Lene Espersen Udenrigsminister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lene Espersen Udenrigsminister"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 forord Igen blev det forgangne år et begivenhedsrigt år for Udenrigsministeriet med store globale udfordringer og intern omstrukturering i ministeriet. Trods udfordringerne har ministeriet nået mange vigtige milepæle. Her skal nævnes nogle enkelte hovedopgaver blandt de mange, der har præget det forgangne år. 1 Det lykkedes trods svære odds at opnå et resultat i Bella Centret, og den logistiske side af COP15 blev afviklet tilfredsstillende. Danmark fik alle ender til at mødes i den største internationale begivenhed nogensinde på dansk jord. Vi havde besøg af 120 stats- og regeringschefer, delegerede og endnu flere repræsentanter fra NGOer og pressen. Lene Espersen Udenrigsminister 2009 blev præget af den økonomiske krise, der slog igennem med fuld kraft, men den nødvendige politiske vilje og handlekraft var også til stede på et afgørende tidspunkt. Med en række hjælpepakker og finanspolitiske lempelser i Danmark og med koordinerede, internationale tiltag via G20 undgik vi en total nedsmeltning og et gensyn med 1930 ernes onde spiral af protektionisme, handelskrige og massearbejdsløshed. Nu skal vi satse endnu mere på eksporten, og det er vi sikre på, at dansk erhvervsliv står godt rustet til. Selv i en økonomisk krisetid har Danmark fastholdt det nominelle beløb for dansk udviklingsbistand på 15,2 milliarder kroner på finansloven for Det svarer til 0,83 procent af BNI. I 2009 har Udenrigsministeriet påbegyndt arbejdet med en ny strategi for dansk udviklingspolitik. Der har været stor interesse for at deltage i arbejdet, og vi ser nu frem til, at vi får ført skibet sikkert i havn i Vi lægger vægt på, at udviklingspolitikken er en integreret del af udenrigspolitikken. De danske indsatser i Somalia og Pakistan er eksempler på, at det er nødvendigt med en flerstrenget indsats. Søren Pind Udviklingsminister Så lykkedes det langt om længe EU at navigere igennem en ny irsk folkeafstemning og få sat punktum for otte års traktatforhandlinger. Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december Nu bliver udfordringen at sikre, at EU for alvor træder ind på verdensscenen som en global sværvægter. Vi er også i fuld gang med forberedelserne til det danske EU formandskab i 1. halvår En anden udfordring, som Udenrigsministeriet tager med sig ind i 2010, er krigen i Afghanistan og den tilknyttede stabilisering af Pakistan. Der har været tilbageslag i kampen mod den internationale terrorisme, og den aktuelle situation i Afghanistan lader meget tilbage at ønske. Den afghanske regering har endnu til gode at bevise sit værd over for den afghanske befolkning, og den må hjælpes til snarest at overtage ansvaret for landets sikkerhed. I maj 2009 blev regeringens internationale Afrikakommission afsluttet med lanceringen af kommissionens rapport, der blandt andet sætter fremme af privatsektordrevet vækst og beskæftigelse i fokus. Implementeringen af rapportens fem konkrete initiativer er i fuld gang. Det afrikanske ejerskab til Afrikakommissionen blev understreget, da Tanzanias præsident Kikwete i sin tale til FN s generalforsamling sagde, at Afrikakommissionen har vist vejen. I 2009 fortsatte Danmark MDG3-kampagnen for kvinders ligestilling. Mange prominente personer har modtaget fakler, herunder USA s præsidentfrue Michelle Obama under hendes besøg i Danmark i efteråret. I foråret 2010 planlægges en international MDG3-konference i København, forud for den store FN-konference i New York til efteråret om alle 2015 Målene. Danmark har i høj grad formået at sætte et dansk fingeraftryk i arbejdet med at fremme kvinders rettigheder blev både begivenheds- og resultatrigt for Udenrigsministeriet. Vi der begge er nytiltrådte her i begyndelsen af 2010 ser frem til at føre ministeriet og dets mange opgaver videre ind i det nye år.

3 indhold Forord 1 2 Indhold 2 Organigram 4 Danmarks repræsentationer 5 1. Indledning 6 2. Beretning Præsentation af Udenrigsministeriet Hovedopgaver Organisationen Årets faglige resultat Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Redegørelse for reservation Administrede udgifter og indtægter Forventninger til det kommende år De økonomiske rammer og deres betydning for det kommende år De faglige krav og deres effekt på opgavevaretagelse og prioritering Målrapportering Mål og resultater Mål og resultater, skematisk oversigt Målrapportering: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen i løbet af Opfølgning på lønsumsloft sregnskabet 27 udenrigsministeriets årsrapport 2009 april Påtegning 28 udgiver: udenrigsministeriet asiatisk plads københavn k telefon: fax: internet: design: designgrafik teksten kan citeres frit isbn

4 6 Bilag Noter til resultatopgørelsen og balancen Noter til balancen Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Regnskabsmæssige forklaringer vedrørende Udenrigsministeriets driftsbevillinger, tilskudsordninger og lovbundne bevillinger under overførselsramme 1, 06.1, 06.2 og Udenrigsministeriets tilskudsordninger under overførselsramme 2, Forelagte investeringer Oversigt over årsberetninger m.v. på Udenrigsministeriets område 37 3 Departementchefens efterskrift 38

5 organigram Januar 2010 udenrigsministeren Ministersekretariatet udviklingsministeren Ministersekretariatet 4 departementschefen Direktionen Evaluering Direktionssekretariatet Strategi og Planlægning Center for Afrika, Asien, Amerika og Mellemøsten Center for Europa Center for Global Sikkerhed Center for Globale Udfordringer Center for Udviklingspolitik Center for Danmarks Eksportråd Center for Borgerservice Center for Juridisk Tjeneste Center for Public Diplomacy Center for Koncern-HR og Økonomi Center for Sikkerhed, Drift og Digitalisering ambassader og repræsentationer i udlandet

6 5 danmarks Repræsentationer Marts 2010 ambassader (78) Accra Addis Ababa Algier Amman Ankara Athen Bagdad Bamako Bangkok Beijing Beirut Beograd Berlin Bern Brasilia Bratislava Bruxelles Budapest Buenos Aires Bukarest Canberra Cotonou Damaskus Dar Es Salaam Dhaka Dublin Haag Hanoi Helsingfors Islamabad Jakarta Kabul Kairo Kampala Kathmandu Kiev Kuala Lumpur La Paz Lissabon London Ljubljana Lusaka Luxembourg Madrid Managua Maputo Mexico DF Moskva Nairobi New Delhi Nicosia Oslo Ottawa Ouagadougou Paris Prag Pretoria Rabat Reykjavik Riga Riyadh Rom Santiago Sarajevo Seoul Singapore Sofia Stockholm Tallinn Teheran Tel Aviv Tirana Tokyo Vilnius Warszawa Washington DC Wien Zagreb multilaterale repræsentationer (7) Bruxelles Genève New York Paris Strasbourg Wien EU-repræsentation, NATO-repræsentation FN-mission FN-mission OECD-delegation Europarådsrepræsentation Missionen ved OSCE, IAEA og CTBTO repræsentationskontorer (4) Niamey Phnom Penh Ramallah Thimphu generalkonsulater (8) Flensborg Guangzhou Hamborg Hongkong Milano New York São Paulo Shanghai handelskontorer der også har borgerservice (8) Chicago Dubai Istanbul München Sankt Petersborg Sydney Taipei Toronto øvrige handelskontorer (11) Ahmedabad Almaty Atlanta Auckland Bangalore Barcelona Bratislava* Chongqing Ljubljana* Zagreb* Yekaterinburg innovationskontorer (3) München Silicon Valley Shanghai *) Samlokaliseret med ambassaden.

7 1. indledning Hermed præsenteres Udenrigsministeriets årsrapport for Udenrigsministeriet er en enhedsorganisation bestående af ét departement uden underliggende styrelser eller institutioner. Ministeriet har derfor alene pligt til at aflægge årsrapport for de udadvendte og driftsmæssige opgaver, som varetages i betydeligt omfang. Det skal dog bemærkes, at Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) i bevillingsmæssig henseende henhører under Udenrigsministeriet; centeret aflægger selvstændig årsrapport. I forhold til Udenrigsministeriets årsrapport er der etableret en praksis, hvor der rapporteres på alle Udenrigsministeriets opgaver, herunder de departementale opgaver, der indgår som en integreret del af Udenrigsministeriets aktiviteter. Dette giver alle med professionel eller personlig interesse i Udenrigsministeriets arbejde et sammenhængende og tværgående regnskabsmæssigt billede af ministeriets væsentligste resultater i 2009 samt dokumenterer den styring, der ligger til grund herfor. Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport og falder i fire dele: En beretning, en målrapportering, en regnskabsmæssig afrapportering og en bilagsdel. Yderligere oplysninger om Udenrigsministeriets virke kan findes på ministeriets hjemmeside For så vidt angår målrapporteringen rapporteres der alene på de strategiske mål for det forløbne år, som har ligget til grund for ministeriets mål- og resultatstyring. Det er derfor ikke alle Udenrigsministeriets aktiviteter, der er omtalt i årsrapporten. Flere af disse er imidlertid beskrevet i de årsberetninger m.v., der udarbejdes på en række af ministeriets aktivitetsområder. For at give interesserede let adgang til uddybende oplysninger på de enkelte områder indeholder bilag 6.7 en oversigt over årsberetninger m.v. på Udenrigsministeriets område og for relaterede institutioner. Spørgsmål vedrørende Udenrigsministeriets årsrapport kan rettes til Udenrigsministeriets Økonomikontor på

8 2. beretning 2.1 Præsentation af Udenrigsministeriet Hovedopgaver Udenrigsministeriets hovedopgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. 1 Det indebærer, at Udenrigsministeriet: Forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, herunder en række internationale organisationer, såsom EU, FN og NATO, og det nordiske samarbejde. Hjælper danskere, der er kommet i vanskelige situationer i udlandet. Støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede, og trækker udenlandske investeringer til Danmark. Forestår og koordinerer Danmarks handelspolitik. Forvalter den danske udviklingsbistand. Bidrager til at udbrede kendskabet til Danmark og dansk kultur (public diplomacy/offentlighedsdiplomati) Organisationen Organisatorisk består Udenrigsministeriet af ministeriet i København og ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i udlandet samt repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer (se kort s. 5). Hertil kommer et stort antal honorære konsulater. Den samlede koncern beskæftiger ca medarbejdere, fordelt med ca. 950 i ministeriet i København og ca på repræsentationerne. Af disse er ca lokalt ansatte medarbejdere. Udenrigsministeriet er en enhedstjeneste, hvilket betyder, at medarbejderne indgår i én og samme organisation, uanset hvor de er placeret. Dette giver en enstrenget varetagelse af Danmarks internationale interesser, hvad enten det drejer sig om udenrigs- og sikkerhedspolitik, europapolitik, udviklingspolitik, handelspolitik, støtte til danske virksomheders internationalisering, hjælp til danskere i nød i udlandet eller offentlighedsdiplomati. Organisationsstrukturen gør det muligt at levere konkrete svar på internationale og globale udfordringer på tværs af arbejdsområder, uden organisatoriske og forvaltningsmæssige hindringer. Netværket af repræsentationer Det globale netværk af repræsentationer er Udenrigsministeriets særkende og grundlag for varetagelsen af Danmarks internationale interesser. Med indgående kendskab til lokale forhold og rette netværk bidrager repræsentationerne til at sikre kvaliteten og validiteten af de informationsstrømme, som indgår som grundlag i formuleringen af dansk udenrigspolitik og en række andre politiske forhold i Danmark. Repræsentationernes synlighed og netværk giver også mulighed for at påvirke meningsdannelsen og interne beslutningsprocesser hos de stedlige myndigheder og beslutningstagere, når der skal træffes politiske beslutninger af dansk interesse. Samtidig er det med Udenrigsministeriets integrerede tilgang og det tætte samarbejde med de øvrige danske ministerier muligt at løfte og forfølge overordnede og tværgående danske interesser på tværs af sektorspecifikke politikområder. Samlet styrker dette hele Rigsfællesskabets interessevaretagelse i forhold til udlandet. 2 De danske repræsentationer har hermed en funktion som platform for regeringen og centraladministrationen. Denne funktion understøttes yderligere af, at mere end 1 /5 af de udsendte akademiske medarbejdere på repræsentationerne er specialattachéer fra andre fagministerier. Antallet, størrelsen og placeringen af de danske repræsentationer overvejes og prioriteres løbende efter Danmarks udenrigspolitiske interesser og prioriteter. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan der hentes yderligere information om repræsentationerne. Ministeriet i København Som opfølgning på Udenrigsministeriets globaliseringsanalyse Den grænseløse verden Udenrigsministeriet og globalisering (oktober 2006) blev der i foråret 2008 nedsat en intern arbejdsgruppe med det formål at tænke videre i globaliseringsanalysens spor og formulere konkrete bidrag til den fortsatte tilpasning af Udenrigsministeriets arbejde med globaliseringens udfordringer og muligheder. Arbejds gruppen udarbejdede efterfølgende i alt seks diskussionsoplæg om bl.a. globaliseringens udfordringer, organisationskulturen, public diplomacy, vanskelige poster, human ressources samt Udenrigsministeriets struktur. Som opfølgning på arbejdsgruppens anbefalinger gennemførte man i juni 2009 en 7 1) I bevillingsmæssig henseende er Udenrigsministeriets hovedopgaver opdelt i fire overordnede hovedformål: Generel udenrigspolitik, Administration af udviklingspolitik, Eksport- og investeringsfremme og Borgerservice. 2) Således har Færøernes Landsstyre og Grønlands Selvstyre udsendte medarbejdere knyttet til ambassaden i Bruxelles, og Færøernes Landsstyre har tillige repræsentanter tilknyttet ambassaderne i London og Reykjavik.

9 reorganisering af ministeriet i København. Den hidtidige opdeling i Nord og Syd blev derved afskaffet til fordel for en centerstruktur med 11 centre. Hvert center har enten et funktionelt, geografisk eller kundeorienteret fokus (se organigram s. 4). Formålet med den nye struktur er at sikre en mere klar og tidssvarende opgavefordeling, således at der bl.a. skabes en stærkere strukturel forankring af globaliseringens nye emner, som f.eks. klimaspørgsmålet, de nye former for sikkerhedstrusler og den finansielle krise. End videre har centerstrukturen til formål at fremme den samtænkning i opgavevaretagelsen, som er Udenrigsministe riets komparative fordel og forudsætningen for at kunne håndtere nuværende og fremtidige udfordringer. Udenrigsministeriets Årsrapport 2009 aflægges for følgende tre hovedkonti på Finansloven: Udenrigstjenesten Regeringens fællesudgifter vedrørende FN s Klimakonference (COP15) Indtægter fra Borgerserviceydelser. 2.2 Årets faglige resultater Der skal ifølge Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport rapporteres på alle mål og resultatkrav, der er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden. Den eksterne målfastsættelse finder for Udenrigsministeriets vedkommende hovedsageligt sted gennem minister- og regeringsbeslutninger, udenrigs- og udviklingspolitiske redegørelser, folketingsbeslutninger og beslutninger i internationale fora. Den interne udmøntning af målene sker ved udmelding af Udenrigsministeriets strategiske mål samt prioriteter, konkret i form af en strategisk vejledning der udmeldtes i organisationen i sommeren Målene skal sikre, at der leveres reelle effekter, produkter og ydelser til gavn for regeringen, andre myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark. Målene konkretiseres i etårige resultatkontrakter mellem ministeriets ledelse og alle enhedschefer ude og hjemme. I årsrapportens kapitel 3 rapporteres om målopfyldelsen på aggregeret niveau for samtlige strategiske mål indeholdt i udmeldingen for Årets økonomiske resultat Udenrigsministeriets driftsresultat i 2009 på Udenrigstjenesten udviser et planlagt mindreforbrug på 95 efter en regulering af hensættelser vedr. reserverede bevillinger i Af det samlede mindreforbrug vedrører ca Regeringens fællesudgifter vedrørende FN s Klimakonference (COP15). I forbindelse med resultatdisponeringen for 2009 er der således indtægtsført en reserveret bevilling på 84,4 vedr. COP15 på Udenrigstjenesten, da denne bevilling er virksomhedsbærende hovedkonto for Regeringens fællesudgifter vedrørende FN s Klimakonference (COP15). Mindreforbruget vedr. COP15 forventes overvejende anvendt primo 2010, idet regnskabet for COP15 først forventes afsluttet i 1. kvartal Det resterende mindreforbrug på ca. 14 skyldes bl.a., at indtægter fra borgerserviceydelser i 2009 var ca. 6 højere end budgetteret på Finansloven for Der var i 2009 en stigning i de øvrige omkostninger på ca. 450, der overvejende kan henføres til, at der i 2009 blev afholdt betydelige udgifter til afviklingen af COP15, jf. tabel 1. Udenrigsministeriets samlede lønudgifter, der blev afholdt under lønsumsloftet på Finansloven for 2009, udgjorde ca. 683, hvilket er 6,4 mindre end ministeriets lønsumsloft på Finansloven for Mindreforbruget medgår til at konsolidere ministeriets lønsumsopsparing. Der var i 2009 en stigning i Udenrigsministeriets lønudgifter på ca. 60 i forhold til 2008, jf. tabel 1. Stigningen kan bl.a. henføres til, at Udenrigsministeriet i 2009 foretog en række midlertidige ansættelser med henblik på at løse opgaver vedr. COP15. 8

10 Tabel 1 Udenrigsministeriets økonomiske hoved- og nøgletal () Resultatopgørelse hovedtal Ordinære og andre driftsindtægter total , , ,4 Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Øvrige driftsindtægter er anført under andre driftsposter ,1-169, ,7-177, ,8-172,6 Ordinære driftsomkostninger total 1.797, , ,8 Heraf løn og andre personaleomkostninger Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger 591,3 91, ,0 632,0 89, ,4 692,6 98, ,5 Resultat af ordinær drift total 49,1-63,8-135,6 Resultat før finansielle poster total -9,7-134,6-188,0 Årets resultat 56,9-38,6-95,0 Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser 1.964,5 372,2-24,7-52, ,2-308, ,9 539,8-60,9-49, ,6-462, ,3 941,2-158,3-52, ,1-780,1 Lånerammen Træk på lånerammen (FF4 + FF6) 2.139, , , , , ,8 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen Negativ udsvingsrate Overskudsgrad sandel 90,8% -0,6-3,3% 90,3% 86,5% 0,86 2,0% 90,6% 96,4% 1,3* 3,8% 93,0% Personaleoplysninger Årsværk** Årsværkspris 1000 kroner Lønomkostningsandel Lønsumsloft Lønforbrug i henhold til lønsumsloft 1.322,0 447,0 33,8% 594,7 583, ,0 453,0 33,5% 624,3 620, ,0 27,9% 689,4 683,0 *) Det overførte overskud er korrigeret for COP15-andelen på 81,1 **) Grundet ændret opgørelsesmetode er antal årsværk i 2007 ikke sammenligneligt med senere år. 2.4 Opgaver og ressourcer Dette afsnit følger op på Udenrigsministeriets opgaver og de dertil afsatte ressourcer. Første del præsenterer ressourceforbruget for hver enkelt af Udenrigsministeriets opgaver, opgjort efter Finanslovens opgavespecifikation. I anden del redegøres der for hvilke opgaver, der var reserveret bevilling til ved regnskabets afslutning Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Nedenstående tabel viser hele Udenrigsministeriets ressourceforbrug fordelt på alle ministeriets opgaver. Opdelingen på opgaver er foretaget med udgangspunkt i Finanslovens tabel 6. Specifika tion af udgifter på opgaver. Opstillingen dækker hele Uden rigsministeriets drift ekskl. indtægtsdækket virksomhed.

11 Tabel 2 Opgave Sammenfatning af økonomi under , og () Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger (netto) Realiserede indtægter Andel af årets overskud Fordelingsprocent 10 Generel udenrigspolitik Administration af udviklingsbistand Eksport- og investeringsfremme m.v.. Borgerservice Udenrigsministeriets kompetencecenter Udenrigsministeriets sprogcenter Regeringens fællesudgifter vedr. COP15 Gebyrvirksomhed, borgerserviceydelser Regulering af reserveret bevilling 672,5 803,8 391,1 231,2 22,2 14,4 397,4-105,9-83,8-6,8-14,4-55,0 626,5 802,3 384,1 242,0 26,0 15,1 388,0-117,6-72,9-1,7-16,5-61,5-42,1 57,7 1,5-3,9-10,8-8,9 1,4 9,4 6,5 42,1 61% 2% -4% -11% -9% 1% 10% 7% 44% I alt 2.532,6-265, ,0-312,3 95,0 100% Redegørelse for reservation Udenrigsministeriet har i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009 foretaget en række reservationer af bevillinger til brug på specifikke formål i de kommende år. Disse er nærmere specificeret i tabel 3 nedenfor. Tabel 3 Reserverede bevillinger på specifikke formål under Udenrigstjenesten () Opgave Reserveret år Reservation primo/ bevilling Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Styrket markedsføring af Danmark Sikring af ambassader COP Reservationer primo i alt 107,5 107,5 Styrket markedsføring af Danmark VIS Sikring af ambassader ,4 9,7 84,4 38,9 10,9 7 13,4 9,7 84,4 28,0 26,4 10,9 10,9 43, I alt reservation og særbevilling i ,8 54,4 65,4 Bemærkninger til de enkelte reservationer I forbindelse med aftalen mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark er Udenrigsministeriet blevet tilført midler i perioden til styrkelse af public diplomacy og eksport- og investeringsfremme; jf. Akt 126 af 24/ og Finansloven for 2008 for en nærmere specifikation af formålene og bevillingerne i de enkelte år. Af en samlet bevilling i 2009 på 25,5 og en reservation fra 2008 på 13,4 blev der anvendt i 28 i 2009, hvorfor der er hensat en reserveret bevilling på 10,9 Udenrigsministeriet blev på lov om tillægsbevilling for 2009 tilført 10,9 fra Reserver og budgetreguleringer med henblik på finansiering af udgifter til det fælles europæiske visuminformationssystem (VIS). Der er hensat en reserveret bevilling hertil. Udenrigsministeriet blev i forbindelse med Finansloven for 2008 tilført 26 årligt til finansiering af drifts- og investeringsudgifter vedr. et særligt program til øget sikring af de danske repræsentationer i udlandet i perioden , svarende til 18 årligt i omkostningsbevillinger. I 2009 blev Udenrigsministeriet herudover tilført 42,3 til øget sikring af danske repræsentationer i udlandet, jf. Akt 126 2/ Af en samlet bevilling på 60,3 og en reservation fra 2009 på 9,7 var der i 2009 et forbrug på 26,4 Som følge heraf er der hensat en reserveret bevilling på 43,6

12 2.5 Administrerede udgifter og indtægter 11 Nedenfor redegøres for ministeriets administrerede udgifter og indtægter, altså tilskudsordninger, lovbundne ordninger og øvrige administrerede udgifter og indtægter. Tabel 4 Tilskudsordninger og lovbundne bevillinger i 2009 Konto stype Videreførsel primo i alt Regnskab Resultat Videreførsel ultimo Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner* Nordisk Ministerråd Fredsbevarende operationer m.v. under de Forenede Nationer Øvrige organisationer Den europæiske investeringsbank (netto) Eksportstipendiater (netto)** Særlige eksportfremmetilskud Anden bevilling Lovbunden Lovbunden Lovbunden Anden bevilling Reservationsbevilling Reservationsbevilling 4,3 22,0 0,8 32,0 146,6 228,2 245,8-0,1 40,6 51,6 36,3 146,6 228,2 245,8-0,1 62,6 52,4 22,0 143,3 216,2 254,4 2,0 5 51,1 14,3 3,3 12,0-8,6-2,1 12,6 1,3 14,3 12,6 1,3 *) Det bemærkes, at der på bevillingsafregningen for 2009 er foretaget et bortfald fra kontoen på 1 Videreførslen er dermed 13,3 **) Der gælder en særlig bevillingsbestemmelse på kontoen, hvorefter merindtægter kan genanvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen. 2.6 Forventninger til det kommende år De økonomiske rammer og deres betydning for det kommende år Samlet er det forventningen, at der overordnet vil være balance mellem udgifter og bevillinger i Der kan imidlertid opstå uforudsete situationer, der enten kan medføre et mindreforbrug, eller vil gøre det nødvendigt at trække på det overførte overskud De faglige krav og deres effekt på opgavevaretagelse og prioritering Udenrigsministeriets prioriteter og hovedopgaver bygger også i 2010 på de 6 strategiske mål, som er udledt af regeringsgrundlaget og globaliseringsanalysen. De 6 strategiske mål udmøntes af enhederne i et begrænset antal selvformulerede opgaver og mål samt succeskriterier og afspejler enhedernes bidrag til ministeriets samlede opfyldelse af regeringsgrundlaget. Inden for områderne investerings- og eksport fremme samt borgerservice er der desuden fastsat enkelte centralt udmeldte mål. De 6 strategiske mål er følgende: 1) Et konkurrencedygtigt, synligt og aktivt Danmark i en globaliseret verden; 2) Danmark i hjertet af Europa; 3) International sikkerhed og stabilitet; 4) En mere fri, retfærdig, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig verden; 5) Borgernes udenrigstjeneste; samt 6) Et fleksibelt og veldrevet globalt netværk for hele regeringen. For yderligere at styrke det strategiske fokus og prioritering har Udenrigsministeriet identificeret et antal prioriteter, som er fremhævet særligt for Der er tale om vigtige opgaver, men de dækker langt fra Udenrigsministeriets samlede virksomhed. En lang række andre opgaver flyder af lovgrundlaget samt eksisterende strategier og handlingsplaner, og disse kerneopgaver er ikke nærmere beskrevet her. Prioriteterne for 2010 omtales i de følgende afsnit. Trods tegn på bedring forventes den verdensøkonomiske krise sammen med politiske kriser i de hårdest ramte lande at dominere den internationale dagsorden i Krisen har understreget behovet for en global tilgang til løsning af de globale udfordringer og for reformer af den globale arkitektur, der afspejler de ændrede magtforhold og nye behov for multilateralt samarbejde. De centrale beslutninger ift.

13 håndtering af krisen bliver således i stigende grad truffet i fora som G8 og G20 med begrænset repræsentation og uklare spilleregler. Danmarks varetagelse af udenrigspolitiske interesser er tæt forbundet med EU s og vores egen nationale gennemslagskraft i multilaterale fora og den samlede globale arkitektur. Vi skal derfor arbejde aktivt og målrettet for de nødvendige reformer for at give bedre gennemslagskraft for udviklingslandene og EU i den globale arkitektur, såvel på det politiske som på det økonomiske område. Det være sig i forhold til Bretton Woods institutionerne, FN s Sikker hedsråd, G8, G20 etc. Vi skal desuden i fraværet af hurtige reformer af de formelle institutioner parallelt arbejde for dansk repræsentation og indflydelse i det stigende antal af uformelle ad hoc-grupperinger samlet om specifikke sager for at sikre dansk indflydelse. Krisen nødvendiggør samtidig en styrket indsats for at bidrage til dansk økonomisk vækst og beskæftigelse, herunder via større omsætning for danske virksomheder. Konkret skal der ske en styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen med fokus på værdiskabelse for danske virksomheder, herunder gennem udmøntning af markedsføringsmidlerne. Der vil allerede fra begyndelsen være fokus på at sikre en god og resultatorienteret implementering af Eksportrådets nye strategi frem mod Det vil blive centralt at søge at udnytte danske styrkepositioner, der kan bidrage til sikringen af en grøn vækst, dels fremme investeringer og eksport af teknologi, der medvirker hertil. Der vil således fortsat være behov for en offensiv public diplomacy og presseindsats med henblik på at fastholde og øge kendskabet til danske grønne kompetencer i udlandet. Det stærke danske engagement og vores policy-indspil på Afghanistan-Pakistan dossier et såvel bilateralt som multilateralt skal udvikles yderligere. En særlig indsats skal gøres for at samtænke indsatsen i Afghanistan med situationen og udviklingen i Pakistan. Indsatsen skal bidrage til udvikling og stabilisering og dermed øget regional og global sikkerhed. Indsatsen er også et direkte bidrag til Danmarks sikkerhed. De multilaterale organisationers forskellige komparative fordele skal udnyttes bedst muligt, og ikke mindst bør EU s engagement i regionen styrkes. Danmark har store interesser i et på alle områder styrket forhold til Kina og Indien det gælder både økonomisk og politisk. De danske muligheder i forhold til de to lande bilateralt og multilateralt vil være en strategisk prioritet. Nok rammes Asien også af den økonomiske krise, men ikke så hårdt, og konsekvensen er en relativ styrkelse vis-a-vis Europa og USA. Vi skal desuden opnå en bedre forståelse af og forholde os til især Kinas, men også Indiens øgede globale engagement, herunder ikke mindst i Afrika. I 2010 vil forberedelsen af den næste store udenrigspolitiske udfordring, EU formandskabet i 2012, også tage fart, herunder i sammenhæng med det 18 måneders formandskabssamarbejde med Polen og Cypern. Efter det positive resultat af den irske folkeafstemning vil fokus derudover være på at fremme særlige danske interesser i arbejdet med udmøntningen af Lissabon-traktaten samt sikre, at EU kan levere de nødvendige fælles europæiske indsatser, der skal hjælpe Danmark og det øvrige Europa bedst muligt gennem den økonomiske krise. Håndteringen af de europapolitiske udfordringer skal hvile på et nært samarbejde med den øvrige centraladministration. EU udgør en helt afgørende policy-platform for fremme af danske udenrigspolitiske interesser, for fremme af dansk og europæisk økonomisk vækst og beskæftigelse, og for fremme af en global omstilling til grøn økonomi. I første del af 2010 skal arbejdet med en ny overordnet strategi for udviklingssamarbejdet som afløser for Partnerskab 2000 færdiggøres. Der vil blive lagt vægt på udviklingspolitikken som en integreret del af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik og på at sikre sammenhæng i alle politikker af betydning for udviklingslandene. Implementering og international udbredelse af Afrikakommissionens anbefalinger til fremme af en privatsektordrevet, bæredygtig vækst og jobskabelse vil være en central opgave, herunder i forbindelse med topmødet om FN s 2015 Mål i Der vil i 2010 ligeledes være fokus på indsatsen for gennemførelse af 2015 Målene og på at sikre en effektiv håndtering af de nye udviklings- og miljøudfordringer, f.eks. de stigende råvare- og fødevarepriser, presset på økosystemer samt klimaforandringer. Tæt samarbejde med den ny amerikanske administration er en strategisk tværgående udenrigspolitisk interesse. Det vil løbende have høj prioritet at identificere områder også inden for det økonomiske felt hvor Danmark kan tage initiativ til eller tage del i tættere samarbejde med den ny amerikanske administration det være sig bilateralt, i EU sammenhæng eller multilateralt. Mellemøstregionen, herunder den mellemøstlige fredsproces, vil fortsat have høj prioritet. Danmark og EU skal bl.a. sikre synergi i forhold til nye initiativer fra Obamaadministrationen, inkl. gennem danske indspil som f.eks. forslaget om en mere regional tilgang. Udviklingen i Iran og den iranske politik vil blive fulgt nøje. Den bredt anlagte indsats herunder gennem Det Arabiske Initiativ for at 12

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Udgifter til tjenesterejser 2017 Udenrigsministeriet Udenrigsministeren

ÅBENHEDSORDNING Udgifter til tjenesterejser 2017 Udenrigsministeriet Udenrigsministeren November Statsbesøg med HM Dronningen i Ghana samt bilateralt besøg og konference i Indien, 22.- 30. november 2017 Transport (fly) - Andre tjenstligt begrundede udgifter 235 Rådsmøde GAC, Bruxelles, 20.

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Udenrigsministeriet, Eksportrådet

Udenrigsministeriet, Eksportrådet Udenrigsministeriet, Eksportrådet Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Delaftale 4: Kurser i forhold til virksomhedernes internationaliseringsstrategi Søren Juul Jørgensen, sorjor@um.dk 41733897 Kunderelationskontoret,

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

1. INDLEDNING. Hermed præsenteres Udenrigsministeriets årsrapport for 2014.

1. INDLEDNING. Hermed præsenteres Udenrigsministeriets årsrapport for 2014. Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. PÅTEGNING... 3 3. BERETNING... 4 3.1 Præsentation af Udenrigsministeriet... 4 3.1.1 Hovedopgaver... 4 3.1.2 Organisation... 4 3.2 Virksomhedens omfang... 5 3.3 Årets faglige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 www.pwc.dk Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 Indhold Fokus på byerne Attraktive byer skaber økonomisk vækst s undersøgelser og målinger Indikatorer og variable Transport og infrastruktur

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-245 Center for Europa og Nordamerika Den 12. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling)

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Agenda 1. Eksportforberedelse 2. Eksportstart & Eksportstart Vækst 3. Eksportrådet 4. Vitus Vækst 5. Fremstød

Læs mere