Monteringsvejledning. Dansk. Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox. SmartControl. MultiControl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning. Dansk. Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox. SmartControl. MultiControl"

Transkript

1 Monteringsvejledning Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox SmartControl MultiControl Dansk

2 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument Dokumentets formål Vedlagte dokumenter Håndtering af dette dokument Anvendelse af symboler og fremhævelser Ansvarsfraskrivelse 3 2 Sikkerhed Anvendelsesformål Monteringspersonalets kvalifikationer Forskrifter og lovmæssige bestemmelser Sikkerhedsanvisninger Tilslutning af diagnoseadapteren Valg af servicemenuen 11 7 Fejlafhjælpning Fejludlæsning 12 8 Tekniske data 14 9 Bilag Tilslutninger Serviceprogram Skematisk oversigt over servicemenuen 19 3 Beskrivelse af apparatet Leveringsomfang Typeskilt Funktionsbeskrivelse Udførelser af apparatet Anvendelse 5 4 Montering af betjeningselementet Anvisninger for montering Krav til monteringsstedet Montering af betjeningselementet Option: Montering af UniBox 7 5 Første ibrugtagning Anvisninger for første ibrugtagning Ibrugtagning af apparatet Valg af varmer 9 6 Serviceprogram Funktionsbeskrivelse 11 MultiControl SmartControl UniBox 2

3 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Fremhævelse Forklaring Denne monteringsvejledning hører til apparatet og indeholder informationer om korrekt og sikker montering. 33 X X Handlingsanvisning Forudsætning for følgende handlingsanvisning 1.2 Vedlagte dokumenter Alle dokumenter findes på den vedlagte dvd og er tilgængelige på Følgende trykte dokumenter er vedlagt apparatet. Kort beskrivelse 1.3 Håndtering af dette dokument XXUdskriv denne monteringsvejledning om nødvendigt. XXLæs denne monteringsvejledning, før apparatet monteres. XXLæs betjeningsvejledningen, før apparatet anvendes. 1.5 Ansvarsfraskrivelse Webasto fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og skader, som skyldes, at monterings- og betjeningsvejledningen og de heri indeholdte anvisninger ikke er fulgt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder især i tilfælde af: Montering udført af ukvalificeret personale Forkert anvendelse Reparationer ikke udført af et Webasto serviceværksted Anvendelse af uoriginale dele Ombygning af apparatet uden tilladelse fra Webasto 1.4 Anvendelse af symboler og fremhævelser ADVARSEL Faretype og farekilde Konsekvens: Misligholdelse kan medføre alvorlige personskader eller død XXForanstaltning til beskyttelse mod farer. FORSIGTIG Faretype og farekilde Konsekvens: Misligholdelse kan medføre lette personskader XXForanstaltning til beskyttelse mod farer. OBS! Den materielle skades type og kilde Konsekvens: Misligholdelse kan medføre materielle skader XXForanstaltning til at undgå materielle skader Flere oplysninger findes i følgende dokumenter: Information om teknisk detalje. MultiControl SmartControl UniBox 3

4 2 Sikkerhed 2.1 Anvendelsesformål Betjeningselementet anvendes til at betjene varmeren. 2.2 Monteringspersonalets kvalifikationer Monteringspersonalet skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer: Bestået Webasto-kursus Passende kvalifikation til at arbejde på tekniske systemer 2.3 Forskrifter og lovmæssige bestemmelser XXFølg vigtige anvisninger i tillægget "Kort beskrivelse". 2.4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for montering Risiko for elektrisk stød på grund af spændingsførende dele XXSlå strømmen til køretøjet fra, før apparatet monteres. XXKontroller, at det elektriske system er jordet korrekt. XXOverhold lovmæssige bestemmelser. XXSe oplysningerne på typeskiltet. Risiko for snitsår på grund af skarpe kanter XXForsyn skarpe kanter med slidbeskyttelse. Sikkerhedsanvisninger for drift Eksplosionsfare i omgivelser med brændbare dampe, brændbart støv og farligt gods (f.eks. tankstationer, tankanlæg, brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre) XXTænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren. Risiko for forgiftning og kvælning i lukkede rum på grund af udstødningsgas, medmindre der anvendes et system til udsugning af udstødningsgas XXTænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren. Forhindring af materielle skader Risiko for kortslutning på grund af beskadigede kabler som følge af skarpe kanter XXForsyn skarpe kanter med slidbeskyttelse. MultiControl SmartControl UniBox 4

5 3 Beskrivelse af apparatet 3.1 Leveringsomfang MultiControl / SmartControl Dobbeltklæbende klæbepude Ekstraudstyr: Holder til MultiControl / SmartControl Ekstraudstyr: UniBox Ekstraudstyr: Holder til UniBox 3.2 Typeskilt Typeskiltet er anbragt på bagsiden af betjeningselementet 3.3 Funktionsbeskrivelse Betjeningselement Betjeningselementerne MultiControl og SmartControl anvendes til at betjene Webasto varmere. Alt efter hvilken varmer der er installeret, og hvor den anvendes, kan det være nødvendigt også at installere UniBox (ekstraudstyr). 3.4 Udførelser af apparatet Betjeningselementet fås i to udførelser: SmartControl: Betjeningselement med sort ramme uden timerfunktion MultiControl: Betjeningselement med sølvfarvet ramme og timerfunktion De understøttede varmere og indstillinger afhænger af hvilken udførelse af betjeningselementet, der anvendes. 3.5 Anvendelse Hvilke varmere betjeningselementet kan anvendes sammen med kan ses på Opvarmning Fig. 01: Betjeningselementet MultiControl / SmartControl 1 Undermenuens navn 2 Symbol for undermenu 3 Aktiveret starttidspunkt 4 Klokkeslæt 5 Hurtigstartknap 6 Betjeningsknap UniBox UniBox gør det muligt også at betjene varmere, som ikke er W-bus-kompatible, med betjeningselementerne MultiControl og SmartControl. UniBox har desuden flere ind- og udgange, hvilket udvider funktionsomfanget. Kommunikationen mellem UniBox og betjeningselementet foregår via W-bussen. UniBox konfigureres automatisk, efter at varmeren er valgt på betjeningselementet. UniBox monteres usynligt i køretøjet, så kunden ikke kan se den. MultiControl SmartControl UniBox 5

6 4 Montering af betjeningselementet 4.1 Anvisninger for montering 4.3 Montering af betjeningselementet FORSIGTIG Elektrisk stød ved berøring af spændingsførende dele Lettere brandsår XXKøretøjets spænding skal slås fra, før apparatet monteres (køretøjets initialisering kan gå tabt). Montering med klæbepuder FORSIGTIG Brandfare på grund af ukorrekt montering Brandsår XXHvis varmeren monteres i køretøjer til farligt gods, skal man være opmærksom på særlige bestemmelser. XXSe oplysningerne på typeskiltet. FORSIGTIG Brandfare på grund af boring i ledninger Brandsår XXLæg ledningerne bag ved monteringsområdet uden for boreområdet. FORSIGTIG Personskader ved berøring af skarpe kanter Hudafskrabning, snitsår XXBrug beskyttelseshandsker under monteringen. 4.2 Krav til monteringsstedet Monteringsstedet skal opfylde følgende krav: 33Kabine 33Let tilgængeligt 33Godt synligt 33Rent, tørt og fedtfrit 33Beskyttet mod fugt 33Beskyttet mod varme, ikke direkte i varmluftstrømmen 33Tilstrækkelig plads bag monteringsstedet Fig. 02: Montering af betjeningselementet med klæbepuder 1 Monteringssted 2 Klæbepuder (dobbeltklæbende) 3 Betjeningselement XXFind et egnet monteringssted. Tag højde for betjeningselementets kabellængde ved montering. XXFind en egnet gennemføring til betjeningselementets ledningsnet. XXFør betjeningselementets ledningsnet forfra gennem gennemføringen. 33Betjeningselementets bagside skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. XXSæt klæbepuderne på betjeningselementet. XXSæt betjeningselementet fast på monteringsstedet. MultiControl SmartControl UniBox 6

7 Montering med holder Fig. 03: Montering af betjeningselementet med holder Fig. 04: Eksempel på tilslutning af betjeningselement (1) til varmer (2) 4.4 Option: Montering af UniBox 1 Monteringssted 2 Holder 3 Skruer 4 Betjeningselement XXFind et egnet monteringssted. XXFind en egnet gennemføring til betjeningselementets ledningsnet. XXMonter holderen med de vedlagte skruer. XXFør betjeningselementets ledningsnet forfra gennem gennemføringen. XXKlips betjeningselementet fast i holderen. Ved montering i personbiler skal de lovmæssige bestemmelser overholdes. Fig. 05: Option: Montering af UniBox med holder XXFind et egnet monteringssted. Monter apparatet et sted, der er usynligt for kunden. XXMonter holderen med de vedlagte skruer. XXFastlæg, hvordan det vedlagte ledningsnet til UniBox skal lægges. XXKlips UniBox fast i holderen. MultiControl SmartControl UniBox 7

8 Fig. 06: Eksempel på tilslutning af UniBox (1), betjeningselement (2), varmer (3) og køretøjets ledningsnet (4) MultiControl SmartControl UniBox 8

9 5 Første ibrugtagning 5.1 Anvisninger for første ibrugtagning ADVARSEL Indånding af giftige gasser i lukkede rum Forgiftnings- og kvælningsfare XXBrug aldrig varmeren, heller ikke med programmeret opvarmningsstart, i lukkede rum som f.eks. garager eller værksteder uden udsugning af udstødningsgas. XXPå værksteder med udsugning af udstødningsgas, skal det kontrolleres, at udsugningen fungerer. 5.2 Ibrugtagning af apparatet 33Varmeren er monteret korrekt. 33Betjeningselementet er monteret korrekt. XXSlut køretøjet til spændingsforsyningen. XXVælg den aktuelle dag. XXTryk på betjeningsknappen. Fig. 10: Menuelementet "Tid" XXVælg det aktuelle klokkeslæt. Manuelt reset Reset nulstiller alle betjeningselementets indstillinger og timerprogrammeringer til standardindstillingerne eller til de indstillinger, som teknikeren har foretaget. Sprogindstillingen nulstilles til engelsk. 5.3 Valg af varmer Ved første ibrugtagning XXVælg symbolet for "Indstillinger" i hovedmenuen. Første gang betjeningselementet tilsluttes, vises en meddelelse om varmerens manglende indstilling/ konfiguration. Indstillinger Fig. 11: Menuelementet "Indstillinger" XXTryk på betjeningsknappen. XXVælg menuelementet "Reset". Indstillinger Fig. 07: Symbol for "Manglende konfiguration" XXTryk samtidigt på betjeningsknappen og hurtigstartknappen i 3 sekunder. Fig. 12: Menuelementet "Reset" XXTryk på betjeningsknappen. Reset Indstillinger Fig. 08: Menuelementet "Varmer" XXVælg den ønskede varmer. XXTryk på betjeningsknappen. Reset Fig. 13: Menuelementet "Bekræft reset" Fig. 09: Menuelementet "Dag" XXTryk på betjeningsknappen en gang til for at bekræfte menuvalget. 33Betjeningselementet genstartes. X X Tryk samtidigt på betjeningsknappen og hurtigstartknappen i 3 sekunder, når betjeningselementet genstartes (startskærmen vises i 1,5 sekunder). MultiControl SmartControl UniBox 9

10 Fig. 14: Menuelementet "Varmer" XXVælg den ønskede varmer. XXTryk på betjeningsknappen. Det korrekte valg af varmer fremgår af varmerens værkstedsvejledning. MultiControl SmartControl UniBox 10

11 6 Serviceprogram 6.1 Funktionsbeskrivelse XXTilslut diagnoseadapteren til betjeningselementet. Denne specielle funktion kan ikke ses af kunden og frigives først ved anvendelse af diagnoseadapteren. I denne funktion kan de forindstillede varmere og deres indstillinger vælges og aktiveres. Grænseværdierne for temperatur/driftstid osv. kan tilpasses af teknikeren, hvis indstillingen ikke passer til det installerede system. Indstillingerne kan også indstilles med WTT (Webasto Thermo Test) diagnosesoftwaren. Fabriksindstillinger må kun ændres af fagpersonale. 6.2 Tilslutning af diagnoseadapteren XXFjern dækslet fra diagnoseadapterens stik. Fig. 16: Tilslutning af diagnoseadapteren 6.3 Valg af servicemenuen XXVælg symbolet for "Service" i hovedmenuen. Fig. 17: Menuelementet "Service" Fig. 15: Fjernelse af dæksel OBS! Støv og fugt kan beskadige diagnoseadapterens stik Apparatet kan stille forkerte diagnoser eller ingen diagnoser XXLuk dækslet til diagnoseadapterens stik igen efter brug. Servicemenuens menupunkter supplerer brugermenuen og står til rådighed som ekstra menu. Symbolet for "Service" erstatter symbolet for "Indstillinger", så snart diagnoseadapteren tilsluttes. Flere oplysninger findes i bilaget Serviceprogram. MultiControl SmartControl UniBox 11

12 7 Fejlafhjælpning 7.1 Fejludlæsning Opstår der en fejl i varmeren under opvarmning, viser apparatet en fejlkode på betjeningselementet. Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til varmeren. En opstået fejl vises som Txx eller Fxx på betjeningselementets display sammen med en rød blinkende LED. Fejlmeddelelsen vises også, efter at betjeningselementet er vågnet fra standby og skal bekræftes ved at trykke på betjeningsknappen eller hurtigstartknappen. Fejlen gemmes i menuens fejlarkiv (menuelementet "Fejlarkiv") på betjeningselementet og kan kaldes frem senere. "Reset" i kundemenuen sletter alle fejlmeddelelser, der er gemt på betjeningselementet og UniBox. Oversigt over interne fejl på betjeningselementet, "Txx" Fejlkode Fejl Fejlbeskrivelse Fejlafhjælpning Ted Overspænding Forsyningsspændingen er over 36 V. Kontroller køretøjets el-anlæg. Te3 Displayets baggrundsbelysning defekt Kontakt kundeservice/kundecenteret. Te4 LED-statusindikator defekt Kontakt kundeservice/kundecenteret. Te5 Te6 T5d Temperatursensor defekt W-bus-temperatursensor defekt UniBox-temperatursensor defekt Temperatursensor i MultiControl/SmartControl defekt. Kunne ikke læse temperaturen fra den eksterne sensor (W-bus) korrekt. Kunne ikke læse temperaturen fra den eksterne sensor, som er tilsluttet UniBox, korrekt. Kontakt kundeservice/kundecenteret. Kontroller installationen. Udskift sensoren om nødvendigt. Kontroller installationen. Udskift sensoren om nødvendigt. T12 Kommunikationsfejl på W-bussen Kontroller installationen. Te7/Te8 Flash Kunne ikke læse/skrive fra/til den interne hukommelse Kontakt kundeservice/kundecenteret. Tea Forkert feedbacksignal fra varmeren (ST) Kontroller installationen. Tec Betjeningsknappen sidder fast Betjeningsknappen er trykket ind i mere end 10 sekunder. T46 Overstrøm/kortslutning på koblingsudgangen SAU1 Strømmen er højere end 500 ma. T49 Overstrøm/kortslutning på koblingsudgangen SAU2 Strømmen er højere end 20 ma. Te0 Reduceret spænding Forsyningsspændingen ligger under den værdi, der er indstillet af teknikeren. Kontakt kundeservice/kundecenteret. Kontroller installationen. Kontroller, at forbrugeren på koblingsudgangen SAU1 ikke trækker en strøm over 500 ma. Kontroller installationen. Kontroller, at koblingsudgangen kun er tilsluttet den pågældende varmer. Oplad batteriet, eller kontroller køretøjets el-anlæg. T84 Underspænding Forsyningsspændingen er under 8 V. Oplad batteriet, eller kontroller køretøjets el-anlæg. Te1 Teb Tee Omgivelsestemperatur for lav/høj RTC-fejl Defekt skiftetransistor i MultiControl/SmartControl Omgivelsestemperaturen ligger uden for driftsområdet fra -20 C til +70 C. Urchippen i MultiControl/SmartControl har mistet sin indstilling. OBS! Hvis denne fejl opstår, kan varmeren ikke længere slukkes. Træk omgående sikringen ud, og kør til et værksted. Fejlen forsvinder automatisk, når omgivelsestemperaturen igen ligger inden for området fra -20 C til +70 C. Hvis spændingen er afbrudt i mere end 8 minutter: Indtast dato/klokkeslæt på ny. Hvis fejlen opstår uden spændingsafbrydelse: Kontakt kundeservice/kundecenteret. Kontakt kundeservice/kundecenteret. MultiControl SmartControl UniBox 12

13 Fejl på tilsluttet UniBox med analog varmer Fejlkode Fejl Fejlbeskrivelse Fejlafhjælpning Fed Overspænding Forsyningsspændingen er over 36 V. Kontroller køretøjets el-anlæg. F5d Temperatursensor defekt Kunne ikke læse temperaturen fra den eksterne sensor, som er tilsluttet UniBox, korrekt. Kontroller installationen. Kontakt kundeservice/ kundecenteret. F12 Kommunikationsfejl på W-bussen Kontroller installationen. Fe7/Fe8 Fe9 Flash Ikke plausibelt signal fra koblingsudgangen SAU1 Kunne ikke læse/skrive fra/til den interne hukommelse. UniBox modtager et ikke plausibelt signal. Kontakt kundeservice/kundecenteret. Kontroller installationen. Kontakt kundeservice/ kundecenteret. Fea Forkert feedbacksignal fra varmeren (ST) Kontroller installationen. Fec Den eksterne betjeningsknap sidder fast. Den eksterne betjeningsknap er trykket ind i mere end 10 sekunder. Kontroller installationen. Kontakt kundeservice/ kundecenteret. F01 til F0F Fejl i varmeren Se dokumentationen til varmeren. Kontakt kundeservice/kundecenteret. T84 Underspænding Forsyningsspændingen er under 8 V. Oplad batteriet, eller kontroller køretøjets el-anlæg. Fejl på tilsluttet W-bus-varmer Fejlkode Fejl Fejlbeskrivelse Fejlafhjælpning F01 til FFE Fejl i varmeren Se dokumentationen til varmeren. Kontakt kundeservice/kundecenteret. MultiControl SmartControl UniBox 13

14 8 Tekniske data Betjeningselement MultiControl / SmartControl UniBox Mærkespænding [V] 12 til 24 Maksimalt strømforbrug (under drift uden eksternt relæ) [ma] 17 til Maksimalt strømforbrug (i standby) [ma] 0,5 Tilladte omgivelsestemperaturer [ C] (drift/lager) Betjeningselementets mål [mm] (længde/dybde/højde) -40 til +75 / -40 til / 15 (9,5 uden betjeningsknap) / (104 med tilsluttet ledningsnet) / 60 / 25 Vægt [g] MultiControl SmartControl UniBox 14

15 9 Bilag 9.1 Tilslutninger 9 Signaturforklaring til betjeningselementets tilslutninger Pos. Farver Navn Kommentar Kontakt 1 Gul W-bus / low switch / diagnose Tilslutningen er konfigureret forskelligt alt efter hvilken varmer, der er valgt. Vær opmærksom på, at denne ledning ikke har nogen W- bus på varmere med analog styring. W-bus-diagnose er kun mulig, når der er tilsluttet en varmer med W-bus eller en UniBox. Kontakt 2 Sort Koblingsudgang SAU1 Maks. skiftestrøm 500 ma Kontakt 3 Rød KL30 Plus+ Kontakt 4 Brun KL31 Stel Fig. 19: UniBox'ens tilslutninger Fig. 18: Betjeningselementets tilslutninger Signaturforklaring til UniBox'ens tilslutninger 2 Pos. Farver Navn Kommentar Kontakt 1 Rød KL30 Plus+ (betjeningselement) Kontakt 2 Brun KL31 Stel- (betjeningselement) Kontakt 3 Gul W-bus W-bus (betjeningselement) Kontakt 4 Grå Koblingsudgang SAU1 Kontakt 5 Rød KL30 Plus+ Kontakt 6 Brun KL31 Stel- Kontakt 7 Grøn / hvid W-bus Kontakt 8 Sort Koblingsudgang SAU1 Kontakt 9 Kontakt 10 Kontakt 11 Rød / hvid Koblingsudgang SAU2 TS (plus) TS (stel) Koblingsudgang opvarmning (betjeningselement) W-bus Koblingsudgang opvarmning (High Side) på UniBox Koblingsudgang ventilation (Low Side) på UniBox Maks. skiftestrøm 20 ma Ekstern rumtemperatursensor Ekstern rumtemperatursensor Kontakt 12 Blå SWG (plus) Standardværdi Kontakt 13 Hvid SWG (stel) Standardværdi Kontakt 14 Sort / grå KL15 Kontakt 15 Violet ADR (TRS) Kontakt 16 Grøn SEI Kontakt 17 Kontakt 18 Rød / sort Hvid / rød ST / status Multifunction Tænding ADR-funktion Visning på betjeningselementet Koblingsindgang Ekstern knap til til- og frakobling Fejlkode / status Multifunktionsindgang (luftvarmer) MultiControl SmartControl UniBox 15

16 9.2 Serviceprogram Serviceindstillinger Denne specielle funktion kan ikke ses af brugeren og frigives først ved anvendelse af diagnoseadapteren. I denne funktion kan de forindstillede varmere og deres indstillinger vælges og aktiveres. Grænseværdierne for temperatur/opvarmningstid osv. kan tilpasses af teknikeren, hvis indstillingen ikke passer til det installerede system. Indstillingerne kan også indstilles med WTT uden diagnosekabel. Fabriksindstillinger må kun ændres af fagpersonale. 33Diagnosekablets stik tilsluttes betjeningselementet. XXTryk på betjeningsknappen. Valg af varmer Under dette menupunkt kan der vælges en anden varmer. Ved valg af et andet apparat nulstilles også andre indstillinger fra denne menu til varmerens specifikke værdier. Blandt andet slettes fejlhukommelsen. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede symbol for "Varmer". 33I displayet vises navnet på varmeren. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge varmeren. Min varighed Indstilling af den mindste driftstid, som kunden kan vælge fra menuen ved konfiguration af hurtigstartknappen eller ved opvarmning/ventilation. Værdien for "Min varighed" kan indstilles mellem 10 minutter og "Maks varighed". Maks varighed Indstilling af den maksimale driftstid, som kunden kan vælge fra menuen ved konfiguration af hurtigstartknappen eller ved opvarmning/ventilation. Den maksimale varighed kan indstilles mellem værdien for "Min varighed" og den gældende maksimaltid for den valgte varmer. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Maks varighed". 33I displayet vises den maksimale varighed, og timetallet for den maksimale varighed blinker. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede timetal for den maksimale varighed. 33I displayet vises den maksimale varighed, og minuttallet for den maksimale varighed blinker. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede minuttal for den maksimale varighed. Permanent tilstand (kontinuerlig drift) Hermed kan varmerens permanente tilstand frigives eller spærres for brugeren. Permanent tilstand er kun mulig på varmere, som understøtter dette. Vælges denne funktion på varmere, som ikke understøtter permanent tilstand, bestemmer varmeren driftstiden, når brugeren vælger funktionerne opvarmning/ventilation i permanent tilstand. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Permanent tilstand". XXTryk på betjeningsknappen for at skifte mellem "On" og "Off". Det er ikke nødvendigt at bekræfte denne indstilling. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Min varighed". 33I displayet vises minimumsvarigheden, og timetallet for minimumsvarigheden blinker. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede timetal for minimumsvarigheden. 33I displayet vises minimumsvarigheden, og minuttallet for minimumsvarigheden blinker. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede minuttal for minimumsvarigheden. MultiControl SmartControl UniBox 16

17 Ventilation Med denne funktion kan menupunktet "Ventilation" fjernes fra kundemenuen. På varmere, som ikke understøtter ventilation, har denne funktion ingen virkning. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Ventilation". XXTryk på betjeningsknappen for at skifte mellem "On" og "Off". Temperaturområde Det er ikke nødvendigt at bekræfte denne indstilling. Her kan det temperaturområde for luftvarmere indskrænkes, som brugeren kan vælge fra menuen ved konfiguration af hurtigstartknappen eller ved opvarmning. Der kan vælges en minimal temperatur mellem 5 C og 20 C og en maksimal temperatur mellem 20 C og 35 C. Denne indstilling har ingen virkning på vandvarmere. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Temperaturområde". 33Hvis funktionen temperaturindstilling ikke understøttes af varmeapparatet, vises "N/A" i displayet, og der kan ikke foretages nogen indstillinger her. 33Minimumstemperaturen vises i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede minimumstemperatur. 33Maksimumtemperaturen vises i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede maksimumtemperatur. Visning af temperatur Hermed konfigureres temperaturvisningen i statuslinjen. Er funktionen deaktiveret, vises ingen aktuel temperatur i statuslinjen. Den viste temperatur er altid den aktuelle temperatur, som måles af en tilsluttet sensor eller den interne sensor i MultiControl/SmartControl. Efter reset eller efter valg af en ny varmer vises alle mulige sensorer, og den første eksisterende sensor til temperaturmåling vælges. Sensorerne vises i følgende rækkefølge: Ekstern sensor på W-bussen Sensor i varmeren Ekstern sensor tilsluttet UniBox Intern sensor i MultiControl/SmartControl XXEfter reset eller efter valg af varmer registreres UniBox som regel automatisk, hvis installeret. Hvis UniBox eftermonteres, kan denne funktion og de hermed forbundne funktioner aktiveres og anvendes, f.eks. registrering af tænding, ADR, ekstra ekstern knap (analog hurtigstartknap). XXTryk på betjeningsknappen for at skifte mellem "On" og "Off". UniBox Det er ikke nødvendigt at bekræfte denne indstilling. Efter reset eller efter valg af varmer registreres UniBox som regel automatisk, hvis installeret. Hvis UniBox eftermonteres, kan denne funktion og de hermed forbundne funktioner aktiveres og anvendes, f.eks. registrering af tænding, ADR, ekstra ekstern knap (analog hurtigstartknap). XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "UniBox". XXTryk på betjeningsknappen for at skifte mellem "On" og "Off". Det er ikke nødvendigt at bekræfte denne indstilling. Underspændingsafbryder Aktiveres funktionen "Lukker underspænding", kontrolleres forsyningsspændingen løbende under opvarmning/ventilation. Varmeren afbrydes, hvis den indstillede værdi underskrides i mere end 5 sekunder. Varmeren kan først tændes igen, når spændingen ligger stabilt over den indstillede værdi. Underskridelsen vises med et batterisymbol i statuslinjen. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Lukker underspænding". 33Er underspændingsafbryderen aktiveret, vises den indstillede værdi i displayet. Er den deaktiveret, vises "Off". XXDrej på betjeningsknappen for at indstille værdien eller deaktivere funktionen (Off). 33I hovedmenuen kan temperaturen vises eller skjules. MultiControl SmartControl UniBox 17

18 Maks. antal aktive timere Der kan som standard kun aktiveres en timer. Med denne funktion kan antallet af timere, der kan aktiveres samtidigt, øges til 21. Overhold de lovmæssige bestemmelser, især at der kun må være aktiveret en timer på personbiler. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Maks. antal aktive timere". 33Den indstillede værdi (antal timere) vises. XXStandardkonfiguration Standardkonfiguration Reset nulstiller alle indstillinger til standardkonfigurationen med undtagelse af ugedag og tid. Efter reset er fremgangsmåden den samme som ved efter montering og første ibrugtagning. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Fabriksindstilling". 33I displayet vises "OK". 33Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. 33Systemet genstarter. MultiControl SmartControl UniBox 18

19 9.3 Skematisk oversigt over servicemenuen Indstillinger Ugedag Indstillinger Reset Fig. 20: Skematisk oversigt over servicemenuen MultiControl SmartControl UniBox 19

20 I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende. Ident. Nr A01 04/14 Errors and omissions excepted Printed in Germany Webasto Thermo & Comfort SE, 2014 Webasto Thermo & Comfort SE Postfach Gilching Germany Visiting Address: Friedrichshafener Str Gilching Germany Technical Extranet: Du kan finde telefonnummeret på Webasto Danmark i Webastos kontaktoversigt eller på Webastos danske hjemmeside. 20

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger DA Betjeningsvejledning Betjeningselementet Drejevælger 1 Oversigt over betjeningselementet 1 Driftslampe/fejllampe/servicelampe 2 Drejeknap (temperatur) 1 2 Om dette dokument 2.1 Dokumentets formål Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. UniControl. UniControl

Betjeningsvejledning. UniControl. UniControl DA Betjeningsvejledning UniControl UniControl Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dokumentets formål 4 1.2 Håndtering af dette dokument 4 1.3 Anvendelse af symboler og fremhævelser 4 1.4 Garanti og

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vandvarmer. Thermo Top Pro 120. Thermo Top Pro 150

Betjeningsvejledning. Vandvarmer. Thermo Top Pro 120. Thermo Top Pro 150 Betjeningsvejledning Vandvarmer Thermo Top Pro 120 Thermo Top Pro 150 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem for at lære alle varmerens funktioner at kende.

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem for at lære alle varmerens funktioner at kende. Betjeningsvejledning Thermo Pro 90 Indledning Kære Webasto kunde Tak for at du har valgt vandvarmeren Thermo Pro 90 fra Webasto. Vi håber, at du vil have glæde af den pålidelige komfort i mange år. Varmeren

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

FR40 AC/DC. Compressor Cooler Operating manual...4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung...18. Glacière à compression Notice d utilisation...

FR40 AC/DC. Compressor Cooler Operating manual...4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung...18. Glacière à compression Notice d utilisation... FR40 AC/DC EN DE FR ES IT NL SV NO FI PT RU PL CS SK HU Compressor Cooler Operating manual.....................4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung.................18 Glacière à compression Notice

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg.

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Generelle informationer...

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Monteringsvejledning. ThermoCall TC4. Entry/Advanced

Monteringsvejledning. ThermoCall TC4. Entry/Advanced Monteringsvejledning ThermoCall TC4 Entry/Advanced 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A 5 ThermoCall TC4 Entry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sw Alle andre varmeapparatforbindelser fremgår af den

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og redskabsovervågning Kapitel 12 side 72 Fangst- og redskabsovervågning Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om trawlet og fangsten. Oplysningerne bliver samlet på en skærm. Det kan være et

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere