KRISTEN-FORFØLGELSER I VERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRISTEN-FORFØLGELSER I VERDEN"

Transkript

1 KRISTEN-FORFØLGELSER I VERDEN

2 Kristen-forfølgelser i verden Beretninger samlet og redigeret af ansvarshavende redaktør Niels Erik Søndergaard Udgivet på Forskningsforlaget Rafael 2008 Trykt hos PoBe sats & repro Nordborg ISBN Blot fordi hun var kristen! (Indonesien) 2

3 KRISTEN-FORFØLGELSER I VERDEN Redigeret af Niels Erik Søndergaard Forskningsforlaget Rafael 3

4 Indhold Forfølgelse... 9 Liste over lande med den største forfølgelse Nigeria Malaysia Bangladesh Egypten Tyrkiet Irak Iran Indien Afghanistan Saudi Arabien Somalia Indonesien Nordkorea Kina Algeriet Tjetjenien Kommentatartikler Koranvers Noter Den hinduistiske forfølgelse Den marxistiske forfølgelse Den latinamerikanske forfølgelse Den europæiske forfølgelse Europas diplomatiske verden Kulturradikalismen Barnabas Funds svar på ærkebiskoppen af Canterburys anbefaling af at anvende islamisk lov i England Sandheden

5 Hvorfor nogle evangeliske kristne ikke kan forstå islams sande natur Nogle kristne synes at have det vanskeligt med Barnabas Funds udstilling af kendsgerninger om islam. De argumenterer med, at vi ikke burde beskæftige os med trivielle sager, men koncentrere os om hovedopgaverne med at forkynde Kristus og elske alle mennesker. Vi har fået en del kritik på grund af vores nylige beretning om Faye Turney, den kvindelige soldat, der blev taget til fange i Iran og for nyligt frigivet sammen med 14 andre tilfangetagne soldater. Som vi nu ved, blev hun ikke alene tvunget til at bære det undertrykkende tørklæde (hijab), men blev underkastet krænkelser så som mental tortur og ubarmhjertig manipulationstaktik. Hun blev isoleret og fik bind for øjnene, klædt af bortset fra undertøjet og frygtede voldtægt. Hun fik at vide, at hendes kollegaer var løsladt, og at hun var den eneste, der var tilbage i fangenskab. Hun blev målt til, hvad hun troede skulle være hendes kiste, da hun kunne høre lyden af træ, der blev savet i og søm, der blev slået i uden for hendes celle; hun blev truet med, at hun ville komme for retten, hvis hun ikke bøjede sig for sine bortføreres krav. Hun blev behandlet således af den Islamiske Republik Iran, der hævder at tro på menneskerettigheder, religiøs frihed og menneskelig værdighed. Vi kan ikke forstå, hvorfor nogle vestlige kristne betvivlede det rigtige i, at vi belyste denne hændelse eller endog forsvarede, hvad man havde gjort ved hende. Kan de retfærdiggøre umenneskelighed og uretfærdighed over for en sårbar kvinde? 5

6 Kristne i Vesten står over for to modstridende trusler. En fra et i stigende grad sekulariseret samfund, der er intolerant over for, at kristne offentligt giver udtryk for deres bibelske tro, og en anden fra et i stigende grad selvbevidst islamisk samfund, der er optaget af at forme Vesten i dets eget billede. Disse to naturligt fjendtlige kræfter har fundet en fælles dagsorden i at sikre, at kristendommens indflydelse på det vestlige samfund formindskes. I multikulturalismens, tolerancens og den politiske korrektheds navn er denne koalition optaget af at nedbryde de vestlige samfunds frihedsrettigheder, især ytringsfriheden. Islam, der er en religiøs modsætning til kristendommen, accepteres kulturelt, mens kristendommen lægges for had. Der vedtages en bred vifte af lovgivningsmæssige og andre tiltag, der hver for sig kun har lille effekt, men har en fremadskridende ophobet indvirkning på frihedsrettigheder, der længe har været værdsat. Dette resulterer i bestræbelser på at undertrykke enhver kritik af islam og på at ignorere ubehagelige kendsgerninger om islam og indsætte, hvad der kun kan kaldes et censursystem. Kristne må vågne op til den kendsgerning, at der i denne proces ikke findes trivielle eller mindre vigtige sager. Hele programmet er planlagt som en strategi, der stykke for stykke gradvist vil indskrænke kristendommens livsrum, og som samtidig vil give mere plads til ny-hedensk liberal-humanisme og islam. Den kendsgerning, at disse to ideologier er modstridende, generer dem ikke i øjeblikket, men når de har opnået deres forehavende, vil der opstå en voldsom konflikt mellem dem om den endelige magt i den nyopståede orden. BF skelner klart mellem muslimer som individer, som vi har til opgave at elske, tjene og evangelisere, og islam som ideologi med dens negative medbetydninger og underforståelser, der er fjendtlige over for vor jødisk-kristne arv, hvilket må belyses. Barnabas Fund anerkender, at der er mange individuelle muslimer i Vesten, der ønsker at leve fredeligt sammen med deres naboer, og som ikke er ivrige efter at gå ind i enhver konflikt. Vore bekymringer angår islam som ideologi og den kompromisløse stilling, den tager til kristendommen og de demokratiske friheder, vi i Vesten tager for givet. 6

7 BF kritiserer ikke bare, men går positivt ind i at rådgive, fremme og støtte konkrete sager på vegne af den lidende kirke og individuelt forfulgte kristne. Dette har medført en virkelig fordelagtig forandring for individer og grupper, der er udsatte for forfølgelse, nedværdigelse og begrænsninger af deres religiøse frihed og menneskelige rettigheder. BF støttede Nadia Eweida, der var ansat i British Airways, og som fik forbud mod at vise et sølvkors, mens muslimerne havde ret til at bære hijab-tørklædet og sikh-arbejderne deres turban. Eweida, der er en egyptisk kristen, var ikke parat til at skjule sin tro og blev af den grund udsat for en række af interne disciplinære handlinger. Mange af Barnabas Funds tilhængere og andre kontaktede British Airways for at protestere over de uretfærdige følger af deres uniformspolitik, der reelt var rettet imod kristne. Til slut gav British Airways efter for det offentlige pres og bekendtgjorde en ændring af deres uniformspolitik, der tillod personalet at bære et synligt symbol for deres tro. Vi understøttede også pastor Daniel Scot i Australien. Han er en pakistansk kristen, der blev tvunget til at flygte fra Pakistan i 1986 på grund af trusler fra den berygtede blasfemilov. Han blev sammen med pastor Danny Nalliah dømt under delstaten Victorias Race- og Religions-Tolerancelov fra 2001 af en dommer ved Victorias civildomstol i december Anklagen angik bemærkninger, de to præster havde fremsat ved en konference om islam for kristne i marts Dommeren afgjorde, at bemærkningerne var i strid med loven, der forbyder: opildning til had imod, alvorlig foragt for, eller alvorlig latterliggørelse af en anden person eller gruppe af personer på grund af deres religiøse tro. De to præster blev fundet skyldige, selv om de havde citeret islamiske tekstkilder fra koranen og hadith for at underbygge deres argumenter. I december 2006 bestemte appelretten ved Victorias højesteret, at sagen skulle genoptages ved den oprindelige domstol med den samme bevisførelse som tidligere, men med en ny dommer. Afgørelsen var en sejr for ytringsfriheden. Selv om det på den ene side er vigtigt at beskytte folk mod fysiske angreb og trusler, så betyder dette ikke, at trosopfattelser og ideologier skal beskyttes imod kritik. BF koordinerede også i England en succesfuld kampagne mod den foreslåede lov mod racemæssig og religiøst had, som, hvis den var blevet 7

8 vedtaget i sin oprindeligt foreslåede form, stærkt ville have begrænset kristne i at udtrykke bibelske synsvinkler på forskellige emner. Underhuset accepterede i januar 2006 Overhusets tilføjelser. Tilføjelserne gør det betydeligt vanskeligere, end regeringen havde foreslået, at domfælde for tilskyndelse til religiøst had. Dette betyder, at det er muligt at diskutere og kritisere hinandens religioner, at prædike det enestående ved Kristus, og at henlede opmærksomheden på forfølgelsen af kristne i muslimske sammenhænge. BF tror på det at vise kærlighed mod muslimer som individer. De er ikke vore fjender, men kristne må lære at forstå islams sande natur og ikke naivt acceptere den fornuftiggjorte form, som medierne, politikerne og de islamiske forsvarere tilbyder os. BF tror, at det er vigtigt at henlede kristnes opmærksomhed på disse emner, som er af voksende betydning for os i dag. Islam er et totalitært, ideologisk system, der ikke kan acceptere opposition eller divergerende meninger. Dette er blevet forværret ved den islamiske genopståen og ved væksten i den islamiske ekstremisme. Dette erfares dagligt fra nyheder om, hvad der sker i de fleste lande med muslimsk flertal, hvor kristne og andre mindretal møder stigende indskrænkninger i deres frihed, chikaner, forfølgelse, vold og død. Vi finder det mærkeligt, at vestlige kristne, der har frihed, fred og sikkerhed i deres egne lande, kritiserer vores støtte til den lidende kirke i muslimske lande. Det ser ud som om, de sympatiserer mere med islamiske systemers totalitære, undertrykkende forfølgelse end med deres lidende brødre og søstre, der må se forfølgelse og død i øjnene. De, der argumenterer med, at islam er fredelig og tolerant, er enten med vilje naive, eller også er de vildledte af propaganda og løgne. Hvorledes kan de forsvare et system, der ødelægger deres kristne brødre og søstre? Lad os huske den tragiske historie for store dele af kirken i Nazi-Tyskland, der i lang tid tiljublede Hitler som frelser af det kristne Tyskland imod bolsjevismens ateisme, og som lukkede deres øjne for nazi-ideologiens ondskab. En lignende blindhed for negative vinkler i den islamiske ideologi kan få lignende katastrofale resultater for kirken i dag. Kilde: Barnabas Fund (BF) April

9 Forfølgelse Gennem det sidste århundrede er flere kristne blevet forfulgt og har mistet livet end gennem resten af kristendommens historie. I de sidste 5 år er titusinder af kristne blevet myrdet. 400 millioner kristne bliver diskrimineret, heraf bliver 200 millioner udsat for grove forfølgelser. Eneste årsag: De tilhører Guds kirke. Den kirke, som er Kristi legeme på jord, og som ønsker, at Jesus skal være Herre og Mester i deres liv. I 60 lande er forfølgelse en uhyggelig del af hverdagen for de kristne. Forfølgelse af kristne er ikke et nyt fænomen, men kan spores helt tilbage til kristendommens begyndelse. Det begyndte med, at Jesus led en grusom martyrdød på korset. Jesu efterfølgere, hans disciple, blev én for én henrettet, halshugget, stenet eller korsfæstet med hovedet nedad. Andre blev smidt for løverne i Rom. Den første menighed var udsat for mange lidelser pga. forfølgelser. Da Jesus vandrede på jorden, vidnede han om, at kampen mellem Guds rige og de midlertidige riger på jorden ville medføre forfølgelser. Det være sig diskrimination, vold og død. Jesus sagde: En tjener er ikke større end sin herre. Som de forfulgte mig, vil de også forfølge jer. (Joh. 15,20) Massakrer, mord, tortur, voldtægter, skamferinger, familieadskillelser, chikane, fængslinger, slaveri og mange former for diskrimination er en del af livet for kristne mange steder i verden. Det er sådanne forhold, som skaber frygt blandt mange kristne. I mange lande er kirken under så stærkt et pres fra myndigheder og regeringer, at den er i fare for at blive udryddet. Halvdelen af jordens befolkning bor i lande, hvor vi ikke frit kan forkynde evangeliet, og hvor kirken ofte er forfulgt. Det anslås af Åbne Døre, at der hvert år verden over dræbes ca kristne, fordi de er kristne. 9

10 LISTE OVER LANDE MED DEN STØRSTE FYSISKE FORFØLGELSE Sådan fremkommer listen Der er lavet et spørgeskema, som kortlægger situationen for de kristne i de enkelte lande. Ud fra spørgsmålene gives der point om lovgivning, myndigheders praksis, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, personlige interviews og rapporter om forfølgelser. Listen eksisterer for at synliggøre hvilke lande, der aktivt forfølger kristne og derved overtræder elementære menneskerettigheder. Listen bliver fornyet en gang om året. Copyright Open Doors International Januar 2007 Nr. på listen - Land 01 Nord-Korea 02 Saudi-Arabien 03 Iran 04 Somalia 05 Maldiverne 06 Yemen 07 Bhutan 08 Vietnam 09 Laos 10 Afghanistan 11 Usbekistan 12 Kina 13 Eritrea 14 Turkmenistan 15 Comorerne 16 Tjetjenien 17 Pakistan 18 Egypten 19 Burma (Myanmar) 20 Sudan 21 Irak 22 Aserbajdjan 23 Brunei 24 Cuba 25 Qatar 26 Libyen 27 Nigeria 28 Djibouti 29 Indien 30 Sri Lanka 31 Algeriet 32 Mauretanien 33 Marokko 34 Tadsjikistan Tyrkiet 36 Oman 37 Etiopien 38 Forenede Arabiske Emirater 39 Kuwait 40 Jordan 41 Indonesien 42 Hviderusland 43 Colombia 44 Bangladesh 45 Syrien 46 Tunesien 47 Kenya 48 Nepal 49 Mexico 50 Bahrain

11 NIGERIA 15. januar 2007 Nigeriansk delstat kvæler kristendommen langsomt Af Obed Minchakpu Muslimsk guvernør i Nasarawa fremmer islamisk dominans. LAFIA, Nigeria: I samme øjeblik de reformerte kristne i Lafia, hovedbyen i Nasarawa-delstaten, begyndte at genopbygge en kirke, som muslimer nedbrændte for to år siden, angreb flere end 200 islamister byggearbejderne, der måtte stoppe, og regeringen forbød genopbygningen. Jeg overværede personligt angrebet på arbejderne, sagde pastor Jerry Modibo, formand for Kristent Forbund i Nigeria (Christian Association of Nigeria), Nasarawa afdelingen. Muslimerne sang: Død over de kristne, død over de vantro. Denne by er for muslimer. Vi vil ikke have kristne her. At forbyde kirkebyggeri er blot én måde, hvorpå Nasarawa undertrykker kristendommen i det centrale Nigeria. Kirken blev anlagt for over 100 år siden af missionærer fra den Hollandsk Reformerte Kirke i Sydafrika fra det dengang benævnte Sudan Forenet Mission, ledet af den tyske missionær, dr. Karl Kunn. Kirken var kendt som NKST, dvs.: Nongo u Kristu u ken Sudan hen Tiv, Kristi kirke i Sudan blandt Tiv-folket, der er en etnisk gruppe i det centrale Nigeria. Menigheden i Angwan Tiv-området i Lafia har mistet deres kirkebygning under religiøse optøjer. Angwan Tiv er bare ét af mange områder i Lafia, hvor regeringen nu vil forbyde kirkebyggeri, sagde Modibo. Samtidig har administrationen i Nasarawa finansieret bygningen af moskeer over hele delstaten med offentlige midler. Nogle af disse moskeer er bygget på jord, ejet af de forskellige ministerier og af regeringskontorerne. Man har bygget moskeer i regeringens huse og i delstatens parlamentsbygning. Hvis du rejser fra Lafia til Akwanga gennem Keffi til Abuja, vil du 11

12 se moskeerne blive bygget langs vejen, sagde Modibo. Disse moskeer bliver bygget af regeringen i byer og landsbyer som f.eks. Shabu, Nasarawa, Eggon, Akwanga, Sabon Gida, Keffi og Gora. Derimod er der ikke blevet bygget en eneste ny kirke eller forsamlingsbygning for de kristne i denne delstat. Vi blev beordret af regeringen til at stoppe kirkebyggeriet, men der er blevet bygget to moskeer på den samme jordejendom. Det er den slags uretfærdigheder, som vi står over for i denne delstat. Guvernør Alhaji Abdullahi Adamu kunne ikke træffes for en kommentar, og hans kommissær for information og indre anliggender, Suleiman Adokwe, nægtede at tale om disse eller andre emner til Compass. Religiøse spørgsmål er følsomme, og jeg kan derfor ikke tale om dem, sagde han. Muslimer i de højeste embeder Nasarawa-delstatens politik går ud på at kvæle den kristne tilstedeværelse i denne centrale nigerianske delstat. Embedsfolk nægter kristne ansættelser i regeringens institutioner; samtidig forfremmer de lavere rangerende muslimer til poster over de kristne, som er ansatte inden for offentlig service, forklarer Modibo. Nasarawa delstaten har 51 traditionelle ledere eller ledere af lokale fællesskaber, som anerkendes af regeringen. Ud af disse er kun 10 kristne - de andre 41 er muslimer. Guvernøren Abdullahi Adamu har ordnet dette ved at oprette flere topembeder til fordel for muslimer, og samtidig har han ydmyget kristne ledere i lokalsamfundet ved at gøre dem til underordnede i tilrettelæggelsen af forskellige forhold her i delstaten. Diskrimination indenfor den offentlige service er blevet livsvilkårene for kristne, offentligt ansatte i delstaten, anfører den kristne leder, og ud af 18 kommissærer i regeringens tjeneste er kun seks kristne. Sidste år udnævnte guvernør Adamu 18 kommissærer, hvoraf 12 er muslimer. Ikke desto mindre udgør de kristne den største del af befolkningen. Hvis man tager alle de 29 lokale regeringsområder i delstaten og laver statistik over alle folkene, vil man se, at de kristne udgør godt og vel to tredjedele af befolkningen på 1,2 millioner. Modibo tilføjer, at i de seneste 10 år har udnævnelser af ministre til forbundsregeringen og ambassadører, baseret på anbefalinger fra guver- 12

13 nøren, været til fordel for muslimer. Kun én kristen er i de seneste 10 år blevet udnævnt til minister, og han fik endda ikke lov til at fuldføre sin embedsperiode. Det samme scenario udspillede sig omkring udnævnelsen af ambassadører - kun én kristen er blevet udnævnt i de seneste 10 år. I denne delstat med kristen majoritet er valgkampene blevet udsat for manipulation for at fremme en muslimsk ledelse. Modibo, som er præst ved Den evangeliske reformerte Kristuskirke, fortalte, at de kristne i fællesskab har anstrengt sig for at opnå en dialog med guvernør Adamu omkring disse emner, men uden held. Vi har gjort adskillige forsøg på at komme til at sidde sammen med guvernøren ved det runde bord for at diskutere og finde løsninger på problemerne, men vore anstrengelser har ikke givet resultat. Udover at have haft personlig kontakt med embedsmændene fra protokollatsafdelingen har vi skrevet til dem tre gange i forsøg på at få en audiens hos guvernøren, men vi har snart ventet på svar i en evighed. Pilgrimsrejse til retfærdigheden Nigerias delstatsregeringer har ansvaret for bidrag til finansiering af pilgrimsrejser for muslimer til Mekka og for kristne til Jerusalem. De kristne tror, at staten har diskrimineret imod dem på dette område. I 2005 budgetterede Nasarawa med 200 mio. naira (US$1.6 mio.) til muslimske pilgrimme, som også blev anvendt, men man afsatte kun et beløb på 15 mio. naira (US$ ) til kristne. Selv dette beløb blev imidlertid ikke frigivet til de kristnes pilgrimsrejser, efter det var godkendt. Fra 2000 til 2005 rejste i alt muslimske pilgrimme til Mekka, mens delstaten kun støttede 355 kristne - og mange af disse havde vanskeligt ved at opnå denne sponsorhjælp. Vi har været stillet overfor en masse prøvelser og frustrationer her i Nasarawa. Kirken står overfor den vanskeligste periode nogensinde. Modibo anførte, at Ordspr. 31,8-9 opfordrer til at være talerør for dem, som ikke kan tale deres egen sag, til at forsvare de nødlidende og til at dømme retfærdigt. Derfor forlanger vi, at alle skal få en retfærdig og fair behandling, sagde han. Alle religioner i denne stat bør få en fair behandling. Kilde: Compass Direct og Åbne Døre 13

14 22. oktober 2007 Af Obed Minchakpu To unge kristne myrdet i Kaduna, Nigeria, efter muslimske lederes opfordring til drab på kristne. KADUNA, Nigeria: En mand er blevet dræbt med sværd og en anden er blevet banket til døde i denne by i det centrale nordlige Nigeria. Det skete efter muslimske lederes opfordring til at føre en voldelig jihad mod unge kristne. Den 12. oktober myrdede muslimske ekstremister Henry Emmanuel Ogbaje, en 24-årig kristen, i et område, der er kendt som Gamji Gate. Banket til døde med trækøller Den følgende dag, fortalte kirkeledere, blev en ung kristen, pastor Joshua Magajin (kendt under navnet Basil), banket til døde med trækøller i det samme område. Saidu Dogo, som udover at være ældste også er sekretær i den nordlige lokalafdeling af The Christian Association of Nigeria, fortalte nyhedsbureauet Compass Direct, at den islamiske leder, Sheik Gumi, i fjernsynsudsendelser under den islamiske ramadan-måned havde opfordret muslimer til at føre jihad mod kristne. Jeg så Sheik Gumi på tv-kanalen NTA [Nigeria Television Authority], hvor han i løbet af denne periode holdt den ophidsende prædiken. Faktisk blev den samme tale bragt igen af NTA Kaduna den 21. og den 22. september. Blev opfordret til at slå unge kristne ihjel Han opfordrede udtrykkeligt til at indlede en jihad, fortalte Dogo til Compass. Og han sagde, at når de gik ud for at myrde, skulle de ikke slå de gamle ihjel, fordi de gamle allerede har gennemlevet deres livstid. I stedet skulle de slå unge kristne ihjel. 14

15 Sheik Gumi forsvarede sin opfordring til jihad ved at sige, at det var på samme måde, Muhammed erobrede Den arabiske Halvø og hvor på Usman dan Fodio fik magt over det nordlige Nigeria. Sheik Gumi konkluderede, at fordi briterne med magt tog det nordlige Nigeria fra den islamiske reformator (i årene ), skulle de kæmpe for at overtage Nigeria ved at føre krig mod de kristne. Med den slags erklæringer fra muslimske ledere, hvorfor skulle islams efterfølgere så ikke angribe kristne, spurgte Dogo. Vi tror, at mordene på Henry Ogbaje og Basil er et resultat af sådanne prædikener, holdt af muslimske ledere. Dogo udtrykte forfærdelse over, at NTA - som hører under den nigerianske regering - kunne blive brugt til at sprede sådanne ophidsende budskaber. Den nigerianske regering gør ej heller noget for at bremse denne manipulation via medierne. Efterladt døende Henry Ogbajes far, Sgt. Emmanuel Ogbaje, fortalte Compass, at hans datter den 12. oktober ringede til ham i Abuja med nyheden om, at muslimerne havde banket hans søn ihjel med trækøller. Hun fortalte, at de angreb ham omkring klokken fem og seks om aftenen i Gamji Gate. Her efterlod de ham bevidstløs, da de troede, at de havde slået ham ihjel, fortalte Ogbaje. Henry blev efterladt i denne tilstand i omkring tre timer, uden at nogen hjalp ham. Den unge mand kom til bevidsthed igen, og en forbipasserende hjalp ham hjem, hvorfra familien straks bragte ham til The 44 Military Reference Hospital. Ældste Ogbaje, der er stationeret i Abuja ved The National Defense College, skyndte sig til Kaduna og fandt sin søn på hospitalet. En læge behandlede ham den 12. oktober, en fredag, og anmodede om, at han blev bragt tilbage til hospitalet den følgende mandag for yderligere undersøgelser. Jeg tog tilbage til Abuja om søndagen for at få et pas, førend jeg vendte tilbage til Kaduna, den dag hvor Henry igen skulle hen til lægen, fortalte Ogbaje, men søndag nat ringede min familie til mig og fortalte, at Henrys situation var blevet værre, og at han var blevet hasteindlagt på hospitalet. Kl. 20 den søndag døde Henry. 15

16 En fredselskende person Angrebet var chokerende. Henry var en fredselskende og redelig person. Han var ikke nogen ballademager, fortalte Ogbaje. Henry var en dygtig fodboldspiller, og netop på det tidspunkt søgte han om at komme ind på universitetet. Søger ikke gengældelse CAN s Dogo sagde, at mindst én muslim angreb Basil med et sværd ved Gamji Gate, mens katolikken gik fra kirke. Basil blev angrebet og efterladt i en sø af blod, men han døde på vej til hospitalet. Da Compass var i Kaduna, var offerets familie rejst ud af byen for at begrave ham i hjembyen, hovedstaden i staten Kaduna. Begge mord skete, da muslimerne fejrede Eid-El-Fatr festivalen, som markerer afslutningen på ramadanen. Da han lagde mærke til, at andre muslimske ledere også prædikede for angreb mod kristne under ramadanen, rettede Dogo en anmodning til den nigerianske regering om at handle hurtigt for at komme dét i forkøbet, som han og andre kristne ledere sagde var et systematisk forsøg på at udrydde kristendommen i det nordlige Nigeria. Vi er alarmeret over denne type myrderier, og vi anmoder om, at regeringen gør noget alvorligt ved disse sikkerhedsbrist, sagde han. Joshua Magaji, som er assisterende sekretær i staten Kadunas afdeling af CAN, sagde, at drabene havde til hensigt at provokere de kristne til i vrede at begå gengældelsesaktioner og udløse endnu en religiøs krise i staten. I løbet af de sidste tre årtier har der her været titusinder af dødsfald på grund af religiøs vold. Der er udbrudt voldsomheder adskillige gange efter indførelsen af den islamiske sharialov i år Vi takker Gud for, at de kristne har afstået fra at gengælde drabene, og vi vil gerne appellere til, at de fortsætter i denne ånd, sagde Magaji. Angreb fortsætter med uformindsket styrke Magaji fortalte også, at kristne ledere på baggrund af mordene allerede var mødtes med staten Kadunas viceguvenør samt sekretæren for statens ministerium for religiøse affærer. Han anmodede staten om at sikre, at morderne blev stillet til ansvar. Desuden ønsker jeg at appellere til, at 16

17 kristne og staten Kadunas regering vil hjælpe de to familier i denne vanskelige tid, sagde han. Regeringens forsøg på at lægge låg på konflikterne gennem oprettelsen af inter-religiøse råd og dialoger mellem muslimer og kristne har enten givet få eller ingen resultater, sagde han, da angrebene på kristne er fortsat med uformindsket styrke. Kilde: Compass Direct og Åbne Døre MALAYSIA 8. januar 2008 Den malaysiske regering har forbudt en katolsk avis at bruge ordet Allah, men den 6. januar fortsatte avisen Harald s hermed. Regeringen har tidligere truet avisen med lukning, hvis den fortsatte. Udgiveren, præsten Lawrence Andrew, siger, at man vil fortsætte med at skrive Allah. 18. januar 2008 Den malaysiske regering har konfiskeret engelsksprogede, kristne børnebøger, der indeholdt illustrationer af profeter og af ordet Allah. Illustrationerne blev anset for at være fornærmende for muslimer, da islam forbyder billeder af profeter. Generalsekretæren for de malaysiske kirkers råd, Herman Shastri, betvivlede, at bøger, der indeholder illustrationer af profeter, kan være fornærmende for muslimer, når disse bøger ikke var lavet til muslimerne. Shastri anmodede regeringen om straks at stoppe konfiskationen af bøger og om straks at ændre administrative regler, der specielt i ministeriet International Sikkerhed giver embedsmænd frie hænder til at handle, som det passer dem. 21. januar 2008 Efter 18 dramatiske dage med tovtrækning med de muslimske myndigheder sikrede Mgiam Tee Kong sig retten til at begrave sin kone, der 17

18 døde den 30. december 2007, efter det kristne begravelsesritual. Højesteretsdommer Lau Bee Lan tog beslutningen om at tillade en kristen begravelse af Wong Sau Lan, efter at de islamiske religøse myndigheder fra landets øverste religiøse domstol (MAIWP) opgav kravet på hendes lig, da domstolen sagde, at hendes påståede konvertering til islam ikke var i overensstemmelse med sharialovgivningen. Efter hendes død henvendte MAIWP sig til hospitalet gennem politiet og gav det ordre til ikke at frigive hendes lig til hendes mand, medmindre han indrømmede, at hun havde konverteret til islam i december Ngiam fastholdt, at hans kone var en kristen, der blev døbt i november Han har antydet, at han vil lægge sag an mod MAIWP for ukorrekt handlemåde. Ngiams sagfører, Karpal Singh, siger, at MAIWP må gøre sig klar over, om enhver konvertering er foregået korrekt efter loven, og ikke bare tilbageholde et lig med henvisning til, at der har foregået en konvertering, når der ikke har været nogen, og så bagefter indrømme, at der ikke har været en lovlig konvertering. Kilde: Compass Direct BANGLADESH 24. januar 2008 Ukendte angribere forsøgte at brænde en 70-årig kvinde ihjel den 7. januar, efter at de havde fået at vide, at hun skulle døbes som kristen i næste måned. Rahima Beoa, der planlagde at blive døbt den 13. februar i det muslimsk dominerede Rangpur-distrikt, blev forbrændt på over 70% af kroppen. De ukendte mennesker ønskede at brænde den ældre kvinde til døde, sagde Khaled Mintu, der er distriksleder af Isha-E-Jamat kirken i Blangladesh. Det var en djævelsk sammensværgelse for at stoppe hende i at blive kristen. Kilde: Compass Direct 18

19 EGYPTEN 6. august 2007 Retssag om retten til konvertering til kristendommen En tidligere muslim, der er konverteret til kristendommen, sagsøgte den egyptiske stat for at nægte ham retslig godkendelse af skift af religion, hvilket udløste et reaktionært sagsanlæg fra muslimske lærde og dødstrusler mod hans advokat fra sikkerhedspolitiet. Den 24-årige Mohammed Ahmed Hegazy anlagde retssag mod det egyptiske indenrigsministerium, da det afviste hans ansøgning om at erstatte islam med kristendom på personlige identifikationspapirer. Jeg mener, det er min naturlige ret at antage den religion, jeg tror på, så jeg, min kone og vores forventede barn ikke er tvunget til at have en spaltet personlighed, sagde Hegazy, der konverterede som 16 årig. Skønt egyptisk lov ikke forbyder konvertering fra islam til kristendom, så giver den ingen mulighed for retsligt at foretage denne ændring. Konvertitter til kristendommen må sædvanligvis skjule deres identitet for at undgå tortur og tvungen tilbagekonvertering på grund af familiemedlemmers og sikkerhedspolitiets handlinger. Hegazy, hvis kone Zenaib er gravid i fjerde måned, sagde, at han ønsker, at hans barn skal fødes med kristne identifikationspapirer. Parret, der blev tvunget til at holde en muslimsk bryllupsceremoni på grund af deres retslige status som muslimer, ved, at et kristent ID-kort vil tillade deres barn at få kristendomsundervisning i skolen, gifte sig i en kirke og åbentlyst deltage i gudstjenester uden chikane. Mamdouh Nakla fra Kalema menneskerettighedscentret, der har taget Hegazys sag, fortæller til Compass Direct fra Cairo, at retssagen har skabt ham store problemer. Mange muslimske teologer og advokater med Sheikh Youssef el-badry i spidsen har åbnet en retssag imod ham, hvor de anklager ham for at skabe sekteriske stridigheder og for at døbe muslimer. En kilde, der står Nakla nær, fortalte Compass Direct, at Egyptens sikkerhedspoliti - SSI - tilkaldte advokaten og fortalte ham, at han kunne blive dræbt, hvis han ikke trak sagen tilbage. Denne konverterings- 19

20 retssag er den første i Egyptens historie, meddelte advokaten Agence France-Press (AFP). Juridisk lovlige konverteringer fra kristendommen til islam forekommer jævnligt i Egypten. Fra 2000 til 2006 konverterede kristne til islam ifølge en udtalelse fra den øverste muslimske teolog, storimamen på Al-Azhar-universitetet, Sheik Muhammad Seyed Tantawi. Konvertering fra islam til andre religioner er umulig efter egyptisk lov. Så længe forfatningens artikel 2 forbliver uændret, så vil kristne, jøder og alle andre forblive diskriminerede, siger Helmy Guirguis fra de engelske kopteres sammenslutning i London. Artiklen fastslår, at shariaen er grundlaget for egyptisk lovgivning. Efter den almindelige fortolkning af shariaen er frafald fra islam en strafbar handling. I forrige måned trak en ledende egyptisk teolog, stormuftien Ali Gomaa, en tidligere udtalelse om, at muslimer skulle have ret til at vælge en anden religion end islam, tilbage. Gomaa havde i et nyheds online forum på Washington Post skrevet, at det at forlade islam er en synd, som Allah vil straffe, men at handlingen ikke berettigede til verdslige straffe, rapporterede AFP. Senere udgav nyhedsbureauet en uddybende forklaring fra Gomaas kontor, der understregede, at frafald fra islam var undergravende virksomhed (statsfjendtlig virksomhed), og at det derfor fortjente straf (det vil sige verdslig straf). I de senere år har adskillige koptere, der havde konverteret til islam og som senere ønskede at vende tilbage til deres oprindelige tro, med succes ført retssag for at få deres retslige status ændret. Nakla er en af mange advokater, der forsvarer grupper af koptere, hvis sag skal for Egyptens øverste, administrative domstol. Men Hegazy, der er fra Port Said, er den første muslimskfødte, der åbenlyst udfordrer regeringens restriktioner med konverteringer bort fra islam, hvilket er en uventet udfordring. Jeg tror, at der er tusindvis af konvertitter, sagde Hegazy og antydede dermed, at han havde deltaget i store møder og konferencer med konvertitter fra islam til kristendommen. Idet han henvendte sig til disse grupper, sagde han: Kom ud af jeres ghetto og etabler organisationer, der kan tale jeres sag og forsvare jeres rettigheder. Svaret er ikke at skjule sig eller forlade landet, men at kæmpe for vore rettigheder her i vores eget land. 20

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Herren skaffer de undertrykte ret, og giver de sultne føde. Herren sætter de fangne i frihed

Herren skaffer de undertrykte ret, og giver de sultne føde. Herren sætter de fangne i frihed Herren skaffer de undertrykte ret, og giver de sultne føde. Herren sætter de fangne i frihed Salmernes Bog 146,3 Nordkorea 1. august - Fordi det er så farligt for kristne forældre i Nordkorea at dele deres

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis 1. søndag efter Trinitatis Tid og sted: 18/6 2017 kl. 9 og 10.30 i Højen og Ødsted Salmevalg Vågn op og slå på dine strenge, 745 O Jesus, du al nådens væld, 684 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Far, verden,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Jørgen Christensen , , s.e.Påske. 20/ Johs. 8, Beretningen om, hvordan kristenforfølgeren Saulus

Jørgen Christensen , , s.e.Påske. 20/ Johs. 8, Beretningen om, hvordan kristenforfølgeren Saulus Jørgen Christensen 5-658-674,1+2+7-300 292-492,1+2+6 4.s.e.Påske. 20/4-08. 10.00 Johs. 8,28-31. Beretningen om, hvordan kristenforfølgeren Saulus bliver til den kristne missionær Paulus er vel kristendommens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Religiøs forfølgelse

Religiøs forfølgelse Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (1. samling) UUI Alm.del Bilag 52 Offentligt Religiøs forfølgelse Bidrag til åben høring i Folketingets Udenrigsudvalg 12.11.14 Religionsfrihed og

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32. Prædiken til seksagesima søndag 2016 31-01-2016 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2012. Tekst: Mark. 4,26-32. Det er da nemt at være bonde. Put nogle korn i jorden, så kommer det hele af sig selv.

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4, 06-12-2015 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2015. Tekst. Lukas 4, 16-30. Revolution eller indre forandring. Det er ofte vanskeligt at høre evangeliet. Det kommer så enkelt og stærkt til os, klædt

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi. Jeg har ikke lyst til at tale om det. (pause) Hvem er det på billedet? Er det gudens mor?

Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi. Jeg har ikke lyst til at tale om det. (pause) Hvem er det på billedet? Er det gudens mor? Kopiside 5 Break 4 Helgi og kristendommen Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi I de næste dage går Helgi for sig selv og tænker. Vil hans far mon betale afgiften til Karl

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Det er forår. Trods nattekulde og morgener med rim på græsset, varmer solen jorden, og det spirer og gror.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Kvinde 1: Jeg og min mand (forskellig støj og lyde)

Kvinde 1: Jeg og min mand (forskellig støj og lyde) Kvinde 1: Jeg og min mand (forskellig støj og lyde) Mand: Jeg lukker døren. Kvinde 1: OK Kvinde 1: Jeg og min mand har skændtes i nogen tid. På det seneste er han blevet nervøs og voldelig. Mand: Slår

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 I denne rapporteringsperiode er forfølgelserne verden over taget til, selv steder hvor den ikke har været så udtalt tidligere, f.eks. områder i Asien, Latinamerika

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere