Lene Espersen Udenrigsminister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lene Espersen Udenrigsminister"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 forord Igen blev det forgangne år et begivenhedsrigt år for Udenrigsministeriet med store globale udfordringer og intern omstrukturering i ministeriet. Trods udfordringerne har ministeriet nået mange vigtige milepæle. Her skal nævnes nogle enkelte hovedopgaver blandt de mange, der har præget det forgangne år. 1 Det lykkedes trods svære odds at opnå et resultat i Bella Centret, og den logistiske side af COP15 blev afviklet tilfredsstillende. Danmark fik alle ender til at mødes i den største internationale begivenhed nogensinde på dansk jord. Vi havde besøg af 120 stats- og regeringschefer, delegerede og endnu flere repræsentanter fra NGOer og pressen. Lene Espersen Udenrigsminister 2009 blev præget af den økonomiske krise, der slog igennem med fuld kraft, men den nødvendige politiske vilje og handlekraft var også til stede på et afgørende tidspunkt. Med en række hjælpepakker og finanspolitiske lempelser i Danmark og med koordinerede, internationale tiltag via G20 undgik vi en total nedsmeltning og et gensyn med 1930 ernes onde spiral af protektionisme, handelskrige og massearbejdsløshed. Nu skal vi satse endnu mere på eksporten, og det er vi sikre på, at dansk erhvervsliv står godt rustet til. Selv i en økonomisk krisetid har Danmark fastholdt det nominelle beløb for dansk udviklingsbistand på 15,2 milliarder kroner på finansloven for Det svarer til 0,83 procent af BNI. I 2009 har Udenrigsministeriet påbegyndt arbejdet med en ny strategi for dansk udviklingspolitik. Der har været stor interesse for at deltage i arbejdet, og vi ser nu frem til, at vi får ført skibet sikkert i havn i Vi lægger vægt på, at udviklingspolitikken er en integreret del af udenrigspolitikken. De danske indsatser i Somalia og Pakistan er eksempler på, at det er nødvendigt med en flerstrenget indsats. Søren Pind Udviklingsminister Så lykkedes det langt om længe EU at navigere igennem en ny irsk folkeafstemning og få sat punktum for otte års traktatforhandlinger. Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december Nu bliver udfordringen at sikre, at EU for alvor træder ind på verdensscenen som en global sværvægter. Vi er også i fuld gang med forberedelserne til det danske EU formandskab i 1. halvår En anden udfordring, som Udenrigsministeriet tager med sig ind i 2010, er krigen i Afghanistan og den tilknyttede stabilisering af Pakistan. Der har været tilbageslag i kampen mod den internationale terrorisme, og den aktuelle situation i Afghanistan lader meget tilbage at ønske. Den afghanske regering har endnu til gode at bevise sit værd over for den afghanske befolkning, og den må hjælpes til snarest at overtage ansvaret for landets sikkerhed. I maj 2009 blev regeringens internationale Afrikakommission afsluttet med lanceringen af kommissionens rapport, der blandt andet sætter fremme af privatsektordrevet vækst og beskæftigelse i fokus. Implementeringen af rapportens fem konkrete initiativer er i fuld gang. Det afrikanske ejerskab til Afrikakommissionen blev understreget, da Tanzanias præsident Kikwete i sin tale til FN s generalforsamling sagde, at Afrikakommissionen har vist vejen. I 2009 fortsatte Danmark MDG3-kampagnen for kvinders ligestilling. Mange prominente personer har modtaget fakler, herunder USA s præsidentfrue Michelle Obama under hendes besøg i Danmark i efteråret. I foråret 2010 planlægges en international MDG3-konference i København, forud for den store FN-konference i New York til efteråret om alle 2015 Målene. Danmark har i høj grad formået at sætte et dansk fingeraftryk i arbejdet med at fremme kvinders rettigheder blev både begivenheds- og resultatrigt for Udenrigsministeriet. Vi der begge er nytiltrådte her i begyndelsen af 2010 ser frem til at føre ministeriet og dets mange opgaver videre ind i det nye år.

3 indhold Forord 1 2 Indhold 2 Organigram 4 Danmarks repræsentationer 5 1. Indledning 6 2. Beretning Præsentation af Udenrigsministeriet Hovedopgaver Organisationen Årets faglige resultat Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Redegørelse for reservation Administrede udgifter og indtægter Forventninger til det kommende år De økonomiske rammer og deres betydning for det kommende år De faglige krav og deres effekt på opgavevaretagelse og prioritering Målrapportering Mål og resultater Mål og resultater, skematisk oversigt Målrapportering: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen i løbet af Opfølgning på lønsumsloft sregnskabet 27 udenrigsministeriets årsrapport 2009 april Påtegning 28 udgiver: udenrigsministeriet asiatisk plads københavn k telefon: fax: internet: design: designgrafik teksten kan citeres frit isbn

4 6 Bilag Noter til resultatopgørelsen og balancen Noter til balancen Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Regnskabsmæssige forklaringer vedrørende Udenrigsministeriets driftsbevillinger, tilskudsordninger og lovbundne bevillinger under overførselsramme 1, 06.1, 06.2 og Udenrigsministeriets tilskudsordninger under overførselsramme 2, Forelagte investeringer Oversigt over årsberetninger m.v. på Udenrigsministeriets område 37 3 Departementchefens efterskrift 38

5 organigram Januar 2010 udenrigsministeren Ministersekretariatet udviklingsministeren Ministersekretariatet 4 departementschefen Direktionen Evaluering Direktionssekretariatet Strategi og Planlægning Center for Afrika, Asien, Amerika og Mellemøsten Center for Europa Center for Global Sikkerhed Center for Globale Udfordringer Center for Udviklingspolitik Center for Danmarks Eksportråd Center for Borgerservice Center for Juridisk Tjeneste Center for Public Diplomacy Center for Koncern-HR og Økonomi Center for Sikkerhed, Drift og Digitalisering ambassader og repræsentationer i udlandet

6 5 danmarks Repræsentationer Marts 2010 ambassader (78) Accra Addis Ababa Algier Amman Ankara Athen Bagdad Bamako Bangkok Beijing Beirut Beograd Berlin Bern Brasilia Bratislava Bruxelles Budapest Buenos Aires Bukarest Canberra Cotonou Damaskus Dar Es Salaam Dhaka Dublin Haag Hanoi Helsingfors Islamabad Jakarta Kabul Kairo Kampala Kathmandu Kiev Kuala Lumpur La Paz Lissabon London Ljubljana Lusaka Luxembourg Madrid Managua Maputo Mexico DF Moskva Nairobi New Delhi Nicosia Oslo Ottawa Ouagadougou Paris Prag Pretoria Rabat Reykjavik Riga Riyadh Rom Santiago Sarajevo Seoul Singapore Sofia Stockholm Tallinn Teheran Tel Aviv Tirana Tokyo Vilnius Warszawa Washington DC Wien Zagreb multilaterale repræsentationer (7) Bruxelles Genève New York Paris Strasbourg Wien EU-repræsentation, NATO-repræsentation FN-mission FN-mission OECD-delegation Europarådsrepræsentation Missionen ved OSCE, IAEA og CTBTO repræsentationskontorer (4) Niamey Phnom Penh Ramallah Thimphu generalkonsulater (8) Flensborg Guangzhou Hamborg Hongkong Milano New York São Paulo Shanghai handelskontorer der også har borgerservice (8) Chicago Dubai Istanbul München Sankt Petersborg Sydney Taipei Toronto øvrige handelskontorer (11) Ahmedabad Almaty Atlanta Auckland Bangalore Barcelona Bratislava* Chongqing Ljubljana* Zagreb* Yekaterinburg innovationskontorer (3) München Silicon Valley Shanghai *) Samlokaliseret med ambassaden.

7 1. indledning Hermed præsenteres Udenrigsministeriets årsrapport for Udenrigsministeriet er en enhedsorganisation bestående af ét departement uden underliggende styrelser eller institutioner. Ministeriet har derfor alene pligt til at aflægge årsrapport for de udadvendte og driftsmæssige opgaver, som varetages i betydeligt omfang. Det skal dog bemærkes, at Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) i bevillingsmæssig henseende henhører under Udenrigsministeriet; centeret aflægger selvstændig årsrapport. I forhold til Udenrigsministeriets årsrapport er der etableret en praksis, hvor der rapporteres på alle Udenrigsministeriets opgaver, herunder de departementale opgaver, der indgår som en integreret del af Udenrigsministeriets aktiviteter. Dette giver alle med professionel eller personlig interesse i Udenrigsministeriets arbejde et sammenhængende og tværgående regnskabsmæssigt billede af ministeriets væsentligste resultater i 2009 samt dokumenterer den styring, der ligger til grund herfor. Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport og falder i fire dele: En beretning, en målrapportering, en regnskabsmæssig afrapportering og en bilagsdel. Yderligere oplysninger om Udenrigsministeriets virke kan findes på ministeriets hjemmeside For så vidt angår målrapporteringen rapporteres der alene på de strategiske mål for det forløbne år, som har ligget til grund for ministeriets mål- og resultatstyring. Det er derfor ikke alle Udenrigsministeriets aktiviteter, der er omtalt i årsrapporten. Flere af disse er imidlertid beskrevet i de årsberetninger m.v., der udarbejdes på en række af ministeriets aktivitetsområder. For at give interesserede let adgang til uddybende oplysninger på de enkelte områder indeholder bilag 6.7 en oversigt over årsberetninger m.v. på Udenrigsministeriets område og for relaterede institutioner. Spørgsmål vedrørende Udenrigsministeriets årsrapport kan rettes til Udenrigsministeriets Økonomikontor på

8 2. beretning 2.1 Præsentation af Udenrigsministeriet Hovedopgaver Udenrigsministeriets hovedopgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. 1 Det indebærer, at Udenrigsministeriet: Forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, herunder en række internationale organisationer, såsom EU, FN og NATO, og det nordiske samarbejde. Hjælper danskere, der er kommet i vanskelige situationer i udlandet. Støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede, og trækker udenlandske investeringer til Danmark. Forestår og koordinerer Danmarks handelspolitik. Forvalter den danske udviklingsbistand. Bidrager til at udbrede kendskabet til Danmark og dansk kultur (public diplomacy/offentlighedsdiplomati) Organisationen Organisatorisk består Udenrigsministeriet af ministeriet i København og ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i udlandet samt repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer (se kort s. 5). Hertil kommer et stort antal honorære konsulater. Den samlede koncern beskæftiger ca medarbejdere, fordelt med ca. 950 i ministeriet i København og ca på repræsentationerne. Af disse er ca lokalt ansatte medarbejdere. Udenrigsministeriet er en enhedstjeneste, hvilket betyder, at medarbejderne indgår i én og samme organisation, uanset hvor de er placeret. Dette giver en enstrenget varetagelse af Danmarks internationale interesser, hvad enten det drejer sig om udenrigs- og sikkerhedspolitik, europapolitik, udviklingspolitik, handelspolitik, støtte til danske virksomheders internationalisering, hjælp til danskere i nød i udlandet eller offentlighedsdiplomati. Organisationsstrukturen gør det muligt at levere konkrete svar på internationale og globale udfordringer på tværs af arbejdsområder, uden organisatoriske og forvaltningsmæssige hindringer. Netværket af repræsentationer Det globale netværk af repræsentationer er Udenrigsministeriets særkende og grundlag for varetagelsen af Danmarks internationale interesser. Med indgående kendskab til lokale forhold og rette netværk bidrager repræsentationerne til at sikre kvaliteten og validiteten af de informationsstrømme, som indgår som grundlag i formuleringen af dansk udenrigspolitik og en række andre politiske forhold i Danmark. Repræsentationernes synlighed og netværk giver også mulighed for at påvirke meningsdannelsen og interne beslutningsprocesser hos de stedlige myndigheder og beslutningstagere, når der skal træffes politiske beslutninger af dansk interesse. Samtidig er det med Udenrigsministeriets integrerede tilgang og det tætte samarbejde med de øvrige danske ministerier muligt at løfte og forfølge overordnede og tværgående danske interesser på tværs af sektorspecifikke politikområder. Samlet styrker dette hele Rigsfællesskabets interessevaretagelse i forhold til udlandet. 2 De danske repræsentationer har hermed en funktion som platform for regeringen og centraladministrationen. Denne funktion understøttes yderligere af, at mere end 1 /5 af de udsendte akademiske medarbejdere på repræsentationerne er specialattachéer fra andre fagministerier. Antallet, størrelsen og placeringen af de danske repræsentationer overvejes og prioriteres løbende efter Danmarks udenrigspolitiske interesser og prioriteter. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan der hentes yderligere information om repræsentationerne. Ministeriet i København Som opfølgning på Udenrigsministeriets globaliseringsanalyse Den grænseløse verden Udenrigsministeriet og globalisering (oktober 2006) blev der i foråret 2008 nedsat en intern arbejdsgruppe med det formål at tænke videre i globaliseringsanalysens spor og formulere konkrete bidrag til den fortsatte tilpasning af Udenrigsministeriets arbejde med globaliseringens udfordringer og muligheder. Arbejds gruppen udarbejdede efterfølgende i alt seks diskussionsoplæg om bl.a. globaliseringens udfordringer, organisationskulturen, public diplomacy, vanskelige poster, human ressources samt Udenrigsministeriets struktur. Som opfølgning på arbejdsgruppens anbefalinger gennemførte man i juni 2009 en 7 1) I bevillingsmæssig henseende er Udenrigsministeriets hovedopgaver opdelt i fire overordnede hovedformål: Generel udenrigspolitik, Administration af udviklingspolitik, Eksport- og investeringsfremme og Borgerservice. 2) Således har Færøernes Landsstyre og Grønlands Selvstyre udsendte medarbejdere knyttet til ambassaden i Bruxelles, og Færøernes Landsstyre har tillige repræsentanter tilknyttet ambassaderne i London og Reykjavik.

9 reorganisering af ministeriet i København. Den hidtidige opdeling i Nord og Syd blev derved afskaffet til fordel for en centerstruktur med 11 centre. Hvert center har enten et funktionelt, geografisk eller kundeorienteret fokus (se organigram s. 4). Formålet med den nye struktur er at sikre en mere klar og tidssvarende opgavefordeling, således at der bl.a. skabes en stærkere strukturel forankring af globaliseringens nye emner, som f.eks. klimaspørgsmålet, de nye former for sikkerhedstrusler og den finansielle krise. End videre har centerstrukturen til formål at fremme den samtænkning i opgavevaretagelsen, som er Udenrigsministe riets komparative fordel og forudsætningen for at kunne håndtere nuværende og fremtidige udfordringer. Udenrigsministeriets Årsrapport 2009 aflægges for følgende tre hovedkonti på Finansloven: Udenrigstjenesten Regeringens fællesudgifter vedrørende FN s Klimakonference (COP15) Indtægter fra Borgerserviceydelser. 2.2 Årets faglige resultater Der skal ifølge Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport rapporteres på alle mål og resultatkrav, der er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden. Den eksterne målfastsættelse finder for Udenrigsministeriets vedkommende hovedsageligt sted gennem minister- og regeringsbeslutninger, udenrigs- og udviklingspolitiske redegørelser, folketingsbeslutninger og beslutninger i internationale fora. Den interne udmøntning af målene sker ved udmelding af Udenrigsministeriets strategiske mål samt prioriteter, konkret i form af en strategisk vejledning der udmeldtes i organisationen i sommeren Målene skal sikre, at der leveres reelle effekter, produkter og ydelser til gavn for regeringen, andre myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark. Målene konkretiseres i etårige resultatkontrakter mellem ministeriets ledelse og alle enhedschefer ude og hjemme. I årsrapportens kapitel 3 rapporteres om målopfyldelsen på aggregeret niveau for samtlige strategiske mål indeholdt i udmeldingen for Årets økonomiske resultat Udenrigsministeriets driftsresultat i 2009 på Udenrigstjenesten udviser et planlagt mindreforbrug på 95 efter en regulering af hensættelser vedr. reserverede bevillinger i Af det samlede mindreforbrug vedrører ca Regeringens fællesudgifter vedrørende FN s Klimakonference (COP15). I forbindelse med resultatdisponeringen for 2009 er der således indtægtsført en reserveret bevilling på 84,4 vedr. COP15 på Udenrigstjenesten, da denne bevilling er virksomhedsbærende hovedkonto for Regeringens fællesudgifter vedrørende FN s Klimakonference (COP15). Mindreforbruget vedr. COP15 forventes overvejende anvendt primo 2010, idet regnskabet for COP15 først forventes afsluttet i 1. kvartal Det resterende mindreforbrug på ca. 14 skyldes bl.a., at indtægter fra borgerserviceydelser i 2009 var ca. 6 højere end budgetteret på Finansloven for Der var i 2009 en stigning i de øvrige omkostninger på ca. 450, der overvejende kan henføres til, at der i 2009 blev afholdt betydelige udgifter til afviklingen af COP15, jf. tabel 1. Udenrigsministeriets samlede lønudgifter, der blev afholdt under lønsumsloftet på Finansloven for 2009, udgjorde ca. 683, hvilket er 6,4 mindre end ministeriets lønsumsloft på Finansloven for Mindreforbruget medgår til at konsolidere ministeriets lønsumsopsparing. Der var i 2009 en stigning i Udenrigsministeriets lønudgifter på ca. 60 i forhold til 2008, jf. tabel 1. Stigningen kan bl.a. henføres til, at Udenrigsministeriet i 2009 foretog en række midlertidige ansættelser med henblik på at løse opgaver vedr. COP15. 8

10 Tabel 1 Udenrigsministeriets økonomiske hoved- og nøgletal () Resultatopgørelse hovedtal Ordinære og andre driftsindtægter total , , ,4 Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Øvrige driftsindtægter er anført under andre driftsposter ,1-169, ,7-177, ,8-172,6 Ordinære driftsomkostninger total 1.797, , ,8 Heraf løn og andre personaleomkostninger Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger 591,3 91, ,0 632,0 89, ,4 692,6 98, ,5 Resultat af ordinær drift total 49,1-63,8-135,6 Resultat før finansielle poster total -9,7-134,6-188,0 Årets resultat 56,9-38,6-95,0 Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser 1.964,5 372,2-24,7-52, ,2-308, ,9 539,8-60,9-49, ,6-462, ,3 941,2-158,3-52, ,1-780,1 Lånerammen Træk på lånerammen (FF4 + FF6) 2.139, , , , , ,8 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen Negativ udsvingsrate Overskudsgrad sandel 90,8% -0,6-3,3% 90,3% 86,5% 0,86 2,0% 90,6% 96,4% 1,3* 3,8% 93,0% Personaleoplysninger Årsværk** Årsværkspris 1000 kroner Lønomkostningsandel Lønsumsloft Lønforbrug i henhold til lønsumsloft 1.322,0 447,0 33,8% 594,7 583, ,0 453,0 33,5% 624,3 620, ,0 27,9% 689,4 683,0 *) Det overførte overskud er korrigeret for COP15-andelen på 81,1 **) Grundet ændret opgørelsesmetode er antal årsværk i 2007 ikke sammenligneligt med senere år. 2.4 Opgaver og ressourcer Dette afsnit følger op på Udenrigsministeriets opgaver og de dertil afsatte ressourcer. Første del præsenterer ressourceforbruget for hver enkelt af Udenrigsministeriets opgaver, opgjort efter Finanslovens opgavespecifikation. I anden del redegøres der for hvilke opgaver, der var reserveret bevilling til ved regnskabets afslutning Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Nedenstående tabel viser hele Udenrigsministeriets ressourceforbrug fordelt på alle ministeriets opgaver. Opdelingen på opgaver er foretaget med udgangspunkt i Finanslovens tabel 6. Specifika tion af udgifter på opgaver. Opstillingen dækker hele Uden rigsministeriets drift ekskl. indtægtsdækket virksomhed.

11 Tabel 2 Opgave Sammenfatning af økonomi under , og () Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger (netto) Realiserede indtægter Andel af årets overskud Fordelingsprocent 10 Generel udenrigspolitik Administration af udviklingsbistand Eksport- og investeringsfremme m.v.. Borgerservice Udenrigsministeriets kompetencecenter Udenrigsministeriets sprogcenter Regeringens fællesudgifter vedr. COP15 Gebyrvirksomhed, borgerserviceydelser Regulering af reserveret bevilling 672,5 803,8 391,1 231,2 22,2 14,4 397,4-105,9-83,8-6,8-14,4-55,0 626,5 802,3 384,1 242,0 26,0 15,1 388,0-117,6-72,9-1,7-16,5-61,5-42,1 57,7 1,5-3,9-10,8-8,9 1,4 9,4 6,5 42,1 61% 2% -4% -11% -9% 1% 10% 7% 44% I alt 2.532,6-265, ,0-312,3 95,0 100% Redegørelse for reservation Udenrigsministeriet har i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009 foretaget en række reservationer af bevillinger til brug på specifikke formål i de kommende år. Disse er nærmere specificeret i tabel 3 nedenfor. Tabel 3 Reserverede bevillinger på specifikke formål under Udenrigstjenesten () Opgave Reserveret år Reservation primo/ bevilling Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Styrket markedsføring af Danmark Sikring af ambassader COP Reservationer primo i alt 107,5 107,5 Styrket markedsføring af Danmark VIS Sikring af ambassader ,4 9,7 84,4 38,9 10,9 7 13,4 9,7 84,4 28,0 26,4 10,9 10,9 43, I alt reservation og særbevilling i ,8 54,4 65,4 Bemærkninger til de enkelte reservationer I forbindelse med aftalen mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark er Udenrigsministeriet blevet tilført midler i perioden til styrkelse af public diplomacy og eksport- og investeringsfremme; jf. Akt 126 af 24/ og Finansloven for 2008 for en nærmere specifikation af formålene og bevillingerne i de enkelte år. Af en samlet bevilling i 2009 på 25,5 og en reservation fra 2008 på 13,4 blev der anvendt i 28 i 2009, hvorfor der er hensat en reserveret bevilling på 10,9 Udenrigsministeriet blev på lov om tillægsbevilling for 2009 tilført 10,9 fra Reserver og budgetreguleringer med henblik på finansiering af udgifter til det fælles europæiske visuminformationssystem (VIS). Der er hensat en reserveret bevilling hertil. Udenrigsministeriet blev i forbindelse med Finansloven for 2008 tilført 26 årligt til finansiering af drifts- og investeringsudgifter vedr. et særligt program til øget sikring af de danske repræsentationer i udlandet i perioden , svarende til 18 årligt i omkostningsbevillinger. I 2009 blev Udenrigsministeriet herudover tilført 42,3 til øget sikring af danske repræsentationer i udlandet, jf. Akt 126 2/ Af en samlet bevilling på 60,3 og en reservation fra 2009 på 9,7 var der i 2009 et forbrug på 26,4 Som følge heraf er der hensat en reserveret bevilling på 43,6

12 2.5 Administrerede udgifter og indtægter 11 Nedenfor redegøres for ministeriets administrerede udgifter og indtægter, altså tilskudsordninger, lovbundne ordninger og øvrige administrerede udgifter og indtægter. Tabel 4 Tilskudsordninger og lovbundne bevillinger i 2009 Konto stype Videreførsel primo i alt Regnskab Resultat Videreførsel ultimo Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner* Nordisk Ministerråd Fredsbevarende operationer m.v. under de Forenede Nationer Øvrige organisationer Den europæiske investeringsbank (netto) Eksportstipendiater (netto)** Særlige eksportfremmetilskud Anden bevilling Lovbunden Lovbunden Lovbunden Anden bevilling Reservationsbevilling Reservationsbevilling 4,3 22,0 0,8 32,0 146,6 228,2 245,8-0,1 40,6 51,6 36,3 146,6 228,2 245,8-0,1 62,6 52,4 22,0 143,3 216,2 254,4 2,0 5 51,1 14,3 3,3 12,0-8,6-2,1 12,6 1,3 14,3 12,6 1,3 *) Det bemærkes, at der på bevillingsafregningen for 2009 er foretaget et bortfald fra kontoen på 1 Videreførslen er dermed 13,3 **) Der gælder en særlig bevillingsbestemmelse på kontoen, hvorefter merindtægter kan genanvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen. 2.6 Forventninger til det kommende år De økonomiske rammer og deres betydning for det kommende år Samlet er det forventningen, at der overordnet vil være balance mellem udgifter og bevillinger i Der kan imidlertid opstå uforudsete situationer, der enten kan medføre et mindreforbrug, eller vil gøre det nødvendigt at trække på det overførte overskud De faglige krav og deres effekt på opgavevaretagelse og prioritering Udenrigsministeriets prioriteter og hovedopgaver bygger også i 2010 på de 6 strategiske mål, som er udledt af regeringsgrundlaget og globaliseringsanalysen. De 6 strategiske mål udmøntes af enhederne i et begrænset antal selvformulerede opgaver og mål samt succeskriterier og afspejler enhedernes bidrag til ministeriets samlede opfyldelse af regeringsgrundlaget. Inden for områderne investerings- og eksport fremme samt borgerservice er der desuden fastsat enkelte centralt udmeldte mål. De 6 strategiske mål er følgende: 1) Et konkurrencedygtigt, synligt og aktivt Danmark i en globaliseret verden; 2) Danmark i hjertet af Europa; 3) International sikkerhed og stabilitet; 4) En mere fri, retfærdig, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig verden; 5) Borgernes udenrigstjeneste; samt 6) Et fleksibelt og veldrevet globalt netværk for hele regeringen. For yderligere at styrke det strategiske fokus og prioritering har Udenrigsministeriet identificeret et antal prioriteter, som er fremhævet særligt for Der er tale om vigtige opgaver, men de dækker langt fra Udenrigsministeriets samlede virksomhed. En lang række andre opgaver flyder af lovgrundlaget samt eksisterende strategier og handlingsplaner, og disse kerneopgaver er ikke nærmere beskrevet her. Prioriteterne for 2010 omtales i de følgende afsnit. Trods tegn på bedring forventes den verdensøkonomiske krise sammen med politiske kriser i de hårdest ramte lande at dominere den internationale dagsorden i Krisen har understreget behovet for en global tilgang til løsning af de globale udfordringer og for reformer af den globale arkitektur, der afspejler de ændrede magtforhold og nye behov for multilateralt samarbejde. De centrale beslutninger ift.

13 håndtering af krisen bliver således i stigende grad truffet i fora som G8 og G20 med begrænset repræsentation og uklare spilleregler. Danmarks varetagelse af udenrigspolitiske interesser er tæt forbundet med EU s og vores egen nationale gennemslagskraft i multilaterale fora og den samlede globale arkitektur. Vi skal derfor arbejde aktivt og målrettet for de nødvendige reformer for at give bedre gennemslagskraft for udviklingslandene og EU i den globale arkitektur, såvel på det politiske som på det økonomiske område. Det være sig i forhold til Bretton Woods institutionerne, FN s Sikker hedsråd, G8, G20 etc. Vi skal desuden i fraværet af hurtige reformer af de formelle institutioner parallelt arbejde for dansk repræsentation og indflydelse i det stigende antal af uformelle ad hoc-grupperinger samlet om specifikke sager for at sikre dansk indflydelse. Krisen nødvendiggør samtidig en styrket indsats for at bidrage til dansk økonomisk vækst og beskæftigelse, herunder via større omsætning for danske virksomheder. Konkret skal der ske en styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen med fokus på værdiskabelse for danske virksomheder, herunder gennem udmøntning af markedsføringsmidlerne. Der vil allerede fra begyndelsen være fokus på at sikre en god og resultatorienteret implementering af Eksportrådets nye strategi frem mod Det vil blive centralt at søge at udnytte danske styrkepositioner, der kan bidrage til sikringen af en grøn vækst, dels fremme investeringer og eksport af teknologi, der medvirker hertil. Der vil således fortsat være behov for en offensiv public diplomacy og presseindsats med henblik på at fastholde og øge kendskabet til danske grønne kompetencer i udlandet. Det stærke danske engagement og vores policy-indspil på Afghanistan-Pakistan dossier et såvel bilateralt som multilateralt skal udvikles yderligere. En særlig indsats skal gøres for at samtænke indsatsen i Afghanistan med situationen og udviklingen i Pakistan. Indsatsen skal bidrage til udvikling og stabilisering og dermed øget regional og global sikkerhed. Indsatsen er også et direkte bidrag til Danmarks sikkerhed. De multilaterale organisationers forskellige komparative fordele skal udnyttes bedst muligt, og ikke mindst bør EU s engagement i regionen styrkes. Danmark har store interesser i et på alle områder styrket forhold til Kina og Indien det gælder både økonomisk og politisk. De danske muligheder i forhold til de to lande bilateralt og multilateralt vil være en strategisk prioritet. Nok rammes Asien også af den økonomiske krise, men ikke så hårdt, og konsekvensen er en relativ styrkelse vis-a-vis Europa og USA. Vi skal desuden opnå en bedre forståelse af og forholde os til især Kinas, men også Indiens øgede globale engagement, herunder ikke mindst i Afrika. I 2010 vil forberedelsen af den næste store udenrigspolitiske udfordring, EU formandskabet i 2012, også tage fart, herunder i sammenhæng med det 18 måneders formandskabssamarbejde med Polen og Cypern. Efter det positive resultat af den irske folkeafstemning vil fokus derudover være på at fremme særlige danske interesser i arbejdet med udmøntningen af Lissabon-traktaten samt sikre, at EU kan levere de nødvendige fælles europæiske indsatser, der skal hjælpe Danmark og det øvrige Europa bedst muligt gennem den økonomiske krise. Håndteringen af de europapolitiske udfordringer skal hvile på et nært samarbejde med den øvrige centraladministration. EU udgør en helt afgørende policy-platform for fremme af danske udenrigspolitiske interesser, for fremme af dansk og europæisk økonomisk vækst og beskæftigelse, og for fremme af en global omstilling til grøn økonomi. I første del af 2010 skal arbejdet med en ny overordnet strategi for udviklingssamarbejdet som afløser for Partnerskab 2000 færdiggøres. Der vil blive lagt vægt på udviklingspolitikken som en integreret del af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik og på at sikre sammenhæng i alle politikker af betydning for udviklingslandene. Implementering og international udbredelse af Afrikakommissionens anbefalinger til fremme af en privatsektordrevet, bæredygtig vækst og jobskabelse vil være en central opgave, herunder i forbindelse med topmødet om FN s 2015 Mål i Der vil i 2010 ligeledes være fokus på indsatsen for gennemførelse af 2015 Målene og på at sikre en effektiv håndtering af de nye udviklings- og miljøudfordringer, f.eks. de stigende råvare- og fødevarepriser, presset på økosystemer samt klimaforandringer. Tæt samarbejde med den ny amerikanske administration er en strategisk tværgående udenrigspolitisk interesse. Det vil løbende have høj prioritet at identificere områder også inden for det økonomiske felt hvor Danmark kan tage initiativ til eller tage del i tættere samarbejde med den ny amerikanske administration det være sig bilateralt, i EU sammenhæng eller multilateralt. Mellemøstregionen, herunder den mellemøstlige fredsproces, vil fortsat have høj prioritet. Danmark og EU skal bl.a. sikre synergi i forhold til nye initiativer fra Obamaadministrationen, inkl. gennem danske indspil som f.eks. forslaget om en mere regional tilgang. Udviklingen i Iran og den iranske politik vil blive fulgt nøje. Den bredt anlagte indsats herunder gennem Det Arabiske Initiativ for at 12

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. INDLEDNING. Hermed præsenteres Udenrigsministeriets årsrapport for 2014.

1. INDLEDNING. Hermed præsenteres Udenrigsministeriets årsrapport for 2014. Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. PÅTEGNING... 3 3. BERETNING... 4 3.1 Præsentation af Udenrigsministeriet... 4 3.1.1 Hovedopgaver... 4 3.1.2 Organisation... 4 3.2 Virksomhedens omfang... 5 3.3 Årets faglige

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Det talte ord gælder Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Kære Michael, kære Udenrigspolitisk Selskab, kære tilhørere. Tak for invitationen.

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Danmarks Eksportråd (beretning nr. 8/03) I. Indledning 1. Jeg orienterede statsrevisorerne

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 6. Udenrigsministeriet... 4 4 Realøkonomisk oversigt: 6. Udenrigsministeriet

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

DEN GRÆNSELØSE VERDEN UDENRIGSMINISTERIET OG GLOBALISERINGEN

DEN GRÆNSELØSE VERDEN UDENRIGSMINISTERIET OG GLOBALISERINGEN DEN GRÆNSELØSE VERDEN UDENRIGSMINISTERIET OG GLOBALISERINGEN DEN GRÆNSELØSE VERDEN UDENRIGSMINISTERIET OG GLOBALISERINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 7 Indledning 21 Kapitel 1 Megatrends og globalisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere