Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29."

Transkript

1 Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009)

2 Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at god selskabsledelse skaber øget tillid til selskabet. God selskabsledelse gør det muligt for selskabet at skabe bæredygtig vækst og øger tilliden til selskabets langsigtede værdi blandt selskabets interessenter. Det endelige mål er at opfylde forventningerne hos vores aktionærer, investorer og andre interessenter. Denne politik for god selskabsledelse definerer rammerne for bestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes opgaver og ansvar. Selskabet skal gøre sit bedste for at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og ledelsen er bevidste om vigtigheden og nødvendigheden af at efterleve selskabets politik for god selskabsledelse. Mr Sri Prakash Lohia Formand Indorama Ventures Public Company Limited 1

3 POLITIK FOR GOD SELSKABSLEDELSE Selskabet er gennem bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne forpligtet til at sørge for, at selskabets forhold er i overensstemmelse med principperne for god selskabsledelse, og anser det for en vigtig faktor for at bidrage til den overordnede succes som en ansvarlig samfundsborger. Selskabet har udarbejdet denne som vejledning til bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne i henhold til de regler, der er opstillet af Thailands fondsbørs og OECD's principper for god selskabsledelse, som omfatter følgende hovedprincipper: Del 1: Del 2: Del 3: Del 4: Del 5: Beskyttelse af aktionærernes rettigheder Ligebehandling af aktionærerne Andre interessenters rolle Åbenhed og transparens Bestyrelsens ansvar Denne politik vil blive implementeret gennem mere specifikt og detaljeret materiale, som vil behandle alle relevante områder samt procedurerne for og praksis vedrørende implementeringen. 2

4 Del 1: Beskyttelse af aktionærernes rettigheder I anerkendelse af vigtigheden af at aktionærernes rettigheder beskyttes og fremmes, har selskabet vedtaget nedenstående politik for ligebehandling af alle aktionærer: Fremme af aktionærernes rettigheder Selskabet opfordrer alle aktionærer til at udøve deres rettigheder på en rimelig måde. Alle aktionærer opfordres til at deltage i aktionærmøderne og komme med bemærkninger og forslag til bestyrelsen. Fremme af aktionærernes møde- og stemmedeltagelse Selskabet opfordrer aktionærerne til at deltage og stemme i forbindelse med vigtige beslutninger på generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved afstemning. Videregivelse af oplysninger vedrørende aktionærmøder Selskabet sikrer, at aktionærerne forud for generalforsamlingen bliver underrettet om vigtige oplysninger, krav og procedurer vedrørende møderne, herunder afstemningsproceduren for hvert punkt på dagsordenen. Selskabet bestræber sig på at videregive alle oplysninger vedrørende generalforsamlingen til alle aktionærer 21 dage (men ikke mindre end 7 dage) før, så aktionærerne har mulighed for at gennemgå oplysningerne forud for mødet. Desuden lægger selskabet alle oplysninger ud på selskabets hjemmeside forud for mødets indkaldelse. Aktionærernes mulighed for at stille spørgsmål og udtrykke deres holdninger på generalforsamlingen Selskabet vil på alle generalforsamlinger give samtlige aktionærer lejlighed til at stille spørgsmål, komme med bemærkninger og stille forslag. 3

5 Del 2: Ligebehandling af aktionærerne Ligebehandling Selskabet tror på ligebehandling af aktionærerne og deres mulighed for at modtage oplysninger på lige vilkår samt at give aktionærerne tilladelse til at vælge bestyrelsesmedlemmer og stille forslag til andre punkter på dagsordenen via selskabets hjemmeside. Afholdelse af aktionærmøder Selskabet vil fremme brugen af fuldmagt for de aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlinger og opfordrer de aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage, til at vælge en uvildig direktør fra selskabet som deres befuldmægtigede. Brug af intern viden Det er ikke tilladt for selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere at videregive fortrolige oplysninger om selskabet (især intern viden som ikke er offentlig tilgængelig) for egen eller andres vindings skyld, og det påhviler desuden selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere at overholde lovgivningen og reglerne vedrørende insiderhandel. Interessekonflikt Bestyrelsesmedlemmer, ledelse og medarbejderne skal straks videregive oplysninger om eventuelle interesser, de måtte have, som kan udgøre en interessekonflikt, eller tilknyttede transaktioner i overensstemmelse med fondsbørskommissionens og Thailands fondsbørs regler samt selskabets politikker. 4

6 Del 3: Andre interessenters rolle Selskabet følger de grundlæggende principper for ligebehandling af interessenter, som omfatter aktionærer, kunder, medarbejdere, handelspartnere og leverandører, offentligheden og konkurrenter. I bestræbelserne på at opnå rimelighed og transparens anerkender selskabet sine interessenters interesser som følger: Aktionærer Aktionærernes rettigheder og behandling af aktionærer fremgår af ovenstående Del 1 og 2. Kunder Selskabet stræber efter at fastholde og styrke loyale og langsigtede relationer med sine kunder. Vi satser målrettet på at stille vores kunder tilfredse ved at tilbyde produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet, som opfylder kundernes behov og tilbydes til konkurrencedygtige priser, understøttet af høj service og nøjagtige oplysninger om vores tjenester og produkter. Selskabet tror på og stræber efter at have en åben dialog for løbende feedback fra kunderne. Medarbejdere Alle medarbejdere anses for at være værdifulde aktiver, som er vigtige for organisationens og dets datterselskabers vækst og lønsomhed. Vi stræber efter at skabe et inspirerende og kvalitetsorienteret arbejdsmiljø og lægger stor vægt på sundhed og sikkerhed. Vi behandler alle vores medarbejdere retfærdigt i alle ansættelsessammenhænge og tilbyder ret og rimelige lønninger. Selskabet lægger vægt på kompetenceudvikling, viden og udnyttelse af potentiale hos alle vores medarbejdere, og vi stræber efter at opbygge et arbejdsmiljø, der er alsidigt, og som tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere. Handelspartnere og leverandører Vores holdning er, at det er vigtigt, at vores handelspartnere og leverandører har fuld og komplet forståelse for vores forretning, så vi kan sikre gode, langsigtede og tillidsfulde relationer. Selskabet stræber efter at udarbejde fair aftaler med sine handelspartnere, der overholder de vilkår og betingelser, som fremgår deraf, samt videregive retvisende og nøjagtige finansielle oplysninger til sine kreditorer. (e) Offentligheden Selskabet drager omsorg for samfundet, miljøet og livskvaliteten hos dem, som påvirkes af selskabets forhold, og stræber efter at overholde alle gældende love og regler. Selskabet forsøger at deltage aktivt i alle aktiviteter, der støtter og drager omsorg for miljøet og samfundet og fremmer de kulturer, vi opererer i. Selskabet håndterer og bortskaffer affald på en måde, som belaster samfundet, miljøet og mennesker mindst muligt. (f) Konkurrenter Selskabet agerer inden for reglerne og i overensstemmelse med anerkendt bedste praksis i forhold til sine konkurrenter. Desuden arbejder selskabet på videreudvikling og markedsvækst til fordel for branchen som helhed. 5

7 Del 4: Åbenhed og transparens (e) Offentliggørelse af oplysninger Selskabet sikrer, at rettidig og korrekt information udsendes om alle væsentlige aspekter af selskabets aktivitet efter relevans. Aktionær-/investorrelationer Selskabets Investor Relations-ansvarlige kommunikerer med investorerne og aktionærerne, herunder institutionelle investorer og minoritetsaktionærer. Selskabet afholder løbende analytikermøder for at præsentere resultaterne. Information om bestyrelsen Selskabet offentliggør oplysninger om alle bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens og dens udvalgs opgaver og ansvar i årsrapporten (Formular 56-2) og registreringsformularen (Formular 56-1). Finansiel rapportering Selskabet lægger vægt på behovet for finansiel rapportering, som skal afspejle den aktuelle finansielle situation og resultater på basis af nøjagtige, komplette og tilstrækkelige regnskabsoplysninger i overensstemmelse med den godkendte regnskabspraksis. Vederlag til bestyrelsen og topledelsen Selskabet offentliggør vederlaget til bestyrelsen og topledelsen i årsrapporten (Formular 56-2) og registreringsformularen (Formular 56-1). Del 5: Bestyrelsens ansvar Det påhviler bestyrelsen at handle i overensstemmelse med alle gældende love og regler samt sørge for implementering af denne politik for god selskabsledelse. Derfor vil bestyrelsen sikre, at der er vedtaget et adfærdskodeks og bestyrelsesvedtægter, og at relevante bestyrelsesudvalg (f.eks. Revisionsudvalg, Vederlagsudvalg) med tydelig forretningsorden og andre relevante udvalg med tydelig forretningsorden samt andre specifikke erklæringer vedrørende udøvelse af deres ansvar (f.eks. bestyrelseshåndbog, træning m.v.) er på plads. Bestyrelsen foretager selv en årlig vurdering af sine resultater. 6

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere