanien lige uden for det civiliserede Europas Dør. Man bruger kun et Par Døgn for at komme fra det maskinstøjende moderne Triest og langt ind i det våbenklirrende romantiske Albanien. Men på disse Døgn rykker man 6 7 århundreder tilbage i Tiden. Det er ikke blot de ydre Livsformer, men Tankesæt og Moralbegreber, der endnu er her, som de var i Europa i Riddertiden. Albaneserne er sandsynligvis Efterkommere af de gamle Illyrer, der i Romertiden vandt Ry som tapre, men uregerlige Lejetropper. Da de osmanniske Tyrker i det 15. og 16. årh. oversvømmede Balkanhalvøen, satte Albaneserne sig tappert til Modværge under Ledelse af Helte som Skanderbeg, og egentlig betvungne blev de aldrig. Efterhånden som den største Part antog Islam, gled de dog ind under Sultan-Kalifens Overhøjhed, men deres Land vedblev at stå i en ret løs Forbindelse med det øvrige tyrkiske Rige, og enkelte Guvernører, som den berømte Ali Pascha af Janina, hvem Victor Hugo forherligede, stillede sig endog i et bevidst Modsætningsforhold til den osmanniske Regering. løvrigt bevarede Albaneserne et udstrakt kommunalt Selvstyre i ret løse Former, ofte således, at de store Jordegodsejere hver inden for sit Distrikt udøvede et faktisk om end ikke lovbestemt Herredømme, der undertiden gav Plads for adskillig Vilkårlighed, idet de støttede deres Magt til en privat lille Hird; det er just sådanne Forhold, som skildres i det foreliggende Skuespil med Herremanden Demir Bey og hans Svende. De forskellige albanesiske Stammer stod fuldstændig uafhængigt og ofte ret skarpt mod hverandre; særlig mærkedes ofte Modsætningen mellem det kristne Mindretal i de nordlige Egne og det muhammedanske Flertal, således som det også er kommet frem under Begivenhehederne i Efteråret De muhammedanske Albanesere har bestandig stillet sig fjendtlig både over for de græske Naboer mod Syd og Montenegrinerne mod Nord, og bestandige Grænsefejder mod disse har været den naturlige Tingenes Tilstand, således som det også antydes her i Stykket. Ligesom de ydre Livsformer i Albanien endnu den Dag i Dag er ganske primitive, således er også Tankegang og Livsopfattelse meget lidt moderne. De løse Samfundstilstande har bevirket, at Blodhævnen bestandig har været en virksom retslig Institution; Bevidstheden om, at man ved et Drab pådrog sig og hele sin Slægt uoverskuelige Konsekvenser, bidrog ofte til at holde den stridslystne og ærekære Albanesers Dolk i Skeden. Blodhævnens Vigtighed har gjort den til en hellig Pligt, derfor er også dens Opnåelse det eneste, der kan mildne de efterlevendes Sorg over et Drab. Her i Stykket kan den dræbtes Enke tænke sig at fejre sin Mands Jordefærd med Sang og Klang og samtidig med Datterens Bryllup, når blot hun har fået sin Hævn. Hos et Folk som det albanesiske, for hvilket Krigen var og er den selvfølgelige Ramme om hele Livet, har der også udviklet sig særlige Æresbegreber. En ganske ejendommelig Rolle spiller det en Gang givne Ords Ubrødelighed. Overholdelsen af Æresordet, på albanesisk»bessa«[besë / Besa], er den helligste af alle Pligter. Det er dette Forhold, der har givet Motivet til Samy Beys Stykke, hvor Forholdet er drevet ud i den skarpeste Yderlighed, idet Faderen tvinges til at dræbe sin egen Søn, men dog er man ikke herved kommet ud over, hvad der kunde tænkes at foregå i det virkelige Liv. Endnu under Abdul-Hamid II levede Albaneserne deres eget Liv fuldstændig uberørte, og den gamle mistænksomme Sultan omgav sig med Forkærlighed med en Livgarde af dette loyale og fanatiske Folk. Efter Ungtyrkernes Sejr prøvede disse på at modernisere og reformere Albanien, blandt andet ved det ulykkelige Forsøg på at tage Våbnene fra Albaneserne, og denne ukloge Politik gav Anledning til det albanesiske Oprør, der

3 3 / 131 indirekte blev Signalet til den store Krise, som i Efteråret 1912 brød løs over Balkanhalvøen. Ved de serbiske Erobringslyster, der står i skarp Modsætning til Østrig- Ungarns Interesser, er Albanien, efter Tyrkiets Nederlag, bleven et af de farlige Midtpunkter for den europæiske Storpolitik. Og ikke mindst af den Grund er Albaneserne et Folk, der nu har Krav på at blive kendt. Albaneserne har deres eget Sprog, der ved sin ejendommelige Karakter i vore Dage særlig har beskæftiget europæiske Videnskabsmænd; således har den danske Sprogforsker Holger Pedersen samlet og udgivet en Række albanesiske Folkeeventyr. Men en egentlig selvstændig Litteratur på deres eget Sprog har Albaneserne endnu ikke at opvise; deres litterære Meddelelsesmiddel er det osmannisk tyrkiske, og på dette Sprog har også»æresordet«'s Forfatter skrevet sine Bøger. Blandt den moderne osmanniske Litteraturs Skribenter indtager Albaneseren Schems Satny ikke den ringeste Plads. Han kom tidlig i tyrkisk Statstjeneste og nåede her vidt frem; han var således en Tid lang Guvernør i det afrikanske Tripolis. I 1872 udgav han en Roman»Telets og Fitnets Kærlighed«med en Række farverige Billeder fra Konstantinopel, og to år efter lod han på Teatret i Stambul opføre det her oversatte Drama»Æresordet«, der udkom Derefter fulgte flere andre Dramaer, deriblandt et, der foregår i Spanien på Maurernes Tid; ligesom i»æresordet«er Elskerparret opvokset som Broder og Søster, hvilket er et i nyere tyrkisk Literatur ofte forekommende Motiv. Man vil ikke være længe om at opdage, at»æresordet«i dramatisk Henseende er et ret ubehjælpsomt Arbejde; de mange afsides Repliker, de lange Monologer og selve Hovedheltens altfor sene Optræden i Stykket er lige så mange betydelige Fejl. Hvad der på den anden Side giver Stykket æstetisk Værdi, er det jævne og klare Sprog, der danner en velgørende Modsætning til den hyppige Opstyltethed i tyrkisk, dets friske og naturlige Replikskifte, og de naturtro Scener både i Hyrdens Hytte og i Herremandens Sal. Men for Europæere er Hovedinteressen ved Stykket naturligvis den kulturhistoriske. Som Tingene udvikler sig i dette Stykke, således går det virkelig til i Albanien; man lever og tænker netop således, som det skildres her. Det unge Elskerpars Sødladenhed er vel det eneste Punkt, hvor Forfatterens Skildring ikke holder sig tæt op til Virkelighedens Forbilleder, men hvor Indflydelse fra den egentlige osmanniske Litteratur har gjort sig gældende. I det øvrige har vi i alle Træk i»æresordet«albanien og dets Folk lyslevende. Albaneserne har selv godkendt deres Landsmands Samy Beys Skildring; der foreligger en Oversættelse af Stykket på albanesisk, udgivet i Sofia i På et europæisk Sprog er denne danske Oversættelse den første. Jeg har forsøgt at holde den i Originalens jævne Tone, ligesom også de indlagte Vers er gengivne med Originalens primitive Tonefald. Oversættelsen følger nøje Teksten, blot med Udeladelse af enkelte ganske overflødige Repliker samt stærke Forkortelser af de, navnlig henimod Stykkets Slutning, altfor vidtløftige og trættende Monologer. Jeg har ligeledes udeladt Forfatterens Fortale, der ganske vist er meget karakteristisk, men som i særlig Grad henvender sig til tyrkiske Læsere og tager Sigte på tyrkiske Teaterforhold.»Æresordet«er ikke et dramatisk Kunstværk, men det er en dannet Albanesers sympatiske og nøjagtige Skildring af sine Landsmænds Liv og Tankegang. Meget i Samtidens orientalske Politik og Historie vil blive bedre forståeligt ved det Kendskab, som

4 4 / 131 dette Arbejde giver til det netop nu så omstridte Albanien, og i dette Forhold er det, at den foreliggende Oversættelse søger sin Berettigelse. J. ØSTRUP November 1912

5 5 / 131 PERSONERNE, Hyrde fra Landsbyen Progonat, år, hans Kone, år MERUSCHA, deres Datter, år REDJEB, S Brodersøn, år SAIDE, en Nabopige, år DEMIR BEY, Herremand i Tepedelen, år TALHA, hans Hushovmester, år, år, Svend hos DEMIR BEY DJAFO, 19 21, Svend hos DEMIR BEY SULDJE , Svend hos DEMIR BEY ARSLAN, 30 35, Svend hos DEMIR BEY RAPO, 18 20, Svend hos DEMIR BEY EVRENOS, 25 30, Svend hos DEMIR BEY FETTAH AGA, frivillig Soldat fra Bordj, Fader til, år SELMAN, Soldat, år DURI, FETTAH AGAS Moder, år En ridende Gendarm.

6 6 / 131 FØRSTE AKT FØRSTE SCENE En Skov med Bjerghøje i det fjerne. Ved Tæppets Opgang sidder MERUSCHA under et Træ og strikker Strømper; ved hendes Side ligger en Taske, en Vandflaske og en Hyrdestav MERUSCHA (alene) Endnu er han ikke kommet! Man bliver så tung i Sindet af at vente, og Tiden går så langsomt. En Time synes som en hel Dag. Hvordan er det dog fat med mig? I gamle Dage kunde jeg være alene fra Morgen til Aften uden at føle mig trykket deraf, jeg var tvertimod glad for Ensomheden. Når jeg havde skaffet Fårene en god Plads og sad i Skyggen af et Træ, var der intet, jeg savnede. Synet af Bjergene, Bækkens Rislen og Fuglenes Sang og Lammenes Brægen var nok til at beskæftige mine Tanker. Hele min Opmærksomhed knyttede sig til mine kære Dyr, og jeg tænkte ikke på andet. Når et af Fårene fik Lam, og jeg om Aftenen kunde bære den lille nyfødte Skabning hjem i min Kjortelflig, syntes det mig en hel Fest. Kun når et af Fårene var sygt, eller når Fader fik Gæster og derfor vilde slagte et Lam, var jeg ked af det, ellers følte jeg mig altid så glad og fornøjet, men nu derimod jeg ved ikke, hvoraf det kommer, nu bryder jeg mig ikke mere om mine Dyr, de er mig kun til Besvær; thi hele mit Hjerte er kun opfyldt af ham! Når han er hos mig, ved jeg hverken, hvad jeg siger eller foretager mig, og når han ikke er der, tænker jeg kun på ham. Og når jeg venter på ham, er en Time som et helt år! Gud i Himlen, hvad skal det dog blive til? Jeg har også tidligere holdt af ham, holdt mere af ham end af Fader og Moder, men jeg holdt af ham som en Broder. Den Gang hans Fader og Moder døde og efterlod ham som lille, lod min Fader ham vokse op sammen med mig, han har behandlet os begge to ganske ens, og de fleste Mennesker tror, at vi er Søskende. Vi er jo også vokset op som Søskende, vi har holdt vore Måltider sammen og lige til for nylig sovet sammen. Jeg kan ikke slippe ham det at opgive Håbet om Redjeb vil være værre for mig end Døden, men det må jeg jo! Det vil ikke vare længe, førend de giver ham en Kone, og mig vil de vel også gifte bort. Men hvorledes skal jeg dog leve uden ham? (Hun skjuler Ansigtet i Hænderne og giver sig til at græde. Et Øjeblik efter kommer REDJEB ind fra højre blæsende på en Fløjte)

7 7 / 131 ANDEN SCENE MERUSGHA. REDJEB REDJEB (løber lige hen til hende) Meruscha! MERUSCHA (farer op og tørrer Øjnene) Er du der, Redjeb? Hvor du dog har været længe borte! REDJEB Hvad er det med dig, har du grædt? MERUSCHA Nej, Broder, hvorfor skulde jeg græde? Men jeg var så alene, og så var jeg ved at falde i Søvn. REDJEB (afsides) Broder, siger hun, hun betragter mig som en Broder! så har jeg intet at håbe. MERUSCHA Hvorfor er du bleven så længe borte? Du har ladet mig vente her i to Timer, og jeg har følt mig så nedtrykt, mens jeg var alene. REDJEB Der var jo et Får, der skulde læmme; det er derfor, jeg er kommet så sent. Du skulde bare se, hvad det er for et nydeligt lille Lam. MERUSCHA (afsides) Han har det, ligesom jeg havde det før. Lammene og Fårene er det eneste, han bryder sig om. REDJEB

8 8 / 131 Du er så eftertænksom i Dag. MERUSCHA Jeg nej, hvad skulde jeg have at tænke på? (søger at lade, som om hun er glad) REDJEB Kom og lad os synge en Sang, så du kan blive rigtig vågen. MERUSCHA Ja vel! (de tager hinanden i Hånden og synger vekselvis følgende Sang) På Bjergene vi hører hjemme Og ikke i Byernes Gader. Blandt Bjergene er vi fødte, Og dem vi aldrig forlader. Vore Hjorde og vore Sange Fra Morgen til Aften os fryder. Og Skovens og Markens Blomster Er Smykkerne, som os pryder. Hvad skal vi med ædle Stene Og Byernes falske Pragt? I Glæden ved Livet herude En bedre Lykke er lagt! Vi har ingen fine Klæder, Vi går på vor nøgne Fod, Men friske er vore Kinder, Og muntert ruller vort Blod. Her ude vokser vor Lykke I Læ af den ringe Hytte. Og bød man Alverdens Skatte, Dog vilde vi ikke bytte. På Bjergene vi hører hjemme Her lever vi glade og fri. Og Konger selv måtte ønske At eje den Lykke som vi.

9 9 / 131 TREDIE SCENE. MERUSCHA. REDJEB (kommer hurtigt ind og omfavner dem begge to) Å Gud velsigne jer, mine Børn! Det var dog en dejlig Sang. Det lød ligesom en Engel fra Himlen. Hvor må jeg ikke være taknemmelig over at være Fader til sådanne to! (han bliver eftertænksom og siger afsides) Stakkels Dailan, blot han også havde levet og havde kunnet se sin Søn som så smuk en ung Mand, hvor vilde han ikke have glædet sig sammen med os! men nu blev både han, den Stakkel, og hans Kone i Løbet af et år lagt under Mulde. Han betroede mig sin Søn, da han døde, derfor må jeg også holde mere af ham end af mit eget Barn, faderløs og moderløs som han er. (Tørrer sine Øjne) REDJEB Hvad er det dog med dig, lille Fader? (afsides) Hvor glad er jeg ikke over at høre, at han siger Fader. (højt, idet han tager REDJEB om Halsen) Der er ikke noget i Vejen, min Søn, slet ingen Ting. MERUSCHA Græder, du Fader? REDJEB Ja, sig os dog, hvad der er i Vejen. Lad være at se på mig, Børn. Jeg er en gammel Mand, jeg kom til at tænke på mine kære, som er døde for mange, mange år siden, og jeg kom til at tænke på, at jeg også snart skal forlade Jer, derfor græder jeg. Gamle Folk har så meget, der kan få dem til at græde, men kun lidt, grumme lidt, der kan få dem til at le. Det at se deres Børn lykkelige, er det eneste, der kan glæde dem. Derfor skal I være glade og fornøjede; når jeg ser jeres Glæde, bliver jeg selv glad.

10 10 / 131 MERUSCHA Hvordan kan vi være glade, når vi ser, at du græder? (trækker MERUSCHA til Side) Jeg kom til at tænke på hans stakkels Fader og Moder, det var det, som overvældede mig. Han har jo mistet både Fader og Moder, derfor må du altid betragte ham som din Broder. MERUSCHA (med et uvilkårligt Udbrud) Som Broder! Ja han er jo din Broder, når han er min Søn. MERUSCHA (fortvivlet; afsides) Å, så har jeg ikke noget at håbe! Ja, I skal være glade, Børn, jeg derimod, som allerede står med det ene Ben i Graven MERUSCHA Men Gud dog, lille Fader REDJEB Om Gud vil, lille Fader, skal I leve længe endnu. Ja om Gud vil. Til I engang bliver gifte. Til jeg får en Mand til min Datter, som jeg ønsker ham, og til jeg får en passende Kone til min Søn, sålænge vil jeg nok ønske at leve, så at jeg kunde se hver af Jer i jert eget Hjem. REDJEB (afsides) Han vil have os gifte! Han vil give mig en anden Kone! å Gud!

11 11 / 131 MERUSCHA (afsides) Gifte mig bort til en anden (indsmigrende til Faderen) Hør, lille Fader, du må ikke skille mig fra dig, du må ikke sende mig bort fra vort Hjem, jeg vil ikke væk fra disse Bjerge. (kysser hende smilende) En Faders Hus er ikke Datterens Hjem, hun hører hjemme hos sin Mand; du er kun Gæst hos os. Det er den Pige, som Redjeb får, der skal have sit Hjem i vort Hus. MERUSCHA (skifter Farve, afsides) Å Gud, det skærer mig i Hjertet. REDJEB (afsides) Der er noget i Vejen med hende, hvad kan det vel være? Du skal ikke være bange, min Datter, jeg er glad over, at du holder så meget af dit Hjem; om Gud vil, skal jeg ikke skille dig fra disse Bjerge, jeg skal finde dig en Hyrde til Mand, ikke sandt, det er Hyrdelivet, du foretrækker? Det er en Hyrde, du vil have, for du har vel ikke fæstet dine Øjne på en af disse dovne, skørteklædte Krigsknægte? MERUSCHA (undselig) Hvorfor siger du sådan noget, lille Fader? Sligt har jeg aldrig tænkt på. Det er blot dig, som jeg ikke vil bort fra. Vær du blot rolig! jeg skal anbringe dig på et Sted, som er nær, så at jeg hver Uge kan komme og se til dig. Jeg vil heller ikke tvinge dig til nogen mod din Vilje. Jeg ved nok, hvorledes de unges Hjerter har det. MERUSCHA (afsides) Å Gud ske Lov, så behøver jeg ikke at være bange! REDJEB (afsides) Ikke tvinge hende til nogen. Hvad kan Meningen være med det, jeg tør vel næppe håbe.

12 12 / 131 Nå, hold l jer nu muntre, Børn. I havde det så fornøjeligt lige for nyligt, men så kom jeg og forstyrrede jeres Glæde. Gamle Folks Ord bringer altid de unge Forstyrrelse. Syng I blot videre, nu går jeg hen og ser til Fårene. (Han går, men kommer tilbage igen med det samme) Redjeb, kom et Øjeblik og tag de to nyfødte Lam og bring her hen. REDJEB Javel, lille Fader (idet han går) Jeg kommer straks tilbage, Meruscha.

13 13 / 131 FJERDE SCENE MERUSCHA (alene) Se! så snart, som jeg er alene, vælter Tankerne atter ind på mig. For nylig, da vi sang, var jeg så glad og fri for enhver Bekymring, men nu, når jeg er alene, kommer alle de tunge Tanker igen; hvad skal jeg dog gøre? hvor fortvivlet er det, at jeg ikke kan betro mig til nogen. Fader betragter os begge to som sine Børn, og Redjeb ser jo i mig kun en Søster. Hvorledes skal jeg nogensinde få Dristighed til at sige til ham: jeg elsker dig, jeg vil gifte mig med dig! Og når Fader siger til mig: hvem vil du have, hvorledes skal jeg så få Mod til at sige: din Søn Redjeb! Jeg har jo vænnet mig til at kalde ham Broder, og han kalder mig Søster. Det vil være underligt, om vi nu i Stedet for det skulde hedde Mand og Kone. Det, som Fader lige sagde, det bliver ved at tynge på mit Hjerte: at søge en Kone til Redjeb og bortgifte mig til en anden! Å, disse Tanker sønderriver mit Hjerte! (Hun skjuler Ansigtet i Hænderne og græder, lidt efter tager hun atter fat på sit Arbejde. 5 Jægere, nemlig og hans Kammerater kommer ind fra venstre. gør Tegn til de andre, at de skal være stille og gå sagte)

14 14 / 131 FEMTE SCENE MERUSCHA.. DJAFO. RAPO. SULDJE. ARSLAN RAPO (til ) Hvorfor har du ført os her hen? Her kommer Hyrderne hver Dag, så her er der ikke noget Vildt. (peger på MERUSCHA) Vil du have noget bedre Vildt end det? RAPO (ser opmærksomt på MERUSCHA) Hvem er det? Hun er ved Gud dejlig. Troede I, at det var for ingenting, at jeg kom herhen? SULDJE Nej, hvem vilde vel gå andet Steds hen, når der findes et sådant Vildt i disse Bjerge? ARSLAN Jeg synes, at hun er noget knibsk; vil hun ikke vende sig og se på os? Lad os begynde en Dans, for at hun kan blive os var. SULDJE Ja, kom. DJAFO

15 15 / 131 Ja, men vi kan ikke bruge nogen af vore sædvanlige Sange, for de hører til i Hæren, dem synger vi, når vi skal i Krig, men her må vi have noget om Kærlighed. Javel, javel, det ved jeg nok. Kom I nu bare, jeg skal nok synge for. (De sætter Geværerne fra sig og tager hinanden i Hånden og med i Spidsen begynder de at synge) Du er Bjergenes prægtigste Blomst Tralalala, tralalala. (De andre gentager det) MERUSCHA (vender Hovedet, da hun hører Sangen) Der er han igen! Han er bleven mig rent utålelig. Og du er min Øjesten Tralalala, tralalala (de andre gentager det; MERUSCHA tager sin Stav, sin Taske og sin Vandflaske og går ud til højre; de andre hører op med Dansen) RAPO Ja, det gjorde vi jo godt! Vi vilde gøre hende opmærksom, og nu har vi jaget hende helt væk. Lad være at gøre Nar; jeg elsker det Pigebarn. RAPO Hvad vil det sige? kender du hende, har du set hende før? Ja, set hende har jeg tusinde Gange, men jeg kan ikke sige, at jeg kender hende, thi hver Gang har hun båret sig ad ligesom nu. DJAFO

16 16 / 131 Det er virkelig en Skam. RAPO Har du set hende tusinde Gange? hvor da, hvor? Altid her på dette Sted. RAPO Nå, så det er derfor, du hver Dag tog afsted på Jagt! Det var altså ikke Jagt, du tænkte på. Men har du undersøgt Forholdene? hvem er hun Datter af? Hendes Fader er en Hyrde i Progonat. RAPO Så er det hele jo hen i Vejret; hvorledes kan du gifte dig med en Hyrdepige? Din Faders Slægt er jo en af de fineste i Bordj. Ja, men når man elsker af Hjertet DJAFO Selv om du vil have hende, tror jeg ikke, at du får hende, de vil ikke give dig hende. RAPO Hvad vil det sige? Skulde en Hyrde i Progonat sige Nej til en Søn af Fettah Aga? Nej, de giver hende med Glæde, men det er ikke passende for ham. DJAFO Kære, du ved slet ikke, hvorledes de Folk i Progonat tænker; de er så glade for at være Hyrder og regner det for noget så stort, at de slet ikke anser Folk for noget, når de ikke er Hyrder, og os fra Bordj kan de nu tilmed ikke lide.

17 17 / 131 Det gør slet ingenting; det eneste, jeg bryder mig om, er at vinde Pigens Hjerte og hendes Kærlighed. Hvis hun blot elsker mig, så skal hverken min Rang eller hendes Faders Afslag kunne hindre vor Forening. Men det er jo netop det fortvivlende, nu har jeg gået efter hende så mange Gange, men ikke en eneste Gang har hun så meget som villet se på mig. Ofte har jeg dristet mig til at tiltale hende, men aldrig har jeg fået et Ord til Svar. l Reglen er hun her sammen med en ung Fyr, og efter alt at dømme holder hun meget af ham, men så vidt jeg kan skønne, er det hendes Broder eller Fætter. Skulde det virkelig være ham, hun elsker sådan rigtig, så vil jeg gøre det af med den Hund. RAPO Ja, vær nu bare lidt forsigtig. DJAFO Ja, hvis det er hendes Fætter, så er det jo rimeligt, at hun holder af ham. Fætter og Broder er jo omtrent det samme. Han kan ikke blive nogen farlig Rival. Ja, det ved jeg ikke. Forleden Dag har jeg talt med min Bedstemoder derom, og hun har sendt en Kone af Sted for at fri til Pigen hos Moderen. Nu håber jeg, at hun må være kommen tilbage, så jeg kan få at vide, hvad de har svaret. ARSLAN Ja, det går nok, om Gud vil, det går nok. Men kan vi blive her? Endnu har vi ikke fået det mindste, og hvis vi kommer hjem i Aften med tomme Hænder, vil Kammeraterne gøre Nar af os, og det vil falde nok så drøjt en anden Gang at bede Beyen om Lov til at gå på Jagt. SULDJE Ja, det Vildt, som Selfo jager, er vanskeligt at få fat på. Lad os nu se at få noget andet, så at vi ikke skal komme helt tomhændede hjem. RAPO Ja, lad os komme af Sted. Ja, men kun på den Betingelse, at vi går den samme Vej tilbage. RAPO

18 18 / 131 Ja, hvad kan det nytte? Nå, kom nu blot af Sted. (Medens de tager deres Geværer og går ud, kommer til Syne til venstre) Se der, der er Pigens Fader. RAPO Ja, det er en Hyrde fra Progonat. Han er meget let at kende. (De går)

19 19 / 131 SJETTE SCENE (alene; ser ud efter de bortgående) Å, de dovne Knægte, de slyngelagtige Driverter! Hele deres Liv tilbringer de med ingenting. De kommer stoltserende, som om de havde store Ting for, men de kan ikke andet end skræmme nogle stakkels Fugle op af deres Ro. Men hvad skal de gøre, de Stakler? de har jo god Grund dertil, de keder sig ved altid at sidde stille, og de har jo ikke noget at bestille, ikke det mindste at tage sig for. Det må være nogle af Demir Beys Svende, han har jo en Stykker af den Slags. Alle får de Kosten hos ham, men hvad bestiller de andet end at pudse deres Geværer og paradere for Demir Bey, når han er hjemme, som om det virkelig kunde kaldes at bestille noget? Men så forkert er Verden, den ene må slide i sit Ansigts Sved både Nat og Dag blot for en Bid Brød, medens en anden, som ikke bestiller andet end at gøre Folk Fortræd, har fuldt op og kan tilbringe sin Tid med sin tåbelige Tidsfordriv. Det, som en erhverver, er der ti til at fortære. Om vi nu alle sammen arbejdede, så at der ikke var Forskel på rige og fattige og selve Ordet Nød og Trang overhovedet ikke mere var kendt! (MERUSCHA kommer ind fra højre)

20 20 / 131 SYVENDE SCENE. MERUSCHA Kom, mit Barn, hvor har du været? MERUSCHA Jeg har været her. Her kom lige nu nogle forbi nogle Folk fra Bordj. MERUSCHA Ja, det var nogle Jægere, jeg så dem godt. Så de dig, min Datter? MERUSCHA Ja, det ved jeg ikke. Jeg sad her og strikkede og så lagde jeg Mærke til, at de kom og begyndte at danse. Hør lille Fader, der er en af dem, som plager mig. Han kommer altid her og forstyrrer mig, en rigtig uforskammet Fyr. (heftigt) De æreløse Slyngler, at give sig til at danse her i min Datters Nærværelse! For du var her jo, ikke sandt? MERUSCHA Nej, jeg løb min Vej.

21 21 / 131 Det er meget godt, det gjorde du Ret i, kom og lad mig kysse din Pande. (MERUSCHA går hen til ham og han kysser hende på Panden) Ser du, mit Barn, Livet i denne Verden er kort, i Dag er vi her, og i Morgen er vi borte. Men det, som skal være vor Støtte i denne Verden, og det som også skal hjælpe os hinsides, det er Æren og den alene; der er intet, der går over den. Den, der holder fast ved Æren, dør, men et smukt Minde lever efter ham. Penge, Rigdom, Skønhed er altsammen intet ved Siden af Æren, det er altsammen uden Værdi. Den er det eneste, som består, en Mand uden Ære kan man ikke en Gang kalde for en Mand, thi det er Æren, som gør Mennesket til den ypperste af Skabningerne. Æren må man altid vogte på. MERUSCHA Lille Fader (afbrydende) Jeg ved nok, at du behøver ikke disse Formaninger, du ved det altsammen selv, men det gør ingenting, jeg udtaler de Tanker, som just falder mig ind. Det var disse Fyre, der bragte mig til at tænke derpå. Du forstår jo nok, at når de kom her og begyndte at danse foran dig, så var det Meningen at gøre Indtryk på dig og stjæle dit Hjerte. Der er Røvere, som bryder ind og stjæler et Får, men der er andre, som kommer for at stjæle Hjerter. Du forstår jo nok, mit Barn, at den Slags Røvere skal man passe på, og vogte sit Hjerte mere end sin Hjord, for det er da vel ikke således, at disse Fyres Skørter og sølvbeslåede Våben har gjort noget Indtryk på dig? Jeg sagde jo nylig til dig, at jeg kun vilde give dig til den, du selv vilde have, men hvis du har kastet dine Øjne på en af den Slags, så må du vel vide, at ham får du aldrig. Disse dovne Driverter vil jeg ikke have ind i min Slægt. Du må tage dig en, der vil arbejde, en Hyrde eller en Bonde, forstår du, mit Barn? MERUSCHA Har jeg da gjort noget, lille Fader, som kan give dig Anledning til at tale således? Nej, Gud ske Lov, jeg har kun Grund til at være glad for dig, men jeg vilde blot på Forhånd advare dig imod det, som jeg nødig vilde have; thi når Ulykken først en Gang var sket, så var der ikke noget at stille op. (Efter at have tænkt sig om et Øjeblik) Hør sig mig, min Datter, er der nogen, du holder af? MERUSCHA Nogen anden end dig?

22 22 / 131 Ja, nogen anden end din egen Familie? MERUSCHA Hvem skulde det være uden for vor egen Familie? Jo, vor Nabopige Saide. Nej, jeg spørger ikke om Pigerne. Nogen Mand? MERUSCHA Nogen Mand? Der er jo ikke iblandt vor Slægt nogen, som Ja, jeg mener, om der var en ung Mand, som du holdt af? MERUSCHA Hvad vil det sige? (Afsides) Å Gud! For hvis du holder af ham, så må du endelig sige det. Hvem er det så? Er der virkelig ingen? Sværg mig, at der ikke er nogen. MERUSCHA (afsides) Sværge, å Gud! (højt) Fader, du spørger mig så indtrængende. Uden for vort eget Hjem er der ikke nogen, jeg holder af. Kun dig og Moder og Bro Og din Broder Redjeb? Ja, ham må du altid kalde din Broder. (Han kysser Datteren, hun står eftertænksom, han siger afsides) De er ligesom bange for at sige Broder og Søster til hinanden, og så holder de dog så meget af hinanden. Skulde deres Følelser virkelig ikke være som mellem Søskende, eller

23 23 / 131 Gudbevares, det må jeg virkelig se at få Redelighed på. (I det samme kommer Redjeb med et lille Lam i Favnen og et Får gående bag efter)

24 24 / 131 OTTENDE SCENE, MERUSCHA, REDJEB REDJEB (viser Lammet) Der skal du se, Meruscha, er det ikke kært? MERUSCHA Å, hvor det er Sødt! (Hun tager Lammet og kæler for det) Hør, min Søn, jeg sagde lige til Jer, at jeg vilde give Jer til den, I selv vilde have (Redjeb ser forbavset på ham). Nu har jeg lige Spurgt min Datter om, hvem hun holder af, og hun sagde, at der ikke var nogen. REDJEB (afsides) Der er ikke nogen, hun holder af, så har jeg intet at håbe. Men lad os nu se, hvorledes det står til med dig. Ja, tal kun frit ud og bliv ikke undselig. Jeg taler frit til Jer, thi jeg ved nok, hvorledes det er fat med de unge Mennesker, og jeg hører ikke til de Fædre, som vil gøre deres Børn Fortræd. Nå, sig det nu, min Søn, jeg beder dig indstændigt, sig mig, hvem elsker du? REDJEB Jeg! (Afsides) Hvad skal jeg nu svare? Ja, er der ikke nogen Pige, du er forelsket i?

25 25 / 131 REDJEB Nej MERUSCHA (afsides) Ak! Slet ingen? REDJEB Nogen anden end min Søster Ja, din Søster holder du meget af, det kan jeg godt lide, min Søn, det er rigtigt. (Vender sig fra dem) Å, nu er jeg med, nu har jeg det, de er forelskede i hinanden. Men for rigtig at få Vished, vil jeg gemme mig, for at jeg selv kan høre det, og hvis det virkelig er således, så skal jeg heller ikke gøre dem imod, men så skal de have hinanden. Så skal Redjeb få Meruscha. Det var naturligvis det, hun mente, da hun sagde, at jeg ikke måtte tage hende bort fra Hjemmet. (Højt) Hør, Børn, nu går jeg hjem, så kan I samle Fårene og komme lidt bag efter. REDJEB Ja vel, Fader. ( går; efter at Meruscha har forvisset sig om, at han er borte, går hun hen til Redjeb)

26 26 / 131 NIENDE SCENE MERUSCHA. REDJEB. (Senere bag et Træ) MERUSCHA Holder du virkelig af mig, Redjeb? REDJEB Meruscha! (Idet han betvinger sig selv) Hvorledes skulde jeg kunne lade være med det, er du ikke min Søster? MERUSCHA Din Søster? REDJEB Ja, er du ikke min Søster? MERUSCHA Jo, men REDJEB Å, Meruscha, hvad er det, du vil sige? Sig det, for Guds Skyld, sig det hurtigt, jeg kan ikke holde det ud. MERUSCHA Der er ikke noget, kære Broder. ( kommer til Syne og står lyttende bag et Træ) REDJEB

27 27 / 131 Hvorfor siger du: kære Broder? MERUSCHA Er du da ikke min Broder? REDJEB Nej. MERUSCHA Nej, jeg ved jo nok, at du ikke er min rigtige Broder, men vi er jo vokset op sammen, og både Fader og Moder betragter dig som deres Barn, og på den Måde er du altså min Broder. REDJEB Din Broder, nej det er jeg ikke. MERUSCHA Å, Redjeb! REDJEB Du får mig til at sige det. Nu vil jeg sige det. (Afsides) Jeg tør ikke. MERUSCHA Ja, så sig det. REDJEB Ja, hør da. Jeg er ikke din Broder, jeg er den, som elsker dig. MERUSCHA Å

28 28 / 131 (bag ved Træet, afsides) Se det var godt, at jeg fik det at vide. REDJEB Jeg holder ikke af dig som en Søster, jeg elsker dig. MERUSCHA (forvirret) Redjeb, hvad er det, du siger! Å, ti dog! Du elsker mig som din elskede, mig, din Søster! REDJEB Nej, du er ikke min Søster. Vi er ikke Søskende. Søskende har Fader og Moder fælles, men vi har hverken det ene eller det andet. MERUSCHA Nej, men vi er dog Fætter og Kusine, og det er jo her til Lands ligesom at være Søskende, tilmed da vi er vokset op sammen, og Fader og Moder betragter dig som deres eget Barn. REDJEB Jo, det er altsammen rigtig nok, men det gør for mig hverken fra eller til. Der er kun en Ting, det kommer an på, kun en eneste Ting, og det er den: Elsker du mig ikke? MERUSHCA (forvirret) Jeg ikke elske dig! (Afsides) Jeg tør ikke. REDJEB For Guds Skyld, Meruscha, tal ud, tal ud! MERUSCHA Hør, Redjeb, det er heller ikke som min Broder, at jeg holder af dig, det er en helt anden Kærlighed, men jeg kan ikke få Mod til at sige det; jeg synes, jeg er bange for, at Træerne og Klipperne skulde høre det. Lige til for nylig var vi som Broder og Søster, men nu derimod er vi som Elsker og Elskerinde, men nej, det er skammeligt, det er syndigt.

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Præludium: De sidste frugter er faldet nu /Willy Egmose Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen: Nåde være med jer Kollekt Læsning Salme: 29:

Præludium: De sidste frugter er faldet nu /Willy Egmose Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen: Nåde være med jer Kollekt Læsning Salme: 29: Præludium: De sidste frugter er faldet nu /Willy Egmose Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen: Nåde være med jer Kollekt Læsning Salme: 29: Spænd over os Læsning Trosbekendelse Salme: 28: De

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Bøn før prædiken: Du griber os i mørket og blidt mod lyset vender. For selv om vi er adskilt, er vi i dine hænder. Og du var selv i mørket den

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Tusind og en nat. Udvalgte fortællinger. Oversat fra arabisk af Johannes Østrup Med efterskrift af Peter Madsen. forlaget vandkunsten

Tusind og en nat. Udvalgte fortællinger. Oversat fra arabisk af Johannes Østrup Med efterskrift af Peter Madsen. forlaget vandkunsten Tusind og en nat Udvalgte fortællinger Oversat fra arabisk af Johannes Østrup Med efterskrift af Peter Madsen forlaget vandkunsten Denne bog bygger på den danske arabist Johannes Østrups oversættelse fra

Læs mere