98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1"

Transkript

1 Tirsdag den 26. maj 2009 (D) møde Tirsdag den 26. maj 2009 kl Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 38 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om ulande og den finansielle krise. Af Jeppe Kofod (S) m.fl. (Anmeldelse Fremme Første del af forespørgslen (forhandlingen) Forslag til vedtagelse nr. V 84 af Jeppe Kofod (S), Steen Gade (SF), Jørgen Poulsen (RV) og Frank Aaen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 85 af Karsten Lauritzen (V), Tina Petersen (DF) og Helge Adam Møller (KF)). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 51 [afstemning]: Forespørgsel til statsministeren om kritik af skatteministeren. Af Carsten Hansen (S), Ole Sohn (SF), Margrethe Vestager (RV) og Per Clausen (EL). (Anmeldelse Fremme Første del af forespørgslen (forhandlingen) Forslag til vedtagelse nr. V 86 af Peter Christensen (V), Carsten Hansen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Ole Sohn (SF), Henriette Kjær (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Line Barfod (EL)). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 179: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Tilvejebringelse og udlejning af egnede lokaler til sikring af sundhedsydelser m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 149: Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv, ændring af must carry-reglerne, opkrævning af licens m.v.). Af kulturministeren (Carina Christensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 39: Forslag til folketingsbeslutning om at respektere det irske nej og erklære Lissabontraktaten for død. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). 7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 40: Forslag til folketingsbeslutning om et nyt EU-forbehold. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). 8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 63: Forslag til folketingsbeslutning om EF-Domstolens arbejde. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). 9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 139: Forslag til folketingsbeslutning om at sikre virksomheder og arbejdere mod uretfærdig konkurrence. Af Frank Aaen (EL) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). 10) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 79: Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer. Af Kim Christiansen (DF) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). 11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 4: Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for flugtbilister. Af Kim Christiansen (DF) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). 12) 2. behandling af lovforslag nr. L 124: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udvidelse af adgangen til i retskendelser om telefonaflytning m.v. at anføre den person, som aflytningen angår). Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 158: Forslag til lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling. Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning ).

2 2 Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 211: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvaltningsloven. (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.). Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 212: Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Aktindsigt i ministerkalendere). Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 213: Forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. (Folketingets ombudsmands pension, Ombudsmandens kompetence i forhold til halvoffentlige organer og private institutioner m.v.). Af Thor Pedersen (V), Svend Auken (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 17) 2. behandling af lovforslag nr. L 194: Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af pensionstillæg m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 18) 2. behandling af lovforslag nr. L 165: Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 19) 2. behandling af lovforslag nr. L 182: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet). Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 20) 2. behandling af lovforslag nr. L 183: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 21) 2. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse behandling Betænkning ) ). 22) 2. behandling af lovforslag nr. L 185: Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 23) 2. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.). Af ministeren for ligestilling (Inger Støjberg). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 24) 2. behandling af lovforslag nr. L 181: Forslag til lov om bæredygtige biobrændstoffer. Af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard). (Fremsættelse behandling Betænkning (Omtrykt)). 25) 2. behandling af lovforslag nr. L 193: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Lokal medinddragelse i havvindmøller i forsøgsområder). (Omtrykt) Af klima- og energiministeren (Lars Barfoed, fg.). (Fremsættelse behandling Betænkning (Omtrykt)). 26) 2. behandling af lovforslag nr. L 210: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Undtagelse af Kommunekemi A/S fra elforsyningslovens 37). Af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 27) 2. behandling af lovforslag nr. L 126: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr. 10 af uden for betænkningen af skatteministeren (Kristian Jensen)). 28) 2. behandling af lovforslag nr. L 195: Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 29) 2. behandling af lovforslag nr. L 196: Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag. (Arbejdsmarkedsbidragsloven). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ).

3 Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 3 30) 2. behandling af lovforslag nr. L 197: Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 31) 2. behandling af lovforslag nr. L 198: Forslag til lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 32) 2. behandling af lovforslag nr. L 199: Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr. 3 af uden for betænkningen af skatteministeren (Kristian Jensen)). 33) 2. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove. (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr. 12 og 13 af uden for betænkningen af skatteministeren (Kristian Jensen)). 34) 2. behandling af lovforslag nr. L 201: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 35) 2. behandling af lovforslag nr. L 202: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning Der påregnes yderligere ændringsforslag af skatteministeren). 36) 2. behandling af lovforslag nr. L 203: Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 37) 2. behandling af lovforslag nr. L 204: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love. (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFCgasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 38) 2. behandling af lovforslag nr. L 205: Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Grøn omlægning af bilbeskatningen). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 39) 2. behandling af lovforslag nr. L 206: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr. 2-8 af uden for betænkningen af skatteministeren (Kristian Jensen)). 40) 2. behandling af lovforslag nr. L 167: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 41) 2. behandling af lovforslag nr. L 186: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen m.v.). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 42) 2. behandling af lovforslag nr. L 188: Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og andre love. (Udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 43) 2. behandling af lovforslag nr. L 190: Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer. (Ophævelse af fartøjsgodkendelse og modernisering af efterforsknings- og indvindingstilladelser på havet m.v.). Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 44) 2. behandling af lovforslag nr. L 208: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven). (Styring og finansiering af den almene boligsektor). Af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann). (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr. 9 og 10 af uden for betænkningen af Thomas Jensen (S), Nanna Westerby (SF) og Frank Aaen (EL). Ændringsforslag nr af uden for betænkningen af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann)).

4 4 Tirsdag den 26. maj 2009 (FM ) 45) 2. behandling af lovforslag nr. L 147: Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Tildeling af dansk eksamensbevis for visse uddannelser i udlandet, fleksible fripladser og stipendier m.v.). Af videnskabsministeren (Helge Sander). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 54) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 180: Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet. Af Morten Østergaard (RV), Yildiz Akdogan (S), Özlem Sara Cekic (SF) og Line Barfod (EL) m.fl. (Fremsættelse ). 46) 2. behandling af lovforslag nr. L 191: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Meddelelser fra formanden Kl. 10:00 47) 2. behandling af lovforslag nr. L 174: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud, udelukkelse m.v. af udlændinge opført på FN s og EU s sanktionslister m.v.). Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr. 3 af uden for betænkningen af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech)). 48) 2. behandling af lovforslag nr. L 209: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven. (Behandling af sager om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed m.v.). Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse (Omtrykt). 1. behandling Betænkning ). 49) 2. behandling af lovforslag nr. L 58: Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Etablering af permanente stiftsråd). Af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 50) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 203: Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens 47 med hensyn til Statsregnskabet for finansåret Af Finansudvalget. (Fremsættelse i betænkning fra Finansudvalget). 51) Forespørgsel nr. F 43: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne ved domstolene. Af Karen Hækkerup (S) og Anne-Marie Meldgaard (S). (Anmeldelse Fremme Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 28. maj 2009). 52) Forespørgsel nr. F 39: Forespørgsel til integrationsministeren og justitsministeren om bandekrigen. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. (Anmeldelse Fremme Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 28. maj 2009). 53) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 105: Forslag til folketingsbeslutning om styrkede beføjelser til Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Af Anne Baastrup (SF) m.fl. (Fremsættelse ). Mødet er åbnet. Europaudvalget har afgivet: Beretning om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af EU s budget. (Beretning nr. 6). Eksemplarer vil blive omdelt. Finansudvalget har afgivet: Betænkning og indstilling vedrørende forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret (Beslutningsforslag nr. B 203). Eksemplarer er blevet omdelt. Det første punkt på dagsordenen er: 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 38 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om ulande og den finansielle krise. Af Jeppe Kofod (S) m.fl. (Anmeldelse Fremme Første del af forespørgslen (forhandlingen) Forslag til vedtagelse nr. V 84 af Jeppe Kofod (S), Steen Gade (SF), Jørgen Poulsen (RV) og Frank Aaen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 85 af Karsten Lauritzen (V), Tina Petersen (DF) og Helge Adam Møller (KF)). Kl. 10:01 Afstemning Når medlemmerne har fundet deres pladser, skal vi fortsætte forespørgsel nr. F 38, og det er afstemning. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse, og der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 85 af Karsten Lauritzen (V), Tina Petersen (DF) og Helge Adam Møller (KF), og der kan stemmes. Er der flere, der ønsker at afgive deres stemme? Afstemningen slutter.

5 Tirsdag den 26. maj 2009 (F 51) 5 For stemte: 57 (V, DF, KF og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 48 (S, SF, RV og EL). Kl. 10:04 Forslag til vedtagelse nr. V 85 er vedtaget. Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 84 af Jeppe Kofod (S), Steen Gade (SF), Jørgen Poulsen (RV) og Frank Aaen (EL) bortfaldet. Hermed er forespørgslen afsluttet. Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. For stemte: 103 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. Det næste punkt på dagsordenen er: 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 51 [afstemning]: Forespørgsel til statsministeren om kritik af skatteministeren. Af Carsten Hansen (S), Ole Sohn (SF), Margrethe Vestager (RV) og Per Clausen (EL). (Anmeldelse Fremme Første del af forespørgslen (forhandlingen) Forslag til vedtagelse nr. V 86 af Peter Christensen (V), Carsten Hansen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Ole Sohn (SF), Henriette Kjær (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Line Barfod (EL)). Kl. 10:02 Afstemning Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Der foreligger et forslag. Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 86 af Peter Christensen (V), Carsten Hansen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Ole Sohn (SF), Henriette Kjær (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Line Barfod (EL), og der kan stemmes. Afstemningen slutter. For stemte: 106 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. Forslag til vedtagelse nr. V 86 er vedtaget. Hermed er forespørgslen afsluttet. Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 179: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Tilvejebringelse og udlejning af egnede lokaler til sikring af sundhedsydelser m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:04 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Der er ingen, der beder om ordet, og vi går til afstemning. Kl. 10:04 Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. For stemte: 104 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:04 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Der er ingen, der beder om ordet. Så går vi til afstemning.

6 6 Tirsdag den 26. maj 2009 (L 149) Det næste punkt på dagsordenen er: 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 149: Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv, ændring af must carry-reglerne, opkrævning af licens m.v.). Af kulturministeren (Carina Christensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:05 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Hr. Per Clausen beder om ordet og får det. Kl. 10:05 Per Clausen (EL): Det er jo et meget spændende lovforslag, der formentlig her om lidt vedtages, nemlig et lovforslag, som indfører mulighed for eller rettere sagt indfører brugerbetaling for at se TV 2, ikke brugerbetaling for alle, der skal se TV 2, men brugerbetaling for en særlig udvalgt gruppe. De mennesker, som fremover vil se TV 2, og som ikke ønsker at se andre betalingskanaler overhovedet, får mulighed for at se TV 2 gratis, mens andre skal betale. Der indføres altså en helt særegen form for brugerbetaling, der sådan set ikke har noget at gøre med, hvad det er, folk gerne vil se, hvad det er for en vare, man skal nyde godt af, men hvor man betaler, fordi man har en anden vane på det her område eller bruger noget andet teknik til at få TV 2 at se end andre. Det er jo åbentlyst urimeligt. Derfor havde vi også en interessant debat om det under førstebehandlingen, hvor det vel var karakteristisk, at stort set alle de partier, der går ind for det her lovforslag, alligevel havde en række bekymringer, og det bedste, de kunne svinge sig op til, var, at det her var det bedste, medieforligspartierne kunne blive enige om. Det siger jo noget om kvaliteten i det danske Folketings arbejde, at det bedste, som alle partier undtagen Enhedslisten kan blive enige om, er en åbenlyst uretfærdig og urimelig ordning. Nu var der jo, sagde man, en god grund til, at man indførte den her brugerbetaling for TV 2. Årsagen var nemlig, at det var nødvendigt for at sikre TV 2's fremtid. Man kan ønske sig, at de partier, som selv har været med til at skabe TV 2's vanskeligheder ved at lægge en strategi, der handler om, at TV 2 skal sælges og privatiseres, og derefter sørge for at få bestyrelser og direktioner fra TV 2, som har arbejdet ud fra den præmis og dermed drevet TV 2 tæt på ruinens rand, også på andre områder havde vist ansvarlighed over for TV 2. Det har det knebet med. Men her var det nødvendigt at indføre brugerbetaling, fordi TV 2 fremadrettet var i en meget, meget vanskelig økonomisk situation. Det har været lidt vanskeligt at få at vide, hvad man lige har baseret den bekymring på. Nu har jeg så fået de papirer, som ligger til baggrund for medieforligspartiernes aftale. De er jo fortrolige og hemmelige, så de kan ikke give anledning til nogen egentlig offentlig debat, men jeg synes alligevel, at der er et par enkelte ting, som kan være værd at fremhæve fra forløbet. Det var sådan - som jeg har fået det oplyst i hvert fald - at da man lavede den her aftale, troede alle medieforligspartierne og var ikke informeret om andet fra kulturministerens side, at TV 2 i år 2008 ville komme ud med et relativt stort underskud. Det viste sig senere, at TV 2 kom ud med et overskud i Men det betyder ingenting, siger folk, for det her handler jo om fremtiden. Så vil jeg røbe en enkelt hemmelighed for jer fra alle de her hemmelige papirer, som jeg godt tror man kan tillade sig at røbe uden at røbe forretningshemmeligheder for TV 2, nemlig at det fremgår af den analyse, der ligger til grund for, at man var nødt til at give TV 2 mulighed for at kræve brugerbetaling, at økonomien forventedes at blive dårlig i fremtiden, dog ikke dårligere end i Når de partier, der har indgået den her aftale, siger, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan økonomien var i det behøver vi overhovedet ikke at bekymre os om, for det er jo fremtiden, der bekymrer os - baserer fremtiden sig altså på nogle hemmelige analyser. Jeg har læst de hemmelige analyser og må mildt sagt sige, at hvis det er nok til at gøre noget hemmeligt i det, der står der, er det måske en lidt besværlig ting, for der står ikke meget andet, end at TV 2 forventer at få lidt færre seere i fremtiden og sende lidt færre reklamer. Det er sådan set det, der står forholdsvis ubegrundet. Men det, der er pointen her, er, at det, man altså baserede sig på, var, at man ikke forventede, at økonomien blev ringere, end den var i Det vil sige, at man nu indfører brugerbetaling for TV 2 på baggrund af, at man siger, at det kommer til at gå rigtig skidt for TV 2 i fremtiden. Man har brug for ekstra penge, fordi økonomien bliver dårlig, men man gør det på baggrund af en analyse, der klart siger, at økonomien ikke forventes at blive ringere, end den var i 2008, hvor TV 2 faktisk gav overskud. På den baggrund er Enhedslisten sådan efter at have fået svar på nogle af de spørgsmål, vi har stillet i udvalgsarbejdet, blevet yderligere bestyrket i, at der er god grund til at stemme imod denne fuldstændig urimelige og muligvis/muligvis ikke unødvendige brugerbetaling for TV 2. Så kommer den ekstra begrundelse for, at vi ikke ønsker at støtte det her lovforslag, nemlig at man nu skriver ind i loven meget grundigt og meget detaljeret, hvordan licenskontrollørerne fremover skal holde øje med vores ageren for at kontrollere, at vi ikke ser tv, hvis vi ikke betaler licens. Nu betaler jeg licens, og derfor ser jeg også tv, og derfor behøver jeg ikke at blive udsat for disse licenskontrollørers arbejde. Men ellers er det meget spændende at se, hvordan det nøje beskrives, hvordan man godt må kigge hen over hækken og kigge ind af en åben dør, man må også godt kigge ind af vinduet, men man må dog ikke bryde ind, når det handler om at kontrollere, om folk ser tv eller ej. Det er en meget interessant og grundig beskrivelse, som jeg kan anbefale mennesker, der interesserer sig for, om det her Folketing bekymrer sig om privatlivets fred, at læse meget grundigt, for det giver nok et indblik i et kontrolsamfund, som på nogle områder og på et forholdsvis bagatelagtigt område - det medgiver jeg gerne - er villigt til at gå meget langt. Altså, Enhedslisten stemmer imod det her lovforslag, fordi det på ingen måde er blevet sandsynliggjort, at den brugerbetaling, man indfører for TV 2, er nødvendig, fordi den er åbenlys urimelig og uretfærdig, og fordi man med det, man skriver omkring licenssystemet og licenskontrollørernes arbejde, efter min mening klart har overskredet alle grænser for anstændig opførsel i forhold til menneskers ret til et privatliv. Kl. 10:11 Tak til hr. Per Clausen. Da der ikke er andre, der har bedt om ordet, går vi til afstemning. Kl. 10:11 Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter.

7 Tirsdag den 26. maj 2009 (B 39) 7 For stemte: 98 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 3 (EL og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), hverken for eller imod stemte: 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er: 6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 39: Forslag til folketingsbeslutning om at respektere det irske nej og erklære Lissabontraktaten for død. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:11 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag, og der er ingen, der beder om ordet. Så går vi til afstemning. Kl. 10:11 Afstemning Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. For stemte: 19 (DF og EL), imod stemte: 88 (V, S, SF, KF, RV, LA og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), hverken for eller imod stemte: 0. Det næste punkt på dagsordenen er: 8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 63: Forslag til folketingsbeslutning om EF-Domstolens arbejde. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:13 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag, og der er ingen, der beder om ordet. Vi går til afstemning. Kl. 10:13 Afstemning Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. For stemte: 19 (DF og EL), imod stemte: 86 (V, S, SF, KF, RV, LA og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), hverken for imod stemte: 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er: 7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 40: Forslag til folketingsbeslutning om et nyt EU-forbehold. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:12 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag, og der er ingen, der beder om ordet, så vi går til afstemning. Kl. 10:12 Afstemning Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. For stemte: 17 (DF), imod stemte: 90 (V, S, SF, KF, RV, EL, LA og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), hverken for eller imod stemte: 0. Det næste punkt på dagsordenen er: 9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 139: Forslag til folketingsbeslutning om at sikre virksomheder og arbejdere mod uretfærdig konkurrence. Af Frank Aaen (EL) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:13 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Hr. Frank Aaen beder om ordet. Kl. 10:13 Frank Aaen (EL): Det gør jeg, for som man kan se i betænkningen, har alle partier fra SF og ud til Dansk Folkeparti vedtaget at stemme imod det her forslag. Det her forslag går i al sin enkelhed ud på, at når EU indgår handelsaftaler, skal det være en betingelse i handelsaftalerne, at landene opfylder de konventioner om arbejdstagernes kernerettigheder, som Danmark selv har underskrevet, som en stor del af verden har underskrevet, og som vi også i andre tilfælde har sat som betingelse, når EU indgik handelsaftaler: at de lande, der indgår sådanne aftaler, skal

81. møde. Onsdag den 22. april 2009 (D) 1

81. møde. Onsdag den 22. april 2009 (D) 1 Onsdag den 22. april 2009 (D) 1 81. møde Onsdag den 22. april 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Udenrigsministeren og skatteministeren deltager

Læs mere

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 101. møde Fredag den 27. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren og integrationsministeren

Læs mere

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)). Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1 47. møde Torsdag den 27. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 100. møde Torsdag den 26. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]: Forespørgsel til forsvarsministeren om koldkrigsforskning. Af

Læs mere

75. møde. Torsdag den 15. april 2010 (D) 1

75. møde. Torsdag den 15. april 2010 (D) 1 Torsdag den 15. april 2010 (D) 1 75. møde Torsdag den 15. april 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 43: Forespørgsel til skatteministeren om skattetrykket. Af Anders Samuelsen

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 36. møde Torsdag den 16. december 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Ida

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

48. møde. Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 999).

48. møde. Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 999). Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1 (Spm. nr. S 999). 48. møde Onsdag den 3. februar 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

57. møde. Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1

57. møde. Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1 Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1 57. møde Torsdag den 7. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26: Forespørgsel til justitsministeren om ekstremismen i det danske

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 103. møde Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 41 [afstemning]: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 64. møde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere