KRISTEN-FORFØLGELSER I VERDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRISTEN-FORFØLGELSER I VERDEN"

Transkript

1 KRISTEN-FORFØLGELSER I VERDEN

2 Kristen-forfølgelser i verden Beretninger samlet og redigeret af ansvarshavende redaktør Niels Erik Søndergaard Udgivet på Forskningsforlaget Rafael 2008 Trykt hos PoBe sats & repro Nordborg ISBN Blot fordi hun var kristen! (Indonesien) 2

3 KRISTEN-FORFØLGELSER I VERDEN Redigeret af Niels Erik Søndergaard Forskningsforlaget Rafael 3

4 Indhold Forfølgelse... 9 Liste over lande med den største forfølgelse Nigeria Malaysia Bangladesh Egypten Tyrkiet Irak Iran Indien Afghanistan Saudi Arabien Somalia Indonesien Nordkorea Kina Algeriet Tjetjenien Kommentatartikler Koranvers Noter Den hinduistiske forfølgelse Den marxistiske forfølgelse Den latinamerikanske forfølgelse Den europæiske forfølgelse Europas diplomatiske verden Kulturradikalismen Barnabas Funds svar på ærkebiskoppen af Canterburys anbefaling af at anvende islamisk lov i England Sandheden

5 Hvorfor nogle evangeliske kristne ikke kan forstå islams sande natur Nogle kristne synes at have det vanskeligt med Barnabas Funds udstilling af kendsgerninger om islam. De argumenterer med, at vi ikke burde beskæftige os med trivielle sager, men koncentrere os om hovedopgaverne med at forkynde Kristus og elske alle mennesker. Vi har fået en del kritik på grund af vores nylige beretning om Faye Turney, den kvindelige soldat, der blev taget til fange i Iran og for nyligt frigivet sammen med 14 andre tilfangetagne soldater. Som vi nu ved, blev hun ikke alene tvunget til at bære det undertrykkende tørklæde (hijab), men blev underkastet krænkelser så som mental tortur og ubarmhjertig manipulationstaktik. Hun blev isoleret og fik bind for øjnene, klædt af bortset fra undertøjet og frygtede voldtægt. Hun fik at vide, at hendes kollegaer var løsladt, og at hun var den eneste, der var tilbage i fangenskab. Hun blev målt til, hvad hun troede skulle være hendes kiste, da hun kunne høre lyden af træ, der blev savet i og søm, der blev slået i uden for hendes celle; hun blev truet med, at hun ville komme for retten, hvis hun ikke bøjede sig for sine bortføreres krav. Hun blev behandlet således af den Islamiske Republik Iran, der hævder at tro på menneskerettigheder, religiøs frihed og menneskelig værdighed. Vi kan ikke forstå, hvorfor nogle vestlige kristne betvivlede det rigtige i, at vi belyste denne hændelse eller endog forsvarede, hvad man havde gjort ved hende. Kan de retfærdiggøre umenneskelighed og uretfærdighed over for en sårbar kvinde? 5

6 Kristne i Vesten står over for to modstridende trusler. En fra et i stigende grad sekulariseret samfund, der er intolerant over for, at kristne offentligt giver udtryk for deres bibelske tro, og en anden fra et i stigende grad selvbevidst islamisk samfund, der er optaget af at forme Vesten i dets eget billede. Disse to naturligt fjendtlige kræfter har fundet en fælles dagsorden i at sikre, at kristendommens indflydelse på det vestlige samfund formindskes. I multikulturalismens, tolerancens og den politiske korrektheds navn er denne koalition optaget af at nedbryde de vestlige samfunds frihedsrettigheder, især ytringsfriheden. Islam, der er en religiøs modsætning til kristendommen, accepteres kulturelt, mens kristendommen lægges for had. Der vedtages en bred vifte af lovgivningsmæssige og andre tiltag, der hver for sig kun har lille effekt, men har en fremadskridende ophobet indvirkning på frihedsrettigheder, der længe har været værdsat. Dette resulterer i bestræbelser på at undertrykke enhver kritik af islam og på at ignorere ubehagelige kendsgerninger om islam og indsætte, hvad der kun kan kaldes et censursystem. Kristne må vågne op til den kendsgerning, at der i denne proces ikke findes trivielle eller mindre vigtige sager. Hele programmet er planlagt som en strategi, der stykke for stykke gradvist vil indskrænke kristendommens livsrum, og som samtidig vil give mere plads til ny-hedensk liberal-humanisme og islam. Den kendsgerning, at disse to ideologier er modstridende, generer dem ikke i øjeblikket, men når de har opnået deres forehavende, vil der opstå en voldsom konflikt mellem dem om den endelige magt i den nyopståede orden. BF skelner klart mellem muslimer som individer, som vi har til opgave at elske, tjene og evangelisere, og islam som ideologi med dens negative medbetydninger og underforståelser, der er fjendtlige over for vor jødisk-kristne arv, hvilket må belyses. Barnabas Fund anerkender, at der er mange individuelle muslimer i Vesten, der ønsker at leve fredeligt sammen med deres naboer, og som ikke er ivrige efter at gå ind i enhver konflikt. Vore bekymringer angår islam som ideologi og den kompromisløse stilling, den tager til kristendommen og de demokratiske friheder, vi i Vesten tager for givet. 6

7 BF kritiserer ikke bare, men går positivt ind i at rådgive, fremme og støtte konkrete sager på vegne af den lidende kirke og individuelt forfulgte kristne. Dette har medført en virkelig fordelagtig forandring for individer og grupper, der er udsatte for forfølgelse, nedværdigelse og begrænsninger af deres religiøse frihed og menneskelige rettigheder. BF støttede Nadia Eweida, der var ansat i British Airways, og som fik forbud mod at vise et sølvkors, mens muslimerne havde ret til at bære hijab-tørklædet og sikh-arbejderne deres turban. Eweida, der er en egyptisk kristen, var ikke parat til at skjule sin tro og blev af den grund udsat for en række af interne disciplinære handlinger. Mange af Barnabas Funds tilhængere og andre kontaktede British Airways for at protestere over de uretfærdige følger af deres uniformspolitik, der reelt var rettet imod kristne. Til slut gav British Airways efter for det offentlige pres og bekendtgjorde en ændring af deres uniformspolitik, der tillod personalet at bære et synligt symbol for deres tro. Vi understøttede også pastor Daniel Scot i Australien. Han er en pakistansk kristen, der blev tvunget til at flygte fra Pakistan i 1986 på grund af trusler fra den berygtede blasfemilov. Han blev sammen med pastor Danny Nalliah dømt under delstaten Victorias Race- og Religions-Tolerancelov fra 2001 af en dommer ved Victorias civildomstol i december Anklagen angik bemærkninger, de to præster havde fremsat ved en konference om islam for kristne i marts Dommeren afgjorde, at bemærkningerne var i strid med loven, der forbyder: opildning til had imod, alvorlig foragt for, eller alvorlig latterliggørelse af en anden person eller gruppe af personer på grund af deres religiøse tro. De to præster blev fundet skyldige, selv om de havde citeret islamiske tekstkilder fra koranen og hadith for at underbygge deres argumenter. I december 2006 bestemte appelretten ved Victorias højesteret, at sagen skulle genoptages ved den oprindelige domstol med den samme bevisførelse som tidligere, men med en ny dommer. Afgørelsen var en sejr for ytringsfriheden. Selv om det på den ene side er vigtigt at beskytte folk mod fysiske angreb og trusler, så betyder dette ikke, at trosopfattelser og ideologier skal beskyttes imod kritik. BF koordinerede også i England en succesfuld kampagne mod den foreslåede lov mod racemæssig og religiøst had, som, hvis den var blevet 7

8 vedtaget i sin oprindeligt foreslåede form, stærkt ville have begrænset kristne i at udtrykke bibelske synsvinkler på forskellige emner. Underhuset accepterede i januar 2006 Overhusets tilføjelser. Tilføjelserne gør det betydeligt vanskeligere, end regeringen havde foreslået, at domfælde for tilskyndelse til religiøst had. Dette betyder, at det er muligt at diskutere og kritisere hinandens religioner, at prædike det enestående ved Kristus, og at henlede opmærksomheden på forfølgelsen af kristne i muslimske sammenhænge. BF tror på det at vise kærlighed mod muslimer som individer. De er ikke vore fjender, men kristne må lære at forstå islams sande natur og ikke naivt acceptere den fornuftiggjorte form, som medierne, politikerne og de islamiske forsvarere tilbyder os. BF tror, at det er vigtigt at henlede kristnes opmærksomhed på disse emner, som er af voksende betydning for os i dag. Islam er et totalitært, ideologisk system, der ikke kan acceptere opposition eller divergerende meninger. Dette er blevet forværret ved den islamiske genopståen og ved væksten i den islamiske ekstremisme. Dette erfares dagligt fra nyheder om, hvad der sker i de fleste lande med muslimsk flertal, hvor kristne og andre mindretal møder stigende indskrænkninger i deres frihed, chikaner, forfølgelse, vold og død. Vi finder det mærkeligt, at vestlige kristne, der har frihed, fred og sikkerhed i deres egne lande, kritiserer vores støtte til den lidende kirke i muslimske lande. Det ser ud som om, de sympatiserer mere med islamiske systemers totalitære, undertrykkende forfølgelse end med deres lidende brødre og søstre, der må se forfølgelse og død i øjnene. De, der argumenterer med, at islam er fredelig og tolerant, er enten med vilje naive, eller også er de vildledte af propaganda og løgne. Hvorledes kan de forsvare et system, der ødelægger deres kristne brødre og søstre? Lad os huske den tragiske historie for store dele af kirken i Nazi-Tyskland, der i lang tid tiljublede Hitler som frelser af det kristne Tyskland imod bolsjevismens ateisme, og som lukkede deres øjne for nazi-ideologiens ondskab. En lignende blindhed for negative vinkler i den islamiske ideologi kan få lignende katastrofale resultater for kirken i dag. Kilde: Barnabas Fund (BF) April

9 Forfølgelse Gennem det sidste århundrede er flere kristne blevet forfulgt og har mistet livet end gennem resten af kristendommens historie. I de sidste 5 år er titusinder af kristne blevet myrdet. 400 millioner kristne bliver diskrimineret, heraf bliver 200 millioner udsat for grove forfølgelser. Eneste årsag: De tilhører Guds kirke. Den kirke, som er Kristi legeme på jord, og som ønsker, at Jesus skal være Herre og Mester i deres liv. I 60 lande er forfølgelse en uhyggelig del af hverdagen for de kristne. Forfølgelse af kristne er ikke et nyt fænomen, men kan spores helt tilbage til kristendommens begyndelse. Det begyndte med, at Jesus led en grusom martyrdød på korset. Jesu efterfølgere, hans disciple, blev én for én henrettet, halshugget, stenet eller korsfæstet med hovedet nedad. Andre blev smidt for løverne i Rom. Den første menighed var udsat for mange lidelser pga. forfølgelser. Da Jesus vandrede på jorden, vidnede han om, at kampen mellem Guds rige og de midlertidige riger på jorden ville medføre forfølgelser. Det være sig diskrimination, vold og død. Jesus sagde: En tjener er ikke større end sin herre. Som de forfulgte mig, vil de også forfølge jer. (Joh. 15,20) Massakrer, mord, tortur, voldtægter, skamferinger, familieadskillelser, chikane, fængslinger, slaveri og mange former for diskrimination er en del af livet for kristne mange steder i verden. Det er sådanne forhold, som skaber frygt blandt mange kristne. I mange lande er kirken under så stærkt et pres fra myndigheder og regeringer, at den er i fare for at blive udryddet. Halvdelen af jordens befolkning bor i lande, hvor vi ikke frit kan forkynde evangeliet, og hvor kirken ofte er forfulgt. Det anslås af Åbne Døre, at der hvert år verden over dræbes ca kristne, fordi de er kristne. 9

10 LISTE OVER LANDE MED DEN STØRSTE FYSISKE FORFØLGELSE Sådan fremkommer listen Der er lavet et spørgeskema, som kortlægger situationen for de kristne i de enkelte lande. Ud fra spørgsmålene gives der point om lovgivning, myndigheders praksis, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, personlige interviews og rapporter om forfølgelser. Listen eksisterer for at synliggøre hvilke lande, der aktivt forfølger kristne og derved overtræder elementære menneskerettigheder. Listen bliver fornyet en gang om året. Copyright Open Doors International Januar 2007 Nr. på listen - Land 01 Nord-Korea 02 Saudi-Arabien 03 Iran 04 Somalia 05 Maldiverne 06 Yemen 07 Bhutan 08 Vietnam 09 Laos 10 Afghanistan 11 Usbekistan 12 Kina 13 Eritrea 14 Turkmenistan 15 Comorerne 16 Tjetjenien 17 Pakistan 18 Egypten 19 Burma (Myanmar) 20 Sudan 21 Irak 22 Aserbajdjan 23 Brunei 24 Cuba 25 Qatar 26 Libyen 27 Nigeria 28 Djibouti 29 Indien 30 Sri Lanka 31 Algeriet 32 Mauretanien 33 Marokko 34 Tadsjikistan Tyrkiet 36 Oman 37 Etiopien 38 Forenede Arabiske Emirater 39 Kuwait 40 Jordan 41 Indonesien 42 Hviderusland 43 Colombia 44 Bangladesh 45 Syrien 46 Tunesien 47 Kenya 48 Nepal 49 Mexico 50 Bahrain

11 NIGERIA 15. januar 2007 Nigeriansk delstat kvæler kristendommen langsomt Af Obed Minchakpu Muslimsk guvernør i Nasarawa fremmer islamisk dominans. LAFIA, Nigeria: I samme øjeblik de reformerte kristne i Lafia, hovedbyen i Nasarawa-delstaten, begyndte at genopbygge en kirke, som muslimer nedbrændte for to år siden, angreb flere end 200 islamister byggearbejderne, der måtte stoppe, og regeringen forbød genopbygningen. Jeg overværede personligt angrebet på arbejderne, sagde pastor Jerry Modibo, formand for Kristent Forbund i Nigeria (Christian Association of Nigeria), Nasarawa afdelingen. Muslimerne sang: Død over de kristne, død over de vantro. Denne by er for muslimer. Vi vil ikke have kristne her. At forbyde kirkebyggeri er blot én måde, hvorpå Nasarawa undertrykker kristendommen i det centrale Nigeria. Kirken blev anlagt for over 100 år siden af missionærer fra den Hollandsk Reformerte Kirke i Sydafrika fra det dengang benævnte Sudan Forenet Mission, ledet af den tyske missionær, dr. Karl Kunn. Kirken var kendt som NKST, dvs.: Nongo u Kristu u ken Sudan hen Tiv, Kristi kirke i Sudan blandt Tiv-folket, der er en etnisk gruppe i det centrale Nigeria. Menigheden i Angwan Tiv-området i Lafia har mistet deres kirkebygning under religiøse optøjer. Angwan Tiv er bare ét af mange områder i Lafia, hvor regeringen nu vil forbyde kirkebyggeri, sagde Modibo. Samtidig har administrationen i Nasarawa finansieret bygningen af moskeer over hele delstaten med offentlige midler. Nogle af disse moskeer er bygget på jord, ejet af de forskellige ministerier og af regeringskontorerne. Man har bygget moskeer i regeringens huse og i delstatens parlamentsbygning. Hvis du rejser fra Lafia til Akwanga gennem Keffi til Abuja, vil du 11

12 se moskeerne blive bygget langs vejen, sagde Modibo. Disse moskeer bliver bygget af regeringen i byer og landsbyer som f.eks. Shabu, Nasarawa, Eggon, Akwanga, Sabon Gida, Keffi og Gora. Derimod er der ikke blevet bygget en eneste ny kirke eller forsamlingsbygning for de kristne i denne delstat. Vi blev beordret af regeringen til at stoppe kirkebyggeriet, men der er blevet bygget to moskeer på den samme jordejendom. Det er den slags uretfærdigheder, som vi står over for i denne delstat. Guvernør Alhaji Abdullahi Adamu kunne ikke træffes for en kommentar, og hans kommissær for information og indre anliggender, Suleiman Adokwe, nægtede at tale om disse eller andre emner til Compass. Religiøse spørgsmål er følsomme, og jeg kan derfor ikke tale om dem, sagde han. Muslimer i de højeste embeder Nasarawa-delstatens politik går ud på at kvæle den kristne tilstedeværelse i denne centrale nigerianske delstat. Embedsfolk nægter kristne ansættelser i regeringens institutioner; samtidig forfremmer de lavere rangerende muslimer til poster over de kristne, som er ansatte inden for offentlig service, forklarer Modibo. Nasarawa delstaten har 51 traditionelle ledere eller ledere af lokale fællesskaber, som anerkendes af regeringen. Ud af disse er kun 10 kristne - de andre 41 er muslimer. Guvernøren Abdullahi Adamu har ordnet dette ved at oprette flere topembeder til fordel for muslimer, og samtidig har han ydmyget kristne ledere i lokalsamfundet ved at gøre dem til underordnede i tilrettelæggelsen af forskellige forhold her i delstaten. Diskrimination indenfor den offentlige service er blevet livsvilkårene for kristne, offentligt ansatte i delstaten, anfører den kristne leder, og ud af 18 kommissærer i regeringens tjeneste er kun seks kristne. Sidste år udnævnte guvernør Adamu 18 kommissærer, hvoraf 12 er muslimer. Ikke desto mindre udgør de kristne den største del af befolkningen. Hvis man tager alle de 29 lokale regeringsområder i delstaten og laver statistik over alle folkene, vil man se, at de kristne udgør godt og vel to tredjedele af befolkningen på 1,2 millioner. Modibo tilføjer, at i de seneste 10 år har udnævnelser af ministre til forbundsregeringen og ambassadører, baseret på anbefalinger fra guver- 12

13 nøren, været til fordel for muslimer. Kun én kristen er i de seneste 10 år blevet udnævnt til minister, og han fik endda ikke lov til at fuldføre sin embedsperiode. Det samme scenario udspillede sig omkring udnævnelsen af ambassadører - kun én kristen er blevet udnævnt i de seneste 10 år. I denne delstat med kristen majoritet er valgkampene blevet udsat for manipulation for at fremme en muslimsk ledelse. Modibo, som er præst ved Den evangeliske reformerte Kristuskirke, fortalte, at de kristne i fællesskab har anstrengt sig for at opnå en dialog med guvernør Adamu omkring disse emner, men uden held. Vi har gjort adskillige forsøg på at komme til at sidde sammen med guvernøren ved det runde bord for at diskutere og finde løsninger på problemerne, men vore anstrengelser har ikke givet resultat. Udover at have haft personlig kontakt med embedsmændene fra protokollatsafdelingen har vi skrevet til dem tre gange i forsøg på at få en audiens hos guvernøren, men vi har snart ventet på svar i en evighed. Pilgrimsrejse til retfærdigheden Nigerias delstatsregeringer har ansvaret for bidrag til finansiering af pilgrimsrejser for muslimer til Mekka og for kristne til Jerusalem. De kristne tror, at staten har diskrimineret imod dem på dette område. I 2005 budgetterede Nasarawa med 200 mio. naira (US$1.6 mio.) til muslimske pilgrimme, som også blev anvendt, men man afsatte kun et beløb på 15 mio. naira (US$ ) til kristne. Selv dette beløb blev imidlertid ikke frigivet til de kristnes pilgrimsrejser, efter det var godkendt. Fra 2000 til 2005 rejste i alt muslimske pilgrimme til Mekka, mens delstaten kun støttede 355 kristne - og mange af disse havde vanskeligt ved at opnå denne sponsorhjælp. Vi har været stillet overfor en masse prøvelser og frustrationer her i Nasarawa. Kirken står overfor den vanskeligste periode nogensinde. Modibo anførte, at Ordspr. 31,8-9 opfordrer til at være talerør for dem, som ikke kan tale deres egen sag, til at forsvare de nødlidende og til at dømme retfærdigt. Derfor forlanger vi, at alle skal få en retfærdig og fair behandling, sagde han. Alle religioner i denne stat bør få en fair behandling. Kilde: Compass Direct og Åbne Døre 13

14 22. oktober 2007 Af Obed Minchakpu To unge kristne myrdet i Kaduna, Nigeria, efter muslimske lederes opfordring til drab på kristne. KADUNA, Nigeria: En mand er blevet dræbt med sværd og en anden er blevet banket til døde i denne by i det centrale nordlige Nigeria. Det skete efter muslimske lederes opfordring til at føre en voldelig jihad mod unge kristne. Den 12. oktober myrdede muslimske ekstremister Henry Emmanuel Ogbaje, en 24-årig kristen, i et område, der er kendt som Gamji Gate. Banket til døde med trækøller Den følgende dag, fortalte kirkeledere, blev en ung kristen, pastor Joshua Magajin (kendt under navnet Basil), banket til døde med trækøller i det samme område. Saidu Dogo, som udover at være ældste også er sekretær i den nordlige lokalafdeling af The Christian Association of Nigeria, fortalte nyhedsbureauet Compass Direct, at den islamiske leder, Sheik Gumi, i fjernsynsudsendelser under den islamiske ramadan-måned havde opfordret muslimer til at føre jihad mod kristne. Jeg så Sheik Gumi på tv-kanalen NTA [Nigeria Television Authority], hvor han i løbet af denne periode holdt den ophidsende prædiken. Faktisk blev den samme tale bragt igen af NTA Kaduna den 21. og den 22. september. Blev opfordret til at slå unge kristne ihjel Han opfordrede udtrykkeligt til at indlede en jihad, fortalte Dogo til Compass. Og han sagde, at når de gik ud for at myrde, skulle de ikke slå de gamle ihjel, fordi de gamle allerede har gennemlevet deres livstid. I stedet skulle de slå unge kristne ihjel. 14

15 Sheik Gumi forsvarede sin opfordring til jihad ved at sige, at det var på samme måde, Muhammed erobrede Den arabiske Halvø og hvor på Usman dan Fodio fik magt over det nordlige Nigeria. Sheik Gumi konkluderede, at fordi briterne med magt tog det nordlige Nigeria fra den islamiske reformator (i årene ), skulle de kæmpe for at overtage Nigeria ved at føre krig mod de kristne. Med den slags erklæringer fra muslimske ledere, hvorfor skulle islams efterfølgere så ikke angribe kristne, spurgte Dogo. Vi tror, at mordene på Henry Ogbaje og Basil er et resultat af sådanne prædikener, holdt af muslimske ledere. Dogo udtrykte forfærdelse over, at NTA - som hører under den nigerianske regering - kunne blive brugt til at sprede sådanne ophidsende budskaber. Den nigerianske regering gør ej heller noget for at bremse denne manipulation via medierne. Efterladt døende Henry Ogbajes far, Sgt. Emmanuel Ogbaje, fortalte Compass, at hans datter den 12. oktober ringede til ham i Abuja med nyheden om, at muslimerne havde banket hans søn ihjel med trækøller. Hun fortalte, at de angreb ham omkring klokken fem og seks om aftenen i Gamji Gate. Her efterlod de ham bevidstløs, da de troede, at de havde slået ham ihjel, fortalte Ogbaje. Henry blev efterladt i denne tilstand i omkring tre timer, uden at nogen hjalp ham. Den unge mand kom til bevidsthed igen, og en forbipasserende hjalp ham hjem, hvorfra familien straks bragte ham til The 44 Military Reference Hospital. Ældste Ogbaje, der er stationeret i Abuja ved The National Defense College, skyndte sig til Kaduna og fandt sin søn på hospitalet. En læge behandlede ham den 12. oktober, en fredag, og anmodede om, at han blev bragt tilbage til hospitalet den følgende mandag for yderligere undersøgelser. Jeg tog tilbage til Abuja om søndagen for at få et pas, førend jeg vendte tilbage til Kaduna, den dag hvor Henry igen skulle hen til lægen, fortalte Ogbaje, men søndag nat ringede min familie til mig og fortalte, at Henrys situation var blevet værre, og at han var blevet hasteindlagt på hospitalet. Kl. 20 den søndag døde Henry. 15

16 En fredselskende person Angrebet var chokerende. Henry var en fredselskende og redelig person. Han var ikke nogen ballademager, fortalte Ogbaje. Henry var en dygtig fodboldspiller, og netop på det tidspunkt søgte han om at komme ind på universitetet. Søger ikke gengældelse CAN s Dogo sagde, at mindst én muslim angreb Basil med et sværd ved Gamji Gate, mens katolikken gik fra kirke. Basil blev angrebet og efterladt i en sø af blod, men han døde på vej til hospitalet. Da Compass var i Kaduna, var offerets familie rejst ud af byen for at begrave ham i hjembyen, hovedstaden i staten Kaduna. Begge mord skete, da muslimerne fejrede Eid-El-Fatr festivalen, som markerer afslutningen på ramadanen. Da han lagde mærke til, at andre muslimske ledere også prædikede for angreb mod kristne under ramadanen, rettede Dogo en anmodning til den nigerianske regering om at handle hurtigt for at komme dét i forkøbet, som han og andre kristne ledere sagde var et systematisk forsøg på at udrydde kristendommen i det nordlige Nigeria. Vi er alarmeret over denne type myrderier, og vi anmoder om, at regeringen gør noget alvorligt ved disse sikkerhedsbrist, sagde han. Joshua Magaji, som er assisterende sekretær i staten Kadunas afdeling af CAN, sagde, at drabene havde til hensigt at provokere de kristne til i vrede at begå gengældelsesaktioner og udløse endnu en religiøs krise i staten. I løbet af de sidste tre årtier har der her været titusinder af dødsfald på grund af religiøs vold. Der er udbrudt voldsomheder adskillige gange efter indførelsen af den islamiske sharialov i år Vi takker Gud for, at de kristne har afstået fra at gengælde drabene, og vi vil gerne appellere til, at de fortsætter i denne ånd, sagde Magaji. Angreb fortsætter med uformindsket styrke Magaji fortalte også, at kristne ledere på baggrund af mordene allerede var mødtes med staten Kadunas viceguvenør samt sekretæren for statens ministerium for religiøse affærer. Han anmodede staten om at sikre, at morderne blev stillet til ansvar. Desuden ønsker jeg at appellere til, at 16

17 kristne og staten Kadunas regering vil hjælpe de to familier i denne vanskelige tid, sagde han. Regeringens forsøg på at lægge låg på konflikterne gennem oprettelsen af inter-religiøse råd og dialoger mellem muslimer og kristne har enten givet få eller ingen resultater, sagde han, da angrebene på kristne er fortsat med uformindsket styrke. Kilde: Compass Direct og Åbne Døre MALAYSIA 8. januar 2008 Den malaysiske regering har forbudt en katolsk avis at bruge ordet Allah, men den 6. januar fortsatte avisen Harald s hermed. Regeringen har tidligere truet avisen med lukning, hvis den fortsatte. Udgiveren, præsten Lawrence Andrew, siger, at man vil fortsætte med at skrive Allah. 18. januar 2008 Den malaysiske regering har konfiskeret engelsksprogede, kristne børnebøger, der indeholdt illustrationer af profeter og af ordet Allah. Illustrationerne blev anset for at være fornærmende for muslimer, da islam forbyder billeder af profeter. Generalsekretæren for de malaysiske kirkers råd, Herman Shastri, betvivlede, at bøger, der indeholder illustrationer af profeter, kan være fornærmende for muslimer, når disse bøger ikke var lavet til muslimerne. Shastri anmodede regeringen om straks at stoppe konfiskationen af bøger og om straks at ændre administrative regler, der specielt i ministeriet International Sikkerhed giver embedsmænd frie hænder til at handle, som det passer dem. 21. januar 2008 Efter 18 dramatiske dage med tovtrækning med de muslimske myndigheder sikrede Mgiam Tee Kong sig retten til at begrave sin kone, der 17

18 døde den 30. december 2007, efter det kristne begravelsesritual. Højesteretsdommer Lau Bee Lan tog beslutningen om at tillade en kristen begravelse af Wong Sau Lan, efter at de islamiske religøse myndigheder fra landets øverste religiøse domstol (MAIWP) opgav kravet på hendes lig, da domstolen sagde, at hendes påståede konvertering til islam ikke var i overensstemmelse med sharialovgivningen. Efter hendes død henvendte MAIWP sig til hospitalet gennem politiet og gav det ordre til ikke at frigive hendes lig til hendes mand, medmindre han indrømmede, at hun havde konverteret til islam i december Ngiam fastholdt, at hans kone var en kristen, der blev døbt i november Han har antydet, at han vil lægge sag an mod MAIWP for ukorrekt handlemåde. Ngiams sagfører, Karpal Singh, siger, at MAIWP må gøre sig klar over, om enhver konvertering er foregået korrekt efter loven, og ikke bare tilbageholde et lig med henvisning til, at der har foregået en konvertering, når der ikke har været nogen, og så bagefter indrømme, at der ikke har været en lovlig konvertering. Kilde: Compass Direct BANGLADESH 24. januar 2008 Ukendte angribere forsøgte at brænde en 70-årig kvinde ihjel den 7. januar, efter at de havde fået at vide, at hun skulle døbes som kristen i næste måned. Rahima Beoa, der planlagde at blive døbt den 13. februar i det muslimsk dominerede Rangpur-distrikt, blev forbrændt på over 70% af kroppen. De ukendte mennesker ønskede at brænde den ældre kvinde til døde, sagde Khaled Mintu, der er distriksleder af Isha-E-Jamat kirken i Blangladesh. Det var en djævelsk sammensværgelse for at stoppe hende i at blive kristen. Kilde: Compass Direct 18

19 EGYPTEN 6. august 2007 Retssag om retten til konvertering til kristendommen En tidligere muslim, der er konverteret til kristendommen, sagsøgte den egyptiske stat for at nægte ham retslig godkendelse af skift af religion, hvilket udløste et reaktionært sagsanlæg fra muslimske lærde og dødstrusler mod hans advokat fra sikkerhedspolitiet. Den 24-årige Mohammed Ahmed Hegazy anlagde retssag mod det egyptiske indenrigsministerium, da det afviste hans ansøgning om at erstatte islam med kristendom på personlige identifikationspapirer. Jeg mener, det er min naturlige ret at antage den religion, jeg tror på, så jeg, min kone og vores forventede barn ikke er tvunget til at have en spaltet personlighed, sagde Hegazy, der konverterede som 16 årig. Skønt egyptisk lov ikke forbyder konvertering fra islam til kristendom, så giver den ingen mulighed for retsligt at foretage denne ændring. Konvertitter til kristendommen må sædvanligvis skjule deres identitet for at undgå tortur og tvungen tilbagekonvertering på grund af familiemedlemmers og sikkerhedspolitiets handlinger. Hegazy, hvis kone Zenaib er gravid i fjerde måned, sagde, at han ønsker, at hans barn skal fødes med kristne identifikationspapirer. Parret, der blev tvunget til at holde en muslimsk bryllupsceremoni på grund af deres retslige status som muslimer, ved, at et kristent ID-kort vil tillade deres barn at få kristendomsundervisning i skolen, gifte sig i en kirke og åbentlyst deltage i gudstjenester uden chikane. Mamdouh Nakla fra Kalema menneskerettighedscentret, der har taget Hegazys sag, fortæller til Compass Direct fra Cairo, at retssagen har skabt ham store problemer. Mange muslimske teologer og advokater med Sheikh Youssef el-badry i spidsen har åbnet en retssag imod ham, hvor de anklager ham for at skabe sekteriske stridigheder og for at døbe muslimer. En kilde, der står Nakla nær, fortalte Compass Direct, at Egyptens sikkerhedspoliti - SSI - tilkaldte advokaten og fortalte ham, at han kunne blive dræbt, hvis han ikke trak sagen tilbage. Denne konverterings- 19

20 retssag er den første i Egyptens historie, meddelte advokaten Agence France-Press (AFP). Juridisk lovlige konverteringer fra kristendommen til islam forekommer jævnligt i Egypten. Fra 2000 til 2006 konverterede kristne til islam ifølge en udtalelse fra den øverste muslimske teolog, storimamen på Al-Azhar-universitetet, Sheik Muhammad Seyed Tantawi. Konvertering fra islam til andre religioner er umulig efter egyptisk lov. Så længe forfatningens artikel 2 forbliver uændret, så vil kristne, jøder og alle andre forblive diskriminerede, siger Helmy Guirguis fra de engelske kopteres sammenslutning i London. Artiklen fastslår, at shariaen er grundlaget for egyptisk lovgivning. Efter den almindelige fortolkning af shariaen er frafald fra islam en strafbar handling. I forrige måned trak en ledende egyptisk teolog, stormuftien Ali Gomaa, en tidligere udtalelse om, at muslimer skulle have ret til at vælge en anden religion end islam, tilbage. Gomaa havde i et nyheds online forum på Washington Post skrevet, at det at forlade islam er en synd, som Allah vil straffe, men at handlingen ikke berettigede til verdslige straffe, rapporterede AFP. Senere udgav nyhedsbureauet en uddybende forklaring fra Gomaas kontor, der understregede, at frafald fra islam var undergravende virksomhed (statsfjendtlig virksomhed), og at det derfor fortjente straf (det vil sige verdslig straf). I de senere år har adskillige koptere, der havde konverteret til islam og som senere ønskede at vende tilbage til deres oprindelige tro, med succes ført retssag for at få deres retslige status ændret. Nakla er en af mange advokater, der forsvarer grupper af koptere, hvis sag skal for Egyptens øverste, administrative domstol. Men Hegazy, der er fra Port Said, er den første muslimskfødte, der åbenlyst udfordrer regeringens restriktioner med konverteringer bort fra islam, hvilket er en uventet udfordring. Jeg tror, at der er tusindvis af konvertitter, sagde Hegazy og antydede dermed, at han havde deltaget i store møder og konferencer med konvertitter fra islam til kristendommen. Idet han henvendte sig til disse grupper, sagde han: Kom ud af jeres ghetto og etabler organisationer, der kan tale jeres sag og forsvare jeres rettigheder. Svaret er ikke at skjule sig eller forlade landet, men at kæmpe for vore rettigheder her i vores eget land. 20

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 I denne rapporteringsperiode er forfølgelserne verden over taget til, selv steder hvor den ikke har været så udtalt tidligere, f.eks. områder i Asien, Latinamerika

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Af Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 31. august 2014, dagen der i kirkens kalender er 11. søndag i trinitatis. Evangelieteksten,

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad KunstCentret Silkeborg Bad 17. januar - 19. april 2015 Jens Galschiøt: Abrahams Børn En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM af Jens Galschiøt om Jødedommen, Kristendommen og Islam 1 Om begrebet

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere